• Zou je de hand schudden aan een Jood ?

hand_schudden_aan_jood.jpg
Klik hier of op de afbeelding voor de video te bekijken.

Advertenties

41 Responses to “• Zou je de hand schudden aan een Jood ?”


 1. 1 Anoniem 4 juli 2007 om 9:48000000 am

  A Jew is the enemy of Allah swt??? Waar hebben zij het over?? Zij zijn van Ahl Elkitab. Ik begrijp best dat we de joden haten die DAADWERKELIJK actief zijn in het moorden van moslims, maar lang niet elke jood is daar blij mee!

  Onze profeet vzmh had een joodse gids waarop hij vertrouwde, dus dat joden vijanden zijn van de islam is onzin.

  Dan zou ik eerder zeggen dat de atheisten de vijanden zijn!

 2. 2 H 4 juli 2007 om 9:48000000 am

  Reactie is van mij

 3. 3 Abdullah 4 juli 2007 om 10:41000000 am

  Dit is inderdaad de ziekte die rondgaat in het midden-oosten, dikke hersenspoeling. Hetzelfde geld voor deze filmpje:

  Leer die mensen het verschil tussen zionisme en jodendom.. Maar voor sommigen is het al te laat, haat heeft hun hart overgenomen.

 4. 4 Moke 4 juli 2007 om 12:57000000 pm

  Ahlaan & Sahlaan,

  Voor diegene die de term atheisten onbekend is, is hier de verklaring ervan: is een persoon die uitgaat van het niet-bestaan of niet-bestaanbaarheid van een god. Over Atheïsme in wikipedia vind je verder verklaringen!!!

  Natuurlijk zijn niet alle Joden ginder hetzelfde als hier, maar hebben wel ene gemeenschappelijk standpunt:
  – ze komen voor elkaar op,
  – steunen elkaar,
  – geven om elkaar,
  – er is geen echte discriminatie onder hen met diverse vertakkingen van het Jodendom, zoals orthodoxe joden,…

  Als de vraag aan mij stelt: ‘Zou je de hand schudden aan een Jood?’
  Ik zeg: ‘De kans is klein dat het gaat gebeuren, omdat ge ze niet tegenkomt in de omgang met el-kufaars zoals Turken en Marokkanen in dagelijkse uitgangsleven of dagelijkse taken in deze maatschappij. Indien het toch zou gebeuren, dan is het een ja. Maar anderzijds mogen zij van hun geloof geen handen geven aan vrouwen of onbekende mannen. Eigenlijk is het een stomme vraag.’

  Thalla & Beslama. 😦

 5. 6 Anoniem 7 juli 2007 om 5:19000000 am

  Joden in Alagemaan zin de vijand, en slechts en hele kleine minderheid is ok.
  Dus niet als een hypocriet dom gaan lopen doen en voor die criminele joden opkomen. Overgrote deel bezet land moord kinderen, en overgoot deel van overige joden steunt in actief in verscheidenen landen.

  En Abdullah, die ziekte die rondgaat is die zwakke appologetic slaafjes zoals jou. Doe je oegen eerst open dan kijken.

  De profeet voorspelede dat er grote oorlog tussen muslims en joden zal komen. En de Qu’ran waarschuwd over joden, hun gedrag, verrad, hun criminaliteit.

  Of heb je voor je eigen persoonlijk gemak alleen het deel van Ahl Elkitab gelezen meneer H. Menneer hypocriet.

 6. 7 thamimount 7 juli 2007 om 3:01000000 pm

  Sallaam ou 3alaykoum beste zusters en broeders,

  Nee ik zou ze geen hand schudden waarom niet? omdat ze mijn broeders en zusters vermoorden. Zijn ze mijn vijanden ja waarom? ze vermoorden mijn zusters en broeders.Mijn vrienden dat zijn de oprechten de gene die de soenna willen volgen zoals ALLAH SWT HET WIL EN ZIJN profeet saw, dus niet de joden.. ze vermoorden ze ze martelen ze moet ik ze nog een handschuden? wil ze graag iets anders geven dat wel!

  wa sallaam

 7. 8 Abdullah 7 juli 2007 om 3:18000000 pm

  @Anoniem

  Joden zijn niemands vijand, dat zijn de de zionisten. Weet je wie echt de vijanden zijn van Islam? de (hypocriete) moslims zoals jij zelf. Als je oprecht was, dan begin je jezelf en je eigen volk te bekritiseren. Het was gemakkelijk om de schuld bij een ander te leggen he? Vertel mij dan..

  *Waarom werken egypte en Israel op economisch vlak met elkaar?

  *Waarom loopt koning fahd en bush hand in hand?

  *Waarom heeft de hele wereld (ook het midden-oosten samen met israel!) oorlog gevoerd tegen Iran?

  *Waarom is er nog zoveel onderdrukking en armoede in het midden-oosten terwijl wij gewoon al het olie hebben?

  Haal maar eerst je MAVO diploma en kom dan maar terug praten.. Of kom je hier na-praten wat je plaatselijke imamtje heeft gezegd.

 8. 9 jamila 7 juli 2007 om 3:30000000 pm

  ik snap niet waarom er moslims zijn die joden haten,
  je hebt goede moslims en slechte moslims, dat heb je met elke cultuur, ook met religie.
  joden zijn niemands vijand.
  we horen gewoon normaal tegen elkaar te doen, en niet gelijk mensen veroordelen.
  als je nou jood ben of niet.

 9. 10 thamimount 7 juli 2007 om 3:35000000 pm

  Jamila als de joden niemands vijand zijn waarom is er oorlog daar dan??
  En doet het jou geen pijn dat er elke dag kinderen dood gaan en vrouwen en bejaarden enz? ik heb het over de joden die verderf zaaien op aarde en er zullen zeker ook joden zijn die dat niet doen maar daar had ik het nu niet over.

 10. 11 thamimount 7 juli 2007 om 3:37000000 pm

  Abdullah tegen wie had je het??

 11. 12 Abu Abdelsalaam 7 juli 2007 om 3:38000000 pm

  Ik wil de deelnemers aan dit forum erop wijzen dat “Abdullah” (zoal hij zich hier noemt) Sji’et is en derhalve bezig is met een POGING jullie in verwarring en twijfel te brengen.

  Sheich Mohammed ibnoe Saalih al-cOethaymien antwoorde het volgende toen hem werd gevraagd: Wat is het verschil tussen Ahl us-Soennah en Shi’ah?

  Antwoord:

  Alle lof zij Allah en vrede en zegeningen zij met Zijn Boodschapper.

  Het verschil tussen Ahl us-Soennah en Shiecah zit hem niet in één kwestie maar in vele. Eén van de grootste verschillen is wel dat Ahl us-Soennah genadevol spreken over de metgezellen en zeggen (interpretatie van de betekenis):

  “Onze Heer, vergeef ons en onze broeders die ons zijn voorafgegaan in het geloof en plaats in onze harten geen wrok jegens degenen die geloven. Onze Heer, voorwaar, U bent Zachtmoedig, Meest Barmhartige.” (Soerat al-Hasjr: 10)

  Daartegenover, laten de Shiecah zich ongepast uit over de metgezellen en zij beschouwen hen als verdorven personen en afvalligen. Wat zij echter niet schijnen te begrijpen is dat het smadelijk bejegenen van de metgezellen tevens een belediging is aan het adres van de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem), het Islamitische geloof en Allah persoonlijk.

  Wat betreft het beledigen van de Profeet (vrede zij met hem); dit vanwege het feit dat een belediging aan het adres van de metgezellen een directe belediging is aan het adres van de Profeet (vrede zij met hem). Dit omdat een mens wordt beoordeeld naar zijn vrienden. Als het is dat zij werkelijk zo verdorven zijn, dan kan men er vanuit gaan dat de Profeet (vrede zij met hem) ook zo was. Allah behoede.

  Wat betreft het beledigen van het geloof; dit vanwege het feit dat dit geloof door de metgezellen aan ons is overgedragen. Als zij dan werkelijk zo zijn zoals de Shiecah doen geloven, hoe kunnen wij dit geloof dan nog betrouwbaar achten, hierop bouwen en als leidraad naar Allah beschouwen.

  Wat betreft het beledigen van Allah; dit vanwege het feit dat het onmogelijk is dat de Allerwijze dit soort mensen voor zijn allerbeste Profeet (vrede zij met hem) heeft uitgekozen om hem te vergezellen.

  De Shiecah menen dat zij de aanhangers zijn van Ahl ul-Bayt (de familie van de Profeet vrede zij met hem). Dit terwijl de familie van de Profeet (vrede zij met hem), met cAli (moge Allah tevreden met hem zijn) voorop, het gedachtegoed van de Shiecah ten stelligste verwerpen. Hoe kan iemand dan een aanhanger zijn van een persoon die zich van hem distantieert.

  Degenen die zich met recht de aanhangers van Ahl ul-Bayt kunnen noemen, zijn in werkelijkheid Ahl us-Soennah. Dit omdat zij hen hun volledige rechten toekennen. Het recht van het geloof en het recht van verwantschap aan de Profeet (vrede zij met hem). Zij gaan echter niet tot het extreme door hen goddelijkheid toe te kennen, of door te beweren dat zij meer recht hadden op de Profeetschap dan Mohammed (vrede zij met hem) en dergelijke zaken waaraan een aantal van de Shiecah zich schuldig maakt.

  Tenslotte is het aan ons om de overtuiging van Ahl us-Soennati wal Djamaacah met betrekking tot de familie van de Profeet (vrede zij met hem) en de metgezellen te verduidelijken, zodat de valsheid van de Shiecah boven water komt.

  En Allah weet het beter.

  As-Sahwah al-Islamiyah, blz. 278

 12. 13 thamimount 7 juli 2007 om 3:40000000 pm

  Je kan zeker beter naar de imaam luisteren ja ligt er ook aan welke kijk zo een sjiet imaam luister ik natuurlijk niet naar moet wel 1 zijn de alleen ALLAH SWT aanbid zonder deelgenoten aan hem toe te kennen een imaam van ahlal sunna wa chamahah

 13. 14 Abu Abdelsalaam 7 juli 2007 om 3:47000000 pm

  Zijn de Joden een uitverkoren volk?

  Vraag: Mijn vraag zal waarschijnlijk een typische “ongelovige vraag” zijn maar ik ben dan ook niet opgegroeid met de Islam en ben me nu aan het oriënteren. Hoe kan het dat Allah die Almachtig is en alles kan en weet niet heeft geweten hoe de Joden keer op keer hem zouden tegenspreken. Zij waren in eerste instantie toch het Uitverkorene Volk? Waarom heeft hij niet meteen de Arabieren gekozen. De Moslims luisteren op dit moment ook niet, worden zij ook door Allah gestraft?

  Antwoord: In de naam van Allah de Erbarmer de Meest Barmhartige

  Joden zijn nooit tot een uitverkoren volk verklaard, Allah de Verhevene zegt over de moslims: “Jullie zijn de beste gemeenschap die uit de mensen is voortgebracht, (zolang) jullie tot het goede oproepen en jullie het verwerpelijke verbieden, en jullie in Allah geloven. En als de Lieden van de Schrift zouden geloven, zou dat beter voor hen zijn, onder hen zijn er gelovigen, maar de meesten van hen zijn zondaren” (Al-Imraan, aya 110)

  De moslims zijn de beste gemeenschap mits zij aan de voorwaarden voldoen die Allah gesteld heeft. Als ze dat niet toeppassen dan zijn ze net de joden en christenen. Dat Allah de Arabieren niet gekozen heeft, ik snap uw vraag niet volledig. Arabieren waren in de tijd van de profeet (Allah’s vrede en genade zij met hem) heidenen, ze aanbaden beelden en de satan. Allah de Verhevene heeft de wereld geschapen, met al haar bewoners. Bijna alle volkeren waarvoor een boodschapper gezonden heeft die hem niet hebben geaccepteerd heeft Hij (Allah) een straf op deze aarde gemaakt naast het straf die op hen zal wachten in het hiernamaals.

  Het volk van Noah’ heeft Allah bestraft met een storm die hen uitroeide, het volk van Lot heeft ook een straf van Allah gekregen nadat ze de regels van Allah hebben geschonden, Allah stuurde de engel Gabriël die de grond waar het volk van lot leefden, opgeheven heeft tot de hemelen en deze terug omklapte op de plek waar het stond. Tot de dag van vandaag is die plek niet bewoonbaar, omdat het bedorven land is geworden.

  Joden hebben ook een straf gekregen, lees Soerat Al Baqara die bijna alleen maar over joden gaat en de Boodschapper die naar hun gestuurd is Moessa (Mozes) (Allah’s vrede zij met hem). Allah zegt in de Qor-aan : “En (gedenkt) toen Wij jullie belofte aanvaarden en de (berg) Thoer boven jullie verhieven, (zeggend):”Houdt jullie stevig vast aan wat Wij aan jullie gegeven hebben en gedenkt wat erin staat, hopelijk zullen jullie (Allah) vrezen” (64) Vervolgens wendden jullie je daarna af, en als er niet de gunst van Allah over jullie en Zijn Barmhartigheid was geweest, dan zouden jullie zeker tot de verliezers hebben behoord” (65) En voorzeker, jullie kennen degenen die in overtreding waren onder jullie (volk) betreffende de sabbat, Wij zeiden immers tot:”Weest verachte apen.” Al baqara aya 63-65

  Als u de Qor-aan open slaat op soerat Al fatiha leest u het volgende in aya 6 en 7 “Leid ons op het rechte Pad. Het pad van degenen aan wie U gunsten hebt geschonken, niet van degenen op wie de toorn rust en niet dat van de dwalenden” (Vertaling van Soerat al Fatiha, 1:6-7) “Degenen aan wie U gunsten hebt geschonken” zijn profeten, martelaren, metgezellen van de profeet (Allah’s vrede en genade zij met hem) en iedereen die hun voorbeeld volgt. “Degenen op wie de toorn rust” zijn de joden “en niet dat van de dwalenden” dat zijn de christenen. (Zie tafsier ibn Kathier)

  Allah’s zegt in de Qor-aan over de joden, het volgende: “En de Joden en de Christenen zeiden: “Wij zijn zonen van Allah en Zijn geliefden: “Zeg (O Mohammed): “Waarom straft Hij jullie dan voor jullie zonden? Maar nee, jullie zijn (gewone) mensen, die Hij schiep, Hij vergeeft wie Hij wil en Hij straft wie Hij wil.”En aan Allah behoort de Koninkrijk van de hemelen en de aarde en wat er tussen hen is. En tot Hem is de terugkeer.” Al ma’ieda aya 18

  “En de Joden zeiden: “De Hand van Allah is gebonden (gierig): “Hun handen zijn gebonden en vervloekt zijn zij van wegen wat zij zeiden!” Welnee, Zijn Handen zijn wijd uitgesterkt en Hij schenkt hoe Hij wil. (De Qor-aan), die door jouw Heer aan jou is neer gezonden, vermeerdert zeker bij velen van hen overtreding en ongeloof. En Wij wakkerden vijandschap en haat onder hen aan tot aan de Dag der Opstanding. Iedere keer dat zij een vuur ontsteken, dat tot de oorlog leidt, dooft Allah het. En zij zaaien verderf op de aarde. En Allah houdt niet van de verderfzaaiers.” Al ma’ieda aya 64.

  “En de Joden zeggen: “Oezair is de zoon van Allah,” en de Christenen zeggen: “De Masih (‘issa = Jezus) is de zoon van Allah” Dat zijn hun woorden uit hun monden. zij doen soortgelijke uitspraken als degenen die voorheen ongelovig waren. Moge Allah hen vervloeken. Hoe kunnen zij zo afwijken?” At taubah aya 30

  Joden waren dus nooit een uitverkoren volk en de arabieren ook niet en niemand is uitverkoren totdat hij Allah aanbid zoals Allah de Verhevene dat wilt. Allah heeft verschillende volkeren uitgeroeid, en andere heeft Hij laten weten naar redenen die wij niet kennen of misschien in de toekomst wel zullen kennen. En Allah weet het het beste.

 14. 15 thamimount 7 juli 2007 om 3:49000000 pm

  Sallaam ou 3alaykoum beste broeder Aboe abdelsalaam,

  Ik ben het helemaal met je eens moge ALLA TA”ALA van je houden en je belonen voor het plaatsen van jou advertentie,Inshallah zullen we allemaal de juiste kennis vinden en de dwalende groeperingen herkennen Amin

 15. 16 thamimount 7 juli 2007 om 4:11000000 pm

  Ik schud de hand wel van mensen die mahram zijn en de islamitische vrouwen.

 16. 17 Abdullah 7 juli 2007 om 5:10000000 pm

  @ thamimount
  Joden die verderf zaaien zijn geen joden; net zo min als je jezelf moslim en dan gaat verkrachten; dan ben je toch ook geen moslim? Maak dan tenminste onderscheid..

  @ abu grapjas
  “Ik wil de deelnemers aan dit forum erop wijzen dat “Abdullah” (zoal hij zich hier noemt) Sji’et is en derhalve bezig is met een POGING jullie in verwarring en twijfel te brengen.”

  Hoelang heeft het geduurd om erachter te komen dan ik een shi’iet ben?

  [49:9]O gij gelovigen, indien een slecht persoon u nieuws brengt, onderzoekt het nauwkeurig opdat gij sommige mensen niet in onwetendheid schaadt en naderhand spijt krijgt van hetgeen gij hebt gedaan.

  De teksten die je hebt gezet hier, heb je dat zelf geschreven, of van een of ander site gekopieerd? zo ja, heb je ook zelf onderzocht of het klopt? het laatste was een retorische vraag. Als je echt van ahlal-bayt houdt, lees dan even deze hadith..

  Sahih Bukhari Volume 4, Book 53, Number 325:
  Narrated ‘Aisha: After the death of Allah ’s Apostle Fatima the daughter of Allah’s Apostle asked Abu Bakr to give her, her share of inheritance from what Allah’s Apostle had left of the Fai (i.e. booty gained without fighting) which Allah had given him. Abu Bakr said to her, “Allah’s Apostle said, ‘Our property will not be inherited, whatever we (i.e. prophets) leave is Sadaqa (to be used for charity).” Fatima, the daughter of Allah’s Apostle got angry and stopped speaking to Abu Bakr , and continued assuming that attitude till she died.

  Fatima alzahra a.s. praatte niet meer met abu bakr TOT haar dood. Wie is abu bakr om de DOCHTER van de profeet vzmh en zijn aahli boos te maken?

  Je kunt nu wel zeggen dat het leugens zijn.. maar de oprechten die op deze site komen kunnen het zelf onderzoeken, ik heb volledige refrenties gegeven. Maar goed, ik verwacht niet veel van een laffaard.

 17. 18 sji'iet ahlulbayt as 7 juli 2007 om 7:19000000 pm

  abdullah
  zal jouw hadith ineens vervolledigen met logica: als abu bakr echt dr profeet sawas is aangewezen geweest als opvolger, wat sommigen beweren, dan zou fatima zahra as hem als eerst opvolgen.

  en vraag me af hoe salafis volgende sunnihadith beantwoorden:

  onze profeet sawas heeft gezegd dat diegene die de imam van zijn tijd niet kent, sterft als een jaahil.

  wie is de imam v hun tijd vr salafis/wahabis? is da de koning v saudi arabia? wie????

  toen ik sunni was had ik die hadith nooit gelezen, maar had iemand mij die vraag toen gesteld, had ik echt geen antwoord kunnen geven.

  salukes

 18. 19 Anoniem 8 juli 2007 om 12:23000000 pm

  Hallo Sjiet, en salaam alaykoum mijn broeders en zusters in islam,

  Sjiet om je vraag te beantwoorden vraag ik je eerst met een bewijs (daliel) te komen wie heeft die hadith overgeleverd? En ten tweede begrijp niet waarom dat zo belangrijk is om een imam te kennen we moeten eerst leren om ons zelf te kennen en de qoraan en de namen van ALLAH TA”ALA er zijn belangrijkere dingen die we moeten kennen. Als ik ergens naar de moskee wil wil ik wel weten wie die imam is want als het een sjiet is ga ik niet achter hem bidden het moet wel een moslim zijn en de gene die de vb van profeet saw volgt de soenna dus.

 19. 20 abdel 8 juli 2007 om 11:33000000 pm

  ik zou met alee plezier een hand van een jood willen schudden wie niet als jullie echte moslims zouden jullie dat ook uit respect voor elkaar er is oorlog tuseen elkaar maar dat hebben wij niks over te beslissen allah swt heeft dat beslist ik zal iets vertellen en je mag het gerust opzoeken onze profeet (sas) zat samen met zijn vrienden en er kwan een lijkwagen voorbij en de profeet stond op tot de wagen voorbij was gereden en zat terug zijn vrienden zeiden o profeet wrm bent u opgestaan het was een jood weet jij wat de profeet zij was het dan geen mens zoals wij je mag gerust je reactie doorsturen op mijn emailadres

 20. 21 Abdullah 9 juli 2007 om 12:23000000 am

  @Anoniem
  En wat is de sunnah van de profeet vzmh en zijn aahli volgens jullie? Is dat..

  *trouwen met een 6jarige? (of 9 volgens sommigen, veel maakt het niet uit..);

  *Sahih Bukhari Volume 1, Book 5, Number 268:
  Narrated Qatada: Anas bin Malik said, “The Prophet used to go round (i.e. have sexual relations with) all his wives in one hour, during the day and night and they were eleven in number.” I asked Anas, “Had the Prophet the strength for it?” Anas replied, “We used to say that the Prophet was given the strength of thirty (men).”

  Of geloof je dat de profeet vzmh en zijn aahli dit soort dingen heeft gedaan astaghfirlullah. Is dit nou jullie soennah?

 21. 22 sji'iet ahlulbayt as 9 juli 2007 om 12:26000000 am

  die hadith kende ik nog ni abdullah, staghfirullaah, staghfirullaah

  alsof de profeet sawas niets anders te doen had!!!

  salukes

 22. 23 Anoniem 9 juli 2007 om 2:45000000 pm

  Abdullah die hadith heb jij ter plaatse verzonnen of mensen voor jou die het verzonnen hebben want die ben ik zelf nooit niet tegen gekomen en ik lees veel! Dus ga me niet vertellen hoe profeet saw was en als het zo was dan zou hij haar gehuwd hebben en gewacht tot dat ze de volwassenheid bereikt heeft om haar aan te raken! Onze profeet saw was de beste van de mensen.
  Het is dus trouwen met een volwassen vrouw aanbevolen dat ze vruchtbaar is en ze moet een goeie moslima zijn! En waarom vruchtbaar omdat ze dan geen kind is dus een kind van 9 jaar is niet vruchtbaar en allah swt en zijn profeet saw hebben zelf het gezecht huw een vruchtbare vrouw.

 23. 24 sji'iet ahlulbayt as 9 juli 2007 om 3:20000000 pm

  Abdullah geeft bronnen Anoniem, dus ge kunt gaan zoeken in de sunnihadithboekjes

  over diegene die imam zamaanih (imam v z/tijd) ni kent, zweer ik bij Allahswt da ge die in sunnihadithboeken terug vindt want heb die zelf gelezen, maar ‘k heb geen goesting om die vr jou te gaan zoeken want ge zegt over abdullah die met bewijskes afkomt da hij da verzint

  hasta la vista

  salukes

 24. 25 Abdullah 9 juli 2007 om 4:40000000 pm

  @anoniem
  En wat lees jij dan allemaal wel? Zweer je bij allah dat ik die hadith zelf heb verzonnen? Zoek het maar op
  Sahih Bukhari Volume 1, Book 5, Number 268
  Narrated Qatada:
  Anas bin Malik said, “The Prophet used to visit all his wives in a round, during the day and night and they were eleven in number.” I asked Anas, “Had the Prophet the strength for it?” Anas replied, “We used to say that the Prophet was given the strength of thirty (men).” And Sa’id said on the authority of Qatada that Anas had told him about nine wives only (not eleven).

  Hier is de EXACTE bron:
  http://www.usc.edu/dept/MSA/fundamentals/hadithsunnah/bukhari/005.sbt.html

  Gewoon beetje naar beneden scrollen en dan zie je de hadith vanzelf.

  PS voor degenen die het niet wisten, dit is helemaal niet het gedrag van de profeet vzmh en zijn aahli, noch heeft hij sex gehad met een kind van 6 of 9. De liefde voor “sahih” bukhari van sommige salafis gaan zo ver dat ze dit soort dingen gewoon goedkeuren.

 25. 26 Kees 10 juli 2007 om 9:26000000 pm

  Ik zou de hand schudden van een moslim, een jood, een christen, een boeddhist, een hindoe, een zoroastriër, een jehovagetuige, een mormoon, een man, een vrouw, een kind, een gehandicapte, een zieke, kortom van iedereen die zich op een menswaardige manier gedraagt. Ik zou de hand niet schudden van een nazi, een terrorist, een zelfmoordenaar, een dief, een verkrachter, een … noemt u maar op. Het is onze eerste taak om onderscheid te maken tussen gewone en slechte mensen. Die wonen in ieder land: in Palestina, in Israël, in Írán, in Iraq, in Nederland, in België, in de USA, in Rusland, overal … Niemand zou een ander mogen veroordelen om diens ras, nationaliteit, godsdienst, huidskleur, seksuele voorkeur, geslacht. Zou u zelf ook daardoor veroordeeld willen worden? Ik niet! En ik doe dat dan zelf ook niet!

 26. 27 MoslimaMaryem 10 juli 2007 om 11:34000000 pm

  Salam 3alaikoum
  Beste Kees,
  Dat heb je nou mooi gezegd echtwaar dacht iedereen er ook maar zo over, maar ja ieder zijn mening!!!!!!!!!!!
  wa3alaikoum salam

 27. 28 sarah 5 maart 2008 om 5:52000000 pm

  slm

  ik zal een jood zijn hand schudden er is niks verkeers mee het is
  ook trouwens een mens alleen een ander geloof

  wa3alaikoum salam

 28. 29 Abu-Muawiyah Moehamed Sharif Hussein 6 maart 2008 om 3:34000000 am

  Salaam alaikoem,

  Kijk dat filmpje wa opgenomen in Gaza/egypte, zowiezo gaan ze zeggen ik geef geen hand aan varkens , vijanden van Allah sunhannahu wata3al en bovendien hebben ze profeten en anbiya (alayhiem salaam) vermoord.

  Broeders en zuster, wij mogen zelfs vlees eten van de joden (behalve varkensvlees en de joden zeggen altijd in de naam van Allah voordat ze slachten) , dus hand geven zou dan geen probleem kunnen zijn toch?De profeet sallahu alayhie wasalam heeft met de joden zaken gedaan, vlees van hun gegeten.

  maarjah of een vrouw jood is of moslims daar moet je onderscheid aanmaken.

  Inshallah ze zullen op hun straf wachten, kijk wat ze met Jezus Isa ibn Meryem alayhie salaam wouden doen, met moesa alayhie salam, en nog vele andere anbiya’s en profeten alayhiem salam en dan nog is met de beste der beste profeet moehammed sallalahu alayhie salam.

 29. 30 abdelilah 9 maart 2008 om 6:04000000 pm

  assalaam u alaikum warahmatoellahi ta’ala wa barakatoeh
  ik zoek mijn toevlucht tot allah de almachtige de genadevolle de barmhartige voor sjaitaan de verworpene en van zijn influisteringen en van zijn kwaad en van zijn invloeden,
  broeders en zusters moge de vrede van allah over zijn geliefde en laatste profeet mohammad ibn abdillah s.
  Allah.a.w.s.
  ik lees een hoop reacties van mensen die zo te horen of weinig kennis hebben over de islam of uitspraken doen onder invloed van het kwaad of uit onwetendheid
  allah s.w.t heeft een geloof naar de mensen gezonden en dat is de islam als we kijken in de koran zegt allah dat de enige juiste weg,de weg van de islam is. en waren adam mozes ibrahiem isa noah lot a.s. mohammad ibn abdillah s.allah.a.w.s. allen moslims.Aleen hebben de joden in dit geval allah zijn wetten en zijn profeten keer op keer verworpen zelf na meerdere malen te zijn vergeven,weigeren ze zijn wetten te volgen en zijn geboden te gehoorzamen en weigeren te geloven dat er geen andere weg naar allah de almachtige is dan via de islam
  de koran is bewaard gebleven voor veranderingen en zijn de torah en de indjiel niet behouden gebleven en is de indjiel niet de bijbel zoals veel mensen denken maar de openbaringen zoals gedaan aan isa oftewel ezau in het aramees of jehesua in het hebreeuws daarom is de bijbel in tegenstrijd met zichzelf en de eigenschappen van allah de almachtige en zien zowel de joden als christenen de profeet mohammah s.allah.a.w. als een duivel/gevallen engel dit heb ik uit eerste bronnen mogen vernemen van mensen die dit zo leren in de kerk.

  belangrijk is te weten wat de invloed van de duivel in dit is namelijk bij het schrijven van de bijbel heeft de duivel de schrijvers beinvloed door ze bijvoorbeeld te laten schrijven in het boek dat de duivel aan eva is verschenen in de gedaante van een slang en het bewustzijn van zijn bestaan ongeloofwaardig te maken en te doen geloven dat dit een sprookje is ,wie gelooft er per slot van rekening dat een slang praten kan ,de joden en christenen ontkennen onze profeet door hem te schrappen uit hun boeken ,als we zien dat in de torah,het oude testament zijn komst voorspeld is door isa(jezus) citaat “vehikko mamitakim we kullo mohammadim zehdoodeh we zehreyeeh beyna jerusalem” voorspel dat er een profeet tot jullie zal komen met de naam mohammad uit de afstammelingen van jeruzalem,im is een toevoeging van respect zoals bij elohim, eloh staat voor allah en im om zijn grootheid en respect aan te duiden
  en in de koran ” ik ben een boodschapper van allah voor jullie en verblijdt jullie met de komst van een profeet die na mij komt genaamd ahmad”
  wat in de bijbel vertaald is als de geprezene, the praised one,dus als ze het hebben over the praised one of de geprezene heb bijna niemand het ook maar enig idee dat het gaat om onze profeet
  en mohammad is vertaald als altezamen lieflijk of zijn lieflijkheid om hem zo te kunnen ontkennen als de zegel der profeten
  dit zijn dingen die na het leven van onze profeet hebben plaatsgevonden dus ook de veranderingen waren er toen nog niet dus niet alles kan gelinkt worden aan de tijd van onze profeet.
  en daarbij mogen wij alleen hun eten consumeren en niet het bed met ze delen of in hun bed slapen en niet als hun gedragen of imiteren kunnen we niet geloven in de boeken die zij heden ten dage hanteren daar ze niet meer intact zijn Zo kun je in de bijbel bijv opmerken dat nergens in de bijbel een hoofdstuk staat (wat overlevert volgens jezus )maar citeert volgens mattheus, volgens johannes, volgens paulus,en heeft jezus het woord christendom of christus,nooit in de mond genomen sterker nog de naam christus is hem door anderen toegeschreven,
  vertaald van christos daar het een grieks woord is en jezus aramees sprak,wat ook de taal van de bijbel is trouwens
  christos wat niks anders betekent dan de gezalfde en een vertaling is van messias ook wel messjiach uit het hebreeuws
  in de islam al masieh afgeleid van het woord masah wat een handeling is bij het riueel wassen woedoe zoals het aan alle gelovigen van voor en tijdens de tijd van mohammad s.allah.a.w.s. is voorgeschreven ne4t zoals het vasten en bidden enz. ook aan hen was voorgeschreven
  dus wij kunnen wel geloven in alle profeten voor
  zoals staat in de koran wij geloven in allah en zijn engelen en zijn boeken/geschriften en zijn profeten en de laatste dag,ook wel bekend als de dag des oordeels
  \daar de dag des oordeels ontkend wordt door de boeken die zij hanteren en deze boeken gecorrupteerd zijn, zijn ze dus ongeschikt geworden om er kennis uit te halen,en om die vervolgens als volledig betrouwbaar te gebruiken of toe te passen dus is de koraan ook wel forqaan genoemd om zijn behoudenheid de enige leidraad en de ahadieth daar waar zij in overeenstemming zijn met de koraan en de kleine groep overleveraars die betrouwbaar zijn binnenkort insja allah meer hierover
  ik zeg wat ik hier zeg en verschuldig mijn tegenover allah als ik mij versproken hebt of iets heb gezegd wat niet helemaal waar is met dank aan de koraan als leidraad en mijn leermeester in de islam waar ik mijn kennis van heb mogen opdoen
  wa asaalaam u alaikoem wa rahmatoellaahi taala wa barakatoeh

 30. 31 Nadori 5 juni 2008 om 12:44000000 am

  Asked Sheikh Ahmed bin Taymiyah Islam holy spirit of God saying, peace be upon him we say goodbye my seventy-three team. What’s the difference? The belief of each task of these kinds? He replied:

  Praise be to God. Modern true nickname in Sunan and the pro-Sunan Abu Daud and Tirmidhi and Women’s and others, and the word “we say goodbye to the Jews seventy-one team, all in the fire except one. Christians, we say goodbye Aleattntin and seventy Task fire in all but one. This nation and we say goodbye to seventy-three, all in the Task fire only one>>. In the term “the seventy-three creed.” In the novel O Messenger of Allah said of the difference survivor said, “Whoever follows what I am today and my friends.” In his novel “Community is God’s hands on the group.” For this survivor described the band as the Sunnis and the Community and the public are larger and bulk. (Strangely enough, it came out in this era of so-called people of the same year with the Community and mislead the general Muslims. Kamel how his paper named a Community with it and do not even represent 0.2% of the

  سئل شيخ الإسلام أحمد بن تيمية قدس الله روحه عن قوله صلى الله عليه وسلم تفترق أمتي ثلاثة وسبعين فرقة. ما الفرق؟ وما معتقد كل فرقة من هذه الصنوف؟ فأجاب:

  الحمد لله. الحديث صحيح مشهور في السنن والمساند كسنن أبي داود والترمذي والنسائي وغيرهم، ولفظه <>. وفي لفظ <>. وفي رواية قالوا يا رسول الله من الفرق الناجية قال <>. وفي رواية قال <>. ولهذا وصف الفرقة الناجية بأنها أهل السنة والجماعة و هم الجمهور الأكبر والسواد الأعظم. (و الغريب أنه خرج في هذا العصر من يسمي نفسه بأهل السنة و الجماعة مع تضليلهم لعامة المسلمين. فتأمل كيف سموا فرقتهم بالجماعة مع أنها لا تمثل و لا حتى 0.2% من المسلمين.)

 31. 32 lies provoost 2 februari 2009 om 4:35000000 pm

  weg met de joden, weg met de moslims, ze moeten allemaal vergast worden, hitler zou terug tot leven moeten gewekt worden !!!!

 32. 33 ashira 25 juli 2009 om 7:11000000 pm

  met joden is niks mis met moslims ook niet ik weet niet wat het probleem is, de jaloezie stijgt bij sommige gewoon

 33. 34 Hester 1 september 2009 om 3:22000000 pm

  Lees nou es wat Kees schrijft en doe nou es als Kees doet. Waarom lees ik hier toch zoveel haat? Is het de bekrompenheid van jullie geest? Stop toch eens met wijzen naar die ander en kijk toch eens naar jezelf en begin vandaag met accepteren.Lieve mensen toch, ik schud mijn hoofd en zucht. Ik voel me diep ongelukkig als ik me bedenk waar ontwetendheid als die van jullie al zolang toe leidt. Al zoveel mensen vonden een veel te vroege dood als resultaat van wat ik hier zo dikwijls lees.
  Lang leve Kees, die het zo mooi wist te bewoorden, lang leve de andere lieve mensen die hem begrepen en deze universele mening delen, lang leve de vrijdenkende.

 34. 35 Dikkeband 24 september 2010 om 9:43000000 am

  Verwijdert !!!

 35. 36 R.H. 17 november 2011 om 7:48000000 pm

  ik vind dat als je joden geen hand schud je zelf een discriminerend persoon bent.
  ik hoor net dat 2 marokaanse mensen aangifte hebben gedaan bij het nederlands bureau voor discriminatie en racisme over de uitspraken van de heer Wilders dat vind ik een beetje raar want moslims discrimineren de joden en dat mag dan wel?
  als je dan lef hebt geef dan joden ook een hand want ook onder moslims, christenen, katholieken enz. heb je slecht mensen moeten die dan ook allemaal gehaat worden?
  als iedereen eerst eens naar zijn eigen geloof zou kijken wat daar allemaal verkeerd gaat zou het een stuk beter zijn in de wereld.
  heel veel nederlanders kunnen zich Fitna van de heer Wilders nog wel herrineren met de beelden van moslimvrouwen die een bord omhoog houden met daarop “god bless Hitler”. dat vind ik dan niet kunnen.
  ik denk dat veel mensen waaronder ook moslims het met mij eens zijn.
  ik denk dat veel jongeren die hier een reactie op geven daar een voorbeeld aan moeten nemen om gewoon iedereen in hun waarde te laten.
  als je ergens woont in Nederland heb je maar te accepteren dat er verschillende culturen in de buurt wonen, als je dat niet kunt accepteren moet je gaan verhuizen naar een plek waar dat niet het geval is.

 36. 37 karl 27 november 2011 om 4:15000000 pm

  ik geef iedereen een hand ongeacht welk geloof

 37. 38 inssaf 6 december 2011 om 5:45000000 pm

  Salaam alaikoem,

  De mensen moeten geen onderscheid maken in geloof maar in of een mens goed of slecht is. Maar Joden zelf mogen een hand van een onbekende of niet jood schudden.
  en ik hoor hier ook veel over sji’ieten daar ben ik tegen jullie hebben sommige regels wat totaal niet mag in de Islam VERBODEN DUS
  voorbeeld:
  In marrokko zijn er plaatjes van Engelen en ook een plaatje van dat Abraham zijn zoon wil jeweetwel. Maar je mag geen plaatje of wat dan ook van engelen en Ibrahim maken en ook niet van engelen mijn vader zij dat er een tijd was dat je soms dit plaatjes zag en toen hij dat aan mijn oma vertelde zij zei dat dat ook zo was.
  Al jullie jezelf moslim vinden mag je tien redenen noemen ik ken er wel 100 waarom niet

  Salaam alaikoem,

 38. 39 lowkick_nl@hotmail.com 8 juli 2012 om 1:49000000 pm

  In naam van god/alah mag dit niet,……
  In naam van god/lah mag dat niet…..
  In naam van alah moet je dit doen…..
  In naam van alah moet je dat doen…..

  Wanneer gaan mensen een keer voor hun zelf denken en niet alles verwijten en/of doen in naam van een god/alah/jezus of wat dan ook???

  WORDT WAKKER EN BESLIS ZELF!!!!!!!!!!!!!!!!!
  NEEM ZELF VERANTWOORDING, GELOOF IN JE EIGEN KUNNEN.
  Zo creeër je je eigen hemel of je eigen hel.
  JIJ HEBT DIE KRACHT….ALLEEN JIJ!!!!!
  (Dat is de enige waarheid, dat is het gene wat de profeet en alah/god bedoelt!)

 39. 40 Marja 14 juli 2012 om 8:40000000 pm

  @Hierboven
  Wij moslims zijn al wakker, maar jij bent nog niet wakker. Bekijk de wereld eens goed en verdiep je daar eens. Dan zul je zien dat er hoop wat dingen zijn die niet kloppen en nee het is niet alleen in het midden-oosten maar ook gewoon in Europa en Amerika.
  Wij creëren geen eigen hemel of hel. Wij moslims proberen om goed te leven en dat doen we door de regels te volgen in de Quraan. Maar helaas heb je ook veel moslims die het verpesten, dat komt omdat ze de regels niet volgen. En jij hoeft dan niet te zeggen dat de Quraan alleen maar geweld, onderdrukking, bloed enz. brengt, nee, dan ken je de Quraan niet.

 40. 41 Koen 18 september 2012 om 4:03000000 pm

  Ik zal iedereen een hand schudden. De radicale moslims moeten een keer een verlichting doormaken zoals wij christenen al honderden jaren geleden hebben gedaan.


Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s
آلسلام عليكم ورحة آلله وبركاته

 • 2,101,618 مسلمين --> مؤمنين

Prikbord Info:               سورة الفا تحة

سْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِِ 1 الْحَمْدُ للّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ 2 الرَّحْمـنِ الرَّحِيمِ 3 مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ 4 إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ 5 اهدِنَـــا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ 6 صِرَاطَ الَّذِينَ أَنعَمتَ عَلَيهِمْ غَيرِ المَغضُوبِ عَلَيهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ 7
أمين
كلمة الله هي الحقيقة
colorbar.gif
GASTENBOEK - HELPDESK - Wie ben ik?
  Aanmelden - Registreren
  Wachtwoord  vergeten ?

Kalender

juli 2007
M D W D V Z Z
« Jun   Sep »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

Bezoekers Info: Locaties.

Locaties: DEEL I - DEEL II.

Thalla & Beslama!!!

                لآ إله
إلآ آلله محمد رسول آلله

بن عياد محمد رشيد
www.BenAyad.be - Islam & Actua
Advertenties

%d bloggers liken dit: