• De wonderen van de Koran (intro).

Diversen videostreaming over “De wonderen van de Koran”.

De wonderen van de Koran herhalen zich terug in deze leven.

Astronomie: De terugkering van de hemel.

  

Geneeskunde: Spieren verpakt over de beenderen

De wonderen van de Koran (1).
De wonderen van de Koran (2).
• De wonderen van de Koran (3).
• De wonderen van de Koran (4).

.

Nog meer wonderen in de koran.

17 Responses to “• De wonderen van de Koran (intro).”


 1. 1 Moke 21 oktober 2006 om 1:20000000 pm

  Salaam Alaikoem, ik zou zeggen: “Heb echt geen woorden voor dat bij mij tekortkomen”. Ben ook bezig met verschillende delen en het ziet er naar uit dat alles boven water wordt gehaald en de waarheid verkondigd wordt.

  Het doet eventjes alles nadenken !!!!

  Thalla & Beslama, Moke….

 2. 2 Moke 21 oktober 2006 om 11:53000000 pm

  Salaam Alaikoem, wa rahmatoellah, wa barakatoehoe,… Neem eens de nederlandse versies eens door en wordt wakker wat de Koran voor de mensheid heeft gecreeërd i.p.v. je zichzelf te verwaarlozen in het oneindige kennis dat geen grenzen kent in deze wereld.

  •  De wonderen van de Koran (1).
  •  De wonderen van de Koran (2).
  •  De wonderen van de Koran (3).
  •  De wonderen van de Koran (4).

  .
  Ma3a Salaam, Moke.

 3. 3 lela zahra 22 oktober 2006 om 1:48000000 pm

  salaam wahaleikoem,

  Soebhanelah, Allah swt de machtige, de alwetende, Hij die de Heelal en ‘de zwakke schepselen’ = levende wezens gecreeërd heeft, heeft zijn kennis gedeeld aan de Profeet Mahammed Vzmh (de boodschapper van het geloof)=> door middel van zijn visioenen/dromen, kreeg hij kennis van al deze informatie dankzij de Engelen (bv. Gabriel) en de Macht van Allah swt.

  Ma3a salaam

 4. 4 Imen 19 december 2006 om 7:58000000 pm

  Wetenschappelijke wonderen van de Koran

  Allah ondersteunde Zijn Laatste Profeet Mohammed (vzmh) met vele wonderen en des te meer bewijzen, die aantoonden dat hij een ware Profeet was, gezonden door Allah.
  Eveneens ondersteunde Allah Zijn Laatst geopenbaarde Boek, de Heilige Koran, met vele (daarin vermelde) wonderen die bewijzen dat de Koran het letterlijk geopenbaarde Woord van Allah is, en dat niemand anders dan Hij de auteur is.

  De Koran is het letterlijke Woord van Allah, die Hij aan Zijn Profeet Mohammed (vzmh) geopenbaard heeft door de engel Djibriel (Gabriël). Het werd door de Profeet Mohammed (vzmh) uit het hoofd geleerd, waarop hij het dan aan zijn metgezellen dicteerde.
  Zij, op hun beurt, leerden het uit hun hoofd, schreven het op en repeteerden het met de Profeet Mohammed (vzmh). Bovendien herhaalde de Profeet Mohammed (vzmh) éénmaal per jaar en in het laatste jaar van zijn leven twee maal ( de tot dan geopenbaarde) Koran samen met de engel Djibriel (Gabriël).
  Aangezien de Koran tot aan de dood van de Profeet (vzmh) geleidelijk aan is geopenbaard, is er toen en daarna altijd een groot aantal moslims geweest, die de gehele Koran , letter voor letter uit het hoofd hebben geleerd.
  Sommige van hen kenden zelfs op tien jarige leeftijd de hele Koran uit het hoofd.
  Geen enkel letter van de Koran is in de loop der eeuwen veranderd.

  De Koran , die veertien eeuwen geleden is geopenbaard, vermeldt feiten die pas onlangs ontdekt zijn of door wetenschappers geverifieerd.

  Dit bewijst dat de Koran ongetwijfeld het letterlijke Woord van Allah is, geopenbaard aan de Profeet Mohammed (vzmh) en dat noch de Profeet Mohammed (vzmh) noch enig ander mens de auteur van de Koran is.

  Het is buiten elke billijkheid dat iemand veertien honderd jaar geleden deze feiten zou hebben kunnen geweten, daar ze pas onlangs ontdekt of geverifieerd zijn met geavanceerde onderzoeksuitrusting en verfijnde wetenschappelijke methodes.

  Als voorbeeld hiervan kunnen we de volgende feiten noemen:

  Rekenkundige wonder van de Koran

  de Koran over de menselijke embryologische ontwikkelingen

  de Koran over bergen

  de Koran over de oorsprong van het heelal

  de Koran over de cerebellum (de grote hersenen)

  de Koran over zeeën en rivieren

  de Koran over diepe zeeën en inwendige golven

  de Koran over wolken…

  Imen

 5. 5 Imen 19 december 2006 om 8:00000000 pm

  het rekenkundige wonder van de Koran

  Laten we eens even kijken naar een aantal statistische wonderen in de Koran, welk slechts een fractie is van wat het Heilige Boek de mensheid geeft.
  Dr. Tariq Al-Suwaidan, een bekende geleerde van de Ikhwan Al-Muslimoon, heeft deze studie uitgevoerd en kwam tot de volgende resultaten:

  Arabisch Betekenis Aantal keren vermeld in Koran

  Ad-Dunya Deze wereld 115
  Al-Akheerah Het Hiernamaals 115

  Al-Malaa’ikah Engelen 88
  Al-Shayaateen Satan 88

  Al-Hayah Leven 145
  Al-Maout Dood 145

  Al-Rajul Man 24
  Al-Mar-ah Vrouw 24

  Al-Shahr Maand 12
  Al-Yaum Dag 365

  Al-Bahr Zee 32
  Al-Bar Land 13

  Als we het aantal keren dat de woorden “land”en “zee” voorkomen bij elkaar tellen krijgen we een totaal van 45.
  En nu voeren we een betrekkelijk eenvoudige berekening uit:

  32/45 X 100% = 71.11111111%

  en

  13/45 X 100% = 28.88888888%

  En boven zien we wat we nu kennen als het percentage van water dat de wereldbodem bedekt (71.111..%) en het percentage land (28.888…%).
  Deze feiten illustreren weer een ander wonder van de koran.

  De wonderen van de koran zullen nooit eindigen.
  Het zal nooit gebeuren dat de mens de COMPLETE kennis uit de koran zal begrijpen en distilleren (vanwege de veelheid ervan).
  Men kan nooit genoeg waardering geven aan het woord van de Schepper.
  Het is een schat die leiding geeft aan degenen die het succes van dit leven en het hiernamaals wensen.

 6. 6 Imen 19 december 2006 om 8:04000000 pm

  de Koran over de menselijke embryologische ontwikkelingen

  In de Heilige Koran spreekt Allah over de menselijk embryologische ontwikkelingsstadia:

  En wij hebben de mens uit een uittreksel van leem geschapen.
  Daarna maakten Wij hem een druppel in een welverzekerde rustplaats.
  Daarop maakten wij de druppel tot een `alaqah ,
  waarop Wij de `alaqah tot een mudghah maakten,
  waarop Wij de mudghah tot beenderen maakten,
  waarop wij de beenderen bekleedden met vlees.
  Daarna brachten Wij hem voort als een nieuw schepsel.
  Gezegend dus zij Allah, de Beste der schependen”.

  (Koran 23:12-14)

  Letterkundig gezien heeft het Arabisch woord `alaqah drie betekenissen:

  1. bloedzuiger
  2. opgehangen ding
  3. bloedklomp.

  Als we een bloedzuiger vergelijken met het embryo in het `alaqah stadium, vinden we een gelijkenis tussen die 2.
  In dit stadium krijgt het embryo ook voeding uit het bloed van de moeder, zoals het geval is met de bloedzuiger, die zich met het bloed van anderen voedt.

  De tweede betekenis van het woord `alaqah is “opgehangen ding”.
  de ophanging van het embryo, tijdens het `alaqah stadium, in de baarmoeder.

  De derde betekenis van het woord `alaqah is “bloedklomp”.
  We zien dat de uitwendige gelijkenis van het embryo en zijn vliezen tijdens het `alaqah stadium lijkt op die van een bloedklomp. Dit is te wijten aan de aanwezigheid van relatief grote hoeveelheden bloed dat tijdens dit stadium aanwezig is in het embryo.

  Ook tijdens dit stadium circuleert het bloed niet tot het einde van de derde week in het embryo.
  Daarom lijkt het embryo in dit stadium op een bloedklomp.

  Dus de drie betekenissen van het woord`alaqah corresponderen nauwkeurig met de beschrijving van het embryo in het `alaqah stadium.

  Het volgende stadium genoemd in het vers is het mudghah stadium.

  Het Arabische woord mudghah betekent “iets dat op een gekauwde substantie lijkt”.
  Als we een stuk kauwgum zouden nemen en erop zouden kauwen en dit zouden vergelijken met het embryo in het mudghah stadium, zouden we kunnen concluderen dat het embryo in het mudghah stadium uiterlijke gelijkenis vertoont met die van een substantie waarop gekauwd is.

  We zien dan dat de uitsteeksels van het embryonale ruggenmerg erg veel lijken op de tandafdrukken in een gekauwde substantie.

 7. 7 Imen 19 december 2006 om 8:05000000 pm

  de Koran over bergen

  In de Heilige Koran spreekt Allah over bergen:

  En Hij heeft hechte bergen op aarde geplaatst
  opdat gij niet geschokt zult worden
  en rivieren en paden opdat gij de juiste weg moogt inslaan

  (koran 16:16)

  Hebben Wij niet de aarde gemaakt tot een uitgestrekt vlak en de bergen tot pinnen?

  (Koran 78:6-7)

  Het boek, getiteld “Earth”, wordt in vele universiteiten over de gehele wereld beschouwd als een standaard naslagwerk op het gebied van geologie.
  Eén van de auteurs van dit boek is Frank Press.
  Momenteel is hij de voorzitter van de Academie van Wetenschappen in de Verenigde Staten.
  Hiervoor, was hij de wetenschappelijke adviseur van de voormalige President van de Verenigde Staten, Jimmy Carter. In zijn boek staat dat bergen steunende wortels hebben.
  Deze wortels zijn diep ingebed in de grond. Dus bergen hebben een vorm als die van een pin

  Moderne aardwetenschappen hebben bewezen dat bergen diepe wortels hebben onder het grondoppervlak en dat deze wortels vele malen de hoogte kunnen bereiken die ze boven het grondoppervlak hebben.
  Dus het juiste woord om op basis van deze informatie bergen te beschrijven is ‘pin’, want het meeste van de eigenlijke set pinnen is verborgen onder het grondoppervlak.
  De geschiedenis van de natuurwetenschappen vertelt ons dat de theorie van bergen met diepe wortels pas in de tweede helft van de negentiende eeuw was geïntroduceerd.

  Bergen spelen ook een rol bij de stabilisering van de aardkorst. Ze verhinderen dat de aarde schudt.

  De moderne platen tektoniek theorie zijn eveneens van mening dat de bergen als stabilisatoren voor de aarde werken. Deze kennis over de rol van bergen als stabilisatoren voor de aarde begon men pas in de late 60-er jaren te begrijpen in het kader van de ontwikkeling van de platen tektoniek theorie.

  Zou iemand in de tijd van de Profeet Mohammed (vzmh) hebben kunnen weten over de ware gestalte van bergen?
  Zou iemand zich kunnen voorstellen dat de solide massieve berg die hij voor zich ziet zich eigenlijk diep in de aarde uitstrekt en een wortel heeft, zoals de wetenschappers beweren?

  Een groot aantal geologie boeken beschrijft bij de behandeling van bergen, alleen het gedeelte van de berg dat boven de grond staat. Dit vanwege het feit dat deze boeken niet geschreven zijn door specialisten in geologie.
  Moderne geologie heeft echter de waarheid van de Koran verzen bevestigd.

 8. 8 Imen 19 december 2006 om 8:06000000 pm

  de Koran over de oorsprong van het heelal

  In de Heilige Koran spreekt Allah over de oorsprong van het heelal:

  Daarna heeft Hij zich gericht tot de hemel die rook was
  waarop Hij zei tot hem en tot de aarde: Kom willig of onwillig!
  Zij zeiden: Wij komen willig

  (Koran 41:11)

  De moderne toegepaste en theoretische kosmologie geeft duidelijk aan dat op een bepaald moment het gehele heelal niets anders dan een ‘rook’ wolk was.
  Dit is één van de onbetwistbare principes van de standaard moderne kosmologie.
  Wetenschappers kunnen nu nieuwe sterren formaties waarnemen in de overblijfselen van deze ‘rook’

  De heldere sterren die we ’s nachts zien, waren net als het hele heelal in deze “rook” gevormd.

  Omdat de aarde en de hemelen er boven (de zon, maan, sterren, planeten, melkweg stelsels etc.) uit dezelfde ‘rook’ is gevormd, concluderen we dat de aarde en de hemelen één verenigde massa was.
  Toen werden ze uit deze homogene ‘rook’ gevormd en van elkaar gescheiden.

  In de Heilige Koran spreekt Allah over de oorsprong van het heelal:

  Zien zij die ongelovig zijn dan niet
  dat de hemelen en de aarde een ineengedrongen massa waren
  waarop Wij beide scheidden
  en van het water elk levend organisme maakten?
  Zullen zij dan niet tot geloof komen?

  (Koran 21:30)

  Professor Alfred Kroner is één van de bekendste geologen van de wereld.
  Hij is professor aan de afdeling Aardwetenschappen van de Universiteit van Mainz (Duitsland).
  Hij zei: “Als we bedenken waar Mohammed vandaan kwam…
  Ik denk dat het bijna onmogelijk is dat hij over dingen had kunnen weten, zoals de gemeenschappelijke oorsprong van het heelal, omdat de wetenschappers pas de laatste jaren met zeer gecompliceerde en geavanceerde technologische methodes hebben ontdekt, dat dit het geval is”.
  Hij zei ook: “Iemand die niets weet over nucleaire natuurkunde, kon veertienhonderd jaar geleden, volgens mij, niet in de gelegenheid zijn om zelf achter wetenschappelijke zaken te komen die we nu pas ontdekt hebben; bijvoorbeeld dat de aarde en de hemelen dezelfde oorsprong hebben”

  Hoe had de Profeet Mohammed (vzmh) dit veertien honderd jaar geleden kunnen weten, terwijl wetenschappers dit pas onlangs hebben ontdekt d.m.v. geavanceerde onderzoeksuitrusting, die in die tijd niet bestonden?

 9. 9 Imen 19 december 2006 om 8:07000000 pm

  de Koran over de cerebellum (de grote hersenen)

  In de Heilige Koran spreekt Allah over één van de slechte ongelovigen die de Profeet Mohammed (vzmh) verbood om in de Ka’bah te bidden:

  Niets daarvan!
  Maar als hij niet ophoudt zullen Wij hem bij de nasayah (voorhoofd) pakken,
  nasayah (voorhoofd) leugenachtig en zondig!

  (Koran 96:15-16)

  Waarom beschreef de Koran het voorhoofd als zijnde leugenachtig en zondig?
  Waarom zei de Koran niet dat de persoon leugenachtig en zondig was?
  Wat is de relatie tussen het voorhoofd en leugen en zonde?.

  Als we in de schedel naar het voorhoofd kijken, vinden we het prefrontale gebied van de cerebellum (grote hersenen).

  Wat vertelt de fysiologie ons over de functie van dat gebied?

  In een boek getiteld “Essentials of anatomy & physiology”, staat over dit gebied: “De motivatie en het overleg om bewegingen te plannen en te initiëren gebeurt in het voorste gedeelte van de frontale lobben, het prefrontale gebied.
  Dit is een gebied van associatie cortex…”
  In dat boek staat ook: “In verhouding tot zijn betrokkenheid bij motivatie, denkt men dat het prefrontale gebied ook het functionele centrum is voor agressie…”

  Dus dit gebied van de cerebellum is verantwoordelijk voor het plannen, motiveren en initiëren van zowel goed als slecht (zondig) gedrag, en het is verantwoordelijk voor het vertellen van leugens en het zeggen van waarheid.

  Dus het is juist het voorhoofd als leugenachtig en zondig te beschrijven als iemand liegt of een zonde verricht, zoals in de Koran staat vermeld; “nasayah (voorhoofd) leugenachtig en zondig!”

 10. 10 Imen 19 december 2006 om 8:09000000 pm

  de Koran over zeeën en rivieren

  In de Heilige Koran spreekt Allah over de scheiding tussen zeeën:

  Hij heeft de beide zeeën losgelaten zodat ze elkaar ontmoeten.
  Tussen beiden is een barrière zodat ze niet overtreden.

  (Koran 55:19-20)

  Moderne wetenschap heeft ontdekt dat op plaatsen waar twee verschillende zeeën samenkomen, er een barrière is tussen beide.
  Deze barrière verdeelt de twee zeeën zo dat elke zee zijn eigen temperatuur, zoutgehalte en (stof)dichtheid heeft. Bijvoorbeeld; het water van de Middellandse Zee is warm, heeft een hoge zoutgehalte en een lagere (stof)dichtheid dan het water van de Atlantische Oceaan.
  Dus als het water van de Middellandse Zee de Atlantische Oceaan instroomt over de rotslaag van Gibraltar, dringt het enkele honderden kilometers de Atlantische Oceaan door tot op een diepte van 1.000 meter met zijn eigen kenmerkende temperatuur, zoutgehalte en lage dichtheid.

  Hoewel er grote golven, een sterke stromingen en getijen in deze zeeën zijn, mengen of overschrijden ze deze barrière niet.

  Maar als de Koran spreekt over de scheidingslijn tussen zoet (en welsmakend) en zout (en bitter) water, vermeldt hij het bestaan van ‘een afgesperde versperring’ samen met de barrière.

  In de Heilige Koran spreekt Allah over de scheiding tussen zeeën:

  Hij is het die de beide zeeën heeft losgelaten
  de ene zoet en welsmakend en de andere zout en bitter
  en heeft tussen beiden Hij een barrière en een afgesperde versperring opgesteld.

  (Koran, 25:53)

  Men kan zich afvragen, waarom vermeldt de Koran (het woord) “versperring” als er gesproken wordt over de scheidingslijn tussen zoet en zout water, maar vermeldt dat woord niet als er gesproken wordt over de scheidingslijn tussen twee zeeën?.

  Moderne wetenschap heeft ontdekt dat in estuaria (trechtervormige riviermondingen), waar zoet water en zout water samenkomen, de situatie enigszins verschilt van wat is gevonden op plaatsen waar twee zeeën samenkomen.
  Men heeft ontdekt dat, wat zoetwater onderscheidt van zoutwater in estuaria, ‘een dichtheidslijngrens is met een gemarkeerde dichtheidsdiscontinuïteit die de twee lagen (namelijk: zoet en zout water) van elkaar scheiden”.
  Deze scheiding (afscheidingszone) heeft een ander zoutgehalte dan het zoetwater en het zoutwater

  Deze informatie is pas recent ontdekt met behulp van geavanceerde technische uitrusting die temperatuur, zoutgehalte, dichtheid, zuurstof oplosbaarheid etc. meet.
  Het menselijk oog kan het verschil tussen de twee samenkomende zeeën niet waarnemen, de twee zeeën lijken eerder als één homogene zee.
  Hetzelfde is het geval met de scheiding van water in estuaria, onze ogen kunnen de drie soorten water, zoet, zout en gemengd (scheidingszone), niet van elkaar onderscheiden.

  Hoe had de Profeet Mohammed (vzmh) dit veertien honderd jaar geleden kunnen weten, terwijl wetenschappers dit pas onlangs hebben ontdekt d.m.v. geavanceerde onderzoeksuitrusting, die in die tijd niet bestonden?

 11. 11 Imen 19 december 2006 om 8:09000000 pm

  de Koran over diepe zeeën en inwendige golven

  In de Heilige Koran spreekt Allah over diepe zeeën en inwendige golven:

  Of (de situatie van de ongelovigen) is als duisternissen in een diepe zee
  die overdekt wordt door golven,
  waarboven golven zijn,
  waarboven wolken zijn:
  de ene duisternis boven de andere.
  Wanneer hij zijn hand uitsteekt kan hij haar niet zien,
  maar hij voor wie Allah geen licht stelt
  voor die is er geen licht.

  (Koran 24:40)

  Dit vers noemt de duisternis in diepe zeeën en oceanen, waar als iemand zijn hand uitsteekt, hij deze niet kan zien.
  De duisternis in diepe zeeën en oceanen vindt men rond een diepte van 200 meter en lager.
  Op deze diepte dringt er nauwelijks licht binnen.
  Onder een diepte van 1000 meter komt er helemaal geen licht binnen

  Mensen kunnen niet meer dan veertig meter duiken zonder de hulp van onderzeeërs of speciale uitrusting.
  Zonder hulp kunnen mensen in de diepe donkere delen van de oceaan niet overleven, zoals bijvoorbeeld op een diepte van 200 meter.

  Wetenschappers hebben recent deze duisternis ontdekt met behulp van speciale technische uitrusting en onderzeeërs, die hen in staat hebben gesteld in de dieptes van de oceanen te duiken.

  We kunnen ook uit het gedeelte van het voorgaande vers begrijpen (…in een diepe zee die overdekt wordt door golven, waarboven zijn golven, waarboven golven zijn…) dat de diepe wateren van zeeën en oceanen overdekt zijn door golven, en boven deze golven andere golven zijn.
  Het is duidelijk dat de tweede serie golven oppervlakte golven zijn die we zien, omdat het vers vermeldt dat boven de tweede golven wolken zijn.
  Maar wat te zeggen over de eerste golven?
  Wetenschappers hebben recent ontdekt dat er inwendige golven zijn, die voorkomen op de overgang tussen verschillende dichtheid scheidingsvlaktes

 12. 12 Imen 19 december 2006 om 8:10000000 pm

  de Koran over wolken

  In de Heilige Koran spreekt Allah over wolken:

  Zien jullie niet dat Allah wolken voortstuwt
  en ze dan samen verenigt
  en ze dan tot een stapel maakt,
  waarop jullie uit zijn midden de regen zien voortkomen

  (Koran 24:43)

  Wetenschappers hebben verschillende soorten wolken bestudeerd en hebben verondersteld dat regen wolken gevormd worden volgens definitieve systemen en zekere stappen samenhangen met bepaalde soorten wind en wolken.

  Eén soort regenwolk is de cumulonimbus wolk (onweersbui).
  Meteorologen hebben bestudeerd hoe cumulonimbus wolken worden gevormd en hoe ze regen, hagel en bliksem produceren.
  Ze hebben ontdekt dat cumulonimbus wolken de volgende 3 stappen doorlopen alvorens ze regen produceren:

  1. De wolken worden door de wind voortgedreven:

  cumulonimbus wolken beginnen te vormen wanneer de wind kleine wolk eenheden (cumulus wolken) voortdrijft naar een gebied waar deze golven in één punt bij elkaar komen.

 13. 13 Imen 19 december 2006 om 8:11000000 pm

  2. Samenvoeging:

  dan worden de kleine wolken samengevoegd om een grotere wolk te vormen.

  3. Opstapeling:

  Als de kleine wolken samengevoegd worden, nemen de opstapelingen binnen de grote wolken toe.
  De opstapelingen dichtbij het centrum van de wolk zijn groter (in elektrische lading, dampdichtheid etc.) dan die dichtbij de randen.
  Deze opstapelingen veroorzaken dat het wolklichaam verticaal groeit, dus de wolk stapelt zich op.
  Deze verticale groei zorgt ervoor dat het wolk lichaam in koelere regionen van de atmosfeer uit kan strekken, waardoor waterdruppels en hagel hun definitieve vorm krijgen en steeds groter en groter beginnen te groeien.
  Als deze waterdruppels en hagel te zwaar worden voor de opstapeling om hen te dragen, dan beginnen ze als regen, hagel etc. van de wolk te vallen.

  Meteorologen zijn recent deze details over wolkformatie, structuur en functie te weten gekomen met behulp van geavanceerde technische uitrusting zoals vliegtuigen, satellieten, computers, luchtballonnen en andere hulpmiddelen om wind en zijn richting te bestuderen, de vochtigheid en haar variaties te meten en de niveaus en variaties van atmosferische druk te bepalen.

  Het vervolg van het bovenbeschreven vers, nadat er melding gemaakt is van wolken en regen, spreekt Allah over hagel en bliksem:

  In de Heilige Koran spreekt Allah over wolken:

  En Hij zendt hagel uit de bergen (wolken) in de hemel neer,
  waarmede Hij treft wie Hij wil en die Hij afwendt van wie Hij wil,
  terwijl de flikkering van Zijn bliksemstraal haast het gezicht doet verdwijnen.

  (Koran 24:43).

  Meteorologen hebben aangetoond dat deze cumulonimbus wolken, die hagel neer laten komen, een hoogte van 25.000 tot 30.000 voet (7,6 tot 9,2 km) kunnen bereiken, net als bergen, zoals in de Koran wordt vermeld:

  Dit vers zou een vraag kunnen oproepen.
  Waarom zegt Allah in dit vers “zijn bliksem” in een verwijzing naar de hagel?
  Betekent het dat hagel de voornaamste factor is in het produceren van bliksem?

  Laten we kijken wat er in het boek getiteld ‘Meteorology today’, hierover staat.
  Er staat in dat wolken elektrisch geladen worden, als hagel door een gebied in de wolk van onderkoelde druppels en ijskristallen valt.
  Als vloeibare druppels in botsing komen met een hagelkorrel bevriezen ze door dit contact en dragen gebonden warmte af (aan de hagelkorrel).
  Dit zorgt er voor dat het oppervlak van de hagelkorrel warmer blijft dan dat van de omringende ijskristallen.
  Als de hagelkorrel in aanraking komt met een ijskristal, vindt er een belangrijk fenomeen plaats: elektronen stromen van het koudere object naar het warmere object.
  Vandaar dat de hagelkorrel negatief geladen wordt.
  Hetzelfde effect vindt plaats als onderkoelde druppels in aanraking komen met een hagelkorrel en minuscule splinters positief geladen ijs afbreken.
  Deze lichtere, positief geladen partikels worden naar het bovenste gedeelte van de wolk vervoerd door opstapelingen. De hagel die achter blijft met een negatieve lading valt tegen de bodem van de wolk, dus het onderste deel van de wolk wordt negatief geladen.
  Deze negatieve ladingen worden dan op de grond ontladen in de vorm van bliksem.

 14. 14 Imen 19 december 2006 om 8:12000000 pm

  Als dit niet genoeg bewijzen zijn weet ik het ook niet meer…

  Mvg Imen

 15. 15 Kaya 10 mei 2007 om 1:28000000 am

  Met een woord, uit Nederland van een Turkse broeder

  SUBHANALLAH

 16. 16 aisha 13 mei 2007 om 7:00000000 pm

  die eerste filmpje waar hij alles dat zoveel keer terrugkomt is dit geen innovatie????? ik weet niet hoor maar

  de rest maschaAllah en nog zijn er mensen die niet willen horen en geloven

  allah akbar

 17. 17 Anoniem 6 juni 2007 om 5:26000000 pm

  maachallah echt pr8ig


Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s
آلسلام عليكم ورحة آلله وبركاته

 • 2.226.973 مسلمين --> مؤمنين

Prikbord Info:               سورة الفا تحة

سْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِِ 1 الْحَمْدُ للّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ 2 الرَّحْمـنِ الرَّحِيمِ 3 مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ 4 إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ 5 اهدِنَـــا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ 6 صِرَاطَ الَّذِينَ أَنعَمتَ عَلَيهِمْ غَيرِ المَغضُوبِ عَلَيهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ 7
أمين
كلمة الله هي الحقيقة
colorbar.gif
GASTENBOEK - HELPDESK - Wie ben ik?
  Aanmelden - Registreren
  Wachtwoord  vergeten ?

Kalender

mei 2007
M D W D V Z Z
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  

Bezoekers Info: Locaties.

Locaties: DEEL I - DEEL II.

Thalla & Beslama!!!

                لآ إله
إلآ آلله محمد رسول آلله

بن عياد محمد رشيد
www.BenAyad.be - Islam & Actua

%d bloggers liken dit: