Scholen weigeren de hoofddoek.

90% Waalse scholen verbieden de hoofddoek.
Meer dan 90 procent van de middelbare scholen van de Franse gemeenschap verbiedt het dragen van de sluier op school. Dat blijkt uit een studie. De interne reglementen zijn niet echt duidelijk: meerdere scholen publiceren een bijvoegsel in de loop van het jaar. De participatieraad (directie, leerkrachten, ouders, leerlingen) wordt zelden geraadpleegd.

De directies waren niet erg happig op het bekendmaken van hun schoolreglementen, aldus onderzoekster Véronik De Meyer. Ze wou alle middelbare Franstalige scholen in haar onderzoek betrekken, maar moest zich door de terughoudendheid van veel scholen beperken tot die van de Franse gemeenschap.

BRON: ‘www.demorgen.be’

Brusselse school weigert de hoofddoek.
BRUSSEL – Een honderdtal mensen, van wie een minderheid meisjes met een hoofddoek, hebben vrijdag 08/06/2007 rond 15.30 uur deelgenomen aan de manifestatie waartoe leerlingen van het koninklijk atheneum André Thomas in Vorst hadden opgeroepen.
De aanwezigen betoogden tegen het verbod op het dragen van de hoofddoek op school voor de zetel van de Franse Gemeenschap, op het Surlet de Chokierplein in Brussel.

De leerlingen wilden hun afkeuring tonen voor een wijziging van het schoolreglement, dat het dragen van zichtbare tekenen vanaf volgend schooljaar wil verbieden.

Van de zevenhonderd leerlingen op het atheneum dragen 130 meisjes een hoofddoek. Op 30 mei manifesteerde een aantal leerlingen al. ‘We willen onze afkeuring tonen tegenover het verbod, dat ingaat tegen artikel 19 over de vrijheid van eredienst in de grondwet’, aldus Samira Kabbouri, een van de woordvoersters, die zelf geen hoofddoek draagt. Ze preciseerde dat hun strijd niet alleen het verbod op de hoofddoek, maar een verbod op alle zichtbare tekenen omvat.

Een delegatie werd ontvangen door de kabinetschefs van minister-president van de Franse gemeenschap, Marie Arena, en de minister van Hoger Onderwijs, Marie-Dominique Simonet.

BRON: ‘www.standaard.be’

.

Spaanse scholen weigeren de hoofddoek: “Doe af zeg ik !!!”

.

Antwerpse scholen weigeren de hoofddoek.
Antwerpse middelbare scholieren die een hoofddoek dragen, kunnen nog slechts in twee secundaire scholen van het stedelijk onderwijs terecht. De overige ontzeggen meisjes met een hoofddoek de toegang.

Ook in andere Vlaamse steden laten scholen steeds vaker een verbod op het dragen van een hoofddoek opnemen in het reglement.

Verschillende Vlaamse allochtone organisaties vinden dat de overheid moet ingrijpen. Zij wijzen erop dat het verbod op de hoofddoek de kansen op goed onderwijs beknot.

“Allochtone meisjes kunnen niet meer vrij kiezen naar welke school ze gaan en welke studierichting ze daar volgen. Dat hypothekeert hun kansen op de arbeidsmarkt”, zegt Nadia Babazia van het Steunpunt Allochtone Meisjes en Vrouwen in De Morgen.

Antwerps schepen van Onderwijs Robert Voorhamme (sp.a) bevestigt de trend, maar vindt het een ‘overroepen probleem’.

“Het verbod op de hoofddoek veroorzaakt weinig problemen op de Antwerpse scholen. De meeste meisjes doen gewoon hun hoofddoek uit aan de schoolpoort”.

Vlaams minister van Onderwijs en Werk Frank Vandenbroucke (sp.a) wil zich niet mengen in het debat. “Elke school mag autonoom beslissen of de hoofddoek wel of niet is toegestaan. De overheid mag daar niet tussenkomen”.

Advertenties

110 Responses to “• <b>Scholen weigeren de hoofddoek.</b>”


 1. 1 lela zahra 18 november 2006 om 8:33000000 pm

  salaam wa3aleikoem,

  Dan geldt het ook voor mensen (jongens) die petten of mutsen dragen. Het is maar een onschuldige stukje stof die uw hoofd en jezelf beschermt (bv tegen de koude).

  Maar de “geloofsovertuiging” schrikt hun af, dat zal het hoofprobleem zijn!

  Als men aan de westerse maatschappij bv. zegt dat een man verplicht is om zijn baard (verzorgd) te laten groeien volgens zijn geloof. Gaan ze dus uiteraard een jonge man met de baard (verzorgd) niet toelaten op school.
  Alleen deze kennis beschikken ze daarover nog niet! Maar moesten ze dat ooit te weten komen.
  En er lopen zelfs sommige leerkrachten en politiekers met een baard rond.

  Dat komt toch ook op het zelfde neer.

  Ma3a salaam

 2. 2 Moke 19 november 2006 om 8:04000000 am

  Salaam Alaikoem, . . . آلسلام عليكم ورحة آلله وبركاته

  Beste Broeders & Zusters in de Islam,

  Is het niet onze eigen schuld, zijn we niet erin geluisd en worden we nu gestraft?

  Vroeger hadden we minder last van, omdat de CVP héél lang de lakens uitdeelde in de Belgische politiek. Maar de laatste jaren is heel wat verschoven geweest tussen de liberalen en de socialisten voor een mimisterpost van het onderwijs te bemachtigen en blijven te behouden. In het verleden was er af en toe, hier en daar een hoofddoekprobleem: het 1e teken van een school dat het zelf heeft beslist. Tegenwoordig komt het in vlug tempo overal tegen: het 2e teken dat het van hogerhand komt (minister). Het blijft en zal zijn verantwoordelijkheid niet ontlopen, ook zegt hij dat de scholen het zelf moeten beslissen.

  Een schooldirecteur/directrice die zegt dat er geen hoofddoek mag gedragen worden in de school, duidt aan dat zij/hij geen neutrale standpunt inneemt tegen personen die hun geloof uiten. De dag van vandaag worden de rollen omgedraaid, nu wordt er tegen ons gezegd dat we neutraal moeten zijn en geen uiting van geloof mogen geven, d.m.v. geen hoofddoek te dragen in de klassen, omdat het een religieus symbool is.

  DIT IS ECHT LACHWEKKEND, ALS JE HET VERGELIJKT MET VROEGER !!!
  DUS, alles kan, ook het omgekeerde.

  Sorry, ik heb medelijden met deze moslimmeisjes!

  Deze beslissingen (verbod hoofddoek in de school) die zijn opgenomen in het schoolreglement, is een socialist (SPa-spirit), liberaal (VLD) of een CVP’er, e.a. die zullen de bevelen van de minister verplicht moeten opvolgen. Hoe komt dat deze minister op zijn post zit ?

  WORDT VERVOLGD !!!

 3. 3 Moke 19 november 2006 om 8:32000000 am

  Salaam Alaikoem, . . . __ آلسلام عليكم ورحة آلله وبركاته
  .
  Beste Broeders & Zusters in de Islam,
  .
  Hier ben ik weer!!!!
  .
  Door middel van infiltratietechnieken te gebruiken in de bevolking.
  Ze hebben onze mensen (moslims: Turken, Marokkanen, e.a.) op hun kieslijst geplaatst. En tijdens de verkiezingen hebben wij, bijna allemaal op onze Turken, Marokkanen, e.a. gestemd. Eénmaal de stemmen binnen zijn en geteld. Kort nadien krijg jij (moslimmeisje) een kogel door het hoofd en als je aankomt aan de schoolpoort halen ze hun zakenmes boven voor de zekerheid, dat je je geloof laat vallen buiten aan de deur: “Want jij komt hier niet binnen met een hoofddoek.
  .
  Dit is een vorm van discriminatie. Je kunt terecht bij het ‘Ministerie van Discriminatie- & Racismebestrijding’.
  Je kunt ook terecht bij het ‘Ministerie voor Gelijke Kansenbeleid & Welzijn’.
  Je kunt ook terecht, omdat het uw privacy heeft geschonden bij desbetreffende organisatie die de privacy beschermt van de bevolking.
  Je kunt ook terecht, indien je meerderjarig (+18j.) bent en kunt gaan stemmen: zijn uw rechten geschonden of misbruikt.
  Je kunt ook terecht bij uw advocaat omdat een bepaalde artikel van de wetgeving niet toegepast is geweest: “vrije geloofsuiting”. Wettelijk vastgelegd.
  Je kunt ook terecht omdat uw vrije meningsuiting tot uw geloof niet aanvaardt wordt: inbreuk op de wetgeving.
  .
  7. Ben ik nog iets vergeten ?
  Je kunt ze allemaal bespreken met uw partners (7, tip: zoek méér partners) welke zaken er inbreuk zijn geweest op de wetgeving en een morele schadevergoeding opeisen tot in hoger beroep.
  .
  Dit alles waardevolle tips, zullen je echt helpen.
  Ik wil best de situaties van verschillende klachten mee opvolgen.
  .
  .
  WORDT VERVOLGD !!!

 4. 4 Moke 19 november 2006 om 9:29000000 am

  Salaam Alaikoem, . . . . . . . . آلسلام عليكم ورحة آلله وبركاته
  .
  Beste Broeders & Zusters in de Islam,
  .
  Sorry, ik ben hier weeral voor de zoveelste kéér in kortste tijd, mijn verstand slaat op hol, tegen zoiets kan ik niet tegen, het wil niet zeggen dat ik een standpunt heb ingenomen om een voorstander te zijn voor het dragen van een hoofddoek. Ik laat die keuze aan de dame zelf!!!
  .
  Zoals ik al daarjuist heb aangehaald, het is ons eigen schuld dat de minister daar op zijn plaats zit. Wij hebben hem naar zijn stoel gestemd via die Turkse, Marokkaanse, e.a. op de kieslijst van verschillende partijen.
  HET IS EEN VALSTRIK EN ZAL ALTIJD BLIJVEN WERKEN!!!
  .
  Dit fenomeen werkt gewoon schitterend, wie dat bedacht heeft mag van mij een extra vergoeding krijgen van de partij ter waarde van 250.000€, het heeft een meerwarde geboden aan de partij. Hij/zij verdient het, Chapeau!! We leven in een kapitalistische systeem, het tegenovergestelde van de Islam, dat geen rekening houdt met geld in de politiek, maar van het geloof (sjariah).
  .
  OPLOSSING PROBLEEMSSITUATIE
  Tot op een gegeven moment dat deze (Turken, Marokkanen, e.a.) aldan niet lijstrekkers,… verdwijnen van de lijst van hun liefgekozen partij. Hoe kan een partij dat ongelovig is, uw belangen (geloofsovertuiging) verdedigen?
  Deze 2 gegevens staan haaks tegenover mekaar en zullen altijd voor problemen zorgen tot de dood ons sccheidt.
  .
  Dus deze mensen waar we op hebben gestemd verdwijnen van de lijst en zich richten op de noodlijdende bevolking, dat behoefte heeft voor hun belangen als kiesgerechtigde beter te bescheremen en geen misbruik wordt van gemaakt van hun kiesrecht. Dus ze zouden hun (Turken, Marokkanen, e.a.) hun eigen partij hebben waar we met volste vertrouwen op hun kunnen gaan stemmen. Dit samen zijn we met bijna 1.000.000 inwoners, als het niet meer is. GAAT DAT LUKKEN ???
  .
  Oplossing 2: er moeten Islmatische scholen komen: lager basisschool, middelbaar onderwijs, hoge scholen en uniefs. Zodat we deze huidige politiek met gerust laten en niet meer lastigvallen. Wie gaat dit allemaal betalen? In Theorie is Islam een erkende godsdienst in België en elders (inrichtende macht, alles is getekend, alles is OK), maar bij het uitvoer van deze wetgeving wordt het tegenwerkt langs alle kanten van de wereld (uitvoerende macht).
  .
  Oplossing 3: weet iemand nog een oplossing voor deze huidige probleem, dan hebben we er al drie stuks.
  .
  Ik zal in latere periode de contactgegevens hier in deze bericht plaatsen mocht er een moslimmeisje een klacht willen indienen voor misbruik van haar geloofsovertuiging/vrije meningsuiting/rechten/enz. …
  .
  WORDT VERVOLGD !!!
                                                                                    ben nog niet uitgepraat

 5. 5 lela zahra 19 november 2006 om 10:37000000 am

  salaam wa3aleikoem,

  Goede interpretatie!

  Ma3a salaam

 6. 6 umm_zaynab 5 december 2006 om 7:44000000 pm

  salaam

  Het ware probleem voor Antwerpen is niet de Islamitische hoofddoek, en het is ook niet de aanwezigheid van verschillende rassen en culturen in de stad. Het ware probleem is de kloof tussen de bevolkingsgroepen in Antwerpen, waaruit een algemeen gevoel van onbehagen en wantrouwen is geresulteerd. Verschillende redenen vallen aan te wijzen als oorzaak voor deze kloof, zo bijvoorbeeld onbegrip en onwetendheid, maar ook onbeleefdheid, egoïsme en niet te vergeten intolerantie voor verschillen. Want door van ieder verschil, zoals bijvoorbeeld de Islamitische hoofddoek, een probleem te maken zal de mens uiteindelijk altijd vervallen in intolerantie en haat. En in plaats van het ware probleem op te lossen, zal dit het probleem dus enkel vergroten. De oplossing voor het ware probleem is respectvol en vreedzaam samenleven. En dit, dit vereist dat het feit dat niet iedereen gelijk is en gelijk denkt, geaccepteerd en gerespecteerd wordt. En het vereist van allen dat het egoïsme verlaten wordt, dat terug nagedacht wordt ook over anderen en niet enkel over de zelf, en dat terug gezorgd wordt ook voor anderen en niet enkel voor de zelf.

  m3a salama

 7. 7 Moke 23 december 2006 om 3:42000000 pm

  آلسلام عليكم ورحة آلله وبركاته

  Welkom terug, maar er is één resterende plaats waar ze niet durven om te vragen je hoofddoek te verwijderen, want het is een gevoelige zaak voor hun die de leiding hebben en die op de kieslijsten staan vermeld (stem op mij). Voor de rest komen ze overal aan: onderwijs, werk, klantenrelaties, politiek, enz…

  Weet iemand het antwoord ?

  .

  Beslama !!!!          😉

  Eventjes w8 voor enkele antwoorden.

 8. 8 lela zahra 24 december 2006 om 7:06000000 pm

  salaam wa3aleikoem,

  Op Nva of Spa, de welke is het gezondste water (rein en zuiver) ter aarde ?

  N03 (= nitraten bevat gifige stoffen en is ook in groene bladeren bv. sla ) De Nitraatgehalte moet kleiner zijn dan 2 mg bevatten. (het zuiver water wordt anders zure regen tast de gebouwen aan = broeikaseffect)

  Ps Ik kies voor Spa:
  Ma3a salaam.

 9. 9 leila 25 december 2006 om 12:55000000 am

  Salam alaikoum

  Ikbegrijp niet wat je hiermee probeert duidelijk te maken met die boodschap wel een goed slogan vo Spa mmaar goed.

  Zeg mOke ben je echt voor islamitische scholen. Ik ben daar echt geen voorstander van. Een school moet eenbeetje een spiegel zijn van wat er is in de maatschappij. en geen isolement, die moslims op die scholen moeten uiteindelijk toch in de maatschappij functioneren. Zo maak je de kloof nog groter.

 10. 10 Moke 26 december 2006 om 10:09000000 pm

  Salaam Alaikoem Leila,

  Dat is het wat ik wou horen, wat is er aanwezig in deze maatschappij?
  Er leven verschillende soorten bevolkingsgroepen, aldan niet met een geloofsovertuiging. Zoals men altijd op een rechtvaardige moment de juiste beslissingen hebben genomen om de morele waarde te handhaven in deze verschillende mensen van de maatschappij.

  Helaas heerst er toch een soort discriminatiepolitiek op gebied van subsidiëring van het onderwijs. Katholieken en Joden, miss. nog andere krijgen hun onderwijsinstellingen gesubsidieerd door de staat. De Islam is erkend in België, maar betekent een dode letter bij de uitvoerende machthebbers. Wat het wil zeggen: alle verantwoordelijke op de werkvloer tastten de morele waarden en de eerbaarheid van ons geloofsovertuiging.

  Men voert nu correcties uit boven de wet dat ons voorschrijft hoe we moeten kleden (sjariah: gebasseerd op ahadieths en koran). Terwijl eigenlijk geen interesses zijn in de Islam en waarom Islam, laat staan correcties uitvoeren voor persoonlijke doeleinden, zoals hoofddoek dragen dat is onderdrukking, achterstalligheid, ouderwets,… Ze waren goed bezig tot die correcties willen aanbrengen in ons geloof: en elke verandering of toevoeging in ons geloof is bida’a. En elke bida’a is een dwalende pad.

  Kort afgerond: men kan verschillende soorten mensen synchroniseren en toleranter afstemmen op elkaar in deze maatschappij door hun morele waarden te aanvaarden en onaantastelijk te houden.

  DIT STAAT BEKEND: zo is het Christendom en de Jodendom onderuit gegaan door hun godsdienst te veranderen voor eigen noden. Anders zou de Islam nooit hebben bestaan.

  Heb je nog iets aan te voegen?

  Beslama.

 11. 11 Elle 28 december 2006 om 8:11000000 pm

  Weg met de hoofdoeken. Is toch belachlijk dat er van die jonge meisjes gesluierd naar school gaan. Een jonge meid die moet lekker sporten en zwemmen. Kortom je moet je vrij kunnen bewegen.

 12. 12 Mohamed 28 december 2006 om 11:51000000 pm

  Elle wat weet jij ervan?
  het is een plicht en de hoofdoek bied bescherming,een als jij er geen wil dragen goed, maar zeg niet tegen ons dat wij dat niet mogen dat gaat jullie NIETS aan

  waar gaat deze wereld naar toe , jullie zijn mensen , wij zijn mensen , dus wat ik wil zeggen is de ene mens oordeelt over de andere mens en die vertelt wat die mens moet doen ….

  en nog iets waarom stoort jou dat , heb je echt geen respect voor hun gevoelens? hoe zou jij je voelen als jij opeens gedwongen word een hoofddoek te dragen zou je dat niet erg vinden? awel zo voelen wij ons ook, wij worden gedwongen om onze hoofddoek UIT te doen(allé de meisjes)

  en nog iets jullie hebben niets te zeggen over ons dat mag alleen Allah maar ja typische zever van niet-moslims , je komt op een islam site gewoon om te zeggen dat de hoofddoeken weg moeten ( en omdat gij dat vind moet dat ook gebeuren?)je denkt niet aan de meisjes die dat heel erg zullen vinden als dat opeens verboden word

 13. 13 hassna 29 december 2006 om 3:54000000 pm

  السلام عليكم
  alles goed iedereeen
  trouwens ik zit op een school waar dat je wel hoofdoek mag dragen dus

  maar er is wel een kleine probleempje

  ze zeggen stap per stap

  geen lange hoofdoeken en geen djelaba aan

  en geen lange rokken aan

 14. 14 Anissa 29 december 2006 om 7:38000000 pm

  assalaamoe 3alaikoem,

  ik ga met djelaba en hoofddoek naar school.Voelt heerlijk aan.

  ma3a salaama

 15. 15 Mohamed 29 december 2006 om 8:03000000 pm

  salaam 3alaikoem

  gezien Elle kijk naar wat Anissa zegt ze vind het heerlijk , wat heb ik jou gezegd(ze gaan het erg vinden als het opeens niet meer mag)en Anissa welk school ga je als ik vragen mag? , want hoe dat je schreef ( je herrinert me zwaar aan een andere meisje die toevallig ook Anissa heet , wie weet ben jij wel die persoon?)

  ma3a salaam

 16. 16 Elle 29 december 2006 om 8:31000000 pm

  Nou breekt mijn klomp. Wie gaat er nou met een jelaba en een hoofdoek naar school dan spoor je toch niet,stelletje ouwe wijfen. Zelfs meisjes uit de bergen zien er niet zo uit. Anissa zo heet je toch volgens mij wil jij graag opvallen bij ouwe mannetjes die geilen wel op die jelaba types. Bah wat een mentaliteit en een hypocrisie. Haram dit haram dat maar ondertussen gebeurt er van alles op die scholen.

 17. 17 Mohamed 29 december 2006 om 9:08000000 pm

  Elle , wat hebben ze jou gedaan dat je ze opeens ‘ouwe wijfen’noemt, en nog iets alsof gij weet hoe de meisjes van de bergen eruit zien ( zij dragen ook een hoofddoek) en nog iets kijk luister goed (kzalt in hoofdletters doen)

  ALLAH WEET DAT ER ZON MENSEN ALS JULLIE ZOUDEN KOMEN,DAAROM HEEFT HIJ 1400 JAAR GELEDEN DE MOSLIMS GEWAARSCHUWD EN DAT WE BEST HOOFDDOEKEN MOETEN DRAGEN UIT BESCHERMING VOOR JULLIEEEEEEEEEE , WANT MOSLIMS PLEGEN GEEN OVERSPEL , HEBBEN GEEN RELATIE VOOR EEN HUWELIJK (DEGENE DIE DAT TOG DOEN ZIJN GEEN MOSLIMS DAS IETS DAT JE GWN MOET ACCEPTEREN JE KAN PAS JEZELF MOSLIM NOEMEN ALS JE JE AAN DE REGELS HOUD)

  en kijk nu goe naar deze wereld hier het zijn de niet-moslims die achter meisjes jagen enzo , kijk is naar een islamitisch land ge zult zoiets niet meer vinden in zon landen daar doen ze zoiets niet omdat het NIET mag, en kijk is waar wij leven wij leven in een niet-moslim land en zoals ik zei JULLIE zijn degene die achter meisjes zitten te jagen,lastigvallen … daarmee dragen we hoofddoeken uit bescherming voor JULLIE we willen niet lastig gevallen worden enzo

  en hier nog iets , ik zie dat je niet snapt waarom dat je hoofddoek moet dragen (mss helpt dat hiere wel)

  Een diamant is een waardevolle steen.
  Een ieder van ons zou wel zo een diamant willen bezitten. Hoe zou jij omgaan met een diamant als jij die zou hebben? Zou je het niet goed bewaren in een doos? Zou je het niet ver houden van de ogen van de mensen uit vrees dat zij jouw diamant willen stelen? Zou je jouw diamant niet koesteren en goed verzorgen? Vind jij jezelf niet kostbaarder dan als een diamant?

  Heb jij minder rechten dan een diamant?

  Waarom wordt een diamant behoedt tegen het slechte van buitenaf. Is een schepsel van vlees en bloed niet meer waard?

  Ben jij, mijn beste moslimzuster niet meer waard om jouw schoonheid voor jezelf te houden? Ben jij niet meer waard om jezelf te beschermen? Beschouw jezelf als een diamant mijn moslimzuster, jouw waarde zal alleen maar stijgen, je trots en eer zullen niet benadeeld kunnen worden en respect naar jou toe zal buitengewoon zijn.

  “O Profeet, zeg tot jouw echtgenotes en tot jouw dochters en tot de vrouwen van de gelovigen dat zij hun overkleden (Djilab) over zich heen laten hangen. Op die manier is het gemakkelijker om hen te herkennen en worden zij niet lastig gevallen. En Allah is Vergevensgezind, Meest Barmhartig.”

  {Hoofdstuk Al Ahzab vers 59}

  en Elle , je moet niet denken dat ik iets tegen jou heb ofzo , gij moogt gerust denken dat da onzin is maar ik wil gewoon zeggen je woorden kwetsen mischien , jij vind dat erg die hoofddoeken en je wilt voor de meisjes ‘opkomen’ dat kan ik wel begrijpen .

 18. 18 Mohamed 29 december 2006 om 9:12000000 pm

  ps , niet iedereen valt ons lastig , en ik ben iets vergeten wij zijn trots erop om moslims te zijn als je je zoals een moslim kleed dan zullen de mensen direct zeggen , ah die daar is een moslim , snap je ? maar ja ge moogt zoals ik eerder zei gerust onzin vinden.

 19. 19 Elle 29 december 2006 om 10:04000000 pm

  Waarom moeten moslims leven zoals mensen in die tijd. Waar staat dat in de koran? Vroeger hadden ze geen spijkerbroeken enz… En ik ben geen echtgenote of dochter van de profeet die hadden een andere positie. Mensen hoefen niet aan mij te zien dat ik moslim ben. En die onzin van als je een hoofddoek draagt ben je een diamant die beschermd moet worden en die bla bla daar geloof ik niet in. En in moslimlanden jagen ze niet achter meisjes? Jij bent echt een grapjas. Ik ben nog nooit in mn leven zo erg lastig gevallen als in Marokko, en geloof me ik had bij uitzondering een jelaba aan. Bah wat een viespeuken daar zeg. En dat noemt jij een moslimland?

 20. 20 Mohamed 29 december 2006 om 11:13000000 pm

  ik had het ook niet over maroko en ge LEEST NIET , ik heb DUIDELIJK gezegt de mensen die jou lastig vielen of wat ze ook met jou deden zijn GEEN moslims, en met die diamant is een vergelijking dat heeft niks met islam te maken , je weet heel goe dat ik gelijk heb, en nog iets als dat zever is zeg me dan wat vrouwen zijn in u ogen, voor de islam zijn ze zelfs BETER dan diamanten, en wat zijn ze voor jou???????????????????????? als je tog niet geloofd geef mij dan is een uitleg (of wat dan ook) dan zullen we is zien wat beter is?
  en de tijd past zich aan de koran aan en niet omgekeerd!
  tja wa zal ik zeggen je mag tege mij zoveel keer grapjas zeggen als je wil,je verliest tog want ik begin de indruk te krijgen dat je hier mensen wilt overtuigen van geen te dragen en kijk maar goe rond de wereld er zijn er al veeel bezig maar niemand lukt het om de islam kapot te maken .

 21. 21 Mohamed 29 december 2006 om 11:18000000 pm

  ps Elle , van dat je lastig gevallen bent wist ik niks van , maar je moet begrijpen dat marokko niet zo islamitisch is als ze beweren.en in elke volk heb je wel een rotte appel liggen(want niemand is perfect)

  en toen je lastig gevallen bent was je soms alleen?, en had je hoofddoek aan( want dat voorkomt zon dinges , snap je nu wrm we moeten dragen?)

  en ik dnek dat ik nu weet wrm je zo ‘hard ‘ doet maar omdat een paar mensen jou lastig heben gevallen mag je nog niet de hele moslimgemeenschap ‘haten’

 22. 22 Mohamed 29 december 2006 om 11:20000000 pm

  ahja Elle , je zal me waarschijnlijk niet geloven , maar dat had me echt geraakt toen je zei dat ze je lastig vielen

  tja wa zal ik zeggen
  sorry wat jou overkomen is

 23. 23 rachid 30 december 2006 om 8:01000000 am

  wollah mohamed das pas gesproken, maar ja die ongelovigen zijn nu precies gebrainwasht, ze leven precies op automatische piloot. En de piloot is bush, die de knopjes van de vliegtuig zelf niet weet staan. Das de situatie van nu.

 24. 24 Anissa 30 december 2006 om 11:55000000 am

  assalaamoe 3alaikoem,

  Takkabalo Allah, mina wa minkoem.

  Ik ga in het Antwerpse naar de hogeschool en ben ook de enige die er hoofddoek draagt. Tot nu toe is er niemand geweest met enige commentaar. Ik volg er maar een vervolgopleiding, dus van school veranderen zou geen moeite zijn voor me. Moet wel toegeven dat de meesten naar me staren maar dat doet me niets.

  ps:Mohamed, ik weet niet of ik de zelfde persoon ben.

  ma3a salaama

 25. 25 Mohamed 30 december 2006 om 12:00000000 pm

  Salaam Anissa (khad het verkeerd, je bent een andere dan die ik in mijn hoofdhad , maar tog bedankt dat je geantwoord hebt)
  miskien das erg als iedereen naar jou zit te staren

  beslama

 26. 26 Elle 30 december 2006 om 1:54000000 pm

  Natuurlijk vind ik dat iedereen zelf moet weten of ze een hoofddoek willen dragen. Maar ik zie dat de hoofddoek een modeverschijnsel is geworden. Ik zie de meiden helemaal opgemaakt en uitgedost over straat lopen en naar school gaan en je wil niet weten wat ze allemaal uitspoken, en dat moet dan een moslima zijn? Natuurlijk is niet iedereen zo en ik wil absoluut niet over mensen oordelen. Mohammed, ik ben absoluut niet hard en ik heb geen hekel aan de moslimgemeenschap maar ik hou niet van hypocrisie en ik eis gelijkheid tussen man en vrouw!

 27. 27 Mohamed 30 december 2006 om 2:00000000 pm

  ah zo klinkt dat veel beter , maar eigenlijk kan ik jou ergens wel begrijpen ( ik zou dat waarschijnlijk ook erg vinden als ik geen moslim was ), sorry ik dacht dat je echt hard was door die ongeval in marokko maar ik had me vergist sorry

 28. 28 khalid 30 december 2006 om 2:30000000 pm

  Sp.a

  Sp.a geeft hierbij aan waar ze voor staan. Namelijk het gebruiken, misbruiken en verbruiken van allochtonen om nogmaals een mes in de rug te steken zodat men ons beschuldigt van crimineel omdat men die mes niet wil(of kan) teruggeven.

 29. 29 khalid 30 december 2006 om 3:45000000 pm

  @ elle

  het idee, dat de huidige moslims in de 6de eeuw leven is achterhaald. Dit heeft alles met het contingentie te maken. kijk bvb naar de murdock-files over de kwestie monogamie en polygamie

 30. 30 Moke 31 december 2006 om 1:15000000 pm

  Salaam, als ik mijn vervolg nog mag geven. Zoals ik al zei op 23/12/’06: “Er is 1 plaats waar ze niet durven te vragen je hoofddoek te verwijderen. Ze komen overal aan omdat ze geen economisch verlies aan hebben, en die plaats is:

  ‘Wij zijn hun klanten’, wij nemen hun produkten en diensten af in deze economie (geïntegreerde maatschappij). Wanneer je in een winkel of een bedrijf binnenstapt voor iets te kopen (consumeren), kun je bij hun, je hoofddoek aan laten. Er is geen denken aan of durven vragen je hoofddoek te verwijderen.

  Want anders kunnen de bedrijven het geld op hun buik schrijven, dan moeten we ons méér wenden naar onze geloofsgenoten. Dit is een economisch verlies voor de bedrijven: omzet-/winstdaling, personeelsafvloeingen met als gevolg tot bedrijfssluitingen. Het is natuurlijk zéér spijtig en niemand van ons heeft dit in de hand.

  Er is daar een zwaar prijskaartje aan verbonden. De allochtone gemeenschap in België of elders met de meerderheid ‘moslims’, betekenen voor de economie een miljardenindustrie (BEF), niemand (economen, politici, bedrijfsleiders,…) zouden dit graag naar benden zien duiken.
  Wij ook niet!!!!!

  Dus, beste hoofddoek dragende moslima op dat gebied ben je veilig gesteld. M.a.w. een mogelijke oplossing voor deze problematiek van de Antwerpese scholen moeten de hoofddoek dragende moslma’s en héél de gemeenschap zich wenden naar Islamitische scholen. Dit betekent in de realiteit een overschot van leerkrachten (20 à 25%) in die scholen. Wie gaat deze verlies blijven betalen (personeelsinkrimping door het ministerie, banenverlies).

  Uw oplossing = Economische oplossing.

  Wat heeft dit met diversiteit te maken ?

 31. 31 lady0 2 januari 2007 om 11:54000000 am

  Elle ik ben het met jou eens wat betreft de hypocrisie van de moslimgemeenschap en wat betreft die automatische piloot Bush die heeft een co-piloot en das Saoudi-Arabië. Dat zijn wel degelijk ‘moslims’.

  “ALLAH WEET DAT ER ZON MENSEN ALS JULLIE ZOUDEN KOMEN,DAAROM HEEFT HIJ 1400 JAAR GELEDEN DE MOSLIMS GEWAARSCHUWD EN DAT WE BEST HOOFDDOEKEN MOETEN DRAGEN UIT BESCHERMING VOOR JULLIEEEEEEEEEE , WANT MOSLIMS PLEGEN GEEN OVERSPEL , HEBBEN GEEN RELATIE VOOR EEN HUWELIJK (DEGENE DIE DAT TOG DOEN ZIJN GEEN MOSLIMS DAS IETS DAT JE GWN MOET ACCEPTEREN JE KAN PAS JEZELF MOSLIM NOEMEN ALS JE JE AAN DE REGELS HOUD)”. Mohamed, ben je naief of ben je dom? ‘Moslims’ plegen overspel misschien wel meer dan niet-molsims, moslims hebben wel relaties voor het huwelijk om maar niet te zeggen dat ze er op los neuken en meisjes met hoofddoek kunnen er ook wat van. Ook moslims kunnen en mogen fouten maken ina Allah Ghafoeroen rahiem. Dus kom alstublieft niet af met die bullshit want dat is wat ze hypocrisie noemen!

 32. 32 Mohamed 2 januari 2007 om 12:37000000 pm

  ach jong ge verdedig altijd de verkeerde in plaats van jou eigen zussen te helpen en hoe kunnen moslims meer overspel plegen dan niet moslims wij zijn maar met ongeveer 1 miljard???

  en mss ben ik dom kzen nog maar een kind( kben 3dagen geleden 16 geworden)

  ps: ik heb het gevoel dat jij zelf geen hoofddoek draagt want toevallig helpt ge steeds de verkeerde mensen en je vraagt je af of je broeder dom is.(en dat noemen ze broeder/zusterschap).

  en waarom maak je opeens de moslimgemeenschap zwart eh?????????????????

  kijk ik vraag me al een tijde af waarom Allah zei dat de meeste bewoners vande hel vrouwen zijn valt u dat niet op wij zijn de slechtere jullie vrouwen de betere want wij onderrukken jullie , verkrachten jullie ….maar uiteindelijk zijn het tog de meeste vrouwen die naar de hel gaan.

  heb je je dat nooit afgevraagd en weet toevallig iemand het antwoord hierover?

  ik persoonlijk denk van zon instelling hebben van ‘ik vind dat moslimas mogen zwemmen met jonges , zij moeten hun ogen gewoon neerslaan, nee hoofddoek moet niet dat staat nergens in de koran ,eh eh gistere mijn man deed dit en dat , ik ben die beu , die onderukt mij komt niet graag naar huis …, die slaagt mij enzovoort, dan vraag ik me af waarom die mannen dat doen zijn die nu gwn ziek of is het tog de schuld van de vrouw , want wie weet maken jullie het huis een hel voor de man dde man kan zich niet beheersen slaagt de vrouw vrouw gaat klagen … en zo begint het elke dag.

  waarom moeten het altijd weer mannen zijn???waarom hoor ik nooit een vrouw zeggen ‘ dat is mijn schuld ‘ nee niet mijn man is slecht maar ikke ik wou gaan zwemmen en hij zei nee en tog heb ik het gedaan???????
  ik d8 al die tijd dat het de mannen waren maar sinds een paar dagen begon ik me opeens aftevragen waarom het tog de vrouwen zijn die de meerderheid van de hel zijn.

  ewa je ge kunt me nu terug dom noemen als je wil mss zijn er wel andere mensen die jou zullen helpen me aftekraken.
  gij en Elle passen bijmekaar , zelfde mening enzo

 33. 33 lady0 2 januari 2007 om 1:55000000 pm

  Hey mohamed

  Je leeftijd verklaart idd veel over het soort commentaar dat je levert. Ik vind echt dat je jezelf eerst goed zou moeten informeren, wees alstublieft voorzichtig met uitspraken zoals ‘meer vrouwen in de hel dan mannen’ vanwaar haal je dat? Dit is “erkapoepraat”, dit pakt niet meer bij geëmancipeerde, onafhankelijke vrouwen zoals ik. Weet je wat ik niet begrijp is het feit dat mannen naar de Islam grijpen en onder het mom van deze mooie, vredevolle, respectvolle, emanciperende, godsdienst hun macht willen uitdrukken op vrouwen en mengen met slechte tradities en cultuurgewoontes zoals die van de Marokkaanse cultuur als het op man – vrouw verhouding aankomt.
  In ieder geval zal ik niet meer reageren op uw commentaar, ik vind dat je je eerst beter moet informeren.
  En Elle en ik gaan binnenkort samenwonen hahahaha!
  beslama

 34. 34 Mohamed 2 januari 2007 om 2:20000000 pm

  wel als je niet meer wilt reageren op mij goed , dan hoop ik dat iemand anders het doet , ik wist wel dat je zoiets ging zeggen ; waarom d8 je dak ik zei hou oud ik was ik heb gemerkt dat bijna niemand me wil geloven omdak nog maar 16 ben alsof dat iets uitmaakt en dat is waar zieveraar , de profeet zei dat van dat vrouwen de meerderheid zijn.,ik denk dat gij moet gaan informeren.

 35. 35 Mohamed 3 januari 2007 om 8:42000000 pm

  salaam lady0

  Vraag:meer vrouwen dan mannen in hel
  Ik heb gelezen dat er volgens een Hadith er meer vrouwen in de hel zullen zijn dan mannen, in hoeverre klopt dit?
  Wa-\’Alaikum Salaam,

  Antwoord:Deze hadith is een zeer valide hadith (sahih) die we tegenkomen in verschillende versies in verschillende hadith verzamelingen.

  Zowel de man als vrouw hebben bepaalde verplichtingen gekregen van Allah (swt) die worden gebalanceerd door rechten. Zo heeft bijvoorbeeld de vrouw een plicht om verantwoordelijk om te gaan met het huishouden, maar daar tegenover staat haar recht op een dak boven haar hoofd, kleding en geld. Dit recht is natuurlijk weer een plicht van de echtgenoot. Op die manier is het hele systeem in balans en wordt niemand tekort gedaan.

  Analoog hieraan heeft de vrouw een zeer belangrijke en superunieke zegening van Allah (swt) gekregen: het paradijs is onder haar voeten gelegd! Deze zegening heeft, naast een boodschap voor de kinderen (namelijk goed zijn jegens de moeder, is haar recht) ook een belangrijke boodschap voor de moeder/ vrouw zelf. Namelijk: \’Pas op! Het paradijs ligt onder jouw voeten. Gedraag je goed en (islamitsch) verantwoord anders zul je het paradijs verliezen (dus een plicht)!\’ Een groot deel van dit \’goed gedragen\’ heeft dus te maken met de het gedrag van de vrouw. Maar al te vaak zien we (jammer genoeg schijnt dat alleen maar erger te worden) dat meisjes /vrouwen zeer onverantwoord omgaan met deze zegening onder hun voeten: haya, nederigheid, hoogstaande idealen, verfijnde akhlaaq en intense gebeden worden steeds minder gemeengoed en worden zelfs vervangen door ondankbaarheid, onverantwoordelijkheid, hardheid, ruw gedrag, niet bidden (mannen moeten bidden, vrouwen hoeft niet) etcetera.

  De Profeet (saw) heeft niets anders dan een blik in de toekomst gegeven aan ons en ons daarmee slechts gewaarschuwd voor de halfzachte manier waarmee m.n. meiden/ vrouwen omgaan met hun islam en dus met de jannah onder haar voeten.

  Moge de Almachtige ons zegenen in onze Dien, Dunya en Akhirah en ons standvastig maken in onze islambeleving…. op zo\’n wijze dat Hij Tevreden zal zijn met ons.

  Wassalaam,

  derwish crew

 36. 36 Mohamed 3 januari 2007 om 8:43000000 pm

  hier hebde u antwoord, en er zijn nog ze maar ik denk dat dat wel genoeg is en ik hoef tog niet te zeggen dat niet alle moslimas zo zijn.

 37. 37 moslima 26 januari 2007 om 10:16000000 pm

  sallaam alaikoem broeders en zusters;

  Inderdaad dat klopt onze profeet mohamed heeft gezegd er zullen meer vrouwen in de hel zijn dan mannen, ik heb het veel tegen gekomen in boeken enz….subhanna allah !!!! Moge allah swt ons vergeven en alle moslims inshallah besschermen amien ya rabb…

  jullie zuster in de islam !!

 38. 38 Sanaa 27 januari 2007 om 5:29000000 pm

  Salaam Alaykoum

  Waarom al deze negatieve opmerkingen over de hoofddoek? Van sommige mensen toch,…? Als Allah subhanaa wa ta3alla ons heeft voorgeschreven om een hoofddoek te dragen, waarom doen we het dan niet? Ikzelf draag een hoofddoek. Waarom? Omdat ik met volle vertrouwen in Allah subhanaa wa ta3allah geloof, ik geloof in zijn wetten, en ik gehoorzaam zijn wetten in de mate waarin ik kan en weet…
  Zie, wij vrouwen, wij zijn diegene die aan de andere mensen kunnen aantonen dat de Islam bestaat en dat je een moslima bent.. Bij de mannen is dit niet altijd het geval zo… Een man met een baard kan ook een christen ofzo zijn..
  En als er mensen zijn die hoofddoek dragen en toch make-up ophebben, dan moet je een onderscheid kunnen maken tussen deze 2. Dit meisje heeft iets goed, dat is de hoofddoek en iets “slecht”, de make-up. Je moet dan naar et goede kijken en zegge MashALlah zij draagt hoofddoek en zo wil ik ook zijn. En van die make-up, laat je het achterwege of laat je haar aantonen dat het niet mag volgens de wetten van Allah subhanaa wa ta3alla..
  Niemand is natuurlijk perfect in deze wereld, maar ikzelf ben wel blij dat WIJ, de meisjes, kunnen aantonen dat we moslima zijn. Een voorbeeld: als je al een heel tijd hebt gestudeerd om politie-agente te worden en je mag uiteindelijk je uniform dragen. Dan ga je tog ook blij zijn? Dat is net hetzelfde als je een hoofddoek draagt, dan ben je trots dat je een moslima bent…

  Nietwaar?

  Wasalaam Alaykoum

 39. 39 nawall 17 maart 2007 om 6:00000000 pm

  soubhanallah waarom is het zo’n drama de hoofddoek.dit is tog een vrij land niet?..niemand heeft te zegge over wat je mag en nie mag drage

 40. 40 fatima 17 maart 2007 om 6:16000000 pm

  ooh yawel, de wet !!!
  en als de overheid de wet tegen hoofddoek verbied dan zijn we hoe zeg je dat,? ZWAAR in de puree!!!!

  salaam

 41. 41 Anoniem 20 maart 2007 om 6:01000000 pm

  Salamu3alaikum wara7matulahi wabarakatuhu,

  De profeet (SAW) heeft gezegd:
  “Er is geen gehoorzaamheid aan een schepsel in iets wat Allah SWT tegenspreekt” (Tiermidie en Ahmed).
  Allah SWT zegt in de Qor’aan:
  “En wie Allah, vreest, voor hem zal Hij zijn zaak makkelijk maken.” (Soerat At-thalaaq aya 4).

  ** “Dachten de mensen dat zij met rust gelaten worden, als zij zeggen:”Wij geloven,” en dat zij niet op de proef gesteld worden?” (Soerat Al-‘ankaboet aya 2). **

  En Allah SWT weet het het beste.

  wasalamu3alaikum wara7matulahi wabarakatuhu,

 42. 42 Oegt 20 maart 2007 om 6:02000000 pm

  berichtje was van mij!!

 43. 43 Abderrahman 20 maart 2007 om 9:29000000 pm

  Salaamoe Halaykoem

  Een reactie aan het adres van mijn broer Mohammed, moge Allah u blijven leiden op het verlichte pad dat je bent ingeslagen, en indien jij (nog) voor een deel op het slechte pad wandelt, onwetend en verdwaald in het bos van de Duivel, moge Allah u dan leiden naar datgene wat goed voor u is. Ik ben blij dat een persoon zoals u, zo jong van leeftijd, zo verstandelijk kan redeneren, Masha’Allah, ik ben blij met elk woord dat ik van u gelezen heb.

  Een reactie aan het adres van mijn zusje, Lady0. Mohammed is waarschijnlijk jonger dan jou, maar laat blijken dat hij meer in zijn mars heeft dan jij hierboven hebt doen blijken. Ik wil jouw niet afbreken, maar ik hoop dat je wat tijd voor jezelf neemt en nagaat wat jij verkeerd doet, vooraleer jij andere bestookt met zinnen vol onwetendheid, terwijl zij het wel degelijk aan het rechte eind hebben. Ik haal aan wat je zei: “dit pakt niet meer bij geëmancipeerde, onafhankelijke vrouwen zoals ik”. Ik geef je gelijk en ongelijk. Eerst en vooral, dat pakt niet bij jou. Natuurlijk niet, je houding vertelt al veel over je en wat voor goeds men ook in jouw richting probeert te duwen, je ontwijkt het omdat het niet past in jouw plaatje alsof jij de hemelen hebt geschapen. Ten tweede: geëmancipeerde, onafhankelijke vrouw. Laat me niet lachen, ga eens bij jezelf na waarom je geëmancipeerd bent? Omdat je niet kan leven met het feit dat je ooit een bord gaat (moeten) afwassen, omdat je schrik hebt dat je, indien je trouwt, geen hakken meer zal mogen dragen en tal van andere redenen waardoor je een broeder van jou beschuldigt van “erkapoepraat”. Noem jij dat geëmancipeerd? Weet je hoe ik dergelijke houding noem? Onder de sloef, onwetend, verslaafd aan de verleidelijke maar duidelijk verkeerde “westerse” gedachte. En ten slotte: “macht willen uitdrukken op vrouwen en mengen met slechte tradities”. Ik hoop dat je de juiste slechte tradities kiest vooraleer je ze bestempeld als slecht of goed.Ben jij echt geëmancipeerd, verleg jij met een hoofddoek je grenzen en ben je er door net niet bekrompen, mooi dan. Laat dan tonen dat je tegen die slechte tradities bent en geef het voorbeeld aan je andere vriendinnen en zussen door onder andere niet meer naar trouwfeesten te gaan waar ze een DJ uitnodigen. Zoals jij zeker en vast al zult weten is dat haraam. Als jij dat kan doen ben je pas geëmancipeerd.

  Doe ons allemaal een plezier, en zorg ervoor dat JIJ eerst wat opzoekwerk verricht in de juiste bronnen, vooraleer je je hier komt uitstorten over een zaak waar je blijkbaar niets van afweet. Laat Mohammed met rust, want, zoals vele meisjes zeggen en ik kan ze geen ongelijk geven, zijn er nog maar heel weinig goede jongens. Breek daarom zijn hart hier niet en breng zijn geest en ziel niet in opstand tegen datgene waar hij zo hard in gelooft!

  Salaamoe Halaykoem

 44. 44 Anoniem 21 maart 2007 om 10:40000000 am

  Nog een aanvulling wat betreft zogezegde moslimlanden. Als je denkt dat Marokko een islamitisch land is, dan zit je er volledig naast. Ga

 45. 45 Abderrahman 21 maart 2007 om 10:43000000 am

  Nog een aanvulling wat betreft zogezegde moslimlanden. Als je denkt dat Marokko een islamitisch land is, dan zit je er volledig naast. Ga eens naar de verenigde arabische emiraten en loop daar eens rond met een bikini, of loop daar eens rond terwijl je met je vriendje staat te kussen. Geloof me, je beland daar in de cel. Pleeg daar maar eens zina (overspel) en je zult wel heel vlug de gevolgen dragen. Dat noem ik een Islamitisch land. Marokko is, hoe moet ik het zeggen, een hoerenland. Je mag daar zelfs vaak geen hoofddoek dragen op het werk, kijk maar naar de andere artikels hier op de site betreffende royal air maroc. Dat is dat nog een overheidsbedrijf. Zeveraars.

  Groetjes aan Ellen

 46. 46 Oegt 21 maart 2007 om 12:21000000 pm

  Hoerenland :S

 47. 47 Abderrahman 21 maart 2007 om 2:13000000 pm

  Salaamoe Halaykoem

  Sorry voor mijn taalgebruik, maar het is nu eenmaal zo. Als je wat van Marokko hebt gezien dan zul je het wel weten. Ga maar eens naar Tanger, Tetouan, Nador of eenderd welke grote stad en je zal omvervallen van hetgeen je daar ziet. Vrouwen die openlijk met een onbekende man een hotel binnenstappen en een paar uur later of pas de volgende dag naar buiten komen. Meisjes die een discotheek binnen wandelen met de bedoeling om hun eigen te verkopen voor een nachtje.. Vraag maar aan iedereen die al wat van Marokko heeft gezien. Buiten dat zijn er nog veel zaken waarvoor dat, in mijn ogen soms toch wel belachelijk koninkrijk, staat. Waarom ineens hoofddoeken verbieden? We hebben het in Belgë al moeilijk en nu doen ze daar zoiets. Hoe horen wij ons te verdedigen als het ons land van herkomst zich tegen ons keert. Islam kennen ze daar niet volgens mij. Hoe kan het dan dat ze daar in Rabat een moskee hebben gebouwd jaren geleden voor miljoenen euro’s! terwijl er daar zoveel arme mensen zijn. Waar is de logica? Hoe kan je bidden in een moskee die overdreven versierd is alsof er geld te veel is, alsof dat hallaal is, terwijl je op straat mensen tegenkomt die staan te bedelen. Er is nog veel werk aan Marokko. En dan heb ik het nog niet eens over de corruptie en ongelijkheid.

  Salaamoe Halaykoem

 48. 48 Oegt 21 maart 2007 om 4:47000000 pm

  Salamu3alaikum wara7matulahi wabarakatuhu,

  Abderrahman je hebt helemaal gelijk, maar je heb het volgens mij alleen in de zomer gezien toch?
  Ik wist niet eens dat ze hoofddoeken hebben verboden staghfiru’Allah.
  Echt een schande! Want ik zelf woon niet eens 20km bij Tanger vandaan, en ik ga er elk zomer heen alhamdulilah. Maar het ziet er daar uit alsof je gewoon in een westers land bent beland. Dat ze je gaan uit lachen als je je hijab draagt ofzo.
  Zo zie je in welk gevaar ze verkeren Staghfiru’Allah.
  Moge Allah ze op het rechte pad lijden Amien,

  Wasalamu3alaikum,

 49. 49 fatima 21 maart 2007 om 7:04000000 pm

  salaam,

  daar heb ik is iets grappig meegemaakt, erg maar grappig.
  ik was 15/16
  en droeg hoofddoek , die arabierse familie vonden dat keiraar.
  die zeiden voortdurend ale wat doe je nu zo vroeg al hoofddoek??
  da ging nog maar na een tijdje werd het erger ze konden me niet in de kamer hebben of er werden verwijten naar mijn hoofd geslingerd.
  het was zelf zo erg dat ze probeerde mijn hoofddoek van mijn hoofd te rukken.
  en als ik dan boos word vinden ze dat kei raar.
  en dit is dus mijn islamitische thuisland.
  de koning beweerde ooit is dat hij bloed van de profeet(vzmh) had in zich,, dat is de reden waarom zijn vrouw zo bedekt is zeker.

  salaam

 50. 50 moslima 21 maart 2007 om 7:32000000 pm

  salaam

  ja abderrahman je hebt volkomen gelijk over ons eigen vaderland MAROKKO het is echt erg gewoon als ik met mijn vader naar de markt ga om iets gaan kopen ofzo dan is dat er vol met blote en vieze mensen en zeker waar ik woon tanger wallah die kennen geen schaamte gewoon als ik winkel zie ik dat laat staan aan strand of discotheken en zo verder en dat hoofddoeken verboden is in marokko dat wist ik helemaal niet ze3ma een moslimland wallah soms schaam ik mij voor marokko de lkr zij me vorige week nog ja hier de marokanen in belgie integreren niet zo snel en volgen niet allemaal de mode en in jullie eigen land marokko zijn er sommige moderner dan de marokanen in belgie

  ma3a salaam

 51. 51 Oegt 21 maart 2007 om 10:00000000 pm

  salamu3alaikum wara7matulahi wabarakatuhu,

  Subhana’Allah ze kennen daar geen schaamte en helemaaaaaaaal niet in Tetouan! Je loopt met je vader moeder, komen de jongens je versieren:S Staghfiru’Allah, Dan schaam je je dood:$
  Mijn nicht woont daar en ze heeft wel een een jongeman uit Marokko aan de deur gehad en vroeg aan haar oudste broer mag ik met 1 van je zusjes trouwen?? Die wist meteen die wilt een Nederlandse paspoort
  Is gewoon schande Schande, al zeg ik het over mijn eigen volk!!

  wasalamu3alaikum,

 52. 52 SJI'IET AHLULBAYT as 22 maart 2007 om 2:29000000 pm

  4’k heb ni alle antw gelezen, maar evtl kan men

  -zelf een politieke partij oprichten die er voor iedereen is met een sterk programma
  -ofwel emigreren, liefst ni nr saudi arabia (maar daar moogt ge ni altijd blijven wonen, die zijn og racistischer) want daar moet ge salafi zijn of anders zwaait er wat: minderheden zoals sunnis worden vertrappelt
  -rechtszaken hale ni veel uit: verleden heeft da laten zien, zelfs met versch mensen!
  -wat is het nut v http://www.blijfvanmijnhoofddoek.be????? beter http://www.blijfvanmijngeloof.be

  salukes

 53. 53 SJI'IET AHLULBAYT as 22 maart 2007 om 2:35000000 pm

  marokko is ni synoniem v islam. waar hebt ge nog een echt islamitisch land? bijna nergens, maar ge hebt nog arabische landen waar ze sterk vasthouden aan hun geloof en bijna alle vrouwen hijab dragen en het leven serieus gescheiden is met respect vr elkaar
  het ligt ni aan het land, maar aan het volk

  en hier ga niemand je helpen want het is ieder vr zich en god voor allen

  oooooooooh jaaaaaaaaa die vd Executieve mogen hijab dragen en de overheid betaalt ze, maar doen die iets @ het probleem????????????????????????????????? lbestam is het voornaamste vr hen, lbestam ‘aamer!!!!!!!!
  salukes

 54. 54 SJI'IET AHLULBAYT as 22 maart 2007 om 2:43000000 pm

  weet ge moke wat ons probleem is: wij zijn met andere zaakjes bezig zoals weeshuisjes in marokko of palestina helpen enzovoort en die belgen allez ik bedoel de ongelovigen want ge hebt belgische moslims!!! die denken v laat ze maar doen met hun betogingen en geldinzamelingen enzovoort, dan hebben ze geen tijd en kracht om hier samen voor iets te vechten

  Allah jahfed!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  en moke een belg. islamlerares heeft rechtszaak verloren samen met iem. die mochten geen hijab dragen in brussel, heb da een beetje gevolgd!!!!! dus rechtszaak helpt nikske!!!

  salukes

 55. 55 Moke 23 maart 2007 om 8:32000000 am

  Salaam Alaikoem “SJI’IET AHLULBAYT as “,

  Ik zou graag méér willen van weten over dat artikel over die islamlerares in het Brusselse. Kun je dat hier posten?

  Je kunt altijd in beroep gaan, waarom niet?

  Thalla Frasek!!!!

 56. 56 Oegt 23 maart 2007 om 8:10000000 pm

  Salamu3alaikum,
  Er is een dorp in China, Alle bewoners van het dorp zijn bekeerd tot de Islam. Dat hebben ze vorige week bekend gemaakt! Subhana’Allah!!

 57. 57 Abderrahman 30 maart 2007 om 9:23000000 am

  Salaamoe Halaykoem

  Oegt, heb je dat artikel nog ergens? Zoek het eens op als je wilt en plak de link hier zodat we het ook kunnen lezen. Is zeer interessant.

  Salaamoe Halaykoem

 58. 58 Oegt 30 maart 2007 om 12:52000000 pm

  salamu3alaikum,
  Ja natuurlijk, zal het ff vragen aan me pa hij had het gelezen op het internet.het is wel arabisch, mijn pa had het voor me vertaald(A)

  Insha; Allah zal ik de link en/of tekst hier zo snel mogelijk plaatsen.

  salamu3alaikum,

 59. 59 moslima 6 april 2007 om 4:48000000 pm

  salaam

  je ik wil ook iets meer weten over de 2 artikels van de bekeerde in de kleine dorp in china en de andere daar wil ik ook iets meer over weten die islamlerares en de verloren zaak de eerste vindt ik prachtis machallah en tweede vind echt jammer maar zoals moke zei ze kunnen altijd in beroep gaan en dan hoop ik inchallah dat ze meer geluk hebben

  mag ik vragen wie volgde de programma op tv de moslima’s dat kwam op canvas d8 ik. echt waar die 2 marokaanse meisjes hebben ons echt belachelijk gemaakt maar die turkse en belgische moslima’s waren echt prachtig machallah ze hebben duidelijk en correct gesproken over de islam maar spijtig genoeg heb ik de eerste en tweede aflevering niet kunnen zien en het programma is nu gedaan het komt niet meer

  ma3a salaam

 60. 60 mohamed 6 april 2007 om 5:24000000 pm

  salaam moslima

  over wa ging da die programmas (op canvas) ?

  en hoe hebben die marokkaanse meisjes ons belachelijk gemaakt? wil je het alsteblief vertellen,als je tijd hebt en als het geen moeite is en als je wilt.

  moge allah je daarvor belonen

  en oegt ik wilook graag meer weten over die dorp en die islamlerares ook…

  beslama

 61. 61 moslima 6 april 2007 om 10:34000000 pm

  salaam

  bv ze vroegen aan de vrouwen ja hoe zie jij de dood in de islam ? de ene antwoordde ja ik lig in mijn graf en mijn geest zit gewoon rond mij te dolen in het graf de antwoord die zei gaf vondt ik gewoonweg belachelijk en die belgische die bekeerd is zei ja als je sterft dan komen er engelen naar jou en stellen ze vragen. en als je slecht was in het leven dan gaat je graf heel krap zitten en als je goed was in het leven wordt je graf veel ruimer.

  een 1 van hen is met een belg getrouwd en ze rookt en ze zei ja als mijn familie bij mij zijn dan rook ik niet uit respect maar ze zit wel niet bedekt voor haar familie dus korte kleding topjes met een diepe decolte en zo verder

  en de andere heeft ze3ma een eethuisje voor mannen en vrouwen te samen zij is ook niet helemaal bedekt volgens de islam mij iriteert het wel zo’n vrouwen op t.v. te zien en over de islam te praten terwijl ze zelf niet weten wat de islam is en betekent voor vele mensen daarom vindt ik dat ze ons soms belachelijk maken vorige keer zij de lkr mij dat nog.
  jullie zeggen dat jullie bedekt moeten zijn maar ik zie heel veel zogezegde moslims precies gekleed als een belg erger nog soms. en als je hen vraagt wat ben je een ze antwoorden ja ik ben een moslim is dat nu normaal drm hoop ik inchallah als er nog zo’n programma’s komen dat er echte moslima’s zoals die turkse en die bekeerde moslima zullen zij die een beetje weten wat de islam is en het goed en duidelijk kunnen uitleggen

  ik hoop dat de voorbeelden en beetje duidelijk zijn voor je en me een beetje begrijpt toen ik zei dat ze ons belachelijk maken mohamed

  ma3a salaam

 62. 62 mohamed 6 april 2007 om 11:41000000 pm

  weye, echt schandalig, ja ik begrijp je, maar een ding is vor mij nog steeds niet duidelijk er is ene is met een belgisch meisje getrouwd en ze ze rookt, zeg alsteblief ni da die belg een moslima is???????(allee als ik zo naar je tekst kijk is er een belgisch moslima en een gewoone belg)

  weyew als da een moslima is, een moslima da rookt.

  amai wa zijn da voor antwoorden, met die graf enzo, waarom ondervragen ze altijd de verkeerde?,,waarom waarom

  la 7awla wala kouiwata ila bilah

 63. 63 mohamed 6 april 2007 om 11:46000000 pm

  en bedankt moslima voor de moeite

 64. 64 Moke 7 april 2007 om 3:27000000 am

  S.A. broeders en zusters,

  Kijk nooit TV, miss. 0.1 op 100%, maar 1 zaak staat vast, de media is de goedkoopste wapenleverancier voor ten strijde te gaan tegen bepaalde info. bronnen, terwijl andere hun sireniteit en rust gegarandeerd worden (Christendom, Jodendom, Hindoes,…).

  Zoals je zelf gezien hebt, hebben ze de Islam in het zwarte daglicht geplaatst door onwetenden mensen (incl. programmamakers & verantwoordelijken), die geen interesse hebben in het geloof, waarom geloven, waarom Islam, enz. te laten spreken en zo een bepaalde lastvoering op de Islamitische gemeenschap op te wekken naar de bevolking toe.

  DE MEDIA IS EEN SOORT BLOEDZUIGER GEWORDEN, het zuigt bloed weg en wekt contraversionele houdingen tegen de bevolking. Met alle gevolgen van dien!!!

  Indien ze bij mij zouden komen voor gesprek, gewoon de deur uitsturen. Start bij het begin: waarom Islam? En niet ineens te hoog springen op een ladder en niet weten hoe je eruit moet gaan, door ongeïnteresseerde personen te hulp vragen voor meningen die geen fundamentele waarden hebben op de Islam.

  Deze vorm van werken is ook zichtbaar op de Antwerpse scholen, men moet opstellen, spreekbeurten maken, … over van alles wat de Islam aangaat, terwijl ze eigenlijk niet geïnteresseerd zijn in waarom Islam, waarom geloven mensen, …

  Thalla Frasekoem & Beslama alaikoem. 😦

 65. 65 moslima 7 april 2007 om 6:58000000 pm

  salaam

  mohamed ik heb het je niet zo echt duidelijk gemaakt er is een marokaanse vrouw die zich een moslima noemt en zij is met een belg getrouwd ik hoop dat je dit beter begrijpt en de vraag dat je stelt van wrm ondervragen ze de verkeerde personen dat moet je mij echt niet vragen want ik zelf zit met dat vraag in mijn hoofd

  en dat is graag gedaan het was geen moeite hoor 🙂

  ma3a salaam

 66. 66 mohamed 8 april 2007 om 4:38000000 pm

  ah zo dus die marokkaanse vrouw rookt en trouwt me een belg, in mijn ogen is die totaal geen moslim die vrouw, als je zelfs zon simpele dinges ni kunt weten, en zo veel harame dinges, hahahahaa ,ewa die zal nog wa meemkaen als die sterft(tenzij ze berouw toon naturrlijk)

  en sorry khad het verkeerd begrepen

 67. 67 mohamed 8 april 2007 om 5:03000000 pm

  maar nu wil ik echt weten, wa haar familie ervan denkt da ze rookt, ik heb nog nooit een rokende moslima gezien( enzeker ni , diegene die zich kleden als moslima , dus me hoofddoek enal , ik hoor zelfs dat er praktiserende moslimas zijn da roken!!!, echt schandalig, en dan als ik wil zeggen das haraam enzo, dan beginen ze altijd me de zelfde zever, endan waarom mogen jullie mannen roken en wij , vrouwen ni, laat ons doen wa we wille, en tot zover ik weet moeten moslimas het goede voorbeeld geven? en da doe de ni door te roken.en die manenn het is ook haraam voor hun ik weet het, maar en rokende moslima is veel erger dan ee rokende moslim,(de zonde is mss even erg, maar de gevolgen niet)

  tzelfde als relatie voor huwelijk,

  man rookt
  -niets aan de hand(allee geen roddels fzo over hem)
  -zijn zaad beschadig, longen enzo
  -geen vrome man

  vrouw rookt(me hooefdoek enal eh)
  -iedereen scheld haar uit voor ho*r
  -zij is total geen vrome vrouw
  -een schande voor de moslimas
  -zij zal later wss moeder worden= slecht voorbeeld voor knderen
  -baarmoeder enal zal beschadigd worden, dus baby kan ziek worden….

  en ik vind een rokende moslima is totaal geen zicht.
  ik heb liever een rokende man dan een rokende vrouw,(en da zeg ik ni omda ik een man ben!!!, mouhim voor de iets verstandigere vrouwen ,zij zullen me wel begrijpen)

 68. 68 moslima 8 april 2007 om 6:56000000 pm

  salaam

  wat haar familie denk over haar en dat ze rookt weet ik niet.
  de vrouw draagt geen hoofddoek want ik denk dat je denkt dat ze hoofddoek draagt en dat is niet zo en geloof mij er zijn veel ze3ma moslima’s die roken

  ma3a salaam

 69. 69 mohamed 8 april 2007 om 7:07000000 pm

  ja da weet ik wel, ma ze is gwn geen moslima das zever ze, want je moet je aan de regels houden ze heeft (volgens mij) bijna alles gedaan wa harraam is, ,roken,trouwen met een ongelovige, slechte kleren, geen hoofddoek, onzin spreiden over de islam, een schande voor de andere moslimas., en bij jij die 16 jarige?

 70. 70 soumi 10 mei 2007 om 7:25000000 pm

  bismilaah erahmnani rahim

  wasaltoe wassalaam ayal….

  salaam aylakoem

  Ik merk dat de onderwerp ”hoofddoek” een hele delicate onderwerp is in de westerse maatschappij.
  Op deze forum lees ik zowel positieve en als negatieve feedback over deze ”rare” thema.
  Terwijl dit enkel een simpele antwoord en besluit voor is.
  Wij moslima’s zijn door de islam aangewezen een hoofddoek te dragen, deze is om ons uiterlijke schoonheid te beschermen voor de andere geslacht.

  Ik las over het meisje Elle dat ze werd achtergevolgd, lastiggevallen in Marokko “zogezegde islamitische land”.
  Als ze nu zich volledig bedekt had zoals ons de islam voorgeschreven had dan had ze geen enkele probleem ondervonden, ook is het de manier hoe je gedraagt in het bijzijn van mannen, als je bedekt maar openhartig je gedraagt dan kijken en vallen andere kerels je lastig.

  Maar als je normaal gekleed, hoofddoek en je hoofd recht houdt en niet belachelijk doet dan wordt je ook niet lastigvallen.
  IK spreek uit eigen ervaring meisjes dus Elle vooraleer je de schuld bij mannen ga neerleggen moet je weten of jij niet verkeerd bezig waart.
  En ook die verdomde uitingen over de islam die de vrouw het recht ontneemt omdat ze zich moet bedekken. Ik ben dat ook beu gehoord.

  De islam weet wat het beste is voor de vrouw een het raadt de vrouw sterk aan zich te bedekken, maar die meisjes waarover Elle het bezig heeft is wel waar, de hoofddoek wordt als bedekking van je schoonheid gezien als je er als een gemaquileerde clown met mini rok een hoofddoek aandoet waarom de moeite nog iets te bedekken en vrouw hoort zich niet als je weet wel wat ik bedoel om tekleden om de mannen op te geilen.

  Make up is haram, het s een produkt van sjeitaan om de vrouwen laten dwalen van de rechte pad, je mag make up aan doen enkel een alleen als je gehuwd bent om voor je man op te maken.

  Make up is haram vanwege zijn consentence. De islam heeft kohl gegeven voor de vrouw een geen eyeliner maar er is enkel in voorwaarde om toch make up te dragen en dat is enkel thuis, buiten mag je er niet mee rondlopen.
  Ik las ook en ik denk van een Marokaanse zuster dat ze een meisje die hoofddoek draagt een gemasuileerd rondloopt toch goed vindt, die hoofddoek heeft geen enkel betekenis als de inhoudt niet volldig aan de voorschriften van de islam leeft.
  Islam verbiedt alle dingens die leiden tot de gemeenschap tussen man en vrouw. Iemand die zich moslim noemt en dit toich doet is geen moslim maar en kafr billah.
  dus lees goed in de koran en interpreteer niet iets dat jullie niet kennen,

  beslama,

 71. 71 MOKKA 14 mei 2007 om 6:22000000 pm

  A salaam o alaikoum ik heb die programma op canvas van moslimmas helemaal gezien en ik vond het zeer geslaagd mijn voorkeur ging ook eerst naar de belgishe moslima en de turkse maar die andere twee hebben het ook niet slecht gedaan je moet altijd de 2 kanten zien en die vrouw die met de belg is getrouwd ken ik haar zuster goed maar elke probleem heeft zijn redenen walaikoumo salaam

 72. 72 16jarigemohamed 14 mei 2007 om 6:56000000 pm

  welk probleem bedoel je , en is een moslima da rookt , geen hoofddoek draagt , en met een ongelovige trouwt , en schijnheilig is nog een moslima?

  want da vraag ik me de hele tijd af, en je zegt je kent haar zus goed, wa vinden zij en haar familie van haar dan?

 73. 73 16jarigemohamed 14 mei 2007 om 6:58000000 pm

  en soumi , die elle is geen moslima, zij is koraniet , alle soenietische geleerden hebben hun ongelovig verklaard, zij geloven niet in de soenna van de profeet en ald ie mannen en vrouwen zien er als kaffirs , uit , dus die hoofd doek enzo vindne ze onzin…..

  wel raar, hoe blind kan je nu zijn, zo te zien heeft “haar islam” niet op alles antwoorden, zoals hoe moet je de aand8 van mannen weghouden, zij moeten geen hoofddoek dragen maar soms doen ze eht tog , das tog een duidelijk teken dat er seriueze dinges ontbreken in “hun islam”

 74. 74 Soumi 14 mei 2007 om 8:42000000 pm

  salaam ayalakoem,

  Wat is een Koraniet? Ik heb vanalles gehoord en gezien, maar van een koraniet nooit gehoord, mischien zou ik mijn echtgenoot beter vragen. Die kent zich in religieuze zaken uit.
  Maar hoe kan iemand zich aan de islam toewijde als die de aan de andere kant van de rivier is.
  Ik begrijp het neit.
  Iemand die zich bewust van is om een jellaba te dragen en een hoofddoek s nog altijd geen oude wijf.
  Enkel omdat wij graag ons bedekken moet neit iedereen het doen als die het neit wilt.
  Ik draag zelf af en toe en jellaba en ik zie er nochtans nog steeds als een volwaardig mens uit die zich bedekken en niet als een oude bomma. Maar als Elle graag halfnaakt over de straat begeeft en dan zich later kan beklagen over de aandacht die ze krijgt, dan is het haar schuld.
  Beslama

 75. 75 aisha 14 mei 2007 om 9:32000000 pm

  een moslim blijft moslim zolang hij toch zech6 la illah illallah

 76. 76 16jarigemohamed 14 mei 2007 om 10:31000000 pm

  ja aisha , da d8 ik oook maar later kwam ik een paar dinges tegen dat jou geloof ongig verklaard ook al zeg de de shahaada allah accepteerd da ni en vergeet ni , als er nu de sharia was , dan was die vrouw heel zwaar bestraft, volgens mij zelfs gedood wegens affvaligheid, snap je, want de shahaada is niet genoeg, denk aan de voorbeeld die ik zei over de shaytaan, zij kenne ook de islam , zij geloiven in allah, zij vrezen zelfs allah, ze respecteren zelfs hem , maar tog gaan ze naar de hel(zij doen dinges dat verboden zijn, dus zijjn ze geen moslims, ook al geloven ze erin…) (iblies deet het uit wraak voor adam, nu wilt die zoveel mogelijk schepselen van allah in de hel krijggen om zo niet alleen te hoeven branden en om zo allah “pijn” te kunnen doen, want het schijnt dat allah “pijn” krijgt als een moslim iets niet doet dat niet mag, je weet wel zon teleur stelling enzo

  en soumi , ja vraag het maar aan je man, maar pas op koranieten zijn GEEN moslims, niet misleiden , vele soenietische vrouwen van deze site , zeggen de hele tijd tegen haar “zuster”, en spreken haar met salaam alaikom enzo , maar dat mag niet zij is een kaffir, het enige wa zij hebben is de koran , maar de soena van de profeet is een leugen voor hun en alle hadiets ook, ze gelooft in geen enklele hadiet, en boukhari is een leugenaar volgens haar…
  moehim onze soenietische(!) geleerden hebben gezegd dat ze ongelovig , zijn en hraam is met hun te trouwen , hun geslacht vlees te eten, me hun om gaan enzo(wegens fitna verspreiden…)

  en ik had haar ooit iets gezegd en ze was sprakeloos, ik zei tegen haar in de koran staat op “onderhoud het gebed” maar NERGENS staat er in hoe je het moet doen, hoeveel keer enzo, dat staat alleen in de soena, dus hoe bidden jullie???? en zij kon niks meer zeggen, en ze wou alle hoofddoekn weg doen,alé spoort mensen aan om geen te dragen en ze is ook heeel goed in mannen afkraken ,(zoals mij bv)…
  en ook vrouwen met hoofddoeken zijn niets waard voor hun , want wete waarom wij soenietische mannen geilen gwn op jullie hoofddoekjes, da zegt ze allemaal, ewa mss is da oordelen wa ik nu doe , maar als ze nu sterft als koraniet , direct hel, zie wa voor rare volk da da is

  ps: de groepen die ik ken zijn, soenieten,shijieten,sufi,ahmediya,koranieten

  de ahmadiya en de koranieten zijn ongelovig , het is verboden voor ons om met hun vrouwen/mannen te huwen, om van hun geslacht vlees te eten, om met hun om te gaan , om in hun moskees te bidden, van die shijieten , en sufi, daar weet ik nog ni wat onze geleerden over hun denken

 77. 77 16jarigemohamed 14 mei 2007 om 10:43000000 pm

  sorry ik bedoelde later kwam ik een paar dinges tegen dat je geloof ONGELDIG verklaard ook al zeg je miljoen keer de shahada,want denk eraan , eer is heel belangerijk voor allah, hij gaat niet toelaten dat iemand de eer van een moslima schendt, door bv zoals die vrouw, geen hoofddoek dragen , roken, onzedelijke kleren dragen, schijheilig voor haar familie, trouwen met een ongelovige, zon mensne zijn door hem ongelovig verklaard , dus “maakt het niet uit” hoeveel zonden ze plegen ,want zon mensne hebben niets met moslimas te maken(zo zieje, allah beschermt jullie eer!!!!)
  en hoeven de andere moslimas zich geen zorgen te maken, weyew zij heeft ons moslimas belachelijk gemaakt,zij is echt een schande voor de moslimas… …das ni waar!.
  met jullie eer is er niets gebeurd , amar hier is eht probleem velen weten dat niet en de shaytaan maakt er misbruik van , wa doet hij, hij laat iedereen geloven dat die persoon een moslima is , dus daarom zo vele kaffir die zo zeggen jullie moeten hoofddoek dragen geen alcohol drinken, geen sex hebebn voor huwelijk, ik ken paar moslim meisjes die het in hun anus hebben gedaan en die drinken stiekem en dragen geen hoofddoek , maar wel strakke kleren enzo, dus julie moslims zijn geen haar anders dan ons(zon opmerkingen is iets dat je bijna altijd te horen krijgt)…., nu zelfs moslimas denken da ze moslima is terwijl ze geen is, want je kunt het zo zien aan haar….

  corrigeer mij als ik verkeerd bezig was
  moge allah mij vergeven als ik iets verkeerds/vergeten (te) gezegd had

 78. 78 16jarigemohamed 14 mei 2007 om 10:47000000 pm

  ik heb me in de eerste bericht perongeluk versproken

  ik zei:
  om zo allah “pijn” te kunnen doen, want het schijnt dat allah “pijn” krijgt als een moslim iets niet doet dat niet mag

  het moet zijn:
  om zo allah “pijn” te kunnen doen, want het schijnt dat allah “pijn” krijgt als een moslim IETS DOET dat NIET mag

 79. 79 Soumi 18 mei 2007 om 5:46000000 pm

  Salaam aylakoem,

  Gelukkig zet ik steeds mijn verstand aan bij de verkiezingen, ik kies nooit voor een Marokaan, turk of ik weet niet wat.
  Omdat ik hun meningen niet kan begrijpen, als Vlaams belang geen racistische partij was en de islamitisering in het westen wilden tegenhouden, ik zou niet twee keer moeten nadenken om op hun te stemmen, ze zijn niet schijnheilig, maar ja dit is mijn mening.
  beslama

 80. 80 TetOuania 2 juni 2007 om 6:18000000 pm

  stem daarom niet op spa !

 81. 81 jessica 2 juni 2007 om 8:44000000 pm

  salaam

  ik heb de reacties van jullie niet echt kunnen lezen omdat het er erg veel zijn maar ik wil gewoon zeggen

  het geen wat zij eigenlijk willen is dat we onze hoofddoek afdoen en er al sl*tten bijlopen,

  als ze tegen mij zeggen je moet je hoofddoek afdoen op school of je komt niet binnen dan zeg ik tegen de leraren “saluut”.

  en wat betreft je diploma,je kan nog altijd examencommissie doen om he diploma te halen daar is er helemaal geen verbod want ben er nu ook mee bezig en ik heb geen probemen gehad!!!

  salaam

 82. 82 redouan(jaw) 7 juni 2007 om 2:46000000 pm

  salamo alaikoem
  Allah heeft toch gezgd dat de bijbel en dat van de joden wel zullen veranderen of veranderd zijn maar de koran zal nooit veranderen. bij de christenen en joden kan ik het begrijpen dat die mensen zo zijn, hen boek is in eerste instantie veranderd, ze weten niet meer wie hen God is, das net een gps waar aan gespeeld is je kan je niet meer oriénteren. bij ons geval is dat zo dat er geen letter is veranderd van de koran,maar de mensen zelf zijn veranderd.
  waardoor, door het genot van het leven, en door de mensen die zich niet meer kunnen oriénteren. deze zijn natuurlijk jaloers omdat er andere mensen zijn (moslims) die dat wel kunnen doen dus gaan ze alles doen om met onze gps te spelen zonder dat ze in de koran grijpen want dan hebben ze met God zelf te maken.en dat lukt hen nooit.
  vandaar dat ze o.a. het hoofddoek willen verbieden.
  een ander reden waarom ze het hoofddoek verbieden is dat ze de moslims sterk zien, moslims helpen elkaar enzo. hoe kunnen we die moslims kraken. door oorlog gaat het niet
  door ze te doden? gaat niet.mss een beetje macht geven ? dit was ook niet gelukt. maar wat moeten ze dan doen??
  natuurlijk was er ene slimme chitan die zei dat we naar het bron van de moslims gaan het middelpunt. hetgeen dat ze opvoed is de sterkste, als je die niet raakt heb je niemand geraakt. en dat is natuurlijk de vrouw. als je de vrouw breekt kan ze geen kinderen meer opvoeden zoals het hoort.kinderen worden dan maar zoals gps zonder software 🙂 .
  vrouwen met gps zonder software die gaan werken,drinken, disco, ruzie met de mannen, van een naar ander man( er is zelf een reportage op een duitse zender dat heet frauwen touch, dat wil zeggen vrouwen wisselen), verkopen zichzelf, maken zichzelf op om de mooiste te zijn,plezier maken, in hen hoofd niks anders dan problemen( geen gps natuurlijk), en kinderen in de kinderkrach.
  die mensen zijn jaloeres op de moslimas omdat ze zo een mooi leventje hebben. die scheiden bijna nooit, zorgen voor hen man, man brengt eten op tafel, zij hoeven niks te doen.ze hebben alle tijd om hen kinderen op te voeden. en wat is nog mooier dan u kinderen vrij te kunnen opvoeden zoals je wilt. en dat je altijd bij je kinderen kan zijn wanneer ze je nodig hebben.
  belgen worden zelf zo ziek dat ze hen baby’s in de auto vergeten en doodgaan.

 83. 83 sji'iet ahlulbayt as 7 juni 2007 om 4:50000000 pm

  bangelijk kortfilmpje: zeker het einde: ze ziet da haar klasgenoten mogen zijn hoe ze willen: met pet, palestijnse sjaal (politieke buitenlandse voorkeur), enzovoort

  salukes

 84. 84 sji'iet ahlulbayt as 7 juni 2007 om 4:54000000 pm

  ge moet u ni laten leiden dr die scholen die da weigeren, geen scholen met hijab= middenjury doen en diploma behalen

  maar die allopolitici die ad koordjes hangen vd autopolitici konden al lang iets eraan doen, maar die denken enkel @ hun portefeuille en aan hun plaatsje

  portefeuille lett./fig. want mensen in politiek krijgen geen pré, maar een portefeuille

  moge Allahswt hen bestraffen vr hun nalatigheid

  salukes

 85. 85 Moke 7 juni 2007 om 6:42000000 pm

  Ahlaan ou Sahlaan iedereen,

  Wat is dat voor een belachelijke filmpje.

  Kijk, wie dat er allemaal in de klas zit en wat ze allemaal aan hebben op hun hoofden, terwijl zij (moslima) haar hoofddoek moet afdoen. IS DAT GERECHTIGHEID ???

  Het eerste beeld dat ze laten zien is, nl.:
  – er zit daar een meisje met een doekje over haar hoofd ??????????
  – het 2e beeld zit er iemand met een muts, zijn haar of hoofd is bedekt ?????
  – 3e beeld: hoofdbedekte hoofd met een petje ?
  – 4e beeld: meisje met een halve sjaal over haar hoofd (veerkrachtig).
  – 5e beeldje: meisje met iets op haar hoofd, soort potske.

  Kort om: als er toch sommige mensen met hun bedekte hoofden binnen mogen, maar niet met hoofddoek. Vuile racisten!!!

  Vertaling filmpje:
  – Dat filmpje is een propaganda tegen de hoofddoekdragende moslima’s en tegen de Islam. Het zogezegd moslima doet met 100% bewustzijn met deze propaganda.
  – ze (moslima) zegt dat ze het thuis afdoet.
  – de juf vraagt: of haar ouders haar aanraken dat ze het niet draagt, ze antwoordt: ze nemen het weg (hoofddoek af).
  – de juf reageert dan: wat is het probleem dan???????
  – en dan begint de juf over haar persoonlijkheid, dat ze er mooier uit ziet zonder hoofddoek. Waar moeit zij zich mee????
  – en dan een stomme vraag van de juf: draagt er iemand hiyaab in de klas??? En als je goed ziet zitten enkele leerlingen met bedekte hoofden, speelt geen rol met wat. Bedent is bedekt. DOM, DOM en nog eens DOM…..

  Kortom: alle 2 pro^paganderende personen, de juf en de zogezegde moslima????

  VUILE BOELTJE !!!

  Thallla & Beslama.

 86. 86 Moke 7 juni 2007 om 10:58000000 pm

  MISLEIDEND FILMPJE !!! 😦

 87. 87 sji'iet ahlulbayt as 8 juni 2007 om 3:40000000 am

  d8 da het filmpje juist gemaakt was tg diegenen die anti-hijab zijn

  salukes

 88. 88 Oegt sarah 9 juni 2007 om 12:54000000 am

  subhannallah!!!!!!Wat hebben ongelovigen toch tegen de hijab,?????Iederen draagt toch wat hij wil ,ik draag hijab en ben daar trots op ,ze mogen zeggen wat ze willen!!!En MOmmed heeft gelijk,ik begrijp hem helemaal,ee nrokende moslima is helemaal geen zicht!ALAH JEHFD,denken zij dat zijaltijd in aardse leven blijven? MACHA3ALLAH

 89. 89 sara 10 juni 2007 om 3:39000000 am

  salaam o alaykom

  Sorry Elle maar ik heb een conclusie gemaakt: je bent zo te merken geen moslim en je bent alleen maar op deze site om de islam af te zeiken NOU 1 TIP bespaar je de moeite meid want geen van ons zal geraakt worden door jouwn woorden… juist als je zo doet gaan mensen je alleen maar haten en al helemaal niet naar je luisten zoals ik dus ook al doe.. zie je TOTAAL geen nut !! ik erger me vreselijk aan je en kijk over je berichten heen 😀 dankje Elle je bespaart me leestijd,, kan ik beter aan anderen besteden 😉
  Moge Allah swt mij vergeven als ik iets heb gezegd wat niet klopte 😀

  ik hoop dat Allah swt ons onze zonden zal vergeven en ons op de rechte pad wijzen.

 90. 90 proud to be moslima 10 juni 2007 om 2:37000000 pm

  ik wilde alleen even zeggen dat ook ik in het dagelijkse leven een jelleba draag en een hele lange hoofddoek(ghimaar)
  dit pas sinds 7jr want ik ben geboren nederlandse ik zou nooit meer terug willen naar mijn spijkerbroek en t-shirtje
  al hamdoelilah.maar weet je wat nou zo zielig is voor alle niet moslims en laat ik eerlijk zijn ook sommige moslims
  is dat ze denken dat ik het van mijn man moet of dat ik voor islam heb gekozen voor hem wel dat is dus totaal niet het geval want ik ben al sinds mijn 12e moslim ik wist toen alleen nog niet dat je je moet bedekken alhamdoelilah weet ik dit nu wel ik zou het voor niemand uit doen, enne mijn mama en papa zijn harstikke trots op mij want zei zeggen met of zonder hoofddoek je blijft gewoon ons kind.
  verder ben ik wel van mening dat we elkaar in onze waarde
  moeten laten want als een meisje geen hoofddoek draagt wil nog niet gelijk zeggen dat zei niet bidt of vasten een hoofddoek wil niet gelijk zeggen dat je perfect bent want er zijn genoeg vrouwen die wel een dragen maar niet bidden en niet vasten
  wij kennen hier in nederland het het volgende gezegde;
  “LS MENSEN HUN EIGEN GEBREKEN EENS WAT BETER BEKEKEN,ZOUDEN
  ZE HET WEL LATEN OM OVER ANDERE TE PRATEN”

 91. 91 iraqii_girl_17 11 juni 2007 om 10:40000000 am

  heey
  hier in venlo is het nu ook zo je mag op het gilde opleiding geen hoofdoek meer dargen tijdens de praktijk en de stage plaatsen willen ook geen meisjes meer met hoofdoek achter de toonbank hebben ik kan daar echt niet tegen dus daarom heb ik me aangemeld in eindhoven

  groetjes:iraqii_girl

 92. 92 H. 11 juni 2007 om 6:21000000 pm

  salam

  bij mij was ook iedereen tegen de hoofddoek die ik droeg.
  maar toen ik mijn mondje open deed waren ze opeens stil.
  maar het kwam ook een beetje omdat er populaire buitenlanders en moslims zijn die voor mij op kwamen iedereen zelfs op straat!!!

 93. 93 Moke 16 juni 2007 om 6:08000000 pm

  Beste moslimaatjes,

  Zien jullie het niet in????
  Ze (kufaars) willen niet dat jullie diensten afneemt van hun.
  Dat ze maar hun geld op hun eigen buik schrijven, als ze klanten zoeken!!!

  Want een Jood komt daar ook niet binnen met een keppel op zijn hoofd!
  Hij heeft het gemakkelijk en geniet lagere basisschool en middelbare onderwijs in hun eigen taal en cultuur.

  Terwijl wij als moslims ons onderwijs niet kunnen betalen en uit eigen keuze beroep doen op de kufaars en hun diensten afnemen.
  Omdat het de goedkoopste weg is.

  Wanneer gaan we bewust worden om onze eigen onderwijs te blijven investeren i.p.v. het geld naar buitenland te sturen voor persoonlijke doeleinden: werken en nogmaals werken, geld sparen en huizen en villa’s bouwen in Marokko.

  Je hebt 2 keuzes: je investeert hier in onderwijs voor uw dochters of zonen of je investeert voor een eigendom in het buitenland!

  Wat wordt het????
  Je zult zeggen, iedereen heeft graag een dak op zijn/haar hoofd als men op reis gaat!!!!

  Ze zijn gewoon in de steek gelaten!!!
  Dit krijgen wij van onze ouders: dat is het gevolg dat ze ongeschoold zijn (analfabeet).
  De boodschap wordt gewoon doorgegeven.

  In afwachting, teken ik en tot later insha’allah voor ene kleine toelichting!!

 94. 94 Umm ILyas 16 juni 2007 om 10:40000000 pm

  die villa ’s zullen hun ver brengen…

 95. 95 Umm ILyas 16 juni 2007 om 11:26000000 pm

  dat steekt mij echt tegen als ik dat hoor, zowel van Marokkanen als Turken enz… we hebben een huis aan de zee en een villa blabla. Ok, ik verta dat als ge dat geld hebt het wel eens aangenaam is eh, op het gemakske in de zomer, maar maak daar dan niet zo ’n spel om, en besteed uw geld ook aan nuttige zaken. Niet dat een huis niet nuttig is, het is zoiezo een investering kan nog van pas komen om familie of vrienden uit de nood te helpen. Maar er moet gewoon in het algemeen minder belang worden gehecht aan het materiële.
  Khayr insha’Allah

  salamu 3alaykoum

 96. 96 aghokoem fi Dien abousoumaya 17 juni 2007 om 4:08000000 pm

  salaam oe aleikoem warahmatou Laah

  hoe kan je ‘verbod op hoofddoek’ voorkomen..
  Bij ons op school mag het nog, maar naar t schijnt willen ze het volgend jaar afschaffen. Daar heb ik echt geen zin in… Heeft er iemand ideetjes??
  voorkomen is beter dan genezen zegt men altijd

  salaaaaaaaaaaaam aleikoem
  oughikoum!

 97. 97 oughtikoum fi dien... 17 juni 2007 om 4:10000000 pm

  oeps.. onder verkeerde naam gezet!
  terug herhalen… haha

  salaam oe aleikoem warahmatou Laah

  hoe kan je ‘verbod op hoofddoek’ voorkomen..
  Bij ons op school mag het nog, maar naar t schijnt willen ze het volgend jaar afschaffen. Daar heb ik echt geen zin in… Heeft er iemand ideetjes??
  voorkomen is beter dan genezen zegt men altijd

  salaaaaaaaaaaaam aleikoem
  ougthikoum!

 98. 98 Moke 17 juni 2007 om 4:53000000 pm

  Salaam Alaikoem oughtikoum fi dien…,

  Hier zijn enkele initiatieven:

  1. Lokale besturen van moskeeën en aanverwante Islamitische organisaties die opkomen voor het belang van de Islamitische bevolking, dienen samen zich te verenigen in groepsverband voor het stichten van Islamitische onderwijsinstellingen (basisschool en middelbaar onderwijs) tot 18j leeftijd. Neem hier een kijkje.

  2. Over het algemeen hebben moslims wereldwijd geen rechten, indien wel (seculiere rechten), worden ze nog geschonden en misbruikt.
  – artikel wetgeving op gosdienstvrijheid,
  – artikel wetgeving op persoonlijke geloofsovertuiging, …
  – omdat we in een land leven waarvan de kerk en staat niet mag bemoeien tussen religeuze aangelegenheden en andersom.
  D.w.z. wij bemoeien ons niet met de politiek en andersom wel.
  Dit is een schending op de wetgeving dat België een seculiere staat heeft gemaakt. In de praktijk is dit onrealisbaar om België gescheiden te houden van een bepaalde religie.

  Wij zijn gewoon voor ons rechten niet op te komen, zie wereldwijde situaties. Dus m.a.w. schendingen zullen blijven bestaan!!!

  Ik zou zeggen voorbereid u op een klacht en dient inbreuken op de diverse artikels van de wetgeving aan banden te halen via uw gekozen advocaat (familiale verzekering???). Bekijk en vergelijk andere situaties en kom uiteindelijk tot een conclusie die we graag zullen weten.

  Heb je 2 eventuele mogelijkheden gegeven om u te kunnen motiveren om een aktie te ondernemen. INTENTIE – AKTIE – REALISATIE…

  Is dit te hoog gegrepen voor jou???

  Thalla & Beslama. 😉

 99. 99 Umm Ilyas 17 juni 2007 om 8:17000000 pm

  salamu 3alaykoum ukhti,

  Je kan ook de verantwoordelijke voor dergelijke beslissingen (meestal de directie dus) rechtstreeks aanspreken.
  Vertel over de multiculturele samenleving waar we in leven en het belang van respect voor elkaar en meer van die dingen, als je het met overtuiging zegt kan het werken 🙂 Of je kan uiteraard ook iemand anders inschakelen.
  Dat verbod is echt een probleem, zoeken naar scholen waar geen hijaabverbod is, het is geen simpele opdracht !
  Dan halen ze het argument aan ‘iedereen moet gelijk zijn’, geen hoofddeksels of ‘geen religieuze symbolen’ maar dan zie je wel mensen met een halsketting met een kruisje eraan.

  Het is gewoon belachelijk dat mensen zich zo storen aan de hoofddoek. Er zijn nochtans een heleboel niet-Moslims die totaal geen probleem maken van de hoofddoek hoor, eerder gewoon onbegrip. Dan is het aan ons om een verklaring te geven. zo kan hun interesse naar de islaam ook gewekt worden 🙂

  Moge Allah het ons gemakkelijk maken en verder veel succes ermee zuster !

  salamu 3alaykoum

 100. 100 oughtikoum_fi_dien 20 juni 2007 om 4:28000000 pm

  Alvast bedankt voor de reacties!!!
  Heb gesproken met de directie en mij werd verteld dat er toch GEEN hoofddoekverbod komt,Al Hamdoelilaah!!!
  echt een grote opluchting…
  Maar tja nu is de vraag… hoelang nog?
  Ghair in ieder geval, moge Allah ons bijstaan in deze moeilijke tijden waarin we leven..

  salaam oe aleikoem oughtikoum

 101. 101 Moke 20 juni 2007 om 10:34000000 pm

  Salaam oughtikoum_fi_dien,

  Jij bent misschien gered en je zegt het zelf voor hoelang nog???

  Maar één zaak staat vast: uw opvolgers zullen door de mand vallen.

  Heb je de mogelijke te nemen initiatieven in overleg gepleegd???

  Thalla. 😦

 102. 102 Moke 8 juli 2007 om 11:34000000 pm

  Salaam Alaikoem “Beste Broeders en Zusters in de Islam” en vooral gericht aan de hoofddoekdragende moslimmesijes,

  Als je dat zo ziet en allemaal opvolgt: dan worden de moslimmeisjes verplicht berooft van hun geloof. Dat is een soort inwendige oorlog dat je verliest: het uitroeien van uw innerlijke strijd.

  You have got rights, but we play with your rights. We of political, the organisations or companies with executive functions.

  Kortom: Wij willen ons verantwoordelijkheid niet opnemen, al méér dan 40 jaar. En zal het zo blijven tot dat iedereen weggejaagd is of aan hun lot zijn beschoren.

  Oplossing: neem geen diensten af van hun onderwijsdiensten!!!
  Je ziet toch ook geen Jood met een keppel in hun onderwijs rondlopen?
  Je ziet toch ook geen Jood die voor ene Belgische bedrijf werkt en met een keppel de klanten in contact komt. Misschien voor een Joods bedrijf, maar niets anders!!!

  NEEM AFSTAND VAN HUN, ZOALS DE JODEN DAT DOEN !!!!

  Maar helaas, wij willen ons verantwoordelijkheid niet opnemen en kiezen voor de gemakkelijkste weg: laten we 5x in de moskee bidden en luieren voor de TV.

  We zijn berooft van ons geloof, mama en papa???

  Beslama.

 103. 103 naima 9 juli 2007 om 5:44000000 pm

  ik vindt dat niet normaal maar ja

  ik ben trots op me zelf dat ik hoofdoek draag en ik zal het voor niemand af doen voor niemand zelfs als het me een dood kost wandt ik weet dat allah van me houd en ik hou van allah wandt als ik in de problemen zit of wat dan ook en ik vraag allah om hulp dan heb ik altijd een oplossing en daarom ben ik allah zo erg dankbaar .

  beslama

 104. 104 Edith 10 juli 2007 om 2:12000000 pm

  Het verbod op de hoofddoek illustreert dat autochtoon niet-islamitisch Vlaanderen niet het flauwste begrip heeft van de waarden van de Verlichting waarvan men denkt ze in pacht te hebben; ten tweede: illustreert het verbod op de hoofddoek ook dat het gedrag wat ontwikkeld werd om de Joden onder de knoet te krijgen nog ver van afgeleerd is, en moeilijk af te leren zal zijn. De onverdraagzaamheid tegen de moslims is vooral een voortzetting van het gedrag wat gedurende 2000 jaar gecultiveerd werd om het judaïsme te doen verdwijnen. Sommige culturen heeft men totaal uitgeroeid. Er schiet hier niets meer over van de oorspronkelijke druïdencultuur. Nochtans was dat een hoogstaande cultuur, en zijn we van de teloorgang daarvan nogsteeds niet hersteld. Bewijs daarvan is ons racisme. Ook de Mayacultuur werd volledig vernietigd. Men probeert nu te achterhalen waar die cultuur over ging. In alle gevallen werd in het vernietigingsproces de hoax van de mensenoffers gebruikt. Het is onze verantwoordelijkheid niet met onze voeten te laten spelen. De moslims hebben het voordeel dat hun profeet een man was die de diverse hoaxen die op dat ogenblik de ronde deden, heeft proberen te doorprikken. Ik denk dat we het aan God, aan onszelf, en aan heel de mensheid verplicht zijn, die traditie verder te zetten.

 105. 105 Hayat 10 juli 2007 om 3:05000000 pm

  Het is verschrikkelijk dat men onze hoofddoek van ons wil afnemen. Het zijn 2 wetten die elkaar tegenspreken. Eerst staat er dat we recht hebben op een vrije geloofsovertuiging, vervolgens beperken ze ons die wet door te zeggen dat de hoofddoek verboden is. Voor mij is dit heel bizar. Maar ik ben hmdlh mijn hoofddoek beginnen dragen en ik zal die insha’Allah voor niemand uitdoen. Als je me vraagt om mijn hoofddoek uit te doen dan is dat net of je vraagt doe je broek uit. Zonder broek zou ik niet normaal kunnen functioneren. Wat schuilt er achter die hoofddoek. Het is niet het uiterlijke dat telt, het zijn de BRAINS. Het volstaat om kennis te hebben over zoveel mogelijk onderwerpen!!!

 106. 106 Kees 10 juli 2007 om 8:40000000 pm

  Ik ben geen moslim maar sta positief tegenover de Islám (niet gebonden aan een cultuur of land). Ik verbaas mij steeds erover dat het onderwerp ‘Hoofddoek’ zo’n centrale plaats in het beleven van de Islám inneemt. Is dit uiterlijke symbool zo vreselijk belangrijk? Ik zou zeggen dat het wezen van een moslim(a) in zijn/haar hart plaatsheeft en diens relatie met Allah. Ik zou zo denken: beter een goede moslim(a) in uw hart, en eer aan Allah voor uw bestaan, dan strijden om het dragen van een hoofddoek, zonder een goede moslim(a) te zijn. Zijn waarden als tolerantie, begrip, wijsheid geen islamitische eigenschappen? In de Islám is vooruitstrevendheid, onderzoek naar waarheid, wetenschap, en dergelijke, heel belangrijke zaken; laat deze niet achterwege door voor het vdragen van een hoofddoek te strijden. Het moment dat u gerespecteerd wordt door uw levenswandel en wijsheid, is het dragen van een hoofddoek geen enkel probleem!

 107. 107 zohra 10 juli 2007 om 8:46000000 pm

  salaam alaikoum

  Ik heb nog een vraag over dat roken
  Mijn schoonmoeder rookt al vanaf dat ze 13 is en ze is nu 70
  Naar mijn mening is roken haram maar zei zegt van niet
  Ik ben niet geboren als moslima maar zij wel ik heb sinds mijn kleuterjaren tot nu toe alleen maar islamitische vriendinnen gehad ik kwam ook veel bij hun thuis en kreeg zo veel info over de islam.
  Ik ben sinds een tijd bekeerd tot de islam maar ik weet nu eigenlijk nog steeds niet of het haram is of niet.
  Ik zelf rook niet maar ik wil dot graag weten zodat ik dit aan haar kan zeggen

  alaikoum salaam zohra

 108. 108 Kees 10 juli 2007 om 8:46000000 pm

  Wist u overigens dat het dragen van een hoofddoek en een sluier voor vrouwen al eeuwenlang in het Byzantijnse Rijk als mode-verschijnsel werd gedaan? In de Arabische landen is dit indertijd overgenomen, op dezelfde manier als wij allerlei dingen uit andere culturen overnemen. Op zich is daar niets op tegen, maar er zijn grenzen … Het wel of niet dragen van een hoofddoek brengt u niet in het Paradijs, maar leidt u af van de weg van Allah, omdat die veel meer van u vraagt. “Leidt ons op het rechte pad …” Al-Fatiha.

 109. 109 Kees 10 juli 2007 om 9:40000000 pm

  Beste Moke,
  Hebt u iets tegen joden?

 110. 110 Moke 11 juli 2007 om 2:03000000 am

  Salaam Alaikoem icheoun ou achawaat fillaah,

  Beste Zohra, over roken vind je hier alles van: verboden of afgeraden (niet toegelaten) – Als je ginder nog iets te vertellen hebt, dan voeg ik mezelf aan het gesprek toe.

  Beste Kees, ik had je vraag anders verwacht. Zo: “Waarom als moslims de Joden volgen? Zij mengen niet in de sociale omgang met Belgen of Nederlanders e.a. zoals Marokkanen en Turken het doen met deze maatschappij. Kijk maar in het uitgangsleven, waar blijven ze? Het is een soort gesloten gemeenschap, waarvan we weinig info over krijgen, vb.: preken die rabijnen geven in hun synagogen, Dan is Islam toch opener, nietwaar?”
    ==> Heb ik je vraag nu geneutraliseerd?

  Terug naar het hoofddoekendebat:
  Als de overheid en haar aanverwanten de extreme Islam wil bestrijden d.m.v. een hoofddoekenverbod op te leggen in diverse instellingen om de salafisme te bestrijden. Dan is dat haar recht, want wij hebben ze verkozen.

  Mama en papa: “We zijn berooft van ons geloof, wat nu?”

  Beslama. 😦


Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s
آلسلام عليكم ورحة آلله وبركاته

 • 2,101,619 مسلمين --> مؤمنين

Prikbord Info:               سورة الفا تحة

سْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِِ 1 الْحَمْدُ للّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ 2 الرَّحْمـنِ الرَّحِيمِ 3 مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ 4 إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ 5 اهدِنَـــا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ 6 صِرَاطَ الَّذِينَ أَنعَمتَ عَلَيهِمْ غَيرِ المَغضُوبِ عَلَيهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ 7
أمين
كلمة الله هي الحقيقة
colorbar.gif
GASTENBOEK - HELPDESK - Wie ben ik?
  Aanmelden - Registreren
  Wachtwoord  vergeten ?

Kalender

juni 2007
M D W D V Z Z
« Mei   Jul »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  

Bezoekers Info: Locaties.

Locaties: DEEL I - DEEL II.

Thalla & Beslama!!!

                لآ إله
إلآ آلله محمد رسول آلله

بن عياد محمد رشيد
www.BenAyad.be - Islam & Actua
Advertenties

%d bloggers liken dit: