• Kerbala: Imaam Husham Al-Husainy.

.
.


.
.

Advertenties

120 Responses to “• Kerbala: Imaam Husham Al-Husainy.”


 1. 1 Aun 19 februari 2007 om 12:28000000 am

  hij is ni sterk voor interviews: ken sjia geleerden die heel rustig zijn en sterk zijn in het beantwoorden v strikvraagjes;

  salukes

 2. 2 Anoniem 21 februari 2007 om 12:00000000 am

  Bedoel je sjia geleerden zoals 3ali alkorani of 3ali Ghamin-i bijvoorbeeld? Almosawi? Hassan Assafaar? Moqtada Assadr? Assistani? Ashirazi? of Attijani misschien??

  Met genoegen kan ik jullie mededelen dat, praktisch, alle sjiitische ‘geleerden'(genaamd) nooit een direct en genezend antwoord geven op de gestelde vragen die hun ware zicht vertolken. Dit fenomeen komt telkens tevoorschijn zelfs wanneer er debatten en conferenties georganiseerd worden tussen soenieten en sjiiten. Zij geven nooit een genezend antwoordn en wanneer zij een mond vol tanden krijgen, proberen zij hun vlucht te vinden door meteen over iets anders te praten dat totaal geen verband heeft met het aangesneden onderwerp.

  Gewapend met Taqiya en leugens trachten ze een omweg te vinden in hun antwoorden maar helaas: hoe meer men hun interacties extraheert, hoe bewuster men ervan wordt dat deze mensen niet te vertrouwen zijn en een tweegezichtensyndroom vertonen.

  De lezers die mijn tekst in vraag zouden stellen, kunnen een beroep doen op hun rooskleurige geschiedenis waarin zij hun ware zich in de praktijk vertolkten wanneer ze de macht in handen kregen. Om jullie op het spoor te zetten: lees maar uit vertrouwelijke bronnen wat meer over:

  Inb Saba alyahodi en het ontstaan van sjia;

  hoe zij Al hosayn ibn (zoon van)3ali inb Abi Talib (3alayhima assalaam) naar Qarballa hebben uitgelokt en vervolgens vermoord;

  hoe Ibn Al 3alqami en zijn hoogheid Nassier Addien Attoosi ervoor zorgden dat Mongolen bagdad verwoestten en bijna de gehele bevolking uitmoordden

  hoe zij in der tijden van de kruistochten moslims als slaven verkochten aan christenen,
  hun bijdrage om het Ottomaanse rijk te begraven;
  hoe zij nu onze broeders in Irak slachten,…
  … en noem maar op…

  Dit allemaal werd in grote mate gerealiseerd dankzij hun Taqiya-tactieken. Uit hun monden spatten zij mooie woorden in jou gezicht, terwijl hun harten in verhitting uitbarsten, (achter jouw rug)met een vergiftigd mes steken zij jou vervolgens neer…

 3. 3 Abderrahman 21 februari 2007 om 3:02000000 pm

  Ik ben een tijd lang bezig geweest met mij af te vragen wat de verschillen nu zijn tussen de Soenitische en Sjijitische moslims en ik geraak er maar niet aan uit. Ik heb mijn eigen de vraag gesteld wie er gelijk heeft en ik ben nog altijd niet tot een antwoord gekomen. Insha’Allah dat Allah de ware gelovige zal leiden in deze tijd van onwetendheid. De profeet vzmh heeft gezegd (hadith staat op deze site):

  “Aboe Nadjih al-Irbad ibn Sariya (Allah’s welbehagen zij met hem) heeft gezegd: ‘De Boodschapper van Allah preekte eens op een zodanige manier, dat onze harten van vrees trilden en de tranen ons in de ogen sprongen.
  Wij zeiden: ‘O Boodschapper van Allah! Dit lijkt veel op een afscheidstoespraak. Geef ons daarom raad’.
  Hij 1 zei (vzmh): ‘Ik geef jullie het advies om vrees 2 voor Allah, de Almachtige, de Verhevene, te koesteren. Gehoorzaam en luister naar jullie leider, zelfs wanneer een slaaf jullie leider wordt. Waarlijk, diegene van jullie die lang zal leven, zal veel meningsverschillen zien. Je moet je dus aan mijn soenna 3 houden en aan de soenna van de rechtgeleide kaliefen 4 ; klamp je daar stevig aan vast 5 . Pas op voor nieuwe toevoegingen 6 , want iedere toevoeging is een innovatie en iedere innovatie is een dwaling en iedere dwaling leidt naar het hellevuur’.”

  Zelfs toen waarschuwde de profeet vzmh de mensen al over het feit dat er gauw meningsverschillen zullen onstaan (diegene van jullie die lang zal leven). Het is dus niets anders dan normaal dat er zoveel meningen zijn binnen de Islam. Het is aan de echte moslim zelf om op basis van gezond verstand en rechtschapenheid te bepalen wat hem naar het Paradijs kan brengen. Een andere hadith zegt: “Wabisa ibn Ma’bad (Allahs welbehagen zij met hem) heeft gezegd:
  ‘Toen ik bij de Boodschapper van Allah (vzmh) kwam, vroeg hij mij: ‘Ben je gekomen om te vragen wat rechtschapenheid is?’ Ik zei: ‘Ja’. Hij 1 zei: ‘Raadpleeg je hart. Rechtschapenheid is datgene waar je ziel en je hart zich rustig over voelen. En zonde is datgene wat je innerlijk onrustig maakt en wat in je borst stokt, zelfs al hebben de mensen je er herhaaldelijk een (goedkeurend) oordeel over gegeven’.

  Dus in plaats van een antwoord te zoeken op de vraag wie er juist zit, Sijieten of Soenieten, kan je je beter afvragen wat je moet doen om zelf juist te zitten zonder een partij te kiezen. Ik ben zelf een Soeniet, omdat mijn ouders dat zijn. Als mijn ouders Sjijieten waren, dan was ik dat nu ook geweest. Het is nu tijd om zelf te bepalen wat goed en slecht is zonder dat je daarbij denkt dat enkel de Soenieten of enkel de Sjieten het bij het rechte eind hebben.

 4. 4 Aun 22 februari 2007 om 3:32000000 pm

  Anoniem, wat zijde gij een leugenaar of is het taqiya da gij verricht?

  Ik ben sjia en je vertelt alleen maar leugentjes om bestwil. En hetgene gij vertelt over shiageleerden geldt vr wahaabis: ‘k heb genoeg conferenties en discussies op tv gezien in ’t arabisch. Waarom draait ge de rollen om? Shia laten ze nooit uitpraten op discussies en die wahaabis in studio mogen altijd praten en zij draaien rond de pot: waarom wilde gij da ni eerlijk toegeven? Die shia worden bij discussies zelfs uitgescholden, heb da zelf gezien en gehoord op tv!!!!!

  Durfde gij ni te zeggen da Yazied (vervloekt zij hij)- die behoort tot ahlussunna wa’l jamaa’a- de echte moordenaar is v al hussayn (vzmh). Da zeggen alle sunnis en gij vertelt hier leugens die wahaabis hebben gefabriceerd: alles is mawdu’ wat ge vertelt. Ik ga ni al jouw leugentjes rechtzetten, maar enkele om de mensen te bewijzen da ge liegt.
  Waarom vertelde gij al die leugens? Te veel in boekjes gelezen v wahaabis want zij zeggen dat onze stichter een ‘jood’ is, hasjaaaaaaaaaaaa!!! Shia staat in de Koran en onze profeet(s) heeft het woord shia vele keren gebruikt toen hij nog leefde man, in sunniboekjes: daar is ‘ali en zijn shia heeft onze profeet(s) gezegd. Moet ik ze tonen, maar dan geloofde gij het nog ni!!! Ik ben wel een snotaapje-nog jong, maar eentje die arabisch kan en heb vele discussies tss sunni, shia en wahaabis op tv gevolgd en het zijn wahaabis die elke x rond de pot draaien. Nooit heb ik een shiageleerde met zijn mond vol tanden gezien,neen,helemaal ni. Wahaabis vertellen al die rotzooi en leugens en zij staan soms met mond vol tanden

  Abderrahman jij zegt nu de waarheid: vraag je af of je juist zit? Gelijk man.

  Anoniem, als shia leugenaars zijn, wilde gij mij zeggen wie jouw 12kalifs zijn? Da sta in sunniboekjes (hadith) terwijl enkel shia Jafari/Ahlulbayt 12kalifs volgen zoals profeet(s) da heeft gezegd. Anoniem shiageleerden zijn veel te braaf man: als zij moesten vertellen wat er in het echt allemaal is gebeurd met islam, dan ontstaat er een aardbeving, maar zij willen geen fitna onder moslims. Zij en ikke ook, zeggen da sunnis onze broeders/zusters zijn. Iedereen die shahaada opzegt is moslim.

  Al die leugens, vraag aan Talabani welke slachtoffers elke dag vallen in irak: shia, shia en nog eens shia. Talabani heeft cijfers vrijgegeven onlangs. Waarom liegde gij? Ge ziet rood tot achter uw oren vd leugens!

  Al jouw leugens, daar vinde gij een antwoord op in PESHAWAR NIGHTS op internet en nog andere boeken. Zeker die zware leugen da wij een jood volgen. Heb ik vroeger al gehoord en gelezen: wahaabiboeken. Sunnis zeggen da ni over ons.

  Ik ben shiamoslim en volg onze profeet(s) en de ahlulbayt(as) zoals in sunnihadith geschreven staat, ni omda shia da zeggen. En volg de 12imaams(as) of ahlulbayt omdat da in sunnihadith geschreven sta en ni omda shia da zeggen. ik doe geen tarawih in shahru ramadaan omdat da in sunnihadith geschreven sta da omar da heeft uitgevonden (bid’a) en ni omda shia da zeggen. En ga zo maar door……………
  en mijn ma en pa zijn sunni en ik was ook sunni, maar god heeft me gered alhamdulillaah en inshallah redt Hij nog vele moslims, maar respecteer sunnis en andere moslims. Man, da zijn mijn broeders en zusters!!!

  Ik ga echt ziek vallen door zijn leugens!!!

  Moge Allahswt jou schenken wa ge verdient vr al jouw leugentjes.

  salukes

 5. 5 Aun 22 februari 2007 om 3:34000000 pm

  Shia gesticht dr jood Ibn Saba, leugenaar!!!

  De waarheid is da veel sunnihadith overgeleverd zijn dr joden.

  Kan die namen vr jou allemaal opvragen?

  Ge luistert ni, shiageleerden zeggen zoiets ni, maar je liegt over mij als shia, dus zeg ik wat de waarheid is.

  Salukes

 6. 6 Aun 22 februari 2007 om 3:36000000 pm

  anoniem, geen enkele vrijwillige gebed wordt in jamaa’a gedaan behalve tarawieh omda ‘omar da heeft uitgevonden: kan bewijskes geven daarvan, maar onze profeet (s) heeft vele x gezegd da ge vrijwillige gebeden beter thuis doe vr meer zegeningen. Als ge da in moskee doe dan niet in jamaa’a. SUNNIHADITH!!!!! Vertel je niks v shiaboekjes, alles SUNNI!!!

  salukes

 7. 7 Aun 22 februari 2007 om 4:17000000 pm

  Voor Anoniem:

  term shia in Koran & hadith:

  Q37:83 & Q.28:15

  en
  Shi’ah in de Hadith

  In de geschiedenis van Islam, werd “Shi’ah” vooral gebruikt voor de volgelingen van Imam ‘Ali (a). Deze uitdrukking is niet pas later bedacht! De eerste individu die deze term bezigde was de Boodschapper van Allah zelf.
  Toen de volgende vers uit de Qur’an werd geopenbaard:

  (Wat betreft) diegenen die geloven en goed doen, zeker zij zijn de besten der schepselen
  (Qur’an 98:7)

  zei de Profeet (s) tegen Ali: “Het is voor jou en jouw Shi’ah.”

  Hij zei verder: “Ik zweer bij Diegene die mijn leven beheerst dat deze man (Ali) en zijn Shi’ah verlossing zullen bemachtigen op de Dag van de Wederopstanding.”
   Jalal al-Din al-Suyuti, Tafsir al-Durr al-Manthur, (Cairo) vol. 6, p. 379
   Ibn Jarir al-Tabari, Tafsir Jami’ al-Bayan, (Cairo) vol. 33, p. 146
   Ibn Asakir, Ta’rikh Dimashq, vol. 42, p. 333, p. 371
   Ibn Hajar al-Haythami, al-Sawa’iq al-Muhriqah, (Cairo) Ch. 11, sectie 1, pp 246-247

  De Profeet (s) zei: “O Ali! (Op de Dag des Oordeels) zullen jij en je Shi’ah tot Allah komen, zeer tevreden en zeer innemend, en er zullen tot Hem jouw vijanden komen, boos en halsstarrig (d.w.z. met hun hoofden gedwongen omhoog).
   Ibn al-‘Athir, al-Nihaya fi gharib al-hadith, (Beirut, 1399), vol. 4 p. 106
   al-Tabarani, Mu’jam al-Kabir, vol 1 p 319
   al-Haythami, Majma’ al-Zawa’id, vol. 9, nummer 14168

  De Profeet (s) zei: “Een goede tijding O Ali! Welzeker zullen jij en je Shi’ah in het Paradijs komen.”
   Ahmad Ibn Hanbal, Fadha’il al-Sahaba, (Beirut) vol. 2, p. 655
   Abu Nu’aym al-Isbahani, Hilyatul Awliya, vol. 4, p. 329
   al-Khatib al-Baghdadi , Tarikh Baghdad, (Beirut) vol. 12, p. 289
   al-Tabarani, Mu’jam al-Kabir, vol. 1, p. 319
   al-Haythami, Majma’ al-Zawa’id, vol. 10, pp. 21-22
   Ibn ‘Asakir, Ta’rikh Dimashq, vol. 42, pp. 331-332
  Ibn Hajar al-Haythami, al-Sawa’iq al-Muhriqah, (Cairo) Hfdst. 11, sectie 1, p. 247

  Voor jou allemaal verzonnen hadith zeker?????? Ibn Saba de jood onze stichter hasjaaaaaa!!!!! Voor meer uitleg over die jood Ibn Saba, lees maar PESHAWAR NIGHTS (Layaali Peshawaar).

  Eeerste leugen ontkracht, wie 1x liegt, liegt meestal, dus andere leugens hoef ik ni te ontkrachten want de eerste is bewijs da je een leugenaar eerste klasse bent. Vlieg naar de maan man, je bent wahaabi, da zie ik zo.

  Wa is jouw doel om te liegen? Heb je bang vr mijn vraagjes die nog moeten komen want da heb ik beloofd: er komen vraagjes en ik ga hier letterlijk een aardbeving ontketenen met de wil v Allah.

  Salukes

 8. 8 Eerlijkheid 22 februari 2007 om 7:33000000 pm

  salaam alikoem Anoniem

  De geschiedenis is niet zo simplistisch zoals je het voorstelt. Ten eerste over het verhaal van Abdellah Ibn Saba( de jood) kan ik alleen zeggen dat veel theologen en wetenschappers hebben geconcludeerd dat het verzinsel is. Ik heb in één boek gelezen dat Abdellah Ibn Saba misschien Ammar Ibn Yasser is geweest.

  Ten tweede: Nasser dien Toosi was een Ismaeliet en je weet dat hij de Mongolen niet heeft binnengelaten in Bagdad. Het was altijd een mythe en zal het ook blijven. Ik daag u uit om een wetenschappelijke bron te citeren waar dat instaat. En tijdens de kruistochten waren er tal van incidenten en het had niks te maken met sijiet of soenniet maar gewoonweg van rivaliserende rijken onderling.

  Ten derde: Het Ottomaanse rijk is zelf ten onder gegaan. Het ottomaanse rijk werd al een heel tijd de “ziekte” genoemd en is uiteindelijk ten onder gegaan aan Arabische nationalistische opstanden in Damasacus , Jordanië en Medina. Plus de ottomanen bemoeiden zich met de eerste wereldoorlog en dat heeft zeker meegespeeld en ook dat Ataturk de kalief had afgezet in 1923 en zich het hoofd maakte van het Turkse rijk.

  En ten laatste wat er gebeurt in Irak is niet te beschrijven in 2 zinnen ofzo.

  Ma3salaam

 9. 9 Aun 23 februari 2007 om 12:22000000 am

  Eerlijkheid, gij zijt een krak in geschiedenis man.

  Da van Ibn Saba heb ik van mijn vriend gehoord dat da verzonnen is volgens velen.

  Goe gedaan jong!

  Salukes & thela fi rasek

 10. 10 Aun 23 februari 2007 om 1:14000000 pm

  Eerlijkheid, je kan man of vrouw zijn, want Eerlijkheid is een eigenschap, dus had ik geen man en geen thela fi rasek mogen zeggen,ofwel mann/vrouw.

  Eerlijkheid, Anoniem heeft nog ni geantwoord, missch gaan weglopen zoals die wahaabigeleerden die rond de pot draaien!!! En weglopen……….

  Salukes

 11. 11 Anoniem 23 februari 2007 om 4:36000000 pm

  Salamo3alaykom,

  Beste Aun,

  je hoeft je eigen niet op te hitsen! Wat ik hierboven vertelde was niet bedoelt op jou aan te vallen nu dat je tot sji3a behoort! El hamdolillah voor elke zin dat ik schreeft wil ik mijn verantwoordelijkheid voor nemen en ik kan het aanstaven met namen, boeken en zelfs de pagina’s waar het terug te vinden is in vertrouwelijke bronnen en in jullie bronnen. Al deze zaken kunnen voor een groot deel bewezen worden uit de gehanteerde boeken van sjiiten. Daar ik mijn eigen-ik als een anonimiteit blijf handhaven kan ik je gerust zeggen en vertellen dat ik me al jaren bezi hou met deze zaken en weet over een breede lijn goed genoeg hoe en waar ik juist moet beginnen om aan te tonen wie al dan niet de echte leugenaar is. Jij zult waarschijnlijk hetzelfde kunnen vertellen omdat jou overtuiging jou leidende draad is voor jouw levensbeschouwingen anders had je niet in die bepaalde stroming geloofd. Ik wil deze discussie met veel plezier aanhalen en op een zo vertrouwelijke manier aanstippen met de bedoeling om tot de waarheid te komen. Jij beweert het ware geloof te hebben gevolgd en ik beweer hetzelfde, maar de vraag bij wie ligt de waarheid en hoe kan men tot deze waarheid komen. Ik weet niet hoe oud je bent vandaar dat ik je niet nader kan belichten hoe moeilijk voor de mensheid het is om van overtuiging te veranderen, maar principeel is het belangrijk dat je jou geloof kunt leiden zonden verdenkingen. Wat mij intervenieert in deze context is dat men zich moet wakker schudden en inziet hoe men juist in Allah moet geloven en niet blindend in de woorden van bepaalde geleerdes gelooft zonden de waarheden in acht te nemen.

  Jammer genoeg kom je ook weer naar voren met het woordje “wahabis” wat de shiijitische leideds ook altijd trachten in te burgen in onze samenleving alsof er aan de slechte kant wahabis zijn en aan de goede kant gematigde moslims zijn. Deze term is een puur westerse product en binnen de islam bestaat er geen wahabisme, maar er heeft wel een zekere geleerde geleefd , genaamd Mohammed inb 3abd elwahaab en hij was geen probeeft (hashah) maar wel een geleerde die zijn best deed om de afgoderij van onze el3aqida te zuiveren.

  In één van dezer dagen zal ik inchallah op al jou verdenkngen en vragen en ook op de reacties van abderahman en eerlijkheid antwoorden en reageren wanneer ik de tijd zal hebben. en vervolgens zal ik op mijn beurt wat vragen stellen die jij of jullie me misschien kunnen beantwoorden zodat we tot de waarheid kunnen komen en de leugenaars aan het publiek blood stellen!

  Fi amanillah

  Pad_der_wijsheid

 12. 12 Aun 24 februari 2007 om 4:45000000 pm

  verloren tijd man, voor jou en mij want elk persoon beschouwt zijn bron als waarheid man.

  ik volg nooit blindelings iemand en gebruik altijd mijn ‘aql man: denkt gij da’k voor de lol sjia ben geworden, neen, omda’k de waarheid heb ingezien man in sunniboeken.

  als ge met geschiedenis wilt beginnen, begin dan met het begin van de geschiedenis vd islam en ni met de ottomanen. wilt ge ottomanen, enzovoort bespreken, dan zal Eerlijkheid zeker een antwoord geven.

  ibn abdulwahaab ken ik man, ik heb veel over hem gelezen v sunnis: die man is knettergek en zijn pa en broer hebben hem als afgedwaalde bestempeld omdat ie aan het dwalen was. Lees fitnatul wahaabiya v sunnigeleerde.

  ge zijt een wahaabi en zult met jouw leugens afkomen v jouw bronnen of van sjiabronnen en vervormd of uit context gehaald. wij shia zegge ni da al kaafi SAHIEH is zoals sahieh boeghaari.

  ik word ni boos man, maar heb je vragen gesteld, maar ge draait rond de pot: wie zijn jouw 12 kalifs bijvoorbeeld.

  en ik heb je verteld da’k dingen doe in mijn geloof uit sunniboeken en ni uit shia, maar shia doen bijvoorbeeld geen tarawieh omda in sunnihadith geschreven sta da omar da heeft uitgevonden. Omar heeft zelf gezegd dat het een bid’a is.

  en ibn saba, ge hebt al een antwoord gekregen man.

  ik ga discussies die geleerden al gevoerd hebben ni meer terug overdoen want ge ontwijkt toch mijn vraagjes.

  heb je afkomst v woord shia vorige x gepost en ge reageert ni???? zijn da leugens die hadith over ali en zijn shia???

  is da een leugen da onze profeet(s) ali in chadir khumm heeft aangeduid als zijn opvolger??? staat in sunniboeken man, zwart op wit.

  Hoef geen discussies meer te voeren want die zijn al gevoerd en ge antwoordt toch ni op mijn vraagjes: truc v wahaabis om rond de pot te draaien.

  insjallaah voelt een ander zich geroepen om met jou een dansje te doen, ik ni!!!

  salukes

 13. 13 Aun 24 februari 2007 om 4:52000000 pm

  kan ni discussiëren met een leugenaar want ge blijft liegen: shiageleerde zeggen wahaabis zegt ge terwijl sunnigeleerde, ni allemaal, da ook zeggen: fitnatul wahaabiya is van een saudi sunnigeleerde, geen wahaabi en geen shia. Ge liegt weer man.

  ik daag je wel uit om mij te overtuigen da’k verkeerd ben door goeie bewijskes, daar wil ik wel op reageren insjaallah rekening houdend met mijn planningen.

  Salukes

 14. 14 Aun 24 februari 2007 om 4:59000000 pm

  overtuig me da’k verkeerd ben anoniem op basis v sunniboeken en ik overtuig jou da’k 200pct juist zit man! Geen shiaboekjes want heb voor sji’isme gekozen omda’k de waarheid in sunniboeken heb gevonden: shia is juist volgens mijn ‘aql

  Ik daag je uit.

  salukes

 15. 15 Aun 24 februari 2007 om 5:16000000 pm

  Laat vallen man, ik heb je genoeg boeken gegeven: hoef geen discussies te voeren die al gevoerd zijn man.

  Je kan alles lezen in Peshawar NIghts en in http://www.answering-ansar.org, alles uit sunniboeken!!!!!! Zo weet ge da shia juist zitten

  salukes

 16. 16 Aun 24 februari 2007 om 5:27000000 pm

  Anoniem, op http://www.ahlalbait.nl voeren ze graag discussies: tipje vr jou man.

  salukes

 17. 17 Aun 24 februari 2007 om 8:10000000 pm

  Anoniem doe wat je ni laten kan broeder, maar je hebt van in het begin gelogeven over de afkomst v shia (de jood ibn saba die niet zou bestaan)

  Eénmaal gelogen, lieg je altijd: ik geloof geen woord meer v jou, hoeveel gij mij wilt overtuigden met boek, pagina, enzovoort.

  Over elk onderwerp in het leven zijn er 1001 boeken en 1001 meningen en ik heb dankzij Allah(swt) de waarheid gevonden in sunniboeken anders was ik nooit shia geworden.

  Heb elke x aan sunnigeleerden gevraagd over 12kalifs allemaal v Quraysj die we moeten volgen en elke x zeggen ze dat die hadith betrouwbaar is, maar elke x geven ze geen antwoord als ik ze vroeg over wie die 12 kalifs zijn, maar ik heb ze gevonden de 12 kalifs v de sunnis, Muaawiya en Yazid zijn erbij. Denkt ge echt da onze profeet (s) ons vraagt om moordenaars v zijn kleinkinderen als leiders te nemen?????? Dat is pas zot. Muaawiy heeft alHassan(vzmh) laten vergiftigen en Yazied(vervloekt zij hij) heeft alHoessayn (vzmh) laten afslachten.

  En ahlusunna is uitgevonden door Muaawiya want onze profeet(s) heeft nooit in zijn leven ahlusunna uitgesproken, altijd ‘ali en zijn shia. Maar ik respecteer sunnis want ben zelf sunni geweest.

  geen discussie met een LEUGENAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAR!!!!!

  salukes

 18. 18 Pad_Der_Wijsheid 28 februari 2007 om 8:14000000 pm

  بسم الله الرحمن الرحيم،

  “Volgt dan hetgeen aan jullie is neergezonden van jullie Heer en volgt buiten Hem geen leiders. Weinig is het dat jullie je laten vermanen”. (Al A’râf:3)

  Beste Abderrahman,
  ik dank je voor jou bijdrage en inchallah zal jouw hart verlucht worden, naarmate je meer weet over jou godsdienst. Wel moet je beseffen of zou je moeten weten dat meningsverschillen tussen mensen essentieel zijn in het leven, maar wanneer deze meningsverschillen aanleiding geven: tot ontworteling en ontering van het geloof in Allah; en tot ontkleuring en ontbering van de islam, dan is er geen spraak meer van meningsverschillen, maar wel van fitna en al de gevolgen van dien…

  Zoals jij aanhaalde in de hadith van de profeet vzmh moeten we ons houden aan de soena van de profeet vzmh en aan de soena van de rechtgeleide kaliefen, maar het probleem is dat er andere groeperingen binnen de islam zijn ontstaan die niet in dezelfde soena geloven als de soena waarin jij gelooft en die niet in dezelfde rechtgeleide kaliefen geloven waarin jij in gelooft;vandaar deze discussie! Zoals ik al reeds zei,naarmate je meer hierover weet,zul je de richting van het ware geloof en de echte soena zien stralen inchallah.

  Beste broeder, besef dat rechtschapenheid niet gelijk staat aan waarheid! De waarheid kan je niet zo maar zelf achterhalen zonder leidraad, daarom zijn er boodschappen gekomen om jou naar het juiste pad te leiden.
  “Volg dan hetgeen aan jullie is neergezonden van jullie Heer en volg buiten Hem geen leiders. Weinig is het dat jullie je laten vermanen” (Al_a3raaf:3 )

  “Bij jou Heer, zij geloven niet totdat zij jou laten oordelen over waar zij over van mening verschillen en dan in zichzelf geen weerstand vinden tegen wat jij oordeelde, en zij aanvaarden (het dan) volledig” (AN Nissâ’ 65;4:65)
  Elk individu die een bepaald geloof heeft denkt in zich het ware geloof te hebben gevolg, maar wanneer hij of zij geconfronteerd wordt met bewijzen die onweerlegbaar zijn, zal hij of zij zich daarbij neerleggen en anderen zullen dat niet doen, omwille van hoogmoedigheid of andere reden die eigen zijn aan die mensen.Dus zelf bepalen wat juist of fout is zonder kennis erover te hebben is een verkeerde opvatting, omdat men niet over alle nodige kennis beschikt om te concluderen wat al dan niet goed en slecht is. Daarom kan een getrainde soldaat geen hartoperatie uitvoeren, omdat hij daarvoor niet bekwaam is en Soms wil jou kind geen siroop opdirken omdat hij/zij het niet lekker vindt.Maar wanneer hij/zij wat ouder wordt zal hij/zij het wel opdrinken omdat hij wat rijper en verstandiger is geworden en weet dat door deze siroop op te drinken, men er sneller zou genezen (met de wil van Allah swt).

  Daarom is het belangrijk om de koran en de soenna van de profeet vzmh te volgen en niet blindend de beweringen en uitspraken van bepaalde geleerden zo maar over te nemen als die in tegenspraak zijn met de koran of de woorden van de profeet vzmh!Eender welke geleerde, hoe kundig en wijs hij ook moge zijn, wanneer zijn uitspraken tegen die van de profeet botsen, dienden we, als moslims, de woorden van de profeet over te nemen en daarin te geloven en de woorden van die bepaalde geleerden omweg te werpen omdat geen enkel mens ma3soom is na de profeet vzmh. (terwijl sijia al-ithna 3ashariya beweren dat de imams wel ma3soemin zijn!! Hier komen we later misschien nog op terug om dit te verduidelijken en het omgekeerde te bewijzen uit de koran en de soenna van de profeet vzmh en ook uit hun eigen bronnen die zij als betrouwbare en zuivere bronnen beschouwen!)

  De woorden van de gelovigen, wanneer zij naar Allah en Zijn Boodschapper opgeroepen worden, opdat hij onder hen oordeelt, zijn slechts dat zij zeggen: “Wij horen en wij gehoorzamen”. En zij zijn degenen die de welslagenteen zijn. En wie Allah en zijn Boosdschapper gehoorzaamt en bang voor Allah is en Hem vreest: zij zijn degenen die de overwinnaars zijn. (AN Nöer:51-52)

  Vroeger, nu en in de toekomst zullen meningsverschillen blijven bestaan omdat deze deel uitmaken van ons leven.

  “En als jouw Heer het had gewild, dan zou Hij de mensheid (als behorend tot) één godsdienst hebben gemaakt, maar zij bleven van mening verschillen. Behalve wie jouw Heer begenadigd heef”. (Hôed:118-119)

  Maar het gevaar stelt zich voor, zoals eerder aangehaald, wanneer er meningsverschillen zijn tussen de moslims over hun geloof, zoals het geval tussen soenieten en sjiiten bijvoorbeeld!

  “en Twist niet onderling, waardoor jullie ontmoedigd raken en jullie kracht verdwijnt” (Al Anfäl 8:46)

  “En behoort niet tot de veelgodenaanbidders. Behorend tot degenen die hun godsdienst hebben opgesplitst en tot groepen zijn geworden. Ieder groep verheugt zich in wat zij hebben” (ArRöem :31-32)

  Wanneer de ene groep gelooft dat de Heilige koran onaangetast en zuiver is gebleven en dat er geen twijfels bestaan over zijn echtheid en juistheid zoals Allah die aan zijn profeet heeft neergezonden en bij ander groep vinden we grote en bekende geleerden die door de sjiieten van al ithna 3ashariya worden gerespecteerd en aanvaard als grote geestelijke leiders (zoals bijvoorbeeld Alkafi van Alkolayni, Tafsier Alqomi, Tafsier Al3iyâshi, Tah-thieb Al-Ahkaam van Attôsi, Bihar Al anwar van Al Majlisi Al Anwar Anô3maniyah van Ni3mato Allah Aljaza-iri) die in hun boeken overleveren en beweren dat de Heilige koran aangetast werd en niet zuiver is gebleven waarbij de schuld op de eerste plaats op Abu Baker Assadiek en Omar Alfarok (Radiya Allaho 3anhoem) wordt gestempeld … dan komen we in een zeer complexe en gevaarlijke situatie terecht omdat we hier te maken hebben met de aantasting van een essentieel ingrediënt dat het bestaan van de islam aantast en ongeldig verklaard. Natuurlijk zijn er andere sjiitische geleerden die in onze tijden zeggen dat die overleveringen dat men in hun boeken terug vindt niet waar zijn en leugens zijn (sommigen geloven dit echt en anderen doen dit in de naam van Taqiya), maar wanneer men hen dan vraagt om afstand te doen van die boeken en in het openbaar te zeggen dat de geleerden die zoiets zeggen het verkeerd hadden en ongelovig verklaard worden vanwege hun uitspraken over de heilige koran, beginnen ze al hun krachten bijeen te proppen om een omweg te vinden zonder een duidelijk antwoord te geven en durven ze dan geen woord uit te spreken over die auteurs, want door te zeggen dat die geleerden ongelovig zouden verklaard worden omdat ze beweren dat de koran aangetast is, zullen de mensen automatisch afstand doen van hun boeken en zal men veel belangrijke boeken (van sjiieten) moeten begraven, wat tot een soort genocide van dit geloof als gevolg zou betekenen, omdat hun geloof naast de koran geïnspireerd wordt uit die geschreven boeken van die geapprecieerde geleerden!!

  Wanneer de ene groep de metgezellen (assahaba) van de profeet vzmh verkiest boven zijn gezin, familie, vrienden en eigendommen en boven zich zelf en de andere groep hen vervloekt en als ongelovigen verklaart omdat zij na de dood van de profeet vzmh (wat de sjiieten beweren zonder grond) Iman 3ali inb Abi Talib (karamma Allaho wajhah) niet als leider hebben gekozen;

  Wanneer de ene groep alle sahaba, familie van de profeet vzmh met inbegrip 3ali, hassan, hoessayn en alle imams van zowel Al hassan als alhosayn die van Iman ali afstammen als eerlijke moslims en de beste mensen dat erooit bestonden beschouwt en aan de andere kant gelooft de ander groep dat de Imams foutloos zijn (al3isma) en dat zij kennis hebben over alles en dat zij zelf bepalen wanneer zij gaan sterven en de toekomst kennen enz.

  En wanneer en wanneer….. dan staan we in een zeer complexe en ingewikkelde situatie waarbinnen de meningsverschillen niet meer door Allah aanvaard kunnen worden, maar enkel naar elfitna leiden en een indicatie kunnen geven van geloof en ongeloof, wat erop wijst dat deze laatste de basis is waarvoor de profeten gekomen zijn naar de mensheid.

  Wij hebben de boodschappers slechts als brengers van verheugende tijdingen gestuurd en (als) waarschuwers; dus wie gelooft en oprecht is: voor hem is er geen angst en zij zullen niet treuren. Maar degenen die de Tekenen van Ons loochenen: hen treft de bestraffing wegens de zware zonden die zij plachten te begaan.(Al An’âm:48-49).

  En voorzeker, Wij hebben aan iedere gemeenschap een boodschapper gezonden (die zei: “Aanbidt Allah en houdt afstand van de Thaghôet”. En er zijn er onder hen die Allah leidde en er zijn er die Hij tot de dwaling veroordeelde. Reist dus op de aarde rond en zie hoe het einde was van de loochenaars. (An Nahl 36)

  En Al Masîh (Jezus, zoon van Maryam) zei: “O kinderen van Israël, aanbidt Allah, mijn Heer en jullie Heer.” Voorwaar, hij die deelgenoten aan Allah toekent: Allah heeft hem waarlijk het Paradijs verboden. En zijn bestemming zal de Hel zijn. En voor de onrechtvaardigen zijn er geen helpers. (Al Mâ’idah:72)

  Inchallah heb ik hierbij deels een bijdrage kunnen leveren.

  Fi_amanillah;
  Pad_Der_Wijsheid

 19. 19 Pad_Der_Wijsheid 28 februari 2007 om 8:33000000 pm

  Beste broeder Aun,

  Leugenaarrij en Taqiya- tactiek:

  jij noemt me een leugenaar oftewel dat ik taqiya verricht?! Zou deze vraag niet beter naar jou moeten gericht worden? En bekijk maar nog eens naar da clipje waardoor deze discussie is ontstaan! Volgens onze bronnen mogen we geen taqiya verrichten onderling, maar volgens jullie scholing is taqiya essentieel en maakt deel uit jullie geloof (of hebben ze het jou nog niet verteld omdat je misschien nog nieuw bent?) Wist je dat taqiya verplicht is volgens jullie stroming (elmad-hab)? Wist je dat taqiya gelijk is aan 1/9 van jullie godsdienst en dat het geloof niet voltooid kan zijn zonder taqiya? Dus wie zou meer geneigd zijn om taqiya te verrichten ik of jij? Al onze geleerden zijn het eens dat over deze feit,namelijk over het feit dat de sjiieten (Arawafid) de grootste leugenaars zijn van alle groeperingen binnen de islam en hun boeken en gedragingen hebben dit bewezen! Anderzijds, naar mijn geweten, is er binnen de soennitische gemeenschap nog nooit een ‘betrouwbare’ en geaccepteerde geleerde op taqiya betrapt zoals jullie het voorstellen en als dit toch het geval zou zijn, dan zullen de mensen hem snel afwijzen omdat leugens en taqiya geen plaats mogen hebben in de islam, behalve in uitzonderlijke situaties die door koran en soenna aangestipt worden en die zeker nooit plaats mogen nemen op het vlak van el3aqidah!, terwijl jullie ‘betrouwbare en geaccepteerde geleerden in hun boeken jullie aanmoedigen en zelfs verplichten om taqiya-tactiek te handhaven om tot deze scholing te behoren! Graag wil ik daarom dat je me erop wijst in wat en met wat ik jou leugens heb verteld? Als ik (in jou ogen) veel te veel leugens heb verteld dan mag je die leugens één voor één aan het publiek bloot stellen en het omgekeerde bewijzen zodat je me kunt dwingen om toe te geven indien ik dit op een vreedzame wijze weiger te doen. Graag wil ik ook dat je me kunt verwijzen naar een paar van die spannende discussies of debatten waar de rollen omgedraaid dienen gezien te worden?! Kan je me misschien ook een aantal namen noemen van die personen tussen wie die discussies/conferenties of debatten zijn gevoerd? De bal staat nu in jou veld om dit aan te tonen en zorg dus ervoor dat je niet uit het veld geslagen wordt door de toeschouwers! Wel vraag ik je dan om te bewijzen door te verwijzen en niet zomaar zinloze woorden uit te spatten zonder naar de bron te refereren, want anders kan iedereen van alles beginnen vertellen en beweren dat dit of dat de waarheid is. Ik, persoonlijk, ben bereid om dit te doen bij elke bewering dat ik naar voren schuif! Dus grijp de kans om de mensen te bewijzen dat ik lieg en je hebt mijn appreciatie ingeval je al mijn leugens rechtzet!

  Trouwens ik ben heel blij dat jij goed Arabisch kan, dit vergemakkelijkt onze interactie en jij zult dan mijn leugens sneller detecteren wanneer ik naar een bepaalde bron verwijs 🙂

  Wahabisme en Wahabis:

  Zoals ik in mijn vorige, korte, reactie heb aangehaald betreffende alwahabiya, wahabis, wahabisme of hoe je het ook maar wil noemen. Binnen de soennitische scholing bestaat er geen wahabisme. “Mohamed ibn 3abd elwahab was een grote Imam zoals vele andere geleerden in de islam en al zijn leer is gebaseerd op de Heilige Koran en de soena van de profeet vzmh en de uitspraken van de geleerden zoals al de andere geleerden het ook deden en doen. Is zo iemand dan een dwalende en knettergekke persoon? Hij heeft zijn best gedaan om de afgoderij (dat de sjiieten jammer genoeg toestaan, waardoor deze persoon zo hard wordt aangevallen) , dat in zijn tijd heerste, tegen te gaan en degenen die niet eens zijn met hem hebben hem niets te verwijten. Hij deed zijn best en als hij het goed deed dan heeft hij dubbele beloning en als hij het verkeerd deed dan heeft hij maar één beloning. En wie twijfels betreffende deze persoon heeft, kan heel gemakkelijk aan zijn boeken geraken en lezen en daarna zelf conclusies trekken wat voor een persoon hij was!! Daarom is het belangrijk om eerst zijn boeken te lezen ipv eerst over hem en zijn boeken iets te hebben gelezen: er zijn veel leugens over hem verteld van jullie kant!. Ga eenders welke islamitisch winkel binnen en vraag achter zijn boeken en je zult, normaal gezien, direct wat in handen krijgen. Dus je hoeft je niet meer achter dit “gefabriceerde” woord te schuilen. Laat deze achterdochtigheid maar voor jullie geleerden die recentelijk beter het woord wahabi verkiezen boven het woord “annawasib” of “al3amma” omdat deze laatste twee termen te veel voorkomen in jullie gehanteerde boeken, is het ook niet verstandig om deze termen te gebruiken, want anders gaan de soennieten boos worden en vervolgens zullen ze dan meer afstand doen van de sjiieten, wat voor wilayat alfaqieh (in Iran) vermeden dient te worden omdat er nu een optocht aangewakkerd werd om deze leer in de islam wereld te verspreiden. Dit kan enkel bereikt worden door een zachte toon te handhaven (mijn excuses dat ik hier een beetje afwijk, maar dit verhaal zit heel complex in elkaar en het is voor een moslim in het westen, die hierover aan weinig informatie geraakt via ITC, niet gemakkelijk om de ondergrondse invasies te achterhalen, ontstaan nog te begrijpen). Daarbij, als wij, ahl asoena wa aljama3a, de dag van vandaag wahabis worden genoemd, hoe ga je dan Imam Malik, Imam Ahmad, Imam albochari, ibn taymiya, Ibn Kathier enz noemen? Waren dezen allemaal EX-wahabis misschien, ofmisschien waren dat mensen die jullie afwijkend geloof verwennen? In tegendeel zij waren degenen die jullie leugens uit onze traditie filtreerden en jullie invasies afzwakten. Als zij ook wahabis waren, wie zijn dan de soenieten volgens u en welke soeniebronnen bedoel je dan wel? En Als dat geen wahabis waren maar wel soenieten dan zie ik niet wat ons van hun onderscheid! Gebruik daarom jou verstand zonder externe invloeden en ongepaste manipulaties!!!

  Als jij bijvoorbeeld Abo Hanifa, Iman Malik, Ashafi3a, Ahmad, ibn Taymiya, Albouchari en Moslim als wahabis bestempelt (in jou ogen) dan zeg ik jou OK wij volgen het pad van deze wahabis (in jou ogen). Het belangrijkste is niet de benaming maar wel de inhoud. Hetzelfde geldt voor de term ansaar of shi3at Ahl Al Bayt (aanhangers/helpers/volgers van de familie van de profeet vzmh): de benaming is totaal anders dan de inhoudelijke context! Welke moslim zegt dat hij geen nasir is van Ahl elbayt? Alle moslims offer zich voor ahl elbayt maar inhoudelijk zijn er enorme verschillen wanneer deze term vanuit verschillende perspectieven wordt bekeken!

  Mo3awiya (radiya Alloho 3anh) en Yazied Ibn Mo3awiya:

  Ja, ik durf jou zeggen dat Yazied ibn Mo3awiya ibn abi soefyaan niet de moordenaar is van Al Hoesayn (3alayhi salaam). Hiermee wil ik hem niet beschermen, maar dit is de waarheid en moet gezegd worden! Hij stuurde 3obaydillah ibn Ziyâd om Al hosayn van Alkofa weg te houden en niet om hem te vermoorden. Alhosayn 3alayhi salam werd door Shamr vermoord en er wordt ook verhaald dat hij door Sinân ibn Anas Anâg-ja3i, (qabahaho Allah), vermoord werd. En al die verhalen dat in jullie boeken worden verteld: dat Yazied een dronken man was en niet bad, dat de vrouwen van de familie van de profeet vzmh, (die samen met Alhosayn waren) gevangen werden genomen , naar Asham (naar Yazied) werden gestuurd en vernederd, dat het hoofd van Al Hosayn (radiya Allaho 3anh) naar Yazied werd gestuurd enz zijn allemaal leugens zonder grond. Jullie bronnen zitten vol verzinsels, leugens en onwaarheden over verschillende figuren door heen de geschiedenis. Als onze geliefde sahaba die de koran en de soenna van de profeet vzmh tot bij ons hebben geleverd, vervloekt en uitgeschonden worden door jullie geleerden en over hen gelogen hadiths worden gefabriceerd, wat moet ik dan nog van deze groepering verwachten inzake de uitspattingen over Yazied inb mo3awiya en over Mo3awiya radiya Allaho 3anh! En trouwens Yazied maakte geen deel uit sahaba en wordt praktisch door niemand geaccepteerd. Yazied zal voor zijn daden door Allah bericht worden en zal vervolgens zijn plaatsje innemen dat Allah hem zal toewijzen. Dat Mo3awiya Alhassan heeft vergiftigd is ook een zwaar leugen om aan te tonen dat de nakomelingen van de profeet vzmh geslacht werden door Mo3awiya en zijn aanhangers en zo wordt het heel gemakkelijk om asahaba radiya Allaho 3anhom Ajma3ien uit te schenden en te vervloeken. Er is geen enkel betrouwbaar bewijs dat dit kan bevestigen! AL Hassan 3alayhi salaam heeft afstand gedaan na 6 Maanden (3am Aljama3ah) en bleef de rest van zijn leven onder leiding van Mo3awiya . Waarom zou dan Mo3awiya Al Hassan vervolgens vergiftigen, terwijl dit enkel naar opstand gaat leiden?!
  Dat Ahl soena wa aljama3a door Mo3awi werd uitgevonden en dat in de tijd van de profeet vzmh enkel sprake was van Ali en zijn shia, kan ik jou enkel zeggen zever maar verder! (Onze betrouwbare bronnen vermelden dat de profeet vzmh gezegd heeft dat wij ons moeten houden aan de koran, zijn soena en aan de soenna van zijn rechtgeleide Kaliefen zoals overgeleverd door Achaychaan (Albochari en moslim) in hun assahieh, Anissa-i, Atîrmidi en zegt ook Yado Allah ma3a aljama3a (overgeleverd door Atirmidi) miss dat ik je hiermee op het spoor kan zetten)

  Om mijn reactie niet langdradig te maken is het voldoende om te zeggen: indien er enkel sprake was van ali en zijn shi3a in de tijd van de profeet vzmh en er geen sprake was van soenna, waarom heeft Allah dit dan niet in de koran vermeld dat moslims ali enzijn shi3a moeten volgen (met incoherentie van wat je verstaat onder het woord zijn shia!) en dan waren al deze splitsingen en uitbarstingen niet geweest onder de aanhangers van de islam! En als het geval toch zo was en na de dood van de profeet vzmh, de metgezellen deze geloofsovertuiging van Ali en zijn shia hebben omzeild dan zou dit beteken dat de profeet vzmh gefaald was (Adodoe Billah) in de opvoeding (educatie) van zijn metgezellen zoals Algomayni dit duidelijk neerschrijft!!! Is Ali (qaramâ Allaho wajhah) dan gefaald in zijn opdracht om als opvolger te zijn van de profeet vzmh en was hij dan zo’n “bangeschijter” (hashah) om de islam te laten besturen door Abu Bakr assidîk , Omar alfarok en 3othmaan thoe noerayn (radiya Allaho 3anhoem ajma3ien) voor zoveel jaren? Hoe zit het dan met Hassan ibn 3ali die afstand deed voor Mo3awiya? En hoe zit het dan met de rest van de Imams die de kans niet hadden om de Oemma te besturen? Is de profeet vzmh dan gefaald in zijn opdracht??? Voor de rest van de reactie op dit onderwerp verwijs ik naar mijn reactie op jouw aangehaalde verzen en verzonnen hadiths over Ali (radiya Allaho 3anh) en zijn “shia”

  Of je nu ahl asoenna wa aljama3a, of asalafiya, assalaf assal^h of ashaab al hadied of wat dan ook noemt is het van belang om aan te duiden wat het betekent en ermee bedoeld wordt en niet de benaming op zich. ahl asoenna wa aljama3a is afgeleid van verschillende verzen uit de koran en de soenna die ons aanmoedigen om zich gezamenlijk te houden aan de soenna van de profeet vzmh en aan aljama3a. Dit, steunend op verzen zoals in soerat Al An’am vers 153 en soerat Ashôrah vers13. Voor meer details hierover raadpleeg:
  الاعتصام 2/260 en daaropvolgende pagina’s van Ashatibi en السنة منهاج: 6 / 52,53 en7/ 13 van Ibn Taymiya

  In het algemeen wordt deze term gehandhaafd om te verwijzen naar zij die de waarheid verkondigen (Ahl Alhaq) in oppositie van zij die de dwaling, innovaties (ahl albida3) en splitsingen met zich dragen. Ahl assoena verwijst op de eerste plaats naar de wijze waarop de profeet vzmh en zijn metgezellen waren, zowel qua geloof, imitatie, uitspraken, daden, handelingen, kort:zij dienen als voorbeeld voor ons (zieمجموع الفتاوى : 19/306,307 van Ibn Taymiya ). De term ahl assoen is in leven geroepen in de tijden van de metgezellen ridwanoAallahi 3alayhim op het einde van de Algilafa arashidah na het onstaan van de fitna. Voor dat elfitna plaats vond vroeg men niet naar de namen van wie men een hadith hoorde vertellen, maar na de Elfitna vroeg men aan degenen die een bepaalde hadith meedeelde: “noem ons jullie mannen!” (dus de namen van personen van wie ze die hadith hebben gehoord ; ketting). Wanneer deze namen afkomstig zijn van degenen die de soena volgen, werden deze ahadith overgenomen en wanneer deze afkomstig zijn van innovatoren “Ahl Albida3” (met inbegrip van arawafid* werden deze ahadith afgewezen,zoals overgeleverd door moslim.

  “Vermaan daarom, als de Vermaning baat”(Al A’LÂ:9)! En neem niet zomaal iets blindend over van wat je gehoord of gelezen hebt zonder de afkomst te verkennen, dat schaadt jou geloof en jou gezond verstand!

  * Naast de sjiieten, aanhangers van Ali, in de tijden van Ali ibn abi Talib die de 2 eerste Kaliefen niets verwijten inzake hun opvolging en vertoonden ook geen afwijking qua hun geloof, maar namen enkel een ander politieke standpunt in ten opzichte van Ottman en Mo3awiya radiya Allaho 3anhom, worden Arawafid gekenmerkt door: het afwijzen van de eerste 2 Kaliefen en een aantal metgezellen van de profeet vzmh. Hiermee wordt bedoeld de 2 eerste Kalîfen afwijzen door hen te haten of uit te schenden en zij beweerden dat Ali voorrecht had om als eerste Kalief te worden, waarbij de 2eerste Kaliefen gezien worden als “ontnemers” van Ali’s Kaliefschap. Zij (arawafid) stonden aan de basis van deze innovaties en onder deze term vallen ook de later ontstaande stroming van de twaalevers (Al Ja3fariya Al Ithna 3ashariya) . Hierover zegt Ibn Taymiya in zijn Alfatwa (31/13): de oorsprong van hun innovatie (dus bid3a van Arafida) is gebouwd op leugens vertellen over de profeet vzmh en het ontkennen van de betrouwbare hadiths. Daarom vind men binnen de groeperingen van de oemma geen grotere leugenaars dan zij.

  Hadith van de 12 Kaliefen: IK DAAG JE UIT!

  Ik wil het ook heel graag hebben over de hadith van 12 Kaliefen als je bekwaam bent om deze aan te halen. IK DAAG JE UIT!! Maar ik raad je aan om hieraan niet te beginnen als je niet bekwaam bent om de bewijzen aan te halen. Ik investeer graag mijn tijd in deze discussies maar dan moet dit wel naar een resultaat leiden en niet dat ik hier tegen de muren zou beginnen praten. Deze Hadith is idd een betrouwbare Hadith en als je die enkel maar zou lezen met jouw gezond verstand erbij zonder blinde aanhang, dan zou je meteen niet meer durven zeggen dat Alja3fariya (de twaalvers) van toepassing is op deze hadith. Zowel inhoudelijk, verstandelijk als toepasselijk kan deze hadith onmogelijk op de Al Ithna 3ashariya toegepast worden. En als je wat meer hierover weet, dan zal dit onderwerp naast het verstand, de inhoud en de toepassing, een lichtje werpen op “Sabi3oena Qa’imoena” , Dertieners, en ook op (onbestaande) Mohammad ibn Hassan Al3asqari (Al Qa’im) en nog meer. (hopelijk versta je wat ik hiermee bedoel) Daarom heb Ik ook liever dat we elk onderwerp apart bespreken anders wordt het een mengelmoes. Hopelijk zal je op deze uitdaging (discussie over de 12 kaliefen) instemmen, zodat ik jou dan een antwoord zal geven op wie onze 12 kaliefen zijn waarop onze geleerden, volgens jou bewering, geen antwoord kunnen geven ( terwijl in werkelijkheid de Al-Ithna 3ashariya het moeilijk hebben om voor deze hadith een plaatsje te zien vinden in het verstand van een buitenstaander )? !  Mag ik je ook vriendelijk vragen om me te vertellen aan wie je de vraag hebt gesteld van onze geleerden om een antwoord te krijgen op wie onze 12 Kaliefen zijn en die jou geen antwoord heeft kunnen geven?

  Shi3ageleerden zijn veel te braaf?!

  In wat zijn shi3ageleerden veel te braaf? Wat is er zo allemaal in het echt met de islam gebeurd? Zij willen geen fitna onder moslims? Dat sunnies jullie broeders en zusters zijn? Iedereen die shahada zegt is moslim?

  Beste Aun, laat me aub niet in een diepe en droevige glimlacht uitbarsten!

  Ofwel heb je hierover geen kennis,
  ofwel vertelt men jou heel wat anders dan wat er in werkelijk is,
  ofwel heb je de taqiya-motor gestart!

  Wat houdt de sji3ageleerden tegen om niet te vertellen wat er zo allemaal erg is gebeurt met de islam? Is dat niet hun plicht omdat te doen? Het is toch de plicht van elk molsim om de islam met ziel en bloed te beschermen en te verdedigen, waarom laten jullie leiders dit zo maar gebeuren als ik jou goed heb verstaan? Of moeten we misschien eerst op Mohammed ibn Hassan Al 3askari wachten, om dan pas de islam terug stabiel te brengen?

  Hoe durf je zeggen dat ze geen fitna willen onder de moslims? Wanneer we doorbladeren in jullie allerbetrouwbaarste bron AlQAFI van Al Qolayni bijvoorbeeld, of Bihar Al Anwaar, Tafsier Al Qomi of Tafsier Al 3iyashi, tafsier al qashani,of is-aloeni Qabla An Tafqidoeni en we lezen in de ene bron dat de Heilige koran aangetast en vervalst is en in de andere dat de metgezellen ongelovig werden na de dood van de profeet (gebruikmakend van onware overleveringen die zij toeschrijven aan de Imams), mede worden de metgezellen en vooral ook Aicha, de moeder van de gelovigen, (de geliefde vrouw van de profeet vzmh) vervloekt en uitgeschonden. , en ahl assoena (soenieten) worden beschouwd als mensen van het vuur en dat wij (soenieten) onreiner zijn dan de joden en de christenen EN toch kom je af met te zeggen dat jullie geleerden geen fitna willen onder moslims? Wie zaait nu echt de fitna?: de soenitische geleerden die jullie afwijkend geloofd trachten recht te zetten of jullie geleerden die de meerderheid van de moslims het vuur als eindbestemming aankondigen als zij niet in de 12 Imams geloven, waarvan de 12de (in werkelijkheid onbestaande) al eeuwen levend is en de sjieten nog niet komt bevrijden van deze rampzalige wereld? Nu dat jij goed arabisch kan (verstaan en lezen) doe een poging om AL QAFI van jouw naasten te nemen en lees al die delen door en dan zou je pas echt beseffen dat je idd een aardbeving gaat ontketenen omdat je dan jouw ogen niet zou geloven. Wat men jullie in El Hosaynoyat vertelt is niet hetzelfde als wat je op tv hoort en ziet!
  Je zegt iedereen die shadada zegt is moslim! Ja heel wat van jullie geleerden zeggen dat we moslims zijn maar de vraag is zijn we volgens jullie ook mo-monien (gelovigen) en gaan we ook het paradijs binnen als we niet in de Imams als Kaliefen geloven? Jij gaat me misschien zeggen ja jullie zijn gelovigen maar dan ga ik jou zeggen maar: wie ga ik nu geloven jou of jouw geleerden want zij beweren dat we geen gelovigen zijn omdat je volgens deze scholing niet gelovig kunt zijn als je niet in de 12 Imams gelooft en zo wordt de kloof alleen maar groter…

  Het is jou beste wil om niet over Irak te spreken. Talabana?! Wat een vertrouwelijke bron dat je me geeft! Ik ontken niet dat er geen shia slachtoffers vallen. Al die burgers of het nu soenies of shias zijn, zijn mijn broeders en zusters in de islam ook al zie ik ze een afwijkend geloof meedragen. Ik heb het over de Geleerden van de sjieten en niet over de gewone burgers. Zij zijn de slachtoffers en niet de oorzaak. Bekende soenitische figuren hebben fatwas uitgesproken en oproep gedaan om elkaar in Irak niet uit te moorden. Waar blijven de Fatwas van de belangrijkste geestelijke figuren in Irak die op de eerste plaats gefinancieerd worden door Iran? Waarom kondigt Sistani geen duidelijke Fatwa? Waar blijven de fatwas van de zogenaamde invloedrijke “MoQtada assadr” … ?

  PESHAWAR NIGHTS:

  Zouden mijn vermoedens kloppen als ik zou zeggen dat je het grootste deel of bijna alles van jou commentaar uit peshawar nichts hebt gehaald, als je die tenminste gelezen hebt? 
  Ik heb wel de inhoudstabel gelezen, maar niet het boek en om eerlijk te zijn, ik zag meteen veel te veel titels die me direct doen denken aan de beweringen van zijn vroegere generatie. Ik hoop alleen maar dat hij in zijn boek wat nieuwe bewijzen naar voren schuift dan wat zijn voorgangers al de eeuwen voorheen beweerd en neergeschreven hebben, maar dat betwijfel ik. Uiteraard ben ik niet bekwaam en ben ook niet van plan om heel zijn boek te gaan bediscussiëren, dit laat ik over aan de geleerden. Wel ben ik in staat om bepaalde onderwerpen die hij in zijn boek aanhaalt te belichten.
  Als de Auteur in zijn boek tracht aan te tonen dat Ali de opvolger van de profeet vzmh moet zijn. En dit is “jammer genoeg” niet gebeurd, is dan de profeet vzmh gefaald in zijn boodschap? En is Ali dan niet schuldig om de metgezellen niet tegen te houden om Abu Baker en Omar als kaliefen te laten treden?

  Abu Baker assîdîk is de eerste van de mannen die de profeet vzmh voor de oproep tot de islam koos en als je weet waarom hij Assîdîk wordt genoemd, dan weet je al heel veel. Hij is ook de eerste van de mannen die in de boodschap van de profeet vzmh geloofde, toen Ali nog een tiener was. De profeet vzmh koos hem als zijn metgezel tijdens zijn elhidjra naar Al Madina. Ben jij of de auteur van deze boek wijzer dan de profeet vzmh of is het de profeet vzmh die zelf beter weet wie hij als metgezel boven anderen verkiest en vergezeld tijdens zijn Elhidjra; hij die als eerste van de mannen geloofde, van wie hij met zijn dochter trouwde en aan wie de profeet de opdracht gaf om als Imam te treden in het gebed.

  En als dit jullie niet aanstaat, dan kan ik enkel nog zeggen: “Sterf in jullie woede, Allah is op de hoogte van het binnenste van de harten.” (Âli-‘Imrân: 119)

  AlQAFI, AL ISRIBSAAR, ATTAHDIED , MAN LA YAH-THOROHO EL FAQIEH , BIHAAR AL ANWAAR, ALWASA-IL, MOSTADRAK AL WASA-IL , ALWAAFI.
  Dit zijn jullie basisboeken voor jullie El Math-hab of niet? En die ander boeken dat ik eerder vermeld heb en nog anderen zijn ook van jullie vertrouwelijke en geaccepteerde geleerden? Als je mee instemt wordt een deel van deze boeken mijn PESHAWAR NIGHTS 

  Van soenniet naar Sjiiet:

  Ah, dus zo te zien moet je nog heel wat ontdekken over jouw nieuw geloof? Ik hoop maar dat je de juiste weg niet hebt gevonden in de boeken van Mohamed Attijani, zoals zijn boeken Thoema h-tadayt of Fas-aloe Ahla Thikr waarin hij bepaalde overleveringen aan Al bochari en moslim toeschrijft, terwijl die nergens in Al Bochari of in moslim terug te vinden zijn! Ik heb in onze huidige samenleving nog geen grotere leugenaar en betere vertegenwoordiger van de ware aard van de sjiieten arawafid zien weerspiegelen dan hij. Geloof mij of niet, als je doorblijft zoeken, zul je heel veel verrassingen tegen komenen, best is dat je met Al QAFI begint want volgens deze scholing bestaat er geen betere boek in de islam dan deze.
  Wat een verrassing dat jouw ouders soenies zijn en jij het juiste pad hebt ontdekt door in assahieh te hebben gelezen over de Hadith van de 12 Kaliefen. Zo’n verhalen horen we vaak. Tijani heeft dit ook dikwijls beweerd om de onwetenden en ongeletterden te manipuleren. (Daarom daag ik je uit! )Och arme voor jou dat je in iets geloofd zonder het te verstaan of te begrijpen. Zelfs de Shiageleerden kunnen zich met veel moeite geen verklaring geven voor deze hadith en proppen met hun monden ; ontstaan jijj die het gelezen heeft en helemaal van weg is veranderd. Wat een sterk geloof heb je moet ik zeggen. Maar gair inshallah, iedereen vind wel zijn weg en voor iedereen is er een eindbestemming. Als je wil kunnen we dmv bewijzen met verwijzen onze discussie starten met te praten over deze hadith? Wat denk je?

  Jij zei: “Moge Allahswt jou schenken wa ge verdient vr al jouw leugentjes.”

  Ik zeg: Laten wij onze zonen en jullie zonen en onze vrouwen en jullie vrouwen en onszelf en julliezelf bijelkaar roepen en dan gezamenlijk (Allah’s vloek) afroepen (=Moebâhâlah) en dan Allah’s vloek toewensen aan de leugenaars” (Âli ‘Imrân: 61)

  Betrouwbare hadiths:

  Kan je nader uitleggen wat je juist met sunnihadith bedoelt? Bedoel je hadiths die bij jouw wensen passen of de betrouwbare hadiths? Er zijn er idd heel wat joden,christenen en sjiieten die geprobeerd hebben om wat hadiths van de profeet vzmh aan te passen of in te korten of te vergroten of te verzinnen. Dat is idd gebeurd en daarom zijn er geleerden in actie geschoten om die vervalsingen te zuiveren. Het beste voorbeeld is dat van Sahieh Al Buchari en Moslism. En hun methode wordt de dag van vandaag nog gehanteerd. Jammer dat ik hier je weer moet aanprikken door te zeggen dat jullie geen Asahieh hebben! Zelfs Al Qafi, waarover jullie geleerden, onterecht, zeggen dat er geen betere en gelijk boek in de islam bestaat dan deze, wordt door bepaalde shi3ageleerden weerlegt en over de kettingen van de overleveraars ervan zou ik maar mijn pen liever niet naar boven halen en wat Al Jarh wa Ta3diel betreft is het rampzalig.

  Ik vermoed dat je veel opzoekwerk hebt verricht en helaas niet veel resultaten hebt kunnen boeken? Heb je alles achterwege gelaten en kom je spontaan bij Omar alfaroq? Voor je gaat praten over Attarawieh en of dit een “bid3a” is of niet,kom eerst terzake en praat over essentiele punten die ons verdelen. Of je nu tarawih bid of niet dat zal niet veel aan jou geloof veranderen. Als Tarawih een bid3a “zou” zijn omdat Omar radiya Allaho 3anh het heeft ingevoerd dan is het verdenken van de volledigheid van de koran en het ongeloof verklaren van de metgezellen en de soenieten Kofr (ongeloof)! Begin daarom met de wortel vooraleer je naar de takken gaat.

  Shia, Ali en zijn shia:

  Inzake de door jou aangehaalde hadiths over Ali (3alayhi salaam) en zijn shi3a:

  Op de eerste plaats stel ik me de vraag of dat dit de manier is, waarop je naar de waarheid gaat zoeken? Door te surfen en wat kopieer en plak werk te verrichten, wanneer je bepaalde hadiths vind die bij jou wensen passen zonder de betrouwbaarheid ervan te achterhalen,? Je hebt toch heel veel betrouwbare hadiths waarmee jullie geleerden iets trachten te bereiken inzake Al-Imamiyah, waarom haal je die hadiths niet naar voren ipv van deze verzonnen overleveringen? (zie verder)

  “En voorwaar, tot zijn groep (shi3atih) behoorde zeker Ibrâhîm (37:83)

  “En hij kwam de stad binnen op een tijd dat haar mensen onachtzaam waren, en hij vond daar twee mannen die vochten: de één van zijn groep (shi3atih) (de kinderen van Israël) en de ander van zijn vijanden (de mensen van Fir’aun). (Al Qashash:15)

  Heel humoristisch van jou om mij aan te tonen dat de term shi3a in de Koran voorkomt! Wat wilde je met deze twee verzen dat je aanhaalde bereiken? Om de betekenis van het woord shi3a aan te tonen of om te bewijzen dat de sjiieten (aanhangers van Ali radiya Allaho 3anh) in de koran zijn vermeld?? Indien jou bedoeling zich op het laatst genoemde focust dan ben je compleet er naast en de verzen bewijzen op zich over wie het hier gaat Of wil je soms de profeet Noeh (vzmh) door Ali en de profeet Ibrahim (vzmh) door aanhangers van Ali (radiya Allaho 3anh) vervangen? Alsook, in dat ander vers de profeet Moesa (vzmh) door Ali en de kinderen van Israël door aanhangers van Ali vervangen? En als je die verzen aanhaalde omdat die woorden met shi3a ruimen, dan vraag ik me af waarom je dan voor de volgende verzen geen oog hebt? :

  “Zeg: “Hij is de Machthebber Die jullie bestraffingen zendt,van boven jullie vandaan of van onder jullie voeten, of hij verwart jullie in (verschillende) groeperingen (Shiya3an) en laar sommigen van jullie de wraak van anderen proeven. “Zie hoe Wij de Tekenen uitleggen. Hopelijk zullen zij het begrijpen”. (Al An’Âm 65 )

  “Voorwaar, degenen die hun godsdienst opsplitsen en tot partijen werden (Shiya3an), jij (Mohammed) bent in niets verantwoordelijk voor hen, hun kwestie rust slechts bij Allah, Vervolgens zal Hij hun berichten over wat zij plachten te doen”. (Al An’äm:159)

  Voorwaar, Fir’aun was hoogmoedig in het land en hij verdeelde haar mensen in partijen (Shiya3an). Hij onderdrukte een groep van hen: hij slachtte hun zonen en hij liet hun vrouwen leven. Voorwaar, hij behoorde tot de verderfzaaiers. (Al Qashash:4)

  “En behoort niet tot de veelgodenaanbidders. Behorend tot degenen die hun godsdienst hebben opgesplitst en tot groepen (shiya3) zijn geworden. Ieder groep verheugt zich in wat zij hebben. (ArRöem 30:31-32)

  De termen ruimen idd heel goed MAAR de betekenis is compleet anders!
  Je zegt ook dat de eerste individu die deze term bezigde was de profeet vzmh zelf. Kwam de profeet Mohammed vzmh naar de mensheid om de islam te verkondigen of om de sjiieten te verkondigen? Wat zijn jouw bewijzen hiervan??? De door jou aangehaalde hadiths zijn ontkracht door onze geleerden. Hier volgt een korte bespreking ervan:

  Over jouw eerste medegedeelde hadith:

  In de ketting vind je een zeker Abu Al Jaroed (Ziyâd ibn almonthir alkofi!). Over deze persoon zij Ibn Hajar:”Rafidi (zie uitleg bij het woord arawafid) die door Yahya Ibn Mo3în als leugenaar werd bestempeld. (التقريب 2101)
  In de ketting zit er ook 3isa Ibn Farqad en hij is degene die van de leugenaars overlevert zoals Jabir Al Ja3fari (جامع الجرح والتعديل 1/122) Arafidi die geloofde dat Ali de Dâbato Al Ard* is en dat hij niet stierf maar in de hemel is en zal terugkomen! (Hâkim ibn Jobayr (جمع الجرح والتعديل 1/190; Ibn Abî Hâtim: الجرح والتعديل 6/284)
  *Met Dâbat al Ard wordt het levend wezen bedoelt dat in de koran staat:

  “En Wanneer het woord hen treft, dan brengen Wij voor hen een levend wezen (Dâbbah) uit de aarde tevoorschijn om tot hen te spreken: voorwaar, de mensheid was niet van Onze Tekenen overtuigd. (An Nâml: 82)

  In de ketting heb je ook Ibn Homayd (= Mohammad ibn Homayd ibn Hiyân Arâzi): over deze persoon zei:
  Ibn Zor3ah: leugenaar
  Imam Ahmad: zwak
  Annisa-i: niet betrouwbaar
  Addahabi: monkar alhadith

  Daarbij, dit vers en andere verzen van deze soerah hebben niets te maken met Ali. Gebruik jouw verstand en lees deze soerah van het begin tot het einde en je zult duidelijk opmerken dat de toespraak gericht is naar de ongelovigen van mensen van het boek en de afgodendienaren (” de slechtste der schepselen) en anderzijds naar de aanhangers van de profeet vzmh (de beste der schepselen) (en niet de aanhangers van Ali), in het algemeen zij die geloven en goede werk/daden verrichten! Het had heel gemakkelijk geweest zijn dat Allah swt gezegd had (veronderstel) “Voorwaar, degenen die geloven en Ali volgen, zij zijn degenen die de beste der schepselen zijn” Ipv “… Voorwaar, degenen die geloven en goede werken verrichten, zij zijn degenen die de beste der schepselen zijn. Dan hadden we Ali gevolgd ipv onze profeet Mahammed vzmh!

  Daarnaast, wanneer is deze soera neergezonden en hoeveel aanhangers had Ali toen? Is de islam gekomen om shia van de profeet vzmh te zijn of de shia van Ali? Waar blijven de metgezellen van de profeet vzmh die zich onder Gilafat Abu baker , Omar en Ottman gaan neerleggen. Zijn al de metgezellen dan shia van de slechtste der schepselen?

  De Profeet (s) zei: “O Ali! (Op de Dag des Oordeels) zullen jij en je Shi’ah tot Allah komen, zeer tevreden en zeer innemend, en er zullen tot Hem jouw vijanden komen, boos en halsstarrig (d.w.z. met hun hoofden gedwongen omhoog)

  Over deze verzonnen hadith zei Sheik Al Islaam: de geleerden zijn het eens dat deze hadith gelogen en verzonnen is. Een aantal van zijn commentaar hierop waren:

  Deze vers die hierbij wordt aangehaald is algemeen en verwijst niet specifiek naar shia van Ali. Indien dit wel zo is, zijn dan de niet shias van ali ongelovig?

  Deze hadith werd ook overgeleverd door Al Hafid Abu No3aym van Ibn 3abâs (radiya Allaho 3anh) en over Ibn 3abâs is het bekend dat hij zich meer met anderen vermengde dan met de sjiieten van Ali. Als hij dan had geloofd dat “degenen die geloven en goede daden verrichten” enkel de shjieten van Ali zijn en de rest ongelovig, zou hij dit dan gedaan hebben?

  Er zijn er vele verzen met “degenen die geloven en goede werken verrichten, waarom dan precies dit vers?
  (مختصر منهاج السنة 2/717)

  Deze hadith die ook door Atabari werd overgeleverd is er in de ketting Jabir Al Ja3fari en hij is zwak (Da3îf) (ميزان الاعتدال في نقد الرجال 2/153)

  Jammer dat ik jou met de door jouw laatst aangehaalde hadith ook moet verrassen! Ik zie duidelijk dat je “hoogstwaarschijnlijk” deze hadiths klakloos van ergens hebt (over)gekopieerd zonder in te zien of deze al dan niet betrouwbaar verklaard worden bij ons! Als zij die deze hadiths aanhalen het echt goed bedoelen om te bewijzen door te verwijzen,waarom hebben ze dan de Hadith niet volledig gegeven?

  De volledige hadith ziet als volgt uit:
  حدثنا محمد بن عوف ثنا بكر بن خنيس حدثنا سواد بن مصعب عن داود بن أبي عوف عن فاطمة بنت علي عن فاطمة الكبرى عن أسماء بنت عميس عن أم سلمة قالت كانت ليلتي وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم عندي فجاءت إلي فاطمة مسلمة فتبعها علي فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه فقال
  أبشر يا علي أنت وأصحابك في الجنة إلا إن ممن يزعم أنه يحبك قوم يرفضون الإسلام يلفظونه يقال لهم الرافضة فإذا التقيتهم فجاهدهم فإنهم مشركون قلت يا رسول الله ما العلامة فيهم قال لا يشهدون جمعة ولا جماعة ويطعنون على السلف
  Als iemand van ahl assoena deze hadith zou lezen, gaat hij op de eerste plaats zeggen: ja idd deze hadith beschrijft de echte feiten. Het gaat hier duidelijk over arawafid (jullie dus) die de salaf uitschelden. Deze overlevering zouden wij als bewijs tegen jullie kunnen gebruiken. Maar neen, deze overlevering is ook zwak! Deze hadith is mawdo3 en werd door Ibn Al Jawzi aangehaald in “Al Mawdô3at”

  Naast de hadith van de 12 kaliefen, wil ik ook graag debatteren over Gadir Kom “Man konto mawlâh, fa 3aliyom mawlah! Kies maar waarmee je wil beginnen

  Hopelijk heb ik je hiermee van dienst kunnen zijn.

  Voor onze broeder “Eerlijkheid”, ik beloof jou om in dezer dagen een antwoord te geven op jouw reactie betreffende: Ibn Saba, de shjieten versus de kruistochten, ottomaanse rijk en vooral inzake Attossi of hij al dan niet medeplicht was voor de instroom van de Mongolen!

  Ter uitleiding:

  MEDEDELING voor Shia van de profeet Mohammed (vzmh) en zijn metgezellen:

  Ten eerste een mededeling voor de shia van de profeet Mohammed vzmh en zijn metgezellen (=ahl assoena wa aljama3a= soennieten):

  Zij die discussies en debatten voeren met arawafid, moeten in acht nemen dat zij met mensen praten die leugens en Taqiya als een essentieel en fundamenteel zaak beschouwen in hun geloof, waardoor zij geen onderscheid maken tussen leugens en waarheid. Ze durven jou van alles vertellen en beweren en refereren, maar je weet nooit of zij de waarheid vertolken of niet. Ik weet dat velen dit zich niet kunnen intuinen omdat het misschien nieuw is voor hen, maar hoe meer ervaring je met deze mensen doorbrengt, hoe duidelijker het voor jou wordt.

  Een aantal van hun vertegenwoordigers zijn:
  3abd AL Hassan Al Moesawi, Mohammad Al Kâshif Al 3ita, Assad Haydar, Hashim Ma3rôf, Baqir Assadr, Salih Al Galisî, 3abd Al wahid Al Ansari, Mohsin Al Amîn, Algo-i,Mortada Al 3askari en Mohammad Attijani

  Al dezen en nog anderen halen een hoge toon naar boven met beweringen, hypocrisie en attadlies (bijv een deel van de hadih weglaten om de betekenis naar wens te laten stromen, zeggen dat de hadith sahih is terwijl die zwak is of bijv refereren naar albochar of moslim of naar bepaalde geleerde terwijl die nergens terug te vinden zijn in de aangehaalde bronnen, enz)

  Het beste voorbeeld hiervan is dat van Attijani, zoals ik aangehaald heb in mijn tekst. Hij is één van de grootste fitna zaaiers en een grote leugenaar en vertelt ook in zijn boeken wat andere shi3ageleerden in het openbaar over hun stroming ontkennen, toch (naar mijn geweten) hebben shiageleerden hem nooit aan zijn voeten getikt. Integendeel, met een grote mond zegt hij dat zijn shiageleerden in Najaf en in andere plaatsen tevreden zijn met hem en zijn werken!

  Zij die mijn gehaalde argumenten goed vinden en deze wensen te spreiden op andere forums waar sprake is over de aangehaalde onderwerpen, mogen dit van mij zeker en vast doen, MAAR, graag wil ik mijn auteursrecht behouden om vandaag of morgen geen beschuldigen te krijgen van vervalsingen en dergelijk. Als iemand een deel wens te kopieren, dan doet hij of zij het maar zonder aanpassingen, wel met mijn handtekening eronder (Pad_Der_Wijsheid). Indien geschommeld wordt met mijn tekst, wordt elke medeplichtige bij de rechtbank van de eerste aanleg aangeklaagd (grapje). Wel klaag ik hem aan bij Onze Heer jalla wa3ala.

  OPROEP voor Shia van Ali:

  In naam van alle shias van de Profeet Mohammed vzmh en zijn metgezellen, doe ik een oproep naar de shia van Ali op deze wereldbol: ‘O’ Shias van Ali, WORDT WAKKER!.

  Ik vraag jullie niet om in albochari en moslim of in ander Assihaah te geloven;
  Ik vraag jullie niet om soennieten te worden;
  Ik vraag jullie niet om Abu Baker, Omar, Ottmân en Aicha lief te hebben;
  Ik vraag jullie niet om de metgezellen van de profeet vzmh lief te hebben;

  Ik vraag julie ENKEL om in jullie eigen vertrouwelijke boeken te gaan lezen.
  Elhamdolillah een groot deel van jullie ontkent de vervalsing van de heilige koran,
  lig daarom de Heilige Koran naast deze boeken en vergelijk.

  Neem wat overeenstemt met de Koran en accepteer het en spat wat de koran tegenspreekt van je weg.
  Laat de koran over jou verstand heersen en niet de woorden van jullie geleerden.
  Het zijn maar mensen zoals jij…

  EN vergeet niet dat jouw geleerden jou door Taqiya kunnen misleiden en misschien doen verdwalen!

  Zeg: Voorwaar, ik vermaan jullie tot slechts één ding: dat jullie je getweeen of alleen voor Allah opstellen en dan nadenken”. Jullie metgezel (Moehammad) is niet bezeten;hij is slechts een waarschuwer voor jullie, voor een harde bestraffing.
  (Saba’: 46)

  SLOT:

  Alle vragen en reacties zijn welkom en in geval dat deze forum zou vervallen, ben ik te bereiken via ‘sayf_al_islaam@hotmail.com’, wel dient de vraag of reactie kort te zijn (heb niet veel vrije tijd om alles in detailles te beantwoorden).

  Fi amanillah
  Pad_Der_Wijsheid

 20. 20 Moke 1 maart 2007 om 7:27000000 am

  Salaam, gelieve geen contactadressen op deze webstek te plaatsen
  (privacy reasons). Binnenkort zou je veel méér kunnen doen dan deze, insha’allah !!!!! 😉

  Hou het gewoon in het oog.

 21. 21 Abderrahman 1 maart 2007 om 9:55000000 am

  Een duidelijk antwoord met voldoende stof om zelf opzoekwerk te verrichten. Shokran.

  Salaamoe Halaykoem

 22. 22 Aun 1 maart 2007 om 9:37000000 pm

  Ge hebt een boek geschreven en daar moet ik nog tijd voor vrijmaken, maar Yazied (vervloekt zij hij) is wel moordenaar v al Hussayn (vzmh) want hij is vermoord geweest op bevel v Yazied. Vraag aan advocaten of iemand die bevel geeft tot moorden, een moordenaar is of niet, in termen v rechtsspraak is hij medeplichtig en denk zelf moordenaar want hi heeft bevel gegeven. Waar is het hoofd v al Hussayn nr toe gegaan? Naar de sjia???? Neen, naar Shaam (Syrië-) waar Yazied zelfs met het hoofd v al Hussayn heeft zitten spelen. Wat heeft ie met de vrouwen en Zain al ‘Abidin (as) gedaan???? In de kerker. Hebt gij ghutba v Zain al ‘Abidin en Zainab (zijn zus) ni beluisterd, ga da maar eerst doen.

  Ni liegen broeder. Moet tijd vrijmaken en heb het druk, maar ga jouw uiteenzetting eens lezen man.

  Salukes

 23. 23 Aun 1 maart 2007 om 9:39000000 pm

  Neen, ik ben sjia geworden zonder eerst boeken te lezen v sjia of nieuwe sjia zoals boek van Samaoui Tijani of Peshawar Nights…gij probeert mij belachelijk te maken, maar ben zelf dankzij Allah(swt) zonder boeken v sjia sjia geworden. dus niemand heeft mij gek gekregen godzijdank alhmdl

  Salukes

 24. 24 Aun 1 maart 2007 om 9:41000000 pm

  wij hebben geen sahieh boeken????? Weer een leugen!!! Het is ni omda boechaari en moeslim sahieh noemen dat al kaafi sahieh zijn man!!! Das weer een leugen!!!

  Geen discussie met leugenaars.

  salukes

  ps: maar ik ga jouw bericht nog lezen als ik nikske te doen heb

 25. 25 Aun 1 maart 2007 om 9:48000000 pm

  ge liegt continu en toch ga ik er op in, man, en ge kletst alles door elkaar ipv één ding eerst te bespreken: echt wahaabimentaliteit

  onze profeet(s) heeft tg ali gezegd dat hij niet mocht opkomen tenzij hij 40 man achter hem zou hebben: ali (as) heeft zelfs geen 40 man kunnen optrommelen die vr hem partij trokken!!!!

  In hadith kreeg ali (as) kans om 3de kalief te zijn op voorwaarde dat ie soenna v profeet (s) en sunna v shayghain zou volgen en hiu heeft geweigerd om sunna v shayghain te volgen.

  Waarom was F.zahra(as) kwaad op abu bakr na overlijden v haar pa, ni meer gesproken met hem. Hadithsahieh

  Man, scheer je weg, maar ik ga µecht alles lezen, das beloofd man, maar scheer je weg, ge zijt wahaabi!!!!
  salukes

 26. 26 Aun 1 maart 2007 om 10:19000000 pm

  MAN, GEDAAN MET DISCUSSIËREN WANT JE DOET NIKSKE ANDERS DAN KOPIEREN. KAN JE NI ORIGINELER ZIJN: K HEB JUIST GEHOORD DA GE GEWOON OETHMAN KHAMIS (5DE) ZIT TE KOPIËREN TERWIJL DE ORIGINELE VEEL BETER IS DAN JOU.
  DIE AFLEVERING HEB IK GEMIST MAAR DIE SJIA OP AL MUSTAQILLA ZIJN ALTIJD STERKER WANT HEB ER EEN PAAR GEVOLGD MAN!!!!

  HOE ORIGINEEL MAN!!!!!!!!!

  salukes

 27. 27 Kaya 1 maart 2007 om 11:00000000 pm

  Es-salamun aleykum warahmatoellahi we berekatoehoe

  Ik wil niet vervelend doen AUN, ik heb net even alle opmerkingen die over dit onderwerp is gemaakt gelezen, en ik zie dat diegene die jij als leugenaar bestempelt (naar jouw zeggen “een boek heeft geschreven”)met heel veel bewijzen en referenties komt, maar jij daarentegen zegt heel weinig. Sterker nog, je probeert je (crue gezegd) eronder uit te lullen, door de ander belachelijk te maken en uit te maken voor leugenaar.

  Ik weet zelf weinig over het onderwerp en hou om die reden mijn mond dicht. Maar een vent als jij die naar eigen zeggen veel weet en door het lezen van soenni boeken sjia is geworden, niet met fatsoenlijke tekst en bewijzen komt, dan vraag ik me dus echt af waar jij voor staat. En kom dan ook niet met de motivatie dat je niet de tijd hebt om het te lezen, want je hebt wel alle tijd om iemand anders uit te maken voor leugenaar en teksten neer te zetten die je niet hard kan maken.

  Broeder AUN, dit is geen aanval op jou als persoon, maar ik ben wel van mening dat wanneer er iets wordt gezegd, en dan vooral iets met zo een omvang, dat daar bewijzen achter gezet wordt, want voor hetzelfde geld, heeft de rest van de moslims het fout en dan is het wel jouw taak om ons te onderwijzen. Hiervoor zullen we allen op de dag des oordeels aansprakelijk worden gesteld. Dus ik ben ook benieuwd met welke feiten jij komt, misschien dat je iemand bekeerdt naar wat jij denkt het juist te hebben. Je hebt in ieder geval nu de kans 🙂

 28. 28 Aun 1 maart 2007 om 11:20000000 pm

  ‘k ben sunni geweest en de sunnis zeiden altijd da yazied de moordenaar is v al hussain (as) en ge weet da moeaawiya de moordenaar v al hassan (as) is want hi heeeft die laten vergiftigen. gij zijt een leugenaar dat ni schoon is!!!!!!!

  toen ik sunni was heb ik een sunni imaam met kennis gesproken over hadith v 12kalifs en hij heeft gezegd dat het sahieh is en hij kon gewoon geen antwoord geven.

  weet ge wat, sunnis weten da yazied de moordenaar is v al hussain, enkel wahaabis liegen over yazied en moeaawiya, gij zijt een wahaabi die taqiyya doet en dan beschuldig je ons v taqiyya.

  ik ben rechtuit tgo iedereen copycat oethmaan khaamis.

  salukes

 29. 29 fatima 2 maart 2007 om 11:34000000 am

  dus als ik het goed begrijp heb je het soenisme in de steek gelaten voor een paar feiten.
  zo veel hield je dan tog niet van sunni zijn.

  salaam

 30. 30 Pad_Der_Wijsheid 2 maart 2007 om 6:20000000 pm

  Salamo3alaykom “Moke”,

  Mijn excuses daarvoor beste Moke, niet dat ik het wist. Maar neem het aan als een goede bedoeling voor da3wa inchallah :).

 31. 31 Pad_Der_Wijsheid 2 maart 2007 om 6:45000000 pm

  Beste Aun,

  Wat ben je hoogmoedig toch en om het jou kort te zeggen: “praatjes vullen geen gaatjes”. Over mij mag je zoveel uitspatten als je maar wil,maar weet dat je daarmee enkel je eigen belachelijk maakt.

  Over Ottman Algamis: Ja ken Ibn Taymiya, ik ken Ibrahîm Aljabhaan, ik ken Ottman Algamis, en ik ken Abdurahman Adimashkiya en ik ken Abu Almontasir Al Balouchi en Ik ken Moesa Almoesawi en ik ken Ihsaan Ilâhi Dâhier en ik ken en ik ken … Al deze mensen die jullie verborgen virussen, afgoderij en ongeloof aan de onwetenden en ongeletterden bloot stellen staan op mijn hoofd en draag ik op mijn rug en verkies ik boven jou en jij!

  Wat de afleveringen van Al Mostaqilla betreft, jammer dat jij niet alle afleveringen hebt gezien en ik ben het helemaal eens met jou dat die shia”geleerden” VEEL STERKER overkwamen.Ik durft er daarbij echt geen commentaar te geven (IONISHH dan wel  )

  En DAARBIJ wij schuilen ons niet achter ORIGINALITEIT zoals jullie het proberen te doen door camoflagepraatjes en camoflagewerkjes maar we baseren ons op de echte feiten die jullie neus doen prikken en jullie ogen doen tranen door wat peper (de waarheid) in jullie neus te dumpen.

  Niet dat ik je hiermee wil aanvallen, maar soms is een hoge toon verdienselijk wanneer de hoogmoedigen zich niet meer kunnen beheersen

  En als dit niet genoeg is dan kan ik enkel nog besluiten:

  قل موتو بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور

  Fi amanillah
  Pad_Der_Wijsheid

 32. 32 Aun 2 maart 2007 om 8:54000000 pm

  Kaya

  broeder heb verschillende zaken v Pad der Wijsheid met argumenten en bewijzen verworpen en ga ni discussiëren met een leugenaar die othmaan khaamis kopieert, das ni origineel.

  waarom ben ik op deze site om mijn broeders en zusters te vertellen dat wij sjia moslims zijn en geen ongelovigen zoals wahaabis zeggen over ons

  en ben hier ni om mijn waarheid te verkondigen, daarvoor kunt ge op http://www.ahlalbait.nl gaan discussiëren

  daar zitten sunnis op die vragen stellen en die worden beantwoord. Dus plak tekst v Pad der wijsheid en gooi die maar op die forum en ze gaan zeker reageren.

  ik lieg niet omdat het haraam is, maar toen ik sunni was kende ik buchaari, muslim, thirmidie, an nasaai, etc; ni uit het hoofd en de sjia hadithboeken ken ik ook niet uit het hoofd. Toen ik sunni was liet ik hadith aan sunnigeleerden over, maar gebruikte mijn verstand bij elke hadith. Bij hadith v sjia doe ik da ook. Overal zit er rommel en leugens, ook bij sjiahadith want de vijande v sjia hebben er rommel in gezet. Ook bij sunnihadith vindt ge veel rommel en onzin, nog erger, Allah(swt) en zijn profeet (s) worden belachelijk gemaakt, die heb ik zelf gelezen, maar wil geen verdeeldheid, dus bespreek da ni, omda da ni mijn bedoeling is.

  ik doe geen taqiyya en sjia in mijn omgeving, ook marokkanen, doen ook geen taqiyya. zij belijden hun geloof zoals iedereen.

  de hadith v 12kalifs heb ik gecheckt toen ik nog sunni was met geleerden en die is 100pct betrouwbaar, maar missch vinden wahaabis dat het nu mawdu’ is?????

  afkomst v woord sjia is ook correct. Weet ge wat mij is opgevallen man, wahaabis zeggen bijna over veel dingetjesb bij sunnis da hetzelfde is bij shia dat het gefabriceerd is: ook bijv. profeet sawas is stad van kennis en ‘ali is haar deur. sunnis zeggen dat da klopt, wahaabis zeggen dat da gefabriceerd is. heb da op wahaabi site lang geleden gelezen. ge ziet da pad der wijsheid zegt da al hoessain ni gedood is door yazied. thedaak, ga naar elke eerlijke sunnigeleerde met veel kennis en die gaat jou vertellen da yazied de moordenaar v alhoessain is, of minstens opdracht heeft gegeven. yazied heeft straten versierd in dimashq, het was grootfeest omda zijn leger alhoessain heeft vermoord, al de hoofden werden vervoerd nr yazied’s paleis. yazied heeft met hoessain hoofd zitten spelen, met een stokje tss de tanden v al hoessain en zitten spotten en alhulbayt uitgelachen en in de kerker gestopt. da vindt ge in sunniboekjes echt waar. wahaabis draaien rond de pot omda ze yazied als sahaabi beschouwen, daarom man. yazied is hun voorvader, vervloekt zij hij! ik vertel enkel de waarheid, speciaal voor jou.

  hoeveel vragen heb ik ni aan pad der wijsheid gesteld en geen antwoorden daarop, neen, hij spreekt over taqiyya wat ‘ammar ibn yassir heeft gedaan om zijn leven te redden, staat in qoraan, maar waarom moet ik taqiyya doen nu, is mijn leven in gevaar????? moest m/leven in gevaar zijn, geef ik eerlijk toe, doe ik taqiyya want Allahswt zegt da ons leven heiliger is dan de Ka’ba. En ‘ammar twijfelde want dacht dat hij ongelovig was door zijn woorden, maar Allahswt openbaarde dat het met zijn mond was en ni met zijn hart; was het verkeerd dan had Allahswt da gezegd.

  maar pad der wijsheid begint over taqiyya om iedereen te misleiden, ik ken die trucjes v wahaabis al.

  nog een laatste x: ik ben op deze site v Mo Ben Ayad omdat ik mijn mening wil zeggen en ook aan jullie wil vertellen dat wij sjia moslims zijn omda wahaabis over ons liegen, zij maken misbruik v taqiyya, maar sjia mogen ni liegen zoals sunnis

  man, tekst v pad der wijsheid heb ik nog ni uitgelezen. wil ik die wel uitlezen????? is het verstandig om een tekst te lezen van een leugenaar want hij liegt en heb bewijskes gegeven

  ga naar http://www.ahlalbait.nl voor discussies en de leugens v wahaabis vindt ge op http://www.answering-ansar.org in engels

  salukes

 33. 33 Aun 2 maart 2007 om 9:05000000 pm

  beste mensen

  dus stel ‘ns voor da die hadith v 12kalifs uitgevonden is, dan is da ook uitgevonden dat imaam alMahdi (as) ga komene en da we die moeten volgen???? Waarom moeten we 4kalifs volgen??? sta da in Qoraan of hadith da wij abu bakr, omar en othman moeten volgen???? als ‘ali beste geloof had na profeet, waarom was hij pas 4de kalief. geen 12kalifs, ook geen 4kalifs, geen hadith, enkel Qoraan en dan worden we allemaal Qoranbelijders.

  de leugens zijn oneindig: pad der wijsheid zegt: terwijl sijia al-ithna 3ashariya beweren dat de imams wel ma3soemin zijn – einde bewering. Dit klopt en da vindt ge terug in de Qoraan vers 33:33 da Allahswt de ahlulbayut v ridjs heeft gereinigd. was de ahlulbayt ervoor uiterlijk onrein???? neen, man, dus gaat over innerlijke hardnekkige reiniging hadithoelKisaa bestaat ook bij sunnis man!!! mensen, hij blijft liegen en de bewijskes zijn er.

  ok, mensen, jullie zijn sunnis en geloven dat alMahdi (as) komt en da wij die moeten volgen???? ok???? als ge ok zegt, weet ge dat da geen profeet is en zeg me nu echt, gaat Allahswt ons zeggen da we iemand moeten volgen die fouten maakt???? neen, dus is hij ma’soem, onfeilbaar.

  discussieer ni meer, maar mocht iemand vraagjes hebben, zal ik die proberen te beantwoorden, maar pad der wijsheid liegt erop los en neen, daar doe ik ni aan mee!!!!

  salukes

 34. 34 Aun 2 maart 2007 om 9:10000000 pm

  hi hi hi ‘omar heeft zelf gezegd dat de Qoraan onvolledig is omdat de geit ervan gegeten heeft: zoek maar op in sunnihadirth hi hi hi

  ik stop ermee want jouw masker is al lang gevallen: ik ken die mooie praatjes. die gebruiken wij gastjes ook

  salukes

 35. 35 Aun 2 maart 2007 om 9:10000000 pm

  ik heb dezelfde qoraan als sunnis

 36. 36 Aun 2 maart 2007 om 9:39000000 pm

  ik heb nog info vr jullie: wahaabi wordt ook dr sunnis gebruikt: zoek via google het werk v een sunnigeleerde uit mecca: Fitnatu-l-Wahhabiyyah (essay)

  ga enkele hadith geven om te bewijzen da’k ni lieg, maar onze wahaabi pad der wijsheid gaat ons vertellen dat da allemaal gefabriceerd is:

  Sahih Buchaari – volume 5, boek 57, nr 116:

  Overgeleverd dr Abu Wail: toen ‘ali ‘ammar en alHassan naar de mensen stuurde van Koefa om hen aan te sporen om te vechten, zei ‘ammar tg hen: “Ik weet dat zij (dwz Aisja) de vrouw van de profeet in deze wereld en hiernamaals zal zijn, maar Allah test jullie, om te zien of jullie Hem (dwz Allah) of haar (natuurlijk Aisja) zullen volgen”

  volume 5, boek 57, nr 61
  overgeleverd door alMiswar bin Makhrama:

  Allah’s boodschapper heeft gezegd:”Fatima is een deel v mij en wie haar boos maakt, maakt mij boos”
  (zie ook volume 5, boek 57, nr 111)

  volume 4, boek 53, nr 325

  overgeleverd door Aisja: …Fatima, de dochter v Allah’s boodschapper was boos en stopte te spreken met Abu Bakr, en zo is ze gebleven totdat ze stierf. Fatima leefde 6 m. na de dood v Allah’s boodschapper.

  zouden we echt abu bakr moeten volgen terwijl Fatima niet meer met hem sprak omdat hij haar heeft onterfd!!!

  thaqalayn da wij volgen: qoraan en ahlulbayt: zie sahih muslim: boek 31, nr 5920 en boek 31, nr 5923

  mut’a verboden door ‘omar en ni door profeet(sawas): zie sahih muslim, boek 8, 3248, 3249 en 3250;

  En zo kan ik verder gaan met bewijskes uit sunniboeken waardoor ik sjia ben geworden, maar heb ook veel gelezen: ntuurlijk eerst qoraan, dan sunna.

  natuurlijk gaan wahaabis zeggen dat al die hadith uitgevonden zijn, gemakkelijker voor hen.

  verdere discussies met sjia: http://www.ahlalbait.nl of lees verder over wahaabis en hun achterlijke uitspraken op http://www.answering-ansar.org

  salukes

 37. 37 Aun 2 maart 2007 om 9:41000000 pm

  op http://www.duas.org vindt ge prachtige duas die ge in geen enkel sunniboek vindt, echt waar!!! luister maar aandachtig want imaams (as) hebben ons schatten v informatie achtergelaten dat jullie sunnis spijtig genoeg ni hebben, vind ik echt erg want was ook sunni en kon daar geen gebruik v maken door onwetendheid

  salukes

 38. 38 Aun 2 maart 2007 om 10:01000000 pm

  broeders & zusters

  ik verwittig jullie voor pad der wijsheid: hij is een wahaabi en die mogen liegen en die liegen over sjia want in saudi hebben geleeerden fatawas uitgebracht da wij ongelovigen zijn.

  de tekst van pad der wijsheid, een wahaabi, brengt me totaal niets bij: ibn taymiyya is een broertje v ibn abdulwahaab, das duidelijk, die heeft ook zitten dwalen.

  en hij verwijst nr sjaych al islaam en da’s een wahaabi.

  wahaabis halen van alles uit de context en liegen zelfs en das al bewezen;

  ik geef jullie raad om te surfen op http://www.ahlalbait.nl en ge gaat de waarheid over sjia ontdekken ipv leugens over sjia die hij verteld zoals da wij sahaaba uitschelden, hasjaa!!!!! en wie zijn de sahaaba???? iemand die ontrouw is na overlijden v profeet(sawas) is da een sahaaba????

  discussieer ni met een leugenaar nen ni met copycat othmaan alkhaamis want heb da op tv gezien ze springen v hak op tak en dat doet hij, das tactiek v wahaabis

  nergens vraag ik een discussie, maar hij wilt discussie voeren die al gevoerd is

  en toen ik sunni was heb ik ook brol gelezen in sahieh (!!!) muslim en buchaari waar Allahswt en profeet (swt) astaghirullaah belachelijk worden gemaakt

  salukes

 39. 39 Aun 2 maart 2007 om 10:02000000 pm

  Allahswt in hadith belachelijk maken das heeeeeeeeeeeeel erg en da vindt ge in sahieh buchaari en muslim

  als ik vakantie heb, zal ik een paar opzoeken insjaAllah

  salukes

 40. 40 Aun 2 maart 2007 om 11:06000000 pm

  zuster fatima

  neen zuster, ik heb nikske in de steek gelaten: ik ben gewoon van madhab maliki naar madhab ja’fari veranderd ni omwille v feiten, maar meer: logica.

  bijvoorbeeld de ‘aqieda: als sunni geloofde ik da we Allahswt in hiernamaals gaan kunnen zien en da Allahswt laatste deel vd nacht met zijn ezel naar beneden daalt om te horen wie hem smeekt en da Hijswt echt oren, ogen, handen heeft, maar we ni weten hoe? Maar bij sjia is da figuurlijk en da klopt met mijn verstand: zij zeggen da Allahswt geen figuur (ni materieel) heeft en dat ogen, hande enzov figuurlijk is en da klopt want geef eerlijk toe als Allahswt overal is en Oneindig is, kan Hijswt geen bepaalde maten hebben. kan je volgen zuster?????? hoe kan Allahswt Almachtig zijn en tegelijkertijd een begin en einde hebben qua figuur. ge moet kunnen volgen.

  als sunni begreep ik nooit da geleerden mij zeiden da we moeten geloven da zowel het goede als slechte v Allahswt afkomstig is en ik vond da altijd raar, maar da klopt ni volgens ons want het slechte komt v onszelf of v derden want Allahswt doet ons geen onrecht aan. en missch gaat ge me zeggen en de Hel, maar de Hel is een rechtvaardige bestraffing. Of ge gaat zeggen en de sjaytaan, maar die heeft Allahswt ni slecht geschapen want hij heeft Allahswt duizenden jaren aanbeden en hij mocht zelfgs bij de engelen zijn, maar hij was ongehoorzaam tgo Allahswt, dus zelf slecht geworden. Allahswt doet ons geen onrecht aan, maar de ommayaden hebben da onder druk laten zetten zoda wij alle regeerders, ook slechteriken en dictatores, aanvaarden.

  pad der wijsheid denkt da’k sjia ben geworden door een paar feiten of sunnihadith, neen, ‘k heb er lange tijd over gedaan alhamdulillaah en missch moet ik ook wahaabis een beetje bedanken want zij zeggen altijd dat er 73 groeperingen zullen zijn en juiste qoraan en soenna volgen en zij hebben mij een beetje wakker gemaakt, dus zeg ik, wahaabis doe zo voort want hoe meer jullie da roepen, hoe meer moslims gaan zoeken wa insjAllah zal Allahswt leiden wie Hij wil

  salukes zuster Fatima

 41. 41 Aun 3 maart 2007 om 1:14000000 am

  ‘k heb slecht nieuws vr pad der wijsheid en goed nieuws vr mijn sunni-broeders & zusters: joepie, het is zover: sunnis en sjia hebben in baghdad samen gebeden vandaag, salatul djumu’a. insjaAllah, doen ze da nog in de toekomst.

  ben blij: sunnis en sjia één front insjaAllah tg de vijanden van de islam op aarde

  salukes

 42. 42 Aun 3 maart 2007 om 5:24000000 pm

  beste broeders & zusters

  het woord sjia komt zowel in qoraan en sunna voor zoals in voorbeelden bovenaan en sjia (partij en/of volgers van) geldt voor iedereen, Ook ongelovigen behoren tot een bepaalde partij.

  alhussain (as) heeft tijdens z/speech tg soldaten van de vijand yazied gezegd: “oh sjia aali Abi Soefyaan” das ook bewijs da de soldaten optraden in opdracht v yazied (vervloekt zij hij)

  Dus sjia is niet enkel voor ons want wij zijn sjiat ‘Ali omdat wij na de profeet(sawas), ‘Ali (as) volgen zoals Allahswt (qoraan: interpretatie laatste verzen) en onze profeet (s) (in khadir chum, terug te vinden inu sunniboeken) het ons bevolen hebben.

  en wij schelden geen enkele sahaaba uit, maar wij vervloeken enkel diegenen die vervloekt zijn in de qoraan: moordenaars, onrechtvaardigen, enz. dus vele arabisch regeerders die het volk onderdrukken, enzovoort zijn vervloekt door Allahswt in de Qoraan, dus da geldt voor alle onrechtplegers, ook vervloekt. zoek maar op in Qoraan.

  Allahswt vervloekt de duivel en wij mogen die toch ook vervloeken, ofni??????? en als we Qoraan lezen en we lezen aya over onrechtplegers die vervloekt zijn door Allahswt, dan vervloeken wij hen door te lezen of ni????? logica

  en ik kan er nikske aa doen als sommige sahaaba na overlijden v profeet(sawas) hem ontrouw zijn geworden. ander bewijske: moesa(as) was vr 40 d. weg en prof haroen (as) mocht in zijn plaats khalief zijn en ze luisterden ni naar hem en maakten een gouden kalf: dus moesa (as) leefde nog en was eventjes weg en zie wat banoe israiel hebben gedaan. of gaan we zeggen dat wij beter zijn want in Qoraan zegt Allahswt dat Hij hen had uitverkoren. ook vrouwen van een profeet zijn ni altijd perfect: zie maar naar vrouw v prof lot (as) die Allah swt haar heeft gestenigd en vrouw v profeet Nuh (as) is ook bestraft geweest. maar toen ik sunni was, waren zogezegd alle vrouwen v profeet(s) heilig terwijl Allahswt in Qoraan (Q.33) zegt dat als een vrouw v profeet (s) goede daad verricht, zij een dubbele beloning krijgt en als zij een zedelijkheid begaat, zij een dubbele bestraffing krijgt. das bewijs dat vrouwen v profeet (sawas) ni perfect zijn behalve khadija want in sunnihadith is zij ook 1 vd beste vrouwen uitverkoren dr allah swt, de andere 3 zijn: maryam, aasiya en f.zahra (alaihinna salaam) en de beste v al die vrouwen is f.zahra (as), ook in sunniboekjes.

  Dit was ik jullie wel verplicht anders denken jullie dat het klopt wat pad der wijsheid zegt.

  salukes

  ps: vervloeken= tard min rahmatillaah= moge Allahswt geen erbarmen hebben met een onrechtplegers= niet uitschelden en Allah(swt) doet het zelf in Qoraan

 43. 43 Aun 3 maart 2007 om 5:29000000 pm

  diegenen die slecht zijn geweest, zijn gewoon geen voorbeeld voor ons, ni meer ni minder en da zijn leugens da wij die uitschelden of zo want wij hebben belangrijkere zaakjes te doen dan vervloeken of zo bijv.

  ik ga ni elke dag yazied vervloeken, maar hij is de moordenaar v alhussain, dus als ik over hem vertel bij gelegenheid, dan vervloek ik hem zoals Allahswt moordenaars in Qoraan vervloekt. doe ik iets verkeerd???? als jullie ja zeggen, dan beweren jullie dat Allah(swt) verkeerde zaken verteld in Qoraan.

  Dit is volledige uitleg van mij om jullie te laten zien da’k niks verkeerd doe door yazied te vervloeken en zelfs sunnigeleerden in moskeeën doen da, met eigen oren gehoord, enkel wahaabis doen da ni omdat yazied hun vriendje is

  salukes

 44. 44 fatima 4 maart 2007 om 10:13000000 am

  salaam,
  wat zijn eigenlijk de gelijkenissen?.

 45. 45 Aun 4 maart 2007 om 1:28000000 pm

  fatima

  90% is gelijk. da heeft yusuf alqardawi, een salafi, zelf gezegd.

  fatima, in unif al azhar geven ze 5 wetsscholen, ook sjiaschool, jafari en egypte is een sunnitisch land en al azhar is heel bekend. ‘k weet da v iemand die daar heeft gestudeerd. vanaf 1953 (???) of vroeger is in al azhar sjiawetsschool jafari erkend als islamitische wetsschool

  salukes

  ps: zal nog later reageren, maar op pad der wijsheid, copycat othmaan alkhaamis reageer ik niet want whalve waarheden vermengd met leugens en dingen verborgen houden, daar hou ik ni van

 46. 46 Aun 4 maart 2007 om 1:36000000 pm

  fatima

  toen ik nog sunni was heb ik op een gegeven moment ontdekt da sunnigeleerden vele dingetjes voor ons verborgen houden omdat als die dingetjes boven water komen, ge verder gaat zoeken en dan komt de waarheid tot het licht

  ‘k heb ontdekt da wahaabis gewoonweg liegen, dingen verdraaien en dingetjes verborgen houden (doen sunnis ook) om haat te zaaien tss sunnis en sjia. het eerst da elk wahaabistudentje leert bij lessen v wahaabis is da sjia ongelovigen zijn en da de stichter een jood is genaamd saba’ terwijl die ni bestaat, ofwel bestaat heeft en andere functie had. ge moet eens peshawar nights oproepen via google, daar staat da in.

  elke sunni die wahaabi wordt en da zijn er toch wa (ni veel alhamdulillaah) en elke bekeerling krijgt v wahaabis de les over sjia en de leugens da wij een ander qoraan hebben en da wij sahaaba uitschelden wa een grote leugen is!!!!!!!

  Allahswt is mijn getuige, maar ik lieg nooit en zal ook nooit liegen. ga op http://www.ahlalbait.nl forum en echt waar, die beantwoorden al jouw vraagjes. ik doe mijn best, maar zij kunnen je beter helpen want die broeders/zusters weten veel maasjaaAllah

  salukes

  ps: kom nog terug over gelijkenissen

 47. 47 Aun 4 maart 2007 om 1:52000000 pm

  zuster fatima

  die splitsingen binnen islam, al die groepen heeft Allahswt ni gewild, maar Hijswt wist dat da ging gebeuren en daarom dat die hadith bestaat over 73 groeperingen.

  het lag aan de moslims zelf die oorzaak zijn v splitsing: ‘omar heeft iets belangrijks tggehouden: toen onze profeetsawas op z/sterfbed lag, vroeg ie iets om op te schrijven en iets om ermee te schrijven: hij wou iets achterlaten vr de umma om één te blijven, maar ‘omar begon te roepen (en in qoraan sta geschreven da we onze profeetsawas moeten gehoorzamen en ni mogen roepen) da onze profeetsawas aan het ijlen was, hasjaa!!!, en dat de qoraan volstaat. da heb ik vershcillende keren in boeken over leven van profeet gelezen, sunniboekjes.

  als ik iets vertel over aicha of ‘omar dan staat da in sunniboekjes en is da ni mijn mening. als in sunnihadith geschreven staat da aicha slechte eigenschappen had zoals jaloers zijn met voorbeeldjes, daar kan ik niets aan doen.

  daarom zijn da voor ons geen voorbeelden, wij nemen goede voorbeelden en ni voorbeelden die iets veranderd hebben: ‘omar heeft van alles veranderd aan islam da ni mocht, dus nemen wij hem ni als voorbveeld

  maar nooit schelden we die uit: da zeggen wahaabis gewoon om verdeeldheid te zaaien tss sunni en sjia

  gelijkenissen komt nog, maar ook werken

  salukes

 48. 48 fatima 4 maart 2007 om 2:08000000 pm

  salaam.

  dat allah(swt) geen maten enzo heeft daar geef ik je gelijk.
  maar ik denk ook dat allah(swt) wel het slegte heeft
  geschapen in die zin .
  kijk HIJ heeft tog iblies geschapen en iblies heeft zich tegen ALLAH(swt) gekeerd .
  hij is slegt en hij leid vele van ons moslims van het goede pad.
  maar zie iblies zelf werd geschapen door ALLAH(swt).
  je moet da vergelijken met een kind en jij bent zijn vader.
  jij zget hem wat mag en wat niet mag je maakt hem alles duidelijk.
  en het kind is onschuldig.
  maar het gaat met verkeerd kindjes om en ziet en hoort slegte dingen.
  vanwaar jij had gezegd dat slegt was en dus niet mogt.
  maar u kind word zo hard aangetrokken door die mysterieuze plaatsen en mensen( want het is zo dat wnnr een kind iets niet mag dat die er dubbel geinteresseerd inraakt)
  en u kind is weg van het goede pad.
  u kind groeit op en word een man
  en du smeer kracht endoet slegt dingen.
  als mensen die man gaan zien gaan ze naar u komen en zeggen kijk wat je hebt gedaan.
  jouw antwoord gaat zijn “nee, ik heb hem het pad laten zien.
  het was voor hem duidelijk en hij heeft voor dit gekozen. dan moet hij daar zelf verantwoordelijkheid voornemen”

  zo is dat ook in het egt .
  je praat altijd over wahabis wat zijn da eigenlijk een soort geleerde ofwat?

  salaam

 49. 49 fatima 4 maart 2007 om 2:14000000 pm

  salaam,
  wolaah das eerst keer dat ik hoor ale lees dat omar de islam heeft veranderd wist ik niet maar ga het niet zo snel geloven.
  kga da is aan imaam vragen

  salaam

 50. 50 Aun 4 maart 2007 om 3:22000000 pm

  fatima

  ik zeg da hij dingen in islam heeft veranderd en ni alles en kan daar bewijskes v geven in sunniboeken:

  – in adhaan heeft hij ‘hayaa ‘alaa chayri’l ‘amal’ (kom tot het beste werk/daad) weg laten doen omda hij jihaad belangrijker vond da bidden, maar Allahswt gaat ons eerst over ons gebed ondervragen
  – tarawieh met gebedsleider bestond ni toen profeetsawas leefde, maar ‘omar heeft da uitgevonden en gezegd dat het een goede bid’a is- ook bewijskes in sunnihadith
  – mut’ahuwelijk heeft ook ‘omar verboden want bestond toen profeetsawas leefde, abu bakr en een tijdje toen ‘omar kalief was en toen heeft ie gezegd dat het verboden is terwijl Allahswt da toelaat in qoraan. ‘omar heeft zelf mut’a gedaan en dan maakt hij da verboden????? die sunnihadith heb ik zelf gelezen wallaah

  als ge aan imaam ga vragen of ‘omar dingen heeft veranderd, gaat hij neen zeggen. ge moet hem duidelijke dingen vragen.

  ga proberen die hadith terug te vinden

  tot strakskes

  salukes

 51. 51 Aun 4 maart 2007 om 3:30000000 pm

  Book 008, Number 3250:
  Abu Nadra reported: While I was in the company of Jabir b. Abdullah, a person came to him and said that Ibn ‘Abbas and Ibn Zubair differed on the two types of Mut’as (Tamattu’ of Hajj 1846 and Tamattu’ with women), whereupon Jabir said: We used to do these two during the lifetime of Allah’s Messenger (may peace be upon him). Umar then forbade us to do them, and so we did not revert to them.

  bijvoorbeeld hadith over mut’a da ‘omar da heeft verboden gemaakt, maar natuurlijk bestaat er andere hadith waar zogezegd ‘ali gezegd heeft da profeetsawas da verboden heeft gemaakt. maar wij doen alles wat ‘ali (as) zegt, dus als mut’a haraam was, zouden onze geleerden da zeggen. maar sjia doen mut’a bijna nooit want allerbelangrijkste huwelijk is huwelijk voor altijd en ni tijdelijk.

  v tarawih bestaat ook hadith

  salukes

 52. 52 Aun 4 maart 2007 om 3:39000000 pm

  ze gaan jou fatima natuurlijk vertellen dat de hadith over ‘omar verkeerd is en die van ‘ali da profeetsawas da verboden heeft gemaakt juist is.

  denk 3x na en gebruik je hersenen, sinds wanneer mocht onze profeet sawas een woord v Allahswt uit qoraan veranderen????? alle sunnis zeggen het was halaal, maw onze profeetsawas heeft het haraam gemaakt ipv Allahswt astaghfirullaah

  profeet sawas mocht uitleg geven en dingen die ni in qoraan staan ons vertellen, maar ni iets uit qoraan zelf veranderen. dus Allahswt is niet perfect beweren die geleerden astaghfirullaah want Hijswt zegt dat het halaal is en maakt het ni haraam in qoraan. waarom heeft Allah(swt) alcohol in verschillende stappen haraam gemaakt, maar voor mut’a moest profeet sawas da haraam maken, astaghfirullaah

  logica pure logica, sommige geleerden denken da mensen dom zijn, maar sommige mensen kunnen ze vr dom houden, maar ni alle mensen. dit bedoel ik ni op jou of mijn broeders en zusters:onwetendheid is iets anders

  salukes (k ben moe zenne, ga wa uitrusten!!!)

 53. 53 Aun 4 maart 2007 om 3:44000000 pm

  Book 008, Number 3248:
  Ibn Uraij reported: ‘Ati’ reported that jibir b. Abdullah came to perform ‘Umra, and we came to his abode, and the people asked him about different things, and then they made a mention of temporary marriage, whereupon he said: Yes, we had been benefiting ourselves by this temporary marriage during the lifetime of theHoly Prophet (may peace be upon him) and during the tinie of Abi! Bakr and ‘Umar.

  ——————————————————————————–
  Book 008, Number 3249:
  Jabir b. ‘Abdullah reported: We contracted temporary marriage giving a handful of (tales or flour as a dower during the lifetime of Allah’s Messenger (may peace be upon him) and durnig the time of Abu Bakr until ‘Umar forbade it in the case of ‘Amr b. Huraith.

  ——————————————————————————–
  Book 008, Number 3250:
  Abu Nadra reported: While I was in the company of Jabir b. Abdullah, a person came to him and said that Ibn ‘Abbas and Ibn Zubair differed on the two types of Mut’as (Tamattu’ of Hajj 1846 and Tamattu’ with women), whereupon Jabir said: We used to do these two during the lifetime of Allah’s Messenger (may peace be upon him). Umar then forbade us to do them, and so we did not revert to them.

  ——————————————————————————–
  Book 008, Number 3251:
  Iyas b. Salama reported on the authority of his father that Allah’s Messenger (may peace be upon him) gave sanction for contracting temporary marriage for three nights in the year of Autas 1847 and then forbade it.

 54. 54 Aun 4 maart 2007 om 3:45000000 pm

  hierboven v ‘omar verbod en ook v profeetsawas

 55. 55 Aun 4 maart 2007 om 3:49000000 pm

  wa i bedoel is da qoraan volledig is, maar profeetsawas moest meer uileg en details geven, specifioëren, maar ni dingen die halaal zijn haraam maken, soorrry da kan/konAllahswt zelf doen, heb ikgelijk???

  salukes safi ‘eyit khesni nertah
  thellaw fraskoem ya ghoeti wa ighwaani

 56. 56 fatima 4 maart 2007 om 4:21000000 pm

  dus als ik het goed begrijp zijn de sija tegen de soenna omdat zij zeggen dat omar dingen heeft veranderd en ali heeft alles zo gelaten zoals het was.
  maar dan , waarom maken jullie ali ZO groot das bijna een profeet op de manier hoe jullie hem behandelen.

  salaam

 57. 57 Aun 4 maart 2007 om 5:26000000 pm

  neen, wij zijn niet tg soenna, wij volgen na qoraan de soenna van onze profeet sawas en de imaams as.

  wij zijn niet tg de sunnieten want zij zijn onze broeders/zussters.

  ‘ali (as) heeft niets veranderd v Allahswt of onze profeet sawas. neen, astaghfirullaah, das ni waar zuster, ‘ali as is geen profeet, maar een imaam (as) en wij houden v hem, maar wij houden het meest v onze profeet (sawas) zoals sunnis. kan sunnihadith geven over ‘ali (as) waarin zijn positie bekend is: sunnis die da lezen zeggen da ‘ali (as) na onze profeet sawas de beste was, niemand gaat tgdeel zeggen.
  ge kunt ni zeggen over iemand da hij bijna een profeet is, ofwel is hij profeet of niet en ‘ali as is imaam. onze profeet sawas heeft gezegd (sunnihadith): ‘ali gij zijt voor mij zoals haroen (as) voor moesa (as) was, behalve da na mij geen profeet meer zal komen. das sunnihadith.

  ‘k heb er veel gelezen over imaam ‘ali (as) in sunnihadith, maar zou ze moeten opzoeken. ge kunt sahih buchari en muslim via google oproepen en zoeken zuster: das de link zuster: http://www.usc.edu/dept/MSA/fundamentals/hadithsunnah/ en dan kies je alle hadithboeken en tik ‘ali in

  salukes

 58. 58 fatima 4 maart 2007 om 7:30000000 pm

  jij bent een goeie das een engelse site ik kan engels maar zo goed ook weer niet ze

  salaam

 59. 59 Aun 4 maart 2007 om 10:17000000 pm

  zuster fatima, toevallig wil ik efkes op dit reageren: heel spijtig zuster, maar om te onderzoeken, moet ge ofwel grondig arabisch kunnen of minstens engels of frans want in het nederlands is alles op internet of bijna alles v wahaabis, echt waar!!! en zuster, wilde je ni kwetsen of zo, maar waar ik pest aan heb zijn leugenaars, das alles; een gelovige kan alles doen, maar ni liegen

  surf anders ‘ns op http://www.ahlalbait.nl want op hun forum vertalen ze veel uit sunniboeken: das wel een sjiasite moet ik zeggen, maar zij maken tijd vrij om dingen te vertalen;

  wil je ni teleurstellen, maar heb al lang iets beloofd aan een broeder om vr hem iets te doen waar ik veel tijd vr nodig heb en stel da altijd maar uit, dus kan echt ni opzoekingen doen en vertalen

  ‘ali (as) staat in qoraan: verzen over hem die in tafsir v sunnis geschreven staan en in sunnihadith. ‘ali (as) is belangrijk vr sunnis en elke sunnigeleerde die waarheid zegt gaat toegeven dat na profeet (s) hij de gelovigste, slimste en beste moslim is.

  ga m’n best doen om af en toe wat hier op internet te zetten: over ‘ali (as) wil je, maar ni direct want die broeder w8 al lang op mij en das hopen werk

  salukes

  ps: tot binnen enkele dagen zuster insjaAllah

 60. 60 fatima 4 maart 2007 om 11:17000000 pm

  is niks w8 wel

  salaam

 61. 61 fatima 5 maart 2007 om 8:18000000 pm

  wat vind jij van rouwzang ?
  da is haram wist je dat?

  salaam

 62. 62 moslima 5 maart 2007 om 10:27000000 pm

  ja inderdaad rouwzang is haram

  ma3a salaam

 63. 63 shia 6 maart 2007 om 10:11000000 pm

  Salaam

  Je moet altijd zeggen volgens welke wetschool het verboden is. Volgens de sijietsche wetschool is het toegestaan.

  ma3salaam

 64. 64 fatima 7 maart 2007 om 6:30000000 pm

  salaam,

  dat is dan weer 1 verschil tussen soenna en sija

  salaam

 65. 65 shia 7 maart 2007 om 10:12000000 pm

  salaam

  Ja een verschil tussen de soennieten en sijieten.

  ma3salaam

 66. 66 fatima 8 maart 2007 om 9:48000000 pm

  heb wat shia vriendjes gemaakt.
  die zij me dat in de groepering shia zelf nog onderverdeeld is.
  is dat waar want onze conversatie was in’t engels dus kan dat ik het verkeerd begrepen heb.

  salaam

 67. 67 Aun 8 maart 2007 om 11:43000000 pm

  ben komen loeren, ja da klopt, bij sunnis heb je onderverdelingen, maar bij shias ook.

  ik ben shia twaalvers (12 imams zoals in sunnihadith staat) ofwel mazhab jafari ofwel de ahlulbayt(as): allemaal hetzelfde.

  fatima, surf ‘ns op http://www.ahlalbait.nl, zij hebben een forum in het nl en daar kan je ook met shia communiceren. er is een turkse sunniet en die is vraagjes aan het stellen en krijgt altijd antwoord v ahlalbaitforum

  salukes

 68. 68 SJI'IET AHLULBAYT as 9 maart 2007 om 1:14000000 pm

  Tot binnenkort insjaAllah, in toekomst zal ik deze naam gebruiken: sji’iet ahlulbayt as want ik doe geen taqiyya en kom er eerlijk voor uit

  salukes

 69. 69 shia 9 maart 2007 om 5:58000000 pm

  beste fatima

  Je hebt stromingen bij de sijieten. Als je wilt dat ik u daarover informatie stuur mijn email is bij aan te vragen.

  ma3salaam

 70. 70 fatima 9 maart 2007 om 9:07000000 pm

  wat ik tot nu toe weet is dat :

  shia vinden dat er gaten in de soenna zitten en dat dit voor het meeste te wijten is aan omar.
  shia vinden blijkbaar rouwzang halal.
  onder sjieten zijn er nog onderverdelingen( de gene die zich zelf slaan en snijen enzo.)
  de shija zijn van mening dat de familie volgen van de profeet(v.z.m.h) beter is dan de metgezelen van de profeet (v.z.m.h.).

  op dat laatste kan ik niet goed komen wie was het meeste bij de profeet(vzmh)?
  de metgezllen toch.
  ali (as) was met de dochter getrouwd van de profeet(vzmh) dus die 2 zijn later pas samen gekome niet?

  salaam

 71. 71 fatima 10 maart 2007 om 12:49000000 am

  salaam,

  shia heeft me verteld dat die vond shia spiritualistisch is.
  kijk, mensen luisteren naar muziek omdat een mens (denk ik )
  snel word meegezogen met die dingen .
  zoals die gothics enzo.
  muziek is 1 van de instrumenten van de verleidingen van shaitaan( moge allahswt ons allen tegen hem beschermen).
  als ik kijk naar die shia die hun eigen slaan , die zingen zo’n melodie die …
  ken je dat , dat je precies gehypnotiseerd bent, als de muziek zo kei hard aan staat.
  heel je lichaam doet mee.
  zo is da ook , kdenk dat dat de reden is waarom ze geen pijn voelen wnnr ze hun eigen snijen en slaan.
  dus met die rouwzang is dat hetzelfde effect.
  stap niet ergens in omdat ze je hoofd effe optillen en laten zweven.
  kijk naar de feiten.

  salaam

 72. 72 SJI'IET AHLULBAYT as 11 maart 2007 om 1:45000000 am

  effe snel reageren fatima, ‘k moet reactie geven: das verkeerd vertaald: rouwzang want het is geen zang al lijkt het op zang, hoe ik het moet vertalen weet ik zelf ni. en men let op de woorden en de tekst, ge moet begrijpen wat ze zeggen anders heeft da ni veel zin; het is geen soefisme: shia geraken ni in trance en vallen ni flauw, ni da’k weet.

  ‘ali as is moslim geworden – hij heeft voorheen nooit afgodsbeelden- toen hij 8 of 10 j was. en nadien volgde hij de profeet sawas (bijna) overal mee: hij was als een kamelenkind dat zijn kamelenvader volgt. waarom denkt ge da sunnis na ‘ali zeggen karamAllahu wajhu omda zijn hoofd nooit een afgodsbeeld heeft aanbeden dr ervoor neer te knielen.
  ‘ali as gaf alles door aan zijn vrouw en toen zij alhassan en alhussayn as had, kwamen zij ook alles vertellen.

  Allahswtr heeft de ahlulbayt as gereinigd v rijs, dwz da zij totaal ni zondigen of fouten maken: da sta vanachter in vers 33 v sura 33 en da verhaaltje gaat over onze profeet sawas, zijn kleinzonen alhassan en alhussayn (as), ‘ali (as), faatima zahra (as) en zelfs jibriel (as). da verhaal noemt hadithul kisaa en zelfs sunnis kennen da verhaal, maar bijna geen enkele sunni verteld da nog.

  door da zij ni zondigen en geen fouten maken, moeten wij die volgen en da vindt ge ook in sunnihadith: koran & itra taahira volgen

  sunnis zeggen allemaal da ali as de beste is na profeet sawas, maar de mensen hebben abu bakr als kalif gekozen. maar in sunniboek kunt ge lezen da onze profeet sawas ali as in ghadir khum heeft gekozen vr leider na afscheidsbedevaart en iedereen heeft ali as gefeliciteerd vr zijnbenoeming, ook abu bakr en omar.

  fatima, voornaamste is da wij sunnis en shia broeders en zusters zijn en het is allemaal de schuld v de eersten da wij moslims verdeeld zijn in groepen.

  profeet sawas wou iets achterlaten -vindt ge in sunniboeken- zodat de umma één blijft, maar omar heeft hem tegengehouden en zei da koran volstaat. dus omar wist het beter dan profeet sawas?????? da vindt ge in boeken v sunnis over leven van profeet sawas.

  weet ge, fatima, kunt ge volgen of is het een harira???? wel omar heeft voor harira gezorgd, die had moeten doen wat onze profeet sawas vroeg toen ie bijna stierf want in de koran staat da ge profeet sawas altijd moet gehoorzamen!!!!

  salukes en ge laat me altijd terugkomen fatima 😉 😉

 73. 73 fatima 11 maart 2007 om 9:38000000 pm

  hahaha sorry maar wou dit effe zegge.
  die man die je zei die lezingen geeft over sjiesme.
  ik zie hem maar als ik om vertaling vraag zetten ze d2 op en zeggen ze dat ik dit wel zal verstaan( familiaal noemen ze dat dan).
  ik hoop dat je onthoud wat hij zegt.

  salaam

 74. 74 fatima 13 maart 2007 om 9:49000000 am

  salaam,

  ik snap ook de shahada niet.
  kvind een imam niet zo hoogstaand dat die in de shahada vermeld kan worden.
  hij (as) is tog niet meer dan een profeet.
  als je hem(as) in de shahada zet, moet je als je het goed wilt doen ook al de profeten in de shahada zette.
  want zij(vrede zij met hen) staan hoger dan hem(as)
  of niet?

 75. 75 Pad_Der_Wijsheid 14 maart 2007 om 8:43000000 pm

  PROPAGANDA EN RECLAMESPOT: http://www.duas.org , http://www.ahlalbait.nl , http://www.answering-ansar.org

  JIJ raad ons aan om op volgende site http://www.duas.org prachtige doe3as te beluisteren die nergens bij de soennieten te vinden zijn.

  DEZE keer geef ik je 100% gelijk! Het zijn inderdaad prachtige Dua’s die je nergens terug vindt bij de soennieten omdat die vol shirk (afgoderij) en leugens bevatten. Mijn vermoedens zijn idd uitgekomen na het beluisteren en het gelezen van een paar “duas’ Inchallah dat je nu wat wijzer wordt nadat je onwetend was…
  JIJ ZEGT: ik geef jullie raad om te surfen op http://www.ahlalbait.nl en ge gaat de waarheid over sjia ontdekken ipv leugens over sjia die hij verteld zoals da wij sahaaba uitschelden, hasjaa!!!!! en wie zijn de sahaaba???? iemand die ontrouw is na overlijden v profeet(sawas) is da een sahaaba????

  Een raad van Iblies zeker om te surfen naar ahliblies.nl ? Hoeveel sahabas zijn volgens de sjiitische overleveringen en sjiitische geleerden gelovig gebleven na de dood van de profeet vzmh? 3 of 7 of een getal daartussen??? Kan je ons één ketting geven van zij die de koran hebben overgeleverd, waarin geen ongelovig (volgens de sjiieten) zit??(Graag bronvermelding AUB) Als de metgezellen ongelovig werden na de dood van de profeet vzmh, wie gaat ons verzekeren of de koran al dan niet vervalst is?? Al zij die ons de koran hebben overgeleverd, buiten Ali, volgens de Sjiieten ongelovig zijn geworden na de door van de profeet vzmh en moeten beledigd en vervloekt worden. Moet ik jou misschien een aantal links geven waarop je jouw geleerden kunt beluisteren en bekijken die , met een hoge tonaliteit, de metgezellen van de profeet vzmh uitschelden en vervloeken???

  http://www.answering-ansar.org: camouflagewerkjes en taqiya-tactiek bedoel je?

  Pad_Der_Wijsheid

 76. 76 Pad_Der_Wijsheid 14 maart 2007 om 8:23000000 pm

  Salamo3alaykom iedereen,

  Inchallah plaats in hieronder een aantal van mijn reacties op de inbreng van onze broeder Aun, tengevolge van zijn uitspatingen over de metgezellen van de profeet vzmh, Moge Allah hem de weg wijzen..

 77. 77 Pad_Der_Wijsheid 14 maart 2007 om 8:23000000 pm

  ALGEMEEN:

  Beste Aun,

  Ik weet dat jullie het erg moeilijk hebben met Ottman Algamis omdat hij de shia-geleerden bij elke debat verslaat en doordat hij de wortels van de Sjiitische leer in beeld brengt voor de onwetenden onder jullie en onder de onzen. Dat kan ik begrijpen, maar tracht je best te doen om wat objectiever en overtuigender over te komen met jou inbreng ipv van herhaaldelijk te praten over wahabisme en Ottman Algamis. Op den duur wordt het te saai voor de lezer. Om jou een leidraad mede te geven stel ik voor, wanneer je telkens het woord wahabisme en Ottman Algamis wilt typen, dat je heel even mijn reactie betreffende deze twee termen te herlezen zodat je niet in herhaling valt. Zijn al die bronnen dat ik jou gegeven heb, van Ottman Algamis afkomstig? Het zijn bronnen van jullie basisboeken waarop de shjiitische leer is opgebouwd, die eeuwen geleden geschreven zijn en Ottman Algamis leeft nog, dus hij zou niet zoveel eeuwen oud zijn als jullie Almahdi elmontadar , of niet soms? Kom daarom terzake met jou bewijzen en specificeer het onderwerp dat je wil belichten. Wat ga je bereiken met het opsommen van enkele tientallen, van zowel betrouwbare als onbetrouwbare, overleveringen zonder het nut ervan te achterhalen.

  Idem voor de beschuldiging van “leugenaar”:ik wil niet in herhaling vallen, maar als ik toch zo leugenachtig bent dan is het voor jou toch gemakkelijk om mij te betrappen, waarop wacht je dan ??

  Kunt U AUB de meest bekendste geleerden van soennieten opsommen en de meest bekendste geleerden van de wahabisten opsommen, zodat de lezer het onderscheid goed kan maken? AUB! En tot welke groep behoren Imam Moslim en Imam Al Boechari volgens u?

  Waarom geeft je geen (+/-) commentaar over jullie geleerden en boeken die ik jou heb medegedeeld, of zijn het simpelweg allemaal verzonnen bronnen ?

  Voor al die fabeltjes dat je vertelt over de dood van Alhoesayn (Radiya Allaho 3anh) en zijn hoofd enz verwijs ik naar mijn eerdere reacties; zowel onder deze rubriek als die van soennieten versus sjiieten (ik val niet graag in herhaling!) Of misschien door jou grondige zoekwerk ben je het vergeten dat er in het verhaal zich een Yazied ibn Mo3awiya en een 3obaydllah ibn Zayd afspeelt!

  JIJ ZEGT: “Neen, ik ben sjia geworden zonder eerst boeken te lezen v sjia of nieuwe sjia zoals boek van Samaoui Tijani of Peshawar Nights…gij probeert mij belachelijk te maken, maar ben zelf dankzij Allah(swt) zonder boeken v sjia sjia geworden. dus niemand heeft mij gek gekregen godzijdank alhmdl”:
  Over dit hierboven heb ik echt geen commentaar, laat ik aan jou over (HEEL ORIGINEEL en STERKTE OVERTUIGING!: hoe kan iemand zich tot een godsdienst bekeren als hij niets van hun geloof afweet?? JIJ beweert dat je niet veel uit Tijanies Fabeltjes hebt overgenomen, terwijl jouw belachelijke opmerkingen die je op de metgezellen van de profeet vzmh dropt, afkomstig zijn van Tijani’s fabeltjes , dus weet ik niet echt hoe ik je kan geloven ingeval dat ik zou veronderstellen dat je geen Taqiya-tactiek verricht!
  By the way, ook al ben je wie je bent en gelooft in wat je wil geloven, geef ik jou een broederlijke raad om niets zomaar van die persoon over te nemen. Hij is een zware dwalende die zelfs niet weet wat hij zegt. Iedereen heeft hem door dat hij een grote SJIITISCH PATHOLOGISCHE LEUGENAAR is. Hij beweert een kenner te zijn en in zijn boek (vb) “Thomma htadayt” p. 15; beweert hij dat hij als Imam fungeerde in Tunesië, dat hij de helft van de Koran op jonge leeftijd uit het hoofd kende, dat er veel mensen hem vragen kwamen stellen enz. Maar wanneer je naar sommige van zijn cassetten luistert, dan hoor je hoe erg deze armzalige mens is, die de koranverzen niet alleen verkeert, leest maar zelfs scheef leest (als ik het zo mag uitdrukken). Men vroeg aan Mohommed Ashadili en nog andere bekende figuren in Tunisie of zij deze persoon kenden en antwoordden met: wij kennen deze persoon niet en hij behoort niet (onbekend) tot zij (mensen met kennis, geleerden) die gekend zijn. Het ergste van de aanpak van deze armzalige, naast zijn manipulatietruckjes mbt onwetende sjiieten, is zijn verwijzing naar bepaalde betrouwbare bronnen zoals bv Al Boechari en Moeslim als referentie, terwijl die overleveringen nergens in die bronnen terug te vinden zijn.
  In het kort: als jij beweert dat jij geen leugenaar bent, dan is het jou plicht om afstaand te doen van de PATHOLOGISCHE LEUGENAARS die met “achterlijke”, soms onbestaande alsook “belachelijke” retrospectie afkomen, betreffende de meeste liefdevolle metgezellen van de profeet vzmh!

  Pad_Der_Wijsheid

 78. 78 Pad_Der_Wijsheid 14 maart 2007 om 8:25000000 pm

  WAAROP IS JULLIE GELOOF GEBASEERD ALS JULLIE GEEN SAHIEH HEBBEN?

  WAT ZIJN JOUW REACTIES OP DE MEDEGEDEELDE BRONNEN VAN JULLIE BASISBOEKEN EN GELEERDEN, inzake zuiverheid van de koran, moeders der gelovigen en de metgezellen van de profeet vzmh?

  Na onze hevige discussie heb ik jou al heel veel geloofsovertuigingen (zowel onder deze rubriek als onder die ander rubriek) van de sjiieten meegegeven met bronnen, misschien dat je nu ons kunt vertellen wat je van die uitspraken van die gewaardeerde en geapprecieerde shia–geleerden en hun basisboeken vindt? Graag een objectieve beoordeling aub!

  Als jullie geen sahieh hebben (en dat weet ik ook wel en ben er 100% zeker van) waarop steunt dan jullie geloof? Wij geloven dat bijvoorbeeld sahieh albuchari de betrouwbaarste boek is na de koran idem op tweede plaats voor moslim en jullie (= shiageleerden) geloven zelfs niet in albouchari of moslim. Waarop is jullie geloof dan gebaseerd, als jullie geen sahieh hebben? Of is jullie geloof bijvoorbeeld gebaseerd op de overleveringen van (Jabir Ibn Yazîd) Al Jo3fiy, die 70 000 hadiths overleverde van Al BaKir radiya Allaho 3anh, (5de Imam voor de Twalevers) en 140. 000 hadiths van anderen, terwijl Ja3far Assadiq ( zoon van Al Bakir en 6de Imam) zegt (over deze Al Jo3fiy): Wallah, ik heb hem maar één keer bij mijn vader zien binnengaan en hij is bij mij nooit binnen gekomen!

  JIJ ZEGT: “Ook bij sunnihadith vindt ge veel rommel en onzin, nog erger, Allah(swt) en zijn profeet (s) worden belachelijk gemaakt, die heb ik zelf gelezen, maar wil geen verdeeldheid, dus bespreek da ni, omda da ni mijn bedoeling is.”

  IK ZEG: Hetgeen dat je uitspat over de metgezellen van de profeet vzmh en over Omar (Alfaroq), Abu Bakr (Assidîk), Ottman (Thoe noerayn) en Aicha (oem almo’-minien), leidt dat niet naar verdeeldheid? Heb je ooit een “soenniet” Ali (Karama Allaho wajhah) of Alhassan of Alhosayn of eenders wie van de metgezellen van de profeet zien uitschelden of vervloeken? Kan je ons een aantal referenties geven waarin de profeet vzmh en Allah swt belachelijk worden gemaakt? En kunt u af en toe is proberen om op wat vragen te antwoorden aub? anders wordt je in verdenking gesteld!

  Pad_Der_Wijsheid

 79. 79 Pad_Der_Wijsheid 14 maart 2007 om 8:27000000 pm

  JIJ en TAQIYA:

  Als je geen Taqiya verricht dan kan je geen sjiiet zijn. Het is ofwel te nemen ofwel te laten. In mijn uitgebreide reactie heb ik vermeld wat de waarde van Taqiya is voor de sjiieten en het is niet slecht om daaraan wat uitspraken van hun Imam Khomayni (en vraag aan de shiageleerden wat khomayni voor hen betekent!) toe te voegen:
  als commentaar op de overlevering van het verraad van Al3alqami en Nassîerdin Attosie ( toen zij de plannen regelden voor de mongolen om Irak te veroveren en vervolgens soennieten uit te moorden, waarbij duizenden moslims omkwamen, en naar sommige schattingen bijna 2 miljoen, hierover zal ik wat meer vertellen bij mijn reactie op “Eerlijkheid”) zegt hij: (als commentaar op deze gebeurtenis):
  ”hieruit kunnen we afleiden dat het toegestaan is om Al iftira en leugens te verrichten met hen” (met hen bedoelt hij wij, dus ahl asoenna wa aljama3a = soennieten)
  (Almaqasîb Al Moharrama, 1/251) En hij zegt ook :
  “en het laten van Taqiya (dus niet verrichten van taqiya) behoort tot almôbîqaat (zware niet toegelaten zaken) die de persoon in kwestie in het diepste punt (QA3Ri jahannam) van het vuur (de hel) werpt, en het (= het niet verrischten van Taqiya) staat gelijk aan het ontkennen van de profeetschap en ongeloof in Allah , de Gewildige.”! (Al Maqâsîb Al Moharrama” 2/162)
  Graag ook jou reactie hierop

  Pad_Der_Wijsheid

 80. 80 Pad_Der_Wijsheid 14 maart 2007 om 8:29000000 pm

  “TOONT UW BEWIJS, AJS GIJ WAARACHTIG ZIJT”

  ZIJ ZEGT:“de hadith v 12kalifs heb ik gecheckt toen ik nog sunni was met geleerden en die is 100pct betrouwbaar, maar missch vinden wahaabis dat het nu mawdu’ is?????”

  IK ZEG: Heb je mijn reactie wel gelezen??? Zei ik niet dat die Hadith sahieh is en heb ik jou niet gevraagd om me de naam of de namen te noemen van de geleerden aan wie je de vraag hebt gesteld en jou geen antwoord konden geven? ik HEB JE UITGEDAAGD OM DIT AAN TE KAARTEN, Waarom heb je mijn uitdaging niet aangenomen en zelfs niet op gereageerd??? Graag deze keer niet te vergeten om een antwoord hierop te geven aub?

  JIJ ZEGT: “onze profeet(s) heeft tg ali gezegd dat hij niet mocht opkomen tenzij hij 40 man achter hem zou hebben: ali (as) heeft zelfs geen 40 man kunnen optrommelen die vr hem partij trokken!!!!”

  IK ZEG: “Toont uw bewijs, aJs gij waarachtig zijt”.
  (heb je dit ook via google in albuchari gevonden misschien?, Waarom hebben ze zich niet voor hem opgetrokken? Was hij zo’n slechte man (hashaah) of waren al die metgezellen ongelovig geworden en hebben hem in de steek gelaten?) Geeft de hadith plus bron + betrouwbaarheid ervan AUB

  JIJ ZEGT: In hadith kreeg ali (as) kans om 3de kalief te zijn op voorwaarde dat ie soenna v profeet (s) en sunna v shayghain zou volgen en hiu heeft geweigerd om sunna v shayghain te volgen.

  IK ZEG: “Toont uw bewijs, aJs gij waarachtig zijt”
  (Idem als bij vorige reactie en weigerde hij de soenna van Ashayghain omdat zij ongelovig waren of wat was er juist mis met hun? En waarom weigerde hij het dan niet na de 3de Kalief of heeft hij toen zijn eigen soenna in leven geroepen dat niet bij die voorgaande kaliefen paste?) Geeft de hadith plus bron + betrouwbaarheid ervan AUB

  ZIJ ZEGT: broeder heb verschillende zaken v Pad der Wijsheid met argumenten en bewijzen verworpen en ga ni discussiëren met een leugenaar die othmaan khaamis kopieert, das ni origineel.”

  IK ZEG: “Toont uw bewijs, aJs gij waarachtig zijt” (tot hiertoe, als ik goed heb gelezen heb je nog geen enkel bewering van mijn kantuit weerlegt of verworpen met bewijzen of argumenten en de toeschouwers zullen hierover zelf wel beoordelen. Over Ottman Algamies: zie eerder

  JIJ ZEGT: ook bijv. profeet sawas is stad van kennis en ‘ali is haar deur. sunnis zeggen dat da klopt, wahaabis zeggen dat da gefabriceerd is.

  IK ZEG: “Toont uw bewijs, aJs gij waarachtig zijt” (link dit met mijn vraag op bekendste geleerden van soennieten en bekendste geleerden van wahabis, aub?) Geeft bron + betrouwbaarheid ervan bij de soennieten AUB?

  JIJ ZEGT: wahaabis draaien rond de pot omda ze yazied als sahaabi beschouwen

  IK ZEG: Heb je mijn reactie wel gelezen zoals beloofd? Heb ik niet duidelijk vermeld dat hij niet tot de sahaba behoort?

  JIJ ZEG: hoeveel vragen heb ik ni aan pad der wijsheid gesteld en geen antwoorden daarop

  IK ZEG: Moge Allah swt en de lezers getuigen of je al dan niet gelogen hebt!

  JIJ ZEGT: maar pad der wijsheid begint over taqiyya om iedereen te misleiden, ik ken die trucjes v wahaabis al.

  IK ZEG: Allah swt is de Alwetende over mijn intentie en moge Allah me bestraffen als ik met mijn inbreng iemand van het rechte Pad wil misleiden!

  JIJ ZEGT: en ook aan jullie wil vertellen dat wij sjia moslims zijn omda wahaabis over ons liegen, zij maken misbruik v taqiyya, maar sjia mogen ni liegen zoals sunnis

  IK ZEG: over wahabis en taqiya: zie eerder. Dat shia arawafid niet liegen: het is te nemen of te laten, meer zie mijn eerder commentaar. Dat ahl assoena over de sjiieten liegen (ikke dus als ik het goed begrepen heb): “Toont uw bewijs, aJs gij waarachtig zijt”

  JIJ ZEGT: is het verstandig om een tekst te lezen van een leugenaar want hij liegt en heb bewijskes gegeven

  IK ZEG: Jouw bewijzen zijn de lucht ingegaan en ik heb voorlopig nog GEEN enkel bewijs tegengekomen van jou kant uit, behalve als je een eigenleefwereld op deze forum hebt, dat ik met mijn ogen niet waarnemen kan …

  JIJ ZEGT: als ‘ali beste geloof had na profeet, waarom was hij pas 4de kalief. geen 12kalifs, ook geen 4kalifs, geen hadith, enkel Qoraan en dan worden we allemaal Qoranbelijders.

  IK ZEG: “Toont uw bewijs, aJs gij waarachtig zijt” (En wat een prompel moet ik zeggen)

  Pad_Der_Wijsheid

 81. 81 Pad_Der_Wijsheid 14 maart 2007 om 8:32000000 pm

  FEILLOOSHEID en ONREINHEID: Twee ordinaire en onlosmakelijke synoniemen

  JIJ ZEGT: dat de imams wel ma3soemin zijn (Ayaat Alkisa)

  IK ZEG:
  En Blijft in jullie huizen (vrouwen van de profeet vzmh) en vertoon jullie versieringen niet zoals in de vroegere tijd van de onwetendheid werd gedaan. En onderhoudt de shalât en geeft de Zakât en gehoorzaamt Allah en Zijn boodschapper. Voorwaar, Allah wenst slechts de ONREINHEID van jullie weg te nemen, O Lieden van het huis (Ahloel Bait) en jullie zo rein mogelijk te maken.(33:33)

  Onreinheid (Arridjs) wegnemen = aan Al3isma (feilloosheid) ??? Een duidelijke interpretatie als die van de KOE en ONTROUW!? Kaart dit aan als je jouw bewering wil bevestigen!

  En als we zouden veronderstellen (doen alsof) dat Ahloel Bayt Ma3soemien zijn, waar blijven dan de vrouwen van de profeet vzmh, de nakomelingen van Hassan en de nakomelingen van Al Hoesayn, buiten de Imams die de Twelevers als Imams beschouwen (radiya Allaho 3anhoem Ajma3ien)? Waar gaan we dan, bijvoorbeeld, Ja3far DE LEUGENAAR (Al Qaddâb; onder de Twalevers staat hij bekent onder deze naam, maar zijn echte naam is Ja3far ibn Ali ibn Mohammad ibnAli Ibn Moesa) plaatsen? Is hij ook geen afstammeling van Ahl Bait?

  Voor de onwetenden: deze Ja3far “Al Qaddâb” ( de leugenaar) is de broer van de 11de Imam van de Twalevers (Hassan Al 3askari). Natuurlijk is het interessant om te weten waarom hij zo genoemd wordt door de sjiieten:

  Hassan Al 3askari, de 11de Imam (zijn broer dus) stierf zonder een zoon te hebben achtergelaten. Dit was voor de sjiieten een genocide omdat zij een geloof in leven hadden geroepen waarbij ze ervan uitgaan dat de opvolger moet afstammen van de “geselecteerde” Imams. Ja3far werd DE LEUGENAAR genoemd omdat hij zei:
  “mijn broer (Hassan Al 3askari, de 11de Imam) stierf en liet geen zoon achter”.

  Terwijl de SJIITISCH PATHOLOGISCHE LEUGENAARS van zijn tijd een trucje hadden bedacht om tegen de onwetenden te zeggen dat hij wel een zoon heeft achter gelaten en dat hij in een latere periode zal verschijnen (om het geloof in deze stroming in leven te houden). Een groot deel van de sjiieten in dien tijd hebben deze fantasie verworpen, maar er waren anderen die in dit verhaaltje wel bleven geloven tot de dag van vandaag. Later heeft men andere overleveringen verzonnen over deze ONBESTAANDE Imam en hebben de periode van zijn verborgenheid uitgereikt tot een onbepaalde duur. Wel zal hij bij zijn terugkeer, jammer genoeg, eerst Abu Baker en Omar uit hun graf halen, aan de boom kruisen en verbranden met aanwezigheid van miljoenen mensen en daarna de Arabieren beginnen slachten Volgens de Sjiieten is de zoon van Hassan Al 3askari, de 12de Imam, dus nog in deze wereld aan het rond lopen , maar zal pas verschijnen wanneer de tijd aanbreekt…(Natuurlijk is dit niet enkel een addertje maar ook een leugentje onder het gras!)

  Opm: bijna telkens als één van hun Imams sterft, komen er splitsingen tussen de sjiieten over wie de volgende Imam wordt, terwijl zij beweren dat het Imam worden bepalend is door de voorganger waarbij op hun beurt een goddelijke interactie aanwezig is om de leiding door te zetten .

  JIJ ZEGT: ok, mensen, jullie zijn sunnis en geloven dat alMahdi (as) komt en da wij die moeten volgen???? ok???? als ge ok zegt, weet ge dat da geen profeet is en zeg me nu echt, gaat Allahswt ons zeggen da we iemand moeten volgen die fouten maakt???? neen, dus is hij ma’soem, onfeilbaar.

  IK ZEG: na het lezen van dit, heb ik echt een diepe glimlach ingehouden! Een ONWEERLEGBARE ARGUMENT moet ik zeggen. Je zou je moeten schamen om over Almahdi te praten. Als je wil stel ik een lange lijst op met jullie basisboeken waarbij ik aanstip wat de Almahdi van de sjiieten is. De Almahdi waarin wij geloven zal komen om de bedervers uit de weg te halen en de rechtvaardigheid tot stand te brengen, maar de Alhamdi waarin de sjiieten geloven is een persoon die met een ander boek zal komen dan de heilige koran (waarschijnlijk de bijbel of Tora, wie weet) en zal eerst Abu Bakr en Omar uit hun graf halen om hen te bestraffen voor wat ze allemaal gedaan hebben voor Ali en zijn aanhangers en vervolgens zal hij de ARABIEREN SLACHTEN. En zij die deze persoon met Masih Addadjah vergelijken ipv Almahbi hebben het niet ver weg geraden, omdat die overleveringen in bepaalde mate AlMasih ipv Al Mahdi beschrijvingen die niet ver liggen van een objectieve benadering! Als zo’n iemand tot de nakomelingen van de profeet vzmh zou behoren en Ma3soom zou zijn, dan heb ik echt geen commentaar meer…

  Pad_Der_Wijsheid

 82. 82 Pad_Der_Wijsheid 14 maart 2007 om 8:35000000 pm

  Spotje van Aun mbt de metgezellen:

  JIJ ZEGT: hi hi hi ‘omar heeft zelf gezegd dat de Qoraan onvolledig is omdat de geit ervan gegeten heeft

  IK ZEGT: VREES Allah broeder en bespot niet met de metgezellen van jou profeet vzmh!

  Pad_Der_Wijsheid

 83. 83 Pad_Der_Wijsheid 14 maart 2007 om 8:37000000 pm

  INWIJZEN van BEWIJZEN

  JIJ ZEGT: ik heb dezelfde qoraan als sunnis

  IK ZEG: Jij bent wie je bent. En sjiieten zijn wie ze zijn. Een niet moslim kan ook een koran hebben, maar de manier hoe die wordt geïnterpreteerd en de wijze waarop men in deze Heilige koran gelooft is verschillend. Alle overleveringen die de sjiieten van hun Imams Alma3somien (in onze ogen gelogen over hun) overleveren BEVESTIGEN dat de koran vervalst werd na de dood van de profeet vzmh (het zijn er duizenden overleveringen die ze hebben). Maar het vreemde is dat de sjiieten GEEN ENKEL overlevering hebben van hun feilloze Imams (Alma3somien), waarin staat dat de koran niet vervalst is!!!!!!!!!!!!!! (zie ook mijn eerdere commentaar)

  JIJ ZEGT: ga enkele hadith geven om te bewijzen da’k ni lieg, maar onze wahaabi pad der wijsheid gaat ons vertellen dat da allemaal gefabriceerd is

  IK ZEG: ik ben niet degene die het zegt. Het zijn de geleerden die hun leven voor deze wetenschappen hebben opgeofferd die het bewijzen en argumenteren. Ik ben enkel een tussenpersoon die het overbrengt aan de lezers die jammer genoeg geen Arabisch kunnen lezen en begrijpen, anders was het meer dan genoeg om naar de bron te verwijzen en punt uit. Natuurlijk heb je Pad der wijsheid erbij vermeld omdat je weet dat ik je onwaarheden zal ontcijferen, dus vermeldt je het al op voorhand in de hoop dat de lezer misleid kan worden, maar de waarheid zal toenemen en de verderfzaaiers zullen ontketend en ontmaskerd worden inchallaho Ta3ala.

  Pad_Der_Wijsheid

 84. 84 Pad_Der_Wijsheid 14 maart 2007 om 8:41000000 pm

  ALI MAAKTE FATIMA BOOS en NIET Alleen Abu Bakr (indien bekeken vanuit sjiitisch perspectief!)

  JIJ ZEGT: volume 5, boek 57, nr 61: overgeleverd door alMiswar bin Makhrama:
  Allah’s boodschapper heeft gezegd:”Fatima is een deel v mij en wie haar boos maakt, maakt mij boos”
  (zie ook volume 5, boek 57, nr 111)

  volume 4, boek 53, nr 325 overgeleverd door Aisja: …Fatima, de dochter v Allah’s boodschapper was boos en stopte te spreken met Abu Bakr, en zo is ze gebleven totdat ze stierf. Fatima leefde 6 m. na de dood v Allah’s boodschapper.

  IK ZEG:
  Soebhaan Allah!,WIE EEN KUIL GRAAFT VOOR EEN ANDER VALT ER ZELF IN. Zie hoe jullie verblind zijn geworden door jullie dwalende geleerden en door de haat die ze in jullie harten planten ten aanzien van de metgezellen van de profeet vzmh. Door hun misleidingen zoals gewoonlijk hebben zij jou ook erin geluisd zonder dat je het beseft. Waarom heb je de rest van de tweede hadith weg gelaten? Waarom heb je de andere haiths die een RECHTSTREEKSE verband hebben met de eerst genoemde hadith niet bij vermeld?? Wat was de reden toen de profeet vzmh zei: Fatima is een deel van mij en wie haar boos maakt, maakt mij boos”?

  Wil je met deze hadith bewijzen dat Abu Bakr verkeerd was door zijn aanpak en als gevolg dat Fatima boos werd op hem? Wie komt op de eerste plaats de profeet vzmh of Fatima (radiya Allaho 3anha)? Wie zijn bevelen moeten we eerst uitvoeren: die van de profeet vzmh of die van Fatima? Als Fatima (radiya Allaho 3anha) gelijk had, waar blijven haar twee zussen en de rest van de familie van de profeet? Waar blijft hun deel. En als Fatima recht had op dat aandeel waarom heeft Ali dat “erfernis” niet onder de rest van familie verdeeld toen hij Kalief werd? Abu Bakr heeft juist gehandeld en Fatima werd kort na de dood van de profeet vzmh ziek en als je weet dat zij (Fatima) na haar sterfte gewassen werd door de echtgenote (Asma bint 3omayr) van Abu Bakr zelf dan weet je genoeg.
  Hier onder heb je de volledige overlevering over de tweede hadith (daarna bespreek ik de eerste hadith!):
  “vol 4 boek 53 hadith nr 325 sahih bucharie

  Verteld door ‘ Aisha: (Moeder van de gelovigen ) na de dood van de boodschapper van Allah vzmh vroeg de dochter van de profeet van Allah vzmh aan Abu Bakr-Siddiq om haar, haar aandeel van erfenis te geven van wat boodschapper van Allah vzmh van Fai (d.w.z. erfenis die zonder het vechten wordt bereikt) die Allah hem had gegeven. Abu Bakr zei tegen haar, “de boodschapper van Allah vzmh zei: Ons bezit zal niet geërft worden, wat wij (d.w.z. profeten ) achterlaten is Sadaqa (om voor liefdadigheid worden gebruikt).” Fatima, de dochter van boodschaper van Allah vzmh was boos en sprak niet meer met hem , en dat houding bleef zij aanhouden tot zij stierf. Fatima bleef zes maanden leven na de dood van boodschapper van Allah.

  Zij vroeg om Abu Bakr voor haar aandeel van het bezit van boodshapper van Allah vzmh te vragen wat hij bij Khaibar, en Fadak, en zijn bezit in Medina (toegewijd voor liefdadigheid) verliet. Abu Bakr weigerde om haar te geven dat bezit en zei, “ik zal de gewoonte niet verlaten van wat de profeet altijd deed , omdat ik bang ben dat als ik iets van de profeets vzmh traditie verliet, dat ik verkeerd zou gaan. (Later) Umar gaf het profeets bezit (van Sadaqa) in Medina aan ‘ Ali en ‘ Abbas, maar hij hield de eigenschappen van Khaibar en Fadak in zijn bewaring in en gezegd, “Deze twee eigenschappen zijn Sadaqa die boodschapper van Allah om voor zijn uitgaven en dringende behoeften gebruikte . Nu moet hun beheer aan de heerser worden toevertrouwd”

  TERUG NAAR DE EERSTE OVERLEVERING: het is ALI die FATIMA BOOS MAAKTE!!!

  “Fatima is een deel van mij en wie haar boos maakt, maakt mij boos”

  NOGMAALS:” Soebhaan Allah!,Wie een kuil graaft voor een ander valt er zelf in. Zie hoe jullie verblind zijn geworden door jullie dwalende geleerden en door de haat die ze in jullie harten planten ten aanzien van de metgezellen van de profeet vzmh. Door hun misleidingen zoals gewoonlijk hebben zij jou ook erin geluisd zonder dat je het besefte.”

  Deze uitspraak (hadith) hierboven heeft de profeet vzmh gezegd nadat Fatima boos werd op Ali omdat zei gehoord heeft dat hij met de dochter van Abu Jahl wilde trouwen. Toen ging ze naar de profeet vzmh en vertelde hem wat ze hoorde … tot dat de profeet vzmh zei: Fatima is een deel van mij en wie haar boos maakt, maakt mij boos … het volledig verhaal vermeld ik hieronder:

  Book 031, Number 5999:
  Miswar b. Makhramali reported that he heard Allah’s Messenger (may peace be upon him) say, as he sat on the pulpit: The sons of Hisham b. Mughira have asked my permission to marry their daughter with ‘Ali b. Abi Talib (that refers to the daughter of Abu Jahl for whom ‘All had sent a proposal for marriage). But I would not allow them, I would not allow them, I would not allow them (and the only alternative possible is) that ‘Ali should divorce my daughter (and then marry their daughter), for my daughter is part of me. He who disturbs her in fact disturbs me and he who offends her offends me.

  Book 031, Number 6002:
  ‘Ali b. Husain reported that Miswar b. Makhramah informed him that ‘Ali b. Abi Talib sent the proposal of marriage to the daughter of Abu Jahl as he had Fatima, the daughter of Allah’s Messenger (may peace be upon him), (as his wife). When Fatima heard about it, she came to Allah’s Apostle (may peace be upon him) and said: The people say that you never feel angry on account of your daughters and now ‘Ali is going to marry the daughter of Abu Jahl. Makhramah said: Thereupon Allah’s Messenger (may peace be upon him) rose up and I heard him reciting Tashahhud and say: Now to the point. I gave a daughter of mine (Zainab) to Abu’l-‘As b. Rabi, and he spoke to me and spoke the truth. Verily Fatima, the daughter of Muhammad, is a part of me and I do not approve that she may be put to any trial and by Allah, the daughter of Allah’s Messenger cannot be combined with the daughter of God’s enemy (as the co-wives) of one person. Thereupon ‘Ali gave up (the idea of his intended) marriage. This hadith has been narrated on the authority of Zuhri with the same chain of transmitters.

  Volume 5, Book 57, Number 76: Narrated Al-Miswar bin Makhrama:
  ‘Ali demanded the hand of the daughter of Abu Jahl. Fatima heard of this and went to Allah’s Apostle saying, “Your people think that you do not become angry for the sake of your daughters as ‘Ali is now going to marry the daughter of Abu Jahl. “On that Allah’s Apostle got up and after his recitation of Tashah-hud. I heard him saying, “Then after! I married one of my daughters to Abu Al-‘As bin Al-Rabi’ (the husband of Zainab, the daughter of the Prophet ) before Islam and he proved truthful in whatever he said to me. No doubt, Fatima is a part of me, I hate to see her being troubled. By Allah, the daughter of Allah’s Apostle and the daughter of Allah’s Enemy cannot be the wives of one man.” So ‘Ali gave up that engagement.
  ‘Al-Miswar further said: I heard the Prophet talking and he mentioned a son-in-law of his belonging to the tribe of Bani ‘Abd-Shams. He highly praised him concerning that relationship and said (whenever) he spoke to me, he spoke the truth, and whenever he promised me, he fulfilled his promise.”

  “EN EEN GETUIGE VAN HAAR FAMILIE GETUIGDE” (12:26):
  “ALI HEEFT FATIMA BOOS GEMAAKT” (uit Sjiitische overleveringen); WAT ZEG JE HIEROVER?

  Ibn Babawayh Alqommi heeft overgeleverd van Ja3far Assadiq:
  iemand (shaqiyoen mina al ashkiya) kwam naar Fatima en zei : weet je dat Ali de hand van de dochter van Abi Jahl heeft gevraagd? Zei antwoordde: is het echt wat je zegt? Hij antwoordde drie keer: ja dat is echt. Toen voelde zij zich in haar eergevoel (Algîyra) aangetast en Fatima’s verdriet werd versterkt. Zij bleef heel de dag nadenken en toen het nacht werd nam zij hassan, el hosayn en Ommoekaltoen mee en ging naar haar vader (de profeet vzmh). Wanneer Ali thuis kwam, vond hij Fatima niet meer, zijn verdriet werd groter en wist niet wat de reden was ( van haar afwezigheid). Hij was verlegen om haar te gaan halen bij haar vader, ging naar de moskee en begon te bidden. Toen de profeet vzmh zag dat Fatima treurig werd gooide hij wat water op haar, deed zijn kleed aan en ging de moskee binnen en begon te bidden waarbij hij dua deed voor Fatima; dat Allah haar treurigheid en verdriet weg te nemen. Toen de profeet vzmh zag dat Fatima zich niet op haar gemak voelt en geen slaap kreeg zei hij tegen haar: sta op mijn dochter … Toen gingen zij samen met hassan, Hosayn en Oemkaltoen naar Ali, die aan het slapen was. De profeet vzmh legde zijn voet op Ali en zei: “sta op Aba Toraab! Hoeveel bewoners heb je bangemaakt !! Ga Abu Bakr van zijn huis, en Omar en Talha roepen”. Ali heeft hen bij de profeet geroepen en toen zei de profeet vzmh: O’ Ali:!! Wist je niet dat Fatima een deel is van mij en ik van haar, wie haar tevreden (arrida/berusting, aanvaarding, welbehagen) stelt, stelt mij teverden, en wie mij tevreden stelt, stelt Allah tevreden en wie haar tevreden stelt na mijn dood is zoals degene die haar tevreden stelt tijdens mijn leven en wie haar tevreden stelt in mijn leven, is zoals degene die haar tevreden stelt na mijn dood ( 3ilal Ashara’i3, Ibn Babawayh Alqommi, p. 185, 186 , dit werd ook in Jalâ Al3oyoen van Al Majlisi overgeleverd)

  FATIMA WERD OOK BOOS OP ALI TOEN ZE HEM MET ZIJN HOOFD IN DE KAMER VAN ZIJN JARIYA (DAT HIJ VAN ZIJN BROER KREEG) ZAG,:

  Overgeleverd door ALQOMMI EN ALMAJLISI van Abi Dar dat hij zei:
  ik en Ja3far ibn abi talib (broer van Ali) reisden naar Alhabasha, waar er een jariya voor Ja3far als geschenk werd gegeven van ongeveer 4 duizend dirham. Toen wij terug naar Madina kwamen, gaf Ja3far dat Aljariya aan Ali zodat zij heb kon bedienen. Op een dag kwam Fatima binnen en zag het hoofd van Ali in de kamer van dat meisje. Toen zei ze: O aba Alhassan (O’ vader van Hassan)!! Heb je het gedaan?? Hij zei: O dochter van Mohammed wallahi ik heb niets gedaan, wat wil je? Zij zei:mag ik naar het huis van mijn vader (de profeet vzmh) gaan?Hij zei: je mag gaan. Ze heeft haar Jilbaab aangedan en ging naar de profeet vzmh (3ilal Asharâ-i3 p. 163, Bihaar Al Anwaar 43/44

  FATIMA WORDT BOOS OP ALI OMDAT HIJ HAAR NIET HEEFT BIJGESTAAN EN GEHOLPEN MET HET EISEN VAN HAAR ERFENIS!

  ALQOMMI overlevert ook dat Fatima nadat abu bakr haar de Fadak niet wou geven boos terug naar huis ging en ziek werd EN zij werd boos op Ali, omdat hij haar niet heeft bijgestaan en haar geholpen (Haq Alyaqîn, Al majlisi, 203, 204, Al Amâli Attosie p. 295)

  WIE IS HIER DE EERSTE EN DE MEEST BESCHULDIGDE, als wij dit bekijken met Sjiitische ogen: Ali of Abu Bakr,??? Als Abu bakr haar boos heeft gemaakt, dan zeggen we: Ali draagt het grootste last,want hij heeft haar meerdere keren boos gemaakt (toen hij met dochter van Abu Jahl wilde trouwen, toen zij zijn hoofd in de kamer van zijn Jariya zag, toen hij haar niet wilde helpen en bijstaan toen zij haar aandeel ging vragen bij Abu Bakr) dan Abu baker en hij draagt de grootste last om haar niet te helpen toen zij haar erfgoed bij Abu Bakr ging vragen…!!

  Er zijn nog andere gebeurtenissen die plaats vonden tussen Fatima en Ali, waarbij Ali haar pijn heeft gedaan en op hem boos werd, die vermeld werden door Almajlisi, Attosi, Al arbali en nog anderen (= Sjiitische overleveringen uit hun basisboeken). Hoe zouden de “eerlijke” sjiieten hierover beoordelen??

  Wat de “eerlijke” sjiieten” als antwoord geven op Ali, is ons antwoord op Abu Bakr en Omar. Als zij antwoorden met: zij werd later tevreden gesteld door Ali nadat ze boos werd op hem en was (later) op hem tevreden , DAN zeggen wij: zij werd ook tevreden gesteld door Abu barak en Omar, nadat zij op hen boos werd,en zij was (later) over hen tevreden!!

  En Elhamdolillah: “EEN GETUIGE VAN HAAR FAMILIE GETUIGDE” (12:26)
  Zelfs in hun bronnen vinden wij dat Abu Bakr haar tevreden heeft gesteld nadat zij haar erfgoed bij hem ging vragen, maar dit hoor je niet vertellen door een sjiitische geleerde:

  Nadat zij boos werd (op Abu Bakr), ging Abu Bakr naar haar en bemiddelde via Omar en zij werd tevreden over hem: Sharh Nahj Albala3a, ibn abi Alhadîd, 1/57, Sharh Nahj Albala3a Ibn Maytham 5/507, Haq Alyaqîn 180  DIT ZIJN SJIIETISCHE BRONNEN!!) (een diepe en ontreurende vraag dat hierop volgt is: waarom worden deze overleveringen verzwegen door de sjiitische geleerden der onze tijden???)

  Pad_Der_Wijsheid

 85. 85 Pad_Der_Wijsheid 14 maart 2007 om 8:45000000 pm

  BELACHELIJK MAKEN VAN ALLAH SWT EN ZIJN PROFEET VZMH EN HET UITSCHELDEN VAN DE METGEZELLEN

  JIJ ZEGT …en toen ik sunni was heb ik ook brol gelezen in sahieh (!!!) muslim en buchaari waar Allahswt en profeet (swt) astaghirullaah belachelijk worden gemaakt

  IK ZEG: Vrees voor Allah broeder!!! Vrees voor Allah, je zult nog ondervraagd worden over al je uitspattingen en daden! Ik kan je hier een boek schrijven over hoe de sjiieten Allah, de profeet vzmh, zijn familie en de metgezellen niet alleen maar belachelijk maken maar zelfs vernederen en sommigen ongelovig verklaren en uitschelden. Wilt u ons AUB een paar vb geven uit Albuchari en Moslim? Gebruik maak jouw zoekfunctie waarmee je misschien de waarheid kunt vinden….

  JIJ ZEGT:neen zuster, ik heb nikske in de steek gelaten: ik ben gewoon van madhab maliki naar madhab ja’fari veranderd ni omwille v feiten, maar meer: logica.

  Ik ZEG: noem je deze zin en wat je daaronder typt als argument (zoals Allah en zijn EZEL!!!???, materiele, figuurlijke enz…en al wat je daar ONTERECHT op ahl assoena plakt) LOGICA? Ik noem dit MENTALE STOORNISSEN en LEUGENS-DIDACTIEK!

  JIJ ZEGT: ‘k heb slecht nieuws vr pad der wijsheid en goed nieuws vr mijn sunni-broeders & zusters: joepie, het is zover: sunnis en sjia hebben in baghdad samen gebeden vandaag, salatul djumu’a. insjaAllah, doen ze da nog in de toekomst.

  Het is idd heel goed nieuws broeder en ik ben ook heel blij dat de soennieten en de sjiieten samen hebben gebeden in Bagdad en ik HOOP dat hun zwaarden in de toekomst gerecht zullen worden op de Amerikanen en hun onderdanen (de verraders) EN niet op onschuldige burgers die op naam, zoals: Omar, Abu Bakr, Khaled of Aicha, worden geslacht! En ik HOOP dat de Sjiitische geleerden die deelname aan het gebed, het deze keer met hun harten gedaan hebben en niet in de naam van Attaqiya. Inchallah dat ze het goed bedoelen…
  Ik wacht nog altijd op jou antwoord of je de uitdaging wil aangaan over de 12 kaliefen en Gadir Kom???

  JIJ ZEGT: en wij schelden geen enkele sahaaba uit, maar wij vervloeken enkel diegenen die vervloekt zijn in de qoraan: moordenaars, onrechtvaardigen, enz.

  IK ZEG:
  Dit is dikke zever wat je hier allemaal vertelt en wie ben jij om te zeggen WIJ (alsof jij hun ware zich vertolkt .In tegendeel, je probeert hun ware zicht te verbergen, maar dat gaat jou niet lukken!!!) Wie moeten we geloven JIJ of JOUW geleerden? Wie zijn degenen die door de qoran vervloek zijn: moordenaars, onrechtvaardigers enz??? Zijn dat volgens de Sjiieten niet de metgezellen van de profeet vzmh??? Wordt jullie niet vertelt dat Omar (radiya Allaho 3anh) de baby van Fatima ( radiya allaho 3anha) heeft vermoord (TERWIJL HIJ LATER MET HAAR DOCHTER OEMMO KALTOEM TROUWDE!!!) en dat Omar en Abu Bakr , Ali als een schaap uit zijn huis trokken om eed af te leggen voor de opvolger van de Profeet vzmh?? Behoort Omar dan niet tot moordenaars. Vertellen jullie geleerden niet dat Abu Bakr (radiya allaho 3anh) het erfgoed van Fatima heeft afgenomen na de dood van de profeet vzmh? Is hij dan geen onrechtvaardige??? Zijn deze twee geen onrechtplegers die vervloekt moeten worden?? En noem maar op…. Is dit de LOGICA waarover je praat??? Of zijn dit MENTALE STOORNISSEN EN LEUGENSDIDACTIEKEN??

  Wie heeft jou vertelt dat banoe isra’iel beter zijn dan de oemma van de profeet vzmh? Waar blijft: “Jullie zijn de beste gemeenschap die voor de mensen is voortgebracht” (3:110) En van welke slimme of domme geleerde heb je gehoord dat de uitverkoren van banoe israil de betekenis heeft dat jij aanhaalde? Na deze discussies is het mij duidelijk geworden dat je heel goed arabisch begrijpt en zeker wanneer je nog interpretaties van bepaalde verzen probeert te geven… Moge Allah je naar het juiste Pad leiden inchallah…

  Pad_Der_Wijsheid

 86. 86 Pad_Der_Wijsheid 14 maart 2007 om 8:46000000 pm

  AUN: ALLE VROUWEN VAN DE PROFETEN ZIJN (VOLGENS DE SOENNIETEN) HEILIG.

  JIJ ZEGT: ook vrouwen van een profeet zijn ni altijd perfect: zie maar naar vrouw v prof lot (as) die Allah swt haar heeft gestenigd en vrouw v profeet Nuh (as) is ook bestraft geweest. maar toen ik sunni was, waren zogezegd alle vrouwen v profeet(s) heilig

  IK ZEG:
  als jij zegt dat je dit zelf heb achterhaalt dan ben je een echte leugenaar en als je dit gelezen of gehoord heb van jullie “betrouwbare” geleerden dan is hij op zijn beurt een echte leugenaar!! Zijn onze geleerden zo lomp om te zeggen dat de vrouwen van de profeten vzmh heilig zijn? En hebben ze eeuwen moeten wachten totdat MENEEER AUN hen komt vertellen dat ze verkeerd waren omdat de koran het tegengestelde zegt. Wat ben je een kind als je dit echt meent!…

  En om de verrassingen van jouw nieuw geloof niet te verwaarlozen, deel ik mede mee dat jammer genoeg jullie “geapprecieerde en vertrouwelijke” shiageleerden de door jou aangehaalde vers met het volgende interpreteren:

  Vers: Allah heeft degenen die niet geloven de vrouw van Nôeh en de vrouw van Lôeth als een voorbeeld gegeven. Zij waren onder de hoede van twee rechtschappenen van onder Onze dienaren, maar zij VERRAADDEN* hen, toen baatten zij (Nôeh en Lôeth) hun in niets tegen Allah. En er werd tot hen (de beide vrouwen) gezegd: “Treedt de hel binnen,tezamen met de binnentreders”66:10)

  Eén van hun (sjiieten) onbeschofte en dwalende interpretatie van dit vers leidt:

  Allah bedoelt in deze vers mbt de vrouwen van Noeh en Loet: Aicha en Hafsa (Aicha is dochter van Abu Bakr en Hafsa is dochter van Omar, beide zijn moeders van de gelovigen= vrouwen van de profeet vzmh). Met ONTROUW* of VERRAAD* zeggen zij: = OVERSPEL/ONTUCHT (AZINNA)!!!! Dus dat Aicha en Hafsa … waren !!!!!. Inna Lillaah wa inna ilayhi raji3oen (commentaar hierop laat ik aan de lezer over)
  Dergelijke interpretatie wordt zelfs niet gezegd over de vrouwen van Noeh en Loet, laat staan nog over Aicha en Hafsa, de vrouwen van ONZE profeet vzmh! Moge Allah zij die dit beweren en geloven door de aarde laten zinken.

  * Deze twee vrouwen volgden niet de boodschap van deze twee profeten en brachten de ongelovigen op de hoogte van de nieuwtjes van deze profeten: vandaar ontrouw of verraad (algiyanna) en niet in de zin van ontucht of overspel. Alle geleerden zijn het eens dat er geen enkele vrouw van eenders welke profeet ontucht was.

  Pad_Der_Wijsheid

 87. 87 Pad_Der_Wijsheid 14 maart 2007 om 8:47000000 pm

  GELIJKENISSEN:

  JIJ ZEGT: 90% is gelijk. da heeft yusuf alqardawi, een salafi, zelf gezegd

  IK ZEG: Heb je geen betere geleerde gevonden die misschien zegt dat we 90,1% gelijk zijn? We hebben ook gelijkenissen met Joden, christenen, Boedisten, Europeanen, Amerikanen etc. Ik ben is benieuwd over die 90% gelijkenissen dat we hebben. Yusuf Al Kardawi bedoelt het natuurlijk goed en heeft een positieve intentie over jullie geleerden, maar ik vrees dat we niet zo gemakkelijk aan die 90% gaan geraken zolang jullie geleerden de Taqiya-tactiek blijven hanteren, de zuiverheid van de koran ontkennen, de metgezellen van de profeet uitschelden en vervloeken en de afgoderij beklemtonen. En naar deze fundamentele elementen heeft Yusoef ook telkens verwezen!
  Wat hebben soenniten van jullie verborgen gehouden? Verantwoord aub?

  JIJ ZEGT: Allahswt is mijn getuige, maar ik lieg nooit en zal ook nooit liegen.

  IK ZEG: Moge Allah getuigen over jou uitspraken.En Elhamdolillah dat ik jou beweringen en overgenomen leugens één voor één zal filtreer inchallah.

  Pad_Der_Wijsheid

 88. 88 fatima 14 maart 2007 om 8:50000000 pm

  oke dus nu draait het allemaal rond FATIMA.
  ale nog iemand een uitleg !!
  zou de boel egt compleet maken ze.

  salaam

 89. 89 Pad_Der_Wijsheid 14 maart 2007 om 9:01000000 pm

  AUN: OMAR HEEFT DE ISLAM VERANDERD (DEEL I)
  “IETS BELANGRIJKS TEGEN GEHOUDEN”

  Dat omar iets belangrijks van de profeet vzmh op zijn sterfbed,heeft tegen gehouden en dat hij begon te roepen is een ZWARE LEUGEN zowel van jou kant als van jouw geliefde geleerden die de leugens als bloedsomloop in hun hersenen aan hun aanhangers hebben doorgegeven.
  Omar heeft niets tegen gehouden, maar hij zei “ wa 3indaqoem alqoraan fa hasboena qitaboellah! en deze toespraak was NIET gerecht naar de profeet maar naar de metgezellen die niet bij zijn mening aansloten. En in acht name toen hij zei: inna rasoella Allah vzmh 3alaba 3alayhi elwaja3 (assabhaho alwaja3) EN NIET innaho yahjoer!!! Dit laatste is een leugen van jullie geleerden die nergens in sihaah terug te vinden is. Deze laatste werd enkel in de vragende zin gestel! En wie sluit het uit dat deze laatste door Ali werd gezegd, als wij op jullie manier zouden redeneren?!!! Het is niet dat hij niets wilde opschrijven, maar hij zag dat de profeet vzmh te ziek was geworden en wilde dat hij rusten en niet dat hij zijn bevelen wilde tegenwerken! Omar zal één van de laatste zijn die de bevelen van de profeet vzmh niet zou uitvoeren!

  Als het “een belangrijke iets” was, dan had de profeet vzmh het ook volbracht: “O Boodschapper! Verkondig wat jou van jouw Heer neergezonden is. En indien jij dat niet doet, dan heb jij zijn Boodschap niet verkondigt”(5:67)

  Of moeten we Al Ghomayni na-apen en zeggen dat de Profeet vzmg gefaald is in zijn boodschap?

  Daarbij: Profeet vzmh heeft het toch aan Ali gevraagd. Waarom heeft Ali het bevel van de profeet vzmh dan niet uitgevoerd? Waarom is hij geen schrijfgrief en “papier” gaan halen om dat belangrijke iets op te schrijven??? Is hij niet de eerste die beschuldigd moet worden als jullie zo redeneert!! En als “dat iets” zo belangrijk is en de profeet vzmh het uiteindelijk toch niet heeft vertelt, heeft hij dan zijn boodschap volbracht??? Is hij dan niet als de eerste verantwoordelijk voor de splitsing van de oemma?? Itaqi Allah(VREES JOUW HEER) broeder en neem niet zo maar dingen over zonder de waarheid ervan te kennen en te begrijpen. Jullie geleerden doen altijd hun best om op de gevoelens van onwetende sjiieten te spelen, zoals jou geval, ipv hun verstand en hun harten aan te spreken. En beste broeder, ik wil je niet beschuldigen maar ik heb het vermoeden dat jij aan het liegen bent wanneer je herhaaldelijk zegt dat jij vroeger in soenna boeken hebt gelezen dat dit en dat zo en zo was of is. Als je de betrouwbare hadiths van de profeet vzmh had gelezen zonder die afwijkende interpretaties en verzinsels van jullie geleerden, dan had je een totaal ander beeld over deze overleveringen gekregen. Het grootste bewijs hiervan is dat al het scheve en ongepaste commentaar dat je hier geeft bij deze hadiths (zowel de betrouwbare als de verzonnen hadiths) al eerder door jullie geleerden gegeven werden, dus ik kan me moeilijk inbeelden dat je al dat commentaar ter plaatse hebt geproduceerd!!! ?)
  Toen je aan het zoeken was in de soenna boeken, zoals je beweert, heb je dan geen overlevering tegengekomen waarin bv. het volgende wordt verhaald? :

  ‘Aichah r.a leverde over: Allah’s boodschapper (vzmh) zei tegen mij tijdens zijn ziekte (sterfbed): ‘’Laat je vader en broer naar mij komen, zodat ik iets kan opschrijven, want ik vrees iemand, die het wenst, of iemand anders zegt: ik verdien het (meer dan iemand anders), maar Allah en de gelovigen wensen niemand behalve Aboe Bakr.’’ (sahieh al-Boechaari en moeslim)

  JIJ ZEGT: Omar heeft de islam veranderd

  IK ZEG: als omar echt de islam heeft veranderd, waar blijft dan de moedige en feillozen (“alma3soom”) Ali (radiya Allaho 3anh)? Was hij niet de rechter van Al Madina in de regeerperiode van Omar (radiya Allaho 3anhoma). Laat hij de islam zo maar ten onder gaan zonder zijn handen te bewegen of een woord te zeggen? Werd hij zo gekleineerd dat hij niets te zeggen had? Als hij zo onmachtig is, vraag dan aan jullie geleerden om al die overleveringen weg te smijten waarin staat dat Ali iedereen kan afmaken als hij dat zou willen en dat hij moedig is enz. En als jullie zeggen dat hij wel sterk en machtig was, dan vragen we ons af of hij niet de eerste is die hiervoor verantwoordelijk is om deze dwalende (hashah) Omar (radiya Allaho 3anh) zijn veranderingen tegen te houden?!!!

  Pad_Der_Wijsheid

 90. 90 Pad_Der_Wijsheid 14 maart 2007 om 9:02000000 pm

  AUN: OMAR HEEFT DE ISLAM VERANDERD (DEEL II)
  WEGDOEN VAN “HAYAA ‘ALAA CHAYRI’L ‘AMAL”

  JIJ ZEGT:“in adhaan heeft hij ‘hayaa ‘alaa chayri’l ‘amal’ (kom tot het beste werk/daad) weg laten doen omda hij jihaad belangrijker vond da bidden, maar Allahswt gaat ons eerst over ons gebed ondervragen

  IK ZEG: Moge Allah de leugenaars en de kwekers van de leugens teniet doen! Hebben zij jou ook niet verteld dat Omar in adhaan alfadjr “Assalaato Ghayroen mina Anawm” heeft bijgevoegd? Is de islam de godsdienst van Omar?

  Beste broeder, “hayaa 3ala chayri el 3amal” is volgens onze bronnen geen authentieke overlevering en maakt geen deel uit al Adaan. En “assalatoe gayroen mina nawm” is niet in de tijden van Omar (radiya Allaho 3anho) geïntroduceerd, maar werd in de tijden van de profeet (vzmh) al in al adhaan gebruikt zoals in de authentieke overleveringen werd neergepend! Zelfs volgens de sjiitische geleerden maakt deze zin “haya 3ala chayri al3amal” alsook “ach hado anna 3aliyan waliyo Allah” geen deel uit de wettelijke ad haan, maar het wordt aanbevolen en wie het als een wettelijke deel van al adhaan beschouwt, wordt zijn adhaan niet geaccepteerd (dit is wat jullie geleerden hierover zeggen) en het introduceren van deze twee zinnen werd gehandhaafd om de soennieten ermee te pesten. En dat tweede zin (3de shaha genoemd) is zelfs nergens in jullie basisboeken terug te vinden als overlevering, zelfs niet als wat een zwakke overlevering bestempeld kan worden! En Ali (radiya Allaho 3anh), toen hij Kaliefa werd, introduceerde hij deze twee zinnen niet in de adhaan, en hij bleem “Asalatoe Ghayroen mina nawm” hanteren in al Adhaan van ochtend gebed, neem daarom hem dan als voorbeeld ipv van de laatkomers die van alles en nog wat hebben geïnnoveerd!

  Luister naar wat jullie IMAM ASSADOEQ (radiya Allaho 3anh), waarin jij als Sjiiet zou geloven, zegt over “al Adhaan”:
  Na het noemen van de wettelijke (islamitische) Adhaan (die wij gebruiken zoals in ahadith overgeleverd) zoals wij die de dag van vandaag hanteren, wel met een toevoeging van “haya 3ala ghayri al 3amal” (hierbij vermelde hij ook: en het kan geen kwaad dat men na “Haya 3ala Ghayri al 3amal” bij ochtend gebed “Assalatoe ghayroen mina anawm” zegt in de naam van Taqqiya (Taqiya-tactiek dus) zei hij:
  “Dit is de juiste Adhaan, er wordt (er mag niets) niets aan toegevoegd en er mag niets van verminderd worden. En Al Mofawiddatoe*, moge Allah hen vervloeken, hebben overleveringen ingelast en voegden toe aan Al Addaan “Mohammadoen wa Alihi Gayro elbariyah” 2X of na Ash hado Anna mohammadan rasoelloe Allah, “Ash hadoe anna 3aliyan Amiroe El moe-minien” 2X, “Ash Hadoe anna 3aliyan Amiro El moe-miniena Haqqan” 2X

  Er is zeker geen twijfel dat Ali een waliy van Allah is, en dat hij een Amier van de gelovigen is en dat Mohammad en zijn familie de beste schepselen zijn, maar dat maakt geen deel uit de Al Addaan. Ik heb dit enkel bijvermeld zodat die toevoeging bekend wordt gemaakt (dat het toevoegingen zijn van zij die beschuldigd worden van Attafwîd*”
  En zegt ook: en de overlevering van “haya 3ala Ghayri Al3amal” wordt gelaten (dus niet in adhaan gebruikt in naam van Attaqiya
  (Wahâ-il Ashi3a: 5/416, 420-422)

  *Al Mofawiddah: dit was een afwijkende stroming die beweerde dat Allah de ziel van Ali (radiya Allaho 3anh) en zijn zonen heeft geschapen en hen met de wereld belaste en toen hebben zij de aarde en de hemelen geschapen, zie ook (Assilatoe bayna Attasawof wa attashayo3, Kamil ashaybi, p 156)

  Pad_Der_Wijsheid

 91. 91 Pad_Der_Wijsheid 14 maart 2007 om 9:05000000 pm

  AUN: OMAR HEEFT DE ISLAM VERANDERD (DEEL III)
  GENOT(S)HUWELIJK van binnenuit bekeken en de link met OMAR (radiya Allaho 3anh):

  JIJ ZEGT: mut’a verboden door ‘omar en ni door profeet(sawas): zie sahih muslim, boek 8, 3248, 3249 en 3250;

  JIJ ZEGT:denk 3x na en gebruik je hersenen, sinds wanneer mocht onze profeet sawas een woord v Allahswt uit qoraan veranderen????? alle sunnis zeggen het was halaal, maw onze profeetsawas heeft het haraam gemaakt ipv Allahswt astaghfirullaah

  Ik ZEG: Gebruik je hersenen en som ons al die sunnies die zeggen dat mut3at annisa Halaal Is??????? En waar staat in de koran dat mut3at annisa toegestaan is? Hopelijk krijgen we geen scheve en droevige interpretatie zoals die van de KOE en de ONTROUW van noeh en Lot of dat van Ali en Imams enz Ik ben is benieuwd over jullie “LOGICA PURE LOGICA”…

  Jullie dwalende geleerden die de metgezellen van de profeet vzmh uitschelden en vervloeken zijn de slimme mensen en de metgezellen van de profeet vzmh zijn de domme mensen die de onwetende mensen zoals mij dom proberen te houden. Jammer dat jullie geleerden niet de echte metgezellen van de profeet vzmh zijn geweest. Als dit zo was dan kwamen er geen splitsingen tot stand en dan hadden alle moslims van Mut3a huwelijk kunnen genieten en dan waren het aantal aids patiënten misschien met 30 of 40% gestegen (De beste gemeenschap der schepselen!)… LOGICA PURE LOGICA

  IK ZEG ook: NIET LIEGEN BROEDER
  Inzake mut3at alhadj: Omar heeft dit niet verboden gemaakt, maar heeft aanbevoelen om elhadj en 3omra niet gelijktijdig te doen, zodat het Huis van Allah niet verlaten wordt door dat men zowel Alhadj en Al3omra tegelijk doet. Maar wat Mut3at annisa (genothuwelijk) betreft, werd dit door de profeet vzmh verboden verklaard en Omar zei uitdrukkelijk dat dit verboden werd verklaard door de profeet vzmh!! Wat je in sahieh hebt gelezen is de standpunt van de metgezellen die van mening waren dat dit niet het geval was, omdat zij niet op de hoogte waren . Het is duidelijk en logischerwijze dat niet elk woord dat de profeet vzmh zegt door alle metgezellen gehoord wordt. De regel was altijd: wie het woord van de profeet vzmh hoort, geeft het door aan de afwezigen en dit wil niet zeggen dat alles door gecommuniceerd geraakt tot bij alle metgezellen. Zelfs Ibn Abas zag deze handeling als een toegelaten daad in noodgeval zoals het eten van een kadaver dier ingeval van nood en niet als een toegestane praktijk . Hij werd door grote metgezellen tegengesproken, die zijn Fatwa niet acceptabel vonden, zoals Abdollah ibn Omar en Ali Ibn Abi Talib die tegen Ibn Abas zei dat de Profeet vzmh dit (genothuwelijk) verboden heeft verklaard. Tot slot wordt overgeleverd dat Ibn Abas daarna afstand heeft gedaan van zijn fatwa. Het grootse bewijs is dat deze metgezellen die van mening waren dat het wel toegelaten werd, na deze verduidelijking van Omar (radiya Allaho 3anh), afstand deden van dit standpunt en hebben zich aangesloten bij de rest. En zoals gewoonlijk: indien deze daad toch toegestaan is, waarom heeft Ali zich niet verzet en waarom heeft hij dit niet terug in praktijk gebracht toen hij Kalifa werd!!? Volg daarom het Pad van Ali en niet het Pad der dwalenden…

  Meer detailles:
  Sharh sahieh moslim van Anawawi 9/181/189; Toehfat al ahwathiy, sharh Jâmi3 Attitmidi 4/296; Mosnad (met een sahieh sanâd) 2/87; Mojma3 Azâ-id 4/265; Ahkâm Al Qor-ân 2/153; Al Mo3allim 2/131;Fath Al Bari 9/78; Ibn Majah nr 1963;Mosnad Imam Ahmad 13/552

  GENOT OF GENIETEN (als we dit woord als een goede vertaling van het woord al istimtâ3 mogen beschouwen) komt 60 keer voor in de Heilige koran en in geen enkele plaats/geval verwijst dit naar genotshuwelijk (Jawâz Al Moet3a)!. (Later een aantal voorbeelden)

  Dit kan gebeuren door:

  – gemeenschappelijke relatie te hebben met de echtgeno(o)t(e):
  Na het noemen van de vrouwen waarmee de gelovigen niet mogen trouwen (vers 23) zegt Allah swt in vers 24: “En (ook verboden zijn) de getrouwde vrouwen, behalve de slavinnen onder jullie gezag. Als een beslissing van Allah voor jullie. Het is voor jullie toegestaan wat daar buiten valt*. Opdat jullie naar (hen) streven me jullie bezittingen, op eerbare wijze, niet ontuchtige. En voor wat jullie van hen genieten: geeft hun hun bruidschat, als verplichting. En er is geen zonde in wat jullie overeenkomen na de bepaling (van de bruidsschat). Voorwaar, Allah is Alwetend, Alwijs. (4:24)
  *”daarbuiten valt: het is toegestaan ombuiten de in vers 23 en 24 genoemde vrouwen alle andere vrouwen te TROUWEN” en dus niet Te GENIETEN

  – het eten :
  “Toegestaan voor jullie is de jacht op de waterdieren, wat daarvan eetbaar is, als genieting voor jullie en voor de reizigers (5:96)

  – gebruikmakend van kleding:
  … “(en Hij maakte) hun wol en hun vacht en hun haar tot gebruikszaken en als een genieting voor een bepaalde tijd” (16:80)

  – dmv geld aan de gescheiden vrouwen:
  “Er rust geen zonde op jullie wanneer jullie de vrouwen scheiding geven voordat jullie hen hebben aangeraakt (geslachtsgemeenschap) of jullie voor hen bruischat hebben vastgesteld. En geeft hun een geschenk (matti3oehoen), de rijke volgens zijn vermogen en de arme volgens zijn vermogen. Een redelijk geschenk (mattâ3an): als een plicht voor de weldoeners(2:236)

  En hun bondgenoten van onder de mensen zullen zeggen: “Onze Heer, wij hebben van elkaar diensten gebruik gemaakt (istamta3a ba3donna bi Ba3d), en wij hebben de termijn bereikt die U voor ons had gesteld.. (6:128)

  “..Zeg: “Genieten jullie maar! Voorwaar jullie eind bestemming is de Hel (14:30)

  Pad_Der_Wijsheid

 92. 92 Pad_Der_Wijsheid 14 maart 2007 om 9:08000000 pm

  AUN: OMAR HEEFT DE ISLAM VERANDERD (DEEL IV)

  MUT3A HUWELIJK (GENOTHUWELIJK) BIJ DE SJIIETEN:

  Genotshuwelijk is een zeer uitgebreid onderwerp bij de sjiieten en zij hebben over dit onderwerp enorm veel verzonnen overleveringen die zij op hun Imams (nakomelingen van Ali die zij als Imams beschouwen) onterecht plakken. Zij durven zelfs zeggen dat de profeet vzmh deze praktijk ook heeft begaan (wal3iyado billah)!!! (wasâ-il ashi3a 7/440)
  En de overleveringen die zij hebben waarin Ali (radiya Allaho 3anho) zegt dat de profeet vzmh het genotshuwelijk op de dag van Ghaybar verboden verklaarde, geven de shjiitische geleerden, zoals Attosi en anders , hun uitleg met: dit deed Ali in de naam van Taqqiya!!! (Hor Al 3amili, wasâ-il ashi3a 7/441)

  Voor zij die de definitie van dit woord nog niet kennen, doen we dit aan de hand van een voorbeeld:

  Als iemand zijn seksuele behoefte wil bevredigen (dit komt op de eerste plaats bij dergelijke praktijk), dan gaat hij naar een dame en vraag om met haar te trouwen voor een uur, twee uur, een dag of meer of minden (zoals hun Ayatollah Al Ghomayni het hen zelfs met echtbreeksters heeft toegestaan en het toeschrijft aan Ja3far Assadiq (hashah). Wanneer deze afgesproken duur afgelopen is. Is het huwelijkscontract ontbonden en ieder neemt zijn weg. Dit is wat de sjiieten onder Mut3a huwelijk verstaan.

  Hier vragen we ons af: Wat is het verschil tussen deze handeling en overspel of ontucht??? Laat ik aan de lezer over!

  Het ergste van dit allemaal, is dat zij deze handeling zelfs uitoefenen met vrouwen die al getrouwd zijn. Idem voor de “Echtbreeksters” (zij die dit woord niet verstaan: zie koran 24:3) De lezer zou versteld zijn door dit te lezen, maar dit is het geloof van deze mensen. Praktisch vind je bijna in geen enkele godsdienst of scholing van een bepaalde godsdienst het toestaan van dergelijke praktijken met een getrouwde vrouw, behalve bij het geloof van de sjiieten!

  Een aantal sjiitische basisbronnen die dit bevestigen voor zij die Arabisch begrijpen en lezen kunnen (eventueel om na te gaan of ik leugens aan het vertellen ben, zoals onze broeder Aun beweert!):
  من لا يحضره الفقيه 2/149 ;، الوسائل 14//457456 ; التهذيب 2/ 249/187;، الاستبصار 3/ 143 ;، وسائل الشيعة 14/ 455 ; كشف الغمة للأردبيلي 307

  Het aansporen om deze praktijken uit te oefenen is een must voor de sjiieten. Het heeft geen zin om al die overleveringen op te sommen. Het zijn er tamelijk enorm veel. Voor zij die interesse hebben:

  ] من لا يحضره الفقيه 2/149/ 150/148/3/ 151 ، وسائل الشيعة ج4/ص438 / وسائل الشيعة 14439//442 ‘444-الروضة من الكافي 151; ، بحار الأنوار ج100 ص 299 306/ 306 ;307/الفروع الكافي 2/ 47 ; بحار الأنوار ج 100 ص 305 306/.;، التهذيب 2/ 186 ، الاستبصار 3/142 ، الوسائل 14/445; من لا يحضره الفقيه 2/149 ;الاحتجاج للطبرسي 171 ، الغيبة للطوسي 250

  Vergelijk deze praktijken met de volgende verzen:

  ” En die hun vleselijke lusten beheersen. Behalve met hun vrouwen of hetgeen hun rechterhand bezit, want dan treft hen geen verwijt. Doch degenen die deze perken te buiten gaan, zullen overtreders zijn. (23:5-7)

  “En degenen die onthouding betrachten. Uitgezonderd met hun vrouwen en degenen die zij bezitten, waarvoor hen geen blaam treft.. Maar degenen die buiten deze (voorschriften) handelen zijn overtreders –(70-29-31)

  Buiten dit is alles haraam

  “En wanneer gij van uw vrouwen scheidt en zij het einde van de haar voorgeschreven periode bereiken, behoudt haar dan op een behoorlijke manier, of zendt haar op een betamelijke manier weg, maar behoudt haar niet tot haar nadeel, waardoor gij de perken te buiten gaat. Wie zulks doet, doet gewis zijn eigen ziel onrecht. En drijft niet de spot met Allah’s geboden en gedenkt Allah’s gunst aan u en (gedenkt) het Boek en de wijsheid, die Hij u heeft nedergezonden, waarmede Hij u vermaant. En vreest Allah en weet, dat Allah de Kenner is van alle dingen. (2:231)

  “En als gij vreest dat gij niet rechtschapen zult zijn bij het behandelen der wezen, huwt dan vrouwen die u behagen, twee of drie, of vier en als gij vreest, dat gij niet rechtvaardig zult handelen, dan één of wat uw rechter handen bezitten. Dat is voor u de beste weg, om onrechtvaardigheid te voorkomen.(4:3)

  “En getrouwde vrouwen, met uitzondering van haar, die gij bezit. Dit is een gebod van Allah voor u. Degenen, die daar buiten vallen, zijn u toegestaan; dat gij zoekt door middel van wat gij bezit haar behoorlijk te huwen en geen overspel te plegen. En geeft haar een huwelijksgift, tegenover de voordelen, die gij van haar hebt, dit is verplicht; er zal na het vaststellen daarvan geen zonde op u rusten in alles wat gij onderling overeenkomt. Voorzeker, Allah is Alwetend, Alwijs.

  ” En wie uwer het niet kan bekostigen vrije gelovige vrouwen te huwen, hij huwe hetgeen gij bezit, namelijk gelovige slavinnen. En Allah kent uw geloof het beste. Gij zijt van elkander; huwt haar daarom met de toestemming van haar meesters en geeft haar een huwelijksgift op de gebruikelijke wijze, kuis zijnde, geen ontucht plegende, noch er heimelijke minnaars op nahoudende. En indien zij, nadat zij gehuwd zijn zich schuldig maken aan ontrouw – geldt voor haar de helft van de straf, die voor de vrije vrouwen is voorgeschreven. Dit is voor degene uwer die vreest te zondigen. Maar het is beter voor u dat gij u weerhoudt en Allah is Vergevensgezind, Genadevol. (4:24-25)

  ” En huwt uw weduwen en de deugdzamen onder uw mannelijke of vrouwelijke slaven. Indien zij arm zijn, zal Allah hen uit Zijn overvloed verrijken, want Allah is milddadig, Alwetend. En laat degenen, die geen mogelijkheid tot trouwen vinden, ZICH KUIS HOUDEN (wal yasta3fif) totdat Allah hen uit Zijn overvloed verrijkt. En de slaven die een acte van vrijmaking wensen, voorziet hen daarvan indien gij enig goed in hen ziet; en geeft hun van de rijkdommen van Allah, die Hij u heeft geschonken. En dwingt uw slavinnen, terwijl zij kuis wensen te zijn, niet tot ontucht om de goederen van het tegenwoordige leven te zoeken. Maar indien iemand haar dwingt, dan zal Allah na die dwang (voor haar) Vergevensgezind, Barmhartig zijn. (24:32-33)

  In vers 33 wordt duidelijk gezegd “wal yasta3fif ” en niet “wal yastamti3”!!!
  O profeet, Wij hebben voor u uw vrouwen wettig gemaakt, aan wie gij haar huwelijksgiften hebt gegeven, en degenen die uw rechterhand bezit van haar, die Allah u als een oorlogsbuit heeft gegeven en de dochters van uw ooms en tantes van vaderszijde en de dochters van uw ooms en tantes van moederszijde die met u emigreerden, en elke gelovige vrouw indien zij zich aan de profeet toevertrouwt als de profeet haar wenst te huwen; dit is slechts voor u en niet voor de gelovigen. Wij hebben reeds kenbaar gemaakt wat Wij omtrent hun (gelovige) vrouwen en degenen die hun rechterhand bezit, hebben verordend, opdat er geen blaam u aankleve. Allah is Vergevensgezind, Genadevol. Gij moogt verlaten wie gij wilt en tot u nemen wie gij wilt, er rust geen blaam op u wanneer gij haar terugneemt van wie gij u afzijdig hebt gehouden. Dit is het meest passend om hen gerust te stellen, zodat zij niet treuren en allen tevreden mogen zijn met hetgeen gij haar geeft. En Allah weet wat in uw hart is; Allah is Alwetend, Verdraagzaam. Het is u hierna niet toegestaan vrouwen te huwen noch haar voor andere vrouwen te ruilen, zelfs al behaagt u haar schoonheid, met uitzondering van haar die uw rechterhand mocht bezitten. En Allah houdt de wacht over alle dingen. (33:50-52)

  Pad_Der_Wijsheid

 93. 93 Pad_Der_Wijsheid 14 maart 2007 om 9:23000000 pm

  POSITIE VAN ALI, POSITIE VAN DE PROFETEN EN POSITIE VAN ALLAH SWT

  JIJ ZEGT:neen, wij zijn niet tg soenna, wij volgen na qoraan de soenna van onze profeet sawas en de imaams as., wij zijn niet tg de sunnieten want zij zijn onze broeders/zussters.

  IK ZEG: Wie moet ik nu geloven meneer Aun of meneers shiageleerden? Jullie geleerden geloven niet in onze soenna, maken er enkel gebruik van om de mensen mis te leiden door in de meeste gevallen achterlijke interpretaties eraan te geven om op de gevoelens van ongeletterden te spelen. En dat jullie ons als broeders en zusters beschouwen is “een dikke zever”. Volgens de sjiieten van de twalevers kun je GEEN gelovige zijn als je niet in de leiderschap van de 12 geselecteerde Iamams geloofd dus hoe durf je dit te camoufleren???

  JIJ ZEGT: ‘ali (as) heeft niets veranderd v Allahswt

  IK ZEG: Deze keer geef ik je gelijk, Ali (radiya Allaho 3anh) heeft idd niets veranderd. Volg daarom zijn Pad en niet het Pad der dwalenden…

  JIJ ZEGT: … kan sunnihadith geven over ‘ali (as) waarin zijn positie bekend is: sunnis die da lezen zeggen da ‘ali (as) na onze profeet sawas de beste was, niemand gaat tgdeel zeggen.

  IK ZEG: Kan je ons soennitische bronnen geven waarin staat dat als 2de positie inneemt na de profeet vzmh? Aub!

  JIJ ZEGT: ge kunt ni zeggen over iemand da hij bijna een profeet is, ofwel is hij profeet of niet en ‘ali as is imaam.

  IK ZEG: Wie moet ik geloven meneer Aun of shiageleerden en hun basisboeken?

  Vb: Imams hebben een positie die niet te bereiken is door een dichtzijnde engel of door een gestuurde boodschapper: Khomayni: Alhokoma al islamiya (walâyat al faqîh) p 75,

  Vb: Dat Ara3d,Albarq en de duisternis van de maan Ali Ibn Abi Talib is: Ahman bin Bin Zîn Addin ahhosayni (2/258); Anwaar Alwilaya, Al 3alama Alhojjah Ayaato Allah Mowla zien Al3abidîn (p, 220, 239)
  De terug keer van Ali en dat hij dabat alard is (p.201)Ik ben: de dienaar van Allah en de broer van Rasoellillah vzmh, het gezicht van Allah, zijn (ik ben..) Siraat, zijn weegschaal, … ik ben het woord van Allah, waarmee hij het onverenigde samen brengt en het verenigde verdeelt, ik ben de namen van Allah (asma Allah alhoesna) Ik ben de metgezelle van de paradijs en de hel, en breng de bewoners van Aljanna naar aljana en de bewoners van de hel naar de hel … ik ben de getuige bij de geboorte van Alle schepselen enz (205 Arraj3ah, Ahmad bin zin addin al ihsaani) Als Ali dit allemaal doet, wat laat hij dan nog over aan Allah swt?? (gelijkaardige fantasies vinden we terug in Arraj3ah van Mohammad Al Istrabadi 65, 67)

  Vb: Bihaar Al anwaar (Almajlisi) 26/192 :De Imams weten meer dan de profeten vzmh

  Vb: Ahgasaa-is Sheik al moufied:213,Ali intervenieert tussen twee engelen die een geschil hadden en brengt hun terug tot een akkoord
  Graag jouw reactie hierop! Aub
  JIJ ZEGT: ‘k heb er veel gelezen over imaam ‘ali (as) in sunnihadith, maar zou ze moeten opzoeken. ge kunt sahih buchari en muslim via google oproepen en zoeken zuster: das de link zuster: http://www.usc.edu/dept/MSA/fundamentals/hadithsunnah/ en dan kies je alle hadithboeken en tik ‘ali in

  IK ZEG: Je gaat idd enorm veel vinden over Ali radiya Allaho 3anh. Je gaat veel vinden van zijn sterke en moedige eigenschappen en ook van hassan en Alhosayn en ook van Fatima. Maar wat vinden we in jullie boeken terug over Abu bakr, Omar, Ottman, Aicha enz???

  … JIJ ZEGT: om te onderzoeken, moet ge ofwel grondig arabisch kunnen of minstens engels of frans want in het nederlands is alles op internet of bijna alles v wahaabis, echt waar!!! en zuster, wilde je ni kwetsen of zo, maar waar ik pest aan heb zijn leugenaars, das alles; een gelovige kan alles doen, maar ni liegen

  IK ZEG: Zijn jouw leugens nog niet ontmanteld broeder? Een vraag die al reeds verschillende keren gesteld werd: wie zijn de bekendste vertegenwoordigers van de soennieten en wie van de wahabis. Graag een antwoord aub.

  JIJ ZEGT: ‘ali (as) staat in qoraan: verzen over hem die in tafsir v sunnis geschreven staan en in sunnihadith. ‘ali (as) is belangrijk vr sunnis en elke sunnigeleerde die waarheid zegt gaat toegeven dat na profeet (s) hij de gelovigste, slimste en beste moslim is.

  IK ZEG: Bedoel je de koran verzen die ik jou vorige keer heb medegedeeld misschien? Waarom zoek je je toevlucht bij de INTERPRETATIES van de koran die in de meeste gevallen niet correct zijn (denk maar aan de KOE en ONTROUW en FI ALI, enz). Geef ons EEN vers uit de koran waarin ALI staat vermeld??

  GELIEVE DE AANGEHAALDE OVERLEVERINGEN VAN JULLIE BASISBOEKEN UIT TE DIEPEN VOOR ONS, INDIEN IK HET EEN OF HET ANDER VERKEERD ZOU HEBBEN VERONDERTELD.

  EVENTUEEL ONS MEDE TE BEKLEMTONEN OF BEPAALDE AANGEHAALDE OVERLEVERINGEN TE ZWAK OF TE BETROUWBAAR ZIJN OM HET GESCHIL TE DICHTEN

  GRAAG OOK JOU COMMENTAAR OP DE UITSPRAKEN VAN JULLIE VOORBEELDFIGUREN ZOALS ATTOSI EN AL GHOMAYNI BV.

  EN ALS JE NIET AKKOORD GAAT MET WAT DE TWALEVERS OVER DEZE UITEENLOPENDE ZAKEN UITSPATTEN, DAN IS HET NIET SLECHT OM ONS DE GEPASTE ARGUMENTEN TE GEVEN EN MISS MEDE JOU PROFESSIONELE AANPAK QUA BEWIJSJESKRACHT (ZOALS BV. INZAKE TAQIYA-TACTIEK: JIJ ZEGT DAARAAN DOE IK NIET MEE EN JOUW GELEERDEN DAARAAN MOET JE MEEDOEN ANDERS BEHOOR JE NIET TOT DE ONZE –> HOE DIT BV TE DICHTEN°! EEN REACTIE ZOALS: PAS DES WIJSHEID IS EEN LEUGENAAR OF WAHABISTEN LIEGEN OVER ONS, ZIJN GEEN PUUR LOGICA IN ONZE OGEN, DUS HOUDT ER OOK REKENING MEE IN HET VERVOLG

  EN VERGEET AUB VOORAL NIET OM ONS TE VERTELLEN WIE DE BEKENDSTE GELEERDEN ZIJN VAN DE WAHABIS EN DE BESTE GELEERDEN VAN DE SOENIETEN

  Pad_Der_Wijsheid

 94. 94 SJI'IET AHLULBAYT as 19 maart 2007 om 3:37000000 pm

  Nogmaals ga ni in discussie met jou en jouw leugens: jij weet beter dan mij dat mut’a halaal is want ‘omar heeft het zelf gedaan. En gij weet beter dan mij dat shiageleerden da ni promoten want elk boek over het huwelijk begint eerst met permanent huwelijk en gij weet beter dan mij da bijna geen enkele shia mut’a doet. En gij weet veel beter dan mij da de sahaba mut’a mochten doen als ze ver v huis waren vr slagvelden: dus da waren prostitues volgens jou want da waren tijdelijke huwelijken. Ga ni discussieren omdat ge blijft liegen: ge weet beter dan mij dat het halaal is. ‘k heb je zelfs hadith gegeven waarin geschreven sta da het halal was in tijd v profeetsawas, tijd v abu bakr en deel v tijd v ‘omar totdat ‘omar het haraam heeft gemaakt, maar die hadith zal wel mawdu’ zijn.

  waarom maakt ge de profeetsawas belachelijk????? denkt ge nu da de beste mens gaat vertellen da ezelsvlees en genotshuwelijk haraam zijn: ik bedoel, vraag aan een normaal mens: wie spreekt er over vlees en over huwelijk tegelijkertijd, geen profeet sawas. geloof jij maar in die hadith, maar als ik in die hadith moet geloven, kan ik moeilijk in de koran geloven want dan zou ik astaghfirullah gaan twijfel over de profeet sawas en zijn verstand???? wie spreekt er in godsnaam over verbod v ezelsvlees en tijd huwelijk tegelijkertijd, niet iemand die normaal is en zeker ni iemand die profeet is en dan da toeschrijven aan ‘ali as!!!!!!! gij wilt echt da mensen over hun geloof beginnen twijfelen, doe me aub ni twijfelen over mijn geloof, aub!!!!! aub wijsheid, aub, ‘ali as heeft geprobeerd om ze tg te houden om tarawih te doen toen hij kalif was en ze zijn gaan betogen om sunnah v abu bakr en umar te blijven volgen en hij heeft hen laten doen. wou jij da hij hen zou afmaken terwijl het moslims zijn!!!!!! ‘ali as zou da nooit doen!!!!! ‘k stop ermee want kan ni met leugens leven: ga op http://www.answering-ansar.org en alles staat erop over het tijdelijk huwelijk omda jullie, de wahaabis, ons daarmee willen pakken terwijl wij da bijna nooit doen, raar of zelden komt da voor. maar ons pakt ge er niet mee, maar ge rijdt tegen de kar v Allahswt bij wijze v spreke, figuurlijk wel te verstaan. gij zult u tgo Allahswt moeten verantwoorden op het dag des oordeels, ik niet want ik weet dat het in de koran staat en da niemand het recht heeft om de vers te veranderen behalve Allahswt, dus ook ni de profeet sawas, da weet ge goed genoeg. onze profeet sawas mag de verzen ni veranderen want de hadith is ni 100pct betrouwbaar zoals koran.

  Je vroeg me om bewijzen uit Koran over ‘Ali as met sunnibewijskes: hier komen ze als ge die tenminste aanvaardt want ge aanvaardt zelfs ni de woorden v Allahswt die mut’a halaal maakt en op http://www.answering-ansar.com vindt ge alle bewijskes over mut’a in koran en sunna, dus hoef ik ze ni voor te schotelen, ga ze maar lezen:
  The Glorious Quran Chapter 2 Verse 207

  And among men there is who sells himself (soul ) seeking the pleasure of God; and verily, God is affectionate unto His (faithful) servants.

  It is held unanimous by the Scholars of the two Islamic schools, that this verse was revealed for Imam Ali ( as ), when he readily slept in the bed of the Prophet ( pbuh&f ) , when the latter to thewill of God had to migrate from Mecca to Medina. The one who would agree to offer himself instead of the Holy Prophet ( pbuh&f ) who was wanted by the enemy must essentially have

  The safety of the Prophet ( pbuh&f ) preferred to his own safety

  Implicit faith in the duty of a man to earn the pleasure of the Almighty Allah and His Prophet Muhammad ( pbuh&f ), at any cost, even at the cost of his own life

  The courage of surrendering himself willingly with the utmost peace of mind, to sleep under the swords, ready to fall upon him

  The confidence and faith in God’s protection

  And on the night of Hijrah, Allah the glorious revealed to Jibrail and Mikail I have established brotherhood between you two and have ordained the life of one longer than the life of the other. Now, are you willing to make a present of the extra length of life to the other?

  But each prefered the longer life for himself. Then Allah revealed

  Why not follow the example of Ali ibn Abu Talib. I have established brotherhood between him and Muhammad (pbuh&f). He is now sleeping on the bed of Muhammad in order to save his life by sacrificing his own. Now descend both of you to the earth and protect him from his enemies.

  Both the angels descended. Jibrail took up his position near Ali’s head and Mikail near his feet.Jibrail was crying out aloud Excellent. Excellent. O son of Abu Talib! There is none like you. Allahis making boast of you before the angels.

  And it was on this very occasion that the above verse was revealed.

  Tafsir al Kabir, by Fakhr ad Din al Razi, v 2 p 189 ( for the above narrt )

  Hakim al Mustadrak, v 3 p 4

  Ghayatul Maryam, p 344 -> 345

  Tafseer e Qurtubi, v 3 p 347

  Asadul Ghaiba fe Marifatil As Sahaba, v 4 p 25

  Tafseer Nishapoori ( Allama Nishapori ) , v 1 p 281

  Kifyatul Talib, p 114

  Zhakhiar al Uqba, p 88

  Noor ul Absar, p 86

  Imam Ali ( as ) composed about this incident ( poetry )

  I staked my life for the man who was the best of all those
  who circumbulated the Ancient House and the Sacred Stone !

  Glorious Quran Chapter II – Verse 269

  He grant the wisdom to whomsoever He will, and he who have been granted wisdom hath been given abundant good; and none shall mind it save those endowed with wisdom.

  In the above verse the word “Wisdom” implies the best knowledge seeking to act with fullness and soundness of one’s own conscience. True knowledge is spiritual illumination or divine guidance worked through the grace of God as and when the necessity occurs. This being the active result of the constant seeking for it by those who obtained nearness to the All mighty!

  It is held by many Sunni scholars, that this verse was revealed for Imam Ali ( as ). It is not surprising that, such a unique gift ( of being granted wisdom ) is inspiration (Ilhaam) which is conferred upon the purified ones.

  Shawahid al Tanzeel ( Allama Haskani ), v 1 p 106

  Al Bidahiya wan Nihayiah, v 7 p 359 with a tradition from the Holy Prophet ( pbuh&f )

  Wisdom has been divided into 10 ( ten ) parts, and 9 (nine) of these are possessed by Ali, and the remaining has been divided among the rest of the people.

  Kanz al Ummal, v 6 p 154

  Asadul Bilagha, v 4 p 22 and v 1 p 22

  Kitabul Sagheer, p 15

  Manaqib Khawarizmi, p 49

  Dhakhair al Uqba, p 78

  Musnad of Ahmed Hanbal, v 1 pages 140 and 185

  Maqtal Hussain, v 1 p 43

  Glorious Quran Chapter 3 Verse 61

  And unto him who dispute with thee therein after the knowledge hath come unto thee, Say! ( O’ Our Apostle Muhammad!) (Unto them) come ye, let us summon our sons, and (ye summon) your sons, and (we summon) our women and (ye) your women, and (we summon) ourselves and then let us invoke the curse of God on the liars!

  This verse refers to the famous event of ‘ Mubahala ‘ which took place in the year 10 A.H against the Christians of Najran. A deputation of 60 Christians of Najran headed by Abdul Masih their chief monk priest came and discussed with the Holy Prophet ( pbuh&f ) the personality of Hazrat Isa ( as ). The Holy Prophet ( pbuh&f ) told them not to deify Jesus for he was only a mortal created by God, and not God Himself. Then they asked who the father of Jesus was. By this, they thought that since he was born without a father the Holy Prophet ( pbuh&f ) would helplessly accept Jesus’ father being God himself. In reply to this question was revealed the Verse.

  Verily, similitude of Jesus with God is as the similitude of Adam; He created him out of dust then said He unto him BE, and he became.

  When the Christians did not agree to this line of reasoning, then this verse was revealed enjoining upon the Prophet (pbuh&f ) to call the Christians to Mubahala. To this the Christians agreed and they wanted to return to their place and would have the Mubahala the next day.

  Early next morning the Holy Prophet ( pbuh&f ) sent Salman al Faresi ( May Allah be well pleased with him ) to the open place, fixed outside the city for the historic event, to erect a small shelter for himself and those he intended to take along with him for the contest. On the opposite side appeared the Christian priests, while at the appointed hour the Christians witnessed the Holy Prophet (pbuh&f ) entering the field with Imam Hussain ( as ) in his lap, Imam Hasan ( as ) holding his finger, and walking beside him, Lady Fatima ( as ) and followed by Imam Ali al Murtaza ( as ). The Prophet ( as ) on reaching the appointed spot stationed himself with his daughter, her two sons and her husband, raising his hands towards the heaven said: Lord these are the People of my House

  The Chief Monk on knowing that the baby in the lap of the Prophet (pbuh&f) was his young grandson, Imam Hussain (as), the child walking holding the Prophet’s ( pbuh&f ) hand was his first grandson, Imam Hasan ( as ), the Lady behind him was daughter, his only surviving issue was Fatima ( as ) the mother of the two children and the one who followed the Lady was his son in law, the husband of Fatima ( as ), addressed the huge crowd of the people who had gathered on the spot, and addressed them saying

  By God, I see the faces which, if they pray to God for mountains to move from their places, the mountains will immediately move!

  O believers in the Jesus of Nazareth, I will tell you the truth that should ye fail to enter into some agreement with Muhammad and if these souls whom Muhammad has brought with him, curse you, ye will be wiped out of existence to the last day of the life of the earth!

  The people readily agreed to the advice counseled by their Leader. They beseeched the Holy Prophet ( pbuh&f ) to give up the idea of the agreed Mubahala and requested for themselves to be allowed to continue their faith, offering to pay ‘ Jizya ‘.

  Al Tabari, Commentary of the Quran, v 2 p 192 -> 193
  This historic event of a unique triumph of Islam is taken by the Shias as a religious thanksgiving festival of the triumph against falsehood.

  More references from Sunni books:

  Ghayatul Maryam, p 300

  Sahih Muslim, v 4 p 1285 ( English Edition), the tradition is as follows:
  …( The third occasion is this ) when the following verse was revealed : Let us summon our children and your children. Allah’s messenger (pbuh&f) called Ali, Fatima, Hasan and Hussain and said : O Allah, these are my family …

  Glorious Quran Chapter 3 Verse 103

  And hold ye fast by the cord of God All together and be not divided ( among yourselves ) …

  Some Sunni scholars and commentators agree that the above verse reflects on the Ahl al Bayt. Here are some references:

  Thalabi records on his Commentary Tafsir al Kabir from Aban ibn Tabligh that he heard Imam Jafer as Sadiq ( as ) say:
  We are the Rope of Allah about whom Allah has said: Hold fast to the Rope of Allah …

  Shafi’i is reported by Abu Bakr ibn Shabah al Din in Rishfaht al Sadi to have said:

  When I saw People carried off
  Their departure to the sea of error and ignorance
  In the name of Allah I boarded the ship of Salvation
  That is the Ahl al Bayt of Mustafa, the Seal of Prophecy
  And I caught hold of the Rope of Allah, that is their Love
  As He commanded us to hold fast to the Rope!

  A tradition from the Holy prophet ( pbuh&f )

  I will soon be called away and will have to depart from you, but I leave among you Two ( 2 ) weighty things, the Book of Allah and my descendants. The Book of Allah is like a rope which extends from the heavens to the earth, and my descendants are my people of the house ( my Ahl al Bayt ). The Subtle and the Aware tells me that the two ( 2 ) shall never part company until they come to me at the Pool. So take care how you treat them after me.

  As recorded in

  Musnad of Ahmed Hanbal, v 3 p 17

  Musnad of Ahmed Hanbal, v 3 p 26

  Sahih of al Tirmizi, tradition no. 874

  Kanz al Ummal, v 1 p 47, tradition no. 945 (for the above hadeeth)

  Ghayatul Maryam, p 242
  Yanibul Muwaddah, p 118 -> 119

  Sawaiq al Muhriqah, v 1 chapter 11

  Safinatul Biharij ( Recorded by Allama Qummi from Allama Zamakhsari ) p 193

  ge probeert mensen te verblinden alsof ik leugens vertel maar ik vertel altijd de waarheid omda’k v m/papa en mama heb geleerd om ni te liegen.

  Allahswt leidt wie Hij wil

  salukes

 95. 95 SJI'IET AHLULBAYT as 19 maart 2007 om 3:59000000 pm
  de rest moet ge zelf lezen, maar ‘k heb jouw soort al lang door want ge probeert mij als shia zwart te maken. hieronder hebt ge de volledige uitleg met bewijskes uit sunniboeken. op wa ons geloof gebaseerd is??????? jouw geloof zou enkel op koran moeten gebaseerd zijn want ‘omar heeft toen onze profeet sawas aan het sterven was gezegd da de koran volstaat toen onze profeet sawas vroeg om iets achter te laten zodat de umma ni uit elkaar zou gaan, hij sawas vroeg iets om op te schrijven en iets om ermee te schrijven, maar ‘omar wist het beter en zei dat de koran volstaat, dus moet gij wahaabi enkel de koran volgen. en da zeggen ni de shia v ‘omar da heb ik 1000x gelezen in sunniboekjes!!!!! en laat me met rust en laat me hier doen wat ik wil want ge vertelt enkel leugens en ge doet wat wahaabis doen, dwz shia zwart maken met dingen die Allahswt heeft voorgeschreven vr uitzonderlijke gevallen en daar is mut’a voor, voor uitzonderlijke gevallen. wilt ge er meer over lezen, er bestaan deftige boeken over mut’a als 2de mogelijkheid v huwen in uitzonderlijke gevallen e n ni zoals gij zegt, vd één naar de ander springen. zeg nog iets: liever halaal dan haraam: zeg eerlijk en vraag het aan iedereen op benayad: hoeveel moslimjongens, marokkanen, springen niet v het ene meisje nr het andere zonder halaal. hoeveel marokkaanse jongens hebben geen verboden seks vr het huwelijk. zijn da geen moslims, neen, da zijn moslims die behoeften hebben en ofwel ni willen trouwen ofwel ni kunnen trouwen. hoeveel vdie jongens kunnen elke dag vasten vr hun behoeften te verminderen???????? das moeilijk in deze tijd met de verleidingen. en ja, ik vind als een jongen verder wilt studeren en hij is een praktiserende moslim en hij heeft geen geld om vr het meisje waar hij verliefd op is te zorgen, dat in zo’n geval mut’a een oplossing kan zijn. of moet hij haraam doen met dat meisje. zelf ken ik ni veel v mut’a, maar ik weet da ge als meisje van alles in contract kunt zetten, dus ook da ge geen seks wilt hebben. dus kunt ge veel doen met elkaar als ge verliefde zijt zonder seks en toch halaal door mut’a en als ze afgestudeerd zijn, kunnen ze permanent huwen. wat doen ze nu???????? haraam, haraam en nog ‘ns haraam!!!!!! maar in shialanden is er bijna geen mut’a omda ze allemaal vroeg trouwen (in vgl met hier) en voor altijd (niet tijdelijk!) trouwen, dus ze maken ons zwart met iets da Allahswt toelaat in noodgevallen. als ge voor altijd trouwt is de man verplicht om alles vr de vrouw te betalen en vr haar te zorgen terwijl een studerende man da niet kan of toch moeilijk. das een voorbeeldje dak geef om te tonen dat zoiets moet kunnen. of een vrouw die gescheiden is en geen man in haar huis wilt hebben, maar toch een relatie: awel, mut’a is ook een mogelijkheid voor haar zolang het halaal is. maar ik ben voorstander zoals elke shiageleerde voor PERMANENT HUWELIJK ofwel huwelijk voor altijd, maar ‘k begrijp da sommige moslims da ni willen: in mijn vriendenkring ken ik sunnivrouwen die gescheiden zijn en geen man in huis willen en dus geen permanent huwelijk en ge hebt er, ken ze ni maar veel gehoord, die haraam doen omda ze ni willen trouwen, awel waarom ni halaal dr mut’a te doen, waarom niet. maar elke shiageleerde heeft voorkeur vr PERMANENT HUWELIJK diegene die tgdeel beweert LIEGT. mut’a betekent ni springen vd ene nr de andere, maar een halaalhuwelijk zoals Allahswt in de koran toegelaten heeft. Allahswt heeftmet iedereen rekening gehouden, ook de noodgevallen en uitzonderlijke gevallen wa’l hamdulillaah Qur’anic Evidences for the Legitimacy of Mut’ah The first set of evidences for the permissibility of Mut’ah lie in the Holy Qur’an itself. It is commonplace that, when arguing with the enemies of the Ahl al-Bayt (as), any and all Sunni narrations that support the stance of the Prophet (s) and his family are dismissed as being “weak” (da’eef), even when the book is found in one of the allegedly sahih collections (such as that of Bukhari or Muslim). No reason is ever given for why the hadeeth is weak; rather, the claim serves as a failsafe when the Ahl al-Bayt (as)’s enemies are backed into a corner by their own hadeeth literature. As such, we will first deal with the text of the Holy Qur’an itself, and discover how the Qur’an legitimises Mut’ah, and how the vast majority of Sunni scholars have accepted this. The Verse of Mut’ah (4:24) The most important verse of the Holy Qur’an which establishes the legitimacy of Mut’ah is verse 24 of Surat an-Nisa, known to all hadeeth commentators (Sunni and Shi’a) as “the verse of Mut’ah.” This verse provides a clear and unshakeable permission for the practice of temporary marriage. In the same way that Islam has established principles to protect human beings, via rules and regulations, it has at the same time provided for legitimate means by which man can enjoy himself, and Mut’ah is one of these ways. The Shari’ah prohibits fornication, but at the same time allows the practise of Mut’ah. If anyone is unaware of this blessing from Allah (swt), then let us set out the evidences from the Holy Qur’an: [Forbidden to you] are married woman, except what your right hand possesses. This Allah has written for you, and all other women besides these are permitted to you, so that you may seek them out with your wealth, seeking chastity and not fornication. So when you have contracted temporary marriage [istimt’atum] with them, then give them their words. There is no sin on you for whatever you agree to after this. Indeed, Allah is Knowing, Wise. Al-Qur’an, Surah An-Nisa, Ayah 24 Allah (swt) has used the word istimta’tum, which is the verbal form of the word Mut’ah. While the word has many other numerous meanings (as will be discussed below), we see that in the same way that the terms Zakat, Saum, and hajj carry a specific Islamic definition, so does the word istimta’. The specific, Islamic meaning which the word refers to is the performance of a temporary marriage, and nobody has denied this. Nonetheless, the Wahabi Dr Salamah has published a critique of the Islamic belief that this verse deals with Mut’ah. This article has been trumpeted as being one of the best critiques of the Shi’a belief in Mut’ah, though what it only demonstrates is the author’s utter disbelief in the Islamic revelation. The article revolves around a crass critique of Mut’ah, arguing that it is a form of fornication which violates Islamic norms of chastity. Rather than reading like the reasoned work of an Islamic scholar, it reads more like the tired moralism of Orientalists who attack Islam for having a positive attitude towards sexuality. The question of whether or not Mut’ah constitutes any type of moral outrage, or whether or not it will lead to the sexual corruption of society, will be dealt with in a later chapter. Here, however, we will deal with his argument that Mut’ah is a type of fornication (zina). To claim that Mut’ah is fornication is to claim that it is a haram sexual act. This is all the word fornication means: sexual relations that are not permitted by Allah (swt), the Lawgiver. If Allah (swt) permits a type of sexual practice, then it by definition ceases to be fornication. If one accepts that Allah (swt) has permitted a certain type of sexual practice, and yet continues to argue that such a practice is immoral and evil, then such a person has ascribed a direct insult against his Creator, Allah (swt). Before anybody can begin to say that Mut’ah is evil or an act of impiety, one must first ask if Allah (swt) has forbidden it. To do otherwise would be to merely be following one’s whims and desires and introducing an impermissible innovation (bid’a) into Islamic law. The Wahabi author Dr. Salamah makes a critique of the above quoted verses where the verbal form of the word Mut’ah is used, in which he makes several key errors: Dr. Salamah states: Two terms in the verse under discussion are used by Shi’ah commentators to allow Mut’ah. The first word is “ujur” (pi. of ajr), which means “compensation”; the second is “istamta’tum” which can be translated as “what you have enjoyed.” So the end of the verse could be translated: “But give them their compensation for what you have enjoyed of them [in keeping with your promise].” Shi’ah commentators claim that “ajr” refers to the price of Mut’ah agreed upon by the two parties. On the contrary, Sunnis state that it refers to the mahr (bridal money given by the husband to the wife). Similarly, Shi’as explain the term “istamta’tum” as the physical act of consummation. http://www.islamicweb.com The author is clearly ignorant of Shi’ism and the Shi’ite Tafsir. He writes that the word ujur, which the author translates as “compensation,” is understood as the “price” which a man pays to a temporary wife. He then argues that Sunnis say it refers to the mahr, the dowry. It is difficult to see what the author is intending to say here: in fact, there is absolutely no disagreement between Sunnis and Shi’as on this issue. The “compensation” paid by a husband to his temporary wife is the mahr for the temporary marriage. It is absolutely no different than the “compensation” paid by a husband to his permanent wife. The word is general and covers the dowry of a permanent or temporary wife. It would seem that the author is attempting to imply that the Shi’as are reading something into the verse that is not there; however, what exactly we are reading into it that Sunnis say is not there remains unknown. In refuting Dr. Salamah’s argument, we are burdened by the fact that he is a very bad writer, with a bad grasp of both English and Arabic, and so it is often difficult to understand what he is talking about. In any case, it seems that he means to imply that Shi’as say that this ayat does not refer to a mahr but refers to something different, and that this somehow proves that the ayat is about Mut’ah, and not about permanent marriage. If this is what Dr. Salamah means (and his poor grasp of English and bad writing style makes it hard to tell), then the author is entirely wrong: not only is the dowry of Mut’ah also referred to as a mahr, but the tendency amongst many ‘ulama has been to refer more to the dowry of Mut’ah with the word mahr and to refer to the dowry of a Nikah with the word sidaq. The common fatwa about how to recite the seegah (marriage vows) of a temporary marriage uses the word mahr: “Zawajtuka nafsi fi al-mida al-ma’lumah wa ‘ala al-mahr al-ma’lum,” I marry myself to you in the known time limit and on the known dowry (using the word mahr), whereas the seegah for a permanent marriage is commonly ruled to be “Zawajtuka nafsi ‘ala al-sidaq al-ma’lum,” I marry myself to you on the known dowry (this time using the word sidaq to refer to the mahr). Cf. Ayatullah Kho’i, Al-Masa’il al-Muntakhibah, p. 327 What we see from this is that Shi’as have never denied the obligation of mahr in Mut’ah; and in fact, the use of the word mahr is more emphasised with Mut’ah than with Nikah. In any case, it is difficult to see what was the point of the Wahabi author’s argument about the word ajr. There is no disagreement between Sunnis and Shi’as about this ayat referring to the marriage dowry; the difference between Shi’as and some contemporary Wahabis is whether or not this verse refers to permanent marriage, or temporary marriage. The author then moves on to the part where he demonstrates not only his contempt for the Holy Qur’an, but also his contempt for the great commentators of Qur’an amongst the Sunni ‘ulama. He says that we explain the term “istimta’tum” as meaning the physical act of consummation. He writes: Dr. Salamah states: Similarly, Shi’as explain the term “istamta’tum” as the physical act of consummation. However, this is contradicted by the following Qur’anic verses: “There is no blame upon you if you have divorced women whom you have not touched [i.e., the marriage has not been consummated] or specified for them a mahr. But give them [a gift of] compensation [matti’uhunna]. The wealthy has his capability and the poor has his capability – a provision [mata’an] according to what is acceptable, an obligation upon the righteous.”15 It is difficult to tell, but it seems that Dr. Salamah has got something reversed here: the Shi’a argue that it refers to Mut’ah, temporary marriage, and not the physical act of consummation. Those Wahabis who attempt to deny Mut’ah are the ones saying it refers to the act of consummation, in their attempt to deny the verse’s indication (dalalat) upon the permissibility of temporary marriage. An example of some Wahabi writings on this issue comes from the pen of Wahabi Abu Ruqqaya in ‘The Illegitimacy of Temporary Marriage in Islam’: Abu Ruqqaya states: Allah Most High says: “So whatever you enjoy from them, give them their recompense, this is an obligation.” [4:24]. This is the verse relied on by those who support temporary marriage. They rely on it either in ignorance or in order to fool others, giving a superficial meaning to the verse without referring to the interpretation of it, and without availing the correct interpretation to the general public. The following is the interpretation of it: Imam Qurtuby says in his commentary on this verse, the payment in the context is the dowry, it has been called recompense because it is a fee for the enjoyment. This is a support for dowry being a recompense. Alhasan, Mujahid, and others said: The meaning relates to what you have ‘enjoyed’ through your union with women in proper marriage, so “give them their recompense” that is, their dowries. Ibn Khuwayz Mindad said: There is no support and it is not permissible to use the verse as a permission for temporary marriage as the Messenger of Allah (swt) has warned against and has forbidden temporary marriage as Allah Most High said: “So marry them with the permission of their families.” It is natural for the marriage to take place with the permission of the parents, this is a proper marriage which has a trustee and two witnesses, temporary marriage is not like that. ‘A’isha said: “It has been forbidden in the Qur’an in the words of the Most High: “And those who preserve their private parts except with their spouses or what their right hands posses, then they would have no blame.” [23:5]. Temporary marriage is not regarded as a proper marriage, and the spouse does not fall into the category of what the right hand possesses. http://www.islam.org.au Here, we see several Sunni authors being quoted by Abu Ruqayya as saying that the verse has absolutely nothing to do with marriage, rather that it has to do with sexual act itself, viz.: Abu Ruqqaya states: Alhasan, Mujahid, and others said: The meaning relates to what you have ‘enjoyed’ through your union with women in proper marriage, so “give them their recompense” that is, their dowries. The same argument has also been put forward by former Head of Sipah-e-Sahaba in his wonderfully titled ‘Muta (Temporary marriage Or Legalised Prostitution)’: Jhangvi states: THE CORRECT POSITION IS THAT THE SAID VERSE HAS COME TO SPECIFY THE AJR OR RECOMPENSE WHICH BECOMES PAYABLE IN FULL WHEN THE WIFE IN A REGULAR MARRIAGE IS GONE IN. “BUT GIVE THEM THEIR RECOMPENSE I.E. DOWER FOR WHAT YOU HAVE ENJOYED OF THEM” ARE THE ACTUAL WORDS AND BY ENOYMENT IS MENT THE SEXUAL INTERCORSE AFTER MARRIAGE THAT MAKES THE RECOMPENSE OR DOWER PAYABLE IN FULL WHILE ONLY THE HALF OF IT IS TO BE PAID, IF THE MARRIAGE IS DISSOLVED BEFORE SUCH INTERCOURSE. THE PURPOSE OF THIS VERSE IN THEREFORE, TO CLARIFY THE OBLIGATION OF THE HUSBAND IN CASE THE MARRIAGE IS EONSUMATED BY SEXUAL INTERCOURSE. Dr. Salamah, then, seems to be very confused. He has all of his arguments backward: the entire point of the debate about the verse of Mut’ah is that some Wahabis claim that it does not refer to Mut’ah at all, but rather that it refers to the sexual act itself and therefore does not establish the permissibility of Mut’ah. The Prophet (s), the Holy Imams (as) and the community of the Shi’a have always argued that the use of the term “istimta’tum” refers to the permissibility of temporary marriage, of Mut’ah, while their enemies have argued that the verse refers only to the sexual act of a Nikah. This Wahabi clearly has everything backwards! It is shocking, but the author attributes the Wahabi argument to the Shi’a, and then under the confused belief that it is a “Shi’a” argument goes on to refute his own belief system! Dr. Salamah states: Similarly, Shi’as explain the term “istamta’tum” as the physical act of consummation. However, this is contradicted by the following Qur’anic verses: “There is no blame upon you if you have divorced women whom you have not touched [i.e., the marriage has not been consummated] or specified for them a mahr. But give them [a gift of] compensation [matti’uhunna]. The wealthy has his capability and the poor has his capability – a provision [mata’an] according to what is acceptable, an obligation upon the righteous.”15 We could not have said it better ourselves. The author deserves great congratulation for refuting those Wahabi ‘ulama who have argued that this verse refers to the sexual act as opposed to temporary marriage. What he did not realize in his argument is that Allah (swt) has, in this verse that he quotes (“There is no blame?”) already specified the obligation of dowry, which is made obligatory by the marriage contract, not by the consummation of the marriage. It does not make sense for Allah (swt) to say if you do not have sex with your wife, you must pay her the dowry, and then to later on say: “If you have sex with them, you must pay them their dowry.” In the same vein, Allamah Tabataba’i writes: If the meaning of the verse is tamt’atum [meaning physical enjoyment in this case], then this does not fit with the part of this verse which follows, i.e. “Give them their compensation.” This is because the dowry (mahr!) is obligatory (wajib) by the simple establishment of the marital contract (aqd), and it does not rely upon the actual act of physical enjoyment…Rather, one half is made wajib by the contract, and the other half is made wajib by sexual penetration (dukhul). Furthermore, the ayat which was revealed before is sufficient in making clear the dowry has to be paid under all circumstance, and so there is no point in repeating. This is the verse [4:4] that says: “And give the women their dowries as a gift,” as well as the verse “There is no sin upon you if you divorce your wives before you have touched them or specified a dowry. But give them a gift of compensation, the wealthy what he can, and the poor what he can” until He says: “And if you divorce them before you have touched them, and you have decided upon a dowry, then give them half of what you have agreed upon.” Tabataba’i, Al-Mizan, vol. 4, p. 280 The fact is that Allah (swt) has already explained all of the ahkam of dowry before this in quite a detailed fashion. There is no point in then repeating it, in a much more general fashion, later on. In any case, the fact of the matter is that the word istimta’ has many different meanings. In order to understand it, we must turn to the context of the verse, which is marriage. It is pointless to say that the word istimt’a only refers to “taking benefit” in the sense of taking sexual pleasure, for this would imply that dowry is only obligatory when the sexual act is consummated. This argument is contradicted by verse 4:4, as Allamah Tabataba’i has pointed out, and is also contradicted by the verse 2:236 which Dr. Salamah cited. Dowry is not made obligatory by the sexual act; it is already made obligatory by the marriage contract, albeit only in part. Misunderstanding this, the Sunni author at Islamic Voice Magazine also criticizes the proper interpretation of this verse when he writes: Islamic Voice Magazine states: Below are the verses of Qur’an which in some companions’ opinion and in the opinion of Shi’as, legitimize the Muta’. “…All women other than these (described in 5:22,23) are lawful to you, provided you seek them with your wealth (Mehar) in modest conduct, not in fornication. Give them their Mehar as a duty for the ‘ISTAMTA’ (benefit) you have had with them.”(5:24) The relevant Arabic word in the above verse is ‘Famastamta’tum’ which means, ‘when you have had benefited with them’. Those favouring the Muta’ translate it as ‘when you had made Muta’ with them’. There is one clear proof in Qur’an that they are mistaken. This particular word has been used as it is in two other verses of Qur’an viz 9:69 and 46:20. I am presenting the translation of one of these. You can check the other verse yourself. First, see the translation of the verse preceding 9:69 so that the context could be known that the description is of hypocrites. “Allah has promised the hypocrites, both men and women, and the unbelievers, the fire of Hell. They shall abide in it. It is sufficient for them; theirs shall be a lasting torment”. (9:68) And now, the next verse with the actual translation of the relevant word in question: “As in the case of those before you, they were mightier than you and had greater riches and more children. They had BENEFITED from their portion and you have BENEFITED from yours as did those before you. You indulge in idle talk as they did. They! Their works are fruitless in this world and in the Hereafter, and they are the losers”. (9:69) I am again reproducing the same verse below but this time I am putting the word Muta’ in the translation of the word FAMASTAMTA’TUM, which Shias claim to mean Muta’, the same word, which occurred in (5:24 “As in the case of those before you, they were mightier than you and had greater riches and more children. They had their portion of Muta’ and you have had your portion of Muta’ as did those before you. You indulge in idle talk as they did. They! Their works are fruitless in this world and in the Hereafter, and they are the losers”. (9:69) I have no hesitation in saying that those companions who against the opinion of other companions thought that the verse (5:24) of Qur’an authenticated Muta’, erred in its interpretation. Salamah, then, has (in the midst of his confusion) accidentally made the same point that the Shi’as do: that this verse does not merely refer to the physical act of sexual enjoyment. However, Salamah does not seem to go on and ever say what it does mean. The root m-t-‘ has a great number of meanings, some of which are listed by Ayatullah Maghniyah in his Fiqh al-Imam Ja’far as-Sadiq: Mut’ah has many meanings. In some cases it may mean to take benefit, such as when Allah (swt) refers to “They take the benefits of the worldly life.” It may refer to increase, or it may refer to remaining, such as when He says: “He let them remain for a while.” It may also refer to a gift, such as when He, Blessed be His Names, says: “They are gifted of knowledge.” As far as the legal scholars, they talk about Mut’ah in the meaning of a gift, in the sense of what they make obligatory on a man who has married a woman without specifying a dowry, and then divorces her before having sexual relations. They would necessitate that the divorced woman be a gift that is appropriate for his economic status. This is based upon the ayat 236 of Surah al-Baqara: “There is no sin on you that you divorce women whom who you have not touched, and that you give them a gift (Mut’ah), the rich man based on his ability, and the poor based on his ability, a righteous gift which is a right over the pure ones.” They also talk about Mut’ah in terms of hajj, which we have discussed elsewhere. Alongside of these uses, the scholars of law talk about Mut’ah in terms of a fixed-time marriage. There is universal consensus amongst Sunni and Shi’a scholars that Islam has legislated this, and that the Prophet (s) made this permissible. This is based upon ayat 24 of Surat an-Nisa’: “When you have done Mut’ah with them, so give them the agreed upon dowry.” Reference at Mutah.com The Hans-Wehr dictionary gives the following meanings for the root m-t-‘: “Verbal form: to carry away, take away; to be strong, firm, sold?To make enjoy; to furnish, equip supply; to give as a compensation?to gratify the eye; to make enjoy, to have the usufruct; to be blessed and to enjoy, savour, relish” Noun form: enjoyment, pleasure, delight, gratification; recreation; compensation paid to a divorced woman; Muta’h, temporary marriage, usufruct marriage contracted for a specified time”. Hans Wehr dictionary, p. 1045 Now, given that this verse comes in the context of marriage, it can only mean one of three things: Enjoyment, in the sense that it is used to refer to the sexual act itself Giving a woman her dowry or other compensation after divorce Temporary Marriage The Wahabi author has already refuted those who argue that the use of the word istamta’ means the first, because it is either contradictory or repetitive (depending on how one wants to look at it), and we have seen that it does not fit with the context of the overall Surah. As far as the second meaning, it is entirely prohibited by the verse, for otherwise we would have to translate it as: “As for those women who you compensate, then compensate them.” Such a translation is obviously meaningless. As such, we can only predicate the meaning of the verb on the third meaning, i.e., temporary marriage. The author makes another critical mistake as well: Dr Salamah states: It should be noted that the Qur’an continues with this statement: “So marry them with the permission of their families and give them their dowers according to what is reasonable.” Such a case is only possible in a regular marriage since these conditions are not necessary in Mut’ah. Firstly, a large number of Shi’a Fuquha have argued that it is obligatory to seek the permission of parents for a temporary marriage with a virgin girl, so the author has demonstrated his complete lack of knowledge with regards to Shi’a fiqh. Ayatullah Kho’i, for example, writes: It is an obligatory precaution that an adult, mature, virgin girl seeks the permission of her father or paternal grandfather in her marriage. Cf. Kho’i, Ibid. pp. 329-330 In any case, there is dispute on this issue amongst the Fuquha of the Shi’a, just as there is dispute about it amongst the Sunnis. But this verse has nothing to do with that, for the author has quoted the verse out of context. There is a gap between the verse of Mut’ah and this verse, where Allah (swt) says: If any of you do not have the means to marry a chaste, believing woman, then take those handmaidens from whom your right hand possesses. Allah has full knowledge of your Faith. You are from one or another, so marry them with the permission of their people, and give them their compensation. Al-Qur’an, Surah An-Nisa, Ayah 24 Allah (swt) uses the word Ahl, which means people or family. Now, since it is clear that this verse is referring to slave-women, it is clear that the word Ahl is referring to the owners of the slave-girls, and to this end Yusuf ‘Ali has correctly translated it as: Wed them with the leave of their owners. As such, this verse has nothing to do with marriage between free parties. The beginning of the verse makes this clear: If any of you do not have the means to marry a chaste, believing woman? Clearly, then, this verse deals with people who cannot marry, and so has nothing to do with either Mut’ah or Nikah. Once again, it remains unclear what the point of the author’s argument was: he seems to be implying that, since all the Shi’a supposedly believe that the permission of the guardian is not necessary in a temporary marriage (which, as we have seen, is not the case), than since this second verse mentions the condition of seeking the guardian’s permission, it somehow proves that the first verse has nothing to do with temporary marriage. However, we have seen that a clear reading of the entire verse shows that it is entirely unrelated to marriage at all; the Qur’an has, in fact, moved on to a separate discussion at this point. If the Wahabi author chooses to disagree, then let him reference the Tafsir of Ibn Kathir: Allah said, those who do not have, (the means), financial capability (Wherewith to wed free believing women) meaning, free faithful, chaste women. (They may wed believing girls from among those whom your right hands possess,) meaning, they are allowed to wed believing slave girls owned by the believers. (And Allah has full knowledge about your faith; you are one from another.) Allah knows the true reality and secrets of all things, but you people know only the apparent things. Allah then said, (Wed them with the permission of their own folk) indicating that the owner is responsible for the slave girl, and consequently, she cannot marry without his permission. The owner is also responsible for his male slave and they cannot wed without his permission. A hadith states, (Any male slave who marries without permission from his master, is a fornicator.) Reference at Tafsir.com It is then established, without a doubt, that Allah (swt) is referring to temporary marriage in the ayat al-Mut’ah. This is agreed upon by the Sunni Tafsir writers. If it does not refer to temporary marriage, the only thing it could refer to is the sexual act itself, something that the Wahabi author refutes! As such, this leaves only one possibility, namely that the Imams (as) as well as the Sunni Tafsir commentators were all correct in understanding this verse as referring to Mut’ah. Sunni Tafsir of Verse 4:24 The Wahabi author not only demonstrates his contempt for the Qur’an, but also his disregard for the Sunni Tafsir writers who have all agreed that this verse deals explicitly with Mut’ah and nothing else. We shall now cite 16 books of Ahl’ul Sunnah who testify from Companions it referred to Mut’ah. Sunni Ulama undoubtedly confirm that this verse refers to Mut’ah. As proof we have relied on the following Sunni texts: Tafseer Kashaf Volume 1 p. 20- commentary of Nisa Tafseer ibn Katheer Volume 1 p. 84 Tafseer Tabari Page 9 part 5 Tafseer Fathul Qadeer p. 14 Tafseer Gharib Qur’an p. 2 part 5 Tafseer Qurtabi Volume 5 p. 60 Tafseer Mu’alim al Tanzeel Volume 1 p. 63 Tafseer Khazan Volume 1 p. 63 Ayat Mut’ah Tafseer Kabeer Volume 3 p. 95 Tafseer Durre Manthur Volume 6 p. 40 Tafseer Akham of Quran Volume 2 p. 45 Tafseer Baydhawi Volume 2 p. 9 Tafseer Haqqani Volume 2 p. Tafseer Ahmadi Volume 1 p. 0 Tafseer Jama al Bayan Volume1 p. 22 Tafseer Mazhari Volume 3 p. 18 We may quote some of these authors and their views on Mut’ah: Tafseer Mazhari: Istimatum’ here refers to Nikah Mut’ah and this is a form of Nikah where a couple for a specified time have ownership of one another, and when the time expires they separate without Talaq” Tafseer Kabeer: “This verse descended about Mut’ah.” Fathul Qadeer: “Research by Ahlul Sunnah confirms this verse was revealed about Nikah Mut’ah”. Tafseer Khazan: “This verse descended about Mut’ah” Tafseer Mu’alim al Tanzeel: “This verse refers to Mut’ah Nikah, that is prescribed to a specific period”. Durre Manthur: Suyuti narrates a tradition confirming that the verse descended about Mut’ah. Tafseer Haqqani: This verse refers to Mut’ah, which was permissible in the beginning of Islam. Furthermore, we read in the Tafsir Kabeer of Radhi that that the companion of Rasulullah(s), Imran bin Husain, said: A verse on Mut’ah was revealed in the Quran, and that it was not abrogated. Furthermore, Rasulullah issued an order to practise Mut’ah and he did not ban it. Then, somebody came a long and said about it what he felt like it. Beyond this, if any enemy of the Ahl al-Bayt (as) claims that this refers to the Mut’ah of Hajj they should know Imam Radhi cited the comments of Imran in his discussion on the verse of Nisa on Mut’ah. We have cited 16 books confirming that a verse regarding Mut’ah with women appears in the Qur’an. The Qur’anic evidence destroys Nasibi claims that there is no base for Mut’ah in the Quran, and the verdicts of these 16 Sunni ‘ulama shall suffice to destroy the claims of these Nasibis. A further analysis of these texts also shows that the companions acknowledged that Mut’ah was originally permissible: Tafseer Kabeer Volume 3 p. 95 Tafseer Ibn Katheer Volume 1 p. 84 Tafseer Ruh al Maani Volume 1 p. Part 5 Tafseer Gharab al Qur’an p. 2 Part 5 Tafseer Tafseer Mu’alim al Tanzeel Volume1 p. 20 Tafseer Maarif al Qur’an Volume 1 p. 28 Tafseer Muraghee Volume5 p. by A. Mustafa Muraghee Fatawa Abdul Hai p. 20 Tafseer Kabeer: “Sunni Ulama agree that in the beginning Mut’ah was allowed?We don’t deny that Mut’ah was Mubah”. Tafseer Ibn Katheer: “There is no doubt that in the start Mut’ah was Halal”. Tafseer Muraghee: “In the beginning of Islam Mut’ah was allowed”. All of these texts point to a single, irrefutable fact: that Mut’ah was originally allowed in Islam. This has always been the common ruling of the Sunni ‘ulama and it was not until the coming of the Wahabi movement that some began to doubt this issue. Furthermore, many Sunni ‘ulama have argued that Mut’ah is a legitimate type of Nikah (marriage). For example: Tafseer Qurtubi Volume 5 p. 36 Tafseer Baydhawi Volume 2 p. 9 Tafseer Jama al Bayan Volume1 p. 66 Tafseer Muraghee p. 1 For example, we read on the above-cited page of Tafseer Qurtubi: The consensus in the eyes of Ahlul Sunnah is this verse came about Mut’ah marriage, which was allowed at the beginning of Islam. And we read in Tafseer Baydhawi: Mut’ah is Nikah for a fixed time. There can be no doubt that the Qur’an bears witness that Mut’ah was originally halaal. Supporting this are the actions of the Companions themselves Nasibi of course know this, but as is their habit prefer to deny this fact so as to keep their subjects living in ignorance. Here is Ansar.Org’s response to this vicious Rafidi claim that appeared on the ‘frequently asked questions’ section: Ansar.Org states: Question: Salamon Alaykom, I have heard that Zubayr Al-Sabilbi married Asma Bint Abu Bakr by Mut’ah Marriage and from this union were born, Abdalliih Ibin Zubayr and Urwah Ibin Zubayr Is this correct? So does this mean that Temporary marriage was being practiced even in the time of Aboobakr? Please note that this is the daughter of Aboobakr that is engaged, so it does not make sense to say maybe Aboobakr was not aware of this marriage. Will appreciate a sufficient reply Answer: Wa alikum assalam wa rahmatullah wa baraktuh First of all brother , Abdullah & Urwah are the sons of Alzubair ibn Al-Awwam not Zubayr Al-Sabilbi. And there were not temporary marriage between Asma Bint Abu Bakr and anyone. And for your information brother , Abdullah ibn Alzubair was very strict in the topic of Mutaa, he believe that it is haram and was very strict with the people who said it is halaal in his time. So how comes he was born from A Mutaa ( Temporary marrige )?! As I said brother before , Shia used to lie sometimes to prove that they are correct! One wonders ‘why’ these Nasibi make such confident assertions, when ample material exists confirming that Asma did indeed contract Mut’ah with Zubayr and her two sons Urwa and Abdullah were indeed the products of this union. This Nasibi should know that the ‘lie to prove that we are correct’ for Asma’s Mut’ah is discussed in the following Sunni sources: Talkhees al Haseer fi Takhreej al Hadeeth al Rafa al Kabeera Volume 3 page 159 (printed Cairo) Musnad Abu Daud al Tayalsee Volume 7, Page 227 (printed in Hyderabad) Sunan al Kabeera al Nasai Volume 3 page 135 (printed Beirut) Ma’ani al Asar Volume 2 page 16 (printed Deoband) Munthaha al M’abood al Thartheeb Musnad Abu Daud, Volume 1, Page 309 (Printed Beirut) Neel al Authar al Shaukani Volume 6 page 135 (printed Egypt) Talkhees al Kabeer Volume 3 p. 59 by ibn Hajar Abi Bakr Aqd al Fareed, Volume 3, Page 157 Maudhourath Volume3 p. 14 Murujh al Dhahab Volume 3 p. 0 Dhikr Mu’awiya b Yazeed Sharh Muwatta Dhurqani Volume 3 p. 54 Sharh Ibn al Hadeed Volume 4 p. 75 Allamah Ibn Hajr Asqalani in ‘Talkhees al Haseer fi Takhreej al Hadeeth al Rafa al Kabeera’ Volume 3 page 159 (printed Cairo) narrates as follows: A large group amongst the pious Salaf deemed Mut’ah halaal after the death of Rasulullah (s), Imam Nasai narrated from Muslim Qarai that we went before Asma binte Abu Bakr and we asked her about Mut’ah with women, she said I performed this Mut’ah during the lifetime of Rasulullah (s) We read in Musnad Abu Dawud “We gathered before Asma Binte Abu Bakr and asked her about Mut’ah with women. She said: During the lifetime of Rasulullah(s) I personally contracted Mut’ah”. We read in Tafseer Mazhari: Amongst the Sahaba exist a group that after the demise of Rasul(s) believed in the legitimacy of Mut’ah and Imam of Ahlul Sunnah Nasai narrated from Asma Binte Abu Bakr, “We practised Mut’ah during the life of Rasulullah(s).” Tafseer al-Mazhari, Surah an-Nisa, Page 74 If anyone is a pioneer/groundbreaker in a field we have to admire them, no matter who they are. Some Muslims at that time would have no doubt had concerns that their women would become rendered useless through this practise. Fortunately a woman from an upstanding household of Abu Bakr ventured out and offered herself to the Muslim males. Ansar.Org had posed this amazing rhetorical question: Ansar.org And for your information brother, Abdullah ibn Alzubair was very strict in the topic of Mutaa, he believe that it is haram and was very strict with the people who said it is halaal in his time. So how comes he was born from A Mutaa ( Temporary marrige )?! What great logic! Mu’awiya and Amr ibn al Aas were the products of a union between their mothers and several men. All because they were born in such a manner does not automatically mean they liked this type of conception, or that they believed in its legitimacy! The ‘honest’ scholar is correct. Ibn Zubayr was indeed opposed to Mut’ah, and he voiced his opposition to it when debating with Ibn Abbas. What this man of truth has forgotten to tell his adherent is the fact that the same Ibn Abbas managed to silence Ibn Zubayr by informing him that he was the product of Mut’ah, as can be evidenced in your esteemed Sunni works. Imam of Ahl as-Sunnah al-Raghib al-Isfahani reported in al-Maudhoorath Volume 2 page 96 “Ibn Zubair denounced Ibn Abbas for his opinion on Mut’ah. Thus Ibn Abbas told him: “Go and ask your mother what she did with your father.” When Ibn Zubair asked her, she said: “By God, I did not conceive you except through Mut’ah”. Indeed, both of Abu Bakr’s daughters believed that Mut’ah was halaal. We read in Ahl as-Sunnah’s authority work Sahih Muslim, Sharh Nawawi, Volume 1 p. 102 on Nikah Mut’ah: One group amongst the Salaf believed that Mut’ah was halaal. Ibn Abbas, Ayesha are included in this group. Despite such clear evidence some modern day adherents of Mu’awiya have decided to rewrite history all together, by denying that Mut’ah was ever allowed in Islam! Take the Fatwa on Mut’ah by the Deobandi Madrassa ‘Darul-Iftah Jamia Ashrafia’, based in Lahore, Pakistan. In response to a query on Mut’ah this is the Fatwa they give Darul Iftah states: Assalaam o Alaikum MUTTA has been declared HARAAM from the very outset of Islam. The usual MUTA, in force amongst AHL-E-TASHEE, was never permitted in Islam. This wicked thing was in vogue before Islam in the dark ages. (Ahsan ul Fatawa page 42 Vol. 5) Hazrat Shah Abdul Aziz has refuted the permission of MUTA from the very beginning of Islam. (Ahsan ul Fatawa page 52 Vol. 5) The falsity of such a fatwa is clear when we have testimony of the Sahaba that Mut’ah was allowed and they practised it accordingly, claims that exists in works such as Sahih al Bukhari! Clearly this revision has history has been created with the sole of objective of defaming the Shi’a, we are in doubt that this Nasibi Mullah is fully aware that the vast number of Sunni ‘ulama (the clear majority) have all argued that Mut’ah was originally halaal. As evidence we shall rely on the following Sunni sources: Tafseer Kabeer Volume 3 page 195 Tafseer Gharab al Qur’an Volume 5 page 5 Tafseer Qurtubi Volume 5 page 132 Tafseer Ibn Katheer Volume 1 page 474 Tafseer Murghanee Volume 5 page 8 Tafseer Waheedi page 107 Tafseer Tarjamun ‘ul Qur’an Volume 1 page 624 part 5 Tafseer Baydhawi Volume 2 page 79 Tafseer Fathul Qadeer Volume 1 page 414 Tafseer Zia’ ul Qur’an Volume 1 page 134 Tafseer Haqqani Volume 2 page 6 Fathul Bari fi Sharh Bukhari Volume 9 page 173 Sharh Muslim, by Nawawi Volume 1 page 150 Au Jaza al Masalik fi Sharh Muwatta Imam Malik Volume 9 page 404 al Muhalla Volume 9 page 519 by Ibn Hazm Ma’alim al Sunan ma Mukhthasar Sunan Abi Daud Volume 3 page 18 Neel al Authar Volume 6 page 153 Sharh Dhurqani Volume 3 page 152, Dhikr Mut’ah Mirqat Sharh Mishkat Volume 6 page 220 Zaad al Maad Volume 2 page 205 We read in Tafseer Kabeer: There is no doubt that at the beginning of Islam, Mut’ah was permissible. We read in Tafseer Murghanee: At the beginning of Islam, Mut’ah was permissible. We read in Tafseer Gharab al Qur’an: The scholars are in agreement that in the beginning of Islam, Mut’ah was Mubah. We read in Tafseer Fathul Qadeer: The great scholars have commented that at the beginning of Islam Mut’ah was Mubah. Tafseer Qurtubi: According to the great scholars Mut’ah, at the beginning of Islam was Mubah. Tafseer Waheedi: Many ‘ulama have said that when Islam started Mut’ah was allowed. Great anti Shi’a scholar Peer Karam Shah in Zi’a ul Qur’an stated: Mut’ah was declared haram at the time of the farewell pilgrimage. We read in Fath ul Bari: The permissibility to practise Mut’ah was endorsed by the early scholars and this is proven. In Sharh Muslim: The permissibility to practice Mut’ah at the beginning of Islam is proven. In al Muhalla: Nikah Mut’ah was halaal during the lifetime of the Prophet. In Ma’alim al Sunan: At the start of Islam Mut’ah was Mubah. Unfortunately, some ‘scholars’ have dispensed with centuries of Sunni scholarship and begun to argue against all of these ‘ulama. Hanafi author, Maulana Mufti Muhammad Shafi, gives another strange and hitherto unheard of Tafsir of this ayat: Muhammad Shafi states: The root of the Arabic word, istimta’ is ? – ? – ? (meem, taa, ‘ain) which means to derive benefit. Any benefit derived from a person or from wealth, property, assets, etc. is called istimta’. According to Arabic grammar, the addition of the letters ? (seen) and ? (taa) to the root of any word gives the meaning of seeking. Based on this lexical explanation, the simple and straight sense of the Qur’anic expression, Istamta’tum (you have benefited), as understood by the entire Muslim Ummah from the revered early elders to their successors and followers, is just what we have stated a little earlier. But, a sect [1] says that it means the conventional Mut’ah and, according to its adherents, this Ayat proves that Mut’ah is halaal (lawful). Therefore, it is pertinent here to give a brief account of Mut’ah and its unlawfulness. Mut’ah, which was in vogue before the advent of Islam, was a temporary contract between a man and a woman for having sexual relationship between them for a specified period in exchange of money or a specified kind offered by the man to the woman. This type of contract, which was never meant to create permanent rights and obligations of marriage, was clearly prohibited by the Holy Qur’an and the Sunnah; however, this particular sect claims that it is still halaal. They sometimes seek support to this claim from the present Ayat just on the ground that the word Mut’ah has been derived from the same root wherefrom the word Istamta’tum used in this Ayat has been derived. Obviously, this argument is too far-fetched, and the present Ayat itself is sufficient to refute it, because before the word, Istamta’tum, Allah uses the words “binding yourself in marriage and not only for lust,” which clearly prove that the sexual relationship approved by Allah (in the Holy Qur’an) is the only one which aims at chastity through the permanent bond of marriage, and not a relationship based on satisfying lust for a temporary period which has been termed by the Holy Qur’an as flowing water. Now, it is obvious that the contract of Mut’ah has nothing to do with this concept. It neither creates permanent rights and obligations, nor does it bring about a family set-up, nor does it aim at having children and maintain chastity. It is nothing but to satisfy the sexual desire for a short period of time This Mufti’s arguments are so badly written it is difficult to understand what he means in some places (the “flowing water” reference, for example). In any case, if the meanings of his arguments are vague, the flaws in his argument are obvious. As far as his translation of the verse, he says that the words istimta’tum means “to take benefit,” and this is how it has always been understood. We have already seen that the great Sunni Tafsir writers did not understand the verse this way, and so “Maulana” Shafi’s comments that this verse has “always” been understood by all generations as referring to the “taking of benefit” is entirely invalid. In any case, if this is the meaning of the verse under discussion, than the Wahabi must provide an answer as to what benefit is being taken. It is not enough to merely say that this verse means “to take benefit.” The verse is giving several different hukms (ruling) on Islamic Law, and in order for us to be able to know and understand what those rulings are, we would have to understand what benefit is being referred to here, i.e. what benefit the husband must compensate his wife for. However, this is not made clear in the verse: and so if we deny that the words istimta’tum refers to Mut’ah and say that it refers to a general taking of benefit, then we really have no idea what Allah (swt) is telling us here. As such, if we accept Shafi’s translation, then we must say that this verse has no meaning and that we cannot possibly decipher what it refers to. This is because of the way the verse has been written: Fama istimta’tum bi minhun fatuhunna ujurahunn. This line of the verse begins with the words Fa and Ma, meaning “So” and “What.” As such, if we were to accept Muhammad Shafi’s translation, the verse would mean “And so from what you have taken benefit from them, give them their rewards.” If istimta’tum means to take benefit, then we would have to understand the verse as being an order to compensate your wives for the benefit that one takes from them. However, we would have to then ask: Which benefit? Since the ayat is unconditional (mutlaq), we would therefore have to assume any benefit. Does a husband, therefore, have to pay his wife for sex? Does he have to pay her for having children? What does he have to pay her for, and what does he not have to pay her for? If we accept Shafi’s idea that the word istimta’tum means taking any benefit, than this would mean that a husband would be obligated to pay his wife for every task that she does. It would, therefore, be obligatory for a man to pay his wife for sex, since this would fall under the classification of “taking benefit.” As such, we see that after this Wahabi condemns Mut’ah for being a type of prostitution, he then gives a Tafsir of the Qur’an that makes prostitution (the paying of money for sex) obligatory in marriage. What hypocrisy! However, if we understand the words as referring to Mut’ah (as have all the Shi’a and Sunni ‘ulama through history), then we do not have this problem: the verse refers to the obligation of paying the ajr, or the dowry, to the temporary wife. Furthermore, his argument that the verses “binding yourself in marriage and not only for lust” indicate that the verse does not have anything to do with Mut’ah is entirely invalid, for the simple reason that no such verse exists. Rather, this translation is an example of Wahabi distortion (tahreef) in the Holy Qur’an. The word lust does not occur in this verse. Rather, the word used is musafiheen, and the Qur’an tells the believers that they should seek marriage as muhsineen and not as musafiheen. The word muhsineen in this context refers to those who keep themselves chaste, who protect themselves from fornication through marriage. The word musafiheen refers to prostitution or fornication. The word “lust” does not occur anywhere here, and so the believers are not being told to avoid their lust, but rather that they should satisfy their sexual desires through halaal ways. Since Mut’ah is one of these halaal ways, it does not qualify as fornication. However, if the Wahabi author believes that this verse is telling believers not to satisfy their sexual desires, then this would obviously mean that all marriage is haram, as well as concubinage. Does the Maulana really believe that it is haram for a husband and wife to engage in sexual relations solely for the sake of sexual desire? If Maulana Shafi really believes that this ayat is a prohibition on satisfying one’s sexual desires, than he should probably contemplate a change of religion from Islam to Christianity. The idea that it is wrong to engage in marriage for the sake of sexual desire has nothing to do with Islam, and the tired moralism of anti-Mut’ah Wahabis is something truly foreign to Islam. Maulana Shafi seems to believe that the only purpose for marriage is to establish a family. According to his logic, then, it is not permissible to marry a barren woman who cannot have children, since sexual relations with her would only be for the sake of sexual desire and not for the sake of having children. Furthermore, if this ayat is a prohibition on marrying for the sake of sexual relations, then what does Maulana Shafi have to say about this fatwa of the late Grand Mufti of Saudi Arabi, Shaykh Bin Baz: Someone asked him: In one of your tapes, you have a fatwa that it is permissible for someone in a Western country to get married with the intention of getting divorced after a specific period?What is the difference between this and between Mut’ah? Response: Yes, this fatwa has come from Permanent Council (of Muftis), and I am its leader, and we have ruled that it is permissible to marry with the intention of getting divorced, if this intention is between the servant and his Lord. If someone marries in a Western country, and his intention is that when he finishes his studies or finds a job or something like this that he will get divorced, then there is absolutely no problem with this in the opinion of all ‘ulama. This intention is something between the servant and Allah, and is not a condition. The difference between this and Mut’ah is that Mut’ah has the condition of a definite time period, such as a month or two months or a year or two years and so forth. If the time period fends, then the Nikah is abrogated. This is the invalid form Mut’ah. However, if somebody marries according to the Sunnah of Allah and the Prophet, but he nonetheless holds the intention in his heart that when he leaves the (Western) country he will divorce, then there is no harm it. This intention might change, and so it is not something definite. This intention is not a condition, and it is something between the servant and his Lord. There is no harm in it, and it is one of the ways that a person may remain chaste and avoid fornication and debauchery. This is the statement of all people of knowledge. Reference at BinBaz.com Is not this marriage with the intent of divorce nothing else but seeking to satisfy one’s sexual desires? According to Maulana Shafi, this is entirely haram to do, so if we accept his logic, than Shaykh Bin Baz must have been a great advocator of fornication. If this discussion makes anything clear, it is that the enemies of the Ahl al-Bayt (as) clearly need to find somebody with more experience and knowledge in Tafsir to comment on these verses. Sunni Doubts as to the Correct Recitation of this Verse Beyond these facts, we see that not only do the majority of Sunni ‘ulama accept that this verse was revealed about Mut’ah, but a large majority also believe that there has been tahreef (change, distortion) in this verse in order to create confusion as to its real meaning. A number of Sunni hadeeth claim that this verse was read in a different way than it is today, in a way that makes it clear that it refers to Mut’ah. Imam of Ahl as-Sunnah Abu Hayyan Andalusi in his commentary of Sharh Afhaq ‘al Bahar al Maheet’ Volume 3 page 218 states: “Ubay ibn Ka’b, Ibn Abbas and Ibn Jabeer would read the verse with the words ‘for a prescribed period’. A number of Sunni Tafsir claim that the words “for a prescribed period” were read by the Sahaba when they recited this verse: Tafseer Durre Manthur Volume2 P. 40 – Tafseer Tabari Volume 5 p. Tafseer Kabeer Volume 3 p. 94 Fathul Qadeer Volume 1 p. 14 Tafseer Ibn Katheer Volume 1 p. 84 Tafseer Ruh al Maani Volume 5 p. Tafseer Kashaf p. 20 Tafseer Mazhari Volume2 p. 4 Tafseer Ahkam al Quran Volume2 p. 47 Tafseer Mu’alim al Tanzeel p. 63 Mustadrak Al Hakim volume 2 p. 47 Al Musahif by Abi Bakr Sijistani p. 3 Tafseer Mawahib al Rahman page 4 part 5 Tafseer Haqqani volume5 p. Tafseer Jama Al Bayan Volume1 p. 66 Neel al Authar Volume2 p. 53 Kitab Nikah Tafseer Qurtabi Volume5 p. 30 Dhurqani Sharh Muwatta Volume1 p. 54 Kitab al Musahaf page 342 Al Bahar al Maheet Volume 3 page 218 In later chapters when pages of sources are not mentioned then we are referring to references from above pages. Specifically, the companion Abdullah ibn Masu’d is cited as reading the verse on Mut’ah with the additional words ‘for a prescribed period’ confirming its legitimacy, as well as testifying to tahreef in Uthman’s compiled Quran. This is cited in the following sources: Tafseer Maar Volume5 p. 5 Tafseer Jama al Bayan Volume6 p. 9 All of these sources agree that Ibn Masud would read the verse of “Istimatum” followed by the words ‘for a prescribed period’. Can we conclude that these Sahaba were liars or were they suggesting that words were missing in the Quran collected by Uthman? The companion Ubay Ibn Ka’b is also said to have stated that the verse of Mut’ah included the words “for a prescribed period” and that the Companions remained silent when he recited the verse in this way. We read in Tafseer Kabeer Volume 3 p. 94: Its proven that this verse came down about Mut’ah, first reason for this is Ibn Kaab would read the verse on Mut’ah with the “Ajol Masomee”, Ibn Abbas would also read it in the same way and the Ummah did not order them to stop reading verses in this way. The implication of the hadeeth is this: that the Ummah accepted the addition of the words “for a prescribed period”. According to Sunni aqa’id, ijma’ (consensus of the Ummah) is a source of Islamic law. We see that the Ummah consented to these additional words in the recitation of these important companions. In a later discussion, we will see how ijma’ is used by the enemies of the Ahl al-Bayt (as) to justify ‘Umar’s prohibition of Mut’ah, arguing that the Companions were silent about ‘Umar’s innovation and that, therefore, they were pleased with it. However, we see the Sunni hadeeth literature claiming ijma’ for something which contradicts the version of the Qur’an constituted by ‘Uthman, which clearly supports the position that Mut’ah was halaal and that verse 4:24 was revealed in order to legitimise the practice of temporary marriage. Further evidences in this regard: Imam of Ahl as-Sunnah Sulayman bin Ashash Sijistani the son of the author of Sunan Abu Daud in his renowned Sunni work ‘al Musahaf’ page 286 records as follows: “Ubay bin Ka’b and Saeed bin Jabeer would read this verse with the words ‘for a prescribed period\'” Ibn Abbas would read the verse of Mut’ah with the words “for a prescribed period’ and openly declared this to be halaal. Tafseer Al Baghawi, Al Musami Mu’alim al Tanzeel, p. 414 ‘Abu Nadhra asked Ibn Abbas about Mut’ah and he replied “haven’t you read the verse in Surah Nisa:- “those women ??????.. for prescribed period”‘ Abu Nadhra said “I did not read the verse in this way”. Ibn Abbas replied that “Allah has revealed the verse in this manner”. Ibn Abbas swore that this verse was about Mut’ah. Tafseer Durre Manthur Volume2 P. 40 This recital was also recorded in Tafseer Tabari, on the authority of Ibn Ka’b: Tafseer al-Tabari, p. 14 & 15 Allamah Sijistani in al Musahaf page 342 records that: Abu Nadhra said: Ibn Abbas (RA) recited the verse 4:24 with the addition of “to an appointed time”. I said to him: “I did not read it this way.” Ibn Abbas replied: “I swear by Allah, this is how Allah revealed it,” and Ibn Abbas repeated this statement three times.” This tradition has been similarly recorded in Tafseer Durre Manthur Ibn Abbas claimed that the other Sahaba also read the verse on Mut’ah with the words ‘for a prescribed period’ Tafseer Dur al-Manthur Volume 2, P. 140 & 141 We also read in Durre Manthur that Ibn Abbas said: “Mut’ah was practised from the outset of Islam and the Companions would read the verse of Mut’ah with the words ‘for a prescribed period’. Tafseer Dur al-Manthur Volume 2, P. 140 & 141 We have seen that many narration’s claim that Ibn Abbas recited the verse in a fashion that clearly refers to Mut’ah. The famous hadeeth narrator and scholar Al-Hakim in Mustadrak al Hakim volume 1 page 305 graded the words of Ibn Abbas claim that the verse of Mut’ah included the words ‘for a prescribed period’ to be a Sahih narration. After recording the words of Ibn Abbas, reading the words ‘for a prescribed period’ in the verse he grades the narration Sahih according to the criterion of Muslims. No Sunni can deny the status of Hakim within their sect; the famous scholar Shah Waliyullah graded Hakim as the mujadid (reviver of the faith, perhaps the highest praise that can be given to a Sunni ‘alim by his community) in the fourth century. In Izalathul Khifa p. 77 part 7, al Muhaddith Shah Waliyullah stated: A Mujadid appears at the end of every century: The Mujtahid of the 1st century was Imam of Ahlul Sunnah, Umar bin Abdul Aziz. The Mujadid of the 2nd century was Imam of Ahlul Sunnah Muhammad Idrees Shaari the Mujadid of the 3rd century was Imam of Ahlul Sunnah Abu Hasan Ashari the Mujadid of the 4rth century was Abu Abdullah Hakim Nishapuri. The scholar Shah Abdul Aziz relied heavily upon those narrations, which Hakim considered Sahih. An example would be his argument, based upon a sahih narration of Hakim, that Abu Bakr was stung by a scorpion while in the cave with the Holy Prophet (s), and that this demonstrates his loyalty to the Prophet (s). Abdul Aziz uses this argument against the Shi’a. We read in Taufa Ithna Ashari p. 82, Part 15 Muthaeen Abu Bakr “A scorpion stung Abu Bakr hard twice, Hakim narrated this and graded this as Sahih” Now, if Abu Bakr’s rank can be exalted by a Sahih narration in Mustadrak al Hakim as proof and can be advanced against the Shi’a, then by the same token we have narrated a tradition confirming the legitimacy of Mut’ah from the Quran narrated by Ibn Abbas with a Sahih chain recorded by the same Hakim. Is it not the height of intellectual dishonesty to rely upon one narration, and reject the other? We have narrated the words of Ibn Abbas, his reading of the verse Mut’ah from al Hakim with a Sahih chain. Suyuti also recorded the same narration and remained silent after recording it, which serves as proof that the Ahlul Sunnah Ulama deemed this recitation to be halaal. If Suyuti believed that the recitation of the Qur’an in this way was bid’a and polytheism, then why did he not say this in his commentary? Why did he hold his silence in this matter? In the same way the Sunni Ulama deem the silence of the Sahaba to constitute the acceptance of a practise, we shall also rely on Suyuti’s silence as his acceptance of Mut’ah as well as a belief in tahreef (change) in the Holy Qur’an. According to Sunni fiqh, such recitations are permissible. We read in Tafseer al Itqan Volume1 p. 03 Part 9 pages 26-27: “There are differences concerning the reciting of additional words [outside the Qur’anic verse], Qadhi Abu Tayib, and many other ‘ulama held such recitals to be permissible, Imam Abu Hanifa also adhered to this school of thought”. Does Dr. Salamah claim that he is more knowledgeable than these companions are? We have seen that Abdullah ibn Mas’ud and Ubai ibn Ka’b are listed as some of those companions that use to recite this verse in a way that made it clear that it referred to Mut’ah, and we read in Bukhari from one of the companions: “I heard the Holy Prophet saying, ‘Take (Learn) the Qur’an from four: Abdullah bin Masud, Salim, Mu’adh, and Ubai bin Ka’b’.” Sahih Bukhari Arabic – English Vol 6 hadith number 521 Now when these two great Sahaba both understood and recited the verse as referring to Mut’ah then what right does this Enemy of the Ahl al-Bayt (as) have to claim it has nothing to do with Mut’ah? We have cited 16 Sunni texts confirming the verse “istimatum” referred to Mut’ah as well as 8 Sunni sources confirming that Mut’ah was halaal at the beginning of Islam. Despite this we read comments from the likes of Founding father of Sipah-e-Sahaba Haq Nawaz Jhangvi claiming: Jhangvi states: THE MUSLIMS MAINTAIN THAT THERE CAN BE NO REFERENCE TO SUCH A TEMPORARY MARRIAGE OF PLEASURE IN THE QUR’AN WHICH STANDS FOR MORAL EXCELLENCE AND DEALS ONLY WITH NIKAH OR REGULAR MARRIAGE, THE SHITTES CONTEND THAT THERE IS A REFERENCE TO THIS FORM OF MARRIAGE I.E. MUTA IN THE VERSE 24 OF SURAH AL-NISA. If to quote Jhangvi, Muslims do not ascribe to the view that no verse on Mut’ah exists in the Qur’an then what can we say of these 16 Sunni scholars who in their Tafseer’s stated the verse referred to Mut’ah, were they kaffirs? And worse still what can we say of the great Sahaba such as Ibn Abbas, Ibn Masud and Ubayy ibn Ka’b who believed that verse 24 of Surah Nisa referred to Mut’ah, were they Rafidi Kaffirs? Jhangvi has openly defamed three companions of Rasulullah (s) famed for their knowledge of the Qur’an. Since Sipah-e-Sahaba advocate that those that defame the companions of Rasulullah (s) are apostates, their modern day Ulema clearly need to pass an appropriate fatwa on their founder whose comments in effect suggest that three of the esteemed Sahaba were kaffirs as they believed that there was a verse on Mut’ah in the Qur’an! We ask these Nasibi if Mut’ah is shameless fornication and is it in fact prostitution – did Rasulullah(s) allow his Companions to engage in shameless activity? Did the Sunni Ulama testify to fornication being halaal? Clearly not. There is, therefore, no doubt that the Holy Qur’an has acknowledged the permissibility of Mut’ah. Only a tiny handful of Sunni ‘ulama have claimed that verse 4:24 does not deal with Mut’ah, and we (as well as the Dr Salamah!) have firmly established that the verse does deal with the subject of Mut’ah. Quality of Sunni ‘Ulama Ruling on the Impermissibility of Mut’ah We may also take a brief look at the quality of the Sunni ‘ulama writing on this issue: Abu Ruqayyah writes: After the opinions of the four Mazahib, we report the opinions of scholars from other Mazahib below. Ibn Hazm said, “temporary marriage is not permitted; this is a fixed marriage which was permitted at the time of the Messenger (saww.), then Allah superseded it through His Messenger (saww.) until the day of resurrection.” Imam Shawkany: “We worship in accordance with what we learnt from the Messenger (saww.), and we have ascertained the authenticity of his eternal prohibition of temporary marriage. The fact that some companions were not aware of this does not negate the large number of companions who were aware and who have acted upon the prohibition and proclaimed it.” Qady ‘Ayyad said: “The scholars reached consensus that temporary marriage was a marriage for a term with no inheritance, its separation at the expiry of the term without dispute, the consensus after this was that it was prohibited according to all the scholars with the exception of the rejecters. Ibn ‘Abbas allowed it until he became aware of the prohibition and then forbade it and said: “If temporary marriage takes place now, it is void regardless of whether it had been consummated or not.” Imam Nawawy said: “The truth of the matter is that it was permitted and prohibited on two occasions. It was permitted before Khayber, then prohibited, then permitted on the day
 96. 96 SJI'IET AHLULBAYT as 19 maart 2007 om 4:13000000 pm

  ‘k geef je één wahaabigeleerde: IBN BAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAZ das missch jouw liefhebber

  gij zijt wahaabi, dus helpt ge fatima even en som de wahaabigeleerden eens op die op deze site staan: ik denk dat er dan nog weinig tekst overschiet op deze site!!!!!!!

  ‘k ken ze met hijab en al en moslimjongens met baard en al en wullaahi die hebben verkering, al dan niet met seks voorda ze trouwen!!!!!!!! wilt ge elkaar op halaalmanier leren kennen, is in europa mut’a een mogelijkheid, ni in midden-oosten, zelfs ni in arabische shialanden. in bahrain, +90pct shia of iets minder, trouwen die allemaal PERMANENT, in irak ook, niemand die da doet alhoewel ze weten da het halaal is omda hun geleerden kiezen vr permanent huwelijk als 1ste keuze zoals Allahswt daar ook de nadruk op legt!!!!!

  das ook met 4 vrouwen trouwen, bijna geen enkele shia heeft meer dan 1 vrouw (ook ni mut’a) omda Allahswt nadruk legt op 1vrouw, maar geen enkele shia ga zeggen da meer dan 1 vrouw haraam is, geen enkele shia, ik ook ni!!!! ik zeg ook meer dan 1 vrouw liever in uitzonderlijke gevallen en vr bepaalde redenen, da moet toch kunnen 2vrouwen als het moet, maar liever 1vrouw
  ga je zeggen da bij sunnis meermannen met meer dan 1 vrouw huwen dan bij shia, echt waar. en ni om echte geldige redenen: z’n vrouwtje is een beetje oud en hij gaat een mooi popje halen uit marokko die nog maagd is: das de realiteit en moet gezegd worden!!!!!!!!!

  en pad der wijsheid, als ik een ni moslim was, kan ik ook zeggen: waarom 2vrouwen???? ook ni in uitzonderlijke gevallen!!!!! dr te zeggen da mut’a haraam is, vecht gij tg Allahswt. ge verwerpt Allah’s woorden; astaghfirullaah

  weet ge wat een iraanse vrouw ooit over de profeet sawas heeft gezegd, zij is wel geen moslima: jullie profeet is een vrouwenzot, voilà!!!!!! maar wij weten beter hé!!!!!

  laat me met rust leugenaar en ik blijf da zeggen want het is zo.

  salukes

 97. 97 fatima 19 maart 2007 om 9:15000000 pm

  1. ZWARE harira
  2. hoop dat je onthoud wat die man zegt van zahraa è

  salaam

 98. 98 SJI'IET AHLULBAYT as 20 maart 2007 om 12:47000000 am

  gij bedoelt die sjaich al muhaajir: heb ze nog ni gevolgd, ben jij die aan het volgen, das dus bezig!!!!!!

  zal morgen kijken, begrijp je arabisch????

  salukes

 99. 99 Pad_Der_Wijsheid 20 maart 2007 om 1:30000000 am

  En onder de mensen is er degene wiens woorden over het wereldse leven jullie verbazen en hij roept Allah om te getuigen over wat zich in zijn hart bevindt, terwijl hij de ergste opstandeling is. En wanneer hij zich afwendt, (dan) gaat hij op de aarde rond om er verderf te zaaien en het gewas en het vee te vernietigen. En Allah houdt niet van het verderf. En wanneer tot hem wordt gezegd: “VREES ALLAH,” dan maakt de trots op zijn zonde zich van hem meester. De Hel is voor hem voldoende, en dat is DE SLECHTSTE VERBLIJFPLAATS! (2:204-206)

  Beste Aun,

  Zoals gewoonlijk, val ik niet graag in herhaling! Jij die beweerde dat jij goed arabisch kunt en kan, waar blijft jouw geestdriftigheid om in de oorspronkelijke bronnen te gaan uitwissen wat er zo allemaal gezegd wordt in onze betrouwbare bronnen om het in mijn gezicht te smijten? Voel je eigenlijk niet wat te achterlijk en vernederd wanneer je (ondergewaardeerde) teksten van een bepaalde site kopieert zonder zekerheid te hebben over de betrouwbaarheid ervan en de zuiverheid van de wetenschappelijke aanpak ervan, of ben je de hoofdredacteur van deze site? Zoveel kopieerwerk en uiteindelijk bijna telkens te verwijzen naar interpretatiebronnen?? Is dit wat jullie wetenschappelijk aanpak noemen? Wanneer men zou vertellen de profeet vzmh zei over die bepaalde vers dit en dat en deze overlevering is overgeleverd door bv Boechari of moslim of een ander betrouwbare bron waarbij is bevestigd dat die overlevering betrouwbaar is EN wanneer blijkt dat die overlevering EFFECTIEF terug te vinden is in de aangehaalde bron, DAN kan je jouw tegenstanders wat wijs maken!! Dit is in mijn ogen de beste aanpak om te doelen op bewijzen door te verwijzen en niet zomaal een mix van aanvaardbare en onaanvaardbare bronnen door elkaar te mixen, waardoor deze voor de lezer niet veel bijbrengen. Zonder uit het oog te verliezen hoe armzalig jullie geleerden de Heilige koran interpreteren!! (met “jullie geleerden” bedoel ik, zoals altijd aangehaald, zij die jullie als basis (en in de meeste gevallen als heilig) beschouwen, zoals het werk van: Alkolayni, attosi, Al Kashani, Al3iyashi of Al khomayni etc. )

  Wanneer ik naar een bron verwijs dan gaat het hier over jullie basisbronnen waarop jullie geloofsleer is opgebouwd en niet over Meneer X of mevrouw Y. Ik weet dat vele moslims zina plegen, wat jij mut3a noemt. Maar er is een grote onderscheid tussen het plegen van overspel door een individu en het toeschrijven aan de islam (door jullie geleerden)! Dit is een enorme onderscheid,niet waar? JIJ die zegt: onze geleerden zijn voorstanders van PERMANENTE HUWELIJK! Ik wil jou gerust geloven, maar weerleg eerst mijn aangehaalde bronnen van jullie geleerden die mut3a aanmoedigen en als een deel van jullie godsdienst bestempelen en NIET als noodgeval! (wat bepaalde shjiitische geleerden met jonge meisjes plegen in de naam van Mut3a laat ik even buiten beschouwing om het niet als een persoonlijke aanval te uiten!!) Ik laat deze discussies tussen jouw en jouw geleerden. (begin maar met Al KHomayni, hij is nog geen eeuw overleden)

  Om deze “Halale” daad te bevestigen deel ik mee dat: Dr. Hosayn Abdellah aljabiri (geneerheer in Irak) zei in een lezing dat hij in Universiteit van Koewait uiteenzette dat het aantal personen die met AIDS besmet geraken in Najaf (zuiden van Bagdad) waar de meerderheid van de bevolking sjiieten zijn, drastisch gestegen is. En hij zei dat dit te wijten is aan Mut3a-huwelijken die plaats vinden met Iranese, Pakistaanse en andere toeristen die het bevrijdde land een bezoekje komen brengen; Hij deed ook een oproep aan Alhawza Al3ilmiya in Najaf (dit kan je vergelijken met Jami3at Al Azhar in Egypte) om deze mut3ahuwelijken een tijdje te stoppen zodat de ziekte de hoogte niet ingaat!

  BY THE WAY: Is jouw kracht niet in de gepaste positie om mijn aangehaalde argumenten te weerleggen? Waarom antwoord je niet op mijn beweringen en mijn vragen? Hoeveel vragen en hoeveel keren vroeg ik dingen aan jou om weer te leggen, terwijl je ze achter jouw rug schuilt en ongepaste spattingen uitdeelt om jouw ideologie in bewaring te nemen? Is dit geen bewijs van zwakte, onvoeldoende kennis en ongegronde overtuiging?
  .

  JIJ ZEGT: laat me met rust leugenaar en ik blijf da zeggen want het is zo.

  IK ZEG: Wanneer jij ophoudt met jouw pathologische leugens over mijn geliefde en boven mij verkozen familie van de profeet vzmh en zijn metgezellen uit te spatten en wanneer jij ophoudt met hen te beledigen en te bespotten en wanneer jij hen met rust laat, laat ik jou met rust!

  Als jij niet tevreden bent met de echtgenoten van de profeet vzmh; op de eerste plaats Aicha en Hafsa en over de metgezellen van de profeet vzmh; op de eerste plaats Abu Bakr, Omar en Othman en als jij niet ophoudt met onze Fatima, Ali, Alhoesayn en Alhassan met goddelijkheid te bestempelen en hen als vijanden van de metgezellen van de profeet vzmh te handelen, dan vraag ik jou om naar een ander profeet en zijn shia te gaan zoeken die bij jullie ideologie past en laat onze profeet, zijn echtgenoten, zijn familie en zijn metgezellen met rust. Anders is het mijn plicht om jullie pathologische leugens en Ibno Sabaitische virussen bloot te stellen aan de onwetenden en ongeletterden onder ons!

  TOT SLOT:

  “قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما انا عليكم بحفيظ” (الأنعام : 104)

  “Waarlijk, tot jullie zijn zichtbare bewijzen gekomen van jullie Heer. Wie goed ziet: er is (een voordeel) voor hemzelf; en wie blind is: er is (een nadeel) voor hem, en ik (Moehammad) ben geen bewaker over jullie”. (6:104)

  وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَن شَاء فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاء فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاء كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءتْ مُرْتَفَقًا (18:29)

  “En zeg: “De Waarheid is van jullie Heer:dus wie wil, laat hem geloven; en wie wil, laat hem ongelovig zijn.” Voorwaar, Wij hebben voor de onrechtplegers het vuur voorbereid, waarvan de rook hen als een tent omhult. En als zij hulp (tegen dorst) vragen worden zij geholpen met water als gesmolten koper dat hun gezichten roostert. DE SLECHTSTE DRANK EN DE SLECHTSTE VERBLIJFPLAATS”! (18:29)

  إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا
  أُوْلَئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّن سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُّتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ نِعْمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا ( 18:30-31)

  Voorwaar, degenen die geloven en goede werken verrichten: voorwaar, Wij zullen de beloning van wie een goed werk verricht niet verloren doen gaan. Zij zijn degenen voor wie er de Tuinen van ‘Adn (het Paradijs) zijn, waar onder door de rivieren stromen, zij zullen er in versierd worden met kettingen van goud en zij dragen groene gewaden van zijde en brokaat, erin leunend op kussens. DE BESTE BELONING EN DE BESTE VERBLIJFPLAATS! (18:30-31)

  Pad_Der_Wijsheid

 100. 100 fatima 20 maart 2007 om 9:53000000 am

  salaam,

  kan niet volgen want kan geen arabisch zie hem praten maar versta er geen steek van!
  had da al gezegd maar mss heb je het niet gezien door al die reacties

  salaam

 101. 101 SJI'IET AHLULBAYT as 21 maart 2007 om 12:51000000 am

  ja ja ja, maar vandaag een beetje gezien maar toch slecht weer slechte satellietontvangst, heel interessant, maar onthoud ni alles

  salukes

 102. 102 SJI'IET AHLULBAYT as 21 maart 2007 om 12:56000000 am

  weet ge wat ie vandaag heeft verteld:

  yazied heeft 1ste j. alhussain as, zijn familie as en zijn sahaba afgemaakt in karbala en onthoofd en de weduwen, kinderen en zain al ‘aabidien as die heel ziek was nr shaam laten brengen;
  2de j heeft hij madina aangevallen en bijna 5000 vrouwen laten verkrachten dr zijn leger en veel vhen zijn zwanger geworden!!!!;
  3de j heeft hij mekka aangevallen en ka’ba aangevallen met vuur errond,

  vervloekt zij yazied!!!

  ik wist da al, maar hij deed mij er vandaag terug @ denken

  salukes

 103. 103 SJI'IET AHLULBAYT as 22 maart 2007 om 3:08000000 pm

  ge hebt niks weergelegd over mut’a da’k heb doorverstuurd en waar verwezen wordt naar sunniboekjes, dus scheer je weg broeder want ‘k ben nog vriendelijk

  aids: vlieg nr marokko en kijk daar hoeveel aidspatienten er zijn terwijl die geen mut’a toepassen en ga daar kijken wat saudis hebben gedaan met hun korte huwelijke met marokkaanse vrouwen in agadir, besmetting dr HIV virus.

  kom je af met een leugen ve dokter die missch baathist is of zelfs ni bestaat of zo weet ik veel, maar in irak zijn ze strenger dan ge u kunt voorstellen en de scheiding tss man en vrouw ziet ge goed genoeg. waarom moeten vrouwen mut’a doen terwijl iraakse mannen met hen vr altijd trouwen???? een vrouw mag ni meer dan 1 man hebben, da geldt ook vr sjia. ha ha ha beste grap da’k gehoord heb.

  scheer je weg met j/leugens die ge op een wahaabisite hebt gevonden.

  waarom haal je abu bakr erbij en andere mensen?????? abu bakr respecteer ik als mens, maar ik volg hem ni omdat hij geen imam is en mocht ge het ni weten: f zahra as heeft ni meer met hem gesproken na dood v haar vader en da staat in sahih muslim of buchari. zijt gij beter dan fatima as????? de beste vrouw v alle vrouwen!!!! gij haalt ze erbij en ni ikke en wij volgen de profeet sawas en de ahlubait as zoals in sunniboekjes geschreven staat en geen jood gij leugenaar, een jood die zelfs ni bestaat en is uitgevonden geweest om ons zwart te maken.

  waarom haalt ge khomeini er altijd bij, das mijn mujtahid ni man!!!! waarom moet ge iran erbij halen: zijt ge vergeten da iran sunnietisch was en shi’ietisch is geworden. maar irak is altijd shi’ietische geweest, de meerderheid toch

  scheer je weg man zolang ik vriendelijk ben, das jouw manier om met luegens ons zwart te maken terwijl wij de ahlulbait as volgen en ni zo zijn opgevoed: wij maken wahaabis ni zwart met leugens maar zetten ze op hun plaats als ze leugens over ons vertellen.

  wat wilt ge meer: bewijskes gestuurd en ge hebt da ni verworpen, dus we hebben gelijk: mut’a is ni haraam zoals in quraan sta geschreven

  salukes

 104. 104 Anoniem 22 maart 2007 om 3:09000000 pm

  Snotaap, denk je dat de vrouwen van de metgezellen en hun nakomelingen zo goedkoop zijn om verkracht te worden door Yazied?

  Al muhaajir heeft het in zijn preken duidelijk gemaakt en zei “moge Allah deze eenheid (eenheid tussen sjiieten en soennieten) vervloeken en het is hij die in zijn preken duidelijk aangeeft dat de koran aangetast is. Al muhaajir heeft zelfs gepoogd om zijn eigen overleveringen te produceren over de vervalsing en aantasting van de koran en die (overleveringen) op de soennieten te plakken, alsof die uit hun kant komen om zijn beweringen te staven. Als hij zo iets durft doen met de Heilige boek van de moslims, wat zou hem dan nog tegenhouden om van die onbeschofte fabeltjes te vertellen. Gelukkig maar dat hij niet zei: de vrouwelijke sahaba van Hoesayn werden door Yazied verkracht!

  Het zijn allemaal joodse inspiraties die in de hersenen van jullie schijnheilige Imams geneseteld en vast geroest geraaakten en die jullie (volgelingen) blindloos overnemen met een grote mate van buitengewone overtuiging. Als jullie geleerden zelf toegeven dat zij geen sahieh (betrouwbare hadiths) hebben en dat het een verplichting is voor een sjiiet om leugens en als leugenaar te leven (Taqiya; waarom geloven jullie dan hun uitspraken, zelfs wanneer zij jullie vertellen dat de profeet Mohammed vzmh niet zou geschapen worden zonder Ali en dat Ali niet zou geschapen worden zonder Fatima en dat Ali zowel in deze wereld als in het hiernamaals de rollen van Allah in eigen handen heeft. Is er een diepere duisternis dan deze? En Toch blijven jullie doof stom en blind van hart in hun uitspraken geloven!

  Indien jullie het niet anders zien dat dit, dan is mijn beste raad om een snelle verlossing te vinden:

  Aanbid Abdullah Ibn Sabba en aanbid daarbij niemand anders, verricht zijn voorgeschreven verplichte tactieken (verdeeldheid onder moslils zaaien) precies zoals het hoort, betaal de welzijnsbijdrage aan Al muhaajir en zijn gelijken en feest in de naam van Aboe Loe’ Loea (hij die Omar Ibn Al Katab vermoordde) en jullie zullen verlost worden van al deze miserie en het Paradijs wordt jullie eindbestemming, de beste verblijfplaats!

  …………………………………………………….

  Persoonlijk, vind ik de volgende verzen (naar Nederlands vertaalde betekenissen) zeer toeppasselijk op deze ziekelijke verderfzaaiers en dwalende alsook dwaze “geleerden” die met Allah’s godsdienst spotten:

  Voorwaar, voor degenen die niet geloven, maakt het geen verschil of jij hen waarschuwt of dat jij hen niet waarschuwt: zij zullen niet geloven.

  Allah heeft hun harten en hun gehoor verzegeld en over hun ogen ligt een bedekking en voor hen is er een geweldige bestraffing.

  En er zijn er onder de mensen die zeggen: “Wij geloven in Allah en in de Laatste Dag,” terwijl zij geen gelovigen zijn.

  Zij trachten Allah en degenen die geloven te bedriegen, maar zij bedriegen niemand anders dan zichzelf, terwijl zij het niet beseffen.

  In hun hart is een ziekte (twijfel en huichelarij) en Allah heeft deze ziekte doen verergeren, en voor hen is er een pijnlijke bestraffing vanwege wat zij plachten te loochenen.

  En als er tot hen wordt gezegd: “Zaait geen verderf op aarde,” dan zeggen zij:”Voorwaar,wij zijn slechts verbeteraars.”

  Weet: Voorwaar, zij zijn de verderfzaaiers, maar zij besffen het niet.

  En als er tot hen wordt gezegd: “Gelooft zoals de mensen geloven,” dan zeggen zij: “Zullen wij geloven zoals de dwazen geloven?” Voorwaar, zij zijn de dwazen, maar zij weten het niet.

  En als zij degenen die geloven ontmoeten, dan zeggen zij: “Wij geloven.” Maar wanneer zij terugkeren naar hun Satans (die hun leiders zijn) dan zeggen zij: “Voorwaar, wij staan aan jullie kant. Voorwaar, wij zijn slechts spotters.”

  Allah spot met hen en laat hen rusteloos in hun overtredingen verkeren.

  Zij zijn degenen die de Leiding voor de dwaling hebben verruild, daarom levert hun handel geen winst op, en zij zijn geen rechtgeleidenen.

  Hun gelijkenis is als de gelijkenis van degene die een vuur ontsteekt: wanneer het (vuur) zijn omgeving verlicht, dan neemt Allah hun licht weg en laat Hij hen in de duisternissen achter. Zij zien niet.

  (Zij zijn) doof, stom en blind (van hart),daarom keren zij niet terug.

  Of als (de gelijkenis met) een regenstorm uit de hemel met daarin duisternissen, donder en bliksem. Zij stoppen hun vingers in hun oren voor de donderslagen, uit doodsangst. En Allah omvat de ongelovigen.

  Bijna rukt de bliksem hun gezichten weg. Telkens wanneer deze hen verplicht, dan lopen zij in (het licht), maar wanneer hij hen in de duisternis laat, dan blijven ze staan. En als Allah het had gewild, dan had Hij hun gehoor en hun gezicht weggenomen. Voorwaar, Allah is Almachtig over alle zaken. (Al Baqarah: 6 t/t 20)

 105. 105 SJI'IET AHLULBAYT as 22 maart 2007 om 3:11000000 pm

  en ni alleen irak is shi’ietische heb je buurland v iran gegeven, maar bahran +/-90pct, syrië, yemen, zuiden v libanon, afghanistan, in thailand hebt ge shia, in enkele afrikaanse landen, enzovoort zelfs in midden oosten en saudi arabia

  salukes

 106. 106 SJI'IET AHLULBAYT as 22 maart 2007 om 3:20000000 pm

  broeders zusters in sunniboekjes sta geschreven da omar zelf mut’a heeft gedaan, dus heeft hij zina gepleegd of mocht hij da wel, was het vr hem halal???????????????

  salukes

 107. 107 SJI'IET AHLULBAYT as 22 maart 2007 om 3:28000000 pm

  ge hoeft nikske te lezen pad der wijsh maar gij beweert da Allahwt is vergeten te noteren in de quran da mut’a haram is geworden want het was toch halal, da zeggen ook sunnis

  of denkt ge echt da de profeet sawas zomaar haram mocht maken wat in quran halal is?????????

  ge kunt een deel vd mensen vr de gek houden, maar ge kunt ni alle mensen vr de gek houden!!!!!!!!!!!!!!!

  dus volgens jou heeft Allahswt wel aan alcohol ged8 om da haram te maken, maar mut’a niet?????? hoe denkt gij over Allahswt astaghfirullah!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  ‘k discussieer ni met iemand die denkt da’k een jood volg hashaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  salukes

 108. 108 Abderrahman 22 maart 2007 om 4:23000000 pm

  Salaamoe Halaykoem

  SJI’IET AHLULBAYT:
  “waarom haal je abu bakr erbij en andere mensen?????? abu bakr respecteer ik als mens, maar ik volg hem ni omdat hij geen imam is en mocht ge het ni weten: f zahra as heeft ni meer met hem gesproken na dood v haar vader en da staat in sahih muslim of buchari. zijt gij beter dan fatima as?”

  1 Aboe Hoerayrah overlevert dat de Profeet (vrede zij met hem) zei: “Djibriel (vrede zij met hem) kwam naar mij toe en hij liet mij de Poort van het Paradijs zien waardoor mijn gemeenschap naar binnen zal treden.” Hierop zei Aboe Bakr: “O Boodschapper van Allah, ik wenste dat ik met jou was zodat ik dit ook kon zien.” Waarop de Boodschapper (vrede zij met hem) zei: ,,Waarlijk jij Aboe Bakr, jij bent de eerste die het Paradijs zal binnentreden van mijn gemeenschap.” (Aboe Daawoed

  2 Wat Zahra betreft, hadith die je aanhaald is onvolledig. Zie helemaal bovenaan..

  Salaamoe Halaykoem

 109. 109 SJI'IET AHLULBAYT as 22 maart 2007 om 10:34000000 pm

  abderrahman

  als die hadith over abu bakr klopt, moet gij mij vertellen hoe hij als eerste in het paradijs komt terwijl hij f zahra as pijn heeft gedaan. in sunnihadith zegt de prof sawas dat fatima een deel v hem is en hij een deel v fatima as en da wie haar pijn doet, hem pijn doet en Allah swt boosheid op die persoon neerdaalt. in shaAllah heb ik die hadith goed onthouden

  die hadith v zahra as (waar helemaal bovenaan), komt die v mij of v iemand anders: abu bakr heeft haar onterfd (zo staat da in hadith sunni) refererende da kinderen v profeten ni erven. fatima as heeft sindsdien ni meer met hem gestorven totdat ze gestorven is, dus hem nooit gesproken sindsdien, staat er ook in. wie wist het beter abu bakr of fatima as een paradijselijke vrouw die onfeilbaar is en alles v haar vader de profeet sawas en haar man ‘ali as heeft geleerd??????

  waar staat die hadith abderrahman, wilt ge die terug kopieren, ik heb hem thuis in het engels, maar wil die checken met wat gij hebt gelezen, ken hem min of meer uit het hoofd, da abu bakr zegt da profeten ni erven, maar wie heeft het meeste kennis: de beste vrouw in ogen v Allahswt of abu bakr, een sahaba, niet onfeilbaar en die continu ‘ali raadpleegde omda ‘ali meeste kennis heeft

  salukes

 110. 110 SJI'IET AHLULBAYT as 22 maart 2007 om 10:35000000 pm

  ‘ali as meeste kennis na profeet sawas bedoel ik

 111. 111 SJI'IET AHLULBAYT as 22 maart 2007 om 10:46000000 pm

  abderrahman

  heeft pad der wijsheid die verstuurd? kopieer het effe vr mij aub als ge wilt want ‘k lees z/leugentjes ni want hij springt opzettelijk v hak op tak, maar da’s tactiek v wahaabis want op almoestakilla heb ik die al bezig gezien. zelfs z/betoog over mut’a trekt op nikske: ‘k heb iraakse vrienden en geloof me echt waar broeder, ze zijn superstreng en in irak doen ze geen mut’a en ze durven ni eens nr een vrouw te kijken.

  ziyara doen in najaf en mut’a doen: echt lachwekkend. zie je al iemand de haddj verricht en denken aan trouwen????? ‘k bedoel een mens met ‘aql weet dat dit een grote leugen is die nu verspreid wordt omda shia in irak gedeeltelijk (met koerden en sunnis) aan de macht zijn verspreiden wahaabis en baathisten zulke dingen: ze kunnen het ni verkroppen da de macht al eeuwen in handen vd minderheid (sunnis) is en nu in handen vd meerderheid vd shia.

  ook die propaganda v iraakse vrouwen die verkracht worden in de gevangenis en zo. onlangs werd zogezegd een sunnivrouw verkracht dr shia en bleek achter een h**r te zijn die een clipje heeft gedraaid met extremistische sunnis om shia zwart te maken.

  wilt ge aub die hadith kopieren dan kan ik je zeggen of die volledig is want heb die ook v sahih muslim of buchari.

  salukes

 112. 112 SJI'IET AHLULBAYT as 22 maart 2007 om 10:47000000 pm

  abderrahman
  ge weet ni wat de banu umayya hebben gedaan met de hadith!!!!

  salukes

 113. 113 SJI'IET AHLULBAYT as 22 maart 2007 om 10:50000000 pm

  sorry foutje: abu bakr heeft gezegd da kinderen v profeten ni erven, maar stuur het effe aub

  salukes

 114. 114 SJI'IET AHLULBAYT as 22 maart 2007 om 10:59000000 pm

  abderrahman

  als ge de teksten v pad der wijsheid goed leest (heb z/commentaar, leugens en verdraaiingen meermaals gehoord), dan ziet ge da al die ahadith die zogezegd gefabriceerd zijn of zo over de ahlulbait as gaan.

  de ware vijanden v Allahswt, de profeet sawas en de ahlulbait as zijn salafis en zij proberen de islam kapot te maken. ze zijn zoals luizen spijtig genoeg en zitten in elk sunnietisch moskee en er bestaan bijna geen sunnis meer, zeker ni onder marokkanen omda bijna iedereen vd sunnis dingen overneemt vd salafis die weten hoe mensen te verblinden met hun litteralisme.

  en hun tactiek: ge ziet da zo bij pad der wijsheid is vd hak op den tak springen en overtuigend dingen zeggen die ni kloppen, maar de tekst over mut’a die ik speciaal vr hem gekopieerd heeft ie ni verworpen, of toch wel da tafsir verkeerd is terwijl tafsir v sunnis is. dus al die sunnigeleerden waren verkeerd en salafigeleerden weten het beter, zo komt het over bij mij. het klopt als een bus

  salukes

 115. 115 SJI'IET AHLULBAYT as 22 maart 2007 om 11:00000000 pm

  abderrahman

  ik w8 nog op die hadith over fatima zahra as en abu bakr, aub broeder

  salukes

 116. 116 SJI'IET AHLULBAYT as 22 maart 2007 om 11:05000000 pm

  bij ons is ‘ali as alfaruq en as sidieq, maar sunniversie heb ik vroeger gelezen da abu bakr die titel zou gekregen hebben as sidiq omda hij de profeet sawas eerst geloofde na mi’raj, maar dit is vr jullie da’k da zet want pad der wijsheid denkt dat ik dom ben en nikske weet over sunnis, maar ben sunni geweest

  othman dhunorayn, vergeet ni da vr ons de profeet sawas maar 1dochter heeft: f. zahra as en de anderen: zainab, ruqaya, um kulthum zijn dochter v de zuster v khadija as, haar zuster hala. da wou ik effe zeggen omda die pad der wijsheid een HARIRA maakt v alles.

  toch heel raar da de profeet sawas 4dochters heeft, maar continu enkel over fatima as bezig is????????? doordenkertje, maar iedereen geloof in wa die wil geloven, maar das ni belangrijk. haal dit aan omda pad der wijsheid over ‘uthman begint, maar ga ni met hem discussieren!!!!!

  salukes

 117. 117 SJI'IET AHLULBAYT as 23 maart 2007 om 12:13000000 am

  nog iets abderrahman, als fatima as ze’mak abu bakr zou vergeven hebben voor haar dood, zeggen sommige sunnis terwijl da in de hadith sta tot haar dood ni met abu bakr gesproken, waarom was abu bakr, de kalif, ni aanwezig toen fatima as begraven werd ‘snachts in alle stilte zonder da abu bakr of umar da wisten??????????

  salukes

 118. 118 SJI'IET AHLULBAYT as 23 maart 2007 om 12:26000000 am

  da laatste abderrahman is op die hadith da abu bakr als eerste paradijs zal betreden, hoe kan da als hij zelfs ni aanwezig mocht zijn op begrafenis v fatima as, da vindt ge in sunniboeken

  ‘ali as is de eerste die paradijs zal betreden met de profeet sawas en da weten sunnis

  de banu ummaya hebben van alles verdraaid en mocht ge da ni weten en vraag het aan sunnigeleerden echte sunnis geen salafi’s, maar de banu ummaya hebben vanuit de pulpit meer dan 80j ‘ali as zitten vervloeken totda ‘omar ibn abdulaziz kalif v banu ummaya er een eind aan heeft gemaakt

  moslims hoorden 80j vervloeking op ‘ali as en dan verschieten we ervan da niemand nog iets of bijna niets weet over ‘ali as

  waarom denkt ge da sunnigeleerden bijna nikske vertellen over tijd v banu ummaya en banu ‘abbas??????

  discussieer ni graag over gevoelige onderwerpen omda ik eenheid wil onder moslims shia en sunnis, maar probeer jouw vraagjes te beantwoorden met wil v Allahswt

  salukes
  (op forum zeg ik nooit salaam want wil snel wezen, maar natuurlijk is het vr elk berichtje: beginnen met asalamu alaicum)

 119. 119 Abderrahman 23 maart 2007 om 9:20000000 am

  Salaamoe Halaykoem

  Hieronder vind je de volledige hadith waarvan je voor een deel gebruik maakt om aan te duiden dat Abu Bakr, Fatima Zahra heeft gekwetst (emotioneel) en daardoor ook niet in het paradijs, of althans toch niet als 1ste (na de profeet Mohammed vzmh) in het paradijs zal geraken.

  Book 031, Number 5999:
  Miswar b. Makhramali reported that he heard Allah’s Messenger (may peace be upon him) say, as he sat on the pulpit: The sons of Hisham b. Mughira have asked my permission to marry their daughter with ‘Ali b. Abi Talib (that refers to the daughter of Abu Jahl for whom ‘All had sent a proposal for marriage). But I would not allow them, I would not allow them, I would not allow them (and the only alternative possible is) that ‘Ali should divorce my daughter (and then marry their daughter), for my daughter is part of me. He who disturbs her in fact disturbs me and he who offends her offends me.

  De laatste zinnen zijn de zinnen die je aanhaald, en ik geef je daarin gelijk. De profeet heeft dat inderdaad gezegd: wie Fatima kwaad maakt, maakt mij (Mohammedd vzmh) kwaad … Maar je moet het bekijken in de volledige context. Verder is het noodzakelijk dat als je gelooft in een hadith, en gebruik maakt van een hadith om het te hebben over dergelijke belangrijke zaken, je die volledige hadith gebruikt. Hoe kan je slechts enkele zinnen van een hadith hanteren om te geloven in een uitspraak van iemand en dat te gebruiken tegen anderen. Dat mag niet. Doe dat niet. Moest het zijn dat je zegt: datgene dat in Buchaari staat omtrent dit hele verhaal, is verzonnen, niet sahieh, of verkeerd op welke manier dan ook waardoor je niet in de hadith gelooft. Dan heb je ook het recht niet om daar enkele zinnetjes uit te plukken en vervolgens te gebruiken. Als je wel in de overlevering gelooft, geloof dan in gans de overlevering en niet in slechts een klein stukje ervan dat op zich een dergelijke betekenis krijgt dat je het kan gebruiken in verschillen contexen voor en tegen een heleboel mensen.

  Als je kijkt naar deze hadith kan je volgens jouw redenering tot de conclusie komen, dat indien Abu Bakr niet, of niet als 1ste persoon na de profeet Mohammed vzmh het paradijs zal betreden, Ali dat ook niet zal doen … Zo is jouw beredenerin toch wat betreft Abu Bakr.

  Wat betreft de “onterving” van Fatima Zahra door Abu Bakr. Abu Bakr gaf voorrang aan datgene wat de Profeet Mohammed hem heeft achterlaten en heeft zijn gewoonten daarbij nageleefd wat betreft die erfenis. Hij zei tegen Fatima Zahra dat, datgene wat de profeet hem naliet, dient als Sadaqa’. Dus, naar wie moet Abu Bakr eerst luisteren, of, naar wie moet eenderd welke mens eerst luisteren, naar de Profeet Mohammed vzmh of naar zijn geliefde dochter Fatima Zahra.

  Hieronder de hadith:
  vol 4 boek 53 hadith nr 325 sahih bucharie

  Verteld door ‘ Aisha: (Moeder van de gelovigen ) na de dood van de boodschapper van Allah vzmh vroeg de dochter van de profeet van Allah vzmh aan Abu Bakr-Siddiq om haar, haar aandeel van erfenis te geven van wat boodschapper van Allah vzmh van Fai (d.w.z. erfenis die zonder het vechten wordt bereikt) die Allah hem had gegeven. Abu Bakr zei tegen haar, “de boodschapper van Allah vzmh zei: Ons bezit zal niet geërft worden, wat wij (d.w.z. profeten ) achterlaten is Sadaqa (om voor liefdadigheid worden gebruikt).” Fatima, de dochter van boodschaper van Allah vzmh was boos en sprak niet meer met hem , en dat houding bleef zij aanhouden tot zij stierf. Fatima bleef zes maanden leven na de dood van boodschapper van Allah.

  Zij vroeg om Abu Bakr voor haar aandeel van het bezit van boodshapper van Allah vzmh te vragen wat hij bij Khaibar, en Fadak, en zijn bezit in Medina (toegewijd voor liefdadigheid) verliet. Abu Bakr weigerde om haar te geven dat bezit en zei, “ik zal de gewoonte niet verlaten van wat de profeet altijd deed , omdat ik bang ben dat als ik iets van de profeets vzmh traditie verliet, dat ik verkeerd zou gaan. (Later) Umar gaf het profeets bezit (van Sadaqa) in Medina aan ‘ Ali en ‘ Abbas, maar hij hield de eigenschappen van Khaibar en Fadak in zijn bewaring in en gezegd, “Deze twee eigenschappen zijn Sadaqa die boodschapper van Allah om voor zijn uitgaven en dringende behoeften gebruikte . Nu moet hun beheer aan de heerser worden toevertrouwd.

  Sorry voor het late antwoord. Ben pas nu in de mogelijkheid om het te posten.

  Salaamoe Halaykoem

 120. 120 www.BenAyad.be 23 maart 2007 om 12:59000000 pm

  VORIGE    1   –   2   –   3    VOLGENDE


Comments are currently closed.آلسلام عليكم ورحة آلله وبركاته

 • 2,101,613 مسلمين --> مؤمنين

Prikbord Info:               سورة الفا تحة

سْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِِ 1 الْحَمْدُ للّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ 2 الرَّحْمـنِ الرَّحِيمِ 3 مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ 4 إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ 5 اهدِنَـــا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ 6 صِرَاطَ الَّذِينَ أَنعَمتَ عَلَيهِمْ غَيرِ المَغضُوبِ عَلَيهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ 7
أمين
كلمة الله هي الحقيقة
colorbar.gif
GASTENBOEK - HELPDESK - Wie ben ik?
  Aanmelden - Registreren
  Wachtwoord  vergeten ?

Kalender

februari 2007
M D W D V Z Z
« Jan   Mrt »
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728  

Bezoekers Info: Locaties.

Locaties: DEEL I - DEEL II.

Thalla & Beslama!!!

                لآ إله
إلآ آلله محمد رسول آلله

بن عياد محمد رشيد
www.BenAyad.be - Islam & Actua
Advertenties

%d bloggers liken dit: