• Waarom zullen er meer vrouwen dan mannen in de hel zijn?

Sheikh Moehammad Salieh Al Moenajjied antwoordde hierop met het volgende:

v_z_m_h1.jpgHet is overgeleverd van de Profeet vzmh.gif dat vrouwen het overgrote deel van de hel zullen bewonen.
Het is overgeleverd van ‘Imraan ibn Hoesayn dat de Profeet vzmh.gif zei: “Ik keek in het Paradijs en zag dat de meerderheid van de bewoners armen waren. En ik keek in de hel en zag dat de meerderheid van de bewoners vrouwen waren.” 
(Overgeleverd door Al Boekhaarie, 3241; Moesliem, 2737)

De metgezellen (moge Allah tevreden met hen zijn) vroegen de Profeet vzmh.gif wat de reden is, voor dit verschijnsel, en hij antwoordde als volgt: Het is overgeleverd dat ‘Abd Allaah ibn ‘Abbaas zei, dat de Boodschapper van Allah vzmh.gif heeft gezegd: ‘Aan mij werd de Hel getoond en ik heb nog nooit iets angstaanjagender gezien dan dat. Tevens zag ik dat de meerderheid van de Hel vrouwen waren.’  Zij vroegen, “Waarom, O boodschapper van Allah?” Hij zei: “Het komt door hun ondankbaarheid (koefr).” 

De metgezellen vroegen: “Zijn zij ondankbaar tegenover Allah?” De Boodschapper antwoordde hierop: “Zij zijn ondankbaar tegen hun metgezellen (echtgenoten) en ondankbaar voor goede behandeling. Als je haar een leven lang vriendelijk behandelt en ze ziet 1 (onwenselijke) gedraging in jou, zal ze zeggen, ik heb nog nooit iets goeds van jou gekregen.”
(Overgeleverd door Al Boekhaarie, 1052)

Het is overgeleverd dat Aboe Sa’ied Al Khoedrie zei: De Boodschapper van Allah verliet de Musalla op de dag van ‘Eid al Adha of ‘Eid al Fitr. Hij liep langs de vrouwen en zei: ‘O vrouwen! Geef in liefdadigheid, want ik heb gezien dat jullie de meerderheid van de Hel bevolken.’  Zij vroegen: ‘Waarom is dat zo, O Boodschapper van Allah?’  Hij antwoordde: ‘Jullie vloeken regelmatig en zijn ondankbaar jegens jullie mannen. Voorwaar, ik heb nooit iemand meer tekort zien komen in intelligentie en religieuze verplichtingen gezien dan jullie. Een voorzichtige, gevoelige man kan door enkelen van jullie in dwaling worden gebracht.’  

De vrouwen vroegen: ‘O Boodschapper van Allah: ‘Waarom is onze intelligentie gebrekkig en waarom geldt dit ook voor onze religieuze verplichting?’  Hij vroeg: ‘Is de getuigenis (shahada) van twee vrouwen niet gelijk aan die van één man?’  Zij zeiden: ‘Ja.’  Hij zei: ‘Dat is de tekortkoming in intelligentie.’  De Profeet vervolgde: ‘Is het niet waar, dat een vrouw gedurende haar menstruatie niet kan vasten of bidden?’  De vrouwen antwoordden: ‘Ja.’  Hij zei: ‘Dat is de tekortkoming in haar religieuze verplichting.’
(Overgeleverd door Boekhaarie, 304)

s-a-w.JPGHet is overgeleverd dat Jaabier ibn ‘Abd Allah zei: Ik woonde de ‘Eid gebeden, in het gezelschap van de Profeet, bij. Hij begon met het gebed voor de khoetbah, zonder dat er adhaan of iqaamah aan was voorafgegaan. Daarna stond hij vzmh.gif op, leunend op Bilaal, en spoorde de mensen aan om Allah te vrezen en te gehoorzamen. Hij gaf een preek aan de mensen en herinnerde hen [vertaler: aan datgene waar de preek over ging]. Daarna ging hij naar de vrouwen en preekte hen toe en herinnerde hen. Toen zei hij: ‘Geef in liefdadigheid, want jullie vormen de meerderheid van brandstof van de hel.’  

Een vrouw met donkere wangen stond op in het midden van de vrouwen en vroeg, ‘Waarom is dat, O Boodschapper van Allah?’  Hij vzmh.gif antwoordde: ‘Omdat jullie te veel klagen en ondankbaar zijn aan jullie mannen.’  Toen begonnen zij hun juwelen weg te geven in liefdadigheid, door hun oorbellen en ringen te gooien in Bilaal’s gewaad. (Overgeleverd door Moesliem, 885)

Onze gelovige zusters die deze hadieth lezen, dienen zich te gedragen zoals de Sahaabiyaat die deze les leerden en goede daden begonnen te verrichten, om ver verwijderd te blijven van het behoren tot de meerderheid van de hel (met Allah Zijn Wil).

Ons advies aan de zusters is om zich vast te klampen aan de regels en verplichte handelingen in de Islam, met name het gebed, en ver verwijderd te blijven van datgene dat Allah heeft verboden. Hierbij moet moet name gedacht worden aan de wijdverspreide vormen van shirk onder vrouwen, zoals het zoeken van behoeften bij iemand anders dan Allah [vertaler: bijvoorbeeld iemand anders aanroepen, smeken voor hulp, etc.], het bezoeken van waarzeggers, beoefenaars van hekserij, etc.

Wij vragen Allah om al onze broeders en zusters van het vuur, en de woorden en daden die ertoe leiden, vandaan te houden.

En Allah (swt) weet het beter natuurlijk!!!

BRON: Q & A = ? ‘www.Al-Islaam.com’ of ‘www.Islam-QA.com’

44 Responses to “• Waarom zullen er meer vrouwen dan mannen in de hel zijn?”


 1. 1 sji'iet ahlulbayt as 27 juni 2007 om 2:10000000 am

  het regent wahabi/salafifatawas

  doe zo voort

  salukes

 2. 2 H 27 juni 2007 om 9:37000000 am

  Dus ik ben minder intelligent en minder compleet in de islam dan een man? Alleen omdat ik als vrouw geboren ben?

  Jeetje… 😦

 3. 3 Abderrahman 27 juni 2007 om 10:08000000 am

  Salaamoe Halaykoem

  H, hetgeen je net zegt laat duidelijk blijken dat je minder intelligent bent of anders gewoon koppig. Eerst en vooral, wat dat “minder compleet in geloof” betreft, heeft het te maken met je menstruatie. Daar kan jij niets aan doen omdat het vrouwelijk lichaam nu eenmaal zo in mekaar zit. Iemand die 100 % bid is meer compleet dan iemand die 99 % bidt. Niemand omdat die ene persoon boven de andere staat, maar gewoonweg omdat 100 groter is dan 99.. Trouwens, als je nu tijdens de menstruatie niet kan en mag bidden, kan je nog altijd andere zaken doen om dichterbij het Paradijs te komen. Het geven van Zakaat bijvoorbeeld. Die redenering zou een betere redenering zijn. Ten tweede is dit laatste misschien ineens het verschil in geloofsperceptie, verwijzend naar “intelligent”.

  Salaamoe Halaykoem

 4. 4 H 27 juni 2007 om 10:39000000 am

  Wat heeft koppigheid er nou mee te maken. Snap best dat je wat wil uitleggen, maar zeggen dat mijn reactie ‘duidelijk laat blijken’ dat ik minder intelligent ben slaat nergens op.

  De vrouwen vroegen: ‘O Boodschapper van Allah: ‘Waarom is onze intelligentie gebrekkig en waarom geldt dit ook voor onze religieuze verplichting?’ Hij vroeg: ‘Is de getuigenis (shahada) van twee vrouwen niet gelijk aan die van één man?’ Zij zeiden: ‘Ja.’ Hij zei: ‘Dat is de tekortkoming in intelligentie.’

  Tekortkoming van intelligentie: de shahada van de vrouw is dus een halve shahada. Dus twee vrouwelijke getuige zijn gelijk aan 1 mannelijke. Ik weet verder niet wat intelligentie hiermee te maken heeft,maar goed.

  De Profeet vervolgde: ‘Is het niet waar, dat een vrouw gedurende haar menstruatie niet kan vasten of bidden?’ De vrouwen antwoordden: ‘Ja.’ Hij zei: ‘Dat is de tekortkoming in haar religieuze verplichting.’“

  Het is een tekortkoming dus, ik zie verder geen verklaring of uitleg hoe we dit kunnen verhelpen. Dou’a doen of iets dergelijks maakt ons niet minder gebrekkig in de religieuze verplichtingen.

  Onze Profeet heeft de hel één keer gezien, dat was een momentopname van alle mensen die er in zaten, maar dat wil niet zeggen dat het nu ook het geval is, want dat was toen in die tijd er zullen ontelbare mensen daarna nog beoordeelt worden door ALLAH swt, en wie weet zijn t wel alleen maar mannen.

 5. 5 sji'iet ahlulbayt as 27 juni 2007 om 2:20000000 pm

  puur logisch da er meer vrouwen in de hel zullen zijn of ni?????

  tg einde der tijden zullen er bijna geen mannen zijn en d8 te weten v sunnihadith da vrouwen bomen zullen omhelzen omda ze geen mannen zullen vinden. 1 man per ‘k weet ni hoeveel vrouwen.

  als de verhoudingen kloppen zoals in hadith: vrouwen in meerderh en mannen in minderheid (bijna geen mannen) en tg einde der tijden zal de islam ver te zoeken zijn, dan klopt het da veel vrouwen in de hel zullen zijn. verontwaardigd mij ni!!!!!

  weet ni of die hadith bij ons shia als betrouwbaar gelden, zou da aan abdullah moeten vragen. in ieder geval bemiddelen is geen shirk, enkele bij wahabis/salafis. waarzeggerij/hekserij is natuurlijk ni geoorloofd in islam

  salukes

 6. 6 sji'iet ahlulbayt as 27 juni 2007 om 2:30000000 pm

  ni te vergeten: paradijs ligt onder de voeten ve vrouw, dus denk ik da ons vrouwtjes het gemakkelijker hebben dan mannen om het paradijs te betreden

  denken jullie da niet????

  hoe betrouwbaar zijn al die hadith. zou profeet sawas echt zo over vrouwtjes gesproken hebben. wa is interpretatie v die hadith enzovoort.

  fatimazahra as is de beste vrouw v alle vrouwen en is zelfs beter dan bijna alle mannen, echt waar. dus????? en dan hebt ge khadija, maryam en asiya as die ook boven alle vrouwen behalve fatimazahra as staan en zelfs boven bijna alle mannen. dus?????

  twijfel toch een beetje zenne want paradijs ligt onder voeten v moeders en ni onder voeten v vaders. wil de vrouwtjes ni verdedigen maar die hadith is toch gekend????

  salukes

 7. 7 H 27 juni 2007 om 3:59000000 pm

  Ligt inderdaad onder de voeten van de moeder, tis logisch, zij verdraagt de pijn en zij bevalt, en daarnaast is zij emotioneel meer betrokken bij haar kinderen dan de man.
  Kijk bijvoorbeeld naar de scheidingen, 90% van de gescheiden moeders hertrouwt niet, de mannen die zoeken er meteen op los, 30 kinderen of niet (meestal bij de moeder achtergelaten, zodat hij vrij is)

  Dus ja, is wel logisch eigenlijk.

 8. 8 Roudanni 27 juni 2007 om 6:20000000 pm

  Ocharme H ben je nu moslim of niet 😛

  En wat vind je ervan dat volgens de islam mannen met meer vrouwen mogen trouwen???

 9. 9 Abdullah 28 juni 2007 om 2:16000000 am

  @roudanni
  Daar is een logische verklaring voor, bijv in de tijden van oorlogen, als de mannen naar de front moeten en doodgaan.. dan blijft er een overschot aan vrouwen.

 10. 10 Abderrahman 28 juni 2007 om 12:16000000 pm

  Salaamoe Halaykoem

  H. “Onze Profeet heeft de hel één keer gezien, dat was een momentopname van alle mensen die er in zaten, maar dat wil niet zeggen dat het nu ook het geval is, want dat was toen in die tijd er zullen ontelbare mensen daarna nog beoordeelt worden door ALLAH swt, en wie weet zijn t wel alleen maar mannen”

  Denk je niet dat de profeet (vrede en zegeningen zij met hem) met dat beeld verwijst naar hoe de hel eruit zou zien na de dag des oordeels.. ? Geloof jij echt dat het een momentopname was? De overlevering gaat daarenboven over vrouwen, niet over vrouwen van een bepaalde tijd. Zo interpreteer ik het toch.

  “Tekortkoming van intelligentie: de shahada van de vrouw is dus een halve shahada. Dus twee vrouwelijke getuige zijn gelijk aan 1 mannelijke. Ik weet verder niet wat intelligentie hiermee te maken heeft,maar goed”

  Jij weet niet wat intelligentie daarmee te maken heeft. Ik denk en interpreteer het als volgt. Hij, die dwaalt, is onwetend, hij daarentegen, die de Islam volgt omwille van wat hij weet (kennis) en omwille van wat hij voelt (Imaan) is een oprecht gelovige. Dus, als een Sahada maar voor de helft telt, kan dat weliswaar het gevolg zijn van een tekort aan kennis over Islam, zijnde intelligentie. Zo interpreteer ik het toch. Het is toch zo dat je niet alleen moet geloven (imaan), maar moet weten in wat je gelooft en waarom je gelooft (kennis).

  Wat betreft de tekortkoming in religieuze verplichting zei je: “Het is een tekortkoming dus, ik zie verder geen verklaring of uitleg hoe we dit kunnen verhelpen. Dou’a doen of iets dergelijks maakt ons niet minder gebrekkig in de religieuze verplichtingen.” Je hebt gelijk, maar ik interpreteer het anders. Het is toch zo dat we als mens niet het paradijs kunnen intreden tot we tot op het bot zuiver zijn. Daarom vergeeft Allah ons en krijgen we hasanaat voor wanneer we bijvoorbeeld afzien. Ook voor wanneer we in het graf zitten krijgen we hasanaat voor de eenzaamheid van dat moment. Als enkel onze goede en slechte daden in rekening gebracht zouden worden gebracht zonder rekening te houden met al die verschillend cadeaus dat we van Allah kunnen krijgen voor bijvoorbeeld extra gebeden, vasten op bepaalde dagen … dan zouden volgens mij de meeste mensen, haast alle, nooit in het paradijs terechtkomen. Er staat ook in een hadith dat je een slechte daad moet laten opvolgen door een goede daad. Dus een tekortkoming kan op die manier ook opgelost worden en het staat ook bovenaan beschreven in de hadith. => Hij (vrede zij met hem) gaf een preek aan de mensen en herinnerde hen [vertaler: aan datgene waar de preek over ging]. Daarna ging hij naar de vrouwen en preekte hen toe en herinnerde hen. Toen zei hij: ‘Geef in liefdadigheid, want jullie vormen de meerderheid van brandstof van de hel.’

  Toen ik trouwens zei dat je “laat blijken dat je minder intelligent bent” wilde ik verwijzen naar je opmerking. “Dus ik ben minder intelligent en minder compleet in de islam dan een man? Alleen omdat ik als vrouw geboren ben? Jeetje”

  Jeetje men eendje 🙂 Een belangrijk onderdeel van de Islam is dat je de geboden moet aanvaarden en ook moet aanvaarden wat er in de Koran staat. Je kan dus niet zomaar zeggen: “met de regelgeving omtrent trouwfeesten en muziek ga ik niet akkoord”. In die stelling vond ik het meer gepast om een reactie te plaatsen waarin je misschien zou vragen naar welke daden een vrouw kan stellen om te voldoen aan haar religieuze verplichtingen.

  Salaamoe Halaykoem

 11. 11 Moke 28 juni 2007 om 2:25000000 pm

  Salaam Alaikoem agh ou achawaat fillaah,

  Indien ik op de volgende vraag mag antwoorden: Waarom zullen er meer vrouwen dan mannen in de hel zijn ?

  In verschillende families zijn de meisjes in de meerdeheid:
  zoals bij ons, 3 broers en 4 zusters en bij andere 3 broers en 6 zusters, enz. …

  Zo ken ik er héééél veel, dan is het toch normaal in verhouding dat vrouwen meer aanwezig zijn in de hel dan mannen.

  De vrouwen zijn zoveel in aantal in deze wereld, het zou mij niet verbazen dat zijn ook de meerderheid in het paradijs zullen deel uitmaken, want de toegang is veel gemakkelijker dan mannen en het paradijs ligt onder hun voeten.

  En Allah weet het beste natuurlijk!!

  Thalla & Beslama. 😉

 12. 12 Abderrahman 29 juni 2007 om 9:08000000 am

  Salaamoe Halaykoem

  Moke, volgens mij is het aantal vrouwen 50.5 % van de wereldbevolking, mannen dus 49.5 %.

  Ik snap eigenlijk niet waarom er hier de verhouding in aantal vrouwen en mannen wordt gebruikt. Want, als het echt de maken had met verhouding, dan had de Profeet Mohamed (vrede en zegeningen zij met hem) allicht geen reden gehad om deze hadith te overleveren. Toch?

  Salaamoe Halaykoem

 13. 13 Moke 29 juni 2007 om 7:53000000 pm

  Salaam Abderrahman,

  Het kan waar zijn met die percentages dat het klopt en dat wil ik niet ontkennen, maar ik heb in het verleden ooit iets van gehoord dat het bijna 2/3 vrouwen op de wereld zijn?
  Ik wil jouw reactie niet tegenspreken, maar het was eventjes maar mijn gedachte, die aan het licht kwam, ook bij andere mensen (zie vorige reacties)!!!

  Thalla Frasek. 😉

 14. 14 khaddi 29 juni 2007 om 8:02000000 pm

  ja inderdaad, ik ben akkoord met Abderrahman. we mogen niet zomaar zelf redenen zeggen. de profeet saw heeft de redenen al opgegeven, die moeten wij aanvaarden en kijken hoe we onszelf kunnen verbeteren.
  Allah weet het beter.
  ma3a slm

 15. 15 henna leila 29 juni 2007 om 11:09000000 pm

  Salam

  Waar moet ik beginnen

  Er zijn maar 3 redenen waarom er meer vrouwen in de hel zijn.

  Ik weet niet of de verhoudingen kloppen van die 2/3 vrouwen, maar in ieder geval mannen die aan polygamie denken, vergeet het want het deel dat te veel is zijn vrouwen die oud zijn, dus je kan zeggen dat er dan geen teveel is.

  Ik kan niet op de hadith komen, maar ik ga die opsoeken en die hieraan toevoegen.

  reden 1: roddelen, (logisch een vrouw gebruikt een paar duizend woorden meer dan een man= wetenschappelijk bewezen, dus de kans dat ze meer zou roddelen dan een man is wel logisch.

  reden 2: Ze ontkennen en vergetren snel wat hun mannen goed hebben gedaan, vanaf dat het misloopt zeggen ze: ” je hebt NOOIT wat voor me gedaan.”

  reden 3: weet ik niet meer, maar die zal ik eens toevoegen.

  Dus vergeet alles wat hiervoor geschreven staat over dat grote aantal vrouwen.

 16. 16 Meisje 17 30 juni 2007 om 5:39000000 pm

  Kijk, wij vrouwen kunnen meer zondes plegen dan mannen, hoe? Wel, door het epileren van de wenkbrauwen bijvoorbeeld (wat haram is), door het dragen van strakke kledij, korte kledij, het overdreven opmaken, het parfumeren, gewoon het feit dat we ALLES perfect willen hebben is gewoon niet goed in de islam. vandaar dat wij vrouwen extra ons best moeten doen om dergelijke zondes te vermijden.
  Maar, ligt dit aan het feit dat de man een hogere status/ functie heeft in de islam? Een man mag bijvoorbeeld T-shorts dragen, een short tijdens het gebed, hij mag alle zaakjes regelen, …
  Wij moeten gewoon meer ons best gaan doen omdat we een “hogere” kans hebben om in de Djahanama te belanden :s 😦
  Bange groetjes

 17. 17 Aziz, 1 juli 2007 om 2:34000000 pm

  my zuster meisje!
  waarom jullie moeten vrouwen meer je best doen? Het is omdat jullie de opvoeder van de toekomstige moslims en moslima’s zijn. daarom zeggen ze ook dat vrouwen zelfs de opvoeder van de mannen zijn. dus jullie hebben grote invloed op jullie kinderen en jullie mannen. dus wees niet terleurgesteld Allah zal gelijk afrekenen in de dag des oordeels.

  Assalamualaikum

 18. 18 Anoniem 1 juli 2007 om 6:04000000 pm

  Hallo, Het probleem is gewoon we zijn 2007 en dan beginnen meisjes op die leeftijd uitegaan en doen miss ook iets mer en beginnen dan ook te roken want ik ken meisjes die dat doen en ze gaan naar fuiven en met vrienden naar de voetbal gaan drinkn het feit is gwn dat de ouders de kinderen minder streng dan vroeger op voeden en ik weet dat zeer goedwant ik zelf ben 14jaar en weet hoe het is in de puberteit en krijgen dan slecht punten en beginnen dan sowieso tegen de moeders te zeggen van ik haat je en ik wil hier weg.. drm is het.
  punt 1 – roken en drinken
  punt 2- uitgaan
  punt3- tegen moeder of vaders beginnen tegen te spreken en slechte woorden gebruiken
  punt4 – slecht punten op school wegen slecht karakter tegen de juf
  ja zo begint dat ze laten zich meeslepen door sommige belgen die dat ook doen ( niet alle belgen zijn zo hé ik zeg sommigen- ) krijgen dan het slechte pad.. tot zelfmoord of weglopen van huis – in de puberteit – Groetjes S*** .x

 19. 19 Anoniem 1 juli 2007 om 6:05000000 pm

  Maarr Pas op hoor er zijn ook jongens die dat doen !

 20. 20 NADIYA 1 juli 2007 om 9:52000000 pm

  Salaam

  Ok ik ga er mee akkoord geen probleem, de hel zal vol zijn met vrouwen in verhouding met de mannen.
  Er zijn al zowieso weinig mannen, dan praat ik over echte mannen (homo’s, mannen die zich teveel bezighouden met hun uiterlijk tegenwoordig, meer dan een vrouw, mannen met oorbellen enz, kilo’s gel en dan te zwijgen over mannen die shirk doen). Als je deze zogezegde mannen dan weghaalt, wat blijft er dan over, 1 goede man in de 1000?
  Als er echte mannen waren, zouden de vrouwen het ook beter doen in hun Hibada, ah ja wij vrouwen zijn toch zwak?
  We hebben een goede man nodig die ons kan helpen naar het goede.
  Tegenwoordig halen de mannen alleen maar hun voordelen uit de koran. We hebben recht op vier vrouwen, ja ok, maar jullie moeten ook tussen de lijntjes lezen, want het gaat niet alleen om die vier vrouwen, maar de regeltjes om met die vier vrouwen te trouwen.
  Jullie kunnen geen 1 vrouw aan 99 duiveltjes, laat staan 4 vrouwen 396 duiveltjes.
  Een echte man die de sunna volgt om de voorbeeld te nemen van ons profeet (saw), (al kunnen jullie er geen haartje aan tippen)zal het misschien aankunnen, maar geen mannen die geen kennis hebben behalve “we hebben het recht om met vier vrouwen te trouwen”.
  Ik zal het misschien accepteren als er een echte man is die ook de rechten van de vrouw kent en nastreeft.
  Wij hebben onze rechten en plichten en jullie mannen hebben ook jullie rechten en plichten, vanaf het moment dat jullie ze beide kennen en kunnen nastreven, dan pas mogen jullie praten.
  Maar ja pas op mannen die van spelen houden, want boontje komt om zijn loontje, is het niet bij je zusjes, dan is het wel later met jullie dochters.
  Allah is de Alwetende en de Rechtvaardige!

  Wa salaam galekoem

 21. 21 Faarisul Qalam 2 juli 2007 om 3:30000000 am

  Bismilaahi rahmaani raheem,

  Asalaamulaahi 3aleeykoum yaa ahebatiii

  Laten we ons niet bezig houden met welke vrouwen en hoeveel vrouwen er naar de hel gaan. Maar dat we ons bezig houden met ons zelf en ons zelf en dan onze famillies proberen te redden van het hellevuur. heeft degene die ons geschapen heeft dan ons niet gewaarschuwd:yaa ayuhal ladiena amanu qoouuu anfusakum wa ahlikum naara, wa quduha naaasu wal hidjaara u3idat lil kaafirien. Oh jullie gelovigen red jullie zelf en jullie famillies van het hellevuur waarvan de mensen en stenen het brandstof van zullen zijn dat gemaakt is voor de ongelovige.

  Allah zal je niet vragen hoeveel vrouwen er door hun tong in de hel zitten, maada qadamta ANT yaa 3abdalaaaah?????

  3abdun da3eef

 22. 22 H 2 juli 2007 om 1:08000000 pm

  Wat ik wel wil geloven is dat de vrouwen veel praten (nemima etc) wat mannen niet vaak doen (wel wordt dat steeds meer onder onze mannelijke medebewoners) en dat dat kan leiden naar de hel.

  Ik geloof ook best dat vrouwen makkelijker foute dingen kunnen doen, omdat er veel kleine dingen zijn die tegenwoordig onmogelijk lijken, zoals handen schudden van mannen, make-up buitenshuis (epileren in niet haram, want er zijn genoeg 3oelama die dat zeggen) roddelen, jaloezie, haat etc etc, aspecten die je vooral bij vrouwen ziet.

  Maar ik vind het gewoon niet leuk om te horen dat wij door onze ‘intelligentie’ ook naar de hel gaan. En ik denk dat dat een hele andere uitleg heeft, dan wat wij denken, dat vrouwen minder intelligent zijn, dat kan gewoon niet.

  Wat ik vind van mannen die vier vrouwen nemen… Ik denk dat de meerderheid van de mannen dat niet kan. Daarmee bedoel ik dat de mannen van nu, nooit aan de voorwaarden kunnen voldoen. Een man kan niet evenveel houden van twee vrouwen bijvoorbeeld, dat kan gewoon niet. Maar als andere mannen dat zouden willen, heb ik niets op tegen, als het maar mijn man niet is… Zelfs het denken eraan mag niet… 🙂

 23. 23 Fatima 2 juli 2007 om 1:48000000 pm

  salam alaykoum allemaal,
  Ik hoop van harte dat allah de goede mensen met het hart op de juiste plek naar het paradijs zal leiden. en de mensen met een slecht hart/ ongelovigen als een blinde in de wereld zal laten dwalen. Ik verbaas me nog altijd over het feit dat er werkelijk meer vrouwen dan mannen in de hel terechtkomen. Kijk hoeveel mannen niet vermoorden, vreemdgaan, mishandelen, inbreken etc. En dan te horen dat vrouwen die door roddel of ondankbaarheid in de hel komen.
  Is zwaar vermoeiend moet zeggen.

 24. 24 Piet 4 juli 2007 om 1:45000000 am

  As salaam Alaikum,

  Er zullen meer vrouwen in de hel zijn omdat:
  De vrouwen zullen hun mannen strikken in het volgen van de vrouwen, ipv dat de vrouw de man volgt.
  En uit ervaring weet ik dat vrouwen dit altijd proberen.
  Die mannen zijn als vrouwen. En Allah’s bestraffing is op die mannen en hun huizen.

  En aanvulling op “paradijs is onder de voet van de moeder”
  Paradijs is toegestaan voor de echtgenote(s), als haar man tevreden met haar(hun) is.

  De man draagt volledige eind verantwoording over hem en zijn vrouw..mits hij verklaard tevreden te zijn met haar (op Yawm-al-Qiyama)
  theoretisch: Is hij tevreden over haar en zij was een grote zondaar en hij heeft niet gecorrigeerd en alleen maar genoten van haar kook en bed kunst. Gevolg: Mannetje mag de zondes van haar dragen bedoel te zeggen retourtje hel en madame enkeltje paradijs.

 25. 25 samira 9 juli 2007 om 5:52000000 pm

  het kan wel dat zoveel vrouwen slecht zijn maar somge mensen geloven er niet in omdat ze het in het echt moeten zien en en daardoor zijn er veel van hun en er zijn ook vrouwen die zoveel moeite doen voor de mannen en en als de mannen de vrouwen leren en vertellen wat fout is en wat goed is dan zullen ze wel naar een man luisteren omdat ze van hem houd dus mannen doe er moeite voor een vrouw en vrouwen doe er moeite voor de mannen wij moslima ik heb een vrouw gebrobeerd een echte moslim te krijgen en het lukt echt wel zelf ze had heel veel zonde maar nu is alles goed gekomen en daar is ze me heel erg dankbaar voor .

  beslama moslim en moslima

 26. 26 Imen 9 juli 2007 om 6:49000000 pm

  VROUWEN, zijn nu eenmaal degene die de mannen afleiden !!!

  Door hun Manier van kleden enzo…
  Door hun manier van doen tegenover de man ..

  Vrouwen zijn zeer verleidende wezens hierop aarde!!

  Dus iemand dat zegt van ja ik ben moslims, maar haar kleding er totaal niet naar gekleed is !!!

  Moet niet verwachten dat er niemand naar haar zal kijken,
  terwijl je dit dan toch doet heb je 3 x dubbel zonden gepleegd

  1 door je kleding

  2 door fitna te veroorzaken

  3 De andere mannen hun aandacht te zoekn !!!

  Sorry maar dat vind ik er weer van !!

 27. 27 Imen 9 juli 2007 om 6:51000000 pm

  Dus de vraag van waarom zullen er meer vrouwen in de hel zitten dan mannen

  Is hier logische, je hoeft het niet ver te gaan zoeken !!!

  Lieve zuster, ookal is je intentie niet om iemand te verleiden met je spannende kledij,

  Toch bega je zonden !!!

  Seleim oe alaykoem

 28. 28 Bilaal66 9 juli 2007 om 7:34000000 pm

  salam zus

  ik ben 100% met zuster imen eens wat zij zegt en ook heeft onze profeet gezegd saw aan oumouna Aicha . probeer aan het hadith terug om te lezen en te weten waaroom onze profeet saw heeft gezegd dat e n het uitleggen van hadith

 29. 29 MoslimaMaryem 10 juli 2007 om 10:21000000 am

  Salam 3alaikoum
  Er zullen meer vrouwen in de hel zijn dan mannen omdat er al zowie zo meer vrouwen op de aarde zijn dan mannen (dit is ook trouwens een reden waarom een man onder bepaalde voorwaarden meer dan 1 vrouw mag huwen).
  En nog iets doe je ogen open en kijk naar buiten. Onze zusters van tegenwoordig……………. Dat Allah swt ons mag vergeven en ons mag leiden.
  Ik vind dat onze moslimbroeders het tegenwoordig beter doen dan onze moslima’s! Maar Allah swt weet beter
  wa3alaikoum salam

 30. 31 faridas 19 september 2009 om 1:00000000 am

  Salaam wa3liekom,

  Deze tijden lopen veel vrouwen er naakt bij, weinig tot strakke kleding…
  Mohammed SAW heeft ook in Hadith gezegd over de hel:

  Er zijn vrouwen in de hel die kleding dragen maar toch naakt zijn…
  Waarom zijn de allerbeste proffesors op wat voor gebied dan ook,,,
  bijna altijd mannen? Accepteer hoe je bent en maak het beste ervan
  wa3liekom salaam

 31. 32 broedermoustapha 22 november 2011 om 9:03000000 pm

  @ H Helemaal geen: Wat ik wel wil geloven is dat de vrouwen veel praten (nemima etc) wat mannen niet vaak doen (wel wordt dat steeds meer onder onze mannelijke medebewoners) en dat dat kan leiden naar de hel.

  Je moet begrijpen jij als vrouw hebt doelen taken die je moet uitvoeren
  De man en de vrouw zijn gelijk als wat
  Maar en daar ben jij het zelf ook wel mee eens denk ik, we verschillen.
  Dus een man heeft zijn taken en verantwoordelijkheid. En zo de vrouw ook, dit is een aanroep van de profeet die ons verteld, en onze zusters in de islam probeert te waarschuwen, en geen belediging( zoals jij dat hebt geinterpreteerd) Er dient alleen allah aanbeden te worden, en vrouwen zijn eenmaal anders dan mannen, ze verschillen en ze denken anders, maar allah zegt ook de vrouw en de man zullen allbei getest worden En alleen de moeminien zullen de hemel bekijken! Dus let er bij op, om zodoende als vrouw heel goed verantwoordelijkheid hebben en zich niet afkeren tegen deze dingen en dat geld voor elke man.

  Dus wij als moslims dienen goed om te gaan tegenover dit soort hadiths. En ze niet zwart maken of ze bekritiseren of een eigen draai aan te geven.

  Je hoort je te gedragen zoals allah jou geschapen heeft. En je dient alleen voor hem wanneer je een goede daad doet alleen voor hem herinneren en dus niet voor jezelf. En ondankbaarheid en niet een sterke strefen naar de islam is , ik zeg niet dat het zo is maar het kan tot de hel belanden, vrouwen hebben eenmaal een zwakke imaan, dat zijn de slechte punten van een vrouw maar je dient dit niet af te kappen, maar je er juist meer in gaan witnessen en je best doen om die imaan met allah te versterken en je weghalen van alle zondens van allah

  En laat allah alle muslimien op deze aarde eren met de mooie paradijs al fardaus en ons van alle slechte dingen afkeren en beschermen tegen onze eigen nefs

  asalaam alikom wa rahmatu allah wa barakatah

 32. 33 inssaf 5 december 2011 om 7:20000000 pm

  Salaam wa3liekom wa rahmatu allah wa barakataha

  toen ik de tekst boven me heb gelezen wist ik helemaal niet dat dat allemaal zo was. maar eerlijk gezegd is het wel een beetje waar. Meer vrouwen roddelen ikzelf vind het zo min mogelijk te doen. En doen dingen die niet mogen. Zelf als ik goed kijk beginnen ook jongen mannen en jongeren (jongens) minder goede dingen te doen jammer genoeg. Ik denk ook dat wat boven staat zo is want vrouwen (moeders) zijn ook meer betrokken bij hun kinderen dan de vader. Maar mannen gebruiken vaak ook dingen uit de koran als excuus. maar dan vind ik wel dat je goed moet kijken of wat je vrouw gedaan heeft terecht is want misschien kan ze niet anders.

  Om een lang verhaal kort te maken de mannen en vrouwen hebben hun regels probeer je daaraan te houden zolang als mogelijk is.

  wa3liekom wa rahmatu allah wa barakataha

 33. 34 Iago Forna 21 april 2012 om 7:56000000 pm

  jeugdsentiment, ook al was ik zeker een jaar of 11 toen ik dit liedje op tv zag.

 34. 35 Falla 28 april 2012 om 5:37000000 pm

  echt een stukje om de vrouwen én armen te intimideren vind ik.

 35. 36 Youtube 24 september 2013 om 12:38000000 am

  Hmmmmha ha ah doesh ta? Doessssh ta..? “Warden laughs”
  Vrouwen niet rouwen
  Je kunt extra dagen vasten, extra gebeden verrichten en beste in nacht, zakaat geven, hele dag door dhikr doen ( gedenken Alhamdoelilah, Soubhana Allah, etc…

 36. 37 Sumeya 4 november 2013 om 12:07000000 pm

  ik dacht dat er juist meer vrouwen in het paradijs waren. Want ‘het paradijs ligt onder een moeders voeten’ had ik gehoord

 37. 38 3 21 december 2013 om 11:24000000 am

  Ow kom op mensen. Tegenwoordig zijn het de mannen die de vrouwen verleiden met hun kleding en geur, tegenwoordig zijn het de mannen die hun eigen vrouw jaloers maken door naar andere meisjes in hun bijzijn te bekijken, of erover op te scheppen als je er niet bij bent! Als de vrouwen naar de hel gaan zal het komen doordat de mannen hun daartoe aansporen, bijv. De man krijgt 72 hoor al ayns als hij het paradijs betreed, de vrouw krijgt haar wereldse man. Ik spreek niet van onrechtvaardigheid, de vrouwen zijn zielige emotionele mensen!

 38. 39 Werkelijk 29 december 2013 om 12:39000000 am

  Werkelijk
  Het is te nemen of te laten. Als het zo is dat er meer vrouwen in de hel zijn, dan moeten we dat maar aanvaarden. Allah weet wat wij niet weten. En het is niet zo dat we dan maar bij de pakken neer moeten gaan zitten. Iedereen heeft een kans om het paradijs te bereiken. Gewoon een goed mens zijn en een goede moslim insha Allah. Vroeger had ik het ook moeilijk met die “dubbele standaard” in de koran en de ahadieth. Nu besef ik dat alles wat in de koran staat correct is, en niks anders. Ofwel geloof je erin, ofwel niet. Je kan niet afkomen met “ja, maar…”, want dan twijfel je aan het woord van God. En van zodra je je volledige vertrouwen legt in Allah, dan aanvaard je alles zoals het is. Zonder te proberen zelf verklaringen te verzinnen voor dat wat niet past in jou denkwereld. Als Allah zegt dat mannen bevoorrecht zijn op de vrouwen, dan accepteer ik dat. Wie zijn wij om het woord van God in twijfel te nemen? Voor mij betekent dat zeker niet dat mannen beter zijn dan vrouwen. Dat is gewoon wat shaitaan ons wil influisteren, om twijfel te zaaien. Tawakil 3al Allah.

 39. 40 Tamimount 1 februari 2016 om 12:18000000 am

  Asalamoe aleikoum,

  De menstruatie bij de vrouw is iets wat Allah heeft doen onstaan bij de vrouw. Ik kan me niet voorstellen, dat een vrouw zal worden afgestraft voor iets wat Allah bij haar heeft doen ontstaan.
  In het paradijs zal iedere man meer dan 1 vrouw hebben, wat dus aangeeft dat er dan meer vrouwen dan mannen zullen zijn in het paradijs.
  Ik zou graag willen weten of die hadith daadwerkelijk sahih is….
  De beste mannen zijn zij die hun vrouw het vriendelijks behandelen. Voor een kind komt zijn moeder op de 1de, 2de, 3de plaats en ik dacht de vader pas op de 4de plaats( of het was 3de plaats).
  In de gevangenissen zitten meer mannen dan vrouwen( 80% meer)…en Dan denken we aan moorden, verkrachtingen, pedofieli etc. Ik zit me ny af te vragen wat zwaarder weegt een roddel of het bovenstaande.
  Ik vind het heel erg om te beseffen dat uit een tijd waarin meisjes legend derden begraven en op de markt derden verkocht als een stuk vee…er zo hadith is die lijkt te benadrukken dat het vrouwelijk geslacht dom en slecgt is en de hel overbevolkt is door dit geslacht…
  Ik heb hier geen woorden voor. Ik zou zeggen Allah oe allam, God weet het het beste en geen enkele persoon hoeft die hadith recht te praten wat mij betreft….staat hier ook iets over in de koran???

  Zowel de man als de vrouw moeten hun best doen om in het paradijs te komen….ik hoop dat er door deze hadith geen gevoelens van arrogantie sullen ontstaan bij sommige mannen.

 40. 41 Cornelius 24 maart 2017 om 12:09000000 pm

  .. dat zelfs tieners over dit onderwerp serieus discussiëren, daaruit blijkt wel dat de Islam een wettische godsdienst is, met alle nadruk op de zonde. .

 41. 42 Tamimount 28 maart 2017 om 5:09000000 pm

  In de hemel zal iedere man ook meer dan 1 vrouw hebben, dit betekent dan ook dat er in de hemel meer vrouwen dan mannen zullen zijn….

  Ik begrijp verder ook niet waarom mensen zoveel waarde waarde hechten aan de hadith. Doen wij wat Allah ons heeft opgedragen of wat de mensen ons hebben opgedragen? Als wij doen wat mensen ons hebben opgedragen, dan volgen wij strict wat er in de Hadith staat. heeft Allah ons geadviseerd om de Hadith te raadplegen? Staat dit ergens in de koran? nee Allah heeft ons dit nergens geadviseerd.

  Als Allah de enige is die weet wie er in de hemel zal komen, dan vraag ik me af waarom wij af zouden gaan van de moment opname van de profeet. Hij had gedurende een moment opname een glimp opgevangen….was dat een glimp van toen van vroeger of van een Tijd die nog zal komen?

  Dat een man meer dan 1 vrouw mag trouwen is voor mij ook iets waar ik mijn twijfels over heb. Als er staat dat Allah voorwaarden hiervoor in het leven heeft geroepen en dat Allah hierbij zegt dat GEEN enkele man zich kan houden aan deze voorwaarden, hoe hooghartig moet je zijn als man om te denken dat jij wel 4 vrouwen kan huwen?

  Wassalamoe aleikoum,
  Tamimount

 42. 43 yeliz 8 juni 2017 om 6:25000000 pm

  Tamimount je hebt prachtig gesproken!!

 43. 44 Anoniem 28 mei 2018 om 4:16000000 pm

  Even een vraag!

  Ik las een stuk over Shirk. Mag je met een Imam daarover bespreken en om hulp vragen?


Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s
آلسلام عليكم ورحة آلله وبركاته

 • 2.226.973 مسلمين --> مؤمنين

Prikbord Info:               سورة الفا تحة

سْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِِ 1 الْحَمْدُ للّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ 2 الرَّحْمـنِ الرَّحِيمِ 3 مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ 4 إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ 5 اهدِنَـــا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ 6 صِرَاطَ الَّذِينَ أَنعَمتَ عَلَيهِمْ غَيرِ المَغضُوبِ عَلَيهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ 7
أمين
كلمة الله هي الحقيقة
colorbar.gif
GASTENBOEK - HELPDESK - Wie ben ik?
  Aanmelden - Registreren
  Wachtwoord  vergeten ?

Kalender

juni 2007
M D W D V Z Z
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  

Bezoekers Info: Locaties.

Locaties: DEEL I - DEEL II.

Thalla & Beslama!!!

                لآ إله
إلآ آلله محمد رسول آلله

بن عياد محمد رشيد
www.BenAyad.be - Islam & Actua

%d bloggers liken dit: