• Meisje vermoord door 1.000 mannen.

Eerwraak tot eermoord volgens ‘Het Yezidisch Geloof’.
Het schenden van iemands eer is de ernstigste vorm van vernedering; de eer is dan eigenlijk alleen te herstellen door een daad van geweld. De mate waarin de samenleving dat geweld ook werkelijk eist verschilt van regio tot regio. Als een vrouw bijv. een vriendschapsrelatie heeft voor het huwelijk schendt zij daarmee de eer van haar echtgenoot (aldan niet kiezen voor die partner) maar in nog sterkere mate die van zijn familie van herkomst (Hoe zit dat met de man? Mag hij die gedragscode schenden?).

Straf en eerwraak zijn, LAST BUT NOT LAST. Als een ongehuwd meisje, al dan niet tegen haar zin, ontvoerd wordt door een man die haar wil huwen en ze weigert, dan is de eer van zijn familie geschonden.Is éénmaal iemand gedood, dan zal diens familie wraak willen nemen, en uit een geval van eremoord kan een bloedvete voortkomen tussen twee families of tussen twee hele stammen, die zich generaties lang voortsleept. Wraak is niet de plicht van een enkel individu maar van de hele verwantschapsgroep. En niet alleen de dader is een mogelijk doelwit van wraakoefening maar ook diens verwanten. Het vermogen en de bereidheid geweld met meer geweld te beantwoorden maakt deel uit van de eer van een familie- of stamhoofd.

De cyclus van geweld en tegengeweld kan op een aantal wijzen worden beëindigd. Er kan tussen beide partijen worden bemiddeld en een geldsom (diyet, “bloedgeld”) vastgesteld worden om de wraak af te kopen. Bemiddeling is eigenlijk alleen mogelijk wanneer er iemand is wiens gezag door beide partijen wordt erkend. Dat kan een charismatische religieuze leider zijn, of een machtig stamhoofd; een enkele keer ook wel een militaire commandant die het respect van de plaatselijke bevolking gewonnen heeft. Door met succes te bemiddelen tussen twee partijen versterkt de bemiddelaar de facto zijn gezag over hen.

Bloedwraak wordt ook voorkomen wanneer hetzij de potentiële doelwitten van wraak, hetzij de wraaknemers zich uit de voeten maken en voortaan alle contact met hun gemeenschap vermijden. Men zou dit de “sociale dood” van de betrokkenen kunnen noemen: door hun verdwijnen vervalt de plicht tot wraak.Velen verdelen de samenleving maar zijn tegelijkertijd een samenbindend element: door de confrontatie met een andere familie of stam wordt de interne solidariteit versterkt. Ook de gezagsverhoudingen binnen de familie of stam worden erdoor bevestigd. Vindt er bemiddeling plaats en wordt een bloedgeld overeengekomen wordt deze som collectief opgebracht: ook dat is een uitdrukking van familie- of stamsolidariteit.

Eerwraak (eermoord): uit het gewoonterecht, voortvloeiend recht en plicht om de familie-eer te zuiveren door moord op de schender van de man. Het is een nederlaag, een grote teleurstelling, een grote leegte in de persoon (man) van binnen in om dit te kunnen verwerken, wanneer het meisje, de aanzoek weigert!!!

Heropgraving lijk van het Yezidische meisje ‘Du’a Khalil Aswad’.
De 17-jarige yezidi Du’a Khalil Aswad die onlangs in Koerdisch Noord-Irak werd gestenigd, is kort na haar dood opgegraven, zo werd afgelopen week bekend gemaakt. Dat gebeurde opdat haar vader het dorp nog trots haar maagdenvlies kon tonen. Hiermee kon de man aantonen dat zijn dochter hem niet ten schande had gemaakt. Het meisje kon daardoor ook gewoon op een Yezidisch kerkhof worden begraven.Het meisje werd gestenigd door zo’n duizend woedende Yezidi-mannen die niet konden verkroppen dat ze zich tot de islam had bekeerd om met een islamitische jongen te kunnen huwen. In Noord-Irak wonen circa een half miljoen yezidi’s. Het zijn Koerden die een van oorsprong oud-Perzische religie aanhangen en geloven in engelen. Erg engelachtig zijn ze overigens niet als het om familie-eer gaat.De yezidi’s kennen een strenge hiërarchie, zijn in kasten georganiseerd en trouwen altijd onderling. Vrijwel dagelijks gaan honderden vrouwen in Koerdistan de straat op om te protesteren tegen het geweld, en tegen de brute eerwraakmoord door yezidi’s. Eerwraak is in Koerdisch gebied schering en inslag. De openbare eerwraak op Du’a Khalil is echter uitzonderlijk omdat er honderden mensen bij waren, zelfs politiemannen, en omdat de executie is gefilmd. De gruwelijke videobeelden circuleerden eerst alleen op Koerdische en islamitische websites. Later gingen ze de wereld over.Geweld: De steniging van Du’a Khalil Aswad heeft overigens tot enorme spanningen geleid tussen radicale moslims en yezidi’s. De radicale islamieten zien de yezidi’s sowieso al als aanbidders van de duivel. Na de moord op het tot de islam bekeerde meisje is dat er niet beter op geworden.De Ansar al-Sunna, islamitische extremisten uit de stad Mosul, heeft een fatwa uitgevaardigd waarin de uitroeiing van yezidi’s wordt bevolen. De heilige plaatsen van de yezidi’s in de stad Shaykan zijn in brand gestoken. De geestelijk leider is gemolesteerd. Tientallen yezidi’s zijn de afgelopen maand vermoord.Hoewel de Koerdische overheid de gemoederen probeert te sussen, laaide het geweld afgelopen week weer op. Vorige week zondag werden in Mosul twee yezidi-politiemensen vermoord, een paar weken daarvoor hielden radicale moslims een bus aan en haalden er 23 yezidische arbeiders uit om ze neer te schieten.

De Opperste Raad van de Yezidi’s heeft de steniging op het meisje overigens afgekeurd. De raad wijt deze aan stamtradities die niets te maken hebben met de religie. Bron: ‘www.fok.nl’

————————————————————————————–

Vrouwen stappen naar parlement om bekeerde Yezidi-meisje.
30/04/2007 HAWLER – Delegaties van vrouwenrechtenorganisaties, andere civiele instanties en steunbetuigende vrouwen zijn gisteren naar het Koerdische parlement in Hawler gegaan om te protesteren tegen de moord op het Yezidi-meisje dat eerder deze week werd gestenigd omwille van eerwraak. Kemal Kerkuki, vice-parlementsvoorzitter ontving samen met een aantal Koerdische parlementariërs de menigte en hield een toespraak.

Kerkuki wees in zijn rede erop dat de aanval op het Yezidi-meisje een aanval tegen het Koerdische volk was en dat het werd uitgevoerd door mensen die de rust in Zuid-Koerdistan willen verstoren. Toch zei de vice-voorzitter van het parlement niet erin te geloven dat dergelijke voorvallen de rust in Koerdistan zullen verstoren. Volgens Kerkuki zijn een aantal verdachten inmiddels gearresteerd.
Bron: Netkurd & Pukmedia.

————————————————————————————–

Gevolgen: ontstaan voortdurende clandenstine stammenoorlog.
28/04/2007 SLEMANI – Als vergelding van de moord op het tienermeisje van Yezidische afkomst (bekeerde moslima), zijn er 36 doden en tientallen gewonden gevallen aan de kant van de Yezidische gemeenschap. Na de steniging van een bekeerd Yezidi-meisje, hebben Islamitische organisaties de yezidi’s bedreigd. Prins Thahzin Said Ali, leider van de 1 miljoen yezidi gelovigen heeft de steniging veroordeeld, maar wel toegelaten in de wetgeving.
Bron: ‘www.trouw.nl’

Advertenties

300 Responses to “• Meisje vermoord door 1.000 mannen.”


 1. 1 Hafida 3 mei 2007 om 11:40000000 am

  Dat is schandalig. Ik begrijp het niet, dit is gewoon te gruwelijk. Dat filmpje heb ik niet eens helemaal kunnen uitzien.

 2. 2 Tia 3 mei 2007 om 11:40000000 am

  salaam

  ik vind dit wel erg.. ik heb dat filmpje gezien.. dat is gewoon schandalig.. echt waar… wollah kreeg er kippevel van. het ergste van al .. ze hebben tegen die man niets gedaan alleen de vrouw moest weeral leiden..

  waar gaat deze wereld toch naar toe..
  ze was moslim geworden. 😦
  ik heb hier gewoon geen woorden voor. hoe kan je zoiets doen???
  wollah spijtig dat alles zo is…

 3. 3 Sabah 3 mei 2007 om 12:18000000 pm

  Ik vind dat filmpje gwn te erg !! zo iets kun je tog niet doen..

  nog wel 1.000 man
  pfff niet te geloven

  Gair insha’Allah.!

 4. 4 TIA 3 mei 2007 om 12:21000000 pm

  kon ik haar maar redden….

 5. 5 Moke 3 mei 2007 om 7:26000000 pm

  Salaam Alaikooem ‘Beste Zusters in de Islam’,

  Dit is MOORD, een MISVERSTAND in het geloof (ISLAM).
  Indien men de rechten en plichten van een burger zouden toegepast hebeben via de Islamitische wetgeving (sjariah) zou ze nog een kans hebben gekregen.

  Zoals men weet behoort ontuchtpleging (zina-) tot de 2e zwaartse zonde in de ogen van Allah (swt) en zou in normale omstandigeheden de straf moeten uitzitten voor beide personen (m/v).

  Maar helaas zijn de omstandigheden van tegenwoordig onstabiel:
  – er bestaat geen officiële regering in Irak die de Sjariah in de grondwet zou moeten opnemen, of een deel van deze wetgeving toch laten uitvoeren.
  – er bestaan geen Islamitische rechtbanken die uitspraken doen wanneer men een bepaalde misdrijf zouden gepleegd hebben vb.: ontucht). Er bestaan gewoon lokale rechtbanken om de situatie stabieler te houden (U.S.A.).
  – er is noch de naam vrijgegeven van een rechter (rechtsgeleerde) met een volledige verklaring van de misdrijf,
  – er zijn geen bewijzen van ontuchtplegingen, maar contact-/ vriendschapsrelatie voor het huwelijk, dit is geen prostituee (miss. is dit een mislukte uithuwelijking uit de hand gelopen????),
  – er is ook geen stabiele rechtsysteem dat toezicht houdt op de rechten van de mens in Irak, om zoiets te rechtvaardigen (is geen zina),
  – enz. …

  De Koerden (bevolking) hebben het lot zelf in handen genomen en het onderdeel uit de Sjariah zelf toegepast, zonder bemiddeling van het gerechtelijke apparaat waar de Sjariah zou moeten in fungeren. Nu stel ik de vraag? Wie is nu verantwoordelijk voor de dood van deze tienermeisje, de Koerden zelf (bevolking) of de ontbrekende eigenschappen van de onstabiele regering (minister die de belangen van de Koerden verdedigt) ? ? ?

  Ander thema: waarom is de jongeman aan de dood ontsnapt?
  Waarom hebben ze hun niet gelijkaardig behandelt?
  Dit is gewoon een misinterpretatie van de sjariah door de bevolking, waar ze normaal gezien geen bevoegdheden voor heeft, enkel en alleen de wetgevende macht. Maar ja, die is er niet!!!

  In de naam van Allah, de Barmhartige, de Gendevolle, zolang dat er geen bewijzen zijn gevonden van ontuchtplegingen, zou ze van Allah (swt) nog een kans hebben gekregen. Ik verafschuw zulke situaties die handelen uit groep onwetende personen in het geloof.

  Ik heb andere stenigingen van personen (m/v) gevolgd, er is duidelijk sprake van een misdrijf, er zijn bewijzen uit de prostitutiewereld of privé-aangelegenheden waardoor men de doodstraf voor krijgt (steniging).

  Moge Allah mij vergeven wanneer ik fouten heb gezegd, ik trok mijn conclusies uit wat de media vrij heeft gegeven en Allah is Alomwetend en het Rechtvaardigste met de ‘Heilige Koran’ om het volk te beschermen tegen onrechtvaardigheid in deze wereld!!!!

 6. 6 Ahmed A. 3 mei 2007 om 9:36000000 pm

  Het toppunt van dit allemaal is dat deze mensen geen moslims zijn.
  de yezidische volkeren/stammen kanten zich zeer fanatiek tegen de islam en moslims.
  dus dit heeft in de eerste plaats niets te maken met de islam en/of moslims.

 7. 7 ZusterInIslam 3 mei 2007 om 9:54000000 pm

  La hawla wala quwata illa billah

  Als dat meisje dit heeft meegemaakt omdat ze met een moslim wou trouwen, is ze inshaAllah gestorven als martelaar.

  En zoals broeder Moke zegt, dit is de media. Allah oe A’lam wat hier achter zit. Moge Allah de slachtoffers belonen, Moge Allah de daders straffen. amin!

 8. 8 sji'iet ahlulbayt as 3 mei 2007 om 10:44000000 pm

  Het vermoorden van vrouwen, wegens eer, schande en religie komt nog steeds voor in Zuid-Koerdistan en IraK: BIJ koerden heb ik gehoord v eermoord en bij turken, maar nog ni bij irakezen, maar koerden zijn ook irakezen want koerdistan maakt deel uit v irak. irak is een soep: ge hebt daar islam met verschillende groeperingen (meerderh shia, dan sunnis, sufis onder sunnis, sabeeers, joden, christenen,enzovoort)

  sufi in marokko is afkomstig v irak: da hebben m/vrienden verteld, abdelkader aljilani ligt in irak begraven

  salukes

 9. 9 Moke 3 mei 2007 om 11:45000000 pm

  Salaam Alaikoem ‘Beste Broederes en Zusters in de Isalm’,

  Mag ik de reactie van Broeder Ahmed A. bijsturen, beste:
  het kan goed zijn dat de Iskam hier niets met ISLAM te maken heeft.

  Want onder de ‘Yezidisten’ hebben 2 groepen, nl.:
  – moslimgelovigen volgens hun Yezidische leer (aankomst Islam dankzij Omayyadenkalief Yazîd gest.683),
  – of de daaruitvoorvloeiende koefars genaamd Ahl-e Haqq
  (afvallige v/d Islam – afvallige v/d yezidisme).

  Maar toch, de ongelovige Yezidisten hebben andere goddelijke aanbiddingen, het vuur (shirk?) in Mosul. Waarom zouden ze het tienermeisje stenigen ? ? ?
  ——————————————————————–
  DE KOERDISCHE YEZIDISME

  Het 1000-tal Koerdische bootvluchtelingen die eind februari 2001 op de Franse Azurenkust strandden (laffelijk in de steek gelaten door de bemanning van het schip), waren overwegend yezidi’s uit Iraaks en Iraans Koerdistan. Aangezien het yezidisme hier weinig bekend is, enkele woordjes uitleg.

  Door hun (hoofdzakelijk soennitische) vijanden traditioneel als “Satanaanbidders” verketterd (hetzelfde gebeurde met die andere minderheid, de Ahl-e Haqq), hebben de yezidi’s in hun mondeling overgeleverde geloofsopvattingen elementen bewaard van het oude zoroastrisme (cf. hun heilige tempel Lalesh, in de buurt van Mosûl, Noord-Irak, waar een heilig vuur wordt onderhouden), alsook van het manicheïsme (de strijd tussen Licht en Duister), het mithraïsme, e.a.

  Zijzelf – zoals ook de Ahl-e Haqq ontkennen vaak ‘moslim’ te zijn (hun geloof zou ouder zijn zelfs dan het zoroastrisme en een soort “oerreligie” vormen, die teruggaat tot 2000 vK). Het Yezidisme mag tot ‘de islam’ worden gerekend in de heel bréde, cultuur-historische zin (als een soort van islamitische ‘gnosis’, met sterke verbanden ook naar het soefisme). [1]

  WORDT VERVOLGD !!!

 10. 10 Moke 3 mei 2007 om 11:47000000 pm

  We kunnen hierbij wijzen op: de Omayyadenkalief Yazîd (gest. 683), waaraan het yezidisme. zijn naam zou te danken hebben, en die vaak vereerd wordt als een incarnatie van de goddelijke geest; alsook op de zogenaamde “stichter” ervan, de soennitische Sheikh cAdi ibn Musafir, ca 1073-1162 (stichter van de cAdawiyya soefi orde): diens graf, eveneens bij Mosûl, is één van de grote yezidi heiligdommen.

  De “Zeven Heilige Wezens” (khâs) [2] van de yezidi hebben zich ook belichaamd in figuren als cAlî (niet Mohammed!), kalief cAbû Bakr, Hasan al-Basrî, ook Jezus, e.a., maar Zoroaster of Mazdak komen in dat lijstje niet voor (idem nogmaals voor de Ahl-e Haqq) – hoewel Zoroaster wel als een afvallige yezidi wordt bestempeld. Wat echter de naamgeving betreft, moet worden opgemerkt dat door de yezidi zelf de voorkeur wordt gegeven aan een vorm zónder aanvangs-y, dus bv. “Ezidi” of Êzîdî (terug te voeren op het Koerdische “Ezda” of “Azda”, als naam voor God; “Ezidi” staat dan voor “volk van God”).

  Ook de yezidi’s zijn eeuwenlang, tot vandaag, vervolgd door vijandige buren of regimes, met als triest hoogtepunt de massale slachtpartij die in 1832 onder hen werd aangericht door de Bey van Rowanduz. Ten tijde van het Osmaanse rijk emigreerden zij daarom en masse naar de Kaukasus (ze speelden een belangrijke rol in Armenïe, Azerbeïdjan en Georgië).

  Sedert de val van de Sovjet-Unie is hun situatie ook daar verslechterd: in het huidige Armenië bv. wordt blijkbaar politiek ingespeeld op de verdeeldheid tussen moslim- en yezidi-Koerden. Onder de Turkse republiek hebben de resterende gemeenschappen als gevolg van de repressie zo goed als allemaal Turkije verlaten voor West-Europa, vooral Duitsland. Vandaag zouden er nog een half miljoen leven in Iraaks Koerdistan, 150.000 in het Kaukasusgebied en 75.000 in West-Europa, vooral Duitsland en Zweden. In België heeft de yezidi-gemeenschap haar centrum in Luik; in het Brusselse leven yezidi’s afkomstig uit de voormalige Sovjet-Unie.

  Als een orale ‘volksreligie’ (in het Koerdisch), zonder Schriftuur, met bijzondere zuiverheidstaboe’s en traditioneel erg ‘gesloten’ gestructureerd in een soort van kastensysteem en bovendien endogaam (je wordt als “yezidi” geboren; je kan het dus niet “worden”), ondervinden de yezidi’s vandaag de dag grote problemen om zich binnen de stedelijke Europese samenlevingen te handhaven of te institutionaliseren. Voornamelijk in Duitsland werden en worden er eigen verbanden opgericht.

 11. 11 Moke 4 mei 2007 om 12:02000000 am

  VOETNOTEN:

  1.
  Yezidi, Ahl-e Haqq (beide groepen overwegend in Iraaks/Iraans Koerdistan), Alevi (Turkije), Alawieten (Syrië, Z-Turkije, Libanon), Druzen (Libanon), Ismâcilî’s, e.a. werden traditioneel gegroepeerd onder de “ghulât”, of “extreme Shîca”. Die pejoratieve benaming voor deze religieuze minderheden stamt natuurlijk uit de dominante heresiografie (lettl.: studie van ‘ketterijen’), die uitgaat van één, ‘ware’ orthodoxie.

  Vanuit neutraal, historisch oogpunt echter moeten zij gesitueerd worden binnen de interculturele vormingseeuwen van ‘de islam’: ten gevolge van de creatieve interactie met lokale of regionale, oudere religieuze stromingen (christelijke, dualistische, gnostische, e.a.) hebben zich toen vrijelijk tal van minder of meer syncretistische ‘varianten’ ontwikkeld. Pas hun relatie tot de politieke machtscentra besliste of sommige ervan verheven werden tot ‘orthodoxie’, en eventueel maatschappelijk opgelegd, dan wel of ze veroordeeld werden als ‘ketterij’ (zandaqa), en eventueel vervolgd. De stromingen die in dit laatste geval verkeerden, vestigden of handhaafden zich eeuwenlang in de ontoegankelijke bergachtige streken van het Midden-Oosten.

  2.
  Aan dit Zevental (heftan) heeft God het bestuur van de wereld toevertrouwd. De belangrijkste onder hen is Melek Tawûs, i.e. de Pauw-Engel: hij staat voor de hoogste Engel die, zoals in de joodse, christelijke en islamitische tradities, weigerde te buigen voor Adam. Volgens de yezidi traditie, echter, heeft God hem vergiffenis geschonken; hij werd aldus de Demiurg die de wereld geschapen heeft uit het kosmische Ei. Hij staat bijgevolg niét voor het principe van het kwaad op zich (hij heeft wel een wat dualistisch karakter).

  Vanuit (moedwillig) onbegrip, echter, én omdat in de islam de pauw soms geassocieerd wordt met Shaytân, de duivel, is het yezidisme verkeerdelijk geassocieerd met satanisme of duivelaanbidding (alle woorden en namen die naar “satan” verwijzen, zijn juist taboe). Er dient nog opgemerkt te worden dat de pauw geen inheemse vogel was in het gebied waar de Melek Tawûs vereerd werd.

 12. 12 dewaarheid 4 mei 2007 om 12:36000000 am

  Shit mensen dit is echt verschrikkelijk gewoon onaanvaardbaar!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 13. 13 Moke 4 mei 2007 om 1:32000000 am

  Salaam Alaikoem ‘Beste Broeder in de Islam’ Ahmed A.,

  Zoals mijn 1e reactie combineer met de reactie van Ahmed A. ben ik vast besloten dat hier Islam, niets mee te maken heeft, met de beslissing dat het tienermeisje gestenigd zou moeten worden.
  Nadat ik diverse updates hebt doorgevoerd over de bronnen waar het Yezidisme afkomstig is.

  Zoals onze zuster in de Islam ‘sji’iet ahlulbayt as’ vermeld,
  dat Yezidisme toch verband houdt met Soefisme.
  Yezidisme = syncretische geloofsovertuigingen (samenvoegingen van diverse religies) = ook heidense ideologoe komt er in voor.

  ——————————————————————–

  YEZIDISME – Yezidische Geloof.

  Het Geloof:
  Meer dan 90% van de koerdische bevolking is islamitisch, 5% is christen of Yezidi.
  In de 7e eeuw hebben de meeste Koerden zich bekeerd tot de Soennietische stroom van de Islam. Volgens velen hadden de koerden vroeger Zoroastrisme als geloof, vandaar de zon in hun vlag, volgens anderen heeft het niks met de zoroastriërs te maken maar alleen met norooz, het Perzische nieuwjaar.

  Bedevaart:
  De heilige plaats voor de yezidi is lalish (koerdisch Laliş). waar de graf van Sheikh Adi ligt,de stichter van het Yezidisme. Het is een zesdaagse bedevaart tijdens deze bedevaart word ook het feest Cejna(feest)Cemaiya gevierd.

  Salaat:
  De yezidi’s bidden vijf keer per dag: Nivêja berîspêdê (’s morgens vroeg), Nivêja rojhilatinê (zonsopgang), Nivêja nîvro (’s middags), Nivêja êvarî (’s avonds), Nivêja rojavabûnê (zonsondergang); net zoals de moslims, maar de yezidi’s bidden in het Koerdisch, terwijl de islamitische Koerden in het Arabisch bidden.
  Het gebed van de yezidi’s gebeurt in de richting van de zon, maar tijdens Nivêja nîvro (middag) moeten ze richting Lalish bidden.

  Nieuwjaar/
  Het yezidinieuwjaar valt in de lente. Tijdens dit feest gebruiken ze de instrumenten dehol (trommel) en zurna (houten fluit).
  Tijdens de pelgrimage vieren de yezidi’s Tawusgeran & Cejna (feest) Cemaiya.

  2 vertakkingen uit Yezidische Islam:
  – Alevisme: Alevieten (niet te verwarren met Alawieten in Syrië en Libanon) beschouwen zichzelf als een religieuze stroming binnen de islam. Soennieten beschouwen de Alevieten niet altijd behorend tot de gemeenschap van gelovigen. De meeste Alevieten wonen in Turkije.

  – Yarsanisme: niet beschikbaar!!!

  Jezidi’s = syncretische geloofsovertuiging.
  Syncretisme is een poging om uiteenliggende of tegengestelde geloven en religies met elkaar te combineren. Een equivalent woord kan zijn fusie, of hybridisatie.

  Het syncretisme is ook de samengroeiing en versmelting, onder andere van wereldbeschouwingen van verschillende herkomst, zonder dat er echte samenvattende beschouwing wordt bereikt; ook in taalvormen of muziek kan syncretisme worden nagestreefd. Het syncretisme veronderstelt een onderliggende eenheid.

  Behoudende aanhangers van godsdiensten die zich op een onfeilbare openbaring beroepen zoals de islam en het christendom, trachten veelal vreemde religieuze elementen uit hun geloof te weren; dit in tegenstelling tot meer vrijzinnige aanhangers, die ze verwelkomen of er althans geen gevaar in zien. Het nastreven van orthodoxie kan echter niet altijd voorkomen dat syncretische elementen het godsdienstig denken binnenkomen. Vaak is dit een ongemerkt proces.

  Over de incorporatie van een vrouwelijke figuur, Maria, in het Rooms-katholieke christendom als middelares tussen mens en God en de evenknie van de drie goddelijke mannelijke gestalten, bestaat een theorie die stelt dat dit een syncretische reactie op de populariteit van de godin Isis is. Het christendom was volgens deze theorie in de beginfase te masculien en paste zich aan.
  ——————————————————————–

  Kunnen jullie hier bewijzen vinden, dat Islam niets met te maken heeft ? ? ?

 14. 14 Moke 4 mei 2007 om 1:58000000 am

  Salaam Alaikoem iedereen,

  VRAAG EN ANTWOORD:

  Vraag: Wie zit hier achter deze moordaanslag?

  Antwoord: De niet-Yezidische moslims (Ahl-e Haqq). Het zijn mensen die bidden richting zon in tegenstelling tot Yezidische moslims richting Ka’aba.

  Hebben wel samenvoegingen van verschillende religies, die dezelfde principes hebben (Christen-/Jodendom en Islam,…) eigenhandig een strafmaatregel genomen uit een Islamitisch wetboek (sjariah).

  Mijn slotwoord: het meisje is afkomstig geweest van een niet Islamitisch Yezidisch gezin, heeft toenadering gezocht tot de Islam om met haar verliefde persoon te kunnen trouwen.

  Ik hoop dat je het verschil ziet, dat Islam hier niets met te maken heeft. Zoals je weet heeft de media de term ISLAM niet gebruikt (of Yezidische moslims in discretie gebracht).

  Beslama!!!

  N.B.: Ik heb een werkcollega die naast mij werken, hij is een Koerd van Yezidische afkomst, hij is moslim, spreekt zijn sahada uit, verricht zijn salaat richting kaaba, geeft almoezen, bezoekt hier in Antwerpen moskeeën, hij is gewoon een moslim van Islamitische Yezidisch afkoimst, hij spreekt het dialect van koedistan in Turkije. Momenteel zijn we bijna 2 weken in staking en heb hem nog niet gesproeken omtrent deze geval. Eens zien wat ze te hij te vertellen heeft!!!

 15. 15 nederkrant 4 mei 2007 om 8:15000000 am

  Het is hilarisch om moslim zoiets als (al dan niet religieus gesanctioneerde) eerwraak te horen veroordelen. Dit nadat het juist de moslims zijn die zoiets banaals als eerwraak in het westen (her)introduceerden terwijl dit barbarisme “ons” al enige jaren feitelijk vreemd was. Overigens doe ik u een alternatieve theorie toekomen inzake de mogelijke oorzaak en het gevolg van deze barbaarse daad. Zie maar wat u ervan maakt.

 16. 16 nederkrant 4 mei 2007 om 8:16000000 am

  Correctie:

  Moet zijn “al enige honderden jaren feitelijk vreemd was”.

 17. 17 nederkrant 4 mei 2007 om 11:47000000 am

  Ach, ik zie dat u zonodig weer moest censureren… Och, what else is new… want stel je eens voor dat iemand ook maar iets tegen de islam in te brengen heeft. Hypocriet !

 18. 18 lisa 4 mei 2007 om 8:54000000 pm

  Inderdaad, weeral de vrouw die gestraft wordt door mannen.
  Altijd mannen die vinden dat er gemoord moet worden voor religieuse doeleinden.

  Het speelt geen rol welk geloof het is, altijd is er wel een mannelijke massa die de vrouw moet onderdrukken, terroriseren, of zoals hier platweg vermoorden in naam voor het geloof.

  Bij de kristenen, bij de joden, bij de islam en hier dus ook weer.

  Pfah! In wat voor wereld leven we als we elkaar nog niet de vrijheid van een eigen geloof gunnen?

  Wat voor vader ben je als je je eigen dochter wil verzaken omdat ze verliefd wordt op iemand van een ander geloof?

 19. 19 Blub 4 mei 2007 om 9:04000000 pm

  Helemaal eens met lisa. Dit is gewoon afschuwelijk en walgelijk, heb er gewoon geen woorden voor.

 20. 20 sji'iet ahlulbayt as 4 mei 2007 om 11:31000000 pm

  video justekes gezien, ga toch over die sekte lezen, da zijn beesten (weet v iraqis da er een satanische sekte bestaat in irak), maar jaaaaaaaaaaaaaaa, saddam is ook een beest geweest: zou hij ook yezidi geweest zijn of hebben die yezidis alles v saddam overgenomen; saddam was veeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeel erger!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  $salukes

 21. 21 den kritische! 5 mei 2007 om 9:02000000 am

  mag ik vragen welk nut dit heeft gehad? ik begrijp niet dat iemand die denkt het bij het rechte eind te hebben deze video promoot. het maakt niet uit wie, wat, waar, welke religie, hoe en het waarom van deze mensen op de video. dat is de grwel ten top, met of zonder religie.

  ik vraag me af welk kwijlverschijnselen de promotor van deze video op deze site tentoonspreid?

  ik weet nu dat deze website voor mij verbannen wordt naar ‘SPAM’.

  met walgelijke groeten,

  den kritische!

  ps: nieuws over de staking en broederschap bij den Opel is beter nieuws. Koerd of niet!!

 22. 22 Angela 5 mei 2007 om 10:50000000 am

  Assalaamoe 3alaykoum warrahmatullah,

  ik ben echt geshockt!! wat een afschuwelijke beelden.

  maar wat ik wel heel vreemd vindt, is dat ik 1 van de mannen hoorde schreeuwen “Allahu akhbar”

  ze zijn toch geen islamieten?!

  😦 ik vindt wel dat deze beelden erg vernederend zijn voor dat meisje. ze is half ontkleed!!!!!

  Deze beelden zouden eigelijk niet eens vertoond moeten worden!!!

  gair insha’Allah!

  uit de reacties zie ik dat het juist meer negativiteit uit naar de islam zelf 😦 jammer..

  fi amaanillah
  liefs Oughty Angela

 23. 23 Anoniem 5 mei 2007 om 11:06000000 am

  jeetje, jullie klagen wel over dat filmpje, maar ben je niet even barbaars als die 1000 man om dit filmpje online te zetten…doe ff normaal!

 24. 24 Rafik 5 mei 2007 om 11:51000000 am

  Het is inderdaad erg dat zo’n daad gefilmd wordt en op het net wordt geplaatst. Want het is ook een belediging voor de vrouw zelf. Maar aan de andere kant, kunnen wij ook zien hoe erg het is. Maar weer aan de andere kant: zijn beschrijvingen in woorden niet genoeg?

  Ik heb dat filmpje wel gezien. Ikzelf wou het niet zien, heb te vaak van zulke dingen gezien. Maar was op opdringing van mijn vrienden. En het is gewoon te misselijk voor worden dat die irakezen gewoon met een groot groep iemand tot moes kunnen slaan. Dat wordt namelijk ook gedaan tussen sjieten en soennieten. Zijn zij zo barbaars? Aanslagen plegen in moskeeen? Aanslagen in de markt, waar ouders en kinderen boodschappen doen? Hoe kan dat allemaal? Je wordt toch misselijk als je elke dag leest hoe irakezen elkaar in brute afmaken!

  Maar ff terug naar het filmpje en dat meisje! Zij heeft het goede gedaan: zij heeft zich (willen) bekeerd/bekeren tot de islam! Insha’allah zal zij het paradijs bereiken en zo dus verlost zijn van al het duivels op aarde/hel! Amien!

  Ma3a salam,

  Rafik

 25. 25 Noor 5 mei 2007 om 11:53000000 am

  Het kan goed zijn dat het hier juist wel om ‘moslims’ gaat die een meisje stenigen uit ‘eerwraak’, en dat men de oorzaak en reden verdraait uit eigenbelang (gebeurt wel vaker). Ik hoor immers ook ‘Allahu Akbar’ roepen, dus volgens mij gaat het om ‘islamitische ‘yezidi’s, als het al daadwerkelijk over yezidi’s gaat, en klopt de oorzaak niet (dat het meisje zich bekeerd zou hebben), aangezien het hier over moslims gaat.

  Maar beste Nederkrant, wat u wel moet weten is dat eerwraak een handeling is die de Profeet vzmh resoluut heeft afgekeurd. Eerwraak komt zelfs bij de seculierste volkeren, zelfs westerlingen. Kijk bijvoorbeeld naar sommige Turken, hoe ‘modern’ ze ook zijn in hun geloof of hoe ongelovig ze ook zijn, ze blijven vasthouden aan eerwraak, waaruit toch duidelijk kan opgemaakt worden dat dit cultuurgebonden is (en achterlijk).

  Lijfstraffen wegens overspel (wat niet hetzelfde is als eerwraak!) zijn in theorie wel mogelijk, maar omdat er 4 getuigen nodig zijn die de persoon in kwestie op heterdaad moeten betrappen, zou dit in de praktijk haast niet mogen voorkomen. Helaas misbruiken sommige volkeren/landen de islam en lezen ze enkel wat hun goed uitkomt, namelijk ze schrappen het bewijs door getuigen (kijk bijvoorbeeld naar Pakistan) en laten de vrouw boeten voor waar de man even schuldig aan is.

  Ik vind het ook niet gepast dat dit filmpje zomaar wordt verspreid ter propaganda van eender welk doel. Als moslim mogen wij ook niet naïef zijn en alles klakkeloos aannemen wat ons voorgeschoteld wordt.

  Wassalaam.

 26. 26 Noor 5 mei 2007 om 12:18000000 pm

  Ik heb even nagedacht. Zoals Moke zegt gaat het dus om niet-yezidische moslims? Of bedoel je niet-islamitische yezidi’s? Want als je zegt dat ze de zon aanbidden, dan is dit toch zowiezo shirk en zijn het per definitie geen moslims? Het is allemaal zeer verwarrend.

  Als het meisje gestenigd is omdat ze een relatie had vind ik dat afschuwelijk en is dit weer eens een voorbeeld van misbruik van de Koran.

  Is zij daadwerkelijk gestenigd omdat zij zich wou bekeren tot de zuivere Islam, dan is zij inderdaad als martelares gestorven en vind ik het natuurlijk nog steeds even afschuwelijk.

  Wat wel opvallend is, is dat dit hier haast niet op het nieuws is gekomen. Waarschijnlijk omdat het niet om moslims ging en het niet interessant genoeg is voor hen? :S

  Konden ze eens eindelijk duidelijk maken dat eerwraak en dergelijke cultuurgebonden is en niet iets islamitisch.

 27. 27 Naoual 5 mei 2007 om 12:41000000 pm

  Salaam alaykom,

  Ik denk dat dit het afschuwelijkste is wat ik ooit heb gezien. Kreeg het filmpje gewoon niet afgezien. Hoe moet je zijn als mens om een kind (17 jaar) dood te slaan? Allah ister deze mensen zijn zo…teveel om op te noemen.

  Vind dat deze beelden zelfs niet getoond zouden mogen worden…

  Fie manie Allah
  Naoual

 28. 28 sji'iet ahlulbayt as 5 mei 2007 om 12:44000000 pm

  ga da ‘ns navragen ten gepaste tijde, maar d8 da m/iraakse vrienden zeiden da yezidis vuuraanbidders of satanaanbidders zijn. ‘k ga ‘ns inshaAllah ook tekst v moke over hen lezen

  en moke eermoord heeft nikske te maken met het ontbreken v staat of rechtssysteem: in turkije komt da nog voor en daar is geen bezetting v usa en het komt zelfs in europa voor: zelfs in belgie en nl. nooit gelezen moke, ikwel zenne!!!!!

  efkes erbij zeggen da er gestoorde moslims zijn die eermoord doen: bijv turks meisje wilt met een ander ras of zo huwen of ander geloof en wordt dr broer of zo gedood

  salukes

 29. 29 sji'iet ahlulbayt as 5 mei 2007 om 12:46000000 pm

  vind het goe dat filmpje de ronde doet want inshaAllah neemt iemand initiatief om een petitie te beginnen en missch op één of andere manier er iets @ te doen op wereldvlak. het kan j/vriendin overkome of ni?????????

  salukes

 30. 30 sji'iet ahlulbayt as 5 mei 2007 om 1:20000000 pm

  yezidis zijn satanaanbidders
  salukes

 31. 31 sji'iet ahlulbayt as 5 mei 2007 om 1:24000000 pm

  rafik’s woorden: Dat wordt namelijk ook gedaan tussen sjieten en soennieten

  rafik, sorry man, geen zaakjes verdraaien: er is nikske tss sjia en sunnis in irak!!!!!!! het zijn baathisten en salafis die sjia afmaken in irak. en nu zelfs de sunnis omda sunnis samen willen werken met sjia tg terrorisme. initieel werden geen sunnis in irak gedood, maar laatste tijd wel omda ze intensief willen werken met sjia, samen strijden tg terreur
  ‘k volg het nieuws elke dag op bijna alle arab sat zenders en nog met vrienden op internet in het arabisch;

  salukes

 32. 32 sara 5 mei 2007 om 1:47000000 pm

  Best broeders en zusters

  Ik vind dit gewoon verschrikkelijk !! Ben er echt niet goed van. Welk fout een mens ook maakt in deze wereld niemand verdient om zo te sterven. Voelen die smeerlappen dan zich echt gelukkig hiermee ?? Volgens mij zijn ze geen mensen noch beesten.

  salam

 33. 33 sji'iet ahlulbayt as 5 mei 2007 om 2:10000000 pm

  satanische beesten!!!!!!! satan is in staat om alles te doen da slecht is!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  ja, was er ni goe van zenne en da geroep en hun trots: ‘k zou ze één voor één willen zien en in hun gezicht spuwen en da’s nog het minste want ze verdienen gewoonweg de dood!!!

  salukes

 34. 34 Stephanie 5 mei 2007 om 2:14000000 pm

  Asalaamoe alaikoum wa rahmatoelaahi wa barakaatoeh,

  Ik wil mij graag uitschrijven van uw mailtjes. Reden: Ik ben geshokeerd door de beelden over dat meisje. 😦

  Hou je nog goed insh’Allah.

  Ma3a salama
  Stephanie (f)

 35. 35 Soumaya 5 mei 2007 om 2:16000000 pm

  Wat zijn dit voor beesten?? wie krijgt het nu over zijn hart om iemand zoiets aan te doen.. ik heb er gewoon geen woorden voor ik heb er echt van moeten huilen
  Pff wat is dit nog voor een wereld waarin we leven als mensen zoiets normaal vinden

 36. 36 Hakim 5 mei 2007 om 2:25000000 pm

  ik heb het filmpje 1x gezien en 1x teveel.

  die mensen horen gestraft te worden. waarschijnljk kent de helft haar niet eens en toch stonden ze daar.

  harteloze eerloze mensen.

 37. 37 junnus 5 mei 2007 om 2:31000000 pm

  Salaam alaikum ww wbrk,

  Audzubilahiminasjsjaitonnirodjim,
  Bismillahirochmannirochim.

  Ik kan dit niet vatten .
  Dat Allah dit toelaat zult u zien dat het niet zo is.

  Allah heeft de volkeren rond deze gebieden de Openbaringen en profeten Nedergezonden .

  Omdat deze volkeren geen medelijden of geen menswaardigheden enz…kennen geloof ik.vandaar dat Allah hen steeds waarschuwd met de Hag ( Het geloven in ëen God ).
  Nu zal eer geen waarschuwing meer komen maar oorlogen en natuurrampen en de einde.
  Dat de oorlog van recent tegen irak rechtvaardig is !? weet ik niet maar Allah doet wat hij wil tegen de ongelovige en brutemachthebbers enz,….
  Want ik gelooft dat wat er ook gebeurt kan niet met de wil van Allah.

  wassalaam alaikum.

 38. 38 azeddine 5 mei 2007 om 2:33000000 pm

  salaam alaikoum

  het doet mij pijn als vader van 2 meisjes zo van die wantoestanden te zien en het doet mij meer pijn om tijdens het filmpje ALLAH OU AKBAR te horen,wij moeten allen niet zo hypocriet doen ,wat wij hier zien gebeurt regelmatig

 39. 39 sji'iet ahlulbayt as 5 mei 2007 om 2:38000000 pm

  Stephanie

  erg de video, maar confrontatie met realiteit is de realiteit en het is zoooooooooooooo mooi om een zorgeloos leven te leiden en zich v nikske @ te trekken in de wereld.

  deze video moet ons aanzetten tot een petitie of weet ik veel wat, maar ni tot het uitschrijven; alsof moke ons echt wilt shockeren; neen, moke kennen we beter dan vandaag

  salukes

 40. 40 sji'iet ahlulbayt as 5 mei 2007 om 2:41000000 pm

  als het yeziden zijn en satanaanbidders zijn, dan hebben ze spottend Allahu Akbar zitten roepen omda da meisje met een moslim wou trouwen

  kotsmisselijk en dan nog zitten opnemen met hun gsm alsof het om een wonder v Allahswt gaat, staghfirullah!!!!!!!

  geen woorden meer!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  salukes

 41. 41 Abdelkadoer 5 mei 2007 om 2:42000000 pm

  Dit filmpje is echt niet normaal ,
  En dan nog 1000 mannen die haar opwachten !!!

 42. 42 sarah 5 mei 2007 om 2:44000000 pm

  Ik heb er geen woorden voor!
  Mijn hart doet pijn en tranen blijven maar rollen over mijn wang.
  Hoe kan dit?
  Bestaan er nou echt mensen die zoiets kunnen doen?
  Hoe slapen zij vanacht?
  Waarom leven er zulke mensen op deze aarde?
  Wat ik nu voel is HAAT
  HAAT naar die verotte cultuur en die achterlijke eer en trots van hun!!
  Als ik daar was met een mitrejeur zou ik ze allemaal overhoop hebben geschoten, ik zou niet stoppen totdat ze allemaal een voor een in hun plas bloed liggen netals dat meisje, ALLAH’JARCHAMHA.
  Hoe kan zoiets nou gebeuren?
  Ze werd verliefd en wou met hem trouwen, ik begrijp dat haar ouders dat niet konden accepteren maar ze hadden andere mogelijkheden kunnen uitproberen!!
  Maar nee, hun EER EN TROTS vinden ze veel belangrijker en dat is iets wat ik nooit zou kunnen begrijpen.
  Haar eigen ouders hebben haar weer naar huis gelokt om vervolgens te worden aangevallen,wat is dat nou?
  Ik heb 2 zoontjes en als ik er alleen maar aan denk dat hun pijn zouden voelen breekt mijn hart letterlijk ,ik voel pijn in mijn hart en raak helemaal overstuur en dat ik mijn kind zou moeten begraven is ondraagbaar!
  UNBELEVEBULL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  WAT HOE waar komen die mensen vandaan ?
  hoe zijn ze opgevoed?
  Ik kan wel uren hier over doorgaan maar die beelden vergeet ik nooit!
  En ik zal voor haar bidden en ik hoop dat ze geen pijn heeft gevoeld dat ALLAH haar daarvan heeft beschremd ya rab!
  En die kanibalen,haha ik maak me echt geen zorgen daarover, die worden niet vergeven hun straf wacht op hun!
  HIER OF IN HET HIERNAMAALS INCHA’ALLAH!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 43. 43 oemabubakr 5 mei 2007 om 2:55000000 pm

  Te onmenselijk …moeilijk om in woorden uit te drukken…..kon het niet afkijken….Moge Allah haar genadig zijn…weet verder niets te zeggen…

 44. 44 Salahdine 5 mei 2007 om 2:57000000 pm

  Sallaam 3eleikum,

  Dit is echt niet normaal, dit is gewoon te erg voor woorden. Moge Allah haar accepteren als Shaheed. En moge Allah haar het paradijs schenken. Amien.

 45. 45 Anoniem 5 mei 2007 om 3:32000000 pm

  Iedereen zit hier te zeveren over koerdistan? wa is da? voor zover ik weet bestaat zoiets niet 😉 !!

 46. 46 sji'iet ahlulbayt as 5 mei 2007 om 3:46000000 pm

  koerdistan is een deel v irak, maar mosel ligt in iraq en ni in koerdistan, maar ge hebt koerden die in het arabisch gedeelte wonen. ge hebt zelfs sjia koerden in baghdad die ook afgemaakt worden dr terroristen. begin zelf al te twijfelen maar mosel ligt echt in arabisch iraq ni in koerdisch koerdistan

  meerderheid v koerden is sunni, maar ge hebt ook sjia en zo te horen ook yezieden. ge hebt koerden die in koerdistan leven en koerdisch praten en diegenen die in iraq leven spreken arabisch, maar blijven koerden

  ge hebt koerden in iraq, turkije, iran en missch ook in syrie.

  ‘k heb al meer gehoord da koerden eermoorden doen zoals turken, maar eerste keer filmpke gezien

  maar hoe komt het da de sunnipolitie hen ni heeft tegengehouden, de arabisch soenni irakezen in mosel die in meerderheid zijn, waarom hebben zij nikske gedaan. volgens mij wonen in mosel geen sjia.

  zal landkaart ‘ns erbij moeten pakken en ni altijd m/iraakse vrienden lastig vallen

  salukes

 47. 47 sji'iet ahlulbayt as 5 mei 2007 om 3:53000000 pm

  heb het opgezocht, ‘k heb dus gelijk noorden iraq, grenst aan koerdistan, maar juist ni in koerdistan: weet ik zeker

  dus bijna 100pct zeker geen sjia daar, enkel sunnis e.a.

  iraq is echt een soepeke om er aan uit te kunnen, maar ge leert da snel met vrienden

  salukes

 48. 48 Edith 5 mei 2007 om 4:20000000 pm

  Mijn conclusie is dat de mens een bloeddorstig dier is, en dat er geen sluitende methode bestaat om die bloeddorst te beheersen. Aan liberale kant denken ze dat het volstaat de godsdienst te verbieden, maar ze vergeten wel dat het secularisme evenveel bloed aan zijn handen heeft. Het is niet altijd duidelijk uit te maken welk bloed onder welke verantwoordelijkheid valt. Valt het bloed dat door Bush wordt vergoten onder christelijke vlag, of onder seculiere vlag. Wellicht moet de verantwoordelijkheid daar als gedeeld worden beschouwd.

  Tot voor kort was chaotisch seksueel gedrag zodanig problematisch dat men er wel moest regels voor bedenken, en ervoor zorgen dat de naleving ervan ook gecontroleerd werd. Zoniet waren de gevolgen niet te overzien. Maar zelfs in de meest onbeheersbare omstandigheden kan de reglementering rond seksueel gedrag nooit een uitlaatklep zijn voor negatieve gevoelens. Kortom, het is niet omdat de Amerikanen daar het beest komen uithangen, dat de lokale bevolking onder mekaar ook het beest moet uithangen. Ze saboteren alleen maar zichzelf op die manier, en dat vind ik bijzonder jammer.

  Sinds de jaren 60 van de vorige eeuw zijn ovulatieremmens beschikbaar, en staat er minder druk op het seksueel leven. Dat geeft de mensen toch een meer comfortabele positie, en maakt het vermijden van paniekreacties toch iets gemakkelijker. Chaotisch seksueel gedrag is nooit wenselijk, maar de barmhartigheid zou toch meer ruimte moeten kunnen krijgen. Volgens mij, en volgens wat ik afleid uit het persoonlijkheidsprofiel van de profeet Mohammed, kan het nooit de bedoeling geweest zijn ruimte te laten voor dergelijke ontsporingen. De profeet Mohammed streefde naar evenwichtigheid, naar barmhartigheid, en mededogen. Ik denk dan ook dat de oplossing die de moeder van een klasgenote van mijn dochter heeft bedacht zo’n 18 jaar geleden. Haar tienerdochter was zwanger. In een eerste reactie heeft ze het meisje het huis uit gegooid. Dat was een paniekreactie, dat was verkeerd. Na enkele dagen verwerking, en nadenken heeft ze haar dochter weer terug naar huis gehaald, het meisje haar diploma laten halen, en ondertussen zelf voor haar kleindochter gezorgd. Als je in een mooie villa woont, en met twee auto’s kan rijden, dan vind ik dat je van een ‘ongelukje’ een groot geluk kan maken, maar je moet niet altijd rijk zijn om constructieve oplossingen te bedenken. Liefde is gratis, kost geen geld, maar brengt wel heel veel op. Ik dacht dat dit een belangrijke boodschap van de islam was.

 49. 49 Sarah 5 mei 2007 om 5:29000000 pm

  Salam alaikoum

  Insha Allah, heeft allah de pijn voor het meisje weggehaald en is ze gestorven als martelaar.
  Amien.

 50. 50 Fatima 5 mei 2007 om 5:36000000 pm

  Wat zijn dat voor dieren?? Het is gewoon schandalig. Duizend man op 1 klein meisje !!!!
  Dit is echt onverantwoord…. Zoiets maakt mij echt boos ….
  Voor de zoveelste keer is de VROUW weeral het slachtoffer !!!
  Kan het niet missen dat de westerlingen een negatieve kijk hebben op de Arabische wereld!!! Ja, het waren geen moslims, maar het is gebeurd in Irak…

  Hun manier van doen is DEGOUTANT en beschamend zelfs !!! Ze hebben haar wel dood geslagen, maar haar onderbroekje mag men VOORAL niet zien !! Tfoe …………

 51. 51 hafsa el uardi 5 mei 2007 om 6:30000000 pm

  dit is niet voor echt man!!!!!!!!!!! maar voor mietjes .

 52. 52 Mariam 5 mei 2007 om 6:40000000 pm

  Bismillahi Rahmani rahiem,

  Zoals velen hier , heb ik geen woorden om dit te verwoorden
  Dit is gewoon onmenselijk, afgrijselijk, een GRUWELDAAD wallahi
  Inderdaad Moge Allaah ervoor gezorgd hebbben dat ze geen pijn voelde zoals één van de zusters HIER becommentarieerde Amen

  Moge ALLAH haar en de andere martelare van Palestina, Irak en noem maar op hen verheffen tot de hoogste rank van het PARADIJS–> JANNAAT AL FIRDAOUS Amen ze zijn namelijk shuhada-Martelaren.

  Laa hawla wala quwatta illa billaahi, “Inna LILAAHIE wa inna ilayhie raadji3oen”

  Laa illaaha illa LAAH, Alhamdullilaah, Soubhanalah wa ALLAHU akbar

  “Soubhana Rabbika Rabbi L3IZZATI 3AMMAA YASSIFOUN WA SALAMOEN 3ALA MURSALIENA wa alhamdouLILAAHIE rabbi al3aalamien”

  Jullie zuster in de godsdienst,

  Mariam

 53. 53 Abderrahman 5 mei 2007 om 6:46000000 pm

  Beesten

 54. 54 saly 5 mei 2007 om 7:08000000 pm

  salam moehalaykom broeders en zuster
  ik vind het gewoon schandalig wat ze dat meisje hebben aangedaan. ik vind dat ze haar niet op zo’n manier hadden moeten straffen ook al moest ze (zina) gepleegd hebben! iedereen maakt wel eens fouten en ALLAH swt is er om te vergeven. Inchalah heeft dat meisje niet te veel pijn gevoeld en schenkt god haar het paradijs!
  wasalam mohalaykom

 55. 55 Nora 5 mei 2007 om 7:27000000 pm

  Ben sprakeloos 😦

 56. 56 jamila 5 mei 2007 om 8:42000000 pm

  ik vind dit echt erg ahodo bilah! tranen rolden over mn wangen..ben sprakeloos..wat een hart. Hoe kan men zoiets doen…Insh is het meisje gestorven als martelaar en de jenna betreden Ya rab! Allah o akbar!!

 57. 57 Nia_saleha 5 mei 2007 om 10:34000000 pm

  Er zijn gewoon geen woorden voor…deze mensen gedragen zich nog erger dan dieren yalatif.
  De wereld word maar erger en erger gewoon niet te geloven dat we in 2007 zijn en dat de mensen zich zo gedragen.
  Dat is echte Monkar en die mensen vinden het normaal.
  Ik ben echt woedend.
  Hier kunnen die mensen vluchten maar el hamdoulilah is er de hisab en de hikab na de dood, wat hun te wachten staat bij Allah sobhano….

 58. 58 rachid 5 mei 2007 om 10:44000000 pm

  Salaam

  Voor alle duidelijkheid, deze sekte heeft totaal niets met islam te maken. Is een vertakking, maar zo kenne we er meer.

  Soebhanelaah wat een gruwelijke idioten.

 59. 59 Moke 5 mei 2007 om 11:53000000 pm

  Salaam Alaikoem ‘Beste Broeder en Zusters in de Islam’,
  آلسلام عليكم ورحة آلله وبرك

  Wij zoeken ons toevlucht bij Allah (swt) tegen de Satan, de verworpene die handelt in de naam van gerechtigheid om een eerbetoon/eerwraak te mogen plegen, om daarom onschuldige burgers de ongewenste dood in te jagen.

  Er is geen macht en geen kracht buiten Allah (Laa haula wa laa qoewwataillaa billaah), die deze wereld beheert.

  SATANAANBIDDERS:

  Het zijn geen mensen méér op aarde, geen beesten die honger hebben,
  of andere dierlijke schepsel dat een vuurvreter is!!!

  Ik zou er niet van verschieten, dat ze mensen opknopen, fileren en daarbij nog 200 zweepslagen geven, dit zijn satanaanbidders, vuurvreters en ze doen er alles voor om het vuur (brandhaard) te laten branden, al kost het mensenlevens!!!

  Voor mij was het eventjes slikken toen het einde benadert was en heb het maar stopgezet!!!

  Ik was altijd tegen Saddam omdat hij de bevolking uitmoorden, nu weet ik waarom hij de Koerden (Yezidi’s heeft aangevallen met chemische wapens (gifgas) in de jaren ’80. De satanaanbidders kon hij niet hebben: het vuur aanbidden en het vuur onderhouden en mag niet gedooft worden om het licht en duisternis te mogen vinden???. Er waren toen 1.000’den doden gevaleen (satanaanbidders, satanvreters, …). Ik geef Saddam H. (ha fidahoe’allah) op dat punt gelijk!!!

  Sorry, dat was eventjes mijn gedachte, hopelijk strookt het tussen het recht en onrecht van de mensen om toch iets rechtvaardigst op poten te zetten (en toch blijven ze maar komen, pfffffff … !!).

  ==> Het centrum voor Islam in Europa (C.I.E.): heeft het volgende te vermelden over deze minderheid, dat zich toenadering zocht bij de Islam. Ze zijn door de Islamitische wereld en de wereldgemeenschap NOOIT erkend als moslims wegens hun duivelse praktijken (satanaanbidders).

  Je ziet het zelf, er is hier geen bemiddeling van een Islamitische rechtbank, want er zijn er geen. Maar door het toepassen van de wetten van eigen ziel onder de Yezidisten, die door de Islmaitische gemeenschap als ongeloof worden beschouwd.

  SEKTE = zijn satanaanbidders, vuurvreters, duivelse praktijken, enz. … . ==> gesloten religieuze groepering met een sterke leider, kunnen hier moeilijk in Europa een plaatsje in de maatschappij bemachtigen, wegens hun syncretische geloofsovertuiging.
  Voor de Islam betekenet dit gewoon: ONGELOOF.

  .

  Moge Allah mij vergeven wanneer ik fouten heb gezegd, ik trok mijn conclusies uit wat de media vrij heeft gegeven en Allah is Alomwetend en het Rechtvaardigste met de ‘Heilige Koran’ om het volk te beschermen tegen onrechtvaardigheid in deze wereld!!!! – LEES DIT EVENTJES.mocht de link boven niet werken.

 60. 60 Iemand 6 mei 2007 om 12:12000000 am

  IK VIND DIT SCHANDELIJK…. SCHANDELIJK VOOR ALLE AFKOMSTEN…….!!!!!!!!!!!

  HOE KAN JE NOU IEMAND VAN JOU EIGEN BLOED EN VLEES ZO DOOD LATEN GAAN VOOR JE OGEN DOOR 1000 MENSEN…!!!!

  ALLEEN OM EEN LIEFDE? OM EEN GELOOF?

  IK HEB GEEN WOORDEN MEER VOOR DEZE MENSEN…

  IK WENS DIEP UIT MIJN HART DAT AL DIE MENSEN DIE DAAR AAN MEE HEBBEN GEDAAN DE DOOD… LETTERLIJK DE DOOD 😉

 61. 61 Mohammed zeki al Afghani 6 mei 2007 om 12:51000000 am

  Oh allah ik maak dua oh allah vernietig deze volk oh allah deze ontwetende volk netals u de volk van noha hebt vernietigd oh allah maak van deze mensen de brandstof van hel.

  mensen dit is gwn te erg ik hoop diep uit me hart die mensen gwn de dood het zijn werkelijk shataan aanbidders.

  in mijn ogen is ook die meisje een schone shahied als ze door haar bekering is vermoord

 62. 62 Hajar 6 mei 2007 om 1:00000000 am

  Hoe konden die mannen daar trots staan en het meisje letterlijk tot moes slaan?
  Hoe konden haar ouders (vooral de moeder) rustig thuis zitten wachtend op het moment dat iemand aan de deur komt kloppen met het lijk van hun dochter in hun hand? Zouden zij trots zijn geweest? Wa Allaahoe A3lem…
  SoubhanAllaah!! Dit is niet te verwoorden…
  Moge Allaah haar zonden vergeven en haar de hoogste rang in het paradijs geven!

 63. 63 sji'iet ahlulbayt as 6 mei 2007 om 2:29000000 am

  Moke meen je da van saddam: Ik geef Saddam H. (ha fidahoe’allah) op dat punt gelijk!!!

  Moge Allahswt jou met hem laten behoren in het hiernamaals, amien!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  Weet da diegene die iemand lief heeft, op dag des oordeels samen met hem mag zijn

  salukes

 64. 64 Jorien 6 mei 2007 om 12:47000000 pm

  Salaam Alaikoem,

  Ik heb geen woorden voor wat ze hier met dat meisje doen. Dit doe je nog nie eens met een dier :S
  1000 mannen op 1 meisje, is toch abnormaal of niet dan?
  Moge Allah’s vrede en zegeningen met haar zijn.

 65. 65 Moke 6 mei 2007 om 1:03000000 pm

  Slm. sji’iet ahlulbayt as,

  Maar alleen op dat punt, want tussen Saddam en Koerden (vooral Yezid’s, ongelovige Koerden) bestaan een soort kettingreacties van molesteringen. En een Yezidi meisje dat bekeerde tot de Islam is hier één van de slachtoffers ervan tussen Yezidi mannen en Islam in Irak. Zoals je ondertussen al weet is het yezidi-geloof een sekte geworden onder de Islam. Vandaar dat ze deze methode hebben toegepast om het meisje met eigen ziel en hart zonder tussenkomst van de wetgeving te stenigen. Islam aanvaardt deze Yezidi-geloof niet als Islamieten, maar als ongeloof, méér bepaald naar de richting duivelspraktijken. Deze gewoontes passen helaas niet in de hedendaagse samenleving, dat kan iedereen van meespreken, moslims, ook door ongelovigen elders op de wereld die aanvaardbare elementen hebben die gelijk lopen met de Islam.

  Ik herhaal het nog eens: deze gruwelmoord is geen aanslag dat van de moslims afkomstig is, maar van het ongenoegen van Yezidi mannen in haar familiekringen.

  Volgens mij gebeuren achter de gordijnen veel ergere dingens: verdwijningen, … ???

  Allahoe a’llam!!!

 66. 66 sana 6 mei 2007 om 2:22000000 pm

  asalaam 3alaikom ya igwaani wa igwati al moslimien
  ina lilaahi wa ina ilajhi rajie3oen.
  la hawla wala kawata illa bilaah.
  wat kan ik nog zeggen,, gewoon geen woorden!!!!
  want ALLAH swt ZIET, HOORT, NEEMT en GEEFT.
  ALLAH SWT zal ZEKER oordelen, hier of in het hiernamaals.
  ALLAH SWT is de ENIGE die WEET en kan RECHTVAARDIGEN.
  daarom broeders en zusters vraag ik gewoon om een dua te doen voor deze arm zielige jong klein meisje!!!
  Dat is het enige wat je nog kan doen voor haar!!!!
  moge ALLAH SWT haar een prachtige plaats schenken in het paradijs, ook voor elke moslim, moslima,, inchallah(amien),,, (als ze degelijk bekeert was tot de islam, ALLAH OE A3ALAM)
  WASALAAM 3ALAIKOM

 67. 67 iemand 6 mei 2007 om 4:15000000 pm

  ohh myyyyy godddddddddddddddddd zo iets doe je toch niet DODENNNNNNNNNNNN :s wollah ben echt in shockk

 68. 68 mostafa 6 mei 2007 om 8:40000000 pm

  Ik denk dat dit het afschuwelijkste afschuwelijkste afschuwelijkste is wat ik ooit heb gezien . die mannen gaan naar de hel ,ze zijn kofare dood voor ze koerdische irakische schii mannen ,jullie gaan naar de hel hel hel…………………

 69. 69 abder-razzaaq 6 mei 2007 om 9:51000000 pm

  Heel spijtige zaak. maar ik zou de film niet posten als ik van je was, of als je een beetje respect voor haar hebt.
  het is een bewijs, dat wel, maar als je menselijk bent en een hart hebt, don’t do it.

  het is veel te monsterlijk en choquerend, denk aan de jongelingen die op dit site komen

 70. 70 yassine 6 mei 2007 om 10:08000000 pm

  Mag Allah, de Meest rechtvaardige , deze mensen vervloeken en allen die hierbij aanwezig waren en die dit goedkeurden, doen belanden in de meest diepe ravijn van de hel……

  elhamdullilah is ze als moslim gestorven, maar toch, het doet mij zón pijn om dit te zien…mijn hart breekt en schreeuwt van binnen

  La ilaha illa Allah

 71. 71 M 6 mei 2007 om 10:16000000 pm

  Ik kan me zo vreselijk ergeren aan bepaalde groep moslim jongeren in Nederland die maar naar de sharia streven enz. enz.
  Ik vindt het hypocriet om hier gebruik temaken van alle “kouffar” voorzieningen en vanaf je leren stoel zeggen dat er een sharia moet komen in de “Islamitische landen”

  Overigens voor de duidelijkheid, in dit artikel zijn het NIET moslims die zich schuldig maken aan misdaden, het is een “moslim meisje” dat slachtoffer is.

 72. 72 amien 6 mei 2007 om 10:58000000 pm

  Sallaam aleikoem,

  Heb er geen woorden voor,ik ben er echt van geschrokken.
  En dat deze mensen de naam van allah gebruiken.

 73. 73 sji'iet ahlulbayt as 7 mei 2007 om 12:48000000 am

  MOSTAFA het zijn geen sjiamannen, maar yezidis

  salukes

 74. 74 fatima 7 mei 2007 om 7:28000000 am

  hellaas is dit realiteit in veel land. Ik hoop wel dat de wereld en de mensen zullen groeien en kennis zullen nemen van het feit dat dit niet kan, mag gebeuren. Allah (saw) weet het het beste en zal dit inshalla niet ongestraft voorbij laten gaan. Deze mannen zullen inshalla nog gestraft worden in dit leven en eeuwig branden in hel. Ik bid voor dat meisje en voor haar zielenrust…..

 75. 75 elhfriet 7 mei 2007 om 10:11000000 am

  echt zielig voor die meisje zo een dood maar zij zal inchallah in de hemel belande ze hadde dr beter gelijk een eind aan moete make als ze haar toch dood woude hebbe en niet op zo een manier en voor die doorgedraaide die hebbe geen leve meer want die bestaat enkelt uit nachtmerries van dat meisje of dochter nichte of zusjes die op de zelfde wijze door een andere groepering of wat dan ook dood gemaakt wordt ook al zegge heel stoer dat t nie zo is.

 76. 76 TIA 7 mei 2007 om 11:25000000 am

  salaam ailikoom iedereen

  ja dat filmpje is echt shokerend.. ik vind het raar dat er mensen zijn die zeggen van dat het filmpje niet op het internet gezet worden. of op deze site. als je het hier niet kon zien dan kon je het wel ergens anders zien.
  tis beter om veel te weten en te zien. alles wat er gebeurt in de wereld heeft een effect op ons.

  en tis juist goed om te weten hoe dat sommige mensen te keer gaan. zo kun je ook leren uit andere hun fouten.
  in ieder geval we wensen haar allemaal het paradijs toe. niet vergeten iedereen krijgt zijn straf. als het niet op aarde is dan zal het in het hiernamaals zijn.
  sommige mannen zijn gewoon erg.

  Allah weet het beste

  beslama

 77. 77 hamza 7 mei 2007 om 11:26000000 am

  fucking koerde
  de koerden moeten blij wezen
  dat de turken hun hebben laten leven tijdens de oorlog en dan doe ze dit noch

  SCHANDALIG

 78. 78 politiek 7 mei 2007 om 11:38000000 am

  En nu kun je zeggen: hitting the girl was good for my hits. Wat een walgelijke sensatiezucht.

 79. 79 politiek 7 mei 2007 om 11:51000000 am

  Natuurlijk is dit schandalig en het komt ook voort uit de hele entourage in de regio. Geweld en wantrouwen roepen altijd geweld en wantrouwen op. Reactie is reactie is reactie is reactie en zo gaat het maar door.

 80. 80 bramlodens 7 mei 2007 om 1:36000000 pm

  Wat voelde ik me machteloos toen ik die video zag …

 81. 81 L ! 7 mei 2007 om 2:13000000 pm

  wAt willen ze met dit bereiken , ?
  hEt word sLechter En sLechter ..
  ik Ben zelf Een moslim, En ik vind dit gwn niiet
  normaal ik moes gwn van huilen !?

  ze denken we hebben het goed gedaan Enz ;
  maar niiet eens na gedacht aan de andere kant !!
  hEt ergs is dAt de Eige familie of dergelyke van die
  meisjes mee deeden !

 82. 82 L ! 7 mei 2007 om 2:28000000 pm

  IK HEB GWN HAAT GEVOOEELENSS GEKREGEN , EIGENLYK
  ZIJN ZY MY HAAT GEVOELENS EENS NIET WAARD !!!
  ZY ZYN GWWN
  ALLAAAHH YA SABIIIRR:) !

 83. 83 politiek 7 mei 2007 om 2:53000000 pm

  Inderdaad, ze zijn het niet waard.

 84. 84 layla 7 mei 2007 om 3:11000000 pm

  Ik heb geen woorden hiervoor. Moslim of geen moslim, waar is hun hart. Ze zien iemand rustig lijden en maken het erger. Ik werd er misselijk van. Wij mensen mogen niet een leven van iemand beindigen alleen Allah Swt. Het lijken el monsters. Het meisje voelt zo een pijn en iemand staat me zijn gsm te filmen alsof het een normale gang van zaken is. Moge allah haar prijzen in het paradijs inschaallah

 85. 85 asociaal 7 mei 2007 om 4:54000000 pm

  zo zie je maar dat 1000 koerdische mannen bij elkaar geen 1 man kunnen zijn. het zijn gewoon malloten die denken dat ze in 1924 v christus leven!!

 86. 86 SN 7 mei 2007 om 10:07000000 pm

  Denk na !
  Je had dit meisje moete late leven … Het is gewoon te erg !
  JE JANKT ER ALLEEN MAAR VAN

 87. 87 SN 7 mei 2007 om 10:10000000 pm

  EN JULLIE ZIJN HATIG

 88. 88 abdelmalik 7 mei 2007 om 10:19000000 pm

  sijn hunnie gek
  wajjo0w so sielig voro die meisje
  die mensen hebben geen hart wollah

 89. 89 gOllfjée 7 mei 2007 om 10:27000000 pm

  het is gewOon niet nOormaal een meisje vermoorden en dat nog te laten zien ze haddebn haar gwn mOeten laten leven klaar niks dood maken is gewOon te zielig ze gilde gewOon k ging gewOon huilen voor wat ik zag gwn niet nOrmaal zelfs de pOlitie deden helemaal geen mOer er aan ze lieten hun gwn gaan niet te gelOven man 😦
  hatelijke mensen gwn klaar

 90. 90 Marianna 8 mei 2007 om 12:18000000 am

  Aslamu Alikum,

  Sorry, maar ik kan niet lang kijken naar zulke beelden. Ik heb een klein stukje gezien en dat was meer dan genoeg. Wat ook de reden mag zijn en wat iemand ook verkeerd mag doen op deze manier iemand doden kan en mag niet.
  Het lijkt wel of de wereld steeds gekker wordt.
  Ik zelf ben moslim, maar in de ogen van sommige andere moslim blijkbaar niet een goede moslim.
  Het zij zo, ik kan het niet iedereen naar de zin maken.
  Gruwelverhalen heb ik genoeg gehoord via de vluchtelingen die ik begeleid heb.
  Ook hier in Nederland is het niet wat het zou moeten zijn, een multiculturele samenleving zijn we alleen op papier en er zal heel veel tijd overheen gaat voordat iedereen anderen in zijn of haar waarde laat.
  Insh’Allah komt het ooit zover, maar ik denk dat we nog heel wat van dit soort taferelen zullen zien.

  Ma’salaam,
  Marianna

 91. 91 Suzanne 8 mei 2007 om 6:15000000 pm

  Ik ben nog meer geschokt door mensen die zulke filmpjes op het net zetten geschokt door mensen die zoiets filmen zonder een hand uit te steken naar het meisje, geschokt door het uitbuiten van de situatie, geschokt door de taal in het forum van sommigen…
  Ik wil dit niet meer ontvangen!!!

 92. 92 Anoniem 8 mei 2007 om 6:42000000 pm

  kijk en als saddam had geleefd dan had tie korte mette gemaakt met die vieze vuile agterlijke honden Gadverdamme deze mensen verdienen het niet om te leven…..

 93. 93 Moke 8 mei 2007 om 7:07000000 pm

  Ja, inderdaad, hij heeft het al gedaan, heeft in de jaren ’80 gifgas gebruikt tegen de Koerden, maar helaas zijn er ook Islamitische Koerden als dode meegeteld. Het waren echt verschrikkelijke beelden:
  je ziet het tussen Yezidische Koerden en Saddam bestaat er geen werderzijdse respect voor de mensenrechten. Dat vind ik wel spijtig!!!

  Salaam zuster ‘Sji’iet Ahlulbayt as’, daardoor trek ik mijn positieve reacties over Saddam terug in, omdat er ook Islmaitische Koerden door de gifbommen van Saddam getroffen waren. Soms zijn er mensen die deze bericht hebben gelezen en de video bekeken hebben, een beetje overgevoelig wat ze zeggen.

  Ik herhaal: het waren allebei verschrikkelijke beelden, zoals van die van Yezidische Koerden (deze bericht) als van Saddam tegen de Koerden in het algemeen.

  Wij zoeken ons toevlucht bij Allah (swt) tegen de Satan, de verworpene die handelt in de naam van gerechtigheid om een eerbetoon/eerwraak te mogen plegen, om daarom onschuldige burgers de ongewenste dood in te jagen.

  Er is geen macht en geen kracht buiten Allah (Laa haula wa laa qoewwataillaa billaah), die deze wereld beheert.

  Moge Allah mij vergeven wanneer ik fouten heb gezegd, ik trok mijn conclusies uit wat de media vrij heeft gegeven en Allah is Alomwetend en het Rechtvaardigste met de ‘Heilige Koran’ om het volk te beschermen tegen onrechtvaardigheid in deze wereld!!!!

 94. 94 Gandoul Farid 8 mei 2007 om 7:21000000 pm

  dit is een regelrechte schande,
  geen van hen had het recht dit te doen en allah zal al deze mensen jong of oud actief of niet actief, de actieve omdat ze het deden en de non-actieve omdat ze het niet voorkwamen

  Met vriendelijke groeten,

 95. 95 dounia 8 mei 2007 om 7:21000000 pm

  salam mensen dit is gwn schandalig maar insahalah is dit meisje als moslima gestroven insahalah een geeft een voorbeel aan een juiste geloof jarbie amien

 96. 96 Gandoul Farid 8 mei 2007 om 7:21000000 pm

  dit is een regelrechte schande,
  geen van hen had het recht dit te doen en allah zal al deze mensen jong of oud actief of niet actief straffen, de actieve omdat ze het deden en de non-actieve omdat ze het niet voorkwamen

  Met vriendelijke groeten,

 97. 97 Nara 8 mei 2007 om 8:04000000 pm

  Die mensen hebben echt een Atoombom nodig. Achterlijk. Hou de islam hier buiten aub.

 98. 98 SELAAM ALAYKOUM 8 mei 2007 om 9:37000000 pm

  ALLAH U AKBAR!

  DEZE MENSEN ZULLEN HUN STRAF WEL KRIJGEN INSHA ALLAH! iK HOOP DAT ZE GESTORVEN IS ALS MOSLIMA INSHA ALLAH, ALLAH(SWT) ZIET ALLES, NIKS ONTGAAT ALLAH(SWT)DE ISLAM ZAL UITEINDELIJK ZEGE VIEREN EN DE ELKOFAR ZULLEN BOETEN! BOETEN!

  SELAAM ALAYKOUM BROEDERS EN ZUSTERS

 99. 99 Anoniem 8 mei 2007 om 9:42000000 pm

  While the Yazdis, a religious sect that worships the devil, are now crying fowl and pleading for government protection after they beat to death a young woman for embracing Islam in Mosul, Mujahideen from Ansar As-Sunnah and the Islamic State of Iraq have carried our revenge attacks against the criminals who murder her.

  The Islamic State of Iraq has reported that their Mujahideen have killed 26 Yazdis that follows a martyrdom attack by Ansar As-Sunnah that killed several others earlier in the week. In addition, the Mujahideen are offering safety to any of those who want to leave the sect and have offered protection within the Islamic State of Iraq.

 100. 100 Fouad 9 mei 2007 om 12:27000000 am

  Gewoon in een woord verschrikkelijk…
  Moge allah de daders straffen, en de Slachtoffers helpen..

 101. 101 ahmed 9 mei 2007 om 12:42000000 am

  slm iedreen ik vind het schandalig wat ze heben gedaan ver haar ze had nog een lange leven te gaan maar ja allah heetf het zo gewuld is wiest niet dat het zo erg aan toe is op deze wereld nu besef ik pas wat er alemaal gande is ma ik vind da het spijtig is wrm da ze haar heben geslagen doet mee veel pijn om een moslim zo te zien lijden ma ik viond het goed dat die steen op haar hooft kwam das de korte pijn in plaats lang zite lijden ene die man pakt haar zonder op zijn rug op want hij heeft haar vermoord een ik hoop da hij de hel in ga een al die mense die daar aanwezig zijn een die niks heben gedaan om haar te helpe een als de ouders er bij waren dan hop ik da al die mense gwn hun leven als de hel mee maken een da ze later nog extra gestraft worde gwn heel hun leven de hel ja

 102. 102 Karen 9 mei 2007 om 9:23000000 am

  Hier zijn gewoon geen woorden voor… We leven in het jaar 2007! Onbegrijpelijk dat zoiets nog mogelijk is! Wanneer gaan mannen en vrouwen overal ter wereld eindelijk op één lijn staan?

 103. 103 GÜL 9 mei 2007 om 10:52000000 am

  O ALLAH JIJ BENT DE ALMACHTIGSTE!!!!!!!!!
  JIJ ZIET ALLES GEBEUREN!!! JIJ BEPAALD WIE NAAR HET PARADIJS ZAL GAAN EN WIE IN DE HETENDE VLAMMEN VAN DE HEL!!!
  ik kan er geen woorden voor vinden!!!

 104. 104 sji'iet ahlulbayt as 9 mei 2007 om 3:55000000 pm

  wees Allahswt dankbaar moke da hij je een verstand heeft gegeven want dr je woorden terug te trekken heb je jezelf gered om ni bij saddam te behoren in het hiernamaals.

  moslims, denk aub aub aub 3x na vooraleer te zeggen over een terrorist rahimahullah of iets goeds of over een dictator hafidahullah of iets goeds, want op dag des oordeels mag je achter die terrorist (waarvan je d8 dat hij nr paradijs zou gaan dr z/verkeerd jihad) of achter die dictator gaan staan.

  lees goe over islam, het is zo, als je veel houdt ve moordenaar en die verdedigt en je sterft zo, zet Allahswt je in hiernamaals bij die persoon, dan mag je zoveel bidden en haj doen!!!!!!!! pas op moslims!!!!! jullie zijn gewaarschuwd!!!!!!!!!!!!!!!

  salukes

 105. 105 umm_zaynab 9 mei 2007 om 7:52000000 pm

  salaam oualaikoum..

  eerst en vooral wil ik zeggen dat ik al veel gezien heb en veel slechte dingen maar dit is toch een videoclipje dat me lang zal bijblijven.. toen ik het zag was begon mijn hart sneller te slaan.. ik kreeg tranen in mijn ogen.. ik stel me zoveel vragen . hoe kan dit gebeuren.. dit vind ik onmenselijk.. dit meisje heeft mijn ziel geraakt.. allah o akbar..

  la hawla wala kawata illa billah

  Het verbod op het doden van vrouwen en kinderen

  Abdullaah Ibn Omar zei: “Tijdens een Ghazawah (gevecht) van de Profeet, werd een vrouw gevonden die was gedoodt en de Profeet verbood het doden van vrouwen en kinderen”. (Sahih Bukhari, Deel 4, Boek 52, Hadith 25).

  Er is overgeleverd dat Raba bin Rabiya zei: “Wij waren met de Profeet, op het slagveld en mensen begonnen een cirkel te vormen om iemand. De Profeet vroeg: “Waarom staan zij daar?” Zij zeiden: “Een vrouw die niet meevocht is gedoodt”. De Profeet zei: “Deze vrouw vocht niet mee!”. Omdat Khalid ibn Walied vooraan de groep was, stuurde hij iemand om tegen hem te zeggen: “Doodt NOOIT vrouwen en kinderen”. Toen maakte de Profeet een smeekbede tot Allah en zei: “O God! Ik ben niet verantwoordelijk voor wat Khalid deed. Moge God Khalid vergeven”. (Abu Dawud, Boek 14, Hadith 2663).

  Anas ibn Malik heeft overgeleverd dat de Profeet, (vrede zij met hem), tegen hem zei: “Ga voort in de naam van Allah, zet je vertrouwen op Allah en houd je vast aan (de regels van) de religie van God’s boodschapper. Doodt geen bejaarden, doodt geen peuters, doodt geen kinderen en doodt geen vrouwen. Wees niet oneerlijk over de buit, maar verzamel de buit (en verdeel het rechtvaardig). Doe goede dingen, want Allah houdt van degenen die goed doen”. (Abu Dawud, Boek 14, Hadith 2608).

  En er zijn ontelbaar veel soortgelijke overleveringen in de sahihain. Sterker nog, er is een Ijma onder de geleerden van Islam dat het doden van vrouwen en kinderen verboden is tijdens Jihaad.

  De Ijma van geleerden

  Imam An Nawawi, (de uitlegger van Sahih Muslim), zei: “Alle geleerden zijn het unaniem met elkaar eens, wegens een paar Hadith’s die het verbieden om vrouwen en kinderen te doden, dat (vrouwen en kinderen) niet gedoodt mogen worden, zolang zij niet vechten. En als ze wel vechten, dan zegt de meerderheid van de geleerden dat ze wel gedoodt mogen worden”.

  Ibn Abdil Bir heeft overgeleverd dat Uqbah zei: “Alle geleerden zijn het unaniem met elkaar eens dat het NIET toegestaan is om van de buit te stelen, of het verbond te verbreken (met de ongelovigen), of lichamen te verminken, of vrouwen en kinderen te doden in Darul Harb”.

  Imam Ibn Hazim zei: “Alle geleerden hebben gezegd dat het verboden is om vrouwen en kinderen expres te doden. Zij zeiden dat dit het werk was van Farao en de Taghuts en dat een Moslim dit nooit mag doen omdat de Profeet zei: “De besten onder jullie waren de kinderen van Mushrikien”. Dus het is niet toegestaan om de vrouwen en kinderen van de ongelovigen te doden, zolang de vrouwen niet de strijders meehelpen (tegen de Moslims). Er is een Ijma onder de geleerden hierover en niemand verschilt”.

  Al Hafidh Ibn Hajar, (de uitlegger van Sahih Bukhari), zei: “En alle (geleerden) zijn het met elkaar eens, zoals Ibn Battal heeft overgeleverd, dat vrouwen en kinderen niet expres gedoodt mogen worden”.

  Deze citaten spreken voor zich. Welke dwaas begrijpt hieruit dat het toegestaan is om vrouwen en kinderen aan te vallen? Het is haram en totaal verboden in de shariah van Allah. Dit is een Ijma die niet gebroken kan worden

 106. 106 abdel bensellam 9 mei 2007 om 8:17000000 pm

  salaam ik heb die clip gezien en ik ken het hele verhaal ze was kafir en is
  gestorven als een moslim
  allah soebhana tahala ontvangt haar met open armen en mogen we haar zien in
  paradijs insahallah
  en bgroeten

 107. 107 Anoniem 9 mei 2007 om 10:00000000 pm

  GA SIKTIR GIN JOH 😉
  JULLIE ZIJN DOM ALS JE VOOR ZN 1 ZIELIG MEISJE DODEN !
  DUSUN BI NAPIYON NEKAAR YASIKSINIS !

 108. 108 Anoniem 9 mei 2007 om 10:33000000 pm

  MOGe allah haar belonen met het paradijs inshallah en moge allah hun vervloeken in de denya en al agiraa

 109. 109 Faouzi 9 mei 2007 om 10:38000000 pm

  Moge Allah swt die volk vervloeken en hun een plaag toe zenden en hun werpen in de hel amien.
  Moge Allah onze zuster het paradijs schenken Amien. ze is overleden als een martelaar fi dine zo n dood mag je gewoon wensen.
  asallaaamou3aljkoum

 110. 110 sOumiiaaaá. 9 mei 2007 om 11:12000000 pm

  Ooww Mij godd Ik wist niet dat mensen so ergg sijn:|
  Die meisjeee Heeft een fout gemaaktt en dan hOeft se niet gelijk dood daarvOor wOrden gemaaktt
  miskinaa ik heb medelijden met haar.
  PSsshh heb er gewo0n geen wOorden voOrr 😦 😦

 111. 111 Faouzi 9 mei 2007 om 11:25000000 pm

  ik gun die volk gewoon een atoombom ejema waar blijf hitler 2 maar dan voor die koerdish volk en sommige irakezen die ook zo denken en die dit goed keuren. dit zijn geen mensen en ook geen dieren daar zijn we te slecht voor allahina3roe.

 112. 112 Faouzi 9 mei 2007 om 11:29000000 pm

  dit zijn geen moslims uum zayneb

 113. 113 lola & katje 10 mei 2007 om 9:24000000 am

  Dit is gewoon te erg voor woorden, hoe kan je ooit een mens dat aan doen, en dat allen omdat ze verliefd was op een MOSLIM ..!!!!
  wat is daar erg aan.. ZE MOETEN ZICHT diep heel erg diep gaan schamen, hoe konden ze toe kijken en niks doen, Wel nog 1000 Mannen en geen ÉÉN met een goed hard om te zeggen OPHOUDEN of niet DOEN, Wij vragen onz af wat de ouders er van vinden, of stonden ze er ook achter??

 114. 114 EEJJ 10 mei 2007 om 10:59000000 am

  Wat een tuig! Arm meisje! Dit is wat geloof vermag. Islam, christendom hoepel op met je geloof. Wat je op dit filmpje ziet is al duizenden jaren het resultaat. Fundementalisten zijn ziek in hun hoofd. De moordenaars van Du’a Khalil zijn gefrustreerde, zwaargelovige schoften. Mannen wel te verstaan. Of het nou christenen, moslims of yezidi zijn. Zeloten (godsdienstwaanzinnigen) zijn het grootste, gevaarlijkste en lafste tuig dat er op deze aardbol rondloopt. Hier in Nederland hebben we ze ook. Denk aan Mohammed B. en zijn Hofstadvriendjes. Mensen leef toch allemaal in vrede en geluk met elkaar! Respecteer elkaar en wees tolerant. Leven en laten leven. Als dat laffe tuig in het noorden van Koerdisch Irak zich dat had gerealiseerd, dan had dat lieve meisje van 17 nu nog geleefd.

 115. 115 elian 10 mei 2007 om 3:30000000 pm

  Een varken of hond onwaardig deze daad. Dit heeft niets met welke godsdienst dan ook te maken, maar dit is het gedrag van 1000 primitieve psychopaten

 116. 116 Xavier S. 10 mei 2007 om 5:32000000 pm

  omg… Heb dat filmpje niet eens kunnen uitzien… gruwelijk gewoon… Zit tussen die 1000 man dan geen enkele mens met gezond verstand? Zijn het echt allemaal zo’n psycho’s?
  Dit zegt veel over de stabiliteit van die regio, imo. En over de waardigheid van koerden als volk, dat ze zo’n dingen perfect binnen de wet durven plaatsen!
  Voor zover ik heb begrepen, is het in noord-Irak (waar veel koerden wonen) gebeurd, en maakt dit ook duidelijk wat een wetteloos gebied voor serieuze gevolgen kan hebben

 117. 117 Milan 10 mei 2007 om 5:35000000 pm

  Dit is verreweg het ergste wat ik ooit gezien heb! ik ben zwaar geraakt en diep ontroerd.. waar gaat het naartoe in deze wereld!?? wat moet er gebeuren om dit soort barbaarse daden te doen stoppen!? Komt er ooit een eind aan?.. ik vrees van niet

 118. 118 moslima_nl_suri. 10 mei 2007 om 7:03000000 pm

  het zijn vieze honden kafirs. varkens apen. hoe kan kunnen dit doen insallah is hun laaste plek in de hel. insallah.

 119. 119 moslima_nl_suri. 10 mei 2007 om 7:06000000 pm

  en wie zegt dat dit moslim,s zijn het zijn honden varkens duivels. enz enz enz

 120. 120 Anoniem 10 mei 2007 om 7:21000000 pm

  Dit gaat gwn te ver
  lafaarde 1 tegge 1000 of meer

 121. 121 Gulosz 10 mei 2007 om 9:46000000 pm

  ik vindt het egt zielig vOor die meisjje wie gaat nou een meisje slaan…? tOen ik die video hadt ge zien toen moest ik echt huilen ik vondt het egt heel erg zielig egt heel erg die mensen zijn echt heel dOm. ik ben zelf een mOslim en ik vindt het echt zielig. ik kan echt niet meer slaapen Om dat te denken ik vondt het zo erg een steen gooien naar een meisje. ik zeg niks meer die allah ziet het alles.

 122. 122 jamila 10 mei 2007 om 11:34000000 pm

  Dit is echt te erg voor woorden, konniet geloven wat ik zag al heeft dat meisje zina gepleegd of al was ze een prostituee dan nog behandel je ze niet zo!!! zoiets verdient een dier zelfs niet!! Inderdaad niemand weet wat er echt is gebeurd, maar haar uitkleden en zo stenen gooien en met 1000 man erbij?? dit noem ik echt geen geloof hebben, ben er echt niet goed van geworden, di ebeelden zal ik nooit meer uit men gedachten krijgen.

  Allah ie rahma en Moge Allah haar het paradijs schenken vanwege ze moslim is geworden ( als het el zo is ) en Moge Allah haar vergeven en de echte zondenaars straffen Inshallah 😦

 123. 123 Amina 11 mei 2007 om 3:03000000 am

  Slaam iedereen,

  Ik vind het verschrikkelijk wat er met die meisje is gebeurd gewoon niet normaal zoals iedereen dat hier vind.( Inshallah zal ze in paradijs zijn ya rab amien)

  Maar ik wil nog wat tegen een paar mensen zeggen die reageren over de koerden en dat saddam het goed had gedaan om ze te doden. Ik ben daar niet mee eens, het zijn Yizdi sataan aanbidders je heb koerdishe Yizdi en Arabishe Irakezen Yizdi. het zijn gewoon ongeloofige mensen en heeft niks met andere koerden te maken of irakezen die moslims zijn. Ik ben zelf koerd en ik ben sonitshe moslima elhamdoeliah en deze yizdishe sekte geen gelofige koerden of arabieren hebben dit gedaan en niet de koerdishe moslims of irakeze moslims….. en ze was nog wel verliefd op een koerdishe moslimse jongen. En wat ik ook erg van jullie vind is dat jullie allemaal zeggen omdat ze bekeert is, is ze inshallah in de hemel. Kijk hoe jullie dan weer denken het is een mens van vlees en bloed ook al was ze niet bekeerd Geen 1 mens op aarde verdient zo’n dood niemand maak niet uit wat voor geloof die ook heeft en Elk geloof of mens die op zo’n manier word vermoord zal inshallah in paradijs komen Niet alleen maar moslims maar elk goed mens met een goed hart.

 124. 124 Kariem 11 mei 2007 om 3:46000000 am

  salaam broeders en zusters
  Ik vind het ronduit belachelijk wat er op dat filmpje gebeurt.
  ik huil niet vaak
  maar nu tranen met met tuiten
  dit kan echt niet. helaas is het de realiteit.
  maar walgelijk in wat voor wereld wij leven
  ik heb dat filmpje niet eens af kunnen kijken
  deze film blijft wekenlang in me gedachten hangen.
  in godsnaam zal de wereld nooit veranderen.

  Gair inshallah!

  Groeten Kariem sandbergen

 125. 125 p0sof75 11 mei 2007 om 12:03000000 pm

  TEN EERSTE STLAAT HET TITEL KOPJE NERGENS OP!! ER STAAT 1000 MAN ER DAT MEISJE WORDT DOOR DE ZELFDE MENSE GELSAGE DIT IS IS EEN TEKE VAN HET ZWART
  MAKEN VAN ALOCHTONEN OOKAL ZIJN ZE NIET GOED BEZIG !!! TEN 2DE HET SLAAT NERGENS OP DAT ZEI DAT MEISJE ZO MOETEN BEHANDELEN HET GEEFT NIEMAND HET RECHT OM VOOR EIGE RECHTER TE GAAN SPELEN ZKR NIET IN ZO N TOESTAND VOORZOVER IK HET HEB GELEZE HEEFT HET MEISJE VEEL MOETE MEE MAKEN VAN HUIS WEGGEREND, GEVLUCHT VOOR HAAR WARE LIEFDE, HET GEEFT NIEMAND DE RECHT OM DAT TE DOEN MENSE DENKEN NIET NA VOORDAT ZE IETS DOEN !!!

 126. 126 Lyndsey 11 mei 2007 om 1:13000000 pm

  Assalam Alaykum wa Rahmatullah wa Barakatu

  Bedankt voor de info – nu begrijp ik beter de politiek-religieuze achtergrond van het gebeurde. Het blijft enorm schokkend te zien/horen hoe mensen zo wreed kunnen zijn tegen elkaar – ook mijn man kon het niet geloven… .

  Hou u goed Insha’Allah

  Salaam alaykum

  Lyn/Jamilah

 127. 127 Jeremya 11 mei 2007 om 1:47000000 pm

  …. Schandalig….

  .. Niet menselijk ..

  .. Afschuwelijk ..
  .. Hartverscheurend ..

  Dat mensen zo ” gevoel loos ” kunnen zijn. Het is gewoon een keus die iemand maakt. Waarom word daar geen respect aan gegeven. Ieder heeft z’n leven.

  … Ik heb hier niet eens woorden voor …

  ” Moge al deze honden branden in HELL, tot in den eeuwigheid !!! vanaf vandaag ( want ik wist niet eerder van dit filmpje ) ”

  Ik las hiervoor dat iemand iets zei over, dat ze maar door 6 mensen ” gepijnigd ” werd, en dat de titel niet klopte. Nou daar heb ik maar 1 ding op te zeggen. ZE HEBBEN ALLEMAAL SCHULD, ieder stuk vreten dat daar staat. AL WAS HET MAAR OM TE KIJKEN, betrokken ben je !!

  ” The defence rest, … I rest my case “

 128. 128 Saffiyah 11 mei 2007 om 1:50000000 pm

  Ik wil mij graag geheel uitschrijven voor deze nieuwsbrief.
  De reden hiervoor is onder andere het plaatsen van de video over het tienermeisje (verschrikkelijk).

  Met vriendelijke groeten,

  Saffiyah Ilse.

 129. 129 ilham 11 mei 2007 om 2:29000000 pm

  Wat is dit verschrikkelijk!!! dit is onmenselijk!!!! Ik heb hier met tranen naar gekeken, inshallah is ze echt moslim geworden en moge allah swt haar een mooi plekje geven in de hemel…

  Ma3a salama ilham

 130. 130 Abder-Razzaaq 11 mei 2007 om 2:48000000 pm

  he man, waarom toon je gruwelijke videos op je site? denk s aan de kinderen die hier komen!
  hsoema, ik heb het over het arme meisje dat werd gestenigd(woorden zeggen genoeg) en een film van de leeuw,

  heb respect voor de medemens en slachtoffer
  heb een hart man!

 131. 131 werle 11 mei 2007 om 2:53000000 pm

  dat zijn geen mensen meer maar beesten !!!!1

  schandee

 132. 132 Megrez 11 mei 2007 om 5:31000000 pm

  A Salaam Alaykum, ik ben gewoon een voorbijganger die dit hier op internet heeft gezien. compleet immoreel, inhumaan, dit heeft niets van doen met islam. Geen enkele godsdienst, geen enkele op deze wereld wil dit. Dit laat een heleboel fanatici zien, godsdienst waanzinnigen die schreeuwen in de naam van god. Hersenlozen, achterlijke godsdienst fanaten. Te erg voor woorden. Ik kan me best voorstellen dat hierop in de moslim wereld fel over word geoordeeld. Bewaar de zuivere kennis, bewaar de ware gedachten van de islam, het christendom, het jodendom, of welke religie men ook aanhangt. Maar NOOIT dit. onmenselijk.

  Megrez

 133. 133 fatima 11 mei 2007 om 5:50000000 pm

  schandalig gewoon ,ik hoop zeker dat die mensen gestraft worden.

 134. 134 chahida 11 mei 2007 om 6:33000000 pm

  ALLAH iHFAD!!!

  wat voor mensen zijn dat!!
  fatima ik ben het met je eens, dat deze mensen worden gestraf dat noem ik zelf geen mensen!!!!

  beslama

 135. 135 sji'iet ahlulbayt as 11 mei 2007 om 6:38000000 pm

  Saffiya en nog anderen die zich willen uitschrijven: de tekst staat erbij en niemand hoeft ernaar te kijken. nog ‘ns het moet ons doen bewegen om iets drtegen te ondernemen: petitie of zo, maar zo kan het ni blijven in kurdistan of ander eplaatsen. onze stem dient gehoord te worden.

  salukes

 136. 136 R..... 11 mei 2007 om 7:13000000 pm

  DIT IS GEWOON TE ERG DIT MOET AFGESCHAFD WORDEN DIT SLAAT NERGENS OP.
  MEISJE 16JAAR
  Te ERG Heb medelijden KHOOP DAT ZE NU HAAR RUST KRIJGT IN HET PARADIJS IN DE HEMEL!!IK GUN DIT NIEMAND!!

 137. 137 Femrah 11 mei 2007 om 7:19000000 pm

  Turken en irakezen koerdistannen ik haat ze 1 voor 1 nu
  ik wil niet zegge dat ze zo zijn allemaal
  maar de echte wel..
  alleen omdat hun goddienst niet wilde dat die meisje ging trouwen
  Kijk nou..
  Haar leven begon net
  en eindigde door 10000 mannen

 138. 138 Femke 11 mei 2007 om 7:22000000 pm

  Je gaat haten..
  Dit kan gwn niet meer
  dit is onmenselijk

  Hopelijk zal ze ‘r rust vinden

 139. 139 cnina 11 mei 2007 om 7:36000000 pm

  oh mijn god ! dit is toch nie te gelove , VIESE VUILE KANKERMEGOLE ACHTERLIJKE KANKERLIJERS IK HOOP DAT ZE ALLEMAAL 1 VOOR 1 KAPOT WORDE GEMAAKT OF KANKER KRIJGE , ZE HEBBE GEWOON EEN MEISJE VERMOORD DIE GEWOON ALLEEN VERLIEFD WAS , WA IS DA MAN , DIE MENSE MOETE OPKANKEREN…!!! KHOOP DAT HET MEISJE NU GELUKKIG IS EN RUST HEEFT ! HAAT AAN DA KANKERVOLK!!!!!!!!!

 140. 140 M,,,,,,, 11 mei 2007 om 7:38000000 pm

  Juist
  helemaal mee eens

 141. 141 Fmnnnnnnnnnnnn 11 mei 2007 om 7:47000000 pm

  Alleen omdat die goddienst van hun(jullie)zulke mogoolische regels hebbe, mag haar meisje haar lievde niet tonen maar word haar DOOD
  denken jullie maar eens na
  voor dat jullie allemaal in dat soort dingen geloven
  allah hier allah daar
  allah niet helpt of doet niks

  dat volk is gewoon geschift

  ik heb nooit zo gedacht mensen
  maar naar dit filmpje
  heeft me gedachten verranderd
  sorry

 142. 142 loveley 11 mei 2007 om 9:11000000 pm

  Waarom? Dit verdient niemand! Dat arme meisje is met pijn dood gegaan moet je eens nagaan wat er allemaal door haar heen ging op dat moment:( Egt hart doet pijn om te zien dat er harteloze mensen zijn! Ik bid voor haar nieuwe betere leven..

 143. 143 Moke 12 mei 2007 om 12:30000000 am

  Yezidische Koerden reacties over moord op Du3a.
  LEES DIT AANDACHTIG !!! Ze bekennen schuld!!!

  Sherko1 op 08-05-2007
  “Er zijn in Irak veel religies en veel ‘volkeren’ maar uiteindelijk zijn het allemaal Irakezen, dus mensen moeten elkaar respecteren en ophouden met discrimineren.” … … …

  Noen0eSindy op 08-05-2007
  Ehum…Met veel dingen ben ik het met jullie eens…maar jullie zeggen dat iedereen haar als voorbeeld moet nemen. En dat zij niet om afkomst of RELIGI gaf…ja natuurlijk vinden wij MOSLIMS het niet erg, als een ander zich bekeert tot ons Geloof..maar zouden jullie hetzelfde doen, als jullie op een Jood vielen? Of een Christen?
  Ik zou er wel mee oppassen, jullie zeggen soms echt rare dingen.
  Het beste wat Du3a kon don was het haar moeder vertellen, of anders iemand die ze in vertrouwen kon nemen. Maarja, het is geweest, en inshAllah leert men ervan.
  Liefde zal altijd bestaan, maar liefde zal ook altijd grenzen kennen.

  Jwana_akrawy op 08-05-2007
  het is idd een barbaarse actie geweest, ik kan nog steeds niet geloven dat Koerden hun eigen dochter dit konden aan doen.
  maar ik vraag me af als zij met iemand van het zelfde geloof ging als haar zou ze dn alsnog op zo een manier gestraft worden?! ik weet 1 ding wel zeker
  als het toen een fam. schande is geweest nu is het een internationale schande geworden!!

  Lolaf op 11-05-2007
  Eerwraak komt in Koerdistan massaal voor, alleen het verhaal van Dua is geopenbaard, veel meisjes zijn slachtoffer hiervan maar achter gesloten deuren, De regerings is verantwoordelijk en behoort preventieve maatregelen en wetten in te voeren. Het is een schande dat dit in 2007 nog gebeurd.

 144. 144 M 12 mei 2007 om 1:44000000 am

  die moordenaars moeten vrezen voor het hiernamaals

 145. 145 abdel bensellam 12 mei 2007 om 8:58000000 am

  nee je bgrijp me niet ik bedoekde er mee ze is vermoord als een moslima toch, dus gaat ze direct naar de paradijs vrouwen zijn er om van te houden en niet om te slagen.

 146. 146 bertsarah 12 mei 2007 om 11:09000000 am

  ja vreselijk !!! hoe kan het toch zover komen vraag ik me af , terwijl echt grote criminelen vrijuit gaan , topfuncties bekleden , president zijn , worden de kleine burgers zot gemaakt en kapot gemaakt .Ik heb respect voor ieders opvatting of religie en denk dat in principe alle godsdiensten dezelfde inhoud ergens hebben , namelijk de liefde , het respect voor elkaar . Leiders ,ofwel politiek ofwel godsdienstig lijken vaker en vaker de mensen tegen elkaar op te zetten en dat vanuit de naam van de Hoogste Liefde , (die de ene mens Allah zal noemen , de ander God , Krishna of zoveel Namen ,in ieder geval klopt het niet denk ik , ik geloof in de Liefde als prachtige kracht nog steeds . Die leiders en commerciele krachten proberen met onze emoties te spelen om zodoende geld te slaan uit onze verwarringen , verschrikkelijk is dat !!!! dat is ook moord !!!! lieve mensen ik geloof dat er maar één groep mensen bestaat en dat zijn ; wij allemaal !!! ieder is in principe mijn broeder en zuster , en verscheidenheid in ras of godsdienst is in principe mooi en interessant , ik laat mij niet zot maken , ik haat de woorden “zij en jullie” ik hou van “ons , wij , de mensen ” salam , sjalom , vrede , paix , peace ,paz , dit wil ieder normaal mens , alleen een sociaal ziek iemand zonder hart wil rijk worden met woorden als ” zij en jullie ” ……… behoud de liefde voor ons

 147. 147 Anoniem 12 mei 2007 om 11:37000000 am

  Oh wauw jullie zijn er echt trots op met jullie “new” icoontje! Als je een echte moslim bent, ga je dit soort dingen niet op het internet zetten en er mee lopen showen. Het gaat hier niet om de mensen die haar hebben vermoord, maar om het MEISJE!!!!! Heb respect voor dat MEISJE, omdat ZIJ niet verdiend dat haar moord op het internet komt zodat iedereen ervan kan “genieten” of walgen. Ze is nu overleden en je kan jezelf te raden gaan hoe het zal zijn voor haar ziel om dit te weten. Ik verzoek u zeer vriendelijk om het filmpje er onmiddellijk vanaf te halen voor de ziel van dit meisje!

 148. 148 ilias 12 mei 2007 om 11:53000000 am

  La hawla wala quwata illa billah

  da meisje is direkt naar de hemel wie pakt er nou iemands leven alleen allah (swt) die u geschapen heeft zal u leven terug nemen van haar nie jij ik of alle man dit is schandalige echt waar ik heb de film volledige gekeken met een traan in mijn oog waar ga deze wereld toch naar toe

 149. 149 moslima_nl_suri. 12 mei 2007 om 1:58000000 pm

  ik zei toh al eerder het zijn honden. een hond mag je nog geen eens zo behandelen laat staan een mens. een mongool heeft nog meer verstand.

 150. 150 ismael 12 mei 2007 om 4:38000000 pm

  ik ben het volkomen eens met anoniem.

  ik verzoek jouw ook om dit film niet te tonen uit respect voor het arm meisje
  dit is onislamitisch

  selaam aleikoem,

 151. 151 BANU 12 mei 2007 om 4:59000000 pm

  echt een JAHIL Mensen, echt zalil zoiets doe je toch niet meer en vooral niet meer in deze tijd. Mensen we leven niet meer in de oertijd in die tijd wisten niet wat respect voor andere mensen was en deden mensen andere mensen op gruwelijke manier te vermoorden.

 152. 152 Ismail 12 mei 2007 om 6:03000000 pm

  salaam alaykoum wa rahmatAllah wa barkatuhu

  ik ben een Koerd uit Irak (Soenniet) en dacht misschien dat het interessant was om mijn mening te publiceren. ten eerste het is iets onmenselijk en gruwelijks wat er gebeurd is. Allah (swt) is de Enige die levens mag nemen en leven kan geven!! Als koerd van Irak weet je natuurlijk welke religies en afkomsten er in je land bevinden waaronder zoals jullie al weten yezedi’s.

  het yezidische geloof ligt aan de basis van de vervloekte shaytaan (zo noemen moslims hem). zij beweren dat de shaytaan geen vervloekte is maar gewoon een engel zoals de andere engelen. Toen Allah (swt) vroeg voor Adam ( vzmh) te buigen deed de vervloekte shaytaan dit niet omdat hij voor niemand anders mag knielen enkel voor Allah (swt)
  dit is dus het gedachte van de yezedi’s en zo denken zij dat de shaytaan tot de engelen behoord. zij geloven ook in God!

  wij als molims weten natuurlijk dat dit niet zo is en dat de shaytaan niet buigde voor Adam (vzmh) omdat hij zich beter voelde : hij uit vuur en Adam uit klei…

  spijtig genoeg bestaan er nog steeds mensen die uit eer zulke gruweldaden verrichten (dit gebeurd niet enkel bij koerden maar bij vele afkomsten). Het had evengoed bij een andere afkomst kunnen voorkomen. daarom vind ik niet dat men de koerden in het algemeen moeten beschuldigen want daar de meerderheid van de koerden van Irak moslims zijn!
  Voor de eer iemand martelen is verschikkelijk en onaanvaardbaar!!!

  Volg de wetten van de islam en leg de culturele gedachten en hoogmoedigheid opzij!!

  Ya Allah vergeef haar en zet haar rang tussen de rechtgeleiden en wees een Beschermer voor de achtergeblevenen. Vergeef ons en haar, O Heer van de werelden. Maak haar graf groter en alat er licht in schijnen.

  Ya Allah geef haar standvastigheid..

  En vergeef hen die vergeven willen worden want voorwaar jullie willen ook vergeven worden door jullie Heer (swt)!!

  Ina lilahi wa ina illahy rajioen!!

  vele groeten jullie broeder fi dien (Ismail)

 153. 153 Hameda 12 mei 2007 om 6:49000000 pm

  Mensen die hebben dat gedaan, zijn gewoon geen moslims voor mij, din die vermoord is een “kefir” voor mij, erger dan een jode, wa is dat alemal hier !!

  dat is schamelijk voor moslims, wat gaan nu mensen van Europa van ons denken, dat we zijn moordenaars ? dieren ?

  Dat moet alemal Stoppen, niemand mag di andere doden, das “unhuman” dat is niet normal (stekhfir Allah)

  ahja en moest dat een man die heeft dat gedaan, zo weglopen van zijn huis door liefde, ik ben zeker dat di ga niet van straf hebben, (Man=Vrouw) dezeflde, in de Coran zelf, Soubhaana’Allah,

  Walah ik weet niet meer wat ik moe zeggen hier, echt waar !!
  pff, dan gedrag, dat Dieren die hebben dat gedan, Meskiiinaaa, Allaho yarhamooha,

 154. 154 Mohamed 12 mei 2007 om 10:09000000 pm

  lahawala walaa kowata ila billah

  moke ik neem aan dat jij die video op deze site heb gedaan, ik wil jou niet kwetsen ofzo en ik heb niets gelezen, mss hebben die anderen het al gezegd, maar ik ben zwaar teleurgesteld in jou, hoe kun je nu zo harteloos zijn om die video te verspreiden, , die video gaat over da meisje en niet over de manen die haar hebbben gedood, toen ik zag dat ze in haar onderbroek lag, had ik het direct weg gedaan , ik heb het einde niet gezien,maar ik ga ervan uit dat zij vermoord is, dus zou jij het leuk vinnden moesten wij jou nu vermoorden en jou in je onderbroek laten lopen en dan op internet verspreiden, dat noemen ze privacyschending, je ehbt het recty daartoe niet, eerlijkj
  wa ga je zeggen tege allah op de dag des oordeels , als die zegt met welke recht heb jij die video over een meisje dat in haar onderbroek zat verspreid, waarom, wa ga je dan zeggen???

  ik wil jou niet kwetsen, maar deze keer is het echt te ver , als ik me niet vergis is zij een moslima jij verspreid een moslima in haar onderbroek dat evrmoord word door het internet, dankzij deze video , ken ik mensne die er echt op GEILEN op die video, ik ken er een paar zij kijken naar deze video gwn om naar haar onderbroek willen kijken en wie weet beginnen ze zich daar zelfs bij afte trekken, “er is niets geiler dan een moslima in haar onderbroek”zo denken zij, en anderen genieten ervan dat zij gedood is, die video heeft emer kwaad dan goed gedaan,maar ja jij zal de verantwoording voor je eigen daden hebhebn

  heb respect voor da meisje/vrouw en verwijder die video ,denk ernaan wat de profeet zij, bhandel anderen zoals jij zelf behandeld wilt worden, ik kan me niet voor stellen dat jij het leuk zal vindne als jij opeens een video op internet vind waar jij met je onderbroek staat en er mensen er staan te geilen.

  beslama, en sorry als jij het niet was,maar ik neem aan dat jij dat hebt gedaan

 155. 155 jessica 13 mei 2007 om 12:57000000 am

  salaam,

  eerst en vooral wil ik zeggen dat ik dit ook heel erg vind voor dit meisje,en dat ze inschALLAH een plaatjs krijgt in het paradijs.

  verder wil ik reageren op wat sommige mensen hier zitten te verkondigen zoals bv….

  Alleen omdat die goddienst van hun(jullie)zulke mogoolische regels hebbe, mag haar meisje haar lievde niet tonen maar word haar DOOD
  denken jullie maar eens na
  voor dat jullie allemaal in dat soort dingen geloven
  allah hier allah daar
  allah niet helpt of doet niks

  dat volk is gewoon geschift

  ik heb nooit zo gedacht mensen
  maar naar dit filmpje
  heeft me gedachten verranderd
  sorry

  ik wil toch ff meedelen dat dit NIET mag in de ISLAM,en dit zijn voor mij zelfs ook geen moslims want de ISLAM is VREDE,dus voor jullie die de ISLAM afbreekt en ons beledigt met ALLAH HIER ALLAH DAAR,en nog van die zaken,zoals evengoed nog mensen hier op de site
  als jullie dit zo een hatelijk geloof vinden leer er dan niets over als jullie toch alleen maar hetgeen willen zien wat jullie zelf willen zien of kom gewoon niet op zo’n sites waar de islam word verkondigd,want ik word daar echt kribbig van,ik ben een bekeerde moslima en ik geloof blindelings in ALLAH en zijn wetten,en ALLAH weet het beste en er is voor alles een reden.

  en @AMINA…

  jij zegt….

  En wat ik ook erg van jullie vind is dat jullie allemaal zeggen omdat ze bekeert is, is ze inshallah in de hemel. Kijk hoe jullie dan weer denken het is een mens van vlees en bloed ook al was ze niet bekeerd Geen 1 mens op aarde verdient zo’n dood niemand maak niet uit wat voor geloof die ook heeft en Elk geloof of mens die op zo’n manier word vermoord zal inshallah in paradijs komen Niet alleen maar moslims maar elk goed mens met een goed hart.

  ….
  ik vind het ook erg en geen enkel mens van wat voor afkomst ook verdient dit niet,maar jij als moslim zou toch moeten weten dat geen enkele ongelovige hoe goed zijn hart ook is het paradijs zal betreden enkel en alleen omdat die niet gelooft in ALLAH swt.
  zoals bv een jood,dan mag zijn hart van goud zijn,hij zal nog geen teen in het paradijs zetten

  je mag me corrigeren als ik fout ben hoor,maar ik heb dat toch altijd zo geleerd.

  ik hoop dat je dit niet verkeerd oppakt maar ik wou dit toch wel ff kwijt.

  salamoe alaikoem wa rahmatoellah

 156. 156 16jarigemohamed 13 mei 2007 om 1:07000000 am

  jessica, jij bent juist bezig,Allah zij, dat hij alleen de islam accepteerd , dus ALLEEN moslims de ECHTE joden (dus de voor ze de torah veranderd hebben , dus de echte torah ,zoals de profeet had geopenbaard(ik weet ni meer welke profeet da was) en de ECHTEchristenen (dus die christenen die samen met iesa as waren , dus voor da ze de bijbvel hadden veranderd) maar die echte joden en echte christenene bestaan al meer dan 1400 jaren niet meer dus, kunnen alleen moslims het paradijs binenn gaan

  en inderdaad , hoe zuiver je hart ook is, je g

 157. 157 16jarigemohamed 13 mei 2007 om 1:23000000 am

  sorry, kwas nog ni klaar

  hoe zuiver je hart ook is , hoe kun je denken dat zo iemand naar het paradijs kan , terwijl het paradijs het moeijlijkste is om te bereiken, je moet kapot veel lijden enzo, en die persoon ontkende allah, bidde niet, vaste niet, geen zakaat,…. die heeft niets gedaan wat allah vroeg dus die maakt geen schijn van kans om het paradijs binenn te gaan denk eraan ,Allah zegt zelf da hij de rechtvaardigste van allemaal is,is da recht avardig een ongelovige het paradijs toelaten samen met een moslim, zonder dat hij er iets voor heeft moeten doen?????

  dat is niet voor jou bedoeld jessica

  sorry jessica , ik zit al bijna 20 minuten te wachten om op enter te drukken, er zit namelijk iets dwars me mij.

  sorry niet boos worden op mij, vergeef mij daarvoor

  toen ik opdeze site kwam zag ik rechts de naam jessica staan, toen dacht ik weeer ach weer zon scheve niet-moslim da islam zit uit te schelden enzo, w8 ik ga du nu effe aanpakken, ik klik erop ik zie opeens salaamalaikom, dan ikke zo nee da kan ni een moslima da jessica heet????????????????

  da was iets nieuws voor mij , want alle bekeerden die ik ken hebben moslim namen

  en nog iets is da niet verplicht ???, want jij hebt een kafir naam, zoals ik zei , iedereen die je naam gaat horen zal denken da je kaffir bent,ik hoorde van een imam dat bekeerde niet verplicht zijn hun namen te veranderen maar dat het heeel sterk afgeraden is ze te behouden, teneerste het is gwn raar voor een moslima met een kaffir naam,ten 2de als iemand over jou iets wil zeggen en die zegt jessica ,dan gaan ze direct denken aan een niet-moslim, dus dat mag ook niet , je mag van een moslima niet denken dat ze een kaffir is…..enzo vorot , amar tkan zijn dak verkeed ben , tis gwn raar dat “zoiets bestaat”

  en om eerlijk te zijn da ergert mij, ik vind eht erg voor de andere moslimas, maar ja sorry

 158. 158 16jarigemohamed 13 mei 2007 om 1:27000000 am

  ps ben blij da je bekeerd bent

 159. 159 16jarigemohamed 13 mei 2007 om 1:40000000 am

  jessica, sorry neem mijn woorden terug,het mag wel, en ik ehb effe hier is rond gekeken, je ziet hier mensen als angela, jorien,saly, dan kan een jessica erook bij

 160. 160 mustafa 13 mei 2007 om 11:20000000 am

  sallam broeders en zuster in de islam..

  Ik heb het filmpje niet kunnen zien maar naar bepaalde reactie die ik hier heb gelezen kan ik me inbeelden,hoe erg het is.Moge allah swt dat meisje belonen met de paradijs ze is elhamdolilah gestorven als martelaar en moslima,Moge allah swt haar zondaar leiden tot de juiste weg..Maar diegen die deze video op internet heeft gezet,Daar stel ik me bepaalde vragen bij, dit kan gewoon niet!!Ik beschuldig niemand allah swt weet het beste..Moge allah swt ons allen leiden en ons van deze dounya op de juiste manier laten verlaten incha allah.want het einde is nabij..

 161. 161 mustafa 13 mei 2007 om 11:24000000 am

  Dit wil ik nog eens zeggen..Is dat sommige broeders en zuster deze mensen al beoordelen tot de Hel terwijl dat niet mag.Allah raforo raheem..Allah swt groot en machtig en hij die zijn dienaar beproefd met iedere situatie,zelfs toen onze profeet werd verweten en beledigd vroeg hij allah swt hen te leiden omdat ze niet beter weten.wees geduldig en weet dat elke gebeutenis iets wil vermelden..Moge wij incha allah als trouwe dienaar onze schepper ontmoeten

 162. 162 Megrez 13 mei 2007 om 1:37000000 pm

  De Betweter

  Megineen gelooft dat hij het beter weet,
  Dan men het hem vertelt,
  En scherpt weldra zijn mes
  Snijdt vreemde vruchten aan…
  Snijdt er in alle lengten
  Schijven uit,
  Maar laat het klokhuis hangen,
  Neemt de schijven mee naar huis
  En poot ze in zijn tuintje,
  Ziet ze in zijn droom reeds spruiten,
  Maar ach! Ondanks al zijn wachten
  Heeft hij ze voor niets begoten!

  (wat je zaait zal je oogsten, maar zaai geen haat, oordeel niet over hen die dit deden! Het is niet aan u om te oordelen!) Ik denk dat ik hiermee nu voldoende heb gezegd.

 163. 163 Anoniem 13 mei 2007 om 3:45000000 pm

  Ik moet presentatie houden over cultureel relativisme versus universalisme en gebruik een eerwraak casus als voorbeeld en kwam per ongeluk op deze site terecht.
  Ik heb het filmpje geprobeerd te kijken maar heb het niet volgehouden! Ik ben nu gewoon helemaal in shock en misselijk. Voel me echt even behoorlijk slecht..
  Dat mensen dit uberhaupt kunnen.. echt kuddedieren!! Ik snap het gewoon niet..

  Gatverdamme.. geen woorden voor.

 164. 164 anoniem 13 mei 2007 om 4:29000000 pm

  zijn geen moslims, heb verder geen woorden voor

 165. 165 anoniem20 13 mei 2007 om 4:34000000 pm

  een moord plegen is een grote zonde, moge allah swt haar vergeven, allahoema amien.

 166. 166 Ikke 13 mei 2007 om 6:04000000 pm

  Ik wau bijna zeggen dat dit onmenselijk is ,mar niet waar dit is juist menselijk aleen en mens kan een ander zo iets aandoen uit geloof,plezier noem het wa je wilt..beeste bezitten dat soort eigenschappen niet..ze doen wat ze doen voor te overleven en niet meer.het is inderdaad een slag in u gezicht als je die belde ziet maar laten we niet naief zijn dit gebeurt wel veel meer dan er wordt gedacht.Het spijtige is inderdaad dat het mestal met de vinger naar de islam gewezen wordt…En we denken hoe is het mogelijk-zo iets kan je toch niet linken an zo en mooie geloof gelijk de islam!!!!Mar hier komt het..Daar staat geschreven dat een vraow dat beschuldigt wordt van overspel(met de nodige getuigen en bewijzen uiteraard,als of ze dat in het openbaar zou doen?)moet gestijnigt worden!!!!Daar stat uieraard niet in door hoe veel man…Hoe veel man is er dan nodig voor zo iets goed te praten dat weet ik niet???Maar wat denkt u hoe zouden die belden eruit zien???Met zonnestraalen of de geur van lelies of mischien godelijke gloed …Aub he zeg…Ik wil met dit niemand niet kwetsen …Ik ben iemand die hel lang aan het twijfelen is om moslim te worden en inderdaad de islam staat voor heel moie dingen en is op zich en heel mooi geloof ..Maar na alles wat ik tot nu gelezen heb en gezien heb..dan heb ik toch ook wel zwaar mijn twijfels over..
  De groeten nog

 167. 167 aisha 13 mei 2007 om 7:10000000 pm

  naar mijn weten mag het gezicht nooit beschadigt worden aangezien allah swt dat zegt en hij hem creeert op zijn gezicht.
  daarbij waren dit niet moslims.
  als al weet en gelezen hebt dat islam een mooi geloof is met mooie dingen, dan moet je al al weten van het bestaan van sjaitan die je van het rechte pad afhoud, dit is een van zijn trucs om jou slechte negatieve en leugens over de islam jou het hoofd in te fluisteren, en hij laat jou geloven dat dit bij de islam hoort trap er niet !!!
  islam is een hele mooi geloof en het rechte pad, helaas ziin er altijd een paar mensen die in de naam van allah slechte dingen doen of willen rechtvaardigen .
  daar bij zijn er heel veel leugens de ronde over de islam
  zoek goede moslims of een leraar die jou kan onderwijzen en zoek alles op zodat je weet wat een leugen is en de waarheid neem niks zomaar aan van iedereen omdat hij zegt dat hij moslim is er zijn heel veel mensen die ontwetend zijn en huichelaars zijn

  ik wens je veel succes
  en moge allah swt je lijden en je last van je afnemen door moslim te maken amien
  ik ben zelf 4 jaar moslim nu als je hulp nodig hebt mag je zeggen dan help ik je en als je een man bent kan ik je ook wel inschaAllah in contact brengen met goede moslims

 168. 168 Chaimaa 13 mei 2007 om 7:16000000 pm

  salaam alaikoem wa rahmatoe llaah wa barakatoeh,

  Wellah wat is dat???!! Die beesten!! Dat meisje is zo onschuldig, Is het hun zaken dat ze met een soennitische man wil trouwen,? ppffff Het einde van deze wereld nadert, mensen, wees een goede moslim(a)

  Salaam alaikoem wa rahmatoe llaahi wa barakatoeh

 169. 169 Anoniem 13 mei 2007 om 9:20000000 pm

  stelletje Motherfuckers

  wie doet nou zoiets?

  Love… dont hate!

  Peace
  Rajeev

 170. 170 Nadine 13 mei 2007 om 9:26000000 pm

  Dit is echt AFSCHUWELIJK! En waar komt dit filmpje vandaan??? Wat een trieste mensen zeg, staan daar gewoon te lachen en te schreeuwen terwijl er een meisje dood ligt te gaan. Ik kan het echt niet afkijken.. heb er geen woorden voor!! Echt dit is gewoon slecht, barbaars, beestachtig, wreed. Ik snap niet dat dit niet strafbaar gesteld is in de koerdische gemeenschap (heb ik gelezen)! En op het filmpje staan idd gewoon politieagenten mee te kijken. WTF heb je aan zo een regering en aan zo een overheid. Ik zou ze het liefste allemaal 1 voor 1 afschieten. Kijken hoe zij het vinden om een keer goed pijn te leiden en in hun eigen bloed te stikken. En degene die dit gefilmd heeft met zijn mobiel.. super super kansloos!! Kan je zeker elke avond voor het slapen even vol genot kijken naar je eigen daden? Nou petje af. Ik weet dat dit niks met de Islam te maken heeft, maar met bepaalde stammen die dit als normaal beschouwen. Ja wat stelt een vrouw nou eigenlijk voor he? 1 ding weet ik zeker. 1 VROUW tegen 1000 MANNEN!! Knap werk.. en vooral heel moedig.

 171. 171 Sen 14 mei 2007 om 9:56000000 am

  Ik ben helemaal sprakeloos ik word er misselijk van
  het is zo vreselijk wat dat meisje door heb moeten maken.
  1000 man schaam je.
  Ik hoop zeker dat de daders in het leven flink gestraft worden hier kan je nooit voor beloont worden.

  Hier is het geloof niet voor niet om andere mensen dood te maken.

 172. 172 TIA 14 mei 2007 om 3:10000000 pm

  Jullie moeten dat laatste zinneke eens lezen… Dat is wel erg.. ze was begraven en ze hebben haar terug op gegraven.. voor te zien of ze nog maagd is… dat is gewoon SCHANDALIG

  Eerwraak in Koerdistan praktijk van alledag
  ‘Zij was verliefd op een moslimjongen en liep met hem weg naar zijn moslimdorp’, vertelt Rega Rauf, een Koerdische Iraakse die werkt bij de organisatie Stop de Eerwraak. ‘Zijn vader vond dat niet goed. Hij zei dat ze terug moest en dat hij een goed woordje voor haar zou doen bij haar vader, die hij kende.’

  Du’a ging terug. ‘In haar dorp kreeg ze te horen dat zij haar familie te schande had gemaakt. Maar haar vader wilde haar niet straffen. Hij wist haar onder te brengen bij een familielid, maar ze werd ontdekt ’, vertelt Rauf. Du’a werd naar het plein gesleept, waar ze werd getrapt en geslagen. Uiteindelijk werd het gedeeltelijk ontklede meisje met betonblokken gestenigd.

  Eerwraak is in Koerdisch gebied schering en inslag. De openbare eerwraak op Du’a Khalil is echter uitzonderlijk omdat er honderden mensen bij waren, zelfs politiemannen, en omdat de executie is gefilmd. De videobeelden circuleerden eerst alleen op Koerdische en islamitische websites.

  Iraakse vrouwenorganisaties hebben de Koerdische Regionale Regering gevraagd een einde te maken aan de eerwraakmoorden. De regering spreekt van ‘een grote tragedie’ en veroordeelt de moord. Volgens Yousif Aziz, minister van Mensenrechten, wordt er elke dag wel ergens eerwraak gepleegd. Sommige meisjes en vrouwen worden gedood, anderen steken zichzelf in brand, waarna hun dood bij de autoriteiten wordt gemeld als een ongeluk. Eerwraak is bij wet verboden, maar er wordt zelden of nooit iemand voor gestraft.

  Ook de Opperste Raad van de Yezidi’s heeft de moord afgekeurd. De raad wijt deze aan stamtradities die niets te maken hebben met de religie.

  Uiteindelijk is Du’a begraven op een kerkhof voor yezidi’s. Haar lichaam werd nog even opgegraven, opdat haar vader het dorp nog trots haar maagdenvlies kon tonen. Du’a was dood, maar ze had hem niet te schande gemaakt.

 173. 173 jessica 14 mei 2007 om 3:24000000 pm

  salaam alaikoem

  @ 16jarigemohamed,

  nee je hebt gelijk ik zou een islamitische naam moeten hebben,
  maar ik heb er nooit bij stilgestaan om mijn naam te veranderen ook omdat ik niet weet welke ik zou willen dragen er zijn er zoveel mooie.
  als je suggesties hebt???…

  @ IKKE

  ik hoop dat je je mening niet veranderd om moslim te worden,
  want de ISLAM is echt een heeeel mooie godsdienst.
  laat jezelf niet in de wind slaan door dingen waar je van afschuwt want meerendeels is dit niet te associeren met de ISLAM,
  en wat betreft het stenigen bij overspel,er moeten inderdaad 4 getuigen bij zijn,en ALS je overspel pleegt gaan er sowieso geen getuigen bij zijn dus zal dat eigenlijk ook nooit niet kunnen gebeuren naar mijn mening en ook dat wanneer de vrouw MAAR OOK de man he,wordt gestenigd dat men geen straf hiervoor zal ontvangen in het hiernamaals,dus geef mij maar steniging ipv het vuur,en met sommige dingen van de ISLAM heb ik het ook moeilijk,zoals bv dat een man 4 vrouwen mag hebben,maar ik accepteer dat enkel en alleen omwille van ALLAH,maar dat wil niet zeggen dat ik mijn man de toestemming moet geven dat hij nog 3 andere mag gaan zoeken.

  wat ik eigenlijk wil bedoelen is omarm de wetten van ALLAH en je zal slagen,je beloning na de dood weegt niet op tegen de dingen hier op aarde,en je moet ook niet alles geloven wat men zegt want er zijn veel mensen en vele leugens die verspreid worden of dingen die de islam worden toegeschreven dat eigenlijk niet waar is zoals de vrouwenbesnijdenis.
  lees gewoon de koran trek er je eigen conclusies uit en vraag raad waar nodig aan de imam ofzo,en ik weet zeker dat jou visie op de ISLAM zal veranderen.

  de mijn in ieder geval wel,ik ben ondertussen ook al 6 jaar bekeerd en heb en zal er NOOIT spijt van hebben.

  salaam

 174. 174 aisha 14 mei 2007 om 3:42000000 pm

  kauwthar vindt je dat geen mooie naam is en rivier in het paradijs

  of rachma

 175. 175 16jarigemohamed 14 mei 2007 om 4:51000000 pm

  Fatima,Aisha,leila,amina,maryam,soumiya,anissa,safiya,yasmin,
  yasmina,nasima,saida,samira,zaynab,rachida,farida,saloua,malika…..

  (sorry ,momenteel is dat al wat ik me kan herineren)

  en met die 4 vrouwen , ja ik heb gemerkt dat veel vrouwen last ervan hebben,maar je zult zien als je meer en meer met de islam bezig houd,dat je er zelf vorstander van word, want geloof me maar daar zit en enorme wijsheid achter polygamie,en in deze tijd is dat vooral veel nodig,
  bv: er zijn veel slechte moslimmannen, maar stel je voor je trouwt en jij hebt een man , maar hij is echt een heel goede moslims, dus uit respect deel je je man emt andere zusters zodat ze ook kunnen genieten van een goede moslimman(want meestal vallen de goede moslimas in de handen van slece mannen , en worden ze mishandeld enzo, snap je)of in tijden van oorlogen , dan sterven er een pak mannen, en is er een groot overschot aan vrouwen , dan trouw je ook met 4 vrouwen (tenslotte elk moslima heeft recht op een man, tenslotte deelt ze die man met andere zusters), of simpel gwn , je wilt je man blij maken , bv je ziet dat je man een grote vrouwenliefhebber is en dat vrouwen hem zzer blij maken kun je hem ook toetemming geven om met andere te trouwen, of er is een moslima da zwaar in de problemen zit (finacieel, of psychisch (bv verkracht ofzo)) dan kun je haar “redden”door die bv als 2/3/4 vrouw te nemen, of als de eerste vrouw bv geen kinderen kan krijgen dan kan een man een 2de nemen om van haar kinderen te krijgen, en man hoe meer vrouwen hij trouwt , hoe meer hij zijn geloof heeft voltooid(als je al trouwt dan heb je 50% van de islam voltooid)…… enzovoort, dat zijn maar paar redenen, dus denk ni dat de man u bv beu is en dat die dan een andere vrouw wilt bij nemen…..(en de beloning word uiteraard groter voor jullie vrouwen, voor jullie “vrijgevigheid”)….
  denk eraan als je in staat bent om je man “wegtegeven” betekent al veel denk aan de vrouwen van de profeten ze vonden het zelfs leuk als de profeet nog vrouw bij nam
  maar op voorwaarde dat je voor hun kunt zorgen , en hun allemaal rechtvaardig behandelt (dus iedereen krijgt haar deel van de tijd)en met toestemming van al je vrouwen natuurlijk
  khoop dat het jou al iets duidelijker is geworden

 176. 176 fatima 14 mei 2007 om 5:00000000 pm

  “je wilt je man blij maken , bv je ziet dat je man een grote vrouwenliefhebber is en dat vrouwen hem zzer blij maken kun je hem ook toetemming geven om met andere te trouwen”

  mohamed nou ben je toch hoop ik niet serieus bezig, tjonge seg. geen woorden voor.

 177. 177 16jarigemohamed 14 mei 2007 om 5:12000000 pm

  hhhaaahaha nee sorry, ik bedoeld het niet zo, en ja fatima, of je het gelooft of niet , ik ken er een paar die het doen, ze houden zo veel van hun man, da ze die wgn toestemming geven om met een andere vrouw te trouwen zodat die effe”eeen andere vrouw kan uitproberen” en trouwens dat mag het is niet haraam ze, het ergert jullie gwn , zoals ik eerder zei vele vrouwne kunenn er niet mee leven.maar da gebeurd bijna nooit , dat zijn meestal voor die andee redenen die ik genoemd hebt

  hahahaahahah sorry vond jou reactie echt grappig, typisch vrouwelijk reactie

 178. 178 16jarigemohamed 14 mei 2007 om 5:20000000 pm

  pas op ik zeg het nogmaals voor de zekerheid , anders gaan er nog andere reageren , de meeste doen da om die redenen die ik opgenoemd heb , da met u man blij maken …… is zeldzaam

 179. 179 aisha 14 mei 2007 om 5:44000000 pm

  ja het is allemaal de nafs die het moeilijk maakt
  het is wel de ultieme opoffering die je kan geven voor allah swt vindt ik

 180. 180 Rahim Z. 15 mei 2007 om 1:40000000 pm

  Damm kijk dat man.. waarom?
  Waarom doen ze dat?
  Ik vraag me af mensen dood maken is haram.
  maar tog doen ze dat.
  Ze hebben een hart met steen en vuurr geen hart met bloed en aders.. als het een mens was zouden ze ff normaal nadenken. hoe kan je een tiener slaan en dan nog wel met een steen maak der dan op een andere manier dood maar niet op dat manier.. het is so raar om te zien. het voelt niet goed en vooral als je een vrouw ziet lijden aan iets wat ze niets kan doen. Waarom hebben we liefde gekregen? waarom zijn we hier op aarde gezet? de jeugd is de toekomst later en niet die mannnen die daar zitte te slaan want wij maken weer kinderen en tonen liefde aan andere mensen om ons bevolking groot te houden. maar dat weten die 1ooo mensen niet want hun denken niet na.. waarom heeft Allah liefde gemaakt? waarom mag je niet het tonen alleen omdat je een moslim bent..? nee man liefde heb je gekregen en maak der gebruik van en verberg het niet.. maak niet uit ook al val je op een mogool als je maaar liefde hebt voor hem.. laat ze komen.. want wat hun deden was ook fout hun zijn ook getrouwd hun hebben ook kinderen hun hebben ook een vrouw of neit? dan toon je ook liefde voor je vrouw.. of mag dat niet? dan moeten hun ook dood geslagen worden maar daar dneken ze niet aan,

  Soms denk je van waarom een moslim al die gevechten enzo allemaal Moslims maar ene kant denk je van ik ben hier gekomen En Allah heeft me gemaakt en al die mooie dingen in de ISLAAM is mooi en het geeft je een VEILIG gevoel..

 181. 181 Ikke 15 mei 2007 om 6:47000000 pm

  Bedankt voor je reactie…Ik heb inderdaad niet bij stil gestaan bij het fijt stijnigen beter dan het vuur in het hiernamals…Inderdaad als u dat redt van het vuur lijkt mij logis maar ik wist het niet,ik dacht inderdaad dat het mee te maken had met het redden van de eer van de familie,dat allach belangerijk de eer vondt van een man dan het leven van een vraouw en ik kon er niet in komen aangezien in tegen spraak staat met het fijt dat man en vraow gelijk zijn…Heel erg bedankt echt waar…
  Aan de andere kant ik heb er nooit geen probleem gehad met meerdere vrauwen voor een man.Ik heb dat zelfs voorgesteld aan die van ons maar hij wau niet.Ik bekijk dat als meer hulp in het huishauden zeker omdat ik altijd werk en de klijne altijd in voorschoolse en naaschoolse opvang gaat ik vondt het beter om in een huiselik sfeer op te gruien en een beter opvoeding te krijgen.Van mij mag hem meer dan 4..Jaloers ???Natuurlijk anders was ik geen vraouw he..Maar beter thuis bij zijn eigen vrauwen dan achter mijn rug met god weet wie..En laten we eerlijk zijn manen zijn manen vroeg of laat gaat hij op een ander zitten hoe schoon of goed dat je bent..Das echt war ik zag niks anders dan voordelen in die zaak behalave mijn eigen jaloezie en ten minste dan ga ik tijd hebben om bij stil te staan bij zo een gevoelens ,nu van tijd vind ik nog niet eens mijn kop laat staan iets anders…
  Maar hij wilt niet spijtig genoeg,maar ik geef het niet op ik blijf zaggen
  grt

 182. 182 more human than human 16 mei 2007 om 1:12000000 am

  1000 spietspalen. daarna vellen die schoften en met hun huid over de onze dansen op hun rottende kadavers!

 183. 183 Moke 16 mei 2007 om 9:58000000 am

  Hey TIA, ik heb jouw reactie van ‘Mei 14th, 2007 at 3:10u pm’ eens gelezen:

  Het is wel schandalig dat ze haar eerst nogmaals moesten opgraven om te kunnen zien dat ze nog maagd was, ok zegt de vader: ze heeft me niet te schande gemaakt, ze is nog maagd. DUS: m.a.w. ze is dan voor niets vermoord.

  Zijn dat nu mensen met echte morele waarden ??? Echte achterlijke duivelse debielen zijn dat!!!!

  Weet jij ergens de orginele berichtgeving, dan kan ik het bovenaan plaatsen ???

  In afwachting, teken ik en tot later insha’allah. 😉

 184. 184 hartenloos 16 mei 2007 om 11:57000000 am

  Ik heb het filmpje niet gezien maar ik kan me wel iets voorstellen.Ik wil het zelf niet bekijken.

  Het is vooral een schande, WAT VOOR GODSDIENST je ook hebt.

  Het zal uiteindelijk nooit vergaan; de goedheid en het kwaad van de mens.
  Wij staan onmachtig en kunnen spijtig genoeg alleen maar toe kijken.

  Het meisje zal pijn geleden hebben en nu kunnen rusten, dit zou elke God haar toewensen en met open armen ontvangen.

  Groetjes
  De zachtheid

  ps: Zorg goed voor je medemens, dit is al een stap vooruit

 185. 185 koenizz 16 mei 2007 om 2:49000000 pm

  Ik heb het filpmje gedeeltelijk gezien, daar was het gewoon te erg voor. Dat dat op zo’n manier moet gebeuren zeg… kan dat nou niet op een andere manier??

 186. 186 iemand :( 16 mei 2007 om 8:59000000 pm

  hallo iedereen,
  ik kan niet uitleggen hoe schandalig dit is dat kan ik gewoon niet dit noem ik geen er behouden dit noem ik je eigen familie doden,
  wat ze met haar hebben gedaan kan niet HET KAN GEWOON NIET!!IK GING HELEMAAL DOOD BY DAT FILMPJE
  ME TRANEN ROLDE GEWOON HELEMAAL VAN ME GEZICHT ZO ZIELIG VIND IK DIT VOOR HAAR,
  WAT HEEFT ZE GEDAAN
  GEWOON HELEMAAL NIX NIKX GEDAAN EN ZO ERG MISHANDELD
  WALLAH IK HOOP DAT IEDEREEN DIE HAAR HEEFT AANGERAAKT DOOD MAG VALLEN EN ZO ERG WORDEN MISHANDELD IK HOOP DAT ALLAH HUN ZO ERG STRAFT NOG ERGER DAN DIE PIJN VAN DAT MEISJE!
  DIT BREEKT ECHT MIJN HART:'(

 187. 187 Anoniem 16 mei 2007 om 9:19000000 pm

  K heb alle antwoorden zitte te lezen..het valt mij op dat veel lezers onder jullie ook in naam van dit en naam van dat spreken.Duizend mannen of een man…wat maak het uit?Uiteraard,iemand vermoorden vergezeld door een hele kudde is zeker meer schokerend dan ‘maar’ tussen twee zielen.. Moorden…het woord alleen…wat de reden ook mag zijn,het blijft altijd een daad van iemand naar andere.

  Zou ik moorden?Zou je niet?Wie kan het zeggen..Er bestaat maar een wereld..wij zitten allemaal op dezelfde bol,niemand kan niemand wegsturen naar andere universele planeten,toch zal de mens altijd zorgen voor beestachtige daaden om voor te zorgen dat zijn ‘domein’ niet te delen valt,en zijn domein houd in ook woorden als ‘geloof’ ‘gedachten’ ‘bezitting’ ‘jaloezie’ ‘haat’ ‘wraak’ en zo maar voort…

  Arabieren,europeanen,amerikanen,asiaten…gewoon mensen onder mensen…wy kakken allemaal op dezelde manier en het stank is ook maar een.Wat maakt een mens?Wie maakt een mens?
  Alles wat volwassenen doen,is een vervolg van wat hij krijg vanaf zijn geboorte.Een kind dat mishandeld word,gaat later mishandelen..een kind dat een pistool leert gebruiken,gaat later richten…een kind dat haat krijgt,gaat later haten…wat of welke bijbel je ook houd in je hand,niet de inkt van daarin zal jou een goede mens maken,neen,het is wat je krijg van anderen.

  Altijd de naam van eene of welke andere God…europa heeft miljoenen mensen verloren tijdens de tweede wereld oorlog,en daar is geen enkele God aan te pas gekomen..in Irak,Israel,Palestina etc… sterven miljoenen mensen door (weer) oorlog,en daar is wel een God aan te pas…awel,kan iemand onder jullie mij vertellen waar het verschil is?Graag aub…neen mensen,wij,de homo sapiens,wij alleen en niets anders zijn schuldig..niet God en God zal straffen?Wie of wat?Liegen is ook strafbaar..stelen is strafbaar..vloeken is strafbaar..respekteer idereen…doen wij dat?Idereen?Wij zijn alleemaal gedoemd om niet rechtstreeks naar een betere wereld te gaan,neen.
  En vandaag is een meisje door 1000 man,morgen een kind door 1 pedofiel..moorden…wat maak het uit?
  Vriendelijke groeten

 188. 188 faateh 17 mei 2007 om 1:22000000 am

  dat dien menssen durfen !!!
  zo maar dooden , laa ilaaha illa allah>>>> laa ilaaha illa allah mouhamadoun rassoulou allah
  Qaala ta3aalaa
  a3oudou billahi mina alchaytaani rajiim
  bissmi allahi alrrahmaani alrrahim

  man Qatala nafssine bi ghayri haQ kama Qatala alnnassa djami3ane.

  laa ilaaha illa allah

 189. 189 Serdal 17 mei 2007 om 5:02000000 pm

  slm
  mensen zo zielig man die man ziet gwn hoe ze vriendin dood word gemaakt
  zo zielig voor die vrouw helemaal pijn geleden en vernederd
  dit is niet normaal meer egt als ik daar was ik kwam zeker voor haar op

  R.I.P

 190. 190 asma 17 mei 2007 om 6:54000000 pm

  ik vind dees gewoon SCHANDALIG!!!!!!!!
  ik hoop insh-Allah dat het meisje in het Paradijs beland en de 1000 mannen insh-Allah in de HEL!!!!!
  groetjes
  😦 😦

 191. 191 reddie 17 mei 2007 om 8:50000000 pm

  wwajoooww die mannen zijn 100% ziek.

 192. 192 zil 18 mei 2007 om 12:16000000 am

  Hoi mensen,

  ik heb er geen woorden voor.door de liefde zoiets krijgen geloof ik me ogen niet wat is dit voor de haat wat zijn dat voor soorte mensen hebben ze geen hart vraag ik me steeds af….
  ie hoef niet op alle korden boos te worden ik ben ook koerd maar niet alle koerden zijn hetzelfde er zijn soorte koerden die zijn yezdiyan en bidden soor seytan die zijn eigenlijk duivel’s zo kan ik duidelijk zeggen..
  Zoiets in me hele leven voor het eerste zie ik en ben misselijk zie haar bewegen en schopt er iemand toen zag ik haar weer op de groend en daarna dooooooooooood oh god hebben we ook zulke mensen zulke duivels nog op de aarde, geloof ik me ogen niet maar ik hoop dat iedereen zijn eigen straf krijgt alleeeeeeeeee 1000 manen en hun families nog dan begrijpen ze wel wat liefde is …

 193. 193 Aboubaker_Soussi 18 mei 2007 om 1:03000000 am

  PFFFFF WAJAAAW DA ZIJN GEEN MENSEN EN ZELEFS DIEREN ZIJN BETER DAN DIT VOLK ZO IETS MAG NIE BESTAAN IK HEB ZWAAAR PIJN IN HET HART DEEZ GA IK NOOIT VERGETEN IK HOOP DAT DIE MENSEN EEN ZWAARDERE STRAF KRIJGEN HET ENIGSTE VOORDEEL IS DAT HET MEISJE NAAR DE HEMEL GAAT INSCHALAH WOULLAH IK VOEL MIJ ECHT SLECHT ZOIETS DOE JE NIET MET EEN MENS EN HET ERGSTE IS ZE IS JONG MEISJE VAN 17JAAR ZIJ HAD NOG EEN MOOI LEVEN VOORZICH MET DIE MOSLIM MAN WIE MOEST ER EEN EINDE AAN MAKEN DIE HONDEN TFOEEE DA HEEFT ZELFS GEEN NAAM IK HOOP DAT DAAR EEN BOM GAAT ONTPLOFFEN MOGEN AL DIE 1000 MENSEN STERVEN INSCHALLAH!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  GEGROET
  SOUSSI!!!!!!

 194. 194 Aboubaker_Soussi 18 mei 2007 om 1:07000000 am

  WOULLAH ALS IK DAAR WAS ZOU IK VOOR DA MEISJE WILLEN STERVEN IK MEENDA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  GEGROET
  SOUSSI

 195. 195 lopp 18 mei 2007 om 1:08000000 am

  WOULLAH ALS IK DAAR WAS ZOU IK VOOR DA MEISJE WILLEN STERVEN IK MEENDA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  GEGROET
  SOUSSI

 196. 196 Aboubaker_Soussi 18 mei 2007 om 1:26000000 am

  MHM MENSEN IK GA SLAPEN SLAAPZACHTJES EEN VERGEET DEZE DRAMA ALLEEE IEDER GEVAL PROBEER ZE TE VERGETEN OKEE

  AJAAAAA IK HEB TOCH EEN NAAM GEVONDEN VOOR DIE MENSEN 1000 ADOLFS HITLERS(pzzzzt)

 197. 197 medina 18 mei 2007 om 1:50000000 pm

  16 jarigemohamed ik ben het ni eens me u sory nee want god beslist en ni gij katoliekhe mogen wel in het paradijs ja waarom er bestaan mensen die katoliekh zijn en mozlims goeie en slecht er bestaan ook goeie mozlims ni waar ik ben ook mozlim ùa tocht denk ik zo.

  2.omaikaad wat er met da mijsje gebuert ik heb zelfs en stukje geken garmen ooooooooooooh

 198. 198 Memeth 19 mei 2007 om 10:16000000 pm

  ALS IK DAAR WAS GEWEEST EN IK HAD EEN MACHIENGEWEER.
  DAN HAD IK,IN DE NAAM VAN “GOD” AL DAT KRAPUUL HUN KLOTEN AFGESCHOTEN!!!!!!!!

 199. 199 henna leila 19 mei 2007 om 11:12000000 pm

  nee memeth
  als je daar was geweest had je gezellig meegedaan.

  Dat is nu eenmaal zo, mensen doen heeel raar als ze in groep zijn.

  en 16jarige mohammed ik heb het je al eerder gezegd. dnek na voor je iets opschrijft. welke theroie zet jij daar neer over polygamie!! misselijkmakend gewoon. Als je vrouw geen kinderen kan krijgen kan je ook gewoon sabr hebben. En 4 vrouwen er voor kiezen om een vrouw aan mijn echtgenooot te schenken, wacht je noemt dat blij maken, schandalig. Igh mannen zijn dikke egoisten en denken alleen aan LUSTEN, waar is je imaan waar is het geloof. Itaqi Llah. de deur voor polygamie staat op een kier en niet weid open. Het kan in bepaalde berekende omsstandigheden en het is zeker niet zomaar trouw er maar op los 4 is the limit3.

 200. 200 sji'iet ahlulbayt as 20 mei 2007 om 1:02000000 am

  mosel ligt dus in noorden v irak, maar da zijn satan koerden

  salukes

 201. 201 ADHD-PATIIENT 20 mei 2007 om 10:50000000 am

  DIT IS SCHANDALIG VOORR DE MAATSCHAPPIJ
  Dat iemand moslim w0rdt daarvo0r moeten se blij mee wezen t0g..??
  of heB ik het missssss MAAR INCHALLAH GAAT HET MEISJEE NAAR DE PARADIJSSS TUSSEN DE 1000 MANNEN SITTEN ER OOK MENSEN BIJ, DIE HAAR NIET HEBBEN GESLAGENN MAAR INCHALLAHHHHH GAAN DE MENSEN DIE HAAR OOKAL MAAR MET 1 PINK AAN HEBBEN GERAAKTT
  NAAR DE HELL
  Ina lilahie wa inalliradjih0en:(!!
  😦
  groetjes
  adhd patientt..

 202. 202 lopp 20 mei 2007 om 2:42000000 pm

  henna leila zwijg is gwn jij praat langst jouw kont woullah

 203. 203 Leyla 21 mei 2007 om 12:43000000 am

  salam aleikoem,

  Dit is het meest gruwelijke dat ik ooit heb gezien. Mijn hele lichaam beeft er nog steeds van. Hoe dit mogelijk is, snap ik niet. Hebben deze mensen geen ziel of geweten. Dit is weeral een aanslag op vrouwen wereldwijd en ik roep daarom alle vrouwen, maar ook mannen, op om tegen elke vorm van onrechtvaardigheid tegen vrouwen wereldwijd te protesteren. Zou dit het geval geweest zijn denken jullie moest het een man zijn en 1000 vrouwen!!
  Dit is omenselijk en alle mensen die nog maar in een straal van ne kilometer aanwezig waren, zijn schuldig. Of zij hiervoor zullen moeten boeten…denk het niet. Zullen zij achteraf spijt hebben…denk het niet. Een ding is zeker of zij nu moslim zijn of niet of het meisje nu moslim was of niet, dit is onrechtvaardig en Allah swt zal hun hiervoor boeten.
  Dit is gelukkig een troost die ik mezelf kan geven als moslim, want denk dat er voor de nabestaanden van dit meisje een troost is dat ze toch nog maagd was het enige zal zijn dat ze zullen krijgen!

  We kunnen ons nu wel gaan afvragen welke “democratie” de Amerikanen daar hebben gebracht! Ik betwijfel of er één politici amerikaan of irakees hierin veel energie zal steken.

  Gelukkig leven we in Europa waar zoiets zwaar bestraft zou worden al schat ik de kans klein dat er hier ooit zoiets gruwelijk zou plaatsvinden!!
  Allhamdoullilah leven we niet in zulke gestoorde regio’s!

  ma-salama e zusterlijke groeten
  Leyla

 204. 204 TIA 21 mei 2007 om 10:39000000 am

  salaam

  Ik wou even iets zeggen. zo n dingen komen waarschijnlijk geregeld voor. waar we niet eens iets van af weten.

  ik vraag jullie allemaal nadat jullie jullie pc hebben afgesloten even voor een spiegel te gaan staan. Kijk naar je eigen. en denk na; wie ben ik ? waar ben ik mee bezig? doe ik alles zoals het moet?

  ik wil jullie niet beoordelen of zo hoor. maar gewoon om even een moment van bezinning te hebben. Een klein moment om na te denken.
  en stel je de vraag wat kan ik aan mijn eigen veranderen om het beter te doen? denken over de slechte dingen dat je hebt gedaan. ook al is het maar iemand uitmaken op deze forum. desnoods een woordje sorry zeggen.

  we hebben allemaal deze video gezien. we vinden het allemaal heel erg. maar zijn wij beter?? elke kleine fout dat we maken telt.
  een kleine glimlach aan een islambroer of zus geeft je al hassanaat.

  het enigste dat ik eigenlijk wil is dat we betere mensen worden. als iedereen een klein momentje neemt voor zichzelf. daar begint het allemaal dan kunnen we veel veranderen. samen als een grote team. en op die manier de islam verspreiden.

  Met andere woorden ; betere mensen worden ; we gaan ons dan ook veel beter voelen.

  Als jullie kunnen geven om dit meisje .. dan kunnen we om meer mensen geven. en meer goed zijn en niet roddelen, niet uitmaken, gewoon praten zoals het moet met het nodige respect tegen over elkaar.

  beslama

 205. 205 Da Dame 22 mei 2007 om 12:01000000 pm

  Dit kan echt niet..waar is het respect gebleven…

  Ok ik weet ook dat er in andere godsdiensten andere regels worden nageleefd, maar als 1000 man dit aanzien als goed en recht, dan weet ik niet meer hoe deze wereld in elkaar zit.

  shockerend maar vooral in in intriest!

  x Da Dame

 206. 206 lieve meid en erg verdrietig over de gebeurtenis 22 mei 2007 om 5:14000000 pm

  slm iedereen
  ik vondt het zeer erg wat er gebeurd is.
  ik heb alles gelezen wat mijn broeders en zusters hebben gezegt. woelah ik vindt het zeer erg en ik hoop van mijn diepe hart dat ze naar de paradijs gaat en dat iedereen die goede dingens hebben gedaan ook naar de paradijs gaat. dat de slechte mensen hun gedachten veranderen en goede moslims zullen worden. als ze toch slechte mensen blijven dan wens ik dat ze naar de hel gaan want ik vindt het zeer erg.
  dag lieve broeders en zusters. ik hoop dat ze hun gedachten veranderen over de moslims. amin, amin

 207. 207 lieve zuster die graag het meisje kon helpen 22 mei 2007 om 5:15000000 pm

  DUBBEL REACTIE VERWIJDERT !!!

 208. 208 lieve zuster die graag het meisje kon helpen 22 mei 2007 om 5:17000000 pm

  amin gaat ze naar de paradijs ik begon te wenen omdat het zo erg was je moest u voorstellen in haar plaats ik wil dat het zeer erg goed gaat met jullie allemaal ik hoop dat er niks met jullie zal gebeuren inschajelaah

 209. 209 Arife 23 mei 2007 om 2:35000000 am

  Slm,

  ik heb er geen woorden voor. Moge de mensen die haar ook maar met een vinger hebben aangeraakt duizenden malen erger meemaken. En die man die de steen op haar heeft gegooid zal in het hiernamaals voor altijd branden in vuur. Tijdens het filmpje heb ik huilend gebeden tot God om haar naar het Paradijs te sturen en dat ze in het hiernamaals haar wraak kan nemen op deze mensen. Ik kan niet anders doen dan bidden voor haar en dat zal ik doen. Hoe kan je je eigen dochter dit aandoen. iemand die echt van haar dochter zou houden zou dit niet over zijn/haar hart krijgen. Mijn zus is weggelopen een maand voordat ze zou trouwen, ze is ontmaagd voor haar huwelijk. Maar mijn vader heeft haar niet met één vinger aangeraakt. Dat kan ook niet, wat er ook gebeurt het is een deel van jou. Ik vervloek haar ouders. Ze zullen hier en in het hiernamaals alleen maar lijden.
  Moge Allah haar het beste plekje in paradijs geven en plaatsen onder de bescherming van onze geliefde profeet.

 210. 210 ikram 23 mei 2007 om 10:49000000 am

  tfoee als ik jullie wazs zou ik die schandelijk filmpje vanm de website af halen hoe durf je nog dit te laten tonen deze mannen zullen branden in hel naja zeg hoe durf je een meisje tussen al die 1000 mannen te vermorden en soory maaar als dit mijn wibsite was zou ik het weg halen
  maaar jah ze gaat in het paradijs belanden en allah zou de mannen verbranden..!!! maar dit is niet goeed deze shit moet weg gehaalt want deze filpje is te erg mensen kunnen door deze filpje niet slapen ik ben zelf geschokt door deze filpje en dat meisje had geen enkele kans om zich zelf te beschermen..:s dit is gewoon te geweldadig ik vind het te erg mogen allah haar beschermen..

 211. 211 Jamal 23 mei 2007 om 12:36000000 pm

  Ej sji’iet ahlulbayt as, waroom zeg je dat yeziden zijn sataan aanbieders =

  Jongen je weet niks over yeziden, yeziden is een heel oude religie hea nog ouder dan ISLAM.

  Dus praat niet sataan aanbieders een vreemde sekte etc..

  Ik stel voor dat jij naar jou eigen stroming van Islam kijkt hea.
  Shia geloof.

  Ga onderzoek maken over Mehdi Taboe of die werkelijk bestaat.

 212. 212 zohra 23 mei 2007 om 2:58000000 pm

  salaam aleikoum

  ik kan je zeggen dat dit het afschuwlijkste is wat ik ooit gezien heb ik heb het niet eens helemaal gekeken ik heb alleen een blik opgevangen ik heb er dagen om gehuild ik kon er niet van eten ik heb allah gevraagd om haar het paradijs binnen te laten gaan maar wat ik nog het ergste vind van alles is dat ze dit meisje hebben onderzocht of ze zina heeft gedaan of niet en dat had ze niet ze was nog steeds maagd toen ze stierf er zijn drie proffesoren die dat hebben gecontroleerd maar ie zeggen ook de yeziden zijn duivelsaanbidders ze is vermoord omdat ze moslima is geworden inshalla vind ze nu de rust die ze verdient heeft

  alaikoum salaam zohra

 213. 213 zohra 23 mei 2007 om 3:16000000 pm

  sorry ik was nog wat vergeten dit meisje was inderdaad maagd en jullie hebben het erover dat ze door moslims is vermoord maar dat is niet zo ze kwan uit een yeziden gezin en ze is verliefd geworden op een irakeese moslim (koerd) ze was zo verliefd op hem dat ze met hem wou trouwen en daarom is moslima geworden haar familie wou niet acceoteren dat ze met die jongen wou trouwen en daarom hebben ze haar vermoord dus door haar eigen familie de yeziden

  alaikoum salaam

 214. 214 Shocked 24 mei 2007 om 1:32000000 am

  may all of them burn in hell
  and y’all who watch and like this shit
  the world is a sick place…
  let god sort em out

 215. 215 lees dit 24 mei 2007 om 1:36000000 am

  Degene die dit verdedigen zullen een langzame dood tegemoet gaan
  Hoe kan je dit verdedigen…
  hoe het verhaal van het meisje is…jullie zijn nog dommer dan die kk lafaards die een meisje dood trappen

  geen allah erbij halen of god
  jezelf

  Jij of andere zonder de naam van wie dan ook
  Zij trapte dat meisje neer
  en zoals sommige dit doen….JIJ verdedigt de mensen die haar zo neer trapte

 216. 216 Arife 24 mei 2007 om 2:11000000 am

  geloof speelt op een gegeven moment geen rol meer, je moeten die achterlijke wetgeving aanpassen in Irak, je mag vrouwen vermoorden zonder vervolging als het gaat om eerwraak. Alsof die vieze achterlijke mannen engeltjes zijn. ik wil niet groot praten maar als ik een lid zou zijn van een van die achterlijk stammen zou ik zelfmoord plegen.

 217. 217 sji'iet ahlulbayt as 24 mei 2007 om 2:23000000 am

  Jamal, m’n iraakse vrienden weten het beter want zij komen v irak: da zijn satanaanbidders. da staat ook in uitleg v moke, dus ‘k heb toch gelijk;

  jamal, ‘k zou maar toontje lager zingen over al mahdi (as): ni vergeten da sunnis ook geloven da hij tg einde der tijden zal neerdalen en da ‘isa (as) achter hem zal bidden: sunnihadith broeder jamal!!!!

  ga maar ‘ns lezen over al mahdi (as)

  salukes

 218. 218 senseo 24 mei 2007 om 7:03000000 pm

  ik vindt dus dat alle moslims nu maar moeten stoppen moslim te zijn. Dit is geen geloof meer, maar een vreselijk minachtende stelletje mensen

 219. 219 amal17 24 mei 2007 om 8:51000000 pm

  discusting!!!!!The way they hit that girl. i was shocked because i am all so a girl who is seventien and i can’t imagined how it was for her that she thought that her family had forgiven her. those 1000 man how can they don’t have senses

 220. 220 sherin 25 mei 2007 om 12:01000000 am

  salam 3likom egwaty fy allah,

  Ik ben een koerdische moslima en wil graag hierop reageren.
  Helaas dat dit soort moorden worden vaak gebeurd en de slachtover is ook vaak een vrouw. In de Dua’s situatie kun je mischien denken dat deze moord is uitgevoerd omdat ze bekeerd was aan islam. Maaaaaaaaaaar eerlijk gezegd deze soort moorden worden vaak ook in moslimse gemeenschap (koerdische) uitgevoerd. Als je goed kijkt zie je dat het eigenlijk niet om geloof gaat maar om een dierelijke cultuur die we in helaas in koerdistan en de meeste oosterlijke landen.

  Het is heel erg jammer om te zien dat de politie bij de moord aanwezig is en niks voor Dua doet. De vrouwen moet weten dat er geen overheid aanwezig is die hun verdiedigd
  dus ze moeten voortaan GEWAPEND zijn. Alshahida Dua rust in hemel en we vergeten jou nooit en we zullen voor je bidden en hoop dat er door jou iets aan deze cultuur en mensen kan gedaan worden. VROUWEN MOETEN STOPPEN MET VERLIEFD WORDEN EN TROUWEN MET ACHTERLIJKE MANNEN DIE VERDIENEN GEEN VEROUWEN EN VERVOLGENS OOK GEEN DOCHTERS.

  INSHA ALLAH GOD ZAL VOOR JOU DUA WRAKEN DUA.

  FI AMAN ALLAH

 221. 221 Anoniem 25 mei 2007 om 1:24000000 pm

  wejow wil egt die clip zien 😦

 222. 222 hülyaa 26 mei 2007 om 5:34000000 pm

  Wat is dit man, hebben jullie geen hart ofzo..
  GEEN WOORDEN!

 223. 223 Ela 26 mei 2007 om 6:40000000 pm

  K HEB GEWOON GEEN WOORDE. ER BESTAAN GEWOON GEEN WOORDE VOOR DIT … :s BEN EGT SPRAKELOOS…!!!!!!!!!!

  SOOOOWW ERREEGG MAN ..KAN TOGH NIET,EN DAT,OMDAT ZE MET EEN JONGE WILDE TROUWE VAN WIE ZE HIELD.!!!

  wAT IK HOOP IS DAT AL DIE MANNEN DIE HAAR PIJN HEBBEN GEDAAN HETZELFDE HUN HELE LEVEN LANG MEEMAKEN 😉

 224. 224 A 27 mei 2007 om 1:13000000 pm

  Ik heb veel reacties gelezen van moslim die dit even afschuwelijk vinden als ik, maar ik kan me voorstellen dat veel westerlingen wel begrijpen dat dit het logische gevolg is van het principe dat uit de koran vloeit: vrouwen moeten onderdanig zijn aan hun man. Ik weet dat dat principe ook in de bijbel staat, maar in het westen hebben de mensen na de Verlichting beseft dat een boek dat 2000 j ( 1400 j geleden voor de Koran) geleden geschreven is in het licht van die tijd gelezen moet worden, en et een korreltje zout.
  Dit gebeurde vroeger ook in Europa,… maar ondertussen is er dankzij de scheiding van kerk en staat en de rechten van de mens het respect voor iedereen (die in de minderheid of zwakker is), en is het ondenkbaar dat zoiets zou kunnen gebeuren. De koran heeft een mooie boodschap, maar die moet je wel in de koran willen lezen.Zolang men de koran (of de bijbel, zoals in amerika) letterlijk opvat (zonder kritische geest) dan zullen dergelijke monsterlijke dingen spijtig genoeg nog voorkomen.
  Zeg nu zelf, wat als er in de plaats van dat meisje een amerikaanse soldaat werd gelynchd, of wat als het en homo was, was het dan minder erg? Ik vrees dat ik het antwoord van vele moslims al kan raden. Ik hoop dat ik me vergis.

 225. 225 Yessin 27 mei 2007 om 3:05000000 pm

  Selaamhalikoem Warhmatoelaah Wa Berahkahtoe

  ik vind het niet kunnen wat ze hebben gedaan en
  allah is de alziende al is dichterbij dan je slagader in je hals
  soebhanahlaah alle glorie aan de schepper van de hemelen en de aarde en alles wat daar tussen is
  dan kan gewoon niet dat het bij een dicussie blijft of een onderwerp maken soebhanahlaah
  wat zou de sahaba(radihulaah henhoem)doen als ze dat hadden egzien of de profeet mohammed(sallahoe haleehim wa selaam)
  en helemaal allah soebhanahoe te aala zal haar incha allah met zijn wil haar belonen tot de laatste bloed druppel die ze heeft gegeven aan der geloof en incha allah dood is gegaan als een martelaar fisabilillah omwille van allah soebhanahoe te aala
  \er moet hier maatregelen genomen worden
  nederland doet er niks aan en allah is de alziende en de alwetende en iedereen zal zijn zonde zien ook al is het klein als een graankorrel
  nederland zeg maar balkenende willem alexander beatrix enz enz zijn toch ;zogenaamd’; machtige mensen(niemand is machtiger dan god)waarom doen hun niks en haar haar rechten geven ze werken met die barbaren en zijn zelf ook barbaren als ze niks gaan doen en alleen tranen of wat anders laten vallen want zo laten ze zielen vallen en god beloont die zielen maar geen mens hoort onrecht aan iemand te bieden
  en de dag des oordeels zal iedereen boeten en beloond worden wegens zijn of haar daden
  god weet dingen wat wij niet weten hij is de alwetende van alle dingen hij zegt wees en het word

 226. 226 H. 27 mei 2007 om 4:28000000 pm

  Ik vind het ook verschrikkelijk toen ik al die titel zag staan.
  Maar dat meisje gaat inshallah naar de paradijs.
  Meze mannem zijn erg slecht ze maken gebruik van de naam islam ze doen het alleen voor hun cultuur.
  Die mannen zullen un sraf wel onder ogen zien.

 227. 227 AnOniem! 28 mei 2007 om 4:19000000 pm

  Er zyn geen woorden voor om dit te beschrijfen,, 😦
  zelfs een beest heeft nog gevOelens..!
  En dit zyn nOg wel mensen.. :O
  dit kan tOg niiet in deze tijd :S 😦
  Aan de eene kant heeft amerika tog wel gelijk..BOMMEN Erop 😉 !
  Wantt als er 1000 mensen dit al dOenn dan is de hele bevolking van de yezidische Kantt Helmaal Verziektt,, :S !
  zOwiezO doodstraf aan al deze 1000 mensen,,!
  en mOgen gOd hun vervlOeken,wat ze dit meisje hebben aangedaan..! 😦 zOwiezo komt loontjhe op zyn bOontjhe 😉
  ik kan welk duizende scheldwoorden neerzetten maar dat heeft vast geen effekt,,Gewoon net als de TURKEN&AMERIKANEN de bOmmen er Op LOS!!
  Graag de bOmmen die ik zou willen sturen zyn: atoombOmmen 😉 ,Gifgassen! Zyn we gewoon klaar met dit gezeik!
  wat maakt het nouw uit wat voor geloof je hebt we zyn tog zeker allemaal Mensen van 1 gOd ;), Maar Nu is gOdd Heééll boos 😦 hy zal zeker deze mensen naar de HEL sturen,,en niiet naar het paradijs…[Als die bestaat dan he,, 😉 ]
  We mOetenn allen tezamen dit meisje in eren houden,,!
  zy wilde bewijzen dat een cristen ook op een moslim verlieft kan worden,,en anders Om,,;) dit MOET in irak ook Kunnen:O [aan de yezidische kant]
  En nu wil ik tog een paar scheltwoorden kwijt,,!

  vieze kanker mongolen krijg allemaal de Kanker,,! [die duizend Mensen dan he,,!] wat zullen jullie dan wel niet met de hOmo’s dOenn,?:@ vieze verstandlozen & ongevoeligen kk lijers!.

  door deze scheltwoorden ben ik een beetje tot rust gekomen,,! en nu kan ik weer wat kwijt 😉
  wat me wel opviel was dat er alleen maar dOmme mannen waren,,!
  waar waren die dOmme vrOuwen dan? :O meschien hadden die vrouwen wel gevoel kunnen tonen,,maar sorry mag zeker niiet van die achtergestelde mannen die bezig warenn,,!

  Vraagjee : waar was die verneukte politiee? :O
  was er dan helmaal geen hulp,,?

  Dit was dan myn verhaal,,

  de balluh Gabbers 😉

  [en die kk vader van haar kan opkk 😉 ]

 228. 228 AnOniem! 28 mei 2007 om 5:24000000 pm

  hOuww TURKEN er buiten gabbers 😉

 229. 229 Sara16j 28 mei 2007 om 7:48000000 pm

  Salaam 3aleikhoum

  Dit is weer een bewijs van onwetendheid.

  Hoe kan je nu iemand vermoorden voor een persoonlijke keuze?
  Oke, als men écht de eer van de familie enzo wil behouden kan men iemand misschien nog verstoten (hoewel dat ook al erg is), maar je kan iemand daar toch niet op zo’n dierlijke manier voor vermoorden?

  Hebben mensen dan geen geweten?

  Allah heeft ons het verstand gegeven, waarmee we uitmunten boven dieren, die enkel hun instinct volgen. We kunnen uitmaken wat goed en wat slecht is, maar als ik naar deze mensen kijk, betwijfel ik of dat sommige mensen nog wel degelijk een verstand en een geweten hebben.

  Kunnen zij nog wel slapen s’nachts?

  SubhaanAllah el3Adhiem!
  Ik hoop dat Allah hun geen rust biedt, nooit meer, tenzij ze oprecht berouw hebben.
  Moge Allah deze mensen hun verdiende straf geven, in dit leven én in het Hiernamaals, tenzij ze oprecht berouw hebben.

 230. 230 fatih 28 mei 2007 om 9:37000000 pm

  dit heeft niks met godsdienst of de islam te maken zijn gewoon kk hoerekinderen hoe kun je iemand op zo een manier doodmaken en dan nog zeggen in de naam van allah ofs kk hoerekinderen zulke moet doodmaken is gewoon niet normaal wat hier vertoond word

  ik zeg aleen maar 1 ding insallah ik bid tot allah dat die mensen die dat hebben gedaan zullen branden voor eeuwig in de hel

  kk hoerekinden

 231. 231 Umm Ilyas 28 mei 2007 om 9:50000000 pm

  het toenemen van moorden…
  het toenemen van oorlogen…
  het toenemen van natuurrampen…
  het toenemen van chaos…

  Allah is de Heerser over alles en Allah weet het beste, Hij weet wat gebeurd is en Hij weet wat komen zal.
  Ik vrees de dag die alsmaar dichter lijkt te komen.

  Moge Allah ons behoeden voor de bestraffing van djahannam.

  Salamu 3alaykoum wa rah7matoellah wa barakaatuhu

 232. 232 Nouna 29 mei 2007 om 1:17000000 am

  Niet Te geloven..!!! Stelletje tering beesten Tfoee 3laa Shayatin…Ik ken ze niet maar ik haat ze Ik heb eer geen woorden voor te triestt Zoo zieligg,,!! Meskienaa Moge Allah haar ziel hebben inSallah en zij HEt paradijs Betreden..Insallah is zij vergefen voor Alle dingen die zij in haar leven heeft gedaan En al die Beesten op hun Geweten zullen hebben insallah..!! Tfoee **** geen woorden ..!!
  allah hfedd

 233. 233 ziah 29 mei 2007 om 11:38000000 am

  dat is erg ho kan dat de manen doe tewijl zij wil moslim worden die manen heben geen hard

 234. 234 ziah 29 mei 2007 om 11:40000000 am

  Salaam 3aleikhoum

  Dit is weer een bewijs van onwetendheid.

  Hoe kan je nu iemand vermoorden voor een persoonlijke keuze?
  Oke, als men écht de eer van de familie enzo wil behouden kan men iemand misschien nog verstoten (hoewel dat ook al erg is), maar je kan iemand daar toch niet op zo’n dierlijke manier voor vermoorden?

  Hebben mensen dan geen geweten?

  Allah heeft ons het verstand gegeven, waarmee we uitmunten boven dieren, die enkel hun instinct volgen. We kunnen uitmaken wat goed en wat slecht is, maar als ik naar deze mensen kijk, betwijfel ik of dat sommige mensen nog wel degelijk een verstand en een geweten hebben.

  Kunnen zij nog wel slapen s’nachts?

  SubhaanAllah el3Adhiem!
  Ik hoop dat Allah hun geen rust biedt, nooit meer, tenzij ze oprecht berouw hebben.
  Moge Allah deze mensen hun verdiende straf geven, in dit leven én in het Hiernamaals, tenzij ze oprecht berouw hebben.

 235. 235 ziah 29 mei 2007 om 1:16000000 pm

  meisjes een jonges ik wau jullie bedangen ho je van die meisje op komt ik vind egt goed ho jullie donen die manen heben geen hard als je met me wil praten … (K)

 236. 236 ziah 29 mei 2007 om 1:17000000 pm

  DUBBEL REACTIE VERWIJDERT !!!

 237. 237 ziah 29 mei 2007 om 1:17000000 pm

  3 DUBBELE REACTIE VERWIJDERT !!!

 238. 238 jamila 30 mei 2007 om 10:32000000 am

  jeetje wat vreselijk wat er gebeurt is met die meisje.
  alleen omdat ze moslim is geworden, en verliefd is op een moslimjongen, hebben die mannen die haar vermoord hebben geen schuldgevoel ofzo, allah gaat ze allemaal straffen, en die leede pijn tijdens het marteling, en het is vastbesloten dat ze naar de paradijs gaat, hoe allah het wilt. ik wens haar de paradijs.
  ze heeft nu inder geval een mooie leven.
  van jamila

 239. 239 ann_ 30 mei 2007 om 3:14000000 pm

  KON IK HAAR MAAR REDDEN… klote mensen die dat gedaan hebben… hebben geen woorden voor dit.. maar weet wel dat god hun zou stravven!!! afzener Ann_

 240. 240 tawheed 30 mei 2007 om 7:41000000 pm

  salaam aleykoum

  subhanAllah wa lilah il7amd
  ik ben verdrietig en kwaad tegelijk of het nu om een man of vrouw gaat zo een dingen zouden niet mogen maar gair insha’Allah volgens de tekst is ze bekeerd naar de islam daarom zeg ik hier bij Allah oumma r7amha wa ar7em jamie3 almouslimien .

 241. 241 Pelin 31 mei 2007 om 12:59000000 pm

  DIT IS GWN NIET NORMAAL MET 1 WOORD SCHANDALIIG!!!! MAAR IK HOOP DAT ALLAH HUN ZAL STRAFFE ALS IK DAAR WAS HAD IK AL DIE KK LIJERS VOOR ZN LEVE GETRAPT . BILLAH K KREEG HELEMAAL KIPPEVEL KHOOP DAT AL DIE KK DOMME MENSE NAAR CEHENNEM GAAN!! TFOEE EGT KK DOM!!

 242. 242 Anoniem 31 mei 2007 om 1:20000000 pm

  EN DAT ALLEMAAL IN DE NAAM VAN ALLAH HE !!!!!!
  ZIEKE MENSEN !!
  GEEN PROBS ALLAH SLAAPT NIET EN JULLIE KRIJGEN ALLEMAAL JULLIE STRAF
  WIE ZIJN JULLIE OM DIT TE BEPALEN EN DAN OOK NOG IN DE NAAM VAN ALLAH
  ECHT ZIEK !!!

 243. 243 Anisa 31 mei 2007 om 3:58000000 pm

  Dat was schokkend. Ik voelde radeloosheid, machteloosheid maar ook woede. Emoties die een moslim niet in zijn hart mag dragen, maar ja ook een moslim is niet perfect. Erg laf van die mannen (kunnen simpelweg geen moslims zijn). Durven ze wel tegen een meisje. Zucht. Ik hoop dat Allah haar al haar zonden vergeeft en haar de beloning geeft die toekomt aan oprechte martelaren. Ze had hier op aarde genoeg geleden en ze is genoeg gestraft zo. Ze is niet eens een waardige dood gestorven. Ik hoop dat, toen zijn nog op haar inschopten, zij al in het paradijs was. Ik hoop dat Allah haar snel tot zich terug heeft genomen en dat ze er niet al te veel van heeft gevoeld.
  Inderdaad, wat eerder is gezegd. Niemand verdient zo een dood, niemand. Moslim of niet-moslim. Hoe groot de woede ook is. Barmhartigheid moet groter zijn. Allah straft. Doden alleen als Allah dat heeft toegestaan, als allerlaatste middel.

  Mijn grootste wens is dat shiieten en soenieten een zeer hechte eenheid zullen vormen en tegen onderdrukking van alle moslims zullen strijden met toestemming en zegen van Allah. Het gaat gebeuren. Dat is voorspeld. Ik kan niet wachten tot het zover is. Eenheid onder moslims zal alleen maar geluk en goedheid brengen onder ons. Allah oe akbar. Laten we met z’n allen bidden voor eenheid en bestraffing van het kwaad.

 244. 244 Duw 31 mei 2007 om 5:46000000 pm

  @anoniem; dit was juist niet in naam van Allah, de ‘misdaad’ was onder andere dat het meisje zich tot de Islam zou hebben bekeerd…

  Echt bizar dat je via het internet tegenwoordig naar de vroege middeleeuwen kan kijken…

  Ik heb die video slechts voor een kwart kunnen zien, toen draaide mijn maag zich om en hield mijn hart met kloppen.

  Pokkige klote wereld is dit…

 245. 245 anoniempje 31 mei 2007 om 9:30000000 pm

  Sorry, dit gaat te ver. Deze mensen hebben geen hart. Ik hoop dat degene die haar allemaal hebben geslagen en geschopt dat ze zelf dit ook eens mee maken.
  ik hoop voor het meisje dat ze nu haar rust heeft gevonden in de hemel.
  Dit kan gewoon niet, want wat hebben die mannen te maken met haar. Niks toch?

 246. 246 Moke 31 mei 2007 om 10:13000000 pm

  Salaam Alaikoem, wa rahmatoellah, wa barakatoehoe ought fillaah,

  Beste Marrakshia, n.a.v. uw bericht dd. 29 mei. 2007 09:35 jl. wwarin stond:

  Waarom is het tienermeisje vermoord in godsnaam???
  Zij gaat regelrecht naar de hemel en de rest zullen branden in de hel.
  incha Allah!

  1 korte deftige antwoord:
  Volgens hun Yezidisch geloof mogen ze niet huwen met andere geloofspartners van andere stammen of religie. Wegens schending eer van het geloof en van de familie. Ze zijn verplicht om met elkaar (Yezidisten) te trouwen.

  Je moet zeker de bovenstaande informatie eens doornemen, er staat méér dan dat je denkt. ECHT NUTTIGE INFORMATIE !!!

  Thalla & Beslama. 🙂 😀 😛 😉

 247. 247 Haroen 31 mei 2007 om 10:30000000 pm

  Dit is walgelijk dat jullie zoiets op het internet zetten !!!!!!

  Als dit niet wordt verwijderd neem ik contact op met mijn beste vrienden !

  DIT IS WALGELIJK !!!!!!!!!!

  Er zijn grenzen van media, en u heeft er juist een overschreden !

  Ik meen dit,
  ik zal contact opnemen met mijn beste vriend !

  Haroen

 248. 248 Bas 1 juni 2007 om 1:32000000 am

  Jullie zijn echt een zwaar geschift geloof
  Dit soort dingen zijn mens onwaardig
  De mannen van dit filmpje zijn vierzer dan varkens

 249. 249 Bas 1 juni 2007 om 1:33000000 am

  DUBBEL REACTIE VERWIJDERT !!!

 250. 250 umm samira 1 juni 2007 om 9:03000000 am

  salam wa alaykoem
  egt schandalig wat er is gebeurd met dat meisje
  ik durfde niet verder te zien
  hier heb ik ook geen woorden meer voor 😦
  GrOeTjEs UmM sAmIrA XXX
  ma3a salama

 251. 251 anoniem 1 juni 2007 om 9:29000000 am

  die vieze vuilen kanker hoeren watte fuck is dat voor kk regel kk koerden damm man kijk dan wat ze met dat meisje hebben gedaan toch niet normaal kk shit
  kijk dat dan gewoon een schande als ik daar was he ik zou die mensen kk hard dood slaan vieze vuile schandelijke kk lijers.
  gewoon te gek voor woorden kk megolen.
  wacht maar jullie gaan zien.
  ooit op een dag krijg je het zelfde wel.
  die mensen voelen de pijn niet eens van het meisje moett je je voorstellen als dat met jou zelf zou gebeuren toch niet normaal man dit laat ook weer een anderen kant van de wereld zien niet normaal.
  te erg om te zien.

 252. 252 Duw 1 juni 2007 om 10:54000000 am

  @Haroen, Dit laten zien is schokkend en erg, maar overschrijdt geen wetsregels … .

  Bovendien is de mate van ’schokkendheid’ toch geen meetlat waarlangs je een filmpje kan leggen?

  Dat dit verschrikkelijk is en wanstaltig, daar is iedereen het wel over eens geloof, maar voor veel mensen is dit wel een eye-opener.
  Ik vind het daarom heel belangrijk dat mensen dit zien, zich realiseren dat dit gebeurt.

  Vooral aangezien dit weblog in tekst er een context bij heeft gegeven; het hoe en waarom wordt uitgelegd.
  Als dit filmpje zonder context ergens staat zou het al veel naarder zijn.

  Ik begrijp dat je erg ontdaan kan raken van dit soort beelden, maar als iedereen de hele dag alleen maar stomme spelletjes op TV zou zitten kijken zou de wereld pas echt klote worden.

  En aan de Admins van dit blog: hopelijk kunnen jullie op de een of andere manier deze zaak blijven volgen en er in de toekomst nog op terug komen of er nog iets mee gebeurt is ofzo.

 253. 253 eyyup 1 juni 2007 om 11:46000000 pm

  Dat is schandalig. Ik begrijp het niet, dit is gewoon te gruwlijk.En dat zijn geen mensen zijn gewoon dieren dat meisje gaat zeker naar de paradijs en die alle mensen die haar gestenigt hebben gaan naar de helllllllllllllllll

 254. 254 Kees 2 juni 2007 om 8:59000000 am

  Sherin. Ik ben het helemaal met je eens. Dit soort praktijken horen niet in een godsdienst thuis. Het is de dierlijke cultuur die je niet alleen in de moslimwereld of bij de koerden vindt, maar ook bij hindoes en alle andere godsdiensten, ja, ook in het christendom. Vroeger werden andersdenkenden in Europa levend verbrand. Nog niet lang geleden werd in Noord-Ierland een katholiek die verliefd was op een protestantse partner(of omgekeerd) doodgeschoten. Eerwraak, steniging, verstoting, verbranding, en dergelijke zouden niet door godsdienst ondersteund mogen worden. Iemand zou gewoon openlijk van godsdienst moeten kunnen veranderen (stiekum is wel goed?) of met iemand van een andere godsdienst moeten kunnen trouwen. De aarde is zo klein geworden, wat er vandaag aan de andere kant van de wereld gebeurt heeft morgen directe invloed op ons! Het er gaat tegenwoordig niet meer om hoe je tegenover je familie staat, maar hoe je tegenover de hele wereld staat! Beste imams of dominees, leg uw heilige Geschriften nu eens een keertje anders uit dan 1000 jaar geleden! Het kan best want ook die ‘oude’ uitleg was gewoon maar een manier van denken van toen! Toen werd er gestenigd! Nu moet u alle mensen door de wereld van nu leiden! De wereld van communicatie, van internet, van wereldomvattende relaties! De grenzen van onwetendheid, bekrompenheid, natie en religie, zijn verdwenen! Het is 2007!

 255. 255 Moke 2 juni 2007 om 9:12000000 am

  Hey Kees ne goeiemorgen,

  Wat ben je allemaal aan het zeggen, eerwraak komt niet voor in de Islamitische wereld of anders gezegd eerwraak is verboden in de Islam, want dankzij Islam hebben man en vrouw gelijke rechten en plichten gekregen.

  Ik wil je gerust verzen uit de koran geven, maar niet in deze bericht!!
  A.U.B., maak me niet kwaad, je verdraait de informatie, terwijl alles perfect staat uitgelegd. EERWRAAK KAN NIET IN DE ISLAM!!!

  Voor de rest van je reactie, komen we wel overeen. Eén scheef tand, doet mijn mond helemaal zeer. Als je me begrijpt wat ik bedoel.

  Bedankt voor het luisteren. Graetz. 😉

 256. 256 Imen 2 juni 2007 om 9:17000000 am

  das waar zenne

 257. 257 Fatima 2 juni 2007 om 10:55000000 am

  Moordenaars zijn het allemaal die hier aan meewerken. Ook al zou ze geen moslim geworden zijn, NIEMAND heeft het recht iemand anders van het leven te beroven ook al heeft diegene de gekste dingen gedaan.

  AFSCHUWELIJK

 258. 258 Anoniem 3 juni 2007 om 3:27000000 pm

  tering triest

 259. 259 manon 3 juni 2007 om 6:07000000 pm

  hoe kan je zoiets doen.
  ookal is het een geloof
  dit kan je toch niet ongestraft doen?!

  egt triest!

  als mensen DIT goed gaan praten sporen ze echt niet!

 260. 260 Moslims 3 juni 2007 om 7:34000000 pm

  Tffff het is gewoon echt schandelig man Fuckkk die Koerden mannn
  Ze denken echt dat ze alles zijn. God heeft haar d’r leven gegeven en niet die Koerden, dus God zal ook hoe dan ook het leven weer teruggeven en niettttt diee Koerdennnnn!!!! Het zijn altijd hetzelfde gedoee met die Koerden Het draaittt altijdddd om vrouweennn en nooit om mannen

 261. 261 Anissa 3 juni 2007 om 7:54000000 pm

  Het is gewoon schandalig, hoe je iemand kan vermoorden omdat die moslim is geworden, da is nu toch al gelijk welk geloof iedereen is toch gelijk bij wijze van spreken dan..
  Het is afschuwelijk hoe je iemand z’n leven kan afpakken, je kan een persoon niet dwingen om verliefd te worden op iemand die zij niet wilt!! :s Deze wereld verslechtert er met de dagen

 262. 262 britt 3 juni 2007 om 7:58000000 pm

  pff ik vind dit echt afschuwelijk hoe mensen zo’n gedrag kunnen vertonen dit zijn mensen zonder hart en zonder gevoelens!!!!!!!!! ik zou die mensen moeten tegenkomen ik bega ongelukken maar hen doden dit zou ik nooit kunnen want dan ben ik al even erg als hen en ik heb wel een hart
  als je iemand heel erg graag ziet doe je daar alles van ook veranderen van godsdienst ik hoop dat jullie dit ook eens meemaken en er ook voor boeten!!!

 263. 263 ali 4 juni 2007 om 12:27000000 am

  de voorouders van deze mensen hebben imam ali hussein hassan fatim el zehra mishandeld. en heel vaak geprobeerd profeet mohamed sala hale ve sellem te vermoorden. in turkije heb je veel van deze mensen als iemand intresse heeft zal ik linken wat ze tot de dag van vandaag tegen sunieten en alevieten doen. maar deze mensen gaan na hun dood naar de bodem van de hel daar heeft god een plek voor ze gekozen. maar eerlijk te zijn ben ik bang als ik kijk wat extreem rechts aan het proberen is.

 264. 264 ali 4 juni 2007 om 12:44000000 am

  sorry na ik de film zag trilde mijn handen tijdens het typen vandaar de fout het moet zijn: de voorouders van deze mensen hebben imam ali hussein hassan vermoord en fatim el zehra mishandeld. en heel vaak geprobeerd profeet mohamed sala hale ve sellem te vermoorden. in turkije heb je veel van deze mensen als iemand intresse heeft zal ik linken wat ze tot de dag van vandaag tegen sunieten en alevieten doen. maar deze mensen gaan na hun dood naar de bodem van de hel daar heeft god een plek voor ze gekozen. maar eerlijk te zijn ben ik bang als ik kijk wat extreem rechts aan het proberen is. is er een verschil tussen hen gedachten en deze mensen?

 265. 265 Anoniem 4 juni 2007 om 10:57000000 am

  Ik vind zulke mensen gewoon vies.. Ik hoop dat iedereen die daar bij was.. Zulke erge dingen mee maken..
  Dat ze zo lang leven.. dat ze niemand om zich heen hebben.. dat ze niet kunnen lopen … dat ze beetje voor beetje pijn hebben.. Mense die daar toe kijken.. Ga je eigen zusje laten doden.. en ga dan maar eens toe kijken.. KUTKOPPE..
  Ik hoop dat jullie hiervoor goed worden gestraft door de god.. BAH BAH.. ik moet kotsen van jullie.. Jullie zijn allemaal geen mensen maar kannibalen.. Ik hoop dat jullie volk uitsterftt.. KANKER KUT KOPPENNN.. Die jongen die deze film heeft opgenomen.. ben je er blij mee wat je gedaan hebt.. iedereen met ze kut telefoon alles opneme..:S ..
  Als je wat wil opnemen ga je moeder maar uitkleden en haar opnemen vuile hoerezoneee..

 266. 266 Anoniem 4 juni 2007 om 5:38000000 pm

  ik heb dat filmpje gezien en ik vind heel erg
  toen ik zg werd ik bijna gek ik konde eens niet mer kijkn
  toen moest beetje huiln maja ik kan niks n het don maar ik vind heeeel erg fuck die familie can haar

 267. 267 ZIEK GEWOON 5 juni 2007 om 1:14000000 pm

  niet alleen schapen worden geslacht maar OOK MENSEN!!!

 268. 268 geen woorden 5 juni 2007 om 1:19000000 pm

  en dan noemt het islam zich een geloof?!?
  een geloof hoort puur en zuiver te zijn…wat is dit, zelfs satan is niet zo hard voor mensen.

  ziekkke mensen allemaal met hun telefoon net of het een event is verdomme!

  GOD SLAAPT NIET, ik hoop dat ze allemaal worden opgeslokt door de aarde, meegesleurd door de wind of gwn OOK VERPLETTERD DOOR STENEN.

 269. 269 moslim jongen 6 juni 2007 om 2:01000000 am

  ik wil hier nou niet op ander reacties reageren wil aleen paar dingen zeggen ik ben zwaar enzwaar geshokkeerd en tril helemaal ik kan mijn tranen niet tegen houde ze komt insAllah in de paradijs en fuck die klote kk dieren zijn geen mensen

 270. 270 mening 6 juni 2007 om 7:34000000 pm

  Dit is te gek voor woorden, moslims zijn niet goed bij hun hoofd ( niet allemaal ) maar dit soort mensen en al die marokkaanse & turkse jongens zijn een schande voor de samenleving. LAND UIT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! die aso’s

 271. 271 Allahoe Alim! 6 juni 2007 om 9:08000000 pm

  yezidisme behoort tot islam zeggen jullie? Wat doen die dan anders dan wij? :s Ik snap er helemaal niets van en zijn die nu niet de hele tijd allahoe akbar aant zeggen? Als Yezidisme tot de islam behoord is zij toch geen moslim geworden? Dan was zij er al een..

  Ik snap niet waarom iedereen een onderscheid maakt, terwijl we allemaal moslims zijn, wat maakt het nu uit watvoor moslim je bent..
  Het is gewoon verschikkelijk, moest er gewoon van wenen. Ik bid tot god en hoop dat hij ons uit deze pijn red.. Want elk moord is er een te veel..

  Ook al zou men een christen stenigen, dan nog zou ik er medelijden mee hebben.. Het is gewoon onmenselijk, je hoort het niet te doen!

 272. 272 Moke 7 juni 2007 om 7:11000000 am

  Hey Allahoe Alim!,

  Yezidisme behoort niet tot de Islam !!!!

  Toen Islam daar arriveerde meer dan 1400j geleden zijn de Yezidisten tot de Islam bekeerd, maar niet allemaal. De Yezidische Koerden die toen niet zijn bekeerd, zitten nu met een probleem met eerwraak dat ze niet kunnen afleren. Terwijl de andere Islamitiscshe Koerden het totaal is verboden om eerwraak te doen (of meer Arabische Koerden).

  Het verschil zit men nu, dat men in de Islam uw eigen dochter haar eigen rechten heeft om te trouwen met wie dat ze wilt. Bij de Yezidisten heb je dat niet, men wordt uitgehuwelijkt. Verzet de partner hierop omdat ze iemand anders in het oog heeft, dan kan het voor schadelijk zijn voor haar leven (eerwraak):
  scheneding eer van het geloof (Yezidisme) en familie.

  Thalla & Beslama.

 273. 273 Zaka 7 juni 2007 om 1:14000000 pm

  Ik vind dit echt te schandalig voor woorden,
  Ik zit nu van wat doen mensen elkaar toch aan?

 274. 274 ANO 8 juni 2007 om 11:00000000 pm

  IK HEB HIER GEEN WOORDEN VOOR IK HE NOG NOOIT ZO’N FILMPJE GEZIEN , WAAR GAAT DIT HEEN? HOE KUNNEN DIE MANNEN ZO’N VIEZE DAAD VERRICHTEN??

 275. 275 Sooumiaa 9 juni 2007 om 3:41000000 pm

  stagvierOellaaah Kon ik haar maar helpen maarr Inaa lilahi wa inalieradjie30enn k0mt g0ed inchallaaah moge all die 1000 mannen naar de hel gaan inchallah ik gun hun de hell ookal gun ik het niemand maarrrr ik gun hun de HETEEE HEL INCHALLAAH IK GUN HUN MEEEER DAN DE HELL SELFSS DE HELLL IS TE Weiniggg
  :(:(:(

 276. 276 Sooumiaa 9 juni 2007 om 3:43000000 pm

  Tsssssssss soietss is t0gg om er van te hiulen ik ben half aana het HIULEEE:|:|
  xxx

 277. 277 Onbekend 10 juni 2007 om 8:43000000 pm

  Zonde dat er zulke mensen bestaan!

 278. 278 miguel 12 juni 2007 om 12:44000000 pm

  mensen praten nu ineens allemaal afkeurend over deze daad maar wat maakt jou als mens beter dan de daders van deze mishandeling.
  elke dag verloochen je allah door middel van foute keuzes, door gebrek aan respect aan je ouders of naasten, door te liegen, en nu ineens hypocriet zeggen dat het belachelijk is, vrouwen worden onderdrukt in de arabische cultuur, en in de koran word vermeld door mohammed dat de vrouw rechten heeft gekregen om zich te ontwikkelen en te onderscheiden van de ander, maar de cultuur is moeilijk te veranderen, en als mens is het onmogelijk om je te houden aan de regels van allah, waardoor je bij een andere punt komt in de koran…hoe kom je wel in het paradijs? als je moordenaar bent dan ligt de oplossing in sterven als martelaar en een bepaalde hoeveelheid maagden te krijgen in het paradijs, maar wat heb je aan maagden als je lichaam op aarde blijft, veel richtlijnen uit de koran zijn gemaakt en bedoeld voor de arabische cultuur en omgeving en tijd, zijn niet meer te voldoen in deze tijd, je word beperkt als je de ware islam nastreeft, veel richtijnen zijn vermeld omdat er anders vele scheidingen zouden komen, of veel vrouwen op straat zouden belanden, en door verkeerde interpertaties worden dingen gedaan die niet bij islam horen, hoe kan je nou goede daad verrichten door het toelaten van een moord, hoe verantwoord je dat aan god, door gebeden te verrichten word je nog niet vergeven, of door 2 mensen te redden rechtvaardigt niet jou andere daad, alleen door genade van allah, en niet door andere goede daden te verrichten,
  en je taak als mens is om zelf te ervaren en te lezen wat er in de koran staat en daarna leven en niet vanzelfsprekend de imam vertrouwen en geloven want zijn interpertatie van een tekst is niet automatisch de juiste, islam geleerden debatteren nog op de dag van vandaag om de juiste betekenis van de heilige teksten, en mensen denken hier te weten wat juist is, wat hypocriet,
  ik lees hier ook bijna iedereen schelden en dat is ook een slechte daad, ze veroordelen anderen maar kijken niet naar hun zelf, wat maakt jou nou beter, we doen allemaal allah pijn door ongelovig zijn, verkeerde interpertaties te geloven, je medemens iets aan te doen, geweld is niet gerechtvaardigd in de koran, uit nood is het noodzakelijk maar wie bepaald wat dan mag?… wie bepaald tot welke hoogte je jezelf mag verdedigen en wat is jezelf verdedigen…?
  elk mens is uniek en dus ook een ongelovige, hoe naief en koppig ze ook kunnen zijn, wat maakt jou beter dan…leg mij dat nou eens uit…van waaruit kan jij als mens andere veroordelen/afslachten?

 279. 279 anti-koerden! 12 juni 2007 om 3:28000000 pm

  meneer miguel,

  het is wel mooi en aardig wat je allemaal typt, maar het gaat erom, dat het van de standpunt van de islam is ( deze daad een tienermeisje aftrappen)

  iedereeeen weet dat het fout is om iemand uit te schelden..
  maar wat er met dat tienermeisje is gebeurt doen alleen dieren of moslims!

 280. 280 mohamed 12 juni 2007 om 3:46000000 pm

  ja ik vind dat het haar eigen schuld is!

  moet zij maar niet afkeren tegen ons geloof! allah oe akbar!!

  alllahh oe akbar!

 281. 281 fatima 12 juni 2007 om 4:12000000 pm

  salaam,

  nee broeder mohamed niet huilen en treuren om deze verloren ziel. je zou wel is natte ogen kunnen krijgen. allah oe akbar,,,,,,,, allah is groot
  mm effe schetsen. hoeveel mensen zijn weg van de islam nu HIER zelfs op deze site en met hoevele zijn ze op straat.en hoeveel van hen worden later goede moslims??? heo groot is de m8 van ALLAH dan wel????laten we dan maar nog zwijgen over de natuur en vroegere zielen die pure slechte harten hadden en dan de puurste.
  deze mensen hebben in mijn ogen niet het recht om haar “straf” te voltooien. die zijn gwn boos voor de schande dat zij niet meer van hun religie is kom ze ik ben nie van gisteren ze. schande en eer daar daait het hier om en haar dan zo uitkleden zagma teken van ….
  please!!! en dan nog filmen dus ze beleefde er nog lol aan ofwat…
  maar mohamed niet huilen, durf het nie

 282. 282 fatima 12 juni 2007 om 4:15000000 pm

  iemand haat hier joden,,,

 283. 283 ebru 13 juni 2007 om 9:08000000 am

  hey anti_koerden jij bent zo dom want heb je bewijs dat dat echt in de koran staat!!! en jij bent degene die dom is jaaa want jij verzint dingen! Allah heeft ons geschapen en hij mag ons ziel zelf nemen wanneer hij dat wilt en niet de mens zelf! ik zeg daar kanke joden omdat al die mannen die die meisje dood gemaakt hebben joden zijn! als je die verhaaltje niet hebt gelezen moet je het maar eerst lezen en dan pas kome praten

 284. 284 anti-koerden! 13 juni 2007 om 11:34000000 am

  ebru je bent nog dommer dan ik dacht!

  dus denkt werkelijk dat die dieren joden waren? hahahahhahaha

  dat waren koerden domme ebru!

  wat voor bord heb je voor je kop zeg!!

  en volgens mij kan jij een nederlandse les nemen.. ojaa geen geld daarvoor? geef je bankrekeningnummer ik zal het geld wel overmaken. wij hier in nederland hebben wel een hart, niet zo’n vieze hart als die van jullie!

  goeie dag nog verder!

 285. 285 Umit 13 juni 2007 om 6:34000000 pm

  WAAROM STAAT DAR ZUID-KOERDISTAN?

  SINDS WANEER BESTAAT KOERDISTAN NOU?

  LUISTER MENSEN KOERDISTAN BESTAAT NIET EN ZAL OOK NOOIT BESTAAN!!!!!

 286. 286 Karima 13 juni 2007 om 10:31000000 pm

  Even voor de onwetenden onder ons!! Er is maar 1 geloof 1 waarheid, en dat is de ISLAM er is maar 1 god en dat is Allah Subhana Wa Ta’ala en Mohammed S.a.w.s. is zijn laatste boodschapper. Niemand heeft de eer om aanbeden te worden behalve Allah s.w.t. De boodschappers vrede zij met hen, probeerde dit mooi geloof aan de volkeren over te brengen.. Maar helaas zaten er hoogmoedige mensen tussen die de waarheid verdraaide, en die dus eigen religies hebben verzonnen, dat noem ik geen GELOOF!! De islam leert ons dat alleen Allah s.w.t. het leven van een sterveling mag beeindigen en niemand anders heeft dat recht!!

  En MOHAMMED.. dit meisje bekeerde juist tot de islam!!

 287. 287 Karima 14 juni 2007 om 2:07000000 am

  en ojaa ik ben vergeten dat ik een super lelijke trol ben met een grote snor!

 288. 288 ebru 15 juni 2007 om 5:10000000 pm

  anti_koerden(dom mens)jij gaat te ver hea! als ik geen hart voor hun had dan zou k niet zulke dingen zeggen! en jij bent degene die dom is!! wil je nou zeggen dat die koerden moslim zijn? als die koerden zelf moslim waren dan zouden ze haar niet vermoorden omdat ze met een moslim wou trouwen!!

 289. 289 ebru 15 juni 2007 om 5:15000000 pm

  ever voor de duidelijk voor anti_koerden website ‘www.Jebar.info’ hebben naar schatting 1000 mannen van Yezidische afkomst, zich schuldig gemaakt aan de moord op een tienermeisje. Dit, omdat het meisje van huis zou zijn weggelopen om te kunnen trouwen met een jongen van ISLAMITISCHE afkomst, waarop ze verliefd was geworden. Ook zou het Yezidi-meisje zich bekeerd hebben tot de ISLAM.
  begrijp je het nu of ben je nog steeds dom?

 290. 290 Anoniem 16 juni 2007 om 3:04000000 pm

  mattie ik vind het heel erg wat er is gebeurd maar er is 1 ding wat dat meisje heeft wat al die mannen niet hebben en dat is toegang tot het paradijs.

 291. 292 surmeli 18 juni 2007 om 9:19000000 am

  wollah he die mensen zijn kk illis
  wat gha je een meisjj dood maken omdat se op een ander is..
  als dat normaallyk was he zou iedereeen dood zijn denkje ieddereen wilt met de gene die zijn Ouders kiezen..
  Off moslim of jOOd wwatha fuck heeft dat meetemaken met moord men..!!
  jhaatjj lefee haaatt a sah 😛

 292. 293 Anouk 18 juni 2007 om 5:19000000 pm

  Of het nou moslims zijn of niet, elk mens heeft rechten. En niemand heeft het recht om een ander te vermoorden en te vernederen. Welke zieke geest zet dit filmpje online? Alleen van het lezen van dit bericht kreeg ik al kippenvel. Ik kan er niet bij dat er mensen zijn die zoiets doen.
  We kunnen blijkbaar nog geen wereld vormen waarin vrijheid van meningsuiting en geloof normaal is…
  Jammer.

 293. 294 Maxime 18 juni 2007 om 5:57000000 pm

  Dit doet me denken aan de beschrijvingen van prinses Sultana in haar boeken. Het is een driedelige serie over een arabische prinses die de moed nam haar verhaal aan de wereld te vertellen, met gevaar voor eigen leven. In het boek komen vaker deze gebeurtenissen voor en het is gruwelijk. Het probleem is dat de mannen deze zieke gedachte`s van generatie op generatie aan hun zonen doorgeven. En als jouw opa en vader hetzelfde dachten over vrouwen en wetten en jij bent ermee opgegroeid zullen er weinig mannen de moed hebben of zelfs maar het idee krijgen hiervan af te wijken. Als westerse kun je hier wel veel aan willen doen maar het helpt niet. Deze mensen luisteren niet naar mensen die niet uit hun eigen cultuur komen. Dit soort gruweldaden kunnen alleen gestopt wordne als de mannen inzien dat het ziek is.
  Want vrouwen zijn ondergeschikt in deze landen.

 294. 295 Anouk 18 juni 2007 om 7:55000000 pm

  Ik ben het met Maxime eens. Ik snap ook niet waarom mensen zich hier druk maken om welk geloof de mensen hebben in het filmpje… Ik denk dat geen enkele God dat toe zou laten. De mannen zijn hier waarschijnlijk mee opgevoed of het is ‘normaal’ in hun cultuur. Het is voor ieder persoonlijk wat diegene normaal vind maar dit is denk ik in ieders opzicht ‘niet’ normaal. Zeker in de Westerse wereld. Als iemand vind dat dit terecht is, haar eigenschuld is of wat anders, dan ben ik van mening dat die persoon ook netzo fout zit als de daders van deze gruwelijke daad.

 295. 296 abir 18 juni 2007 om 9:10000000 pm

  of het nou moslims of joden zijn vindt ik het gewoon niet goed en belachelijk dat ze dan gelijk een jong tiner nog well!!! dood willen maken of ter wel vermoorden

 296. 297 ebru 19 juni 2007 om 10:23000000 am

  ik ben het ook mee eeens met jullie!! want SOMMIGE mensen beginnen gelijk met racistische opmerkingen! van jaa alleen moslims of dieren doen dit als ze 1 slechte moslim iets zien doen dan denken ze gelijk dat alle moslims zo zijn !! maar dat meisje werd tog vermoord omdat ze met een moslim wilde trouwen! dus ik weet niet wat sommige mensen zegen hoor :S

 297. 298 Anoniem 20 juni 2007 om 3:48000000 pm

  wat heeft ze erge oudrs dat hunniks hebben gedaan

 298. 299 fayroz 20 juni 2007 om 5:53000000 pm

  Wollahi Ik krijg kotsneigingen..
  Ik heb echt spijt dat ik dit filmpje heb gezien!!!!!!!!
  Hoor je die vrouwen op de achtergrond joejoejoeën..???? 😮
  Eerwraak is in welke omstandigheid dan ook verkeerd.. Allah zal ze straffen.. Ze zullen Allah’s straf niet ontkomen..
  Dat die vieze mannen hun handen thuishouden.. Ik ben het echt beu.. Mannen met hun matcho gedrag.. Denken dat ze het recht in eigen handen kunnen nemen.. tfoe.. Wollah tfoe.. Ik moet huilen als ik zie wat voor toestanden er in de wereld gebeuren.. Mijn handen zijn echt aan het trillen en ik weet bijna niet wat ik ben aan het schrijven..

  Allah zal ze straffen.. Inscha Allah!!!

 299. 300 www.BenAyad.be 21 juni 2007 om 4:25000000 am

  VORIGE     1     –     2     VOLGENDE


Comments are currently closed.آلسلام عليكم ورحة آلله وبركاته

 • 2,093,439 مسلمين --> مؤمنين

Prikbord Info:               سورة الفا تحة

سْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِِ 1 الْحَمْدُ للّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ 2 الرَّحْمـنِ الرَّحِيمِ 3 مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ 4 إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ 5 اهدِنَـــا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ 6 صِرَاطَ الَّذِينَ أَنعَمتَ عَلَيهِمْ غَيرِ المَغضُوبِ عَلَيهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ 7
أمين
كلمة الله هي الحقيقة
colorbar.gif
GASTENBOEK - HELPDESK - Wie ben ik?
  Aanmelden - Registreren
  Wachtwoord  vergeten ?

Kalender

mei 2007
M D W D V Z Z
« Apr   Jun »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  

Bezoekers Info: Locaties.

Locaties: DEEL I - DEEL II.

Thalla & Beslama!!!

                لآ إله
إلآ آلله محمد رسول آلله

بن عياد محمد رشيد
www.BenAyad.be - Islam & Actua
Advertenties

%d bloggers liken dit: