Polygamie in de Islam.

Polygamie: In de Islam heeft de man het recht om in totaal vier vrouwen te huwen. Hiervoor zijn er verschillende redenen.

Polygamie en oorlog:
In veel landen over de hele wereld is het aantal vrouwen hoger dan het aantal mannen. Dit komt vooral voor in landen in oorlog. Als we terug kijken in de geschiedenis, zien we dat er nauwelijks een dag voorbij is gegaan zonder dat er ergens in de wereld oorlog heerste. En kijk naar onze wereld nu. Elke dag horen we over de dood van honderden mannen die hier en daar sterven bij militaire conflicten. Omdat dit de realiteit is, is het voor een meisje beter om een halve echtgenoot te hebben dan helemaal geen echtgenoot.

Polygamie en de weduwen:
De dood van manen tijdens de oorlog maakt duizenden vrouwen weduwe en nog meer kinderen vaderloos. Het natuurlijke leven voor deze weduwen en vaderloze kinderen is toch het familieleven en dat is zeker beter dan dat ze sociaal niet meer meetellen. In deze gevallen is polygamie gerechtvaardigd.

Polygamie en mannen met sterke lustgevoelens:
Er zijn gevallen van mannnen die sterke lustgevoelens hebben. Het is beter voor de maatschappij om deze mannen het recht te geven om nog een vrouw te huwen, beter dan dat zij zich gedwongen voelen om overspel te plegen. Dit is een derde rechtvaardiging van polygamie

Polygamie en een zieke echtgenote:
Het gebeurt soms dat een man een chronisch zieke vrouw heeft. Het is beter dat deze man het recht heeft om een andere vrouw te trouwen dan dat hij gedwongen wordt om van zijn eerste vrouw te scheiden, opdat hij een andere vrouw kan trouwen.

Polygamie en de dood van mannen:
Zelfs in vredestijd overlijden er vaker mannen tijdens ongelukken dan vrouwen. Dit komt meestal door de werkomstandigheden van de man. Zo zal het aantal vrouwen het aantal van de mannen overtreffen. Ook hier biedt polygamie een oplossing.

Polygamie en mogelijke omstandigheden:
De Islam als godsdienst voor alle tijden, plaatsen en volken, heeft een wetgeving die rekening houdt met alle mogelijke omstandigheden. Hoe kan een land zonder polygamie het probleem oplossen wanneer er twee miljoen mannen in de oorlog stierven en dus twee miljoen vrouwen geen kans hebben op echtgenoten? De islam legt een sterke nadruk op het gezinsleven en ziet het als de gezondste manier van leven.

Polygamie en een eerlijke behandeling van de vrouwen:
De Islam stelt een voorwaarde aan polygamie: de man moet de vrouwen eerlijk en gelijk behandelen wat betreft behuizing, uitgaven, kleding, voedsel en zijn manier van samenleven met hen.

Polygamie en de keuze van de vrouw:
De Islam waarborgt het recht van de vrouw, door haar het recht te geven om in het huwelijkscontract te laten vastleggen dat zij kan scheiden wanneer haar man een andere vrouw zou trouwen. De tweede vrouw hoort te weten dat hij getrouwd is en ze kan een vrije keus maken om met hem te trouwen als tweede vrouw. Dit betekent dat polygamie plaatsvindt met de instemming van alle betreffende personen, te weten de echtgenoot, de nieuwe vrouw en in sommige gevallen ook de eerste vrouw.

Méér info:   http://islamqa.com/index.php?ref=14022&ln=eng

http://www.answering-christianity.com/sami_zaatri/polygamy_in_islam.htm

25 Responses to “• <b>Polygamie in de Islam.</b>”


 1. 1 Moke 13 oktober 2007 om 9:28000000 pm

  : آلسلام عليكم ورحة آلله وبركاته – الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد

  Beste ‘Broeders en Zusters in de Islam’,         ايها الاخوة والاخوات في الاسلام

  Niets voor mij, ik zou het niet kunnen.

  Moge Allah (swt) onze reacties meer zegeningen vertonen.
      يجب ان سحا نه وتعالي ردودنا ابداء المزيد من الادعيه

  Thalla & Beslama. 😉

 2. 2 fayroz 15 oktober 2007 om 5:40000000 pm

  Zou er iemand van jullie vrouwen akkoord gaan met jullie man mocht hij een “nieuwe” vrouw wil huwen..??
  Zou je er voorwaarden aan hechten..??

  Ikzelf ben er radicaal tegen, al is het iets dat kan binnen de Islam..

 3. 3 henna leila 19 oktober 2007 om 11:51000000 pm

  polygamie en ziekte van vrouwen!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  antwoord SABR
  dat zou zij ook doen!!!!!!!!!!!!!!!!

  En het volgende “lustgevoelens””

  wat moet zij doen als zij meer lusten heeft dan hem!!!!! kan ook he

  misschien is vasten wel een goed ideetje voor hem dan heeft ie nog ajr!!!!!!!!!!

 4. 4 Khadija 1 november 2007 om 9:55000000 pm

  Ik zou het wel accepteren..
  Ik ben voor polygamie en ik vind dat mensen er minder raar naar moeten kijken.. Heel veel trekken er een vies gezicht bij.. Niemand dwingt je, maar laat iedereen in zijn waarde..

  Ik zou er voor gaan..

 5. 5 wahba 20 november 2007 om 4:28000000 pm

  ik zou mijn vent niet willen delen liever dood of scheid dan dat er hij een neemt over mijn lijk

 6. 6 Moke 22 november 2007 om 8:58000000 pm

  Vraag: Wat is de regelgeving om in polygamie te stappen wanneer de vrouw het niet aan kan? Bedoelende, wanneer de eerste vrouw het niet leuk vind en het is moeilijk voor haar kan de man dan
  alsnog een ander trouwen?

  Antwoord: Ja, het is toegestaan voor een man om meer dan een vrouw te nemen. Datgene wat duidlijk is van de qor`aan is dat de basis regel is dat er polygamie is Allaah zegt:

  “Trouw dan (andere) vrouwen van jouw keus, twee of drie, of vier; maar als je vreest dat je niet in
  staat bent om rechtvaardig te handelen (tussen hen), dan alleen een…”
  – (Soerat An-Nisaa 4, vers 3).

  Allaah heeft de man beperkt tot een vrouw wanneer hij vreest dat hij niet rechtvaardig zal zijn. Natuurlijk is iedere vrouw er niet klaar voor dat haar man in een polygamie relatie stapt en dat hij een andere vrouw heeft. Dit is iets waar geen een vrouw klaar voor is, maar het is aan haar om geduldig te zijn en inshallaah zal ze ondervinden dat de resultaat ervan prijzenswaardig is.

  Het is aan de man om rechtvaardig te zijn en het is niet aan hem om een tweede vrouw te nemen en zijn eerste vrouw te verwaarlozen, eerder moet hij rechtvaardig zijn tussen hen. Wij zeggen dat
  polygamie toegestaan is; eerder het is de basis regel, behalve voor degene die weet dat zijn staat zo is dat hij niet de mogelijkheid heeft om rechtvaardig te zijn in een polygamie situatie. In dat
  geval kijkt hij naar hetgeen wat profijtvol voor hem is.

  Er zou niets in de harten van de vrouwen moeten zijn betreffende polygamie want dit is iets wat duidlijk is van de Qor`aan en ook de handelingen van de Profeet Mohammed (vzmh).

  BRON: verteld door Shaych `Ali ibn Raazi at-Toewadjrie.

 7. 7 Meryem 2 december 2007 om 5:33000000 pm

  SubhanAllah, als ik lees dat zusters niet willen delen. Liever dood dan delen?

  Zuster zijn jullie nou vergeten dat:

  niemand van jullie zal een ware gelovige zijn totdat hij voor zijn (moslim-)broeder wenst wat hij voorzich zelf wenst. (sahih al-bukhari en sahih moslim)

  Als je een man hebt een mashAllah van een broeder en je hebt een vriendin die het moeilijk heeft omdat ze ik weet niet alleen staand emoeder is geen broeder die wil met haar trouwen. Zou je niet jouw man met haar willen delen?

  Bovendien er zijn geen voorwaardes aan polygamie behalve dat de man rechtvaardig moet zijn. Over de materiele dingen en aandacht.

  In alles wat je doet moet je Allah tevreden stellen. Maar je bezit jouw man niet en hij jouw ook niet. Je hebt hem slechts te leen. Jouw liefde voor Allah behoort groter te zijn dan die van jouw man.
  En als je een man trouwt de later polygamie gaat doen is dit misschien wel jouw lot. Jouw qadr een van de 6 pilaren van jouw imaan.

  Vertrouwen we niet op Allah? Het eerste wat wij denken ik ga weg van hem en mijnman moet niet eens denken om dat te doen. Wie zei dat hij het ooit zal doen? Alleen Allah weet wat je wel aankunt of niet.

  5:94. O, gij gelovigen, voorzeker, Allah zal u beproeven door het wild, hetwelk uw handen of lansen kunnen vangen, opdat Allah degenen zal onderscheiden die Hem in het verborgene vrezen. Derhalve zal voor hen, die na deze (waarschuwing) overtreden, een pijnlijke straf zijn.

  2:286. Allah belast geen ziel boven haar vermogen. Voor haar is wat zij verdient en tegen haar is ook wat zij verdient. “Onze Heer, straf ons niet als wij vergeten of een fout hebben begaan, Heer, en belast ons niet, zoals Gij degenen, die vََr ons waren hebt belast; onze Heer belast ons niet met datgene, waarvoor wij de kracht niet hebben (het te dragen), wis onze fouten uit en schenk ons vergiffenis en wees ons barmhartig; Gij zijt onze Meester, help ons daarom tegen het ongelovige volk.”

  we moeten niet vergeten dat de tweede vrouw een zuster is van ons. En we elkaar dingen moeten gunnen en delen. ( Weer makkelijk gezegd en moeilijk gedaan) Maar zo is het wel. Meeste dingen waarmee we problemen mee zullen hebben is dat wij vrouwen in zo een situatie heel erg jaloers zullen worden. Dat is een slechte zaak. Je moet goed in je schoenen staan want het zou elke dag een jihaad zijn. Je moet geduldig zijn.
  2:153. O, gij die gelooft, zoekt hulp met geduld en gebed; voorzeker, Allah is met de geduldigen.

  Zeg nooit nee zou ik zeggen je weet nooit wat je Qadr is.

  Denken de mensen dat zij (met rust) zullen worden gelaten, alleen omdat zij zeggen: ‘Wij geloven’ zonder dat zij zullen worden beproefd?” (soera Al Ankaboet 29, vers 1)

  “Gij zult zeker worden beproefd in uw bezittingen en in uzelf en gij zult gewis vele pijnlijke dingen horen van degenen, aan wie het Boek was gegeven vóór u en van degenen, die afgoderij bedrijven. Maar als gij geduldig volhardt en vroom blijft, dan voorwaar, dat zal een bepalende factor worden in alle zaken en dat is van de grootste belangen.”(soera Aali Imraan 3, vers 186)

  “En Wij zullen u een weinig beproeven door vrees, honger, verlies van bezittingen, levens en vruchten; maar verkondig blijde tijdingen aan de geduldigen, Zij die, wanneer een rampspoed hen achterhaalt, zeggen: ‘Voorzeker, wij zijn van Allah en tot Hem zullen wij wederkeren’. Dezen zijn het, op wie de zegeningen en de barmhartigheid van hun Heer rusten en dezen zijn het, die de rechte weg volgen.” (soera Al Baqara 2, vers 155 – 157)

  Wij moslims, geloven in Qadr Allah.
  Stel je krijgt een man en hij wilt een tweede vrouw. Dit betekend dat het jouw Qadr is. Je hebt een goede huwelijk en hij wilt dit.
  Jij denkt op dat moment ik kan dit niet aan, maar misschien kan je het wel aan; misschien weet jij dit nog niet.

  Sommige vrouwen kunnen het niet aan en die zullen inshAllah een man krijgen die dit ook niet zou doen. Hangt af van een ieders lot.

  Het gedachte dat hij met een ander naar bed gaan etc etc zijn gevoelsn die naar boven zouden komen inderdaad. I don’t blame you we zijn vrouwen en mensen en we hebben gevoelens. Maar Die dingen zijn juist de dingen die jouw huwelijk later kunnen benadelen als je te veel erover zult gaan denken. De shaitaan speelt daar ook een rol in.

  Ranzig? Ja dat is het eerste wat wij denken klopt! Maar we vergeten dat de profeet dit ook heeft gedaan en we vergeten dat wij het hier hebben over een man die met zijn tweede vrouw slaapt, niet eens een h**r of een onbekende, zijn vrouw die zelfde vrouw die jouw en mijn zuster is. Noemen we een eigen iemand van ons geloof die we lief moeten hebben ranzig terwijl ze niks verkeerd doet ?

  En als hij een tweede huwd voor sexlust:
  Ja klopt dat kan erg zijn maare…

  Polygamie en mannen met sterke lustgevoelens

  Er zijn gevallen van mannnen die sterke lustgevoelens hebben. Het is beter voor de maatschappij om deze mannen het recht te geven om nog een vrouw te huwen, beter dan dat zij zich gedwongen voelen om overspel te plegen. Dit is een derde rechtvaardiging van polygamie
  bron: http://www.ontdekislam.nl/trouwen_huwelijk_islam.php

  Dan nog, doet hij niks verkeerds. Mannen komen van mars en vrouwen van venus. Er is een reden dat Allah dit heeft toegestaan en we zullen nooit een 100% verklaring krijgen. Maar we hebben genoeg redenen en verklaringen gehad dat het mogelijk wordt. En soms moeten we niet te veel verantwoording vragen waarom Allah wel iets heeft toegestaan en de andere niet.

  Denken wij nou echt als een man een tweede vrouw heeft dat hij de best man is of dat hij macho probeert te zijn? Dat hij dit doet alleen om een ander vrouw te hebben?

  Die worden ook zwaar beproefd hoor. Die moet rechtvaardig zijn tegen over de vrouwen. Dat is geen makkelijke zaak. Als vrouw nummer 1 verdrietig is en boos en zich wilt uiten omdat ze een moeilijke dag heeft wat betreft ik moet mijn man delen moet hij haar steunen, en daarna is het een andere dag vrouw nummer 2. Die man heeft ook sabr nodig, omdat die vrouwen ook hem gek kunnen maken. vechten over dagen, feestdagen etc etc. ZOdra de man verkeerd handeld heerst er jaloezie op wat betreft: ja, waarom blijf je langer daar? waarom bel je haar zo vaak?

  Zulke reacties komen zodra de man de ene meer aandacht geeft dan de andere en dan moet hij xijn fout herstellen en verantwoorden.
  Op de dag des oordeels moet hij HEEEEEEEEEEL VEEEEEEEEEEEL gaan verantwoorden. Want 2 vrouwen hebben is ook geen grap.

  Vraag:
  Trouwen: het feit dat een man 2 vrouwen huwd moet hij hiervoor veel geld hebben? ik wil gewoon een bewijs. Waarom? Omdat de sahaba en de profeet die waren niet rijk. Het gaat erom dat die man geld heeft om mee te betalen aan materiaal wat voeding,kleding enz betreft. Als hij 100 euro hier uitgeeft moet hij het ook daar uit geven.
  Trouwen met 2,3 of 4 vrouwen is voor elk moslim broeder poor of rich. hij moet ze wel kunnen verzorgen. Stodn er in die aya dan dat dit allen voor rijke mannen is?

  Nog een punt het feit dat iemand zegt hij is met 2 vrouwen gehuwd is en wij vragen ben jij nou tweede of eerste? Deze onderscheid vind ik persoonlijk ook minder van ons. De vrouwen zijn gelijk er is geen 1 of 2 want die ene is niet meer of minder dan de andere. Vrouw nummer 1 heeft misschien meer met hem meegemaakt maar ze heeft geen hogere positie in het huwelijk. Natuurlijk als je een gesprek gaat voeren of discucieren zoals nu kunje zeggen over vrouw 1 en vrouw 2 en vrouw 3. Maar dat getal in praktijk is dus niks waard.

  Een vrouw in zo een situatie die moet niet t eveel concentreren op het huwelijk van zijn man en die andere vrouw. Ze benadeeld haarzelf met dit en verkeerde gedachtes. Als je het een succes wil laten worden moet jij als vrouw samen met die andere omgaan als nromaal zoals het hoort een zuster. Alleen is jullie band sterker je bent een zuster-vrouw. Je band is sterker dan geen ander zuster ooit want jullie delen allebei iets dat heel veel voor jullie betekenen.

  Nou, dat was het zo een beetje wat ik nog erbij wilde zeggen…..

 8. 8 Darkos 12 februari 2008 om 11:20000000 am

  Polygamie is een natuurlijke trend om stammen of groepen te preserveren van uitdunning.

  In een land waar de balans in het voordeel van de man is zal je veel sneller mannen zien met meer dan een vrouw, na verloop van tijd word dit minachtend toch geaccepteerd (vb Suriname, Dominicaanse REP. etc)

  Het is voor de velen onacceptabel, ook voor mij, maar de natuur vraagd en wij beantwoorden 🙂

  Uiteindelijk moet een vrouw beslissen of zij dit accepteerd, dit is ook de bottleneck van het fenomeen Polygamie

 9. 9 Uberall 10 juni 2008 om 10:48000000 am

  @Meryem

  Wahahahaha… Jij spoort niet…

 10. 10 bakkeriina 8 september 2008 om 12:32000000 am

  Mijn schatje zal alleen voor mij zijn, en ik alleen voor hem natuurlijk..

  soo leef ermee:p:p:p

 11. 11 mustafa 8 november 2008 om 1:02000000 am

  nou als ik hele eerlijk ben, voor mannen met veel lustgevoelens, weleens van magazine penthouse gehoord,

  hahahahaha

  kan ie op toilet maar zn stoom gaan af blazen

 12. 12 mustafa 8 november 2008 om 1:03000000 am

  waar is de liefde voor zn vrouw gebleven waarom word daar niks over gezegd

 13. 13 Hans 4 april 2009 om 12:15000000 am

  Uit wetenschappelijke studies blijkt :
  “Normaal is er een licht overwicht van geboorten van jongetjesbaby’s, dit als natuurlijke correctie op het grotere risico van sterfte van kleine jongetjes in vergelijking met meisjes. Voor elke honderd meisjes worden er 106 jongens geboren. Zo blijft de algemene natuurlijke balans op de helft jongens en de helft meisjes.
  Wanneer de stress aanzienlijk toeneemt, in tijden van oorlog bijvoorbeeld, worden meer meisjes geboren. Ook wanneer er voedselschaarste is of wordt verwacht komen er meer meisjesbaby’s ter wereld.”
  Op bepaald primitief geweld na zijn mannen minder sterk dan vrouwen . In tijden van crisis (meestal door mannen veroorzaakt) wordt de verhoogde uitval van mannen niet gecompenseerd door meer geboortes van jongens . Voor diegene die oorlogs- en ander geweld door God toelaatbaar achten is dit een spijtige streep door de rekening … Polygamie komt zeker voor bij apen, de dieren waar wij het meest mee overeenkomen, en het in de Koran beschreven recht (is geen plicht) van de man om 4 vrouwen te hebben, lijkt echt op het lijf geschreven van de primitieve man . Dat deze primitieve man zijn lusten niet kan bedwingen mag geen voorwendsel zijn om in de huidige beschaafde wereld nog moordend en verkrachtend door het leven te gaan . Het uitgangspunt dat een vrouw minder lusten zou hebben is heden ten dage ook compleet voorbij gestreefd : iedere goede minnaar weet dat het lustgevoel van een vrouw minstens even sterk of sterker is dan dat van de man . Nee dames, kies voor een man die zich volledig en exlusief aan u geeft (de maagdelijkheid voor het huwelijk is een gebod voor zowel man als vrouw), en laat de primitieve man gewoon uitsterven .

 14. 14 Rebert 16 augustus 2009 om 3:58000000 pm

  Is het niet vreemd dat Mohammed zelf veel meer vrouwen nam dan hij zijn volgelingen toestond?
  Hoe kan het dat de stichter van de islam zich zelf niet aan de regels van de islam houdt?
  Kan iemand me dat uitleggen?

 15. 15 HITLER. 15 augustus 2010 om 4:41000000 am

  Gehoorzaam.. Profeet David was ook met meer dan vier vrouwen getrouwd,,

 16. 16 Fatima inscha'Allah. 18 oktober 2010 om 12:39000000 pm

  Er word lichtje heen gegaan over het feit dat 4 vrouwen hebben eigenlijk moeilijker is dan men denkt!!

  Een man MAG NIET huwen als zijn eerste vrouw haar toestemming niet geeft!!!

  Het is zelfs zo dat wanneer men bijvoorbeeld 2 vrouwen heeft, en hij glimlacht naar de eerste en niet naar de tweede, zal hij daarvoor beboet worden in het hiernamaals.

  Als hij een cadeautje koopt voor de één ook voor de ander. als hij kwaad is op de één, dan ook op de ander.
  Een perfect gelijke behandeling is een MUST DO!

  ieders een eigen stekje!!

  Maar daar kijkt niemand naar.

  Er hangen veel voorwaarden aan vast, en in deze tijd, kan zelden een man dit aan.

  REBERT!!!!!!
  Laat mij u, één ding zeggen, Profeet Mohammad saw, was niet de STICHER van het geloof, want de voorgaande profeten waren allemaal islamieten, ja, ook Jezus, ja ook Mozes, ja ook Noa, en alle anderen.

  en polygamie was niet alleen van de islamieten, enkele voorbeelden:
  Ceasar (101/44 VC) had 4 echtgenotes
  Pompeus (106/48 VC) had 4 echtgenotes
  Keizer Constantijn De eerste (270/337) en zijn zoon waren polygaam.
  en zo is er nog een heeeeele waslijst!

  Om een concreet antwoord op uw vraag te geven, Rebert: Is een profeet gelijk aan een gewone man??
  De behandeling dat de Profeet aan zijn vrouwen gaf, is niet eens vergelijkbaar met de behandeling die eender welke man op aarde aan een vrouw zou geven. Het recht hem om 12 vrouwen te hebben omdat hij het aankon. bovendien, zijn de vrouwen naar hem toegekomen om te huwen, hij is geen handvraging gaan doen.

  En Last but not least, Allah swt bepaald voor de mens wat hij mag en kan, en wat niet. En daarover hebben wij niets te zeggen, want Allah weet het beter!

  En punt 2, onze profeet, was een man

 17. 17 hoop 23 oktober 2010 om 11:42000000 pm

  Dat jullie profeet een man is zegt al genoeg.
  En welke belangen heeft een vrouw? Als zei nouw meer behoefte heeft dan haar man?

  Ik vindt dit allemaal slap gelul alls wordt uit het mannelijke voordeel gekeken.Als het een vrouw was die meer mannen wilde was ze een hoer.

 18. 18 Fatima inscha'Allah. 30 oktober 2010 om 1:07000000 pm

  Hoop, het lijkt wel of je me achtervolgt in elke topic…
  Niemand dwingt je om dit te begrijpen, niemand dwingt je om eraan deel te nemen, en niemand dwingt je om je mening.

  In jouw ogen lijkt het wel dat de islam niets goeds kan doen. Maar het ironische hieraan is dat je niets weet. Althans niets dat waar is, zo blijkt.

  Hoop, ik trek mijn conclusies uit al je vorige reacties op de islam. mijn conclusie: je bent net als geert wilders, alleen dommer.

  Doe wat kennis op, en lees niet wat je wil lezen, lees ook wat goed is, sta ervoor open dat de islam een goede religie is. geloof me, eens je beter geinformeerd bent, zul je nietmeer overkomen als een “ignorant fool”.

  Salaam wa alaykoum.

  PS: onze profeet was een echte MAN! Moge Allah zijn ziel in rust bewaren.

 19. 19 Elien 25 september 2011 om 12:25000000 pm

  Persoonlijk zie ik geen probleem (als westerling) in polygamie, het zou wettelijk toegelaten moeten zijn. Niet alleen voor moslims (waarvan ik wel kan inzien dat sommige vrouwen niet per sé een diepe individuele liefde koesteren voor hun man op dezelfde manier dat een doorsnee westerse vrouw zou koesteren voor hun man, wat niet wil zeggen dat die minder waard is, alleen dat hij anders is. Sommige moslima’s zouden idd gebaat zijn bij een tweede vriendin hen hulp in het gezin). Er zijn trouwens meer dan genoeg mensen die het monogaam leven als onnatuurlijk ervaren, en zij moeten dan ook het recht hebben om zo te kunnen leven. Ook zijn er steeds meer mensen met hun bi-sexualiteit in contact aan het komen, dus het moet mogelijk zijn dat twee mannen verliefd zijn op elkaar en bv samen 1vriendin hebben, of 1man en twee of drie vrouwen, of voor mijn part een huwelijk dat bestaat uit 20 mannen en 20 vrouwen(of homosexuele relaties en lesbische)… Iedereen moet zijn leven kunnen leven zoals hij het wilt, en mensen mogen zich daar gerust een mening over vormen, maar ze mogen de ander geen strobreed in de weg leggen zolang iedereen zich er goed bij voelt. En als dat gebeurd dan komt er wat meer vrede op aarde, toch?

 20. 20 Maria 26 september 2011 om 10:31000000 pm

  @Elien

  dus het moet mogelijk zijn dat twee mannen verliefd zijn op elkaar en bv samen 1vriendin hebben, of 1man en twee of drie vrouwen, of voor mijn part een huwelijk dat bestaat uit 20 mannen en 20 vrouwen(of homosexuele relaties en lesbische)

  Wat bedoel je daarmee?
  In de Islam is het niet toegestaan dat je een homo, lesbo of bi- seksueel bent.

 21. 21 inssaf 5 juli 2012 om 11:27000000 am

  a salaam wa3aleikom warahmatoelah wa barakatoeho

  Ik begrijp hier niet veel van.
  In Nederland en België is toch geen oorlog of armoede en is het voor een vrouw ook niet moeilijk want ze hebben dezelfde rechten als mannen.
  In andere landen kan ik het begrijpen heel goed zelfs. Als er ergens oorlog is ofzo.

  Hier kan je toch ook gewoon genoeg hebben aan een vrouw.

 22. 22 Mar75 27 april 2013 om 10:15000000 pm

  Ik zou het niet erg vinden om mijn man te delen. Feit is wel dat veel mannen moeite hebben om hun aandacht eerlijk te verdelen tussen verschillende vrouwen. De ongelijkheid i.v.m. de lustgevoelens stuiten me wel tegen de borst. Er zijn ook vrouwen die meer lustgevoelens hebben als mannen.

 23. 23 Tamimount 13 april 2017 om 7:11000000 pm

  Asalamoe Aleikoum,

  Ik lees dat er in de Koran staat dat er aan 4 voorwaarden dient te worden voldaan. Er staat echter ook dat God zegt dat GEEN enkele man aan deze voorwaarden kan voldoen. Dus…..
  Ik vind de tekst veel te eenzijdig…sommige mannen hebben een extreme behoefte aan seks en overspel wordt dan hiermee vermeden?? Een man die seksverslaafd is, heeft juist behoefte aan nieuwe contacten en niet aan contacten met zijn 2,3 of 4 vrouwen. Wat als een vrouw een extreme behoefte heeft aan seks…? Moet zij ook een 2de man huwen of 4de? Of moet zij zich leren beheersen? Of moet zij een man delen met 3 andere vrouwen? Zolang de problemen maar voor de man zijn opgelost.
  Momenteel zorgt de vrouw voor haar zieke echtgenoot tot aan zijn dood, de man hertrouwt echter voordat zijn zieke vrouw komt te overlijden. Hier zit ook geen balans in.
  Wassalamoe Aleikoum,
  Rabiya

 24. 24 Rabiya 13 april 2017 om 7:15000000 pm

  Ik zou mijn man trouwens niet kunnen delen. Adam had EEN Eva en geen VIER.
  En dan over onderhouden. Tegenwoordig hoeft een man een vrouw niet te onderhouden, want ze zijn zelf opgeleid of hebben een uitkering in Nederland en toch zie ik mannen die maar al te graag denken aan een 2de, 3de of 4de vrouw. Er is hier ook geen oorlog gaande…..

 25. 25 Sabr 12 oktober 2018 om 3:01000000 am

  Salam moelaikom broeders en zusters
  Zoals iedereen weet
  Is Allah swt de alwetende
  Zelfs de imaams weten niet alles
  Betreffende islam
  Met mijn beetje kennis en inchallah zal het vermeerderen en inchallah geaccepteerd worden door Allah swt
  Een man mag 4 vrouwen mits vrouw 1 toestemming geeft
  En mits hij ze gelijkwaardig verzorgd
  Dus met andere woorden
  Geen toestemming van vrouw 1 mag hij geen 2de huwen
  Zo ja dan moet hij qua gevoel even veel houden als van Die anderen (Wat onmogelijk is)
  En nu even een stom voorbeeld
  Als hij voor vrouw 1 iets koopt te waarde van 1000euro
  Dan moet hij exact hetzelfde investeren in de andere
  Maar waar het al stopt is geen toestemming
  En even veel houden van elk vrouw
  Nee de ene hou je meer van een ander
  Moge Allah swt mij vergeven mocht ik er naast zitten


Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s
آلسلام عليكم ورحة آلله وبركاته

 • 2.226.973 مسلمين --> مؤمنين

Prikbord Info:               سورة الفا تحة

سْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِِ 1 الْحَمْدُ للّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ 2 الرَّحْمـنِ الرَّحِيمِ 3 مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ 4 إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ 5 اهدِنَـــا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ 6 صِرَاطَ الَّذِينَ أَنعَمتَ عَلَيهِمْ غَيرِ المَغضُوبِ عَلَيهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ 7
أمين
كلمة الله هي الحقيقة
colorbar.gif
GASTENBOEK - HELPDESK - Wie ben ik?
  Aanmelden - Registreren
  Wachtwoord  vergeten ?

Kalender

oktober 2007
M D W D V Z Z
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Bezoekers Info: Locaties.

Locaties: DEEL I - DEEL II.

Thalla & Beslama!!!

                لآ إله
إلآ آلله محمد رسول آلله

بن عياد محمد رشيد
www.BenAyad.be - Islam & Actua

%d bloggers liken dit: