Wat betekent ‘Mahram’ en wie is deze persoon ?

Salaam Alaikoem wa rahmatoellah wa barakatoehoe,
Beste Broeders en Zusters in de Islam,

In de naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle. Lof zij Allah de Heer der werelden. Deze vraag wordt vaak gesteld en vaak worden er vragen gesteld over de broers van de man (zwagers), of het toegestaan is om samen met hem te zitten en de h’idjaab in zijn aanwezigheid af te doen…etc

Sheikh drs. H’oesaam d-dien ‘afaanah antwoordde op een eerder gestelde vraag in het boek “yas-aloenak 2/4/405)” door te zeggen: De echtgenoot van de zus (schoonbroer) is een vreemde voor de zus van de echtgenote. De regels die betrekking hebben op hem zijn hetzelfde als die op vreemde mannen, behalve één regel en wel dat het hem niet toegestaan is om de zus(je) van zijn echtgenote te huwen zolang zijn echtgenote nog bij hem is (dus dat zij niet overleden is of dat hij van haar gescheiden is).

Een grote fout die mensen maken is dat de schoonbroer gezien wordt als mah’ram voor de zussen van de echtgenote. Dit is een verkeerde gedachte die op geen enkel islamitisch wettelijk bewijs gebaseerd is. Omdat de schoonbroer niet met de zus(je) van de echtgenote tijdelijk mag huwen, stellen mensen vast dat de schoonbroer een mah’ram is van de zus(je) van de echtgenote. Mensen moeten beseffen dat dit tijdelijk verbod voor een huwelijk tussen de zus(je) van de echtgenote en haar schoonbroer geen algemeen langdurige verbod is. De mah’aariem van de vrouw zijn zij waar zij nooit mee mag trouwen, deze mah’ramieyyah (verbod) geschiedt door familiebanden of door het geven van borstvoeding of door een huwelijk.

– Wat de mah’aariem (meervoud van mah’ram) betreft uit familieleden; deze zijn de ouders en hun ouders en zo verder naar boven, zowel aan de kant van de vader als de moeder.

– En wat de mah’aariem betreft van de kinderen; deze zijn de kinderen van de vrouw en de kinderen daarvan, zowel de vrouwelijke als de mannelijke en wat na hen komt, zoals de kleinkinderen.

– En wat de mah’aariem na een huwelijk betreft; deze zijn de kinderen van de echtgenote.

– Van de broers zijn zowel de broers als de stiefbroers van de moeder of vader als de gewone broers, dus de ooms.

– De mah’aariem van de vrouw kunnen ook de kinderen zijn van haar broers en zussen, zowel de mannen als de vrouwen en de kinderen daarvan en wat erna komt.

– De oom aan de kant van de moeder en aan de kant van de vader, deze zijn niet genoemd in het Edele vers, maar ze hebben dezelfde regel als de ouders en worden als ouders bevonden door velen, dus de broers van de opa’s.

– Wat de mah’aariem na het geven van borstvoeding betreft; deze zijn hetzelfde als de mah’aariem die bij familieleden gelden, omdat de boodschapper van Allah e heeft gezegd: “Hetgeen dat verboden wordt na het zogen is hetzelfde als dat van de familiebanden.” (overgeleverd door Moesliem).

– Wat de eeuwige mah’aariem betreft na het huwelijk; deze zijn de moeder van de echtgenoot (dus de eigen moeder) en de echtgenote van je zoon en de moeder van de echtgenote (de schoonmoeder). Degene die tot de mah’aariem behoort na een huwelijk als het gaat om de echtgenote van de vader, zijn zijn zonen van andere vrouwen en wat de echtgenote van de zoon betreft, is zijn vader en wat de moeder van de echtgenote is de echtgenoot. (Al-moefassal fie ah’kaamie l-mar-ah: 3/161-162).

En Allah de Verhevene heeft vrouwen waar men niet mee mag trouwen in Soerat An-nisaa-e genoemd. Hij de Glorieuze zei:

“En huwt niet van de vrouwen die jullie vaders huwden, tenzij dat al gebeurd is (voor deze openbaring). Voorwaar, het was een zedeloosheid en toornafroepend (gedrag) en een slechte weg. (22) “Voor jullie verboden (om te trouwen zijn): jullie  moeders en jullie dochter en jullie zusters, en jullie vaders zustersen jullie moeders zusters en dochters van jullie broeders en dochters van jullie zusters en de zoogmoeders van jullie en jullie zusters van (dezelfde) zoogmoeder en de moeders van jullie vrouwen en jullie stiefdochters die onder jullie voogdij staan van vrouwen (de moeders van de stiefdochters) waarmee jullie geslachtsgemeenschap hadden. Wanneer jullie nog geen geslachtsgemeenschap methen hadden is er geen overtreding (om hem hen te trouwen), en de (voormalige) vrouwen van jullie zonen die uit jullie voortkomen en het huwen van twee zusters gezamenlijk, behalve als het reeds (voor de openbaring) gebeurd is. Voorwaar, Allah is Vergevensgezind, Meest Barmhartig. (23)”
(Soerat An-nisaa-e (4), aayah 22-23).

Allah de Verhevene verduidelijkt in een ander vers dat de vrouw haar schoonheden alleen bij aanwezigheid van een aantal mensen mag vertonen. Allah de Verhevene zegt in Soerat An-noer:

“En zeg tegen de gelovige vrouwen, dat zij hun ogen neerslaan en hun kuisheid bewaken, en hun sieraad niet tonen, behalve wat daarvan zichtbaar is. En zij moeten hun sluiers over hun boezems dragen en hun schoonheid niet openlijk tonen, behalve aan hun echtgenoten, of hun vaders, of de vaders van hun echtgenoten, of hun zonen, of de zonen van hun echtgenoten, of hun broeders , of de zonen van hun broeders, of de zonen van hun zusters, of hun vrouwen, of slavinnen waarover zij beschikken, of mannelijke helpers die geen begeerte meer hebben, of de kinderen die nog niet op de ‘aurah van vrouwen letten.”
(Soerat An-noer (24), aayah 31).

Hieruit kunt u herleiden dat het voor de vrouw toegestaan is om haar h’idjaab af te doen in aanwezigheid van de vader van de echtgenoot.

En Allah weet het beste.
(Bron: Ingezonden door een broeder in de Islam – http://www.al-islaam.com)

Advertenties

22 Responses to “• <b>Wat betekent ‘Mahram’ en wie is deze persoon ?</b>”


 1. 1 Abderrahman 26 februari 2007 om 10:34000000 am

  Goede topic. Ik wil het eens hebben over het volgende. Stel je bent getrouwd en je vriend/vriendin nodigt je uit om bij hen thuis thee te komen drinken. Die vriend/vriendin is ook getrouwd. Wie zou er dan naartoe gaan in de veronderstelling dat je allen samen zit in de woonkamer. Dus jij en je vrouw/man en je vriend/vriendin met haar vrouw/man…

  Bij ons is het de gewoonte om apart te zitten, maar dat is niet bij iedereen zo. Graag had ik geweten wie wat denkt en waarom juist. Lijkt me interessant.

  Groetjes

  Salaamoe halaykoem

 2. 2 Moke 26 februari 2007 om 8:39000000 pm

  Slm, sowieso moet je gescheiden zitten als je volgens de Islam wilt leven, indien als het om vrienden gaat. Familieleden niet, er zijn sommige mensen die verre familieleden weren en apart gaan zitten.

  Wat betreft volgens de westerse samenleving, mag men gewoon je zin doen. Als je snapt wat ik wil bedoelen????

  Thalla…

 3. 3 fatima 27 februari 2007 om 9:52000000 am

  salaam.

  je kan die mensen ook gewon ervoor zeggen hoe het juist in elkaar zit.dat je dat of dat niet mag doen dan islam.
  als het goede vrienden zijn hebben ze er vast begrip voor.
  en als er geen plaats is gaan de ” mannen” uit.
  dan heb je niks verkeerd gedaan.want de meeste autochtonen hebben geen apârte kamer voor gasten zoals de meeste aulochtonen dat wel hebben.

 4. 4 Abderrahman 27 februari 2007 om 10:01000000 am

  Dat is het nu net, ik had het er onlangs over met iemand en die vertelde me: het mag volgens de Islam wel dat de man en zijn vrouw samen zitten met een vriend van de man en diens vrouw. Enige hadith misschien die ons uit deze verwarring kunnen halen?

  Groetjes

  Salaamoe halaykoem

 5. 5 Moke 27 februari 2007 om 10:59000000 am

  Salaam, wie houdt hier gezien rekening mee?
  Normaal niemand, we zijn opgevoed door kufars van de kleuterklas, basisschool, middelbaar onderwijs tot hoge school of unief.

  En als het thuis een beetje meezit, wordt je nog een beetje rechtgetrokken.

  Heb verschillende verjaardagfeestjes, personeelfeestjes, of andere festiviteiten meegemaakt. Sorry, niets telt, dat berichtje is eigenlijk overbodig, zelfs onder moslims met elkaar hier in het Belgische. Als je ergens werkt, heb je omgang met mensen, zie je het ? Heb je omgang met buitensporige mensen, dan moet je hier niet teveel over nadenken… (niet moslims)

  Tot later !!!!!!!!! 😉

 6. 6 Abderrahman 27 februari 2007 om 11:51000000 am

  Wij houden daar thuis rekening mee lieve vriend. Ik ga niet akkoord met jouw vorig berichtje.

  Wat bedoel je trouwens met het feit dat je verschillende feesten hebt meegemaakt of omgang hebt met andere mensen op het werk? In welke context past dat in de topic.

  Salaamoe Halaykoem

 7. 7 fatima 27 februari 2007 om 2:06000000 pm

  vraag dit aan de imaam, ik zou zijn msn geven maar mijn msn doet raar en die heeft keiveel mensen gewist dus kheb hem niet meer. maar ik zou da zo doen gwn zegge op voorand en anders elke keer hun bij mij uitnodigen

 8. 8 Abderrahman 27 februari 2007 om 2:18000000 pm

  Hahaha. Als er vrienden bij mij thuis zouden komen dan ga ik met hen apart zitten en dan laat ik zijn vrouw bij mijn vrouw zitten, ook apart. Sommige jongens vragen, omwille van hun culturele achtergrond of huishoudelijke gewoontes, of ze hun vriend niet vertrouwen of dat ze zelf niet te vertrouwen zijn.

  Dat vind ik erg. Heb het zelf al meegemaakt toen ik mijn stelling innam en vertelde dat ik het beter vind dat ze apart zitten. Iemand vroeg me dan of ik dan liever heb dat de postbode mijn vrouw ziet, dan een “moslimbroeder”. Wat voor een debiele vraag was me dat.

  Ik heb gezegd dat, moest iemand mij uitnodigen en ik met hem en zijn vrouw samen zou zitten, ik mij verlegen zou voelen. Kzou me echt niet op mijn gemak voelen. Ik zou me echt ongemakkelijk voelen en als ik kon kiezen dan zou ik liever apart zitten of helemaal niet gaan. Maar niet iedereen heeft dezelfde mening.

  Salaamoe Halaykoem

 9. 9 Moke 28 februari 2007 om 9:25000000 am

  Beste Abderrahman,

  We leven hier in een andere samenleving en dienen het te respecteren, verder kan het voor problemen zorgen indien je de werkelijke toepassing wil uitvoeren over mahram.

  dat is wat ik eigenlijk bedoelde !!!

  Beslama, 😦

 10. 10 fatima 28 februari 2007 om 10:39000000 am

  respecteren is niet accepteren

 11. 11 Abderrahman 28 februari 2007 om 11:00000000 am

  Kan je misschien wat voorbeelden geven. Het geven van een hand bijvoorbeeld, maar daar kan je altijd een antwoord op geven, het mag niet van ons geloof. Als je het goed uitlegt, zullen ze dat begrijpen, als ze dat willen begrijpen. Misschien nog andere voorbeeldjes? Ik denk zo aan sollicitatiegesprekken, dan zit je alleen met een vrouw in de kamer (als zij de Hr-officer is) of met een man. Neem dan maar iemand mee naar het gesprek… 🙂 Mag een man eigenlijk alleen in de kamer zitten met een vrouw voor een gesprek? Kweet dat een vrouw niet alleen mag zijn met een niet-mahram man.

  Nog voorbeelden misschien die we kunnen bespreken?

  Salaamoe Halaykoem

 12. 12 Moke 28 februari 2007 om 12:03000000 pm

  Salaam Alaikoem,

  Over handenbegroetingen gesproken is het in een ander bericht te doen, waar uitgebreider verder op ingaan, dan alleen zoals hier over de mahram (aanwezigheid) gepraat wordt.

  Over handenbegroetingen – ben bezig deze bericht andere info toe te voegen.

  Maar goed, dus je gaat op gesprek voor werk en je zit daar alleen met de gespreksvoerdster. Ga je haar een hand geven of niet???

  Ik zou zeggen, je aanvaardt deze maatschappij om hier te komen wonen, dan dien je ook de waarden van deze samenleving na te leven (integratieproces), wil je een indruk maken op uw persoonlijkheid of een positieve impuls geven op uw geloof.

  Dan pas als er ruimte is voor de overleveringen van de Profeet (vzmh) toe te passen, dat je het ook doet. De hadieths zijn gemakkelijker persoonlijk toe te passen, dan in met meerdere mensen.

  Je weet niet met welke soorten personen, dat je gaat te maken hebben.

  Als je een bepaalde hadieth direkt kunt toe passen, zou ik het ook doen, maar als er hindernissen zijn, moet je de deur open doen en door gaan (hand geven) en niet over de hindernis springen (geen hand geven). INDIEN MOGELIJK = integratieproces

  Zo niet, moet je niet met mensen omgaan of in contact komen.
  Slechte reputatie, wil je de Islam verder verkondigen…

 13. 13 Abderrahman 28 februari 2007 om 12:56000000 pm

  Ik zou gewoon zeggen dat ik geen hand kan geven. Islam past ook in de maatschappij. Als we elke hinderis die we tegenkwamen zouden moeten overnemen en daarbij een deel van de Islam achterwege laten, dan zou het heel erg zijn.

  Salaamoe Halaykoem

 14. 14 fatima 28 februari 2007 om 6:19000000 pm

  hoeveel handen heb ik al laten vallen.
  ik zie zoiets niet als een hinderpaal, je moet da gewoon weten aante pakken.
  niet arrogant overkomen.

 15. 15 ik ben fatma 27 april 2009 om 1:18000000 am

  asallamu caleka waraxmatulaahi wabarakaad

  ik hab een fraaqen vrouwen muslim maq niid zonder mahram reizen qaan

  maar ik vil qraaq aayah en hadith

 16. 16 Soukaina 15 mei 2010 om 9:53000000 pm

  Is mn schoonvader, Mijn Mahraam ?

  Graag met bewijs.

  Barak allahoefiek.

 17. 17 Hicham 17 december 2010 om 3:43000000 am

  Salaammu alekoem bete broeder en zuster.

  Ik ben er helemaal met abdelrahman mee eens omdat het gewoon niet toegestaan is in de islam om bij vrouwen te zitten.

  Je kunt wel vertellen dat het we in nederland woont, maar onze relegie ga eerst…..Insha Allah

  salaammu alekoem

 18. 18 Dorry 20 februari 2011 om 9:25000000 am

  Salam Alaikum Rachmadallaahi wa Barakatu
  insha Allaah is ieder van u en de familie in goed gezondheid. mach Allaah dit is een mooie website.
  het is Mach Allaah mooi om zo te lezen en te leren over mah’ram. maar wel wil ik even kwijt dat het in de praktijk erg moeilijk is om altijd een mah’ram mee te krijgen of te vinden 😉 maar Ilahamdullilah is er binnen de gemeenten`s waar we wonen genoeg dingen te kopen en te doen om geen mah’ram nodig te hebben Ilhamdulillah. over de feestjes waar mannen wat betreft de zwagers aan wezig zijn is al helemaal niet prettig om bij te zitten (voor mij dan;-)). ik wou even reageren op de zwager en schoonbroer woorden.
  zwager klinkt mij goed in de oren maar schoonbroer heb ik eigenlijk nog nooit van gehoord.
  ik heb het opgezocht en Ilhamdulillah zag dat schoonbroer een belgie`s woord is voor zwager en erg verrast was. weer wat geleerd mach Allaah
  wa Laikum Salam
  ‘Kennis is als regen en karakter is de grond, als de grond niet oprecht is dan zal de grond niets opnemen van de gezegende regen.’
  Soerah adh-Dhaariyaat (51):56

 19. 19 nazha 15 juli 2012 om 1:09000000 pm

  Salam alaikum broeders en zuster!
  Sorry ik zie hier van alles en nog wat gebeuren maar machallah 3alaikum op jullie vragen allemaal als jullie echt weten wat mahrama is dan praten jullie niet zo met elkaar in het openbaar als jullie zo praktiserend zijn!!!
  Wa 3alaikum o salam!

 20. 20 chafik 27 juli 2012 om 1:15000000 pm

  ik heb vraag.als zus de man me zwager. mag hij samer met vrouw van broertje zitten, in kamer of der groeten

 21. 21 Hamza 24 april 2013 om 4:26000000 pm

  Jullie maken er zelf van dat je een hijaab moet dragen, staat overigens nergens in de Qu’ran maar veel vinden het leuk het er zelf uit te halen, alsof het er instaat…Het is natuurlijk niet logisch dat dat een verplichting zou zijn, maar een keuze van een vrouw.
  Jullie maken het jezelf wel moeilijk allemaal met al die hadith verhalen over de profeet(pbuh). En nemen ze zo serieus dat sommige worden verheven naar een woord van allah (swt) zelf.

 22. 22 Zijn Dienares 22 september 2013 om 1:12000000 pm

  ^ Moge Allah jou leiden. Ameen


Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s
آلسلام عليكم ورحة آلله وبركاته

 • 2,101,613 مسلمين --> مؤمنين

Prikbord Info:               سورة الفا تحة

سْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِِ 1 الْحَمْدُ للّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ 2 الرَّحْمـنِ الرَّحِيمِ 3 مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ 4 إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ 5 اهدِنَـــا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ 6 صِرَاطَ الَّذِينَ أَنعَمتَ عَلَيهِمْ غَيرِ المَغضُوبِ عَلَيهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ 7
أمين
كلمة الله هي الحقيقة
colorbar.gif
GASTENBOEK - HELPDESK - Wie ben ik?
  Aanmelden - Registreren
  Wachtwoord  vergeten ?

Kalender

februari 2007
M D W D V Z Z
« Jan   Mrt »
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728  

Bezoekers Info: Locaties.

Locaties: DEEL I - DEEL II.

Thalla & Beslama!!!

                لآ إله
إلآ آلله محمد رسول آلله

بن عياد محمد رشيد
www.BenAyad.be - Islam & Actua
Advertenties

%d bloggers liken dit: