• Wat is het verschil tussen ‘Salafisme’ en ‘Wahhabisme’ ?

Verbeterde versies:
Salafisme:  LEES MEER op het Nederlandse gedeelte van wikipedia.org

Wahhabisme:
Wat wordt er verstaan onder ‘Al-Wahhaabiyyah’ (Wahhabisme)?  Door de nobele Shaykh Al-Imaam Aboe ‘Abdillaah ‘Abdoel-‘Aziez ibn ‘Abdillaah ibn Baaz (moge Allah hem genadig zijn).

Vraag: Wat wordt er verstaan onder “Al-Wahhaabiyyah” en vormen zij een vijfde wetsschool of volgen zij één of meerdere van de vier wetscholen?

Antwoord: Deze benaming wordt door veel mensen gebruikt om te verwijzen naar de da’wah (1) van de Shaykh de Imaam Mohammad ibn ‘Abdil-Wahhaab ibn Soelaymaan at-Tamiemie al-Hanbalie, moge Allah hem genadig zijn. 
LEES MEER    (.pdf)
Andere versie: Wahhabisme ontmaskerd.  – De waarheid achter Wahhabisme???
Het ‘Wahhabisme’ uitgelegd door: Imam Muhammad Abu Zahra al-Azhari.

Andere strekkingen:
1. De Khawarij is een oorspronkelijk zeer strenge, later toleranter geworden stroming van de Islam die zich onderscheidt van zowel soennisme als sji’isme. Belangrijke kenmerken in de leer zijn de nadruk op daden in plaats van dogma’s, en het hebben van een goede inborst als geloofsrechtvaardiging. Zij verwerpen ritualisme en corrupt leiderschap, wat in het verre verleden leidde tot meerdere opstanden tegen het heersende gezag.

Substromingen:
Mu’tazilieten – een vrijwel uitgestorven, liberale, rationalistische stroming binnen de islam. De meeste vooraanstaande Islamitische natuurgeleerden waren hetzij mutaziliet, hetzij seculier.
Ibadieten – de staatsgodsdienst van Oman. De meest tolerante vorm van Islam op het Arabisch schiereiland. Ook groepen Kabylen in Algerije zijn aanhangers van deze stroming.

2. Sji’isme  –  3. Soefisme  – 4. Soennisme.

Advertenties

87 Responses to “• Wat is het verschil tussen ‘Salafisme’ en ‘Wahhabisme’ ?”


 1. 1 Moke 29 juni 2007 om 5:16000000 am

  Salaam Alaikoem, wa rahmatoellah, wa barakatoehoe,

  We mogen hamdoelillaah zeggen dat iedereen gelooft en getuigt dat er geen god is dan Allah en dat Mohammed de Boodschapper van Allah is!!!

  Eén zaak staat vast alle strekkingen samen zullen nooit hun stem gehoord worden of hun rechten (gebasserd op koran en soenna) krijgen door de seculiere heerschappijen. Dit is te wijten aan enorme verdeeldheid en onenigheid tussen verschillende groeperingen.

  Thalla & Beslama.

 2. 2 Abdullah 29 juni 2007 om 2:39000000 pm

  Wat betreft de hadith ““Als de Hadīth authentiek is, dan is het mijn Madhhab;” Zowat alle madhabs gebruiken authentieke hadiths. Dus tja, misinterpratie..

 3. 3 sji'iet ahlulbayt as 29 juni 2007 om 10:47000000 pm

  er staan fouten in wikipedia: sunnis geloven wel da alMahdi as rechtstr afstammeling v o:profeet sawas is, maar het verschil is da volgens shia (en verschilende oude sunnigeleerde) al Mahdi as geboren is geweest en in de Verborgene is terwijl sunnis geloven da al Mahdi as nog geboren moet worden????

  onder shia wikipedia was er een foutje, maar moet da herlezen want weet het ni meer: foutje ivm imam, de onfeilbare imams zijn de imams as die we v Allahswt moeten volgen en heeft niets te maken met gebedsleider.

  sunnis kennen het woord ‘imam’ want ibrahim as was eerst profeet en dan maakte Allahswt hem ‘imam’, da sta in quran geschreven dus das ni eigen aan shiisme. de 12 onfeilbare imams zijn gekozen dr Allahswt maar zijn geen profeten. Allahswt is Rechtvaaridg en Hij swt laat geen moslim achter zonder ‘leiding’: daar geloven wij in.

  salukes

 4. 4 moslm 30 juni 2007 om 1:36000000 am

  slm,

  ik zou best oppassen met de bronnen die je gebruikt voor deze artikels die je hier plaatst. Toen ik de eerste regels las voelde ik een vrij vijandige toon in de teksten tegenover deze groeperingen (er wordt bevoorbeeld heel de tijd over sektes gesproken). Toen ik de bronnen bekeek blijkt het dus een soeffistische website te zijn zodat eigenlijk al de “neutraliteit” in de artikelen verdween en de vijandigheid te verklaren is.

 5. 5 Moke 30 juni 2007 om 2:05000000 am

  Salaam Alaikoem agh fillaah,

  Ik zou jouw argumentatie niet ontkennen, maar het weegt bij verschillende geloofsgenoten anders, omdat ik en vele andere van verschillende groeperingen in de Islam niets van afweten of nooit hebben van gehoord, zoals salafsime, wahhabisme,…

  Pas dat ik deze webstek heb
  ontdekt begonnen die termen op te duiken en beginnen we meer te begrijpen wat het inhoudt. Ik zou waarschijnlijk niet alleen zijn, want ik heb al van andere mensen al gehoord dat ze die termen ook niet kennen.

  Het was dus een goed mogelijkheid om deze artikel te openen, wat de beloeling was om kennis op te doen!!!

  Jij spreekt over soefistische bronnen, terwijl andere sunnistische bronnen argumenteren. Wat zijn de kenmerken van een soefistische bron artikel, als ik vragen mag??? Graag, als je een andere versie hebt tussen deze groeperingen, stuur het meteen door. ik zal het verder verwerken.

  The Wahhabi Myth: http://www.thewahhabimyth.com/index.htm
  http://www.babylon.com/definition/Wahhabi/Dutch

  Thalla & Beslama.

 6. 6 MoslimaMahdiya 30 juni 2007 om 2:20000000 pm

  Salaam Alaykum,

  “Zodra hij zich aansluit bij deze afwijkende selefī sekte, is hij vrij om zich te kunnen uitdrukken in zijn zelfzuchtige meningen. Om onbehoedzame en onwetende Moslims in haar armen van dwaling en valsheid te sluiten, plegen de modernistische selefīs op grote schaal bedrog.”

  Ik vind dit een heel raar artikel als ik zeggen mag. Ik ken persoonlijk een heleboel selefie zusters en broeders en die voldoen in het geheel niet aan deze omschrijving. Ik vind dat persoonlijk net zo grof als dat ze zeggen dat alle marokkanen crimineel zijn of dat alle zwarten stelen.

  Ik vind het erg jammer dat er niet gewoon een neutraal artikel hierover op deze website is geplaatst. Iets dat neutraal informeert zodat mensen zelf hun beeld van de salafis en de andere groepen kunnen vormen.

 7. 7 bentoe_lislam 30 juni 2007 om 6:40000000 pm

  ik heb alleen dit te zeggen tegen de schrijver Moge Allah jou straffen!. Gewoon leugens en dwaling verspreiden, en slaat nergens op. Men moet een onderzoek doen naar het woord ‘selefie’ vanuit a7adiht en niet uit website knippen en plakken doen.

 8. 8 Moke 30 juni 2007 om 6:51000000 pm

  Salaam Alaikoem iedereen,

  Ik heb opgemerkt, dat jullie meer naar een neutrale standpunt zoeken over het verschil tussen de 2 groeperingen. Beste bentoe_lislam, zoals je misschien zeker al weet dat ik niet verantwoordelijk ben voor de tekstinhoud over het salafisme en wahabisme.

  Maar zal later in de periode het vervangen en een neutrale aanvaardbare realisatie bergippen weergeven. Is dat goed voor iedereen??? Want het moest allemaal zo snel en snel vooruitgang, dan laat meestal steken vallen (neutraliteit).

  Sorry, te laat opgemerkt!!!! 😦

  Thalla & Beslama.

 9. 9 Sabria 30 juni 2007 om 11:17000000 pm

  salaam alaykoum,

  Ik vind gewoon dat het niet kan dat mensen, zogezegde dienaren van Allah swt, veranderingen brengen aan de Shari’ah. Ik begrijp wel dat het moeilijk is om als gewone mens zich aan alle regels te houden. Maar je moet je fouten gewoon aanvaarden en beseffen dat je ervoor gestraft zult worden. Wie zijn wij om zelf te beslissen wat kan en wat niet kan??? En handelen enkel als het voor ons goed uitkomt!! Kunnen we ons gewoon niet houden aan overleveringen van Allah swt en zijn profeten.
  Pfff ik vind het gewoon triestig…

  Mha salamaa

 10. 10 sji'iet ahlulbayt as 1 juli 2007 om 12:26000000 am

  AMAI m’n botten wa salafis op deze site, jullie zitten overal, maar zijn meer dan welkom

  nu wordt de waarheid over het salafisme gezegd en dan is het nog ni goed

  efkes erbij vertellen dak ni verantwoordelijk ben vr die tekst. als ik ietsil laten posten,doe ik da via moke. toch waar moke!!!

  de maskers zijn gevallen, jullie zijn nogal gevoelig hey

  salukes

 11. 11 Ibrahim 1 juli 2007 om 11:16000000 am

  Sallaamu 3Alaykum,
  ik vind het heel spijtig om al deze misvattingen te lezen over de selefiyyah. Het is niks anders dan een andere bewoorden voor ahla Soennah wa Jammaha. Ik zal hier onder een kleine verduidelijking plaatsen, want jullie weten echt absoluut niet wat een selefie is.

  De Selef betekent de voorgangers dus degene die voor een persoon komt wordt een Selef genoemd voor die persoon, maar wanneer de term Selef wordt gebruikt dan wordt daar de eerste drie edele generaties van de metgezellen mee bedoeld, degene die hen volgde en degene die hen volgde zij zijn de Selefoes-Saalih. En degene die na hen komt en hen opvolgt in hun manhadj dan is hij net als hen op de weg van de Selef, ook al komt hij na hen na een lange tijd. Want Seleffiyyah refereert naar de manhadj die werd opgevolgd door de Selefoes-Saalih radiallaahoe `anhoem. Zoals de Boodschapper `alayhie as-sallaatoe was sallaam heeft gezegd (voorwaar mijn oemmah zal opsplitsen in drie en zeventig groepen allen zullen in het vuur zijn behalve 1 en dat is de djamma`ah) en in een andere uitspraak (diegene die op datgene is waar ik en mijn sahaabah op ben). en bouwend hierop komt selefiyyah in deze context. Dus een ieder die op de manhadj van de sahaabah is, en degene die hen volgen, en degene die hen volgde in goedheid hij is een Selefie. Ook al is hij in onze tijd en dat is de veertiende eeuw na hidjrah.

  Ik kan wel een heel lang verhaal plaatsen over de selefie, maar dan ben ik bang dat de mensen het toch niet gaan lezen. Dus vandaar een kort en bondige samenvatting. Hoop hier een beetje duidelijkheid mee te scheppen.

  wa Sallaam

 12. 12 Ibrahim 1 juli 2007 om 1:50000000 pm

  sji’iet ahlulbayt as even je aandacht AUB,
  Uit je naam kan ik opmaken dat je een sji’iet bent. Daar van uitgaande is het zeer begrijpelijk dat je zo over de selefie broeders spreekt. Jullie erkennen Abu-Bakr (ra) en Omar (ra) niet als recht geleide Khaliefah. De 2 vroomste metgezellen van de Profeet(saws)en dienaren van Allah (swt)erkennen jullie niet eens. En nog maar niet gesproken over de andere vrome sahaba (moge Allah tevreden met hun allen zijn) die jullie niet erkennen als vrome dienaren.
  Dus je komt hier alleen maar fitnah veroorzaken tussen de soennies die nog niet zoveel kennis hebben. Dit is zeer spijtig en zwak van je. Dat je sjieha bent moet je zelf weten, maar kom ons niet lastig vallen met je leugens. Moge Allah jullie leiden op de rechte weg van kennis en jullie daden accepteren Amien.

  wa Sallaam

 13. 13 Abdullah 1 juli 2007 om 6:40000000 pm

  @ibrahim
  Vertel mij waarom die 2 de beste metgezellen waren?
  (dus gebasseerd op daden)

 14. 14 sji'iet ahlulbayt as 1 juli 2007 om 8:55000000 pm

  ja salafi ibrahim, das waar, ben shia, ontken ik da???? mijn grootste vijanden zijn de salafis/wahabis, da zie ik dagelijks in irak want jullie doden de shia, maar ook de sunnis. dus jullie zijn ook vijanden v sunnis!!!!!!

  ik erken abu bakr en umar wel als kaliefen gekozen door de MENS, abu bakr dr een groepje en ‘umar aangesteld dr abu bakr vr z’n overlijden. maar als u wilt da ik abu bakr en umar erken als kaliefen gekozen dr ALLAHswt, dan zeg ik ‘neeeeeen’, ALLAHswt heeft hen ni gekozen als opvolgers v onze profeetsawas. na onze profeetsawas heeft ALLAHswt de imams gekozen te beginnen met ALIas en te eindigen met ALMAHDIas.

  ABDULLAH heeft jou een vraag gesteld en als ge beleefd zijt, dan zult ge erop antwoorden

  salukes

 15. 15 Moke 1 juli 2007 om 11:57000000 pm

  Salaam Alaikoem ‘Beste Broeders en Zusters in de Islam’,

  Als ik het goed begrijp, hebben de wahhabies ondersteuning verleend aan de kruisvaardes (koloniale Britten) om de huidige gouverneur (1 v/d familieleden van de Whahhabies, broer/zwager=?) die onderleiding van de Ottomaanse Rijk omver te werpen, d.m.v. interne oorlogen te voeren onder moslims, te hebben veroorzaakt om zo aan de macht te komen(fitna)?

  Indien: Ja. Dan is toch dat, dat Bin Laden dwarszit.
  Hij zegt, dat de huidige regime van Saoudi Arabië verraders zijn, van zijn eigen volk. Ze hebben het volk indertijd misleidt en in de val gelokt (bevochten) …. ???

  Dat laatste paragraafje kan ik nog herinneren via e-mail!!!

  In afwachting, teken ik en tot later insha’allah voor een kleine toelichting. 😉

  Thalla & Beslama. 😦

 16. 16 oem_moesa 2 juli 2007 om 12:17000000 am

  DUBBEL INFORMATIE VERWIJDERT !!!
  Zie bovenaan bericht in .pdf

 17. 17 oem_moesa 2 juli 2007 om 12:23000000 am

  Salamoe alikoum warahmatoelah,
  ja Moke ik had ook gelezen dat die term onstaan is door de kafiers (Britten) zodat ze haat zouden creeëren onder de moslims zodat ze verder konden met het veroveren van de arabische landen.Dat is hun blijkbaar goed gelukt…

 18. 18 sji'iet ahlulbayt as 2 juli 2007 om 1:08000000 am

  de britten hebben m. ibn abdulwahhab gesteund samen met banu saud om vele moslims in naam v shirk te liquideren en vele moslima’s te verkrachten. toen waren de britten goe, de britten d8 da ze zo islam zouden kapot maken, maar het wahhabisme/salafisme heeft islam kapot gemaakt.

  britten zijn er in geslaagd!!!! is hun gelukt. ibn abdulwahhab is erin geslaagd!!!! saudfamilie is erin geslaagd!!! en de salafis maken de islam nog meer kapot???? ja, das hun gelukt en da blijft hun lukken: al het spirituele hebben ze kapot gemaakt

  salukes

 19. 19 sji'iet ahlulbayt as 2 juli 2007 om 1:10000000 am

  Meldpunt ongewenste discriminatie ingeschakeld.

 20. 20 sji'iet ahlulbayt as 2 juli 2007 om 1:15000000 am

  Abdullah
  Jul 1st, 2007 at 6:40u pm
  @ibrahim
  Vertel mij waarom die 2 de beste metgezellen waren?
  (dus gebasseerd op daden)

  Ibrahim, we w8 op j/antwoord

 21. 21 MoslimaMahdiya 2 juli 2007 om 2:03000000 am

  Salaam Alaykum wa Rahmatullahi wa Barakatuh

  @sji’iet ahlulbayt

  Wie ben jij om te zeggen dat een geleerde vervloekt moet worden en in zijn graf bestraft gaat worden? SubhanAllah dat is alleen aan Allah Subhana Wa Ta’ala. Wij mensen zouden eens bang moeten zijn over onze eigen tijd in het graf in plaats van te gaan vertellen wat iemand anders in het graf zal hebben!

  En alleen omdat hij het graf van de Profeet (sallallahu alayhi wasalam) niet heeft opgezocht? Het bezoeken van graven is een aanrader omdat men zo de dood gedenkt en zich meer voor zijn geloof inzet, maar zeker geen verplichting!

 22. 22 H 2 juli 2007 om 1:58000000 pm

  Voordat onze profeet stierf vzmh, zei hij dat we de grote groep moesten volgen, en niet de kleine groeperingen die de moslims zouden laten dwalen. Ik heb gelezen dat er (volgens mij) 71 vertakkingen zullen zijn in de islam, waarvan slechts 1 de hemel in gaat en dat is de grootse groep. En aangezien de cijfers niet liegen, heb ik ooit gezien, weet helaas niet meer waar, dat meer dan 90 procent van de moslims op aarde soenieten zijn. Zegt dat dan niet meer dan genoeg?

  Als je gewoon logisch nadenkt kan het ook niet anders.

 23. 23 H 2 juli 2007 om 2:00000000 pm

  Ik heb een vraag aan sji’iet ahlulbayt.

  Waarom slaan jullie jezelf met zwepen enso om bloed te krijgen?

  Wat zit hier achter en waarom wordt t gedaan? Wat is de beloning hiervoor?

  Alvast bedankt.

 24. 24 Moke 2 juli 2007 om 2:14000000 pm

  Beste H,

  Het antwoord staat in het volgende bericht van:

  Vasten op de dag van Ashoera: Sjiietische en Soennitische versie.

  Hopelijk vind je de corecte antwoord, anders laat je het ginder een commentaar achter.

  Thalla & Beslama. 😉

 25. 25 H 2 juli 2007 om 2:32000000 pm

  Ik kon het niet meer verder bekijken, want al dat bloed kwam uit zn hoofd. Hoe kan dit in hemelsnaam goed zijn in de islam? Je mag jezelf niet pijnigen en of je lichaam verminken, en dit lijkt er wel een beetje op.

  Misschien dat sji’iet ahlulbayt hier op kan reageren, maar in mijn ogen vind ik het niet kunnen.

 26. 26 sji'iet ahlulbayt as 2 juli 2007 om 3:07000000 pm

  H, als ge grootste groep op aarde wilt volgen, dan moet ge christen worden

  grootste groep is geen bewijs man want elke x Allahswt het over godvrezenden, enzovoort heeft in Quran, dan spreekt Hijswt altijd over een minderh en als hij het over onrechtplegers enzovoort heeft, gaat het altijd over meerderh

  tatbir doe ik ni en das een minderheid die tatbir doet en sommige geleerden zijn er tg gekant en vele shia vinden ook da het ni hoort, maar ik denk, ben ni 100pct zeker, da het te maken heeft met zainab as -kleindochter vd profeet sawas- toen ze wist da ze haar broer alhussain as hadden afgemaakt, kleinzoon v profeetsawas, heeft zij zich op een steen laten vallen en was ze verwond aan haar hoofd en bloedde. weet er ni veel over, maar das wa ik heb gehoord. zij doen zichzelf echt ni zeer want er komt enkel slecht bloed eruit en da lijkt precies veel, maar das nr het schijnt zelfs gezond. nogmaals, das een te verwaarlozen minderheid die da doet, maar natuurlijk denken alle moslims da wij ons allemaal opensnijden. ik ken niemand in m/shia-omgeving, marokkaanse, belgische, iraakse, iraanse en afghaanse shia, ken ik echt niemand die dat doet. families v m/iraakse vrienden in irak doen da ook niet.

  er is een sunnihadith da een man tijdens ramadan geslachtsverkeerd had met z/vrouw en hij liep nr de profeet sawas en sloeg zich op z/hoofd of trok aan z/haren -heb die hadith zelf gelezen. profeet sawas heeft gezegd wat hij moest doen, maar heeft nikske gezegd over da hij zichzelf aan het pijnigen was!!!! das een sunnihadith en er zijn er nog veel. anderex in shaAllah zoek ik ze op

  meer info op vasten op ashura, daar heb ik meer verteld volgens mij

  salukes

 27. 27 Ibrahim 2 juli 2007 om 3:30000000 pm

  Assallaamu 3Alaykum allemaal,
  Beste “sji’iet ahlulbayt as” je ziet mij als een vijand. Dit vind ik heel merk waardig, want ik zie jou absloluut niet als een vijand. Ik zie je wel als een afgedwaalde broeder zoals ik alle shia’s zo zie. Ten eerste heeft de Profeet (saws) gezegd dat de religie in 73 groeperingen zal opgesplitst worden en dat er van die 73 maar 1 op de juiste weg zit en dat zijn degene die vast houden aan de Qor’aan en de sooennah. Dat zijn niet de Shia’s, want jullie hebben aardig wat Bidah en innovaties geintroduceerd in de islam. En je zou moeten weten dat iedere bidah naar dwaling lijdt en iedere dwaling naar het vuur.
  Ten tweede zijn het niet de selfieyyoen die jou broeders in Iraq opblazen, maar zijn dit Khawarij. Deze Khawarij zorgen voor vele fitnah in onze oemmah. De selefie is een vrede liefende moslim die zich bezig houdt met zuivere kennis en niet met het opblazen van mensen dat tegen alle principes van jihad in gaat.
  En Ali (ra) heeft zelf gezegd dat er 2 groepen mensen zijn die naar het vuur geleidt worden de ene groep zijn die die hem niet erkennen als leider en de andere groep zijn degene die hem buiten spoorig gaan prijzen. Voor de duidelijkheid de 1e groep zijn de Khawarij die tegen hem hebben gevochten en hem (ra) hebben vermoord en de andere groep zijn degene die hem buitenspoorig prijzen en wie zijn dat….? Vul dit zelf maar in “sji’iet ahlulbayt as”.
  De Profeet (saws) heeft gezegd: “Als ik aan de ene kant van de weegschaal de imaan van Abu-Bakr leg en aan de andere kant de imaan van alle andere gelovige dan zal de kant van Abu-Bakr toch nog zwaarder wegen”.
  Zo lijkt het me wel weer even genoeg. En ga de biografien lezen van deze 2 sahaba dan kom je er van zelf wel achter waarom dit de beste van de volgelingen waren. Ze zijn niet voor niks Khaliefah geworden.
  En ik ga niet hun hele levens verhaal hier neer zetten. “sji’iet ahlulbayt as” Moge Allah je leiden op de rechte weg en je de zoetheid van imaan laten proeven Amien.
  Het gaat jullie goed allemaal.

  Wa Sallaam broeders en zusters

 28. 28 H 2 juli 2007 om 3:49000000 pm

  Met de grootste groep bedoel ik de grootse groep in de islam, niet daarbuiten. Want anders zijn dat de atheisten, dat is de grootste groep mensen.

  Maar ik wil zeggen binnen de vertakking van de islam, moeten we de grote groep volgen die de Koran volgen en de soenna en niets toevoegen of weghalen.

  Want hoe kleiner de groep, hoe meer kans dat t een sekte is dat is afgedwaald.

 29. 29 sji'iet ahlulbayt as 2 juli 2007 om 5:29000000 pm

  Ibrahim hoef jouw betoog ni uit te lezen: het zijn salafis/wahabis/nawasib/takfiriyin die mijn sunni & shiabroeders & zusters doden. zarqawi is een pure salafi (salafi qutbi) en ge gaat me ni vertellen da hij iets anders was. als ge weet wie de khawarij zijn, dan moet ge weten da jullie da zijn???? als ge het verhaal over khawarij en ‘ali as kent, moet ge genoeg weten: jullie zijn dezelfde soort

  en in maroc casa: SALAFIYA jihadiya die verantwoordelijk was vr bomaanslagen.

  denkt ge nu echt da ge moslims vr dom kunt houden

  geen sunnis, geen shia, maar SALAFIYYIEN zijn verantwoordelijk vr fitna en alle bomaanslagen over gans de wereld. alqaeda is ook salafi, maar richting qutbi, salafi qutbi. maar zelfde gedachtengoed hebben ze allemaal die SALAFIS/WAHABIS

  kijk gewoon nr uiterlijk v talibanmannekes en binladen en kijk nr salafis hier in antwerpen: dezelfde LOOK, die onverzorgde baard, korte broeken, enzovoort. talibanvrouwtjes: helemaal bedekt niqaab enzovoort. hier hebt ge er ook. de LOOK is hetzelfde
  ge moet zelfs geeen boekjes opendoen enkel op LOOK kan je elke salafi eruit pikken en als ge begint te babbelen, draaien ze rond de pot: ik ben ahlu’sunna wa’l jama’a en durven ze er ni vr uit tekomen de hypocrieten. ik geef tenminste toe da’k shia ben

  salukes

 30. 30 sji'iet ahlulbayt as 2 juli 2007 om 5:30000000 pm

  die ali buitensporig prijzen en als god beschouwen, staghfirullah, zijn ALEVIETEN en geen SHIA ITNA ASHAR.

  probeert ge de moslims op deze forum te misleiden

  salafis behoren tot khawarij, dus ge weet waar ge naartoe gaat als ge die secte blijft volgen

  salukes

 31. 31 sji'iet ahlulbayt as 2 juli 2007 om 5:32000000 pm

  De Profeet (saws) heeft gezegd: “Als ik aan de ene kant van de weegschaal de imaan van Abu-Bakr leg en aan de andere kant de imaan van alle andere gelovige dan zal de kant van Abu-Bakr toch nog zwaarder wegen”.

  hoe betrouwbaar is deze hadith als ge moet weten da in sahih muslim en buchari vermeld staat da abu bakr fatimazahra as onterfd heeft en zij as nooit met hem heeft gesproken tot haar dood

  als die hadith klopt, vertel me dan µwaarom hij fzahra as heeft onterfd?????? fatimazahra as= beste vrouw v alle vrouwen, dus haar iman is hoger dan die v abu bakr, zonder twijfel

  salukes

 32. 32 sji'iet ahlulbayt as 2 juli 2007 om 5:36000000 pm

  terrorisme in iraq wordt dagelijks met miljoenen dollars gesteund dr saudi arabia en daar is staatsgodsdienst: SALAFISME/WAHHABISME. Jullie maskers zijn al langer dan vandaag gevallen!!!!

  lang hebben jullie ni meer te leven, als imam almahdi as verschijnt is het gedaan met SALAFISME/WAHHABISME alHamdulillah

  salukes

 33. 33 sji'iet ahlulbayt as 2 juli 2007 om 5:37000000 pm

  ‘k bedoel met lang hebben jullie ni meer te leven, da het SALAFISME/WAHHABISME in het niets zal verdwijnen bij verschijning v imam al Madhi as moge Allahswt zijn komst bespoedigen

  salukes

 34. 34 Abdullah 2 juli 2007 om 5:43000000 pm

  @ibrahim
  Inderdaad zijn er 73 groeperingen binnen de islam, maar de hadith die je gebruikt (Quraan en Soennah) is onjuist. Even een kleine Analyse.

  Voor alle duidelijkheid, het gaat om deze hadith:
  The prophet said: “I leave amongst you two things that if you follow or act upon, you will not go astray after me: The Book of God and my Sunnah (traditions).”
  Bron: al-Hakim: al-Mustadrak

  Het is heel logisch dat we de sunnah van de profeet vzmh moeten volgen, maar alle 73 groeperingen claimen dat ze de sunnah volgen. We gaan even kijken welke hadith juist of onjuist is.

  De Hadith van “Quraan en Sunnah” is alleen te vinden in al-mustadrak, geleverd door 1 bron EN die door al-Bukhari, al-Nisa’i, al-Dhahabi en vele anderen verwerpt worden door zijn zwakke isnaad. Hier komt de hadith die wel te vinden is in de “Sihah Sittah” (6 authentieke boeken van ahlal-sunnah), in tegenstelling tot de hadith die Ibrahim opnoemde:
  Sahih Muslim Book 031, Number 5920:
  Someday (after his last pilgrimage) the Messenger of Allah (PBUH&HF) stood to give us a speech beside a pond which is known as Khum (Ghadir Khum) which is located between Mecca and Medina. Then he praised Allah and reminded Him, and then said: “O’ people! Behold! It seems the time approached when I shall be called away (by Allah) and I shall answer that call. Behold! I am leaving for you two precious things. First of them is the book of Allah in which there is light and guidance… The other one is my Ahlul-Bayt. I remind you in the name of Allah about my Ahlul-Bayt. I remind you in the name of Allah about my Ahlul-Bayt. I remind you in the name of Allah about my Ahlul-Bayt. (three times).”

  Er zijn meer dan 30 sahaba die deze hadith hebben bevestigd volgens al-Tirmidhi. De versie van “quraan en sunnah” heeft letterlijk maar 1 bron, is zwak verklaard door o.a. bukhari EN is nergens te vinden in Sihah Sittah. Welke hadith zou nou juist zijn?

  Ik zal je nog een versie geven van de hadith:
  The messenger of Allah (PBUH&HF) said: “I am leaving for you two precious and weighty Symbols that if you adhere to BOTH of them you shall not go astray after me. They are, the Book of Allah, and my progeny, that is my Ahlul-Bayt. The Merciful has informed me that These two shall not separate from each other till they come to me by the Pool (of Paradise).”
  Bronnen:
  Sahih al-Tirmidhi, v5, pp 662-663,328, report of 30+ companions, with reference to several chains of transmitters.
  al-Mustadrak, by al-Hakim, Chapter of “Understanding (the virtues) of Companions, v3, pp 109,110,148,533 who wrote this tradition is authentic (Sahih) based on the criteria of the two Shaikhs (al-Bukhari and Muslim).
  Sunan, by Daarami, v2, p432
  Musnad, by Ahmad Ibn Hanbal, v3, pp 14,17,26,59, v4, pp 366,370-372, v5, pp 182,189,350,366,419
  Fadha’il al-Sahaba, by Ahmad Ibn Hanbal, v2, p585, Tradition #990
  al-Khasa’is, by al-Nisa’i, pp 21,30
  al-Sawa’iq al-Muhriqah, by Ibn Hajar Haythami, Ch. 11, section 1, p230
  al-Kabir, by al-Tabarani, v3, pp 62-63,137
  Kanz al-Ummal, by al-Muttaqi al-Hindi, Chapter al-Iti’sam bi Habl Allah, v1, p44.
  Tafsir Ibn Kathir (complete version), v4, p113, under commentary of verse 42:23 of Quran (four traditions)

  Nogmaals word ahlal-bayt gekoppeld met de Quraan. Ahlal-Bayt moet dus een IMMENSE waarde hebben vind je niet? Hier geeft de profeet vzmh letterlijk aan wij mensen de Quraan en Ahlal-Bayt moeten volgen, en niet iemand (die door een kleine groep “vrienden” is gekozen) moeten volgen.

  Nog een analyse, weegt de imaan van Abu bakr zwaarder dan die van de ummah (en dus ahlal-bayt)?
  We bekijken de positie van de ahlal-bayt met behulp van authentieke soennitische hadiths.

  Narrated Umm Salama:
  The Messenger of Allah said: “Ali is with Quran, and Quran is with Ali. They shall not separate from each other till they both return to me by the Pool (of Paradise).”
  al-Mustadrak, by al-Hakim, v3, p124 on the authority of Umm Salama
  al-Sawa’iq al-Muhriqah, by Ibn Hajar, Ch. 9, section 2, pp 191,194
  al-Awsat, by al-Tabarani; also in al-Saghir
  Tarikh al-Khulafaa, by Jalaluddin al-Suyuti, p173

  In deze hadith wordt verteld dat Imam Ali a.s. MET de Quraan is. Hoe hoog in status moet je dan wel zijn?

  Prophet (PBUH&HF) said:
  “Behold! My Ahlul-Bayt are like the Ark of Noah. Whoever embarked in it was SAVED, and whoever turned away from it was PERISHED.”
  al-Mustadrak, by al-Hakim, v2, p343, v3, pp 150-151 on the authority of Abu Dhar. al-Hakim said this tradition is authentic (Sahih).
  Fadha’il al-Sahaba, by Ahmad Ibn Hanbal, v2, p786
  Tafsir al-Kabir, by Fakhr al-Razi, under the commentary of verse 42:23, Part 27, p167
  al-Bazzar, on the authority of Ibn Abbas and Ibn Zubair with the wording “drowned” instead of “perished”.
  al-Sawa’iq al-Muhriqah, by Ibn Hajar Haythami, Ch. 11, section 1, p234 under Verse 8:33. Also in section 2, p282. He said this Hadith has been transmitted via numerous authorities.
  Tarikh al-Khulafaa and Jami’ al-Saghir, by al-Suyuti
  al-Kabir, by al-Tabarani, v3, pp 37,38
  al-Saghir, by al-Tabarani, v2, p22

  We zien hier dus dat ahlal-bayt wordt vergleken met de ark van noah, iedereen die met ahlal-bayt is wordt gered. Maar toch, op een of ander manier, is de imaan van abu bakr groter dan die van HEEL ahlal-bayt. Eigenaardig vind je niet?

  Even een kritische kijk op 1 van de sahaba, Omar. Als hij echt beter dan Imam Ali a.s. was, dan heb ik 2 vragen:
  *Waarom huwde de profeet vzmh zijn dochter fatima alzahra a.s. aan Imam Ali a.s. en NIET aan Omar of Abu bakr?
  *De Quraan geeft expliciet aan dat IEDEREEN naar de profeet vzmh moet luisteren, ONGEACHT zijn staat. Kun je mij vertellen waarom Omar niet de wens respecteerde van de profeet vzmh? Het gaat om deze hadith:
  Sahih al Bukhari Arabic-English Volume 9 hadith number 468 and Volume 7 hadith 573:
  When the time of the death of the Prophet approached while there were some men in the house, and among them was ‘Umar Ibn al-Khattab, the Prophet said: “Come near let me write for you a writing after which you will never go astray.” ‘Umar said: “The Prophet is seriously ill, and you have the Qur’an, so Allah’s Book is sufficient for us.” The people in the house differed and disputed. Some of them said, “Come near so that Allah’s Apostle may write for you a writing after which you will not go astray,” while the others said what ‘Umar said. When they made much noise and quarreled greatly in front of the Prophet, he said to them, “Go away and leave me.” Ibn ‘Abbas used to say, “It was a great disaster that their quarrel and noise prevented Allah’s Apostle from writing a statement for them.

  De profeet vzmh wilde iets voor Omar schrijven zodat hij op het rechte pad zou blijven. Waarom wilde Omar dat niet?

  En als laatste om je vraag te beantwoorden, degenen die imam ali a.s. buitenspoorig prijzen heten “alawis” of “alevis.” Zij zien hem als een re-incarnatie van van allah swt (astaghfirlullah). voor alle duidelijkheid, je praat hier dus met shia itna-ashari.
  Als je niet bekend bent met alawis, deze kun je gewoon in google of wikipedia opzoeken.

 35. 35 sji'iet ahlulbayt as 2 juli 2007 om 5:47000000 pm

  ga jij maar de hadith over ‘ali as allemaal lezen in sunnibronnen en vertel me dan waarom de beste moslim na onze profeet sawas de profeet sawas ni heeft opgevolgd en waarom ge abu bakr en umar als kaliefen neemt terwijl Allahswt -in ghadir khumm- duidelijk bevel heeft gegeven aan onze profeet sawas om de moslims na hajjalwadaa’ mee te delen da ‘ali as zijn rechtmatige opvolger is. abu bakr en umar hebben ‘ali as gefeliciteerd.

  en neem tafsir bij Quran en lees alle ayats over ‘ali as die Allahswt heeft geopenbaard.

  in alle sunnibronnen komt naar voren da ‘ali as de beste is na onze profeetsawas en niet abu bakr en umar. in sunniboekjes sta zelfs da abu bakr en umar ‘ali constant raad moesten vragen over fiqh. wie verheerlijkt wie? verheerlijkt gij abu bakr en umar ni onterecht?

  salukes

 36. 36 sji'iet ahlulbayt as 2 juli 2007 om 5:57000000 pm

  van/ Abdullah
  Jul 2nd, 2007 at 5:43u pm
  @ibrahim

  Bekijk zijn reactie.

  ———————————————————-

  DUBBEL INHOUD TEKST DOORVERWEZEN MET EEN LINKE.

 37. 37 Abdullah 2 juli 2007 om 6:00000000 pm

  In afwachting tot iemand een zinnige antwoord kan geven, met bronnen natuurlijk. 😛

 38. 39 Moke 2 juli 2007 om 10:09000000 pm

  Salaam Alaikoem ‘Beste Broeder in de Islam’ sji’iet ahlulbayt as;

  Beste vriend, wahabisme en salafisme hebben totaal geen verband met elkaar. Er is niets dat verband houdt met die 2 groepen!!!

  Wahhabisme: aanwezigheid van de individuaalisme, men vereert (trekt men veel aandacht aan …) de oprichter van het wahabisme: Shaykh de Imaam Mohammad ibn ‘Abdil-Wahhaab

  Salafisme: geen aanwezigheid van individualistische kenmerken, het splitst zich wel in 2 groepen: zoals je al zeide
  – SALAFIYA jihadiya
  – hier heb je niets over gezegd: salafiya’s die geen geweld gebruiken, ben die term vergeten???? Zijn geweldloze gelovige moslims, zo ken ik er genoeg. Er is gewoon niets mee aan de hand waar ik mezelf druk gaat kunnen van maken.

  Verder haal jij de term khawarij boven water en meng het met salafisme. Nu kam je iedereen onder hetzelfde kam: wahhabisme/salafisme/khawarij.

  We moeten méér beter samenwerken om éénheid te scheppen in onze gemeenschap en niet vooral buiten onze bevoegdheden de ware identiteit van de Islam in waarde doen verminderen. Als jij dat kunt, dan kunnen de kufaars dat ook. Zie je, ze zijn er lang mee bezig. Ben jij hun spoor aan het volgen????

  Als ik de bovenstaande tekst over wahabisme nogmaals leest, dan zie je dat de wahabieën fitna hebben veroorzaakt en toen de britten (kufaars) hebben gevolgd, met als gevolg mee verantwoordelijk voor het uiteen spatten van de Ottomaanse Rijk.

  Insha’allah komt er met de wil van Allah (swt) meer eenheid in onze gemeenschap, natuurlijk hangt er allemaal vanaf van onze intenties: “Als we het willen en geneigd om verbeteringen aan te brengen.” Heb ik mezelf in vergist door tekortkoming aan kennis: ben ook geen 100% volmaakte persoon.

  Allahoema hiedana sirraat el-moestaqiem, amien!!!

  Moge onze reacties meer baraka (zegeningen) vertonen en
  Allah (swt) weet het beter natuurlijk.

 39. 40 Abdullah 3 juli 2007 om 12:04000000 am

  En nog verwacht ik een tegenargument van onze beste broeder Ibrahim..

 40. 41 Moke 3 juli 2007 om 1:19000000 am

  Indien ik niet verkeerd zit, zijn de selefies in Saoudi-Arabië tegenhangers van de Wahabies (Saoudi regeringshoofden). Het is ook daarom dat de gevangenissen propvol zit met selefis.

  De logica dat jij gebruikt past niet in de juiste context: dat selefis en wahabis één pot nat zijn voor de sji’ieten of uzelf.

  Ik snap niet vanwaar dat je het haalt? Het klikt niet, 2 tandwielen passen niet in elkaar voor een draaiende beweging te veroorzaken.

  Kun jij dat aantonen, dat het verschil tusssen selefis een wahhabies éénzelfde standpunt (strategie) innemen tegen de Sji’ieten?

  Graag een antwoord geven dat binnen uw grenzen ligt.

  Thalla & Beslama. 😉

 41. 42 bentoe_lislam 3 juli 2007 om 2:16000000 am

  Ik ben het volledig eens met akh Ibrahim baarakaAllahoe feeh.

  ‘kennis komt vóór uitspraak’! beste broeders en zusters.

 42. 43 sji'iet ahlulbayt as 3 juli 2007 om 2:42000000 am

  zelfde basis wahhabisme en salafisme: salafis verdedigen m ibn abdulwahhab: ideologie is hetzelfde. onderzoek da ‘ns grondig moke

  salukes

 43. 44 sji'iet ahlulbayt as 3 juli 2007 om 2:45000000 am

  moke

  salafiyya of salafiyya jihadiyya: basis ideologie is hetzelfde

  is basis ideologie vlaams belang ni dezelfde basis als hitler

  onderzoek de basis: onze geleerden zeggen ni zomaar iets

  fatawas antishia allemaal afkomstig v saudi arabia

  alqaeda is salafi qutbi: dezelfde basis als salafis in saudi arabia: ideologie

  lees wat meer

  salukes

 44. 45 sji'iet ahlulbayt as 3 juli 2007 om 2:50000000 am

  ik zweer bij Allahswt moke da salafis verdeeldheid willen: zij wensen enkel hun ideeengoed op deze aarde

  ik wil da ni want beschouw sunnis en anderen als broeders, maar kab salafis verantwoordelijk vr het afmaken v sunnis en shia in iraq ni als broeders beschouwen, sorry moke

  moke ge moet uw vijand kennen en ni zeggen da’k bezig ben als kuffar, staghfirullah

  ideologie v salafis/wahhabis is hetzelfde, of ze nu overgaan tot jihad of ni, ge hebt de video undercover in the mosque op deze forum gezien. één vr één salafigeleerden man

  moke, ofwel zijt ge bereid om dingen in te zien, ofwel laat ge u misleiden dr die salafis, jouw keuze, ni de mijne moke

  salukes

 45. 46 Ibrahim 3 juli 2007 om 10:23000000 am

  Salam broeders en zusters,
  ik zit momenteel op het werk en heb geen tijd om alles wat je gezegd heb “abdullah” uit te zoeken. Ik ben bang dat ik daar een tijdje voor nodig heb, want het is aardig wat. Je praat goed masha Allah. Je spreek niet zoals “sji’iet ahlulbayt as”, maar je praat zoals het hoort en je onderbouwd je uitspraken met bewijs. Vandaar dat ik even onderzoek moet gaan doen en even met mijn neus in de boeken moet duiken, want ik heb niet alle kennis in huis om daar zo even op te reageren. Veel Ahadith die je aanhaald zijn voor mij namelijk onbekent, maar goed er zijn er ook zo ontzettend veel. Je haald intressante zaken aan over Umar (ra) en Abu-Bakr (ra) die voor mij onbekent zijn zoals ik al eerder zei. Maar dan nog mocht Ali (ra) beter zijn dan hun. Dan hebben ze in mijn ogen hun leiderschap goed volbracht. Of ben je het daar niet mee eens???
  Ik heb je al gezegd dat de lange reactie even een tijdje uit moet blijven, omdat ik deze week even wat zaken moet gaan uitzoeken. Mijn excuse hiervoor, maar ik had niet verwacht dat de discussie zo diep zou gaan. En heb er nu al een beetje spijt van dat ik mezelf erin gemengt heb, maar goed ik kan mezelf nu niet meer terug trekken. Dan begint “sji’iet ahlulbayt as” weer te schreeuwen dat we laf zijn enzo. En je vergelijkt me met Osama bin Laden en de Taliban hahahaha. Get serious men. En neem een voor beeld aan “Abdullah” deze man praat op een correcte manier en met respect.

  Wa Sallaam en insha Allah tot binnen kort met de langere versie 😉

 46. 47 Ibrahim 3 juli 2007 om 10:28000000 am

  Oh ja nog 1 ding. Mij is altijd verteld dat de selefie gewoon een andere naam is voor ahl-as sunnah wal djama’ah. Nu schijn je hier ook weer onder verdeling in te hebben. Volgens mij zitten we dan nu al bijna aan de 73 sektes en stroming Sobhanallah.

  Wa Sallaam

 47. 48 H 3 juli 2007 om 10:31000000 am

  73, waarvan er maar eentje naar djenna gaat

 48. 49 Abdullah 3 juli 2007 om 11:08000000 am

  @ibrahim
  Goed, ik snap ook wel dat je tijd nodig hebt om alles te onderzoeken. Om je wat te helpen heb ik een online bukhari en muslim gevonden (alle hadiths), ook gedeeltelijk de hadiths van sunan abu dawud en de complete muwatta.

  Voor sahih bukhari:
  http://www.usc.edu/dept/MSA/fundamentals/hadithsunnah/bukhari/

  sahih muslim:
  http://www.usc.edu/dept/MSA/fundamentals/hadithsunnah/muslim/

  sunan abu dawud:
  http://www.usc.edu/dept/MSA/fundamentals/hadithsunnah/abudawud/

  malik muwatta:
  http://www.usc.edu/dept/MSA/fundamentals/hadithsunnah/muwatta/

  Je bent vrij om deze site te gebruiken of niet, ik geef het alleen maar om je zoektocht makkelijker te maken.

  @sji’iet ahlulbayt as
  Bedoel je deze programma (undercover mosque)?

 49. 50 Abdullah 3 juli 2007 om 11:28000000 am

  @H
  Dat klopt, 73 groeperingen, waarvan 1 naar het paradijs gaat. Ik haal even een vers uit de koran:

  [98:7]Doch zij die geloven en goede werken doen, zij zijn de beste der schepselen.

  Weet je naar wie deze vers gericht is? kijk wat de profeet vzmh zei..

  Muhammad bin Ali narrates in Tafsir ibne Jarir, Volume 33 page 146 (Cairo edition) that the Prophet (saww) said:

  “The best of creations are you Ali and your Shi’as”
  (de beste schepselen ben jij Ali en je Shia)

  [98:7]Hun beloning is bij hun Heer; tuinen der eeuwigheid waardoor rivieren stromen en waarin zij voor altijd zullen vertoeven. Allah zal welbehagen in hen hebben en zij zullen welbehagen in Hem hebben. Dit is voor hem, die zijn Heer vreest.

  En in dezelfde tafsir heeft de profeet vzmh gezegd:
  This verse refers to you and your Shi’a, I promise you that I will meet you at the Fountain of Kawthur”.
  (deze vers is aan jou, Ali dus, gericht en je Shia, ik beloof je dat je zal ontmoeten bij de fontein van kawthar.)

  Overgeleverd met 3 betrouwbare kettingen;
  Imam Ali a.s.
  Jabir bin Abdullah Ansari r.a.
  Abdullah ibne Abbas r.a.

 50. 51 moslim 3 juli 2007 om 11:46000000 am

  Bismillahi arRahmaani arRaheem
  asselamualekom we rahmetullahi we barakatuh

  beste broeders en zusters

  ”masha’allah jullie zijn allemaal groote geleerden”

  hebben jullie niks beters te doen soals je gebed verbeteren
  zoals salaatul fedjer op tijd bidden je broeder wakker bellen qiyaamullayl verrichten de qor’aan uit jullie hoofden leren du’a leren veel smeeken bij allah

  maar tijd verdoen aan zulke dingen is niet goed
  ik zeg altijd tijd kost hasanat en ik kom hasanat te kort
  wollah als ik al de tijd verspilling van jullie mogt krijgen was ik reuze blij
  dus beste broeders en zusters doe iets goeds met jullie tijd voor je het weet staat melikelmouth(engel des doods) aan je deur en Allah(aw) gaat je vragen ik heb al dat tijd gegeven wat heb jij er mee gedaan en je gaat zeggen ik heb gediscuceerd over groeperingen denk je dat Allah(sw) daar blij mee is…

  ik hoop dat ik niks verkeerds heb gezegd en als ik wel wat verkeerds heb gezegd vergeef mij daar voor
  barakallahu fiek

  alle fouten zijn van mij door mij tekort komingen
  moge Allah(sw) mij vergeven daar voor en jullie ook
  en alle het goede komt van Allah(sw)

  asselamualekom we rahmetullahi we barakatuh

 51. 52 Ibrahim 3 juli 2007 om 12:04000000 pm

  Masha Allah “moslim”, daarom zei ik ook dat ik er spijt van had dat ik mezelf in deze discussie heb gemengd. Het kost inderdaad “kostbare” tijd, maar nu zit ik erin en moet ik het afmaken ook insha Allah.
  “Abdullah” zijn shia’s en soennies niet pas na de tijd van de Profeet(saws) ontstaan??? Net als al die verschillende stromingen. Sommige noemen zich melikies etc, maar de sheikh’s waar ze deze stromingen naar vernoemd hebben. Hebben het daar nooit over gehad die zijn pas na het overlijden van deze grote geleerden (moge allah genadig met hun zijn) ontstaan. Hun volgende Qor’aan en soennah en hebben altijd duidelijk gezegd alles wat overeen komt met de Qor’aan en de soennah neem het aan en alles wat daar niet mee overeen stemt verwerp het.
  Verder bedank ik je voor de links ik zal er zeker even een kijkje gaan nemen. ik heb thuis de Ahadith van Boekharie, Muslim en thirmidie op de computer staan en ga daar ook even opzoek. Nog een vraagje waarom doen jullie dan de bedevaart naar een andere plaats dan Mekkah???
  En het vers dat je aanhaald uit de Qor’aan verwijs je naar de shia, maar bij ons wordt het weer verwezen naar soennietische moslims.
  Je hoort nog van me insha Allah.

  wa Sallaam

 52. 53 Abdullah 3 juli 2007 om 3:41000000 pm

  @Ibrahim

  *Als je het over de ziayaaret naar karbala hebt, deze is absoluut NIET verplicht, maar naar mekka wel.

  Goed, het vers wat ik heb gegeven komt uit jullie eigen soennitische tafsir, namelijk Tafsir Durr Al-Manthur door Jalal-aldin Alsuyuti, een van de hoogste geleerden (bij jullie). Als je niet bekend bent met zijn werken dan kun je het hier lezen:
  http://en.wikipedia.org/wiki/Suyuti

  En nogmaals, de hadith die ik had geleverd heeft 3 authentieke isnaads. Maar ik wacht wel op je volledige antwoord 🙂

 53. 54 Abdullah 3 juli 2007 om 3:44000000 pm

  Kleine toevoeging op hierboven, Hier kun je ook lezen wat de bijdrage is van Jalal al-din Alsuyuti is:
  http://www.usc.edu/dept/MSA/fundamentals/hadithsunnah/scienceofhadith/asa1.html

 54. 55 sji'iet ahlulbayt as 3 juli 2007 om 10:34000000 pm

  vr elke shia is de bedevaart nr mekka VERPLICHT terwijl ziyara nr karbala MUSTAHAB is. abdullah heeft het al gezegd

  salukes

 55. 56 sji'iet ahlulbayt as 3 juli 2007 om 10:39000000 pm

  Ibrahim heb genoeg bewijskes voorgelegd in het verleden en begin ni terug opnieuw: doe maar verder met Abdullah

  Ibrahim ge hebt jouw tgv gemist: ik ben ook met genoeg bewijskes uit quran en hadith komen aandraven, vraag maar @ moke. geef toe da Abdullah wel veel sterker is dan mij wat bewijskes betreft.

  Abdullah, heb je shi’isme v thuis uit meegekregen of was je ook eerst sunni????? ben je marokkaan of irakees??????

  salukes

 56. 57 sji'iet ahlulbayt as 3 juli 2007 om 10:43000000 pm

  ibrahim geen woorden in m/mond leggen: zeg ni da je osama bent of weet ik veel wie

  het is toch m/recht om te zeggen da deze info of andere info salafi-info is, das m/recht en als iemand zegt dat ibn baaz goe is en die volgt die, dan is hij toch salafi/wahabi, of hoe moet ik die anders noemen???? ibn baaz was een salafi/wahabi

  wullaahi wullaahi ibrahim heb niets tg de personen zelf die salafi/wahabi zijn, maar heb wel iets tg hun ideologie die echt wullaahi ongezond is, vraag maar @ echte sunnigeleerden

  salukes

 57. 58 sji'iet ahlulbayt as 3 juli 2007 om 10:58000000 pm

  IBRAHIM ’t is ni omda’k jong ben da’k geen druk leventje heb maatje

  ‘k heb in ’t begin zoveel bewijskes vrgelegd, maar ze bleven mijn dingen verdraaien dr hadith uit alkafi, enzovoort shiaboeken: woorden die verdraaid werden of verkeerd geinterpreteerd werden. ge moet weten dak maar een paar jaartjes shia ben, dus ken sunnibronnen beter en wou discussie op basis v sunnibronnen, maar kreeg rare dingen uit shiahadithboeken terwijl wij nooit beweren da onze boeken sahih zijn.

  typisch vr salafis is rond de pot draaien en v hak op tak springen heb ik op deze forum ervaren en dus zoek ik geen bewijskes meer op omda’k nog jong ben en vh leven iets nuttigs wil maken ibrahim

  blijkbaar is Abdullah veel sterker in bewijzen want de WAHABIS/SALAFIS op deze forum -de fervente- zwijgen als een graf. waar blijven ze met hun quran en sunna????? waar zijn ze???? allemaal vertrokken nr marokko?????

  ‘k hoop in shaAllah ooit zo goe te kunnen discussieren als Abdullaah: zit alles v hem te lezen want wil vhem leren discussieren, hij is veel sterker maashaAllah

  salukes

 58. 59 Abdullah 4 juli 2007 om 1:53000000 am

  @sji’iet ahlulbayt as

  Ik snap ook dat je zo reageert, ik heb je een tijdje “gevolgd” voordat ik hier begon te schrijven. Je hebt inderdaad vele bewijzen geleverd, helaas was er maar weinig belangstelling voor. Inshallah zal dat veranderen 🙂

  Ik ben irakees, van huis uit shi’iet. Maar het begon allemaal toen een salafi mij wilde overhalen; toen pas begon ik echt in de boeken/sites te duiken.

  Maar goed, inshallah kunnen onze broeders een goede tegenargument geven, ipv sommigen die alleen “leugenaars” kunnen roepen 😀
  Het zal wel niet maar goed..

 59. 60 piet 4 juli 2007 om 2:01000000 am

  As Salaam Alaikum,

  Domme discussies! Het gaat om de verschil in basis geloofsleer (aqida).
  Die van de Ahle Sunnah is anders dan alle anderen en de Ahle Sunnah heeft de correcte aqida opgesteld.

  Simpel gezegd aan de buitenkant lijkt het alsof de slafies hetzelfde doen als de ahle sunnah, maar ze houden er een andere geloofsleer tegen aan.

  En voor de Shia meneer, jullie bronnen zijn niet dezelfde als de bronnen die bekend zijn bij de Ahle Sunnah. Jouw referentie naar “hadith” is voor de Ahle Sunnah niet altijd geldig.
  Maar als Profeet (saws) tijdens zijn laatste aardse levensfase alleen Aboe Bakr Siddiq (ra) voor liet gaan in gebed (en zelfs een enkele keer heeft gevolgd in gebed!). En toen hij bij een gebed hoorde (tot zijn boosheid) dat Oemar (ra) het gebed leidde en dat gebed ongeldig verklaarde en herhaalde dat alleen Aboe Bakr het gebed buiten hem moest leiden..wil wel wat zeggen over de rang van Aboe Bakr (ra).

 60. 61 Piet 4 juli 2007 om 2:07000000 am

  Nog ff een lekker puh voor meneer shia:

  De geleerden van de Shee’a die wilde een groot debat houden in de moskee met de geleerden van de Sunnieten.
  Toen de dag aangebroken was, zaten alle geleerden van de Shi’a te wachtten op de geleerden van de Sunnieten.
  En de tijd ging maar voorbij en geen 1 van de geleerden van de Sunnieten kwam op dagen, totdat er een eens 1 Sunni geleerde aan kwam lopen, met zijn slippers onder zijn arm.
  Toen zeiden de geleerden van de Shi’a, je bent te laat en je bent ook nog eens de enige die gekomen is. En waarom heb je jouw slippers onder je arm mee genomen.
  Toen zei hij “In de tijd van de Profeet salallaahu aleyhi wa sallam werden de slippers van de Ahlu Sunnah gestolen door de Shi’a.”
  Waarop zei zeiden “Wat zeg jij nou? In die tijd had je helemaal geen Shi’a”
  Waarop hij zei “Waarom zijn jullie er vandaag dan wel, en wat doen we hier dan nu nog?”

  lol

 61. 62 Abdullah 4 juli 2007 om 10:38000000 am

  @piet
  Ik gebruik alleen hadiths die door jullie als sahih wordt genomen, dus vooral uit sahih bukhari en muslim. Dat jij de hadiths persoonlijk niet kent heb je vooral aan jezelf te wijten.

  Oh, en voor je leuke mopje, in de tijd van de profeet vzmh bestonden de shia wel 😀

  Quran 98:7
  Muhammad bin Ali narrates in Tafsir ibne Jarir, Volume 33 page 146 (Cairo edition) that the Prophet (saww) said:
  “The best of creations are you Ali and your Shi’as”.

  Overgeleverd met 3 isnaads. meschien moet je in je eigen boeken duiken voordat je een flauwe grap probeert uit te brengen?

  Dit geldt voor iedereen hier, als je niks nuttigs hebt toe te voegen, of geen tegenargumenten hebt, schrijf dan liever niks.

 62. 63 sji'iet ahlulbayt as 4 juli 2007 om 3:34000000 pm

  abdullaah, heb iraakse vrienden, één v hen is ook sterk in argumenten geven en bewijzen uit quran en sunnihadith, maar z’n nederlands is nogal zwak: v hem leer ik ook veel bij alHamdulillah

  ja, Abdullah, alHamdulillaah da je hebt gezien dak bewijskes voorlegde, ’t is da broeder ibrahim beweert dak alleen maar bla bla bla zeg en nikske te vertellen heb

  vraag me nog altijd af waar de salafis nu zijn da gij indiscussie wilt gaan

  salukes

 63. 64 sji'iet ahlulbayt as 4 juli 2007 om 3:39000000 pm

  moge Allahswt jou belonen broeder abdullah

  salukes

 64. 65 Ibrahim 4 juli 2007 om 8:50000000 pm

  Assallaamu 3Aleykum,

  Ik denk dat de selefie broeders met nuttigere zaken bezig zijn dan deze discussie, maar goed ik heb even wat dingetje na gecheckt in de tafsier van “Abd ar-Rahman ibn Saalih as Sadiy”. En in de tafsier van “ibn Kathier”.Hier vindt ik niks van wat je zegt over shia. En wat is de betekenis van het woord shia???

 65. 66 Abdullah 4 juli 2007 om 9:30000000 pm

  @Ibrahim
  Als je goed mijn post leest dan zie je precies waar ik de tafsir vandaan heb, en dat is NIET ibn Kathier; er bestaan meerdere tafsirs en ibn kathier is zeker niet de beste.

  Shia betekent letterlijk “volgeling.” Maar als we praten over shia in de islam, dan zijn het de volgelingen van ahlul-bayt (dus de profeet vzmh, en de rest). Het staat toch ook in jullie boeken dat we ahlul-bait moeten volgen?
  Sahih Muslim Book 031, Number 5920:
  The prophet said:
  but I am leaving among you two weighty things: the one being the Book of Allah in which there is right guidance and light, so hold fast to the Book of Allah and adhere to it. He exhorted (us) (to hold fast) to the Book of Allah and then said: The second are the members of my household I remind you by Allah to the members of my family (ahlulbait) , I remind you by Allah to the members of my family (ahlulbait) , I remind you by Allah to the members of my family (ahlulbait)

  Goed, ik heb nu 2 vragen van je beantwoord, en jij nog geen. Zullen we geen rondjes erom heen draaien en gewoon “Straight to the point” gaan? Als je momenteel niet zoveel tijd hebt, gelieve dan niet posten, doe onderzoek en kom dan met een passende antwoord ipv telkens losse vragen te stellen en niks proberen te beantwoorden.
  Wasalaam

 66. 67 Ibrahim 4 juli 2007 om 10:27000000 pm

  Salam,
  ik weet dat het volgeling betekend maar dat wilde ik even van jou horen, want wij zijn ook volgelingen van Ali (ra). Hij was een man van kennis en volgde de soennah en de Qor’aan. Gewoon zoals het hoort.
  En je moet de tafsier goed intrepeteren. En niet letterlijk het woordje shia pakken en dan zeggen zie je wel wij zitten op de goeie weg. Ik heb al onderzoek gedaan en navraag en de meeste mensen die ik vroeg over de shia begonnen spontaan te lachen toen vertelde ik wat je had gezegd en toen begonnen ze nog harder te lachen. Ze vertelde mij zo proberen ze je om de tuin te leiden met verkeerde interpretaties en verder gingen ze er niet op in. Ze advieseerde mij om mijn tijd nuttiger te besteden.

 67. 68 Abdullah 4 juli 2007 om 11:42000000 pm

  @ibrahim
  Goede advies van je broeders, i.p.v. een goed tegenargument te geven, zeggen ze “Ga er niet op in.” Doet mij denken aan het begin van Islam, toen lachten sommigen stammen ook de profeet vzmh uit. Trouwens, de adviezen die je kreeg gaan ook de koran tegen:

  [49:6]O gij gelovigen, indien een slecht persoon u nieuws brengt, onderzoekt het nauwkeurig opdat gij sommige mensen niet in onwetendheid schaadt en naderhand spijt krijgt van hetgeen gij hebt gedaan.

  In je vorige posts had je beloofd om een goed onderbouwde tegenargument te geven; was dat het dus? Dat mensen lachen en je adviseren om niet verder te praten?

  Maar goed, ik ben niet anders gewend, als ik zo terugdenk aan mijn discussies die ik in het verleden heb gehad. Ik neem aan dat je geen antwoord kunt geven. =)

 68. 69 sji'iet ahlulbayt as 5 juli 2007 om 12:58000000 am

  das het advies: niet op ingaan; denk da die broeders vrezen da de waarheid boven water komt???? waarom niet ingaan??? en je luistert braafjes nr die broeders??? als die interpretatie verkeerd is, waarom hebben ze jou de juiste interpretatie niet gegeven???

  blijkbaar hebben die broeders jou helemaal ni geholpen, toffe broeders heb je

  salukes

 69. 70 Ibrahim 5 juli 2007 om 10:50000000 am

  Assallaamu 3Aleykum,

  Je heb er niet zoveel van begrepen denk ik . Shia betekend volgeling, dus in de tafsier staat eigenlijk Ali en zijn volgelingen. Wie waren Ali zijn volgelingen de mensen die met hem waren en ook die mensen die tegen de Khawarij vochten. Dat waren gewoon de rechtgeleide mensen van die tijd die Qor’aan en Soennah volgde. Kijk je haald een tafsier aan en er staat het woordje shia in en je zegt zie je wel wij zijn de recht geleide, want wij zijn de volgelingen van Ali (ra). Daarom zei ik ook je heb het verkeerd geinterpreteerd. Wij waren in die tijd ook de volgelingen van Ali (ra), want hij was toen de Khaliefah. En de recht geleide persoon van kennis. Daarom begonnen die broeders ook te lachen. En adviseerde ze mij om er niet te veel aandacht aan te besteden.
  Ik hoop dat je het nu wel goed heb begrepen.

  wa Sallaam

 70. 71 Abdullah 5 juli 2007 om 12:22000000 pm

  Ik denk dat jij het verkeerd hebt begrepen. Lees de tafsir nog een keer:
  Quran 98:7
  Muhammad bin Ali narrates in Tafsir ibne Jarir, Volume 33 page 146 (Cairo edition) that the Prophet (saww) said:
  “The best of creations are you Ali and your Shi’as”.

  De profeet vzmh heeft dat gezegd; dus in de tijd dat de profeet vzmh leefde en na zijn dood hebben jullie imam ali a.s. niet erkend als khalief, abu bakr wel. Dus hoe kun je dan de shia van ali a.s. zijn?

  Ik denk dat je broeders een beetje moeite hebben met geschiedenis op een chronologische volgorde te zetten.

 71. 72 sji'iet ahlulbayt as 5 juli 2007 om 12:58000000 pm

  abdullah laat hem meskien (sukkelaar in het marokkaans dialect), hij is dr die salafis gebrainwashed en zal hen eerder geloven. salafis draaien toch alles nr hun hand en als er een hadith ni nr hun goesting is, dan is die mawdu’ of ze kennen hem ni. ‘k ken hun soort al langer dan vandaag abdullah.

  ibrahiem is ni alleen er zijn nog velen masaakien (marokkaans dialect)

  salukes

 72. 73 oem_moesa 6 juli 2007 om 10:29000000 pm

  De ware miskien ben jij…

 73. 74 Faarisul Qalam 7 juli 2007 om 5:05000000 am

  Bismilaahi rahmaani raheem

  Asalaamulaahi 3aleeykum 3alaa man taba3al houdaa

  Beste mensen hou jullie bezig met het geen jullie van nut kunnen zijn Allaah heeft gezegd in de qoraan huwa samaakumul mouslimoun en hij(ALLAH) heeft jullie mouslimoun genoemd.

  Yaa ayuhal ladiena amanu taqulaah haqa tuqaatih walaa tamutunna ilaa wa antum…..salafiyoen???? MOUSLIMOEN
  Oh jullie gelovigen vrees Allah hoe hij dient gevrezen te worden en jullie zullen niet sterven tot jullie muslimoun zijn geen salafiyoen geen wahabiyoen…..

  Bilaahi 3aleeykum is dat het geen waar jullie om worden gevraagd????? wat is een selefie en waarom heb je jezelf geen selefie genoemd???? al mag je je zelf salafie noemen dit gaat jou niet naar het paradijs brengen. al mag je jezelf shi3i noemen shinwi hizbi holandi spanyoli….. dit gaat jullie echt niet verder helpen.

  Wij moeten wel weten dat manhadj asalaf en ik zeg ASALAF niet asalafiii de juiste manhadj is dat we de qoraan en de soennah moeten begrijpen volgens het begrip van de vrome voorgangers. maar over jezelf salafie noemen dat is een ander discussie…

  Hou jullie gewoon bezig met het geen jullie van nut kunnen zijn.
  En aan degene die de onderwerpen bepaald. mocht je dit niet met opzet hebben gedaan Moge Allah jou tot zijn prachtigste dienaren laten behoren mocht je dit met opzet hebben gedaan wat ik betwijfel moge Allah mij en jou leiden en ons verstand rechtzetten maar aub probeer niet zulke topics te plaatsen dit zorgt voor verdeeldheid

  je moest eens weten hoeveeel onder ons nu zondes zijn begaan door het geen hun vingers hebben gezaaaid(het typen)dit brengt alleen maar fitan met zich mee, Allah heeft ons geleerd in de qoraan dat we de volgende dou3a moeten verichten:

  Rabanaa laa tadj3alna fitnatan lil ladiena amanu, ons Heer laat ons geen fitnah zijn voor degene die geloven. waarom denk je ???? omdat

  Allah heeft gezegd: innal ladiena fatanul mouminiena thumma lam yatuubu fa lahum 3adaabu djahanam wa lahum 3adaabul hareeeq, en degene die een fitnah zijn of veroorzaken voor de gelovigen en geen berouw tonen, voorwaar zij krijgen de bestraffing van de hel en een zeer kwellende bestraffing.

  trek hier een leer uit en dit geld voor iedereen ook degene die een ander probeert te vernederen of problemen zaait. en Sjiieeet Allahyi djaziek ik denk dat er genoeg sjieetische forums zijn je voelt je hier niet thuis ga dan moge Allah mij en jou leiden.

  3abdun da3eef

 74. 75 Abdullah 7 juli 2007 om 12:41000000 pm

  Faaris zegt:
  “Wij moeten wel weten dat manhadj asalaf en ik zeg ASALAF niet asalafiii de juiste manhadj is dat we de qoraan en de soennah moeten begrijpen volgens het begrip van de vrome voorgangers.”

  Je plaats een geheel subjectieve post (zonder enige beredenering, bewijzen, etc.) en dan moeten we geloven dat het de juiste manhadj is. Natuurlijk xD

 75. 76 Ibrahim 7 juli 2007 om 7:30000000 pm

  Ik vond dit zo een goed stuk en dacht dat het wel goed zou zijn als het hier ook geplaatst zou worden. Met dank aan broeder Abu Abdelsalaam. Moge Allah hem het goede schenken amien.

  Abu Abdelsalaam
  Jul 7th, 2007 at 2:23u pm
  Kennismaking met Shiecah

  Alle lof zij Allah en vrede en zegeningen zij met de laatste der Boodschappers, Mohammed

  Er wordt vaak beweerd dat de overtuiging van de Sjiieten niet zo veel verschilt van die van Ahl us-Soennah wal Djamaacah en dat Ahloe as-Soennah uit haat en nijd de Sjiieten zwart proberen te maken en roddels en leugens over hen verspreiden. Maar dankzij de zendingsdrift en de ontwikkelingen op het gebied van Sjiietisch drukwerk, is het een stuk makkelijker geworden voor ons om prominente boeken van de Shiecah te bemachtigen. Dit biedt ons een uitgelezen kans hun valse doctrines uit de doeken te doen uitgaande van hun eigen boeken waar zij geen afstand van durven te nemen.

  En natuurlijk zijn wij de beroerdste niet als de Sjiieten afstand willen nemen van de door hun geleerden gedane uitspraken, maar dan moeten zij wel openlijk deze boeken verwerpen en de schrijvers ervan veroordelen. In afwachting hiervan zullen wij rustig verder gaan met het ontsluieren van hun ware gezicht.

  De oorsprong van hun overtuiging

  De Sjiieten geven zelf te kennen dat de stichter van de Sjiietische stroming een jood was, genaamd Ibnoe Saba’ en dat cAli (moge Allah tevreden met hem zijn) de volgelingen van deze man heeft verbrand en afstand heeft genomen van zijn afgedwaalde ideeen. [1]

  De Sjiieten zien de soennieten als Koeffaar

  Zij zeggen: “Wij en zij (Ahl us-Soennah) hebben niet dezelfde god, noch dezelfde Profeet, noch dezelfde imam, want zij beweren dat hun Heer Degene is wiens Profeet Mohammed heette en de Kalifah daarna Aboe Bakr. Wij erkennen noch deze Heer, noch deze Profeet, want wij geloven dat de Heer die Aboe Bakr als opvolger van Zijn Profeet aanvaardt, niet onze Heer is en ook is Diens Profeet niet onze Profeet.” [2]

  Zij zeggen: “Het verwerpen van één van onze twaalf imams is net als het verwerpen van alle Profeten.” [3]

  Zij zeggen: “Wie één van onze twaalf imams verwerpt is een afgedwaalde ongelovige die in aanmerking komt voor de eeuwige Hel.” [4]

  Allah volgens de Sjiieten

  Zij zeggen: “(Het woord) ‘Ah’ is één van de Schone Namen van Allah. Wie ‘Ah’ zegt, heeft Allah opgeroepen.” [5]

  Zij zeggen: “Allah bezoekt al-Hoessayn ibnoe cAli, geeft hem een hand en gaat met hem zitten op een ligstoel.” [6]

  De Koran volgens de Sjiieten

  Zij zeggen dat de Edele Koran gewijzigd is en dat de echte Koran in het bezit is van hun verwachte Mahdi. [7]

  Zij zeggen dat het zinsdeel “Aal Mohammed wa Aal cAli” uit de Koran is geschrapt” [8]

  Zij zeggen: “Er bestaat een Soerah met de naam ‘al-Wilaayah’ die als volgt begint: ,,O jullie die geloven, gelooft in de beide lichten…” En het is cOthmaan ibnoe cAffaan die deze Soerah heeft doen vervallen.” [9]

  Zij zeggen: “Leert jullie vrouwen Soerat Yoesoef niet en leest het niet aan hen voor, want deze Soerah staat vol van fitan (zaken die tot wanorde en anarchie leiden).” [10]

  De Profeet volgens de Sjiieten

  Zij zeggen dat cAli dapperder is dan de Profeet (vrede zij met hem) en dat de Profeet (vrede zij met hem) dapperheid niet in zich heeft.” [11]

  Zij zeggen: “De Profeet (vrede zij met hem) gaf altijd, voor het slapengaan, Faatimah een kus tussen haar borsten.” [12]

  Al-Hassan, de kleinzoon van de Profeet, volgens de Sjiieten

  Zij zeggen: “Al-Hassan ibnoe cAli is degene die de gelovigen schande heeft aangedaan door de eed van loyaliteit af te leggen aan Moecaawiyyah.” [13]

  De vrouwen van de Profeet volgens de Sjiieten

  Zij zeggen: “cAa’ishah is na de dood van de Profeet (vrede zij met hem) ongelovig geworden evenals een groot aantal van de metgezellen.” [14]

  Zij zeggen: “cAa’ishah heeft ontucht gepleegd.” [15]

  Zij zeggen: “cAa’ishah en Hafsah wilden samen de Profeet (vrede zij met hem) gif te drinken geven.” [16]

  De metgezellen volgens de Sjiieten

  Zij zeggen: “Alle metgezellen, uitgezonderd drie, zijn na de dood van de Profeet (vrede zij met hem) ongelovigen geworden, waaronder Aboe Bakr, cOmar, cOthmaan, Khaalid ibnoel Walied, Moecaawiyyah en al-Moeghirah ibnoe Shoecbah.” [17]

  Zij zeggen: “Tot onze overtuiging behoort het zich distantiëren van de vier afgoden; Aboe Bakr, cOmar, cOthmaan en Moecaawiyyah. Ook behoort het tot onze overtuiging zich te distantiëren van de vier vrouwen; cAa’ishah, Hafsah, Hind en Oem ul-Hakam en iedereen die hen volgt. Ook moeten wij geloven dat deze personen de meest slechte schepsels van Allah op aarde zijn en dat het geloven in Allah, Zijn profeet en Zijn Imams niet mogelijk is zonder afstand te nemen van hun vijanden.” [18]

  Zij zeggen: “Aboe Bakr en cOmar zijn ongelovigen en degene die hen liefheeft is ook een ongelovige.” [19]

  Zij zeggen: “De reden waarom de Profeet (vrede zij met hem) Aboe Bakr koos als reisgezel voor zijn emigratietocht is omdat hij bang was dat als Aboe Bakr achter zou blijven, hij de ongelovigen van Qoeraysh naar de Profeet (vrede zij met hem) zou leiden.” [20]

  Zij zeggen: “Wanneer onze Mahdi komt, zal hij Aboe Bakr en cOmar weer tot leven brengen, kruisigen en verbranden. Ook zal hij cAa’ishah tot leven brengen en haar straffen.” [21]

  Wordt vervolgd…

  [1] Firaaq ush-shiecah van Nobochtie, blz. 22; Ikhtiaar Macrifat ur-Ridjaal van Toesi, blz. 107.
  [2] Al-Anwaar An-Noecmaaniyyah van Nicmatullah al-Djazaa’iri, boekdeel 2, blz 278.
  [3] Manhadj an-Nadjaat van al-Faidh al Kashaanie blz. 48.
  [4] Haq ul-Yaqeen van cAbdullah Shibr, boekdeel 2, blz. 189.
  [5] Moestadrak al-Wasaa’il van an-Noeri at-Taboersie, boekdeel 2, blz. 148.
  [6] Sahiefat ul-Abraar van Mirza Mohammed at-Taqiyy, boekdeel 2, blz. 140.
  [7] Hier volgen de namen van een aantal grote Sjiietische geleerden die menen dat de Koran gewijzigd is:

  * cAli ibnoe Ibraahiem al-Qoemmie
  * Nicmatullah al-Djazaa’iri
  * Al-Faidh al Kashaanie
  * Ahmed at-Taboersie
  * Mohammed Baaqir al-Madjelisi
  * Al Moefied

  * cAdnaan al-Bahraani
  * An-Noeri at-Taboersie
  * Habiebullah al-Khoe’ie
  * Mohammed ibnoe Yacqoeb al-Kolienie
  * Mohammed al-cAyaashi

  [8] Manhadj al-Baraacah van Habiebullah al-Khoe’ie, boekdeel 2, blz. 216.
  [9] Fasl ul-Khitaab fi Tahriefi Kitaab Rabb il-Arbaab van An-Noeri at-Taboersie, blz. 18.
  [10] Al-Foeroec min al-Kaafie van Al-Kolienie, boekdeel 5, blz. 516.
  [11] Al-Anwaar An-Noecmaaniyyah van Nicmatullah al-Djazaa’iri, boekdeel 1, blz. 17.
  [12] Bihaar ul-Anwaar van al-Madjelisi boekdeel 43 blz 78.
  [13] Ridjaal Al-Koshi van al-Koshi, blz. 103.
  [14] Ash-Shihaab ath-Thaaqib van Yoesoef al-Bahraani, blz. 236.

  [15] As-Siraat ul-Moestaqiem van Zain ud-Dien an-Nabaati al-Bayaadhi, boekdeel 3, blz. 165.
  [16] As-Siraat ul-Moestaqiem van Zain ud-Dien an-Nabaati al-Bayaadhi, boekdeel 3, blz. 168.
  [17] Ar-Rawdah min al-Kaafi van Al-Kolienie, boekdeel 8, blz. 245.
  [18] Haq al-Yaqeen van Al-Madjelisi blz 519.
  [19] Bihaar al-Anwaar van Al-Madjelisi boekdeel 69 blz 137-138.
  [20] Tafsier al-Borhaan van Haashim Al-Bahraani.
  [21] Ar-Radj3ah van Ahmed al-Ahsaa’ie blz 116, 161.

   

  Kennismaking met Shicah (2)

  Alle lof zij Allah en vrede en zegeningen zij met de laatste der boodschappers, Mohammed

  Het overdrijven in het prijzen van cAli (Moge Allah tevreden met hem zijn)

  Zij zeggen: “Allah heeft de Boodschapper (vrede zij met hem) tijdens de nacht van Micraadj toegesproken met de stem en de taal van cAli ibn Abi Taalib (moge Allah tevreden met hem zijn).” [1]

  Zij zeggen: “cAli ibn Abi Taalib(moge Allah tevreden met hem zijn) is degene die de mensen over het Paradijs en de Hel zal verdelen, zo zal hij de inwoners van het Paradijs, het Paradijs doen binnentreden en de inwoners van de Hel, de Hel doen binnentreden.” [2]

  Zij zeggen: “Allah zal degene die cAli heeft gehoorzaamd het Paradijs doen binnentreden, ook al heeft hij Allah niet gehoorzaamd. En Allah zal degene die cAli ongehoorzaam is geweest de hel doen binnentreden, ook al heeft hij Allah gehoorzaamt.” [3]

  Zij zeggen: “Allah heeft geen profeet gestuurd, of Hij heeft hem uitgenodigd bereidwillig of gedwongen te geloven in al-Wilaayiah (gezag) van cAli (moge Allah tevreden met hem zijn).” [4]

  Zij zeggen: “cAli zal het Paradijs eerder betreden dan de Profeet (vrede zij met hem).” [5]

  Zij zeggen: “De donder is een zaak van jullie vriend.” Als er gevraagd wordt: “Wie wordt er bedoeld met onze vriend?” Dan antwoordden zij: “De leider der gelovigen cAli ibn Abi Taalib (moge Allah tevreden met hem zijn).” [6]

  Zij zeggen: “Eenieder die cAli ongehoorzaam is, is een ongelovige en wie iemand boven cAli plaatst, treedt daarmee buiten het geloof.” [7]

  Het plaatsen van hun Imams boven de profeten

  Zij zeggen: “Onze twaalf imams zijn beter dan alle profeten en boodschappers (vrede zij met hen).” [8]

  Zij zeggen: “De imams van Shicah hebben kennis van het verleden en de toekomst en niets ontgaat hen en zij gaan enkel en alleen dood als zij dat willen.” [9]

  Zij zeggen: “Er doen zich tussen ons en Allah zaken voor die niet weggelegd zijn voor vooraanstaande engelen en gezonden profeten.” [10]

  Zij zeggen dat Allah, Zijn engelen, de profeten en de gelovigen het graf van de leider der gelovigen cAli ibn Abi Taalib (moge Allah tevreden met hem zijn)bezoeken.” [11]

  Zij zeggen: “Het lichaam van onze Mahdi is een joods lichaam.” [12]

  Hun zogenaamde Mehdi

  Zij zeggen: ,,onze Mehdi zal de heilige moskeeen in Mekkah en Medinah verwoesten, hij zal naar de wet van Aali David oordelen, Allah in het Hebreeuws toespreken en zal eenderde van de wereldbevolking doden.” [13]

  Zij zeggen: ,,onze Mehdi zal terug komen om wraak te nemen op onze moslim vijanden en zal vrede sluiten met de Joden en de christenen.” [14]

  Het aanbidden van graven

  Zij zeggen: ,,Het bezoeken van het graf van al-Hoessain Ibnoe Ali (moge Allah tevreden met hem zijn) is beter dan het verrichten van de bedevaart naar het heilige huis van Allah.” Het is zelfs zo dat de bezoekers van het graf van al-Hoessain allemaal rein zijn, terwijl onder de bedevaarders naar Mekka zich bastaardkinderen bevinden.” [15]

  Zij zeggen: ,,Karbalaa is de meest heilige islamitische plek die er is, het is zelfs heiliger dan Mekkah, Medinah en Bait al-Maqdes.” [16]

  Zij zeggen: ,,Het eten van de aarde van het graf van al-Hoessain is een genezing voor alle ziektes.” [17]

  De haat die zij hebben jegens de inwoners van Mekkah en Medinah

  Zij zeggen: ,,de inwoners van Mekkah begaan openlijk Kufr (ongeloof) en de inwoners van al-Madinah zijn zeventig keer erger dan de inwoners van Mekkah.” [18]

  Hun geloof is Taqiah [19]

  Zij zeggen: ,,degene die ons geloof geheim houdt, zal door Allah geëerd worden en degene die ons geloof bekendmaakt, zal door Allah vernederd worden.” [20]

  Zij zeggen: ,,Hij heeft geen geloof, degene die geen Taqiah heeft.” [21]

  Zij zeggen: ,,Alle mensen zijn bastaards, behalve ash-Shicah.” [22]

   

  [1] Kashf al-Yaqeen fi fadaa’ili Amieril-moe’minien, Hassan Ibnoe Yoessef al-Mottahar al-Hillie, blz. 229.
  [2] Basaa’ir ad-Dardjaat, As-Saffaar, boekdeel 8, blz 235.
  [3] Kashf al-Yaqeen fi fadaa’ili Amieril-moe’minien, Hassan Ibnoe Yoessef al-Mottahar al-Hillie, blz 8.
  [4] Al-Asraar al-calawyah, Mohammed al-Mascoedi, blz. 190.
  [5] cIllal ash-Sharaa’ic, Ibn Babaweeh al-Qommie, blz. 205.
  [6] Al-Ikhtissas, Al-Moefied, blz 327.
  [7] Bishaarat al-Moestaffah, Shicat al-Mortadhah, boekdeel 2, blz. 79.

  [8] Al-Anwaar An-Nocmaaniyyah van Nicmat-Ullah al-Djazaa’iri, boekdeel 3, blz. 308.
  [9] Oessoel al-Kaafi, al-Koleenie, boekdeel 1, blz. 258 en 260.
  [10] Tahrier al-Wasielah, al-Khomaynie, blz. 94.
  [11] Al-Foeroec min al-Kaafie, Al-Koleenie, boekdeel 4, blz. 580.
  [12] Al-Imaam al-Mahdi, Mohammed al-Qazwinie, blz. 53.
  [13] Bihaar al-Anwaar van Al-Madjelisi boekdeel 52 blz 338, Oessoel al-Kaafi van al-Koleenie boekdeel 1 blz 397.
  [14] Bihaar al-Anwaar van Al-Madjelisi boekdeel 52 blz 376.

  [15] Bihaar al-Anwaar van Al-Madjelisi boekdeel 98 blz 85.
  [16] Masaabih al-Djinaan van 3abbas al-Kashaanie blz 360.
  [17] Al-Mazzaar van al-Mofied blz 125.
  [18] Oessoel al-Kaafi van al-Koleenie boekdeel 2 blz 410.
  [19] Taqiah staat voor het achterhouden van de waarheid.
  [20] Oessoel al-Kaafi van al-Koleenie boekdeel 2 blz 222.
  [21] Oessoel al-Kaafi van al-Koleenie boekdeel 2 blz 217.
  [22] Ar-Rawdah Mina al-Kaafi van Al-Koleenie boekdeel 8 blz 285.

   

  Als de Shia’a al deze kufr geloven en een compleet ongeldige ‘aqiedah belijden, wat heeft het dan nog voor zin om met hen te discussieren?

  Blijf ver van hen en zie ze nooit als broeders,

  Ze zullen jou ook nooit als broeder zien ook al zeggen ze van wel.

  AtTaqiah (vorm van liegen) is immers onderdeel van hun geloof.

  Zoals een van de geleerden van ahl asSunnah heeft gezegd:

  “We verschillen van mening met de Shi’a in 2 zaken: De Quraan en de Sunnah (m.a.w. de gehele godsdienst).
  Het Shi’isme is een andere godsdienst dan de Islaam”

 76. 77 Abdullah 7 juli 2007 om 8:40000000 pm

  @ibrahim

  en nog steeds heb je geen antwoorden gegeven..

 77. 78 Faarisul Qalam 8 juli 2007 om 3:46000000 am

  Asalaamulaahi 3aleeykum

  Abdullah als je wat 3aqeedah en manhadj had gestudeerd dan zou je dit moeten weten dat de manhadj van de vrome voorgangers het geen is dat wij moeten volgen. iplv doen alsof je het beter weet.

  de soennah legt de qoraan uit. wat is soennah? alles wat de boodschapper saw heeft gezegd, gedaan, aanbevolen, stilzwijgend goedgekeurd. De boodschapper saw heeft gezegd: de beste gemeenschap is mijn gemeenschap(metgezellen) dan degene die erna komen dan degene die daarna komen(volgelingen, taabi3ien)

  en deze drie generaties zijn de salafu saalih of sallaf of vrome voorgangers. kan je trug vinden in de meeste ahadieth boeken en check vooral riyaad asaalihien door saheehayn om jouw werk te verlichten. waarom volgens het begrip van de vrome voorgangers omdat zij de sahaaba degene zijn die aanwezig waren tijdens de openbaringen,

  weten waarom er een vers werd geopenbaard zij de profeet saw hebben gezien, gehoord, mee gesproken, meegeleefd, gevochten,… en bepaalde verzen zijn geopenbaard omdat de metgezellen hiermee te maken hadden en omdat Allah hun heeft vermeld in de qoraan meerdere malen. voorbeeld radiyalaahu 3anhun raduhu 3anh, Allah is tevreden over hun en zij over hem. en nog vele andere verzen en ahadieth.

  Daarom de manhadj assallaf dus de manhadj van de vrome voorgangers dus de qoraan en de soennah volgens het begrip van deze mensen. ik wil je echt duidelijkere bewijzen en meer doorgeven met vermelde bronnen maar ik heb daar niet echt veel tijd voor en is ook allemaal niet nodig dit is meer dan genoeg anders kom jij maar met bewijzen.

  Astawde3akalaah

 78. 79 Abdullah 8 juli 2007 om 10:52000000 am

  @Faarisul Qalam

  The Messenger of Alláh – may Alláh bestow peace and benedictions upon him and his Progeny – said: “Verily, I am leaving behind two precious things (thaqalayn) among you: the Book of God and my kindred (`itrah), my household (Ahl al­Bayt), for indeed, the two will never separate until they come back to me by the Pond (of al­Kawthar on the Judgement’s Day).”

  Hoe is je engels? Laat het maar weten als je een vertaling nodig hebt.

  Sahih Muslim Book 031, Number 5920:
  but I am leaving among you two weighty things: the one being the Book of Allah in which there is right guidance and light, so hold fast to the Book of Allah and adhere to it. He exhorted (us) (to hold fast) to the Book of Allah and then said: The second are the members of my household I remind you by Allah to the members of my family (ahlulbait) , I remind you by Allah to the members of my family (ahlulbait) , I remind you by Allah to the members of my family (ahlulbait)

  Wat geeft de profeet vzmh hier aan? Dat we ahlalbait moeten volgen toch? Geen een teken van abu bakr en co toch? Wat betreft enkele sahaba.. waarom zijn er hadiths dan die zeggen dat de sahaba tegen de islam worden na de dood van de profeet vzmh? Lees maar:
  http://www.nebras.net/truth/data/sahabah_hell.htm

  Sahih Bukhari Volume 8, Book 76, Number 585:
  “On the Day of Resurrection a group of companions will come to me, but will be driven away from the Lake-Fount, and I will say, ‘O Lord (those are) my companions!’ It will be said, ‘You have no knowledge as to what they innovated after you left; they turned apostate as renegades (reverted from Islam).”

  hmm de companions (sahaba) en hell.. Heb ik nu genoeg bewijzen geleverd? Als je oprecht bent dan onderzoek je dit allemaal.

 79. 80 Faarisul Qalam 9 juli 2007 om 4:57000000 am

  Bismilaahi rahmaani raheem,

  Ooow oow subhaanAllah je bent sjiieeet nu weet ik waarom ik dacht dat je soeniet was anders ging ik echt niet met jou in discussie.

  Nog iets ik begrijp niet waarop sommige mensen en dit voor iedereen een grote mond durven optrekken en discusieren alsof ze het beste weten terwijl ze geen woord Arabisch kunnen. Vanwaar halen ze dan hun kennis???? het Nederlands, Frans en Engels????? en hiermee de prediker gaan uithangen????? subhaanallah 3aza wa djal.

  Wees nederig mensen wees nederig en haal jullie kennis uit het Arabisch en uit boeken WALAAHI UIT BOEKEN iplv bij sheikh google.

  hadaani wa iyaaakum.

 80. 81 Abdullah 9 juli 2007 om 11:21000000 am

  Wie heeft tegen je gezegd dat ik geen arabisch kan? Wees oprecht en beantwoord op de bovenstaande hadiths, ALS je oprecht bent.

 81. 82 Behroez 21 oktober 2007 om 3:48000000 pm

  salaam alaikum, goede discussie. De waterdichte argumenten van broeder Abdullah en broeder Abdu Abdelsalaam, beide aan de andere kant van dezelfde munt, bewijzen één ding. Volg nooit een jamaat blijf zelfstandig vertrouwend op Allah en de Koran, het is duidelijk dat gelijk na de dood van de Heilige Profeet de Oemma in een … … veranderde door zich op te splitsen en elkaar met hadiths om de oren slaand het koord van Allah heeft losgelaten. Ik ben geen sunni omdat uit mijn eigen onderzoek is gebleken dat Oemar een bedenkelijk personage was, zie hiervoor ook Abdullah’s uitstekende onderzoek.

  Ik kan hier onder andere aan toevoegen Bukhara 10:80,81 in samenspel met Bukhara 31:1 waaruit duidelijk blijkt dat de gewoonte van het tijdens de maand Ramadam reciteren van de gehele Koran als Tarawih gebeden (hetgeen door de gehele sunni-wereld als een sunna van de Heilige Profeet wordt beschouwd) niet alleen een uitvinding van Oemar is (B. 31:1) maar ook nog eens direkt ingaat tegen de wens van de Heilige Profeet (B.10:80,81). Sowieso hoe kan een man die totaal geen controle over zijn eigen emoties heeft (hij dreigde een ieder zijn hoofd af te slaan die durfde zeggen dat de Heilige Profeet overleden was, na Diens dood) toch in vredensnaam Khalif worden….?

  Ook de keuze van Abu Bakr is uiterst bedenkelijk, hij was gekozen door een delegatie van oudere Mekkanen (een volk die de Heilige Profeet het leven in Mekka onmogelijk maakte en pas na de inname van Mekka zich bekeerde) zonder dat er afgevaardigde van Medina bij aanwezig waren, de stad die de Heilige Profeet verkoos om in te wonen tot aan zijn dood boven het verradelijke Mekka…! Ik ben ook geen shia, hoe kan ik achter een stroming staan die meisjes laat stenigen alleen omdat ze verliefd worden op een jongen anders dan de viese oude man die haar vader voor haar uitgekozen heeft?

  STENIGEN KOMT NIET VOOR IN DE KORAN!!!!! Ik weet dat jullie nu weer aan gaan komen met hadith over stenigen. Maar als de Koran het woord van GOD (!!!) een andere straf voorschrijft voor overspel hoe kun je dan in hemelsnaam een hadith overgeleverd en opgeschreven door mensen boven het woord van GOD stellen…? Bovendien waar blijft het :in de naam van de Erbarmer, de Barmhartige, waarmee de meeste Sura’s in de Koran beginnen in deze en andere praktijken? De Koran zegt herhaardelijk :opdat u hierover na zult denken.

  Vervolgens zeggen de mullah’s zowel sunni als shia dat je niet mag nadenken maar de schriftgeleerden moet volgen!!! Schriftgeleerden die jaren na de Heilige Profeet het daglicht pas zagen! Nee broeders wees geen sunni,shia of wat dan ook maar wees een mens die tracht Allah te dienen zoals de Koran dat aangeeft (en gebruik je eigen verstand voor de interpretatie, waarom anders hebben wij verstand gekregen van Allah zelf?). Er zijn vele dingen die ik hier kan aandragen maar te lange artikelen worden niet echt gelezen dus laat ik het hierbij. Moge het levenswerk van de Heilige Profeet uit de klauwen van de … mullah’s met hun stromingen gered worden Amin.

 82. 83 Abu Muawiyah Mohamed ibn Hussein 21 oktober 2007 om 6:15000000 pm

  Salaam alaikoem broeders en zusters in de islam,

  Inal hamdoeliaah, wasalatoe wasalaam ala rasoelilaah Moehammed ibn Abdoelaah sallahoe aleyhie w3asalam.

  Wat ik tot nu toe heb opgemerkt is dat de rafidis (mensen diezichzelf shia noemen (shia is een te mooi woord voor dit soort achterlijke mensen)) hier de salaam niet geven aan ons. Maar ook op andere forums,maar gair inshallah.

  a behroez hoor is yaa rafidi, Abubakar radialahoe anhoe heeft als eerste de islam aanvaard dan vervolgens Ali radialahoe anhoe. Voor de dood van Rasoeloelaah Moehammed sallahoe aylehie wasalaam zei Hij tegen Iasha radialahoe anhaa, Zeg tegen je vader dat hij het gebeld moet leiden, Ze Zei yaa rasoeloelaah mijn vader is te zwak om het gebede te leiden (hij huilt te veel als hij de koran leest). DE profeet sallahoe aylehie wasalam herhaalde voor het 2de keer en ze zei nog is me vader is te zwak. Rasoeloelaah sallahoe 3leyhie wasalaam zei voor het 3de keer en toen was ze akkoord mee gegaan. Dus wat houdt dat in dat Abubakar radialahoe anhoe het gebed moest leiden???? Maar Mashallah wat hij heeft gedaan voor ons dat weet je niet en Omar radialahoe anhoe heeft veel dignen gedaan die jij misschien nu doet. Wie heeft het voertuigenbelasting ingevoerd??? Omar IBn khattab radialahoe anhoe. Wie heeft tegen de kafiers gestreden??? en de moeafiegien??? Waarom gaf Omar radialahoe anhoe toen hij Kalief was meer bijstand aan Al-Hassan en AL-Hussein dan zijn eigen zoon Abdoelaah radialahoe anhoem.? Toen zijn zoon dat vroeg werd Omar radialahoe anhoe kwaad en zij tegen zijn zoon, heb jij vader zoals Hun vader? En heb jij een Opa sallahoe aleyhie wasalam zoals jouw Opa en een Moeder radialahoe anhaa zoals jouw moeder. Kijk at voor respect hij voor de kleinkinderen van de profeet asllahoe aleyhie wasalaam had en bovendien is Omar radialahoe anhoe getrouwd met de dochter van Ali, Oem khaltoem. Alleen omdat Omar in de Ahlul bayt zou bevinden.

  Wie heeft Othmaan, Ali, Hassan en al_Hussein radialahoe anhoem vermoord????
  Antwoord is de vervloekte rafididien die deze grote Sahabas hebben vermoord. Ze lieten Hussein radialhoe anhoem achter in de woestijs totdat de vervloekkte ibn shams hem vermoorde. En wie heeft Al-hassan radialahoe anhoe vergiftigd. Roddels gaan over dat Yazid ibn Muawiyah het heeft gedaan maar de rafidis hebben het zelf gedaan. Wie zat achter de moord van Othmaan en ALi?? de rafidien die fitnah kweekte in Ard AL-yemen en biladoel rafidieen

  Behroez ik zou tegen je zeggen voordat je aan leugenachtige zaken begint eerst een sierah leest over de rechtgeschapeen kalieven radialahoe anhoem.

  Ik noem dit soort mensen rafidis omdat zij ons wahabis noemen. Ten eerst mensen ze begrijpen niet eens wat ze uitspreken. O mensen wisten jullie dat jullie vaders het woord wahabi hebben afgeleid van het naam abdoelwahab ( slaaf van al-Wahab). Jullie spotten gewoon met de naam van Allah swt en moge Allah swt jullie straffen voor dit soort spot. amien.

  Wisten jullie dat ABubakar, Oemar en Othmaan ook in de ahlul-bayt zitten radialahoe anhoem????Abubakar radialahoe anhoe was de vader van Aisha radialahoe anhaa. Oemar radialahoe anhoe is getrouwd met de DOCHTER VAN ALI EN FATIMA RADIALAHOE ANHOEM AJMA3IEN. Je kan zo 1000000 boeken over deze grootste sahabas schrijven

  En lees dit ayah29 van Al-fath:
  29. Mohammed is de boodschapper van Allah. En zij, die met hem zijn, zijn hard tegen de ongelovigen en zachtmoedig onder elkander. Gij ziet hen zich buigen en nederwerpen (in gebed), Allah’s genade en Zijn welbehagen zoekende – Op hun aangezicht zijn de sporen van het zich ter aarde werpen. Dit is hun beschrijving in de Torah. En hun beschrijving in het Evangelie is als het zaad van koren, dat zijn scheut uitspruit, en dien versterkt, waardoor zij dik wordt en op eigen stengel komt te staan, tot vreugde der zaaiers en woede der ongelovigen. Allah heeft aan de gelovigen die goede werken doen, vergiffenis en een grote beloning beloofd.

  Zoals je hier ziet zijn ze na de koran ook in de Torah en DE Ingiel genoemd.

  En er zijn zoveel ayahaats waarin ze vermelden
  En dit Surah al-taubah ayah 40:
  40. Als gij hem (de profeet) niet helpt, voorzeker Allah hielp hem, toen de ongelovigen hem verdreven – toen hij één van de twee was – en zij beiden in de grot waren en hij tot zijn metgezel zeide: “Treur niet, want Allah is met ons.” Toen zond Allah Zijn vrede op hem neder en versterkte hem met scharen die gij niet zaagt en vernederde het woord van de ongelovigen en Allah’s woord is het allerhoogste. En Allah is Almachtig, Alwijs.

  Wie is één van de twee????? Wallah Allah swt is mijn getuige dat dit Abubakar radialahoe anhoe was. Kijk mensen is dit geen harde bewijzen dat ABuabakr radialahoe anhoe een paar was van de profeet sallahoe aleyhie wasalam.

  Sheik al-Islam Moehamed ibn Abdewahab was een nobele Sheik van ongeveer 2 eeuwen geleden, Hij (rahiemoelaah) heeft ard al-Yemen bevrijd van shirk. Moge allah swt hem belonen met zijn daad en Moge allah swt hem een djanatoel firdaus geven voor zijn daad voor ons Ummah, amien. Mensen in zijn tijd begonnen graffen aan te bidden. Moheim hij heeft ze een mooie lesje gegeven en nu is Ard al-yemen bevrijd van shirk alhamdoeliaah.

  Als je kijkt naar de ullamaas van rafidis die KAFIERS zijn verklaard, wallahi het is niet te vergeleken met deze grote geleerde als Ibn Abdelwahab. De groote onder hen heet khomeini, Hij heeft zichzelf een bijnaam genoemd, genaamd ruhoelaah. Istagfieolaah, soebhannallah kijk alleen zijn naam man. Dat zegt op zich al genoeg. Wallah deze man heeft een grote shirk begaan maar alahmdoeliaah hij is een kafier en blijft een kafier moge allah hem straffen in zijn graf en op joemal qiyyamah. Hij heeft veel dingen gezegd over de sahabas radialahoe anhoem en over de vrouwen radialahoe anhoem ajma3ien van onze onze Rasoeloelaah MOhammed sallahoe aleyhie wasalam. Soebhanallah, het is toch triest om je zelf dan een moslim te neoemn en dan de vrouwen van onze profeet sallahoe a3leyhie wasalam te vervloeken in hun salaat nog is.

  Moehiem beste broeders en zuster hier op de site ik zou maar oppassen met deze waardeloze mensen die ons ummah willen vernietigen met hun achterlijke bewijzen en zelf geschreven ahadieth en leugens over de groote mensen na onze profeten aleyhiemoe salaam. Ze hebben de ahlul bayt aangetast.

  Ze hebben zelf een selectie gemaakt van de 12 imams. Jullie mogen maken wat jullei willen a rafidis. DE beste sahabs waren :
  al-Asharatu Mubashshirun ( Beloofde Tien) is Arabische term die naar de tien metgezellen verwijst, die de profeet Muhammad sallahoe aylehie wasalam bezocht een dag en beloofde de Paradijs. De tien sahabas waren Abu Bakr, Umar, Uthman, Ali, Abdur-Rahman ibn Awf, Abu Ubaydah (Aamir), Talha, az-Zubair, Sa’d ibn Abi Waqqas, en Sa’ad ibn Zayd. Radialahoe anhoem ajma3ien.

  Voor deze grote sahabas radialahoe anhoem waren familie van Yassir radialahoe anhoem die het goede nieuws kregen dat ze naar de djanah gaan: Soemayah, Yassir en Ammar radialahoe anhoem.

  Na deze komen de Moejahied die mee deden aan de slag van badr en vervolgens ook met uhud enzo.

  Al-Hassan en Al-Hussein radialahoe anhoem heeft de profeet sallahoe a3leyhie wasalam over hen gezegd dat zei de jeud van het paradijs zullen zijn.

  DE gekste is nog dat de oprichter van de hun secte een jood was en niet eens de islam heeft aanvaard hun oorspong ligt bij de joden en dan praten ze over de grootste Hadieth overlevaar Abuhurairah radialahoe anhoe die tenminste het joodse godsdienst heeft laten liggen.

  Yaa rafidis als Jullie respect hebben voor de Profeet sallahoe a3leyhie wasalamdan moeten jullie zijn eigedommen ook respecteren: Zijn beste vrienden en Zijn vrouwen. Moge allah swt jullie leiden en degene die toch de sahabs vervloeken moge allah swt hem zelf vloeken en hem een pijnlijk straf geven dan de beschreven pijnlijke straf geven amien amien amien.

  Als jullie dit zonder vervloekingen lezen zeg ik tegen jullie Barak alahoe fiekoem voor jullie moeite anders mogen jullie van mijn part niet beschowen dat dit voor jullie bestemd was.

  En als ik een fout heb gemaakt Moge allah mij vergeven amien en als Allah swt weet het beste.

  Wasalaam alaikoem wara7matullahi wabarakatoe(niet voor de rafidis)

 83. 84 Abu Muawiyah Mohamed ibn Hussein 21 oktober 2007 om 6:27000000 pm

  Salaam alaikoem Behroez ik heb je naam op me vorige commentaar gezet. Sorry neem me niet kwalijk ik had efef snel gelezen.

  Maar omdat ik dit heb wil ik je 1 ding zeggen over de sunnah van onze profeet sallahoe aleyhie wasalam.

  Hij sallahoe alyhie wasalaam zei zelf: De islam is gebaseerd op 2 dingen: de koran het woorden van Allah soebhannahoe wata3ala en mijn sunnah.

  De koran is duidelijk maar hoe kom je aan de vertaling daarvan, door de grootste sahabas Zoals Ali radialahoe anhoe, Hij was 1 van de grootse vertaler.

  En de sunnah van onze profeet sallahoe alyhie wasalam is gebaseerd op ahadith en uitspraken van de profeet sallahoe alayhie wasalam.
  Aangezien dat de profeet sallahoe alyhie wasalam analfabeet was hebben de sahabas de ahadith geschreven en sahabas zoals abuhurairah en Muaad ibn Djabal waren de grootse ahadith overleveraars.

  Kijk Allah de meest barmhartige de genadevolle heeft in e koran vermeld bid. Maar het manier van bidden heeft onze Profeet sallahoe aleyhie wasalaam ons geleerd. En over alle dingen die verplich waren.

  Dus bahroez agie wordt niet overspoeld door niet correcte verzinsels van bepaalde mensen die zelf beweren dat zij de juiste weg van allah swt volgen terwijl ze de sahabs r.a en vrouwen van de profeet sallahoe aleyhie wasalaam uitschelden in hun bijeenkomsten.Moge allah swt dit soort mensen een pijnlijke straf geven op aarde en het hiernamaals amien.

  wasalaam alaikoem

 84. 85 Abu Muawiyah Mohamed ibn Hussein 21 oktober 2007 om 7:49000000 pm

  salaam alaikoem (niet voor de rafidi)
  Welke metgezel was beter?

  Vraag:

  Als we als neutrale persoon kijken naar de bijdrage van cAli, dan merken wij dat deze vele malen groter was dan de andere Sahaabah (metgezellen). Dit is ook het geval als we kijken naar de overleveringen die in zijn voordeel spreken. Niet slechts als strijder maar ook als visionair persoon, geleerde en kennis over de Koran. Aboe Bakr en vooral cOmar raadpleegden hem als zij iets niet wisten. Hoe komt het dan dat zij als superieur worden beschouwd aan cAli?

  Antwoord:

  Alle lof zij Allah en vrede en zegeningen zij met Zijn Boodschapper.

  Er bestaat geen twijfel over het feit dat de nobele metgezel cAli ibn Abi Taalib één van de meest wijze en vastberaden mensen was. Hij staat bekend om zijn moed en heldhaftigheid. Hij was de eerste jongere om de Islam te betreden en verbleef vervolgens, voor de Hidjrah (emigratie van de Profeet, vrede zij met hem), dicht bij de Profeet (vrede zij met hem). Toen de Profeet (vrede zij met hem) Mekka verliet, vergezeld door Aboe Bakr, bleef hij achter en sliep in het bed van de Profeet (vrede zij met hem) om zodoende de veelgodenaanbidders, die de Profeet (vrede zij met hem) wilden vermoorden, voor de gek te houden. Tot zijn gunsten behoren de volgende die genoemd zijn in de overlevering van Sahl ibnoe Sacd, die overlevert dat hij de Profeet (vrede zij met hem) op de dag van Khaybar hoorde zeggen: “Ik zal de vaandel zeker aan een man geven door wiens handen Allah de overwinning zal schenken. Zij stonden vervolgens op om te kijken wie het zou worden gegeven, hopende dat hij het zou krijgen. Toen vroeg hij: ,,Waar is cAli?” Er werd hem verteld dat hij leed aan een oogaandoening. Hij beviel dat cAli bij hem zou worden gebracht. Hij (vrede zij met hem) spuugde vervolgens in zijn ogen en hij genas onmiddellijk, alsof er niets met hem aan de hand was.” (al-Boechari en Moeslim)

  Net zoals cAli (moge Allah tevreden met hem zijn) veel gunsten en goede karaktereigenschappen had, hadden andere metgezellen ook andere gunsten en goede karaktereigenschappen. Tot de gunsten van Aboe Bakr behoort datgene wat is overgeleverd door Aboe Sacied al-Khoedriy, die zei: “De Profeet (vrede zij met hem) hield een preek en zei: “Allah heeft aan een slaaf de keuze gegeven tussen het wereldse leven en datgene wat bij Hem is, en hij koos voor datgene wat bij Hem is.” Toen begon Aboe Bakr as-Siddieq (moge Allah tevreden met hem zijn) te huilen. Waarop ik tegen mezelf zei: “Waarom huilt deze oude man omdat Allah de keuze aan een slaaf heeft gegeven tussen het wereldse leven en datgene wat bij Hem is en hij koos voor datgene wat bij Hem is?” De Profeet (vrede zij met hem) was deze slaaf, en Aboe Bakr was de meest geleerde onder ons. Hij (vrede zij met hem) zei: “O Aboe bakr, huil niet. Degene die mij het meest heeft begunstigd met zijn gezelschap en vermogen is Aboe Bakr. Zou ik een Khaliel (beste vriend) hebben genomen uit mijn Oemmah, dan zou dat Aboe Bakr geweest zijn, maar de broederschap van Islam en liefde voor hem volstaan. Laat geen deur naar de moskee open, behalve de deur van Aboe Bakr.” (al-Boechari en Moeslim)

  Tot zijn gunsten behoort het dat hij de Profeet (vrede zij met hem) gezelschap hield tijdens de Hidjra (emigratie naar Medina), Zoals Allah zegt in de Koran wat als volgt vertaald kan worden:

  “Als jullie hem (de Profeet) niet helpen: waarlijk, Allah heeft hem reeds eerder geholpen, toen degenen die ongelovig waren hen (uit Mekka) hadden verdreven, (en) hij de tweede van twee was toen zij zich in de grot bevonden, (en) toen hij tot zijn metgezel (Aboe Bakr) zei: “Treur niet, voorwaar, Allah is met ons.” Waarna Allah Zijn rust op hem deed neerdalen en Hij hem bijstand gaf met een leger dat jullie niet zagen. En Hij maakte het woord van degenen die ongelovig waren tot het laagste. En het Woord van Allah is het hoogste. En Allah is Almachtig, Alwijs.” (Soerat at-Tauwbah: 40)

  En cAmr ibn al-cAas (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd dat de Profeet (vrede zij met hem) hem heeft aangewezen als de commandant van het leger van Dhaat al-Salaasil. Hij zei: “Ik kwam naar hem (vrede zij met hem) toe en vroeg: “Van welke persoon houdt u het meest? Hij antwoordde: “cAa’ishah.” Waarop ik vroeg: “Van de mannen?” Hij antwoordde: “Haar vader.” Ik vroeg: “Wie daarna?” Hij antwoordde: “Daarna cOmar ibn al-Khattaab.” Waarna hij andere mannen noemde.” (al-Boechari en Moeslim)

  Het behoort ook tot zijn gunsten dat de Profeet (vrede zij met hem) hem aan het einde van zijn leven, tijdens zijn ziekte waar hij aan stierf, heeft aangewezen om de mensen in zijn plaats voor te gaan in het gebed. En hij vermaande degene die hier bezwaar tegen maakte, zeggende: “Draag Aboe Bakr op om de mensen voor te gaan in het gebed.” (al-Boechari en Moeslim)

  Ook tot zijn gunsten behoort het wat door Anas ibnoe Maalik (moge Allah tevreden met hem zijn) is overgeleverd dat de Profeet (vrede zij met hem) samen met Aboe Bakr, cOmar en cOethmaan de berg Oehoed beklom, waarop deze onder hen begon te beven. Hij zei: “Wees standvastig, O Oehoed, want niemand anders dan een Profeet, een waarheidsgetrouwe en twee martelaren staan op jou.” (al-Boechari)

  Wat betreft cOmar ibn al-Khattaab (moge Allah tevreden met hem zijn), ook hij heeft vele vaststaande gunsten en goede karaktereigenschappen. Waaronder datgene wat is overgeleverd door Aboe Sacied al-Khoedriy (moge Allah tevreden over hem zijn), hij zei: “De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zei: “Terwijl ik sliep, zag ik de mensen aan mij voorgeleid worden, terwijl zij gewaden droegen. Bij sommigen bereikten ze (de gewaden) de borst en bij sommigen bereikten ze niet eens (de borst). En toen kwam cOmar ibn al-Khattaab voorbij met een gewaad die hij (over de grond) meesleepte. Ze (de metgezellen) vroegen: ,,Waar staan (de gewaden) in deze droom voor, o Boodschapper van Allah (vrede zij met hem)?” Hij antwoordde: ,,(Zij staan voor) het geloof!” (al-Boechari en Moeslim)

  Tot zijn gunsten behoort ook wat door cAbd Allah ibnoe cOmar is overgeleverd, hij zei: “Ik hoorde de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zeggen: “Terwijl ik aan het slapen was werd mij een beker melk gebracht, en ik dronk totdat ik zag dat het vocht uit mijn nagels kwam. Daarna gaf ik de rest aan cOmar ibn al-Khattaab.” Zij zeiden: “Hoe legde u dit uit, O Boodschapper van Allah?” Hij zei: “(Het is) kennis.” (al-Boechari en Moeslim)

  En het is overgeleverd door cAa’ishah (moge Allah tevreden met haar zijn) dat de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) pleegde te zeggen: “Onder de gemeenschappen die voor jullie hebben geleefd, waren er Moehaddathoen (mensen die geïnspireerd waren). Als er onder mijn gemeenschap van zulke mensen zijn, dan is cOmar ibn al-Khataab die een van hen is.” (Moeslim)

  Ook zijn er vele andere bewijzen die de gunsten en de verheven positie van de metgezellen (moge Allah tevreden met hen zijn) benadrukken. Het feit echter dat sommigen van hen superieur zijn ten opzichte van anderen, is iets dat logisch klinkt en ook bewezen is in de Islamitische Wetten. Hier is geen sprake van wensen en begeerten, echter dit dient teruggevoerd te worden tot de Islamitische Wetten, zoals Allah in de Koran zegt (interpretatie van de betekenis):

  “En jouw Heer schept wat Hij wil en Hij verkiest (wie Hij wil). Het is niet aan hen om kiezen. Heilig is Allah en Verheven boven wat zij aan deelgenoten (aan Hem) toekennen.” (Soerat al-Qasas: 68)

  Wij dienen dus terug te verwijzen naar de Islamitische Wetten willen wij meer te weten komen over de positie van de metgezellen. Er is overgeleverd dat Ibn cOmar (moge Allah tevreden met hem zijn) zei: “We vergeleken de mensen (onderling) in de tijd van de Profeet (vrede zij met hem). We beschouwden Aboe Bakr als de beste, daarna cOmar ibn al-Khataab, daarna cOthmaan ibn cAffaan (moge Allah tevreden met hen zijn).” (al-Boechari)

  In een andere overlevering zei hij: “In de tijd van de Profeet (vrede zij met hem) stelden we niemand gelijk aan Aboe Bakr, daarna aan cOmar, daarna aan cOthmaan, daarna lieten wij de metgezellen van de Profeet (vrede zij met hem), wij maakten geen onderscheid tussen hen.” (al-Boechari)

  Dit is de getuigenis van de metgezellen, zoals overgeleverd door cAbd Allah ibnoe cOmar. Aboe Bakr werd vóór alle andere metgezellen geplaatst, gevolgd door cOmar, daarna cOthmaan.

  Laten we nu terugkeren naar cAli ibn Abi Taalib zelf om te kijken wat zijn eigen woorden waren. Het is overgeleverd dat Mohammed ibn al-Hanafiyyah (de zoon van cAli ibn Abi Taalib) zei: “Ik vroeg aan mijn vader: ,,Wie van de mensen was de beste na de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem)?” Hij antwoordde: “Aboe Bakr.” Ik vroeg: “Wie daarna?” Hij antwoordde: “Daarna cOmar.” Ik vreesde dat hij (daarna) cOthmaan zou zeggen dus zei ik: “Daarna ben jij?” Hij antwoordde: “Ik ben slechts een man onder de moslims.” (al-Boechari)

  Het is overgeleverd dat cAli zei: “Niemand wordt naar mij toegebracht en plaatst mij voor Aboe Bakr en cOmar of ik zal hem slaan als straf voor (het feit dat hij een) verzinner (is).” Sheich al-Islaam Ibn Taymiyyah zei: “Het is overgeleverd dat hij vanaf de minbar van Koefa pleegde te preken (en zei): “De beste van deze Oemmah, na haar Profeet is Aboe Bakr, daarna cOmar.” Dit is overgeleverd op zijn autoriteit door meer dan tachtig Isnaads en het is overgeleverd door al-Boechari en anderen. Vandaar dat de vroegere Shiecah het er allen over eens waren dat Aboe Bakr en cOmar superieur waren, zoals genoemd door meer dan één. (Manhaadj us-Soennah, 1/308)

  Het is overgeleverd van Aboe Djoehayfah dat cAli de minbar besteeg, Allah prijsde en verheerlijkte, zijn zegeningen gaf over de Profeet (vrede zij met hem), en zei: “De beste van deze Oemmah na haar profeet is Aboe Bakr. En als tweede cOmar (moge Allah tevreden met hem zijn). En hij zei: “Allah maakt daarna wie Hij wil goed.” (Ahmad)

  Sheich Shoecayb al-Arnaa’oet zei dat de isnaad van deze overlevering sterk is.

  Deze overleveringen van de Profeet (vrede zij met hem) en de Aathaar (uitspraken van de metgezellen, moge Allah tevreden zijn met hen allen) getuigen allemaal van de overtuiging van Ahl us-Soennah wal Djamaacah. Onder hen is geen meningsverschil over het feit dat de beste van deze Oemmah, na haar Profeet, Aboe Bakr as-Siddieq is en daarna cOmar, moge Allah tevreden zijn met alle metgezellen.

  Wat betreft het idee dat Aboe Bakr en cOmar altijd cAli om advies vroegen omdat zij geen kennis hadden, dit wordt in geen enkele aathaar bevestigd. Wat echter wel is bevestigd, is dat de Profeet (vrede zij met hem) bevolen heeft dat Aboe Bakr de mensen voor moest gaan in het gebed ten tijde van de ziekte van de Profeet die tot zijn dood leidde. De Profeet (vrede zij met hem) zou deze taak niet zomaar aan iemand geven, behalve wanneer deze persoon genoeg kennis heeft over de bepalingen van het gebed. Ook is het bewezen dat de Profeet (vrede zij met hem) Aboe Bakr heeft aangewezen om de Hadj vóór de afscheidsbedevaart te leiden, en de Profeet (vrede zij met hem) zou nooit zomaar iemand zo een belangrijke functie aanwijzen tenzij hij de meest geleerde is over dit onderwerp.

  Het is daarentegen overgeleverd dat cAli van Aboe Bakr (moge Allah tevreden met hen beiden zijn) een aantal overleveringen heeft geleerd, aangaande bepaalde zaken. Het is overgeleverd dat Asmaa’ bintoe al-Hakam al-Fazaariy zei: “Ik hoorde cAli zeggen: ,,Ik was een man wie, wanneer ik een overlevering hoorde van de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) Allah mij daarmee ten goede liet komen zoveel als Hij wilde dat het mij ten goede komen. En als een man van onder zijn metgezellen mij een overlevering vertelde, dan vroeg ik hem om daarbij te zweren, als hij dit deed dan geloofde ik hem hierop. En waarlijk Aboe Bakr overleverde mij, en Aboe Bakr spreekt de waarheid, hij zei: “Ik hoorde de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zeggen: “Er is geen man die een zonde begaat, vervolgens opstaat, zichzelf reinigt, vervolgens het gebed verricht en om vergeving vraagt, of Allah zal hem vergeven.” Toen reciteerde hij dit vers (wat als volgt vertaald kan worden):

  “En degenen die, als zij een zedeloosheid begaan hebben, of zichzelf onrecht aangedaan hebben, daarna Allah gedenken en dan vergeving voor hun zonden vragen, en niemand vergeeft de zonden behalve Allah. En zij volharden niet in wat zij deden, terwijl zij (het) weten.” (Soerat Aali-cImraan: 135)

  (at-Tirmidhi, hasan verklaart door al-Albaani)

  Ibn cOmar overlevert dat de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zei: “Waarlijk, Allah heeft de waarheid geplaatst op de tong van cOmar en in zijn hart.”
  (at-Tirmidhi en sahieh bevonden door al-Albaani)

  En hiervoor hebben we reeds de woorden van de Profeet (vrede zij met hem) aangehaald wat betreft cOmar: “Onder de gemeenschappen die voor jullie hebben geleefd, waren er Moehaddathoen (mensen die geïnspireerd waren). Als er onder mijn gemeenschap van zulke mensen zijn, dan is cOmar ibn al-Khataab die een van hen is.” (Moeslim)

  Het punt is dat de overtuiging van Ahl us-Soennah wal Djamaacah, waarover geen meningsverschil bestaat, is dat de beste van deze Oemmah, na haar Profeet, Aboe Bakr is, gevolgd door cOmar, moge Allah tevreden met hen beiden zijn.

  Sheich al-Islaam ibn Taymiyyah (moge Allah hem genadig zijn) zei: “Geen van de erkende geleerden heeft gezegd dat cAli meer kennis en wijsheid had dan Aboe Bakr en cOmar, of zelfs dan Aboe Bakr alleen. Zij die beweren dat hierover wel degelijk consensus over bestaat behoren tot de meest onwetende en leugenachtige mensen. Daarentegen hebben meerdere geleerden te kennen gegeven dat er wel consensus bestaat dat Aboe Bakr as-Siddieq geleerder was dan cAli, zoals Imam Mansoer ibn cAbd al-Djabbaar as-Samcaani al-Marwadhiy, één van de grote geleerden van de Shaafici madhhab, in zijn boek ‘Taqwiem al-Adillah calaa al-Imaam’: er bestaat consensus onder de geleerden van de Soennah dat Aboe Bakr as-Siddieq geleerder was dan cAli. Ik ken geen enkele bekende imam wie dit betwist.

  Hoe kan het anders dat Aboe Bakr as-Siddieq in de aanwezigheid van de Profeet (vrede zij met hem) religieuze uitspraken deed, zaken gebood en verbood, oordelen gaf en preken hield, zoals hij dit pleegde te doen wanneer hij met de Profeet (vrede zij met hem) erop uittrok om de mensen uit te nodigen tot de Islam, wanneer zij samen emigreerden, op de dag van Hoenayn en tijdens andere gelegenheden. De Profeet (vrede zij met hem) bleef toen stil en keurde goed wat Aboe Bakr zei en niemand anders genoot zo een status.

  Wanneer de Profeet (vrede zij met hem) consulteerde met degenen van kennis onder de metgezellen, dan pleegde hij als eerste Aboe Bakr en cOmar te raadplegen omdat zij de eersten waren die in de aanwezigheid van de Profeet (vrede zij met hem) spraken over zaken van de Islam vóór de andere metgezellen, bijvoorbeeld toen hij (vrede zij met hem) hen consulteerde over de gevangenen van Badr. De eersten die hierover begonnen te praten waren Aboe Bakr en cOmar. Dit gebeurde ook tijdens andere gelegenheden.

  Het is overgeleverd in Sahieh Moeslim dat de metgezellen van de Profeet (vrede zij met hem) met hem op reis waren en hij zei: “Als de mensen gehoorzaam zijn aan Aboe Bakr en cOmar, dan zullen zij zeker rechtgeleid worden.”

  Tevens is het overgeleverd door Ibn cAbbaas (moge Allah tevreden met hem zijn) dat hij religieuze uitspraken pleegde te doen die gebaseerd waren op het Boek van Allah. Als hij niets kon vinden, dan zocht hij dit in de Soennah van de Profeet (vrede zij met hem). En als hij hierin niets kon vinden, dan deed hij religieuze uitspraken op basis van de religieuze uitspraken van Aboe Bakr en cOmar. En hij pleegde dit niet te doen bij cOthmaan en cAli. En Ibn cAbbaas was Habr al-Oemmah (geleerde van de gemeenschap) en de meest geleerde van de metgezellen van zijn tijd. En hij pleegde religieuze uitspraken te doen aan de hand van de woorden van Aboe Bakr en cOmar en gaf hen voorrang boven de andere metgezellen.

  Ook is overgeleverd dat de Profeet (vrede zij met hem) smeekbede deed voor Ibn cAbbaas en zei:
  “O Allah, geef hem kennis over het geloof en leer hem de juiste interpretatie van de Koran.” (Majmoec al-Fataawaa, boekdeel 4, blz. 398)

  En Allah weet het beter.

  bron:
  Sheich Mohammed Saalih al-Moenajjid

  uit
  http://www.al-yaqeen.com/nieuw/va/vraag.php?id=108

 85. 86 Behroez 24 oktober 2007 om 6:54000000 pm

  Salaam Alaikum. Dit hele onderwerp tussen Shia en Wahhabi is op drijfzand gebouwd, beide komen met elkaar tegenstrijdige overleveringen uit de zelfde Sunni bronnen aanzetten. De Heilige Profeet zegt dat een ieder die eet wat wij eten, zich keerd naar onze Qibla en geloofd in de laatste dag een Muslim is. Maar arrogante broeders (ik noem geen namen) stellen zich boven de Profeet en gaan ons vertellen wie wel of geen moslim is. Ik erken het Khalifat niet en het Imamanat ook niet, want beide stromingen zijn op bovengemelde bronnen gebaseerd die elkaar allemaal tegenspreken, de enigste veilige bron is Allah’s woord zelf en dat is alleen de Koran en mijn eigen door Allah geschonken verstand.

  Wat het Wahhabisme betrefd dit is zo een twee eeuw geleden gestart met Muhammad Ibn Abdul-Wahhab-Al-Najdi een man die dus pas eeuwen na de Heilige Profeet leefde maar in zijn arrogantie beweerd dat hij als enigste de Islam begrepen heeft en die een verbond aanging met het huis van Saud. De reden waarom Saudie Arabie over de hele wereld sinds 1979 madressa’s en Moskee’en met Wahhabische inslag opzet is als tegenwicht tegen het aan het eind van de jaren zeventig in de Moslimwereld zo populaire Islamitische revolutie van Ayatollah Khoemeiny. Immers de koning van de Saudie’s is natuurlijk de equivalent van de Sjah van Perzie.

  Daarom zijn de Wahhabi’s vooral bezig met aanvallen op zowel andere stromingen binnen de Islam (kijk eens naar de aanslagen op Shia’s in Iraq en Pakistan, de aanvallen op Ahmadi moslims in Pakistaan, Bangladesh en Indonesie) als andere geloven (zoals de schanddalige moordpartijen onder Chinese Christenen in Indonesie naar aanleiding van de moordlustige toespraken van Wahhabi adepten als Adi Sasono, Husain Umar en Ahmad Tirtosudiro in de Sunda Kelepa Moskee van Jakarta in 1998). Het doel van de Wahhabi’s is zonder twijfel de vernietiging van andere Islamitische stromingen. Totaal in strijd met de Heilige Profeet’s woorden; verschil van mening is een zegen voor mijn Oemma.

  Zij trachtten bewust een burgeroorlog uit te lokken in Iraq met het doel zo een wereldwijde vernietigingsoorlog tegen met name de Shi’itten te veroorzaken. Waarom investeerd Saudie Arabie hierin? Wel de Saudie’s zijn bang dat een machtig Shia Iran en Shia gedomineerde Iraq (bekijk ook eens de Wahhabi fatwa tegen de eveneens Shi’ítische Hezbollah) omdat zij bang zijn dat als er een machtige Shia halve maan ontstaat van Iran, Iraq tot Lebanon de Shi’iten van Saudie Arabie ook een onafhankelijke Shia staat willen. En waarom zijn zij daar zo bang voor? Wel heel simpel, de 5% Saudie Shia minderheid woont vooral in de oostelijke provincie van Saudie Arabie, juist precies waar de olievelden van Saudie Arabie liggen!!

  Een onafhankelijk Shia Oost-Arabie betekend dat het huis van Saud slechts een kale woestijn tot eigendom heeft en de enigste rijkdom komt van het overvallen van karavanen bedevaartgangers zoals zij dat ook tot aan het begin van de 20ste deden, voordat de Engelsen (ja de Engelsen, niet de Arabieren) daar een eind aan maakte. Mijn vrienden heel dat gedoe tussen Shia en Wahhabi’s gaat alleen maar om olie, olie, olie en nog meer olie. En sukkels lopen erachteraan door zich te identiefiseren met een door schriftgeleerden uitgevonden stroming gebaseerd op tegenstrijdige overleveringen waarvan ze de ene aanhalen en de ander negeren. Deze schriftgeleerden met hun pas vele jaren na de Heilige Profeet zijn dood door mensen doorgegeven en opgeschreven overleveringen zijn de vloek van de Oemma. Zie hiervoor het door de stichter van het Wahhabisme zelf geschreven boek Kashful Shubhaat waarin hij Sunni’s verketterd. Of het door de Shia’s uitgevoerde vervloeken van het khalifat. Broeders laat je niet verleiden om haat en verderf te zaaien voor iemand’s lust voor olie, olie, olie, olie…..

 86. 87 Abu-Muawiyah Moehamed Sharif Hussein 6 maart 2008 om 2:58000000 am

  Wasalaam alaikoem behroez,

  Ik denk dat jij niet in de nobel imam en profeet Moehamed sallahu alayhie wasalam geloof:

  Wat zei hij (sallahu alayhie wasalam)Islam is het geloven van Het boek, mijn sunnah en de sunnah van mijn metgezellen.

  Jij moet eerst meer lezen voordat jij leugens verteld, wat heeft olie te maken met de jihad tegen deze varkens(shia) die de beste mensen onder deze ummah uitschelden (abubakar, omar, othmaan, ali, hussein, muawiyah radialahu nahoem)

  Wallah zolang jij de metgezellen niet erkens kunnen wij jouw ook niet erkennen als moslim.

  Hier nog een hadieth van de Profeet sallahu alayhie wasalam: Degene die mijn metgezellen uitschelden, Allah subhannahu wata3ala zal hun vervloeken, alle engelen, en alle mensen. Kijk de positie van hun.

  En zonder imam Moehamed ibn Abdelwahab rahiemoelaah zou saudie nu verweost zijn en misschien konden we bijna daar niks, alleen eem klein deel zou hadj en medina kunnen bezoeken, wees dankbaar voor deze geleerde in deze ummah


Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s
آلسلام عليكم ورحة آلله وبركاته

 • 2,077,505 مسلمين --> مؤمنين

Prikbord Info:               سورة الفا تحة

سْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِِ 1 الْحَمْدُ للّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ 2 الرَّحْمـنِ الرَّحِيمِ 3 مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ 4 إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ 5 اهدِنَـــا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ 6 صِرَاطَ الَّذِينَ أَنعَمتَ عَلَيهِمْ غَيرِ المَغضُوبِ عَلَيهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ 7
أمين
كلمة الله هي الحقيقة
colorbar.gif
GASTENBOEK - HELPDESK - Wie ben ik?
  Aanmelden - Registreren
  Wachtwoord  vergeten ?

Kalender

juni 2007
M D W D V Z Z
« Mei   Jul »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  

Bezoekers Info: Locaties.

Locaties: DEEL I - DEEL II.

Thalla & Beslama!!!

                لآ إله
إلآ آلله محمد رسول آلله

بن عياد محمد رشيد
www.BenAyad.be - Islam & Actua
Advertenties

%d bloggers liken dit: