Wat zijn de gevolgen van supersnel bidden ?

moh2.jpgEén van de ernstigste vormen van diefstal of bedriegen, is bedriegen in het gebed. De Boodschapper van Allah vzmh.gif heeft gezegd: “De ernstigste soort dief is degene die steelt van zijn gebed.” De mensen vroegen, “O Boodschapper van Allah, hoe kan iemand van zijn gebed stelen?” Hij zei: “Door roekoe’ en soejoed niet goed te doen.”
.

.(Overgeleverd door Abu Dawud, 1/533; zie ook Saheeh al-Jaami’, 7224)

Dit gebrek aan kalmte en nalatigheid om te pauzeren in rukoo’ en sujood, om gelijk na de roekoe’ op te staan of goed te zitten tussen de sujoods kan worden opgemerkt bij velen van degenen die bidden, en nauwelijks een moskee is vrij van voorbeelden van mensen die niet de goede kalmte hebben in het gebed. Correcte bedaardheid is één van de pijlers van het gebed, die zonder ongeldig is.

Dit is een serieuze zaak. De Profeet saw.gif heeft gezegd:
“Iemands gebed is niet goed genoeg totdat zijn rug recht is in rukoo’ en sujood.”  (Overgeleverd door Abu Dawud, 1/533; zie ook Saheeh al-Jaami’, 7224)

Er is geen twijfel dat de gebrek aan goede kalmte slecht is. De persoon die hieraan schuldig is, verdient het om te worden berispt en bedreigd met bestraffing. Abu ‘Abdullaah al-Ash’ari verhaalde dat de Profeet vzmh.gif zijn Metgezellen leidde in het gebed, daarna ging hij met een groep van hen zitten. Een man kwam en begon te bidden, maar maakte zijn bewegingen snel als een kip die op de grond pikt.

s-a-w.JPGDe Profeet vzmh.gif zei: “Zien jullie dit? Eénieder die sterft en dit heeft gedaan, is gestorven buiten de gemeenschap van Mohammed, en zijn gebed is als een kraai die bloed pikt. De persoon die bukt, dan pikt in zijn sujood, is als een hongerige man die niet meer eet dan 1 of 2 dadels wat voor goeds zal hem dat doen?”
.
(Overgeleverd door Ibn Khuzaymah in zijn Saheeh 1/332; zie ook al-Albaani, Sifat Salaat al-Nabi (Het Gebed van de Profeet beschreven, 1313)

Zayd ibn Wahb zei: “Houdayfa zag een man die zijn roekoe’ en soejoed niet goed uitvoerde. Hij zei: “Je hebt niet gebeden en als je zou sterven, zou je sterven op een manier anders dan die is geopenbaard door Allah aan Mohammed.'”
(Overgeleverd door al-Bukhaari, zie al-Fath, 2/274)

Als iemand zich bewust is van deze beslissing, dan zou hij het gebed moeten herhalen en berouw tonen aan Allah als hij faalt het gebed met de goede kalmte uit te voeren; hij hoeft niet al zijn voorgaande gebeden te herhalen, zoals is vermeld in de hadeeth “Herhaal je gebed, daar je niet hebt gebeden.”

Onrustig zijn en het maken van onnodige bewegingen in het gebed.

Bijna niemand van de mensen die bidden, is vrij van dit probleem, omdat zij het bevel van Allah niet volgen: “En staat voor Allah in ootmoed.” (Soerat al-Baqarah ayah 238) ; en ze falen om de woorden van Allah te begrijpen: “Waarlijk, de gelovigen slagen. Degenen die nederig zijn in hun salaat.” (Soerat al-Mu’minoon ayah 1-2)

Toen de Profeet saw.gif werd gevraagd over het gladmaken van de aarde voor het neerwerpen op de grond, zei hij: “Veeg het niet als jullie bidden; als jullie moeten, veeg dan het grond één keer.” (Overgeleverd door Abu Dawud, 1/581; zie ook Saheeh al-Jaami’, 7452)

De geleerden vermelden dat aanhoudende, buitengewone, onnodige bewegingen iemands gebed ongeldig maken. Hoe kunnen die onrustige personen voor Allah staan, kijkend naar hun horloges, hun kleren rechtmakend, hun vingers in hun neus stoppend, naar rechts en links en naar de lucht kijkend, en niet vrezend dat Allah hun gezichtsvermogen zou kunnen wegnemen of dat Shaytaan hun gebed zou kunnen stelen?

Hadith bukhari
Volume 1, Boek 12, Nummer 717:

moh2.jpgOvergeleverd door Anas bin Malik:
De Profeet vzmh.gif zei: “Wat is er aan de hand met de mensen die naar de lucht (naar boven) kijken tijdens het gebed?” Zijn stem werd steeds strenger tijdens zijn preek en hij zei: “Ze zouden moeten stoppen (kijken naar de lucht tijdens het gebed) want anders wordt hun gezichtsveld ontnomen.”

Advertenties

9 Responses to “• <b>Wat zijn de gevolgen van supersnel bidden ?</b>”


 1. 1 nawal16 22 mei 2007 om 8:46000000 pm

  dat is interessant om te weten eigelij..ik spytig genoeg heb dat vaak aan de hand dat ik niet weet hoeveel rakaats ik heb gebeden

 2. 2 Oegttt 26 mei 2007 om 3:22000000 pm

  Voor ik naar school ga…..verricht ik heel snel het gebed..vaak is het niet goed of vergeet ik wat…
  En ik vind niet dat het dus ‘soort stelen van gebed’is.
  Nu ik dit weet zal het in de toekomst inshalah niet meer gebeuren.

 3. 3 Sara 26 mei 2007 om 10:35000000 pm

  SoubhanAllah 😦 Zo erg.. Ik wordt echt vaak afgeleid.. Of Oegttt zoals je zei voor we naar school gaan is het ook altijd snel snel.. Moge Allah ons allemaal leiden inshaAllah!!

 4. 4 aisha 33 manieren koeshoe in gebed 29 mei 2007 om 4:42000000 pm

  bismilahirrahmanirrahiem

  geschreven door sheikh mohammed saalih al- moenaddjied
  33 manieren om koeshoe tijdens het gebed te onwikkelen

  als we kijken naar de dingen die ons helpen om khoeshoo te hebben in het gebed, zien we dat ze onderteverdelen zijn in 2 catogorien

  1. dat wat je helpt khoeshoo te ontwikkelen en het te versterken.
  2.je beschermen tegen zaken die khoeshoo verminderen en het verzwakken.

  aheikh al-islaam ibn taymiyyah (moge allah hem genadig zijn) legt ons de dingen uit om khoeshoo te verkrijgen:

  twee dingen helpen ons om khoeshoo te onwikkelen:

  1. een sterk verlangen hebben om dat te doen wat verplicht is.
  2. geen zwakte hebben voor afleiding.

  met betrekking tot het eerste punt, het sterke verlangen om het verplichte te doen:

  dit betekent dat een persoon zich inspant om zich te concentreren op wat hij zegt en doet, nadenkend over de betekenis van de koran recitatie, dhikr en dua s en voor ogen houdt dat hij spreek t met allah swt alsof hij hem ziet, waneer hij in het gebed staat, spreekt hij tegen zijn heer.

  ih’haan betent dat je allah swt aanbidt alsof je hem ziet en als je hem niet kan zien besef dat hij jou wel ziet.

  hoe meer de dienaar de zoetheid van het gebed proeft, hoen meer hij tot het gebed aangetrokken wordt, dit heeft te maken met de sterkte van zijn imaan, de middelen om je imaan te versterken zijn talrijk en dit is waarom de profeet sallallahwasalaam zei : in jullie werled zijn vrouwene en parfum mij dierbaar en mijn vreugde is het gebed, volgens een andere hadieth zei hij: laat ons gemak vinden in het gebed o bilal.

  hij sallallahwasalaam zei niet: laat ons snel doen zodat we er van af zijn

  met betrekking tot het tweede punt:
  geen zwakte voor afleiding; dit betekent je inspannen om alla afleidingen te verdringen die je aan iets anders laten denken dan aan het gebed en beschermen tegen alle gedachten die je kunnen afleiden van het doel van het gebed, dit is iets wat van persoon to persoon verschillend is omdat de mate van waswas te maken heeft met de mate van ieman twijfels en lusten(madjmoo al-fatwa 22/606-607)
  op basis van deze verdeling zullen we het volgende gaan bespreken

  er zijn 33 manieren of tips ik ga een aantal nu opschrijven en inschallah de ander de volgende keer en alah weet het beste

 5. 5 aisha 33 manieren koeshoe in gebed 29 mei 2007 om 5:18000000 pm

  bismillahirrahmanirrahiem

  1. voorbereinding treffen voor het gebed

  – door de woorden van de adaan na de moe-addzien(degen de adaan verricht) te herhalen
  -door de dua uit te spreken die naar de adaan opgezegd dient te worden: allahoemmah rabba haadzie d-da watie ttaammah wa ssalatie l-qaa-iemah aatie moehämmadan al-wasielatie wal-fadhielah wabäthhoe i-maqaama i-mah”moeda lladzie wa”adtah ( o allah swt, heer van deze vervolmaakte oproep en het te verrichten gebed, schenk mohammed het voorrecht van voorspraak en ook de verhevenheid, en verhef hem tot eervolle positie die u hem heeft beloofd)
  – het opzeggen van dua tussen adzaan en de iqaamah
  -verricht coorect de woedoe zeggende: bismillah ervoor en gedenk allah erna en zeg: ashadoe illah illallah wahdahoe laa sharieka lahoe wa ashadoe anna moehamdan abdoehoe wa rasooloehoe( ik getuig dat er geen godheid is dan allah hij is de ene en hij heeft geen deelgenoten en ik getuig dat mohammed zijn dienaar en boodschapper is) en allaahoemma djalnie miena tawwaabiena wadjalnie miena l-moetatahhirien(o allah laat mij behoren tot degene die berouw tonen en laat mij behoren tot degen die zich reinigen)
  – gebruik de siwak om je mond te reinigen en de slechte geuren te laten verdwijnen, want daarmee wordt de koran gereciteerd, de profeet sallallahwasalaam zei; reinig jullie monden voor het recitreren van de koran(overgeleverd door al-bazaar die zei: we hebben het niet met een beter isnaad dan dit kasfh al-astaar 1/242, al-haythamie zei: de mannen zijn thiqaat 2/99 al-albaanie zei de isnaad is djayyied as sah ieh ah 1213?
  – draag je beste en schoonste kleding omdat allah swt zei”o kinderen van adam, draag jullie mooie kleding bij elke salaat(soerat al-a”raaf (7) aayah 31)
  – WE MOETEN OOK ONS VOORBEREIDEN OM ONZE AWRAH COORECT TE BEDEKEN, DE PLEK WAAR HET GEBED VERRICHT WORDT TE REIN IGEN, JE VROEG GENOEG KLAAR MAKEN EN WACHTEN OP HET GEBED , DE RIJEN MOETEN RECHT EN STEVIG GEMAAKT WORDEN ZONDER ENIGE OPENING, WANT SHAYAATEEN KOMEN DOOR D OPENINGEN IN DE RIJEN

  2.

  DE PROFEET SALLALLAHWASALAAM HAD DE GEWOONTE OM TIJDENS HET GEBED TE BEWEGEN MET EEN GEMATIG TEMPO, ZODAT HET MOGELIJK IS DAT ELKE BOT TERRUGKEERT NAAR ZIJN PLEK( DE ISNAAD IS GECLAASIFICEERD ALS SAHIEH IN SEFAT AS-SALAAT P,

  HIJ BEVAL OOK DEGENE DIE HUN GEBED NIET COORECT UITVOERDEB OM DIT OOK TE DOEN, HIJ ZEI; NIEMAND HEEFT COORECT GEBEDEN TOT HIJ DIT DOET(OVERGELEVERD DOOR ABOE DAWOED 1/536 NR 858)

  ABOE ABDOELLAH AL-ASHARI RADIA ALLAH ANHOE ZEI:
  DE PROFEET SALLALLAHWASALAAM DEGENE DIE DE ROEKOE NIET COORECT UITVOERT EN IN DE SOEDJOED PIKT, IS NET ALS EEN HONGERIGE MAN DIE SLECHTS EEN OF 2 DADELS EET, HET DOET HEM TOTTAAL GEEN GOEDN(OVERGELEVERD DOOR AT-TABAARNIE IN AL-KABIER 4/115)

  DEGENE DIE IN ZIJN GEBED NIET IN EENN GEMATIG TEMPO BEWEEGT KAN GEEN KHOESHOO HEBBEN OMDAT HAAST EEN BARRIER IS VOOR KHOESHOO EN PIKKEN ALS EEN KRAAI IS EEN BARIERE VOOR BELONIG

  3.DE DOOD HERRINDEREN TIJDENS HET GEBED

  DE PROFEET SALLALLAHWASALAAM ZEI”HERRINDER JE DE DOOD IN HET GEBED, DEGENE DIE DE DOOD HERRINDERT TIJDENS ZIJN GEBED ZAL HET VOORZEKER GOED EN CORRECT VERRICHTEN EN BIDT HET GEBED VAN DEGENE DIE NIET DENKT DAT HIJ NOG EEN GEBED ZAL VERRICHTEN
  ( AS-SIELSIELLAH DOOR AL-ALBAANIE 1421 HET WAS OVERGELEVERD DOOR AS SOEYOETE DAT AL-HAAFIDZAH IBN HADJAR DEZE HADIETH CLASSIEFERCEERDE ALS H ASAN)

  IN DEZE CONTEXT HEEFT DE BOODSCHAPPER VAN ALLAH SALLALLAHWASALAAM ABOE AYYOEB RADIA ALLAH ANHOE GEADVISEERD EN ZEI: ALS JE OPSTAAT OM TE BIDDEN , BIDT EEN AFSCHEIDSGEBED
  (OVERGELEVERD DOOR AH MAD 5/412 SAHIEH AL-DJAAMIE NR 742)

  HET DENKEN OVER DE AYAAT EN DE ADZKAAR ( MEERVOUDSVORM VAN DKIKR) DIE JE RECITEERT TIJDENS HET GEBED EN INTERACTIE HEBBEN MET DEZE

  DE KORAN IS GEOPENBAARD OM ER OVER NATEDENKEN ALLAH ZEGT: DIT IS EEN GEZEGEND BOEK DAT WIJ AAN JOU HEBBEN NEERGEZONDEN OPDAT ZIJ ZIJN VERZEN ZULLEN OVERPEINZEN EN OPDAT DE BEZITTERS VAN VERSTAND ER LERING UIT TREKKEN( SOERAT SAAD(38)AYAH 29)
  NIEMAND KAN OVER ZIJN VERZEN NADENKEN TENZIJ HIJ ENIGE KENNIS HEEFT OVER DE BETEKENIS VAN WAT HIJ RECITEERT ZODAT HIJ EROVER KAN DENKEN EN TOT TRANEN TOE GEROERD KAN WORDEN ALLAH SWT ZEGT: EN OOK DEGENEN DIE, WANEER ZIJ ER MEE VERMAAND WORDEN , DAARBIJ NIET DOOF EN BLINDT NEERVALLEN( SOERAT AL-FOERGAAN (25) AYAH 73)

  EEN ANDERE MANIER DAT JE KAN HELPEN OM OVER DE BETEKENISSEN NA TE DENKEN IS HET HERHALEN VAN DE AYAT OMDAT DIT JE ZAL HELPEN OM ER DIEP OVER NA TE DENKEN
  DE PROFEET SALLALLAHWASALAAM WAS GEWOON OM DIT TE DOEN HET IS OVERGELEVERD DAT HIJ SALLALLAHWASLAAM EEN ANCHT IN GEBED DOORBRACHT MET HET HERHALEN VAN EEN AYAH TO AAN DE MORGEN DEZE AYAH WS : INDIEN U HEN STRAFT: VOORWAAR ZIJ ZIJN UW DIENAREN EN INDIEN U HEN VERGEEFT DAN VOOWAAR U BENT DE ALMACHTIGE DE ALWIJZE( SOERAT AL MAA-IEDAH (5) AAYAH 118

  INSCHAALLAH GA IK IN HET VERVOLG PUNT 5.( PAUZEREN AAN HET EIND VAN ELKE AAYAH ) GAUW VERDER

 6. 6 aisha 33 manieren koeshoe in gebed 29 mei 2007 om 5:21000000 pm

  bismillahirrahmanirrahiem

  1. voorbereinding treffen voor het gebed het voorrecht van voorspraak en ook de verhevenheid, en verhef hem tot eervolle positie die u hem heeft beloofd)
  – het opzeggen van dua tussen adzaan en de iqaamah
  -verricht coorect de woedoe zeggende: bismillah ervoor en gedenk allah erna en zeg: ashadoe illah illallah wahdahoe laa sharieka lahoe wa ashadoe anna moehamdan abdoehoe wa rasooloehoe( ik getuig dat er geen godheid is dan allah hij is de ene en hij heeft geen deelgenoten en ik getuig dat mohammed zijn dienaar en boodschapper is) en allaahoemma djalnie miena tawwaabiena wadjalnie miena l-moetatahhirien(o allah laat mij behoren tot degene die berouw tonen en laat mij behoren tot degen die zich reinigen)
  – gebruik de siwak om je mond te reinigen en de slech

  – door de woorden van de adaan na de moe-addzien(degen de adaan verricht) te herhalen
  -door de dua uit te spreken die naar de adaan opgezegd dient te worden: allahoemmah rabba haadzie d-da watie ttaammah wa ssalatie l-qaa-iemah aatie moehämmadan al-wasielatie wal-fadhielah wabäthhoe i-maqaama i-mah”moeda lladzie wa”adtah ( o allah swt, heer van deze vervolmaakte oproep en het te verrichten gebed, schenk mohammedte geuren te laten verdwijnen, want daarmee wordt de koran gereciteerd, de profeet sallallahwasalaam zei; reinig jullie monden voor het recitreren van de koran(overgeleverd door al-bazaar die zei: we hebben het niet met een beter isnaad dan dit kasfh al-astaar 1/242, al-haythamie zei: de mannen zijn thiqaat 2/99 al-albaanie zei de isnaad is djayyied as sah ieh ah 1213?
  – draag je beste en schoonste kleding omdat allah swt zei”o kinderen van adam, draag jullie mooie kleding bij elke salaat(soerat al-a”raaf (7) aayah 31)
  – WE MOETEN OOK ONS VOORBEREIDEN OM ONZE AWRAH COORECT TE BEDEKEN, DE PLEK WAAR HET GEBED VERRICHT WORDT TE REIN IGEN, JE VROEG GENOEG KLAAR MAKEN EN WACHTEN OP HET GEBED , DE RIJEN MOETEN RECHT EN STEVIG GEMAAKT WORDEN ZONDER ENIGE OPENING, WANT SHAYAATEEN KOMEN DOOR D OPENINGEN IN DE RIJEN

  2.

  DE PROFEET SALLALLAHWASALAAM HAD DE GEWOONTE OM TIJDENS HET GEBED TE BEWEGEN MET EEN GEMATIG TEMPO, ZODAT HET MOGELIJK IS DAT ELKE BOT TERRUGKEERT NAAR ZIJN PLEK( DE ISNAAD IS GECLAASIFICEERD ALS SAHIEH IN SEFAT AS-SALAAT P,

  HIJ BEVAL OOK DEGENE DIE HUN GEBED NIET COORECT UITVOERDEB OM DIT OOK TE DOEN, HIJ ZEI; NIEMAND HEEFT COORECT GEBEDEN TOT HIJ DIT DOET(OVERGELEVERD DOOR ABOE DAWOED 1/536 NR 858)

  ABOE ABDOELLAH AL-ASHARI RADIA ALLAH ANHOE ZEI:
  DE PROFEET SALLALLAHWASALAAM DEGENE DIE DE ROEKOE NIET COORECT UITVOERT EN IN DE SOEDJOED PIKT, IS NET ALS EEN HONGERIGE MAN DIE SLECHTS EEN OF 2 DADELS EET, HET DOET HEM TOTTAAL GEEN GOEDN(OVERGELEVERD DOOR AT-TABAARNIE IN AL-KABIER 4/115)

  DEGENE DIE IN ZIJN GEBED NIET IN EENN GEMATIG TEMPO BEWEEGT KAN GEEN KHOESHOO HEBBEN OMDAT HAAST EEN BARRIER IS VOOR KHOESHOO EN PIKKEN ALS EEN KRAAI IS EEN BARIERE VOOR BELONIG

  3.DE DOOD HERRINDEREN TIJDENS HET GEBED

  DE PROFEET SALLALLAHWASALAAM ZEI”HERRINDER JE DE DOOD IN HET GEBED, DEGENE DIE DE DOOD HERRINDERT TIJDENS ZIJN GEBED ZAL HET VOORZEKER GOED EN CORRECT VERRICHTEN EN BIDT HET GEBED VAN DEGENE DIE NIET DENKT DAT HIJ NOG EEN GEBED ZAL VERRICHTEN
  ( AS-SIELSIELLAH DOOR AL-ALBAANIE 1421 HET WAS OVERGELEVERD DOOR AS SOEYOETE DAT AL-HAAFIDZAH IBN HADJAR DEZE HADIETH CLASSIEFERCEERDE ALS H ASAN)

  IN DEZE CONTEXT HEEFT DE BOODSCHAPPER VAN ALLAH SALLALLAHWASALAAM ABOE AYYOEB RADIA ALLAH ANHOE GEADVISEERD EN ZEI: ALS JE OPSTAAT OM TE BIDDEN , BIDT EEN AFSCHEIDSGEBED
  (OVERGELEVERD DOOR AH MAD 5/412 SAHIEH AL-DJAAMIE NR 742)

  HET DENKEN OVER DE AYAAT EN DE ADZKAAR ( MEERVOUDSVORM VAN DKIKR) DIE JE RECITEERT TIJDENS HET GEBED EN INTERACTIE HEBBEN MET DEZE

  DE KORAN IS GEOPENBAARD OM ER OVER NATEDENKEN ALLAH ZEGT: DIT IS EEN GEZEGEND BOEK DAT WIJ AAN JOU HEBBEN NEERGEZONDEN OPDAT ZIJ ZIJN VERZEN ZULLEN OVERPEINZEN EN OPDAT DE BEZITTERS VAN VERSTAND ER LERING UIT TREKKEN( SOERAT SAAD(38)AYAH 29)
  NIEMAND KAN OVER ZIJN VERZEN NADENKEN TENZIJ HIJ ENIGE KENNIS HEEFT OVER DE BETEKENIS VAN WAT HIJ RECITEERT ZODAT HIJ EROVER KAN DENKEN EN TOT TRANEN TOE GEROERD KAN WORDEN ALLAH SWT ZEGT: EN OOK DEGENEN DIE, WANEER ZIJ ER MEE VERMAAND WORDEN , DAARBIJ NIET DOOF EN BLINDT NEERVALLEN( SOERAT AL-FOERGAAN (25) AYAH 73)

  EEN ANDERE MANIER DAT JE KAN HELPEN OM OVER DE BETEKENISSEN NA TE DENKEN IS HET HERHALEN VAN DE AYAT OMDAT DIT JE ZAL HELPEN OM ER DIEP OVER NA TE DENKEN
  DE PROFEET SALLALLAHWASALAAM WAS GEWOON OM DIT TE DOEN HET IS OVERGELEVERD DAT HIJ SALLALLAHWASLAAM EEN ANCHT IN GEBED DOORBRACHT MET HET HERHALEN VAN EEN AYAH TO AAN DE MORGEN DEZE AYAH WS : INDIEN U HEN STRAFT: VOORWAAR ZIJ ZIJN UW DIENAREN EN INDIEN U HEN VERGEEFT DAN VOOWAAR U BENT DE ALMACHTIGE DE ALWIJZE( SOERAT AL MAA-IEDAH (5) AAYAH 118

  INSCHAALLAH GA IK IN HET VERVOLG PUNT 5.( PAUZEREN AAN HET EIND VAN ELKE AAYAH ) GAUW VERDER

 7. 7 sji'iet ahlulbayt as 29 mei 2007 om 5:33000000 pm

  tips vr salat: http://www.concentrationinprayer.com, via via heb ik da gekregen

  salukes

 8. 8 aisha 33 manieren koeshoe in gebed 30 mei 2007 om 7:32000000 pm

  5. pauzeren aan het eind van elke ayah

  6. reciteer in langzame, ritmische tonen en maak je stem mooi tijdens de recitatie

  7. besef dat allah swt antwoordt op je gebed

  8.bidden met een afscheiding (soetrah) voor je en er dicht tegen aan bidden

  9. op je bosrt je rechterhand op je linkerhand plaatsen

  10. kijken naar de plek waar men neer knielt

  11. het wijzen van de vinger( de profeet sallallahwaslaam zei : het is krachtiger dat ijzer(ahmad)

  12.gevarieerd reciteren van soewar aayat , adzkaar en ad ieyah in het gebed

  13.het uitvoeren van soedjoed at-tielaawah na het reciteren van een aayah waarbij dit verreist is

  14. toevlucht zoeken bij allah tegen de shaytaan

  15. denken aan hoe de selef waren waneer zij baden

  16.weten welke vooroordel er zijn van khoeshoo in het gebed

  17. inspannen om dua te maken op de geschikte momenten tijdens het gebed vooral in soedjoed

  18.adzaar die men kan reciteren na het gebed

  19. het verwijderem van alle zaken die de gelovige kunnen afleiden

  20. bid niet in kleding die versieringen, tekst felle kleuren of tekenigen heeft, die de aanbidder zal afleiden

  21.bid niet als er eten bereid is dat men wil nuttigen
  de boodschapper van allah sallallahwasalaam zei: bidt niet als er eten bereid is (Muslim 560)

  22. bid niet als je gevoel hebt dat je behoefte moet doen
  de profeet salallahwasalaam verbood het bidden als men de drang had om te urineren(ibn maadjah 716)

  23. bid niet als je je slaperig voelt

  24. bidt niet achter iemand die aan het praten is of die slaapt

  25.zich niet bezig houden met het gladstrijken (schoonmaken) van de grond

  26. anderen niet storen met je recitatie

  27. niet rondkijken tijdens het gebed

  28. je blik niet naar boven richten

  29. niet naar voren spugen als je aan het bidden bent

  30. weerstand bieden tegen het gapen

  31.niet de handen boven het kruis zettem

  32. laat je kleding niet naar beneden loshangen(as-sadl) tijdens het bidden

  33.vertoon geen gelijkenis met dieren

 9. 9 moslima 31 mei 2007 om 8:02000000 pm

  sallaam alaikoem

  aisha 33 mashallah dat je dit hebt geplaatst..mashallah moge allah je hiervoor belonen inshallah,je ougthi fie dien..

  sallaam alaikoem


Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s
آلسلام عليكم ورحة آلله وبركاته

 • 2,084,287 مسلمين --> مؤمنين

Prikbord Info:               سورة الفا تحة

سْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِِ 1 الْحَمْدُ للّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ 2 الرَّحْمـنِ الرَّحِيمِ 3 مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ 4 إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ 5 اهدِنَـــا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ 6 صِرَاطَ الَّذِينَ أَنعَمتَ عَلَيهِمْ غَيرِ المَغضُوبِ عَلَيهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ 7
أمين
كلمة الله هي الحقيقة
colorbar.gif
GASTENBOEK - HELPDESK - Wie ben ik?
  Aanmelden - Registreren
  Wachtwoord  vergeten ?

Kalender

mei 2007
M D W D V Z Z
« Apr   Jun »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  

Bezoekers Info: Locaties.

Locaties: DEEL I - DEEL II.

Thalla & Beslama!!!

                لآ إله
إلآ آلله محمد رسول آلله

بن عياد محمد رشيد
www.BenAyad.be - Islam & Actua
Advertenties

%d bloggers liken dit: