Durf jij een kafir, een kafir noemen?

Sheikh Feiz Imitating The Kuffar

Richtlijnen betreffende imitatie van de kufar
moh2.jpgHet is overgeleverd dat Ibn ‘Umar heeft gezegd: “De Boodschapper van Allah (salla Allahu alaihi wa salaam0 zei: ‘Degene die een volk imiteert is één van hen.’”  (Overgeleverd door Abu Dawud, al-Libaas, 3512. Ingedeeld als hasan sahih door Al-Albaani in Sahih Abi Dawud, 3401).  Al-Munaawi en al-‘Alqami hebben gezegd: bijvoorbeeld zich kleden zoals zij zich kleden, hun manier van leven volgen in kleding en in sommige van de dingen die zij doen.

Al-Qaari heeft gezegd: met andere woorden, degene die de kufar imiteert zoals in de manier waarop iemand zich kleedt, of degene die de kwade en immorele mensen imiteert, of de Sufies , of de rechtvaardigen, hij is één van de mensen die hij imiteert, of deze mensen nou goed of slecht zijn.

Shaykh al-Islam Ibn Taymiyah zei in al-Siraat al-Mustaqiem: Imam Ahmad en anderen hebben deze hadith als bewijs geciteerd. Deze hadith geeft aan dat het tenminste haram is om hen te imiteren. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

En wie van jullie hen als beschermers neemt; voorwaar, hij behoort tot hen.. (al-Ma’idah 5:51)

Dit is gelijkaardig aan de mening van ‘Abd-Allah ibn ‘Amr die gezegd heeft: “Degene die zich in het land van de mushrikien vestigt en hun Nawroz (nieuwjaar) en Mahrajaan (feest) viert en hen imiteert totdat hij sterft, zal met hen verzameld worden op de Dag der Opstanding.” Dit kan geïnterpreteerd worden als verwijzing naar volledige imitatie die wijst op kufr en alsof het betekent dat gedeeltelijke imitatie daarom haram is; of het kan geïnterpreteerd worden alsof het betekent dat hij één van hen is tot op de hoogte waarop hij hen imiteert, of het nou in ideeën van kufr is, in zonde of in het deelnemen aan een ritueel.

Het is overgeleverd van Ibn ‘Umar dat de Profeet (salla Allahu alaihi wa salaam) het imiteren van niet-Arabieren verbood en zei: “Degene die een volk imiteert is één van hen.”:  “Dit is ook genoemd door al-Qaadi Abu Ya’laa. Dit is geciteerd door meer dan één van de geleerden om aan te tonen dat het makruh is om vormen van kleding van de niet-moslims te imiteren die niet bekend zijn onder de moslims.

Zie ‘Awn al-Ma’bood Sharh Sunan Abi Dawud.

Het imiteren van de kufar is in twee categorieën onder te verdelen:

Imitatie die haraam is en imitatie die toegestaan is.
Het eerste type is imitatie die haraam is. Dit betekent bewust dingen doen die unieke eigenschappen van de religie van de kufar zijn en waar niet naar verwezen wordt in onze religie. Dit is haraam en het kan een grote zonde zijn; volgens het bewijs kan een persoon in sommige gevallen zelfs een kafir worden door dat te doen, of een persoon dat nou doet omdat hij het eens is met de kufar of vanwege zijn grillen en wensen of vanwege speciale redenen die hem laten voelen dat het hem voordeel zal doen in deze wereld en in de volgende.

Als er gevraagd wordt of degene die dat uit onwetendheid doet een zondaar is, zoals degene die Kerstmis viert, is het antwoord dat degene die onwetend is geen zondaar is omdat hij zich er niet bewust van was. Maar het moet hem verteld worden en als hij doorgaat wordt hij een zondaar.

Het tweede type is imitatie die toegestaan is. Dit betekent iets doen wat oorspronkelijk niet van de kufar genomen is, maar de kufar doen het ook. Dit valt niet onder het verbod om op hen te lijken, maar men zou de voordelen kunnen missen van het verschillen van hen.

Het imiteren van of lijken op de Mensen van het Boek (Joden en Christenen) en anderen met betrekking tot wereldse zaken is toegestaan wanneer aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

1. Het zou niet één van hun tradities of rituelen moeten zijn waarmee zij zich onderscheiden.
2. Het zou geen onderdeel van hun religie mogen zijn. Het kan bewezen worden dat een kwestie een onderdeel is van hun religie d.m.v. een betrouwbare bron zoals een aayah van de Qur’aan, een hadith van Zijn Boodschapper of welgevestigde verslagen.
3. Het zou niet iets moeten zijn waar de islam specifiek naar verwijst. Als er een specifieke verwijzing naar is in de islam, die het ofwel goedkeurt of het afkeurt, dan moeten we volgen wat onze religie er over zegt.
4. Deze gelijkenis zou niet moeten leiden tot iets wat tegen de geboden van de shari’ah in gaat.
5. Het zou geen viering van één van hun feesten mogen omvatten.
6. De gelijkenis zou alleen mogen zijn volgens wat nodig is, en niets meer.

BRON: ‘www.islam-qa.com’ – Door Sheikh Muhammed Salih Al-Munajjid
Vertaald door AlMutaqqun.tk

Advertenties

33 Responses to “• <b>Durf jij een kafir, een kafir noemen?</b>”


 1. 1 fatima 15 mei 2007 om 6:25000000 pm

  de harde waarheid!!!

 2. 2 Ikram 19 mei 2007 om 11:08000000 am

  Salam ou alaikoum,

  Op het einde staat dat je de volledige tekst kunt verkrijgen. Mohamed zou jij daar aan kunne geraken?

  Wa alaikoum salam

 3. 3 Moke 19 mei 2007 om 11:20000000 am

  Salaam Alaikoem “Beste Zuster in de Islam” Ikram,

  Het is wel héééééééééééééél lang geleden, weet je van wanneer?

  Het dateert van Okt 15, 8:10 PM aanstaande (eventjes snel opgezocht).

  Ik heb er notities van genomen en zal het evalueren.

  Vandaag is mijn tijd in elkaar gedrukt, ik wil het uit elkaar rekken, maar gaat moeilijk. Dus zal het voor morgen zijn, als je het niet erg vindt of als iemand anders kan doen is ook goed.

  Als ik vandaag toch iets vrij heb, zal proberen voor vandaag!!!

  Alé tot gauw of straks misschien!!

 4. 4 aboe chamseddine 20 mei 2007 om 12:29000000 pm

  salaamoe alejkom broeders en zusters,

  deze hele film is gebasseerd op emotie en de bedoeling dat het niet uit maakt of je nou een gouden ketting draagt of ongelovig bent in Allah,je bent een kaafir….

  deze praatjes zijn van takfiries die alles wat je doet wat tegen de islam is dat je dan geen moslim bent??

  waar is het niveau van ZONDAAR en ONRECHTPLEGER…..

  wat zegt de profeet hierover???

  deze zogenaamde cheigh gebruikt voor zover ik heb kunnen luisteren geen 1 hadieth of Qoraan vers,soebhanna Allah…

  allemaal eigen interepetatie over de islam,gebasseerd uit emotie….emotie………emotie…..

  islam is niet gebasseerd op emotie maar op kennis,zie de volgende hadieth,

  Ali radia Allahoe enhoe vocht tegen een kaafir,toen hij de kaafir eindelijk versloeg (wat lang duurde) stelde hij hem de keus om moslim te worden(hij kon van nut zijn gezien vechtkunst en strijd),hij weigerde en Ali wilde hem dood maken,toen spuugde de vijand op zijn gezicht,Ali werd hierdoor boos en zei tegen de man sta op en ga weg?
  de man begreep het niet,Ali zei nogmaals sta op en ga weg.
  de man vroeg waarom?
  Ali zei eerst wilde ik je dood maken in de naam van Allah,maar toen je mij bespuugde wilde ik het doen om dat je mij beledigde door op mij te spugen en dat mag ik niet…..
  soebhanna Allah,das pas handelen uit kennis…

  tuurlijk zitten er een paar punten die kloppen maar die punten gebruikt hij om andere punten mooi te maken en als waarheid te beschouwen…

  trap er niet in broeders en zusters…

  bestudeer de islam zoals Allah zegt,,,

  fa3lem enna hoe le ilaaha illa llah,wa stagfir li thenbik(weet dat er geen andere goden zijn dan Hij en vraag vergiffenis voor je zonden)

  deze mensen verschijnen als paddestoelen uit de grond en zeggen van alles wat jouw hartje begeert…

  de profeet zegt in een sahih hadieth:mijn ummah zal zich splitsen in 73 groeperingen,allemaal in de hel,behalve 1?
  toen zeiden de sahabah:ya rasoelolah wie is deze ene groep??
  hij antwoordde: degene die op mijn weg zijn EN die van de sahaba!!(thirmidie)

  broeder en zuster dat betekent elk die zich niet bevind op die ene pad van die groep,dwalende is..

  dat betekent dat de meederheid van de moslims dwalende is,als je de hadieth leest..

  wat je ziet op de video klopt maar wat je hoort niet…zijn twee grote verschilen…

  soebhaneka Allahoemma wa bihamdike wa echhedo en le illeha illa ent, wa estagfiroele wa etoeboe ileyk.

  salaamoe alejkom wa rahamatollaahi wa barakatoehoe

 5. 5 aboe chamseddine 20 mei 2007 om 12:31000000 pm

  p.s de man die Ali bespuugde zei nadat ALi het een en ander uitlegde de chahaada en werd moslim…..

 6. 6 aisha 20 mei 2007 om 5:10000000 pm

  salaam alaykum ramathoellah wa barakathoe

  wie ben jij wel niet on te zeggen zogenoemde sheic???
  astagfrullah moge allah swt je leiden en je genadig zijn
  een sheiq hoeft niet allen mnet hadiets te komen , hij mag ons waarschuwen
  enb hij heeft gelijk de moslims hier tegenwoordig proberen te lijken op kafier, de vrouwen zijn meer naakt dan gekleed straake kleding en hoofdoek dragen erbij, de zogenoemde geamancipeerde meneingen van de vrouwen overnemen
  naar de bar de kroeg of discotheek, ook mannen lijken op de kafier met hun kleding kom op zeg wat nou zogenoemde sheiq
  dat is de harde realitiet waar hij over praat
  en dit zijn nog maar daar doingen die ik heb genoemd
  maschaaLLAH ZEG IK MOGE DIE SHEIQ DOOR GAAN MET ZIJN GOEDE WERKENB EN DADEN

 7. 7 Moke 20 mei 2007 om 7:10000000 pm

  Salaam Alaikoem “Beste Zuster in de Islam” Ikram,

  Je kunt de tekst dat gedurende het filmpje is weergegeven krijgen via e-mail, als je een reactie achterlaat met uw e-mailadress erin, zal hij het zo vlug mogelijk verzenden, zegt hij.

  Plz leave a comment, if you want the full lecture, leave your e-mail adress in the comment section insh’allah, I will try send it asap

  Ga er verder niet op in, ik zal het voor je doen!!!

  Maar zeker niet vandaag, één van de dagen plaats ik een reactie met de volledige tekst van dat filmpje hierop.

  Wat heeft het zoal geboeid ???

  Beslama.

 8. 8 khalifaton 23 mei 2007 om 5:42000000 pm

  Ik wil ook heel graag zo’n kopie, wie kan mij deze Insja Allah sturen?

 9. 9 j 24 mei 2007 om 3:48000000 pm

  ja durf ik betekent toch gewoon ongelovige? ze zeggen dat ze niet geleven nou dan ben je kafir of zoal in koran staan qul yaa ayyuhal kaafiroen

 10. 10 j 24 mei 2007 om 3:49000000 pm

  niet dat je per se iemand zo moet noemen maar een kafir is gewoon kafir

 11. 11 Hanifa 25 mei 2007 om 4:09000000 pm

  Wie ben ik om iemand “Kafir” te noemen. Nooit gedaan en zal dat ook nooit doen.

 12. 12 ismail 26 mei 2007 om 2:18000000 pm

  Salamoe Aleikoem broeders en zusters,

  Zeg als je zulke mensen tegen komt niet tegen hun kafir of in jezelf denken het zijn kafirs. maar zeg moge Allah jullie leiden en doe doe’as
  voor hun en vraag Allah om jou van de harame dingen die zij doen te weerhouden. moge Allah ons vergeven en ons tot aan ons dood laten behoren tot de ummah van de profeet (vzmh).

 13. 13 yassine 26 mei 2007 om 4:26000000 pm

  Yaa thoybah, yaa thoybah
  yaa dawal ‘ayaana
  isytaqnaalik
  wal hawa nadaana
  wal hawa nadaana

  Yaa Ali ya bna Abi Thalib
  minkumu mashdarul mawaahib
  Yaa turo hal uro lii haajib
  indakum
  afdholul ghilmaana
  afdholul ghilmaana

  Asyaadil Hasan wal Husaini
  ilannaibiyyi qurrot-’aini

  Yaa syabaabal jannataini
  jaddukum
  shoohibul qur’ana
  shoohibul qur’ana

  shoohibul qur’ana

 14. 14 Moke 28 mei 2007 om 6:09000000 pm

  Salaam Alaikoem ‘Beste Broeder en Zuster in de Islam’ met name aan Ikram en khalifaton,

  Ik heb hier de korte versie, niet de volledige versie wat hij op het laatste vroeg. Die ga ik later in de periode wanneer ik zijn volledige versie heb ontvangen hier online zetten.

  Volledige versie = gesproken tekst.
  Korte versie = weergave tekst.

  Korte versie: weergave tekst.

  Imitating The Disbelievers.
  Lets Start ACting Like Muslims!
  We are Muslims, We are not the kuffar.
  Do Not try To Be Like The Kuffar.
  Be A Muslim Cuz Ur a Muslim

  Do not try to want to be like dem.
  In anything.
  They are on the path of the devil, and your on the path of paradise.
  Yet you desire to be like them?
  However, how many have fallen in 2 the traps of the enemy.

  There are many out there that have accepted there kuffar.
  That are scared to call them kuffar.
  That have even praised their Kuffar.
  People love the devil and follow him, are they muslims?
  How many people seek guidance, from the kuffar? Negleeting Islam.

  How many people use the kuffar for support.
  How many of us, help support the bloody kuffar agains the muslims?
  Why are we forgetting, we are muslims.
  How many muslims are joining the enemy?
  They are muslims and they are serving the kuffar.

  How many muslims have imitated the kuffar in their dress?
  In their appearance,
  Everything is gold,
  and yet they say we are muslims.
  How can you be a muslim?

  When Allah says don’t wear gold,
  and yet you say I’m a muslim.
  You say I love Muhammad (PBUH) you are a liar !!!!!
  You love the dunya more than you love Muhammmad (PBUH),
  What anbout the ladys who have unveiled themselves?

  Chucking away their dignity.
  She is doing nothing but resembling the kafira,
  But yet she says I’M a muslim,

  Plz., leave a comment, if you want the full lecture,
  leave your e-mail address in comment section inshallah,
  I will try send it asap.

 15. 15 Moke 28 mei 2007 om 6:18000000 pm

  Verdere vertaling: voor diegene die Engels niet rijp zijn.

  Het imiteren van Disbelievers (kuffars).
  Laten we beginnen zoals Moslims te zijn!
  Wij zijn Moslims, wij zijn niet kuffar.
  Probeer niet zoals als Kuffar te zijn.
  Ben een Moslim, een Moslim probeert niet zoals hen te zijn.
  In om het even wat.
  Zij zijn op de weg van de duivel, en u de weg van het paradijs.
  Maar toch wenst u zoalsals hen te zijn?
  Nochtans, hoeveel zijn er in de 2 vallen van de vijand gevallen?
  Er zijn daar velen die daar kuffar hebben goedgekeurd.
  Dat doet schrikken om hen kuffar te roepen.
  Dat zelfs hun Kuffar heeft geprijst.
  Mensen houden van de duivel een volgen hem, zijn zij moslims?
  Hoeveel mensen streven naar begeleiding, van kuffar? Negleeting Islam.
  Hoeveel mensen gebruiken steun van de kuffars.
  Hoeveel van ons, geven hulp aan de bloedige kuffar tegen de moslims?
  Waarom, zijn wij vergeten, dat wij moslims zijn?
  Hoeveel moslims sluiten zich aan bij de vijand?
  Zij zijn moslims en zij dienen kuffar.
  Hoeveel moslims hebben de kuffar in hun kleding geïmiteerd?
  In hun verschijning,
  is alles goud,
  en toch zeggen zij wij moslims zijn.
  Hoe kunt u een moslim zijn?
  Wanneer Allah zegt draag geen goud,
  en toch zegt u ik ben een moslim.
  U zegt: ik heb liefde voor Muhammad (vzmh), u bent een leugenaar!!!!!
  U houdt meer van dunya dan van Muhammmad (vzmh),
  Welke periode de dames wie zich heeft onthuld?
  Weg het gooien van hun waardigheid.
  Zij doet niets dan lijkt op kafira,
  maar nog zegt zij ik ben een moslim,

  A.U.B., laat een reactie, als u de volledige lezing wilt, laat uw contactadres in sectie inshallah, zal ik zo vlug mogelijk proberen te verzenden.

  ——————————————–

  Voor de laatste paragraaf handel ik zelf af met die persoon, don’t worry, be happy. 😉

 16. 16 Umm Ilyas 28 mei 2007 om 9:33000000 pm

  Salamu 3alaykoum wa rahmatoellah wa barakaatuhu

  Ik weet niet waarom sommigen zo moeilijk doen over dit woord.
  Als ik het woord Kaafier gebruik dan kijken sommige Muslims naar mij alsof ik WOIII sta te verkondigen.
  En idd zoals iemand reeds vermelde Allah Subhana wa Ta3ala zegt ons zelf in de Qur’aan:

  Qul Ya Ayuha-l-kaafiroen

  is toch duidelijk. Ze zijn ook ongelovig. Als ze niet geloven dan moeten ze er zelfs zeker niet van wakker liggen, het zou hen zelfs niets mogen doen dan. Ach ja, wie Allah leidt niemand kan hem doen dwalen, en wie Allah doet dwalen niemand kan hem leiden.

  Wa laa 7awla wa laa quwwata illa biLlah !!!

  salamu 3alaykoum

 17. 17 sji'iet ahlulbayt as 28 mei 2007 om 11:13000000 pm

  Gij die zegt oordeel aan, Allahswt over te laten, nu is jouw mening weer anders

  het is ni omda m/buurman geen moslim is, da hij kaafir is. wie weet is er een greintje geloof in z/hart

  salukes

 18. 18 sji'iet ahlulbayt as 28 mei 2007 om 11:13000000 pm

  bedoel kaafir gepast/ongepast gebruiken, zomaAR ZONDER da je de persoon goed kent en ermee discussie hebt gehad.

  salukes

 19. 19 Umm Ilyas 29 mei 2007 om 9:51000000 pm

  De ongelovigen zijn zeker anders dan wij.
  We mogen best erkennen dat er kuffaar zijn.

  En de Joden zeiden dat de Christenen verliezers waren en de Christenen “zeiden dat de Joden verliezers waren en beiden hadden gelijk.”

  Als je de Islaam niet hebt als gelooft, heb je niet het echte geloof, dan ben je geen ware gelovige.
  Dat heeft niet met oordelen te maken, dat heeft te maken met feiten.
  Net zoals je kan zeggen daar loopt een Muslim kan je volgens mij zeggen daar loopt een kaafier.

  En wees gerust kufaar vinden het niet erg een kaafier genoemd te worden. Mijn vader spot er dagelijks mee. Moge Allah hem leiden.

  salamu 3alaykoum

 20. 20 Umm Ilyas 29 mei 2007 om 9:52000000 pm

  en uiteraard bedoel ik als je die persoon kent, want na3am ik ken ook broeders en zusters die ik niet van wist dat ze muslim waren, het staat niet altijd op hun gezicht geschreven.

  salamu 3alaykoum

 21. 21 Iblis 16 oktober 2008 om 9:16000000 am

  Beste moslims,

  Hebben jullie zelf nu echt niet door hoe achterlijk middeleeuws dit allemaal is?
  Ooit, zo n 1000 jaar geleden, dachten we dit ook en waren jullie voor deze ketterse uitspraken op de brandstapel gegooid. Wij hebben ons echter ontwikkeld tot een moderne rechtvaardige beschaving.
  Wij hebben jullie in grote getalen verwelkomt om mee te genieten van onze welvaart (moslim of niet) en jullie blijven zo denken.
  Ik ben nooit tegen jullie geweest en heb zelfs een aantal moslim vrienden (die ik echt niet veroordeel), maar net als veel westerlingen denk steeds meer dat het een grote fout van ons is geweest om al die moslims binnen te laten.
  Ik wil er nu niets meer van weten en heb het liefst dat jullie allemaal terug gaan naar je eigen land. DAAR GEEF IK JULLIE DE SCHULD VAN! Door jullie ‘kufar dit, kufar dat’ veracht ik nu de moslims. Door jullie haat jegens ons HAAT ik nu ook. Ergens hebben jullie mij verpest.
  Een tip: Stop is met de beschuldigende vinger naar ons te wijzen en doe nou eindelijk is iets aan jezelf! Doe dit snel, anders moeten jullie straks gedwongen terug naar jullie landen. Waarom denk ik dat? Ik ken best veel westelingen (autochtone Nederlanders, Fransen, Duitsers, Engelsen, Amewrikanen) uit verschillende leeftijdsgroepen en standen, en ze zijn het stuk voor stuk helemaal zat. Allemaal willen ze van de moslims af. Dit zal zich natuurlijk vertalen naar verkiezingsuitslagen en uiteindelijk naar gedwongen terugkeer. Dit voorspel ik binnen 10 jaar (hoeveel babies jullie ook maken).
  Het is dus jullie eigen schuld dat wij zo lelijk gaan doen. Mensen worden niet met haat geboren.
  Ik weet niet of dit alles is te voorkomen, maar alleen jullie zelf kunnen dit omdraaien. Door bijvoorbeeld is liefde voor anderen te hebben in plaats van arrogantie en haat. Voed je jeugd eens netjes op, ga eens praten met die Nederlandse buurman, spreek je eens uit tegen terrorisme en de radicale islam, laat je vrouwen eens van moderne vrijheden genieten, enz., enz.
  Je voorkomt niet alleen bovengenoemde scenario, maar je wordt een stuk gelukkiger in je leven. Daardoor zullen ook jullie gastheren een stuk gelukkiger worden. Het balletje ligt dus bij jullie (en de consequenties ook).
  Ik wil niet haten, maar hoe kan ik mensen lief hebben die mij haten?

 22. 22 rachid_ibn_abdoelrahmaan 15 augustus 2009 om 5:31000000 am

  salaam wa3alaikoem eventjes reageren op iblis en vrouw genieten zei je wat kan er mooi zijn dan je vrouw mee te laten genieten van het paradijs daar is echt genieten want en genot met einde is niet genieten maar gair insjallah je zei ook nog je gastheren respecteren dat doet en goede moslim respecteren en om jullie tevreden te stellen zal niet zo gemakelijk gaan jullie willen dat we zoals jullie zijn ongelovige maar we zien dat jullie echt er ongelukkig uitzien dat gefet a&l en slechte beeld dat aan de hand van jullie kritiek op anderen wij hebben gene kritiek op jullie en dit land is democratie dus zeg niet van dit land islam dat er zijn tal van bekeerdfe moslim’s uit nederland en dergelijke landen maar jullie hebben haat tegen de islam omdat jullie niet eens beseffen wat jullie missen 🙂

 23. 23 rachid_ibn_abdoelrahmaan 15 augustus 2009 om 5:34000000 am

  geeft al*

 24. 24 Rebert 16 augustus 2009 om 3:51000000 pm

  Tjongejonge, wat moeten moslims aan veel regels voldoen.
  En als je aan al deze regels voldaan hebt, kom je dan in de hemel?
  Of zou er dan toch nog een regeltje zijn die je vergeten bent?
  En als het dan zo lukt, dan heb je helemaal zelf je plekje in de hemel veroverd. Goed hoor.
  Maar zou het wel zo werken?
  Lees eens een keer wat over Jezus. Over hoe Hij geleden heeft ook voor jouw zonden. Als je Hem belijdt, dan ben je verzekerd van een plekje bij God.

 25. 25 rachid_ibn_abdoelrahmaan 22 augustus 2009 om 6:12000000 am

  je zegt jezus bij ons is dat de profeet issa dat is wat je bedoelde hij heeft zijn boek en tijd gehad maar nu gaat het over de laatste profeet die jullie moeten acecpeteren als je moslim wilt zijn en als je er problemen mee hebt en het onrechtvaardig vindt dan moet je wat meer lezen bij ons in de koran staat er letterlijk dat de christenen van vroeger werd vertelt dat er en profeet nadien ging komen met de naam ahmaad dat is de naam van ons profeet vzmh het gaat niet om koppig doen of dergelijke we moeten om te beginnen mekaars mening respecteren en niet zomaar zakens vertellen dat en ander pijn doet we moeten is wat meer onderzoeken dan denken van dit is gemakklijk zou ik dat maar doen zo geraken we er nooit uit wij moslims accepteren elke profeet en we weten dat de christendom van vroeger ook naar het paradijs gaat de volk daarvan alhawarijoen werden genoemd die de profeet issa (vzmh) (jezus) volgden zullen ook het paradijs binnetreden je zegt dat jezus al u zonde neemt dan is dat toch makkelijk dan kunnne we moorden en bezitten afnemen van anderen en dergelijke want de zondes worden toch vergeven maar nene helaas niet we worden beloont in het hiernamaals elke die zijn heer aanbidt op de juiste manier we zijn het allemaal eens over dat de heer bestaat dat is iets dat je niet zomaar kan ontkennen omdat we zijn aanwezigheid voelen in ons hart als je minstens goeds doet dat is de reden dat en christen van deze tijd zich keert naar het geloof omdat hij het juiste wil maar koppigheid lost niets op en in de heilige koran staat dat de dichtste geloof dicht bij de islam linkt christendom omdat we in de zelfde heer geloven er verschilt niet veel tussen on sen jullie maar onderzoek kan soms naar veel leiden ik ben en jongen heb veel in het verleden christenen rondom mij heen gehad het zijn gene slechte mensen ik vind persoonlijk niemand slecht er zitten tussen die en goudenhart hebben maar het enigste wat je kan veranderen is de waarheid accepteren en vergeef me aub als ik iets verkleerd zei 🙂

 26. 26 Hans 2 september 2010 om 8:41000000 pm

  Je mag mij kafir noemen. Ik ben geen moslim. Je mag mij heiden noemen. Ik ben geen christen. Ik volg geen kerk, geen boek en geen profeet. Maar God – die je ook Allah mag noemen – is in mijn hart. Ik volg mijn hart.

 27. 27 G. 24 december 2011 om 2:02000000 am

  Ik heb ruk aan wat moslims van me denken.

 28. 28 eyup 20 januari 2012 om 11:06000000 pm

  de islam is de mooiste geloof ter wereld of je nou moslim bent of niet. allah is de grootste ik ben ook een moslim . christenen joden enz gaan in de hel . behalve moslims insallah. maarje moet niet tegen tegen een kafir kafir zeggen respectloos. ikvind het zelf zielig dat de christenen enz naar de hel gaan behalve de moslims .

 29. 29 bilal 20 januari 2012 om 11:27000000 pm

  je weet allemaal zeker wat sex is . sex is niet op de wereld gekomen omdat het leuk en lekker . het is gekomen om een kind te krijgen. de profeet mohammed deet het niet voorpliezier . hij deet het voor een kind en niet voor het lol . je ziet misschien op het nieuws vrouwenverkrachters, pedofielen enz. dat is allemaal waanzin .

 30. 30 abdurrahman 13 februari 2012 om 10:55000000 pm

  hallo iedereen wij moslims weten dat er kafirs zijn maar wij dat niet tegen hun te zeggen en zeg ook geen kafir tegen ze dat kwetst hunder

 31. 31 Jihad Fisabililah 31 december 2013 om 12:33000000 am

  “Degene die geen Takfier op de Mushrikeen/kufaar doet, twijfelt aan hun ongeloof, of hun ongeloof goedpraat is een Kaafir zoals hun.”

 32. 32 tahincioglu 24 juli 2014 om 1:18000000 pm

  Hi it’s me, I am also visiting this site regularly, this website is really fastidious and the people are in fact sharing good thoughts.

 33. 33 Patrick 28 juli 2014 om 4:59000000 pm

  Het denken in wij en zij is niet iets wat men moet navolgen. dat voedt nl haat die nu ruimschoots vertegenwoordigd is op deze wereld.

  Wij zijn samen 1 maatschappij waar een ieder moet doen waar hij of zij zich goed bijvoelt. De een draagt klompen en de ander een hoofddoek en weer een ander zwarte kleding, so what.

  De wereld is van ons allen.

  De proef die elke god stelt is om het leven in reine door te komen.
  En daar hoort respect voor de medemens bij.

  Uiteraard kun je iemand helpen en hem/haar bij de hand nemen door te vertellen wat het geloof inhoudt. En welke spelregels daarbij horen.
  Iemand kafir noemen is beetje onder niveau en brengt haat.

  Go in peace


Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s
آلسلام عليكم ورحة آلله وبركاته

 • 2,084,383 مسلمين --> مؤمنين

Prikbord Info:               سورة الفا تحة

سْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِِ 1 الْحَمْدُ للّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ 2 الرَّحْمـنِ الرَّحِيمِ 3 مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ 4 إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ 5 اهدِنَـــا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ 6 صِرَاطَ الَّذِينَ أَنعَمتَ عَلَيهِمْ غَيرِ المَغضُوبِ عَلَيهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ 7
أمين
كلمة الله هي الحقيقة
colorbar.gif
GASTENBOEK - HELPDESK - Wie ben ik?
  Aanmelden - Registreren
  Wachtwoord  vergeten ?

Kalender

mei 2007
M D W D V Z Z
« Apr   Jun »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  

Bezoekers Info: Locaties.

Locaties: DEEL I - DEEL II.

Thalla & Beslama!!!

                لآ إله
إلآ آلله محمد رسول آلله

بن عياد محمد رشيد
www.BenAyad.be - Islam & Actua
Advertenties

%d bloggers liken dit: