Het DOEL van de Ramadan.

Waarom vasten wij eigenlijk, wat is het doel ervan wat wil Allah (swt) van ons, wil Allah Subhana (swt) dat we honger lijden en dorst hebben?
Het is bekend dat de Islam het maanjaar volgt. Daarom komt de maand Ramadan beurtelings in elk seizoen van het jaar valt: herfst, winter, lente, zomer. Elk jaar schuift het 10-11 dagen naar voren. Op deze manier went men aan de ontberingen zowel in stik hete zomers als in strenge winters. Het vasten, wat een spirituele discipline is, moet in een geest van gehoorzaamheid aan Allah (swt) worden volbracht. Hiernaast heeft het vasten, net als elk ander godsdienstoefening (ibadaat) voordelen, zoals:

1. Gezondheid: De Profeet (vzmh) heeft gezegd: “Vast opdat jullie in gezondheid mogen verkeren.”

2. Opvoeden en ontwikkelen van de wil: De Profeet (vzmh) heeft gezegd: ‘Allah (swt) zegt: Ieder werk van een mensenkind is voor hem zelf, behalve het vasten: die is voor Mij, en Ik zal het belonen. Vasten is een schild. Als iemand een vastendag heeft dan moet hij geen smerige taal uitslaan en niet schreeuwen. En als iemand hem uitscheldt of ruzie zoekt dan moet hij zeggen: ‘Ik vast!’ Bij Hem in wiens hand Muhammeds ziel is: de mondgeur van iemand die vast is op de dag der opstanding zoeter voor Allah dan de geur van muskus. Iemand die vast heeft twee genoegens: als hij de vasten breekt is hij blij dat hij de vasten breekt, en als hij zijn Heer ontmoet is hij blij dat hij gevast heeft.’

3. Moment van bezinning: De Profeet (vzmh) heeft gezegd: “Als (de maand) Ramadan komt gaan de deuren van het Paradijs (djenna) wagenwijd open. De deuren van de Hel (Naar) gaan op slot. En de satans (shayatien) worden aan kettingen geboeid”.

4. Onderdrukken van de verlangens (sabr):
De Profeet (vzmh) heeft gezegd:  “Het vasten is de helft van geduld (sabr)”  (Overgeleverd door Tirmithie).
“Geduld (sabr) is de helft van het geloof (Imaan)”  (Aboe Nuaàym in ‘Hilyah’).

Uit deze twee hadieth’s maken we op dat het vasten ¼ deel van het geloof is.

5. Tonen van barmhartigheid: De Profeet (vzmh) heeft gezegd:  “In het Paradijs (Djenna) is een deur die Rayyaan heet. Door die deur mogen alleen de vastenden naar binnen. Als de vastenden binnen zijn, wordt het gesloten en niemand kan dan er door.”

6. Bevorderen van vrijgevigheid: Van Ibn Abbaas (ra): De Profeet (vzmh) was de vrijgevigste van alle mensen, en in Ramadan, als hij Djibriel as ontmoette, was hij nog vrijgeviger dan anders. Djibriel as kwam in Ramadan iedere nacht bij hem tot het donker werd; dan legde de Profeet (vzmh) hem de Koran [ter goedkeuring] voor. Bij Allah, als Djibriel as bij hem was, was Rasu1lullah (savs) nog vrijgeviger dan een wind die met regen gestuurd is”.

7. Versterken van familiebanden en vriendenkringen, …

8. Schild tegen zondes: De Profeet (vzmh) heeft gezegd: “Het vasten is een schild, één van de citadels waarin een gelovige (mu’min) zich verschuilt.”
Schild tegen het Vuur (Cehennem): De Profeet (vzmh) heeft gezegd: “Het vasten is een schild tegen het Vuur, het is een stevige citadel.”

Maar bovenal is het vasten een Ibadaah die de mens naderbij Allah brengt. In deze maand moet een moslim proberen Allahs welbehagen (rida) te verdienen en vrees en vroomheid (taqwa) te bereiken. Daarom is het vasten voor louter gezondheid, b.v. afvallen, geen ibadaah.
Als we voordeel hebben gehaald uit de Ramadan, aan de eisen van taqwa (godvrezendheid) hebben voldaan, oprecht en met zuiver geloof in de maand hebben gevast, erin gebeden hebben met oprechtheid en tegen ons nafs (ziel) gestreden hebben, dan loven, prijzen en danken wij Allah (swt) en vragen Hem om standvastigheid in ons geloof en goede daden totdat we de dood ontmoeten.

Tenslotte moeten we onze Schepper (Khaaliq) natuurlijk danken voor de nederzending van de Kur’an in deze maand.

Advertenties

48 Responses to “• <b>Het DOEL van de Ramadan.</b>”


 1. 1 Moke 24 september 2006 om 11:08000000 am

  VRAAG EN ANTWOORD:

  Heb je een vraagje of een opmerking i.v.m. het vastenmaand Ramadan,
  mag je ze hier stellen.

  Deze initiatief komt van onze broeder Nouredine, die zich over laatst in het gastenboek een attent heeft opgelegd voor op jullie een correcte antwoord volgens de Kitaab & Soennah te vinden.

  Beslama from Moke 😉

 2. 2 Moke 25 september 2006 om 7:53000000 am

  Salaam, ik hoor regelmatig van onze geloofsgenoten vertellen, dat je Parfum gebruikt (EU, VS, …) tijdens het vasten, dat je je sawm verbroken hebt?

  Wat zegt de overlevering van de Profeet (vzmh) hierover ????

  Beslama 😮

 3. 3 Nouredine 25 september 2006 om 12:40000000 pm

  Salamoe alaykoem wa Rahmatoellahi, wa Barakatoehoe.

  Het is niets mis mee om parfum (muskus) aan te zetten tijdens het vasten, zolang het geen voedingsenergie vervangt, is het toegestaan. Er zijn echter 3 zaken die het vasten verbreken nl. gemeenschap hebben, eten en driken. Zoals Allah de Verheve zegt: Nu mogen jullie omgang met hen hebben. En eet en drink tot de witte draad en de zwarte draad voor jullie te onderscheiden zijn, het is fadjr. maakt daarna het vasten vol tot zonsondergang. soerat barqarah vers 187. Omdat parfum (muskus) geen betekenis heeft van voedsel of drinken, op grond hiervan kan er gezegd worden dat het geen eten en geen drinken is. En Allah weet het best, broeder.

  Ik ga ook nahoren of parfum zoals hugo boss, armani,… toegestaan is of niet, ik laat u iets weten met de wil van Allah

 4. 4 Nouredine 25 september 2006 om 6:06000000 pm

  Salamoe alaykoem wa Rahmatoellahi wa Barakatoehoe ya Mohammed

  Ik heb gebeld met onze ustaad Ibrahiem (moge Allah op hem waken), en hij zei dat parfum in algemeen toegestaan is ook al bevat het alcohol (gedetineerde, je word hier niet dronken van) maar het liefst te vermijden is. Het is niet haraam maar liefst vermijden. En Allah weet het best.
  wa salamoe alaykoem.

 5. 5 Asma 26 september 2006 om 9:23000000 am

  Salaam alaikoem wr wb,

  Mag lkhol tijdens de ramadan? Ik doe het niet op aangezien ik werk en daardoor buitenshuis kom, maar mag het over het algemeen wel of niet?

  Bedankt.

 6. 6 Moke 26 september 2006 om 9:28000000 am

  Salaam, kun je iets méér duidelijker zijn voor onze broeder Nouredine, want ik versta je zeker niet wat je bedoelt ??? Tot direkt…….

 7. 7 Asma 26 september 2006 om 10:09000000 am

  Ik bedoel met lkhol : oogpotlood, maar dan in poedervorm. Onze Profeet vzmh heeft ons gezegd dat het goed is om het op te doen voor onze echtgenoten, want het maakt het oog groter.
  Aangezien parfum wel mag en lkohl geen ingredienten heeft dat in t voedselcategorie zit, denk ik dat t geen probleem is, maar ik zou hier graag bevestiging op willen hebben.

  Ik hoop dat ik nu wat duidelijker ben, zoniet dan hoor ik t wel.

  Salaam.

 8. 8 Nouredine 26 september 2006 om 12:44000000 pm

  Salamoe alaykoem wa Rahmatoellahi wa Barakatoehoe beste zuster,

  Ik heb gebeld met mijn ustaad (leerkracht fiqh en arabisch)Ibrahiem…
  Er is niets mis mee met het opzetten van lekhol(oogpotlood) tijdens het vasten of buiten het vasten insha Allah, als je het maar binnenshuis doet. Het is echter niet toegestaan wanneer je je buitenshuis begeeft, want de kans bestaat dat de vrouwen de mannen zullen aantrekken, aan de hand van het gebruik van het oogpotlood of eender welke schoonheidsproducten dan ook. Zoals je zelf zei ‘het is goed om het op te zetten voor de echtgenoten’ dus alleen voor de echtgenoot en niemand anders insha Allah. En Allah weet het best, zuster.

  En nog iets, zoals broeder Mohammed, hij kwam gisteren met de vraag of parfum verboden was, de antwoord was dat het toegestaan is, maar moest die vraag van een zuster komen, dan zou ze een andere antwoord gekregen hebben, hou aljeblieft rekening met dat de vragen worden beantwoord aan de hand van bv. door wie het word gesteld (man/vrouw).

  wa moesamaha, ik vraag Allah om ons te vergeven insha Allah, en alle lof zij Allah.

 9. 9 Nouredine 26 september 2006 om 6:32000000 pm

  Salamoe alaykoem wa Rahmatoellahi wa Barakatoehoe zusters en ook broeders,

  Deze bericht is vooral een raad voor de zuster insha Allah Ta3ala, de broeders hebben hier ook het recht om het te weken insha Allah, broeder Ben Ayad had gevraagd of parfum toegestaan is tijdens Ramadan, volgens de Kitaab en soenna, het antwoord was ja, insha Allah. Zie naar het DERDE bericht bovenaan, van deze categorie(HET DOEL VAN DE RAMADAN).

  Voor de vrouwen is dit echter verboden zowel buiten de maand Ramadan, als binnen de maand Ramadan, dit mede door de uitspraak van ons liefgekozen profeet Mohammed, vrede zij met hem, hij vrede zij met hem zei het volgende :”Wanneer een vrouw parfum aangedaan heeft, en vervolgens naar de moskee gaat, dan zal haar gebed
  niet aanvaard worden totdat zij zichzelf eerst wast (en zich ontdoet van deze geur van parfum)!” in Sahiehoel Djaami’/2703. En Allah weet het beste, broeders en zuster.

  Wa salamoe alaykoem wa Rahmatoellahi wa Barakatoehoe.

 10. 10 Nouredine 26 september 2006 om 6:40000000 pm

  Salamoe alaykoem wa Rahmatoellahi wa Barakatoehoe beste zusters en broeders,

  Parfum voor vrouwen is wel toegestaan als de vrouw thuis blijft, als ze buiten komt of naar de moskee gaat echter niet, zie voorafgaande bericht. De vrouwen mogen dus zich mooi maken voor hun echtgenoten, dit was ik vergeten te vermelden op het vorige bericht. Wa moesamha iedereen.

 11. 11 leila 27 september 2006 om 1:50000000 pm

  salam alaikoum,

  Ik wilde echter nog iets toevoegen aan dat van dat parfum het juist wat je zegt maar hoe ver ga je daarin parfum zit in veel zaken zeep shamoos enz…. het isd uidelijk dat ik me nioet op straat hoor te begeven met lieters parfum op mij!! en dat iedereen mij kan volgen op mijn geur hihi en dit zowel parfum als een slechte lichaamsgeur. Ik hoorde een 3alim zijn naam kn ik niet (een gerespecteerd man) op Iqraa horen zeggen dat als je parfum op doet en een stap naar voor zet en terug naar achter de geur niet meer te ruiken is, dus dat iemand pas je parfum ruikt als ie zoo dicht bij je komt als haar gezicht (dus je de geur pas ruikt als je die persoon groet) wa allaho a3lam. Het is dus niet de bedoeling dat we stinken hihi want dit is dat veel zusters eronder begrijpen heb ik gemerkt, het valt me op dat ik soms zusters groet en ze verschrikkelijk ruiken naar alle huisgeuren naar zweet en lijf geur, dit is dus ABSOLUUT niet hoe een moslim hoort te zijn. tentijde van de profeet saw. werden moslims herkend aan hun goede geur en propere kledij,…… dit zijn enkel de uiterlijkheden dan spreken we nog neit over de oprecht heid rechtvaardigheid,enz….. en dus buiten die uiterlijkheden moeten zeker tijdens deze mooi maand hiereaan werken, hoe horen we de medemens te behandelen wat soort moslims horen we te zijn eerlijk oprecht, …………………………

  Hierbij voeg ik enkel nog toe dat ik jullie lieve broers en zusters een ramadaan mobarik moge Alah swt onze imaan verterken en ons helpen goede moslims te zijn.
  Ik wens jullie allen een gezegende maand met veel barakaat, 🙂

 12. 12 Ali 27 september 2006 om 7:13000000 pm

  Mooge jongen met meisje praten en belen en smsen tijden de maand rammadan
  kunt ge mij aub daar mee helpe,
  beslama Ali

 13. 13 Nouredine 29 september 2006 om 12:01000000 am

  Salamoe Alaykoem wa Rahmatoellahi wa Barakatoehoe broeder Ali,

  In de Naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle

  De islaam sluit alle deuren toe die leiden naar verderf (bv. slechte zaken zoals onwettige relatie hebben tussen man en vrouw). Dit is verboden broeder, zelfs buiten de Edele maand Ramadan. Vele zouden zeggen dit “het is gewoon maar bellen of praten of smsen…”maar dit kan leiden tot slechte zaken, zoals het hebben van onwettige relatie, onwettige gemeenschap(met elkaar in bed belanden) , enz. Onwettige relatie in de islaam is dus absoluut NIET TOEGESTAAN!!!! Allah heeft de vrouw geschapen met haar waarde en de man met zijn waarde en Hij de Verhevene eist van ons dat we iedere persoon in zijn waarde moeten laten. We zouden ook niet graag hebben dat onze zusters, moeders, nichten of tantes onwettige relaties hebben. of wel!!?? Zo moeten we ook de waarden van de zusters, moeders, tantes,…respecteren tegenover de andere broeders, insha Allah. Allah zegt in de Koran: “En het behoort tot zijn tekenen dat Hij van jullie eigen soort echtegenotes heeft geschapen, opdat jullie rust bij haar vinden en hij bracht tussen jullie liefde en barmhartigheid, voorwaar daarin zijn zeker tekenen voor een volk dat nadenkt” Soerat Arroem, vers21
  Binnen de islam is er 1 relatie tussen man en vrouw, en dat is het huwelijk. Al hetgeen wat buiten deze relatie valt, wordt beschouwd als onwettige relatie volgens de islam. In Soerat An Noer, vers 31 zegt Allah: “En zeg tegen de gelovige vrouwen, dat zij hun ogen neerslaan en hun kuisheid bewaken, en hun sieraad niet tonen, behalve wat daarvan zichtbaar is. En zij moeten hun sluiers over hun boezems dragen en hun schoonheid niet openlijk tonen, behalve aan hun echtgenoten…” En Allah weet het beste, broeder wa moesamaha, wa salamoe alaykoem wa Rahmatoellahi wa Barakatoehoe

 14. 14 pareltje 29 september 2006 om 11:01000000 am

  Salaam alikoem Wa Rahmatoelah wa barakatoehoe,

  Wat word er gezegd over mensen die nachtwerk doen tijdens de maand ramadan en overdag slapen? Is dat te vergelijken met mensen die geen nachtwerk doen en overdag slapen en s’avonds naar de moskee gaan om het goed te maken?

  Wa Salaam Alikoem,

 15. 15 b 29 september 2006 om 7:08000000 pm

  Salamoe alaykoem wa Rahmatoellahi wa Barakatoehoe, zuster

  Sorry kan hier heel moeilijk op antwoorden, deze omdat het een heel delicate vraag is maar wel een zéér goede vraag, Barakallahoefik. Ik ga insha Allah hiervoor mijn ustaad (leerkracht) opbellen en zal ook een taliboe el3lim(student bij sheikh Madchalie) vanuit Saoedi Arabië om u een antwoord te bevestigen, insha Allah, zuster.
  Dit zal met de wil van Allah morgen gebeuren, zuster. Ik laat je het weten…wa Moesamaha zuster.
  wa salamoe alaykoem wa Rahmatoellahi wa Barakatoehoe

 16. 16 nouredine 29 september 2006 om 7:11000000 pm

  Salamoe alaykoem wa Rahmatoellahi wa Barakatoehoe, zuster

  Sorry kan hier heel moeilijk op antwoorden, deze omdat het een heel delicate vraag is maar wel een zéér goede vraag, Barakallahoefik. Ik ga insha Allah hiervoor mijn ustaad (leerkracht) opbellen en zal ook een taliboe el3lim(student bij sheikh Madchalie) vanuit Saoedi Arabië om u een antwoord te bevestigen, insha Allah, zuster.
  Dit zal met de wil van Allah morgen gebeuren, zuster. Ik laat je het weten…wa Moesamaha zuster.
  wa salamoe alaykoem wa Rahmatoellahi wa Barakatoehoe

 17. 17 Moke 30 september 2006 om 7:18000000 am

  Sabaah el-chair agh fillaah,

  Ik moet binnenkort naar de tandarts gaan voor reparatie van mijn gebit, zoals gewoonlijk wordt ik ingespoten met een verdovingsmiddel in mijn wangen, waardoor ik voor een korte periode mijn wang verlamd is en verder aangewerkt kan worden en niets kan voelen wat er eigenlijk gebeurd in mijn mond. Dat verdovingsmiddel voor het tandvlees wordt dat beschouwd als nog uw vasten geldig blijft tot de verbrekingstijd van het maaltijd (el-magreb) ? Of moet ik mijn vasten na de Ramadan opnieuw doen, aldan niet voor swajaal?

  Thalla Frasek & Beslama Yaliek ou yalaina!!!
  http://www.BenAyad.be

 18. 18 Nouredine 30 september 2006 om 1:42000000 pm

  Salamoe alaykoem wa Rahmatoellahi wa Barakatoehoe, ya Mohammed.

  Het vasten wordt insha Allah Ta3ala niet verbroken wanneer je vaccinatie toegediend krijgt in je gebid, aders of nog op andere plaatsen. Echter, het vasten wordt wel verbroken wanneer de vaccinatie een vervanging is voor het voedsel (zodat men hierna geen behoeft meer heeft voor eten of drinken). Wanneer de vaccinatie niet vervangt wordt door voedsel, verbreekt men het vasten helemaal niet ongeacht of het in je gebit, aders of waar dan ook. Omdat deze zoals ik al eerder vermeld heb geen betekenis is van voedel of drinken. En Allah weet het beste, natuurlijk.
  Wa salamoe alaykoem wa Rahmatoellahi wa Barakatoehoe.

 19. 19 Muslima 30 september 2006 om 10:36000000 pm

  Bedankt voor je antwoorden. Moge Allah swt je hiervoor belonen.

  Salaam

 20. 20 Muslima 3 oktober 2006 om 3:15000000 pm

  Salaam,

  Ik heb een vraagje wat betreft het vasten en ongesteldheid. Ik heb een week de pil geslikt, nadat ik 4 dagen ongesteld ben geweest, daarna ben ik het 2 dagen vergeten in te nemen. Resultaat: Na 1 week vasten, weer ongesteld. In medische zin, ben ik niet ongesteld, en zien ze dit als n soort van foute ongesteldheid, maar ik zou graag willen weten of ik moet vasten of niet. Er komt evenveel bloed uit als bij een normale ongesteldheid.
  Ik ben niet gestopt met vasten. Is dit terecht? Of moet ik stoppen totdat ik zuiver ben?
  Ik hoop dat je me wat verder op weg kan helpen, ik heb rondom mij mensen gevraagd, maar niemand kan het me met zekerheid vertellen.

  Alvast bedankt voor je reactie.

  Muslima

 21. 21 Nouredine 5 oktober 2006 om 12:38000000 pm

  Salamoe alaykoem wa Rahmatoellahi wa Barakatoehoe beste zuster Muslima,

  In de naam van Allah de Barmhartige, de Genadevolle,
  Zolang er bloed uitkomt moet je niet vasten, totdat het over is, insha Allah Ta3ala. En deze dagen insha Allah terug inhalen na de maand Ramadan, natuurlijk zuster. Maar hou wel rekening mee met de mensen die vasten, een moslim moet de Ramadan respecteren door niet in het bijzijn van mensen die vasten, te eten. En Allah weet het beste, zuster. Sorry dat ik laat antwoord want ik moest mijn verplichting nakomen in de moskee el fath te borgerhout.
  wa stagfiroellah wa atboe illay, wa salamoe alaykoem wa Rahmatoellahi wa barakatoehoe.

 22. 22 Imen 5 oktober 2006 om 6:04000000 pm

  Asalaamu 3alaikum wa Ra7matulahi wa Barakatuhu

  !!!!!!!!!!Wees erbij op Laylatul Qadr !!!!!!!!!!!!

  Ik wou even iets kwijt over Laylatul Qadr.
  DIT IS HEEL BELANGRIJK BROEDERS EN ZUSTERS

  Er bestaan vele autenthieke overleveringen betreffende wanneer Laylatoel Qadr plaatsvindt: Men dient laylatoel Qadr te zoeken in de oneven nachten, dat wil zeggen op de 21ste nacht, op de 23ste, de 25ste, de 27ste en de 27ste nacht. Het is namelijk overgeleverd in as-Sah’ieh’ayn dat de profeet (salla llaahoe ‘aleihi wa sallam) heeft gezegd: “Zoek het in de laatste 10 nachten, op de oneven nachten.” (Overgeleverd door Boekhaarie, 1912, zie ook 1913. Tevens overgeleverd door Moesliem, 1167, zie tevens 1165).

  [as-Sah’ieh’ayn: dit wil zeggen, de twee sah’ieh’ ah’adiethbundels. Hiermee wordt bedoeld: de sah’ieh’ van Imaam Boekhaarie en de sah’ieh’ van Imaam Moesliem].

  Ibn ‘Abbaas heeft overgeleverd dat de profeet (salla llaahoe ‘aleuhi wa sallam) zei: “Zoek het (dwz laylatoel qadr) in de laatste 10 nachten van ramadhaan, wanneer er 9 over zijn, wanneer er 7 over zijn, wanneer er 5 over zijn.” (Overgeleverd door Boekhaarie, 1917-1918).

  Sheikh al-Islaam ibn Taymiyyah (moge Allah hem en ons genadig zijn) zei: “Maar de oneven getallen hebben te maken met wat voorbij is (dat wil zeggen, wanneer men begint met het tellen vanaf het begin van de maand), dus het dient gezocht te worden op de 21ste, de 23ste, de 25ste, de 27ste of 29ste; OF het kan te maken hebben met hetgeen dat nog over is, zoals de profeet (salla llaahoe ‘aleihi wa sallam) zei: ‘wanneer er nog 9 (nachten) over zijn, of 7 over zijn, of 5 over zijn, of 3 over zijn.’ Op basis hiervan, als de maand 30 dagen heeft, dan zullen dit de even nachten zijn, dus op de 22ste zullen er 9 dagen over zijn, of de 24ste nog 7 dagen (etc). Dit is de wijze waarop het uitgelegd is door Sa’ied al Khoedrie (radhia llaahoe ‘anhoe) in de sah’ieh’ hadieth, en dit
  is de wijze waarop de profeet (salla llaahoe ‘aleihi wa sallam) qiyyaam bad gedurende deze maand. Als dit het geval is, dan dient de gelovige het te zoeken in alle (nachten) van de laatste 10 dagen.” (al-Fataawaa, 25/284, 285).

  Beste broeders, streef ernaar om zoveel mogelijk ‘ibaadaat te verrichten in deze laatste 10 nachten. Vertrouw er niet zo maar op dat het de
  27ste nacht zal zijn, zoals veel genoemd wordt. Vele overleveringen sporen ons aan om deze gezegende nacht te zoeken in de laatste 10 nachten, dus laten we nog even de tanden op elkaar zetten. De nachten gaan voorbij en komen wellicht nooit terug, dus zoek toevlucht bij Allah tegen de shaytaan en onze begeerten, en laten we samen even doorbijten.

  “Zeg: Allahoemma innaka ‘afoewwoen kariemoen, toeh’iebboe-l ‘awfa
  fa’foe’annie.'” (Overgeleverd door Imaam Ahmad at-Tirmidhie en anderen)

  [Dus: Allahoemma innaka 3afoewwoen kariemoen, toe7iebboe-l 3awfa fa3foe3annie Vertaald: O Allah, U bent Vergevensgezind, Genereus, en u houdt van vergiffenis, dus vergeef mij.]

  Moest ik verkeerd zijn, gelieve mij te verbeteren.
  Jazakoem allah oe gayran.

  Imen

 23. 23 hayat 8 oktober 2006 om 10:16000000 am

  salam alaykum wa Rahmatullahi wa Barakatuhu,

  Dus als ik het goed begrijp kan Laylat el Qadr al plaatsvinden in de nacht van 13 op 14 oktober? of pas de nacht daarna?

  Ma’a salama Hayat

 24. 24 pareltje 9 oktober 2006 om 12:33000000 am

  Salaam Alikoem Wa Rahamtoelah Wa Barakatoehoe,

  De maand Ramadan is nu halverwege, de tijd vliegt gewoon voorbij in deze heilige maand. Is er iemand die me een antwoord ken geven over nachtwerk tijdens de maand Ramadan. Als het mag, om welk uur moet men opstaan enz…

  Beste broeder Nouredine, ik had gehoopt dat jij me een antwoord ging geven, maar het geeft niet.

  Wa Salaam Alikoem.

 25. 25 Imen 9 oktober 2006 om 8:14000000 pm

  seleim oe alayoem,

  Beste hayat,
  Laylatoel qadr valt op de 10 laatste dagen van de ramadan.
  Dus de 10 laatste dagen zijn heel belangijk.

  Allah weet het best natuurlijk.

  als je meer uitleg wil zal ik je daarbij helpen incha allah.

  seleim oe alaykoem
  Imen

 26. 26 Muslima 10 oktober 2006 om 1:52000000 pm

  Ik heb 2 dagen gevast en daarna ben ik gestopt. Ik haal deze dagen na Ramadan in InchaAllah. Natuurlijk moet met solidariteit tonen aan zijn medemoslim of zij nu vast of niet.

  Bedankt voor je antwoord.

  Salaam wr br

 27. 27 Nouredine 12 oktober 2006 om 7:21000000 pm

  Salamoe alaykoem wa Rahmatoellahi wa Barakatoehoe,

  Eerst en vooral wil ik mij inshae Allah verontschuldigen voor de zusters die met enkele vragen kwamen en waardoor ik hier te laks voor was. Het spijt me!! De vraag van zuster ‘pareltje’ was een heel moeilijke maar een heel goede, de volgende informatie zal insha e Allah voldoening geven.

  Allah zegt in soeratoel baqarah vers 183: Yaa ayoehaa lladziena aamanoe koetiba ‘alaykoemoe siyaam kamaa koetiba ‘ala lladzie min qablikoem la’alakoem tattaqoen’ (O jullie die geloven, het vasten is voor jullie verplicht zoals het ook verplicht was voor diegene voor jullie, hopelijk zullen jullie vrezen). Waar dat vele moslims geen rekening mee houden is de laaste deel van deze vers nl. “…hopelijk zullen jullie vrezen” over deze deel bestaat een hele uitleg (van shaych Albaani)en een aantal ahadith (meerv. van hadith) maar om niet van uw vraag te wijken, is dat we dus Allah moet vrezen. Persoonlijk ken ik een broeder die ook nacht werkt, hij doet er alles voor om zo weining mogelijk te slapen en zo vroeg mogelijk op te staan, zodat hij de bovenstaande vers in praktijk brengt en zich te richten naar de aanbieding tegenover Allah. De advies die de ‘oelamah geven is dat men dus Allah dient te vrezen en Zijn hulp vragen om het vasten op de manier te verrichten waar Hij, Verheven is Hij tevreden over is. => Het benutten met het gedenken van Allah en goede daden te verrichten tegenover Zijn schepselen van wat de shari’a voorschrijft. De profeet vrede zij met hem was sterk in zijn aanbieding, karakter, enz. en hij was nog sterker tijdens de Ramadhaan waneer Djiebriel ‘alayhie salam, hem de Quraan onderwees. Het vasten van deze mensen is geldig maar het verminderd de beloning. En Allah weet het best!! En als je nog meer een gedetailleerde antwoord wilt, benadurk het, en zal hiervoor een studentje van shaych Madchalie opbellen, om eventueel een vervolg aan te kopen aan je vraag en de antwoord die ik u gaf. Wa moesamaha zuster voor het lang wachten.

 28. 28 Nouredine 12 oktober 2006 om 7:40000000 pm

  Salamoe alaykoem wa Rahmatoellah wa Barakatoehoe, beste zuster (Hayat)

  Wat zuster Imen zegt is insha e Allah volkomen correct. Moge Allah haar zegenen met kennis.
  Echter, er is een grondslag voor wat laylatoel qadr betreft , dat het valt op de 26ste van de maand Ramadhaan. Dit staat vermeld in Sahieh Moeslim in de hadith van Oebay ibnoe Ka’b, moge ALlah welbehangen op hem rusten. Maar de meest correcte uitspraak, is de uitspraak van de grotendeels van de geleerden nl dat Laylatoel qadr zich in de laatste 10 dagen bevindt en specifiek in de laatste 7 laatste nachten. Het zou kunnen zijn dat het zich in de 22ste, 23ste, 24ste,25ste,26ste,28ste. Daarom is het beter dat de moslims zich ijverig in het aanbieding gaan richten zodat men niet van de beloningen en de verdiensten van laylatoel qadr ontnomen worden. Allah, Verheven is Hij, zegt in soeratoel Doeghaan : inna anzalnahoe fie laylatin mmoebarakin, innaa koenna moedzierien ( Voorwaar, Wij hebben hem (Quraan) in de gezegende nacht neergezonden, Voorwaar, Wij zijn Waarschuwers) En ook is laylatoel qadr meer dan 1000 maanden aanbieding tegenover Allah, waard. Zoals Allah het zegt in soeratoel Al qadr. EN Allah weet het best!!

 29. 29 hayat 12 oktober 2006 om 10:04000000 pm

  wa alaikum salaam Imen,
  bedankt voor de reactie. ik wil zeker zijn dat ik deze nacht niet mis. Ik hou er al rekening mee dat het vanaf morgen elke nacht kan zijn.

  Ma’a salama

 30. 30 Imen 12 oktober 2006 om 11:21000000 pm

  seleim oe alaykoem lieve hayat,

  Ja lieve schat, je zal idd deze laatste 10 dagen va nde ramadan moeten mee bezig zijn.
  wandt niemand weet de specifieke dag van lalatoel elqadr.

  Ps: das graag gedaan zusje
  Seleim oe alaykoem

 31. 31 Imen 12 oktober 2006 om 11:25000000 pm

  Seleim oe alaykoem nouredine,

  eerst en vooral amien voor je doe’a die je maakte.

  en ten tweede wat jij zij is idd correct masha allah.

  Moge allah onze doe’a aanvaarden incha allah en onze zonder vergeven
  Amien
  Amien
  Amien

  Seleim oe alaykoem

 32. 32 Moke 17 oktober 2006 om 9:04000000 am

  A salaam alaaikoem, wa rahmatoellah, wa barakatoehoe,

  zeg eens broeder Nouredine, wat zegt de Islam over het Hypnotiseren van mensen onder zelfbewust zijn en onbewustzijn?

  Ma3a Salaam, Moke ?

 33. 33 pareltje 23 oktober 2006 om 11:49000000 am

  Salaam Alikoem Wa Rahmatoelah Wa Barakatoehoe,

  Takabbal Allah wa minna wa minkoum.
  Ghafara Allah lana wa lakoum.
  MABROUK EL AID wa koul 3aam wa antoum bighair.

  Wa Salaam Alikoem Wa Rahmatoelah.

 34. 34 lela zahra 23 oktober 2006 om 9:29000000 pm

  salaam wahleikoem,

  Amien,

  ma3a salaam

 35. 35 umm_zaynab 4 december 2006 om 11:17000000 pm

  In de Heilige maand Ramadan is het vasten vanaf zonsopgang tot zonsondergang verplicht voor alle mannelijke en vrouwelijke moslims. In deze maand onthoud je jezelf van eten, drinken en seks en vermijdt je onzinnig taalgebruik en slechte daden en wijd je jezelf aan gebed, recitaties van de koran en goede daden. Gedurende deze vastenperiode moet je rein zijn van zowel lichaam als geest.

  Dit is de maand van speciale zegeningen en vergiffenis van Allah. In deze maand werd het eerste vers van de heilige koran geopenbaard via de profeet Mohammed .

  In de koran zijn bepaalde uitzonderingen gemaakt voor het vasten :
  Zieken, de reiziger of vrouwen met menstruatie, zwangerschap of borstvoeding gevende vrouwen hoeven niet te vasten. Het vasten is goed voor je gezondheid, een training voor je spirituele opleving, koesteren van een broederschapband voor alle mensen en moslims en een totale fysieke en mentale onderwerping aan de wil van Allah voor Zijn genoegen en bescherming.

  Aan het einde van de vastenmaand vieren moslims over de gehele wereld ‘Id-ul-Fitr’ (Suikerfeest) met gebeden en feestelijkheden.

  m3a salama

 36. 36 lela zahra 5 december 2006 om 7:34000000 am

  salaam wa3aleikoem,

  De zon (=licht=ook een sterrenplaneet)komt alleen op voor de moslims! Voor gebed te kunnen verrichten 5 maal per dag!

  Waarom,de zonlicht is nuttig voor de vitaminnen D (straalt op de huid en dringt in de botten van het levende wezens en maakt de botten sterk en maakt de mens een goed humeur) Wat hebben we nodig om onze botten sterk te houden namelijk calcium.
  En van waar kan men calcium halen, van de melk van de koe natuurlijk. Vanwaar haalt de koe haar melk,
  een koe eet gras = ze heeft 4 magen (denk ik) -> een koe herkauwt, produceerd melk ect., dieren die herkauwen is Halal! (en volgens het geloof geslacht)

  Het gras groeit danzij de opname van zuurstof en zet co2 af in de lucht, er ontstaat een verdamping in de lucht, het vormt een wolk en begint te regenen. Het zelfde geld voor de bomen, ligging van het land, zee, en luchtvervuilingen van de ongelovigen (ontstaat ziektes)!

  Dankzij onze wassing (woedoe), wassen wij de giftige stoffen weg bv. zweet, ect….
  Het gebed is natuurlijk enkel geldig als je rein bent!
  bv. geen lange nagels, ect..

  Een gouden tip zo rein mogelijk leven op aarde en hou je lichaam en geest fit en gezond!

  Ma3a salaam

 37. 37 moslimbroeder25 15 september 2007 om 9:27000000 am

  Sallamo allaikom warahmatolah wabaraketo.
  Gezegende ramadan voor iedere broeder en zuster.
  Moge lahha swt ons deze maand met geduld en liefde voor elkaar zegenen,
  Broedernoureddine moge allah swt jou beschermen en belonen voor deze daad,je mede broeders en zuster advizeren,Moge allah swt je behoeden van het slechte zwel hier en als hiernamaals.Incha allah iedere broeder en zuster in de islam.

  En natuurlijk heb ik hier ook een vraagje,
  Wel ik werk nu bijna 8maand in bedrijf waar ik me elhamdolialh goed bijvoel en ook goed aanvaard ben door mijn collegas.Ik heb nog geen vast contract,IK ha die laatetse 10 of tenminst laatste eek graag in de moskee doorgebracht,MAaar door dat ik vrees van onbegrip op mijn werk,zou ik iets anders willen verzinnen(zou ik liegen als ik zeg,het is familiale reden,?
  hoord deze bij catogorie liegen??.

  Zou je me dan hind kunne geven?
  MABROUK RAMADAN

 38. 38 moslimbroeder25 15 september 2007 om 9:29000000 am

  Ik wil mijn excuses aanbieden voor mijn type fouten,
  Ik zag het pas als ik het verstuurde.
  Ik hoop dat je het toch kund zien.
  salamo allaikom

 39. 39 chaïma 15 september 2007 om 2:50000000 pm

  Hallo,
  ik heb een vraagje, van wanneer MOET ge eigenlijk beginnen vasten??(de leeftijd he)
  en euhm nog een vraagje, mag je ook zwemmen? want op sgool zeggen ze dat het geen reden is om ni te gaan zwemmen!

  Salam 3alikom en dank je!

 40. 40 Hüseyin 16 september 2007 om 10:43000000 pm

  Cyber-Imam Nouredine, moge Allah je bedanken en prijzen voor je inzet voor deze site.

  Meestal doe ik passief mee, maar nu heb ik ook een vraag.
  Is het toegestaan om tijdens het vasten je tanden te poetsen?
  Op school poets ik 3/4 keer mijn mond omdat mijn mondgeur storend is voor mijn medemens ( Ik schaam me lichtelijk voor mijn mondgeur, vooral als ik in gesprek ben met docenten e.d . )

  Gaat dit tegen de Islamitische jurisprudentie in en is het in strijd met de gebruiken van onze Profeet (vzmh).

  Salam

 41. 41 Moke 17 september 2007 om 5:58000000 am

  : آلسلام عليكم ورحة آلله وبركاته – الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد

  Beste ‘Broeders en Zusters in de Islam’,     ايها الاخوة والاخوات في الاسلام

  Ja, inderdaad, het is lang geleden dat we van onze broeder Nouredine iets van hem hebben vernomen.

  Maar ik heb hem ingelicht over deze vraagjes.

  Moge Allah (swt) onze reacties meer zegeningen vertonen.
      يجب ان سحا نه وتعالي ردودنا ابداء المزيد من الادعيه

  Thalla & Beslama. 😉

 42. 42 H. 17 september 2007 om 5:19000000 pm

  Ik heb ook een vraag!

  Mag je tijdens ramadan creme op je gezicht smeren? Tegen een droge huid bijvoorbeeld.

  Salam

 43. 43 Moke 26 september 2007 om 5:48000000 am

  Slm, beste broeders en zusters, ik zal het maar zelf doen!!!

  Zuster H, ik heb er niets over gevonden. Maar indien het onder categoerie gezondheid valt. Dan luidt de volgende regel: eerst uw gezondheid en dan pas Allahs geboden.

  Broeder moslimbroeder25, je maakt het je moeilijker dan het is.
  Vertel gewoon de waarheid: apprecieer ze het, dan is het goed anders niet. Als je liegt, dan bedrieg je eigen en ondermijn je eigen rechten. Taqiyya is nooit goed in de ogen van Allah (swt), een leugentje om uw eigen bestwil.

  Soerat An-Namal – De Bij.
  vers 105. “Voorzeker slechts zij verzinnen leugens die in de tekenen van Allah niet geloven; zij zijn de leugenaars.”

  vers 106. “Wie Allah verwerpt, na te hebben geloofd – behalve hij die wordt gedwongen terwijl zijn hart in het geloof vrede blijft vinden – en zijn hart voor het ongeloof opent, op hem rust Allah’s toorn; en er zal een grote straf voor hem zijn.”

  Beslama.

 44. 44 Moke 26 september 2007 om 5:57000000 am

  Beste zuster Chaima,

  I.v.m. wanneer je mag beginnen vasten is nl. het volgende:

  Antwoord: Wanneer de jongens en meisjes de leeftijd van zeven jaar of hoger bereiken, dienen zij te worden opgedragen om te vasten, zodat zij hieraan gewend raken. Hun gezaghebbers dienen hun dit op te dragen net zoals zij hun opdragen om te bidden.

  Wanneer zij dan de volwassenheid bereiken, wordt het vasten verplicht voor hen. De volwassenheid voor jongens vindt plaats door één van de volgende zaken:
  – het bereiken van de leeftijd van 15 jaar;
  – het groeien van schaamhaar;
  – het hebben van een zaadlozing gepaard met lust.

  De volwassenheid voor meisjes vindt plaats door één van de volgende zaken:
  – de vorige drie;
  – plus de menstruatie.

  Wanneer een meisje menstrueert, heeft zij dus de volwassenheid bereikt, ook al is zij tien jaar oud.

  Bron: As-Siyaam Soe-aal wa Djawaab (Het Vasten: Vraag & Antwoord)
  Uitspraak van Shaykh Saalim al-‘Adjmie.

  ________________________________________

  Wat betreft zwemmen: Tips: geen water inslikken, scheiding tuusen man en vrouw en vooral bescherming op uw privacy (camera’s non-active), … . Verder moet je in het volgende bericht van of dat “Moslima’s mogen zwemmen ?” verder in kijken. Iedereen heeft zijn eigen keuze. Volgens mijn ervaringen is het niet aangeraden om te gaan zwemmen, omdat je de risco vergrooot om water door te slikken. Indien het per ongeluk is gebeurd, dan blijft uw vasten geldig:

  Alle lof zij Allah en vrede en zegeningen zij met Zijn Boodschapper.

  Als een vastende zijn mond of neus spoelt en hij per ongeluk water doorslikt, dan verbreekt dit zijn vasten niet. Dit deed hij namelijk niet opzettelijk. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

  “Er is geen zonde in de fouten die jullie daarmee per ongeluk hebben gemaakt, maar wel in wat jullie harten zich hebben voorgenomen.” (Soerat al-Ahzaab: 5)

  En Allah weet het beste. Sheich Mohammed ibnoe Saalih al-cOethaymien

  Beslama

 45. 45 Moke 26 september 2007 om 6:08000000 am

  Beste broeder Hüseyin,

  Het gebruik van tanpasta of siwaak tijdens het vasten:

  Vraag: Is het voor de vastende toegestaan om de siwaak (1) en tandpasta te gebruiken?

  Antwoord: Het is voor de vastende toegestaan om overdag tijdens Ramadaan de siwaak te gebruiken, vanwege de algemeenheid van de woorden van de Profeet – sallallahoe ‘alayhi wa sallam:

  “De siwaak is een reiniging voor de mond en een welbehagen voor de Heer.” (2)

  Ook is het voor de vastende toegestaan tandpasta te gebruiken, maar hij dient ervoor te zorgen dat hij het niet doorslikt.

  Bron: As-Siyaam Soe-aal wa Djawaab (Het Vasten: Vraag & Antwoord)
  Verklaring van Shaykh Saalim al-‘Adjmie .

  (1) Voetnoot van de vertaler: Siwaak: Houten stokje van de Arak boom dat gebruikt wordt om de tanden mee te reinigen.

  (2) Overgeleverd door Ahmad. Al-Albaanie verklaarde hem sahieh (authentiek) in al-Irwaa- (66).

  Beslama.

 46. 46 Junnus 5 oktober 2007 om 12:24000000 am

  Assalaam alaikum ww wbrkt,

  Bismillahhirochmanirochim , In naam van Allah de barmhartige de genadevolle.

  Beste broeders en zusters en surfers en nogmaals geintresseerden en alle mensen die het internet gebruikt om kennis te vergaren enz…

  U ziet heel veel komt erbij kijken .!!!
  Wees als uw blief duidelijk met de uileg en het verlenen van bewijstukken en overleveringen cerqu openbaringen die betrekken tot de vraag en antwoord.

  Ik geeft u een voorbeeld. Ali
  Sep 27th, 2006 at 7:13u pm
  Mooge jongen met meisje praten en belen en smsen tijden de maand rammadan
  kunt ge mij aub daar mee helpe,
  beslama Ali

  13 Nouredine
  Sep 29th, 2006 at 12:01u am
  Salamoe Alaykoem wa Rahmatoellahi wa Barakatoehoe broeder Ali,

  In de Naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle

  De islaam sluit alle deuren toe die leiden naar verderf (bv. slechte zaken zoals onwettige relatie hebben tussen man en vrouw). Dit is verboden broeder, zelfs buiten de Edele maand Ramadan. Vele zouden zeggen dit “het is gewoon maar bellen of praten of smsen…”maar dit kan leiden tot slechte zaken, zoals het hebben van onwettige relatie, onwettige gemeenschap(met elkaar in bed belanden) , enz. Onwettige relatie in de islaam is dus absoluut NIET TOEGESTAAN!!!! Allah heeft de vrouw geschapen met haar waarde en de man met zijn waarde en Hij de Verhevene eist van ons dat we iedere persoon in zijn waarde moeten laten. We zouden ook niet graag hebben dat onze zusters, moeders, nichten of tantes onwettige relaties hebben. of wel!!?? Zo moeten we ook de waarden van de zusters, moeders, tantes,…respecteren tegenover de andere broeders, insha Allah. Allah zegt in de Koran: “En het behoort tot zijn tekenen dat Hij van jullie eigen soort echtegenotes heeft geschapen, opdat jullie rust bij haar vinden en hij bracht tussen jullie liefde en barmhartigheid, voorwaar daarin zijn zeker tekenen voor een volk dat nadenkt” Soerat Arroem, vers21
  Binnen de islam is er 1 relatie tussen man en vrouw, en dat is het huwelijk. Al hetgeen wat buiten deze relatie valt, wordt beschouwd als onwettige relatie volgens de islam. In Soerat An Noer, vers 31 zegt Allah: “En zeg tegen de gelovige vrouwen, dat zij hun ogen neerslaan en hun kuisheid bewaken, en hun sieraad niet tonen, behalve wat daarvan zichtbaar is. En zij moeten hun sluiers over hun boezems dragen en hun schoonheid niet openlijk tonen, behalve aan hun echtgenoten…” En Allah weet het beste, broeder wa moesamaha, wa salamoe alaykoem wa Rahmatoellahi wa Barakatoehoe

  moge Alah mij vergeven , de vraag heel kort ” mag een jongen kontakt leggen met een meisje in de maand Ramadan. Door communicatie middelen die in deze tijd is?

  U weet niet wat voor relatie er bestaat tussen die twee , wat is hun niah (intentie) is het voor school of vriendschap enz..

  Uw antwoordt met teks en uitleg met de Heilige leidraad (quran) als onderbouw klopt helemaal niet. met de vraag.bekijkt het nogmaals zelf een aantal keren.

  Dus denkt even na Ik heb zo mijn citaat ” een draad kan door het oog van de naald , maar kan een olifant door het oog v/d naald ?

  U zult verantwoorden voor uw daden ( woorden die uit uw mond komt , ogen , oren en uit uw hart.)en de woorden zullen getuigen.

  Broeders en zusters ik vraag u om vergiffenis en verontschuldiging omtrent mijn mening en oprechtheid .

  moge Allah ons kennis schenken en leiding geven Amin.

 47. 47 Junnus 5 oktober 2007 om 12:36000000 am

  In naam van Allah de barmhartige,

  Als u zicht bekeerd tot de Islam is het verplicht kennis te vergaren.

  En dat u het negatieve invloed dat bij uw genen zit stap voor stap herkent en verwijderd , zicht ontwikkeld tot een waardig mens
  Dus wat niet goed voor jouw is is ook niet goed voor een ander respekt toon en een goede voorbeeld aan een ander geeft. Die dus doet wat de schepper van ons verlangt Hem alleen aanbidden en goed zijn voor de mens ongeacht familie of niet oud of jong .
  Minallah /minalnas.En de dawah overbrengen op een gepaste wijze en timing..

  Meer niet……..vrede zij met u. wassalaam

 48. 48 H. 2 september 2009 om 12:38000000 pm

  alsalamoe 3alaykoem wa rahmati alahoe wa barakatoe

  Ik wil graag weten of je tijdens de ramadan mag zwemmen?
  En zo niet dat het graag vermeld staat in een soera

  Alvast bedankt


Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s
آلسلام عليكم ورحة آلله وبركاته

 • 2,101,613 مسلمين --> مؤمنين

Prikbord Info:               سورة الفا تحة

سْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِِ 1 الْحَمْدُ للّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ 2 الرَّحْمـنِ الرَّحِيمِ 3 مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ 4 إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ 5 اهدِنَـــا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ 6 صِرَاطَ الَّذِينَ أَنعَمتَ عَلَيهِمْ غَيرِ المَغضُوبِ عَلَيهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ 7
أمين
كلمة الله هي الحقيقة
colorbar.gif
GASTENBOEK - HELPDESK - Wie ben ik?
  Aanmelden - Registreren
  Wachtwoord  vergeten ?

Kalender

september 2007
M D W D V Z Z
« Jul   Okt »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Bezoekers Info: Locaties.

Locaties: DEEL I - DEEL II.

Thalla & Beslama!!!

                لآ إله
إلآ آلله محمد رسول آلله

بن عياد محمد رشيد
www.BenAyad.be - Islam & Actua
Advertenties

%d bloggers liken dit: