Baard: soenna of fard ? ? ?

De Regelgeving betreffende het Scheren van de Baard.
Vraag:
Wat is de regelgeving betreffende het scheren van de baard of het weghalen van een gedeelte ervan ?
Antwoord:
Alle lof is aan Allaah alleen, moge vrede en zegeningen met Zijn Boodschapper, zijn familie en metgezellen zijn. En hierna: Het scheren van de baard is Haraam (verboden), want er zijn verschillende authentieke en duidelijke ahadieth en overleveringen over dit onderwerp overgeleverd. Het scheren van de baard is ook verboden door de algemene argumentatie die verbiedt om de niet-moslims te imiteren.
Zo is er hadieth Ibn ‘Omar waarin de Boodschapper (vreda zij met hem) zegt: “Contradicteer de godenaanbidders en laat jullie baarden staan (Tauwfier al-Lehyaa) en knip jullie snorren kort.” In een andere overlevering: “Knip jullie snorren kort en laat jullie baarden groeien (‘Ifaa` al-Lehyaa).” En er zijn nog andere hadieth in deze betekenis! ‘Ifaa al-Lehyaa betekent: Het (de baard) behouden zoals het is! Tauwfier al-Lehyaa betekent: Het als een geheel laten zonder het te scheren, epileren of er iets van af te knippen.(Iemaam) Ibn Hazm heeft geraporteerd dat er een consensus (Idjmaa’ah) is over dat het kort knippen van de snor en laten groeien van de baard verplicht is.

Hij argumenteerde hierbij met een aantal ahadieth waaronder ook de voorgaande hadieth van Ibn ‘Omar en ook hadieth Zeed ibn Arqam waarin de Profeet (vrede zij met hem) zegt: “Wie zijn snor niet kort knipt hoort niet bij ons!” en At-Tirmidhie verklaarde hem Sahieh. En in (het boek genaamd) al-Foer’oe staat er, en dit is de tekst bij onze metgezellen (i.e. de Hanbalies): ‘Dit betekent dat het verboden is.’

Shaychoel-Islaam ibn Temiejah heeft gezegd: “Het Boek, de Soennah en al-Idjmaa’ah duiden erop dat we verplicht zijn om de Koeffaar tegen te gaan en we over het algemeen verboden zijn om hen te imiteren. Want, uiterlijke imitatie van hen is de reden tot imitatie van hun verboden manieren en handelingen. Beter gezegd, dit leidt tot imitatie van hen in overtuiging!” Imitatie (in het uiterlijk) laat dus innerlijke liefde en vriendschap na. Zoals innerlijke liefde ook imitatie op het uiterlijk nalaat.

At-Tirmidhie heeft overgeleverd (nr.2695) dat de Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Degene die een ander (volk) dan ons imiteert is niet van ons. Imiteer de Joden noch de Christenen!” In een andere overlevering: “Wie een volk imiteert behoort tot hen.” Overgeleverd door Iemaam Ahmed. En ‘Omar ibn al-Chattaab (t) weigerde de getuigenis te accepteren van diegene die zijn baard epileerde. En Iemaam Ibn ‘Abdoel-Bar zegt in ‘at-Tamhied’ (commentaar op Moewatta Maalik): “Het is Haraam (verboden) om de baard af te scheren. En niemand behalve verwijfde mannen scheren hun baarden af!” Hij bedoelt hier de mannen die op vrouwen (willen) lijken.

En de Profeet (vrede zij met hem) had veel baardhaar. Zoals Moeslim dat heeft overgeleverd (in hadieth) Djabir. In een andere overlevering: “Een dikke baard.” En in een andere: “Een dicht begroeide baard.” En de betekenis (van al deze overleveringen) is hetzelfde! Het is dus verboden om iets van de baard weg te halen omdat het algemene argumentatiemateriaal dit verbiedt.

Het permanente comité voor wetenschappelijk onderzoek en consultatie.
Voorzitter: Ibrahiem ibn Mohammed Alesh-Shaych
Vice-voorzitter: ‘Abdoer-Razaaq al-‘Afiefie Comite
Lid: ‘Abdoellaah al-Ghadayaan

Bron: Fatwa nr. 667 blz. 133-135 deel 5 uit ‘Fatawa van het Permanente Comite voor Wetenschappelijk Onderzoek en Consultatie’, ar-Riyaad Saoedi-Arabië.

Advertenties

23 Responses to “• <b>Baard: soenna of fard ? ? ?</b>”


 1. 1 Moke 14 februari 2007 om 8:09000000 am

  VORIGE    1    –    2    VOLGENDE

 2. 2 ummsayfullah 16 maart 2007 om 5:07000000 am

  salaam-e-laikum
  waarom nog spreken over het laten staan van de baard ,natuurlijk is dit een verplichting net als de hidjab(niqab)voor de vrouw
  ik heb in nederland 1 zoon net als mijn andere zonen met baard maaar hij vind heel moeilijk werk en ondervind grote problemen door het hebben van een baard
  iemnd op deze site zei jonge mensen hebben geen baard nu dat is niet waar in nederland zijn er best wel veel die net als mijn kinderen een baard dragen
  vrouwen ondervinden hinder van hun hidjaab en mannen door hun baard Ghair het zal je sterker maken
  en het onderscheid tussen kafir en gelovige versterken
  wa salaam e laikum wa rachmatulahi wa barakatoehoe

 3. 3 Soelaiman 6 mei 2007 om 1:20000000 am

  Ik sweer het maar deze man (van de video) heeft dus toch echt honderd procent gelijk. En hij is texaan…………..dat is helemaal toppie 😛

  Hij is nog grappig ook 😛

 4. 4 Soelaiman 6 mei 2007 om 5:39000000 pm

  “As-salaamoe alaikom ik had een vraag over baard: is nou een baard soena of niet. nou kijk je je hebt bijvoorbeeld gestudeerd voor advocaat en je hebt diplomas. maar ze nemen je nergens aan omdat je baard ander halve vuist lang is.maar je zit wel thuis met de uikering van andere mensen die hard hebben gewerkt.bedankt, ik verwacht uw antwoord. wa alaikomoe sallam”

  Astagfiroellah… Fatima, ik heb een vraag voor jouw. Zijn de werkgevers, degenen die jouw werk geven, of is Allah dat? 😉

  Volg je rasoels weg, dan zorgt allah voor jouw. 😀

 5. 5 henna leila 7 mei 2007 om 9:39000000 pm

  Salam alaikoum wr wb

  Soulaimaan,
  Ik ben geen 3alima, maar toch ga ik trachten te antwoorden, ik heb al eerder mijn mening gegeven over dit onderwerp.

  We staren ons dood op details op de puntjes die ergens op een i moeten gezet worden maar de i staat er nog niet.

  Als je spreekt over de hijab, dat is fard daar kan ik niks over zeggen.

  De baard: Ik dacht dat er een hadith bestaat over de baard, maar die is zeker niet verplicht.

  Hoe ga je leven in een maatschappij die hoofdzakelijk niet islamitisch is. Welke dingen raken joouw geloof aan, daarmee wil ik zeggen als iemand je komt zeggen je mag ni bidden anders… dat raakt je geloof aan.

  Mar of je baard draagt of niet, maakt dat je minder moslim. Wat heb je an een man met een baard die over het strat loopt alsof ie elk moment kan ontploffen. Met een nors gezicht en vloekend. Terwijl de profeet Saw het tegenoverstelde was van dit. Jammer genoeg lopen er heel veel van dit soort mannen rond.

  Is dat de manier waarop je van plan bent da3wa te doen. Waar is die schoonheid van de islam.

  Volg de voetsporen van de profeet, spreek zoals hij sprak gedraag je zoals hij dat deed, wees vriendelijk oprecht eerlijk,……… zoals hij was. met bard of zonder baard. Het is de boodschap die overbrengt en niet hoe je der uitziet.

  Wa astaghfirolah

  Salam alaikoum wr wb
  oughtokom fillah leila

 6. 6 Soelaiman 9 mei 2007 om 4:32000000 pm

  Allah maakt het niet moeilijk voor ons. (Surah ashr)

  Als je allah vreest, ver weg blijft van wat hij verboden heeft en rasoels pad volgt (inclusief zijn soenaths) wordt je geholpen.

  Je spreekt over dawa, als jij bijv. laat zien hoe de profeet praatte, kleedde, at, liep en zijn baard liet staan kan je niks gebeuren..

  🙂

 7. 7 j 16 mei 2007 om 7:28000000 pm

  baard is volgens mij wel verplicht maar jah

 8. 8 Tasniem 23 juni 2007 om 1:05000000 pm

  salaam aleikom beste broeders ,

  Het laten staan van de baard is een verplichting.

  Allah s.w.t vertelt dat de Satan heeft gezegd:

  (En ik zal hem bevelen de schepping can Allah te veranderen) (4:119)

  Het scheren van de baard is een verandering van de schepping van Allah en is gehoorzaamheid aan de Satan.

  En Allah s.w.t. heeft gezegd:
  (En wat de Boodschapper jullie geeft , neemt dat, en wat hij jullie verbiedt, onthoudt jullie daarvan) (59:7)

  De profeet s.a.w.s heeft gezegd:
  “Knipt de snorren bij en laat de baarden groeien, onderscheidt jullie van de heidenen”.
  ( Overgeleverd door Moslim).

  Praktisch betekent deze adith: knipt van jullie snorren watover de lip komt, en laat de baard groeien als vorm van onderscheding van de ongelovigen.

  En Hij s.a.w.s. heeft gezegd:
  Tien behoren tot de natuurlijke creatie (van de mens):
  bijknippen van de snor, laten groeien van de baard, Siwaak (tanden poetsen), snuiven van water door de neus, knippen van nagels…)
  (Overgeleverd door Moslim)

  De baard(groei) is dus door Allah s.w.t. geschapen. Derhalve is scheren verboden.

  Een overlevering zegt:

  “De Profeet s.a.w.s. heeft de manen die vrouwen imiteren vervloekt”.
  (Overgeleverd door al – Boucharie).

  Het scheren van de baard is een imitatie van de vrouwen. Wie dit doet stelt zichzelf bloot aan een vervloeking.

  Hij s.a.w.s. heeft gezegd:
  “Maar mijn Rabb heeft mij verplicht om mijn baard te laten en mijn snor bij te knippen”.

  ( Goed overgeleverd door Ibn Khozaima).

  Het laten groeien van de baard is een een bevele van Allah s.w.t. en Zijn Profeet s.a.w.s. Het is verplicht omdat de Profeet s.a.w.s. en zijn Metgezellen zich hieraan hielden. De verplichting wordt ook verduidelijkt door het verbod in de hadith over het scheren van de baard.

  Het is niet toegestaan om het haarop de wangen te scheren of om dit haar (er)uit te trekken, omdat het haar op de wangen behoort tot de baard.

  de medische wetenschap heeft vastgesteld dat de baard de amandelen beschermt tegen een zonnesteek en dat scheren slecht is voor de huid.

  de baard siert de man en Allah s.w.t. heeft de baard geschapen om de man te onderscheiden van de vrouw.

  We zien dat Allah s.w.t. dit ook doet bij andere creaties, zo heeft de haan ook een ‘baard’die hem onderscheidt. Toen een man geschoren en wel bij zijn vrouw binnenkwam tijdens de huwelijksnacht, terwijl hij daarvoor wel een baard had, verliet zij de man omdat ze hem niet meer knap vond. Adere vrouwen vroegen aan een vrouw waarom zij een man met een baard trouwde. zij antwoordde ‘Ik trouw een man en geen vrouw!’

  Het scheren van de baard is een grote zonde.Deze zonde moet bestreden worden, omdat de Profeet s.a.w.s. heeft gezegd:

  “Wie van jullie iets slechts ziet, laat hij dit dan veranderen met zijn hand, als hij dat niet kanmet zijn tong, als hij dat niet kan dan met zijn hart. dit is de zwakste vorm van geloof”.
  (Overgeleverd door Moslim).

  “Ik heb tussen jullie iets achtergelaten, als jullie dit goed vastpakken zullen jullie nooit dwalen; het boek van Allah en de Soennah van zijn Profeet”.
  (Overgeleverd door Al Haakim, en authentiek verklaard door Al- Albaani).

  “Wie zich afwendt van mijn Soennah behoort niet tot mij”.
  (Overgeleverd door Al-Boecharie en Moslim).

  Ik hoop dat dit genoeg daliel voor je is om je over te halen je baard te laten staan inshaAllah

  Moge Allah soebhaana wa ta3ala het makkelijk voor je maken!!

 9. 9 Zizou 23 juni 2007 om 4:10000000 pm

  Salaam,

  Ik kan ‘Henna Leila’ enkel maar bijstaan in haar argumentatie. Een schitterende metafoor trouwens van die ‘i’. Raar maar waar maar vaak beginnen we met de kleinste dingens terwijl er grotere uitdagingen ons te wachten staan. We beginnen ons huis te decoreren vooraleer de muren gezet zijn.

  Beste collega ‘Tasniem’. Na je betoog te hebben gelezen ben ik even in de war. Enerzijds pleit je voor het behoud van de schepping volgens Allah (swt) door te stellen dat Satan de bedoeling heeft om Zijn schepping te wijzigen. Scheren zou tot hiertoe behoren. Anderzijds hebben wij ook de plicht om ons lichaamshygiene te onderhouden. Ik denk dan aan nagels knippen, knippen van de haren, besnijdenissen,… Is dit dan geen wijziging aan het initiele schepsel??? Komt dit dan ook van Satan?

  Bij deze had ik graag een meer genuanceerd antwoord want ik weet niet meer wat onder legale wijziging valt en wat niet…

  M’a salaam

  PS: Pinkeltje rules…

 10. 10 henna leila 23 juni 2007 om 7:59000000 pm

  salam alaikoum wr wb

  bedankt zizou voor je antwoord toch nog iemand die ook aan deze zijde staat.

  Ik ben dan zo beu dat mensen zitten te vitten over details en het belangrijkste vergeten!!!

  Wat heeft het voor zin om rond te lopen met een broek die te kort is en een verwarde baard terwijl het hart leeg is of zoals een sa7abi zei wij hebben de imaan gkregen vóór de koran en jullie hebben de koran gekregen voor de imaan.
  Denk maar eens na hierover!!!

  Salam alaikoum wr wb

 11. 11 sji'iet ahlulbayt as 23 juni 2007 om 10:26000000 pm

  baard is toch sunna en daarbij in het arabisch spreekt men reeds v een ‘baard’ v zodra de baard begint te groeien

  vind da moslims op sunna zitten te vitten terwijl we met faraa’id eerst moeten beginnen

  henna leila ge hebt gesproken

  salukes

 12. 12 oem_moesa 25 juni 2007 om 1:20000000 pm

  In een hadith sahieh, door al-Baihaqee overgeleverd:

  “Ik heb niet iets achterwege gelaten wat Allaah jullie bevolen heeft, of ik heb het jullie ook bevolen,
  noch iets dat Allaah jullie verboden heeft, of ik heb het jullie ook verboden.”

  In soerah al-Hashr 59: 7 zegt Allaah:

  EN NEEM WAT DE BOODSCHAPPER JULLIE GEEFT EN BLIJF AF VAN DATGENE WAT HIJ JULLIE VERBIEDT.

  Deze ayaah is een bewijs van de plicht om de betrouwbare sunnah in alle opzichten te accepteren.

  In zowel Sahih Muslim als Sahih Bukharie heeft Abu Hurayrah aan ons overgeleverd dat Rasuulullaah (s.a.s.) zei: “Wanneer ik jullie iets beveel, doe er dan zoveel van als je kunt en als ik jullie iets verbied, vermijd het dan.”

 13. 13 Mel Nour 17 augustus 2007 om 9:43000000 pm

  leuk ik ben 19 en heb nog geen eens snor.

 14. 14 Mel Nour 17 augustus 2007 om 9:51000000 pm

  Oh en Tasniem,

  n beetje Taliban ?

 15. 15 henna leila 18 augustus 2007 om 12:39000000 pm

  Het is allemaal goed, een baard geen baard,

  MAAR VERGEET NIET HET FUNDAMENTELE,

  dat is wat ik steeds probeer duidelijk te maken.

  Hoe bad onze profeet saw, hoe deed hij zijn wodo.(rituele wassing)

  welke smeekbeden deed hij gedurende de dag
  en OP WELKE MANIER

  Vraag Allah swt ons te leiden, en ons te helpen om Hem te gedenken en te aanbidden op de beste manier

  Amien amien amin

 16. 16 fatima 21 augustus 2007 om 2:29000000 pm

  salaam

  een baard is soenna, niet verplicht toch beter om het te doen.
  ik vind PERSOONLIJK dat een man met baard een islamitischer zicht heeft.
  ik ben muslima maar ik denk ook dat ik er als een muslima moet uitzien.
  halfnaakt en volgeschminkt ga ik niet staan verkondigen dat ik muslima ben.
  je spiegelt je innerlijk af op je uiterlijk.
  wrm zo moeilijk doen? wil je baard niet doen , u zaak zijn zaak .
  …..
  u graf u zaak
  niemand moet zeggen dat hij een betere moslim is omdat hij een baard heeft of omgekeerd.
  islam is echt in het hart, dat is wat ik geleerd heb in mijn leven.
  dus pff baard of niet da’s geen must ofzo geen bizniz.
  gwn soenna dus als je het wilt doen is dat beter voor je zelf.en dat voelt echt goed, zeg ik niet uit ervaring , heb geen baard dontworry.
  ik draag hijab en dat ik voel me goed

  ma3a salaam

 17. 17 zaynab 12 november 2007 om 10:07000000 pm

  selemoe3eleykoem

  1.machaAllah zuster fatima dat u hoofdoek draagt maar elhemdoelilleh je doet het voor Allah (swt).

  2.het is niet te zien aan het baard (of hoofddoek)of dat een persoon moslim(a) is of niet.
  3.ik heb ook ergens gelezen dat u innerlijke eruit moet zien als u uiterlijke.
  4.is het nu verplicht voor een man dat hij een baard moet hebben?? of is dat gewoon soenna?gaat hij gestraft worden als hij zen baart nie laat groeien?

  la ila ha il Allah

 18. 18 Muhammed 17 juni 2008 om 11:49000000 pm

  Mensen Denk is goed na!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  Kijk naar de moslims in dit filmpje!!!!

  Zei spreken de waarheid waar je zeker in moet geloven!

  Scheer je baard niet!!

  EEN MAN IS EEN MAN GEEN VROUW!!!

  Je mAg aan je hygiene werken
  het is niet verboden!!!

  Baard valt niet onder hygiene want een baard kan je schoonhouden en is altijd netjes als hij schoon is…

  Lange nagels zien er niet uit een lange snor ook niet en lang okselhaar laat je zweten!

  NEEM MUHAMMED ALS VOORBEELD!!!!!
  ZOu hij ze baard scheren??? NEEEE!

  Dus zou een echte muslim zijn baard scheren????

  – Het verschil tussen een echte moslim en een niet moslim ligt in wel of niet 5 keer bidden perdag…

  Bid jij niet 5 keer per dag ben jij geen moslim!!!

  En daarna volgen de 77takken van ISLAM!!!

 19. 19 behroez 2 juli 2008 om 10:26000000 pm

  Het is heel simpel als het in de Qor’aan staat dat het een man verplicht is zijn baard te laten staan, dan moet het. Maar dat staat NIET in de Qor’aan. En Hadith? Wel er zijn zoveel Hadith die soms zelfs de Qor’aan tegen spreken (zoals het stenigen van overspelige) die kunnen NOOIT als Fard genomen worden. Bovendien is je de kledingskode wel eens opgevallen? Sunni; lange baarden,geen snorren, kort hoofdhaar op bedekte schedels en witte gewaden. Shia; korte baarden met snor, gewone hoofdhaar kapsels op onbedekte hoofden en zwarte kleding (onder de Shia hebben alleen de Ayatollah’s en Sufi’s lange baarden).

 20. 20 UmmSafiya 19 november 2008 om 12:06000000 pm

  Bismillah RaHmaani RaHeem,
  In the Name of Allah the Most Benificent the Merciful,

  Ik ben hier niet gekomen om te vooroordelen, dat is niet mijn plicht. Mijn plicht als een moslim is het goede aantesporen en het slechte te bevechten.

  “En wie een andere godsdienst dan de Islam zoekt; het zal van hen niet geaccepteerd worden en hij behoort in het Hiernamaals tot de verliezers.”
  (Soerat Aali ‘Imraan: 85)

  En:

  “Vandaag heb Ik jullie godsdienst voor jullie vervolmaakt en heb Ik Mijn gunst voor jullie volledig gemaakt en heb Ik de Islam voor jullie als godsdienst gekozen.”
  (Soerat al-Maa’iedah: 3)

  Tegen de mensen die zeggen dat men Rasulullah salalahu ‘alayhi wa salam’s ahadith niet moeten volgen maar alleen de Qur’aan is incorrect, en Allah Subhanahu wa Ta’alaa Weet het Beste wat Islaam inhoud. Want heeft Allah Jallah Jalalu niet het volgende geopenbaard, welzeker wel!:

  “Zij, die de boodschapper, de ongeletterde profeet volgen, die zij in de Torah en de Bijbel beschreven vinden, Hij die hen het goede opdraagt en het kwade verbiedt, veroorlooft hun de goede dingen en verbiedt hen de slechte dingen en ontheft hen van de last en de boeien die hen bonden. Zij, die in hem geloven en hem eren en ondersteunen en het licht dat met hem is nedergezonden volgen, zullen geheid slagen.”
  (Al-A’raaf: 157)

  Met ”boeien” word beperkingen bedoeld.

  HOE GA JE WETEN: Wat de Profeet salalahu ‘alayhi wa salam verbiedde, hoe hij salalahu ‘alayhi wa salam zijn leven leidde???! Is het niet door Ahadith? Is het niet Degene Die deze Qur’aan geopenbaard heeft, het volgende Gezegd heeft om Rasulullah salalahu ‘alayhi wa salam te volgen, zijn leefwijze te volgen, want Allah Subhanahu wa Ta’alaa Beveelde Rasulullah salalahu ‘alayhi wa salam te zeggen:

  “Zeg: ,,O mensen, voorwaar, ik ben de Boodschapper van Allah voor jullie allen. (Allah is) Degene van Wie het Koninkrijk over de hemelen en de aarde behoort, geen god is er dan Hij. Hij doet leven en Hij doet sterven. Gelooft daarom in Allah en Zijn boodschapper, de ongeletterde profeet, die in Allah en Zijn woorden gelooft, en volgt hem zodat gij wordt geleidt.”
  (Soerat Al A’raaf, aayah 158).

  ZEGT HET NIET IN HET EINDE, “Volgt hem zodat gij word geleid”
  Wat duidt dat aan?! Dat Allah ons Beveeld om Rasulullah salalahu ‘alayhi wa salam te volgen, HOE? door Ahadith? Waar kunnen we die vinden?? Bij vele geleerden. EN WIE ZIJN DIE GELEERDEN? Al Bukhari, Muslim, Tirmidhie, Abu Dawud, en welke geleerden nog meer? Ibn Taymiyyah, Ibn Baaz, Al Albani, en mijn Heer Weet het Beste welke nog meer.

  De algemene Islam is de Islam (zoals hierboven is omschreven in surah al A’raaf ayah 158) die de boodschap van alle profeten en boodschappers omvat. Die boodschap houdt in dat alleen Allah, de Verhevene het (alleen)recht op aanbidding heeft, en dat men Hem geen deelgenoten mag toekennen. De specifieke Islam is de religie de Islam zoals wij die kennen van de profeet Mohammed (vrede zij met hem).

  Een andere taak die de profeten hebben meegekregen, is het onderwijzen van de mensheid. De profeten en de boodschappers is deze taak op het lijf geschreven, zij zijn immers door Allah zelf geselecteerd voor deze nobele taak. Wat wij bijvoorbeeld van de profeten leren, is hoe God te aanbidden. Wij kunnen God dus niet op een manier aanbidden zoals wij dat willen, maar wij moeten God aanbidden zoals God dat via Zjn profeten en boodschappers aan ons kenbaar heeft gemaakt.

  En wij hebben ook tot jou de Vermaning (de Koran) geopenbaard opdat jij (O Mohammed) de mensen duidelijk maakt wat naar hen is neer gezonden’. (Soerat an-Nahl: 44)

  En rasulullah salalahu ‘alayhi wa salam sprak niet uit eigen begeerten:

  “En hij spreekt niet uit eigen begeerte. Het is slechts de Openbaring die aan hem wordt geopenbaard.”
  (An-Nadjm: 3-4)

  dit betekent dus dat hij niets uit zijn eigen begeerte doet, maar datgene doet wat zijn Heer Tevreden stelt, dus moeten we rasulullah salalahu ‘alayhi wa salam niet volgen, zodat we Allah Ta’alaa ook Tevreden stellen?
  Dus volg jou Rabb met de Qur’aan en volgt Profeet Muhammad salalahu ‘alayhi wa salam, hoe volgt men rasulullah salalahu ‘alayhi wa salam, door ahadith te lezen en het aan te nemen in je leefwijze, oftewel Sunnah (bet. Leefwijze), Moge Allah Tevreden zijn met jou.

  “O, profeet. Wij hebben u als getuige, drager van blijde tijdingen en waarschuwer gezonden. En als een roeper tot Allah met Zijn Toestemming, en als een stralende zon.”
  (Al-Anbiyaa’ : 45-46)

  O beste gelovigen, mensen hebben geen betere opvoeding gehad dan de Koran en hebben hun kinderen niets beters onderwezen dan de Koran. Het gedrag van onze Profeet (vrede zij met hem) was de Koran. Allah zegt namelijk (interpretatie van de betekenis):

  “En voorwaar, jij beschikt tot een hoogstaand karakter.”
  (Soerat Al-Qalam: 3)

  So ask your Rabb sincerely to guide you,
  May Allah make us those who are guided and follow rasulullah salalahu ‘alayhi wa salam the way our Rabb Wants us to follow him, May our Rabb let us belong to the righteous, mutaquun, and to those who receive Jennah Al Firdauws as a reward with the Mercy of Allah, as we cannot enter Jennah with our own deeds, we can only enter Jennah by receiving the Mercy of Allah, May we be rewarded with Jennah Al Firdauws, Ameen.

  Moge Allah mij vergeven voor mijn fouten, want al het goede komt van Allah en het slechte wat ik heb geschreven van mij.

  wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashadu an laa ilaha illa Anta astakhfiruka wa atubu ilayk

 21. 21 Amatu Allah 15 juni 2010 om 11:46000000 am

  astaghfirou Allah moge Allah alle moslilmmannen die weigeren een baard te laten staan leiden naar het rechte pad, het pad der profeten, amien. Elke profeet had een baard,zo ook de profeet alayhi salaat ou salaam. Wil je dan toch beweren dat het geen plicht is etc…doe het dan uit liefde voor de profeet alayhi salaat ou salaam, want als moslim zeg ik tegen jou: wil je niet zoals de profeet alayhi salaat ou salaam zijn?

 22. 22 Aanbidder van Allaah 15 april 2011 om 5:23000000 pm

  Salaamoe 3alaikoem wr wb,

  Subhana’Allaah, als iemand fan is van M. Jackson. Dan gaat die persoon zich kleden, gedragen, lopen en alle handelingen uitvoeren als M. Jackson. Of wanneer iemand fan is van Ronaldo, dan loopt hij met zijn shirt, zijn kaspel, enz.

  Wie is de grootste fan, idool, voorbeeld voor de moslim?

  Is het niet de Profeet Mohamed vrede zij met hem?

  Dus waarom zou een moslim zich niet gedragen, kleden, lopen en alle algemene handelingen doen als de beste der mensheid, namelijk de Profeet Mohamed vrede zij met hem.

 23. 23 Aanbidder van Allaah 15 april 2011 om 5:27000000 pm

  Salaamoe3alaikoem wr wb,

  Uit de voorafgaande reacties valt er heel wat af te leiden. Eentje daarvan is dat sommige zeggen dat de Islaam en/of Iemaan in je hart zit. Dit klopt ook. Maar moet je Iemaan niet in overeenstemming zijn met je uiterlijk?

  Dit is hetzelfde als een boek. De titel van een boek (uiterlijk van een moslim), geeft je een gedachte over het verhaal of inhoud van het boek (innerlijke van een moslim). Wanneer de titel je niet aanspreekt ga je het boek ook niet vast pakken of lezen.

  Een moslim met een baard of een moslima met een hidjaab hebben meer Iemaan dan een moslim zonder baard en een moslima zonder hidjaab.


Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s
آلسلام عليكم ورحة آلله وبركاته

 • 2,077,499 مسلمين --> مؤمنين

Prikbord Info:               سورة الفا تحة

سْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِِ 1 الْحَمْدُ للّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ 2 الرَّحْمـنِ الرَّحِيمِ 3 مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ 4 إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ 5 اهدِنَـــا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ 6 صِرَاطَ الَّذِينَ أَنعَمتَ عَلَيهِمْ غَيرِ المَغضُوبِ عَلَيهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ 7
أمين
كلمة الله هي الحقيقة
colorbar.gif
GASTENBOEK - HELPDESK - Wie ben ik?
  Aanmelden - Registreren
  Wachtwoord  vergeten ?

Kalender

januari 2007
M D W D V Z Z
« Dec   Feb »
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Bezoekers Info: Locaties.

Locaties: DEEL I - DEEL II.

Thalla & Beslama!!!

                لآ إله
إلآ آلله محمد رسول آلله

بن عياد محمد رشيد
www.BenAyad.be - Islam & Actua
Advertenties

%d bloggers liken dit: