Jaloezie in de Islam.

Wat is het verschil tussen een negatieve en een positieve jaloezie ?
– iets wil ontnemen van een ander voor zichzelf,
– iets voor zichzelf wenst dat ook een ander heeft.

Twee acceptable jaloezies in de Islam:
– persoon die door Allah rijkdom is gegeven en die dit uitgeeft op de correcte manier,
– persoon die Allah wijsheid heeft gegeven en die overeenkomstig beslist en die dit leert aan anderen,

Allah (swt) zegt betreffende de “negatieve jaloezie” (hassad):
“En begeert niet datgene, waarmede Allah sommigen uwer boven anderen deed uitblinken.” (Koran, Soerat An Nisaa 4, vers 32)

De Profeet (vzmh) heeft betreffende de “negatieve jaloezie” gezegd:
“En weest niet jaloers (tahaasadoe) tegenover elkaar.”

De Profeet (vzmh) heeft hieromtrent ook gezegd:
“Er is tot jullie gekomen de ziekte van de naties voor jullie, jaloezie en haat. Dit is de “scheerder”. Ik zeg niet dat het de haren scheert, maar het scheert (vernietigt) het geloof. Bij Degene in wiens Hand mijn ziel is, jullie zullen het Paradijs niet betreden totdat jullie geloven, en jullie zullen niet geloven totdat jullie van elkaar houden. Zal ik jullie zeggen wat de liefde tussen jullie zal versterken? Verspreidt de (groet met) salaam onder jullie.”

Wanneer je jezelf wordt belaagd met jaloezie, zegt het volgende:
“Zeg: Ik zoek toevlucht bij de Heer van de doorbraak … en tegen het kwaad van een afgunstige in zijn afgunst.” (Koran, Soerat Al Falaq 113)

Beperken we ons tot een behandeling van de negatieve vorm van jaloezie, dan is ons advies voor degene die last heeft van dit gevoel:

Het wereldse leven is slechts vluchtig, en wat Allah (swt) geeft aan de mens is enkel en alleen om hen te testen. Sommigen van de mensen geeft hij weinig, om hun sabr te testen. Anderen van de mensen geeft hij veel, evenzo om hen te testen: Zullen zij dankbaar zijn? Zullen zij delen met de minderbedeelden?

Allah (swt) zegt:
“En Allah heeft sommigen uwer boven anderen in levensonderhoud bevoorrecht.” (Koran, Soerat An Nahl 16, vers 71)

En Hij (swt) zegt ook:
“En begeert niet datgene, waarmede Allah sommigen uwer boven anderen deed uitblinken.” (Koran, Soerat An Nisaa 4, vers 32)

Voorzeker, de moslim vreest de Toorn van Allah (swt) die verbonden is aan ondankbaarheid, de grootste vorm waarvan is ongeloof in Hem (swt). En de moslim zoekt de Tevredenheid van Allah (swt), en herinnert zich:

“Voorzeker, de godvruchtigste onder u is de eerwaardigste bij Allah.” (Koran, Soerat Al Hoedjoerat 49, vers 13)

Dus gedenk Allah (swt), in salaat en in vasten, opdat u zult verlangen naar hetgeen Hem (swt) behaagt en opdat u afkeer zult voelen voor hetgeen Hem (swt) boos maakt. En gedenk Allah (swt) in het geven van sadaqa, want Allah (swt) heeft gezegd:

“Neem de sadaqa van hun rijkdom, om hen te reinigen (van zondes en slechte verlangens) …” (Koran, Soerat At Tauba 9, vers 103)

Ten slotte, het beste advies ter voorkoming van de negatieve jaloezie is gekomen van de Profeet (vzmh), die heeft gezegd:

“Wanneer jullie kijken naar iemand die boven jullie is geplaatst (in rijkdom, macht, aanzien, schoonheid, …), kijk dan ook naar degene die onder jullie is geplaatst (in rijkdom, macht, aanzien, schoonheid, …).”

Tegen degene die denkt dat een ander dit negatieve gevoel tegenover hem ervaart, zeggen we het volgende:

Jaloezie is een emotie bij een persoon, en men kan dus nooit zeker zijn dat een ander last heeft van jaloezie, omdat men niet de emoties van een ander kan waarnemen. Enkel, de emotie kan zich uiten in gedrag. Het gedrag kan derhalve aanleiding geven om te denken dat de emotie jaloezie bestaat, maar dit is en blijft altijd een gissing. Men moet dus altijd een bepaalde mate van voorzichtigheid in acht nemen alvorens te oordelen over anderen.

Indien u denkt dat bepaalde tekenen erop wijzen dat een ander last heeft van de negatieve jaloezie, dan is de raad:

1. Zeg de Soerat Al Ichlas, Al Falaq en An Nas op bij de ervaring van negatieve jaloezie.

2. Probeer de persoon bij wie men de negatieve jaloezie vermoed in te laten zien dat hij / zij de Toorn van Allah (swt) opwekt met de negatieve emotie van jaloezie, middels goede bewijsvoering (daliel). Dit om de ander in staat te stellen zichzelf te reinigen van zijn slechte emoties en verlangens, overeenkomstig het gebod van Allah (swt):

“En bij de ziel (de verlangens) en haar volmaaktheid, Hij openbaarde haar wat slecht en wat goed (voor haar) is. Voorwaar, geslaagd is hij die haar (de verlangens) loutert (in lijn laat zijn met de geboden en verboden van Allah). En voorzeker hij gaat te gronde die haar (de verlangens) te gronde richt (niet in lijn laat zijn met de geboden en verboden van Allah).” (Koran, Soerat Asj Sjams 91, vers 7 – 10)

3. Als dit niet werkt, als de persoon niet zijn verlangens aanpast tot wat halal is zoals Allah (swt) opgedragen heeft, houdt dan afstand van de jaloerse persoon en weest op uw hoede betreffende deze persoon.

En Allah (swt) weet het beste natuurlijk!!!!

Advertenties

9 Responses to “• <b>Jaloezie in de Islam.</b>”


 1. 1 Ouasima 21 juli 2007 om 12:45000000 pm

  Salaam broeders en zusters,

  Jaloezie is nergens goed voor. Wat je voor jezelf wenst moet je ook voor andere zusters en broeders wensen. We zijn allemaal mensen en niemand wil iets slecht voor zichzelf. waarom zou je dat voor een ander wensen. Waarom moet je altijd het best gekleed zijn of wat dan ook, je gaat toch een keer dood en wat heeft het dan voor zin dat je in dit leven altijd de duurste merken kleding droeg enz.

  Ma3a salama,
  Ouasima

 2. 2 H 23 juli 2007 om 4:31000000 pm

  Ik wil wel weten wat de Islam zegt over jaloezie van je compagnon. Dus je man of vrouw. Wat hier tegen gedaan kan worden.

  Mannen hebben in het algemeen meer last van dit probleem. Waar kijkt je vrouw naartoe, keek er iemand naar haar etc etc. Dit kan leiden naar politiegedrag in eigen huis, checkup van kleding etc. Van vrouwelijke kant, kan dit leiden naar per minuut/seconde bellen waar man uithangt en met wie. Om ziek van te worden.

  Helaas heeft dit niets met vertrouwen te maken, want dit komt in grote mate voor, bij mensen die elkaar vertrouwen.

 3. 3 Moke 24 juli 2007 om 1:13000000 pm

  Salaam zuster H,

  Ja, dat is inderdaad een probleem bij de meeste toch en kan zelfs fataal aflopen.

  OM verdenkt jaloers vriendje van poging tot moord.
  Het Openbaar Ministerie (OM) in Leeuwarden legt de 17-jarige jongen die ervan wordt verdacht zijn vriendin in brand te hebben gestoken, poging tot moord dan wel poging tot doodslag ten laste. Dat heeft het OM maandag bekendgemaakt. De verdachte, met als bijnaam Awa, moet donderdag 18 november voor de rechter verschijnen. Die zitting is pro forma, omdat het psychologisch onderzoek nog niet is afgerond.

  Het OM verwacht dat de inhoudelijke behandeling van de zaak op donderdag 16 december plaatsvindt. Beide keren vindt de zitting achter gesloten deuren plaats, omdat de jongen minderjarig is. De verdachte stak in augustus zijn toenmalige 16-jarige vriendin in brand. Ook kerfde hij zijn eigen naam op de borst van het meisje. Hij zou hebben gehandeld uit jaloezie.

  BRON: ‘www.tegengeweld.nl’ – 11/2004

   

  Het kan bij ons ook overkomen, nietwaar???

  Thalla & Beslama.

 4. 4 H 24 juli 2007 om 5:05000000 pm

  In dit artikel gaat het nog over een 17 jarig snotneus, maar je hebt er genoeg van over de veertig jaar met kinderen, die superjaloers zijn. Ik vraag me af of er wat gedaan kan worden om dit te verminderen, want het zit toch wel diep in het karakter.

  Ik weet dat het in het algemeen wel normaal is om jaloers te zijn. Maar sommige vrouwen en mannen zijn onmogelijk om mee te leven.

 5. 5 Moke 25 juli 2007 om 7:31000000 pm

  : آلسلام عليكم ورحة آلله وبركاته – الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد
  Beste Zuster in de Islam H,      ايها الاخوة والاخوات في الاسلام

  Er twee soorten mensen die het waard zijn om jaloers op te zijn:

  Ibn Mas’oed verhaalt dat de Profeet (vzmh) heeft gezegd: “Er zijn maar twee soorten mensen die het waard zijn om jaloers op te zijn: een persoon die van Allah voorzieningen geschonken krijgt en hij gebruikt ze voor een rechtvaardig doel; en een persoon die van Allah wijsheid krijgt waarmee hij oordeelt en anderen onderwijst,”
  [Overgeleverd door Al-Buchaarie & Muslim]

  Als je deze hadieth begrijpt: hou aan de koran en soenna.
  En uw vraagstuk is opgelost, dan moet je geen zorgen maken.
  Maar omdat men de koran niet doorneemt en vooral toepassen wat je begrijpt (Hoeveel leest men de koran per jaar?????).
  Het effectief toepassen wat er in de soennitische overleveringen zijn overgebracht door sahaba’s, overleveraars, …

  Allah (swt) zegt in de koran:
  “En hij, die zich tegen de Boodschapper verzet nadat diens leiding hem duidelijk is geworden en die een andere weg dan die der gelovigen volgt, Wij zullen hem laten volgen wat hij wil en Wij zullen hem in de Hel werpen, dat is een kwade bestemming”. (Q4:115)

  Hoeveel mensen passen effectief de soenna toe?????

  Dus om het verhaal kort te maken jaloersheid kun je vermijden door zoveel mogelijk toepassingen te doen wat er in de koran staat en de soenna. Anders bestaat de kans groot, wat je zelf aanhaalde gewoon verder gaat met jaloers zijn op sommige personen wat eigenlijk niet nodig is, zo brokkelt alles af.

  Wil niet zeggen dat je je eigen moet dood inzetten. Je moet weten koran en hadiethwetenschappen: min 8j. studies. Men zegt altijd wat men als voorzienigen heeft gekregen: el hamdoelillaah. Altijd tevreden zijn wat je hebt en geen jaloersheid!!!

  Moge Allah (swt) onze reacties meer zegeningen vertonen,
  يجب ان سحا نه وتعالي ردودنا ابداء المزيد من الادعيه

  Thalla & Beslama.

 6. 6 Anoniempje (v) 17 april 2010 om 12:40000000 pm

  Slm

  Ik wil jullie iets vertellen. Ik leef nu al 25 jaar, en ik ben snik-jaloers op iedereen. Ik was als jong meisje niet het knapste van het gezin. Ik kreeg ook het minst aandacht thuis. Ik heb nog 3 broers en 2 zussen. Allen zijn ze knap en kregen dit ook vaak te horen van familieleden, mensen op straat, …e.d. Ik kreeg dit nooit te horen. Zo werd ik jaloers op de schoonheid van mijn eigen zussen en broers. Ik zocht aandacht door stout te zijn in gedrag en taalgebruik. Ik kreeg negatieve aandacht, maar dat vond ik leuker dan helemaal geen aandacht.

  Dit brengt met zich mee dat ik de lelijkste en de stoutste ben thuis, tegenover al mijn andere broers en zussen die braaf en knap waren. Op deze manier werd ik nog meer jaloers op mijn zussen en broers. Ik had geen geluk meer in mijn leven. Ik werd uitgescholden door mijn vader en moeder die mij beu werden. Mijn broers en zussen namen het gedrag van mijn ouders over en pesten mij thuis ook. Hierover werd thuis niet veel gezegd, omdat ma en pa de rest van het gezin toch boven mij geloofde.

  Vroeger dacht ik niet dat ik jaloers was op mijn broers en zussen. Ik dacht gewoon dat ik minder mogelijkheden had dan hun en dat de maatschappij ons verziekt met gedachten van ‘je moet knap zijn en mager en blond en …..etc. Mijn moeder zei altijd dat ik jaloers was, maar ik geloofde dat niet. Omdat mijn moeder dat altijd zei tegen mij, begonnen mijn broers en zussen mij hiermee ook te pesten.

  Ik hoorde het dagelijks meerdere malen dat ik jaloers ben. Ik ben hierover beginnen na te denken en nu geloof ik rotsvast in mijn jaloersheid tegenover het gezin. Ik ben jaloers op iedereen die het goed heeft. Als mijn zus naar een trouw gaat en ze past 2 jurken en vraagt mij wat haar het beste past, dan vernoem ik het jurk dat haar minder past, omdat ik zo jaloers ben.

  Nu heb ik echt het gevoel dat mijn hart verziekt is. Ik wil niet jaloers zijn op mijn broers en zussen, maar dat gebeurt automatisch. Ik heb nog steeds het minste succes in het gezin. Ook buiten het gezin ben ik jaloers geworden tegenover al mijn vriendinnen.

  Waarom hebben zij het thuis goed? Waarom zijn zij al getrouwd? Waarom heb ik geen beste vriendin? Waarom bespelen mannen mij? Houdt er wel iemand van mij? Is er iemand die om mij geeft? Waarom maak ik in alle gevallen enkel het slechtste mee? Waarom worden mijn gebeden niet gehoord? Waarom ben ik ‘toevallig’ niet knap? Waarom rinkelt mijn gsm nooit? Waarom ontvang ik geen smsjes? Waarom mailt niemand me? Waarom is het goed als mijn zus iets doet, maar als ik hetzelfde doe vindt iedereen het slecht?

  Dit heeft mij gebracht naar de vraag —> Waarom leef ik nog?

  Ik heb vaak het gevoel gehad om te sterven. Dat voel ik de dag van vandaag nog steeds. Het enige probleem is dat ik geen zelfmoord durf te plegen. Daarom hoop ik ook elke dag dat ik op straat doodgereden wordt of dat een dronkaard mij vermoord. Ik heb zelfs ooit gewenst dat ik bezeten zou zijn door duivels, zodat mijn jaloesie en gedrag etc allemaal te verklaren valt.

  Ik weet gewoon niet meer wat ik met mijn leven moet doen!! Allah (swt) leidt wie Hij wil leiden en laat dwalen wie hij wil. Waarom behoor ik dan tot de dwalenden? Ik wordt heel mijn leven al beproefd. Ik heb nog nooit een maand gekend waar ik rust heb leren ontmoeten. Waar ik mezelf kon zijn zonder jaloers te worden?

  Ik studeer psychologie en ik studeer dit jaar ook af. Ik heb enkel voor deze richting gekozen om mezelf te kunnen behandelen, maar in tegendeel!!

  Niets lukt in mijn leven. Misschien had ik beter nooit ni moeten bestaan. Ik ben alles beu, kotsbeu!

 7. 8 zahara 15 mei 2010 om 8:44000000 pm

  Hallo zuster,

  Probeer eerst rust in jou te vinden, want ik vind dit vreselijk wat je mee bezig bent, ‘kan best begrijpen dat je minderwaardigheidigheidscomplexen hebt, maar begin te kijken waar je in beter hebt, in wat je wel goed kunt en zo dit kan gebruken,ieder mens heeft zijn negatieve emoties vanbinnen maar laten dit niet opmerken, niemand is perfect, ik heb dat gevoel ook soms vanbinnen, denk ook dat de meeste vrouwen dat gevoel van onzekerheid hebben,

  je zult wel een weg vinden waar allah je meer rust geeft in je eigendommen, probeer eerst aan je eigen te werken met je innerlijke schoonheid, dan zul je je beter voelen,µ
  moslima

 8. 9 Monique 18 september 2014 om 11:42000000 pm

  Als je in Allah en zijn boodschapper Mohammed (swt ) gelooft..zul je angst kennen . En een ieder gunnen zodat onze koning onze schepper teveden zal zijn over jouw en iedereen die niet jaloers moet zijn wat Allah hun aan schoonheid en voorzieningen gegeven heeft.
  Jaloersi is een ziekte wat alleen jouw kapot zal maken.
  Heb je dat over , die constante onrust.
  Dat denk ik niet.
  Wees gelukkig met wat je wel hebt.
  2 ogen
  2 armen
  2 benen
  Je gezondheid
  Je huis
  Je bed waar in je elke avond lekker slaap
  Eten en drinken ten alle tijd .
  Zoveel dingen waarmee je bent gezegend.
  En als je vind dat je uiterlijk niet zo mooi is.
  Zorg dan dat je innerlijk wel mooi is en blijft.
  Daar mee zul je zoveel meer winnen dan al het negatieve
  Wat je uitstraalt.
  Lees de heilige Koran leer de profeet kennen en ken je God.
  Want in iedereen is een goeie eigenschap verborgen.
  Wat je niet zelf kunt zien.
  Maar een ander wel.
  Leer je fouten inzien en verbeter jezelf wij zijn allemaal mensen en zeker niet perfect.
  Zo heeft God ons eenmaal gemaakt , maar de keuze hebben we wel.
  Je neigt naar het goeie of naar het slechte.
  Je weet het antwoord wel en je moet ernaar streven.
  Ik wens je het allerbeste!
  alhamdullilah

  Moge God jouw leiden op het goeie pad.


Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s
آلسلام عليكم ورحة آلله وبركاته

 • 2,101,613 مسلمين --> مؤمنين

Prikbord Info:               سورة الفا تحة

سْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِِ 1 الْحَمْدُ للّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ 2 الرَّحْمـنِ الرَّحِيمِ 3 مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ 4 إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ 5 اهدِنَـــا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ 6 صِرَاطَ الَّذِينَ أَنعَمتَ عَلَيهِمْ غَيرِ المَغضُوبِ عَلَيهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ 7
أمين
كلمة الله هي الحقيقة
colorbar.gif
GASTENBOEK - HELPDESK - Wie ben ik?
  Aanmelden - Registreren
  Wachtwoord  vergeten ?

Kalender

juli 2007
M D W D V Z Z
« Jun   Sep »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

Bezoekers Info: Locaties.

Locaties: DEEL I - DEEL II.

Thalla & Beslama!!!

                لآ إله
إلآ آلله محمد رسول آلله

بن عياد محمد رشيد
www.BenAyad.be - Islam & Actua
Advertenties

%d bloggers liken dit: