Het slaan van vrouwen: Mag dat zomaar ?

Volgens deze Imaam: mag het wel!!!

Deze persoon relativeert het een beetje!!!

.

De Profeet sprak ooit zijn afschuw uit over het slaan en zei: ‘Hoe is het mogelijk dat iemand zijn vrouw slaat zoals je een wilde kameel slaat en vervolgens met haar wil slapen?’

En van Aisha (de vrouw van de Profeet) weten we dat de Profeet zelf nooit zijn vrouwen, dienaren of andere mensen geslagen heeft. Metgezel Abu Masud al-Badri vertelt over slaan het volgende verhaal: ‘Ik was mijn dienaar met een zweep aan het slaan. Toen hoorde ik een stem achter me, “Pas op Abu Masud”, maar ik herkende de stem niet, want de stem was gekleurd door intense boosheid. De Profeet zei: “Pas op Abu Masud, pas op Abu Masud, pas op Abu Masud; want zeer zeker God heeft meer macht over jou dan jij over je dienaar.”  Vanaf die dag heb ik nooit meer mijn dienaren geslagen.’

De Quraan behandelt het onderwerp slaan van vrouwen als volgt (4.34): ‘Mannen zijn de beschermers en onderhouders van hun echtgenotes omdat God de enen boven de anderen heeft doen uitmunten in [fysieke] kracht en omdat zij van hun rijkdommen zullen besteden [aan hun vrouwen]. Deugdzame vrouwen zijn dus zij, die vroom zijn en heimelijk bewaren hetgeen God onder haar hoede heeft gesteld. En degenen die zich slecht gedragen: wijst haar [eerst] terecht en [als dat niet helpt] laat haar in haar bedden alleen en [als laatste en ook afgeraden] geef haar een lichte tik [in plaats van haar te slaan]. Als zij hun gedrag veranderen, zoekt geen weg tegen haar [door oude koeien uit de sloot te halen of het herkauwen van ruzies]. Waarlijk, God is Verheven, Groot.’

Vervolgens is er, als bovengenoemde stappen tot verzoening tussen man en vrouw niet helpen, de volgende richtlijn (4.35): ‘En als gij een breuk tussen hen vreest, stelt dan een scheidrechter [bemiddelaar] van zijn familie en van haar familie aan. Indien zij verzoening wensen zal God deze tussen hen tot stand brengen. Voorzeker, God is Alwetend, Alkennend.’

De Islam probeert het slaan van vrouwen te voorkomen door:

De voorbeeldfunctie van de Profeet Mohammed (vzmh), die zijn vrouw nooit geslagen heeft.
Het inbouwen van een ‘stappenplan’ door bijvoorbeeld eerst het gesprek aan te gaan. Over te gaan tot seksuele onthouding (voor mannen vaak een reden snel tot inkeer te komen).  Want je mag niet met je vrouw slapen zolang je ruzies niet hebt bijgelegd.

Als dat niet helpt, wordt er gedoogd dat er symbolische lichte tik toe met een miswak (een tandenborstel van hout van ongeveer 20 x 1 cm) vanuit de pols (dus niet vanuit de elleboog of schouder) en niet in het gezicht of op intieme gedeelten wordt gegeven.

Islam heeft voor alle situaties regels ook voor die situaties die absoluut ongewenst zijn binnen een gezin. Het feit dat Islam hier regels voor heeft betekent niet dat men hiertoe wordt opgeroepen om zijn vrouw te slaan, integendeel. Deze regels en adviezen zijn juist bedoelt om agressieve en communicatie-arme mannen in het gareel te houden en vrouwen tegen hen in bescherming te nemen.

In de Quraan staat trouwens nergens dat vrouwen als zij geslagen en mishandeld worden dit lijdzaam moeten ondergaan. In sommige gevallen is het raadzaam om verzet te plegen. Het is mijns inziens een legitieme grond voor echtscheiding als een man zijn handen niet thuis kan houden.
BRON: Geschreven door Abdullah Haselhoef  –  Moslima.nl

77 Responses to “• <b>Het slaan van vrouwen: Mag dat zomaar ?</b>”


 1. 1 ABC 12 mei 2007 om 8:52000000 am

  Wat voor grote onzin staat hier!!! Impliciet krijg ik wel een klein beetje de indruk dat u het slaan v vrouwen probeert te ontmoedigen, mr u slaagt er absoluut niet in!!! …een symbolische tik!!!! Alstublieft! Als een man ooit zelfs nog mr aanstalten maakt om mij een “tik” te geven met een piepklein stukje siwaak dan breek ik zijn benen. Om vandaag de dag nog mensen te doen geloven dat je nog een “tik” mag geven vind ik afgrijselijk. Die tik was om de wanpraktijken vd mensen id Jahilijah periode in te perken. Nu zijn we eeeeeeeeeuwen later, we zijn intussen moreel veel meer ontwikkeld, we kennen de geest vd islam en begrijpen de universele rechten die de universele islam probeerde te vestigen…Vandaag nog afkomen met een man mag zijn vrouw een tik geven is FOUT!! En diegene die het hiermee oneens is mag mij eens uitleggen waar die gelijwaardigheid v man en vrouw dan verscholen zit, want hier zie ik het niet!!

  Ter info, dat vers vd man die zogezegd boven de vrouw staat omdat de ene sterker is dan de andere (laat me niet lachen), is een nr mijn mening foute interpretatie (mr Allahoe a3lam). Aangezien iedere individuele moslim de interpretatie mag volgen dat die wenst als die mr begrijpt dat die er verantwoording over zal moeten afleggen…volg ik de interpretatie die hedendaagse islamitische vrouwelijke geleerden daaraan geven. En geloof mij vrij, dat is compleet iets anders…iets waar noch de man noch de vrouw sterker dan de ander uitkomt!!! Een interpretatie die echt getuigt v gelijkwaardigheid!!!

  Zie http://www.karamah.org/articles.htm en lees het artikel “Redefining muslim women’s rights…” en “An islamic perspective on domesic violence”.

  Agressief, communicatie-arm of simpelweg dom…het is GEEN excuus om een vrouw te slaan. Zo’n mannen moeten de gevangenis in ipv beschermd te worden door mijn geliefde religie!!!

 2. 2 Moke 12 mei 2007 om 10:27000000 am

  Hey collega,

  Sorry, een tikje noem ik niet slagen en slagen is ook geen tikje.
  Tenzij je je krachten onderschat hebt!!!

  En trouwens, men moet niet te aantastelijk zijn. Anders kan het zijn dat je zonder het weet te ver gaat. Oei, ik heb je een klopje gegeven ipv een schouderklopje of een tikje.

  Snap je me? Mekaar lijf afblijven als het niet echt nodig is!!!

  Beslama. 😉

 3. 3 Mohamed 12 mei 2007 om 11:00000000 am

  Beste ABC,

  Ik vraag me af of je ooit op school iets hebt geleerd over begrijpend lezen??
  Er staat helemaal niet in dat je je vrouwen mag slaan, er staat juist dat het afgeraden is, je moet praten met je echtgenote, indien nodig slaap je niet met haar (dit is zodat de mannen tot inkeer komen, maar dat hb je zelf ook niet begrepen veronderstel ik) en als ze zichzelf dan nog misdraagt dan een lichte tik(geloof me als je uit je pols met mswak iemand een tik geeft dan mag je dit niet eens slaan noemen).
  Wat ik wil zeggen is in dit verhaal hierboven staat: je mag je vrouw niet slaan onder geen enkele voorwaarde.
  Probeer in het vervolg gewoon niet zo haatdragend te zijn tegenover de moslimman alleen omdat er enkele ‘extremisten’ zijn die hun interpretatie geven en die arme schapen die hun volgen niet beter weten. En probeer ook op te passen met mensen die hun zogenaamde moderne versie van de islam/koran willen geven, het is niet zo dat we zoals de bijbel ons geloof gaan aanpassen aan wat wij momenteel beter vinden zodat we misschien over x aantal jaar nog maar es een andere versie gaan geven wat past aan die tijd, de islam is tijdloos, je moet altijd voor ogen houden dat we een geloof zijn van vrede, dus als iemand iets predikt en er komt geweld bij te kijken dan weet je al dat je moet oppassen(geweld en lichte tik uit de pols alleen na pogingen die niet helpen tot het beteren van t gedrag van je vrouw zijn twee verschillende dingen 😉 )
  Ook ff oppassen met uitlachen van bepaalde dingen als je niet zeker bent want je zei erna wel Allah’o Ahlam maar te laat dus 😉
  ps: ik hoop ook dat je nu niet denkt dat dit een direkte aanval is naar jou toe, kvind het gewoon jammer dat je dit verkeerd hebt begrepen (khb t nie over die kerel in die video 😉 )
  slm

 4. 4 aisha 12 mei 2007 om 12:21000000 pm

  salaam alaykum ramathoellah wa barakathoe

  ik ben het helemaal eens met mohammed
  maschaAllah
  moeten die vrouwen maar luisteren we moeten dat van allah swt naar onze mannen toe, inschaAllah is daar ook onze belonig naar in het paradijs en allah weet het beste
  een tik met een miswak is geen klap, en doet geen pijn, het heeft mischien allen een schrikreactie waarbij de vrouw mischien even weer helder kan nadenken

  wa alaykum salaam ramathoellah wabarakathoe

 5. 5 Anoniem 12 mei 2007 om 12:48000000 pm

  salaam,

  een man mag zijn vrouw nie slaan, zo simpel als dat! je hebt natuurlijk een verschil tussen slaan en gwn een tikje.
  heeft de profeet(vzmh) ooit zijn vrouw geslagen ??
  soennah volgen beste mensen. in hoeverre hou je van je vrouw als je haar slaat? en dat mag alleen als zij niet bid en na waarschuwingen enzo mag hij pas haar bang maken met zijn hand, het mag pas wnnr ze iets doet dat tegen de islam is. ik vraag me af of het dan omgekeerd ook mag, maar aanngezien de man toch sterker is……..

  salaam

 6. 6 Riffolution 12 mei 2007 om 2:03000000 pm

  Sallammohlaikum,

  @ abc:

  Ik heb je stukje gelezen en ben eigenlijk teleurgesteld in je taalgebruik. Je hebt kunnen lezen dat de laatste profeet -vrede zij met hem- tegen het slaan was. Ook heb je kunnen lezen dat mensen zeggen dat slaan de laatste redmiddel is, impliciet is dat: slaan is verboden. Want er zijn namelijk ALTIJD middelen vóór het laatste middel. Maar je klonk alsnog aanvallend en vervolgens zeg je ook rare uitspraken als: ‘als die mij een tik geeft, breek ik zijn been.’ Je weet toch wel dat het vrouwelijk geslacht heel veel sbar heeft? AUB laat dat ook blijken en niet onnodig op aanvalsmode gaan, daar heeft niemand wat aan.

  Insha’allah zult gij objectiever reageren en niet op aanvalsmode staan.

  Ma3a salam,

  R.

 7. 7 zahrafa 12 mei 2007 om 2:29000000 pm

  pfff jahilija we zijn eeuwen ver weg van jahilija

  vraag me af waarom de berekeningen aangeven dat de meeste ongevallen huishoudelijk geweld is 4 van de 5 vrouwen heeft er mee te maken

  of is dat wat men beschaving noemt geef mij dan die miswak tik (uiteindelijk is dat slechts een simbool dat de man geeft hoe erg zijn boosheid is) en is de bedoeling ervan niet het slaan

  zijn er nog mannen diezo handelen?

 8. 8 Maryam 12 mei 2007 om 8:31000000 pm

  As salaam aleikum,

  La 7wela wala quwatta illa bi Allah!!Wanneer houdt deze discussie eens op…….Het is elke keer weer dezelfde verhaal, alle onschuld bij de vrouw schuiven. De man die zijn handen niet thuis kan houden, moet maar eens veroordeeld worden zoals een dief veroordeeld wordt; HANDEN ERAF!!! Dan zal ie nooit meeer klappen uitdelen!! Is het niet zo dat juist in de Islam de vrouw en man gelijk in daden aan elkaar worden gesteld……dus het zal zo wie zo nooit kunnen dat de man zijn vrouw die hij moet beschermen het recht krijgen om zijn vrouw te slaan..Kan gwoon niet anders spreek je gewoon de wetten van Allah tegen.. Maar wat ik zelf heb begrepen van de eerste video is dat die imam als nog aangeeft dat 3 bepaalde soorten vrouwen het recht hebben geslagen te worden en dat geldt niet voor de rest van de moslim vrouwen. Maar ja het blijft als nog een zwakke punt..er wordt niet echt duidelijk aan gegeven wat voor soort slaan? en een onwetend agrasieve man kan zo op zijn vrouw afstappen en een pak slaag gaan geven om een stom reden of wat dan ook. Je hebt gewoon van die rare mannen tussen die geen respect hebben voor het vrouwelijk geslacht en haar gewoon als een stuk vuil zien. Moge Allah ons beschermen tegen dit soort mensen en ons allen leiden naar het Rechtte pad….amine

  Als een man gaat trouwen is een van de verplichtingen die hij zijn vrouw biedt:Recht op veiligheid, geborgenheid en levensonderhoud

  De Islam biedt aan de vrouw een soort van vangnet. Volgens de Islam, is de echtgenoot de behoeder van zijn vrouw:
  ‘Mannen zullen volledig zorg dragen van vrouwen’ (Koran 4:34)
  (De arabische uitdrukking spreekt van ‘qawwam’, d.i. een intensieve vorm van qaim of ‘iemand die verantwoordelijk is voor’ of ‘iemand die zorgt voor’ een ding of een persoon).

  Dit betekent dat haar echtgenoot voor haar moet zorgen: hij moet voor haar fysische veiligheid instaan en hij moet instaan voor haar financiële zekerheid (voorzien in woonst, kledij, voeding, medicijnen enz) – ook als de vrouw zelf werkt en zelf een vermogen of een inkomen heeft. In samenhang hiermee, is het erfdeel van een dochter in de Islam kleiner dan dat van een zoon. Immers, de dochter mag het geld dat zij erft volledig voor zichzelf houden terwijl de zoon ervan moet besteden voor zijn familie, zijn vrouw, zijn kinderen enz.

  De man is er ook toe gehouden zijn vrouw attent en liefdevol te behandelen.

  ‘Waarlijk, de meest volmaakte in geloof onder de gelovigen is hij die best gemanierd is en meest voorkomend (attent, vriendelijk) is voor zijn vrouw.’

  Soeb7na’Allah is dit niet duidleijk genoeg voor alle mannen en vrouwen. Allah is Barmhartig tot zijn dienaren toe. We moeten tevreden zijn met alles wat Allah ons heeft gegeven en zeker geduld en rah7ma in onze harten vergroten om anderen goed te behandelen.

  wa Allahoe a3lem

  Maryam

 9. 9 Mohamed 12 mei 2007 om 9:30000000 pm

  ABC, je moet goe lezen wat er staat

  en sorry ik kan het niet laten, ik moet het zeggen:

  denk jij nu echt dat JIJ de benen van JOU MAN gaat kunnen breken?????, je zegt zelf dat ze gelijk zijn dus als jou man je een tikje geeft met die stokje , ga je opeens zijn benen breken?????

  sorry maar ik als man voel me beledigd door die woorden

  en een goede raad, pas op me wa je zegt, je wilt tog met een man trouwen ofniet? denk je echt dat iemand zon soort vrouw wil hebebn die het niet eens is over de islam en dat zij hem bedreigd de benen te breken?

 10. 10 junnus/ujampa 12 mei 2007 om 9:48000000 pm

  Assalaam alaikum ww wwbrkt,

  Audzubillahiminnasjsjaitonnirodjim,
  bismillahhirochmannirochim.

  Alhamdullilah zuster moge Allah u wijsheid en beloningschenken , ik volg uw comment en zie allen is verwijzend naar de openbaringen en soenah ’s en mensenlijkeharmonie , vrede en standvastig geloof in de schepper en zijn boodschappers.

  Mag ik u bij deze een goed hartje toewensen en laat de moed niet zakken om door te gaan met uw intentie…

  vrouw en man hebben gelijke rechten en plichten enz,,,maar ten opzichte van welke punt ? induviduele aktie , gezin , geloofspraktijken …!?.

  Maar nu hebben we over slaan mag dat !

  Nee !!!!!

  En ook geen tik of stenigen..!?
  vb, als tik met tandenstoker en vanuit de pols ,wilt u mij belachelijk maken of is dit ook voor nu in deze tijd als vb.
  toen waren onze voorouders een kleinbeetje dom de ontwikkeling of iq was toen niet begaaf,

  dus nam men genoegen met tik v/d pols dacht men om de snele manen met hun vingers .
  Dus dat waren interpretatie van sommige geleerden.

  zullen we het omkeren mag een vrouw een man slaan ?

  mogen we elkaar slaan?

  mogen we elkaar dood maken ?

  Dus ik voeg me bij marjam toe in haar mening..Wassalaam.

  astogfirlahhaladzim wa atubuilahi.

 11. 11 Mohamed 12 mei 2007 om 9:54000000 pm

  ps maryam ik heb respect voor het vrouwelijk geslacht, ik heb nooit een vrouw , geslagen of vuil aangekeken, ja ok 1keertje had ik is ruzie met een vrouw , en da was op deze site buiten die keer heb ik nooit iets ergs gedaan voor een vrouw.

  en me die stokje, volgens mij is de psyschis dat jij die bestraft dus, je bent zeer kwaad je pakt een klein stokje en je slaagt de vrouw heel zacht (zij voelt dus eigenlijk geen pijn) maar dan zal die vrouw denken, me die tik laat hij me zien dat die boos op mij is,en nu heeft hij mij daarvoor gestraft….

  zoals zahafra zei
  uiteindelijk is dat slechts een simbool dat de man geeft hoe erg zijn boosheid is en is de bedoeling ervan niet het slaan

 12. 12 zahrafa 13 mei 2007 om 12:09000000 am

  assalamou halaikoum wr wb

  er is zeker een duidelijkheid in het hoe

  een tik met de miswak van uit de pols en niet van uit de elleboog

  dat wil zeggen mag niet met de blote hand deze komt zeker harder aan dan de miswak

  mannen gebruiken tegenwoordig de vuist en dat is mishandeling in de islaam alles wat anders is dan een tik met de miswak is niet toegestaan en zeker geen litekens of hetgeen waar men kan uitmaken dat er slaag werd gegeven

  als dat wel gebeurt en de vrouw tot een verzoening overgaat heeft zij recht op een schadevergoeding

  de grote vraag is welke man in deze tijd heeft het recht zijn vrouw zelfs een tik te geven

  zijn er nog wel mannendie zich kunnen inhouden en hun handen thuishouden ?

  of wordt de mannelijkheid geasocieerd met spierbundels

  als we de rechten en plichten van de islaam toepassen dan pas kunnen we de rest gebruiken en deze ook toepassen

  ik persoonlijk denk dat er helemaal geen boosheid aan de pas zou komen indien elk individu zich af vraagt of elk handeling die hij /zij doet wel verantwoord is of niet en dit niet tegenover de man of andersom maar tegenover de schepper

  wie ALLAH VREEST zal steeds dat beeld voorzich houden
  onrecht wordt zwaar bestraft

 13. 13 aisha 13 mei 2007 om 12:25000000 am

  salaam alaykum ramathoellah wa barakathoe

  ben het weer eens met mohhammed hij heeft het begrepen!!!
  wij als moslims horen allemaal te luistern naar de wetten van allah swt onze profeet sallallahwasalaam heeft zijn vrouwen nooit geslagen of een tikje gegeven omdat zij ook goede vrouwen waren en respect hadden voor de wetten van allah swt en de positie van de man, en hun plichten.
  allah swt doet alles met grootse wijsheid, dus als hij zegt dat de man de vrouw een tikje mag geven als ze naar meerdere malen niet wil luisteren, dan is dit zo, en als je een beetje nadenkt inclusief over de hadiets hierover, dan kan je de wijsheid van allah swt begrijpen, je kan iemand ene klap geven ,dat komt minder aan omdat je die persoon/man eigenlijk laat zien hoe zwak die is om een zwakkere schepsel de vrouw zo behandelen, en alleen maar haat en wantrouwen hierdoor veroorzaakt.
  terwijl als hij een tikje zal geven, de vrouw meer zal schrikken en bewust ervan zijn hoe zwak zij eigenlijk is en de man wel degelijk bescherming haar biedt en geen misbruik maakt, aangezien hij harde klappen kan uidelen maar er voor kiest dit niet te doen, waardoor er ook geen vertrouwen kwijt geraakt word.de vrouwen moeten leren een nafs opteleiden, en ophouden met grootpraat van ik zal zijn benen breken, en we zijn in een ander tijd, en andere excusus zoeken.
  de goede gelovige mannen zijn voor de goede gelovige vrouwen.
  we zijn mischien in een andere eeuw of een ander jaar maar dit maakt geen verschil!!!!!!!!!
  we zitten allemaal in een beproeving de mannen krijgen beproevingen,en de vrouwen krijgen beproevingen
  allah swt kijkt hoe wij in hem geloven dankbaar zijn en naar zijn wetten leven
  en dat maakt geen verschil welk jaar of welke eeuw we zijn!!!!
  probeer niet de opvattingen van de zogenaamd of zogenoemde geamancipeerde vrouw uit het westen overtenemen.
  van kafiers nogwel!!!!!!
  dit is allemaal het werk van sjaitan weten jullie dan niet dat zijn plannen zwak zijn???? allah swt houd niet van de hoogmoedigen, we zijn niks we weten helemaal niks!!!!!
  ken je sjaitan, train je nafs.
  wees blij dat je moslim bent, doe alles omwille van allah swt om dat je in hem vertrouwt.
  al slaat je man je helemaal de tering in, dan weet je toch dat allah swt de dua verhoort van de onderdrukten
  je weet toch dat er geen ziekte,stress,pijn al zo klein als een speldenprik is of allah swt vergeeft zondes hiervoor, verheft je in rang, je weet toch dat allah swt de mensen het zwaarst beproeft die hij het meest liefheeft.
  hij beproeft je dan met armoede rampspoed.
  met zoveel problemen in wereldse leven zodat je je in het hiernamaals de grootste belonig ervoor krijgt!!!! en verdient
  wat denk je nou dat alles goed en perfect loopt met je man huwelijk of leven dat je dan goed zit!!!! waar moet allah je dan voor belonen???? heb je laten zien dat je sabr hebt??? vertrouwen hebt in allah swt en dankbaar blijft ondanks deze problemen???
  nee jullie zusters soory dat ik het zag zitten maar steen en been te klagen over de broeders/mannen ze hoeven maar 1x wat fout te doen en ze zijn gelijk je hele slecht voor je geweest???niks goed kan je meer zien..
  de zusters moeten niet zo proberen te lijken op de kafiers en hun opvattingen overtenemen en ik mag dit zeggen omdat ik ben nederlander ben moslim geworden en weet heel goed waar ik het over heb
  wees verstandig en ga niet zeuren en klagen en innovaties maken over de wetten van allah swt.
  allah swt heeft altijd gelijk en doet alles met grootste wijsheid.
  als je ook maar een beetje oprechte liefde en vertouwen heb in allah swt zou het niet eens in je opkomen om te twijfelen over zijn woorden.
  als allah swt zegt dat wij onze mannen niet mogen weigeren in bed, dan is dit zo en luister je hierna( wat is dat met die zusters die hun mannen weigeren om hun te straffen )of wat dan ook
  als allah swt zegt dat wij moeten luisteren naar onze mannen , dan doe je dit omwillen van allah omdat je taqwa hebt.
  als allah swt zegt dat de mannen de vrouwen mogen slaan.
  dan is dit zo kan me niet schelen of dat een tik is of schop onder je kont.
  wie ben jij om hiertegen integaan en zeggen dat je iemand zijn benen dan breekt, of uberhaupt hieropintegaan en discussie erover gaat voeren.
  shut op soms is het beter om te zwijgen, dit is de probleem van de broeders die met zulke vrouwen te maken krijgen
  en dat ze maatregelen moeten treffen waarover deze hele onderwerp nou moet gaan
  wees bang voor allah swt, leer jezelf kennen, leer je sjaitan, ga elke dag jezelf eens beoordelen en bekritisren, zodat je optijd tauba kan verrichten, voordat allah swt je gaat beoordelen
  in plaats van anders te bekritsisren en onodige en foute dicussie aan te gaan allah swt hoort en ziet alles.
  de vrouwen vandaag de dag verwachten rechvaardiging waardering in dit wereldse leven!!! hou op hiermee je weet toch de dag des oordeels is de dag van rechvaardiging

  wees blij met elke probleem onrechvaardigheid ziekte want daar achter zit de genade van allah

  inschaAllah moge allah swt ons leiden en onze intenties zuiveren

  wa alaykum salaam ramathoellah wa barakathoe

 14. 14 Mohamed 13 mei 2007 om 12:46000000 am

  Aisha

  ik ben een andere mohamed, vele kennen me hier al (dus de 16 jarige mohamed ben ik, ik ben terug gekomen)maar jij lijkt me nieuw, je zal me zeker niet kennen.

  en ik ga me vanaf nu 16jarigemohamed noemen

  en masha allah, ik heb nooit een vrouw als u gezien , meestal zitten ze mij hier af te kraken (alé de mannelijk egslacht) maar jij bent totaal anders

  en ben blij dat je bekeerd bent.

  gezien, moslimas waarom kunennn jullie egen voorbeeld nemen van deze vrouw, meestal zijn de bekeerde ALTIJD beter dan de gene die hun hele leven moslim geweesd waren

 15. 15 zahrafa 13 mei 2007 om 10:52000000 am

  assalamou halaikoum wr wb

  alles goed en wel zus maar de vraag is:

  mag het zomaar het slaan van vrouwen?

  en niet of je al sabr moet hebben tegenover het slaan of niet dat is ieder zijn zaak als jij dat kunt aanvaarden dan vraag ik ALLAH jou bij te staan voor jou sabr

  maar alles heeft een grens
  mensen zijn niet allemaal even geduldig hebben niet allemaal een even grote sabr, dus kun je niet iedereen verplichten iets te aanvaarden wat jij aankunt of denkt dat het haalbaar is (soms heeft men de neiging om tot kofr over te gaan omdat men die sabr niet kan opbregen) daarom zijn er ook wetten

  en hetgeen wel mag is een tik en niet meer en dat na wat ervoor is gemeld (het negeren met spraak helpt dat niet dan negeren in bed namelijk rug keren en niet het bed verlaten)

  dit zijn de wetten van ALLAH EN NIET VAN DE MENS
  als je een schop krijgt onder u zitvlak dat is dan de mens de mens ( mens zonder aglaak ) die de boosheid heeft laten overwinnen en we weten dat boosheid van de schaytan komt wat door onze profeet halaihi assalaam werd afgeraden
  wees niet boos, wees niet boos, wees niet boos

  daarom zeg ik vrees ALLAH,WIE ALLAH vreest zal zowiezo de wetten volgen die toegepast moeten worden ook hiermede de rechten en plichten tegenover elk persoon of deze moslim is of kofaar echtgenoot, echtegenote,vader ,moeder,zoon ,dochter, buren, gewoonweg de hele mensheid en dieren namelijk het leven

  wees verantwoord en stel je voor elke zaak voor je die verricht of deze wel verantwoord is of niet

  wat is de bedoeling van het leven?met welke doel leef je?

 16. 16 Mahdi 13 mei 2007 om 12:01000000 pm

  Salaam aleikum

  Even heel kort over mijzelf: Ik ben een Hollandse, zogenaamde “nieuwe moslim” alhamdulillah.
  Ik ben getrouwd geweest met een Hollandse vrouw die, toen ik haar leerde kennen en in het eerste jaar huwelijk, druk op weg was om ook tot de islam terug te keren. De aanslagen van 9-11 hebben daar verandering in aangebracht: zij ging andere mensen volgen die de islam overal de schuld van gaven, ze werd echt anti-islamitisch. Binnen het huwelijk bracht dit grote problemen met zich mee. Alcohol werd door haar in huis gebracht, gewoon vlees werd als halal aan mij voorgeschoteld zonder dat ik het wist (wat moet ze stiekum lol hebben gehad!), onder buren en kennissen werd ik belachelijk gemaakt over mijn geloof, uiteindelijk heb ik zelfs de koran uit de vuilnisbak moeten vissen. Dit is slechts een kleine opsomming.
  Had ik reden om haar te slaan?
  Vanuit menselijke emoties gezien zou iedereen hebben begrepen wanneer ik haar klappen had gegeven. Er was alle reden toe en het zou een aannemelijke uiting van machteloosheid zijn geweest.
  Maar alhamdulillah heb ik haar nooit geslagen of een tik uitgedeeld. Sterker nog, op het moment dat ik bij mijzelf voelde dat mijn emoties van mij dreigden te winnen, heb ik mijn spullen gepakt en ben weggegaan. Een paar jaar heb ik rond gezworven tussen logeeradressen, kraakpanden en zelfs dakloosheid. De scheiding heeft mij veel geld gekost en kost dat nog steeds maandelijks.
  Maar dit alles is beter dan door slechts één klap de ontevredenheid van Allah swt over mijzelf afroepen. Ik heb de beproeving die volgde aanvaard met sabr en volharding ondanks periodes van depressie die er ook veelvuldig waren.
  Op het moment dat ik het diepst in de put zat, kreeg ik gratis, ja echt helemaal gratis, de mogelijkheid aangeboden om op hadj te gaan.
  In Mekka, staande voor de Kaaba, heb ik gehuild, heb ik voor Allah swt mijn hart helemaal uit kunnen storten, heb ik alle verdriet, spanning, pijn enzovoort neer kunnen leggen. Na de hadj kwam ik helemaal nieuw en fris terug in Nederland.
  Noem het zoals je wilt, voor mij is het een wonder, dat tijdens mijn afwezigheid voor de hadj, er dingen zijn gebeurd waardoor ik op de eerste plaats uit het financiële dal kwam. Een paar maanden later had ik een heel goedkope maar toch ruime en gerenoveerde woning met binnen een straal van 500 meter alle winkels, openbaar vervoer, 3 moskeeën en een groot park waar ik kan relaxen. Gewoon de combinatie van alles wat ik zocht.
  Nu zijn er nog steeds wel problemen zoals hoge allimentatie en dergelijken. Maar het is niet vergeleken met voorheen.
  Zou alles ook zo zijn verlopen wanneer ik mijn ex-vrouw een klap had gegeven? Het is makkelijk te beredeneren dat zij aangifte zou hebben gedaan waardoor ik mijn werk kwijt zou zijn geweest en noem maar op.
  Maar vooral vrees ik dat ik alle gunsten van Allah swt die ik heb ontvangen, mis zou zijn gelopen. Voor alles zeg ik alhamdulillah!
  Mijn verhaal (in het kort) wil ik meegeven aan iedereen die relatieproblemen heeft en de neiging in zich op voelt komen om fysiek geweld te gebruiken, hoe begrijpelijk dit geweld ook lijkt te zijn.

  Er zijn mensen die in het aangehaalde vers in de koran toestemming zien om als man de vrouw te slaan.

  Wat mij opvalt is dat de neigingen die mensen hebben nooit worden ontkend. Want wie beter dan onze Schepper weet hoe wij in elkaar zitten?!
  Zo ook de neiging van de man om hun vrouw te slaan omdat veel mannen communicatief zwakker zijn en dus een uitweg zoeken in hun fysieke kracht. De reden dat er niet letterlijk staat “slaan van vrouwen is verboden” is voor mij duidelijk. Het zou bij de man wederspannigheid en verzet op kunnen roepen omdat ze hun neiging niet erkend zien.
  Nee, de neiging en gevoel worden niet ontkend, maar wel gereguleerd en gereduceerd tot het tikje met de miswak.
  Welbeschouwd, als een man dit letterlijk gaat toepassen, zet hij zichzelf aardig voor gek. Het toepassen van geweld wordt tot het belachelijke gereduceerd zodat je het uiteindelijk niet zult toepassen.
  Ik hoop dat ik mijn interpretatie over kan laten komen zoals ik het bedoel. Ik zie het met veel meer dingen in de islam:

  Slechte eigenschappen en neigingen of gevoelens worden niet keihard verboden. Het bestaan wordt erkend.
  Door die erkenning ga je als mens jezelf niet verzetten tegen regeltjes, maar wordt je opengesteld voor verandering en groei totdat je als mens de belachelijkheid van die slechte dingen inziet en ervan los kan komen.
  Islam is een levenswijze, en een levenswijze moet van binnenuit groeien en tot stand komen. Groeien doe je door gaandeweg het slechte los te laten en het goede in praktijk te brengen. De islam maakt dingen makkelijk. Ik ervaar geen opgelegde regels die weerstand en verzet oproepen. Integendeel, de islam laat mij groeien tot mens zoals dit is bedoeld.
  En dat de “buitenwereld” denkt dat ik nu volgens allemaal regels leef, is omdat ze de islam niet kennen. Die regeltjes zijn van binnenuit een natuurlijk iets geworden. Inderdaad, in de religie is geen dwang.

  Dus wie nog zijn vrouw wil slaan: Kijk verder dan je neus lang is, laat de islam in je hart toe en groei van binnen totdat deze optie voor jou ook een belachelijke optie wordt zodat je er uiteindelijk vanaf ziet!

 17. 17 16jarigemohamed 13 mei 2007 om 5:45000000 pm

  eh, dus je was ongelovig samen met je vrouw, je bent bekeerd tot de islam , en je bleef bij je vrouw???

  ik weet niet of je het weet , maar eht is haraam om met een ongelovige te trouwen,toen je bekeerd was moest , je haar verlaten,maar als ze een christen of een jood was mocht je beij haar blijven, maar als ze een slechte karakter eheft , had je direct moeten scheiden(want zij gooide koran in vuilbak enzo….), maar ja alles is goed afgelopen voor jou, ik ben blij voor jou

 18. 18 aisha 13 mei 2007 om 6:17000000 pm

  salaam alaykum ramathoellah wa barakathoe

  klopt ik ben nieuw hier ja alhamdulllah ik zie erg mooie site hier

 19. 19 zahrafa 13 mei 2007 om 8:35000000 pm

  mascha allah broeder mahdi

  een beter verwoording is er niet te vinden
  inderdaad wie op ALLAH SOEBHANAHO WA TAHALA STEUN VIND HEM STEEDS BIJ HEM en de deuren worden geopend waar die werden gesloten door anderen
  alhamdoulilaah

 20. 20 Anissa 13 mei 2007 om 9:30000000 pm

  salaam alaykoem Mahdi

  mashaAllah, mooi verhaal!

  we moeten meer op Allah swt vertrouwen (volledig!)

  salaam

  Anissa

 21. 21 notime 14 mei 2007 om 11:14000000 am

  Salaam aleikoem

  @ABC

  Als iedereen moet zeggen wat hij denkt of voelt over de godsdienst, dan is het niet meer een godsdienst die van god of de profeet afkomstig is. De geleerden hebben er het beste zicht op wat wel of niet door de beugel kan, het zijn tenslotten vakspecialisten. Wij kunnen alleen maar informeren en denken en voelen bij bepaalde situaties, ons er al dan niet goed bij voelen of niet. En wie weet wordt je ook nog een vakspecialist. Maar ik merkte een vleugje opvliegend feminisme in je tekst 🙂

  Tenslotte is dit een discussie voor rechtsgeleerden in de Islam die er zelf nog moeilijk over kunnen debatteren, laat staan dat wij eruit komen.

  adios en maak je niet te druk

  en nog iets, dat argument van “toen was het djahiliah” is ZERO. De vrouwen van tegenwoordig verdienen meer dan een tikje, wat dacht je van een heel pak slaag.

  salut

 22. 22 Mahdi 14 mei 2007 om 11:37000000 am

  @ 16jarigemohamed:

  Klopt wat je schrijft, alleen was ik al moslim voor het huwelijk, zij was christen. Dus het huwelijk was in principe halal.
  Allen zou ik nu niet meer met een christelijke vrouw trouwen. Op de eerste plaats is het christendom bij de meeste christenen hier heel oppervlakkig. Helaas kom je dat ook bij steeds meer moslims tegen. Als ze niet vertellen wat hun religie is, kan je het nergens meer aan afleiden. Op de tweede plaats is goddelijkheid toekennen aan Isa as (Jezus), natuurlijk shirk en dat in het huwelijk binnen laten lijkt me ook niet bevorderlijk voor een goede verstandhouding (zacht uitgedrukt).
  Het geloof in de drie-eenheid (vader, zoon en heilige geest) is vastgelegd tijdens het concilie van Nicea in 325. Het heeft nog heel lang geduurd voordat de meeste christenen dit echt gingen geloven, zeker in het Midden Oosten. Archeologische vondsten van bijvoorbeeld oude christelijke geschriften bevestigen dit en laten zien dat, vooral monniken in het woestijngebied van het huidige Saudi Arabië en Syrie, lange tijd in één God geloofden en niet in een drie-eenheid. Dus wanneer het is toegestaan om met een christelijke vrouw te trouwen of het voedsel van christenen te eten, dan ben ik er persoonlijk van overtuigd dat het gaat om christenen die nog oorspronkelijk geloven in tawheed, en niet zoals de meerderheid nu, namelijk 3 personen = 1.
  Toen ik met mijn ex ging trouwen doorzag ik dit nog niet en wist alleen dat een christelijke vrouw was toegestaan.
  Daarom ook alhamdulillah dat alles is gelopen zoals het is gelopen.
  Tot zover een antwoord op je vraag dat best even naast het topic mag staan lijkt me.

 23. 23 eerlijk 14 mei 2007 om 1:38000000 pm

  sallam iedereen ,
  wil je niet geslagen worden luister altijd!!!! naar julie mannen ,want allah swt heeft gezegt luister naar julie mannen en wij vrouwen worden inschallah beloont door allah swt als je luistert zal er ook niets gebeuren.
  belama .

 24. 24 Anoniem 14 mei 2007 om 2:00000000 pm

  In de naam van de Barmhartige de genadevolle

  Asalam3leekum wr wb,

  Dit is een reactie voor de broeder, junnus/ujampa en ennige inlichting van uit mijn hart en mening over dit onderwerp!

  ik citeer: toen waren onze voorouders een kleinbeetje dom de ontwikkeling of iQ was toen niet begaaf,

  Beste broeder Junnes,

  Over welke voorouders hebben we het ?

  Hebben we het hier over de salafu sali7? of over de door klonisatie verdoemde voorouders?

  Onze voorbeeld, de soenah,de metgezellen de Profeet sws en wat hij zei?
  Of de slachtoffers van de verwaarlozing van tijd, plaats en gebeurtenissen?

  Het zit namelijk zo, ik ben er volkomen met jou eens met voorwaarde als je het over de voorgaande generatie van ons heb, want grotendeels van de Islamitische wereld is bevrijdt van klonisatie en ze zijn jaren lang gehersenspoeld tot ze het ware geloof zijn vergeten…gevolg een mix van cultuur en geloof!

  Maar hebben we het hier over onze vrome voorouder?

  Zo, ja dan vindt ik dat je een volkomen ontrecht uitspraak hebt gedaan en dat je die terug moet nemen.

  Want wist je dat de ISLAM” de term IQ waar jij het over hebt de dag van vandaag, dankzij onze geloof is gekomen? duhhh!!!!
  want hoe was de wereld voor dat de Profeet swt kwam..oeps..

  Onze voorouders ”als ik over de sahaba heb”dan waren ze de beste gemanieerde en intelligente mensen in hun tijd, en elke generatie die na hun kwam verwaardeloosde de Islam voor eigenbelangen! dat is gewoon een feit mensen, dat ziet een blinde geit nog!

  Ik citeer: En ook geen tik of stenigen..!?
  vb, als tik met tandenstoker en vanuit de pols ,wilt u mij belachelijk maken of is dit ook voor nu in deze tijd als vb.
  toen waren onze voorouders een kleinbeetje dom de ontwikkeling of iq was toen niet begaaf,

  Ik citeer ook:” dus nam men genoegen met tik v/d pols dacht men om de snele manen met hun vingers .
  Dus dat waren interpretatie van sommige geleerden.

  zullen we het omkeren mag een vrouw een man slaan ?

  mogen we elkaar slaan?

  mogen we elkaar dood maken ?

  Daar gaan we !!!Pas op schreeuw ik dan tegen nieuwe zielen die denken enige kennis te bezitten!!!! jij gaat nu tegen de uitspraak van de Profeet sws ongemerkt in ..over het slaan met een miswaakvindt. kifash sa7bi!?

  Omdat je denkt dat je enige licht ziet..laat je de kennis waar in jij denkt te geloven niet bedrigen door stellig dingen op te noemen die zoals dat gewend bent opschool..je denkt ik kan nadenken ben bevrijdt van het zwarte gat van ontwetendheid..maar dat is ook zo broeder!maar je gaat helaas de mist in als je zo gaan redeneren ,jou uitspraken kan u en de mede moslims misleiden of het op het verkeerde spoor trecht zetten..yeeey!mensen let op je tong en je vingers!!

  Ik begrijp dat jij je best wilt doen om enige zonlicht op deze onderwerp te doen schijnen.
  Maar Ik vindt niet goed hoe jij en andere hier te werken gaan, Want en zoals je weet hiermee gaat het fout, door vragen te stellen waarbij de verbanden op onjuiste interpetatie zijn gebaseerd!!

  Citaat: als tik met tandenstoker en vanuit de pols, wilt u mij belachelijk maken of is dit ook voor nu in deze tijd als vb.

  Beste broeder…

  De gehoorzaamheid aan de Profeet Mohammed (saws) is een bevel van Allah swt!laat daarom geen misverstanden en filosofien ontstaan, en dat moet zo blijven. En geloof mij maar De Profeet heeft meer IQ dan wie dan ook. Als Hij over iets praat dan weet HIJ ook waar HIJ het over heeft!!En gij hebt niks erover te zeggen..

  Zo , nee dan heb ik het verkeerd geinterpiteerd.

  (Dit is niet een persoonlijke aanval..Ik hoop je alleen te laten begrijpen zodat je in de toekomst kirtisch bent met wat je zult schrijven en zeggen, Moge Allah swt ons allemaal leiden Amien!)

  Deze stuk is voor mijn Broeders en Zusters.

  Nog eens dit Beste mensen:!Ik zal jullie enige visie aantonnen! deze discusie is nouwelijks nodig!huh? hoezo?? dit is toch een grote maatschappelijke probleem binnen onze islamitsche samenleving?! duuhh!!Natuurlijk is dat zo, maar is het alleen in onze islamitische gemeenschap??NEEE!! De vijanden van de Islam willen ons hiermee uitelkaar halen, dat we elkaar gaan steken.. want tjah als de vrouw verwaardloosd is, is de man en de kind ook naar de klote!!

  De vrouw beste moslims is de SchooL, degebe die de samenleving opvoedt!duuh!

  De vrouw beste Moslims is de terug keer je huis, degene die jou bezitting beschermt, je eer en je kinderen op het rechte pad houdt, terwijl jij daar buiten aan het jagen bent!(gelukkig hoeven we dat niet meer hihi)..

  De vrouw beste boerders is jullie moeders, jullie zussen en nichten etc..

  Ouf!! de vijanden van de islam willen hiermee de onzekere zielen wat op te steken zoals ze ooit grenzen over jullie landen trokken waardoor er burgeroorlogen er van kwamen en haat.waar in de broeder zijn andere broeder begon te haten tegen een gerinige wereld prijsje..Nu pakken ze jullie weer op die manier..maar door dit keer in jullie huizen..ze zien dat jullie niet aan jullie geloof vast houden en ze weten precies hoe jullie denken..ze zien dat jullie ten onrechte jullie vrouwen hebben onderukt van kennis..terwijl het een plicht is..Ze hebben voor de vrouwen de messen geslepen!deze messen zijn valse kennis.die legen ze in de handen van hun nu.Jullie vrouwen en dochters krijgen eindelijk hun zegje,maar de waarheid wordt betwist met valsheid zodat jullie elkaar vernietigen!!Ze praten de jonge meisje de haat in de oor..en geloof mij ow jullie vrouwen en mannen uiteindelijk als jullie echt moslims zijn hebben jullie elkaar nodig!!de ongelovigen gunnen jullie nooit dat jullie iets goeds overkomt!En als jullie hiermee ingaan dan zullen jullie elkaar vernietigen..denk aan Irak nu..Moslims tegen moslim!En jullie vrouwen..jullie zullen nooit vrijheid krijgen van de ongelovigen als je denkt dat ze jullie helpen!Nee jullie zullen straks verlaten worden door jullie mannen, en in de hand van de ongelovige mannen komen Moge Allah swt jullie behoeden voor hun plannen!Lieve zusters en Broeders denk denk denk! deze wereld is slecht een poort naar het volgende!!!!!!

  Toch zal ik nog eens jullie over op een aantal feiten (waarheden) wijzen.
  want herhaling is een aanbeveling en een plicht in de islam,Allah swt zegt: “Fa Dakir Inna Dikra tanfa3ou al’Mouminin”.

  Abu Huraira levert over dat de profeet a.s zei:
  “De beste gelovige moslimman is diegene, die zich het beste gedraagt ( m.b.t manieren ) en de beste onder jullie zijn degenen die zich het best t.o.v hun vrouw(en) gedragen.”
  Daarom ben ik er 1000% overtuigd dat een man die Allah swt vreest en de sounah volgt nooit zijn hand ”hoeft” uitsteken naar zijn gelovige vrouw, en STERKER NOG bij ZIJN VROUW, hij zal daar voor nooit instaat zijn dat er zo iets plaats vindt.

  Want ALLAH SWT ZEGT:

  “Degene die geloven en niet hun geloof met onrecht mengen: zij zijn degenen die veiligheid toekomt en zij zijn de rechtgeleiden.” (Surah 6 : Ayah 82)”
  ‘Maar wie – hetzij man of vrouw – deugdelijke daden doet als gelovige, zij zullen de tuin binnengaan en jullie wordt nog niet zoveel als de holte in een dadelpit onrecht aangedaan.’ (Koran 4:124)

  ‘De mannen en vrouwen die zich (aan God) hebben overgegeven, de gelovige mannen en vrouwen, de onderdanige mannen en vrouwen, de geduldig en volhardende mannen en vrouwen, de deemoedige mannen en vrouwen, de mannen en vrouwen die aalmoezen geven, de mannen en vrouwen die vasten, de mannen en vrouwen die hun schaamstreek kuis bewaren, de mannen en vrouwen die God veel gedenken, voor hen heeft God vergeving en een geweldig loon klaargemaakt.’ (Koran 33:35)

  Surat Ar Roem: 21:
  “En het behoort tot Zijn Tekenen dat Hij van jullie eigen soort echtgenotes heeft geschapen, opdat jullie rust bij haar vinden en Hij bracht tussen jullie liefde en barmhartigheid. Voorwaar, daarin zijn zeker Tekenen voor een volk dat nadenkt.”

  Daarom wil ik dat jullie gaan NADENKEN EEN KEERTJE OVER DEze VERZEN EN STIL BIJ GAAN STAAN EN ELKAAR OP DE GEODE WIJZE HELPEN INPLAATS DAT JULLIE ELKAAR AANVALLEN met de kennis die jullie schaad en haat brengt in jullie harten tegenover elkaar en daarmee jullie vijanden tevreden stellen!!!!!!!ow ik ben gemancipeerd…

  Let op wat zegt Allah swt??

  Voorwaar, daarin zijn zeker Tekenen voor een volk dat nadenkt.”

  En deze zin kan ik helaas 10000 keer zo groot opschrijven beste broeders en zuster!!!
  Want waarom vragen jullie niet eens af waarom de man zijn vrouw slaat en waarom er uberhaupt geweld plaats vindt in den HUIZEN tussen twee echtgenoten die met elkaar het leven gaan delen!!!

  Antwoordt is SIMPEL GENOEG!!Ze hebben WEINIG KENNISSSSSSSSSSSSSS of NIEMAND van bijde partijen HOUDT ZICH DAAR AAN!!ow ja wollah!!Daahhh!

  Deze deviante gedragen (vrouwen slaan, iemand anders ontrecht doen, vals eed etc) beste mede moslim zullen jullie niet in staat zijn te veranderen tegen de schepsels van Allah swt, terwijl je een deel van zijn leiding volgt en andere niet volgt.Terwijl je je HEER Allah swt niet vreest op de wijze dat het hoort!logish toch dan dat jullie lijden?ja broeder er zit wel wat daar in AHA!!

  Want als jullie genoeg kennis over het geloof hadden..en er in geloofden zouden jullie veranderen in vrome mensen en jullie situaties waar jullie mee kampen Zou ook veranderen!!en jullie zouden geen enkele onrecht kennen!Dat is gegarandeerd!!Want, Allah swt komt altijd zijn beloftes na!

  Allah swt zegt:
  ”Voorwaar, Allah verandert de toestand van een volk niet, totdat zij hun eigen toestand veranderen.”
  (Qor’aan Soerah Ar-Ra’d 13 aya 11)

  En als jullie genoeg kennis over het geloof hadden en er in geloofden en naar handelden zouden jullie bij deze vers stil staan!~!!!

  In naam van God, de Barmhartige, de Genadevolle.

  1. Jacht naar vermeerdering van rijkdom (en kinderen) maakt u onachtzaam!!
  2. Totdat u in uw graven nederdaalt.
  3. Neen – u zult weldra te weten komen,
  4. Nogmaals neen! U zult weldra te weten komen.
  5. Waarlijk, indien je de zekerheid van kennis bezit –
  6. Zul je zeker de hel zien.
  7. Ja, dan zul je haar met zekerheid van blik zien.
  8. Op die Dag zul je ondervraagd worden over de gaven.

  Zoals we kunnen interpeteren legt Allah swt met nadruk op de volgende vers bij: 4. Nogmaals neen! U zult weldra te weten komen.
  5. Waarlijk, indien je de zekerheid van kennis bezit –
  6. Zul je zeker de hel zien.

  En de wonder lijke Koran houdt hier niet mee op Allah swt zegt vervolgens..

  7. Ja, dan zul je haar met zekerheid van blik zien.
  8. Op die Dag zul je ondervraagd worden over de gaven.

  Ik vraag me dan af he..? Als je de Hel ziet zou je dan nog in staat zijn iemand onrecht te doen terwijl je weet dat Allah swt over jou waakt?Als je weet dat alles wordt genoteerd door twee engelen??ALs je weet dat Allah swt de onrechtvaardigen niet vergeeft!!! ALs je weet dat als iemand dom doet of die je slaat ONTERCHT zou je dan nog bij hem blijven? Terwijl de Sharia je het gunst geeft om te scheiden als iemand niet volgens het geloof leeft..laat staan dat het zover komt dat jullie elkaar gaan slaan!

  Ik wordt er moe van beste VOLK!!!wordt toch eens wakker..
  De mensen die problemen hebben, en elkaar onrecht doen begrijpen niks van wat aan profeet Mohammad sws is neergezonden..

  Hij is gekomen als genade voor allen en verbetering!!!en kijk hoe we deze mooie geloof verwaarlozen door eigen belangen!!
  Ik ben daarom van mening dat de vrouwen die niet deugen zelf een niet deugende man krijgen!!!Ik ben er zelfs van overtuigd dat de Goeden inshallah met de Goeden worden beloond!Dat staat ook in de koran!of denk je dat jou Heer niet weet wat je zegt en wat je in je hart verbergt!Ik geloof heilig dat deze probelemen met wat we met ons eigen handen verichten te maken hebben..Kijk maar naar ons situatie..Een moslim is die het slechte verbiedt en het goede aanbeveelt!!Waar zien we dat nog lieve mede moslims!!!!

  Ya ayuhanaas!!! ousikum wa nafsi bitaqwallah!!!!
  Ik sluit hier bij met de laatste Gutba van onze Profeet vrede zij met hem!

  “Wees op je hoede voor Shaythaan, omwille van de veiligheid van jullie religie. Hij heeft alle hoop verloren dat hij jullie op het verkeerde pad zal kunnen brengen in de grote zaken (van de islam), dus pas op hem te volgen in de kleine dingen (van de islam)”.

  *
  “O mannen! Het is waar dat jullie bepaalde rechten hebben over jullie vrouwen, maar zij hebben ook rechten over jullie! Bedenk dat jullie hen als jullie vrouwen hebben genomen, alleen onder Allah’s vertrouwen en met Zijn toestemming. Als zij zich houden aan hun plicht jegens jullie, dan hebben zij het recht om te worden gevoed en gekleed met vriendelijkheid. Behandel jullie vrouwen goed en wees aardig voor hen, want zij zijn jullie partners en toevertrouwde helpers. En het is jullie recht dat zij geen vrienden maken met iemand, die jij niet goedkeurt en ook dat zij nooit onkuis zullen zijn”.

  *
  “O mensen! Luister naar mij in alle ernst: aanbid slechts en alleen Allah (s.w.t.), bid vijf keer per dag, vast tijdens de maand ramadan en betaal uit je bezittingen de zakaat. Voer tevens de Hadj uit, als jullie daartoe in staat zijn.

  *
  “De gehele mensheid stamt af van Adam (‘alaihi asalaam) en Eva (‘alaihi asalaam). Dus is een Arabier niet beter dan een niet-Arabier en een niet-Arabier is op geen enkele manier beter dan een Arabier. Noch is een blanke beter dan een zwarte, en een zwarte is niet beter dan een blanke. Alleen wat betreft vroomheid en het doen van goede daden kan de ene moslim zich onderscheiden van de ander!
  Leer dat elke Moslim een broeder is van een andere Moslim en dat alle moslims bij elkaar een broederschap vormen. Niets (uit bezittingen) van de ene moslim is toegestaan aan een andere moslim, tenzij het vrijwillig gegeven is”.

  *
  “Doe jezelf daarom geen onrecht aan. En bedenk dat je op een dag Allah (swt) zult ontmoeten en je zult je moeten verantwoorden voor jullie daden. Dus pas op! Raak niet van het rechte pad af nadat ik weg ben”.

  *
  “O mensen! Geen enkele profeet of boodschapper zal meer na mij komen en geen enkel nieuw geloof zal meer worden geboren. Ik laat twee dingen voor jullie achter: de Koran en mijn Sunnah’. Als je deze beiden volgt, zul je nooit op het verkeerde pad terechtkomen”

  *
  “Degenen die naar mij luisteren (op dit moment), moeten mijn woorden doorgeven aan anderen, en die anderen weer aan anderen. Mogen de laatste mijn woorden beter begrijpen dan diegenen die direct (nu) naar mij luisteren”.

  “Wees mijn getuige, O Allah, dat ik jouw boodschap heb meegedeeld aan jouw mensen!”.

  7. (Zeggende) “Indien gij goed doet, doet gij goed voor uzelf; en indien gij kwaad doet, is het tegen uzelf.(Sourat el Isral vers 7)

  O Allah swt en mede moslims, wees getuigen dat ik jullie heb gewaarschuwd en dat ik mijn plicht heb gedaan en heb doorgegeven!Als ik de waarheid heb gesproken dan is het van Uw ow Allah swt en als ik fout heb gemaakt dan is het van mij en van de Saytaan..

  Heel veel geluk en Succes!!

  Wasalamu3leekum wara7matullahi wabarakatuh! Jullie broeder in het geloof!

 25. 25 chahida 14 mei 2007 om 3:50000000 pm

  salaam ahleykoem…

  een man die zijn vrouw slaagt is laag en dom!!
  en hij doet dat waarschijnlijk uit onmacht!
  mijn mening beslaaaaa

 26. 26 Amina... 14 mei 2007 om 4:06000000 pm

  Als ik dit lees …dan denk ik machalah…en wij dames kunnen klagen over dat symbolish tikje …terwijl we vergeten dat we meer dan dat moeten verduren in werkelijkheid.

  Ik weet niet wat ik hier op moet zeggen…Als je kijkt naar de realiteit…wat zie je dan.Wie is het hoofd van het gezin tegenwoording…wie staat op om te werken en zo huur te betalen…wie brengt er brood op tafel?Hoeveel mannen behandelen hun vrouwen zoals het hoort?

  Ik ben ooit gehuwd geweest…met een man die geen enkele verantwoordelijkheid op zich nam.Geloof mij..als ik dan een tik krijg…volgt er letterlijk een box terug! looool

  Nee wat ik wil aantonen is dat zulke regels zouden moeten..maar in realiteit kan dat alleen behaald worden indien er een balans is in het huishoudelijk leven van een koppel.
  Als een man zich volledig houd aan zijn plichten dan is het maar normaal dat hij hetzelfde mag verwachten van zijn vrouw.En dan moet je nie afkomen met een tik kan niet want wat er in werkelijk gebeurd tijdens ruzies is meer kwetsend dan dat tikje dat volgens mij niet eens letterlijk een tik met dat stokje betekend maar gewoon iets dat niet meer pijn doet of kwetsend is dan dat tikje.Maar als een man nalatig is op vlak van zijn plichten is het moeilijk om als vrouw datzelfde respect op te brengen.

  We zijn in een tijd gekomen waar vrouwen aanvoelen dat het leven makkelijker is alleen (zelfs met kinderen erbij) dan gehuwd.

  Begrijp me niet verkeerd…Alles wat van ons geloof komt kan niet anders dan een perfecte levenswijze zijn…alleen wou ik er op duiden dat elk geval anders is …en dat het praktijk met het geven theorie toegepast wordt.

 27. 27 ikram 14 mei 2007 om 9:14000000 pm

  sellem alikom
  kben hier nieuw ,maar wil wete is dit site voor de discussie of voor de verhaaltjes??

 28. 28 16jarigemohamed 14 mei 2007 om 10:32000000 pm

  discusie

 29. 29 ABC 15 mei 2007 om 12:09000000 pm

  Ik geloof niet wat ik lees!!!! Ik word er haast misselijk van!! Zijn jullie JVI jongeren of zo??

  Beste mohammed, spel me de les niet alstublieft want ik ben veeeeeel ouder dan jou, dat ten eerste.

  Ten tweede, discussiëren over de AARD ve tik is al een paar stappen verder dan mijn commentaar. Mijn opmerking heeft betrekking op het feit dat een man al het recht zou hebben om zijn vrouw te disciplineren (maakt niet uit of het met een tik is of iets anders). Als jouw interpretatie van de islam echt gelijkwaardigheid van man en vrouw zou voorstaan, dan wil dat zeggen dat de vrouw evengoed het recht heeft om haar man een ‘tik’ te geven als hij buitensporig gedrag vertoont, of niet?? Of ga je me nu zeggen dat de Koran enkel de man het recht geeft zijn vrouw te slaan, en dat de vrouw haar echtgenoot moet gehoorzamen en niet omgekeerd?? Leg me dan eens uit hoe de islam volgens jou de man en vrouw gelijkwaardig behandelt?? Of is er geen gelijwaardigheid en staat de man net iets hoger dan de vrouw???

  Ten derde, ik lach nooit ook mr iets vd Koran uit (Astaghfiroellah!!). Als moslim sta ik achter elk vers uit de Koran, mr absoluut niet achter elke interpretatie. Als moslim heb je het recht om je verstand te gebruiken en de interpretatie te KIEZEN die jij vanuit je goede intenties het beste vindt passen bij de islam (waarom zouden we anders verantwoordelijk worden gesteld voor onze daden als we niet vrij mochten kiezen). En verschillende interpretaties bestaan er…waarom denk je dat er verschillende rechtsscholen zijn?!! Deze interpretatie die een ‘tik’ voorstaat past voor mij niet binnen mijn islamitisch, democratisch kader. Een andere interpretatie die vandaag door menig islamdeskundigen wordt gevolgd en waar man en vrouw als gelijkwaardige partners worden beschouwd, die past wel in mijn islambeleving dus daar geloof ik in. En dat is een interpretatie van exact dezelfde verzen, dus ik wijs niets af uit vd Koran, wel hetgeen de patriarchale theologen ervan maken.

  Ik kan niet geloven dat er hier jonge dames zijn die geloven dat hun echtgenotes het recht hebben om hen te straffen als ze iets verkeerd doen, wat..zijn jullie kinderen of zo?!! Zijn jullie niet meer waard dan dat?? Vrouwen zijn gelijkwaardig aan mannen, ze hebben mekaar nodig zo heeft Allah swt ons geschapen. In het huwelijk is er niet iemand die altijd het laatste woord heeft!! Man en vrouw raadplegen elkaar en maken samen beslissingen. De ene gehoorzaamt niet de ander…gehoorzaamheid zijn we allen verschuldigd aan Allah en enkel en alleen aan Allah!!!

  Beledig Allah en de religie die Allah voor de gehele mensheid heeft uitgekozen niet door zulke onzin te verspreiden.

  PS: ben al jaren gelukkig getrouwd en heb 2 kinderen. Praat niet over iets waar je niets van afweet.

 30. 30 16jarigemohamed 15 mei 2007 om 3:26000000 pm

  , ten eerste , je had niet moeten zeggen , dzt je beter weet , gwn omdat je ouder bent, ten 2de je moet onze imams/geleerde volgen , en niet je eigen, want JIJ WEET NIETS, het staat er duidelij in niets interpeatie , dat staat er rechtstreeks in, en wa weet jij over de vrouw, dus omdaje denkt ik ben vrouw weet ik alles ofwa , waarom zei de profeet zoiets dan , je je je vrouw een tik mag geven? zeveraar, wollah nzo eits ahat ik echt moslism da denken da ze beter ween dan de anderen, wie heeft gezegd da je zelf mag kiezen?????en ij was zwaar agresief in je eerste bericht, als of jij je man zijn benen gaat breken, jij beledigd ons gwn, als de profeet/allah zegt dat je je vrouw een tik moet geven da gef je die een tik meer neit , en moet je niet zeveren , wgn omdat dat jou niet bevalt , jij snapt de wijsheid gwn nietr , en nog maals hou mijn leeftijd eruit!!!! want zo te zien ben ik de “wijzere” van osn beiden, ik verspreid tenmisnte geen onzin, en de mannen en vrouwne zijn wel gelijkwaardig , en de vrouw mag wel de man strazffen door bv geen sex meet met hem te hebben , maar een tik weet ik ni , want als je dat doet , beledig je gwn je man , en is er mss kans da je gwn neer geslagen word , want die tik is voor de vrouw bedoeld ni voor de man, en waaarom zouden ze niet mogen bestraffen? als allah da zeg, en welke interpretatie , iedereen denkt het zelfde hier over ze, jij bent de enigste, ps ik weet meer dan u, ik zever tenminste ni , miskien je man, die eheft een vrouw dat te snel oordeelt en niet mee eens is wat allahen zijn boodschapper gezegd hebben

 31. 31 16jarigemohamed 15 mei 2007 om 3:38000000 pm

  la hwala wala kouwata ila bilah ,

  wollah je woorden doen echt pijn, zo zwak ben je, je snpt het gwn niet, de man is de baas en niet de vrouw , dat is gelijk waardig , als ze allebij de baas waren , dan is er altijd ruzie…..en als allah zegt , geef hun een tik dan geef je hun een tik en dat is als laaatste geval,en dat is symbolisch las eht zover komt dan eheft die vrouw da zwaar verdiend , want er zij andere straffen tussen, zoals 40 dagen uit je bed laten enzo, als die vrouw blijft koppig doen … dan mag je die een tik geven , en je zegt dat man en vrouw em akar nodig hebben inderdaad, maar de man is de “baas” over zijn vrow en ja ze moetne voer alles praten enzo , de man mag neit alleen beslissen….

  en welke interpretatie volg , jij en als de onze evrkeerd is, hoe verklaaer je dan da die zegt , geef hun een tik?????????????????? je mag de betekenis neit evranderen en ps ho mijn leeftijd erbuiten mss weet ik meer dan jou

  sorry ik ben azon vrouwen als u kots beu , vrouwen staan qua intiligentie op religieus vlak aachter dan de manen da zei de profeet ook dus denk niet dat JIJ beter weet dan imams geleerde…..

  da was echt een grote zever, je mag zelf kiezen……zot da mag helemaal niet, en als je eent ik, kreeg betekent da je da verdiend had meer niet, en allah weet beter dna u als die zegt tik dan is het een tik moet je neit zeveren over gelijkwaardig, want da heeft niks me da te maken..mouhim ik laat da aand e andere vrouwne over want ik ben tog mzar een kelene jongetje voor jou zeveraar, noem me nog 1 keer zo ………

 32. 32 16jarigemohamed 15 mei 2007 om 3:52000000 pm

  ahja da was in het algemeen(over vrouwen achter staan in islam, geld niet voor iedereen!) , wij mannen moeten het goed voorbeeld zijn voor jullie vrouwen, maar dan moeten jullie ze wel volgen, en niet je eigen interpretaties volgen…..

  heb je wel respect voor de man????
  geef je de man wel zijn rechten???
  of ben je een egoist dat alleen maar aan haar eigen denkt?
  en praat niet over iets als je er niets van weet, jij snapt gwn de wijsheid er van niet, man en vrouw zijn gelijkWAARDIG , maar niet gelijkAARDIG!
  dus vergelijk ons mannen niet met jullie vrouwen!
  en nogmaals hou u grote mond over mijn leeftijd, wollah door die woordne hebt ge echt al mijn respect verloren ,ge kunt nu van mij de boom in, 16 jaar , dus omda gij ouder bent wete automatisch beter ofwa?????
  jij bent erger , jij bent al oud en hebt nog steeds niet kunnen accepteren dat een man het recht heeft zijn vrouw te straffen als die vrouw de man ongehoorzaam is geweesd!

  jij denkt zeker zo, mijn man geeft me een bevel(maar volgens jou mag dat niet, dus je erkent de rechten van de man niet!)ik volg zijn bevel niet en het leukste is , hij mag me niet straffen want wij zijn gelijkwaarid, ewa mli7 wolllah zon scheve vrouw als u wilik noooooooooit hebebn een vrouw da de islam tegen spreekt, en hou die zever voor u eigen , jij bent de gene die onzin spreid niet de anderen, dus jij weet ok al beter dan ald ei andere vrouwen hier, en waarom zo agresief tegenover de man,ik breek zijn benen , is da gelijkwaardig?en da wil ik wel is zienn als je man zoals de islam het voorschrijft je en tik geeft en da je opeens zijn bene wil breken eens zien hoe je lieve man dan ga reageren(als jij geweld gebruikt……)

  echt egen respect voor eht mannelijk geslacht

 33. 33 16jarigemohamed 15 mei 2007 om 4:08000000 pm

  ik weet iets beter , zon reacties werken tegen vrouwen niet, jullie moeten het echt voelen pfff, echtg zwakke schepsels (ga je nog steeds zeggen , over wa praat jij, ik ben oder danu, da das wel waar, maar ik als man weet hoed het voelt ik zie da gwn , me mijn eigen ogen ,hoe jullie vrouwen (int algemeen eh) zijn, julllie zijn zwak, echt makkelijke slachtoffers(niet iedereen !maar int algemeen!)

  mouhim voor zon rare mensen als u heb je echt allah nodig

  moge Allah je vergeven voor je domme uitspraken, en moge hij je op recte pad lijden

  ps: je klint zeer ongeloofwaardig, door naar eleftijd va mensen te kijken ik weet niet hoe oud jij bent, amar als ik zo kijk weet je zelf amper iets, aan u woorden kan ik zo zien wa voor soort moslima je bent

  en je zegt je mag je eigen interpretatie opvolgen , van waar haal je da, besef je wel dat de shaytaane r heeeel zwaaaar misbruik van ga maken, ide ga jpou in iets laten geloven dat nioet waar is en jij bent er dan zo overtuigd van dat da de waarheid is, en je moet je verlangens niet volgen!!!!!!!!!!!

  jij wilt gwn NIET accepteren dat de man de vrouw mag straffen(als die iets ergs heeft gedaan), het doet je pijn om de waarheid daarvan in te zien , dus negeer jij het gwn en dat is een verlangen , jij verlangt ernaar om te willen dat de man de vrouw NIET mag slagen(en dat is maar een tikje verdomme, jullie vrouwne kunnen echt soms ons bloed laten koken ondanks al die woede … mogen we jou nog steeds geen pijn doen , en alleen een tik geven, dus bedankt allah er maar voor !!!) dus je ebnt iemand die haar eigen verlangens volgt, en je praat gw zodner da je iets weet,hoe leeft die man met u jonge , da(t is niet te doen met een vrouw/man samen leven da alles anders interpreteerd. strax ga je nog beweren dat jullie geen hoofddoek moieten dragen of da we niet meer meoten bidden , of alleen mannen moeten bidden zo da ze goed worden en voor ons vrouwen gaan kunenn zorgen ,(zon onzin hoor ik vaak van vrouwen) en da moeten moslimas voorstellen pfffff

 34. 34 chahida 15 mei 2007 om 4:12000000 pm

  salaam ahleykoem 16 JARIGE MOHAMED

  de man is niet beter dan de vrouw en omgekeerd ook niet!!!
  maar iedereen heeft zijn eigen functie in de islam dat is niet te vergelijken!!!
  maar hoe zit het als de man een eikel is???
  die zijn verantwoordelijkheid niet neemt??
  die de islam alleen juist volgt om zijn vrouw op de fouten te wijzen en hij zelf zijn voeten eraan veegt???

  beslamaa

 35. 35 chahida 15 mei 2007 om 4:12000000 pm

  mag hij dan ook gestraft worden??? of alleen de vrouw???

  graag een antw….

 36. 36 16jarigemohamed 15 mei 2007 om 4:24000000 pm

  ok ik ben terug , u woorden spoken nog steeds door mijn hoofd

  ik heb net ietys ondekt da je tegen mij gezegd hebt maar, ik had da ni gelezen

  je zei:
  Beledig Allah en de religie die Allah voor de gehele mensheid heeft uitgekozen niet door zulke onzin te verspreiden.

  ok ik heb allah beledigd , en onzin verspreid, awel hierbij, zweer ik bij allah , dak wraak ga pakken op de dag des oordeels , jij zit veilig achter je pc , te tippen , en mensen te beschuldigen,maar op die dag zul je zien of je nog veilig voor mij gaat zijn, ik dee niets anders dan helpen, en da is het resultaat, ik ehb allah beledigd en onzin zitten spreiden ok

  geniet maar van je gelukkige jaren, later zul je zien

  die woorden zijn nu in mijn hart gebrand, en dan zullen we is zien of ge op die dag nog ouder dan mij gaat kunnen zijn(voor de wetende moslim(a)s , jullie zullen wel weten waarom), en dan zulllen we is zien of op die dag je man je agat kunnen verdedigen ……

  safe tegen jou heb ik niets meer te vertellen, jij hebt me een heel ander beeld over de vrouw gegeven, zo te zien zijn jullie niet allemaal “braaf” , echt schijnheilige slangen, als je die goed evrzorgt gebeurd er niets , maar als je dan 1 ding verkeerd doet, bijt die slang u direct zo zijn jullie , vrouwen, manenn doen vaak veeeeel voor de vrouwen , maar die vrouwen , bedanken die meestal niet(ja ik weet ook omgekeerd, maar we hebben het nu effe over de vrouw)als de man dan 1 ding slecht of verkeerd doe voor zijn vrouw , zegt de vrouw direct , jij hebt nooit iets goed gedaan , resultaat : vrouwe vormen de meerderheid van de hel , wegens zon uitspraken, geen hoofddoek dragen, en nog iets maar ben ik al vergeten)….

 37. 37 16jarigemohamed 15 mei 2007 om 4:30000000 pm

  chahida , ik praat over de vrouw niet over de man , als de man slecht is weet ik niet(maar sdaar zijn zon soort straffen zoals , de vrouw kan verbieden de man sex met haar te hebebn meestal is da al genoeg..), en ik heb niet gezegd dat de man beter is, maar dat de man de leider is in een huwelijk, en ik heb nergens iets me mekaar vergeleken, en sorry ik ben tege abc bezig , graag jullie erbuiten houden aub , want anders is het ni meer eerlijk 1tegen 1 dan opeens 2 tegen 1 , uiteindelijk 8795865864 tegen 1

  ik vraag gwn hulp meer niet , niet naar mij komen voor zon dinges ik weet ni , maar ik benz eker van dat de vrouw de man niet mag slagen en denk is tog logisch na , denken jullie nu echt dat jullie je man of eenandere man kan slagen , die slaagt u dan kapot , zoiets is eht alatste da ej moet doen eeen man slagen ,op wa trekt da , dan kan ik okk beginne stel je vrouw wilt geen sex met je hbben mag je die dan verkrachten……

  en abc is het probleem niet ikke, als de islam zegt dat de vrouw een man mag slagen wie ben ik dan om nee te zeggen moest da ooit mij overkomen dan , dan eheft mijnn vrouw neits verkeerds gedaan , want dan had ik da verdiend , ik ben geen moeilijke zoals abc, het probleem is is , da ze ontkend dat een man de vrouw pmag slagen, dat is eht probleem en niet iets anders, want nu evrander je van onderwerp en ben ik ,opeens precies de dader

 38. 38 16jarigemohamed 15 mei 2007 om 4:34000000 pm

  ok chahida , ik had me vergist, ik was zo woenden op die abc , da ik je bericht volledig verkeerd opgevat had, maar als ik da herlees , zie ik gwn dat ej een vraag stelde, vergeef mij daarvoor, want da klonk zo aanvallend/verwijtend

  maar ik neem aan dat je gwn een antwoord wou weten, om eerlijk te zijn ik weet niet, maar slagen denk ik niet, meer zoiets als sex verbieden ezno (geloof me maar da betekent voor de man veel, das een echte marteling als die opeens niet meer mogen )

 39. 39 16jarigemohamed 15 mei 2007 om 5:12000000 pm

  chahida nogmaals sorry, ik had je verkeerd begrepeen, ik d8 je viel me aan …

  sorry

 40. 40 Amina... 15 mei 2007 om 5:25000000 pm

  Mensen…is het gewoon niet mooi om te zeggen dat het allemaal in feite zo moet zijn maar dat het soms moeilijk is in bepaalde situaties…Simpel…zonder discussie

  Mag Allah swt ons leiden naar dat soort huwlijk…de soort waar beide partners rust bij mekaar vinden door de balans aan rechten en plichten dat God ons beschreven heeft.

  Amien.

 41. 41 MALLOUCHE 15 mei 2007 om 6:31000000 pm

  GA EERST GROOT EN OUDER WORDEN DAN MAG JE PAS GAAN OORDELEN ,EH SNOT NEUS WAT WEET JIJ VAN DE ISLAM, EEN MAN EN EEN VROUW ZIJN GELIJK WAARDIG, VOLGENS MIJ WEET JIJ ALLEEN DE PLICHTEN VAN EEN VROUW EN NIET DE RECHTEN.

 42. 42 MALLOUCHE 15 mei 2007 om 6:33000000 pm

  OJA DIT TEKS IS BEDOELD VOOR DE 16 JARIGE MOHAMMED , HET WOORD ZEGT HET AL……….

 43. 43 ABC 15 mei 2007 om 7:29000000 pm

  A’oedoe billahi mina asshaytaani radjiem.
  Blijf kalm Mohammed, al was het maar omwille van je naam. Niemand heeft je aangevallen op je leeftijd. Ik heb je gevraagd om niet neerbuigend te doen tov iemand die ouder is dan jou en dus per definitie meer levenservaring heeft. Zelfs als 16-jarige heb je recht v spreken, mr als je het huwelijk nog niet hebt meegemaakt dan is het heel arrogant om ervan uit te gaan dat jij er meer over weet dan ik.
  Wat die interpretaties vd islam betreft…vraag er gewoon over aan een imaam…hij zal het je zeggen. Er zijn veel interpretaties vd zelfde verzen en Allah swt heeft ons die ruimte geschonken. De islam bestaat uit een aantal universele, tijdloze regels die je mr op 1 manier kan interpreteren zoals de Tawhied bijvoorbeeld. Mr regels die betrekking h op het alledaagse leven, daar heeft Allah swt altijd ruimte gelaten voor interpretatie omdat de levensomstandigheden veranderen. En de verzen die in deze rubriek geïnterpreteerd worden zijn zo’n verzen over het alledaagse leven.
  Je moet mij niet geloven, mr laten we alstublieft respect h voor elkaars meningsverschillen. Zo beschaafd kunnen we als moslims toch zijn hoop ik.
  En Insha’llah zien we mekaar op de Dag De Oordeels, alleen zal ik dan schrik h voor Allah en niet voor jou.

 44. 44 ikram 15 mei 2007 om 8:05000000 pm

  oohw het is dus well een discussie site??:S

 45. 45 ikram 15 mei 2007 om 8:06000000 pm

  Dan lijkt het me niet leuk hiersoow!

 46. 46 16jarigemohamed 15 mei 2007 om 9:07000000 pm

  ik zei gwn wak moest zeggen, en waar heb ik geoordeeld zeveraar, ik moet groot en ouder worden, ewa inshallah als ik blijf leven
  ss moet ik voortaan schijnheilig zijn , ent egen jullie allemaal liegen en me expres voordeon las volwassene is dat wat jullie willen???????????????
  ok ik verander die naam

  snotneus tege mij?, ben je moslim?(maloche)

  eh jij weet als je een dienaar onrecht hebt aangedaan of hebt beledigd of zo dat die , op de dag des oordeels met u afrekeknt , ik zei niet dat je bang van mij moet zijn , maar je krijgt da terug, maar maloche je zei ik moet niet oordelen, waar heb ik ergens geoordeeld????abc

  maloche
  weet je wel wat je hebt aaangericht met je woorden???? mss weet ik veeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeel meer over islam dan jou, islam heeft geen leeftijd!!!!!!!!!!!!!!!, er zijn kinderen van 5 jaar die u scheuren in islam , en wij jongeren zijn de toekomstige generaties , dus ietsjes meer respect alsteblief als jij wilt dat wij jou respecteren , er was geen reden nodig om mij snot neus te noemen en te oordelen opwa ik gezegd had, direct zegge wa weet jij van islam , ken je mij??????????????????en als ik nu meeer weet dan jou???

  wa ga je tegen allah zeggen op de dag des oordeeels, waarom beledigde je hem , en oordeelde je gwn , wie heeft jou het recht gegeven , wa ga je dan zeggen tegen hem, (ik denk ni da je ga zeggen , hij moest nog oud worden)

  en abc niet hoogmoedig worden, da was voor niets nodig geweesd , ik ben niet bang van jou…want nu heb je me uitgedaagd, je zegt vrees allah erken mij dan als je broeder en als moslims en als een volwaardige mens, en maloche let op u woorden , want das de eerste keer dat een onbekende vrouw me gwn beledigd, awel wete wa als ik int vervolg een vrouw in de probelemen zie draai ik me gwn om en zeg ik tegen mijn eigen ik ben snot neus, jullie allemaal mogen nu letterlijk doodgaan TFOE JULLIE VROUWELIJK GESLACHT ZIJN OVERDRAAGLIJK ,GOEDE MOSLIMAS VIND JE AMPER.dat heb je nu in mijn hoofd gestoken, was da wa je wou bereiken?????

  maloche je zei niet oordelen , waar heb ik ergens geoordeeld, ik zei dat een man het recht heeft om te straffen,

 47. 47 volwassenmohamed 15 mei 2007 om 9:13000000 pm

  abc, u leven intereseerd me niet meer, doe wa je wilt , breek elke man zijn bene alst moet, maar hou op u beter dan mij tevoelen, en ik zei mss weet ik emer over islam , ni huwelijk enz elfs dan jij blijft da ontkenen , jij wilt gwn niet accepteren , maar zijn u zakes, wa ik echt wil weten is die maloche , ooooooooooooooooooooh ik hoop maar voor jou dat je geen moslima bent.

 48. 48 volwassenmohamed 15 mei 2007 om 9:14000000 pm

  en maloche niet weglopen eh, deze snotneus hier is effe volwassen geworden
  £
  een szien een kleine snotneus tege een volwasen moslima, ik d8 wij mannen moesten voor de vrouwen zorgen maar of ik da nu nog wil????????????? waarom neit mishandelen , tog zwakke wezens ùet grote mond stiekem schrijven en u voordoen dat je goed bent(niet tegen u abc)

 49. 49 volwassenmohamed 15 mei 2007 om 9:26000000 pm

  tfoe ah ………….

  ik blijf maar aan u denken, jij gaat er zomaar vanuit , heb je wel alles gelezen, en je zag ondank wa ik gezegd had niets in dat waar had kunnen zijn?

  maar nu wie heeft van ons moeiete gedaan omdat andere duidelijk te prberen maken ik was met intentie gekomen om te helpen meer niet, maar een zogenaamde maloche (rotte naam) moest het verpesten ,mss geniet ik er nu stiekem van dat jullie moeten lijden?????????????????

  zijn jullie nu echt zooooooooooooo vele beter dan mij????????????????????????????????????????????????????????????????????? wie dee hier altijd het meeste moeite , ondanks mijn leeftijd kon ik jullie bijhouden,vele kenenn me hier al maar omdat ik niet de enigqste mohamed ben heb ik me 16jarige…. zodat die anderen weten wie ik ben, en ni om er voor te zorgen dat ik beoordeeld word op mijn leeftijd!!!!!!!!!!!!

  want ik ken een paar mensne hier , die zijn ook 16 jaar maar die geven zich als volwasenen vrouwen uit.

  heel toevallig word ezr niets over hun gezegd , ahja het zijn vrouwen die juist dat vertellen wat je wil horen ist ni waar maloche, abc???????als ik me niet vegis heet zoiets discrimnatie omdak man ben!!! wat zitten jullie dan te trouwen met mannen????? trouwt dan met vrouwen

  maloche , wa zijn dan de rechten van de man? ik praate de ganse tijd over de man niets over de vrouw, ik zei man heeft recht om vrouw een tik te geven als het anders niet kan.
  ik zei alleen man man man man, jullie kunnen namelijk geen kritiek horen op vrouwelijk egslacht zonder ons mannen direct iets terug te verwijten ( en jullie mannen dan, jullie dit jullie dat)

  ni weglopen maloche kom terug , ik ben van plan om een volwasen vrouw echt te scheuren, een goede zuster , oordeeld niet over zijn broeder,kjij ded het gwn omdak een kleine jongen ben ist ni WAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAR?????????????????????????????????????????????,

  ah waar voor was d anodig
  wollah kom terug, ni weg lopen, ah scheve vrouw

  kom terug , nu zulde zien wat ik onder vrouwen lifde versta, ik kom zo hard op voor jullie en dat is de dank snot neus, ga ouder en groter worden, wollah w8 maar u pak ik zoiezo,en julliei anderen hou julie erbuiten kom ni af, jullie moeten “vrede sluiten “ofzo , pas als zij zich vero,ntschukldigd en eerst goed leest waarover dit onderwerp gaat , ze ziet 16 jaar en heb , ik ken jullie soort vrouwen , julie zijn zeon type dat dneken dat alle jongeren van mijn leeftijd , met drugs , meisjes, alcohol bezig , zijn heb je nog STEEEEEEEEEEEEEEEEEEDS NIET DOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOR DAT ER GOEDE ZIJN, dat was allemaal niet nodig , ah zwakke mens, echt een grote mond, oest ge nu mijn vrouw zijn geloof me amar ik ging niet instaat zijn om aan een stokje te denken,ik hoop dat je me begrijpt wat ik wil zeggen, trouw me shaytaan dan , want schrijnt dat die goed in bed is, en die ga je wel nog meer beledegingen leren ,, want die kent ons mensen heel goed, TFOE

  hoe kon allah me nu zoiets aandoen en mij met u opschepen,echt een waardeloze vrouw gij,

 50. 50 fatima 15 mei 2007 om 9:42000000 pm

  wayaw mohamed, you still got the spirit zou ik zegge. mss wel een beetje te veel spirit

 51. 51 volwassenmohamed 15 mei 2007 om 9:51000000 pm

  WAYAW MALOCHE , NIET WEG LOPEN

  wollah kom na hiere IK TEGEN U

  TFOEEEEEEEEEEEEEEE , ik heb nooit zon verdorven mens gezien als jij, wayaw wayaw, hoe kon allah me nu zoiets aan doen , juist ik da alle vrouwen hielpt tot nu toe, en elke man tegen hield als die iets slecht van plan was met zijn vrouw, juist GIJ komt naar MIJ zeggen dat ik NIETS weet over islam?????????????????????????,,TFOEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE wayaw wayaw wayaw, wollah ik ben helemaaaaaaaal sprakeloos, ik wist niet dat jullie vrouwen soms zo meedogenloos kunnen zijn

  wayaw wayaw

  gij had helemaal geen reden om zooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo rot tegen mij te doen, ben ik dan zooooooooooooo slecht in jullie ogen

  wie probeerde hier het meeste vrouwen te helpen eh eh ZEEEEEEEEEEEEEEG was ik da ni ??????????, was ik ni degene die zo veel mogelijk probeerde te helpen , was IK dat niet , die altijd mensen verbeterde als die iets verkeerds zeiden ofzo, was ik niet de geene die opzoveel mogelijk vragen wou beantwoorden , WAS IK DAT NIET????????????jij bent hier nieuw , jij weet hier niets helemaal niets , en jij zevert vollebak , TFOEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

  wollah geen enekele doe’a helpt nu , geen enkele die woede verdwijnt maar niet, tfoe tfoe , hoe kun je nu zo slecht zijn ?hoe hoe, wayaw , nooit zon ondankbare vrouwen gezien, nu er eindelijk een 16 jarige marokakaanstje zich met islam bezig hield , en veel vrouwen probeerde te helpe , hebben jullie helemaal neits beters te doen dan te zeggen , snotneus , dus das de beloning vooor al die fuc…. moeite heb gedana , voor al die okzoek/vraag werk?????????????????? dus moet ik nu zo leven tegen elke man min verhaal vertellen pas op die moslimas zijn niet meer wat ze eenmaal waren als je hun helpt , schelden ze je uit , en ze zijn zo blind dat ze maar niet kunnen accepteren dat kinderen betere geheugens hebben dan volwasenen, dus islam gaan ze zoizo senller leren dan volwassenen , huwelijk weet ik mss niets, amar het ging niet om u huwelijk , het ging om de recht van de man, mag ik nog steeds niet zeggen , als ik verkeerd bezig ben waarom kunnen jullie me gwn neit zeggen dak verkeerd bezig ben en me effe juist zetten(met bewijzen) waarom kunnen juliie dat niet??? waarom moesg ik nu zoiets krijgen , tfoe op u hele rotte lichaam, eikes l, wollah ik hoop uit heel mij hart da je een niet-moslim bent da zich voor doet als moslima, tfoe tfoe, wayaw, hore kun de nu zo zijn

  en denk eraan JUFFERTJE (…………..) niet weg lopen van mij eh , kom kom KOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOM naar hiere , ik wil niet met zon vuile gedachte dood gaan, dus das de fucking dank dak krijg, moeten wij kleien mannetjes nu echt alles voor jullie vrouwen doen???? kunnen jullie nu echt niets zelf doen, zonder kritiek te geven eh , die moslimas zijn zeldzaam en maloche als jij een moslima waard bent, safe, trouw ik nooit van mijn leven , ik d8 bij je vrouw ga je zoiets als rust, liefde kunne vinden, amar als ik naar jullie kijk , word de onwetendheid gwn , groter , de ene moslia zegt , ik ga mastruberen , de anderen , nee hij mag niet slagen terwijl hij da wel mag dat is zijn recht en vuiole maloch , waar heb je me iets zien zeggenover de vrouw waar? zei ik niet de man eheft het recht om zijn vrouw te straffen????

  wollah verontschuldig me maar, eens zien of jij deze test kunt doorstaan , jijbeledigde mi , en nu eens zien of jij die vervloekte iblies kunt over winnen , want of je het nu wil geloven of niet jij ben t de schuldige , op de dag des oordeels , man ik wraak nemen , op alle mensne die mij beledigd of onrecht….. aangedaan hebben, en daar kun je niet verstippen, en abc het gaat niet erom dat je bang bent van mij , het gaat erom dat ik dan op da momemtn het recht heb je te “straffen” u hasanten aftenemen, daar moet je ban g voor zijn, maar maloche , jij gaat zeker zo hoogmoedig zijn dat je ej neit wilt verontschuldigen , ist ni waaar

  tfoe

  jij bent zotezien een slechte vrouw, dus is het alleen rechtvaardig dat jij een slechte man trouwt , eens zien of je nog iets over vrouwen rechten gaat horen, ah rotwijf
  manne zijn gelijkwaardig aan vrouwen, wa zat ik de hele tijd tegen abc te vertellen??? waar haal je opeens die scheve zin” ik denk jij kent allee de plichten van de vrouw maar niet haar rechten” met andere woorden ik ben net als al die andere mannen , die hun vrouwne op sluitenniet , naar buiten laten gaan , niet laten werken, hun lusten niet bevredigen, hun slagen , hun uitschelden, jij ging er gwn vanuit dak een van hun was END AT IS NIET WAAR
  w8 maar ik ga opzoeken wa ik me zon hopeloze gevallen als u moet doen maloche , als ik er achte rkom dak een doe’a ofzo mag doen dat allah u ga vernietegen , wollah ik ga die doe’a dan miljoen keer vertellen, dan zullen we is zien wie de snotneus hier is, tfoe op u rotte karakter

  ahja ps voor andere vrouwen , ik ben da beu me julie, jullie hoeven niet op mij te reageren, of jullie ermee bemoeien , alleen die vuile maloche eens zien of haar vrouwen benen nog kunnen staan tege mij, kom kom KOOOOOOOOOOOOM

  weyew , julie volwasenen zijn soms echt kl……

  nus nap ik wrom jullie mishandeld worden, tuurlijk wa verw8te eigenlijk met zon beledegingen, da pik ik ni langer van julie volwasene vrouwen, jullie hebben me lang genoeg vernederd, beledeigd, mij minderwaardig laten voelen

  mijn geduld is op

 52. 52 volwassenmohamed 15 mei 2007 om 10:04000000 pm

  ps , das voor maloche da laatste , stuk

  en fatima , tja , je ziet wat vrouwne kunnen aanrichten met een paar woorden

  de tong is de gevaarlijkste wapen dat er bestaat

  zij heeft haar tong misbruikt

  ik ben da zat alles draait rond de vrouwen, ik voel me nu echt een iddioot da elleen om vrowuen gaf, en zoveel mogelijk kennis opdee om vrouwen te HELPEN HELPEN HELPEN NIET AFKRAKEN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  ik vraag me af of er wel vrouwne zijn , die dat voor amnen opkomen , maar dan echt opkomen

  ik ben precies een robot voor julie ik ben mss geen vrouw en ben ook niet emotioneel zoals een vrouw maar ik heb ook gevoelens!

  man mag mss sterk zijn, slecht zijn, goed zijn, rot zijn , maar tenslotte hebben alle mannen gevoelns , je moet geen misbruik maken van ons maloche,

  en jij echt zon grote haat tegen kinderen, zzei de profeeet niet dat je rechtvaardig moest omgaan met kinderen , had de profeet ooit is ni een kleine jongen naar yemen gestuurd met een belangerijke booschap , zie hoe genadig hij met ons, was maar jullie vrouwen, van tegen woordig, kwetsen ons gwn , zotezien willen jullie precies dat we , roken , horen, drugs…. jullie willmen rpecies da van ons maken en kunnen precies niet accepteren dat er ook nog goede jonges zijn, die gwn hun best proberen te doen,da had ik totazal niet verdiend maloche

  helemaal niet,éale erelijk jullie allemaal die da lezen , wa willen jullie dat ik doe, dat jullie me eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeindelijk is accepteren?????????????????????????????? en echt helemaal mee ophouden me zo klein te laten voelen , wa moeten nu die anderen wel niet dneken , vele kennen me hiere en zien opeens snotneus staan tegen mij?????? en deze worden zijn vereeuwigd op deze site

  wollah das eenbelangerijke vraag, vrouwen wat moet ik doen dat ik eindelijk”goed” ben ik jullie ogen , wa had ik verkeerd gedaan, dak zon haat kreeg????????????????????????????????????????????

 53. 53 moslima16 15 mei 2007 om 11:52000000 pm

  salaam

  sorry ik ben hier niet aan het slijmen ofzo maar ik geef mohammed volkomen gelijk in wat hij zegt en dat er op islam geen leeftijd is en allahoea3lam maar mss weet hij meer dan ons over de islam dus ik ben ook 16 ik mag ook mijn mening niet zeggen of ik mag niets zeggen als ik een tekst lees van iemand en dat is fout en ik wil helpen en ik kom met de juiste antwoorden en heb bewijzen dan mag ik ook niet reageren sorry maar als ik iets zie en het is fout reageer ik zo kunnen we elkaar helpen met onze eigen fouten en als je ziet dat mohammed iets fout heeft gezegd kun je hem dat rustig zeggen en met bewijzen aantonen dat hij fout zit en eerlijk ik heb vaak reactie’s van mohammed gezien en wat hij zei gaf ik hem gelijk.

  ps NIET VERGETEN IN ISLAM STAAT GEEN LEEFTIJD en op dit site staat er niet van welke leeftijd je deze site mocht bezoeken en op reageren iedereen is welkom denk ik ook minderjarige bv mohammed, ik een geloof me er zijn nog zeker heel veel minderjarige op dit site

  en voor de rest die ik mss heb gekwetst sorry maar ik moest het zeggen omdat ik vaak vind dat jullie mohammed soms niet juist behandelen en de andere minderjarige dus volgens
  jullie kinderen die niets weten.maar geloof mij kinderen weten soms beter.

  ma3

 54. 54 fatima 16 mei 2007 om 2:13000000 pm

  e malouche dit is voor u trots en leeftijd. is zien of je tegen deze persoon op kunt….

 55. 55 moslima16 16 mei 2007 om 3:23000000 pm

  salaam

  dat filmpje is gewoonweg prachtig machallah en er zijn nog andere videobeelden van andere kinderen die de koran reciteren die kleine jongen die sourat yassin reciteerde is prachtig ik heb er geen woorden voor machallah en malouche zo heb je echte prachtige bewijzen dat er op islam geen leeftijd op staat en dat er sommige kinderen zijn die het beter weten dan ons en nogmaals sorry als ik hier boven bij mijn tekst iemand heb gekwetst ik wou gewoon zeggen hoe wij ons soms voelen (de minderjarige) en de kleine kinderen die volgens bepaalde mensen niets weten over de islam

  ma3a salaam

 56. 56 moslima16 16 mei 2007 om 5:02000000 pm

  salaam

  ik heb dit tekst van mijn nicht gekregen via e-mail en ik heb dat hier geplaats dan hebben jullie en duidelijke antwoord op dit titel dus (vrouwen slaan mag dat) hier zie je heel duidelijk dat het niet mag neem het tijd en lees het tekstje dank u

  De Profeet sprak ooit zijn afschuw uit over het slaan en zei: ‘Hoe is het mogelijk dat iemand zijn vrouw slaat zoals je een wilde kameel slaat en vervolgens met haar wil slapen?’

  En van Aisha (de vrouw van de Profeet) weten we dat de Profeet zelf nooit zijn vrouwen, dienaren of andere mensen geslagen heeft. Metgezel Abu Masud al-Badri vertelt over slaan het volgende verhaal: ‘Ik was mijn dienaar met een zweep aan het slaan. Toen hoorde ik een stem achter me, “Pas op Abu Masud”, maar ik herkende de stem niet, want de stem was gekleurd door intense boosheid. De Profeet zei: “Pas op Abu Masud, pas op Abu Masud, pas op Abu Masud; want zeer zeker God heeft meer macht over jou dan jij over je dienaar.” Vanaf die dag heb ik nooit meer mijn dienaren geslagen.’

  De Quraan behandelt het onderwerp slaan van vrouwen als volgt (4.34): ‘Mannen zijn de beschermers en onderhouders van hun echtgenotes omdat God de enen boven de anderen heeft doen uitmunten in [fysieke] kracht en omdat zij van hun rijkdommen zullen besteden [aan hun vrouwen]. Deugdzame vrouwen zijn dus zij, die vroom zijn en heimelijk bewaren hetgeen God onder haar hoede heeft gesteld. En degenen die zich slecht gedragen: wijst haar [eerst] terecht en [als dat niet helpt] laat haar in haar bedden alleen en [als laatste en ook afgeraden] geef haar een lichte tik [in plaats van haar te slaan]. Als zij hun gedrag veranderen, zoekt geen weg tegen haar [door oude koeien uit de sloot te halen of het herkauwen van ruzies]. Waarlijk, God is Verheven, Groot.’

  Vervolgens is er, als bovengenoemde stappen tot verzoening tussen man en vrouw niet helpen, de volgende richtlijn (4.35): ‘En als gij een breuk tussen hen vreest, stelt dan een scheidrechter [bemiddelaar] van zijn familie en van haar familie aan. Indien zij verzoening wensen zal God deze tussen hen tot stand brengen. Voorzeker, God is Alwetend, Alkennend.’

  De Islam probeert het slaan van vrouwen te voorkomen door:

  De voorbeeldfunctie van de Profeet Mohammed (vzmh), die zijn vrouw nooit geslagen heeft.
  Het inbouwen van een ’stappenplan’ door bijvoorbeeld eerst het gesprek aan te gaan. Over te gaan tot seksuele onthouding (voor mannen vaak een reden snel tot inkeer te komen). Want je mag niet met je vrouw slapen zolang je ruzies niet hebt bijgelegd.

  Als dat niet helpt, wordt er gedoogd dat er symbolische lichte tik toe met een miswak (een tandenborstel van hout van ongeveer 20 x 1 cm) vanuit de pols (dus niet vanuit de elleboog of schouder) en niet in het gezicht of op intieme gedeelten wordt gegeven.

  Islam heeft voor alle situaties regels ook voor die situaties die absoluut ongewenst zijn binnen een gezin. Het feit dat Islam hier regels voor heeft betekent niet dat men hiertoe wordt opgeroepen om zijn vrouw te slaan, integendeel. Deze regels en adviezen zijn juist bedoelt om agressieve en communicatie-arme mannen in het gareel te houden en vrouwen tegen hen in bescherming te nemen.

  In de Quraan staat trouwens nergens dat vrouwen als zij geslagen en mishandeld worden dit lijdzaam moeten ondergaan. In sommige gevallen is het raadzaam om verzet te plegen. Het is mijns inziens een legitieme grond voor echtscheiding als een man zijn handen niet thuis kan houden.
  BRON: Geschreven door Abdullah Haselhoef

  ma3a salaam

 57. 57 chahida 16 mei 2007 om 5:03000000 pm

  salaam ahleykoem 16jarigemohamed

  Masmoeh het is niets hoor…

 58. 58 moslima16 16 mei 2007 om 5:03000000 pm

  salaam

  sorry ik heb het per ongeluk 2 maal gezet

  ma3a salaam

 59. 59 chahida 16 mei 2007 om 5:08000000 pm

  end MOSlima’s bestaan heus hoor!!!!!
  hmm weet je al deze discutie is ni nodig iedereen word apart voor zijn daden naar Voor geroepen en iedereen zal ofwel voor zijn daden gestraft of goede daden beloond worden…
  dus beste broeders en zusters door elkaar zo te kleineren en dat de ene denkt dat ie meer over de islam weet dan de andere verlies je gewoon punten…
  punten die in de weegschaal hard van pas zullen komen
  niemand is perfect he!!!………..

  beslamaa & thalla broeders en zusters

 60. 60 jessica 17 mei 2007 om 9:30000000 pm

  @16jarigemohamed

  maak je niet druk

  ALLAH beproeft degene het meeste waar hij het meeste van houdt

 61. 61 Just me 18 mei 2007 om 8:31000000 pm

  Allatief wat is hier allemaal aan de hand?

 62. 62 Sohayla 19 mei 2007 om 11:00000000 am

  Een vrouw en man zijn evenveel en betekenen ook evenveel.
  Allah szt zei alleen de vrouwen moeten hun grenzen kennen, de mannen ook, maar vrouwen meer.
  en 16jarige moh
  jij moet je inhouden, niet iedere vrouz (meisje) is zoals die malouche
  Als ze echt zo’n beterweterke is is ze jou woede niet waard
  n3al schaytaan
  beslama

 63. 63 AppieK 19 mei 2007 om 1:11000000 pm

  er is alltijd een verschil tussen een coriggerende tikje en een pakslaag.

 64. 64 Anoniem 24 mei 2007 om 8:02000000 pm

  salaam

  dank u moslima voor een tekst waar in staat dat het verboden is dat je een vrouw mag slagen en je hebt ook nog eens gelijk wat mohammed 16 betreft hij heeft vaak meningen die hij zegt wat ik ook juist vind en correct soms nog met bewijzen

 65. 65 Maryam 24 mei 2007 om 9:40000000 pm

  As salaam aleikum igwani wa agawati fi Allah,

  En goede vrouwen zijn er voor goede mannen, en goede mannen zijn er voor goede vrouwen” [al-Noor 24:26]

  Een zuster heeft de volgende gedicht gemaakt en die wil ik wel met jullie delen in verband het slaan van vrouwen etc. Moge Allah ons vergeven we hebben het over een onderwerp die eigenlijk ieder wel raakt, het slaan van vrouwen komt niet alleen voor bij muslims maar ook in andere culturen, Soeb7enaAllah, en het ergste is dat de niet-moslims denken dat het slaan en dan ook echt slaan (niet een tikje) helemaal toegestaan is in islaam. Kun je je voorstellen dat je in de collegezaal zit waar honderden studenten naar een leerkracht luisteren en die in eens door de microfoon roept in de Koraan staat dat de moslimmannen hun vrouwen mogen slaan!!!!!!!!!!AUB mijn broeders en zusters nou dit is echt gebeurt en dan nog iemand die niet moslim is en geen kennis heeft over deze prachtige religie. Ja, wat moet je hiermee al die studenten lopen met het idee rond dat alle moslim mannen hun vrouwen slaan. Astagfiru’Allah… Dit kan toch niet..Hoever kan men gaan zomaar onzin roepen?.. Allah Ja7fed had Oummah!!!

  Wees goed voor je vrouw,

  Wees goed voor je vrouw ook in slechte tijden,
  Bezorg haar geen onnodig lijden.
  Help haar mee als ze moe is,
  Mij sommige huwelijken loopt het daar al mis.
  De vrouw staat dag en nacht voor de man en kids klaar,
  Dat is soms voor haar zwaar.

  Ik hoor van sommige zusters dat de man haar om niets slaat,
  Terwijl dat niet in de islam staat.
  De media speelt hier handig op in,
  en zeggen de moslima is te min,
  Ze vergeten dan dat de koefaars hun vrouwen ook niet altijd even goed behandelen
  Mag Allah ons helpen het juiste pad te bewandelen.

  Wees goed voor je vrouw en je zal veel van haar terug krijgen,
  En ja wij zusters hebben ook weleens dagen dat de boosheid op kan stijgen.
  Elkaar met rust laten is dan het best,
  Een huwelijk is immers ook maar een test,
  Wees lief en geduldig met elkaar,
  Immers de beproevingen van buitenaf zijn vaak al zwaar.

  En als het dan toch misgaat,
  En er is veel gepraat,
  Is het beter haar te laten gaan,
  zodat jullie beiden alleen verder kunnen gaan.

  Maar helaas zijn er mannen die liever hun vrouwen vermoorden dan dat ze haar laten gaan,
  Maar ook die mannen komen eens voor Allah te staan!
  En voor de zusters die zo leven,
  Ik hoop dat jullie de moed niet opgeven.
  Mag Allah jullie bijstaan in goede en slechte tijden,
  En jullie verlossen uit jullie lijden!(amin)

  wa salaam aleikum,

  Allah weet het beste,

 66. 66 ISLAM ZUSTER 14 juni 2007 om 11:37000000 am

  SALAM BROEDERS ENZUSTER IK VIND DAT JE EEN VROUW NIET MAG SLAGEN MAAR JE MAG HAAR ALEEN TONEN HOE HET JUIST IS EN ALS HET OVER DE ISLAM GAAT MEER NIET WANT DE PROFEET HEEFT NOOIT ZIJN VROUW GESLAGEN EN WIE SOENAH WIL HEBBEN MOET DAT ZEKER NIET DOEN

 67. 67 zaynab 12 oktober 2007 om 5:22000000 pm

  selemoe’eleykoem.

  ik hoop dat jullie jullie elkaar alang hebben vergeven want ruzie maken kan gewoon niet in de islam.
  zusters en broeders helpen elkaar en geven elkaar goede dingens. voordat men iets schrijft moet men eerst nadenken want (tfou)astakhfeeroellah hoort er niet bij.
  zeg tenminste soebhan Allah of allahoe akbbar.
  de islam is een mooi gods dienst en jullie maken het alsof dat het iets slecht is astakhfeeroellah.
  vergeef elkaar in de naam van Allah(swt).
  jullie zullen elkaar nog nodig hebben en geloof me als jullie nu geen spijt hebben juliie zullen spijt hebben in het leven na de door maar soorie dan is het te laat.
  moge Allah(swt) jullie op de beste weg leiden zusters en broeders
  la ila ha il Allah

 68. 68 Behroez 12 maart 2008 om 12:57000000 am

  Salâm. Qor’aan 4;34 bezigd het woord ‘daraba’, wat door de eeuwen heen vertaald wordt als slaan, maar klopt dat wel? Het Arabische woord ‘daraba’ heeft minstens 25 betekenissen, èèn daarvan is ‘weggaan van’. En wat nu? Qor’aan 2;231 leest dat een man zijn vrouw niet mag hinderen als zij van hem scheiden wil. Tevens weten wij dat onze geliefde Profeet (vzmh) altijd het huwelijk heeft aangemoedigd en scheiding ontmoedigd. Dan vraag ik u hoe is het mogelijk dat in een scheiding een man zijn vrouw niet mag hinderen maar in het huwelijk zijn vrouw wel mag slaan..??? Dat klopt gewoon niet! Maar als wij de betekenis van het woord daraba van slaan in weggaan van verranderen dan klopt het wel, en niet alleen met vers 2;231 of de hierboven door de zusters al aangehaalde uitspraken van de Profeet (vzmh) maar ook met de geest van de rest van 4;34. Een Iraanse schriftgeleerde uitte al enige tijd geleden dat dit vers altijd verkeerd is uitgelegd omdat wanneer iemand geslagen wordt de dader ‘karafah’ (een boete) moet betalen. Ook ayatollah Makaram Shirazi heeft in zijn recente Qor’aan vertaling op het internet ‘weggaan van’ gebruikt in plaats van slaan (hopelijk heeft hij dat niet onder druk van de conservatieven veranderd). Ook de Qor’aan vertaling van Laleh Bakhtiar gebruikt de term ‘weggaan van’ voor daraba. Alle lof aan Allah, wordt deze betekenis weer hersteld zoals de Profeet (vzmh) het alleen bedoeld kan hebben. ‘DARABA’ KAN ALLEEN MAAR ‘WEGGAAN VAN’ BETEKENEN EN NOOIT ‘SLAAN’!

  En als u nu denkt ja maar de schriftgeleerden…. Schriftgeleerden hm! De Heilige Profeet (vzmh) heeft gezegd (Kanz al-‘Ummâl, vol. vii, p. 190) “Er zal een tijd van grote beproevingen aanbreken voor mijn ‘ummah’, en de mensen zullen toegang hebben tot hun ‘ulamâ’, en voorwaar zij zullen hen aantreffen (de ‘ulamâ’) zijnde apen en zwijnen”. Ook is er een traditie die verteld dat wanneer de Mehdi zal komen het overgrote deel van de ‘ummah’ Hem zal verwerpen als een ongelovige! En zegt Qor’aan 6;112 niet;”En zo maakten Wij voor iedere profeet een vijand, de duivels uit het midden van de mensen en djinn, en sommigen van hen sporen anderen aan met goudgerande toespraken om (hen) te misleiden..”? Het feit dat er in Hadith wordt gesproken over het verschijnen van ‘mujaddid’ aan het begin van iedere eeuw om het geloof te zuiveren, en dat de schriftgeleerden hebben besloten in weerwil van deze hadith dat de deuren van ijtihâd gesloten zijn maken toch heel duidelijk dat 6;112 over deze schriftgeleerden gaat. Khodâ hafez.

 69. 69 kenitrie 18 november 2008 om 5:49000000 pm

  salaam hoe is het afgelopen met 16jarigemohammed en ABC ???

 70. 70 3la din lhabib 26 december 2008 om 5:32000000 am

  yaaaaaaaaaahhh ya moslimien kijk hoe veeer gaan jullie wow dat die vrouwen durfen dat nog te zeggen tegen kalam allah ow kalam rasoll zeggen ze nog nee al zei hij ja slaa oke dan moet je nog zeggen klaar ik volg t en klaar geen waarom en wat en dit en dat etabi3 kalam man anshakie fi ahsanie soraa kama sha rakabak en hij zei wie nie din mohammed ya3ni din lislam wagalaf mohammed ln yado9 ljana (hij komt nooit paradise binnen en tegenwoordig zien we onze vrouw natuurlijk willen ze moderen worden en willen ze t afschaffen rasol zei er komt een dag dat mensnen gaan meer dunia volgen en geld en so dat ze gaan veel vergeten en naar zulke mensen zeg ik ga koran lezen als je bent egt muslima met zijn arabisch om goed te begrijpen ga naar surat ba9ara kijk wat allah heeft gedaan met die mensen die sou hebben gesproken voor jullie die wouden dingen afschaffen
  kijk naar tamod 9aom lod 9aom 3ad lees leeeees goed aub voor dat je je eigen geloooofff soo gaat behandelen wallah als ik les wat tegenwoordig wordt geschreven wallah ik word booosss la illah ila allah walla voor al wij marokkanen moeten we stil zijn want islaaam kwaaam heel laat binnen naar jullie land naar ons land dus still als jullie nix weten en niet begin over ja tik tikje zeg mata bih mohammmed wordt gedaan en klaaar en wees blij dat je men omat mohammed wees blijjjj 9ala ALLAH (W LAN TARDA 3ANKA ALJHODA WANSARA HATA TATABI3A MILATAHOM )

 71. 71 Liesje 24 februari 2009 om 12:54000000 am

  welk geloof je ook hebt alles gaat ervanuit dat je goed moet handelen ik ben zelf helemaal nederlands en een meisje en ben wel een moslim
  ik zou geen enkele reden kunnen bedenken dat slaan goed is mannen en vrouwen kunnen nu eenmaal niet gelijk zijn in rechten zoals er ook in de koran staat simpel omdat ze ook verschillend zijn bijvoorbeeld een vrouw is meestal ijdeler dan een man ze geeft meer om haar uiterlijk daarom omdat uiterlijk niet het belangrijkste is mag je man die van je houd om wie je bent je alleen mooi zien kijk gwn naar de koran want zelf kan je niet vaak niet rechtvaardig oordelen zoals veel mensen dat wel doen Denk eerst goed na bij wat je zegt anders komen er problemen
  slaan van vrouwen is een ding wat zeker niet goed is en niemand moet je slaan
  nu word er gediscuseerd over een tikje en slaan er is een verschil maar toch gaat het niet om het verschil maar om de handeling je kan een vrouw niet slaan ook al doet het geen pijn
  het gaat om de intentie van wat je ermee wil bereiken. het lijkt me duidelijk dat je dat inziet

 72. 72 Mohamed 7 maart 2009 om 12:13000000 am

  salaam walaikom

  ewa ik was boos in die tijd, ik zit de hele tijd voor vrouwen op te komen, en ik kreeg alleen maar “aanvallen” en van vrouwen nog (voor wie ik de hele tijd zat op te komen!), en de andere keken gewoon toe, da had mij zo kwaad gemaakt, en ik zie dat ze nog steeds niet terug geantwoord heeft.

  ewa da was lang geleden, maar toch, deze voorval had me zo kwaad gemaakt dat ik deze site niet meer bezoeken wou, en ik was deze site nadien ook vergeten, bij toeval heb ik deze site herontdekt, en ik las mijn “teksten” terug, en ik schaam me wel voor bepaalde “on-moslimachtige woorden”.
  Maar ik ben toch blij dat niet iedereen tegen mij was, als ik zie wat Jessica en souhaila zeiden.

  en ik ben nog steeds TEGEN het slaan van vrouwen!
  Maar ik ben wel voor het straffen van vrouwen ( jullie moeten begrijpen dat er ook zoiets als rechtvaardigheid bestaat, want wat moeten wij mannen doen als de vrouw in fout zat (maar echt in de fout, en echt een straf verdient, maar het toch niet krijgt? alé snappen jullie me; maar de straf mag niks gewelddadigs zijn.

  ewa als jullie vrouwen nog steeds met mij oneens zijn, ewa vertel naar mij, welke straf jullie wel verdienen, wat wij mannen in zo’n zaken moeten doen, en kom aub niet met naïeve opmerkingen zoals: haar verdragen of gewoon negeren of vergeven, ik heb het over het geval waarin de vrouw een straf verdient.

  ps: ik zit nu de hele tijd over vrouwen straffen te praten enzo, maar de reden waarom ik niks over mannen zeg, is gewoon omdat deze topic over vrouwen gaat, als er nu een andere topic over mannen straffen open gaat, dan ga ik ook daar antwoorden (bv een goede straf, geen geslachtsgemeenschap hebben met je man, geloof me maar da da voor veel mannen een héél zware straf is)

  dus ni denken da ik anti-vrouw ben ofzo.

  en kenitrie, ik ga u zin niet geven, die ruzie was 3 jaar geleden, ik ben nu ook al een stuk volwassener.

  en je vroeg je af hoe het afgelopen was
  wel ik ga het je vertellen:
  16jarigemohamed heeft haar vergeven en alles is weer goed.

 73. 73 sara 12 december 2010 om 12:15000000 am

  Ik heb niet alles gelezen wat jullie hebben geschreven,maar tot nu ben ik het helemaal eens met jannus. Ik zelf vindt dat als een man/vrouw een tik geeft, dat dit meestal uit onmacht gebeurt.Want als praten en uitleg enz niet lukt dan gebeurt dit uit frustratie.Ik heb zelf kinderen dus ik weet waar ik het over heb.(pubers zijn lastig) haha.
  Maar jullie profeet of in de koran staat dat geweld tot een vrouw niet is toegestaan hoe verklaar je dan eerwraak??
  Want vrouwen worden nu nog steeds vermoord waar iedereen bij staat zoals op dat gruwelijke film.

 74. 74 inssaf 5 december 2011 om 8:32000000 pm

  salaam alaykum ramathoellah wa barakathoe

  luister ikzelf vind dat een man niet meer mag doen dan wat er helemaal bovenaan staat geweld tot de vrouw is niet toegestaan. verder is dit mijn mening

  wa3alekom wa salaam wa3ahmatoelah wa barakatohoe .

 75. 75 hup 13 oktober 2014 om 1:13000000 am

  Ach ja die moslim mannen hebben het maar moeilijk,tewijl de “andersgelovige” 😉 gewoon erop los slaan.

 76. 76 Nicky 14 mei 2016 om 10:19000000 am

  Ik lees dit met grote belangstelling omdat ik weiger te geloven dat een God het goed vindt dat een vrouw geslagen wordt. Daarom mijn vraag, wat als een man niet goed voor zijn vrouw is ? Wat mag de vrouw dan doen ? Daar ben ik heel benieuwd naar. Dingen als dus echt mishandelen en bijv vreemdgaan. Staat hier iets over in de Koran ? Ik ben zelf Joods en ik merk hoeveel onrust er momenteel is. Ik wil niet meedoen aan het domme gedoe tegenover de Moslims en heb alle respect voor elk geloof. Ik zou heel graag een tegenargument willen vormen tegen die mensen die maar blindelings negatief praten over dit onderwerp. Shalom en moge God met ons allen zijn.

 77. 77 MOTHERLINA 6 mei 2018 om 10:51000000 pm

  sarah,,,eerwraak komt niet in Islaam voor,,,dit speelde al voor de islam en sommige culturen hanteren dit ,,,zelf India ,waar de meeste niet moslims zijn,,speelt eerwraak,,sommige afrikaanse landen waar christenen of heidenen leven,,speelt eerwraak ook voor
  zoals je kan zien ..is het geen religieuze probleem,,maar een cultureel probleem

  want Islam verbiedt eerwraak,,

  want zelf in de Quraan kom je dit tegen
  WIE EEN MENS DOODT ,,DOODT DE HELE GEMEENSCHAP
  WIE EEN MENS REDT ,,REDT DE HELE GEMEENSCHAP


Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s
آلسلام عليكم ورحة آلله وبركاته

 • 2.226.973 مسلمين --> مؤمنين

Prikbord Info:               سورة الفا تحة

سْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِِ 1 الْحَمْدُ للّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ 2 الرَّحْمـنِ الرَّحِيمِ 3 مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ 4 إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ 5 اهدِنَـــا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ 6 صِرَاطَ الَّذِينَ أَنعَمتَ عَلَيهِمْ غَيرِ المَغضُوبِ عَلَيهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ 7
أمين
كلمة الله هي الحقيقة
colorbar.gif
GASTENBOEK - HELPDESK - Wie ben ik?
  Aanmelden - Registreren
  Wachtwoord  vergeten ?

Kalender

mei 2007
M D W D V Z Z
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  

Bezoekers Info: Locaties.

Locaties: DEEL I - DEEL II.

Thalla & Beslama!!!

                لآ إله
إلآ آلله محمد رسول آلله

بن عياد محمد رشيد
www.BenAyad.be - Islam & Actua

%d bloggers liken dit: