Shawwaal: de maand na Ramadan.

Het vrijwilige vasten van de 6 dagen van Shawwaal
Aboe Ayyoeb (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd dat de Boodschapper van Allah (vzmh) gezegd heeft: “Wie de maand Ramadan gevast heeft en vervolgens 6 dagen van (de maand) shawwaal vast, het is alsof hij het hele jaar gevast heeft.”
[Overgeleverd door Muslim, Aboe Dawoed, At-Tiermidie, Nasa’ie en ibn Madjah]

Het niet vasten op een vrijdag
Aboe Hoerayra (moge Allah tevreden met hem zijn) verhaalt dat hij de Boodschapper van Allah (vzmh) hoorde zeggen : “Niet een van jullie behoort op vrijdag te vasten, tenzij hij op de daaraan voorafgaande , of de daarop volgende dag vast.”
[Overgeleverd door Al-Buchaarie en Muslim]

Het vasten in de maand Sha’baan.

Ik wilde hierbij ter gelegenheid van de maand sha’baan dat over een dag of twee zal aanvangen, elkaar herinneren aan de sunna van het vasten in deze belangrijke maand. Insha’Allah kunnen we elkaar hierin stimuleren:

In de sahih van imam Boechari en imam Muslim (moge Allah hen genadig zijn) vinden we terug dat de profeet (salla Allaahoe ‘aleihi wa sallam) deze maand (sha’baan) helemaal of het meeste ervan vastte.

Het is tevens overgeleverd dat Oesaamah ibn Zayd (moge Allah tevreden met hen zijn) zei: “Ik zei, ‘O boodschapper van Allah, ik zie u niet vasten in een andere maand zoals ik u zie vasten in Sha’baan.’ Hij (salla llaahoe ‘aleihi wa sallam) zei, ‘Dat is een maand waaraan mensen geen aandacht besteden, tussen Radjab en Ramadan, en het is een maand waarin de handelingen opgeheven worden naar de Heer der Werelden. Ik hou ervan dat mijn daden opgeheven worden terwijl ik vast.’” Overgeleverd door Imam Annasaa-i (moge Allah hem genadig zijn)

Imam Ibn Radjab (moge Allah hem genadig zijn) zei: “Het vasten in Sha’baan is beter dan het vasten in de Heilige Maanden, en de beste van de vrijwillige vasten zijn die, die het meest dichtbij de Ramadan zijn, voor of na. De status van deze vastdagen zijn zoals as-Soenan ar-Rawaatieb die verricht worden voor en na verplichte gebeden, en die gebreken in het aantal verplichte gebeden goedmaken. Hetzelfde geldt voor vastdagen die verricht worden voor en na Ramadan. Zoals as-Soenan ar-Rawaatib beter zijn dan andere vrijwillige vasten, zo zijn vastdagen voor en na Ramadan beter dan vastdagen op andere tijdstippen.”

Imaam Ibn H’adjar (moge Allah hem genadig zijn) zei: “Hij (salla llaahoe ‘aleihi wa sallam) verrichtte meer vrijwillige vasten in Sha’baan dan in andere maanden, en hij had de gewoonte het grootste gedeelte van Sha’baan te vasten.”

*Het vasten na de helft van Sha’baan:

Het vasten in de 2e helft is enkel toegestaan voor degenen die doorgaan met vasten nadat zij aan het begin van Sha’baan waren begonnen met vasten, tevens is het toegestaan voor degenen die een vast patroon hebben in hun vastendagen (zoals degene die gewoonlijk elke maandag en donderdag vast, of een dag wel en een dag niet vast)

Imam an-Nawawi (moge Allah hem genadig zijn) zei in Riyaadh as-Saalih’ien “Hoofdstuk over het verbod op het anticiperen van de Ramadhaan door te vasten na de helft van Sha’baan, behalve door degene die doorgaat met vasten (waarmee hij begonnen is) vóór de helft van de maand, of degene die een regelmatig patroon heeft van vasten, zoals het vasten op maandagen en donderdagen.”

En Allah weet het beste!!!

Advertenties

9 Responses to “• <b>Shawwaal: de maand na Ramadan.</b>”


 1. 1 Oeghtie Fi Dien 17 augustus 2006 om 8:21000000 pm

  Asalaam aleykoum warahmatulah wabarakatuhu

  BarakAllahoefieky… InschAllah ta’ala, vasten jullie, mijn beste broeders en zusters, die 6dagen ook?

  Wasalaam aleykoum warahmatulah wabarakatuhu

 2. 2 LeLe Moslima 3 oktober 2007 om 10:52000000 am

  Salam eleikom,

  Ik wil de 6dagen ook vasten, alleen heb ik nu een vraag. Ik moet ook nog inhalen voor mezelf, hoe moet ik dat dan doen, eerst inhalen en dan die 6dagen vasten, of andersom?? Ik hoop dat iemand hier het antwoord op weet inshallah…

  Moge Allah jullie vasten accepteren en jullie zegenen in deze prachtige maand…

  Groet…

 3. 3 Moke 3 oktober 2007 om 10:54000000 pm

  Salaam Alaikoem LeLe Moslima,

  Om een correcte antwoord te vinden op jouw vraag zijn de geleerden het niet over eens: om de verloren dagen van de Ramadan voor of na shawwaal in te halen.
  ______________________

  Al-Imaam al-Albaanie – moge Allah hem genadig zijn – zegt in “Tamaam al-Minnah fit-Ta’lieq ‘alaa Fiqh as-Soennah” (blz. 421) als commentaar op de woorden van ash-Shaykh Sayyid Saabiq (de auteur van Fiqh as-Soennah) – moge Allah hem genadig zijn:

  “Het inhalen van gemiste dagen van Ramadaan hoeft niet per se onmiddellijk te gebeuren, maar men heeft de mogelijkheid om dit op elk gewenst tijdstip te doen. Hetzelfde geldt voor de boetedoening.” (Einde van de woorden van ash-Shaykh Sayyid Saabiq – moge Allah hem genadig zijn)
  ______________________

  Enkele koranverzen die zeggen het volgende:

  “En haast jullie naar de Vergeving van jullie Heer”
  [Soerah Aal ‘Imraan 3:133]

  “En geen ziel weet wat zij morgen zal verrichten.”
  [Soerah Loeqmaan 31:34]

  Hier zegt Allah (swt) wat uitstel betekent bij onze verplichtingen, zoals het vasten na shawwaal in te halen.

  Enkele ahadieths van de Profeet Mohammed (vzmh):

  – De overlevering van ‘Aa-ishah – moge Allah tevreden zijn met haar:
  “Het kwam (dikwijls) voor dat één van ons niet vastte in de tijd van de Boodschapper van Allah – sallallahoe ‘alayhi wa sallam, waarop zij niet in staat was om dit in de aanwezigheid van de Boodschapper van Allah – sallallahoe ‘alayhi wa sallam – in te halen totdat Sha’baan kwam.” Overgeleverd door Moeslim (1146).

  – Overdenk – moge Allah jou succes geven – ook de andere overlevering met de bewoordingen:
  “Ik was gewoon om mijn gemiste dagen van Ramadaan pas in te halen in Sha’baan, totdat de Boodschapper van Allah – sallallahoe ‘alayhi wa sallam – overleed.”
  Overgeleverd door at-Tirmidhie, Ibn Khoezaymah en anderen.
  Zie ook Irwaa- al-Ghaliel, deel 4, blz. 98.

  – Maar voldoende voor ons zijn de woorden van de Profeet (vzmh):
  “De rijke die het aflossen van zijn schuld uitstelt, heeft onrecht gepleegd.”
  Overgeleverd door al-Boekhaarie (2287) en Moeslim (1564).

  – Op gezag van ‘Amr ibn ash-Sharied van zijn vader dat de Boodschapper van Allah – sallallahoe ‘alayhi wa sallam – gezegd heeft:
  “De rijke die het aflossen van zijn schuld uitstelt; zijn eer mag aangetast worden (*) en hij mag bestraft worden(**).” (***)

  (*) Dat wil zeggen dat degene aan wie hij geld verschuldigd is, tegen hem mag zeggen: “Jij bent een onrechtpleger, enz.” zonder hem valselijk te beschuldigen of zedeloze woorden te gebruiken.
  (**) Dat wil zeggen dat de autoriteit in een Islamitische staat of degene die door hem is aangesteld (rechter, enz.) hem mag berispen door hem gevangen te nemen, enz. opdat hij zijn schuld aflost.
  (***) Overgeleverd door Ahmad, Aboe Daawoed (Sahieh Soenan Abie Daawoed, 3086) en anderen. Zie ook Irwaa- al-Ghaliel (1434).

  – Tevens kunnen wij zeggen wat de Profeet – sallallahoe ‘alayhi wa sallam – zei (in een andere situatie dan deze):
  “De schuld tegenover Allah heeft er meer recht op om afgelost te worden.”
  Overgeleverd door al-Boekhaarie (1953) en Moeslim (1148).
  ______________________________

  Als je mijn advies of interpretatie vraagt, liefst indien je in staat bent de ingehaalde dagen van het vasten voor de 6 dagen van shawwaal doen. Ben je zeker tegenover jouw verplichtingen.

  Maar er zijn uitzonderingen aan de regel: je moet zien in welke omstandigheid dat je bent, ziekte, menstruatie, ongeval, …
  die kunnen eventueel voor zorgen dat je de verplichte dagen langer doen uitlopen dan gewenst. 😦

  Hopelijk heb je voldoende uitleg kunnen vinden op jouw vraag, maar wat had jij in je gedachten of wat werd er bij jullie het meeste gedaan?

  Thalla & Beslama. 😉

 4. 4 LeLe Moslima 4 oktober 2007 om 11:42000000 am

  Salam eleikom,

  De mensen die ik ken die vastten gewoon eerst shawaal en dan het inhalen voor hunzelf. Want er werd altijd tegen me gezegd, shawaal heb je maar een maand voor om te vasten, en van je menstuatie heb je tijd tot de volgende ramadan.. Maar ik vond het altijd een beetje vaag, want niemand weet wanneer hij/zij dood gaat, dan kun je toch heb beste zo snel mogelijk inhalen..? Maar goed ik ga nu eerst inhalen en dan shawaal doen.. Allah weet het best..

  Dankje wel voor je snelle reactie..

  Thalla, groet..

 5. 5 hilja 4 oktober 2007 om 12:16000000 pm

  hallo ben een nederlandse die tot islam is bekeerd
  ik bid ook
  maar heb nu gehoord dat er ook nachtgebed is tussen l ischa en fadjr
  kan iemand dat voor me opschrijven helemaal het gebed

 6. 6 Moke 5 oktober 2007 om 6:56000000 pm

  : آلسلام عليكم ورحة آلله وبركاته – الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد

  Beste ‘Zuster in de Islam’ hilja,     ايها الاخوة والاخوات في الاسلام

  Ja, dat klopt, dat wordt Taraweeh-gebeden genoemd.
  Men verricht het tussen isha en fadjr.
  Omdat het hier over ‘Shawwaal: de maand na Ramadan’ gaat, heb ik het uitgesteld om volgende week extra aandacht aan te besteden en over te publiceren. Helemaal in een apart bericht, dan het hier te posten.

  Vind je dat goed ?

  Moge Allah (swt) onze reacties meer zegeningen vertonen.
      يجب ان سحا نه وتعالي ردودنا ابداء المزيد من الادعيه

  Thalla & Beslama. 😉

 7. 7 Oegt zahra 15 oktober 2007 om 10:20000000 am

  beste Moke,ik heb een vraagje tawarih-gebed ,is da enkel in Ramadan of altijd? Salamou allayoum!

 8. 8 Moke 15 oktober 2007 om 10:45000000 am

  Salaam Oegt zahra,

  Taraweeh gebeden is enkel en alleen voor de maand Ramadan.

  Het zijn vrijwillige gebeden, na uw verplichte gebeden.

  Wil je extra gebeden doen na de maand Ramadan, kun je je richten op vrijwillige gebeden (nafilaat), na uw verplichte gebeden natuurlijk.

  Thalla Frasek.

  N.B.: http://www.benayad.be/forum/register.php

 9. 9 Zineb 30 september 2008 om 2:19000000 pm

  Salam Aleykom.
  Eerst en vooral wens ik aan alle moslims :: MBROUK EL AID !!!

  Maar ik heb een vraag, ik zou graag de 6dagen van Shawaal vasten en ik heb gelezen als je het sneller doet, hoe beter.
  Dus mijn vraag is, mag ik morgen beginnen vasten?(Na Aid El Fitr? om moet ik 3dagen wachten?)

  Wa Salam Aleykom.


Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s
آلسلام عليكم ورحة آلله وبركاته

 • 2,084,287 مسلمين --> مؤمنين

Prikbord Info:               سورة الفا تحة

سْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِِ 1 الْحَمْدُ للّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ 2 الرَّحْمـنِ الرَّحِيمِ 3 مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ 4 إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ 5 اهدِنَـــا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ 6 صِرَاطَ الَّذِينَ أَنعَمتَ عَلَيهِمْ غَيرِ المَغضُوبِ عَلَيهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ 7
أمين
كلمة الله هي الحقيقة
colorbar.gif
GASTENBOEK - HELPDESK - Wie ben ik?
  Aanmelden - Registreren
  Wachtwoord  vergeten ?

Kalender

oktober 2007
M D W D V Z Z
« Sep   Dec »
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Bezoekers Info: Locaties.

Locaties: DEEL I - DEEL II.

Thalla & Beslama!!!

                لآ إله
إلآ آلله محمد رسول آلله

بن عياد محمد رشيد
www.BenAyad.be - Islam & Actua
Advertenties

%d bloggers liken dit: