Baard: soenna of fard ? ? ?

De Regelgeving betreffende het Scheren van de Baard.
Vraag:
Wat is de regelgeving betreffende het scheren van de baard of het weghalen van een gedeelte ervan ?
 Antwoord:
Alle lof is aan Allaah alleen, moge vrede en zegeningen met Zijn Boodschapper, zijn familie en metgezellen zijn. En hierna: Het scheren van de baard is Haraam (verboden), want er zijn verschillende authentieke en duidelijke ahadieth en overleveringen over dit onderwerp overgeleverd. Het scheren van de baard is ook verboden door de algemene argumentatie die verbiedt om de niet-moslims te imiteren.

Zo is er hadieth Ibn ‘Omar waarin de Boodschapper (vreda zij met hem) zegt: “Contradicteer de godenaanbidders en laat jullie baarden staan (Tauwfier al-Lehyaa) en knip jullie snorren kort.” In een andere overlevering: “Knip jullie snorren kort en laat jullie baarden groeien (‘Ifaa` al-Lehyaa).”

En er zijn nog andere hadieth in deze betekenis! ‘Ifaa al-Lehyaa betekent: Het (de baard) behouden zoals het is! Tauwfier al-Lehyaa betekent: Het als een geheel laten zonder het te scheren, epileren of er iets van af te knippen.(Iemaam) Ibn Hazm heeft geraporteerd dat er een consensus (Idjmaa’ah) is over dat het kort knippen van de snor en laten groeien van de baard verplicht is.

Hij argumenteerde hierbij met een aantal ahadieth waaronder ook de voorgaande hadieth van Ibn ‘Omar en ook hadieth Zeed ibn Arqam waarin de Profeet (vrede zij met hem) zegt: “Wie zijn snor niet kort knipt hoort niet bij ons!” en At-Tirmidhie verklaarde hem Sahieh. En in (het boek genaamd) al-Foer’oe staat er, en dit is de tekst bij onze metgezellen (i.e. de Hanbalies): ‘Dit betekent dat het verboden is.’

Shaychoel-Islaam ibn Temiejah heeft gezegd: “Het Boek, de Soennah en al-Idjmaa’ah duiden erop dat we verplicht zijn om de Koeffaar tegen te gaan en we over het algemeen verboden zijn om hen te imiteren. Want, uiterlijke imitatie van hen is de reden tot imitatie van hun verboden manieren en handelingen. Beter gezegd, dit leidt tot imitatie van hen in overtuiging!” Imitatie (in het uiterlijk) laat dus innerlijke liefde en vriendschap na. Zoals innerlijke liefde ook imitatie op het uiterlijk nalaat.

At-Tirmidhie heeft overgeleverd (nr.2695) dat de Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Degene die een ander (volk) dan ons imiteert is niet van ons. Imiteer de Joden noch de Christenen!” In een andere overlevering: “Wie een volk imiteert behoort tot hen.” Overgeleverd door Iemaam Ahmed. En ‘Omar ibn al-Chattaab (t) weigerde de getuigenis te accepteren van diegene die zijn baard epileerde. En Iemaam Ibn ‘Abdoel-Bar zegt in ‘at-Tamhied’ (commentaar op Moewatta Maalik): “Het is Haraam (verboden) om de baard af te scheren. En niemand behalve verwijfde mannen scheren hun baarden af!” Hij bedoelt hier de mannen die op vrouwen (willen) lijken.

En de Profeet (vrede zij met hem) had veel baardhaar. Zoals Moeslim dat heeft overgeleverd (in hadieth) Djabir. In een andere overlevering: “Een dikke baard.” En in een andere: “Een dicht begroeide baard.” En de betekenis (van al deze overleveringen) is hetzelfde! Het is dus verboden om iets van de baard weg te halen omdat het algemene argumentatiemateriaal dit verbiedt.

Het permanente comité voor wetenschappelijk onderzoek en consultatie.
Voorzitter: Ibrahiem ibn Mohammed Alesh-Shaych
Vice-voorzitter: ‘Abdoer-Razaaq al-‘Afiefie Comite
Lid: ‘Abdoellaah al-Ghadayaan

Bron: Fatwa nr. 667 blz. 133-135 deel 5 uit ‘Fatawa van het Permanente Comite voor Wetenschappelijk Onderzoek en Consultatie’, ar-Riyaad Saoedi-Arabië.

50 Responses to “• <b>Baard: soenna of fard ? ? ?</b>”


 1. 1 Moke 30 oktober 2006 om 12:07000000 pm

  Salaam Alaikoem, wa rahmatoellah, wa barakatoehoe,

  Deze waardevolle betekenis met betrekking tot baardgroei, om het te kunnen aannemen als een verplichting van Allah (swt) of als een gewoonte van de Profeet Mohammed (vzmh) (soenna), heb ik ten volle respect en begrip van onze moslimgeleerden met hun breedbare kennisbron over de Islam. En moet tevens vergeleken worden met andere moslimgeleerden, om tot een evenwichtige concliesie te kunnen komen.

  Ik, persoonlijk, heb geen baard, in de familie ook niet, andere contacten ook niet. Kortom, ken eigenlijk héél weinig jonge mensen (20j. à 40j.) met een baard. Oudere mensen zie ik wel met een baard rondlopen !!!!! Wil dat zeggen dat ik een probleempje heb ? ? ?
  Uit het filmpje kun je een vers van de koran horen, dat Allah ons de Profeet dienen te volgen, maar geeft geen specifieke details, zoals iets over baardgroei,… Maar uit ahadieths, blijkt er wel dat de Profeet Mohammed (vzmh) ons aanspoorde voor onze baard te laten groeien en niet te scheren, enkel te verzorgen.

  Hoe ga je deze geval noemen:
  Soenna, Soenna Moe’akida of een verplichting ?
  Sorry, maar ik ben wat een beetje in de war met deze gelegenheid.

  Ik weet niet wat onze moslimbroeders van deze site een baard hebben?
  Of onze zusters die in de familie, leden hebben die een baard dragen?

  Ga eens op onderzoek en kom met de correcte antwoord naar voren in deze CommentBox. Vraag eens rond!!!!

  Thalla & Beslama, Moke. 😦 😦 😦 😦 😦

 2. 2 Amatullah 31 oktober 2006 om 8:11000000 pm

  Esselamu Aleykum,

  Het dragen van een braad is Soennah!
  Want de Profeet (s.a.w.s.) zei: ” Wie mij niet volgd is niet een van mij” Dat geldt ook voor het laten groeien van de baard.
  Ik de tijd van de Profeet (s.a.w.s) werd dit vooral gedaan zodat ze zich konden onderscheiden van de joden en de christenen. De baard laten groeien en de snor afscheren. Zit er wat mij betreft netjes en mooi uit. Zo zie je dat je een moslimbroeder bent.
  Net zo als je bij ons moslima’s aan de hidjaab ziet dat we een moslima zijn. Alhamdoellilah!! 🙂

 3. 3 umm_zaynab 31 oktober 2006 om 9:48000000 pm

  Het afscheren van de baard

  Het laten groeien van de baard is waajib (een vereiste) voor alle mannen. Dit wordt zeer ondersteund in de Soennah. Het is de eensgezinde mening van oelamaa in de Islam dat men niet misleid mag worden met deze soennah, door de schaamteloze sjeich’s van deze tijd. Zij proberen enige Fatwa’s te geven die datgene ondersteunen wat zij doen. Op deze manier proberen zij alleen maar dat mensen hen op een verkeerde manier gaan volgen zoals Rasoel-Allah (sallalaho alaihi wa sallem) zei: ‘En wie ook maar met een goede soennah begint zal zijn beloning hiervoor krijgen, en een gelijksoortige beloning voor al diegenen die hem hierin volgen. Terwijl diegene die met een slechte soennah begint, er zijn last voor zal krijgen en eenzelfde last voor al diegenen die hem hierin volgen’. Muslim

  Hieronder volgen de bewijzen van de soennah:

  a) HET AFSCHEREN VAN DE BAARD GAAT GEPAARD MET ONGEHOORZAAMHEID AAN ALLAH (Soebhane wa Ta’ele)

  Er is overgeleverd dat de heersers van Jemen, aangewezen door de kisra (titel van de Perzische keizer), twee mannen naar Rasoel-Allah (sallalaho alaihi wa sallem) stuurden om met hem te vergaderen. Toen zij in het bijzijn van de Profeet Mohammed (Sallalaho alaihi wa sallem) waren merkte hij op dat zij hun baarden hadden afgeschoren en hun snor hadden laten groeien. Hij haatte het naar hen te kijken wegens hun schaamteloze verschijning en zei: ‘Wee u, wie heeft jullie gezegd dit te doen? Zij antwoorden:’Onze heer (zij bedoelde de kisra). Rasoel-Allah sallalaho alaihi wa sallem) zei toen: “Wat mijn heer betreft, moge Hij Heilig en Verheerlijkt zijn. Hij beval mij alleen mijn baard te laten staan en mijn snor kort te knippen”.

  b) HET AFSCHEREN VAN DE BAARD GAAT GEPAARD MET ONGEHOORZAAMHEID AAN RASOEL-ALLAH

  Rasoel-Allah (sallalaho alaihi wa sallem) beval in verschillende hadith, (daarbij verschillende werkwoorden gebruikend) de baard te laten staan, welke allen dezelfde betekenis hebben zoals de volgende hadith: “Knip de snor bij, laat de baard”. (Buchari, Muslim)

  Gehoorzaamheid aan de Profeet Mohammed (Sallalaho alaihi wa sallem) staat hierin gelijk aan gehoorzaamheid aan Allah (Soebhane wa Ta’ele) Die zei; “Wie de boodschapper gehoorzaamt, gehoorzaamt inderdaad Allah, en wie zich afkeert, tot hen hebben wij niet als bewaker gezonden.(Q4:08)

  c) HET AFSCHEREN VAN DE BAARD GAAT GEPAARD MET HET AFSCHEREN VAN DE VERSCHIJNING EN LEIDING VAN RASOEL-ALLAH

  Er is authentiek overgeleverd dat Rasoel-Allah (sallalaho alaihi wa sallem) gewoonlijk een dikke baard had. (Muslim)

  Allah (Soebhane wa Ta’ele) zei: “Voorwaar gij hebt in de profeet van Allah een prachtig voorbeeld voor ieder die Allah en de laatste Dag vreest, en die Allah vaak herdenkt”(Q Al-Ahzaab:21) En Rasoel-Allah (sallalaho alaihi wa sallem) zei: ‘De beste leiding is de leiding van Mohammed’. (Muslim)

  d) HET AFSCHEREN VAN DE BAARD GAAT GEPAARD MET HET ZICH AFKEREN VAN DE WEG DER GELOVIGEN

  Het is bekend dat alle profeten en de Sahaba (radiallaho anhoem) en de goede mensen van de Islamitische Oemmah hun baarden lieten groeien. Er is nooit aan ons overgeleverd dat één van hen hun baard schoor. Dus dit is hun weg, en Allah (Soebhane wa Ta’ele) zegt: “En hij, die zich tegen de boodschapper verzet nadat diens leiding hem duidelijk is geworden en die een andere weg dan die der gelovigen volgt, Wij zullen hem laten volgen wat hij wil en Wij zullen hem in de Hel werpen, dat is een kwade bestemming”. (Q4:115)

  e) HET AFSCHEREN VAN DE BAARD GAAT GEPAARD MET HET VOLGEN VAN DE ONGELOVIGEN
  Dit wordt getoond in verscheidene hadith van Rasoel-Allah (sallalaho alaihi wa sallem) zoals bijvoorbeeld:

  “Knip je snor en laat je baard groeien. Wees anders dan de magiërs? (Muslim)
  “Knip je snor en laat je baard met rust. Wees anders dan de mensen van het schrift”.(Muslim)
  “Wees anders dan de moesjrikien (afgodendienaren); Knip je snor en laat je baard met rust.”. (Muslim)
  Ons is bevolen anders te zijn, en ons zoveel mogelijk te onderscheiden van de ongelovigen. Allah (Soebhane wa Ta’ele) zegt: “…..volg de begeerten der onwetenden (van Islam) niet”. (Q45:18) En Rasoel-Allah (sallallaho alaihi wa sallem) zei: “Wie ook maar een volk imiteert is één van hen”. (Abu Dawood)

  f) HET AFSCHEREN VAN DE BAARD GAAT GEPAARD MET HET VERANDEREN VAN WAT ALLAH (Soebhane wa Ta’ele) HEEFT GESCHAPEN ZONDER ZIJN TOESTEMMING

  In een hadith (Buchari en Muslim) heeft de Profeet Mohammed (Sallalaho alaihi wa sallem) verklaard dat de vrouwen die veranderen wat Allah (Soebhane wa Ta’ele) heeft geschapen, zoals het verwijderen van het haar van hun gezichten of het vijlen van hun tanden of het tatoeëren van hun lichamen en op zo’n manier hun verschijning proberen te verfraaien, vervloekt zijn door Allah (Soebhane wa Ta’ele). De hadith vermeldde dat vrouwen in het bijzonder omdat zij zichzelf, veel meer dan mannen, mooier trachten te maken, maar het is van toepassing op beide seksen omdat de reden voor het verbod belangrijk is, zoals aangetoond door vele Oelamaa. Het afscheren van de baard valt dus onder deze waarschuwing, aangezien het veel erger is dan de Nams (het verwijderen van gezichtshaar) die wordt uitgevoerd door sommige vrouwen.

  Het houdt het gehoorzamen van Satan in die zei: “En ik Satan zal hen zeker doen dwalen en ijdele begeerten in hen opwekken en ik zal hen voorzeker ophitsen en zij zullen de oren van het vee afsnijden en ik zal hen voorzeker aansporen en zij zullen Allah’s schepping bederven”. (Q4:119)

  g) HET AFSCHEREN VAN DE BAARD GAAT GEPAARD MET HET IMITEREN VAN DE VROUWEN

  Omdat de baard een groot onderscheid maakt in uiterlijk tussen man en vrouw, en omdat het afscheren dit onderscheid wegneemt zei Rasoel-Allah (sallalaho alaihi wa sallem): “Moge Allah die mannen vervloeken die de vrouwen imiteren, en moge Hij die vrouwen vervloeken die mannen imiteren”.(Buchari)

  h) HET AFSCHEREN VAN DE BAARD SPREEKT DE PURE FITRAH (OORSPRONKELIJKE NATUUR) TEGEN

  Profeet Mohammed (Sallalaho alaihi wa sallem) noemde tien kwaliteiten als aanwijzing van een goede, reine aard. (Muslim)

  Twee van deze kwaliteiten zijn het afknippen van de snor en het laten groeien van de baard. Profeet Mohammed (Sallalaho alaihi wa sallem) vertelt ons ook dat ieder kind wordt geboren reine pure Fitrah, die later bevlekt wordt door de invloed van de omgeving en opvoeding. (Buchari en Muslim)

  Dit is wat er helaas gebeurt met vele moslims. Zij schijnen een glad geschoren man knapper te vinden dan iemand met een baard. Dit is precies het tegenovergestelde van wat Rasoel-Allah (sallalaho alaihi wa sallem) in de laatste hadith verklaarde.

  Allah (Soebhane wa Ta’ele) zegt: “Daarom richt uw aangezicht oprecht tot de ware godsdienst, overeenkomstig de natuur naar welke Allah de mensen heeft geschapen. De schepping van Allah kent geen veranderingen”. (Q30:30)

  Alle oelamaa van As-Salaf as-Salih (vrome, rechtschapen voorgangers) met inbegrip van de vier a-immah zijn het erover eens dat het Haraam (verboden) is om de baard af te scheren. Zij beschouwen scheren als een ongeoorloofde schending zoals is overgeleverd door Omar ibn Abdel-Aziez (radiallaho anhoe). Zij waren gewend de man die zijn baard afschoor als verwijfd te beschouwen. Velen van hen accepteerden noch hun getuigenissen, noch stonden zij hen toe om de gebeden te leiden.

 4. 4 Fatima 1 november 2006 om 7:01000000 pm

  In de naam van Allah de Erbarmer de Meest Barmhartige.

  Geleerden zijn unaniem mee eens dat het scheren van de baard niet toegestaan is. Het laten van de baard is een aan te raden soenna van de profeet (Allah’s vrede en genade zij met hem).

  Allah de Verhevene heeft gezegd:”En het past een gelovige man en een gelovige vrouw niet, wanneer Allah en Zijn Boodschapper een zaak hebben besloten, om een andere keuze te maken in hun zaak. En wie Allah en Zijn boodschapper niet gehoorzaamt: waarlijk, hij verkeert in duidelijke dwaling” Soerat Al ahzaab aya 36.

  De boodschapper van Allah (Allah’s vrede en genade zij met hem) heeft gezegd: “Iemand van jullie kan slechts beweren gelovig te zijn, wanneer zijn verlangens overeenstemmen met de leringen, die mij zijn gegeven” (nawawi). De profeet (Allah’s vrede en genade zij met hem) heeft gezegd:”knip jullie snorren bij en laat jullie baard groeien!. Onderscheidt u van de vurenaanbidders!” Moesliem. Hij (Allah’s vrede en genade zij met hem) heeft ook gezegd: “Doe het tegenovergestelde van de heidenen: Knip jullie snorren en laat jullie baard vrij!”.

  De boodschapper van Allah (Allah’s vrede en genade zij met hem) heeft beviel om de baarden te laten en niet te knippen, het is dus duidelijk dat de boodschapper van Allah ons verplicht om het niet te knippen of scheren.

  Sheikh Ibn ‘oteymien heeft gezegd:”Het bijknippen of scheren van de baard is een zonde dit omdat de boodschapper van Allah ons beviel om het te laten groeien, degene die het scheert past deze bevel niet toe…”

  En Allah weet het beste.

 5. 5 Elle 13 december 2006 om 1:32000000 pm

  Waar staat in de koran dat wij de profeet moeten naapen?
  Het is niet verplicht voor een man om een baard te laten staan. Kom met bewijs uit de koran en niet van die vage hadiths.

 6. 6 3abdoe da3ief 13 december 2006 om 7:47000000 pm

  vrede zij met met diegene die het rechte pad volgen,

  elle
  uit je woorden kan ik leiden dat jij helemaal geen besef hebt van de soenna, maar dat komt door onwetenheid of je bent niet gelovig. De juiste 3aqiedah bestaat uit drie fundamenten: Namelijke, weten wie Allah is, weten wie de Profeet vzmh is en weten wat het geloof is met haar bewijzen. (boek usul thalatha bi adilaha, van Mohammed ibnu wahaab). Allah zegt in de Koran in soerat Ali 3imraan, “…zeg (oh Mohammed) als jullie van Allah houden volg mij dan, dan zal Allah van jullie houden…” en Allah zegt “…en gehoorzaam Allah en Zijn boodschapper…” dus wie ben je om de woorden van onze lieve profeet tegen te spreken…wie ben jij?? Toon zo snel mogelijk berouw als je moslim bent en als je over het geloof nl. islam iets wilt zeggen moet je authentieke bronnen vermelden, anders alles wat je zegt, is waardeloos. Dus ik raad je aan kennis op te doen…en zeker berouw te tonen aan ons Heer (als je moslim bent) en als je nog een ongelovige bent in ons Heer, nodig je ik je met meer dan plezier tot de Islam uit!!!

 7. 7 Elle 16 december 2006 om 1:40000000 pm

  Ik zie hier totaal geen reden om mijn berouw te tonen, want ik weet wat ik zeg. Misschien is het je ontgaan maar in de islam zijn alle profeten gelijk! Wij moeten God aanbidden en de koran naleven en niet de profeet naapen dat is niet de bedoeling. Mensen worden steeds gekker tegenwoordig, ze gaan zelfs de klederdracht van de profeet imiteren. We leven in een andere tijd, vroeger hadden ze geen spijkerbroeken e.d. En ik heb genoeg kennis van de soena en ik hou niet van verzinsels. De koran is helemaal compleet en alles is er in te vinden. De profeet heeft duidelijk in de koran gezegd dat we zijn soena moeten volgen. De soena in de koran. Er staan nergens in de koran dat we buchari moeten volgen!

  m3a salama

  Elle

 8. 8 .... 16 december 2006 om 2:34000000 pm

  Elle

  Assalamoe alaykoem wa Rahmatoellahi wa barakatoehoe, voor diegene die het Rechte Pad volgen…

  één =>je zei dat je weet wat je zegt, Wollahi alles wat je over de islam verteld is één groot leugen. De beste oemah (gemeenschap) van de islaam waren de selefoe salieh (vrome voorgangers) zij hebben de islaam gehandhaafd met hart en ziel voor Allah,De Profeet vrede zij met hem, met al wat ze hadden, hebben ze verdedigt en van hem gehouden, hun bezittingen weggeven voor ALlah en Zijn boodschapper, men dient van onze geliefde profeet te houden, en ons zodanig als hem te gedragen willen we slagen in deze wereld en in het hiernamaals. Je zegt wij na-apen de profeet…De beste mens der mensheid, de nobelste mens der mensheid, …enz. en wij moeten ons zogezegt schamen om hem te immiteren??? Wollahi, moesten wij maar 1% van hem hebben, in zijn immitaties dan zouden veeeeeeeeeeele vooruitgangen geboekt zijn door de onze gemeenschap in deze wereld en het hiernamaals. Maar een vieze kafier zoals bv. david bechkam immiteren is helemaal geen probleem, schaamt je je niet wat je aant het zeggen bent!!!! Ben je verlegen van ons profeet??? Natuurlijk moeten we geen onderscheid maken in profeten, maar zoals Allah het zegt in de Koran is Mohammed vrede zij met hem, de zegel der profeten…de Geliefde van Allah….beste elle en de islam werd vervolmaakt juist voor de dood van onze geliefkozen profeet Mohammed vrede zij met hem. Ik denk of liever ik ben bijna zeker van overtuigt dat je ons liefgekozen profeet niet eens kent. Je kent hem gewoon niet en je spreekt uit onwetenheid. Heb je wel eens zijn biografie gelezen of over hem vrede zij met hem gehoord??!!! wie was hij?? hoe was hij??? wanneer was hij geboren?? Enz. dat weet je allemaal niet, waar als ik je vraag over jennifer lopez ga je mij misschien zelfs haar telefoonnr. geven en ja bouchari, Moge ALlah hem genadig zijn, behoorde tot de weg van de vrome voorgangers…En met de wil van ALlah behoort hij tot de overwinnaars in de Dag de Opstandigheid. wie zijde gij om over hem te roddelen???!!!

  Tweede punt wat ik wil uit halen is je leugenachtige uitspraak nl. “En ik heb genoeg kennis van de soena en ik hou niet van verzinsels. De koran is helemaal compleet en alles is er in te vinden. De profeet heeft duidelijk in de koran gezegd dat we zijn soena moeten volgen. De soena in de koran.” DE KORAN is NIET geschreven of gezegt door de profeet noch is de Koran geschapen, De Koran is neergezonden, De woorden van ALlah…Hier maakt je een grote blunder door te zeggen dat de Koran profeets woorden zijn…Toon hiermee zeker berouw want het zal je tegenspoed kennen zowel hier als in het hiernamaals. Normaal gezien elke moslim is 1000% van overtuigt dat de Koran Allahs woorden zijn, vandaar dat ik twijfel of je nu moslim of joods, of wat dan ook bent. Allah weet het best. Toon berouw als je werkelijk moslim bent. Moge Allah jou en alle moslims leiden.

  Derde punt => je andere uitspraak nl. “Er staan nergens in de koran dat we buchari moeten volgen!” Allah zegt in de Koran….”EN VRAAGT HET AAN DE GELEERDE, ALS JULLIE HET NIET WETEN” Bouchari moge ALlah zijn ziel genadig zijn behoorde tot de grootste geleerde allertijden….dus bouchari is voor mij een betrouwbare bron wat islam betreft!!! Moge Allah mij vergeven als is een fout heb vermeld…want ik ben zwakke aanbieder van de Almachtige

 9. 9 .... 16 december 2006 om 2:44000000 pm

  Nog vergeten te zeggen. Moe3ad ibnu Djabal r.A. was een van de grootste geleerde in de tijd van onze profeet…Een kort periode voor de dood van ons profeet werd Moe3ad naar Yemen gestuurd om de moslims de islaam te onderwijzen toen vroeg de profeet vrede zij met hem aan Moe3ad naar waar zul je kijken als je geen antwoord vind? Hij (Moe3ad)zei: ‘in de Koran’ en de profeet vrede zij met hem zei en als je daar geen antwoord in vind, hij (Moe3ad) zei: ‘dan in de soenna’ vervolgens zei hij(moe3ad) als ik geen antwoord in beide vind geeft in een antwoord volgens mijn ishtihaad (vermogen). De Profeet lachte en was blij met Moe3ad zei!!!
  Dus de ishtihaad van de geleerde telt ook als bron in de islaam zuster….IK weet niet wat voor Aqiedah je hebt maar de juiste en de weg is van de SELEF, wa ma3a salama

 10. 10 Moke 17 december 2006 om 6:30000000 pm

  Salaam Alaikoem Elle,

  Er staan richtlijnen in de koran, nl. verzen die aanduiden dat we onze Profeet (vzmh) moeten opvolgen met de verspreiding van ‘kalimatoellah’, dit is een plicht van elke moslim.

  Allah (swt) zegt in de koran:
  “En hij, die zich tegen de boodschapper verzet nadat diens leiding hem duidelijk is geworden en die een andere weg dan die der gelovigen volgt, Wij zullen hem laten volgen wat hij wil en Wij zullen hem in de Hel werpen, dat is een kwade bestemming”. (Q4:115)

  Er zijn nog andere verzen die aanduiden dat we onze Profeet (vzmh) moeten opvolgen.

  Een ander praktisch voorbeeld van tegenwoordig en voor altijd.
  1. In de koran staan richtlijnen hoe je moet bidden en het gebed wordt vervolledigt met de ‘Soenna’: d.w.z. alles wat je zegt en extra handelingen tijdens het gebed staan beschreven in Kitaab soenna en niet in de koran. Vbn.: haditehoverleveraars of -verzamelaars, El Boechari, Moelsim, At Tirmidzi, enz…
  2. We eten allemaal met de rechterhand, het staat niet in koran dat je met de rechtehand moet eten, maar wel in ‘Kitaab Soenna van de hadiethverzamelaars’.

  SAMENVATTING.
  Eigenlijk past men het automatisch toe zonder dat men het beseft (soenna: de levensgewoonte van de Profeet vzmh).

  Om het verhaal kort te maken.
  I.v.m. baardgroei, in de Qoran staan genoeg richtlijnen hoe we dienen de Profeet (vzmh) te volgen, hoe we de Profeet moeten volgen (details) die vind je terug in de Kitaab Soenna’s: dus baardgroei is soenna!! En het is een advies of aanrading om het te laten groeien en geen verplichting (soenna moe’akkida – aangeraden).

  Beslama, Moke.

 11. 11 Elle 18 december 2006 om 6:07000000 pm

  Voor 3abdoe da3ief

  Omdat ik niet in menselijke verzinsels geloof betekent niet dat ik niet in de koran geloof. Jij vind Buchari een betrouwbare bron, nou ik niet. Ik geloof niet in die verzinsels en dat gedoe met links en rechts. En we weten allemaal dat de grootste zonde shirk is. We hebben allemaal hersens gekregen van God, dat jij die onzinverhaaltjes geloofd en met jou vele anderen is mij werkelijk een raadsel.

  M3a salama

 12. 12 maryam 2 januari 2007 om 9:14000000 pm

  as salaam aleikum Ellen,

  Ik begrijp je punt niet helemaal,al-Koran kareem is natuurlijk de bron van alles en komt rechtstreeks van Allah (Soebhanahoe wa ta’ala),het is geopenbaard aan de profeet vrede zij met hem via Djibreel (aleihi salaam), maar in de Koran wordt duidelijk aangegeven dat men in het boek moet geloven en dat men Muhammed vrede zij met hem moet volgen in zijn handelingen. En die handelingen worden in hadiths weergegeven, die door vrome metgezellen en geleerden bij elkaar zijn verzameld in betrouwbare bronnen.Ik weet niet welke islam jij aan hangt, maar het lijkt me voor hand liggend,Soebha’allah; De profeet (sallallahoe aleihi wa salaam) heeft zelfs in zijn laatste toespraak die hij hield tijdens zijn afscheidbedevaart ons duidelijk gemaakt:

  “O mensen, en begrijp, mijn woorden goed die ik jullie overbreng.Ik laat voor jullie 2 dingen achter,de Koran en mijn voorbeeld, de Soenna.Als jullie hier stevig aan vasthouden zullen jullie nooit afdwalen.”

  Allah heeft dit grote gunst in de koran bevestigt;

  “En Allah heeft jou het Boek en de Wijsheid gezonden en jou geleerd wat jij niet wist en de gunst van Allah voor jou is geweldig.” (Surat al-Nisaa’:113)”.

  Ik kan me wel voorstellen dat je zo tegenstrijdig bent, vooral nu er allerlei sektes aan het ontstaan zijn met ieder zijn eigen visie over de islam en een heleboel toevoegingen geven aan het geloof.Moge Allah ons daarvoor behoeden.Amien.We moeten natuurlijk wel alert zijn hierover, daarom is het belangrijk kennis op te doen en juist de Sunnah van Muhammed (vrede zij met hem) leren kennen , zodat we de onderscheidt kunnen maken tussen leugenaars en de waarheidsprekenden inscha’Allah.

  En de profeet (vrede zij met hem heeft in een hadith overgeleverd door (sahieh al-Boechari)gezegd:

  “Allah neemt geen kennis weg door het van de mensen (hun harten) weg te nemen.Hij neemt de kennis weg door de geleerden weg te nemen (dus wanneer de geleerden sterven) en als er geen geleerde meer over is dan zullen de mensen zich naar onwetende leiders keren die, wanneer zij worden geraadpleegd, fatwa’s (uitspraken)geven zonder kennis.Zij zijn misleid en zij misleiden anderen.”

  Moge Allah ons leiden naar het rechte pad. Amien

  wa salaam maryam

 13. 13 maryam 2 januari 2007 om 11:00000000 pm

  As salaam aleikum,

  Voor alle duidelijkheid hier kort de inhoud van de Hadith:

  HADITH: WOORDEN, DADEN EN LEVENSHOUDIN VAN DE HEILIGE PROFEET MUHAMMAD, (Sallal-Laahu ‘alaihi wa sallam)

  De kennis van de “Hadith” heeft de daden, woorden en levenshouding van de Profeet { salla allahu aleihi wa sallam } van de Islam tot onderwerp. Onder Hadith verstaan we dus het verslag over datgene wat de Profeet {salla allahu aleihi wa sallam} deed, zei en wat hij zijn Metgezellen zag doen en stilzwijgend toestond.

  Betrouwbaarheid van de Hadith

  Imaam Bukhari {r.a.} (d. 870 A.D.) reisde eens honderden kilometers om een man te bezoeken, die hem mogelijkerwijze Hadith van de Profeet {salla allahu aleihi wa sallam} zou kunnen vertellen. Na een zware reis kwam Bukhari op de plaats van bestemming aan. Daar zag hij dat de bewuste man buiten zijn huis stond en bezig was zijn paard dat verderop aan het grazen was, met een lege haverzak naar zich toe te lokken. Imaam Bukhari concludeerde hieruit dat de man onbetrouwbaar was en vertrok onmiddellijk, zonder ook maar één woord met hem te willen wisselen.

  Deze anekdote laat duidelijk zien hoe scherp door Imaam Bukhari geselecteerd werd bij het verzamelen van de Hadith.

  De Hadith is na de heilige Koran de belangrijkste bron van kennis voor een moslim(a). In de Koran staan de woorden van Allah, Subhana wa ta’ala, die aan de Profeet geopenbaard werden.

  “En hij (de Boodschapper) spreekt niet naar eigen begeerte.” [H.K.53:3].

  Terwijl de Hadith de eigen woorden van de Profeet { salla allahu aleihi wa sallam } bevatten, die hij onder de inspirerende leiding van Allah {swt}- zelf heeft uitgesproken.
  De Hadith verduidelijk wat er in de Koran geopenbaard is. Zo staat er herhaaldelijk in dat er gebeden moet worden en dat de Zakaat (armenbelasting) een verplichting is, maar pas in de Hadith kan er gevonden worden hoe, wanneer en door wie dit dient te geschieden. In de Hadith kunnen dan ook aanwijzingen gevonden worden over onderwerpen die het gehele praktische leven van een moslim(a) betreffen, zoals: gebed, reiniging, vasten, wetenschap, kennis, huwelijk, geboorte, dood, handel, eten en drinken, halal en haram etc.

  De Koran geeft duidelijk aan welke waarde aan de woorden van de Profeet { salla allahu aleihi wa sallam } toegekend dient te worden:

  “Zeg: Als u Allah liefheeft, volgt mij dan en Allah zal u liefhebben en uw zonden vergeven. En Allah is Vergevensgezind, Genadevol.” [H.K.3:31]

  “En wat de Boodschapper u ook geeft, neemt het (aan), en wat hij verbiedt, weerhoudt u daarvan en vreest Allah. Zeker, Allah is streng in het straffen. ” [H.K. 59:7]

  Volgens Djabier {raa} zei de Profeet {salla allahu aleihi wa sallam} op zijn afscheidspelgrimage:”Ik heb jullie iets nagelaten, dat, wanneer jullie je daaraan houden, ervoor zal zorgen dat jullie nooit verkeerd geleid zullen worden: het Boek van Allah {swt} en dat wat jullie van mij krijgen door me vragen te stellen (m.a.w. de Hadith).” (Moslim sharif)

  Diverse malen heeft de Profeet {salla allahu aleihi wa sallam } het belang van de Hadith benadrukt. Zo stelde hij eens, aldus zijn geliefde vrouw Aisja {raa}, in een Khutbah (verhandeling) deze retorische vraag: “Wat zal de toestand zijn van die mensen, die zich afzijdig houden van iets wat ik zelf doe?” [Bukhari]

  Het levende voorbeeld van de Profeet { salla allahu aleihi wa sallam } heeft alles vervangen wat Allah {swt} voordien aan de mensheid had geopenbaard.

  Het bewaren en verzamelen van Hadith

  Er bestaan diverse beschrijvingen hoe de verzen van de Koran onthouden werden en op perkament, stenen en zelfs hout geschreven werden en hoe de tekst verzameld werd, totdat een en ander de huidige vorm kreeg. Hoe heeft dit proces met betrekking tot de Hadith plaatsgevonden?

  Dat de Hadith bewaard zijn gebleven, is vooral te danken aan de enorme liefde en toewijding die de Ashaab (Metgezellen) voor hun Profeet {salla allahu aleihi wa sallam} en voor de Islam toonden. Zo werd de slaaf Hadzrat Bilal {raa} in de stad Mekka tot het uiterste getergd om afstand te doen van de Islam. Zonder succes, want zelfs toen hij onder de brandende zon met zware stenen op zijn borst werd gemarteld, bleef hij roepen “Ahad”, “Ahad” d.w.z. “één Allah”, “één Allah”!
  Men zag eens dat Hadzrat Ali {raa} lachte toen hij aan het paardrijden was. Toen hem gevraagd werd waarom hij dat deed, antwoordde hij dat hij de Profeet {salla allahu aleihi wa sallam} eens precies zo had zien lachen toen deze op een paard zat. Er kunnen duizend en één voorbeelden gegeven worden om de sterke band tussen de Profeet { salla allahu aleihi wa sallam } en zijn Ashaab te illustreren.

  Gedurende het leven van de heilige Profeet { salla allahu aleihi wa sallam } werden de Hadith nauwelijks opgeschreven. De noodzaak hiervoor was ook niet zo groot, omdat men altijd de Profeet {salla allahu aleihi wa sallam} kon bezoeken om hem vragen te stellen. Bovendien bleef de Profeet { salla allahu aleihi wa sallam } gedurende zijn levensjaren geïnspireerde woorden spreken, zodat pas daarna een systematische verzameling van Hadith mogelijk was. Het is echter niet zo dat er toen niets opgetekend werd. De befaamde verzamelaar van Hadith Imaam Bukhari {r.a} zegt in zijn “Sahih” dat Abdullah ibn Umar {raa} tijdens het leven van de Profeet {salla allahu aleihi wa sallam} Hadith opschreef.

  Na het heengaan van de heilige Profeet {salla allahu aleihi wa sallam} in 632 A.D. verspreidden de Ashaab zich en predikten in verre landen de boodschap van de Islam. Er bestond nog steeds geen verzameling van de tradities van de Profeet { salla allahu aleihi wa sallam } .De enige mogelijkheid om Hadith te horen, was een van de Ashaab te bezoeken. De plaatsen waar de Metgezellen van de Profeet { salla allahu aleihi wa sallam } zich gevestigd hadden, kregen in de loop van de tijd bekendheid en ze veranderden langzamerhand in centra waarin lering over de Islam gegeven werd. Als motten werden talloze studenten door het Licht dat de wijsheid van de Q uraan en de Hadith verspreidde, aangetrokken. Sommigen reisden zelfs van centrum naar centrum, omdat niet één van de Ashaab volledige kennis van de Hadith kon hebben. Zo reisde Djabir ibn Abdullah van Medina naar Syrië om de juistheid van één enkele uitspraak van de Profeet {salla allahu aleihi wa sallam} te verifiëren. In die dager betekende dat een reis van een maand!

  Het eerste standaardwerk op het terrein van de Hadith is de Muwatta van de hand van Imaam Malik ibn Anas { r .a. } geboren in Medina (715- 79 A.D.= Anno Domini= Christelijke tijdrekening) de stichter
  van één van de vier geaccepteerde Soennitische Wetscholen.
  De andere drie grondleggers zijn respectievelijk: Imaam AI-Numan ibn Thabit Zuti of bekend als Abu Hanifa {r.a.} geboren in Kufa in Irak (699-767 A.D.) Hij is de grondlegger van de Hanafi Wetschool.
  Imaam Muhammad As-Shafi’ie (r.a.) geboren in Gaza (767-820 A.D.) en overleden in Caïro (Egypte) is de grondlegger van de Shafi’i Wetschool.
  Imaam Ahmad ibn Hanbal { r .a. } van de Hanbali Wetschool geboren in Bagdad (780-855 A.D.).

  De Muwatta van Imaam Malik ibn Anas kenmerkt zich door een systematische indeling. De Hadith zijn aan de hand van onderwerpen uit de Islamitische Wet onderverdeeld. Men zegt dat Imaam Malik {r.a.} zich iedere keer, voordat hij een Hadith reciteerde, op de voorgeschreven wijze Wudu verrichtte, waarna hij vol devotie de bewuste woorden uitsprak. De Muwatta is later alleen maar overtroffen of geëvenaard door de ‘Sihah Sitta” ofwel de ‘zes authentieke boeken”. Zij zijn samengesteld door respectievelijk:
  Imaam Bukhari (d. 870 A.D.), Moslim (d. 875 A.D.), Abu Dawuud (d. 888 A.D.), Tirmidhi (d. 892 A.D.), Ahmad ibn AI-Nisai (d. 9l6 A.D.) en Ibn Madja (d. 908 A.D.) Jaar van overlijden, d. …1

  Criteria bij de selectie van de Hadith

  De samensteller van de “Sihah Sitta” paste talloze criteria toe om de betrouwbaarheid van de Hadith te testen. Zo kende imaam Bukhari na een onderzoek van ongeveer 40 jaar 600.000 Hadith, maar zijn blik was zo kritisch dat hij er in zijn Sahih slechts 7.295 opnam.

  De volgende criteria werden door de schrijvers van de “Sihah Sitta” gehanteerd bij de selectie van de Hadith:

  I. 1.Er moest duidelijk in vermeld staan dat de Profeet {salla allahu aleihi wa sallam} het een of ander gezegd of gedaan had.
  II. 2. Hij die de Hadith vertelde, moest hebben aangegeven dat hij erbij aanwezig was toen de Profeet {salla allahu aleihi wa sallam} over de bewuste zaak sprak. Als hij afwezig was, moest hij een komplete keten van vertellers geven tot en met degene die wel bij de Profeet { salla allahu aleihi wa sallam } aanwezig waren.
  III. 3. Elk van de personen uit voornoemde keten moest een zodanig niveau van kennis hebben, dat hij zowel in staat moest worden geacht de Hadith te begrijpen als deze aan anderen correct door te vertellen.
  IV. 4. Elk van de personen uit de keten van vertellers moest vroom, deugdzaam en eerlijk zijn.
  V. 5. Een Hadith waarin beschuldigingen voorkwamen tegen een Metgezel van de Profeet { salla allahu aleihi wa sallam } of tegen iemand uit het gezin van de Profeet { salla allahu aleihi wa sallam } werd verworpen.
  VI. 6. Een Hadith die qua woordkeus niet zuiver Arabisch was, werd evenals een Hadith die woorden bevatte die onbehoorlijk waren, verworpen.
  VII. 7. Er moest worden aangetoond dat elk van de personen die een Hadith vertelde, op het moment dat men de Hadith hoorde, een zodanige leeftijd had, dat hij of zij in staat kon worden geacht om de volledige betekenis van de bewuste Hadith te kunnen begrijpen.
  VIII. 8. Een Hadith die in tegenspraak was met een vaststaand historisch feit werd verworpen.
  IX. 9. Een Hadith die een zeer zware straf bevatte voor een relatief klein vergrijp of die een erg hoge beloning beloofde voor een relatief kleine deugd werd verworpen.
  X. 10. Als iemand een Hadith vertelde die een onderwerp bevatte wat eigenlijk algemeen bekend zou moeten zijn en door alle moslims toegepast had moeten worden, terwijl dit niet het geval was en de verteller dus alleen stond in zijn bewering dan werd de Hadith verworpen.
  XI. 11. Een Hadith die tegen het verstand indruiste of tegen een bekend rechtsprincipe inging, werd verworpen.
  XII. 12. Een Hadith die tegen een lering uit de Koran inging, werd verworpen.
  XIII. 13. Een Hadith die tegen algemeen aanvaarde uitspraken inging, werd verworpen.

  Ook ten aanzien van hen die Hadith vertelden, werden zware eisen gesteld teneinde de betrouwbaarheid ervan te waarborgen.

  De volgende criteria werden gehanteerd:

  1. De naam, bijnaam, titel, afkomst en het beroep van de vertellers moesten bekend zijn.
  2. Hij mocht geen enkele leugen gesproken hebben over een Hadith van de Profeet { salla allahu aleihi wa sallam } .
  3. Men mocht hem niet van een misdaad beschuldigd hebben en hij mocht niet bekend staan als een leugenaar.
  4. Hij mocht niet bij herhaling fouten of grove overtredingen gemaakt hebben.
  5. Bij het vertellen van Hadith mocht hij geen onzorgvuldige houding tonen.
  6. In woord en daad mocht hij geen slecht mens zijn.
  7. Hij mocht zich geen woord ingebeeld hebben.
  8. Hij mocht niets slechts over betrouwbare personen gezegd hebben.
  9. Hij mocht geen analfabeet, noch een dwaas zijn geweest.
  10. Hij mocht geen eigen, d.w.z. afwijkende religieuze opvattingen hebben gehad.
  11. Hij mocht geen slecht geheugen gehad hebben.
  12. Hij moest alles wat hij over de bewuste Hadith hoorde, nauwgezet op waarheid onderzocht hebben, zoals de Koran (Surah 46:6) dat vereist.

  Bij de selectie van Hadith was ook belangrijk of er sprake was van de oorspronkelijke woorden van de Profeet { salla allahu aleihi wa sallam } of dat de verteller alleen maar de betekenis daarvan had weergegeven. In het laatste
  geval moest de verteller wel duidelijk een ontwikkeld en vroom mens zijn geweest, want anders werd de Hadith met wantrouwen bekeken. In verband met dit alles was het noodzakelijk om )grafische gegevens van de vertellers te hebben daarom ontstond de wetenschap van ” Asma-ar- djaal (levensbeschrijvingen van vertellers). Er )rdt wel gezegd, dat bijna liefst 2 miljoen levensbeschrijvingen van vertellers van Hadith op papier zijn gezet.

  Die Hadith welke in de 6 authentieke boeken, de “Sihah Sitta” terecht zijn gekomen, zijn zonder twijfel correct en kunnen absoluut vertrouwd worden. Binnen deze “Sihah Sitta” nemen de Sahih van Bukhari en de Sahih van Moslim de voornaamste plaatsen in. Vanuit religieus oogpunt zijn deze boeken na de heilige Koran de belangrijkste bronnen van kennis.

  Kenmerken van de Hadith

  We bespreken nu enige kenmerken van Hadithverzamelingen zoals we die nu kennen.

  1. Isnaad en Matan
  Een Hadith heeft twee delen, n.l. een “Isnaad” ( keten) en een “Matan” (tekst). De tekst wordt voorafgegaan door een keten van vertellers vanaf de Profeet { salla allahu aleihi wa sallam } of diens Metgezellen tot en met diegene welke de Hadith aan de samensteller van een verzameling vertelde.
  Om van de betrouwbaarheid van een Hadith verzekerd te zijn, hebben de schrijvers van de “Sihah Sitta” aan elke tekst een Isnaad verbonden. Ook bij andere takken van wetenschap, zoals geschiedenis en aardrijkskunde, hebben de Arabieren het systeem van de Isnaad wel toegepast.

  2. De vertellers
  Degenen die de Hadith vertelden, kenmerkten zich door hun oprechte devotie en grote nauwkeurigheid. Als zij een Hadith hoorden, die kleine afwijkingen vertoonde van een aan hen bekende Hadith, dan brachten zij dit over, zonder dat zij op eigen houtje hier iets aan veranderden.

  3. Onafhankelijkheid
  De Hadith werden in het algemeen verzameld zonder dat men enige steun van de Khalief of andere regeerders ontving. Aan het spontane enthousiasme van onafhankelijke Hadithverzamelaars danken we het merendeel van de traditie zoals we die nu kennen. Niet alleen namen de verzamelaars van Hadith geen beurzen of andere ondersteuningen aan: sommige verzamelaars werden zelfs tegengewerkt! Zo werd de befaamde Imaam Ahmad ibn Hanbal gevangengenomen en gemarteld, omdat hij ideeën weigerde op te geven, die tegen de belangen van de toenmalige heersers ingingen. Ook de befaamde Imaam Abu Hanifa en Bukhari hebben zéér grote druk van regeringszijde ondervonden. Toch weigerden zij ook maar de geringste verandering in hun werk aan te brengen en gaven zij liever hun leven, dan dat zij ook maar een duimbreed van de waarheid afweken.

  4. Vrouwen
  Vrouwen hebben een belangrijke rol gespeeld bij het onthouden en vertellen van Hadith. De vrouwen van de Profeet { salla allahu aleihi wa sallam } waren bij uitstek geschikt om een beeld te geven van zijn privé-leven. Ook over de typische vrouwelijke aangelegenheden van het leven hebben zij veel Hadith kunnen bewaren. Aa-isja {raa} is de belangrijkste onder hen. Bukhari en Muslim hebben 174 Hadith, die zij vertelde, geaccepteerd.

  “Voorzeker, zij die verbergen wat Wij hebben neergezonden van de duidelijke bewijzen en de Leiding, nadat Wij die aan de mensen hebben duidelijk gemaakt in het Boek: zij zijn degenen die Allah vervloekt…”
  (H.K.2:159l

  Enkele overleveringen:

  “…Maar als ik jullie iets over Allah {swt} vertel, aanvaardt dat dan, want waarlijk ik zal nooit een leugen over Allah {swt} vertellen.” [Moslim]

  “Let op! Aan mij is de Koran gegeven en iets wat daar op lijkt (Hadith), vertelt hierover, al is het maar één zin!”
  [Bukharil

  “Dus als ik jullie verbied iets te doen, mijdt dat dan ook. En als ik jullie opdraag iets te doen, doe dat dan zoveel als jullie kunnen.” [Bukhari & Muslim]

  “Ik wil niet dat iemand zich terugtrekt om te rusten en dan zegt: “Ik weet het niet, wanneer één van mijn gezegden om iets te doen of iets na te laten, hem bereikt.”
  [Ahmad ibn al-Nasaai]

  Omar ibn Khattaab zei, terwijl hij de “Hadjar al-Aswad”, (de zwarte steen in de hoek van de Ka’abah in Mekka) kuste: “Ik weet dat je een steen bent en dat je me geen voordeel kunt schenken noch schade berokkenen. Als ik niet had gezien dat de Boodschapper van Allah { salla allahu aleihi wa sallam } jou kuste, zou ik je nooit kussen.”
  [Bukhari & Musliml

  “Wie van u 40 Hadith voor mijn Ummah bewaart, over de belangrijke punten van deze religie, zal Allah op Yawmal Qiyamah samen met de Islamitische geleerden (Ulama) doen opstaan.”

  “Laat hij die aanwezig was en gezien heeft, degene informeren die absent was”

  ” Moge Allah { swt } het leven verlichten van een ieder die hoort wat ik zeg, er acht op slaat en het doorgeeft zoals hij het gehoord heeft.”

  Enige biografische gegevens

  Zes belangrijkste verzamelaars van Hadith zullen nu kort besproken worden:

  1. Imaam Bukhari {r.a.} Zijn volledige naam is Muhammad ibn Isma’il al- Bukhari ad-Dj ‘ufi. Hij werd geboren op 21 juli 810 in Bukhari, in het huidige Oezbekistan ( het voormalige USSR). Hij hoorde naar verluid zijn Sheikh een keer zeggen: “Was er maar iemand die een verkorte uitgave van de ware Sunnah van de Profeet {salla allahu aleihi wa sallam} zou willen verzorgen.” Toen besloot Bukhari dat op zich te nemen. Zijn vader verzamelde ook Hadith en liet hem, toen hij stierf, een fortuin na. Als kind was Bukhari lichamelijk erg zwak, maar hij bleek wel een scherp geheugen te bezitten en tevens volop kwaliteiten om intellectuele prestaties te kunnen leveren. AI op elf-jarige leeftijd begon hij Hadith te studeren. Toen hij 16 jaar was, ging hij op Hadj (bedevaart) naar Mekka. Vervolgens reisde hij ongeveer 40 jaar door de Islamitische wereld en probeerde zo veel mogelijk vertellers van Hadith te bezoeken.

  Tijdens zijn leven was hij erg vroom en eerlijk en deelde hij zijn bezittingen met armen en studenten. Hij was onbevreesd, zelfs tegenover de Khalief, wanneer het ging om de correcte weergave van Hadith. Bukhari had één liefhebberij en dat was het boogschieten. Hij blonk hierin uit.
  Iedere keer nam hij Wudu (kleine rituele reiniging) voordat hij een Hadith in zijn Sahih opnam. Wanneer een uitleg nodig was, gaf hij daarbij duidelijk aan dat het de zijne was. De belangrijkste hoofdstukken in de Sahih worden door teksten uit de koraan ingeleid.
  Na de periode van reizen wilde hij zich in Nishapur (Iran) vestigen, maar hij kon zich niet verenigen met de wensen van de plaatselijke gouverneur en vertrok weer. Vervolgens vestigde hij zich in Samarkand waar hij in 870 is overleden. Moge Allah hem genadig zijn, voor het grote werk wat hij heeft geleverd voor de Ummah van Rasullullah { salla allahu aleihi wa sallam } Amien!

  2. Moslim {r.a.} Abdul Hussain Muslim ibn al-Hadj-djaadj al- Nishapuri werd in 817 in een rijke familie geboren in de provincie Khorasan (Iran). Zijn vader was een belangrijk verzamelaar van Hadith. Moslim maakte grote reizen om Hadith te verzamelen en vestigde zich uiteindelijk in Nishapur waar hij zich tot aan zijn dood in 875 zich bezighield met het uitdragen van kennis van de Hadith. Moslim Sahih bestaat uit 7275 Hadith (inclusief de dubbele). Het belangrijkste verschil in opzet tussen de Sahih van Muslim en die van Bukhari is dat Muslim alle verschillende versies (Isnaads) van dezelfde Hadithtekst bij elkaar zet en ze niet bij andere hoofdstukken iedere keer weer herhaalt.
  Moge Allah hem genadig zijn. Amien!

  3. Abu Dawuud {r.a.} Abu Dawuud schreef vele boeken over Islamitische Wetgeving en Hadith, waarvan zijn “Sunan” de belangrijkste is. Het kostte hem bijna 20 jaar om dit staandaardwerk samen te stellen. Hij nam daarin 4.800 Hadith op uit een totaal van 500.000. Abu Dawuud (817- 888) is na vele reizen gemaakt te hebben in Basra (Irak) overleden.
  Moge Allah hem genadig zijn. Amien!

  4. Tirmidhi {r.a.} Tirmidhi (825- 892) was de eerste die probeerde de antecedenten van de vertellers van Hadith te bepalen. Tevens gaf hij bij elke Hadith de graad van betrouwbaarheid aan, zoals bv. “Sahih”, “Hasan Sahih” en “Hasan”. Aan de hiervoor genoemde Hadithverzamelingen van Bukhari en Muslim kan de hoogste graad van betrouwbaarheid, ofwel “Sahih” worden toegekend. Zijn Hadithverzameling staat als Djaam’i bekend, omdat daarin behalve hoofdstukken over “Fiqh” (Islamitische Jurisprudentie) ook andere onderwerpen aan bod komen. Ook Tirmidhi (825-892) heeft grote reizen gemaakt. Hij overleed in Tirmidhi (voormalige USSR).
  Moge Allah hem genadig zijn. Amien!

  5. AI-Nisaai {r.a.} Abdur Rahman Ahmad al-Nisaai (830- 916) is de schrijver van de “AI-Maiytana”, een collectie met uitsluitend betrouwbare Hadith. Zijn “Sunan” bevat echter ook diverse zwakkere Hadith. Dit heeft hij zelf toegegeven. Het ging hem er echter vooral om de tekst van de Hadith en de verschillen tussen de diverse versies vast te stellen. Hij bezweek aan de verwondingen die men hem toebracht in verband met meningsverschillen over bepaalde Hadith. Hij ligt in Mekka tussen de heuvels Safa en Marwa begraven.
  Moge Allah hem genadig zijn. Amien!

  6. Ibn Madja {r.a.}
  De “Sunan” van Ibn Madja (824- 887) behoort tot de “Sihah Sitta” ofwel de 6 authentieke boeken. Sommigen geven echter aan de Muwatta van Imaam Malik de voorkeur boven dit werk. Hij bezocht talloze Islamitische centra in Basra, Kufa, Mekka, Syrië en Egypte.
  Moge Allah hem genadig zijn. Amien!

  Toelichting:
  Hadith betekent overlevering, nieuws of verbale communicatie van iets. Het meervoud van Hadith =Ahadith.
  1. Mutewatir= door algemeen aanvaarde reeks van overleveraars doorgegeven.
  2. Mashhour= bekend en in de praktijk gebracht door de moslims.
  3. Sahih= hoogste graad van betrouwbaarheid.
  4. Hasan= iets minder betrouwbaar.
  5. Dzaif= zwak
  6 Madzu= niet authentiek.

  Feiten over de koran

  1. De openbaring van de Quraan heeft in totaal 23 jaar, 5 maanden en 14 dagen geduurd.

  2. De Koraan bevat in totaal 105.684 letters, 6666 verzen en 114 Surah’s. De Surah Laylatal Qadr kent 114 letters. Men zegt dat iedere letter een Surah is. (In deze sura komt drie keer het woord laylatoel Qadr voor, en deze zijn samen 27 letters (in het arabisch), naar analogie van de 27e nacht van de ramadan)!

  3. Het woord maand komt 12 keer voor, het woord dag 365 keer, het woord dagen 30 keer en “zeven hemelen” komt 7 keer voor (zie verder statistisch wonder in de koran).

  4. De naam van ” Allah” komt 2698, “Rahmaan” (Barmhartig) 57 en”Rahiem” (Genadevolle) 114 keer voor.

  5.”In naam van Allah de Barmhartige de Genadevolle” komt 114 keer voor bij het begin van ieder hoofdstuk, met uitzondering van hoofdstuk 9:”Het Berouw”, soerat Tawba. In hoofdstuk 10 echter komt het twee keer voor.

  6. 86 Surah’s zijn in Mekka en slechts 28 in Medina geopenbaard.

  7. Surah Yasien staat bekend als het hart van Quraan en Surah Ar-Rahman als de Trots van de Quraan.

  8. Vier Moskeeën worden in de Koraan bij naam genoemd: Masdjid AI-Haram, Masdjid AI Aqsa, Masdjid Zarar en Masdjid Quba.

  9. Het gebod om de Salaat te verrichten komt ongeveer 700 keer voor.

  10. Het gebod om de Zakaat te geven komt zo’n 150 keer voor.

  wa salaam Maryam

 14. 14 leila henna 3 januari 2007 om 3:03000000 pm

  salam alaikoum

  WEER ZO’N ONDERWERP

  WAYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAWWWWWWWWWWWW

  IK KRIJG ER DE KRIEBELS VAN

  KIJK TOCH NAAR HET ESSENTIELE IN PLAATS VAN EINDELOOS TE DISCUSIEREN OVER AL DAN NIET EEN BAARD. DE EERSTE VRAAG IN JE VRAAG IN JE GRAF IS JE GELOOF EN DAARNA JE GEBED EN IK DENK NIET DAT IN DAT VRAGEN LIJSTJE STAAT? DROEG JE EEN BAARD !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!8

  SOENNA IS VOORNAMELIJK HE DE PROFEET WAS ZIJN GEDRAGINENE TEN OPSICHTE VAN ZIJN MEDEMENS ZIJN ECHTGENOTES ZIJN KINDEREN ZIJN BUREN HOE HIJ MET HET GELOOF OMGING. EN NIET WAT HIJ AAN DEED. KIJK MOEST ALLAH SWT DE PROFEET NIET IN ARABIE MAAR OP DE NOORDPOOL HEBBEN GEBRACHT DAN DROEG HIJ LMISSCHIEN BONT OM DAT HET DAAR KOUD IS. MAAR DIE KELDIJ WAS NU EENMAAL AL DE KLEDIJ VAN DE ARABISCHE WERELD. WAT IK WIL DUIDLEIJK MAKEN IS. KIJK NAAR D ESSTENTIE EN NIET DAAR DETAILS. STAAR JE NIET BLIND OP DETAILS WANT ALS JE BLIND WORDT KAN JE HET BELANGRIJKSTE NIET MEER ZIEN.

  EINDE DISCUSSIE

  SALAM ALAIKOUM WR WB

 15. 15 iemand in de islaam 17 januari 2007 om 12:44000000 am

  BAARD of geen baard, als je werkelijke van Allah houd,en vanzijn profeet, ga je zowiezo alles willen doen, soena of niet.En vind je het te moeilijke, idd bestudeer dan het leve van de profeet, en zie hoe de vrome metgezellen met hun geloof om gingen, probeer je hierdoor te inspireren, want zij waren oprecht, en dat zal je mss wel automatisch die baard, of andere soena daad verichten.Uiteindelijke, brengt elke daad van gehoorzaamheid je dichter tot Allah, en wordt je imen aleen maar sterker door! (omgekeerd ook waar, elke ongehoorzaamheid leid tot het verwijdere uit nabijheid van Allah, en verzwakke van je imen,moge Allah ons hiervoor behoede ! amin )
  ishalah, dat Allah onze harten zal versterken met Imen, en liefde voor islaam zal doen toenemen, zodat het makkelijk wordt om ons streven naar perfectie in het geloof in praktijk te kunnen brengen.
  MOGE allah ons alles leiden,

  en boodschap voor ellen:volgens mij heb je islam van verkeerde bronnen geleerd, ik kan al rade waar je zo iets van haalt, er zijn heel veel vernieuwers in islam, die eigenlijk het geloof meer wilen aanpassen aan hun begeertes, en ze zien, dat ze aan de koran niets kunne verandere(omdat moslims koran niet in twijfel kunne trekken nlm woord van GOD), dus gaan ze islam verandere door onze tweede bron, nml soena in twijfel te laten trekken bij moslims.

  Weet dat zo mensen , enkel maar verdeeltheid onder de moslims groter maken. Volgens mij, zijn het de koranieten, waarvan jij kennis neemt. Ze verwerpe soena, sommige onder hen(moge Allah mij vergeve als dit fout is, zo heb ik het gehoord) mene zelf dat bier toegestaan is, omdat in koran, letterlijk aleen zogezegd over wijn wordt gesproken, het zijn ook mensen die menen dat een hijaab inhoud dat je enkel boezem moet weg steken met een sluier, en niet de rest zoals haar,nek enz.. Als deze mensen de hadiets zullen volgen gaan ze nergens staan met hun ‘interpretaties'(omdat erveel hadiets zijn die hun ‘interpretaites’ tegenspreken) dus gaan ze maar hadiet in twijfel trekke zogezegd,en leugens verspreide om begeertes te volgen. Ik vraag me af hoe de beleving van zo mensen is , hoe kun je dichter kome bij Allah, als je je ziel vervuilt met allerlei begeertes naa te gaan die je maar kunne doen dwalen.

  Ieder geval, Elle wees op je hoede, verdiep je in islaam, heb je twijfels over de bronnen van hadiets, doe kennis op over de overleveraars, of over hoe een hadiet betrouwbaar kan worden gerangschikt ipv dwalende inovators te volgen, die zich moslim noeme en tegelijk alle wegen naar zonde en ongeloof open zetten, door te soena niet te volgen!inshalah zal Allah je leiden, denk nooit ik weet het al! zoek zoek zoek, inshalah zal je zoektocht beloond worde met op het rechte pad geleid te worden ! amin!! groetjes , een zuster in de islaam

 16. 16 iemand in de islaam 17 januari 2007 om 12:45000000 am

  OHJA Marima, barakelahoe fiek, voor je uitleig!! heel leerrijk !!!!
  wslm

 17. 17 Elle 20 januari 2007 om 2:53000000 pm

  Beste iemand in de islam. Wij zijn verplicht om ons geloof zelf te onderzoeken en dat gebeurt tegenwoordig helaas veel te weinig. Mensen halen hun kennis uit uitspraken van dwaze imams. Ik heb vele hadiths gelezen en de meeste zijn voor mij niet geloofwaardig. Dit vond ik een mooie hadith: De profeet heeft gezegt: Schrijf niets over mij behalve KORAN!
  Bron: Muslim, Zuhd 72; Hanbel3/12,21,39). Er wordt in de koran duidelijk gewaarschuwd voor sekten. De grootste sekten zijn de Sunni en de Shia. De koran is compleet en volledig gedetailleerd. In de koran staat duidelijk dat wij de “Suna” (weg) van Allah moeten volgen en alleen die van Hem! De grootste zonde in de Islam is Shirk en de Satan is een hele sterke manipulator!

  M3a Salama

 18. 18 mohamed 20 januari 2007 om 3:40000000 pm

  eh Elle dus je gelooft niet in de soenna alleen in de koran , awel dan neem ik aan datje niet bid want nergens in de koran staat op hoe je moet bidden (alleen in de hadiets) daar staat alleen iets van onderhoud het gebed en met sektes bedoelen ze niet ons maar de gene die een andere soort islam hebben dus ze geloven in allah maar ze geloven dan weer niet in de soenna enzo voort en wa zit ge opeens met hadiet te komen als ge er zelf niet in geloofd ge pakt juist die hadiets uit die goed voor jou uitkomen.

  en das zever allah een soenna de koran zijn zijn woorden de koran is volmaakt maar tog vind ge niet alles in , probeer maar ergens te zoeken hoe je moet bidden je zult zien dat ga je nergens vinden.

 19. 19 mohamed 20 januari 2007 om 3:44000000 pm

  en wat ik niet snap is je zei dat je in marokko voor de eerste keer een djellabe en een hoofddoek draagt mag ik vragen waarom je dat aandoet als je er tog niet in gelooft?
  want ge zegt zelf das onzin dat moet niet van allah enzo dus waarom deed je dat dan aan als je zelf ervan overtuigd ben dat dat volgens allah niet mag/moet.

 20. 20 mohamed 20 januari 2007 om 4:55000000 pm

  das tzelfde als ik bv op reis gaa naar een andere land endak daar opeens kruisen begin te dragen terwijl ik weet dat da niet mag enzo zo is da tzelfde van u mss is jou soort islam tog niet zo goed als je denkt want je pakt hadiets van andere soorte islam ( dus is jou islam niet volledig), om moslim te zijn moet je de islam accpetere dus de koran EN de SOENNA als een van deze beide onbreekt ben je simpel gwn GEEN moslim , dus ik snap niet wrm hier mensen zijn die jou als zuster aanspreken ik ken jou soort islam ,(maar ik ben naam vergeten) er is een SEKTE dat alleen in de koran gelooft maar niet in de soenna enzo en die zijn door de geleerden als niet-moslims geclasseerd, de profeet zei duidelijk wie zijn soenna niet volgt behoort niet tot hem (dus kan paradijs niet binnen)

  ps: ik weet uitervaring dat er mensen zullen komen en die zullen zeggen “wie ben je om te zeggen dat ze geen moslim is ?? je zit nu te oordelen alleen allah mag oordelen” , ik zeg gwn wa de profeet en de geleerden enzo zitte zeggen ( want zotezien heeft niemand hier het lef om de waarheid te zeggen)
  nog een hadiet de profeet zei: spreek altijd de waarheid ook al is da ZOOOOOOOOOOOOOOOO HARD dus da doe ik nu ook.

  sorry als ik het zo ik ben zelf niet zon goede moslim maar met mensen die me de islam spelen zoals jij ( alleen koran en soenna noem je verzinsel) ben ik MEEDOGENLOOS

  dus broeders en zusters nu weten jullie het wrm ik zo ROT doe tege haar , zei is gwn geen moslim en mogt ik verkeerd zitten laat mij dan de waarheid zien en niet me komen afkraken.

 21. 21 mohamed 20 januari 2007 om 11:51000000 pm

  en waarom vind je hadiets verzinsels eh??
  kun je bewijzen dat da verzonnen is?

  dus al dat hiere wa ik nu ga zegge is dus ook verzonnen

  dus hadiets zijn verzinsels (met andere woorden gwn rot, onzin..)

  Handelen met Allah in 1 minuut…

  Je wordt vanuit de dood opgewekt en komt alleen voor jouw Heer en Schepper te staan. Je wordt gevraagd wat je met je tijd hebt gedaan die je bent gegund. Je zegt:” Uhmm uhmm..”, en denkt: “had ik maar voor één keer Allaah swt herdacht, of had ik maar nog één goede daad extra verricht.” Om niet in zo’n situatie terecht te komen moet je je bedenken dat het gedenken van Allaah swt heel makkelijk is en geen tijd kost, sterker nog je bent slechts hiervoor geschapen. Aanschouw “De één minuut”…

  ¨ In één minuut kun je surat Al-Fatiha (openingsvers van de Quraan) 1 maal reciteren. De profeet Allaah’s gebeden en vrede zij met hem zegt: “Wie een letter van het boek van Allaah swt leest, voorwaar hij krijgt daarvoor 1 hasanah, en een hasanah wordt met 10 verveelvoudigt. Ik zeg niet Alief laam miem is één letter maar elief is één letter en laam is één letter en miem is één letter”. Zodoende krijg je bij het reciteren van soerat al-fatiha 1220 hasanaat. Allaah verveelvoudigt het met de hoeveelheid die Hij wil. En dat alles in 1 minuut.

  ¨ In 1 minuut kun je surat Al-Ikhlas (Surah nummer 112) 3 keer reciteren. Één keer staat gelijk aan één derde van de Quraan. Zoals de profeet Allaah’s gebeden en vrede zij met hem heeft gezegd. Zodoende krijg je de beloning voor het reciteren van de hele Quraan in één minuut.

  ¨ In 1 minuut kun je 20 keer zeggen: “Laa ilaaha illa-Allaah wa7dahuu laa-sharieka lah, lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa huwa 3alaa kullie shai’in qadier” (Er is geen god behalve Allaah, Hij alleen is de God zonder deelgenoot, tot Hem behoort de heerschappij en Alle lof zij Hem, en Hij is tot alles in staat). De beloning hiervoor staat gelijk aan de beloning die men ontvangt voor het bevrijden van 8 moslimslaven.

  ¨ In 1 minuut kun je 100 keer zeggen: “Sub7aana Allaahi wa bi7amdihie” (Heilig is Allaah en alle lof zij Hem). Van één ieder die dat in een dag opzegt zullen de zonden worden vergeven, zelfs als ze netals het schuim van de zee zijn (heel veel dus).

  FONT-FAMILY: Comic Sans MS”>Allaah’s gebeden en vrede zij met hem zei: “Als ik zeg: “Sub7aana Allaahi wa bi7amdihie sub7aana-llaahiel-3athiem” (Heilig is Allaah en alle lof zij Hem, en heilig is Allaah de Geweldige), is dit geliefder bij mij dan waar de zon voor opkomt”. (Overgeleverd door Muslim).

  ¨ In 1 minuut kun je 40 keer zeggen: “La 7awla wa laa quwwata illaa bi-llaah”. (Men kan zich niet van de ene situatie naar de andere verplaatsen behalve met de wil en kracht van Allaah). Dit is één van de schatten van het Paradijs, zoals al-Bukhari en Muslim overleverden. Deze uitspraak is het motto van de gelovigen en helpt hen met het omgaan met moeilijkheden en is een middel om grote dingen te bereiken met de wil van Allaah.

  ¨ In 1 minuut kun je ongeveer 50 keer: “Laa ilaaha illa-llaah” zeggen. (Er is geen God, behalve Allaah) Dit de meest geweldige woord, omdat het het woord van Al-taw7eed (Monotheisme) is. Als dit het laatste woord van iemand is, dan zal hij/zij het paradijs binnen treden.

  ¨ In 1 minuut kun je meer dan 15 keer: “Sub7aana Allaahi wa bi-7amdihie 3adada-khalqihie, wa ridhaa nafsihie, wa zienata 3arshihie wa midaada kalimaatieh”. (Heilig is Allaah en alle lof zij Hem, net zoveel als de hoeveelheid van Zijn schepsels, zoveel als het Hem plezier doet, en zoveel als het gewicht van Zijn Troon en zoveel als de inkt van Zijn Woorden). Dit brengt meer beloningen dan welke tasbie7 (lofprijzing) of thikr (het gedenken van Allaah) dan ook, volgens een sahieh (correcte) hadith (overlevering) van de Profeet Allaah’s gebeden en vrede zij met hem.

  Sans MS”>het ook elke dag deed. Tevens begaat een moslim vele zonden op een dag zonder dat hij/zij zich daar bewust van is. Door het vorige te zeggen, vraag je Allaah om vergiffenis van de kleine zondes die je elke dag begaat.

  ¨ Je kunt enkele korte woorden zeggen in 1 minuut en Allaah zou er goede dingen door kunnen laten gebeuren, dingen die je nooit voor mogelijk zou hebben gehouden.

  ¨ In 1 minuut kun je, je hart er toe zetten Allaah te danken, van Hem te houden, Hem te vrezen, vertrouwen in Hem te stellen, naar zijn paradijs te verlangen en aldus te reizen door de verschillende etappes van imaan (Het geloof). Je kunt dit bv. doen als je in bed ligt of als je op straat loopt.

  ¨ In 1 minuut kun je meer dan twee bladzijden lezen van een nuttig boek dat makkelijk te begrijpen is, en waarmee je kennis vergaart over je godsdienst.

  ¨ In 1 minuut kun je de familiebanden aanhalen door een familielid op te bellen.

  ¨ Je kunt in 1 minuut je handen heffen en een smeekbede (Du3a) naar keuze opzeggen/oplezen.

  ¨ In 1 minuut kun je een heleboel mensen groeten met de islamitische groet dat tevens een verdrag van vrede is tussen beide broeders. Ook zal het de begroeting worden van de inwoners van het paradijs. Namelijk: “Asalaamu 3alaykum wa Ra7matu-llaahi wa Barakaatuhu wa maghfiratuh”. (Vrede en barmhartigheid en zegeningen en vergiffenis zij met u). Hierdoor krijg je 40 hasanaat, en wordt de islamitische broederschap en liefde onder elkaar verstevigd. De profeet Allaah’s gebeden en vrede zij met hem zegt ook: “Als twee broeders elkaars hand schudden dan vallen hun zonden van hun handen af tot er geen enkel zonde van beide overblijft”.

  ¨ Je kunt in 1 minuut iets wat slecht is verbieden/verwerpen.

  ¨ In 1 minuut kun je bevel geven tot iets goeds.

  ¨ In 1 minuut kun je oprecht advies geven aan een broeder/zuster (in nood).

  ¨ In 1 minuut kun je iemand die zich naar voelt troosten of opbeuren.

  ¨ In 1 minuut kun je iets gevaarlijks van de straat ruimen.

  ¨ “Soeb7aana Allaahie wa-l7amdulilaahi wa laa ilaaha illa Allaahu wa-Allaahu Akbar” (Heilig is Allaah en alle lof zij Allaah en er is geen god behalve Allaah en Allaah is de grootste). 1x 10 bomen die geplant worden voor je in het paradijs.

  ¨ “Soebhana Allaah”. 100x krijg je 1000 hasanath en 1000 zonden worden kwijtgescholden.

  ¨ “7asbiya-laahu laa-ilaaha illaa-hoe, 3alayhi tawakkaltu wahuwa Rabbul-3arshi-l3athiem”. (Mijn Heer is voldoende, er is geen god behalve Hij, op Hem vertrouw ik, en Hij is de Heer v/d geweldig troon).

  ¨ “Rabie innie a3uthu bika an as-‘alaka maa-laisa lie bihie 3ilm, wa-illaa taghfir lie watar7amnie akun-mina-lkhaasirien”. (O mijn, Heer, voorwaar, ik zoek mijn toevlucht bij U tegen dat ik iets zal vragen waarover ik geen kennis heb. En als U mij niet vergeeft en mij niet begenadigd dan zal ik zeker tot de verliezers behoren

  al dat hiere zijn hadiets overgeleverd door geleerden enzo en jij noemt hun leugenaars , wel als dat onzin is vertel me een ding waarom voel ik me dan zo goe met al dat hier gezien paar woorden en zie wat voor een beloning, en omdat jij dat verzinsels vind , neem ik aan dat alles wat hier boven stond nooit gedaan hebt( nogal logisch als je alleen naar de koran kijkt)

  en als ge weer geleerden wilt afkraken kom dan met echte harde bewijzen van dat jij GELIJK hebt en niet met zon scheve dinges zoals ” dat staat niet in de koran dat we bv mensen als boekhari moeten volgen ofzo”

  ge denkt da ge zomaar onze dode broeders leugenaars kunt noemen.
  in ieder geval wa ge ook ga zeggen ik blijf opkomen voor hun ewa ik w8 op u waardeloze excuses

 22. 22 leila henna 21 januari 2007 om 1:33000000 am

  Salam alaikom wrw b

  Ok daar gaan we weer he
  MOhammed wie denk je wel dat je bent, O kom elle heeft iets gezegd kom erop af.

  Wat denk jij over jezelf, meedogeloos hoor je je zelf wel????

  Elle ik moet je wel even verbeteren. Het klopt het woord in koran is onveranderbaar. En in de koran staat dat je Allah en de profeet sa moet gehoorzamen. Dat zij de ahadiths je kan niet enkel op de koran leven want de hadiths zijn vaak een verklaring voor. En er is een jarenlange studie achter de echtheid van de overleveringen, er zijn er veeeeeeeel zwakke maar het ook een heel groot deel is echt. Begrijp je wat ik Bedoel?

  En inverband met sekte soenna is geen sekte en shia ook ni

  Die ene hadith die spreekt over die 70 of 72 sekten die jenna niet zullen betreden dat gaat over de verschilende aqida dat wil zeggen geloven in ietss anders dan Allah en de profeet saw. Je hebt bijvoorbeeld de FAtimiden alivieten enzzzzzz die zich moslims noemen maar toch heel bizar geloven

  Maar lieverdje van me, je hebt die ahaditsh echt nodig, je meot wel oppassen welke hadiths je leest en vooral en dat is het belangrijkste is vaak de interpretatie, van een hadith en in welke tijd wat de reden was van een uitspraak bijvoorbeeld en vooral geen hadiths uit hun kontext halen wat zo vak gebeurt om toch iets goed tekeuren voorzichzelf

  Ik hoop dat je verder heb geholpen

 23. 23 mohamed 21 januari 2007 om 7:18000000 pm

  eh ik reageerde wel omdat ze zei , dat zijn verzinsels maar kijk is van wie die komen die “verzinsels” van geleeerden zoals boukhari en van metgezellen = dus met andere dat zijn allemaal leugenaars en waarom mag ik de waarheid niet vertellen????ik bedoel als het om de waarheid gaat vertellen ben ik meedogenloos, dus heb ik totaal geen medelijden met diegene ik zeg da echt zo int gezicht( allee indeze geval kan ik het niet in haar gezicht zeggen maar je weet wel wat ik bedoel)

  en kijk vergeet niet ik ben ook JOU broeder en geen hond ofzoiets .ge weet echt ni hoe ik mij voel , ik voelde me gwn gekwetst ik kom voor iedere moslim op , zij moet oppassen met wat ze zegt , er zijn GRENZEN , je kunt niet zomaar vertellen wat je wilt. dus ge kraakt me hier de hele tijd af maar KAN iemand me hier vertellen wat ik VERKEERD doe??????????? niemand doe hier iets ik moet gwn zwijgen van jullie , is dat wat jullie willen? en gij met welke intentie komde gij me zoiets vertellen eh ikke int begin voor elle en souhaila enzo om te helpen maar vanaf da elle zei dat da verzinsels zijn (dus leugens) had ik de intentie om de eer van de geleeerden enzo te beschermen en nu vertel gij met welke intentie komde gij me zoiets vertellen eh wa denkte gij te bereiken door zioiets te verteleen en omdat gij denkt dat ik het recht niet hebt is het ook zo??

 24. 24 mohamed 21 januari 2007 om 7:23000000 pm

  alivieten zijn moslims die denken dat ze zonders iets te doen naar paradijs kunnen gaan ze moeten niet bidden enzo.da zijn geen moslims fatimieden ken ik niet (wel van gehoord)en die sekte van elle had ik ooit is gezien ( da was een lezing van een geleerde denkik ) dat zijn koranieten denkik dus diegene die ALLEEN in de koran geloven en zij zijn ook GEEN moslims , dus je moet niet alsof doen dat zij een zuster van ons is zoals ik eerder zij koran+soena=islam wij hebben die alle bij zei heeft alleen koran=nieuwe soort islam

 25. 25 Souhaila 22 januari 2007 om 12:24000000 pm

  zeg mohamed je kan je precies niet over mij zetten he.. ooooooooooooooooh hoe schattig…

 26. 26 mohamed 22 januari 2007 om 2:31000000 pm

  ja ik weet , ik hou van u

  echt schattig, eens zien of ge met korte haren ook schattig bent, en eens zien hoe je lichaam eruit ziet na al die keren dat ze jou hebben gezien echt iets om trots te zijn , ik verdien wel beters dan jou.
  tja goede mannen zijn voor goede vrouwen , slechte mannen zijn voor de slechte vrouwen.
  en welke denkt gij dat gij bent? als ge zelfs moeite heb om een doek op u hoofd te doen ( ge moogt zeggen wa ge wilt , het blijft een PLICHT) maarnee ik ga mijn haren kort knippen. echt goe bezig , wollah ik vraag me echt af wat ge als excuus ga hebben tege allah.maarja zoals je zei het is jou leven (ik stoor mij der niet aan dat je zo doet , maar wat mij wel stoort is dat ge hier zit te zeveren ik ben moslima, ik ben goed, ik ben dit , ik ben dat , ge zegt zo veel maar als ge nog eens niet in staat bent een doek op u hoofd te doen dan weet ik het ook niet meer)

 27. 27 mohamed 22 januari 2007 om 2:32000000 pm

  dan bende nog 26 en kijk na al die jaren kunt ge het nog niet , ze3me jullie moeten voorbeeld geven aan de jeugd.

 28. 28 mohamed 22 januari 2007 om 2:44000000 pm

  ahja ,vele imams enzo zeggen altijd als advies tege jongeren , ik raad je aan om niet te trouwen met iemand waarvan ge weet dat die tog niet volgens de islam regels zou leven (zowel voor vrouwen als voor mannen), en mijn 2de raad is de vrouwen zonder hidjaab moet je niet trouwen ,(omdat als je de hidjaab AL moelijk vind , dan zul je nog veeeeeeel meer problemen krijgen )

  of ga de gij net als elle enzo voort ook die imam afkraken en alsof doen de je beter weet?

 29. 29 mohamed 22 januari 2007 om 2:47000000 pm

  leila henna

  MOhammed wie denk je wel dat je bent, O kom elle heeft iets gezegd kom erop af.

  nee das niet waar, wa zou jij doen als iemand zegt dat hadiets leugens zijn( dus die geleerden enal zijn dus allemaal leugenaars) en zegt dat soenieten moeten verdwijnen eh wa zou jij doen

  mss zo oooooooooh elle lieverd dat is niet waar ,je kunt niet leven zonder…mlaar onder tussen vergeet je wel wat die over onze dode broeders zit te vertellen

 30. 30 Souhaila 22 januari 2007 om 3:22000000 pm

  zeg mohamed ik heb nooit gezegd dat ik een goeie moslim ben…jij overdrijft.. je moet je reactie eens terug nalezen. vindt jij u eigen een goeie mens??
  jij valt hier mensen aan.. je hebt geen geduld.
  je zegt van ja een doek op u hoofd doen.. tegelijkertijd spot je met het geloof. je trekt dat in het belachelijke. ik zal vragen aan God om je te vergeven voor jouw manier van doen..maar uiteindelijk je bent maar 16 jaar. ist niet tijd om je pampers te gaan veranderen.. ze komen u sebiet halen van de creche..

 31. 31 Souhaila 22 januari 2007 om 4:07000000 pm

  weet je wat je verkeerd.. dat is die verkeerde dingen dat je antwoord.. de peuterforum is niet hier.. op de site van samson en gert kun je misschien mee praten op de forum

 32. 32 mohamed 22 januari 2007 om 4:48000000 pm

  eh kijk si ergens anders ge zult zien dak had gezegd dat ik geen goeie moslim ben

 33. 33 mohamed 22 januari 2007 om 4:50000000 pm

  ik ben wel wat een beetje te oud voor pampers, en ja doe maar of ge me nu gelooft of niet ik doe zelfs doe’as tijdens het gebed voor u. hoe dan ook ge weet dat moslimas zonder hoofddoek meestal gehaat worden er zitten wel goeien tussen maar toch worden ze gehaat. en kun je niet tege de waarheid ik kom me hadiets en gij met samson en gert

 34. 34 mohamed 22 januari 2007 om 5:03000000 pm

  gij hebt totaal geen respect voor de jeugd , eerst volwassene dan de rest de ouderen moeten altijd vertellen wat WIJ moeten doen.
  terwijl vele van jullie niks kunnen.en gij spot met de islam gij gij gij gij , ik ben moslima zegde maar kijk wa ge allemaal doet en dan als iemand op u fout wijst zegde ik ben goeie mens , ik doe dit en dat……
  denkt ge echt dat hij u niet gaat aanpakken gwn omdat gij een goed mens bent? elk zonde da gij hebt hoe klein ook word bestraft.
  zoveel herrie om een doekje, neem een voorbeeld aan de andere moslimas, en beoordeel mij niet langs mijn leeftijd , want leeftijd heeft niks met dat te maken toen boukhari 16 was reisde hij rond de wereld om hadiets te zoeken .en gij bent 26 hebde iets bereikt in u leven, ahja nog iets hou op met u rasictisch opmerkingen over marokkanen . je bent geen marokkaan, ik denk dat je arabier bent ist ni?

 35. 35 Souhaila 23 januari 2007 om 9:42000000 am

  eigenlijk ben ik berberse.. en je hebt gelijk .. ik ben geen goeie moslim.. ik draag geen hoofddoek.. so be it..
  je kan me niet verplichten , niemand niet trouwens.. en wat jij en de rest denkt dan kan me gene reet schelen…
  1 ding is zeker of je nu een hoofddoek draagt of niet, de mensen hebben altijd wel iets te zeggen. je kan er precies niet tegen dat ik gene hoofddoek draag ..
  ik draag geen hoofddoek en ik doe wat ik wil met mijn leven.. je kan hier zeveren en doen ik luister toch NIET…
  ik vind het goed dat sommige vrouwen een hoofddoek dragen maar ik wil dat niet dragen.. nu toch niet. en dat je je hadieth kent dat is goed voor u .. Inshallah mag je nu int paradijs.. ik ken mijn hadieths niet.. ik lees heel weinig over het geloof.. ik doe ook weinig voor het geloof. en ik geef dat ook eerlijk toe.. wat ga je nu doen??

 36. 36 mohamed 25 januari 2007 om 8:02000000 am

  bidden, in zon geval moeten de andere moslims doe’as voor jou doen( beste middel denk ik , ik krijg hasanaten en + mss word gij op rechte pad als Allah wil)

 37. 37 mohamed 25 januari 2007 om 9:02000000 am

  en trouwens ik vind u niet zo slecht ik heb net paar uur gelede een film gezien ( yasmin) wollah die is pas een schande voor een moslima echte scheinheilige.
  voort ge val ge heniet kent:
  wel thuis draagt die een hidjaab als die naar haar werk gaat ( in een cabrio!)stopt die onder weg en doe ze haar hidjaab uit en doet die een spijkerbroek aan en een strakke t-shirt dan gat die rustig naar haar werk daar heeft ze nog zon engelse vriend ( terwijl ze getrouwd is), ahja die verstopt ook haar trouwring)die gaan altijd naar zon cafe die man betelt bier zij int begin gwn zon fruitsap,maar die zit wel in een cafe vol ongelovigen ( bierdrinkers enzo)dus klaar me werke , ze gaat naar huis onderweg stopt ze weer (altijd op zon afgelegen plaats) die doe weer haar hidjaab aan en die gewaden enzo en spijkerbroek enzo uit, gaat naar huis en zegt ondertussen salaam alaikom tege iedereen die zit er echt zo onschuldig uit, ik was bijna ontploft van woede , tfoe dat noemt zich moslima, ik d8 zo in mijn eigen da kan niet erger worden maar nee haar broer komt naar boven opeens die vrouw pakt opeens pakske sigaret en begint rustig te roken en gaf ook eentje naar haar broer(kom jong , vinde dat neit erg een moslima dat rookt , het is al erg dat mannen dat doen maar moete vrouwen nu ook opeens beginne ofwa?)volgende dag tzelfde leidje hidjaab uit werk maar deze keer was er feest die vriend van hem wou haar bier geven die zegt zo nee mag niet moslima (ja amai moslima)dan die man opeens zo en da maakte me echt kwaad die zei zo “ahja moslims mogen geen bier drinken , kijk als allah gwn een slok nam van deze bier dan zou hij dat niet verboden maken enzo opeens die vuile nepmoslima pakt die bier aan ik kreeg bijna hartaanval maar opeens die zegt zo ik ga sigaretten kopen (tfoe)en ondertussen tewijl ze gaan kopen is had ze haar bier fles verwisseld met zon lege dan d8ten ze dat zei da had opgedronken ( hier was ik effe blij)
  die gaat naar huis allee opniew tzelfde liedje maar ruzie met haar man me wie ze nog eens niet wil praten ,ze gooit haar man uit het huis en gooit al die kleren weg, ge zie zelf zon onderbroek enzo aan hem ‘hangen’ opeens die vader van die meisje komt en die zo ge bent echt een schande voor de familie enzo met wa bende bezig ..(want die vader begon stillekes aan te vermoeden dat die met zeer slechte dingen bezig hield)dan die zegt zo alsge zo doe bende mijn dochter niet meer die meisje zegt zo ja ok ik ben u dochter niet emer opeens ze gaat naar huis (ze woont juist aan de overkant)volgende dag ga ze naar werk normaal gezien hoofddoek maar deze keer had ze zwaar make-up gedaan enzo en liep ze zonder hoofddoek enal gwn zo opstraat naar haar werk daar begint die opeens haar vrend o de wang te kussen enzo dan die ga naar die bar die zegt opeens een dubbele wodka en die blijft drinken na een tijdje was die zat, die ga naar huis geeeft daar over ondertussen politie komen naar haar huis en arresteren haar man ( ze d8ten dat die iets met bin laden te maken had , maar was niet zo) dus in plaats van zich zorgen te maken nee die is blij , die ga na politie bureau (opeens had ze terug hidjaab maar nu echt helemaal perfect als ge ga kijken ge ga ni denken dat onder die hoofddoek zon vuile scheinheilige mens zit)ik d8 die ga ahar man bezoeken maar nee die wilt scheiden , die politie zegt dat die in een andere stad is , die gaaat naar die andere stad opeens word ze zelf gearresteed ( zedenken dat die medeplichtig is) die word in een cel gegooid met een koran boek (dat ze waarscheinlijk nog nooit heeft aangeraakt)na een tijdje doe ze die koran open en ze begon te lezen opeens toen ze uit de cel werd gehaald was ze een heel andere mens die bleef de ganse dag in de koud voor haar man w8ten zelf snachts bleef ze daar volgende dag ) die gaat naar huis en voor de eerste keer omhelsd zei haar man en hij begon te wenen enzo , dan ge ziet opeens die man wilt juist gaan bidden opeens die vrouw ging naast hem staan om mee te bidden (int begin bidde ze helemaal niet)dus ik d8 ze is totaal evranderd ik was opeens blij van zie paar uren in een cel met een koran boek alleen doet wonderen maarnee ik had me totaal vergist ze is nog steeds de zelfde ( alleen ebetje beter ze gaat nu ook naar moskee enzo en haar vriend heeft die vor de eerste keer in een hidjaab gezien en toen hij haar zo zag had die ahar verlaten, gezien hoofddoek helpt het houd mannen van je weg)
  de volgende morgend heeft die ahar man geript die zeid at die man haar moest na zeggen die vrouw zegt 3 keer achter mekaar int engels we scheiden we scheiden we scheiden , die man zegt dat ook (ik denk dat die vrouw alles op nam want die man kan geen engels) volgende dag die man vertrekt opeens emt zijn koffer die had eindelijk door wat er aan de hand was en die kreeg zelf 100 pond van die vrouw , en dan ahd ze effe normale leven (teon gebeurde da wa ik zei dat die naar moskee ging enzo en dat haar vriend toevalig tege kwam enzo)ik d8 safe nu is ze goeie moslima geworden maar nee snachts zonder hoofddoek rustig opstraat een sigaret roken , dan einde film( maar er zijn 2 verhalen ene over yasmin en ene over die broer die broer is ook een rotte ze ma hij is opt einde echt goe geworden (was drugsdealer die is nu naar pakistangegaan dan gaat die naar palestina, die is djihaadstrijder geworden, en niet zoals die zus zon vuile nepmoslima)

  wollah die yasmin is een schande voor alle moslima met en zonder hoofddoek

  nu zie je ik maak me meer druk om zon soort mensen (mensen die alsof doen da ze moslima zijn) dan bv om u , gij wilt gwn geen hdjaab aan doen das al maar kijk is na wa zis doe, dan nog gefilmd van ze3ma kijk meisjes emt hoofddoekne zijn zo.

  ewa als ik u vergelijk met yasmin bende echt een engel

 38. 38 Souhaila 26 januari 2007 om 10:08000000 am

  wel Mohamedje.. ik moet zeggen .. wat een verhaal.. en bedankt voor het complimentje.. jij bent zo slecht ook niet :-).. vanaf vandaag meer begrip voor elkaar ..

 39. 39 Malika 26 januari 2007 om 1:14000000 pm

  A selemo aleykom warahmatolahi wabarakatoho

  Ik heb onlangs deze hele pagina overlopen
  En ik vind jullie teksten niet op veel trekken..
  Eerst en vooral Mohammed, is het niet jou taak om Souhaila aan te vallen, of eender welke moslima.!!!
  Draagt zei haar hoofddoek niet? Is dat tussen haar eN allah.
  Bid zei niet? Is dat tussen haar en allah?
  Wij zijn slechts mensen, en de mens moet voor zich zelf werken om het te halen inscha’allah…
  Jij zegt zakens tegen haar, die haar zeker en vast hebben gekwetst…En onze profeet heeft in genoeg hadieth overleverd

  ‘BESPOT DE ANDERE NIET,VAL DE ANDERE NIET AAN, LACH ZE NIET UIT, MAAR MOEDIG HUN ALLEEN HET GOEDE AAN…’

  Als jij vind dat souhaila het helemaal verkeerd doet, dan vind ik persoonlijk dat jij het haar op een goede manier moet zeggen
  Bevoorbeeld: zuster, je moet je hoofddoek dragen, zodat allah trots op je kan zijn, en zuster je moet je godsdienst volgen..
  Met zo’n mentalileit wat jij gebruikt of gebruikte..(Allaho al3lem) Zullen niet veel mensen zich terug willen draaien naar hun godsdienst..
  Je moet sabir hebben..En het altijd op een geduldige en Lieve manier vragen.
  En bye the way..in verband met die film?
  Jij zag van de eerste positie dat het geen goede film was.
  Waarom heb je hem dan gehuurd/Gekeken/gekocht???
  Je moet zo’n zakens vermijden..Het is slechts de wereld van de saijtaan(moge allah swt hem vervloeken)

  Inscha’allah Zullen we allemaal het paradijs binnentreden
  Moest het zijn dat ik iemand hier aangevallen heb, of slecht heb gesproken, Dan vraag ik alvast vergeffinis.

  En allah weet het beste!!
  Ma3a selema

 40. 40 jerr 11 februari 2007 om 7:20000000 pm

  elle ben jij van die ahmadyya sekte ofzo (of hoe heet dat)????

 41. 41 jerr 11 februari 2007 om 7:36000000 pm

  koran en sunna moet je volgen einde discussie
  ————————————————————
  wanneer je de intensie heb om te discussieren alleen om schene te trappen moet je zwijgen als je intensie is om van elkaar te leren moet je vooral flink discussieren maar als iemand waarheid zegt en dat klopt niet met wat je dacht moet je je gedachtes bijsturen als je dan nog denkt van maak me niks uit dan heeft het verder geen zin en moet je niet boos worden op elkaar denk aan aan die mooie surah al kaafiroen denk daaraan dan hoef je niet te flippen als je weetr dat je gelijk hebt maar de mensen willen er niet aan ( dit is niet persoonlijk naar iemand maar algemeen en doe er mee wat je wilt.

 42. 42 Anoniem 12 februari 2007 om 1:02000000 pm

  Elle moet een Koraniet wezen.

  Ze zegt hetzelfde als ‘Omar de 2de kalif: “De Koran is genoeg voor ons” toen onze profeet(s) op zijn sterfbed lag en vroeg om een schrijfmiddel en iets om op te schrijven.

  Elle, ben je een Koraniet?

  Salukes

 43. 43 fatima 13 februari 2007 om 7:17000000 pm

  As-salaamoe alaikom ik had een vraag over baard: is nou een baard soena of niet. nou kijk je je hebt bijvoorbeeld gestudeerd voor advocaat en je hebt diplomas. maar ze nemen je nergens aan omdat je baard ander halve vuist lang is.maar je zit wel thuis met de uikering van andere mensen die hard hebben gewerkt.bedankt, ik verwacht uw antwoord. wa alaikomoe sallam

 44. 44 salima 13 februari 2007 om 7:47000000 pm

  sallam oelaikom welke soerah moet je bij dohr,

 45. 45 salima 13 februari 2007 om 7:53000000 pm

  As-salaamoe alaikom ik heb een vraag.welke soerah moet je bij dohr en al-fadjr ect.wa 3laikom sallam.

 46. 46 Anoniem 13 februari 2007 om 9:37000000 pm

  vanaf moment dat een baard begint te groeien is da een baard in het arabisch, dus moet ni persé anderhalve vuist zijn.

  Advocaten kunnen toch zelfstandig zijn.

  salukes

 47. 47 Anoniem 13 februari 2007 om 9:38000000 pm

  die man op video is een wahaabi, ocharme, bekeerd en wahaabi geworden, meskien

  salukes

 48. 48 Anoniem 14 februari 2007 om 12:01000000 am

  meskien kun je wel zeggen, maar hij is wel dichter bij de waarheid dan jouw.

  Assalaam-aleykum,

 49. 49 Yunus 14 februari 2007 om 12:01000000 am

  ik heb net hierboven gepost tegen ‘anoniem’, dus de laatste anoniem was ik (boven deze post)

  Assalaam-aleykum,

 50. 50 Moke 14 februari 2007 om 7:45000000 am

  VORIGE    1    –    2    VOLGENDE


Comments are currently closed.آلسلام عليكم ورحة آلله وبركاته

 • 2.226.973 مسلمين --> مؤمنين

Prikbord Info:               سورة الفا تحة

سْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِِ 1 الْحَمْدُ للّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ 2 الرَّحْمـنِ الرَّحِيمِ 3 مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ 4 إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ 5 اهدِنَـــا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ 6 صِرَاطَ الَّذِينَ أَنعَمتَ عَلَيهِمْ غَيرِ المَغضُوبِ عَلَيهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ 7
أمين
كلمة الله هي الحقيقة
colorbar.gif
GASTENBOEK - HELPDESK - Wie ben ik?
  Aanmelden - Registreren
  Wachtwoord  vergeten ?

Kalender

november 2006
M D W D V Z Z
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  

Bezoekers Info: Locaties.

Locaties: DEEL I - DEEL II.

Thalla & Beslama!!!

                لآ إله
إلآ آلله محمد رسول آلله

بن عياد محمد رشيد
www.BenAyad.be - Islam & Actua

%d bloggers liken dit: