• Relaties voor het huwelijk (DEEL 5).

 Zwangerschap voor huwelijk eindigt met schietpartij.

Een ruzie tussen twee Marokkaanse families is gisteravond danig uit de hand gelopen. Aanleiding was een ongeplande zwangerschap. Het dispuut eindigde met een schietpartij in een woning aan de Lange Beeldekensstraat in Antwerpen. Vijf personen werden opgepakt, meldt het Antwerpse parket.

Zwanger: Een dochter van de familie uit het Franse Rijsel was zwanger geraakt van een zoon van de familie uit Antwerpen. De toekomstige vader weigerde zijn verantwoordelijkheid op te nemen, tot grote woede van de familie van het meisje.

Vijf familieleden van haar waren gisteravond naar Antwerpen gekomen om het “probleem” te bespreken. Er ontstond een ruzie, waarbij er geslagen, geschopt en zelfs geschoten werd. Niemand werd geraakt, maar er zouden wel twee personen lichtgewond zijn geraakt bij de schermutseling.

Politie: De vijf sloegen met hun wagen op de vlucht, maar kregen al snel de politie achter hen aan. Op het einde van de Turnhoutsebaan kwam het tot een aanrijding met de politie. De vijf, vier meerderjarigen en een minderjarige, werden opgepakt. Het wapen, een alarmpistool, werd in beslag genomen. Ze worden in de loop van de dag voorgeleid. 

 colorbar.gif

Het omgaan van meisjes met jongens en andersom (al-igtilaat), is niet toegestaan in de islam, als zij geen mahram van elkaar zijn. De Islam doet alle deuren dicht die tot onzedelijkheid en buitensporigheid  kunnen leiden. Zo wordt voorkomen dat misbruik wordt gemaakt van vooral meisjes.

Overgeleverd in sahih Moeslim en Boekhaari dat de Profeet vzmh.gif zei: “Pas op en ga niet bij vreemde vrouwen binnen. Een man van Ansaar (de bewoners van Medina) zei: O, rasoollolah! Wat zeg je van ‘alhamoe’? (familie van de echtgenoot, zoals een man die bij zijn  broer’s vrouw binnengaat). Daarop antwoordde de Profeet vzmh.gif: de ‘alhamoe’ leidt tot de dood.”

In een andere hadieth zegt de Profeet vzmh.gif: “Er is geen man die in een afgezonderde ruimte in gezelschap is van een vreemde vrouw is, of de shaitaan is hun derde gezelschap.” (Overgeleverd door Imaam Ahmed).

Relaties voor het huwelijk met pleging van zina en verstotingen.
Situatie: zuster heeft zina gepleegd, is in verwachting en tevens verstoten door eigen familie.

Oplossing: We raden u aan om uw zusje niet af te stoten, maar haar bij te staan. U dient haar Allah te laten gedenken zodat zij berouw toont aan Hem en terug keert naar Zijn Barmhartigheid en Genade. Allah de Verhevene zegt in de Qor’aan: “Zeg: “O mijn dienaren die buitensporig zijn tegenover zichzelf, wanhoopt niet aan de Genade van Allah. Voorwaar, Allah vergeeft alle zondes. Voorwaar, Hij is de Vergevensgezinde, de Meest Barmhartige” (Soerat Az-Zoemar aya 53).

Beste zuster geef advies aan uw zusje, zodat zij terugkeert naar Allah. Help uw zusje met het aanbidden van Allah, want hoeveel mensen zijn teruggekeerd naar Allah na het begaan van een zonde. Dit heeft hun geleid naar een beter begrip van hun schepping.

Wat ook ten strengste verboden is, is het plegen van een abortus. Laat het kind geboren worden, en raad haar aan om geen ergere zondes te plegen nadat ze zina heeft begaan. Wil uw zuster trouwen nadat ze oprecht berouw heeft getoond aan Allah dan kan ze telefonisch contact met ons opnemen zodat zij verder geholpen zal worden om een goede moslima te zijn die een goed en warm Islamitische nest kan opbouwen.

Moge Allah de Verhevene onze zondes vergeven en uw zusje leiden tot het rechte pad. O Allah accepteer ons berouw tot U en die van deze zuster. Leid haar tot het rechte pad en maak van haar een oprechte moslima.

Relaties hebben met zinaplegers.
Allah de Verhevene zegt in de Qor’aan: “Zeg: “O mijn dienaren die buitensporig zijn tegenover zichzelf, wanhoopt niet aan de Genade van Allah. Voorwaar, Allah vergeeft alle zondes. Voorwaar, Hij is de Vergevensgezinde, de Meest Barmhartige” (Soerat Azzoemar aya 53).

Het is beter om na het berouw tonen aan Allah niemand te vertellen van de begane zondes. Vraag alles om vergiffenis en volg hetgeen wat hij ons verplicht heeft gesteld. “En keert jullie allen berouwvol tot Allah, O gelovigen. Hopelijk zullen jullie slagen” (Soerat Annoure aya 31).

Berouw tonen wordt aanvaard als men voldoet aan de volgende voorwaarden:
Intentie verzuiveren. De intentie hebben om afstand te nemen van desbetreffende zonde. Alleen voor Allah en omdat Allah het verafschuwt. Spijt hebben van de begane zonde. Onmiddellijk afstand nemen van desbetreffende zonde. Als het te maken heeft met de relatie tussen de dienaar en zijn Schepper dient hij van de zonde afstand te nemen.

Maar als het te maken heeft met een medemens dan dient hij hetgeen wat hij afgepakt heeft of de onrecht die hij begaan heeft terug te geven, of vergiffenis te vragen bij desbetreffende persoon. Vastbeslotenheid om niet terug te keren naar het begaan van de zonde in de toekomst.

Dat het berouw tonen op tijd gebeurd. “En er is geen (aanvaarding van het) berouw voor degenen die het slechte bedrijven totdat één van hen de dood nabij is, (en dan) zegt: “Voorwaar, nu heb ik berouw.”  En ook niet voor degenen die ongelovig sterven. Zij zijn degenen voor wie Wij een pijnlijke bestraffing voorbereid hebben” (Soerat Annissa aya 18).

De Boodschapper van Allah heeft hierover het volgende gezegd: “Wie berouw toont voordat de zon opkomt uit het westen voor hem zal Allah Zijn berouw accepteren” (Moesliem 4872).

Beste zuster, moge Allah de Verhevene u vergeven voor hetgeen wat u gedaan heeft. “En degenen die niet naast Allah een andere god aanroepen en die niemand doden, waarvan (het doden) door Allah verboden is, behalve volgens het recht. En die geen ontucht plegen, want wie dat doet zal een bestraffing ontmoeten. Voor hem zal de bestraffing vermenigvuldigd worden op de Dag der Opstanding en vernederd zal hij daarin eeuwig leven. BEHALVE degene die berouw toont en gelooft en goede daden verricht. Voor diegenen wisselt Allah hun zonden in voor goede daden. En Allah is Vergevensgezind, Meest Barmhartig” (Soerat Al foerqaan aya 68 t/m 70).

BRON: ‘www.Al-Islaam.com’ & ‘www.hln.be’ – Persagentschap Belga.

Advertenties

50 Responses to “• Relaties voor het huwelijk (DEEL 5).”


 1. 1 www.BenAyad.be 25 juni 2007 om 1:00000000 am

  VORIGE    1   –   2   –   3    –    4   –   5    –    6    VOLGENDE

 2. 2 fatima 25 juni 2007 om 11:27000000 am

  eigen schuld , wij benen opent moet mondje dichten en zitten met de resultaten..
  yagla beo’s echte beo’s eerst hun dochters met jan en alleman laten lopen en dan ONEE tss wat dachten jullie dan aah beo’s hou jullie dochters bedekt. aah apen aah beo’s echte apen zien die dat niet aankomen ofzo hun dochters gwn NAAKT !! op straat en dan tya moeten zun weten.wie niet wil denken moet huilen….en ALLAH weet het beste

 3. 4 Hanifa 25 juni 2007 om 4:05000000 pm

  Assalamoe 3alaikoem,

  Fatima, iedereen maakt fouten en niemand is perfect.
  Belangrijk is dat je berouw toont en ervoor zorgt dat je die fout niet overdoet.
  Niemand wenst zn dochter dit toe en natuurlijk is iedereen verantwoordelijk voor zn eigen daden.
  Ik denk wel dat onze jongens en meisjes zulke zaken uitspoken zonder dat de ouders op de hoogte zijn.

  Ma3a salama

 4. 5 fatima 25 juni 2007 om 4:20000000 pm

  die moeders van nu lopen NAAST hun dochters die half naakt lopen…..
  please dan vraag je er zelf om als ik een meisje heb en zei loopt zo rond en ik doe niets en zij raakt zwanger dan ga ik zitten en zwijgen en geen woord toevoegen.

  tarbia is gone

 5. 6 Moke 25 juni 2007 om 4:31000000 pm

  Ahlaan fatima, gebeurd is gebeurd en de situatie omkeren is onmogelijk. Het waren zeker geen aanhangers van de Islam of de opvolgers van de Profeet (vzmh). Maar op het laatste wouden ze wel de voordelen van de Islam genieten. Bijv.: trouw nu met elkaar om wettelijk in orde te blijven. Sorry, deze regel is niet van toepassing op ongelovigen. JE ZIET HET RESULTAAT = afstoten!!!

  Ahlaan Hanifa, vanwaar gaat je het berouw halen, als ze geen Allah kennen, wie hij is, hoe hij is, … ? De jongen kan zijn gang verder doen, maar het meisje zit met gebakken aardappelen in de oven!!!
  De meisjes waren al gewaarschuwd voor zulke situaties, dat ze eigenlijk het zwakste schakel zijn voor een gedupeerde te worden.

  Allahoema hadiena siraat el moestaqiem.

  Ma3a Salaam.

 6. 7 fatima 25 juni 2007 om 4:38000000 pm

  voila in propere woorden dicteer ik jou moke..
  het is gwn zo en niet anders, gebruik je hersens en je komt verder in je leven als je aan nu en NU en nU denkt kom je niet verder maar ga je zelfs trg

 7. 8 Hanifa 25 juni 2007 om 4:40000000 pm

  Voor hun die Allah wel kennen.

 8. 9 fatima 25 juni 2007 om 4:41000000 pm

  degene die ALLAH wel kennen laten het meestal niet zo ver komen.en als het dan toch gebeurt tja …

 9. 10 Moke 25 juni 2007 om 5:20000000 pm

  Ahlaan ou sahlaan zusters,

  Volledig met je akkoord, je voegt er zelf aan toe: tja, als het toch gebeurt.

  Indien het toch plaatsvindt, zou el-kufr op voorhand plaatsvinden:
  ongeloofwaardigheid tegenover de woorden uit de koran die dat verbieden. Ook ben je moslim of moslima, indien men op diverse malen zina pleegt, gaat dit op voorhand met el-kufr en dan pas zina:
  want je gelooft het niet meer wat Allah (swt) zegt in “De Heilige Koran” waardoor je automatisch valt in de 2e grootste zonde van de Islam.

  Allah (swt) zegt het volgende in de Koran:
  “Jullie mogen geen ontucht bedrijven. Dat is iest gruwelijks en een slechte manier van doen” – Soerat 17 / vers 32.

  De kafir-jongen heeft het meisje afgestoten, waardoor ze met gebakken peren zit met die kleine baby. Wel niet reglementair!!

  Thalla Frasek en Beslama Yaliek. 😦 😦 😦 😦 😦

 10. 11 Tima 25 juni 2007 om 5:30000000 pm

  Helaas is het hedendaags bijna normaal je zo godenloos te gedragen. Wij moeten ervoor zorgen dat onze kinderen de goede opvoeding krijgen en ze weten wat goed is en wat niet goed is. Inshallah volgen onze kinderen het pad van die Allah soeb7anallah wa ta3ala ons heeft getoond. Amien

 11. 12 sji'iet ahlulbayt as 25 juni 2007 om 5:37000000 pm

  verhaal gelezen: Allahswt zegt in quraan: zani voor zaniya: dus moet ie gewoon met hem huwen: ze hebben beiden zina gepleegd indien ze islamitisch ni wettelijk gehuwd waren

  salukes

 12. 13 sji'iet ahlulbayt as 25 juni 2007 om 5:40000000 pm

  fatima das verkeerd: ge zijt met 2 om zwanger te worden tenzij ge nr spermabank gaat.

  beiden zijn verantwoordelijk!!!!!! das hypocriet om enkel schuld op meisje te schuiven en da doen veel moslims die islam ni begrijpen!!!!

  salukes

 13. 14 fatima 25 juni 2007 om 5:45000000 pm

  ik schuif belange niet de schuld op het meisje, maar gwn een vraag als dat meisje haar hoofd koel hield en zich bedekte en niet op straten woonden…was dit dan gebeurd?
  ik zal je is iets vertellen over mannen. dat zijn kinderen als je geen lolly laat zien gaan die er niet om huilen, snappie
  als een meisje bedekt is gaat die niet een man laten fantaseren. een man moet zich ook beheersen maar ik vind dat in een situatie zoals deze een meisje veel schuld treft. heo sommige meiden hier rondlopen pfff tjonge jonge zelfs ik kan mijn handen van haar afhouden maar dan om haar een lesje te leren laat staan een man..hij heeft ook schuld maar wie draagt de buik, dus wie moet oppassen??

 14. 15 fatima 25 juni 2007 om 5:48000000 pm

  en nog iets ik praat niet in naam van islam, maar in naam van verstand en in mijn naam natuurlijk

 15. 16 sji'iet ahlulbayt as 25 juni 2007 om 6:25000000 pm

  er zijn er die goe bedekt zijn en zina plegen

  meisjes zijn vroeg geslachtsrijp en normaal gezien of het nu een jongen of een meisje is, als ouders weten da hun zoon of dochter rijp is vr geslachtsverkeer, dan moet men zien een oplossing te zoeken dr het huwelijk. mentaliteit da onze jongens te veel experimenteren vr het huwelijk,zina plegen das haram, maar die ouders denken pfffffffffff da zijn toch jongens

  als gevoelens overhand nemen, dan zakt het verstand nr 0 bij sommigen, ni enkel bij sommige jongens, maar bij sommige meisjes ook. soms heeft een meisje ni volledig controle en voor je het weet is het gebeurd, da gaat snel en ge hebt er die da willen tghouden, maar die jongen forceert haar en het is dan bijna een verkrachting. en da meisje begint drna te huilen enzovoort;
  of ze zijn zo superverliefd. ‘k heb gehoord da veel jongens marokkanen tg hun marokk vriendin zeggen: ‘als ge me ni wilt verliezen, moet ge met mij slapen want ik kan ni zonder’ weet ge, we weten ni in welke omstandigheden da is gebeurd, dus mogen we ni echt oordelen: zina ok, maar oordelen da schuld enkel bij haar ligt, je moet geheel vh verhaal kennen en drbij beiden zijn schuldig islamitisch, maar de één zal schuldiger zijn dan de ander. mannen kunnen hun behoeftes onderdrukken als ze willen want de profeten (as) konden da ook en zij zijn onze voorbeelden en zeker profeet (sawas)

  heeft echt met sterkte v geloof te maken & omstandigheden

  er zijn genoeg oplossingen vr zina, geen geld om te trouwen, tijdelijk huwelijk da halal is alhoewel sunnigeleerden zeggen da het haram is gemaakt, maar ‘umar heeft da haram gemaakt. alle shiageleerden geven voorkeur aan permanent huwelijk, maar hier in europa is het moeilijk om zich lang te bedwingen (te veel verleidingen) en men wilt studeren, dus geen geld om te huwen. awel, mogelijke oplossing is tijdelijk huwelijk (als ze da beiden met elkaar menen & ouders moeten da regelen) en na afstuderen, jobke zoeken en permanent huwen. klaar is kees en geen sprake v zina da haram is. Allahswt heeft genoeg oplossingen gegeven, maar wa doen onze moslims hier: oh, das een jongen, laat die maar profiteren en haram doen terwijl Allahswt halal heeft gegeven, maar je moet halal willen.

  extra in de verf zetten: shiageleerden geven allemaal voorkeur aan permanent huwelijk. tijdelijk huwelijk is er voor bepaalde omstandigheden/uitzonderingen: nog altijd liever halal dan haram.

  salukes

 16. 17 NADIYA 26 juni 2007 om 3:14000000 pm

  Salaam

  Ik heb een reactie voor Fatima, volgens mij ben je van Antwerpen. Ik zie ook meisjes met een sluier en het lijkt net of ze naakt rondlopen. Vele meisjes en vrouwen in Antwerpen weten niet hoe ze hun sluier moeten dragen. Ze combineren het met het Westerse mode, skinny jeans, korte strakke truitjes,legging met korte rok,… Ik kan verder blijven gaan en zo hoort het ook niet.
  Ok je hebt gelijk over diegene die zo goed als naakt rond lopen, maar dat de moeders het toestaan, is dat ook niet hun schuld? En zoals sji’iet ahlulbayt as heeft gezegd er zijn vrouwen die bedekt zijn en zina plegen. Je hebt genoeg hypocrieten in deze wereld. Je kunt er over blijven praten, maar iedereen moet naar zijn eigen kijken en niemand beoordelen. Want alleen Allah is de Beoordeler en Fatima zeg: Allahiestar ipv je druk te maken.
  Ik keur het ook niet goed wat er is gebeurd, maar Allah is vergevensgezind en wij mensen als het er op aankomt teveel bla bla bla.
  Als iedereen eens naar zijn eigen kijkt en van je eigen eerst een goed persoon maakt die volgens de probeert te leven en dan de anderen te helpen zonder te oordelen, zal deze wereld vele aangenamer zijn.
  Islam is vrede mijn zuster Fatima, dus praat in vrede!

  Wasalam Ghalekoem

 17. 18 NADIYA 26 juni 2007 om 3:17000000 pm

  Als iedereen eens naar zijn eigen kijkt en van je eigen eerst een goed persoon maakt die volgens de ‘SHARIAH’ probeert te leven en dan de anderen te helpen zonder te oordelen, zal deze wereld vele aangenamer zijn.
  Islam is vrede mijn zuster Fatima, dus praat in vrede!

  Wasalam Ghalekoem

  Was een woord (SHARIAH)
  vergeten, mijn excuses hiervoor.

 18. 19 fatima 26 juni 2007 om 4:02000000 pm

  salaam,

  klopt ben van antwerpen. k weet wel wat je zegt maar ik kan me daar soms echt kwaad in maken, wollaah zeker als ik die moeders bezig hoor; ja mijn dochter doet dit en dat
  en dan denk ik van ja duhhhh jij laat haar dat en dit doen. maar hoe meer ik er over denk hoe meer hoofdpijn ik krijg.
  maar moeten zun weten die moeten gwn mijn pad niet kruisen en alles blijft rustig. andere keer was ik eens met een zuster op straat en voor ons stapte een meisje helemaal in het wit dus helemaal doorzichtig je zag al haar ondergoed jongens in de auto floten naar haar en roepte, hiwa ya ik vraag me af hoe zo’n mensen hun eigen voelen..
  moeten zun weten e

 19. 20 fatima 26 juni 2007 om 4:14000000 pm

  salaam,

  bedek u en sla u ogen neer, als je een moslim bent doe je dat e en dan kom je zowiezo niet in die toestanden ,, verkrachting ofzo is iets anders.en ook al zegt hij dat moet zij dan luisteren OK zwaar verliefd , en als hij haar dwingt , wat doet zij in 1 kamer met hem????
  dan vraag je er om, wees eerlijk een jongen is een machine op dat gebied een meisje niet.ik zeg u sla u ogen neer en hou u lichaam voor u eigen tot je trouwt en dan komt alles zelf in orde. en als je echt echt wilt bevredig je eigen zelf dan gwn of vast, liever zo dan zo e

 20. 21 sji'iet ahlulbayt as 27 juni 2007 om 1:41000000 am

  fatima

  zichzelf bevredigen is haram, nooit toegestaan omda Allahswt mogelijkh gegeven heeft om te huwen: ofwel permanent en als het echt ni kan en je kan behoeftes ni onderdrukken en ook ni vasten, dan tijdelijk

  je hebt geen excuus om jezelf te bevredigen zuster

  en vasten, wie kan er altijd vasten, buiten dagen waarop je ni mag vasten: moet ge wel een superhoge imaan hebben

  salukes

 21. 22 fatima 27 juni 2007 om 2:18000000 pm

  ik weet dat, maar das een betere oplossing dan je behoeftes bij andere te bevredigen

 22. 23 sji'iet ahlulbayt as 27 juni 2007 om 2:22000000 pm

  haram is haram en Allahswt geeft 2 mogelijkheden: permanent huwelijk waar de voorkeur naar gaat en in uitzonderlijke gevallen hebt ge tijdelijk huwelijk, dus geen reden vr masturbatie zusterlief

  kan je je ni bedwingen en kan je ook ni lang vasten: hebt ge 2 soorten huwelijken: gaat permanent huwelijk absoluut ni om bepaalde redenen, dan hebt ge nog tijdelijk huwelijk, dus geen excuses

  salukes

 23. 24 fatima 27 juni 2007 om 2:35000000 pm

  voila is ook goed voor me, hey gwn effe for the record doe niet alsof ik daar een zwaar voorstander voor ben voor zelfbevrediging want dat is niet zo!!

 24. 25 zohra 27 juni 2007 om 7:59000000 pm

  salaam alaikoum

  jullie zeggen een tijdelijke huwlijk vind je dat dan niet hypocriet je gat dus eigenlijk gewoon trouwen voor een potje sex en niet met de juiste intentie om bij elkaar te blijven
  ik ben zelf getrouwd en ik heb een dochter ban 3 en half
  ik moest laatst weg en heb ik mijn dochter naar familie naar mijn man gebracht om op te passen
  ze zijn pas getrouwd en nog verliefd zal ik maar zeggen ze gingen bij elkaar zitten waarom mijn dochter zegt doe normaal dat is niet netjes ze ziet nooit dat ik dat ik bij mijn man zit of dat ik hem kus dus voor haar was het heel raar.
  soms als we op het punt staan om weg te gaan en ik tegen haar zeg dat ze even moet wachten dat ik mijn hoofddoek nog op moet doen zegt ze ja doe dan anders zien mensen je dat is niet netjes he?
  en dan zeg ik nee dat is niet netjes en als ik bid staat ze naast me en doet ze het zelfde als ik doe terwijl daarvoor geen sprake van was want ik ben bekeerd
  maar voor haar is het allemaal heel normaal wat ik nu en zij doet gewoon met me mee
  dus inshalla word ze een goede moslima en zel haar dit niet overkomen

  alaikoum salaam zohra

 25. 26 sji'iet ahlulbayt as 28 juni 2007 om 1:11000000 am

  ni rond de pot draaien: potje seks is noodzakelijk zoals eten, drinken, enzovoort, dus moet ge da op halalmanier doen zoals halal-eten, halal-drinken, enzovoort

  of ge het nu hebt over permanent huwelijk (voorkeur gaat daar nrtoe) of over tijdelijk huwelijk, niemand kan beweren da potje seks er ni bij hoort!!!

  het moet halal zijn

  salukes

 26. 27 Abdullah 28 juni 2007 om 2:14000000 am

  @zohra
  In de koran staat dat je tijdelijk mag huwen, dus wie noem je een hypocriet..?

 27. 28 zohra 28 juni 2007 om 11:52000000 am

  salaam alaikoum
  ik wil alleen maar zeggen dat je niet allen voor een potje sex moet trouwen ik vind dat je als je trouw voor tijdelijk of permanent je wel gevoel voor elkaar moet hebben misschien dat het dan toch voor vast blijft
  jullie als man zijnde willen allemaal met een maagd trouwen ik vind dit echt niet eerlijk van jullie tijdelijk met iemand te trouwen voor sex en dat kun je 10 tallen keren doen en de vrouwen dus ook maar de vrouwen worden meteeen uitgemaakt voor hoer dus dat bedoel ik met hypocriet
  want ik heb vaak zo gesprekken met mijn man hij zegt zelf dat het te idioot voor wooorden is dat elke man met een maagd wil trouwen terwijl ze van te voren al 10 tallen keren getrouwd kunnen zijn

  alaikoum salaam
  zohra

 28. 29 sji'iet ahlulbayt as 28 juni 2007 om 11:39000000 pm

  zowel bij permanent als tijdelijk huwelijk is er sprake v gevoelens, tijdelijk huwelijk is toegelaten in quran en heeft nikske, maar ook nikske met prostitutie te maken waar er geen sprake is v gevoelens

  nogmaals voorkeur gaat nr permanent huwelijk, uitzonderlijk indien permanent onmogelijk is, tijdelijk huwelijk, maar geen masturbatie wat in quran haram is

  salukes

 29. 30 NADIYA 29 juni 2007 om 2:06000000 pm

  Salaam

  Tijdelijk huwelijk??? Nog nooit van gehoord…
  Mannen kunnen nogal voordelen uit de koran halen als het over hun lusten gaat.
  Een huwelijk moet je serieus nemen en niet voor tijdelijk je lusten te bevredigen en dan scheiden of wat?
  Ach mannen toch, wanneer gaan jullie eens de koran gebruiken voor wat het dient en niet alleen voor wat je mag en uit welke voordeel je het haalt. Als je die stuk neemt van de koran, neemt dan alles en niet datgene dat voor jullie uitkomt.
  En ja zo’n mensen die alleen hun voordelen uit de koran halen voor hun behoefte, rechten,… en wat de koran zegt niet volledig naleven.
  Ja dat noem ik hypocrieten!

  Wa salaam halekoem

 30. 31 sji'iet ahlulbayt as 29 juni 2007 om 3:12000000 pm

  nadiya in een huwelijk worden lusten bevredigd v zowel MAN als VROUW

  een vrouw heeft ook recht op mut’a, haar volste recht: bijv gescheiden vrouw met kinderen wilt geen man in haar huis en die man hoeft haar nikske te vertellen en toch wilt ze haar behoeften bevredigd zien. zij kan mut’a doen. als Allahswt iets toelaat, dan is het vr beide partijen goed, maar Allahswt geeft voorkeu vr permanent huwelijk en mut’a is er vr uitzonderingen

  er zijn wat gescheiden SUNNIvrouwtjes die graag betrekking hebben met een man, zonder hem in huis willen en zonder zich te bemoeien met haar leven: probleem is da er vdie sunnivrouwtje zijn die da op hun manier doen: zina met een gehuwde man of niet-gehuwde man. mut’a is halal, waarom geen mut’a ipv zina???????????

  heeft niets met hypocrisie te maken, maar persoonlijke keuzes in het leven

  salukes

 31. 32 sji'iet ahlulbayt as 29 juni 2007 om 3:17000000 pm

  ‘k hoor genoeg verhaaltjes en ben nikske uit m/duim aan het zuigen.

  en nadiya ge moet leren lezen: permanent huwelijk staat op eerste plaats en voorkeur gaat nr da soort huwelijk

  mut’a is er voor uitzonderlijke gevallen: als een man gans z/leven arm is en geen geld heeft om te huwen en vr een vrouwtje te zorgen en ni elke dag kan vasten, moet ie dan masturberen???? das haram. oplossing: hij kan tenminste mut’a doen want die behoefte heeft Allahswt aan hem gegeven en Allahswt is Rechtvaardig. Als Hijswt een behoefte geeft aan een mens, dan zal hij die mens niet aan z/lot overlaten zoda hij een gefrustreerd psychisch gestoorde mens wordt omda hij z/seksuele driften continu moet onderdrukken. Allahswt geeft iets en geeft ons mogelijkheden.

  Ge kunt geduld uitoefenen, maar gans je leven die seksuele driften onderdrukken gewoonweg omda je geen geld hebt om te huwen en vr vrouwtje te zorgen!!! Allahswt is niet onrechtvaardig!!!! Allahswt gaat ons niet ziek maken, staghfirullah, maar een mens maakt zichzelf ziek of wordt door derden ziek gemaakt

  salukes

 32. 33 sji'iet ahlulbayt as 29 juni 2007 om 3:17000000 pm

  heb over UITZONDERINGEN gesproken Nadiya!!!!!!!!!!!!!!!!

 33. 34 zohra 29 juni 2007 om 8:47000000 pm

  salam alaikoum sji’iet

  je hebt het over een arme man die geen geld heeft om te trouwen maar is het niet zo dat als hij elke keer trouwt om sex te hebben hij moet de bruid toch een bruidsschat geven?
  heeft hij daar dan wel geld voor?

  alaikoum salaam zohra

 34. 35 sji'iet ahlulbayt as 29 juni 2007 om 10:28000000 pm

  bruidsgift geldt vr beide soorten huwelijk, maar bruidsgift daar plakt geen cijfer op: er zijn vrouwen die quran als bruidsgift aanvaarden

  fatimazahra as heeft bijna niets gekregen omda ali as bijna niets had: das pas de sunna da vrouwen dienen te volgen als ze willen

  salukes

 35. 36 yasmina 30 juni 2007 om 8:41000000 am

  salaam zohra

  ik wil alleen reagereh op dat kleine stukje wat je noemde van je dochter en je familie wat op je dochter paste.
  Mij is altijd geleerd dat je als man en vrouw ,ook in bijzijn van je kinderen best wel mag zien dat je van elkaar houdt… dus wel naast elkaar zitten,en een knuffel mag zeker en een kus op de wang ook…maar als je dat niet doet,dan betekent dat niet dat jou familie die dat wel doet meteen niet normaal zijn
  Plus het feit over hoofddoek dragen dat het niet netjes zou zijn als je naar buiten gaat en je hem niet draagt.Natuurlijk is het beter om je schoonheid te verbergen…maar je weet niet de achtergrond van degene die geen hoofddoek draagt.Misschien doet die persoon wel bidden 5x per dag en vasten en alles wat met islam te maken heeft,maar omdat die persoon de hoofddoek niet draagt is ze niet meteen slecht.
  Nu wil je misschien weten of ik zelf getrouwd ben en hoofddoek draag…ja allebei
  Heb een zoontje en mijn man en ik zijn allebei erg actief in de moskee.. hij voor mannen en ik voor vrouwen.Ons zoontje ziet hoe mijn man lief met mij omgaat en vindt dat erg grappig….Ik val je niet aan ,lieve zuster

  salaam

 36. 37 Noor 30 juni 2007 om 9:50000000 am

  Salaam..
  Ik vind dat iedereen naar zichzelf eens moet kijken en zijt eens eerlijk met uzelf …als ik sommige reacties lees,denk ik bij mezelf ‘wat ben jij heilig ‘met andere woorden schijnheilig …Er is niet 1mens op de wereld die geen zonde heeft gepleegd ,de 1 wat erger als de ander dus wijs u vinger niet naar een ander maar naar jezelf …Ik weet dat je geen zonde kunt goed praten maar je moet het soms in zijn geheel bekijken ,er spelen dikwijls veel factoren mee en een mens is zwak ,maar als je oprecht spijt hebt van je zonde,dan zal ALLAHswt jou heus wel vergeven…indien je het niet opnieuw pleegt natuurlijk… Je hoeft je niet te tonen of jezelf te koop stellen dat je “de perfecte moslim(a)bent” hou het voor jezelf en voor ALLAHswt maar voel met hun mee of bid voordegen die het zwakst zijn ,zonder dat je ermee instemt ….
  SALAAM …vrede…

 37. 38 ghadisja 30 juni 2007 om 2:01000000 pm

  voor 40 agen zwangerschap mag je abortus plegen want het kind heeft nog geen ziel (ruh)
  dus ze moet best een abortus laten plegen
  de rest is shame natuurlijk
  de grootste fout is van de jonge
  eerst zwanger maken en dan laten zitten d

 38. 39 ghadisja 30 juni 2007 om 2:03000000 pm

  mannen, fout van de meisje is natuurlijk kans egevn voor zina ……
  ja tegen woordig is het echt moejlijk om geen zina te doen alle meisjes en jogens hebben tegenwoordig de kans om alleen te zijn, ouders moeten hun jongeren na 10 h savonds ni meeer nr buiten laten…
  al het slechte gebeurt snachts…….

 39. 40 Halima 30 juni 2007 om 7:42000000 pm

  Asalaam moehalaikoem

  K vind het erg wat er gebeurd is. insha Allah zullen ze allebei berouw tonen, je kan de tijd niet terugkeren. Maar Allah Iehdiena allemaal.

  Wat betreft hoe het meisje gekleed loopt, kledij zegt niks over een meisje. Ik ken genoeg meisjes die er volgens sommigen uitzien als ‘hoeren’, maar die echt een Masha Allah hart hebben en ook bidden enzo, maar ze nog niet het karakter hebben om hun kledij aan te passen. Of meisjes die wel degelijk gekleed lopen, maar bijv, zonder make up. Maar je hebt ook meiden die echt van kop tot teen gekleed zijn, maar waar je alles van haar vormen ziet, daar het wit is en het volledig doorschijnt.Of een djeleba,waardoor je haar benen ziet, of zelfs bh’bandjes en al. Hoofddoeken die volledig doorschijnend zijn enzo, make up niet normaal,waar naast de mannen getrouwd of niet getrouwd er naast lopen en het blijkbaar niet erg vinden.

  Het zit hem niet in het uiterlijk hoor. Dus Fatima zoals jij zegt ja maar de ouders en dit en dat. Die ouders kunnen hen niet verplichten die of die kledij aan te doen, het is aan het meisje zelfs om te bepalen hoe ze gekleed wil gaan. Die ouders kunnen eens wat opmerkingen maken,maar als het meisje niet luistert, is het haar eigen verantwoordelijkheid. Als de ouders teveel gaan zagen op haar kledij enzo, dan gaat dat meisje van huis lopen e.d. dan zijn we nog verder van huis.

  Het innerlijke dat telt, tenslotte kijkt Allah swt eerst naar ons harten,maar dat spijtig genoeg zien de mensen niet van op afstand. Ze baseren zich altijd op het uiterlijk, en naar later toe pas op het innerlijk;

  Wij veroordelen of beoordelen te snel.

  Wat dat meisje betreft, we weten niet hoe het haar is overkomen.

  Het kan evengoed een ander meisje overkomen, die zeg nu maar eens goede moslima is en ze chat een jongen of via een vriendin diens broer leert kennen.
  En die vindt hem knap en hij beloofd haar hemel en aarde of hij spreekt over de Profeet saw zegt dit en dat.

  Troost je die gasten zijn ook niet te onderschatten hoor, ze gaan tegenwoordig zelfs liever meisjes die hoofddoek dragen gaan inpalmen,omdat ze denken ah ja die is maagd,maar niet voor lang meer. En gaan weddenschappen aan en al.
  Ewa en dat meisje, wordt verliefd, en moehim ze ontmoeten elkaar, ze drinken iets op een openbare plaats, die jongen gaat iets in haar glas doen, ( drugs) en dan beseft ze niks meer en dag later, komt alles naar boven en dan denkt ze wat heb ik nu weer gedaan,ik kan zo echt niet haar huis enzo of ze is verliefd en het begint met iets kleins en vanaf dat Sjaitaan ermee gemoeid is jong, Allah iesta. Nooit niks gehoord over de LOVERBOYS?? In Nederland en Antwerpen?

  Mensen hebben tegenwoordig angst van andere mensen en ouders enzo, maar ze vergeten de belangrijkste persoon, ALLAH SWT. Hij is diegene die vergeeft en daarover kan alleen Hij oordelen , en het is niet aan ons.

  En Sjiet, waarom spreek je altijd van de SUNNIS?? zeg maar gewoon moslims hoor. En wie zegt dat het meisje geen moslima is?? Wij kunnen nogmaals niet oordelen over wat dat meisje gedaan heeft. Wel is het erg dat de jongen zijn verantwoordelijkheid niet draagt.

  Ik ken wel meisjes wie dat het ook is overkomen, maar waarvan toen de ‘vriend ‘ zijn verantwoordelijkheid heeft opgenomen en ze al was het maar voor de wet zijn getrouwd en voor het marokkaans consulaat. Het blijft zina, maar als ze berouw tonen aan Allah swt, zal Hij hen insha Allah wel vergeven.

  Dus wat wij kunnen doen,is hopen dat het ons nooit niet overkomt, en dat de meisjes en jongens van deze tijd insha Allah nog tot inkeer zullen komen.

  ( ja ik hoor sommigen al denken van ja maar als je logisch nadenkt, overkomt je het niet. ewa insha Allah overkomt ons dit nooit meisjes, we denken soms van we zijn slim (daar vergissen velen zich in), maar sommigen jongens zijn sluwer, en gaan de zwakke plekken)

  Maar kijk nu is het dit meisje,soms gebeurt het ook dat achteraf de jonge de dupe is van heel het spel,dus ik hoop echt insha Allah dat het nog goed komt met onze marokkaanse gemeenschap, dat ze echt op Het Rechte Pad komen, en er ook echt blijven insha Allah.

 40. 41 NADIYA 30 juni 2007 om 10:16000000 pm

  sji’iet ahlulbayt as over uitzonderingen gesproken…
  Als een man arm is en wilt trouwen en een vrouw vindt die hem accepteert zoals hij is, is er toch geen probleem?
  Bewijs me waar je het vandaan hebt dat een man of vrouw muta of what ever kan verrichten zonder te trouwen en dan er weer vandoor gaat na zijn of haar lusten.
  Dit klinkt niet logisch voor mij? Ik bekijk het als zina…
  Arm of niet arm wat maakt het uit? Allah maakt het ons natuurlijk makelijk, maar als je iets wilt uitleggen, doe het dan goed en kom af met bewijzen.
  Waar kan ik het in de koran terugvinden of hadith?
  Ik wil gewoon bewijzen van die uitzonderingen “sji’iet ahlulbayt as”.

  Wa salaam ghalekoem

 41. 42 NADIYA 30 juni 2007 om 10:18000000 pm

  Salaam

  sji’iet ahlulbayt as en over verhaaltjes horen…
  Wie moet er hier dringend gaan lezen, verhalen horen is niet voldoende, heb je het zelf opgezocht?
  Er zijn zoveel verhaaltjes sji’iet ahlulbayt as maar daar ben ik niks mee, ik wil de bronnen.

  wa salaam ghalekoem

 42. 43 zohra 30 juni 2007 om 11:09000000 pm

  salaam alaikoum yasmina

  ik begrijp wat je daar mee wil zeggen ik heb me ook verkeerd uitgedrukt
  ze ziet wel dat we elkaar lief vinden maar we gaan niet bij elkaar op schoot zitten en dat deden hun wel maar voor haar was dat raar omdat ze dat niet zouden doen als ik daar ook was of mijn man daar was en met niet netjes bedoeld zij dat ik me dat moet schamen als ik zonder hoofddoek naar buiten ga ze kent het verschil niet tussen niet netjes en schamen

  alaikoum salaam zohra

 43. 44 sji'iet ahlulbayt as 1 juli 2007 om 12:39000000 am

  op deze site zijn genoeg verhaaltjes zonder bron, ok dan gelooft ge mij ni

  waarom ik sunni heb gebruikt zuster is da er bij gescheiden sunnivrouwen tevens nood is nr mut’a want er zijn er verschillende die een man willen vr liefde en puntje puntje, maar geen man in huis willen die over hun kinderen commandeert of over haar commandeert: ideale oplossing is dan mut’a, maar gezien ‘umar da haram heeft verklaard, heeft die vrouw geen andere keuze behalve zina plegen als ze zich ni kan bedwingen en ni constant kan vasten

  en of ge het nu gelooft of ni: er zijn in antwerpen gescheiden moslimas die met gehuwde mannen zina plegen.

  mut’a is in m’n ogen een oplossing als ze zawaj daa’imi (vr altijd huwen) ni wilt

  ik wou sunnis ni aanvallen, maar gaf gewoon een vb da het bij sunnis voorkomt da ze seks willen, maar geen man die gezinshoofd is en over opvoeding v haar kinderen v haar ex wel te verstaan iets te zeggen heeft. das hun eigen keuze, maar weet dak die vrouwen ni belachelijk maak of zo, maar ik begrijp da ze die keuze in sommige gevallen willen maken. moeten zij zich dan gaan masturberen????? haram!!!!! en als zij da ni willen en ze willen echt een man enkel vr geslachtsverkeerd, is da haar keuze. ik begrijp da als vrouwen daarvoor kiezen. zij zullen hun redenen drvoor hebben

  een man die zich ni kan bedwingen en ni kan vasten en geen geld heeft om permanent ete huwen, die begrijp ik als hij mut’a doet: geslachtsdrift is iets da ge v Allahswt hebt gekregen en ni iedereen is in de mogelijkh om da onder controle te houden en Allahswt heeft mut’a vr zo’n gevallen gegeven. liever halal dan haram

  nogmaals, voorkeur gaat nr permanent huwelijk, maar mut’a is er vr uitzonderlijke gevallen: bv gescheiden vrouw wilt enkel man vr de liefde en niet meer!!! of arme man wordt maar ni rijker en kan z/verlangens ni meer onderdrukken.

  salukes

 44. 45 Anoniem 1 juli 2007 om 1:08000000 pm

  assalamou halaikoum wr wb

  dat mensen in zo’n zonden vallen is niet iets nieuw
  omdat dan weer met een tijdelijk huwelijk zogenaamd tegen te houden /helen is de toppunt van hypocritie

  het was idd zo dat een tijdelijke huwelijk in het begind van de islaam dit toegestaan was (dat ging dan vooral omdat men verre reizen maakten en dat voor lange tijd )dat het daarom toegestaan werd wat daarna werd afgeschaft doordat er misbruik van werd gemaakt en ook te veel nadelen heeft

  inderdaad moest iran weer met zo’n idee komen een soort verloving gaat het niet dus niet meer huwen awel ja miss na 20jaar met eigen dochter huwen

  hoe kun je nu op die manier een gezin in stand houden en een gemeenschap beschermen

  een tijdelijk huwelijk is zeker geen alternatief
  het is slecht een mooi verpakking voor een stinkend cado

 45. 46 Gitpia__ 1 juli 2007 om 2:54000000 pm

  Salaam Alikum aan alle leden,

  Helaas zijn hier enkele die zich hoog willen prijzen dat het bij hen niet zou kunnen gebeuren.
  Een mens kan fouten maken en wie zijn wij om daar een oordeel te vellen, terwijl Allah St Barmhartig en vergevend is?!?

  Er is steeds de regel der vingers dat zegt, ik wijs naar één individu terwijl de rest van de vingers naar me wijzen. Hoe logisch het klinkt, vergeten we nog steeds ons eigen sporen te blussen die we maken.

  Fatima, je uitspraken leveren geen oplossing, maar juist narigheid aan het slachtoffer. Als moslims hebben we de taak gekregen om de slachtoffers te steunen en niet in het kraaien van onzin. Indien iemand daar niet voldoet is het beter te zwijgen dan te blijven melken in het schetsen van een situatie met een bijvoegend verhaal. Het is beter de genade en vergeving aan Allah St te vragen aan het slachtoffer, zodat Allah St ons juiste weg laat bewandelen.

  Z’d daar voorzichtig met je uitspraken, want elke woord kan een geboorte verwekken in je eigen familie of je naaste kringen die je schade kunnen brengen, waarvan je in het verleden achteloos nooit had gedacht.

  Veronderstel dat ze inderdaad God niet kennen, maar dit kan een aanleiding zijn tot het dicht brengen bij de Almachtige. Het is niet dat we de verplichte regels volgen, dat we al kunnen spreken van een doorbraak. Nee, natuurlijk niet het oordeel ligt nog steeds bij de Almachtige en waardoor we bij elke gebed vergiffenis vragen en het aannemen van onze geloof door de Almachtige. Amien Ya Rabbi 3alamien.

  Nog een fout die we begaan is de mens oordelen op het uiterlijk. Helaas is al meermaals bewezen diegene die je denkt dat ze zijn, helemaal niet zijn. Dit heb ik zelf ondervonden in mijn leven. Daardoor mijn mede moslims, zoals Halima al heeft aangehaald is het hart dat de doorstroming geeft aan het geheel. Dat is het begin punt. De rest wordt op later tijdstip langzaam opgekleed.

  Moge Allah St ons vergeven door onze tekortkomingen en het bijbrengen in het Ihsaan.
  Allah homa Amien Ya Rabbi 3alamien.

 46. 47 Halima 1 juli 2007 om 5:04000000 pm

  Amien

  Dank je broeder Gitpia.

  Sjiiet wat ik je nog wil zeggen, ik begrijp je nu wel. Daar het volgens soennieten verboden is om mu’ta te doen, en volgens sjiieten wel mag.

  Ik vind echt sorry trouwen doe je enkel met de juiste intentie,en insha Allah permanent.

  Ik heb het niet over ook al gaat je huwelijk niet goed, dat je bij elkaar moet blijven. Nee Allah swt heeft niet voor niks gezegd dat scheiden mag onder bepaalde voorwaarden.

  En wat je zegt over die mensen, die zijn gek als je mij vraagt. Een vrouw die en man niet rondom haar tolereert, kom jong dan moet ze hem helemaal niet toleren.

  Hij is wel welkom voor af en toe een afspraakje en wat nog meer, maar voor echt samen te leven, nee dat wil ik niet. Sorry hoor maar dat keur ik niet goed.

  Ik weet het gebeurd vaak, dat mensen gehuwd of ongehuwd zina plegen met of zonder kinderen.

  Als je iemand goed leert kennen, ga ik er vanuit dat je er echt je HELE LEVEN mee wilt delen? BED, TAFEL EN AL DE REST.

  En niet voor even of dit wel en dat niet. Maar Allah iesta ou safe.

  Mensen schamen zich niet meer voor zulke dingen. Nochthans zouden we moeten zijn. Als je dat hoort is het niet meer te doen. Mensen worden gek ja.

  En ik keur dus die tijdelijke huwelijken niet goed, sorry. Klopt wat anoniem zei, was vroeger toegestaan. Maar omdat men later gezegd heeft nee ofwel permanent of niet en anders moet een man vasten.

  Je zegt is moeilijk om te vasten, ja klopt maar als je echt wilt, moeilijk gaat ook.

  Of anders trouwen, ok je hebt niet genoeg geld, maar tegenwoordig heb je niet zoveel nodig hoor.

  Je hebt zowiezo bron van inkomsten( loon,werkloosheidsuitkeringen,ocmw uitkeringen, ziekte uitkeringen, …)

  dus en als je enkel het viert met je broers en zussen, moet het ook niet veel kosten.

  Dus nogmaals, alles is mogelijk.

  Maar insha Allah komt het toch nog goed,met onze Ummah. En gaan de mensen beginnen beseffen dat dit wereld maar voor EVEN is, maar het Hiermaals voor altijd is. Dus als we het goed doen, gaan we insha Allah naar Djennah. En anders naar de Hel. Indien we kleine zonden begaan hebben, eerst voor boeten in de Hel,en dan naar De Hemel.

  Maar mensen vergeten ALLAH swt, omdat ze hem niet zien, en denken oh als die persoon of die en die maar niet weet, is het goed.

  Maar nogmaals zelfs die mensen kunnen tot inkeer komen en echt berouw tonen.

  Er zijn nog veel andere dingen waar mensen opletten en mensen ik hokjes gaan plaatsen. Mannen met baarden en lang kleed, zijn echte moslims. Zij die geen baard hebben,niet enzo.

  Als je zo gaat kijken, het is ook aan ONS om mensen niet te beoordelen of veroordelen. Maar de mensen hun zelf laten zijn,en indien we zien dat een broeder of zuster verkeerd is, of hulp nodig heeft. Er dan ook te zijn voor die persoon en echt advies geven.

  wa Salaam moehalaikoem

 47. 48 khalil 1 juli 2007 om 7:26000000 pm

  ssalam

  ik vond heel erg interessant wat jullie allemaal gezegd hebben,maar ik heb gemerkt dat de ene wil fouten bij de ander zien om te kunnen aanvalen,maar goed inshallah
  ik denk dat het grotste probleem is naar de omstandigheeden en faktoren die sowel de man als de vrouw tot zina niet dwingen maar leiden.

  wassalamoualaikoum broeders en zusters
  khalil

 48. 49 sji'iet ahlulbayt as 1 juli 2007 om 8:59000000 pm

  mut’a is nog steeds toegelaten want Allahswt laat het toe in quran en ‘umar heeft het verboden gemaakt.

  wie heeft ‘umar toestemming gegeven om da verboden te maken???????

  terwijl hij zelf mut’a heeft gedaan.

  had ‘umar da ni verboden gemaakt, dan zou er bijna geen zina bestaan.

  meer heb ik ni te vertellen: op http://www.al-islam.org kan je tekst daarover zoeken, zelfs in het nederlands volgens mij, er staan zo v die artikels in versch talen

  salukes

 49. 50 www.BenAyad.be 1 juli 2007 om 9:41000000 pm

  VORIGE    1   –   2   –   3    –    4   –   5    –    6    VOLGENDE


Comments are currently closed.آلسلام عليكم ورحة آلله وبركاته

 • 2,101,613 مسلمين --> مؤمنين

Prikbord Info:               سورة الفا تحة

سْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِِ 1 الْحَمْدُ للّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ 2 الرَّحْمـنِ الرَّحِيمِ 3 مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ 4 إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ 5 اهدِنَـــا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ 6 صِرَاطَ الَّذِينَ أَنعَمتَ عَلَيهِمْ غَيرِ المَغضُوبِ عَلَيهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ 7
أمين
كلمة الله هي الحقيقة
colorbar.gif
GASTENBOEK - HELPDESK - Wie ben ik?
  Aanmelden - Registreren
  Wachtwoord  vergeten ?

Kalender

juni 2007
M D W D V Z Z
« Mei   Jul »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  

Bezoekers Info: Locaties.

Locaties: DEEL I - DEEL II.

Thalla & Beslama!!!

                لآ إله
إلآ آلله محمد رسول آلله

بن عياد محمد رشيد
www.BenAyad.be - Islam & Actua
Advertenties

%d bloggers liken dit: