Tijdelijke huwelijken: Toegestaan of verboden ?

islamqa.jpgVRAAG: Tijdelijk Huwelijken.
Ongeveer vier weken geleden ontmoette ik een Arabische man die Islam volgde, vertelde hij me dat hij speciale belang in me had en met me wilde zijn. Om dit “te valideren”, te bevestigen verzocht hij, dat wij “tijdelijk konden gehuwd” worden. Ik heb en gezocht, gezocht naar de verklaring van dit “tijdelijke huwelijk”. Ik hou werkelijk van deze man en zou met hem willen huwen, maar van wat ik heb gelezen, schijnt het alsof wij reeds misschien zijn getrouwd. Ik ben zeer verward en zou dit willen laten ophelderen.

ANTWOORD:
Het lof is aan Allah. Er is geen dergelijke zaak in de Islam zoals zogenaamd “Tijdelijk huwelijk,” maar sommige mensen die misleide innovaties volgen, die in de godsdienst nog zijn geïntroduceerd, geloven in de geldigheid van iets bekend als “mut’ah-huwelijk,” dat een vorm van tijdelijk huwelijk is.

Nochtans, werd dit type van huwelijk afgeschaft of werd gecompenseerd en is een geen deel van Islamitische wet (de nota van de vertaler: het werd toegestaan voor een korte periode tijdens de zeer vroege dagen van Islam, toen de maatschappij in overgang was, maar was definitief en voor al tijd die tijdens het leven van Profeet wordt afgeschaft (de vrede en de zegen van Allah zijn op hem). U zou dergelijke mensen moeten bewaren, en uw emoties niet laten overweldigen en u tegenhouden van het volgende van de waarheid te volgen. En Allah weet het beste.

BRON: vertaling door   ‘www.BenAyad.be’   uit   ‘www.IslamQA.com’
Sheikh Muhammed Salih Al-Munajjid.

colorbar.gifcolorbar.gif

VRAAG: Uitspraak op (tijdelijk) huwelijk Mut’ah.
Wat is de uitspraak op mut’ahhuwelijk ?

ANTWOORD:
Het lof is aan Allah. Het huwelijk van Mut’ah betekent dat een man een vrouw – of Moslim of van de mensen van het Boek – huwt en specificeert hoe lang het huwelijk duurt, bijvoorbeeld vijf dagen, of twee maanden, of een half jaar, of vele jaren zal duren. Het begin en het eind van het huwelijk worden gespecificeerd, en hij betaalt haar een kleine mahr (bruidsschat), en na de gespecificeerde tijd over is, kan de vrouw het huwelijk verlaten. Dit soort huwelijk werd toegelaten tijdens het jaar van de verovering van Makkah drie dagen, dan werd het verboden en werd belemmerd tot de Dag van Verrijzenis (Dag der Opstanding). Dit werd gemeld door Moslim (1406).

De vrouw is met wie men op een basis van lange termijn blijft, zoals Allah (interpretatie van de betekenis) zegt:

“… en levend met hen eervol … “ [Al-Nisaa/4:19 ], maar in
het geval van mut’ah een man niet met de vrouw voor lang leeft.

De vrouw is wie een vrouw in sharee’ah wordt genoemd, waarmee de verhouding langdurig is. Zij wordt vermeld in ayah (interpretatie van de betekenis):

“Behalve van hun vrouwen of (de slaven) die hun rechterkant bezitten, ¾ voor toen, zij zijn vrij van schuld” [ Al-Mu’minoon 23:6 ] – de laatstgenoemde (een slaaf die zijn rechterkant) bezit is geen vrouw volgens sharee’ah, omdat haar verblijf tot een korte tijd beperkt is.

De vrouw is wie van de echtgenoot erft, of van wie de echtgenoot erft, omdat Allah (interpretatie van de betekenis) zegt:

“In dat die uw vrouwen verlaten, is uw aandeel de helft als zij geen kind …” [ Al-Nisaa/4:12 ] hebben. Maar de vrouw in een mut’ahhuwelijk erft niet, omdat zij geen vrouw is, aangezien zij een dergelijke korte tijd met de man doorbrengt.

Wegens deze grondige redenen, wordt het huwelijk Mut’ah beschouwd als om zina (overspel of ontucht) te plegen, zelfs als beide partijen hebben toe gestemd, en zelfs als het een lange tijd duurt, en zelfs als de man de vrouw een mahr betaalt. Er zijn niets die in sharee’ah is gemeld die dat het kan worden toegelaten, behalve de korte periode aantoont toen het tijdens het jaar van de verovering van Makkah werd toegestaan.

Dat was omdat op dat ogenblik er zo vele mensen waren wie onlangs Islam heeft omhelst en er de vrees was dat zij zouden kunnen beschouwd worden als afvalligen, omdat zij zina aan het begaan waren tijdens Jaahiliyyah periode. Zo werd dit soort huwelijk toegelaten voor hen drie dagen, dan werd het verboden gemaakt tot de Dag van Verrijzenis, zoals door Moslim werd verteld, 1406.

BRON: vertaling door   ‘www.BenAyad.be’   uit   ‘www.IslamQA.com’
Sheikh Muhammed Salih Al-Munajjid.
From al-Lu’lu’ al-Makeen min Fataawa Fadeelat al-Shaykh ‘Abd al-Rahmaan ibn Jibreen, p. 41.

colorbar.gifcolorbar.gif

VRAAG: Een Christelijke vrouw die slachtoffer is geweest van een mut’ah-huwelijk.
Goedendag, ik ben een Christen en ik ben in een muta huwelijk op dit ogenblik met een moslim en wanneer wij over tijdelijke huwelijken praten, zegt hij dat het  toegestaan is om geslachtsgemeenschap te hebben, als het in het “contract werd gezet”, ik ben enkel benieuwd of dat waar is? Als de vrouw dan niet aangeraakt kan worden, hoe kan de man dan een geslachtsgemeenschap hebben? Ik veronderstel dat ik enkel dit niet begrijp. Wat zijn de andere zaken die u niet kunt doen terwijl je in een muta huwelijk bent ?

ANTWOORD:
Het lof is aan Allah. Wij zijn zeer verstoord om over dit incident te horen waarin u bent bedrogen en belogen geweest, of slachtoffer aan de onwetendheid van de deze kwade mens gevallen. De definitieve uitspraak met betrekking tot mut’ahhuwelijk is dat het volgens Islamitische sharee’ah verboden is. Dit verbod is de definitieve uitspraak van Profeet (de vrede en de zegen van Allaah zijn op hem) met betrekking tot deze kwestie.

Imaam Moslim zei in zijn Saheeh:
Baab Nikaah al-Mut’ah wa bayaan annahu ubeeha thumma nusikha thumma ubeeha thumma nusikha wastaqarra tahreemuhu ilaa Yawn il-Qiyaamah  (Het Hoofdstuk van Mut’ah-huwelijk en de verklaring dat het werd toegelaten, dan afgeschaft, dan toegelaten, dan afgeschaft, en dit verbod blijft in feite tot de Dag van Verrijzenis).

Van Iyaas ibn Salamah van zijn vader, die zei: De “Boodschapper van Allah (de vrede en de zegen van Allah zijn op hem) gaf sanctie voor de aanbesteding van tijdelijk huwelijk (mut’ah) voor drie nachten in het jaar van Awtaas [na de Slag van Humayn in 8 AH], dan verbood hij het.” (2499)

Van Al-Rabee ‘ ibn Sabrah van zijn vader: op de dag van de Verovering (van Makkah) de Boodschapper van Allah (de vrede en de zegen van Allah zijn op hem) verbood tijdelijk huwelijk (mut’ah) met vrouwen. (Saheeh Moslim, 2506)

Eveneens van hem (kan Allah tevreden zijn met hem):  dat de Boodschapper van Allah (de vrede en de zegeningen van Allah zijn op hem) mut’ah heeft verboden en gezegd: “Men verbiedt het van die dag tot de Dag van Verrijzenis, en die die om het even wat heeft gegeven [bruidsschat] zou het niet moeten aannemen.”  (Saheeh Moslim, 2509).Van Ali ibn Abi Taalib:  dat Profeet (de vrede en de zegen van Allah zijn op hem) tijdelijk huwelijk aan vrouwen en het vlees van ezels op het tijdstip van Khaybar verbood. Dit werd verteld door Al-Tirmidhi, die zei: hadeeth van ` Ali is hasan saheeh en dit is wat werd gevolgd door de geleerden onder de metgezellen van Profeet (de vrede en de zegen van Allaah zijn op hem) en anderen … dit zijn ook de mening van Al-Thawri, Ibn al-mubaarak, al-shaafa’i, Ahmad en Ishaaq.  Sunan Al-Tirmidhi, 1040.

Of deze man u heeft bedrogen, is een kwade Raafidi die de godsdienst van zijn gemeenschap volgt, die mut’ah huwelijken toelaat die in Islam verboden zijn, of hij is een corrupte Moslim die uit de kwestie voordeel haalt om zijn eigen verlangens te vervullen, of hij is onwetend en moet ingelicht en geadviseerd worden.

Wij danken u voor het verzenden van deze vraag naar ons en wij zouden deze kans willen te baat nemen om u aan Islam uit te nodigen, de godsdienst van waarheid, die kwam om het leven, de eer en de rijkdom van mensen te beschermen. U zult informatie bij het omhelzen van Islam in de eerste secties over onze webpagina vinden. Wij bidden aan Allah om u te helpen om dat te doen die goed is en u tegen kwade dingen en kwade mensen te beschermen. Mag Allah de Gekozen Profeet zegenen.

BRON: vertaling door   ‘www.BenAyad.be’   uit   ‘www.IslamQA.com’
Sheikh Muhammed Salih Al-Munajjid.

21 Responses to “• <b>Tijdelijke huwelijken: Toegestaan of verboden ?</b>”


 1. 1 www.BenAyad.be 17 juli 2007 om 5:33000000 am

  VORIGE    1   –   2    VOLGENDE

 2. 2 Moke 17 juli 2007 om 5:47000000 am

  : آلسلام عليكم ورحة آلله وبركاته – الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد

  Beste Broeders en Zusters in de Islam,

  Voila, klaar is kees!!!
  We moeten gewoon de verschillende perspectieven naast elkaar leggen en vergelijken en waarom dat er verschillende meningen zijn uit diverse stromingen in de Islam. En vooral begrip aan elkaar tonen.
  Zo kun je de verschuivingen van interpretaties begrijpen.
  Natuurlijk elke ander info met bertekking tot tijdelijke huwelijken is welkom, hoe méér je weet, hoe beter je daarvoor kunt bewapenen of aan overgeven. Hoe minder dat je weet, hoe meer onwetend dat je wordt en gevat kan worden door de misleidende opvattingen.

  Dat is allemaal de redenen om een tweede pagina te openen, tegenover het andere dat al 160 reacties telt, dat was teveel normaal gezien had ik het op 100 reacties naar de 2e pagina moeten begeleiden.

  Natuurlijk zijn er vragen in het vorige pagina onbeantwoord gebleven.

  Thalla & Beslama.     😛     😀     🙂     😉

 3. 3 eljamo 17 juli 2007 om 4:06000000 pm

  Salaamoe 3aleikoem,

  Shoekran voor je opzoek- en vertaalwerk Moke 😉 Het heeft mij aangezet om zelf meer over dit thema te gaan zoeken.

  Ik heb een prachtige Engelse website gevonden die onderhouden wordt door hoogopgeleide mensen, die daadwerkelijk kennis van zaken hebben. Hun voornaamste doel is om alle leugens en onwaarheden over de islam aan het licht te brengen. Een aanrader!
  http://www.islamicthinkers.com/index/index.php

  Op volgende pagina wordt het thema “tijdelijke huwelijken” behandeld:
  http://www.islamicthinkers.com/index/index.php?option=com_content&task=view&id=521&Itemid=26

  Als je dit helemaal doorleest zal je vaststellen wat voor een verziekte maatschappij Iran is geworden. Door het legaliseren van de Mut’ah slaan de mensenhandelaars hun slag en worden er vrouwen en meisjes (tot wel 8 à 10 jaar jong) links en rechts verkocht aan ouwe zakken.

  Om je een idee te geven over de absurde toestanden die ontstaan door uitspraken en fatwas van hooggeplaatste shia idioten:

  Iran’s Transexual Revolution
  “An unlikely religious ruling has made Tehran the sex-change capital of the world.”
  “Een ongewone religieuze beslissing heeft van Tehran de hoofdstad (m.a.w. een belangrijke plek) gemaakt voor mensen die van geslacht wensen te veranderen.”

  Hiervoor mogen we de sjiiet Ruhollah Khomeini bedanken. Mooie visie op de islam is dat eh? Maar geen nood. Hij is ondertussen al jaren overleden en mag zich voor zijn Schepper gaan verantwoorden.

  Beste broeders en zusters,

  Wij moeten oppassen voor de verzinsels en leugens die de shia overal op forums verspreiden. Hierdoor vormen zij een groter gevaar voor ons moslims dan een ongelovige.

  Imaam ash-Shaafi`ee zei over de sjiieten het volgende:
  “Narrate knowledge from everyone you meet except the Raafidite Shi`ites, because they invent Hadeeths and adopt them as part of their religion.” [Ibid, p. 38]

  “Geef kennis door van iedereen die je ontmoet behalve van de Raafidite Shi`ites, zij verzinnen Hadeeths en nemen deze over als onderdeel van hun godsdienst.”

  Imaam Maalik:
  Once Maalik was asked about them (Shi`ites) and he replied, “Do not speak to them nor narrate from them, for surely they are liars.” [Minhaaj as-Sunnah, 1/37]

  “Spreek niet over hen en vertel niets van hen voort, want voorzeker het zijn leugenaars.”

  Dat deze mensen het ook niet bepaald vriendelijk tegenover de metgezellen van de profeet staan kan je afleiden uit volgend fragmentje:
  During a class of Imaam Maalik, it was mentioned that the Raafidite Shi`ites curse the Sahaabah. In reply, he quoted the Quranic verse, “Muhammad is the Messenger of Allah and those with him are harsh with the disbelievers and gentle among themselves. So that the disbelievers may become enraged with them.” He then said, “Whoever becomes enraged when the Sahaabah are mentioned is one about whom the verse speaks.” [Tafseeer al-Qurtubee, Soorah al-Fath; Editors note: That is, anyone who is enraged by the mention of the Sahaabah is a disbeliever, because the verse says, “the disbelievers may become enraged with them (Sahaabah).”]

  Citaat:
  “Mu’tah is unIslamic and Shia’s do not represent Islam.”

  A message to the Shia’s:
  We don’t care what you have to say in response to this. You can play your tuqiyyah all you want. Our positions towards you is clear. And we will expose you, your beliefs, your imams just like we expose everything that is clear kufr.
  Bron: http://www.islamicthinkers.com

  Om het in mijn eigen woorden te zeggen Abdullah en Sji’iet ahlulbayt as (want ik weet dat jullie toch gaan reageren): Jullie mening interesseert mij geen zier en jullie visie op de islam nog minder.

  Ma3a salama

 4. 4 Abdullah 17 juli 2007 om 8:45000000 pm

  @hierboven

  Een aantal punten;

  *Ik ben bekend met de “Islamic thinkers society.” Je noemt deze mensen hoogopgeleid? Grappig, wist je dat deze mensen tot leuzen zijn aangegaan zoals “the next holocaust is coming!” Kijk maar:

  Punt 2, jouw organizatie (islamic thinkers society) is een hypocriete organizatie. Waarom? Ze leven ZELF in de VS, en proveceren en geven Islam zelf een slechte naam, kijk maar:

  Kun jij mij een voorbeeld geven wanneer de profeet vzmh en zijn aahli zulke acties heeft gedaan? NEE. Dit is JULLIE bidah.

  Puntje 3, Je geeft een hadith dat een van je imaams zeggen dat shia vervalste hadiths geven? Zweer jij tot allah swt dat ik vervalste hadiths heb gebruikt in 1 van mijn posts? Terwijl ik volledige referenties heb gegeven die je zelf online kunt controleren? Durf je dat?

  Puntje 4, wist je dat je eigen imams slecht over abu bakr praten? Wil je het zien? Hier is de grote abu hanifa over abu bakr:
  Tarikh Baghdad Volume 13 page 373 we read that:
  “Imam Abu Hanifa said that Iblis and The Great Truthful one Abu Bakr were equal in Iman”.

  Volledige referenties, mag je zelf even opzoeken 🙂

  Puntje 4, je klaagt over dat in Iran over de sexchange, dit mag ook in saudie arabie:
  http://www.google.nl/search?hl=nl&q=sex+change+saudi&meta=

  Kies maar een van de berichten.

  Goed, ik weet dat mijn berichten jouw niks interesseren (waarom op het begin nog wel, omdat je mischien nog dacht met een antwoord te kunnen komen?). Dit is dus de zwakste punt van de salaf he 🙂

 5. 5 eljamo 17 juli 2007 om 9:40000000 pm

  Typisch dat je weer afkomt met slechte info en zwakke argumenten.

  Bijvoorbeeld:
  “Puntje 4, je klaagt over dat in Iran over de sexchange, dit mag ook in saudie arabie”
  Dus omdat het in Saudi Arabië ook mag is het goed? Waarom haal je Saudi Arabië erbij in de eerste plaats… Ik heb daar nooit naar verwezen.

  Ik had eigenlijk ook helemaal niets anders verwacht dan dat je de mensen van IslamThinkers zou zwartmaken en hypocrieten noemen enz. Want tenslotte doen zij net hetzelfde met de shia.

  Feit blijft dat de ene sjiitische geleerde na de andere (belachelijke) fatwas uitspreekt naargelang het hem uitkomt ook al druisen deze recht in tegen de islam.

  Eerst sexchanges toestaan via Khomeini, nu een Iraanse minister die de tijdelijke huwelijken “Gods decreet” noemt, wat is het volgende vraag ik mij dan af? Hou op met die onzin, want jullie maken niemand wat wijs. Dus ga gewoon naar één van die sjiitische websites van je en leef je maar uit, maar stop met het verzieken van de islam elders.

  Ma3a salama

  “O gij gelovigen, indien een slecht persoon u nieuws brengt, onderzoekt het nauwkeurig opdat gij sommige mensen niet in onwetendheid schaadt en naderhand spijt krijgt van hetgeen gij hebt gedaan.” [49:6]

  “Pas op voor alle vernieuwingen (in het geloof), want iedere vernieuwing is een Bid3ah en iedere Bid3ah is een afdwaling.” (Sahih Aboe Dawoed)

 6. 6 Abdullah 19 juli 2007 om 2:26000000 am

  “Typisch dat je weer afkomt met slechte info en zwakke argumenten.”

  En je hebt geen 1 van de argumenten weerlegd.

  “Dus omdat het in Saudi Arabië ook mag is het goed? Waarom haal je Saudi Arabië erbij in de eerste plaats… Ik heb daar nooit naar verwezen.”

  Nee, maar je doet alsof het alleen bij de shia voorkomt, enter the salaf zou ik zeggen.

  “Ik had eigenlijk ook helemaal niets anders verwacht dan dat je de mensen van IslamThinkers zou zwartmaken en hypocrieten noemen enz. Want tenslotte doen zij net hetzelfde met de shia.”

  Kun je inhoudelijk reageren op de videos die ik had gegeven?

  “Feit blijft dat de ene sjiitische geleerde na de andere (belachelijke) fatwas uitspreekt naargelang het hem uitkomt ook al druisen deze recht in tegen de islam.”

  Laat me maar zo een Fatwa zien; Is het niet dat Ibn baaz belachelijke fatwas heeft (hint: gaat over de vorm van de aarde, lees maar: http://www.google.nl/search?hl=nl&q=earth+is+not+round+fatwa&btnG=Google+zoeken&meta= )

  “Eerst sexchanges toestaan via Khomeini, nu een Iraanse minister die de tijdelijke huwelijken “Gods decreet” noemt, wat is het volgende vraag ik mij dan af?”

  Tot nu toe heeft niemand van jullie kunnen bewijzen dat mutah haram is verklaard IN de koran, in tegendeel; in de koran staat dat het WEL mag. Waar haal je de lef vandaan om hadith boven koran te houden wanneer deze tegenstrijdig is?

  Laatste puntje, vers 49:6 is zeer toepasselijk voor jou, kun je nou bewijs UIT de koran halen dat mutah verboden is of niet? Meer vraag ik niet van je.

 7. 7 Abdullah 19 juli 2007 om 2:32000000 am

  Oh, nog een toevoeging, leuke fatwa:

  http://www.mahjoob.com/en/forums/showthread.php?t=209360

  Mag zelfs geen bloemen brengen naar iemand in een ziekenhuis.. :S

 8. 8 eljamo 19 juli 2007 om 3:10000000 pm

  Kun je nou bewijs UIT de koran halen dat mutah verboden is of niet?
  We gaan nu niet in cirkeltjes beginnen redeneren eh. Ik had al in het andere artikel over tijdelijke huwelijken gezegd:

  “Je moet goed begrijpen dat islamgeleerden het vaak oneens zijn met elkaar over eenzelfde ayat of vers! De ene zegt dat er dit mee wordt bedoeld en een ander zegt nee er wordt iets anders mee bedoeld.”

  Het is enkel wanneer iets niet in de Koran staat vermeldt dat je naar de Ahadieth gaat kijken.

  Eigenlijk is het ook wel grappig dat juist jij bewijs uit de Koran vraagt. Is het niet zo dat de vroegere Shia geleerden de correctheid en volledigheid van de Koran betwisten? Terwijl in de Koran zelf staat geschreven dat Allah deze beschermt. Als dit geen duidelijke kufr is weet ik het ook niet meer.

  Bovendien zijn de shia selectief in de keuze van hun Ahadieth. Zo erkennen ze sommige Ahadieth van Al-Boukhari wel en andere dan weer niet. De reden? Zij verwerpen het idee dat de sahaaba van de profeet rechtgeleiden mensen waren. Zij vervloeken die sahaaba zelfs. Astaghfirulah.

  Aan de andere kant geloven de shia dan weer dat de Ahlul Bayt onfeilbaar zijn. Ze aanbidden hen bijna. En zo kan ik blijven doorgaan over de praktijken van de shia die zo dicht bij Shirk aanleunen dat het gewoonweg verwerpelijk is.

  Kortom, de Sunni en de Shia hebben een totaal verschillend beeld van de islam. Je begrijpt dan ook dat ik niks serieus kan nemen van wat jij allemaal verkondigt.

  Om te eindigen ook een filmpje over een mooie sjiitische fatwa (auteur Khomeini):

  Van geslacht veranderen mag blijkbaar als we deze man mogen geloven. Wat geleid heeft tot een transsexuele revolutie in Iran. Mooi hoor…

 9. 9 zaynab 8 oktober 2007 om 11:23000000 pm

  kan men nu trouwen zonder huwelijks akte(alleen voor de imam) of wat?

  la ila ha il Allah

 10. 10 khaled 18 oktober 2007 om 3:49000000 pm

  السلام عليكم

  de tijdelijke huwelijk is alleen bij iranische godsdienst (iranische islam) en dit is zina in het arabisch
  dit is verboden en wordt getraft
  want is islam is huwelijk een blijvend positie
  maar is zijn veel mensen die misleiden door shieëten (shi3a)
  en die shi3a ze zijn helemaal verkeerd aan het gaan
  want ze zeggen dat men kan een half uur of een uur of maand huwen en dat is zina het is verboden
  let op broders en zusters
  er zijn veel misleiding
  ne vergeet niet zuster dat ge duur zijt maar als je hen volgt of met jongeren gaat dan zijt ge niks en waardeloos
  en zijt ge ook iets om mannen tijdens hun vrije tijd mee te spelen

  الله يهدينا ويحفظنا
  خالد

 11. 11 khaled 18 oktober 2007 om 3:52000000 pm

  oh ik heb iets vergeten te zeggen

  trouwen zonder akte en zonder wil van ouders is verboden
  de islam heeft de vrouwen hun rechten gegeven

 12. 12 abdullah 19 oktober 2007 om 12:23000000 am

  “We gaan nu niet in cirkeltjes beginnen redeneren eh. Ik had al in het andere artikel over tijdelijke huwelijken gezegd:

  “Je moet goed begrijpen dat islamgeleerden het vaak oneens zijn met elkaar over eenzelfde ayat of vers! De ene zegt dat er dit mee wordt bedoeld en een ander zegt nee er wordt iets anders mee bedoeld.”

  Ik ga je even uit je eigen tafsirboeken quote, waaronder de grootsten die zeggen dat de vers 4:24 over mutah gaat:
  Tafseer Kashaf Volume 1 p. 20- commentary of Nisa

  Tafseer ibn Katheer Volume 1 p. 84

  Tafseer Tabari Page 9 part 5

  Tafseer Fathul Qadeer p. 14

  Een aantal quotes uit je eigen tafsirs:
  Tafseer Kabeer:
  “This verse descended about Mut’ah.”

  Fathul Qadeer:
  “Research by Ahlul Sunnah confirms this verse was revealed about Nikah Mut’ah”.

  Tafseer Khazan:
  “This verse descended about Mut’ah”

  Ik denk dat de bovengenoemde quotes geen vertalingen nodig hebben. Hey geinige is, jullie gebruiken hadiths die het tegenovergestelde zeggen van de vers 4:24.

  “Eigenlijk is het ook wel grappig dat juist jij bewijs uit de Koran vraagt. Is het niet zo dat de vroegere Shia geleerden de correctheid en volledigheid van de Koran betwisten? Terwijl in de Koran zelf staat geschreven dat Allah deze beschermt. Als dit geen duidelijke kufr is weet ik het ook niet meer.”

  Je praat met een shia-ithna ashari, geen alawi.

  “Bovendien zijn de shia selectief in de keuze van hun Ahadieth. Zo erkennen ze sommige Ahadieth van Al-Boukhari wel en andere dan weer niet.”

  Yup, de onzin-hadiths halen we eruit. Trouwens, zo debateer je toch ook met een christen; je haalt selectief de dingen uit de bijbel die oveern komen met je eigen geloof of niet?

  “Zij verwerpen het idee dat de sahaaba van de profeet rechtgeleiden mensen waren. Zij vervloeken die sahaaba zelfs.”

  Hangt ervan af wie de sahaba waren. Besides, muawiya ibn yazid begon met het praktijk van vervloeken; hij vervloekte namelijk imam ali a.s. elke vrijdag in de vrijdag gebed. Hij staat toch zo hoog bij jullie..?

  “Om te eindigen ook een filmpje over een mooie sjiitische fatwa (auteur Khomeini):

  Van geslacht veranderen mag blijkbaar als we deze man mogen geloven. Wat geleid heeft tot een transsexuele revolutie in Iran. Mooi hoor…”

  Uhm, je salaf saudi-arabie zegt dat het mag hoor. Kijk maar..
  http://www.google.nl/search?hl=nl&q=saudi+sex-change&meta=

  Dus wijs maar eerst de vinger naar je eigen mensen voordat je het naar anderen gaat doen.

  @khaled
  “de tijdelijke huwelijk is alleen bij iranische godsdienst (iranische islam) en dit is zina in het arabisch”

  Uit jouw beredenering begrijp ik dat vele sahaba zina hebben gepleegd; het staat allemaal in bukhari.

 13. 13 Rachid 19 oktober 2007 om 12:51000000 pm

  uiteraard is ook iedereen welkom op http://www.benayad.be/forum !!

 14. 14 hassanbinwalid 28 augustus 2008 om 10:02000000 pm

  De Sjiieten geven zelf te kennen dat de stichter van de Sjiietische stroming een jood was, genaamd Ibnoe Saba’ en dat cAli (moge Allah tevreden met hem zijn) de volgelingen van deze man heeft verbrand en afstand heeft genomen van zijn afgedwaalde ideeen.[1]

  De Sjiieten zien de soennieten als Koeffaar

  Zij zeggen: “Wij en zij (Ahl us-Soennah) hebben niet dezelfde god, noch dezelfde Profeet, noch dezelfde imam, want zij beweren dat hun Heer Degene is wiens Profeet Mohammed heette en de Kalifah daarna Aboe Bakr. Wij erkennen noch deze Heer, noch deze Profeet, want wij geloven dat de Heer die Aboe Bakr als opvolger van Zijn Profeet aanvaardt, niet onze Heer is en ook is Diens Profeet niet onze Profeet.”[2]

  Zij zeggen: “Het verwerpen van één van onze twaalf imams is net als het verwerpen van alle Profeten.”[3]

  Zij zeggen: “Wie één van onze twaalf imams verwerpt is een afgedwaalde ongelovige die in aanmerking komt voor de eeuwige Hel.”[4]

  Allah volgens de Sjiieten

  Zij zeggen: “(Het woord) ‘Ah’ is één van de Schone Namen van Allah. Wie ‘Ah’ zegt, heeft Allah opgeroepen.”[5]

  Zij zeggen: “Allah bezoekt al-Hoessayn ibnoe cAli, geeft hem een hand en gaat met hem zitten op een ligstoel.”[6]

  De Koran volgens de Sjiieten

  Zij zeggen dat de Edele Koran gewijzigd is en dat de echte Koran in het bezit is van hun verwachte Mahdi. [7]

  Zij zeggen dat het zinsdeel “Aal Mohammed wa Aal cAli” uit de Koran is geschrapt”[8]

  Zij zeggen: “Er bestaat een Soerah met de naam ‘al-Wilaayah’ die als volgt begint: ,,O jullie die geloven, gelooft in de beide lichten…” En het is cOthmaan ibnoe cAffaan die deze Soerah heeft doen vervallen.”[9]

  Zij zeggen: “Leert jullie vrouwen Soerat Yoesoef niet en leest het niet aan hen voor, want deze Soerah staat vol van fitan (zaken die tot wanorde en anarchie leiden).”[10]

  De Profeet volgens de Sjiieten

  Zij zeggen dat cAli dapperder is dan de Profeet (vrede zij met hem) en dat de Profeet (vrede zij met hem) dapperheid niet in zich heeft.”[11]

  Zij zeggen: “De Profeet (vrede zij met hem) gaf altijd, voor het slapengaan, Faatimah een kus tussen haar borsten.”[12]

  Al-Hassan, de kleinzoon van de Profeet, volgens de Sjiieten

  Zij zeggen: “Al-Hassan ibnoe cAli is degene die de gelovigen schande heeft aangedaan door de eed van loyaliteit af te leggen aan Moecaawiyyah.”[13]

  De vrouwen van de Profeet volgens de Sjiieten

  Zij zeggen: “cAa’ishah is na de dood van de Profeet (vrede zij met hem) ongelovig geworden evenals een groot aantal van de metgezellen.”[14]

  Zij zeggen: “cAa’ishah heeft ontucht gepleegd.”[15]

  Zij zeggen: “cAa’ishah en Hafsah wilden samen de Profeet (vrede zij met hem) gif te drinken geven.”[16]

  De metgezellen volgens de Sjiieten

  Zij zeggen: “Alle metgezellen, uitgezonderd drie, zijn na de dood van de Profeet (vrede zij met hem) ongelovigen geworden, waaronder Aboe Bakr, cOmar, cOthmaan, Khaalid ibnoel Walied, Moecaawiyyah en al-Moeghirah ibnoe Shoecbah.”[17]

  Zij zeggen: “Tot onze overtuiging behoort het zich distantiëren van de vier afgoden; Aboe Bakr, cOmar, cOthmaan en Moecaawiyyah. Ook behoort het tot onze overtuiging zich te distantiëren van de vier vrouwen; cAa’ishah, Hafsah, Hind en Oem ul-Hakam en iedereen die hen volgt. Ook moeten wij geloven dat deze personen de meest slechte schepsels van Allah op aarde zijn en dat het geloven in Allah, Zijn profeet en Zijn Imams niet mogelijk is zonder afstand te nemen van hun vijanden.”[18]

  Zij zeggen: “Aboe Bakr en cOmar zijn ongelovigen en degene die hen liefheeft is ook een ongelovige.”[19]

  Zij zeggen: “De reden waarom de Profeet (vrede zij met hem) Aboe Bakr koos als reisgezel voor zijn emigratietocht is omdat hij bang was dat als Aboe Bakr achter zou blijven, hij de ongelovigen van Qoeraysh naar de Profeet (vrede zij met hem) zou leiden.”[20]

  Zij zeggen: “Wanneer onze Mahdi komt, zal hij Aboe Bakr en cOmar weer tot leven brengen, kruisigen en verbranden. Ook zal hij cAa’ishah tot leven brengen en haar straffen.”[21]

 15. 15 hassanbinwalid 28 augustus 2008 om 10:04000000 pm

  Zij zeggen: “Onze twaalf imams zijn beter dan alle profeten en boodschappers (vrede zij met hen).”[8]

  Zij zeggen: “De imams van Shia hebben kennis van het verleden en de toekomst en niets ontgaat hen en zij gaan enkel en alleen dood als zij dat willen.”[9]

  Zij zeggen: “Er doen zich tussen ons en Allah zaken voor die niet weggelegd zijn voor vooraanstaande engelen en gezonden profeten.”[10]

  Zij zeggen dat Allah, Zijn engelen, de profeten en de gelovigen het graf van de leider der gelovigen cAli ibn Abi Taalib (moge Allah tevreden met hem zijn)bezoeken.”[11]

  Zij zeggen: “Het lichaam van onze Mahdi is een joods lichaam.”[12
  Zij zeggen: ,,degene die ons geloof geheim houdt, zal door Allah geëerd worden en degene die ons geloof bekendmaakt, zal door Allah vernederd worden.” [20]

  Zij zeggen: ,,Hij heeft geen geloof, degene die geen Taqiah heeft.” [21]

  Zij zeggen: ,,Alle mensen zijn bastaards, behalve ash-Shicah.” [22]

 16. 16 anoniem 27 november 2009 om 2:04000000 am

  Assalaamu Aleykum va barakaatuh.

  Ik wou graag reageren op een paar misverstanden over de Ahli-Bayt en de sahabi’s. Ahli-Beyt staat voor de familie van Mohammed(Sallallahu Aleyhi Ve sellim )en zijn kleinzonen, Hasan en Huseyin en hun nazaten. Vroeg in de geschiedenis was het een bevoorrecht om van deze familie te zijn en vandaar dat hedendaags veel mensen beweren dat ze van hem afkomstig zijn. Meestal zijn dat ofwel Alewieten ofwel Shia’s die dat beweren. Vele Shia-geleerden zeggen dat zij ‘hun’ leer van de Islam beleiden maar dat is het tegendeel. Hun twaalfer Imaam’s zijn op deze principe gebaseerd en wordt een heuse stamboom voorgelegd en als laatste Imaam Mahdi.
  Het feit dat je van deze familie behoort wil niet zeggen dat je ook op de rechte pad en dus alles wat je zegt is waar. Dat is volgens mij waar het mis gaat bij de Sjieten. Ze verheerlijken de Ahli-Bayt en dat terwijl aan de andere eerbiedigen ze onze profeet Mohammed niet door ook te vloeken of zelfs helemaal op te offeren voor de Ahli-Bayt. Onze profeet heeft zijn dochter Fatimatuzzehra gezegd dat ze heus niet naar haar vader kon gaan om hem te helpen bij de dag des oordeels om hem te redden om een keer zelfs maar niet te bidden voor Allah. Zo zie je hoe onze Profeet heeft opgesteld opdat wij hiervan lering kunnen trekken. De ISLAM IS VAN ONS ALLEMAAL.
  In veel Turkse en Arabische geschriften kun je zien dat ze nooit gekant waren tegen Ahli- Sunneh wal Djema’ah. Integendeel ze waren zelfs binnenin deze groep.
  Ik wil graag van een verhaal verduidelijken, namelijk de ontmoeting van de Imaam Azaam en Sayyid ZeydibnZeynelabidin(rahmetullahi aleyhim). Zeyd gaat naar Imaam Azaam ( schriftgeleerde en een belangrijke rechtsgeleerde in de Islam) en bevestigd hem dat hij volgens de leer van Mohammed tijdens leven heeft gehandeld bij het geven van fatwah’s.
  Shia is later ontstaan steeds met grote discussie’s en dergelijke.
  Het belangrijkste punt is dat er heel veel dingen zijn die anders zijn dan bij de Sunni moslims. Mijn mening is dat als iemand de shahadah doet al moslim is ook al heeft hij tegenstrijdige ideeen. Iedereen zal zich moeten verantwoorden in de Dag des Oordeels. Shia’s beklemtonen ten nadele dat na de slag van Siffin dat er onrecht aangedaan is aan Huseyin rahmetullahi aleyhim. Wij als Ahli-sunneh wel cema’ah vinden dat dit geen reden is voor het conflict tussen soennieten en sjieten, iedereen zal verantwoording leggen aan Allah ook de moordenaars van Huseyin.Belangrijk is dat de Hadiethi Sjarif van Mohammed Sallallahu Aleyhi we sellim is, niemand mag zelf proclameren dat ze van onze profeet zijn als ze daadwerkelijk niet zijn. En het omgekeerde is ook waar. Je mag ook niet iets verzwijgen en gebruiken in je fatwa als deze daadwerkelijk van onze profeet zijn.
  Aangaande van de discussiepanel over tijdelijk huwelijk is het strict verboden (haraam=zinaa), het is inderdaad in het begin tijd van de Islam nog toegelaten geweest en daarna verboden.
  Over de Saudi-Arabieren zij vertegenwoordigen ook niet alle moslims en zij eerbiedigen de Sahabi’s en onze profeet ook niet werkelijk.
  De Islam is ons door onze profeet gegeven aan hun Sahabi en na generaties lang na aan ons toegekomen en als wij geen eerbied hebben aan hen dan ontkennen we ook onze ware identiteit als moslims.
  Laat je vooral niet misleiden Moslim-zusters door sjia-leer en de selefi/ wahhabitische leer.
  Ahli Sunneh wal djema’a is de ware aanhang leer. Er zijn vier keuzes volgens de uitvoering mogelijk: namelijk Imaam Aazam ebu Hanife, Imaam Sjaafii, Imaam Maliki, Imaam Hanbeli.
  En volgens de denkwijze zijn er twee aanhangleer mogelijk: namelijk Imaam Muhammed Maturidi en Imaam Muhammed Esj’aari. rahmetullahi Aleyhim edjmain.

  Measselam, Gair inschallah………..

 17. 17 jamila 16 augustus 2010 om 3:19000000 am

  salam ik ben gescheiden en heb 5 kinderen iemand heeft mij voor voorgesteld om zijn tweede vrouw te zijn in halal maar hij heeft het moeilijk om aan zijn eerste vrouw te zeggen .hij wilt ik en de kinderen steunen in tareke allah . ik heb geen raad maar wil de zegening van allah
  en leven in tareke

  de islam ,kan iemand mij helpen mij begrijpen

 18. 18 muslim 17 augustus 2010 om 4:16000000 pm

  Salam alaikoum broeders en zusters

  Het verbaast me telkens weer deze reacties te lezen. De meesten hier, zijn ronduit onwetend en vertellen grote onzin over islam, hoe goed dat zij het ook bedoelen. Dat blijkt duidelijk uit hun commentaren. Het is hel-gevaarlijk om zomaar klakkeloos commentaar te geven over wat Allah of de profeet (vzmh) zou gezegd hebben of niet. En zij beweren bovendien dat het in de Qoran staat…Zo zou de mut3a in de tijd van de profeet (vzmh)toegestaan zijn…wijn drinken was ook toegestaan in de tijd van de profeet…Dit betekent niet dat het vandaag toegestaan is. Jullie vergeten dat Allah de dingen die Hij verboden heeft geleidelijk aan verboden heeft en dat niet alles op één dag verboden of geboden werd.

  Ten tweede wilde ik opmerken dat ik veel van de commentaren heel onduidelijk vind. En dit ligt aan de gebrekkige taal waarmee hier wordt geschreven. Ik pretendeer niet dat ik beter kan, maar weeral het is niet goed commentaar te geven over Allahs zaken in een gebrekkige, onduidelijke taal. Ik wil iedereen vragen om met een beetje meer moeite en zorg jullie commentaar te geven én vooral met verwijzing naar de bron.
  Wa jazakoum Allah

 19. 19 selin 10 oktober 2010 om 8:47000000 pm

  Ik had een vraagje.
  Ik ben met een iraanse man getrouwd voor de nederlandse wet maar kan mijn echtgenoot trouwen in iran b.v een mut’ah huwelijk afsluiten?

 20. 20 selin 10 oktober 2010 om 8:52000000 pm

  Ik denk dat ik het verkeerd heb uitgelegt sorry.
  Als we ook voor de iraanse wet zouden trouwen kan mijn echtgenoot dan ook een mut’ah huwelijk afsluiten terwijl hij met mij voor de iraanse wet is getrouwd? Want mijn echtgenoot zeg hier niets over alleen dat het niet kan maar ik geloof het niet in ieder geval niet wat hij zegt.

 21. 21 Fatima inscha'Allah. 12 oktober 2010 om 11:23000000 am

  Asalaam wa alaykoum wa rahmatoulahi ta3ala wa barakatouhou.

  Ik vind het erg voor de mensen die in zulke situatie zitten en onwetend zijn, ik ben blij dat jullie actie ondernemen en vragen stellen bij deze situatie.

  om een kort en bondig antwoord te geven ( niet onbeleefd bedoeld): het is verboden!

  Als je echt een goede moslim hebt gevonden en hij heeft een goed karakter en praktiseert de sounnah, waarom zou je dan slechts 5 minuten, 3 dagen of 2 weken bij hem zijn?

  Een huwelijk is voor het leven, het is iets moois, en je moet er het beste uit halen. Allah geeft je ook een overweldigend gevoel van liefde voor die man (of vrouw i.g.v. mannen)

  Nou in ieder geval, je zult wel genoeg info hebben over je situatie, verder wens ik je nog heeeeel veeel goeds in je leven, en moge we ons “gesprek” verderzetten in de hemel inscha Allah.

  salaam wa alaykoum


Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s
آلسلام عليكم ورحة آلله وبركاته

 • 2.226.974 مسلمين --> مؤمنين

Prikbord Info:               سورة الفا تحة

سْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِِ 1 الْحَمْدُ للّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ 2 الرَّحْمـنِ الرَّحِيمِ 3 مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ 4 إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ 5 اهدِنَـــا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ 6 صِرَاطَ الَّذِينَ أَنعَمتَ عَلَيهِمْ غَيرِ المَغضُوبِ عَلَيهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ 7
أمين
كلمة الله هي الحقيقة
colorbar.gif
GASTENBOEK - HELPDESK - Wie ben ik?
  Aanmelden - Registreren
  Wachtwoord  vergeten ?

Kalender

juli 2007
M D W D V Z Z
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

Bezoekers Info: Locaties.

Locaties: DEEL I - DEEL II.

Thalla & Beslama!!!

                لآ إله
إلآ آلله محمد رسول آلله

بن عياد محمد رشيد
www.BenAyad.be - Islam & Actua

%d bloggers liken dit: