De kleine tekenen van El-Qiyamah.

• Het drinken van wijn zal normaal zijn. (Saheeh Bukharie & Saheeh Muslim).
• Grote afstanden zullen in een korte tijd kunnen worden afgelegd. (Vliegtuigen, boten, autos). (Muslim).
• Er zullen veel boeken zijn, maar mensen met kennis zullen weinig zijn en onwetendheid zal zich verspreiden. (Dit is overgeleverd in Bukhari, Ibn Majah, & Ahmad).
• Een man zal tegen iets spreken dat op een zweep of een schoen lijkt. (Telefoon?) (Ahmad).
• Wanneer het vasthouden aan deze religie zo moielijk zal zijn zoals het vasthouden aan hete kolen. (Tirmidhie).

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
• Mannen zullen zijde gaan dragen. (Tirmidhi).
• Zangeressen en muziek instrumenten zullen populair worden. (Tirmidhi, Haythami).
• Overspel zal openlijk plaatsvinden. (Bukhari, Muslim, Ibn Majah, & Haythami).
• Het gebruik van sterke dranken zal zich wijd verspreiden onder jullie. (Bukhari & Muslim).
• Er zullen meer vrouwen zijn dan mannen, zodat 50 vrouwen voor 1 man zullen zijn. (Bukhari, Muslim, & Ahmad).

 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

• Doden, doden, doden! (Bukhari, Muslim, Ibn Majah, & Ahmad).
• Mens zal zeggen, ‘Die and die zijn cool’ terwijl er niet eens ter grootte van een zaadje aan geloof in zijn hart zal zijn. (Voetballers, Zangers, gangsters, filmsterren etc).
• De volkeren van de wereld zullen zich vergaderen rondom jullie, zoals hongerige mensen bijeenkomen om een bord eten aan te vallen. (Overgeleverd in Bukharie en Muslim).
• Mensen zullen anderen slaan met zwepen die lijken op staarten van ossen. (Muslim).
• Kinderen zullen een bron van woede zijn. (Tabarani, Hakim).

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

• Vrouwen zullen samenzweren. (Tabarani, Hakim).
• Regen zal zuur of brandend worden. (Tabarani, Hakim).
• Veel kinderen zullen geboren worden als gevolg van overspel. (Tabarani, Hakim).
• Het Uur zal niet komen totdat hele volkeren van mijn Ummah zich bij de Mushrikeen zullen mengen en afgoden zullen aanbidden. (Overgeleverd in At Tirmidhie).
• Wanneer vertrouwen iets zal worden waarmee men winst maakt. (Tirmidhi, Haythami).

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

• Bij Hem in wiens Hand mijn ziel is! De wereld zal niet vergaan totdat er een dag zal komen waarop de moordenaar niet zal weten waarom hij vermoordt en een vermoorde niet weet waarom hij is gedoodt. (Muslim).
• Rijkdom zal alleen verdeeld zijn onder de rijken, de armen zullen er niets van krijgen. (Tirmidhi).
• Geven van aalmoezen zal een last worden. (Tirmidhi & Haythami).
• Het zal warm zijn in de winter en koud in de zomer. (Kunzul Umal).
• Gierigheid zal in de harten van mensen worden geworpen. (Bukhari).

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

• Plotselinge dood zal wijdverspreidt zijn. (Ahmad).
• Shirk zal zich wijdverspreiden onder mijn Ummah. (i.e graven aanbidding, menselijke wetten etc).
• Er zullen mensen zijn die broeders zullen in het openbaar en vijanden in het geheim. (Tirmidhi).
• Wanneer een man zijn vrouw gehoorzaamt en zijn eigen moeder niet, wanneer hij zijn vriend gehoorzaamt en eigen vader niet. (Tirmidhi).
• Wanneer stemmen zich zullen verheffen in de moskeën. (Microfoon?) (Tirmidhi).

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

• Mensen zullen met blote dijen op de markten lopen.
• Stenen zullen uit de hemel vallen [Meteoren]. (Overgeleverd door Tirmidhie).
• De mensen uit Iraq zullen geen eten of geld ontvangen door de onderdrukking van de Romeinen (Amerikanen, Europeanen). (Overgeleverd door Imaam Muslim).
• Mensen zullen springen zullen wolken en de aarde (Vliegtuigen?).
• Een beproeving zal het huis van iedereen intreden. (Ahmad).

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

• Een tijd zal komen wanneer de markten dicht bij elkaat zullen zijn.
• De leiders van de mensen zullen de ergste onder hun zijn. (Tirmidhi).
• Wanneer het als een schande zal worden gezien als men via Qur’an zou handelen. (Abu Musa Asharie).
• Homoseksualiteit zal normaal worden. (Overgeleverd door Adbullah ibn Masud).
• De moskeën zullen worden versierd.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

• Massale dood onder de mensen, zoals een groot aantal schapen sterven tijdens een epidemie. (Bukharie).
• De leiders van de wereld zullen niet volgens het boek van Allah oordelen (Democratie etc). (Ibn Majah).
• Een tijd zal komen waarin iedereen met rente zal werken.
• Wanneer de laatsten van deze Ummah, de eerste zullen vervloeken (Shia?) (Tirmidhie).
• Leiders van de mensen zullen onderdrukkers zijn. (Haythami).

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

• Mensen zullen een ander met respect behandelen, uit angst dat hij hun slecht zal behandelen. (Tirmidhi).
• Ze zullen tot diep in de nacht dansen (Discos?)
• Ze zullen beweren Qur’an te volgen en zullen de Sunnah verwerpen (Hadiths) (Quranieten?). (Abu Dawood).
• Andere mensen zullen in sterren geloven. (Haythami).
• Mensen zullen Al-Qadr verwerpen (Lot). (Haythami).

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

• Tijd zal snel voorbijgaan. (Bukhari, Muslim, & Ahmad).
• Goede daden zullen afnemen. (Bukhari).
• Mensen zullen doorgaan met hun handel, maar weinig zullen de betrouwbaren zijn.
• Een man zal naast een graf lopen en wensen dat hij in zijn plaats lag. (Bukhari).
• Aardbevingen zullen toenemen. (Bukhari & Muslim).

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
• Er zullen pogingen zijn om woestijnen groen te maken [Dingen te laten groeien].
• Het verschijnen van valse profeten (Ahmad Qadiyani etc). (Bukhari).
• Vrouwen zullen naakt zijn, terwijl ze zijn gekleedt. Ze zijn misleid en zullen anderen misleiden. (Muslim).
• Wanneer mensen ernaar zullen streven om hoge gebouwen te bouwen. (Bukhari).
• Alleen de mensen die men kent, zal hij groeten. (Ahmad).

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

• Er zal een schat onder de Eufraat worden ontdekt (Neem er niks van!). (Bukhari & Muslim).
• Wilde dieren zullen tegen mensen praten. (Ahmad).
• Jaren van misleiding waarin de waarachtigen niet worden vertrouwd en de leugenaars wel. (Ahmad).
• Valse getuigenissen uitspreken zal normaal worden. (Haythami & Ahmad).
• Wanneer mannen met mannen zullen liggen en vrouwen met vrouwen. (Haythami).

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

• Handel zal zich zo verspreiden dat zelfs vrouwen moeten werken om hun mannen te steunen in handel. (Ahmad).
• De moslims zullen in 73 zich sektes verdelen. (Bukharie, Muslim, Tirmidhie, Abu Dawud etc).
• Een vrouw zal zijn werkplaats binnnenkomen uit liefde voor de wereld. (Ahmad).
• Arrogantie zal toenemen op aarde. (Tabarani, Hakim).
• Family banden zullen worden verbroken. (Ahmad).

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

• Twee Christelijke legers (Amerika en England?) zullen samenwerken en Syrië overnemen.
• De moslim legers zullen heel zwak zijn.
• Er zullen veel vrouwen zijn die in staat zullen zijn kinderen te krijgen, maar ze zullen geen kinderen krijgen.
• Er zal een overvloed van eten zijn, maar weinig zegeningen zullen erin zijn.
• Mensen zullen weigeren wanneer hen eten is aangeboden.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

• Mannen zullen op vrouwen lijken en vrouwen zullen op mannen lijken.
• Rijkdommen zullen zo vermeerderen dat als een man 10,000 is gegeven hij zal er niet tevreden mee zijn. (Bukhari)
• Twee grote groepen zullen elkaar bestrijden met dezelfde religie. (Bukhari & Muslim).

22 Responses to “• <b>De kleine tekenen van El-Qiyamah.</b>”


 1. 1 fatima 4 april 2007 om 9:52000000 pm

  salaam,

  wayaaw erg!! de klok is stilaan uit getikt.

  had een tijdje geleden zo’n geleerde een visieon gekregen waarin hij de einde der tijden had voorspeld??
  weet iemand hier iets over?

  salaam

 2. 2 mohamed 4 april 2007 om 10:18000000 pm

  ik wist ni dat een mens visioenen kon krijgen(ik d8 meer voor profeten ofzo)

  en ik ben zeer blij dat de dag des oordeels bijna aan komt, het word tijd.

  eindelijk, deze rotte wereld gaat er bijna aan.en dan geen vrouwen meer da misbruikt worden en inshallah ikke en alleee andere GOEDE moslims gaan het paradijs in.en dan op de dag des oordeels elk kafir gaat eraan , die verkrachters, mannen die hun vrouw als ho*r laat werken , overspelplegers……. gaan er allemaal aan , ik wil echt hun gezichten is zien als dat gebeurd.

 3. 3 fatima 4 april 2007 om 10:37000000 pm

  salaam,

  jij bent zelfverzekerd dat je paradijs binne gaa

 4. 4 mohamed 5 april 2007 om 7:06000000 am

  nee nee , zo bedoelde ik het niet, (en zo mag je nooit denken(dat je het paradijs binne ga)) ik bedoel het moet tog ooit is voor bij zijn met deze wereld , waarom niet nu(alé binenn kort), en trouwens zoalng je je aan de soenna en de koran houd en weg blijft van de zondes en allah zwaar erop vertrouwt da hij je beloont heb je eigenlijk ni zo veeel te vrezen(alé mss is da gevaarlijk zo denken, en ik ga naar de hel denk ik als ik NU dood ga)

 5. 5 mohamed 5 april 2007 om 7:14000000 am

  en trouwens ik zei inshallah gaan wij naar het paradijs(ik gij, …..) maar dat betekent ni dat we er ook in gaan.we kunnen nog steeds naar de hel, of we kunnen voor tijdje naar de hel daarna naar het paradijs…..

 6. 6 mohamed 5 april 2007 om 7:15000000 am

  en ik be nu alles behalve zelfverzekerd, geloof me maar.

 7. 7 mohamed 5 april 2007 om 7:28000000 am

  sorry, dat ik me ni goed heb uitgedrukt

 8. 8 Moke 5 april 2007 om 8:00000000 am

  Alaikoem salaam fatima,

  ik heb daaromtrent een bericht over, de voorspelling van het einde der tijden zoals je hetzelf noemt.

  eigenlijk de opvolger van deze kleine tekenen van El-Qiyamah.

  HOU DE SITE IN HET OOG

 9. 9 mohamed 5 april 2007 om 2:42000000 pm

  hier ik heb nog kleine tekenen die staan op veel sites.

  Teken van de Dag des Oordeels
  Allah Meester van de Dag des Oordeels (1:4) zegt in de Qor-aan: “Zij vragen jou (oh Mohammed ) over het Uur “Wanneer zal het plaatsvinden?” Zeg: “Voorwaar de kennis daarover is slechts bij Mijn Rabb (Heer), niemand kan over de tijd duidelijkheid geven dan Hij.

  Zwaar (is de kwestie) in de hemelen en op de aarde. Het zal slechts plotseling tot jullie komen.”Zij vragen jou alsof jij daarvan op de hoogte bent. Zeg: “Voorwaar, de kennis daarover is slechts bij Allah, maar de meeste mensen weten het niet.”( 7:187) “Zij vragen jou naar het Uur: “Wanneer zal het plaatsvinden?”Hoe kan jij dat noemen? Bij jouw Rabb is de kennis daarover. Voorwaar, jij bent slechts een vermaner voor wie het (Uur) vreest. Op de dag dat zij het (Uur) zien, zal het zijn alsof zij slechts een avond of morgen op de aarde verbleven.”(79:42-46)
  “Zij (de ongelovigen) wachten op niets dan het Uur dat onverwachts over hen kan komen. De tekenen er van zijn reeds gekomen, maar hoe zal voor hen de herinnering zijn wanneer het (Uur) werkelijk tot hen komt?”(47:18)

  De Profeet heeft ons door verschillende overleveringen op de hoogte gebracht wat de tekenen zijn voordat de dag des Oordeels zal plaatsvinden.
  Er zijn kleine tekenen die begonnen zijn bij de komst van de Profeet en nog steeds aan de gang zijn.

  Dan zijn er ook de grote tekenen die aangeven dat het einde der dagen werkelijk dichtbij is. Zodra de grote tekenen verschijnen zal het niet lang duren voordat de wereld zal vergaan, het zal in een vrij korte periode achtereenvolgend plaatsvinden.
  Deze tijd zal een hele zware beproeving worden voor de Moslims maar de Profeet heeft ons zoveel aanwijzingen en mogelijkheden gegeven om onszelf te beschermen tegen deze beproevingen.

  Een van die aanwijzingen is het aangeven welke tekenen we kunnen verwachten, door deze kennis is het mogelijk ons voor te bereiden.

  Kleine tekenen
  1. De komst van de Profeet .
  2. Splijten (delen) van de maan.
  3. De dood van de Profeet .
  4. De verovering van Jeruzalem.
  5. De plaag van Amwaas (Palestina).
  6. De verovering van Constantinopel (Istanbul).
  7. Een oorlog tussen Moslims en een roodachtig volk met smalle ogen, die sandalen dragen gemaakt van haar ( hier wordt de Mongoolse invasie in het Moslim territorium onder verstaan)
  8. Er zullen 30 valse Profeten (Dajjals) verschijnen
  9. De tijd zal sneller voorbijgaan.

  Aboe Hoerairah heeft overgeleverd dat de Profeet heeft gezegd: “Het Uur zal niet komen totdat de tijd zo snel zal passeren, dat een jaar (voorbijgaat alsof het) een maand is, en een maand als een week, en een week als een dag, en een dag als een uur en een uur als de tijd die men nodigt heeft om een palmblad te verbranden.”(Ahmad)
  10. Kennis neemt af door de dood van geleerden en mensen zullen onwetende als hun leiders nemen.
  11. Rampen zullen toenemen (kijk naar de talloze stormen, aardbevingen, vulkaanuitbrastingen, modderstromen, vliegtuig -, trein-, verkeers rampen ect).
  12. Moorden zal toenemen, waarbij degene die gedood wordt niet weet waarom hij gedood is (zinloos geweld en onschuldige mensen die niet eens weten waarom hun land wordt gebombardeerd ect).
  13. Gierigheid zal toenemen in de harten van de mensen.
  14. Eerlijkheid verdwijnt, men zal diegene geloven die liegen en niet degene die de waarheid spreken.
  Aboe Hoerairah heeft overgeleverd dat de Profeet heeft gezegd: “Voordat het Uur komt zullen er jaren van bedrog en misleiding zijn, waar een eerlijk persoon niet geloofd wordt en een persoon die liegt gelooft zal worden; en de onbenullige zal het voor het zeggen hebben.”(Ahmad)
  15. Iemand zal wensen in het graf te liggen dat hij passeert vanwege de grote fitnah (verdeeldheid, onenigheid en ellende).
  16. Weelde zal toenemen totdat een persoon zijn zaqat (armenbelasting) niet kwijt kan. Als hij het aanbiedt aan een persoon zal diegene zeggen dat hij het niet nodig heeft.
  17. Mensen zullen wedijveren in het bouwen van mooie en grote gebouwen. (world trade centre, rembrandtoren ect ).
  18. Vrouwen zullen gekleed zijn maar toch zijn ze naakt.
  19. Zina (overspel) zal toenemen en heel normaal worden.
  Anas heeft overgeleverd dat de Profeet heeft gezegd: “Onder de tekenen van het Uur zijn de volgende: “Overspel en het drinken van wijn zal normaal worden; het aantal mannen zal afnemen en het aantal vrouwen zal toenemen, totdat één man voor 50 vrouwen zal zorgen (dat 1 op 50 zal zijn).”(Boekhari)
  20. Alcohol gebruik zal toenemen (ook een heel bekend fenomeen, we zien de waarschuwingen drink alcohol vrij, drink met mate ect ect).
  21. Vrouwen zullen in de meerderheid zijn, zodat de verhouding 1 man op 50 vrouwen zal zijn.
  22. Het gebruiken van Riba ( interest en rente) zal normaal worden.
  23. Moslims zullen de kafirs nadoen, zelfs als deze in een hagedissen hol zullen kruipen de moslims dit ook zouden doen. (We zien het zo duidelijk om ons heen, moslims nemen zelfs de kleinste gewoontes over van de niet moslims, in de waan dat dit betekent dat ze zich ontwikkelen of modern zijn terwijl het juist zoals de Profeet het beschreef een hele Trieste zaak is, want wat is het nut om in een hagedissen hol te kruipen (bij wijze van spreken) maar omdat zij het doen doen de moslism het na).
  24. Twee grote landen zullen tegen elkaar vechten en elkaar doden maar zullen de zelfde leer aanhangen.
  25. Inkomsten zullen uit twijfelachtige bronnen komen, maar de moslism zullen zich daar geen zorgen over maken of hun inkomen wel of niet halal is.
  De Profeet heeft gezegd: “Voorwaar er zal een tijd komen waarin de mensen zullen leven, dat een gelovige niet bezorgd zal zijn hoe hij zijn geld heeft verdiend, of het Halal of Haram is.”(Ahmad)
  26. Salaam (begroeting) zal alleen gegeven worden aan degene die men kent en niet aan de gene die men niet kent ondanks dat ze moslim zijn.
  Abdullah ibn Masoed heeft overgeleverd dat de Profeet heeft gezegd: “Voorwaar, onder de tekenen van de dag des Oordeels is, dat men alleen diegene groet (met de groet van de Islaam) die men kent.”(Ahmad)
  27. Een speciale begroeting wordt gegeven aan de mensen die een hoge positie bekleden.
  28. De opkomst van de Onderdrukkers en hun helpers.
  29. Het gewoon worden van Muziek en zijde kleding voor mannen.
  30. Dat iemand via een stok (of een dergelijke vorm) zijn familie op de hoogte brengt dat hij thuis komt. (de mobiele telefoontjes worden kleiner en kleiner, dit lijkt erop dat het hiernaar verwijst, iemand die zijn familie belt).
  Het was overgeleverd door Abu Said dat de Profeet heeft gezegd: “Het Uur zal niet komen tot de tijd dat een man zijn huis zal verlaten en zijn schoen, zweep of stok hem zal vertellen wat er met zijn familie gebeurt sinds hij het huis heeft verlaten.”(Ahmad)
  31. Hoge posities zullen worden gegeven aan mensen die niet geschikt zijn voor die positie (bv door vriendjes politiek of onderdrukking of erving etc).
  32. Het wedijveren in het bouwen van prachtige moskeeën.
  33. Wilde dieren zullen tot de mensen spreken (als je ziet gorillas leren gebarentaal en communiceren zo met de mens, het begint er zo wel op te lijken maar Allahu Allem).
  34. Er zullen zware regenvallen komen die alles wegvagen (we zien dit in Amerika en in Azië, waar we volledige dorpen zien weg drijven door de zware regenval die stromingen en overstromingen veroorzaken).
  35. Aardverschuivingen nemen toe.
  36. Valse getuigenis zal normaal zijn.
  37. Homofilie zal toenemen (nou daar hoeven we verder niet op in te gaan).
  38. Roddelen neemt toe (ook daar hoeven we verder geen commentaar op te geven lijkt mij).
  39. De Eufraat zal een schat aan goud blootstellen en velen zullen erover vechten en er zullen vele doden vallen.
  40. Familie banden worden verbroken en het slecht behandelen van de buren.
  41. Graven worden veranderd tot Moskeeën (dus plaatsen van aanbidding, wat we dus ook veel om ons heen zien. Moslims onder anderen gaan op bedevaart naar graven van zogenaamde heiligen. Ze denken dat hun gebeden dan worden aanvaardt en zegeningen zullen krijgen terwijl de Profeet ons heeft gewaarschuwd de graven niet als gebedsplaatsen te nemen. Het is verboden in die plaatsen aanbidding te verrichten).
  42. Plotselinge dood die toeneemt.
  43. Haat in de harten van de mens.
  44. Toenemende regen maar afname in productie.
  45. De opkomst van Shirk (ongeloof) in deze Ummah.
  46. Toename van de Handel.
  47. Toename van grondverzakkingen.

  Grote tekenen
  1. De Mahdee.
  2. De Anti-Christ (Dajjal – Valse Messiahs).
  3. Het nederdalen van Eesah (Jezus).
  4. De Ghoeg wa Maghoeg.
  5. De 3 grote verzakkingen van de Aarde.
  6. Het verschijnen van Rook in de lucht.
  7. Het opkomen van de zon in het Westen.
  8. Het beest dat uit de Aarde komen (Daabbat ul-Ard)
  9. Het vuur dat de mensen bijeen zal drijven

 10. 10 fatima 7 april 2007 om 8:12000000 pm

  salaam,

  weet iemand dat hier nog, da was denk ik zo’n geleerde die koran was aant lezen ineens valt die in slaap. in zijn droom lwam de PROFEET vzmh naar hem toe en zei dat zijn vzmh ummah moest oppasen en zichzelf voorbereiden voor het einde der tijden.da ging rond op een brief, herinert iemand die nog?

  salaam

 11. 11 Oegt 7 april 2007 om 8:16000000 pm

  Salamu3alaikum fatima,
  Ja dat staat hier als het goed is ook op de site..
  Ik had hem ook gezien en ik had het waarschijnlijk hier op deze site gelezen..
  Ik zal nog wel even voor je kijken.

  salamu3alaikum,

 12. 12 fatima 7 april 2007 om 8:25000000 pm

  salaam,

  wist niet dat het hier op de site stond,
  alvast bedankt voor de moeite oegt

 13. 13 moslima 7 april 2007 om 10:40000000 pm

  salaam

  ja ik weet het nog ze deelde brieven door bij ons over de man en zijn droom ik wist ook niet dat hier op deze site stond maar ik hoorde van sommige mensen dat het niet waar is allah wa3lam

  ma3a salaam

 14. 14 redouan(jaw) 1 juni 2007 om 2:46000000 am

  salamo alaikoem
  moslims krijgen toch ook wel visioenen, niet zoals de proffeten , veel minder dan da. maar het zijn ook visioenen.
  heb al wat verhalen gehoord van vrome moslims die zich dag en nacht bezig houden met het geloof moge Allah hen belonen.
  ik ging vroeger naar dat groepje van ahmed jasien van marokko als jullie hem kennen. een grote geleerde machaAllah. die groep zit ook hier in europa, belgie enzo.
  daren kwamen we maandelijks of wekelijks bij elkaar en beginnen we met dikr,ik weet nog dat dat in het donker was, iedereen zat dan zo in het donker op de grond dhikr te doen,
  erna gingen we dan beginnen maar eerst ging het licht aan en iedereen ging elkaar groeten met knuffels enzo.ech mensen met noor. als er iemand nieuw bij is dan gaat iedereen zichzelf voorstellen, dit gebeurde dan elk om beurt. als iemand dan iets meegemaakt heeft dan verteld die da daar. dromen,visioenen worden daaar ook vertld. mensen die naar hadj gaan vertellen alles wat ze daar megemaakt hebben. echt machaAllah. ik voelde me daar echt thuis. en dan is het de beurt van de imam natuurlijk 🙂
  machaAllah , gewoon als ik erover denk voel ik me al goed.
  ma’a salama mensen

 15. 15 redouan(jaw) 1 juni 2007 om 2:51000000 am

  deze tekenen maken me eigenlijk wel een beetje bang, als je er niet bij stilstaat merk je het niet. je voelt je dan slecht maar je merkt ht niet. nu ik het lees en alles op een rijtje zet is het alsof ik in een vroegere tijdperk leef en van de proffeet saw of een van zijn metgezellen hoor wat er later gaat gebeuren. en nu wordt ik wakker en weet dat ik in die tijdperk zit waar de tekens aant gebeuren zijn. het kan elk moment zover zijn. wie weet zie ik deze morgend de zon niet meer uit mijn raam zoals ik elke morgend gewoon ben maar moet ik helemaal de ander kant opkijken om die te zien. sirie is nu ook in oorlog. dus dat teken is nu gaande,het nieuwste teken mss. Allaho akber,
  ma’a salama.

 16. 16 Anonymousie 4 oktober 2011 om 9:32000000 pm

  As salam
  Tot vandaag was ik een slechte moslim tot me moeder dit liet zien en nu ga ik inshallah een goede praktiserende moslim te zijn dit had een enorme impact op me al deze tekenen dus miss is het wel dichtbij.. Allaho Akbar

  ma’a salam

 17. 17 asma 30 juni 2013 om 12:59000000 am

  salaam

  het einde komt dichterbij, ik zie het met mijn ogen. overall geweld,in veel gezinen is er een beproeving, veel ziektes, veel scheidingen, al ben ik bang van het einde laat die maar komen. Deze wereld is veel miserie

 18. 18 Dina 29 december 2013 om 3:27000000 pm

  Salam alaikum.

  Ik ben echt bang voor yawm el qiyamah..
  Sorry dat ik het zeg als ik dat eigenlijk niet mag zeggen.

 19. 19 سليمان Soulaymen 3 februari 2016 om 6:05000000 pm

  Als ik dit lees word ik verdrietig en hoop ik dat het snel voorbij is

 20. 20 Maryam 28 mei 2016 om 9:20000000 pm

  • Vrouwen zullen naakt zijn, terwijl ze zijn gekleedt. Ze zijn misleid en zullen anderen misleiden. (Muslim). Da’s zijn Loverboys/LoverGirls op dit moment.
  Moge Allah Ons Beschermen tegen al het kwaad op deze Dunya , InshaAllah!!

 21. 21 Mamoun 3 oktober 2016 om 7:40000000 pm

  Mooi!• Bij Hem in wiens Hand mijn ziel is! De wereld zal niet vergaan totdat er een dag zal komen waarop de moordenaar niet zal weten waarom hij vermoordt en een vermoorde niet weet waarom hij is gedoodt. (Muslim).

 22. 22 Mina 16 januari 2021 om 4:38000000 pm

  Salam, het is 2021 en ik denk toch wel dat er echt en einde komt rond januari, bent het ook echt zat. Deze aarde is verpest en moge Allah s.w.t iedereen op zijn goeie pad lijden. Ameen.


Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s
آلسلام عليكم ورحة آلله وبركاته

 • 2.226.976 مسلمين --> مؤمنين

Prikbord Info:               سورة الفا تحة

سْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِِ 1 الْحَمْدُ للّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ 2 الرَّحْمـنِ الرَّحِيمِ 3 مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ 4 إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ 5 اهدِنَـــا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ 6 صِرَاطَ الَّذِينَ أَنعَمتَ عَلَيهِمْ غَيرِ المَغضُوبِ عَلَيهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ 7
أمين
كلمة الله هي الحقيقة
colorbar.gif
GASTENBOEK - HELPDESK - Wie ben ik?
  Aanmelden - Registreren
  Wachtwoord  vergeten ?

Kalender

april 2007
M D W D V Z Z
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  

Bezoekers Info: Locaties.

Locaties: DEEL I - DEEL II.

Thalla & Beslama!!!

                لآ إله
إلآ آلله محمد رسول آلله

بن عياد محمد رشيد
www.BenAyad.be - Islam & Actua

%d bloggers liken dit: