• Relaties voor het huwelijk (DEEL 4).

Relaties voor het huwelijk via het ‘Internet’ & ‘Telefoon’ ?
Vele jongens en meisjes spreken met elkaar af op het internet via diverse mogelijkheden. Als ze mekaar goed begrijpen en alles verloopt goed volgens wens, dan bestaat de kans er in dat ze gaan huwen. Valt deze geval binnen de grenzen van de Islam?

Uw antwoord, luidt als volgt:
In de Naam van Allah, de Erbarmer, de Meest Barmhartige.

Allah de Verhevene zegt in de Qor’aan:

“En het behoort tot Zijn Tekenen dat Hij onder jullie eigen soort echtgenotes heeft geschapen, opdat jullie rust bij haar vinden en Hij bracht tussen jullie liefde en barmhartigheid. Voorwaar, daarin zijn zeker Tekenen voor een volk dat nadenkt.” (Soerat ar-Roem, aya 21)

Beste gelovige, het vinden van een geschikte partner behoort zeker tot de aangemoedigde daden binnen de Islam.
s-a-w.JPGDe Profeet vzmh.gif heeft gezegd: “Wanneer een persoon naar jullie toekomt, wiens geloof en zijn gedrag jullie tevreden stelt, huw (je vrouwelijke familielid voor wie je zorgt) dan aan hem, want als je dat niet doet zal er een fitnah ontstaan en groot verderf op de aarde.”
(Overgeleverd door al-Tirmidhi en Sahih geclassificeerd door Al-Albaani in Sahih Sunan al-Tirmidhi, 1084).
.

De manieren waarop een persoon de geschikte echtgenoot kan vinden is individueel door de persoon te bepalen, mits hij de Islamitische grenzen in acht neemt.

s-a-w.JPG
De  Profeet saw.gif heeft ons gewaarschuwd voor het mengen van de twee seksen, toen hij zei: “Iedereen die in Allah en de Laatste Dag gelooft mag nooit alleen met een vrouw zijn zonder haar mahram te zijn, want anders zal satan de derde persoon (blijken te) zijn.”
(Overgeleverd door Ahmed)

Het is mogelijk dat iemand een persoon ondervraagt via internet om erachter te komen wat voor persoon hij voor zich heeft. Als een jongen interesse heeft in een meisje dient hij naar haar ouders te gaan om haar hand te vragen. Natuurlijk mag de man de vrouw zien voor het huwelijk en met haar praten, met nabijheid van een mahram. Deze restricties bestaan om psychische problemen te voorkomen, want hoeveel mensen lijden niet aan “liefdesverdriet” als gevolg van een gebroken relatie (verkering etc)?

We kunnen dus concluderen dat internet een middel kan zijn om een geschikte echtgenoot (echtgenote) te vinden, mits het binnen de Islamitische perken blijft.

flowers.gifWat betreft de andere communicatiemiddel, nl. het telefonisch contact.
Het is voor een man en vrouw toegestaan om een gesprek met elkaar te hebben om te weten te komen wie men aan de andere kant van de lijn heeft dit na het plaats vinden van het huwelijksaanzoek.

Dit gesprek moet geschieden in aanwezigheid van een mah’ram zodat er geen gelegenheid verleend wordt aan de influisteringen van de shaytaan.

Na de eerste gespreken waarin men onderzoekt hoe de andere persoon nadenkt en of men praktiserend is, … etc heeft men geen reden de andere persoon nog telefonisch te spreken. Als u met deze persoon wilt trouwen dient u een huwelijkscontract te sluiten zodat alles toegestaan wordt, verder kunnen afspraken onderling gemaakt worden dat u nog uw studie wilt afronden, indien men nog enkel of allebei studeert.

Want weet beste gelovige, dat de shaytaan diepe gedachten heeft, vandaag is het een telefonisch gesprek, morgen is het een ontmoeting en overmorgen treft men een zonde waardoor de Troon van Allah beeft.

En vaak is de vrouw hier de dupe van, nadat men een grote zonde getroffen heeft, kan de man de vrouw vaarwel zeggen en dan blijft de zuster met een grote probleem wachtend op een prins op een witte paard.

Sheikh Al-Fawzaan (moge Allah hem beschermen heeft gezegd): Het is toegestaan voor de Al-khateeb (degene die een huwelijksaanzoek gedaan heeft) om zijn Khateebah (de vrouw waarmee hij wil trouwen) telefonisch te spreken als de voogd daar toestemming voor geeft. Het is toegestaan om haar te spreken als men antwoorden wil hebben over belangrijke zaken en het mag niet meer dan hiervoor gebruikt worden. Dit mag alleen als men ervan zeker is dat er geen aanleiding hierin zijn voor verboden gedachten en praktijken. Als deze gespreken via haar voogd geschieden is dit beter.

Wat betreft de gesprekken die tussen jongens en meisjes, mannen en vrouwen plaats vinden, waarbij er geen  huwelijksaanzoek van te voren plaats heeft gevonden, en die de bedoeling dragen om verder kennis te maken en elkaar te leren kennen, zoals het wordt genoemd. Dit is een zonde en is verboden. Het is een aanleiding tot onzedelijkheid en het treffen van zondes.

allah-say.gifAllah de Verhevene heeft gezegd: “Weest daarom niet minzaam in jullie manier van spreken, waardoor degene in wiens hart een ziekte is begeerte gaat voelen, en spreekt een juist woord.”
(Soerat Al-Ah’zaab, aayah 32).
.

De vrouw mag een vreemde man alleen spreken als daar een noodzaak en reden voor is en met normale woorden dat niet gepaard gaat met mooie verleidend woorden (stem). (Fatawa al-mar-ah al-moesliemah, 2/605-605).

BRON: ‘www.Al-Islaam.com’

VERVOLG  –  Relaties voor het huwelijk (DEEL 5): enkele items over zina’s tijdens relatie!!!

Advertenties

50 Responses to “• Relaties voor het huwelijk (DEEL 4).”


 1. 1 www.BenAyad.be 27 april 2007 om 6:00000000 pm

  VORIGE    1   –   2   –   3    –    4   –   5   –   6   VOLGENDE

 2. 2 mohamed 28 april 2007 om 4:32000000 pm

  salaam amina

  ik wil je graag helpen, maar ik weet echt niet hoe, ik hoop dat anderen hier bereid zijn je te helpen.

  en nog iets je dochter zal een ongelukkige leven krijgen , ze heeft een harame relatie met een ongelovige(echt een schande, een ongelovige pakt een moslima)Allah zei zelfs dat er in haraame relaties GEEN zegeningen zijn, dus het huwelijk ga totaal mislukken ook al bekeerd die zich.zeg dat tegen haar dat is de straf van Allah(dat de huwelijk gaat mislukken).

  ga je met je man of iemand anders (mahram) naar een imam , die zal je zeker willen helpen.

  en doe vooral veel douas, elke dag zoveel mogelijk,inshallah verhoort Allah jou doeuas, ik ga zelfs mee doen ok?(sorry dat ik niet kan helpen)

  ok ik heb hier egen ervaring mee maar je kunt haar toch huisarrest geven?(zo kan ze voor een tijdje niet naar buiten want als je haar haar gang laat gaan dan zal er natuurlijk niets veranderen)

 3. 3 Oegt 28 april 2007 om 7:21000000 pm

  Salamu3alaikum,
  Mohammed!! ze heeft het al moeilijk en dat onderwerp hebben we al besproken bij relaties verboden/toegestaan,,
  je maakt het alleen maar erger..

  Amina, ik zal ff iets voor je uit typen wat ik een tijdje trug van een zuster heb gekregen.. het gaat over het opvoeden..
  ik weet niet of je er iets aan hebt, maar alles is welkom in zo een geval.
  Moge Allah uw dochter op het rechte pad leiden Amien!

  salamu3alaikum,

 4. 4 Oegt 28 april 2007 om 7:22000000 pm

  Sorry mohammed.. was niet stom bedoeld..

 5. 5 mohamed 28 april 2007 om 7:52000000 pm

  oh nee nee , ik ben de gene die zich moet verontschuldigen, ik had totaal geen idee dat ik het erger maakte. wa ik wou zeggen is vertel naar je dochter dat er tog niks van komt van die huwelijk ook al bekeerd die zich(omdat da een harame relatie is) sorry amina

  maar als je andere kinderen hebt, zorg ervoor dat ze niet zoals haar eindigen(en vergeet niet ze islamitisch op te voeden !!! want anders was dat niet gebeurd)

 6. 6 Anissa 28 april 2007 om 8:07000000 pm

  mohamed, zelfs met een islamitische opvoeding kan dit gebeuren, het ligt niet allemaal in de handen van de ouders, een groot stuk wel natuurlijk, maar op een gegeven moment gaan kinderen zelf keuzes maken en dat heeft die dochter gedaan, ik zou graag willen weten hoe oud die dochter is enzo om een beter beeld te krijgen

  neem nu mijn ouders , ze hebben alle kinderen dezelfde opvoeding gegeven en toch zijn er wat verschillen tussen de broers onderling en de zussen onderling, sommigen zijn gesluierd anderen niet, sommigen gaan uit anderen niet enzovoort

  ik wil gewoon zeggen dat we de ouders niet de volledige verantwoordelijkheid mogen geven, ze moeten wel hun best doen om een islamitische opvoeding te geven enzovoort

  Sorry Amina, ik weet ook niet hoe ik dit moet oplossen, maar als hij zich bekeert moet hij het niet enkel voor je dochter doen, maar echt voor Allah swt, dat moet hij goed begrijpen en als hij dat wil, kunnen ze trouwen, want dan is hij moslim en zo’n huwelijk kan wel lukken

  Het is waar wat mohamed zegt, dat veel huwelijken tegenwoordig mislukken doordat er voor het huwelijk zina is gepleegd enzovoort, toch zijn er huwelijken die wél lukken en waarbij ook een relatie voor het huwelijk is geweest, maar hiermee wil ik zeker geen reclame maken voor relaties voor het huwelijk, het is haraam, punt!

  Maar als je berouw toont en trouwt met een goede intentie, om een halal relatie te hebben dan ben ik er zeker van dat de kans groot is dat het wél lukt!

  En Allah weet het beste!

 7. 7 mohamed 29 april 2007 om 7:13000000 am

  nee echt??? weyew, maar nu ben ik echt totaal in de war , ik was 100% zeker dat ALLE huwelijken gingen mislukken (meestal komt er zelfs geen huwelijk), want tenslotte word zon sooort huwelijk niet gezegend, da kan ni ge hebt harame relatie me iemand ge trouwt met die persoon en jullie zijn dan nog gelukkig(alsof je nooit haramerelaties had).maar nu kan ik echt niks meer geloven

 8. 8 mohamed 29 april 2007 om 7:17000000 am

  pfffff, totaaal in de war.

 9. 9 Anissa 29 april 2007 om 10:37000000 am

  ik ken zo voorbeelden van koppels die een relatie hadden en nu samen zijn en gelukkig vermoed ik (ook in de familie!)
  Allah swt is vergevensgezind! hiermee wil ik die harame relaties niet aanmoedigen, want vaak brengens ze heel wat miserie mee!
  niet iedereen zal hier op aarde geboet worden, het kan ook gebeuren in het hiernamaals
  maar dan nog, als iemand volledig berouw heeft getoond en nadien zijn leven oprecht verbetert en een heel goede praktiserende moslim wordt, kan het zijn dat hij of zij naar het paradijs gaat
  en zo’n persoon zal voor de rest van zijn of haar leven berouw tonen over bijvoorbeeld die ene of die meerdere harame relaties…

  En Allah weet het beste

 10. 10 mohamed 29 april 2007 om 2:10000000 pm

  en hoe toon je dan berouw?als ik me niet vergois moest ge afstand houden van die zonde dus , die koppels (harame relatie)moesten uitmekaar gaan en dan moet ge nog paar dinges doen ma die weet ik ni meer(da zal het wel een goed huwelijk worden denkik)

 11. 11 sji’iet ahlulbayt as 29 april 2007 om 4:57000000 pm

  Anissa

  kom efkes zeggen da’k ik ni vr verwarring heb gezorgd, maar er was reeds verwarring toen profeet sawas op sterven lag, juist na zijn overlijden, tijdens kalifatschap en de banu ummaya en banu ‘abbas kemloe ‘eliha, dus zij zijn verantwoordelijk vr verwarring en niet ik. dit hoort ni hieronder, maar d8 onmiddellijk op j/reactie te reageren

  hou je nog goed Anissa!!!!!! ‘k zie je nog op benayad en ben ook blij da mohamed terug is!!!!!

  salukes

 12. 12 Oegt 29 april 2007 om 7:37000000 pm

  Salamu3alaikum Amina,
  hhier heeft u alvast het eerste deel van de islamitische opveding..
  de rest volgt nog(A)
  De Islamitische opvoeding – deel 1 Moslimvrouw.

  In de Naam van Allah de Erbarmer de Meest Barmhartige

  De Islamitische opvoeding gedurende de eerste ontwikkelings-periode:

  De methode waarmee we onze jeugd opvoeden is het waard onze volle aandacht te krijgen want opvoeden is één van de belangrijkste taken die we hebben, en één die de grootste nauwkeurigheid vereist.

  Allah heeft kinderen aan hun ouders toevertrouwd. De reinheid van hun harten is een uniek juweel. Hun harten zijn onschuldig en vrij van enig vooroordeel of voorstelling. Zij verlangen ernaar om indrukken op te doen en houden van alles wat we hen laten waarderen. Als ze gewend raken aan het goede en het leren herkennen, dan wordt het goede hun tweede natuur en verblijdt het hun leven, hier en in het hiernamaals.

  De ouders delen dan mee in hun verdiensten, net als hun leraren en hun opvoeders. Als hen echter het kwade wordt aangeleerd, en zij worden verwaarloosd, dan zullen ze ongelukkig worden en verloren gaan.

  De opvoeders en de mensen die verantwoordelijk waren voor het kind, nemen daarmee deel aan het kwaad dat zij zullen bedrijven.

  Allah, de Verhevene, heeft hierover gezegd wat te vertalen is met het volgende: ”O gelovigen! Beschermt uzelf en uw familie tegen een Vuur, waarvan de brandstof uit mensen en stenen bestaat,…” (Koran. Soerat at-Tahriem)

  En ook al beschermt de vader het kind tegen het vuur van deze wereld, is het eigenlijk veel meer zijn taak om het tegen het vuur in het hiernamaals te beschermen. De bescherming van de jeugd bestaat uit het geven van een goede opvoeding en het bijbrengen van discipline, het aanleren van hoge morele waarden door hen weg te houden van slecht gezelschap en hen niet te laten wennen aan een gemakkelijk leventje. De liefde voor pracht, praal en luxe zou nooit in hen op een overdreven manier mogen ontwaken, anders zullen ze, eenmaal volwassen, al hun tijd verdoen aan het najagen van dergelijke dingen, om zodoende hun eeuwig leven te verspelen. Het is daarom beter van het begin af aandacht te schenken aan een goede opvoeding.

  Het kind zou moeten worden verzorgd en gevoed door een Islamitische vrouw, die zelf uitsluitend door de Islam toegestaan voedsel gebruikt, want er rust geen zegen op borstvoeding die voortkomt uit verboden voedsel.

  Wanneer het kind de kracht van zijn jeugd bereikt, zou zich in dat geval een mengelmoes van tegenstrijdigheden in zijn lichaam bevinden, en zal het de neiging hebben uit te voeren wat in hem/haar leeft. Vanaf het moment dat de eerste tekenen zichtbaar worden dat het in staat is onderscheid te maken tussen goed en kwaad, moet het kind extra begeleid worden.

  Deze tekenen manifesteren zich met de eerste symptomen van verlegenheid. Want als het kind verlegen is of schuchter, en aan bepaalde activiteiten niet mee doet, betekent dat slechts dat het licht van de rede in hem/haar begint te schijnen. Door dit licht onderscheidt het kind het afschuwelijke van sommige daden, en het verschil tussen de ene daad en de andere, zodat het beter voorbereid is dergelijke daden niet te begaan. Dit is een gave van Allah en een aanwijzing voor de rechtgeaardheid van zijn/haar karakter en de zuiverheid van zijn/haar hart. Het betekent ook een aanwijzing voor de gezondheid van zijn geest als hij/zij volwassen zal zijn.

  Verlegen kinderen mogen nooit verwaarloosd worden, zij zouden getraind moeten worden door in te spelen op die schuchterheid en hun onderscheidingsvermogen.

  Het voedsel
  De eerste ondeugd die het kind bedreigt, is gulzigheid bij het eten, dus zou het geholpen moeten worden om die te overwinnen door het bijvoorbeeld alleen met de rechterhand te laten eten. Door het “Bismillaah” (in naam van Allah) te laten zeggen vòòr het met eten begint; door het te laten eten wat zich voor hem/haar bevindt en het te laten beginnen nadat anderen al met eten begonnen zijn. Ook is het van belang niet naar het eten of naar het eten van anderen te blijven staren, het eten niet naar binnen te schrokken maar goed te kauwen, geen eten op de kleding te morsen of de handen vol te smeren, soms genoegen te nemen met een eenvoudige broodmaaltijd en uitgebreide maaltijden of dagelijkse vleesconsumptie niet als noodzakelijk te laten ervaren. We moeten onze kinderen uitleggen hoe slecht het is meer te eten dan je op kunt en dat mensen die zichzelf overeten op dieren lijken; door aanmerkingen te maken op kinderen die netjes en weinig eten te prijzen in hun bijzijn.

  Van jongs af aan moet het kind ervan houden andere mensen te eten te geven en niet alleen aan zichzelf te denken, het dient ook genoegen te nemen met wat er op tafel komt en niet te vragen naar dingen die er niet zijn. Zo zal de aandacht voor voedsel afnemen en tevredenheid ontstaan met eenvoudig voedsel, wat het ook moge zijn.

  De kleding
  Op het gebied van kleding is het aan te bevelen eenvoudige kleding te dragen. Geen kleding met opvallende kleuren; aan jongens moet van het begin af aan duidelijk gemaakt worden dat meisjes wel zijde mogen dragen en dat jongens daar niet van houden of anders voor verwijfd aangezien worden. Een kind moet zoveel mogelijk worden gestimuleerd eenvoudige, maar nette kleding te dragen, omdat overdreven dure en luxe kleding dragen geldverspilling is en vaak een teken is van de aandacht op je willen vestigen om de verkeerde eigenschap.

  In plaats van dit laatste kan een kind beter gestimuleerd worden tot het willen vestigen van de aandacht op een goed karakter.

  Het is beter als een kind meer waarde hecht aan zijn/haar eigen innerlijk en aan dat van andere mensen, dan aan uiterlijkheden.

  Ik hoop dat je er iets aan hebt insha’Allah,

  En moge Allah je dochter vergeven voor alles wat men een zonde noemt.AMIEN!

  salamu3alaikum,

 13. 13 Oegt 29 april 2007 om 7:38000000 pm

  Ik zal straks of morgen de andere deel erop zetten insha’Allah!

 14. 14 mohamed 29 april 2007 om 8:26000000 pm

  bedankt oegt, dat was zeer leerrijk voor mij (ook al was het niet vormij bedoeld , maar u begrijpt me wel), nu weet ik ongeveer hoe het moet.en moge Allah je belonen voor de moeite die je deed

 15. 15 Anissa 29 april 2007 om 8:48000000 pm

  shieet ahlulbayt, ik zeg niet dat dat jou intentie was, om verwarring te zaaien dus, maar wel dat jouw informatie voor verwarring zorgt, punt, vooral voor zij die nog jong zijn of zij die niet genoeg inzicht hebben of nog niet voldoende kennis hebben verworven, net als ik

  mohamed, je kan berouw tonen door oprecht spijt te hebben van die daad, door vergiffenis te vragen, door te wenen, door schrik te hebben voor de bestraffing voor die daad.
  Je moet je voornemen die nooit meer die zonde te begaan, oprecht, je moet vragen aan God om niet te hervallen in die zonde enzovoort

  Er zijn inderdaad een aantal voorwaarden om berouw te tonen

  En Allah weet het beste

 16. 16 mohamed 29 april 2007 om 9:06000000 pm

  bedankt anissa.

 17. 17 mohamed 29 april 2007 om 9:33000000 pm

  volgens mij moet je zelfs 2 raka3aten bidden (voor die zonde).

 18. 18 moslima 29 april 2007 om 10:26000000 pm

  salaam
  dit is voor amina je moet niet denken dat jij iets fout doet dat je dochter niet echt op het rechte pad is zij kan misleid worden op school op straat en zo verder wat je nu als ouder kunt doen is met haar proberen te praten en uit te leggen dat een relatie met een ongelovige haram is en wat ze doet haram is en eventueel kun je haar dit site geven als ze wilt kan ze hier dan vragen stellen en kunnen we haar helpen inchallah ik wens je veel succes inchallah
  ma3a salaam

 19. 19 Anissa 30 april 2007 om 2:40000000 pm

  ja da klopt mohamed twee rakaat en vergiffenis vragen en in dua boekje staat ook zo’n dua die je honderd keer of zo moet zeggen bij het begaan van een zonde, ge moet da maar eens opzoeken in dua boekje, daar staat da volgens mij ook in van die twee rakat
  en Allah weet t beste

 20. 20 mohamed 30 april 2007 om 3:05000000 pm

  ah ok bedankt anissa, ik wou gwn zekerheid hebben.

  beslama

 21. 21 Oegt 30 april 2007 om 4:46000000 pm

  slamu3alaikum,

  Dit is de tweede deel,

  De Islamitische opvoeding – deel 2 Moslimvrouw.

  Lectuur

  We dienen het kind op een school te plaatsen waar het kan leren Koran lezen, de overleveringen van de Profeet te horen krijgt en vertellingen hoort over de mensen die dichtbij Allah leefden. Hierdoor zal de liefde van het kind voor goede, gelovige mensen toenemen. Het is dan ook beter het kind uit de invloedsfeer van gedichten en verhalen over liefdesavonturen weg te houden.

  Een goedkoop soort schrijvers doet het overkomen alsof het de gevoeligheid van het hart vergroot, terwijl ze daarmee alleen maar corruptie zaaien in de harten van de kinderen.

  Beloning en straf
  Wanneer zich prijzenswaardige karaktertrekken bij het kind manifesteren, dienen we deze te prijzen en aan te moedigen en te belonen met iets waarvan we weten dat het kind er veel van houdt. We zouden het kind zelfs publiekelijk moeten prijzen zodat het goed begrijpt dat zijn gedrag gewaardeerd wordt.

  Dit zal het in zijn houding versterken. Als het fouten maakt en het laat af en toe een steek vallen, moeten we het kind daarmee niet meteen confronteren; we dienen dat door de vingers te zien en niet nog eens alle verborgen onvolkomenheden te gaan onderzoeken.

  Ook hoeven we het niet ter sprake te brengen op een manier van, ‘dat kan een ieder overkomen’ om het hem/haar toch te laten voelen. Wanneer we zien dat het kind zich er van bewust is maar er het liefst zelf helemaal niet over spreekt en het verborgen wil houden, brengen we het niet ter sprake. Als we dat wel zouden doen, put het kind daar moed uit en herhaalt het steeds dezelfde fouten en trekt zich niets aan van wat er ook gezegd wordt.

  Wanneer het kind doorgaat dezelfde vergissing te begaan, is het beter om het onder vier ogen te corrigeren en de nadelen van zijn/haar gedrag aan hem/haar uit te leggen. In zwaardere gevallen moet het gewaarschuwd worden dit niet meer te doen, want indien dit soort dingen bekend worden over hem/haar zou het hem/haar beschamen. Het is niet goed om een kind langdurig of herhaaldelijk te berispen, want dat moedigt het kind juist aan niet meer te luisteren en tegen die woorden in te gaan. Ook vermindert het de invloed van het goedgemeende advies.

  De moeder (of vader) moet zich het gewicht van die woorden beseffen en zich zoveel mogelijk onthouden van voortdurende reprimandes. De moeder dient het kind respect voor de vader bij te brengen, dit kan een bijdrage zijn om te voorkomen dat het kind zich slecht gaat gedragen.

  Soberheid
  Het is aan te bevelen het kind langzamerhand te ontwennen om overdag te slapen, want dat leidt tot luiheid, behalve de siësta, omdat de Profeet zijn oemmah heeft aangeraden om siësta te houden. Wel moet het goed aan zijn/haar nachtrust komen, maar niet op een te zacht bed, zodat zijn/haar lichaam gehard wordt en bij hem/haar geen vetvorming optreedt. Een kind dat met teveel comfort opgroeit, wil daarna niet meer op een hard bed slapen en wordt gemakzuchtig.

  Daarom is het beter het kind te laten wennen aan soberheid bij slapen, kleding en voedsel. We moeten zien te voorkomen dat het kind dingen in het verborgene wil doen, want hij/zij verbergt het alleen omdat hij/zij denkt dat het iets is om zich voor te schamen. Als het steeds verhinderd wordt bepaalde dingen te doen, wordt het zijn/haar tweede natuur ze te laten.

  Gedurende een bepaald deel van de dag zou het kind lichaamsoefeningen moeten doen, zodat het niet lui en stijf wordt. Het moet hem/haar verteld worden dat hij/zij zich daarbij niet teveel ontbloot; niet overdreven hard rent of teveel met de armen zwaait. Er moet geen gelegenheid aan het kind geboden worden op te scheppen over dingen die het heeft vanwege de welstand van de ouders, zoals de kwaliteit van zijn/haar voedsel, kleding, tas, pen en speelgoed, maar het moet juist leren bescheiden te zijn, makkelijk iets weg te geven aan vriendjes en vriendelijk met hen om te gaan.

  Het kind moet niet vragen naar alles wat het bij vriendjes ziet en zou willen bezitten. Als kind van goede ouders moet het geleerd worden dat geven altijd beter is dan ontvangen en dat het zelfs niet moet laten merken dat het iets zou willen hebben dat aan een vriendje toebehoort.

  Als het kind uit een arm gezin zou komen, moet het geleerd worden het hoofd niet te buigen en niet dringend te vragen of te smeken om iets te mogen hebben. Hebzucht leidt tot onderwerping en vernedering en het behoort tot de aard van de hond, die kwispelstaartend op een kluif wacht met hebzucht in de ogen.

  Over het algemeen moeten we bij onze kinderen de overwaardering voor geld en het verkrijgen daarvan voorkomen en eigenlijk zouden ze een afkeer van het aardse slijk moeten hebben alsof het om gevaarlijke adders ging of de steek van een schorpioen. Want de liefde voor goud en zilver is ernstiger dan de invloed van een vergiftiging. Dit geldt natuurlijk precies zo voor volwassenen als voor kinderen.

  Manieren
  Het behoort ook tot de moslimopvoeding niet zo maar te spugen op de plaats waar je zit, of de neus te snuiten (zonder zakdoek), niet te geeuwen in gezelschap, of met de rug naar iemand toe te gaan zitten noch met de benen over elkaar geslagen. Het is ook afkeurenswaardig met een hand onder het hoofd te zitten of voorover met het hoofd op zijn armen, want dit zijn allemaal tekenen van luiheid.

  Het kind moet dus geleerd worden hoe het zich moet gedragen en dat het niet teveel moet praten in gezelschap omdat het een vorm van brutaliteit is. Ook moet het afgeleerd worden te zweren, zodat het geen gewoonte gaat worden als het volwassen is. Het gesprek moet niet door het kind geopend worden, maar het moet leren aandachtig te luisteren en dan antwoord te geven.

  In gezelschap dienen kinderen plaats te maken voor volwassenen, en een houding van respect aan te nemen in hun gezelschap. Het kind moet ervan weerhouden worden dwaze en lelijke woorden te gebruiken en vriendjes die die taal gebruiken te vermijden. Het is onvermijdelijk dat het kind dit soort gewoonten ontwikkelt zolang het in slecht gezelschap verkeert. Daarom is het een van de essentiële punten bij het opvoeden van de jeugd hen tegen slecht gezelschap te beschermen.

  Indien de leraar het nodig vindt hem/haar hard aan te pakken, hoeft hij/zij niet tegen hem in te gaan om er een zaak van te maken door te gaan schreeuwen en huilen en naar iemand te gaan zoeken die het voor hem/haar opneemt, hij/zij dient het moedig te verdragen.

  Speeltijd
  Na de les krijgt het kind toestemming om te spelen, zodat het de vermoeidheid van de school van zich af kan schudden. Maar het spel mag niet te vermoeiend zijn. Als het kind geen gelegenheid tot spelen zou krijgen en er van hem/haar verwacht wordt dat hij/zij voortdurend met leren bezig is, dan dooft zijn/haar leergierigheid en vermindert zijn/haar verstandelijke ontwikkeling en hij/zij wordt teneergeslagen. Dit kan er zelfs toe leiden dat het helemaal met leren wil stoppen. Het kind moet leren dat het zijn ouders, leraren en alle mensen die ouder zijn dan hijzelf, dient te gehoorzamen, of het familie is of niet.

  Met wijsheid
  Als het kind Sinnoet-tamyiez (de leeftijd des onderscheids) heeft bereikt moeten de ouders het niet langer door de vingers zien als het de gebeden of de lichamelijke reiniging verzuimt. Het dient aangemoedigd te worden enige dagen van de Ramadan te vasten1), en lessen te ontvangen in wat het nodig heeft van de Islamitische leefregels. Ook moet het geleerd worden nooit te stelen en zich ver van verboden voedsel, onbetrouwbaarheid en liegen te houden.

  De schade die het ondervindt wanneer het zich inlaat met onzedelijkheid en alles wat daar toe leidt, moet het kind goed begrijpen. Om tot dat begrip te komen moet alles goed aan het kind uitgelegd worden, dus met de wijze redenen die er achter elk gebod en verbod schuilen. Bijvoorbeeld dat eten een voedingsstof is die we tot ons nemen om Allah te kunnen dienen, dat de wereld in zijn geheel geen vastigheid te bieden heeft omdat hij niet eeuwig zal bestaan en dat de dood aan al het ‘wereldlijke’ een eind maakt, dat de wereld geen eeuwige verblijfplaats is, maar een doorgangshuis, en dat de werkelijke verblijfplaats het hiernamaals is.

  Daar de dood ons elk ogenblik kan overvallen, bereiden verstandige mensen zich voor op het hiernamaals door hier op aarde hun “proviand” voor dáár op te slaan. Zo kunnen zij de nabijheid van Allah ervaren en Zijn eeuwige zegeningen ondergaan in de hemel.

  Fitrah
  Als we het kind op deze wijze grootbrengen, zullen deze woorden hun invloed krijgen als het volwassen wordt. Ze zullen hun sporen in het hart nalaten, zoals de letters die een graveur in steen beitelt. Maar als in die belangrijke levensperiode het kind geen gerichte opvoeding ontvangt, slechte taal en gewoonten aanleert en de dagen met amusement en spelletjes vult, eet en drinkt waar het zin in heeft en zich kleedt zoals het hem of haar uitkomt, zal het hart net zo min deze levenswaarheden aanvaarden als een muur zand vasthoudt, als we dat er tegenaan smeren in plaats van pleisterwerk.

  Het belangrijkste is, kinderen al in de jongste jaren vertrouwd te maken met de basisprincipes en er aandacht aan te schenken dat ze zich die eigen maken. De essentiële aard van de mens is in staat zowel goed als kwaad te bevatten; het zijn de ouders die het kind tot één van die twee kanten aantrekken. Daarom heeft de Profeet gezegd:

  “Elk kind wordt geboren met de Fitrah (natuurlijke aanleg), het zijn zijn ouders die het tot een Jood, Christen of Magiër maken.”2)
  __________________________________________

  1) De boodschapper heeft gezegd: “Laat uw kind vanaf het zevende jaar meedoen met het gebed, en vanaf het tiende jaar dwingt u het.” Het kind wordt niet gedwongen te vasten in deze periode van groei en ontwikkeling, maar als het zelf wil vasten (meestal een paar uur per dag) dan wordt dat niet verboden.

  2) al-Buchari en Moeslim, overgeleverd door Abu Hurairah.

  Salamu3alaikum,

 22. 22 anoniem 30 april 2007 om 4:54000000 pm

  salaam
  wil jullie 1 ding zeggen is niet slecht bedoeld ofzo
  maar mensen die een te lange mening geven hebben andere mensen op den duur geen zin niet meer om te lezen hou het zo kort mogelijk aub
  sorry is niet slecht bedoeld ofzo
  als jullie het niet erg vinden

 23. 23 Moke 17 mei 2007 om 7:53000000 pm

  Voila Amina,
  Ik heb jouw oproepen samen met de aanverwante reacties samengebracht en in deze geschikte bericht de situatie vervolledigd.
  Alles is nu bij elkaar i.p.v. verspreid over héél de webstek!!!
  Een goed 40% van de mensen zijn uit België (incl. ik, gij en vele andere): slecht weer hier!!!
  Tot later insha’allah voor een kleine toelichting.
  Beslama. 😉

 24. 24 Moke 19 mei 2007 om 10:57000000 am

  Salaam Alaikoem iedereen,

  Als ik dit uitbundig lees, dan stel ik mezelf de vraag:

  Wie houdt er zich hier aan?

  Als je opgevoed bent door kufaars, min. 15j lang met 40u per week.

  Ga je zoiets leren? Of gooi je het gewoon overboord, en ben je alert voor eventuele consequenties die er van kunnen voort vloeien?

  In afwachting, teken ik en tot later insha’aalah voor een kleine toelichting!!!

  Thalla Frasekoem !!! 😦

 25. 25 Lil Soso 19 mei 2007 om 11:19000000 am

  zoals men zegt in de tekst als je je grenzen kent en je voelt dat het de de ware is laat hem dan je hand komen vragn tenzij jullie het nog te vroeg vinden dan nog blijf binnen de grenzen moheem amina moge allah altijd bij jullie staan

 26. 26 aaliyah 19 mei 2007 om 12:05000000 pm

  SALEM ALEIKOM
  Ik heb al de reacties zitten te lezen van relaties voor het huwelijk.Ikzelf ben getrouwd en heb drie kinderen 2 meisjes en een zoon.Mijn tweede dochter is met een hartafwijking geboren maar god zij dank is alles goed met haar nu.Ik lees hier dat veel jongens kijken dat het meisje gelovig moet zijn mooi moet zijn en nog veel meer maar een ding vergeten ze haar karakter telt ook en gelijk mijn dochter heeft een litteken van haar hartoperatie dus zij zelf heeft een groot complex zij zegt zelf dat niemand haar zou willen trouwen en tot nu toe heeft ze nog altijd geen relatie al hoewel ze 25jaar is ze is zeer teleurgesteld in de marokaanse jongens,IKwil alleen dit laten weten dat niet alleen de buitenkant telt maar ook de binnenkant is meer belangrijker,dan men denkt.Mijn moeder zij altijd tegen mij van een mooi bord kun je niet eten.
  BESLEMA

 27. 27 Seyma 19 mei 2007 om 1:46000000 pm

  Ik wou eventjes Oegt op de hoogte brengen… Ik heb je ‘informatieve tekst’ genomen voor mijn eindwerk, vond het zeer interessant. ik weet niet of er coptyright op stond. Heb je hiervan de bron?
  Alvast bedankt broeder

  wesselaam

  p.s. als je het niet wilt, zal ik het niet nemen, je zegt maar…

 28. 28 ukht fie dien 23 mei 2007 om 12:59000000 pm

  Salaam alaykoum beste broeders en zusters,

  Het is helemaal NIET toegestaan om contact te hebben met iemand van het andere geslacht, die jouw mahram niet is. Dus ook geen vriendschappelijke relaties, etc.

  En het klopt niet dat je iemand eerst wil leren kennen voor te trouwen, dat kan natuurlijk wel, met jouw mahram erbij enz, maar wel islamitisch correct. Verder; er zijn mensen die jaren een relatie hebben met elkaar en elkaar zogenaamd denken te kennen, of hun eigen anders voordoen, dan gaat het mooi mis tijdens het huwelijk. En er zit geen baraka in uw huwelijk dan. Verder; je leest ook in de kranten dat er onder de moslims/Marokkanen heel veel scheidingen plaatsvinden, en u merkt het ook om u heen, en de meeste waren ook voor huwelijkse relaties eraan voorgegaan.

  We kunnen het beste onze vertrouwen in Allah ta’ala zetten; en we hebben het beste middel om te kijken of iemand bij ons past of niet, namelijk: Salaat Al Istkhaara… Daarin vraagt u Allah om als deze persoon/deze zaak, goed voor je is, het voor je te vergemakkelijken, en als het slecht voor je is (je geloof, je leven in het wereld en in het hiernamaals) om het ver van je te verwijderen…

  Dus AUB beste broeders en zusters; denk goed na vooraleer u aan een haram relatie begint; er zit geen baraka in en u krijgt de woede van Allah ta’ala…

  Dat wil niemand!!!

  salaam alaykoum wa rahmat Allah

 29. 29 zohra 23 mei 2007 om 2:48000000 pm

  salaam alaikoum

  ik ben een nl meid en heb op mijn 16de een relatie gekregen met een moslim man we zijn nu allebei 25 en we hebben een dochter van 3en half we zijn pas afgelopen febr getrouwd in de moskee en toen heb ik me ook laten bekeren dus ik wil hiermee zeggen dat we bijna 8 jaar samen waren voordat we getrouwd zijn ik wil dit niet goed praten maar nu we getrouwd zijn zijn we gelukkiger dan ooit en zijn familie heeft mij meteen geaccepteerd mijn man is gevlucht uit irak toen hij 15 was onderweg is hij zijn ouders kwijt geraakt en kwam hier terecht met zijn 2 broers hij was ook 16 toen hij met mij kreeg ik had veel problemen thuis vanwege hem en ik ging bij hem wonen hij woonde immers op kamers toen familie van hem ook naar nl kwam waren we al 2 jaar samen en ze hbben me verwelkomt omdat ze vonden da ik goed voor hem gezorgd had ik wil hiermee eigenlijk zeggen dat het niet altijd verkeerd hoeft af te lopen maar ik kan wel zeggen sinds we getrouwd zijn slapen we allebei veel beter
  omdat we weten dat wat we doen nu halal is
  ik hoop dat u hier iets aan heeft
  alaikoum salaam zohra

 30. 30 amina 25 mei 2007 om 5:51000000 pm

  ik dank julie zusters en broerders.mijn dochter is 20jaar . ik praat met haar en zecht dat zij veel van hem houwd en hij van haar houwd dat hij voor als zal op gefen dat hij ook de islaam zal gaan .ik weet echt gen woorden meer voor haar soms denk ik is beter als hij bekeerd en mischien woord zij geluikge met hem maar zuster en broeder er is geen dag voor bij dat ik nt huil ik was out kwaad op haar ik en haar vader zij was een week van huis weg ik dacht dat ik dood ging van de pijn ik had haar voor de kuze geleegt ik zeg wij of hem en ze was weg. bij zijn ouwders gaan wonnen
  toen had ik gezecht je moeg hem houwden allen als hij gaat bekeren zo heb ik haar turg naar huis gekregen ik bid dag en nacht voor haar en voor mij dat allah mijn geduild zal geven . soms haat ik haar is echt erg als moeder tegen de dochter te zeggen zusters en broerder .ik dank julie uit mijn hart en ik wens het niemand nt wat ik dagelijks mee makt aslaam

 31. 31 Broeder M 27 mei 2007 om 4:37000000 pm

  Salaam Broeders & zusters

  ik had de vraag die voor mij nog niet egt duidelijk
  is beantwoord aangezien de reacties
  mijn vraag is mag je een relaties aangaan met een zuster
  met de bedoeling (einddoel) om later samen te gaan trouwen
  en bedoel ik niet de relaties van uitgaan , gemeenschap voor het huwlijk enz
  maar de relatie omwille van allah en alleen uitgaan van het goede zonder zina en of andere Haram zaken
  alleen het elkaar zien,praten en miss een etentje
  graag zou ik willen weten of dit is toegestaan in de islam?

  wa ailakoem Salaam

  jullie broeder in islam

 32. 32 Anissa --> Broeder M 27 mei 2007 om 8:08000000 pm

  salaamoe alaykoem

  voor zover ik weet is dit wél toegestaan, zolang er een mahram meekomt, dus een broer, oom van het meisje …

  dat je alleen met een meisje zelfs met de beste bedoelingen iets gaat eten of zo gewoon om te praten, lijkt onschuldig, maar is HARAAM , het leidt meestal wél tot zina… zeker als beide partners zich goed voelen bij elkaar

  de shaytaan is dan ook de derde persoon die met z’n influisteringen de mensen op het slechte pad wil brengen

  en de shaytaan houdt niet van huwelijken, want dat is net goed voor het geloof, dus hij zal er alles aan doen zodat jullie een haraam-relatie blijven hebben en uiteindelijk niet trouwen

  en als je wél trouwt is er vaak weinig baraka in dat huwelijk, omdat je een haraam -relatie hebt gehad…

  ik hoop dat dit juist is en een beetje duidelijk is

  dat de anderen me corrigeren, mocht dit niet correct zijn

  en Allah swt weet t beste!

 33. 33 Moke 28 mei 2007 om 9:57000000 am

  Salaam Alaikoem “Beste Broeder in de Islam” Broeder M,

  Meestal bij relaties voor het huwelijk loopt het fout bij het ontbreken van een derde mahram v/d persoon.
  Dat is voor DEEL 5, binnenkort!!!

  Men wil een vriendje en tracht een zuiver verleden te hebben, voor dat je het weet valt het meisje door de mand met een gebroken hart.

  Indien je met de intentie gaat om de liefde van Allah te vervullen, moet het vertrouwen in Allah, in beide personen aanwezig zijn.

  Neem mijn reactie van vorige keer eens door: LEES

  Hangt er allemaal vanaf door wie dat je bent opgevoed, waar breng je tijd het meeste door, met wie? GELOOF OF ONGELOOF.

  Als je het antwoord al weet, dan ziet het er slecht uit: DEEL 5.

  Thalla & Beslama.

 34. 34 Moke 28 mei 2007 om 12:04000000 pm

  Salaam Alaikoem agh fillaah “Broeder M”,

  Ik zit namenlijk in hetzelfde situatie als gij en begrijp jouw volledig. Je denkt nu misschien in je eigen, ik ga naar kufarschool, leeft tussen de kufars, zit héél den dag bij hun, zonder de 3e mahram, indien je daar zit met een meisjes in de klas.

  Alles door elkaar met zwemmen, turnen, uitstapjes, reisjes, spelen, waar blijft die derde mahram????

  Je gaat plotseling naar huis, je wilt de tram nemen, daar zit een meisje alleen in de tram. Oei, ik mag niet binnen, er zit geen 3e mahram er bij. Je stapt terug uit en je pakt de volgende tram of bus.

  Jouw leeftijd is aangebroken om iemand te leren kennen om er mee te gaan trouwen, insha’allah. En dan plotseling waar is 3e mahram bij aanwezigheid: ontmoeting, phone, internet, ….

  Je zegt in jezelf, dit heb ik nog nooit meegemaakt in mijn opvoeding (bij kufars & familiaal) en nu plotseling moet dat. Zie je het probleem waar wij allemaal mee te kampen zitten???

  Wij hebben geen “Tarbia El-Imaan” meegekregen, gewoonweg geen geloofsopvoeding via het onderwijs genoten, thuis de tijd dat er over schiet bijna niets tot helemaal niets. Kortom, wat doen de meesten hieraan: vegen deze regel van de derde mahram aan hun laarzen. Dat is normaal, logisch en vanzelfsprekend!!!

  Ik zeg dit in de naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle,
  draw sdak en leer mekaar in die periode kennen. Je moet niet direkt perse trouwen, je kunt het zolang je maar wilt uitrekken. Als je ziet dat het niet gaat, da kun jet het altijd stopzetten zonder zevers of zeveraars om je heen. Sorry, dit is de enige manier om volgens de koran en soenna in regel te blijven.

  Wens je vélé succes met je tocht naar een goede prinses voor je leven.

  Thalla & Beslama. 😀 🙂 😛 😉

 35. 35 Broeder M 30 mei 2007 om 9:02000000 pm

  dus wat ik hieruit begrijp is van broeder moker
  datdat je dus moet verloven en dan met elkaar om mag gaan zonder mahram en anders niet ?

 36. 36 Moke 30 mei 2007 om 10:11000000 pm

  Slm. beste broeder M,

  Ja, inderdaad onze gedachten verlopen evenwijdig met elkaar, en dient tussen de verloving en het huwelijk geen 3e mahram mee aanwezig te zijn. Ik heb zelfs in het verleden geweten, dat er mensen waren die tijdens van verloving, al samenwoonden, voor dat ze getrouwd waren. DAT LAATSTE IS TE VEEL VAN HET GOEDE!!!!

  Normaal gezien, kan dat niet. Beslama. 😉

 37. 37 Anissa--> Moke 31 mei 2007 om 4:10000000 pm

  salaam alaykoem

  volgens mij klopt dit niet

  tenzij je voor Allah getrouwd bent (hierbij wordt soera Al Fatiha gereciteerd)… maar in dit geval mag je ook gemeenschap hebben en stel de vrouw of het meisje in kwestie wordt zwanger???? ze woont nog thuis… het is niet evident!

  bovendien ben je dan getrouwd voor Allahs swt en als het dan niet lukt na het leren kennen… dan moet je scheiden voor Allah swt en zoals jullie weten is dit enorm afgeraden!

  volgens mij moet een mahram wél aanwezig zijn, zelfs al ben je verloofd!

  heel veel Marokkanen passen dit niet toe omdat ze enkel denken aan de roddels en vanaf dat iemand verloofd is, wordt er ni meer geroddeld door de Marokkaanse gemeenschap, want iedereen weet het dan he…

  en Allah swt weet het beste!

 38. 38 Moke 31 mei 2007 om 7:42000000 pm

  Salaam Alaikoum, wa rahmatoellah, wa barakatoehoe, 🙂 😛 😀 😉

  Beste Anissa, gewoon je verstand op 0 zetten en je vertrouwen in Allah (swt) stellen. Je hebt getekend, je bent wettelijk in orde volgens de Islamitische voorschriften, nl. het huwelijkscontract.
  Er is niets dat er nog in de weg zit, de mahram aanwezigheid valt hier buiten de grenzen van de huwelijkscontract. Wat voor nut heeft dat???? Ik zou het echt niet weten, want er is geen reden voor aanwezig voor deze mahram. Als er twijfels zijn of men riekt onkruid, dan kan de zaak veranderen, dan kun je eventueel wel gelijk hebben. We nemen aan dat alles stabiel is. Ik heb hier nog geen daliel tegengekomen, voor het te kunnen aantonen.

  Zie, ik spreek hier niet in mijn eigen belang. Het kan zijn, dat ik wat kennis tekort kom. Ik zou zeggen: “Allahoema ziedna ielmaan”.

  amien ya rabie al’alamien.

  Misschien is er iemand anders, die er meer over weet.
  We zouden het graag willen weten, wie niet??

  Thalla Frasek & Beslama Yaliek

 39. 39 Imen 2 juni 2007 om 9:06000000 am

  Seleim oe alaykoem…

  NA een lange tijd van drukke periode, had ik helaas geen tijd om deze site nog verder te bezoeken.

  Nu die periode wat achter de rug is, ben ik terug.

  En zie hier een intersante onderwerp staan.

  Relatie voor het huwlijk!!! kan dit ja of nee….

  Luister hangt af wat jij van een relatie denkt.

  Elkaar leren kennen via chat, winkel, school, straat.

  Dit blijft mektaab!! Allah heeft ons zoveel middelen gegeven, maar we meoten gewoon weten hoe we ermee omgaan.

  Of je nu je man leert kennen via chat of in de winkel,
  je komt er zowieso mee in contact…

  Dus sommige onder ons die denken, van ja daar komt automatische een scheiding van enzo…

  VERGEET HET, jij bent niet degen die beoordeeld…

  hoeveel koppels zijn er niet dat getrouwd zijn, via via
  bv: een huwlijksaanzoek hebben gekregen van een kennis hun kennis (of weet ik veel)…

  en na een maand of 5 , 6 hoor je, ja hun karakters komen niet overeen, of ja tis tege gevallen???

  scheiding, heb je op alle gebieden van trouwen…

  Hoeveel mensen zijn er niet die trouwen met iemand die ze via chat hebben leren kennen. waarbij het bij hun miss goed is uitgedraaid….

  Allah oe ahlaam, het is lot je mektaab…

  Hoe je draaid of keert, hou het halal…

  En idd, elkaar leren kennen kun je doen, ik vind persoonlijk je moet weliswaar weten met wie je trouwt…

  Maar begrijp me niet verkeerd hou het HALAL.

  Wil niet zeggen dat je met elkaar moet uitgaan, elke dag afspreken…

  nee, aangezien we van een gsm toestel beschikken, kun je het nuttig gebruiken, je kan elkaar via dat leren kennen…

  maar dit moet geen jaar duren, vant moment dat je weet van oke dat is ze, TAWKEL 3ala LAH!!!!

  Miss zijn er mensen die niet helemaal eens zijn met me…

  maar ehm dit is realiteit.

  wat ik wil zeggen is, hoe je elkaar leert kennen he maakt niet uit hoe!!! (liefst op goede manier)

  Tis jouw taak om het halal te maken….

  Grtjs

  Alvast bedankt voor je begrip.

 40. 40 Imen 2 juni 2007 om 9:09000000 am

  Moke
  Mei 30th, 2007 at 10:11u pm
  Slm. beste broeder M,

  Ja, inderdaad onze gedachten verlopen evenwijdig met elkaar, en dient tussen de verloving en het huwelijk geen 3e mahram mee aanwezig te zijn. Ik heb zelfs in het verleden geweten, dat er mensen waren die tijdens van verloving, al samenwoonden, voor dat ze getrouwd waren. DAT LAATSTE IS TE VEEL VAN HET GOEDE!!!!

  Normaal gezien, kan dat niet. Beslama.

  Moke dat heb ik overtlaats ook gehoord, wqaar gaat de tijd dan naartoe is de vraag

 41. 41 Broeder M 2 juni 2007 om 8:58000000 pm

  salaam alaikoem

  Is er Misschien iemand hier die 100% weet hoe het zit
  want ik wil geen fouten maken tegenover allah ik kan niet van deze reacties uit gaan omdat iedereen zijn eigen theorie heeft dus vraag ik hierbij om alleen te reageren als je het zeker weet wat je zegt en zo ook met andere onderwerpen want voordat je het weet maak je iets wat haram is halal en ik vind dat je daar voor moet oppassen

  en heb het hier tegen iedereen die op deze site zit niet alleen Moke of imen.

  groetjes Broeder M

 42. 42 elhaj 5 juni 2007 om 10:45000000 pm

  بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ياأخي كاتب المقال اني اراك تكتب القران الكريم باللغة الهولندية وكأنك تستعرض مقال من الصحف أين حرمة كتاب الله عندك ياأخي وتفتي وتهرول وتشير الى السورة إلا بالأرقام وكأن يدك قد شلت عن كتابة كلام الله كما أنزل وبعدها تترجم إذا كنت على علم بذالك
  فحذار من كثرة الإفتاء فياأخي ان معضم الداخلين الى هذا الموقع لا
  يجدون اللغة العربية واما الزواج فهو يقام في المساجد ومنازل اهل الزوج والزوجة وليس على مواقع الدردشة والماسنجر
  والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

 43. 43 Moke 6 juni 2007 om 5:31000000 am

  Ahlaan ou Sahlaan Broeder M,

  Heb je al gevraagd bij jouw ouders of aanverwanten wat ze daarvan weten of andere geloofsgenoten in de moskee waar je regelmatig komt ?

  Thalla & Beslama.

 44. 44 Allahoe Alim! 6 juni 2007 om 8:30000000 pm

  Salaamoe’eilkoem broeders en zusters,

  Ik zag hier iets interessants staan, nl relaties voor het huwelijk.. Ik denk toch wel dat elke moslim weet dat dit niet toegestaan is.. Toch leeft niet iedereen deze zoals het hoort.. Ikzelf heb mij er nog steeds aan kunnen houden en ik ben er trots op el hamdoelillah!
  Ik vind ook niet dat je over anderen mag oordelen.. Het kan verkeerd zijn, maar oordelen helpt niet.. Wat ik zou doen is praten en zeggen dat het niet goed is. Want praten helpt inshallah. Ook bidden uiteraard zoals hierboven reeds werd vermeld.
  Ik heb eigenlijk nog een vraag: Nu ikzelf heb op een site een jongen leren kennen en praat ermee op MSN (hij is Duitsland, dus spreken zal zeker niet gebeuren.. Nu toch niet) We praten alleen via MSN.. Dit is toch toegestaan of niet?
  Op MSN kan er toch niet Haram gebeuren.. Wel?
  En hoe kan ik nu weten of de man geschikt is voor mij? Kan iemand mij helpen!

  Wa’eilkoem salaam
  Jullie zuster in Islam,
  Yousra

 45. 45 Moke 15 juni 2007 om 2:31000000 pm

  Ahlaan zuster Allahoe Alim! –          آلسلام عليكم ورحة آلله وبركاته

  Zo erg is het ook weer niet, je moet het niet dramatiseren.
  Als je msnnen haraam gaat maken, dat kan toch niet.
  Want in die tijd was er geen sprake van internet of MSN, of iets aanverwante zaken ???

  Wees gerust voor uw handelingen, je zit goed hoor. 😉

  Thalla & Beslama. 😛

 46. 46 Tasniem 16 juni 2007 om 10:32000000 am

  Salaam aleikom beste zusters en broeders

  Elk contact en elke relatie hoe dan ook buiten dat wat Allah soebhaana wa ta3ala ons toegestaan heeft is verboden
  HARAM!!!!!!!!!!!!!!

  Bij elk contact tussen een broeder eneenzuster en dan wel als er nog geen huwelijkscontract wordt afgesloten is zeker NIET TOEGESTAAN ZONDER MAHRAM!!!!

  dus ook praten via het internet niet, het uit eten gaan niet, msn-en niet, en ga zo maar door.

  Natuurlijk we leven hier in een Kafr staat maar dat betekent nog niet dat wij de regels notabene opgesteld door Allah soebhaana wa ta3ala alleen, aan onze laars kunnen lappen.

  Estagfurlah

  La hawla wa la quwata illah billah

  Waar zijn we allemaal toch mee bezig

  Houd jullie vast aan de Koran en de Sunah
  en als je dit niet van thuis hebt meegekregen….
  de meesten van jullie zijn al in de puberteit…
  je bent nu verantwoordelijk voor alles wat je doet en laat
  dus ik zou zeggen haal betrouwbare boeken, lees de koran en houd je eraan vast.

  moge Allah soehaana wa ta3ala jullie leiden!

  En wees bang voor Zijn Toorn die jullie zal treffen als jullie hiermee doorgaan met het kennis maken ne dergelijke waargeenmahram bij is.

  Ook al is het een meisje in de tram en is ze nog zooo moooi
  zij moet dan niet de reden zijn dat je naast haargaat zitten om met haarte praten.

  Dit komt van sjaitaan die jou laat vergeten en die jou influistert dathet niet erg is om dit te doen.

  Beste broeders en zusters..
  de DOOD zal ons allemaal treffen, inshaallah dat we zullen sterven als gelovigen en alleen goede daden verricht omwille van Allah soebhaana wa ta3ala mee zullen nemen in ons graf

 47. 47 Moke 17 juni 2007 om 1:43000000 pm

  Salaam Tasniem,

  Het is héél wat:
  – als het tijdens uw onderwijsopvoeding het wel mag, zie vb. tijdens turn-/zwemlessen, samenwerken aan huiswerken thuis en in klas, uitstapjes, zich vervoeren zonder 3e mahram, …
  – anderzijds na uw schoolperiode tijdens uw werkloopbaan: in aanwezigheid met uw collega’s (v), klantenrealties, samenwerken voor en project, onderhoud prestaties,…

  En plotseling is de peer van de boom gevallen en wil men gaan huwen, denk jij dat de persoon in kwestie rekening gaat houden met de 3e mahram?

  Ik ben realistisch en ruimdenkend: “Sorry, ik vrees Allah en de het ergste van alles dat men dit gewoon aan hun laarzen worden gelapt. Ergens is dat normaal, men is door el kufaar opgevoed. Tijdens uw school-/werkloopbaan breng je de meeste tijd door bij el kufaars”

  Je moet dit begrijpen en is niet verkeerd bedoeld. Iedereen is zo: zolang dat we niet bewust zijn van onze fouten en naar oplossingen zoeken, blijft de situatie gewoon verder duren tot het bittere einde!!!

  Thalla & Beslama.

 48. 48 Sana 18 juni 2007 om 7:37000000 pm

  Salaam 3aleikom..

  Ik wil je jullie van harte bedanken voor deze mogelijkheden die we aangeboden gekregen. Hamdoelilah hebben we zo’n sites waarin we onze vragen kunnen stellen en heel veel kunnen bijleren over onze godsdienst..

  Allah ie zied elkoem el 3eir inchallah.
  Wou dit eventjes kwijt.

  Maga salama

 49. 49 Moke 24 juni 2007 om 12:21000000 am

  Salaam Sana,

  Dat is wel inderdaad zo, ik deel je mening in de zin van dat we hetelfde intentie hebben om elkaar te steunen, als we vragen hebben.

  Ma3a Salaam. 😛 🙂 😀 😉

 50. 50 www.BenAyad.be 24 juni 2007 om 12:24000000 am

  VORIGE    1   –   2   –   3    –    4   –   5   –   6   VOLGENDE


Comments are currently closed.آلسلام عليكم ورحة آلله وبركاته

 • 2,101,613 مسلمين --> مؤمنين

Prikbord Info:               سورة الفا تحة

سْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِِ 1 الْحَمْدُ للّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ 2 الرَّحْمـنِ الرَّحِيمِ 3 مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ 4 إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ 5 اهدِنَـــا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ 6 صِرَاطَ الَّذِينَ أَنعَمتَ عَلَيهِمْ غَيرِ المَغضُوبِ عَلَيهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ 7
أمين
كلمة الله هي الحقيقة
colorbar.gif
GASTENBOEK - HELPDESK - Wie ben ik?
  Aanmelden - Registreren
  Wachtwoord  vergeten ?

Kalender

mei 2007
M D W D V Z Z
« Apr   Jun »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  

Bezoekers Info: Locaties.

Locaties: DEEL I - DEEL II.

Thalla & Beslama!!!

                لآ إله
إلآ آلله محمد رسول آلله

بن عياد محمد رشيد
www.BenAyad.be - Islam & Actua
Advertenties

%d bloggers liken dit: