• Wie zijn de vreemdelingen (El Ghurabaa) ?

BEKIJK: De vreemdelingen – El Ghurabaa (Flashfilmpje – 4,67 MB – 6’30”)

moh2.jpgDe Boodschapper Mohammed vzmh.gif zei: ‘Islaam is als iets vreemds begonnen, en zal als iets vreemds eindigen. Het paradijs is voor hen die als vreemden worden gezien.’  Zijn metgezellen vroegen hierop: ‘Wie zijn deze vreemdelingen oh Rasoul-ullaah?’   Hij antwoordde:  ‘Zij die het kwaad verbieden wanneer de mensen steeds slechter worden.’

.
Ons uiteindelijke doel met het behagen van Allaah en het betreden van het paradijs (in de vorm van groene vogels – zoals beloofd is voor de martelaar) kan alleen volbracht worden wanneer wij het slechte verbieden en stevig op het juiste pad staan in een tijd wanneer de mensen zo verdorven worden. Met betrekking tot dezelfde overlevering, zei Imaam Ahmad: ‘Zij (de vreemdelingen) zijn degene die stijgen (in Imaan) wanneer de mensen afnemen (in imaan).’

In dezelfde Hadith maar verhaald door ‘Abdullaah ibn Mas’oud werd aan de Boodschapper Mohammed vzmh.gif gevraagd: ‘Oh Rasoul-ullaah wie zijn zij (de vreemdelingen)?’  Hij antwoordde: ‘An-Nuzzaa’ min al-Qabaa-il – zij die zich terugtrekken van hun eigen mensen.’

An-Nuzzaa’ (Diegene die zich terugtrekken) heeft twee betekenissen:
1. Zij die zich volledig van hun eigen stammen en familiegewoontes en tradities terugtrekken.
2. Zij die hun land en hun verblijfplaatsen verlaten voor Jihaad ( tegen de vijanden van Allaah vechten).

De Boodschapper Mohammed vzmh.gif prijsde de Nuzzaa’ aangezien zij degene zijn die alle vormen van verdorvenheid, nationalisme, free-mixing, gewoontes en tradities etc. hebben verlaten.

Zij zijn de mensen die in de minderheid zullen zijn en zullen gezien worden als vreemdelingen vanwege hun vastberaden liefde voor Allaah en Zijn Boodschapper. An-Nuzzaa’ stamt af van het woord an-Naza’ (naar terugtrekken) en wordt gebruikt met betrekking tot het moment wanneer de ziel uit het lichaam wordt getrokken door de Engel Des Doods.

An-Nuzzaa’ zijn de mensen van het paradijs, zij geven hun stammen, levensonderhoud, cultuur, carrières, en gewoontes op. Je zult ze vaak aantreffen terwijl ze reizen over het koningrijk van Allah (Hijrah maken), het slechte verbieden en strijdend tegen diegene die niet in Allah geloven, noch in het hiernamaals; en tegen hen die niet verbieden wat Allah en Zijn Boodschapper vzmh.gif hebben verboden, en tegen hen die de Deen van Islam niet erkennen (door het te omarmen).

s-a-w.JPGIn een andere overlevering zei Abdullaah bin ‘Amrou ibn al-‘Aas : ‘Wanneer we met hem waren en hij vzmh.gif zei: ‘Tooba lil-Ghurabaa (een boom van Djannah voor die vreemdelingen).   Vroegen wij: ‘Wie zijn zij?’    Hij vzmh.gif antwoordde dan: ‘Zij zijn de goede mensen en er zijn er maar heel weinig in vergelijking met de meerderheid .’   (Alle ahaadeeth die vermeld staan kunnen gevonden worden in Saheeh Muslim, Ibn Maajah, Musnad Imaam Ahmad, al-Bukhaarie en at-Tirmidhie).

De Boodschapper Mohammed vzmh.gif heeft ook gezegd: “Wees in de dunyaa een vreemdeling of iemand die voorbij loopt.”

De dunyaa zal niet voor eeuwig meegaan, het is iets wat de gelovige passeert. Zij die in deze wereld leven als voorbijgangers zullen een ghareeb (enkelvoud van ghurabaa) zijn. De ghurabaa hebben een opmerkelijke geloofsovertuiging en karakteristieken, hoe dan ook de bevelen van Allah en Zijn Boodschapper volbrengen, terwijl hij wegblijft van wat zij verboden hebben.

Het is overgeleverd in at-Tirmidhie en Abou Daawud dat de Boodschapper van Allah vzmh.gif heeft gezegd: “Er zal in de toekomst een tijd aanbreken waar het standvastig zijn in de Deen zoals het vasthouden van vuur is. Degene die dan standvastig is krijgt de beloning van 50 personen.’  Zijn metgezellen vroegen hierop: ‘Zullen zij de beloning krijgen van 50 personen van de mensen onder ons of van de mensen onder hen?’  Hij vzmh.gif antwoordde: ‘De beloning van 50 mensen van jullie.’”

De metgezellen van Rasoul-ullaah hadden niet te maken met de problemen die wij vandaag onder ogen zien, zoals de ahaadeeth onderzoeken of ze saheeh (authentiek) zijn, aangezien de metgezellen dat direct aan de Profeet konden vragen. En evenmin hadden zij ook niet te maken met het probleem van de weinige ‘Ulamaa aangezien zij de Nabie hadden om hen de gehele Deen te onderwijzen.

Absoluut, het volgen van de Profeet is zonder hem te zien veel moeilijker dan wanneer je hem in levende lijve zou hebben, daar waar je de gelegenheid hebt om hem rechtstreeks vragen te stellen. Vandaar dat we veel meer beloning kunnen verkrijgen, vanwege de ontbering; dat we de Profeet niet bij ons hebben.

Dus wie zijn de Ghurabaa ?
De Ghurabaa zijn degene die zich onderwerpen aan Allaah alleen, diegene die de Sharee’ah volgen in elke aspect van hun leven. Zij aanbidden, gehoorzamen en volgen niemand anders dan Allaah , en associëren geen man , noch vrouw of enig ander object met Hem. Hun grote voorbeeld om te volgen is de boodschapper en zijn metgezellen. Tawhied is hun eigenschap aangezien zij hun rituele handelingen aan niets behalve Allaah de Almachtige aanbieden. Zeg: “Voorwaar, mijn Salaat,mijn aanbidding,mijn leven en mijn sterven zijn opgedragen aan Allaah, Heer der Werelden.”  (al-An’aam, 6: 162)

Zij zijn ver verwijderd van de meerderheid, ze handelen aangaande de goddelijke informatie die Allah heeft neergezonden naar mensheid: “En degenen die deelgenoten naast Allaah aanroepen volgen geen (overtuiging), zij volgen niets dan vermoedens en zij doen niets dan liegen.”  (Yoenoes, 10: 66)

De echte Ghurabaa hebben geen heimwee naar corruptheid, cultuur of traditie (zoals vele mensen hun oude corrupte leefwijze missen). De Ghurabaa verafschuwen al hetgeen zij vroeger deden en enige jaahiliyyah dat hun passeert, vandaar dat je ze nooit zult zien stemmen op mensgemaakte wetten, oproepen tot vrijheid, secularisme, Democratie, loyaliteit tegenover de koningin of enige vorm van kufr en shirk.

Om te horen bij deze minderheid moeten we al hetgeen wat afwijkt van de Islam blijven verwerpen, zoals de gewoontes van de mensen: Pasen, Valentijnsdag, Kerstmis en nieuwjaar, moederdag, vaderdag, verjaardagen en elk ander vorm van feesten en gedenkdagen dat niet van de Islam is. An-Nuzzaa’ verwerpt elk van deze verbastering en vernieuwingen en de consequenties waarmee ze te maken krijgen, zijn verschillende aanvallen van verschillende individuelen, de zogenaamde ‘moslims’, en de niet-moslims.

Ze houden zich mondeling, financieel en fysiek bezig met Jihaad en zijn de mensen van Haq (waarheid), Tawheed, al-Walaa’ wal-Baraa’ (Liefde voor de gelovigen en haat ten opzichte van de ongelovigen) en de mensen die de munkar ( wat de Sharee’ah definieert als slecht) verbieden.  Allah zegt: “En degenen die omwille van Ons streven, die zullen Wij zeker Leiding schenken op Onze wegen. En voorwaar, Allaah is zeker met de Muhsinoun (weldoeners).”  (Al-‘Ankaboot, 29: 69)

Moge Allaah ons doen behoren bij deze kleine verloste groep (Ahl us-Sunnah wal-Jamaa’ah) en ons behoeden van het volgen van de verlangens van de verdorven meerderheid, Allahuma ameen !!!

Advertenties

27 Responses to “• Wie zijn de vreemdelingen (El Ghurabaa) ?”


 1. 1 sji'iet ahlulbayt as 6 juli 2007 om 11:19000000 pm

  het artikel slaat op de salafis/wahabis. die spreker ken ik vd video undercover mosque: is da nu bilal philips of een andere wahabi????

  geen commentaar

  salukes

 2. 2 Moke 7 juli 2007 om 5:22000000 am

  الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد

  Ja, inderdaad, wij zijn het, El-Ghurabaa.
  De vreemdelingen in België en Marokko.

  Ma3a Salaam. 😉

 3. 3 thamimount 7 juli 2007 om 11:31000000 am

  Bismillah Sallaam ou 3alaykoum warahamtah allah wa barakatuh tegen mijn zusters en broeders in de islam,

  Inshallah ben ik dan 1 van die vreemdelingen ik doe mijn best tenminste.
  Wa salaam wr wb

 4. 4 Abdullah 7 juli 2007 om 1:33000000 pm

  Dat is inderdaad de gast van undercover mosque. Heb je weleens een salafi gezien die wel gewoon ahlal-bayt groet?

 5. 5 sji'iet ahlulbayt as 7 juli 2007 om 1:39000000 pm

  abdullah een sunniet spreekt nog tenminste over de ahlal-bayt, maar een salafi heeft de ahlal-bayt doodgeschreven: geen letter over fatima zahra as of haar kinderen alhassan en alhussain en zelfs geen preken over ‘ali as

  madhab hanafi en maliki spreekt tenminste nog over de ahlal-bait Alhamdulillah, maar sunnisme is bijna uitgeschakeld bij marokkanen: er zijn er die ni weten wie f. zahra as is!!! schandaaaaaaaaaaaaaalig!!!!!! Allahswt heeft haar uitverkoren boven alle vrouwen en dan hebt ge moslims die ni weten wie ze is.

  salukes

 6. 6 sji'iet ahlulbayt as 7 juli 2007 om 1:40000000 pm

  we weten wie de ware vijanden vd ahlul-bayt as (en de shia) zijn: diegenen die hen helemaal ni vernoemen

  salukes

 7. 7 Abu Abdelsalaam 7 juli 2007 om 2:18000000 pm

  Kennismaking met Shiecah

  Alle lof zij Allah en vrede en zegeningen zij met de laatste der Boodschappers, Mohammed

  Er wordt vaak beweerd dat de overtuiging van de Sjiieten niet zo veel verschilt van die van Ahl us-Soennah wal Djamaacah en dat Ahloe as-Soennah uit haat en nijd de Sjiieten zwart proberen te maken en roddels en leugens over hen verspreiden. Maar dankzij de zendingsdrift en de ontwikkelingen op het gebied van Sjiietisch drukwerk, is het een stuk makkelijker geworden voor ons om prominente boeken van de Shiecah te bemachtigen. Dit biedt ons een uitgelezen kans hun valse doctrines uit de doeken te doen uitgaande van hun eigen boeken waar zij geen afstand van durven te nemen.

  En natuurlijk zijn wij de beroerdste niet als de Sjiieten afstand willen nemen van de door hun geleerden gedane uitspraken, maar dan moeten zij wel openlijk deze boeken verwerpen en de schrijvers ervan veroordelen. In afwachting hiervan zullen wij rustig verder gaan met het ontsluieren van hun ware gezicht.

  De oorsprong van hun overtuiging

  De Sjiieten geven zelf te kennen dat de stichter van de Sjiietische stroming een jood was, genaamd Ibnoe Saba’ en dat cAli (moge Allah tevreden met hem zijn) de volgelingen van deze man heeft verbrand en afstand heeft genomen van zijn afgedwaalde ideeen. [1]

  De Sjiieten zien de soennieten als Koeffaar

  Zij zeggen: “Wij en zij (Ahl us-Soennah) hebben niet dezelfde god, noch dezelfde Profeet, noch dezelfde imam, want zij beweren dat hun Heer Degene is wiens Profeet Mohammed heette en de Kalifah daarna Aboe Bakr. Wij erkennen noch deze Heer, noch deze Profeet, want wij geloven dat de Heer die Aboe Bakr als opvolger van Zijn Profeet aanvaardt, niet onze Heer is en ook is Diens Profeet niet onze Profeet.” [2]

  Zij zeggen: “Het verwerpen van één van onze twaalf imams is net als het verwerpen van alle Profeten.” [3]

  Zij zeggen: “Wie één van onze twaalf imams verwerpt is een afgedwaalde ongelovige die in aanmerking komt voor de eeuwige Hel.” [4]

  Allah volgens de Sjiieten

  Zij zeggen: “(Het woord) ‘Ah’ is één van de Schone Namen van Allah. Wie ‘Ah’ zegt, heeft Allah opgeroepen.” [5]

  Zij zeggen: “Allah bezoekt al-Hoessayn ibnoe cAli, geeft hem een hand en gaat met hem zitten op een ligstoel.” [6]

  De Koran volgens de Sjiieten

  Zij zeggen dat de Edele Koran gewijzigd is en dat de echte Koran in het bezit is van hun verwachte Mahdi. [7]

  Zij zeggen dat het zinsdeel “Aal Mohammed wa Aal cAli” uit de Koran is geschrapt” [8]

  Zij zeggen: “Er bestaat een Soerah met de naam ‘al-Wilaayah’ die als volgt begint: ,,O jullie die geloven, gelooft in de beide lichten…” En het is cOthmaan ibnoe cAffaan die deze Soerah heeft doen vervallen.” [9]

  Zij zeggen: “Leert jullie vrouwen Soerat Yoesoef niet en leest het niet aan hen voor, want deze Soerah staat vol van fitan (zaken die tot wanorde en anarchie leiden).” [10]

  De Profeet volgens de Sjiieten

  Zij zeggen dat cAli dapperder is dan de Profeet (vrede zij met hem) en dat de Profeet (vrede zij met hem) dapperheid niet in zich heeft.” [11]

  Zij zeggen: “De Profeet (vrede zij met hem) gaf altijd, voor het slapengaan, Faatimah een kus tussen haar borsten.” [12]

  Al-Hassan, de kleinzoon van de Profeet, volgens de Sjiieten

  Zij zeggen: “Al-Hassan ibnoe cAli is degene die de gelovigen schande heeft aangedaan door de eed van loyaliteit af te leggen aan Moecaawiyyah.” [13]

  De vrouwen van de Profeet volgens de Sjiieten

  Zij zeggen: “cAa’ishah is na de dood van de Profeet (vrede zij met hem) ongelovig geworden evenals een groot aantal van de metgezellen.” [14]

  Zij zeggen: “cAa’ishah heeft ontucht gepleegd.” [15]

  Zij zeggen: “cAa’ishah en Hafsah wilden samen de Profeet (vrede zij met hem) gif te drinken geven.” [16]

  De metgezellen volgens de Sjiieten

  Zij zeggen: “Alle metgezellen, uitgezonderd drie, zijn na de dood van de Profeet (vrede zij met hem) ongelovigen geworden, waaronder Aboe Bakr, cOmar, cOthmaan, Khaalid ibnoel Walied, Moecaawiyyah en al-Moeghirah ibnoe Shoecbah.” [17]

  Zij zeggen: “Tot onze overtuiging behoort het zich distantiëren van de vier afgoden; Aboe Bakr, cOmar, cOthmaan en Moecaawiyyah. Ook behoort het tot onze overtuiging zich te distantiëren van de vier vrouwen; cAa’ishah, Hafsah, Hind en Oem ul-Hakam en iedereen die hen volgt. Ook moeten wij geloven dat deze personen de meest slechte schepsels van Allah op aarde zijn en dat het geloven in Allah, Zijn profeet en Zijn Imams niet mogelijk is zonder afstand te nemen van hun vijanden.” [18]

  Zij zeggen: “Aboe Bakr en cOmar zijn ongelovigen en degene die hen liefheeft is ook een ongelovige.” [19]

  Zij zeggen: “De reden waarom de Profeet (vrede zij met hem) Aboe Bakr koos als reisgezel voor zijn emigratietocht is omdat hij bang was dat als Aboe Bakr achter zou blijven, hij de ongelovigen van Qoeraysh naar de Profeet (vrede zij met hem) zou leiden.” [20]

  Zij zeggen: “Wanneer onze Mahdi komt, zal hij Aboe Bakr en cOmar weer tot leven brengen, kruisigen en verbranden. Ook zal hij cAa’ishah tot leven brengen en haar straffen.” [21]

  Wordt vervolgd…

  [1] Firaaq ush-shiecah van Nobochtie, blz. 22; Ikhtiaar Macrifat ur-Ridjaal van Toesi, blz. 107.
  [2] Al-Anwaar An-Noecmaaniyyah van Nicmatullah al-Djazaa’iri, boekdeel 2, blz 278.
  [3] Manhadj an-Nadjaat van al-Faidh al Kashaanie blz. 48.
  [4] Haq ul-Yaqeen van cAbdullah Shibr, boekdeel 2, blz. 189.
  [5] Moestadrak al-Wasaa’il van an-Noeri at-Taboersie, boekdeel 2, blz. 148.
  [6] Sahiefat ul-Abraar van Mirza Mohammed at-Taqiyy, boekdeel 2, blz. 140.
  [7] Hier volgen de namen van een aantal grote Sjiietische geleerden die menen dat de Koran gewijzigd is:

  * cAli ibnoe Ibraahiem al-Qoemmie
  * Nicmatullah al-Djazaa’iri
  * Al-Faidh al Kashaanie
  * Ahmed at-Taboersie
  * Mohammed Baaqir al-Madjelisi
  * Al Moefied

  * cAdnaan al-Bahraani
  * An-Noeri at-Taboersie
  * Habiebullah al-Khoe’ie
  * Mohammed ibnoe Yacqoeb al-Kolienie
  * Mohammed al-cAyaashi

  [8] Manhadj al-Baraacah van Habiebullah al-Khoe’ie, boekdeel 2, blz. 216.
  [9] Fasl ul-Khitaab fi Tahriefi Kitaab Rabb il-Arbaab van An-Noeri at-Taboersie, blz. 18.
  [10] Al-Foeroec min al-Kaafie van Al-Kolienie, boekdeel 5, blz. 516.
  [11] Al-Anwaar An-Noecmaaniyyah van Nicmatullah al-Djazaa’iri, boekdeel 1, blz. 17.
  [12] Bihaar ul-Anwaar van al-Madjelisi boekdeel 43 blz 78.
  [13] Ridjaal Al-Koshi van al-Koshi, blz. 103.
  [14] Ash-Shihaab ath-Thaaqib van Yoesoef al-Bahraani, blz. 236.

  [15] As-Siraat ul-Moestaqiem van Zain ud-Dien an-Nabaati al-Bayaadhi, boekdeel 3, blz. 165.
  [16] As-Siraat ul-Moestaqiem van Zain ud-Dien an-Nabaati al-Bayaadhi, boekdeel 3, blz. 168.
  [17] Ar-Rawdah min al-Kaafi van Al-Kolienie, boekdeel 8, blz. 245.
  [18] Haq al-Yaqeen van Al-Madjelisi blz 519.
  [19] Bihaar al-Anwaar van Al-Madjelisi boekdeel 69 blz 137-138.
  [20] Tafsier al-Borhaan van Haashim Al-Bahraani.
  [21] Ar-Radj3ah van Ahmed al-Ahsaa’ie blz 116, 161.

 8. 8 Abu Abdelsalaam 7 juli 2007 om 2:18000000 pm

  Kennismaking met Shicah (2)

  Alle lof zij Allah en vrede en zegeningen zij met de laatste der boodschappers, Mohammed

  Het overdrijven in het prijzen van cAli (Moge Allah tevreden met hem zijn)

  Zij zeggen: “Allah heeft de Boodschapper (vrede zij met hem) tijdens de nacht van Micraadj toegesproken met de stem en de taal van cAli ibn Abi Taalib (moge Allah tevreden met hem zijn).” [1]

  Zij zeggen: “cAli ibn Abi Taalib(moge Allah tevreden met hem zijn) is degene die de mensen over het Paradijs en de Hel zal verdelen, zo zal hij de inwoners van het Paradijs, het Paradijs doen binnentreden en de inwoners van de Hel, de Hel doen binnentreden.” [2]

  Zij zeggen: “Allah zal degene die cAli heeft gehoorzaamd het Paradijs doen binnentreden, ook al heeft hij Allah niet gehoorzaamd. En Allah zal degene die cAli ongehoorzaam is geweest de hel doen binnentreden, ook al heeft hij Allah gehoorzaamt.” [3]

  Zij zeggen: “Allah heeft geen profeet gestuurd, of Hij heeft hem uitgenodigd bereidwillig of gedwongen te geloven in al-Wilaayiah (gezag) van cAli (moge Allah tevreden met hem zijn).” [4]

  Zij zeggen: “cAli zal het Paradijs eerder betreden dan de Profeet (vrede zij met hem).” [5]

  Zij zeggen: “De donder is een zaak van jullie vriend.” Als er gevraagd wordt: “Wie wordt er bedoeld met onze vriend?” Dan antwoordden zij: “De leider der gelovigen cAli ibn Abi Taalib (moge Allah tevreden met hem zijn).” [6]

  Zij zeggen: “Eenieder die cAli ongehoorzaam is, is een ongelovige en wie iemand boven cAli plaatst, treedt daarmee buiten het geloof.” [7]

  Het plaatsen van hun Imams boven de profeten

  Zij zeggen: “Onze twaalf imams zijn beter dan alle profeten en boodschappers (vrede zij met hen).” [8]

  Zij zeggen: “De imams van Shicah hebben kennis van het verleden en de toekomst en niets ontgaat hen en zij gaan enkel en alleen dood als zij dat willen.” [9]

  Zij zeggen: “Er doen zich tussen ons en Allah zaken voor die niet weggelegd zijn voor vooraanstaande engelen en gezonden profeten.” [10]

  Zij zeggen dat Allah, Zijn engelen, de profeten en de gelovigen het graf van de leider der gelovigen cAli ibn Abi Taalib (moge Allah tevreden met hem zijn)bezoeken.” [11]

  Zij zeggen: “Het lichaam van onze Mahdi is een joods lichaam.” [12]

  Hun zogenaamde Mehdi

  Zij zeggen: ,,onze Mehdi zal de heilige moskeeen in Mekkah en Medinah verwoesten, hij zal naar de wet van Aali David oordelen, Allah in het Hebreeuws toespreken en zal eenderde van de wereldbevolking doden.” [13]

  Zij zeggen: ,,onze Mehdi zal terug komen om wraak te nemen op onze moslim vijanden en zal vrede sluiten met de Joden en de christenen.” [14]

  Het aanbidden van graven

  Zij zeggen: ,,Het bezoeken van het graf van al-Hoessain Ibnoe Ali (moge Allah tevreden met hem zijn) is beter dan het verrichten van de bedevaart naar het heilige huis van Allah.” Het is zelfs zo dat de bezoekers van het graf van al-Hoessain allemaal rein zijn, terwijl onder de bedevaarders naar Mekka zich bastaardkinderen bevinden.” [15]

  Zij zeggen: ,,Karbalaa is de meest heilige islamitische plek die er is, het is zelfs heiliger dan Mekkah, Medinah en Bait al-Maqdes.” [16]

  Zij zeggen: ,,Het eten van de aarde van het graf van al-Hoessain is een genezing voor alle ziektes.” [17]

  De haat die zij hebben jegens de inwoners van Mekkah en Medinah

  Zij zeggen: ,,de inwoners van Mekkah begaan openlijk Kufr (ongeloof) en de inwoners van al-Madinah zijn zeventig keer erger dan de inwoners van Mekkah.” [18]

  Hun geloof is Taqiah [19]

  Zij zeggen: ,,degene die ons geloof geheim houdt, zal door Allah geëerd worden en degene die ons geloof bekendmaakt, zal door Allah vernederd worden.” [20]

  Zij zeggen: ,,Hij heeft geen geloof, degene die geen Taqiah heeft.” [21]

  Zij zeggen: ,,Alle mensen zijn bastaards, behalve ash-Shicah.” [22]

   

  [1] Kashf al-Yaqeen fi fadaa’ili Amieril-moe’minien, Hassan Ibnoe Yoessef al-Mottahar al-Hillie, blz. 229.
  [2] Basaa’ir ad-Dardjaat, As-Saffaar, boekdeel 8, blz 235.
  [3] Kashf al-Yaqeen fi fadaa’ili Amieril-moe’minien, Hassan Ibnoe Yoessef al-Mottahar al-Hillie, blz 8.
  [4] Al-Asraar al-calawyah, Mohammed al-Mascoedi, blz. 190.
  [5] cIllal ash-Sharaa’ic, Ibn Babaweeh al-Qommie, blz. 205.
  [6] Al-Ikhtissas, Al-Moefied, blz 327.
  [7] Bishaarat al-Moestaffah, Shicat al-Mortadhah, boekdeel 2, blz. 79.

  [8] Al-Anwaar An-Nocmaaniyyah van Nicmat-Ullah al-Djazaa’iri, boekdeel 3, blz. 308.
  [9] Oessoel al-Kaafi, al-Koleenie, boekdeel 1, blz. 258 en 260.
  [10] Tahrier al-Wasielah, al-Khomaynie, blz. 94.
  [11] Al-Foeroec min al-Kaafie, Al-Koleenie, boekdeel 4, blz. 580.
  [12] Al-Imaam al-Mahdi, Mohammed al-Qazwinie, blz. 53.
  [13] Bihaar al-Anwaar van Al-Madjelisi boekdeel 52 blz 338, Oessoel al-Kaafi van al-Koleenie boekdeel 1 blz 397.
  [14] Bihaar al-Anwaar van Al-Madjelisi boekdeel 52 blz 376.

  [15] Bihaar al-Anwaar van Al-Madjelisi boekdeel 98 blz 85.
  [16] Masaabih al-Djinaan van 3abbas al-Kashaanie blz 360.
  [17] Al-Mazzaar van al-Mofied blz 125.
  [18] Oessoel al-Kaafi van al-Koleenie boekdeel 2 blz 410.
  [19] Taqiah staat voor het achterhouden van de waarheid.
  [20] Oessoel al-Kaafi van al-Koleenie boekdeel 2 blz 222.
  [21] Oessoel al-Kaafi van al-Koleenie boekdeel 2 blz 217.
  [22] Ar-Rawdah Mina al-Kaafi van Al-Koleenie boekdeel 8 blz 285.

 9. 9 Abu Abdelsalaam 7 juli 2007 om 2:19000000 pm

  Als de Shia’a al deze kufr geloven en een compleet ongeldige ‘aqiedah belijden, wat heeft het dan nog voor zin om met hen te discussieren?

  Blijf ver van hen en zie ze nooit als broeders,

  Ze zullen jou ook nooit als broeder zien ook al zeggen ze van wel.

  AtTaqiah (vorm van liegen) is immers onderdeel van hun geloof.

  Zoals een van de geleerden van ahl asSunnah heeft gezegd:

  “We verschillen van mening met de Shi’a in 2 zaken: De Quraan en de Sunnah (m.a.w. de gehele godsdienst).
  Het Shi’isme is een andere godsdienst dan de Islaam”

 10. 10 henna leila 7 juli 2007 om 2:42000000 pm

  Salam alaikoum wr wb

  Ik heb een ding hier gelezen dat me niet aanstaat of ten minste wel aanstaat maar ik weet dat het door bepaalde groeperingen geradicaliseerd wordt. en dat is ‘an nuzaa’ dat dit wel heel gemakkelijk zal worden geradicaliseerd. het is de bedoeling dat respect voor familie wel blijft omdat het bloedverwanten zijn. Als ze daar spreken over dat afscheiden van tradities enz , wordt er gesproken over de families die ongelovig zijn. Je gaat je de rug niet toekeren als je familie niets doet dat met shirk of zo te maken heeft. Je moet nog ergens een respect houden en je moet weten dat Allah swt je geleid heeft en dat jij misschien de oorzaak kan zijn zodat Allah swt hen ook gaat leiden. Velen keren ze volledig de rug toe en schelden ze uit “jullie zijn slecht, enz…” Hou een ding voor ogen en dat is, “het is niet dankzij jezelf dat je geleid bent maar enkel dankzij HEM en zoals Hij je oorspronkelijk heeft geleid kan Allah swt je opnieuw laten dwalen omdat je te hoogmoedig geworden bent over je imaan. En diegene die je de rug toekeerde op een hoger niveau staan bij Allah dan jij.

  En inderdaad Sjiet, ahlal bayt horen er allemaal bij net zoals de sa7aba enz.

  Salaat over de profeet is iets heel belangrijk en zou meerdere malen in onze dag moeten gezegd worden.

  En er bestaat een hadith over een salaat over de profeet saw, dat heet miqyalil awfa, dat neemt iedereen erbij. de volgende:

  Allahomma sali 3ala sayidina Mohammed nabi
  wa azwajihi omahat el mo2minien, wa doryatihi ahli baytih kama salayta 3ala Ibrahim fil 3alamien innaka 7amidon majid.

  Het is onmogelijk de familie of de mensen die uit de rechtreekse school van onze geliefde profeet saw geleerd hebben af te schrijven.

  Wie zijn wij omdat te doen, diegene die Hem nooit gezien of gehoord hebben. Hoe hoogmoedig zijn we dan!!! En niemand zal jenna betreden met een puntje hoogmoed.

  Wa astaghfirollah

  Salam alaikoum wr wb

 11. 11 henna leila 7 juli 2007 om 2:49000000 pm

  Salam aalikom

  Abou abdesalaam: Je moet een ding eerst goed weten en dat er verschillende strekkingen zijn in de shia wereld, dus je kan onmogelijk iedereen over de zelfde kam scheren. Je hebt erbij die absoluut neit ver staan van Ahl sunna wal jama3a en dan heb je erbij die zich bezig houden met een uiterst grote vorm van shirk.

  Dus scher niet iedereen over de zelfde kam en pas op met wat je zegt.

  Het anders wel belangrijk we kunnen nog veel van elkaar leren. en dat is wel de bedoeling en de filter heb jezelf, je laat zelf ote wat je wil en aanvaardbaar vind en schrapt wat niet klopt punt

 12. 12 Abu Abdelsalaam 7 juli 2007 om 2:59000000 pm

  Ze zijn onbetrouwbaar en de stroming die het minst ver van ons staat is az-Zaidia en zij bevinden zich in Yemen. Voor wat beteft de stromingen in Iraq en Iran, zij zijn voor het overgrote deel afgedwaalden en vijanden van de sunnah.

  Nogmaals:

  Het is bij hen prijzenswaardig om te liegen om zodoende mensen van buiten HUN godsdienst in twijfel en dwaling te brengen.

  De geleerden van ahl asSunnah zijn het eens over het feit dat de godsdienst die zij aanhangen bestaat uit Kufr en Shrik, over de onwetenden onder hen (dus niet hun “geleerden of imams”) kun je niet per definitie zeggen dat zij kafir zijn, wellicht hebben zij nog nooit de juiste boodschap van de Islaam ontvangen. Voor degenen onder hen die echter onder de mensen van asSunnah wonen (Iraq, Libanon bijvoorbeeld) is het echter moeilijk voorstelbaar dat ze nimmer de kans hebben gehad om de waarheid te vinden.

 13. 13 Abdullah 7 juli 2007 om 3:12000000 pm

  @henna leila

  Sahih al-Bukhari Hadith: 6.320
  Narrated Ka’b bin Ujra:
  It was said, “O Allah’s Apostle! We know how to greet you, but how to invoke Allah for you?” The Prophet said, “Say: O Allah! Send your blessings/greetings (Salawat) on Muhammad and his family, the same way as You sent Your blessings/greetings on Abraham’s family. You are indeed worthy of all praise, full of glory.’

  Zo groet je de profeet dus.

  Abu Abdelsalaam
  Oh, wij zijn de degenen die niet geleid zijn? Waarom zijn WIJ de enigen die tegen israel vechten en jullie lekker geld ontvangen van de VS? Verglijk maar Iran die 100% tegen de VS is en jouw mooie koning fahd van saudi-arabie die hand in hand loopt met Bush. kijk maar:
  http://images.google.nl/images?hl=nl&q=bush%20king%20fahd&ie=UTF-8&oe=UTF-8&um=1&sa=N&tab=wi

 14. 14 Abu Abdelsalaam 7 juli 2007 om 3:21000000 pm

  Sjieten en hun geloof zijn erger dan de VS en Israel samen,

  Wie heeft Amerika ook al weer uitgenodigd in Iraq????
  Wat is ook al weer het geloof van Nuri al Maliki??

  Jullie verzet tegen Israel maakt jullie verdraaide ‘aqiedah niet goed.
  In ons geloof is het namelijk niet zo dat de vijand van mijn vijand automatitisch mijn vriend wordt. Laat staan als deze vijand er een nog gevaarlijkere verborgen agenda op nahoudt.

 15. 15 thamimount 7 juli 2007 om 3:59000000 pm

  Sallaam ou 3alaykoum, abu abdalsalaam alhamdolilah van jou kan ik zeggen dat je mijn broeder bent alhamdolilah en ga vooral zo door moge ALLAH SWT je belonen amin

 16. 16 Mohamed 7 juli 2007 om 5:50000000 pm

  Salaam oe aleikoem,

  Hierbij wil ik jou bedanken Abu Abdelsalaam voor het in kaart brengen van deze valse doctrine dat zich shia noemt.Als je ze hiermee confronteert zijn ze gelijk monddood.

  Zazak ALLAHOE gairen mijn broeder.

 17. 17 sji'iet ahlulbayt as 7 juli 2007 om 7:28000000 pm

  shia liegen, beste grap man, sahih muslim en buchari staat vol met leugens, geen shiaboeken nr m’n weten

  salukes

 18. 18 Abdullah 7 juli 2007 om 8:50000000 pm

  @Abu Abdelsalaam

  Ik ben niet voor saddam noch voor de huidige regering. Het als alsof je saddam hussein als een pure islamtische strijder ziet. Zullen we even kijken wie saddam was?

  http://images.google.nl/images?hl=nl&q=saddam%20rumsfeld&ie=UTF-8&oe=UTF-8&um=1&sa=N&tab=wi

  Wie zie ik daar handjes schudden met saddam? Is dat niet donald rumsfeld? Van Amerika? Degenen die hem chemische wapens hebben gegeven om de koerdische bevolking af te slachten? Ik walg van je dat je dit soort figuren steunt.
  Moge allah swt degenen die de onderdrukkers steunen vervloeken.

 19. 19 Nouredine 8 juli 2007 om 1:21000000 pm

  Assalamoe alaykoem en Barakallahoefk broeder Abu Abdelsalaam,

  volledig met je eens, moge Allah jou rijkelijk beloning voor het verkondigen van de WAARHEID, barakkallahoefik.

 20. 20 sji'iet ahlulbayt as 9 juli 2007 om 3:23000000 pm

  abdullaah laat ze maar zagen man!!!

  wie waren de verzetsstrijders toen de vs iraq binnenviel: in elbasra, um qasr en nog andere zuidelijke steden hebben ze zich verzet tg leger uit vs. DA WAREN SHIA!!!!! wat hebben ze in het noorden gedaan: in tikrit en ramadi: vs, jullie zijn welkom, geef ons de macht en wij geven jullie het land en petroleum. DA WAREN SUNNIS, ALLEZ, BROERTJES V SADDAM. wie zijn de lafaards?????? wie de media vanaf begin heeft gevolgd, kent de waarheid

  dus ‘k zou maar zwijgen over iraq en shia beschuldigen!!!!

  salukes

 21. 21 Moke 9 juli 2007 om 4:41000000 pm

  Ahlaan sji’iet ahlulbayt as,

  Serieus en echt of wat ???
  Hebben de soennieten olie afgestaan voor macht???

  Hoeveel % olierechten hebben de Amerikanen gekregen uit het Noorden van Irak. Ze zullen niet alles hebben gekregen, anders heeft Irak geen inkomsten meer. x % olierechten is genoeg om de oorlogkosten van de USA in M.O. terug te recupereren in een termijn van verschillende jaren.

  Thalla. 😦

 22. 22 Abdullah 9 juli 2007 om 4:42000000 pm

  Goed, omdat er zooooveel mensen die het beter weten, ik daag hen uit voor een debat. Kies maar, gewoon hier op benayad of op een forum, graag wel volledige bronnen e.d. geven. Wie durft er?

  Echt triest..

 23. 23 Abdullah 9 juli 2007 om 4:44000000 pm

  @moke
  Uhm, de amerikanen hebben altijd irak in de macht gehad. Wie denk je dat saddam aan de macht heeft geholpen? En wat denk je hiervan?

  http://images.google.nl/images?hl=nl&q=saddam%20rumsfeld&ie=UTF-8&oe=UTF-8&um=1&sa=N&tab=wi

  Amerika zit al veel langer in het midden-oosten dan je denkt.. zelfs met militaire basissen e.d. in Qatar en de UAE.

 24. 24 sji'iet ahlulbayt as 9 juli 2007 om 4:59000000 pm

  abdullah, al gehoord, ‘k heb justekes op ’t nieuws gehoord:

  één vd grootste salafi/wahabigeleerde bin jibreen heeft een nieuwe fatawa: HET IS TOEGELATEN OM SHIAMOSLIMS TE DODEN.

  Had ik ni gezegd da salafis/wahabis ware vijanden vd islam en Ahlulbait as zijn????

  Salukes

 25. 25 hoor.al.ayn 13 juli 2007 om 2:00000000 pm

  astaghfiroelah astaghfiroelah astaghfiroelah

  ittaqoe lah ya shie’ah ya verdwaalde secte groep.!!!!

  en volg /kom ons vergezellen bij onze nobele profeet (salla lahoe alayhie wa sallem)met de ahloe soennah wal djama’ah.

  hebben jullie de profeet(salla lahoe alayhie wa sallem )niet horen zeggen via een hadieth sahieh.
  mijn oemmah zal zich splitsen in 73 secten en 1 ervan zal de djennah bereiken.verwijder jullie valse overleveringen hierboven zo spoedig mogelijk want deze zijn zware beschuldigingen over onze profeet en zijn vrouwen en de sohabah!!!!!ittaqoe lah ittaqoe lah.

  inna laha ghabiroen bimaa ta’maloen!!!!!

  oeght minnal madienatie Doha

 26. 26 fatima 13 juli 2007 om 6:00000000 pm

  salaam,

  hoor el ayn over wat ben je bezig een reactie van iemand of op dat filmpje dat ik by the way kei goed vind……

 27. 27 Abdullah 13 juli 2007 om 8:25000000 pm

  @hoor.al.ayn

  Uhm, verdwaalde secte groep? lol..

  Ik zal mezelf niet associeren met een groep dat de profeet vzmh en zijn aahli als een pedofiel zien (astaghfirlullah).

  Hoe KUN je in hemelsnaam geloven dat de profeet vzmh en zijn aahli met een 6 jarige of 9jarige trouwt? Is dit nou ahlulsalaf? degenen die de juisten zijn? Laat me niet lachen..


Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s
آلسلام عليكم ورحة آلله وبركاته

 • 2,101,619 مسلمين --> مؤمنين

Prikbord Info:               سورة الفا تحة

سْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِِ 1 الْحَمْدُ للّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ 2 الرَّحْمـنِ الرَّحِيمِ 3 مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ 4 إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ 5 اهدِنَـــا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ 6 صِرَاطَ الَّذِينَ أَنعَمتَ عَلَيهِمْ غَيرِ المَغضُوبِ عَلَيهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ 7
أمين
كلمة الله هي الحقيقة
colorbar.gif
GASTENBOEK - HELPDESK - Wie ben ik?
  Aanmelden - Registreren
  Wachtwoord  vergeten ?

Kalender

juli 2007
M D W D V Z Z
« Jun   Sep »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

Bezoekers Info: Locaties.

Locaties: DEEL I - DEEL II.

Thalla & Beslama!!!

                لآ إله
إلآ آلله محمد رسول آلله

بن عياد محمد رشيد
www.BenAyad.be - Islam & Actua
Advertenties

%d bloggers liken dit: