Hoe ontstaan: Sjiieten versus Soennieten ?

Het verschil tussen Soennieten en Sjiieten:
Waar komt dat verschil eigenlijk vandaan?

Al in de begintijd van de Islam ontstaat deze twee grote stromingen binnen de Islam. Het zijn niet zo maar stromingen. Het waren twee tegen elkaar strijdende kampen.

Het begon met de dood van Mohammed. Op 8 juni 632 overlijdt Mohammed in Medina op 63 jarige leeftijd na een kort ziekbed.

En met die dood, wordt het ontstaan van de sjiietische en soennietische splitsing ingeluid. Mohammed wordt opgevolgd door Abu Bakr, zijn vriend en schoonvader. Met hem beginnen de jaren die bekend staan als de Rasjidoen, de ‘rechtgeleide’ kaliefen. Abu Bakr, de eerste kalief, heerst slechts 2 jaar. In 634 wordt hij reeds opgevolgd door de tweede kalief, Omar ibn al-Chattab. Die leidt de gemeenschap 10 jaar. In die 10 jaar breidde het grondgebied van de moslims (de oemma) zich hevig uit. Omar werd in 644 in de moskee in Medina doodgestoken door een perzische krijgsgevangene. Oethman ibn Affan werd gekozen tot derde kalief. Onder zijn heerschappij bleef de oemma groeien. Maar na 6 jaar begon de derde kalief zijn glans te verliezen.

Zowel in het leger als onder de bevolking ontstond gemor over zijn optreden. Steeds meer moslims richten izch tot Ali ibn Aboe Talib, de neef van de profeet, een tegenstander van zowel het beleid van Omar als Oethman. In 656 kwam het verzet tot een hoogtepunt, waarbij Oethman wordt vermoord. Ali ibn Aboe Talib wordt door zijn volgelingen uitgroepen tot vierde kalief.

Mohammeds favoriete vrouw Aisja en een aantal metgezellen vallen Ali korte tijd later aan, omdat Ali niet (voldoende) zou optreden tegen de moordenaars van Oethman. Er ontstaat een burgeroorlog binnen de oema die bekend staat als de eerste Fitna, de tijd van de verzoeking. Uiteindelijk wordt Ali vermoord in 661. Dan vindt de daadwerkelijk splitsing plaats tussen Sjiieten en Soennieten.

De Sjiieten zijn de volgelingen van de Profeet Mohammed en geloven dat zijn directe opvolger Ali ibn Aboe Talib, de neef (zoon van zijn oom Aboe Talib) en tevens schoonzoon van Mohammed (hij was getrouwd met Mohammeds dochter Fatima) zijn rechtmatige opvolger als leider van de gelovigen is. Sjiieten baseren het volgen van Ali op de overleveringen (Hadiths) over de profeet Mohammed en zijn uitleg van bepaalde verzen van de Koran. De titel “Sjiiet” is kort voor “Shiá’te Ali” wat letterlijk “De volgers van Ali” (als Imam en directe Kalief na de Profeet) betekent.

De Soennieten zijn de volgelingen van de eerste drie Kaliefen. Abu Bakr, Umar en Oethman.

De Soennieten vormen veruit de grootste groep Moslims. In onderstaand plaatje (van: Wikipedia.org) is te zien dat in vrijwel alle moslimlanden een Soennietitsche meerderheid bestaat. De landen met een Sjiietische meerderheid zijn: Iran, Irak, Azerbeidzjan, Libanon en Bahrein.

Advertenties

120 Responses to “• <b>Hoe ontstaan: Sjiieten versus Soennieten ?</b>”


 1. 1 Anoniem 29 januari 2007 om 6:42000000 pm

  Over de tekst wens ik geen commentaar te geven zoals bv Aisja favoriete vrouw van profeet (s) terwijl da Khadija is want zij is 1 vd 4 beste vrouwen uitverkoren door Allahswt. Of dat Aisja Ali heeft bevochten voor de dood van Othman: genoeg bewijskes die het tegendeel bewijzen.

  ‘k Zen wel blij da ge toegeeft dat er vanaf de dood vd profeet(s) een splitsing is. Vele moslims liegen erop los.

  Ja, sjia volgen Ali als opvolger van onze profeet(s) op basis v soennietische boeken en de Koran.

  Meerderheid is geen bewijs want dan moet k’ik christen worden want zij zijn de meesten op aarde. Elke x Allahswt spreekt over oprechte gelovigen, godvrezenden,enz. heeft ie het altijd over -weinig/weinigen-.

  Meer hoef ik ni te vertellen.

  Dank u wel voor de tekst: niet alles ok voor mij, maar ’t is ok.

  Bye

 2. 2 Ibn Soelaymaan 3 februari 2007 om 4:55000000 pm

  As-Salaamoe °Aleykoem Warahmatoelaah
  Geachte broeder Anoniem

  Ik denk dat dit topic niet zomaar in twee drie zinnen kan uitgelegd worden. Er is zoveel gebeurd maar zo weinig wordt er gezegd. Iedereen probeert zijn/haar gelijk te halen in plaats van de Waarheid te spreken.

  We moeten ook toegeven dat er veel soorten sjia-groeperingen zijn. Je zal natuurlijk ook zeggen dat er bij de soennieten ook groeperingen zijn. Dit wordt natuurlijk gezegd door de media en andere. We moeten zeggen dat er maar één groep soennieten zijn. En dat zijn de mensen die het boek volgen en de uitspraken/handelingen van de Profeet Moehammad saw. Niet alleen dit, maar ook de Sahaba’s (Aboe Bakr, Omar, Othmaan en ja, ook Ali. Moge Allah swt tevreden zijn met hun.)

  Is het niet zo dat de meerderheid van de sjiieten zeggen dat de koran niet volledig is? Is het niet zo dat ze zeggen dat Ali de profeet is (wali Allah)? Is het niet zo dat ze de Sahaba’s VAN DE Profeet Moehammad saw vervloeken? Is het niet zo rituelen hebben die de Profeet Moehammad saw nooit heeft gedaan? Is het niet zo dat ze vele zaken hebben vernieuwd in de Islam? Is het zelfs niet zo dat zelfs dat de gedachte er is dat Ali boven de Profeet Moehammad saw staat? Dit zijn maar een aantal zaken die ik onmiddellijk kan opnoemen. Er zijn er natuurlijk vele. Ik weet al welke reactie ik zou krijgen. En dat is dat het allemaal leugens zijn. Ik zeg u dan hierbij dat je op de eerste plaats goed arabisch moet kennen en dan de boeken van de sjieten eens moet lezen. Dan zul je zien dat hetgeen ik hier allemaal heb gezegd daarin zal instaan.

  Dit is niet bedoeld om je aan te vallen. Mijn bedoeling is om te zeggen dat er zoveel gezegd wordt zonder bewijzen en dat er mensen zomaar zaken aannemen zonder het te controleren.

  Zoals Allah swt heeft gezegd, hebben we verstand gekregen om ze te gebruiken. Maar voor je ze gebruikt, moet je weten waarover je praat. En in dit geval is het niet zo. Hoe kun je nu zo’n grote geschiedenis in twee zinnen uitleggen? Dit kan voor verwarring zorgen bij de meeste mensen. Mijn woorden geraken op, dus ik zal het hierbij houden.

  As-Salaamoe °Aleykoem Warahmatoelaahi Wabarakaatoeh
  Agh Ibn Soelaymaan

 3. 3 Anoniem 3 februari 2007 om 7:15000000 pm

  Salaam
  Leugens en nog ‘ns leugens van de extremisten, Haroen Ibn Soelaymaan. Dat moet jij wezen.

  Zo ja, ga zorg dragen over jouw 3 vrouwtjes. Ga eerst lezen over in jouw boekjes voor je leest in sjia boekjes. Daar staan heel erge zaken in, maar ga ik je ni vertellen: moet je maar zelf uitzoeken man.

  Bye

 4. 4 Anoniem 3 februari 2007 om 7:21000000 pm

  Ali profeet, zotteke, ben zelf sjia en Ali is geen profeet: waarom lieg je? Ik vervloek niemand alleen die die Allah ook vervloekt en ik ben sjia.

  Sjia doen niks nieuws maar volgen voorbeeld v profeet en de imams.

  Respect voor soennis, maar als jij da bent, doe jij nieuwe dingen die Omar heeft uitgevonden. Ga je geen vbn geven, maar jij weet beter Haroen Ibn Soelaymaan

  Je kan ni iedereen zot maken zenne;

  Bye

 5. 5 Moke 3 februari 2007 om 7:46000000 pm

  Salaam Alaikoem “Beste Broeders en Zusters in de Islam”,

  De Sjiieten zijn geen innoverende moslims, maar volgen de koran (woorden van Allah) en de hadiethsoverleveraars geannalyseerd door de 4e kalief ‘Ali ibn Aboe Talib’ van het Islamitisch wereldrijk.

  De Soennieten richten zich vooral op de analyses van de eerste 3 kaliefen: Abu Bakr, Omar ibn al-Chattab en Oethman ibn Affan.

  Waarom de 2 verschillende analyses, is namenlijk te wijten aan het verlies van waarde aan het volk (3e kalief = vertrouwen is weg) tegenover de mogelijke opvolger ‘Ali ibn Aboe Talib’.

  Oethman ibn Affan had geen controle meer over zijn beleid volgens bepaalde volkeren uit het M.O.

  Wat de min- en plus-punten waren van zijn beleid
  komt later aan bod, ook van andere koelafaat.

  Beslama, Moke. 😉

 6. 6 Anoniem 3 februari 2007 om 7:48000000 pm

  Gij denkt da alleen soennis arabisch kunnen. Sjia kunnen arabisch, missch beter dan gij.

  Ge hebt ge moslims die arabisch kunnen maar veel in Koran verkeerd begrijpen.

  Gij zou missch gaan zeggen dat sjia een jood volgen, ook een grote leugen. Da zeggen ze ook, de wahaabis. Die tekst vanboven valt goe mee, wahaabis vertellen leugentjes over sjia.

  Salukes

 7. 7 Anoniem 3 februari 2007 om 7:49000000 pm

  Dankewel Moke

 8. 8 anoniem 3 februari 2007 om 8:05000000 pm

  salaam alaikum wwbrk,

  Bete redaktie , moge Allah ons vergeven .
  In het begin van de mens richt Allah tot ons om hem te aanbidden en niets anders.
  zoveel profeten en openbaringen maar toch zijn er verschillen de ene seikh zegt dit,de andere imaam zegt dat, de ene geleerde dit en dat wat dat ook mag zijn behoord deze groepen onder de 73ste van dat er alleen maar eentje naar de paradijs gaat !!?? niemand bekommerd over hetwelzijn van ons gelooft. DE ISLAM . in de Wereld en de Media wij maken ons zelf kapot.Elke persoon volg zijn Nafs, Het grafiek van de UUR is Aangebroken dadjaal komt. Als Allah het wil.hij Alleen weet het . hij alleen weet welke groep de juiste volgers van de islam is en welke induvidu vroom is.

  wabilahi taufik walidajah wassalaam.

 9. 9 Anoniem 3 februari 2007 om 8:24000000 pm

  maar die broer Ibn Soel zegt dat er maar 1 soenna is en dat maakt me kwaad zenne!!!!!!!!!!!!!!

  Ibn Soel de soenna -hadith- zegt da je 12 kalifs moet volgen: wie zijn die van jou? Abu Bakr, Umar, Uthman en Ali: da zijn der maar 4. Waar zijn de andere 8.

  Ge volgt toch soenna en de anderen niet: wie zijn jouw andere 8 kalifs

  Salukes

 10. 10 Anoniem 4 februari 2007 om 5:43000000 pm

  Wacht nog altijd op antwoord v Ibn Soel: wie zijn jouw 12 kalifs Ibn Soel?

  Je volgt toch soenna, dan zou je 12 kalifs moeten volgen zoals profeet s gezegd heeft.

  Er is een hadith waar Omar zegt dat Qoraan onvolledig is omdat een geit ervan gegetn heeft: geen leugen, echte waarheid. Jij zegt sjia hebben een andere Qoraan: ik heb een andere Qoraan: kaft is anders, letters anders, kleur, maar inhoud(=woorden v Allah) zijn hetzelfde als v jou.

  Salukes

 11. 11 oesjen 5 februari 2007 om 12:59000000 am

  slm alk wr wb

  beste broeders, sunni en shi’i

  is het niet genoeg geweest id geschiedenis?

  ten eerste, de broeder die je wil verdenken heet suleyman IBN HARUN en is niet deze broeder met wie je spreekt hierboven.

  de echte sunna is er niet meer, ook al willen we die onderhouden, er is veel verloren geraakt van de Sunnah. het enigste wat er onverandert blijft, zijn de woorden van Allah swt.

  wij zijn gemaakt om Allah swt te aanbidden, en niet om mekaar op te peuzelen. Zoek genot in gebed en onderdanigheid en het spreiden van Salaam, vrede!

  De shi’iten zijn GEEN vaste blok, en de sunni’s evenmin. niemand kan spreken over een “dubbel-monarchie” in de islamwereld. Enigste wat je kan doen, laat de geschiedenis varen, en fixeer je op wat de profeet saws wou bereiken! dat is het belangrijkste..

  allez, beslama met de puree!

  Y.Oesjen

 12. 12 Anoniem 5 februari 2007 om 4:23000000 pm

  Oesjen

  Geschiedenis is ook islam. Ni waar? Sira moet ik ook vaarwel zeggen? Hadith is ook geschiedenis, maar die Soel Ibn Haroen of zijn volger, is in aanval gegaan. Heb vraag gesteld, dus geen verdenking!!!

  Lees maar wat ie gechreven heeft.

  Ben sjia en leef in vrede met sunnis, maar Wahaabis willen geenvrede, alleen oorlog

  Kijk tv en zie wat ze met sjia, moslims doen!!!

  Mij moet ge ni opvoeden, ga die Wahaabis opvoeden broeder Oesjen:sunnis zijn mijn broeders en zusters, maar wahaabis killen mijn sjia broeders en zusters. Zijn Wahaabis mijn broeders????????

  Salukes

 13. 13 Anoniem 5 februari 2007 om 4:48000000 pm

  Als het suleyman IBN HARUN is, heeft ie nog ni geantwoord????? Hij blijft weg als ie da is: te druk met z’n 3 vrouwtjes/

  Oesjen, zijt gij zijn verrtegenwoordiger?

  Die leugens over sjia komt van een wahaabi!!!!! Die wahaabi is gaan weglopen!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  Salukes

 14. 14 anoniem 5 februari 2007 om 11:21000000 pm

  Assalaam walaikum wwbrk,

  Beste broeders en zusters en geintresseerden in de Islam of mede internet surfers Hier ben ik weer In Naam van Allah onze Heer en beschermer van ons geloofd,Moge er vrede heersen tussen de volkeren
  en de geloofsgenoten , en dat men nog intresse heeft in de Deen de Islam voor de nieuwkomers . Voordat ik verder ga , vraag ik Allah om onze broeders en zusters te vergeven die in Naam van het geloof de haat en onderlinge geschillen dat leidt tot onverdraagzaamheid onderling , en de dunjah (macht en geld )boven het geloofd perferen cultuur en traditie als een leidraad en Bidah innovatie proberen in te voeren , dan maakt Allah plannen en die worden zeker vervuld.Dus broeders zoek het eenvoud bid gezaamelijk ga met anderen om , zie het verschil, respekteer je broeder en zusters al hebben ze een verschil . Het is aan de persoon zelf die voor Allah gaat staan om verantwoording te gaan dragen , met zijn woorden en daden WAAROM vechten wij met mekkaar doden , de Sjaitan lacht ons nu uit en heeft u niet meer nodig en kan doen en laten wat hij wil nu in de Islamitische wereld Let op mijn woorden deze zinnen heb ik al eens doorgegeven en hij staat ook in de quran en als Allah het wil maakt hij de harten open van wie hij wil.(je ziet nu dat er veel europeanen moslims worden dat er veel moslims kafirs worden )wij zijn een lichaam als het ene ziek is voel je pijn als je been gebroken is probeer je hem recht te gipsen dat is tegenwoordig vroeger spalken ze het ( dit is een voorbeeld , maar de essentie is een : denktwijze)dus gebruikt uw verstand en hersens want Allah gaat u vragen over de handelingen en daden . dus als u iets zegt dat is gebasseerd op een klakkeloze uitspraak van die en die het is ook uw verantwoord om het zelf uit te zoeken . en als je twijfeld doe het niet , maar vraag Allah zelf in aanbidding en vroomheid. redetwist niet met elkaar zonder dat je bescherming zoekt tot uw Heer.
  mijn verontschuldiging als ik uw kwets en ik zoek mijn toevlucht tot mijn Heer.

  wabilahi taufik walidajah wassalaam.

 15. 15 Anoniem 5 februari 2007 om 11:40000000 pm

  Mij heb je ni gekwetst broeder: ‘k heb niemand aangevallen!

  Die Ibn Soelaymaan zegt leugens over sjia en ik ben sjia en ik ben moslim man. ‘k Ben die leugens beu.

  Op tv zeggenz e elke dag die geleerden da wij mushrikien zijn of kuffaar, a’udhu billaah, ik ben sjia moslim en doe geen shirk of kufr!

  Salukes

 16. 16 fatima 6 februari 2007 om 10:02000000 am

  beste anoniem,

  ik geef je gelijk over het feit dat ze zegge dat sjia kufaar enzo zijn.en ik vind het niet storend dat je sjia bent ik heb zelfs vriendinnen die christenen zijn.dus waarom dan geen sjia ik oordeel nietn maar kijk en leer.
  maar mag ik je iets vragen, snij jij je hoofd ook zo.
  en sla je je eigen ook met die ijzere dingen.
  ik vind dat egt raar allah(swt) heeft je lichaam tog niet gegeven om er in staan te snijen anders hed allah(swt) da wel zelf gedaan. ik dagt hierover na en dagt dat jullie die dat doen om het zelfde te voelen als ali(as) maar als zij egt een hulp willen zijn voor ali(as) dan moeten zijn hun krachten gebruiken om de islam te verspreiden en tog niet om hun eigen te slaan.
  wil je dit voor me uitleggen a.u.b

  salaam

 17. 17 Anoniem 6 februari 2007 om 1:25000000 pm

  Nee, ik snij mezelf ni en ook ni met ijzeren dingen slaan, maar da’s heel licht die ringetjes in ijzer: als da pijn zou doen, zou een klein kind da ni gebruiken. Da weegt niks!

  Weet ni zeker of het waar is, maar ze doen da -da snijden-omda Zainab zichzelf heeft gegooid op iets na tragedie en haar hoofd bloedde, maar bijna niemand doet dat, echt waar, geloof me. Die weinigen doen da symbolisch en die hebben geen pijn: da s een klein sneetje en je ziet veel bloed,dus denkte gij dat da een groot snee is.

  Snijden in het lichaam doen vele moslimdokter om slecht bloed eruit te laten, in marokko zelfs.

  En da slaan op de borst doet geen pijn zenne, iedereen denkt van wel, maar da’s ni waar, maar da’s een klein deel van sji’isme. Op borst kloppen heeft Zainab, dochter v Ali en Fatima (vzmh) en kleindochter v onze profeet(vzmh) als eerste gedaan en vrouw v Yazied heeft als eerst majaalis gehouden. Vrouw v Yazied was een heel gelovige. Yazied heeft al Hoessain vermoord.

  Ze laten op tv express die paar mensen die snijden zien om aan sunnis te laten zien dat sjia zichzelf snijden: meerderheid doet dat niet!!!!!!

  Salukes

 18. 18 Anoniem 6 februari 2007 om 1:51000000 pm

  Serieus, echt waar, zij heeft zichzelf verwondt opeen steen of zo omdat ze de slachtingen in karbala v familie metgezellen en al hoessain (vzmh) ni aankon. Het is wel waar, was gewoon aan het twijfelen

  Die ringetjes waarmee ze slaan da’s omdat ze zainab en haar familie, vrouwen, kinderen en zain al ‘abidien vankarbala onderweg naar damascus via koefa hebben zitten slaan met ijzeren ringen, maar echt slaan, ni symbolisch.

  Op borst kloppen heeft zainab gedaan en imaams (vzmh) na al hoessain tijdens majalis, dus soenna. Da’s 100pct zeker. Ook da huilen is soenna, 100pct zeker.
  De profeet(s) heeft ook gehuild toen Jibril (vzmh) hem vertelde wat ging gebeuren inkarbala en hij is daar zelfs geweest en heeft zand in flesje gestoken en aan Um Salama gegeven en hi heeft haar verteld om da altijd te controleren en dag da al hoessain (vzmh) gedood zou worden, zou da zand bloed worden. Da jaar 10Muharram is da bloed geworden. De profeet huilde altijd op die dag en was heel droevig, maarmeer kon ie ni doen want al hoessain leefde nog.

  Je kan ni volgen omda je het verhaal over karbala moet lezen en dan begrijp je alles.

  Salukes

 19. 19 fatima 22 februari 2007 om 6:05000000 pm

  aah zo , het leven van een sjia is niet gemakkelijk e.
  zoveel vooroordelen wow et erg..
  maar ben blij dat eh je je zelf niet zoietes aandoen.

  salaam

 20. 20 Pad_Der_Wijsheid 28 februari 2007 om 9:00000000 pm

  Salamo3alaykom,

  Beste allen, ik zie hier veel meningsverschillen tussen pro Ali en pro profeet Mohammed vzmh en zijn met gezellen. De centrale vraag dat zich hier steld is: wie verkondigt nu eigenlijk de waarheid en wie zit ernaast? Is het de bedoeling om zich op te hitsen of om echt tot de waarheid te komen? Zijn de deelnemers wel bereid om de waarheid te volgen indien dit belicht wordt? …

  Ik ben een puur “sjieet” van de profeet vzmh en zijn metgezellen en zij die graag over de waarheid willen debatteren zijn welkom. Maar er dient dan wel afgeproken te worden welk onderwerp als eerst aangesneden wordt, anders wordt het een mengelmoes. Een tweede voorwaarde en essentiele voorwaarde is dat de sjiieten, wat ik, de taqiya-tactiek afzweren anders heeft het geen zin om een debat of discussie te beginnen. Een derde punt moet afgesproken worden over welke bronnen al dan niet door andere partij aanvaard wordt als argument. Maar eerst nodig ik jullie uit om mijn reactie te lezen op deze forum onder rubriek: Karbala: Imaam Hushain Al Husainy. Indien jullie inzien dat ik een onaangepaste gedrag vertoon, mogen jullie me gerust corregeren. Wij maken allemaal wel is fouten..

  Nogmaals ik nodig jullie uit om mijn tekst te lezen. Misschien dat sommigen onder jullie heel wat dingen, die daarbij aangehaald werden, ontdekken of opfrissen…

  Fi_amanillah
  Pad_Der_Wijsheid

 21. 21 fatima 1 maart 2007 om 3:06000000 pm

  salaam,

  ik zou graag willen weten wat juist het verschikl is tussen sija en soenna.
  de gebruiken van sija en regels van sija

  salaam

 22. 22 Aun 1 maart 2007 om 9:29000000 pm

  er zijn weinig verschillen??? Wat wil je juist weten???

  Grootste verschil is da sunnis Qoraan en sunna v profeet(sawas) volgen terwijl sjia Qoraan, sunna v profeet (sawas) en de imaams (as) volgen.

  En da vindt gij in sunniboekjes, hadith da onze profeet(sawas) heeft gzegd da wij na zijn dood 12 kalifs, allemaal v Qoraisj moeten volgen.

  Wat wilt ge nog precies weten?????

  Surf efkes op http://www.ahlalbait.nl en daar vind ge antwoorden, anders vraag je maar zusterFatima.

  Salukes

 23. 23 fatima 1 maart 2007 om 9:37000000 pm

  dus ji
  j denkt dat imaam heilige zijn ofwa?

 24. 24 fatima 1 maart 2007 om 9:42000000 pm

  er staat bij zon prentje dat ALLAH ons dubbeel zou belonen voor het rouwen voor imam HUSSAIN A.S.
  is ad daarom dat jullie zo veel zien in een imaam?
  salaam

 25. 25 Anoniem 2 maart 2007 om 6:15000000 pm

  “قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما انا عليكم بحفيظ” (الأنعام : 104)

  “Waarlijk, tot jullie zijn zichtbare bewijzen gekomen van jullie Heer. Wie goed ziet: er is (een voordeel) voor hemzelf; en wie blind is: er is (een nadeel) voor hem, en ik (Moehammad) ben geen bewaker over jullie”. (6:104)

  Een beknopte en korte CORRECTIE van wat hierboven neergetypt werd door de EERSTE DEELNEMER, gezien vanuit een islamitisch oogpunt, steunend op de heilige koran, de soenna van de profeet vzmh en de overleveringen van de waargebeurde gebeurtenissen die effectief plaats vonden zonder bijverzinsels en camouflages. Op ANDERDE DEELNEMERS ga ik GEEN COMMENTAAR geven omdat de nodige commentaar daarvoor enorm veel tijd inhoud, gezien de hoeveelheid incorrecte info dat hier wordt ingedruist.

  Voor we ergens op een forum een verhaal lezen over een gebeurtenis dat “al dan niet” plaats heeft gevonden in de geschiedenis, moeten we een aantal belangrijke zaken in het oog houden en in ons achterhoofd blijven meedragen. Zowel een moslim en een niet molsim kan eenders waar op een forum een verhaal neerschrijven en beweren dat het ooit plaats heeft gevonden. Hetzelfde met ahadith overleveringen van de profeet vzmh en de al dan niet waargebeurde gebeurtenissen in de geschiedenis, waardoor een gewone lezen zonder achtergrondinformatie het gemakkelijk overneemt en als “waar gebeurd” in zijn hersenen verwerkt en interpreteert!

  Daarom is het van belang om een aantal belangrijke zaken te weten vooreer men iets overneemt:

  Vooraleer men zich de vraag stelt of degene die de tekst neerschrijft te vertrouwen is of niet, zou men eerst moeten weten wat de rol is geweest van de LEIGENVERTELLERS in de geschiedenis, die ons een groot deel van verhalen hebben overgeleverd.

  Hun AANPAK gebeurde op verschillende manieren:

  * zelf een leugen of een verhaal uitvinden:
  (kan eventueel een uitspraak zijn: bv dat de profeet vzmh zei… of de profeet deed, of die bepaalde persoon zei of deed enz); vb dat Aicha voor Allah neerknielde uit dankbaarheid toen ze hoorde dat Ali gestorven was!!!! (zou jij dit toewensen aan de beste der schepselen die ooit bestonden en dit toewensen aan de vrouw van de beste der profeet die ooit bestond waarvoor jezelf, je familie en je eigendommen voor opoffert??! Dit is was de huichelaars en de fitnazaaiers ons proberen te verhalen over de beste mensen die er ooit bestonden!

  * vergroten of inkorten van het verhaal:
  waarbij de oorsprong van het verhaal waar is maar men past het aan (meer of minder tekst aanplakken dat oorspronkelijk verteld werd om de gebeurtenis te misvormen)

  * Een ongeldige of verkeerde interpretatie geven over het verhaal:
  Een interpretatie geven dat aan zijn wensen, zijn overtuiging en zijn innovatie (bid3a) past.

  * De slechte delen van het verhaal meer beklemtonen:
  waarbij het verhaal klopt maar men gaat vooral aandacht vestigen op de foutieve kanten en men verbergt de goede kanten van het verhaal

  * Het uitvinden van poëzie om bepaalde gebeurtenissen (in de geschiedenis) te ondersteunen:
  Bv. uitvinden van bepaalde gedichten en die toeschrijven (dat zij het gezegd hebben) aan moeder van de gelovigen Aicha of aan Ali; of aan Azobayr, Talha Ibn Abbas, … (radiya Allaho 3anhom ajma3ien) om één of meerde van de metgezellen uit te schelden en haat onder de onwetenden te zaaien….

  *Introduceren van valse boeken en valse brieven:
  zoals het verhaal over de dood van Ottman (radiya Allaho 3anh) waarbij valse boeken in zijn naam geschreven werden, alsook boeken in naam van Aicha, Ali,Talha en Azobayr. Naast deze werden ook boeken geschreven zoals “Nahj Albala3a” die naar Ali (radiyallaho 3anh)wordt genoemd en “Al Imamato wa Assiyassah” die naar Ibn Qotaybah wordt genoemd.

  De Vraag dat hier centraal staat is: wanneer begonnen Ahl Assoenna met het zuiveren van deze zaken om zekerheid te hebben of wat er verhaald wordt al dan niet plaats vond? Dit begon toen Al Fitna is ontstaan. (Met deze Al Fitna wordt bedoeld bij het ontstaan van de innovatoren (Ahl al bida3) zoals: Sjiieten, Al Gawaridj en Al Qadariya. Over Al Fitna van de sjiieten lees meer bij mijn reactie (Pad_Der_Wijsheid) onder rubriek KERBALA: IMAAM HUSHAM AL-HUSAINY.

  BERICHT voor de persoon die dit onderwerd aankaartte:

  Vond u het verstandig en nuttig om dit artikel op het forum te plaatsen? Indien u zegt neen, dan vraag ik me af of je geen mentale afwijkingen vertoont?. Indien u antwoord ja: dan vraag ik me af van waar je deze informatie uithaalt? Allemaal uit Wikipedia.org of van overal een beetje?? Als jij een goede gelovige bent dan weet ik niet hoe je zo’n info aan anderen meedeelt zonder grondige nazicht van de waarheid dat hier achter zit. Het gaat hier niet over jou of over mij en ook niet over Bob Marley of Abu Ratib! Het gaat hier over de metgezellen van onze profeet vzmh. Het gaat hier over mensen die WIJ boven al onze bezittingen verkiezen, over mensen waarvoor we ons bloed en ziel opofferen. Dit wil niet zeggen dat we hun slechte kanten gaan verbergen, MAAR dit wil wel zeggen dat we niet willen dat er over hen GELOGEN wordt!! En als jij een niet moslim bent dan weet ik niet wat je hier komt zoeken met jou incorrecte en gebrekkig verhaal. Als jij een show wenst waar spanningen tot actie komen, dan kun je best een filmpje gaan huren of gameboy spelen…

  De eerste deelnemer die de tekst neerschrijft geeft ons al een verkeerde informatie in zijn eerste zin! De eerste vraag dat hierbij kan gesteld worden is: wat deze persoon bedoelt met “al in het begin van de islam”. Een tweede verkeerde info is dat het twee tegen elkaar strijdende kampen waren. Dit is totaal verkeerd! In het begin was er geen strijd. Iedereen leefde onder de islamitische eenheid (islam) en er was geen sprake van soenna en shia. Het impulsief conflict is pas aangewakkerd na de dood van Ottman (radiya Allaho 3anh). De nieuwe stroming (sjiieten) was in het begin geen nieuwe fenomeen, maar gewoon een meningsverschil in aanpak tussen Kalief Ali (radiya Allaho 3anh) en Mo3awiya (radiya Allaho 3anh). (lees meer hierover onder rubriek KERBALA: IMAAM HUSHAM AL-HUSAINY onder Pad_Der_Wijsheid)

  Ik ga hier heel kort de verkeerde opvattingen aanprikken:

  “Al in de begintijd van de Islam ontstaat deze twee grote stromingen binnen de Islam. Het zijn niet zo maar stromingen. Het waren twee tegen elkaar strijdende kampen” FOUT: de strijd in later in actie geschoten: lees meer onder rubriek: KERBALA: IMAAM HUSHAM AL-HUSAINY

  “Het begon met de dood van Mohammed”…”En met die dood, wordt het ontstaan van de sjiietische en soennietische splitsing ingeluid”. FOUT: dit is wat de sjiieten beweren en beweren dat de profeet vzmh zelf zich bezig hield met de sjiieten van Ali! En als er deelnemers van deze stroming aanwezig zijn op deze forum, dan vraag ik dat ze hun bewijzen (door te verwijzen) naar voren brengen! “Breng jullie bewijzen, als jullie waarachtig zijn” (2:111) : lees meer onder KERBALA: IMAAM HUSHAM AL-HUSAINY

  Steeds meer moslims richten zich tot Ali ibn Aboe Talib, de neef van de profeet, een tegenstander van zowel het beleid van Omar als Oethman. FOUT:

  indien je een sjiiet bent dan kan ik jou standpunt nog wel begrijpen, indien je een soenniet bent dan begrijp ik niet hoe je aan deze woorden komt en indien je een niet moslim bent dan weet ik niet wat je hier te zoeken hebt met dit onderwerp?! Om ons misschien uit te lachen wanneer je de confrontaties de hoogte ingaan, zoals wat de joden en de Amerikanen toepassen in Palestina, Afghanistan en Irak?!

  Ali ibn Aboe Talib wordt door zijn volgelingen uitgroepen tot vierde kalief. FOUT:

  zijn volgelingen = sjiieten (dit bedoel je?) Waar blijft de rest? Azobayr, Talha die samen met Aicha waren tijdens de slagveld van Aljamal (kameel), hebben zij Ali niet uitgeroepen tot vierde Kalief??? Al zij die aanwezig waren in Madina, hebben zij hem niet tot Kalifa uitgeroepen?? Is Ali niet de vierde Kalief van de soennieten?? Hoe kom je hierbij??

  Mohammeds favoriete vrouw Aisja en een aantal metgezellen vallen Ali korte tijd later aan, FOUT:

  kom je hier de rol van Abdullah Ibn Saba nadoen? Of is het kopier en plak werk dat je doet. IETS waar je geen zekerheid over hebt moet je ook niet aan anderen vertelen! ZIJ HEBBEN ALI NIET AANGEVALLEN EN AICHA HEEFT ALI NIET AANGAVALLEN! Lees het volledig verhaal in betrouwbare bronnen om tot de juiste info te komen.

  Standpunten van Ali radiya Allaho 3anh: na de dood van Ottman vond hij het niet gepast om meteen de moordenaars te vervolgen omdat zij in grote aantalen waren en omdat de wonde nog gevoelig is. Niet dat hij bang is om hen te vervolgen maar om de oemma te beschermen. Hij vond dat het beter is om eerst de situaties terug te herstellen en alles weer stabiel te brengen en de kracht van de oemma eerst weer bijeen te brengen en dan pas op tocht gaan naar de moordenaars van Ottman.

  Standpunt van Talha,Azobayr en Aicha als ook van Mo3awiya: zij vonden dat het onmogelijk is om de moordenaars niet te achtervolgen en wilden wraak nemen op de moordenaars van Otman. (zie later)

  Dit in het kort: beiden zijn het eens over de vervolging van de moordenaars, maar de ene vind dat het nu moet gebeuren en de ene vindt dat het later moet gebeuren.

  Vanuit Mekka vertrok Aicha samen met Talha en Azobayr naar Al Basra om wraak te nemen van de moordenars van Ottman. Toen ze daar aankwamen mochten ze Al Basra niet binnen gaan van Ottman Ibn Honayf (hij was de Elwaliy in AlBasra) tot dat hij toestemming krijgt van Ali die in Al Madina was. Op dat moment werden ze door een groep (van 700 man) van Jâbâla, een medemoordenaar van Ottman, aangevallen. Aicha, Talha en Azobayr en hun manschap hebben deze laatst genoemde verslaan en vele mensen van Al Basra hebben zich bij Aicha aangesloten. In Al madina hoorde Ali dat er een gevecht plaats vond tussen Talha, Azobayr en Aicha en Ottman inb Azobayr. Toen vertrok Ali vanuit Al Madina naar Al Basra met tienduizend man om Talha en Azobayr tegen te houden. (Dit is het juist verhaal en niet wat de innovatoren (almobtadi3a) en fitnazaaiers proberen in te burgeren! Het was Ali die naar Al Basra was vertrokkken om Azobayr en Talha tegen te houden en niet wat Almobtadi3a en fitnazaaiers in onze hersenen proberen te verfraaien door te zeggen dat Talha en Azobayr en Aicha Ali’s Kaliefschap wilden ontdoen en dat zij van plan waren om oolog te voeren met hem!: Ali was in Al Madina en zij gingen naar Al Basra, dus hoe zouden zij Ali ontdoen van zijn Kaliefschap? Als zij Ali wouden ontdoen van zijn Kaliefschap dan hadden ze zich op Al madina gefocust en niet op Al Basra!)

  Ali stuurde Al Moqtaad Ibn Al Aswad en Al Qa3qa3 Ibn 3amr om met Talha en Azobayr te praten en kwamen tot conclusie om GEEN oorlog tot stand te brengen. Bij het naderen van de nacht zijn beide legers zachtjes gaan slapen, maar Assaba’iyoen (zij die Otman vermoordden, ik zal in één van deze dagen wat meer verstellen over deze term) zagen dat dit akkoord hun einde zou betekenen en bedachten een plan om dit te verbreken. Tijdens de nacht drongen zij (een paar) in beide legers binnen en vermoordden een paar van het leger van Talha en Azobayr. Toen het leger van Talha en Azobayr de dode lichamen zagen, dachten zij dat het leger van Ali haar akkkord heeft verbroken en begonnen zij het leger van Ali aan te lokken. Toen het leger van Ali dit zag gebeuren, dachten zij op hun beurt dat Talha en Azobary hun akkoord niet nakomen. De ene leger lokt de ander aan met de bijdrage van Assaba-iyoen en in de namiddag begonnen beide legers tegen elkaar te vechten en dat eindigde de dag zelf voor de zonsondergang. Grote aanwezigen van de metgezellen van beide partijen probeerden dit tegen te houden maar zij zijn er niet in geslaagd om dit direct te stoppen. Talha zei: “O mensen luister” (in de zin van willen jullie even luisteren ik heb wat te zeggen) maar niemand wilde luisteren en Ali hield hen tegen maar niemand luisterde . Aicha stuurde Qa3b Ibn Sor met de Heilige koran naar het leger toe om de strijd te stoppen, maar Assaba-iyoen haalden hem met bijlen neer. Bij deze gebeurtenis werd Talha en Azobayr gedood. Zij namen GEEN deel aan deze strijd: Toen Talha het leger probeerde te kalmeren kwam een onbedoelde bijl op zijn voet te richt (hij had al eerder een wonde op de plaats waarop de bijl neerkwam) waarvan hij stierf.

  Nadat de strijd gestopt was, liep Ali tussen de doden en zag Talha tussen de doden. Hij zette hem recht, haalde de zand van zijn gezicht weg en begon te huilen en zei” ik had gewild (als ik maar) dat ik al twintig jaar eerder was gestorven (voor dat deze gebeurtenis plaats vindt). Hetzelfde toen hij Mohammad ibn Talha (Assajâd) dood zag begon hij te huilen. En alle metgezellen die aanwezig waren hadden spijt dat dit gebeurd is. Dit is het waar gebeurd verhaal en niet wat de vijanden van de islam en almobtadi3a introduceerden om de barmhartigheid tussen de metgezellen van de profeet vzmh te ontwortelen en de haat tussen Aicha, ali en de eerste drie Kaliefen onder onwetenden en ongeletterden te verspreiden. Deze leugens waren aan de basis van het ontstaan van al die splitsingen en haat onder verschillende volkeren die onder het dak van de islam vallen.

  “Voorwaar, degenen die Allah en Zijn boodschapper beledigen: Allah zal hen vervloeken in deze wereld en in het Hiernamaals en Hij zal voor hen een vernederende bestraffing bereiden En degenen die de gelovige mannen en de gelovige vrouwen kwetsen, zonder dat zij iets (slechts) hebben verricht: voorzeker,zij hebben laster en een duidelijke zonde op zich geladen. (33:57,58)

  “Indien de huichelaars en degenen in wier hart een ziekte is en degenen die opschudding in de stad veroorzaken, niet ophouden, zullen Wij u zeker tegen hen in beweging brengen; dan zullen zij slechts voor een korte tijd in uw nabijheid mogen vertoeven. Vervloekt zijn zij; waar zij zich ook bevinden zullen zij worden gegrepen en gedood”. Voorwaar, zo was Allah’s handelwijze met degenen die voordien zijn heengegaan. En jij zal in de handelswijze van Allah nooit een verandering aantreffen. (33:60-62)
  O, jullie die gelooft! weest niet zoals degenen die Mozes kwetsten! Allah verklaarde hem onschuldig van wat zij zeiden. En hij staat bij Allah in hoog aanzien.. O, jullie die geloven! Vreest Allah en spreekt het ware woord. Hij zal jullie goede daden aanvaarden en jullie zonden vergeven. En wie Allah en Zijn Boodschapper gehoorzaamt: waarlijk, die heeft een geweldige triomf behaald.(33:69,70,71)

  “Uiteindelijk wordt Ali vermoord in 661. Dan vindt de daadwerkelijk splitsing plaats tussen Sjiieten en Soennieten” :

  Door wie wordt Ali vermoord? En Over welke daadwerkelijke splitsing heb je het? Voor een onwetende weet men niet waarover en over wie je het hebt! mensen van Alqofa hebben Ali vermoord en hebben zijn zoon Al Hassan el Al Hosayn verraad en in tijden van Kaliefa Omar flopten zij het leiderschap van Sâ3d (radiya Allaho 3anh) en dat deden ze ook met leiderschap van Alwalîd Ibn 3oqbah, en Ibi Mosa Al Ash3ari. Zij waren over niemand tevreden enkel onder de kracht van het zwaard.

  Ali werd door Algawaridj vermoord. Twee jaar na ma3rakat annahrawaan (een slagveld tegen algawaridj) zijn drie personen (Abdurahmân ibn Moljim, Albark attamîmî en Amr ibn bakr Attamîmî ) van Algawaridj in Mekka samen gekomen en hebben afgesproken om na de 17de van de maand Ramadan Ali, Mo3awiya en Amr Ibn Al3âs te vermoorden. De eerst genoemde plande om Ali in Alkoefa te vermoorden, de tweede zou Mo3awiya in Acham (kanten van Syrië) en de derde zou Arm Ibn Al3âs in Egypte moeten vermoorden. De eerste stook Ali neer toen hij tijdens Elfadjr op weg was naar moskee. De tweede haalde Mo3awiya neer maar hij bleef in leven en werd behandeld, wel wordt verhaald dat dit aan de basis lag van zijn dood. De derde stookt de imam neer en dacht dat hij Amr Ibn Al3âs was.

  is.

  “Sjiieten baseren het volgen van Ali op de overleveringen (Hadiths) over de profeet Mohammed en zijn uitleg van bepaalde verzen van de Koran”. JUIST EN FOUT: Het is juist dat ze gebruik maken van de koran en van de betrouwbare overleveringen waarin zij niet geloven. Zij geloven niet in deze overleveringen, maar gebruiken die enkel om de onwetenden van het Pad weg te halen door een misgevormde interpretatie te geven of zwakke overleveringen die van hun kant afkomstig zijn als bewijs te gebruiken zoals wat een deelnemer aanhaalde over “ali en zijn shia” dat ik in detail heb weerlegd in dat ander rubriek naar waar ik telkens verwijs. Naast de overtuiging bij sommigen dat de Koran door de twee eerste Kaliefen vervast is (zie ander rubriek) zou je ook is moeten weten hoe ze de verzen uit de koran interpreteren.

  Om jullie een triestige en droevig vb te geven:

  “En (gedenkt) toen Môesa tot zijn volk zei: “Voorwaar, Allah beveelt jullie dat jullie een KOE slachten” (2:2)
  Weet je wat men in bepaalde boeken als interpretatie terug vind voor de “koe”? … Dat is AICHA (de koe dus)! Waar hun verstand blijft hangen wie ik niet, maar als je al vanaf jou babytijden dit hoort dan is dit na jaren ingeburgerd en wordt het een heel normale feit!

  Ook is het hier interessant om een transparantie te geven van hoe zij hun opvattingen (hoe ze denken en geloven) over de drie andere dochters van de profeet vzmh, buiten Fatima (radiya Allaho 3anha), uiten. Zij (de twavers) hebben over de dochters van de profeet vzmh een ander weg gekozen dan die van de Ijma3 van de moslims: zowel Almofasirîn, Almohadathîn, Al Foqaha als El mo-arigien tegengesproken

  Zeker de twelevers van tegenwoordig gaan er vanuit (baserend op de verzonnen overleveringen dat ze terug vinden in hun boeken) dat Zaynab, Roqaya en Oemokaltoem (radiya Allaho 3anhoenna ajma3ien) GEEN dochters waren van de profeet vzmh, maar dat zij dochters waren van Kadija (radiya Allaho 3anha) die ze kreeg van haar twee vroegere echtgenoten (voor ze met de profeet vzmh trouwde) of dat deze dochters waren van haar zus Hâlah bint Gowaylid (zus van Kadija radiya Allaho 3anha)!!!

  “De hemelen staan daardoor op het punt om open te barsten en de aarde om open te splijten en de bergen om uiteen te vallen”. (19:90)

  Omdat dit laatst genoemd voor velen nieuw is en niet gemakkelijk te geloven valt deel ik een aantal bronnen mee als bewijs door verwijzing:

  Al Qafi van Alqolayni (1/64/76);
  3aqa-id Al Imamiya van Azznjani (3/43)
  Ihqâq Al Haq van Attistari (250 en p. 251)
  Al Anwaar Ano3maniya (1/80/81)
  Mogtasar Attohfa al ithna 3ashariya (325)
  Sab Al 3athab 3ala man Saba Al Ashaab (278)

  De reden waarom ze de dochters van de profeet vzmh uit zijn bloed willen wegpersen is eenvoudig weg omdat zij Ottman (die getrouwd was met Oemmokaltoem en Roqayar) van onrecht beschuldigen ten aanzien van Ali en hem met hypocrisie en zelfs met ongeloof bestempelen. En een dochter van de profeet vzmh dat met zo iemand trouwt past gewoonlijk niet! Moge Allah degenen die dit beweren en geloven vervloeken, amien!

  “En degenen die eenzame vrouwen beschuldigen (van ontucht) en vervolgens geen vier getuigen brengen: slaat hen met tachtig slagen. En aanvaardt nooit getuigenissen van hen, want zij zijn degenen die zware zonden begaan. (24:4)

  In de islam is het zo dat iemand die beweert dat die of die bepaalde persoon niet de zoon of de vader is van die of die EN niet afkomt met een echte getuigenis bestaande uit vier eerlijke personen, een straf verdient van 80 slagen. Wat zouden we dan zeggen over zij die dit beweren en geloven over onze profeet vzmh???

  Een ander voorbeeld waar zij zeggen dat de koran vervalst is:

  “Jullie zijn de beste gemeenschap die uit de mensen is voortgebracht” (3:110)

  Wat vinden we in “Tafsier Alqommi” ((vraag maar eerst aan eenders welke sjiietische geleerde wat Al Qomi (een van hun oudste geleerden) voor hen betekent!))

  Hij zegt van de koran heb je Nassîg, manssôg, mohkam, motashabih en “wat Allah niet heeft neergezonden”. Als vb van wat Allah niet heeft neergezonden geeft hij bv:

  “Jullie zijn de beste gemeenschap die uit de mensen is voortgebracht” (3:110).

  Door een overlevering genoemd (onterecht) naar Ja3far Assadik naar voren te halen, wordt verteld dat de juiste vers niet “kontoen Gayra Ommah” (de beste gemeenschap) was maar wel “Kontoem Gayra A-Îmmah” (de beste Imams) maw “Jullie zijn de beste Imams die uit de mensen is voortgebracht” (wal3iyado billah!) (dus in de zin van wie zij als Imams beschouwen)

  Verder zegt hij: en wat van de koran is weggehaald is bv:

  “Lakkinna Allaha yash_hado ilayka fi 3ali”

  En ook:
  “O Boodschapper! Verkondig wat jou van jouw Heer neergezonden is. En indien jij dat niet doet, dan heb jij zijn Boodschap niet verkondigt”(5:67)

  Wat zegt onze heer “Al Qommi” ? Dat de juiste vers zo moet zijn:

  “O Boodschapper! Verkondig wat jou van jouw Heer neergezonden is FI 3ALIY (Ali dus). En indien jij dat niet doet, dan heb jij zijn Boodschap niet verkondigd”(

  Dit is een kleinigheid over hoe deze mensen de koran interpreteren: “Dom, stom en blind daarom keren zij niet terug” (2:18) (lees meer bij KERBALA: IMAAM HUSHAM AL-HUSAINY)

  “Jullie zullen je herinneren wat ik tot jullie zeg, en ik laat mijn zaak over aan Allah: voorwaar, Allah is Alziende over de dienaren.” (40-44)

  Betreffende de gebeurtenissen die zich voordelen vanaf de dood van de profeet vzmh t/m de dood van Alhosayn radiya Allaho 3anh RAAD ik iedereen aan die arabisch kan lezen om een de boek van Ottman Algamis te lezen en die is ook op zijn site beschikbaar. In deze boek geeft de auteur in detailles wat er juist gebeurde is en wat niet en brengt heel wat verzonnen leugens van Almobtadi3a in het licht Deze boek is een heel unieke boek en zou door iedereen gelezen moeten worden. Jammer dat zij die geen arabisch begrijpen en lezen de kans niet hebben, maar inchallah ga ik me ook veel op deze boek focussen en jullie wat delen naar het nederlands in het kort vertalen zoals wat ik hierboven voor een deel hebt gedaan over Ma3rakat al jamal en de aanpak van die leugenvertellers… Naam van het boek: hoeqbatoen mina Attaarieg

  Fi amanillah
  Pad_Der_Wijsheid

 26. 26 Pad_Der_Wijsheid 2 maart 2007 om 6:18000000 pm

  En Fatima omdat jij als een van de laatste reageerde,laat ik jou vraag niet zo maar onbeantwoord: de verschillen zijn enorm en om een aantal voorbeelden te zien krijgen, raad ik je aan om wat hierboven staat te lezen alsook in rubriek: KERBALA: IMAAM HUSHAM AL-HUSAINY

  Fi amanillah
  Pad_Der_Wijsheid

 27. 27 fatima 4 maart 2007 om 10:17000000 am

  wajaw zo veel je pakt hier egt wel je tijd voor e
  maar zal het zeker lezen.

  salam

 28. 28 Aun 4 maart 2007 om 1:25000000 pm

  Fatima

  ga het ook lezen, maar hij verwijst nr Otmaan alKhaaies’ boek en die is gekend v alMustakilla, dus ‘k had gelijk dat hij zijn copycat is; spijtig da ge de uitzendingen ni gevolgd hebt, ‘k heb erveel gevolgd en de sjiageleerde was altijd ijzersterk met sterke bewijskes v sunna en uitleg en dan vielen ze hem langs alle kanten aan en lieten hem nooit uitpraten, tactiek v die zender en v wahaabis

  pad der wijsheid, met hem discussieer ik ni en hij vertelt halve waarheden met leugens vermengd: ge kunt dingen vertellen en andere dingen vreborgen houden

  da aicha niets v ahlulbayt moest hebben staat in sunniboeken want ze zij over khadija toen die dood was tg profeet(s) toen hij altijd over haar bezig was, waarom spreek je over die oude tandeloze vrouw tgerwijl Allahswt jou beter heeft gegeven.

  aicha heeft ni alleen tg ‘ali gevochten, na het gevecht wou ze ni onmiddellijk nr madina terugkeren. een vrouw ve profeet(s) ga na overlijden v profeet(s) ni nr buiten en da sta in qoraan;, ken aya ni v buiten. en aicha heeft na overlijden v alhassan (as), toen was zijn pa als martelaar gestorven, alhoessain (as) geblokkeerd om alhassan te begraven in madina naast zijn grootvader. een dichter zei tg haar: aicha, we hebben u op een kameel zien zitten, en nu op een muilezelf, gaan we u volgende keer op een olifant zien. ze zei da alhassan(as) nooit naast de profeet (sawas) mag liggen: over my dead body.

  en toen onze profeet(s) leefde wees hij nr het huis v aicha en zei 3x daar gaat onheil beginnen, ik zie de horen vd sjaytaan of zo iets. buchaari: zie op forum http://www.ahlalbait.nl vr hadith. neen, geef hem nu:

  Boekhari schreef :
  Op een keer hield de Profeet een toespraak en hij wees naar het huis waar Aïsja woonde en zei toen: ‘Daar zijn de problemen …..daar zijn de problemen….daar zijn de problemen…..daar komen de hoorns van de duivel naar buiten…’
  Sahih, Boekhari, deel 2, p.128

  om te bewijzen da’k ni lieg, da’k alles vertel uit sunniboekjes en ni uit sjiaboeken.

  toen aicha op bedevaart was vernam zij da ali gekozen was al kalief en zij was er niet goed van en zei dat hij nooit kalief mag worden en talha en zoebair hebben haar kunnen overtuigen om tg ali te strijden. hij liegt want ali heeft hen vele keren gestopt, zelfs Allahswt heeft aicha proberen te stoppen, maar ze heeft ni naar Allahswt willen luisteren: onze profeet(s) had ‘ns verteld dat honden zouden blaffen op een plek onderweg en iemand v z/vrouwen zou leger leiden tg ali en hij zei tg aicha: ik hoop da gij da ni bent. en op dat plekje begonnen honden tg haar te blaffen en ze hebben tg haar gelogen en ze is doorgegaan met de strijd. maar zij heeft ‘aql, dus onze profeet(sawas) liegt niet, waarom gelooft ze de leugenaars dat da plekje andere naam heeft. over die blaffende honden bestaat hadith in sunnihadithboekjes.

  hij leest gewoon alles v othmaan alkhaamis en vertaalt het, ni meer ni minder en die vertelt ni alles of verdraait dingen, da hebben wij sjia al langer door, maar sunnis moeten, het nog door hebben. zijn commentaar moet ge echt ni onthouden, maar pak sunniboeken en lees alles, maar ook alles.

  heb zijn tekst nog ni gelezen, maar vertelt hij da moeaawiya ook tg ali heeft gevochten. othmaan alkhaamies en copycat v alkhaamies vertellen halve waarheden en verbergen andere dingen. misbruik maken v taqiyya en dan zeggen ze over ons da wij taqiyya doen hi hi

  salukes

  ps: bewijskes moet ge zelf zoeken in sunnihadith want heb ze eens gelezen, maar ga die ni allemaal zoeken, het is geen vakantie

 29. 29 Theo Ekelmans 4 maart 2007 om 1:59000000 pm

  L.S.

  Ik was op het internet op zoek naar een stukje wat mij de verschillen tussen de soennieten en Sjiieten zou kunnen uitleggen. Hierbij stuitte ik bij toeval op deze discussie, welke ik met veel intresse heb zitten lezen. Waarvoor mijn dank.

  Wat mij opviel waren die diepe verdeeldheid tussen de stromingen, maar ook het prachtige woordgebruik en wijsheid van sommige sprekers.

  Maar als niet gelovige welke slechts zocht naar een verklaring waarom deze stromingen zo verdeeld zijn ben ik niet echt veel meer wijzer geworden dan de historie van de breuk. Ik geloof ook na het lezen van de discussies dat Ibn Soelaymaan gelijk heeft dat er geen eenvoudig antwoord bestaat, zoals op zoveel “eenvoudige” vragen in dit leven.

  Ik hoop van ganser harte dat op den duur er een modus kan worden gevonden die het met respect voor elkaars mening samen leven mogelijk maakt. Jullie geloven allemaal in de zelfde god, en dat zou toch meer moeten verbroederen dan uit elkaar drijven.

  Ik weet dat ik de dingen nu simpeler voorstel dan ze in werkelijkheid liggen, maar dat is mijn beeld als iemand die de discussie van buiten de gemeenschap volgt. Ik wil ook niemand voor zijn hoofd stoten met mijn mening. Mocht ik dat toch gedaan hebben, dan bied ik hier bij deze mijn welgemeende verontschuldigingen aan.

  Ikzelf probeer deze wereld iets beter achter te laten dan ik hem heb gevonden, en help mijn medemens waar ik kan, en mocht er na de dood een god zijn, dan hoop ik dat deze begrip kan hebben voor mijn levensstijl.

  Laat ik afsluiten met een gezegde van George Bernard Shaw wat mij telkens weer inspireert:

  Jij ziet de dingen zoals ze zijn, en vraagt “Waarom?”,
  Ik zie de dingen zoals ze kunnen zijn, en vraag: “Waarom niet?”

  😉

  Theo

 30. 30 Aun 4 maart 2007 om 2:02000000 pm

  word misselijk v al die leugens, maar ik heb één conclusie kunnen trekken: als al hetgene ik hier uit sunniboekjes heb gezet ofwel mawdu’ is ofwel een leugen is, enzovoort, dan ben ik Allahswt heel dankbaar dat Hijswt mij geleid heeft tot het pad van de Ahlulbayt want ik kan ni leven met sunnihadithboeken vol met leugens. reden te meer.

  salukes

 31. 31 fatima 4 maart 2007 om 2:12000000 pm

  sory aun maar kan je me een paar leugens voorschotelen.

  salaam

 32. 32 Aun 4 maart 2007 om 2:29000000 pm

  beste theo

  ‘k zen op deze forum om aan sunnis te laten zien da wij geen ongelovigen zijn en da wij broeders/zusters zijn. ‘k respecteer iedereen want er is geen dwang in geloof, dus ook ongelovigen moet ik respecteren omwille v gelijkenis in schepping

  daarom wil ik meer nadruk leggen op gelijkenissen of verschillen uitleggen vr begrip, maar de wahaabis hebben totaal geen respect vr sjia en beschouwen hen als ongelovigen wat een leugen is.

  ik heb respect voor mijn medemens, maar als iemand liegt, zeg ik gewoon dat hij een leugenaar is en das ni vernederen of zo, maar gewoon de waarheid zeggen.

  de wahaabis hebben veel kapot gemaakt en blijven da doen, zie maar naar bomaanslagen in madrid en zelfs in marokko casa

  dus zij gaan zo door totdat al mahdi (as) verschijnt en hij gaat de islam zuiveren v de wahaabis in sjaAllah en dan zal er pas éénheid zijn op aarde

  salukes

 33. 33 Aun 4 maart 2007 om 2:31000000 pm

  fatima

  heb al genoeg voorbeeldjes gegeven, denkt ge dak met mijn vingers zit te spelen aub

  innovatoren (Ahl al bida3) zoals: Sjiieten

  wij zijn geen innovatoren maar volgen ahlulbayt

  da zijn wahaabis die da zeggen, lees maar in hun boekjes

  salukes

 34. 34 fatima 4 maart 2007 om 4:15000000 pm

  maar nee jij zegt dat de boeken van sunni moslims vol leugens zit.
  je weet zelf ook wel dat dat technisch gezien onmogelijk is.
  misgien zij jij er fouten in, maar voor sommige is dit wat ze heel hun leven volgen. dus praat er dan niet ZO over. je zegt dat als je vind dat iemand een leugenaar is dat je het dan gewoon zegt , das goed maar er zin manieren waarop je dat kan zeggen.

  salaam

 35. 35 fatima 4 maart 2007 om 4:39000000 pm

  e is osama bin laden geen wahaabi?
  kheb da ooit is gehoord.

  wa is het verschil tussen een sunni en een wahaabi?
  want blijkbaar is een wahaabi erg gewelddadig,
  maar soenieten mogen niet gewelddadig zijn.

  salaam

 36. 36 Aun 4 maart 2007 om 5:12000000 pm

  neen, ik zeg ni da sunniboeken vol leugens zijn, maar pad der wijsheid zegt da dit en dat da’k voorschotel mawdu’ (gefabriceerd) is, dus zitten die vol met leugens. Ge moet ni iets zeggen da’k ni heb gezegd of anders interpreteren

  heb voorheen al gezegd dat er zowel in sunnihadith als sjiahadith brol te vinden is want Allahswt heeft enkel qoraan beschermd en er zijn altijd vijanden. maar geen enkel sjia zegt da zijn hadithboeken SAHIH noemen, maar sunnis noemen buchaari en muslim SAHIH.

  osama bin laaden is een wahaabi maar volgt eerder de geleerde qutb, dus zijn er mensen die hem qutbi noemen, maar in feite is hij wahaabi: basis, ideeën zijn hetzelfde.

  lees fitnatul wahaabiya op internet en dan weet ge wie de wahaabis zijn. zal ik je iets moois vertellen: saudi arabia is wahaabi, dus bijnaalles van saudi arabia is wahaabi-brol.

  ga naar de lessen v salafis en dan weet ge wa wahaabis zijn want da zijn wahaabis.

  zij zeggen veel dit is bid’a, dat is bid’a: bijv sunnis herdenken geboorte v profeet sawas (mawlid nabawi) maar wahaabis zeggen dat da haraam is omdat het bid’a is. en nog vele zaken.

  zij zeggen ook dit is sjirk en dat is sjirk en verbieden veel da halaal is.

  ge moet erover lezen want kan da ni allemaal neerschrijven: ben te moe!!!!

  pad der wijsheid is een leugenaar: hoe moet ik da anders zeggen: hij vertelt de waarheid niet, das hetzelfde, dwz een leugenaar. onze profeet sawas zei ook vlakaf dat iemand een leugenaar is als hij loog. hij was de zachtste schepsel da bestaan heeft, maar hij zei de waarheid in het gezicht. Allahswt vertelt toch ook over sahaaba die hypocriet zijn in qoraan en Allahswt zegt da toch ni op een andere manier, neen, Hij heeft het over hypocrieten. En een dief is een dief of moet ik zeggen dat die persoon iemand is die iets afpakt van iemand?????

  salukes

 37. 37 Aun 4 maart 2007 om 7:14000000 pm

  alleen wahaabis zijn juist en de rest zit allemaal verkeerd of is ongelovig, gij ook als sunni, gij bent dwalend vr hen

  en ik ga vandaag afsluiten met iets heel moois tot een volgende zitten binnen enkele dagen of zo: deze vraag moet ge ni in boekjes opzoeken: waar ligt f. zahra (as), dochter v de profeet sawas begraven????? Niemand weet da, ook sunnis en wahaabis ni. imaam al mahdi (as) weet da wel en zal da wel tonen als hij verschijnt in sjaAllah.

  Vraag ‘ns hoe het komt da f; zahra (as) haar begraafplaats verborgen is voor ons terwijl alle andere begraafplaatsen v de profeet sawas en imaams (as) ni verborgen zijn. ben curieus welk verhaaltje ze je gaan vertellen.

  zuster, zij heeft aan ‘ali as gevraagd om haar s nachts te begraven en niemand mocht er bij zijn behalve ‘ali, haar kinderen en een paar trouwe metgezellen. de volgende dag wilden ze de verschilden begraafplaatsen opgraven op bevel v abu bakr om zogezegd vr haar te bidden, maar was s nachts al gebeurd. en ‘ali as zei toen dat ze hem moeten doden als ze die willen opgraven en ze hebben da zo gelaten. er zijn dus verschillende begraafplaatsen zoals zij gewenst heeft en niemand weet waar ze juist ligt.

  als abu bakr khalief moest zijn v onze profeet sawas, vertel me dan fatima waarom hij ni aanwezig was op de begraafplaats v f. zahra as, moest f. zahra as abu bakr ni volgen???? waarom waren bijna alle sahaaba, zeker abu bakr, ‘omar en ‘othman ni op de begravenisceremonie ’s nachts???? waarom????

  f. zahra (as) heeft een belangrijke boodschap achtergelaten voor diegenen die willen nadenken:::::en de waarheid willen inzien.

  ik kan er zelf nikske aandoen dak sunni was en velen kunnen er nikske aan doen, maar velen kunnen lezen en over alles nadenken en da moet elke moslim doen vind ik.

  waarom weet niemand waar f. zahra (as) begraven ligt????? waarom mocht de khalif abu bakr ni aanwezig zijn tijdens begrafenis???? waarom mocht omar ni aanwezig zijn???? en othmaan???? en vele sahaba???? daar moet ge geen boeken voor openen, maar elke eerlijke pelgrim kan je vertellen da ze ni weten waar faatima as juist begraven ligt!!!!

  fatima, tot één dezer dagen insjaAllah

  salukes

 38. 38 fatima 4 maart 2007 om 7:33000000 pm

  zal inchallaah zeker vragen, moge de waarheid altijd de leugens overschaduwen.

  salaam

 39. 39 fatima 4 maart 2007 om 10:03000000 pm

  ik zeg niet dat je de situatie moet verbloemen.
  maar jij of jij bnet een leugenaar wow.
  rustig aan zeg dan gewoon ik ben het niet met je eens.
  is da zo moeilijk.

  salaam

 40. 40 Aun 5 maart 2007 om 8:06000000 pm

  fatima
  dringend berichtje: als je arabisch verstaat of iemand in familie: vanaf 21 safar om 21.00h Madina-tijd gaat op satellietzender elke dag saygh al muhaajir komen praten over sjia in qoraan en sunna.

  dan begrijpt ge sji’isme beter insjaAllah
  salukes

 41. 41 fatima 5 maart 2007 om 8:08000000 pm

  welke
  post ?

 42. 42 fatima 5 maart 2007 om 8:09000000 pm

  de enige sija post di eik heb is Zahraa das al.

  salaam

 43. 43 moslima 5 maart 2007 om 10:39000000 pm

  salaam

  die wil ik wel ook zien maar spijtig genoeg heb ik die televisiezender niet ik heb ook alleen die post zahraa

  ma3a salaam

 44. 44 Aun 6 maart 2007 om 4:25000000 am

  Ja op zahraa, ben da vergeten te typen;

  rouwzang haraam en anachied halaal????? is da een grap of wa???

  ben ermee weg tot binnen een weekje insjaAllah.

  zahraa zeker ni opzetten als rouwzang haraam is!!!! hi hi hi hi hi hi, excuses, veel rouwzang op zahraa.

  maar die shaygh komt op zahraa insjaAllah

  salukes

 45. 45 Anoniem 6 maart 2007 om 9:29000000 am

  salaam,

  anacheed is halal omdat dat gaat over ALLAH (swt) en over de ummah.
  maar rouwzang mag niet omdat je dan verdrietig wordt.
  de profeet(v.z.m.h) zei dat je niet mag rouwen voor iets van het verleden door zang.

  salaam

 46. 46 fatima 6 maart 2007 om 9:31000000 am

  berichtje van bovcen is van mij ben op andere pc daarom

  salaam

 47. 47 Aun 6 maart 2007 om 2:52000000 pm

  heeft hij (sawas) da werkelijk gezegd? die hadith zal zeker verzonnen zijn want zayn al ‘abidin (vzmh) heeft om zijn vader alhussain (vzmh) zijn ganse leven zitten rouwen. en zainab (vzmh) heeft ook altijd zitten rouwen voor alhussain (vzmh) en onze profeet (s) was altijd droevig als het 10muharram (‘asjoera) was, maar hij kon moeilijk gaan rouwen terwijl zijn kleinzoon nog leefde.

  daarom zeggen ze dat het bid’a is omda onze profeet (sawas) geen majaalis heeft gehouden, maar hij kon da moeilijk doen terwijl zijn kleinzoon nog leefde. eerst moet iets gebeuren en dan kan je majaalis houden. vrouw v yazied (vervloekt zij hij) is eerste die majaalis heef gehouden en ahloel bayt, zainab en zain al ‘abidien (vzm hen) en de andere imaams hebben altijd met muharram zitten rouwen.

  weet ge da op ‘asjura de engelen, de aarde, hemelen en alles op aarde huilt vr wat er met alhussain (vzmh) is gebeurd, behalve de onwetenden die rouwen ni. ja, er zijn er zelfs die met ‘asjura feest vieren zoals yazied (vervloekt zij hij) heeft gedaan: in marokko hebt ge er die speelgoed kopen vr hun kinderen, Allah yahfad

  en da v moesa (vzmh) das gelogen, das ni op ‘asjura dat hij banu israiel dr rode zee heeft gered, maar er zijn bewijskes dat het op een andere dag is, maar banu ummaya hebben expres ‘asjura genomen zoda moslims blij zijn die dag ipv droevig.
  spijtig is die tekst met bewijskes daarover in het engels;

  en nu kom ik ni meer terug tot binnen enkele dagen

  salukes

 48. 48 Aun 6 maart 2007 om 2:58000000 pm

  weet ge da fatima de tranen verzameld met ‘asjura en die beschermen ons tg de hel, subhaanAllaah

  fatima, fatama betekent bescherming tg de hel, subhaanAllah Allahswt heeft haar zo’n mooie naam geschonken en nog vele andere mooie namen, maar normaal want ze is vh paradijs en da sta ook in sunniboekjes

  weet ge da elke keer zij ging bidden, da vele engelen met haar het gebed deden en zij verlichtte de omgeving zoals de maan licht aan ons schenkt subhaanAllah, pracht ve vrouw.

  zij is onze meesteres in het paradijs en zal van voor staan en de vrouwen achter haar die in paradijs mogen: staat ook in sunniboekjes. zij is de beste vrouw die Allahswt gemaakt heeft en zij is zelfs veel beter dan bijna alle mannen. zij is van het paradijs jong!!!!!!!!! zij was altijd maagd en menstrueerde nooit: ook in sunniboekjes geschreven en mijn pa vertelde ons da zij altijd na geboorte v haar kinderen gewoon ging bidden en mijn pa is sunni, dus kreeg zij geen bloedingen.

  stop stopt stop, kan boekjes over haar schrijven masjaAllah

  salukes

  ps: ga ni meer op benayad surfen anders blijf ik typen tot enkele dagen insjaAllah

 49. 49 fatima 6 maart 2007 om 10:08000000 pm

  hahah oke.

  salaam

 50. 50 القصيدة التي زلزلت دين الروافض 16 maart 2007 om 3:15000000 am

  http://www.abualbokhary.info/files/sestane.ram

  قد أضعنا الشرع حتى صار كل اللاه شرْعا
  أصبح الدين هوى غلبه أو ميلاً لنزعة
  وشباب جعل التشريع ما وافق طبعه
  ضارباً بين حلال الله والتحريم قرعة
  نسكاًقد حرفوا أصل التصاريح وفرعه
  إذ يسمون الزنا بالبكر للتضليل متعة
  ويقودونالعزا كي يكسبوا في الناس سمعه
  ولحاهم كذب فهي لهتك العرض خدعة
  وبنا منيرفع الهام بسمت ووقار
  وهو كالحية خلف الأم يسعى للصغار
  آجر الله الأئمة إنيكن ذا فعل أمة
  تدعي حبها للأطهار من دون الشعوب
  كلّ من ينكر إن الواقع مر أليم
  فهو مثل الواقع الكذاب كذابأثيم
  كم ذقون مرسلات دأبها رصد الحريم
  ثم كم من عمة تحتها شيطانرجيم
  مستقيم في طريق الفحش حقاً مستقيم
  وعليم برضا الطاغوت والجبتعليم
  وإذا ناداه للثورة قرآن رحيم
  ظل من ذلته وجهه مسود كظيم
  بعضهمكلب إلى الظالم للعظم لحوق
  وبهم من رصدوه في نعيم بالحقوق (الخمس)
  وقتلناك أبا الأحرار في كل عزاء
  كشفت فيه على الأشهاد عوراتالنساء
  حالنا حال فضيعة وننادي نحن شيعة

 51. 51 loen 17 maart 2007 om 11:02000000 am

  al de profeten en al de goden
  zijn uitvindingen van de mens zelf
  allemaal macht hebbers ????of fabels die de mens zelf uit z(n duim heefd gehaald
  groeten anoniem…

 52. 52 fatima 17 maart 2007 om 12:14000000 pm

  aah zo ik d8 al dat da allemaal waar was ale bedankt voor die nutteloze praat e!

  salaam

 53. 53 Anoniem 19 maart 2007 om 4:18000000 am

  Loen,

  Ik hoop alleen maar dat jij deze overtuigende opvatting niet hebt kunnen afleiden van: “Een geschiedenis van God” (Karen Armstrong)! Zij heeft voornamelijk ten zere afgezien als kloosterzuster en ondanks het feit dat zij aan epilepsie leidt, kom je af en toe wat van haar visionaire inzichten tegen in haar werkjes. Wel moet ik toe-eigenen dat zij een positieve en objectieve kijk heeft op de religies, maar wat haar conclusie betreft, met name dat alle religies menselijk werkjes zijn, is een beetke te persoonlijke opvatting dat op geen bewijskracht berust en de subjectiviteit wordt hierbij, uiteraard, niet uitgesloten.

  Nu jij overtuigd bent dat de profeten en Hun God uitvindingen en fabeltjes zijn,moet je fier zijn op je eigen-ik. Wees maar blij dat jouw gezond verstand de rede van jouw bestaan uit het onbestaande heeft kunnen inboezemen! Neem een levensverzekering voor de dood jou komt opslurpen en geniet van je overblijvende dagen, ! Jij bent ten minste iemand met verstand, die deze uitvindingen en fabeltjes heeft ontankerd.

  “Belooft hij jullie dat wanneer jullie dood zijn en tot stof en beenderen zijn geworden, dat jullie dan opgewekt worden? Ver, ver weg is wat aan jullie beloofd is. Ons leven is slechts op de wereld, wij gaan dood en wij leven en wij zullen niet opgewekt worden” (23: 35-37)

  Wie kan de beenderen doen herleven als zij vergaan zijn? (36:78)
  Dit is toch ongeveer jou redenering, hey Loen?

  Zolang je nog ademt en jouw gezond verstand kunt gebruiken, is het jou recht en misschien ook jouw plicht (als jij dit inziet) om de waarheren en de onwaarden te detecteren, steunend op de al opgebouwde en verzamelde informatie (al dan niet verkeerde of juiste info) in jouw brain en op beschikbare info dat in jouw handen zal komen omtrent (on)geloof in het bestaan van een God. En het gezegde “wie zoekt, die vindt, neemt hier ook plaats.

  Ik vond het altijd een uitdaging om een antwoord te vinden op de vraag: hoe het mogelijk geweest is dat ik uit een onzichtbaar druppeltje sperma ben ontstaan, hoe uniek het geweest is dat ik geschapen ben in de buik van mijn moeder, de ene schepping na de andere in drie duisternissen!

  hoe ik een genezend antwoord kon krijgen op de vraag: hoe het mogelijk geweest is dat ik uit het onbestaande tot het bestaande bent gekomen. Hoe dit universum zo prachtig en uniek in elkaar gemaakt is voor de mensheid zonder een Maker der Makers. Jammer genoeg hebben de meerderheid van zij (vrijzinnige filosofen, wetenschappers ect.) die een antwoord poogden te geven op deze vragen (dus bewijzen en argumenteren dat dit universum uit het niets is ontstaan)na een lange reis geconcludeerd “dat dit universum bestuurd wordt door een zekere Scheper die alles onder controle heeft”

  Te wijten aan:

  “Wij zullen hun Onze tekenen aan de horizonten en in henzelf laten zien totdat het voor hen klaar wordt dat het de waarheid is”

  Met als gevolg:

  “Zeg:Hij, Die hen voor de eerste keer schiep zal hen doen herleven; Hij heeft kennis van de gehele schepping” (36:79)

  “En zeg: “De Waarheid is van jullie Heer:dus wie wil, laat hem geloven; en wie wil, laat hem ongelovig zijn.” (Voorwaar, Wij hebben voor de onrechtplegers het vuur voorbereid, waarvan de rook hen als een tent omhult. En als zij hulp (tegen dorst) vragen worden zij geholpen met water als gesmolten koper dat hun gezichten roostert. De slechtste drank en de slechtste verblijfplaats)”! (18:29)

  Maar:

  “Het is niets dan een vermaning voor de bewoners der werelden. En jullie zullen over een tijd de boodschap ervan zeker te weten komen”

 54. 54 Abderrahman 19 maart 2007 om 9:52000000 am

  Liefste Loen

  Ik sluit mij volledig aan bij het antwoord dat hierboven gegeven is. Ik weet niet waar jij het recht haalt om antwoorden te geven zonder dat je ineens een vraag hebt gesteld. Wat stelt jou in de mogelijkheid om dergelijke opmerking te geven over zaken waar je niets van afweet. Hoe kun jij al dan niet geloven in een Schepper als jij amper iets afweet van de Schepping. Ik stel voor dat je voor je eigen de tijd neemt om wat onderzoek te verrichten naar de zaken die jij als normaal ervaart. Stel je eigen de volgende vragen: Hoeveel planeten zijn er zoals de aarde? Hoeveel planeten zijn er waarop er evenveel dieren leven als op de aarde? Hoe komt het dat de aarde een ozonlaag heeft? Als dit alles, en nog zoveel andere wonderlijke zaken het gevolg zijn van een willekeurige explosie miljarden jaren geleden dan heb je wel een hele grote fantasie. De kans dat op zo’n manier de planeet aarde wordt gevormd is kleiner dan de kans dat er een vliegtuig wordt gevormd, met motor en al, door een orkaan die over een stortplaats voor oud ijzer raast. Als je gelooft dat jij afstamt van een of andere vissoort en het onstaan van de wereld durft te verklaren door een of andere knal, dan kan je ook geloven in de onmogelijkheid en belachelijkheid van het bovengenoemde vliegtuigscenario.

  Gebruik je verstand en bekijk de wonderlijke creatie van de mens zelf. Harun yahya heeft hier een boek over geschreven. Indien ik die informatie terugvind, zal ik het posten, zodat je er wat aan zult hebben. Lees om in de mogelijkheid te zijn om te geloven in wat geopenbaard is of om te ontkennen, wat niet te ontkennen valt.

  Groetjes

 55. 56 fatima 19 maart 2007 om 9:23000000 pm

  waarom zou loen zijn/haar verstand gebruiken als het veel gemakkelijker is het niet te gebruike

  salaam

 56. 57 Abderrahman 19 maart 2007 om 9:47000000 pm

  Salaamoe Halaykoem

  Iedereen mens hoort zich te ontwikkelen. Iedereen die nadenkt is het eens met de uitspraak: “zwijg over iets waar je niets van afweet” en enkel een idioot kan zich er niet bij neerleggen dat onderzoek verrichten naar de essentie an het bestaan een essentieel element vormt van het menselijk bestaan. Wie leeft, eet, drinkt, slaapt en verder niets speciaals doet, verschilt volgens mij niet veel van een dier.

  Salaamoe Halaykoem

 57. 58 SJI’IET AHLULBAYT as 23 maart 2007 om 4:18000000 pm

  abderrahman

  kan ni meer reageren onder andere topic: de hadith over onterving klopt toch???????? en fatima as weet het beter dan abu bakr.’k zeg nergens ni da hij ni in paradijs zal zijn, maar die hadith over de eerste in paradijs aub, hij heeft fatima as gekwetst en denk je dat Allahswt hem als eerste in paradijs toelaat: verzonnen hadith maw!!!!!!!

  en over fatima as is een deel van mij, enzovoort zal ik sunnihadith in een boek vr jou opzoeken in sjaAllah waar da ni in een context geschreven sta.

  heb da snel gelezen, maar ‘ali as zou nooit scheiden v fatima as omdat zij een paradijselijke vrouw is, de beste vrouw, altijd maagd en nooit bloedingen had!!!!!! dus da klopt ni, moet da herlezen en dan zal ik wel reageren

  salukes

 58. 59 SJI’IET AHLULBAYT as 23 maart 2007 om 4:20000000 pm

  hier komt het + er staat een ander voorbeeldje bij, dus het is niet in de context van, het is duidelijk da wie haar pijn doet, de profeet sawas pijn doet, dus abu bakr heeft haar pijn gedaan, maw hij heeft de profeet sawas pijn gedaan alhoewel hij in z/graf lag:

  3. Bukhari reported in v.5, p.21 and 29 of his Sahih that Allah’s Messenger said:

  “Fatima is part of me, he who harms her harms me.”

  This narration has been reported with a variety of words which all have the same meaning; it has been reported by more than fifty narrators. For instance, Abu al-Faraj wrote in his Al-Aghani v.8, p.307:

  “When Abdullah Ibn Al-Hassan was still young, he visited Umar Ibn Abdul Aziz who sat him in an honorable place, paid much attention to him and fulfilled his wishes. Ibn Abdul Aziz then pinched the boy’s stomach and said: “Remember this when it is time for intercedence.”

  When Abdullah Ibn Al-Hassan left, Umar’s family blamed him for doing so with a young boy. But Umar said:

  ‘A trustworthy man informed me that the Messenger of Allah said: “Surely Fatima is part of me, pleases me that which pleases her. ”

  Umar then added: ‘and I know that had Fatima been alive, what I did with her descendant (Abdullah), would have pleased her.’

  His Family then said: “But why did you pinch his stomach and say what you said to him?”

  Umar Ibn Abdul Aziz then said: “There is not a man from Bani Hashim who does not have the right of intercedence; and I hope to be included among those through this boy.”

  Samhoudi comments on this narration by saying:

  “This proves that anyone who hates or harms a descendant of Fatima, makes himself subject to harming the Prophet On the contrary, if someone pleases them, he also pleases the Prophet.”

  Moreover, Sahaili added: “This narration leads us to the conclusion that he who curses her (Fatima), becomes an infidel; and he who praises her, praises her father.”

 59. 60 SJI’IET AHLULBAYT as 23 maart 2007 om 4:21000000 pm

  dus heb het gepost, ge vindt het dus ook apart en niet in een bepaalde context, wie zoekt die vindt. heb wel een ander voorbeeldje meegegeven in een andere context, maar ge vindt het apart zonder context en ge moet weten wat da betekent: de profeet sawas ga zoiets ni zomaar zeggen

  kijk, abu bakr kan veel zeggen, maar wie ga je eerste geloven?????? abu bakr, een gewone mens die kan zondigen en fouten maken of fatima zahra as een paradijselijke vrouw die niet zondigt want paradijselijke vrouwen zondigen niet en maken geen fouten: alle sunnis behalve wahaabis zeggen da fatima vh paradijs is en sunnis kennen haar positie. ge moet uw grijze breinen gebruiken en dan weet ge goe genoeg da fatima as de waarheid zegt.

  en we weten allemaal da ‘ali as na profeet sawas meeste kennis had, sunnis zeggen da ook, dus waarom heeft ‘ali as nergens gezegd tg fatima as da ze verkeerd is als we ervan zouden gaan da ze geen paradijselijke vrouw is.

  man, open jouw ogen en staar je ni blind op abu bakr die maar een gewone mens is

  lees het boek op internet: fatima the gracious en daar staan veel sunnihadith in da boek zelfs is da van shia, dan ga je iets begrijpen over fatima inshaAllah

  salukes

 60. 61 SJI’IET AHLULBAYT as 23 maart 2007 om 4:23000000 pm

  ik heb het teruggevonden in m/kaftje: zoek via zoekprogr op internet nr hadith

  VOL. 5 BOOK 57 NR 61 SAHIH BUCHAARI
  VOL. 5 BOOK 57 NR 111 SAHIH BUCHAARI
  apart, zonder context, dus heb ik 100pct gelijk, ik wist dak da gelezen heb man, ‘k zeg ni zomaar iets zonder da gelezen te hebben;

  daar sta fatima is een dl v mij en wie haar kwaad maakt, maakt mij kwaad, dus abu bakr heeft haar kwaad gemaakt en dus ook profeeet sawas

  iedereen weet da als ge profeet sawas kwaad maakt, ge ook Allahswt kwaad maakt

  salukes

 61. 62 SJI’IET AHLULBAYT as 23 maart 2007 om 4:24000000 pm

  abderrahman

  das het laatste dak nog hier zet want discussieer ni graag over gevoelige antwoorden: speech v fatima as en gevindt bewijzen erin uit koran da kinderen v profeten wel erven met ayas uit koran

  Fatima’s Protest Against Abu Bakr’s Actions

  ——————————————————————————–

  Fatima (A) felt grieved by Abu Bakr’s actions, and was so displeased with him that when she knew of his attempt to seize Fadak, she accompanied a group of women to the mosque. There she sat down and delivered the following speech:

  ‘Praise be to Allah for that which He bestowed (upon us); And thanks be to Him for all that which He inspired; and commended in His Name for that which He Provided: Form prevalent favors which He created, And abundant benefactions which He offered and perfect grants which He presented; (such benefactions) that their number is much too plentiful to compute; Bounties too vast to measure; Their limit was too distant to realize; He recommended to them (His creatures) to gain more (of His benefaction) by being grateful for their continuity; He ordained Himself praiseworthy by giving generously to His creatures; I bear witness that there is no God but Allah Who is One without partner, a statement which sincere devotion is made to be its interpretation; hearts guarantee its con­tinuation, and illuminated in the minds is its sensibility. He Who can not be perceived with vision; neither be described with tongues; nor can imagination surround His state.

  He originated things but not from anything that existed be­fore them, and created them with­out examples to follow. Rather, He created them with His might and dispersed them according to His will; not for a need did He create them; nor for a benefit (for Him) did He shape them, But to establish His wisdom, Bring attention to His obedi­ence, manifest His might, lead His creatures to humbly vene­rate Him, and to exalt His decrees. He then made the reward for His obedience, and punishment for his dis­obedience, so as to protect His creatures from His Wrath and amass them into His Paradise.

  I too bear witness that my Father, Muhammad, is His Slave and Messenger, Whom He chose prior to sending him, named him before sending him; when creatures were still concealed in that which was transcendental, guarded from that which was appalling, and associated with the termination and nonexistence. For Allah the Exalted knew that which was to follow, comprehended that which will come to pass, And realized the place of every event. Allah has sent him (Muhammad) as perfection for His commands, a resolution to accomplish His rule, and an implementation of the decrees of His Mercy. So he found the nations to vary in their faiths; Obsessed by their fires, Worshipping their idols, And denying Allah despite their knowledge of Him. Therefore, Allah illuminated their darkness with my Father, Muhammad, uncovered obscurity from their hearts, and cleared the clouds from their insights. He revealed guidance among the people; So he delivered them from being led astray, led them away from misguidance, guided them to the proper religion, and called them to the straight path.

  Allah then chose to recall him back in mercy, love and pre­ference. So, Muhammad is in comfort from the burden of this world, he is surrounded with devoted angels, the satisfaction of the Merciful Lord, and the nearness of the powerful King.

  So may the praise of Allah be upon my Father, His Prophet, Trusted one, the chosen one

  from among His creatures, and His sincere friend, and may peace and blessings of

  Allah be upon him.’

  Fatima (A) then turned to the crowd and said:

  ‘Surely you are Allah’s slaves at His command Prohibition; You are the bearers of His religion and revelation; You are Allah’s trusted ones with yourselves; and His messengers to the nations. Amongst you does He have righteous authority; A covenant He brought unto you, and an heir He left to guard you; That is The eloquent book of Allah; The truthful Quran; The brilliant light; The shining beam; Its insights are indisputable; Its secrets are revealed; Its indications are manifest; and its followers are blessed by it. (The Quran) leads its adherents to goodwill; and Hearing it leads to salvation; with it are the bright divine authorities achieved, His manifest determination acquired, His prohibited decrees avoided; His manifest evidence recognized; His satisfying proofs made apparent, His permissions granted, and His laws written.

  So Allah made belief to be purification for you from poly­theism.

  He made Prayer, An exaltation for you from conceit.

  Alms -A purification for the soul and a (cause of) growth in subsistence.

  Fasting an implantation of devotion.

  Pilgrimage -A construction of religion.

  Justice -A harmony of the hearts;

  obeying us (Ahlul-Bayt)­Management of the nation.

  Our leadership (Ahlul-Bayt), Safeguard from disunity.

  Jihad (struggle)­ a strengthening of Islam.

  Patience -A helping course for deserving (divine) reward.

  Ordering goodness (Amr Bil Maruf)­ Public welfare.

  Kindness to the parents­ A safeguard from wrath.

  Maintaining close relations with one’s kin -A cause for a longer life and multiplying the number of descend­ants.

  Retaliation (Qesas)-For sparing blood (souls).

  Fulfillment of vows-subjecting oneself to mercy.

  Completion of weights and measures -A cause for preventing the neglect of others’ rights. Forbiddance of drinking wines an exaltation from atrocity.

  Avoiding slander -A veil from curse.

  Abandoning theft-a reason for deserving chastity.

  Allah has also prohibited polytheism so that one can devote himself to His Lordship.

  Therefore; Fear Allah as He should be feared, and die not except in a state of Islam;

  Obey Allah in that which He has commanded you to do and that which He has forbidden, for surely those truly fear among His servants, who have knowledge.’

  Lady Fatima Zahra (A) then added:

  ‘O People! Be informed that I am Fatima, and my father is Muhammad I say that repeatedly and initiate it continually; I say not what I say mistakenly, nor do I do what I do aimlessly.

  Now hath come unto you an Apostle from amongst yourselves; It grieves him that you should perish; Ardently anxious is he over you; To the believers he is most kind and merciful. Thus, if you identify and recog­nize him, you shall realize that he is my father and not the father of any of your women; the brother of my cousin (Ali (A)) rather than any of your men. What an excellent identity he was, may the peace and blessings of Allah be upon him and his descendants Thus, he propagated the Message, by coming out openly with the warning, and while inclined away from the path of the polytheists, (whom he) struck their strength and seized their throats, while he invited (all) to the way of his Lord with wisdom and beautiful preaching He destroyed idols, and defeated heroes, until their group fled and turned their backs. So night revealed its dawn; righteousness uncovered its genuineness; the voice of the religious authority spoke out loud; the evil discords were silenced; The crown of hypocrisy was diminished; the tightening of infidelity and desertion were untied,

  So you spoke the statement of devotion amongst a band of starved ones; and you were

  on the edge of a hole of fire;(you were) the drink of the thirsty one; the opportunity of the desiring one; the fire brand of him who passes in haste; the step for feet; you used to drink from the water gathered on roads; eat jerked meat. (Lady Fatima (A) was stating their lowly situation before Islam) You were despised outcasts always in fear of abduction from those around you. Yet, Allah rescued you through my father, Muhammad after much ado, and after he was confronted by mighty men, the Arab beasts, and the demons of the people of the Book Who, whenever they ignited the fire of war, Allah extinguished it; and whenever the thorn of the devil appeared, or a mouth of the polytheists opened wide in defiance, he would strike its discords with his brother (Ali, (A)), who comes not back until he treads its wing with the sole of his feet, and extinguishes its flames with his sword. (Ali is) diligent in Allah’s affair, near to the Messenger of Allah, A master among Allah’s worshippers, setting to work briskly, sincere in his advice, earnest and exerting himself (in service to Islam); While you were calm, gay, and feeling safe in your comfort­able lives, waiting for us to meet disasters, awaiting the spread of news, you fell back during every battle, and took to your heels at times of fighting. Yet, When Allah chose His Prophet from the dwell of His prophets, and the abode of His sincere (servants); The thorns of hypocrisy appeared on you, the garment of faith became worn out, The misguided ignorant(s) spoke out, the sluggish ignorant came to the front and brayed. The he camel of the vain wiggled his tail in your courtyards and the your courtyards and the Devil stuck his head from its place of hiding and called upon you, he found you respon­sive to his invitation, and observing his deceits.

  He then aroused you and found you quick (to answer him), and invited you to wrath, therefore; you branded other than your camels and proceeded to other than your drinking places. Then while the era of the Prophet was still near, the gash was still wide, the scar had not yet healed, and the Messenger was not yet buried. A (quick) undertaking as you claimed, aimed at preventing discord (trial), Surely, they have fallen into trial already! And indeed Hell surrounds the unbelievers. How preposterous! What an idea!

  What a falsehood! For Allah’s Book is still amongst you, its affairs are apparent; its rules are manifest; its signs are dazzling; its restrictions are visible, and its commands are evident. Yet, indeed you have casted it behind your backs! What! Do you detest it? Or according to something else you wish to rule? Evil would be the exchange for the wrongdoers! And if anyone desires a religion other than Islam (submission to Allah), it never will it be accepted from him; And in the hereafter, he will be in the ranks of those who have lost. Surely you have not waited until its stampede seized, and it became obedient. You then started arousing its flames, instigating its coal, complying with the call of the misled devil, quenching the light of the manifest reli­gion, and extinguished the light of the sincere Prophet. You concealed sips on froth and proceeded towards his (the Prophet) kin and children in swamps and forests (meaning you plot against them in deceitful ways), but we are patient with you as if we are being notched with knives and stung by spearheads in our abdomens, Yet-now you claim that there is not inheritance for us! What! “Do they then seek after a judgment of (the Days of)ignorance? But How, for a people whose faith is assured, can give better judgment than Allah? Don’t you know? Yes, indeed it is obvious to you that I am his daughter.

  O Muslims! Will my inheritance be usurped? O son of Abu Quhafa! Where is it in the Book of Allah that you inherit your father and I do not inherit mine? Surely you have come up with an unprecedented thing. Do you intentionally abandon the Book of Allah and cast it behind your back? Do you not read where it says: And Sulaiman inherited Dawood’?

  And when it narrates the story of Zakariya and says: `So give me an heir as from thyself (One that) will inherit me, and inherit the posterity of Yaqoob’ And: `But kindred by hood have prior rights against each other in the Book of Allah’

  And: Allah (thus) directs you as regards your children’s (inheritance) to the male, a portion equal to that of two females’ And, If he leaves any goods, that he make a bequest to parents and next of kin, according to reasonable usage; this is due from the pious ones.’ You claim that I have no share! And that I do not inherit my father! What! Did Allah reveal a (Quranic) verse regarding you, from which He excluded my father? Or do you say: `These (Fatima and her father) are the people of two faiths, they do not inherit each other?!’ Are we not, me and my father, a people adhering to one faith? Or is it that you have more knowledge about the specifi­cations and generalizations of the Quran than my father and my cousin (Imam Ali)? So, here you are! Take it! (Ready with) its nose rope and saddled! But if shall encounter you on the Day of Gathering; (thus) what a wonder­ful judge is Allah, a claimant is Muhammad, and a day is the Day of Rising. At the time of the Hour shall the wrongdoers lose; and it shall not benefit you to regret (your actions) then! For every Message, there is a time limit; and soon shall ye know who will be inflicted with torture that will humiliate him, and who will be confronted by an everlasting punishment. (Fatima then turned towards the Ansars and said:) O you people of intellect! The strong supporters of the nation! And those who embraced Islam; What is this short-coming in defending my right? And what is this slumber (while you see) injustice (being done toward me)? Did not the Messenger of Allah, my father, used to say: A man is upheld (remembered) by his children’? O how quick have you violated (his orders)?! How soon have you plotted against us? But you still are capable (of helping me in) my attempt, and powerful (to help me) in that which I request and (in) my pursuit (of it). Or do you say: “Muhammad has perished;”

  Surely this is a great calamity; Its damage is excessive its injury is great, Its wound (is much too deep) to heal.

  The Earth became darkened with his departure; the stars eclipsed for his calamity; hopes were seized; mountains submitted; sanctity was violated, and holiness was encroached upon after his death. Therefore, this, by Allah, is the great affliction, and the grand calamity; there is not an affliction-which is the like of it; nor will there be a sudden misfortune (as surprising as this).

  The Book of Allah-excellent in praising him-announced in the courtyards (of your houses) in the place where you spend your evenings and mornings; A call, A cry, A recitation, and (verses) in order. It had previously came upon His (Allah’s) Prophets and Messengers; (for it is) A decree final, and a pre­destination fulfilled: “Muhammad is not but an Apostle: Many were the apostles that passed away before him. If he died or was slain, will ye then turn back on your heels? If any did turn back on his heels, not the least harm will he do to Allah; but Allah (on the other hand) will swiftly reward those who (serve Him) with gratitude.” O you people of reflection; will I be usurped the inheritance of my father while you hear and see me?! (And while) You are sitting and gathered around me? You hear my call, and are included in the (news of the) affair? (But) You are numerous and well equipped! (You have) the means and the power, and the weapons and the shields. Yet, the call reaches you but you do not answer; the cry comes to you but you do not come to help? (This) While you are characterized by struggle, known for goodness and welfare, the selected group (which was chosen), and the best ones chosen by the Messenger for us, Ahlul-Bayt. You fought the Arabs, bore with pain and exhaustion, struggled against the nations, and resisted their heroes. We were still, so were you in ordering you, and you in obeying us. So that Islam became triumphant, the accomplishment of the days came near, the fort of polytheism was subjected, the outburst of was subjected, the outburst of infidelity calmed down, and the system of religion was well-ordered. Thus, (why have you) become con­fused after clearness? Conceal matters after announcing them? Turned on your heels after daring? Associated (others with Allah) after believing? Will you not fight people who violated their oaths? Plotted to expel the Apostle and became aggressive by being the first (to assault) you? Do ye fear them? Nay, it is Allah Whom ye should more justly fear, if you believe!

  Nevertheless, I see that you are inclined to easy living; dismissed he who is more worthy of guardianship (Ali (A)); You secluded yourselves with meekness and dismissed that which you accepted. Yet, if you show ingratitude, ye and all on earth together, yet, Allah free of all wants, worthy of all praise. Surely I have said all that I have said with full knowledge that you intent to forsake me, and knowing the betrayal that your hearts sensed. But it is the state of soul, the effusion of fury, the dissemination of (what is) the chest and the presentation of the proof. Hence, Here it is! Bag it (leadership and) put it on the back of an ill she­ camel, which has a thin hump with everlasting grace, marked with the wrath of Allah, and the blame of ever (which leads to) the Fire of (the wrath of Allah kindled (to a blaze), that which doth mount (right) to the hearts; For, Allah witnesses what you do, and soon will the unjust assailants know what vicissitudes their affairs will take! And I am the daughter of a warner (the Prophet) to you against a severe punishment. So, act and so will we, and wait, and we shall wait.’

  (The end of Lady Fatima’s speech.)

  It appears from recorded historical events, that Lady Fatima (A) was successful at the beginning in persuading Abu Bakr to hand back Fadak to her; listen to part of a speech he (according to some historians) delivered after hearing Fatima’s speech. He said:

  “O daughter of the Messenger of Allah… Surely the Prophet is your father, not anyone else’s, the brother of your husband, not any other man’s; he surely preferred him over all his friends and (Ali) supported him in every important matter, no one loves you save the lucky and no one hates you save the wretched. You are the blessed progeny of Allah’s Messenger, the chosen ones, our guides to goodness our path to Paradise, and you-the best of women-and the daughter of the best of prophets, truthful is your sayings, excelling in reason. You shall not be driven back from your right…But I surely heard your father

  saying: `We the, group of prophets do not inherit, nor are we inherited Yet, this is my situation and property, it is yours (if you wish); it shall not be concealed from you, nor will it be stored away from you. You are the Mistress of your father’s nation, and the blessed tree of your descendants. Your property shall not be usurped against your will nor can your name be defamed. Your judgment shall be executed in all that which I possess. This, do you think that I violate your father’s (will)?”

  Fatima then refuted Abu Bakr’s claim that the Prophet had stated that prophets cannot be inherited, and said:

  “Glory be to Allah!! Surely Allah’s Messenger did not abandon Allah’s Book nor did he violate His commands. Rather, he followed its decrees and adhered to its chapters. So do you unite with treachery justifying your acts with fabrications? Indeed this-after his departure-is similar to the disasters which were plotted against him during his lifetime. But behold! This is Allah’s Book, a just judge and a decisive speaker, saying:

  `One that will (truly) inherit Me, and inherit the posterity of Yaqub,’ (19:6)

  and

  ‘And Sulaiman inherited Dawood.’ (27: 16)

  Thus, He (Glory be to Him) made clear that which He made share of all heirs, decreed from the amounts of inheritance, allowed for males and females, and eradicated all doubts and ambiguities (pertaining to this issue which existed with the) bygones.

  Nay!

  But your minds have made up a tale (that may pass) with you, but (for me) patience is most fitting against that which ye assert; it is Allah (alone) whose help can be sought.”

  It is apparent that Abu Bakr chanced the mode with which he addressed Lady Fatima (A) after delivering her speech. Listen to his following speech; which is his reply to Fatima’s just reported speech.

  Abu Bakr said:

  “Surely Allah and His Apostle are truthful, and so has his (the Prophet’s) daughter told the truth. Surely you are the source of wisdom, the element of faith, and the sole authority. May Allah not refute your righteous argument, nor invalidate your decisive speech. But these are the Muslims between us-who have entrusted me with leadership, and it was according to their satisfaction that 1 received what 1 have. I am not being arrogant, autocratic, or selfish, and they are my witnesses.”

  Upon hearing Abu Bakr speak of the people’s support for him, Lady Fatima Zahra (A)

  turned towards them and said:

  “O people, who rush towards uttering falsehood and are indifferent to disgraceful and losing actions!

  Do you not earnestly seek to reflect upon the Quran, or are your hearts isolated with locks? But on your hearts is the stain of the evil, which you committed; it has seized your hearing and your sight, evil is that which you justified cursed is that which you reckoned, and wicked is what you have taken for an exchange! You shall, by Allah, find bearing it (to be a great) burden, and its consequence disastrous. (That is) on the day when the cover is removed and appears to you what is behind it of wrath. When you will be confronted by Allah with that which you could never have expected, there will perish, there and then, those who stood on falsehoods.” (the end).

  Although parts of Abu Bakr’s speeches cannot be verified with authentic evidence, and despite the fact that we have already mentioned part of the actual speech, which Abu Bakr delivered after Lady Fatima’s arguments, it appears certain that Abu Bakr was finally persuaded to submit Fadak to her.

  Nevertheless, when Fatima was leaving Abu Bakr’s house, Umar suddenly appeared and exclaimed:

  “What is it that you hold in your hand?”

  Abu Bakr replied: ‘A decree I have written for Fatima in which I assigned Fadak and her father’s inheritance to her.”

  Umar then said: “With what will you spend on the Muslims if the Arabs decide to fight you?!”

  Umar then seized the decree and tore it up!!!

 62. 63 Moke 23 maart 2007 om 4:35000000 pm

  Hey SJI’IET AHLULBAYT,

  Ik heb ze naar hier verplaatst, zal wel goed zijn, zeker?

  Dan blijft het in de buurt van sji’ietisme.

  Beslama. 😉

 63. 64 fatima 23 maart 2007 om 8:49000000 pm

  salaam,

  eerlijk! leest hier iemand egt die lange teksten??
  die zijn ZO lang

 64. 65 SJI'IET AHLULBAYT as 23 maart 2007 om 8:53000000 pm

  fatima

  ‘k hoop toch da abderrahman da gaat lezen inshaAllah en denk v wel want das het antwoord v fatima zahra as op abu bakr’s onterving.

  teksten v pad der wijsheid lees ik bijna ni, missch als ik ‘ns tijd heb, maar da zijn dingen die ik v mustaqillah al ken bla bla bla

  en hij liegt waarom m’n tijd verspillen @ hem: ik volg geen jood die utgevonden is en saba’ noemt, maar volg quraan, profeet sawas en de 12 imams (ahlulbait as)

  salukes

 65. 66 fatima 23 maart 2007 om 9:00000000 pm

  salaam,

  ben je een geleerde SJI’IET AHLULBAYT as ?
  en nog iets wat betekent die naam ?

  salaam

 66. 67 sji'iet ahlulbayt as 23 maart 2007 om 10:09000000 pm

  iedereen, gij ook, of bijna iedereen is een geleerde tot een bepaald niveau.

  sji’iet is afgeleide v shia: partij zoals sunniet afgeleide v sunna is en ahlulbayt as zijn vr ons de profeet sawas, fatima z as, ‘ali, alhassan, alhussein as en de andere 9 onfeilbare imams as= in totaal 14 onfeilbaren die ahlulbait zijn. vr ons zijn vrouwen v profeet sawas geen ahlulbait as omda een profeet kan scheiden v z/vrouw, heb er sunnihadith over gelezen lang geleden, zelfs chadidja as 1vd4 beste vrouwen in ogen v Allahswt behoort ni tot ahlalbait

  er zijn in quraan verzen die verwijzen nr ahlulbait as, heb 1 al gegeven 33:33 op het einde; spreekt Allahswt over ahlalbait as, voor elke moslim is eerste bron quraan en dan hadith, hadith moet ge toetsen op quran, is die in contradictie met quran, moet ge die wegwerpen. al een geluk da we geleerden v hoog niveau hebben die da

 67. 68 sji'iet ahlulbayt as 23 maart 2007 om 10:11000000 pm

  vervolg…voor ons doen. ook sunnigeleerden houden zich daarmee bezig.

  is da genoeg zo, inshaAllah: ahlulbait kan je vrij vertalen dr huisgenoten.

  salukes

 68. 69 sji'iet ahlulbayt as 23 maart 2007 om 10:13000000 pm

  moke, hartelijk bedankt man om da hier teplaatsen!!!!

  salukes

 69. 70 Anissa 23 maart 2007 om 10:53000000 pm

  sji’iet ahlulbayt

  ik denk dat we genoeg info hebben nu

  ik weet nu in elk geval meer over shi-ieten en sta er minder sceptisch tegenover. Voor mij waren shi-ieten voor ik dit allemaal gelezen had, moslims die zich pijnigen en rare tradities hebben…

  waarchijnlijk had ik die mening omdat ik hen totaal niet ken, enkel van op tv en er zijn wel heel veel vooroordelen tov shi-ieten. de haat van salafi moslims tov shi-ieten zorgt bovendien voor nog meer vooroordelen … ik moet wel zeggen en dat moet je toegeven als shi-iet, dat shia moslims de salafi moslim ook haten… jammer genoeg

  nu, het is inderdaad een gevoelig onderwerp en aangezien jij net als ik en net als de meeste moslims graag wil dat er meer éénheid is binnen de moslims/moslimgemeenschap (één oemma!), kunnen we beter focussen op de zaken die we gemeen hebben als moslim en dat zijn er heel veel!

  bedankt voor de info die je op deze site hebt neergeschreven, hopelijk zal er nu meer begrip zijn tov shia en minder haat en dan hoop ik weer dat er vanuit de shia minder haat zal zijn tov salafi moslims inshaAllah

  En Allah weet het beste!

 70. 71 sji'iet ahlulbayt as 23 maart 2007 om 11:06000000 pm

  moet direct weg anissa, tof j/reactie, maar haat v shia tgo salafi’s, neen, wij mogen niemand haten, maar mogen wel gedrag v iemand afkeuren en/of haten, maar een persoon haten mag niet.

  ik als shia haat geen wahaabis of salafi’s, maar word elke x boos omda ze leugens over ons vertellen en de islam echt kapot maken. er zijn zo’n mooie dingen in islam waar sunnis vroeger wel in geloofden, maar bijna geen enkele sunni gelooft erin omda ze alles kapot maken. zeker bij marokk sunnis omda er weinig info bestaat in nl over sunnisme

  natuurlijk wil ik focussen op zaken die we gemeen hebben, maar als iem. mij vragen stelt, dan wil ik met plezier antwoord anissa, das onbeleefd om ne te antwoorden. en als iemand liegt over ons op deze site, wil ik in het begin reageren, maar drna niemand want eenmaal gelogen betekent altijd liegen.

  das echt m’n doel en god kent m/hart: ‘k wil da sunnis ons leren kennen en begrijpen en leren begrijpen waarom we dit of dat doen of zeggen, ge begrijpt me zuster

  salukes

  ‘k wil da iedereen bijleert: ‘k zou het leuk vinden als er nog meer strekkingen hierop komen om v die mensen zelf te leren over hun strekking of madhab.

  elkaar leren kennen kan leiden tot eenheid

  kom ik soms te hard over anissa? zeg het me want ‘k hou van eerlijkheid

 71. 72 sji'iet ahlulbayt as 23 maart 2007 om 11:08000000 pm

  herhaal het effe: ‘k haat geen wahaabis (anissa komt da zo over????????), maar ‘k haat hun leugens, hun verzinsels en hetgene ze allemaal veranderen v ons mooi geloof

  ‘k haat niemand want mag da ni v m’n geloof

  salukes

 72. 73 sji'iet ahlulbayt as 23 maart 2007 om 11:30000000 pm

  anissa er zit wijsheid in jouw woorden, maar hoe leer je een onbekende kennen dr zaakjes die gemeen zijn, dan zijt ge hetzelfde en wat als die onbekende zwart wordt gemaakt door vijanden met zaakjes die onbekend zijn voor jou. Dan moet ge toch die onbekende leren kennen met zaakjes die onbekend zijn voor jou of ni???????????????????????

  wahaabis laten een video zien met een geleerde die zichzelf slaat na zijn preekje terwijl ik da nooit heb gezien, ni op tv ni in hussainiyas. of ze laten iemand zien die zichzelf verwondt terwijl bijna geen enkele shia da doet en ze zeggen kijk maar da zijn geen moslims.

  heb ik geen gelijk???????????????????????

  salukes anissa

 73. 74 sji'iet ahlulbayt as 24 maart 2007 om 12:48000000 am

  fatima, hieronder uitleg over ahlulbait as, gemakkelijk engels – die man was vroeger sunni en is shia geworden, hij was bijna wahaabi geworden. hij spreekt wel een beetje uitdagend: elk z’n manier.

  Allah, the most Glorified and High says: “Allah wishes to remove all impurity from you, O members of the household, and to purify you completely” (33:33).

  The ahl al-sunna wa’l-Jama’a maintain that this verse was revealed for the wives of the Prophet (S.A.W.). They derive their proof from the context of the preceding and following verses. According to their claims, Allah therefore removed impurity from the wives of the Prophet and purified them completely.

  Among them are those who add to the [list of the] wives of the Prophet, ‘Ali, Fatima, al-Hasan and al-Husayn. But the truth, according to what has been transmitted, as well as according to reasoning, logic and history, refutes this explanation. [This is] because the ahl al-sunna narrate in their Sahihs that the verse was revealed regarding five people namely: Muhammad, ‘Ali, Fatima, al-Hasan and al-Husayn, and that the Prophet of Allah (S.A.W.) identified them and his noble self as being referred to by the noble verse when he gathered ‘Ali, Fatima, al-Hasan and al-Husayn with him under the cloak. He said: “O Allah! These are my household, so cleanse them of all impurity and purify them completely”.

  This narration has been reported by a large majority of Sunni scholars. I mention [some of] them:

  1. Muslim in his Sahih, in “The Chapter on the Merits of the Prophet’s household”: Vol. 2, p. 368.

  2. Al- Tirmidhi in his Sahih; Vol. 5, p. 30.

  3. Al-Musnad, Imam Ahmad b. Hanbal; Vol. 1, p. 330.

  4. Al-Mustadrak, al- Hakim; Vol. 3, p. 123.

  5. Al-Khas’ais, Imam al-Nasa’i; p. 49

  6. Talkhis, al-Dhahabi; Vol. 2, p. 150.

  7. Mu’jam, al-Tabrani; Vol. 1, p. 65.

  8. Shawahid al-Tanzil, Hakim al-Haskani; Vol. 2, p. 11.

  9. Al-Bukhari in his Greater History; Vol. 1, p. 69.

  10. Al-Isaba, Ibn Hajar al-Asqalani; Vol. 2, p. 502.

  11. Tadhkira al-Khawas, Ibn al-Jawzi; p. 233.

  12. Tafsir of al-Fakhr al-Razi; Vol. 2, p. 700.

  13. The Fountains of Love, al-Qanduzi al-Hanafi; p. 107.

  14. Manaqib of al-Khawarizmi, p. 23.

  15. Al-Sira of al-Halabi, Vol. l3, p. 212.

  16. Al-Sira of al-Dihlaniya; Vol. 3, p. 329.

  17. Asad al-Ghaba, Ibn al-Athir; Vol. 2, p. 12.

  18. Tafsir of al-Tabari; Vol. 22, p. 6.

  19. Al-Dur al-Manthur, al-Suyuti; Vol. 5, p. 198.

  20. Ta’rikh of Ibn Asakir; Vol. 1, p. 185.

  21. Tafsir al-Kashshaf , al-Zamakhshari; Vol. 1, p. 193

  22. Ahkam al-Qur’an , Ibn al-Arabi; Vol. 2, p. 166.

  23. Tafsir al-Qurtubi, Vol. 14, p. 182.

  24. Al-Sawa’iq al-Muhriqa of Ibn Hajar, p. 85.

  25. Al-Isti’ab, Ibn Abd al-Barr; Vol. 3, p. 37.

  26. Al-‘Aqd al-Farid, Ibn ‘Abd Rabbih; Vol. 4, p. 311

  27. Muntakhab Kanz al-‘Ummal; Vol. 5, p. 96.

  28. Masabih al-Sunna, al-Baghawi, Vol. 2, p. 278.

  29. Asbab al-Nuzul, al-Wahidi; p. 203.

  30. Tafsir of Ibn Kathir; Vol. 3, p. 483.

  Other Sunni scholars [who have reported the hadith] are numerous, we have not mentioned them [all], being content with these as [the list] was compiled in haste.

  If all these scholars admit that the Prophet of Allah (S.A.W.) had clarified the purport of the verse, of what value are the words of the other companions or the successors of the companions, or commentators who wish to construe its meaning contrary to what Allah and His Prophet desire, seeking instead, to please Mu’awiya and desiring [to attain] what he has?

  Similarly, the Messenger of Allah (S.A.W.) also identified them on other occasions, specifying that they were the ahl al-bayt, not others. This occurred when the verse of Allah, the Glorified and the Highest, was revealed stating: “Say: ‘Come and let us call our children and your children, our women and your women, ourselves and yourselves, and let us take pray, invoking Allah’s curse on those who lie'” (3:61). Thereupon, he called ‘Ali, Fatima, al-Hasan, and al-Husayn and said: “These are our children, ourselves, and our women: So now bring yourselves, your children, and your women”. According to Muslim’s narrative, he said: “O Allah, these are my household”.

  The ahl al-sunna wa’l-Jama’a scholars, whom I referred to in the preceding sources, also agree unanimously that the verse was revealed concerning the five [figures] mentioned above, may Allah’s blessings be upon them all.

  Moreover, the wives of the Prophet all knew the intent of the noble verse, and, consequently, not one of them claimed to be from the ahl al-bayt. At the head of these [wives] were Umm Salama and ‘A’isha. Every one of them narrated that the verse was specifically for the Prophet of Allah (S.A.W.), ‘Ali, Fatima, al-Hasan and al-Husayn. Muslim, al-Tirmidhi, al-Hakim, al-Tabari, al-Suyuti, al-Dhahabi, Ibn al-Athir and others, have all reported their (the wives’) acceptance of this.

  I would add to this the fact that the Messenger of Allah (S.A.W.) removed any confusion and resolved this problem, for he knew that the Muslims might read the Qur’an and construe the [term] ahl al-bayt in the context of the preceding and following verses, which [actually] warned the wives of the Prophet. He immediately hastened to teach the umma the meaning of the removal of all impurities and complete purification by continuing, for a period of six months, (after the revelation of the verse) to pass by the door of ‘Ali, Fatima, al-Hasan and al-Husayn before starting the prayer and reciting: “Allah wishes to remove all abomination from you, ahl al-bayt and to completely purify you, so come to the prayer, may Allah have mercy on you”.

  This immediate action performed by the Messenger of Allah (S.A.W.) has been reported by:

  Al-Sahih, al-Tirmidhi, vol. 5, p. 31

  Al-Mustadrak, al-Hakim, vol. 3, p. 158

  Al-Talkhis, al-Dhahabi

  Al-Musnad, Ahmad b. Hanbal, vol. 3, p. 259

  Asad al-Ghaba, Ibn al-Athir, vol. 5, p. 521

  Shawahid al-Tanzil, al-Haskani, vol. 2, p. 11

  Al-Dur al-Manthur, al-Suyuti, vol. 5, p. 199

  Tafsir, al-Tabari, vol. 22, p. 6

  Ansab al-Ashraf, al-Baladhuri, vol. 2, p. 104

  Tafsir, Ibn al-Kathir, vol. 3, p. 483

  Majma’ al-Zawa’id, al-Haythami, vol. 9, p. 168

  When we add to the above list the Imams of the ahl al-bayt and the Shi’a scholars, who do not doubt that the noble verse was restricted to Muhammad, ‘Ali, Fatima, al-Hasan and al-Husayn, there can remain absolutely no regard for those who disagree with them from the enemies of the ahl al-bayt, as well followers of Mu’awiya and the Banu Umayyads who wish to extinguish the light of Allah with their mouths. Allah has perfected His light, even though the disbelievers hate that.

  Those who interpret the verse differently to the explanation of the Prophet have shown that, in the past, they were merely the flatterers of the Umayyad and ‘Abbasid rulers, and that today they, even though disguised in the garb of jurists and scholars, are amongst those who hate ‘Ali.

  Furthermore, reasoning shows that the verse (i.e. cleansing of abomination) could not include the wives of the Prophet (S.A.W.).

  1. Let us, by way of example, take the case of the mother of the believers, ‘A’isha, who alleged that she was the most beloved wife of the Prophet (P) and the closest one to him, to the extent that the rest of the wives envied her and sent [a delegation] to the Prophet (P) imploring him to show justice regarding the daughter of Abu Quhafa, as previously discussed. The verse then seems discordant. None of her aides or those who loved her, neither from the earlier generations nor the later ones, can dare to claim that ‘A’isha was under the cloak on the day the verse was revealed. How great Muhammad (S.A.W.) was in his sayings and actions and how truly sagacious he was when he gathered the members of his ahl al-bayt with him under the cloak, and even when the mother of the believers, Umm Salama, the wife of the Prophet (P), sought to enter with them under the cloak and asked the Prophet of Allah’s (S.A.W.) permission, he prevented her and said: “You are on the right path “.

  2. The general and specific purport of the verse indicates infallibility. For the removal of abomination covers all sins, [acts of] disobedience, major and minor vices. This is especially so if we add the purification from the Lord of Power and Glory. If Muslims purify themselves with water and dust physically, a purification which does not exceed the outer body, then Allah purified the ahl al-bayt with a spiritual purity wherein the intellect, hearts, and their minds were cleansed, leaving no room for the insinuations of the devil nor any act of disobedience. Their hearts became absolutely clean, pure, sincere, devoted solely to their creator and sustainer in every activity and inactivity.

  3. In all cases, every one of these purified souls was an example to all humanity, in [the fields of] asceticism, piety, sincerity, knowledge, forbearance, bravery, manliness, chastity, free from blemishes, shunning the world, seeking nearness to Him, the Glorified and most High. History has not recorded any wrongdoing or sin from any one of them during their entire lives.

 74. 75 sji'iet ahlulbayt as 24 maart 2007 om 12:54000000 am

  verhaaltje hadithu l kisa da sunnis zelfs kennen. bron: http://www.ahlalbait.nl (maar in deze versie geen sprake v umm salama die onder deken wou, maar ni mocht v profeet sawas omda vrouwen v profeet sawas geen ahlulbait zijn volgens ons en quran, in sunniversie da’k ‘ns heb gelezen, verwijst men nr umm salama die er onder wou, maar ni mocht), dus Q33-33 vanachter over ahlulbait as gaat over dit verhaaltje -zoek maar onder ww.tafsir.com v ibn kathir:

  Hadith Al-kisa (www.ahlalbait.nl)
  Geschreven door Ahlalbait Jongeren
  Monday 26 February 2007
  In de naam van Allah, de meeste Barmhartige de meeste Genadevolle

  Jaber ben abed Allah al-nasari zei dat hij Fatimat Alzahra, de dochter van de profeet (v.z.m.h.), heeft horen zeggen: “Mijn vader, de boodschapper van Allah, kwam eens mijn huis binnen en zei”: “alsalaam alekom fatima”.

  Ik zei: “wa’aleikom alsalaam”.

  Hij zei: “ik voel vermoeidheid in mijn lichaam”.

  Ik zei: “laat God dat maar wegnemen”.

  Hij zei: “geef me de Jemense deken en leg die over me heen”

  Ik heb de deken gebracht en ik heb hem gedekt met die stof. Toen bleef ik naar hem staren, zijn gezicht was zo mooi en wit. En het straalde licht, net als de maan in zijn 15e dag.

  Na minder dan een uur hoorde ik mijn zoon Hassan binnen komen.

  Hassan zei: “Alsalaam alekom moeder”

  Ik zei: “Wa’aleikom alsalaam mijn zoon en het licht van mijn ogen”.

  Hij zei: “Ik ruik een lekkere geur bij jou, net als die geur van mijn opa (v.z.m.h.)”.

  Ik zei:“Ja, jou opa is onder de deken(stof)”.

  Al Hassan ging richting de deken en zei: “Alsalaam aleik opa, o boodschapper van Allah, mag ik met u onder de deken?”

  Profeet zei: “Wa’aleikom alsalaam, mijn zoon, je mag van mij”. Al Hassan ging onder de deken.

  Daarna, na minder dan een uur, zag ik mijn zoon Hussain binnenkomen.

  Hij zei: “Alsalaam aleiki moeder”

  Ik zei: “Wa’aleikom alsalaam mijn zoon en de blijdschap in mijn leven”.

  Hij zei: “Ik ruik een lekkere geur bij jou, net die geur van mijn opa (v.z.m.h.)”.

  Ik zei: “Ja, jouw opa en jouw broer zijn onder de deken(stof)”.

  Hij ging richting de deken en zei: “Alsalaam aleik mijn opa, die God gekozen heeft, mag ik met jullie onder de deken?”

  Profeet (v.z.m.h.) zei: “Wa’aleikom alsalaam mijn zoon en diegene die mijn Ummah(volk) vergeeft, kom binnen”.

  Na een paar ogenblikken kwam Ali Ibn Abi taleb binnen en zei: “Alsalaam alekom

  dochter van de profeet”.

  Ik zei: “Alsalaam aleikom oh vader van Hassan en de meester der meesters”.

  Hij zei: “Ik ruik een lekkere geur bij jou, net als die geur van mijn broeder en mijn neef de boodschapper van God (s.w.t)”.

  Ik zei: “Ja, hij en jouw zonen zijn onder de deken”.

  Hij ging meteen richting de deken waar zijn zonen en de profeet onder waren en zei: “Alsalaam aleik oh boodschapper van Allah, mag ik met jullie onder de deken?”

  De boodschapper van Allah zei: “Wa’aleikom alsalaam mijn broeder, mijn opvolger en mijn Khalifaat. Kom binnen”.

  Daarna kwam ik naar hen toe en vroeg: “Salaam aleikom mijn vader en de boodschapper van Allah, mag ik uw toestemming om met jullie onder de deken te komen?”

  Hij zei: “Aleiki alsalaam mijn dochter, die een deel van mij is, je mag eronder komen”.

  Toen ik eronder kwam, greep de profeet een stukje van de stof met zijn rechter hand, richtte zijn gezicht naar boven en zei: “Oh God, deze zijn mijn familie (Ahlalbait), hun bloed is mijn bloed en hun vlees is mijn vlees. Wat hen verdriet brengt, brengt mij ook verdriet en wat hen kwetst, kwets mij ook. Ik zal vechten tegen hun vijanden en vrede sluiten met diegene die vrede met hen wil. Ik houd van diegene die van hen houdt en zal vijandschap sluiten met diegene die het slechte voor hen wil. Ik ben van hen en ze zijn van mij. Schenk ze altijd genade en vergiffenis. Haal de onreinheid bij hen weg en laat ze altijd feilloos blijven”.

  Daarna zei Allah (s.w.t.) tegen zijn engelen: “Mijn engelen en diegenen die boven in de hemel wonen, luister: Ik zou nooit een opgerichte hemel, een uitgestrekte aarde, een verlichte maan, een heldere zon, een roterend heelal, een stromende overzee en varende schepen hebben gecreëerd, zonder de liefde van diegene wie onder de deken zijn”.

  Toen zei Jebrael: “God, en wie bevinden zich onder de deken?”

  Allah (s.w.t.) zei: “Zij zijn de familie van de boodschapper. Het zijn: Fatima, haar vader, haar man en kinderen“.

  Jibrael zei: “Allah, zou ik toestemming van U mogen krijgen om op de aarde te landen, zodat ik de zesde onder de deken kan zijn?”

  Allah (s.w.t.) zei: “Je hebt Mijn toestemming!!”

  En toen kwam Jibrael naar de aarde en zei: “Alsalaam aleikom boodschapper van Allah. Allah, de Hoogste, stuurt u salaam (vrede) en eer en zegt: “Ik zou nooit een opgerichte hemel, een uitgestrekte aarde, een verlichte maan, een heldere zon, een roterend heelal, een stromende overzee en de varende schepen hebben gecreëerd, als het niet voor uw belang en uw liefde was”. En Hij heeft mij toestemming verleend om als zesde met jullie onder de deken te komen. Zou ik dan van Uw boodschapper van Allah, onder de deken met jullie mogen komen?”

  Profeet van Allah zei: “Wa’alekom alsalaam vertrouwde engel van Allah, je hebt mijn toestemming”.

  Jibrael kwam daarna bij ons onder de deken en zei: “God zegt tegen jullie: “Allah wenst alleen onreinheid van U te verwijderen en U schoon en zuiver te maken”.

  En toen vroeg Ali (a.s.): “Zeg mij oh boodschapper van Allah; wat voor waarde bij Allah heeft onze zitting hier onder de deken?”

  Profeet(v.z.m.h.) zei: “Ik zweer met diegene die mij als profeet heeft gezonden en mij voor zijn boodschap als bevrijder heeft gekozen, dat als mensen in een zitting of een bijeenkomst onze zittingen zullen herdenken, dan zullen ze zeker veel genade krijgen en veel zegeningen zullen voor hen worden opgeschreven en de engelen zullen altijd bij hen blijven totdat ze uit elkaar gaan (totdat de bijeenkomst afgelopen is)”.

  Daarna zei Ali(a.s.): “Ik zweer met de God van de Kaba dat wij en onze shia (volgelingen) de winnaars zullen zijn“.

  De profeet (v.z.m.h.) zei nog eens tegen Ali (as): “Ali, ik zweer met diegene die mij als profeet heeft gestuurd en mij voor zijn boodschap als bevrijder heeft gekozen, dat als mensen in een zitting of een bijeenkomst deze zitting zullen herdenken en verdriet hebben, dan zal Allah hun verdriet verwijderen. Als ze bezorgd zijn, zal Allah hen helpen, en als ze een wens hebben, zal Allah hun wens waar maken!”

  Ali (as) zei: “ik zweer met God van de Kaba dat wij de winnaars zijn en zo ook onze shia (volgelingen) nu, in dit leven en in het hiernamaals”.

  Dit document is een vertaling van het stukje in de volgende website

 75. 76 fatima 24 maart 2007 om 11:56000000 am

  salaam,

  mooi verhaal!!
  in’t begin wel een beetje grappig
  shia=volgelingen, wist ik nie

  salaam

 76. 77 sji'iet ahlulbayt as 24 maart 2007 om 11:10000000 pm

  fatima heb da ‘ns verteld, maar iedereen is sji’iet (of volgeling) zoals in quraan sta geschreven.

  een leider die niemand volg is geen sji’iet, maar heeft sji’ieten die achter hem staan en hem volgen

  hangt ervan af wie je volgt, maar heb het woord shia ‘ns uitgelegd adhv quraanverzen met moesa as en zijn shia en iemand vd shia v firawn

  salukes

 77. 78 sji'iet ahlulbayt as 24 maart 2007 om 11:11000000 pm

  verhaal is prachtig en sunnis kennen da ook maar vertellen da ni meer

  sal

 78. 79 Moke 25 maart 2007 om 1:41000000 pm

  Salaam Alaikoem “Beste Zuster in de Islam” fatima,

  Waarom niet, ik doe nog extra moeite voor misverstanden qua vertalingen te vermijden op –

  http://babelfish.altavista.com/

  Die voetnoten hier of elders op de site zijn maar bewijsbronnen die refereren naar jouw boeken die eventueel in je kasten zouden liggen, en dat je ze terug kunt opsporen, als effectieve bewijsmateriaal.

  EN NIET VERZONNEN ZIJN!!!!!

  Inzet en motivatie is belangrijk in je geloof, zo boek je vooruitgang.
  Moet niet speciaal over Sji’ietisch geoof gaan, maar ook over andere onderdelen van Islam…

  Thalla Frasek & Beslama Yaliek ou yalaina. 🙂 😀 😛

 79. 80 fatima 26 maart 2007 om 5:04000000 pm

  salaam,
  sory moke maar was niet voor u bedoeld ik bedoel die teksten van pad der wijsheid enzo.

  salaam

 80. 81 fatima 27 maart 2007 om 9:38000000 am

  salaam,

  “na de dood van de profeet(vzmh) moest men verder afgaan op de koran zelf, op de verhalen over mohamed(vzmh) en op de uitspraken en het leven van de profeet zelf, op de verhalen van de profeet(vzmh); de soenna; zij die de traditie van de profeet volgen. de sijeten, de VOLGELINGEN VAN ALI AS,neef en schoonzoon van mohamed(vzmh), ONTWIKKELEDE EEN EIGEN INTERPRETATIE, GEBASEERD OP DE AUTORITEIT VAN JAFAR AS-SADIQ? DE ACHTERKLEINZOON VAN DE PROFEET(vzmh).”

  deze tekst komt uit de knack van maart “wat schuilt er achter de sluier van de islam”

  (de tekst die in grote letters is getypt)
  is er de mogelijkheid dat deze tekst klopt?
  het kan heel goed zijn dat shia geboren zijn uit omstandigheden die niet zijn gegaan zoals iedereen wou!
  ik ken het verhaal van de dood van de profeet(vzmh) en wat omar heeft gedaan en gelaten(heb zelf wat research over gedaan).
  “de sijieten, ook jafarieten of imamieten stelden zich in tegenstelling tot de meeste soennieten op als kritische beoordelaars van de heersers. die traditie verklaart ook het groot succes van AYATOLLAH KHOMEINI, die in 1979 de Iraanse sjah verjoeg.”
  het is algemeen geweten dat shia in minderheid zijn maar toch sterk wijzen naar leiders, nu nog.
  zie hamas!

  salaam

 81. 82 sji'iet ahlulbayt as 27 maart 2007 om 3:38000000 pm

  het is goei weer dus wil graag gaan stappen!

  1ste x da’k hoor da hamas shi’ietisch is????? of bedoelt ge het anders?????

  onze madhab is madhab Ja’fari en hij is één vd imams, de 6de, imam Ja’far a Saadiq as en hij is de leraar vd imam Abu Hanifa, de 1ste imam vd 4 sunniwetsscholen, maar imam Abu Hanifa wou z/eigen weg gaan. Imam Sadiq as is een onfeilbare imam en rechtstr afstammeling vd profeet sawas

  ‘k zou zeggen, maar wil geen discussie, da de sunni imams, abu hanifa, malik, sjafi’i, ahmad hanbal hun eigen interpretatie hebben ingevoerd. maar het blijven madaahib. imam sadiq as werd geinspireerd dr Allahswt en hij zou -ergens gelezen- na ‘ali as de meeste kennis bezitten, maar ben ni zeker.

  hij had unif in madina met 1000den studenten!!!!!

  over de dood v o/profeet sawas ga ik zeker ni spreken op deze forum want dan ontstaat er een ontploffing, laat het zo maar!!!!!!! aub!!!! zo!!!!!

  salukes

 82. 83 sji'iet ahlulbayt as 28 maart 2007 om 10:53000000 pm

  foutje gemaakt: alhassan as heeft gezegd: de waarheid ligt tss 4 vingers, hetgene je hoort daar heb je geen volledige zekerheid van en hetgene je met eigen ogen ziet dat is zeker.

  oh Allahswt vergeef me vr dit foutje

  sjaygh almuhajir was prachtig vandaag, maar ‘k heb een deeltje gemist: subhanAllah, hij heeft het over hadith kisa gehad, subhanAllah!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  salukes

 83. 84 Moke 29 maart 2007 om 7:11000000 am

  Alaikoem salaam sji’iet ahlulbayt as,

  Wie is Sjaygh Almuhajir ?

  Thalla Frasek !!!

 84. 85 sji'iet ahlulbayt as 29 maart 2007 om 3:39000000 pm

  das een shia moslimgeleerde met hopen kennis masjaAllah en zijn lezingen worden op satell zender zahra getoond. hij verwijst regelmatig naar sunnibewijzen. denk da hij meer in kuwait zit dan in irak alhoewel hij irakees is.

  gisteren was ie ongelofelijk en wist ge da sufyani afstammeling v banu ummaya die ga komen om imam almahdi as te doden, eerst elke ‘muhammed’ en ‘fatima’ die hij te pakken krijgt zal doden en aan de moskee zal hangen. alle muhammedjes en fatimakes die hij in z/handen krijgt en dan gaat hij nr mekka als ‘k goe heb gehoord om imam almahdi as te bevechten en te doden, maar imam almahdi as zal met wil v Allahswt een einde aan hem maken. verschrikkelijk gewoon

  sjaygh al muhajir is een wijze moslimgeleerde en masjaAllah uitstraling, die heeft echt noer, daar is geen twijfel aan, moge Allahswt hem beschermen

  salukes

 85. 86 sji'iet ahlulbayt as 29 maart 2007 om 3:41000000 pm

  da v sufyani heeft ie gisteren verteld: bij elke lezing vertelt almuhajir bepaalde geheimen die gewone moslims ni kennen, enkel hoogstaande moslimgeleerden

  er zijn wa mensen die in tranen uitbarsten als ze nr hem luisteren: hij is supergevoelig en vertelt ook tragische dingen

  salukes

 86. 88 khattaab 29 maart 2007 om 8:32000000 pm

  Surah Al Ahzaab
  32. O vrouwen van de profeet, gij zijt niet zoals een andere vrouw. Indien gij godvruchtig zijt, spreekt dan niet op een verleidelijke manier, anders zal hij in wiens hart ziekte is, verwachtingen koesteren; maar spreekt een oprechte taal.

  33. Blijft in uw huizen en stelt uw schoonheid niet ten toon als in de vroegere dagen der onwetendheid; leeft het gebed na, en betaalt de Zakaat en gehoorzaamt God en Zijn boodschapper. O huisgenoten, God wenst alleen onreinheid van u te verwijderen, en u schoon en zuiver te maken.

  Ten eerste, deze vers maakt niemand onfeilbaar, zoals de shiiten menen, dat de onfeilbaren “devine” zijn, niet een kunnen vergeten, helemaal niks,

  Mochten we aannemen dat deze vers iemand onfeilbaar maakte, enkel als voorbeeld, dan zouden de eersten die onfeilbaar zouden zijn, de vrouwen van de profeet saw zijn geweest.

  De waarheid is, dat door deze vers niemand onfeilbaar is gemaakt, Er staat, “God wenst ..” Er staat niet “God heeft u rein gemaakt”, Allah SWT stelt hier een voorwaarde aan de huisgenoten, voornamelijk de vrouwen van de profeet SAW om hun te reinigen, dat,

  indien zij zichzelf bedekken, hijab dragen
  het gebed nakomen
  de zakaat betalen
  zich verre houden van wat Allah en zijn rasul hebben verboden en zich houden aan hetgeen Allah en zijn rasul hebben bevolen,
  Dan wenst Allah SWT alle onreinheid van hun te verwijderen, vergelijkbare verzen lezen we ook in de Koran sharif. Bijvoorbeeld in

  Surah Maidah

  6. O, gij die gelooft, wanneer gij u opricht tot het gebed, wast uw gezicht en uw handen tot aan de ellebogen en wrijft uw (natte) handen over uw hoofden en (wast) uw voeten tot aan de enkels. En als gij onrein zijt, reinigt u. En als gij ziek of op reis zijt en een uwer komt van de afzondering, of gij hebt vrouwen aangeraakt en gij vindt geen water, zoekt dan uw toevlucht tot zuivere aarde en veegt daarmee uw gezicht en handen af. God wenst u niet in moeilijkheden te brengen, maar Hij wenst u te reinigen en Zijn gunst aan u te vervolmaken, opdat gij dankbaar zult zijn.

  Iets vergelijkbaars in Surah Nisa

  26. God wenst u te onderrichten en te leiden naar de paden van degenen die vóór u waren en u Zijn barmhartigheid te betonen. God is Alwetend, Alwijs.
  27. En God wenst Zich in barmhartigheid tot u te wenden, maar zij, die hun lagere begeerte volgen, wensen dat gij ver zult afdwalen.
  28. God wil uw last verlichten, want de mens is zwak geschapen.

  Als wij nu gaan mensen dat de Ahlel Bayt onfeilbaar, zijn, dan moeten we concluderen dat ALLE gelovigen onfeilbaar zijn.

  Dat Allah SWT wenst dat hij de huisgenoten van de profeet SAW wil zuiveren is een stijl dat meerdere malen in de Koran is gebruikt in de zin van Allah swt wil iemand vroegere daden vergeven en hun reinigen.

  Zoals in Surah Taubah
  103. Neem aalmoezen van hun rijkdommen aan opdat je hen daardoor mag reinigen en louteren. En bid voor hen; uw gebed is voor hen inderdaad een bron van geruststelling. En God is Alhorend, Alwetend.

  In de vertaling van het vers 33:33 lezen we in de engelse transliteratie onder meer, het woord “Allah wishes to make them pure” het woord “pure” en wat de shiiten aan de huisgenoten van de profeet SAW toeschrijven het woord “infallible” verschillen gegantisch.

  Dat Allah swt de vrouwen van de profeet saw bijvoorbeeld wou “zuiveren” oftewel “purify” wil niet zeggen dat ze onfeilbaar oftewel “infallible” waren gemaakt door de almachtige.

  Mufassirien over de vers 33:33

  Ibn al-Jawzi, Zad al-Masir fi `Ilm al-Tafsir (6:378): “Then He showed their superiority over all women when He said: {You [feminine] are not like anyone [masculine] of the women} (33:32). Al-Zajjaj [the philologist] said: ‘He did not say, “like any other woman” in the feminine, because the masculine form denotes a general exclusion of both male and female [human beings], one and all.'”

  Ibn Juzayy, Tafsir (p. 561): “The Ahl al-Bayt of the Prophet saw are his wives, his offspring, and his near relatives such as al-`Abbas, `Ali, and all for whom receiving sadaqa is unlawful.”

  The Wives of the Prophet are Members of His Household (Ahl Al-Bayt)
  [إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُـمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيــراً]
  (Allah wishes only to remove Ar-Rijs from you, O members of the family, and to purify you with a thorough purification.) This is a clear statement that the wives of the Prophet are included among the members of his family (Ahl Al-Bayt) here, because they are the reason why this Ayah was revealed, and the scholars are unanimously agreed that they were the reason for revelation in this case, whether this was the only reason for revelation or there was also another reason, which is the correct view. Ibn Jarir recorded that `Ikrimah used to call out in the marketplace:

  [إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُـمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيــراً]
  (Allah wishes only to remove Ar-Rijs from you, O members of the family, and to purify you with a thorough purification.) “This was revealed solely concerning the wives of the Prophet.” Ibn Abi Hatim recorded that Ibn `Abbas said concerning the Ayah:
  [إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُـمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ]
  (Allah wishes only to remove Ar-Rijs from you, O members of the family,) “It was revealed solely concerning the wives of the Prophet .” `Ikrimah said: “Whoever disagrees with me that it was revealed solely concerning the wives of the Prophet , I am prepared to meet with him and pray and invoke the curse of Allah upon those who are lying.” So they alone were the reason for revelation, but others may be included by way of generalization. Ibn Jarir narrated that Safiyyah bint Shaybah said: “`A’ishah, may Allah be pleased with her, said, `The Prophet went out one morning wearing a striped cloak of black camel’s hair. Al-Hasan, may Allah be pleased with him, came and he wrapped him in the cloak with him. Then Al-Husayn, may Allah be pleased with him, came and he wrapped him in the cloak with him. Then Fatimah, may Allah be pleased with her, came and he wrapped her in the cloak with him. Then `Ali, may Allah be pleased with him, came and he wrapped him in the cloak with him, then he said:

  [إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُـمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيــراً]
  (Allah wishes only to remove Ar-Rijs from you, O members of the family, and to purify you with a thorough purification.) This was recorded by Muslim. In his Sahih, Muslim recorded that

  Yazid bin Hayyan said: “Husayn bin Sabrah, `Umar bin Muslim and I went to Zayd bin Arqam, may Allah be pleased with him, and when we had sat down with him, Husayn said: `You are so fortunate, O Zayd! You saw the Messenger of Allah and heard his speeches, and you went on military campaigns with him, and you prayed behind him. You are so fortunate, O Zayd! Tell us what you heard from the Messenger of Allah .’ He said, `O son of my brother, by Allah, I have grown old and it has been a long time, and I have forgotten some of the things that I used to know from the Messenger of Allah .

  Whatever I tell you, accept it, and whatever I do not tell you, do not worry about it.’ Then he said, `One day, the Messenger of Allah stood up to address us by the well of Khumm, between Makkah and Al-Madinah, and he praised Allah and thanked Him, and he preached and reminded us. Then he said:

  «أَمَّا بَعْدُ، أَلَا أَيُّهَا النَّاسُ فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ يُوشِكُ أَنْ يَأْتِيَنِي رَسُولُ رَبِّي فَأُجِيبَ، وَأَنَا تَارِكٌ فِيكُمْ ثَقَلَيْنِ: أَوَّلُهُمَا كِتَابُ اللهِ تَعَالَى، فِيهِ الْهُدَى وَالنُّورُ فَخُذُوا بِكِتَابِ اللهِ وَاسْتَمْسِكُوا بِه»

  (Thereafter! O people, I am merely a human being and soon the messenger of my Lord will come and I will answer him. I am leaving behind two things with you, the first of which is the Book of Allah in which is guidance and light, so seize the Book of Allah and hold fast to it.) He urged them to cling to the Book of Allah, then he said:

  «وَأَهْلُ بَيْتِي أُذَكِّرُكُمُ اللهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي، أُذَكِّرُكُمُ اللهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي»

  (And the members of my family (Ahl Al-Bayt): Remember Allah with regard to the members of my family, remember Allah with regard to the members of my family.) saying it three times.’ Husayn said to him, `Who are the members of his family (Ahl Al-Bayt), O Zayd Are not his wives members of his family’ He said, `His wives are members of his family, but the members of his family are those who are not permitted to receive charity after he died.’ He said, `Who are they’ He said, `They are the family of `Ali, the family of `Aqil, the family of Ja`far and the family of `Abbas, may Allah be pleased with them.’ He said, `Were all of these forbidden to receive charity after his death’

  He said, `Yes.”’ This Commentary is from Zayd bin Arqam and is not Marfu`.

  The Command to follow the Qur’an and Sunnah
  The one who ponders the meaning of the Qur’an will have no doubt that the wives of the Prophet are included among those who are referred to in the Ayah:

  [إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُـمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيــراً]
  (Allah wishes only to remove Ar-Rijs from you, O members of the family, and to purify you with a thorough purification.) The context clearly refers to them. Allah then says:

  [وَاذْكُـرْنَ مَا يُتْـلَى فِى بُيُوتِكُـنَّ مِنْ ءَايَـتِ اللَّهِ وَالْحِكْــمَةِ]
  (And remember, that which is recited in your houses of the Ayat of Allah and Al-Hikmah.) meaning, `act in accordance with that of the Qur’an and Sunnah which Allah revealed to His Messenger in your houses.’ This was the view of Qatadah and others. `And remember this blessing with which you alone of all the people have been favored, that the revelation comes down in your houses and not those of other people.’ `

  A’ishah As-Siddiqah bint As-Siddiq, may Allah be pleased with them, was foremost among them with in this blessing and was the most fortunate, and the most favored with this mercy. For the revelation did not come to the Messenger of Allah in the bed of any of his wives except hers, as he stated. Some of the scholars, may Allah have mercy on them, said: “This was because he did not marry any other virgin besides her, and no man slept with her in her bed before him , may Allah be pleased with her.”

  So it was befitting that she should be singled out for this blessing and high status. But if his wives are members of his household, then this title is even more fitting for his own relatives. Ibn Abi Hatim recorded that Abu Jamilah said:

  “Al-Hasan bin `Ali, may Allah be pleased with them both, was appointed as Khalifah when `Ali was killed.” He said:

  “While he was praying, a man leapt on him and stabbed him with a dagger.” Husayn claimed that he heard that the one who stabbed him was a man from Banu Asad, and Al-Hasan, may Allah be pleased with him, was prostrating at the time. He said, “They claimed that he received the wound in his hip. He was ill as a result for many months, then he recovered. He ascended the Minbar and said: `O people of `Iraq! Have Taqwa of Allah concerning us, for we are your leaders and your guests, and we are members of the family (Ahl Al-Bayt) concerning whom Allah said:

  [إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُـمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيــراً]

  (Allah wishes only to remove Ar-Rijs from you, O members of the family, and to purify you with a thorough purification.)’ He kept saying this until there was no one left in the Masjid who was not weeping and sobbing.”

  Wie deze text heeft gelezen, begrijpt dat de mening van de shias niet legitiem is met wat zij plachten te menen over de heilige ayat van de Quran.

 87. 89 sji'iet ahlulbayt as 29 maart 2007 om 9:49000000 pm

  khattaab, jouw naam klinkt bekend bij http://www.ahlalbait.nl waar je bent gaan weglopen voor een discussie, waarom keer je ni terug nr ahlalbait??????? missch hebben ze op die forum meer kennis dan jou, anders was ge ni gaan weglopen.

  elk persoon interpreteert da hoe hij wilt.

  denkt ge nu echt da Allahswt ons vraagt om imams te volgen die dan zondigen en fouten maken??????? denkt ge nu echt da’k imam almahdi as ga volgen, want sunnis gaan die ook volgen, als ik weet da hij fouten kan maken??????? gaat gij imam almahdi as volgen?????? das dom om iemand te volgen die foutjes maakt, dan kunt ge iedereen volgen, dus hij is onfeilbaar zoals de anderen v ahlulbait as. zoek meer info onder http://www.answering-ansar.org

  gij zijt knettergek, Allahswt gaat ons vragen om iemand te volgen die fouten maakt, tof hey!!!!!!!!!!!!!!!!!

  ge weet goe genoeg over wie het gaat in de vers: ge verstopt een deel weg: ga op http://www.tafsir.com tafsir v ibn kathir en gij zult da verhaaltje daar vinden. en de vrouwen zijn geen ahlulbait en daar vindt ge ook bewijskes v in sunniboekjes: de ene keer horen ze erbij en de andere x horen ze er niet bij, ‘k heb da vele x gelezen, heel veel man!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  ge maakt Allahswt dom want ge zegt da Allahswt da wenst: Allahswt heeft een wens en verwezelijkt da ni. wa is het nut ervan????????????????????????????

  tof da ge v http://www.ahlalbait.nl bent gaan weglopen omda ze daar sterker zijn dan jou en hier op deze forum komt, maar iedereen is hier welkom, ook gij khattaab

  zou Allahswt echt iets wensen en da ni verwezenlijken???? dus gij beweert da Allahswt twijfelt, staghfirullaah

  weet ge wa, ge gelooft wa ge wilt geloven of ni wilt geloven

  salukes

  salukes

 88. 90 sji'iet ahlulbayt as 29 maart 2007 om 9:59000000 pm

  hier tafsir over die aya zelfs soenni bewijskes en innama betekent volledige zekerheid v Allahswt om iets te doen, dus das gebeurd en ni enkel ‘wens’, door ‘innama’ wordt de wens uitgevoerd. en bewijskes v aisha in sunniboekjes (hieronder) da vrouwen v profeet sawas niet ahlulbait as zijn.

  weet ge khattaab, ga arabisch leren aub vooraleer de geleerde uit te hangen. ge zijt over het werkwoord ‘willen’ bzig, maar ge vergeet ‘innamaa’ te vertalen of uit te leggen

  herlees jouw bericht en lees hieronder en zie wie gelijk heeft

  [Pooya/Ali Commentary 33:33]

  Obedience to Allah’s law sums up all duties. Regular prayer (seeking nearness to Allah) and regular charity (doing good to fellow-creatures) are mentioned as specially symbolical of the religion of Allah, Islam.

  The first command in this verse “stay in your houses” was violated by A-isha when she went to Iraq to organise a mischievous campaign against Ali about whom the Holy Prophet said:

  “O Ali, you are to me as Harun was to Musa. You are my brother in this world and the hereafter. Your flesh is my flesh, your blood is my blood. You and me are from one and the same light.”

  In his sermon at Ghadir Khum (see commentary of Ma-idah: 67) he invoked Allah to be a friend of those who loved Ali and be an enemy of those who opposed Ali.

  Bukhari has recorded in the chapter “What happened in the houses of the Prophet’s wives” in the book “Jihad and Travel” of his Sahih, vol. 2, p. 125, that while delivering an address from the pulpit, the Holy Prophet pointed towards A-isha’s house and said: “Here lies the scandal; here lies the scandal; here lies the scandal, where the horn of Shaytan would be rising.” In the words of Sahih Muslim: “The Prophet came out of the house of A-isha and remarked: “Here is the head of infidelity where the horn of Shaytan will rise.” Refer to Sahih Muslim, vol. 2,0.502.

  “Verily Allah intends to keep off from you uncleanness, O you Ahl ul Bayt and purify you with a thorough purification” is a separate verse revealed on a particular occasion but placed here. Please refer to Aqa Mahdi Puya’s note in the commentary of verses 28 to 32.

  The time, occasion and people concerned in connection with the revelation of the above noted verse have been discussed and made known in many authentic books of the Muslim scholars.

  The one and only reference available to the commentators is the event of the blanket (Hadith al Kisa).

  The “event of the blanket” has been written by the following authors whom the Muslim Ummah acclaim with one voice.

  (1) Ahmad bin Muhammad bin Hanbal (241 H) “Musnad” (Egypt: 131 H) pages 259, 285, 292.

  (2) Muslim bin Hajjaj Nayshapuri (261 H) Sahih Muslim” (Egypt: 1349) vol. 4, page 116.

  (3) Abi Isa Muhammad Tirmidhi (275 or 279 H) “Sahih Tirmidhi” (Sharah ibnul Arabi) (Egypt: 1352 H) vol. 13 pages 200, 248.

  (4) Ahmed ibn Shu-ayb Nisa-i (303 H) “Khasa-is” (Egypt: 1348 H) page 4.

  (5) Ibn Jarir Tabari (310 H) “Tafsir Tabari” (Jama ul Bayan fi Tafsir il Quran) (Egypt: 1331 H) vol.22, page 5.

  (6) Sulayman bin Ahmad Al Tibrani (360 H) “Al Mu-jam Al Saghir” (Dehli: 1311 H), page 34, 75.

  (7) Hakim Nayshapuri (405 H) “Al Mustadrak” (Hyderabad Deccan: 1334 H), pages 146, 147, 148.

  (8) Yusuf bin Abdullah ibni Abdul Birr (463 H) “Al Isti-ab” (Hyderabad Deccan: 1346 H),

  vol. 2, page 460.

  Ali bin Ahmad Al Wahidi (468 H) “Asbab ul Nuzul” (Egypt: 1315 H) pages 266, 267.
  Tirmidhi, Ibn Jarir Tabari, Hakim and Tibrani have related from Ummi Salima that when this verse was revealed the Holy Prophet was under a blanket or mantle along with Ali, Fatimah, Hasan and Husayn, and he declared that his family consisted of only these persons. Ummi Salima, his wife, within whose quarters the revelation came, asked permission to be included in the group under the blanket, but she was politely refused permission. The group is known ever since with the epithet “panjtan pak” or “the holy group of five”. These are the persons who were compared by the Holy Prophet with the ark of Nuh wherein those who embarked were saved, while those who sought shelter elsewhere were drowned. Refer to Tafsir Azizi by Shah Abdul Aziz and Tafsir Durr al Manthur by Jalal al Din al Suyuti. In Yanabi al Mawaddat, page 87, Shaykh al Islam writes that A-isha said: “Ayah al Tat-hir refers only to the Holy Prophet, Ali, Fatimah, Hasan and Husayn. No wife of his is included.” On page 280 of volume two of Sharah Nuwi of Sahih Muslim it is written that when Zayd bin Arqam was asked whether the wives of the Holy Prophet are included in the Ahl ul Bayt, he said: “By Allah the wives of the Holy Prophet cannot be included in the Ahl ul Bayt at all, because after the pronouncement of divorce the wives are reverted to their parent; and, moreover, sadqah (charity) is prohibited to be given to the Ahl ul Bayt.” Also please refer to the commentary of Shura: 42 and Ali Imran : 61 for further confirmation and proofs.

  Some commentators report this tradition through A-isha who says that this event took place in her house. So two wives of the Holy Prophet have confirmed that they both were not given permission by the Holy Prophet to come under the blanket, so they could never be described as Ahl ul Bayt.

  Thalabi reports that when A-isha was asked as to why she violated the command of Allah “to stay in your houses” by going to the battle of Jamal against Ali, she said:

  “It was my fate. I saw the Holy Prophet taking Ali, Fatima, Hasan and Husain under his mantle and heard him saying: ‘O Allah, these are my Ahl ul Bayt. Keep off impurity from them.’ I asked him: ‘Am I not of your Ahl ul Bayt?’ He said: ‘Go away from here. You are not of my Ahlul Bayt.'”

  Abu Dawud and Malik relate from Anas that for six months after the revelation of this verse every morning, while going for fajr salat, the Holy Prophet used to recite this verse at the door of Fatimah’s house.

  In verse 73 of Hud Sara is addressed as Ahli Bayt, not as the wife of Ibrahim but as the mother of prophet Is-haq, because the state of being a wife of a prophet gives no privilege to a woman as stated above and clearly indicated by the Holy Prophet himself, and decisively proved by the condemnation of the wives of Nuh and Lut.

  Innama implies the determined decision or will of Allah. Although the decision of a created being may not take effect at all, but the will of Allah takes immediate effect. There cannot be a slightest gap of time or space in the will of Allah taking effect. When He commands: “Be”; it becomes. Refer to Baqarah: 117; Nahl: 40 Maryolm: 35; Ya Sin 83; Mumin: 68 and Qamar 50. It is not only the will of Allah but the declaration of its effect. Since the Ahl ul Bayt have been thoroughly purified, they remain thoroughly purified for ever. The prayer of Ibrahim in Baqarah: 127 to 129 is prayed to continue the excellence in themselves and in their descendants mentioned in Baqarah: 124. When a quality or attribute is described or mentioned in indefinite sense it refers to the perfect possibility. The purity in this verse is absolute purity. Polytheism (shirk) is described in the Quran as impurity and also the greatest iniquity (refer to Luqman : 13). Refer to the commentary of Baqarah: 124 for the condition that imamah is not bestowed on those who have ever (even once in their lives) worshipped any ghayrallah. All the companions of the Holy Prophet and his wives were polytheists before embracing Islam. Only the Holy Prophet, Ali, Fatimah, Hasan and Husayn were at that time free from the dirt of shirk, therefore they alone could be throughly purified.

  Aqa Mahdi Puya says:

  (i) Innama (verily or only) signifies exclusive distinction. To emphasise this exclusiveness, the second object of the verb yudh-hiba (keep off)-the phrase ankum (from you)-has been put before the first object rijs (uncleanness); and for further emphasis, the phrase Ahl ul Bayt has been mentioned to explain the pronoun ankum (from you). The grammatical structure of the whole clause indicates that this a unique privilege or distinction granted to the Ahl ul Bayt only, excluding all others.

  (ii)

  The verb yuridu implies that the continuous will or intention of Allah is His creative will or intention, not legislative. To interpret the will as the legislative will as in Ma-idah: 6, distorts the whole fabric of the verse and renders meaningless the exclusive particle and the constructional arrangement. Even then it means that only the Ahl ul Bayt exclusively achieved the standard.

  (iii) This verse is a preface to verses 77 to 79 of al Waqi-ah: “Verily this is an honourable (Karim) Quran, in a hidden (preserved) book, which no one can touch save the purified.” (Refer to page 3.)

  (iv) The excellences of Ahl ul Bayt have been openly demonstrated in the event of mubahilah (refer to the commentary of Ali Imran : 61).

  (v) The Ahl ul Bayt had only been thoroughly purified by Allah because of their total submission to Allah’s will and their state of being always in communion with Allah.

  The event of revelation of this verse as reported by Jabir bin Abdullah Ansari, one of the most reliable companions of the Holy Prophet has been mentioned in “Awalim al Ulum” by Shaykh Abdullah bin Nurullah Al-Bahrayni and is reproduced here:-

  In the name of Allah, the beneficent, the merciful. It is reported by Jabir bin Abdullah Ansari that Fatimah Zahra said;

  One day my father, the messenger of Allah, came into (my house),

  and said “Fatimah! Peace be on you.” “Peace be on you too.” I replied.

  “I am not feeling well.” He said.

  “May Allah keep you safe from weakness, O my father.” I prayed.

  “Fatimah! Please bring the Yamani blanket and cover me with it.” He said.

  So I brought the Yamani blanket and covered him with it. I turned my eyes upon his face. It was shining bright like a full moon in its full glory and splendour.

  Then, not a moment passed before my son, Hasan, walked in and said:

  “Peace be on you, mother.”

  “Peace be on you too, my dearest darling” I answered.

  “I breathe the pure aroma of the messenger of Allah, my grandfather, coming from you!” He observed.

  “True; your grandfather is under the blanket.” I confirmed.

  Hasan went near his grandfather (covered with the blanket) and said:

  “Peace be on you, grandfather, the messenger of Allah, may I join you under the blanket?”

  “Peace be on you, my son, my companion at the spring of Kawthar, come in.”

  He went inside the blanket.

  Then, not a moment passed, before my son, Husayn, walked in and said: “Peace be on you, mother.” “Peace be on you too, my dearest darling” I answered .

  “I breathe the pure aroma of the messenger of Allah, my grandfather, coming from you!” He observed .

  “True, your grandfather and your brother are under the blanket.” I confirmed.

  Husayn went near the blanket (under which his grandfather was resting with his brother) and said:

  “Peace be on you grandfather, the choice of Allah, may I join you both under the blanket ?”

  “Peace be on you, my son, the saviour of my people, come in.”

  He went inside the blanket.

  In that instant Abul Hasan. Amir al Muminin, Ali ibn abi Talib, stepped in and said:

  “Peace be on you, O the daughter of the messenger of Allah!”

  “Peace be on you too, Abul Hasan, Amir al Muminin.” I answered.

  “Fatimah, I breathe the pure aroma of my brother, the son of my uncle, the messenger of Allah, coming from you!” He observed.

  “True, he is under the blanket with your sons” I confirmed.

  Ali went near the blanket and said:

  “Peace be on you, the messenger of Allah, may I join you (all) under the blanket?”

  “Peace be on you, my brother, the executor of my will, my successor, my standard bearer, come in.”

  Ali went inside the blanket.

  Then I went near the blanket and said:

  “Peace be on you, my father, the messenger of Allah, may I join you (all), under the blanket?”

  “Peace be on you; my daughter my darling, come in.”

  I went inside the blanket.

  As soon as all of us united under the blanket, my father, the messenger of Allah, held the two ends of the blanket and raised his right hand toward the heaven and said:

  “O Allah! These are my Ahl ul Bayt, very special to me, my near and dear ones, my own flesh and blood; whoso annoys them disturbs me; whoso makes them sad makes me unhappy. I make war on those who carry on hostilities against them; I am well disposed towards those who make their peace with them; I oppose those who run counter to them; I favour those who love them. They are from me and I am from them. So send Thy blessings, benefits, mercy, protection and favours on me and on them, and keep off from them uncleanliness, and purify them with a thorough purification.”

  Thereupon The Almighty and the Glorious Allah said: “O My angels and the dwellers of the heavens, verily I have not created the indeclinable sky, the levelled earth, the bright moon, the resplendent sun, the rotating cosmic system, the flowing seas, and the sailing ship, but for the sake of and in the love of the five souls lying underneath the blanket.”

  The trusted Jibrail asked:

  “O Lord! Who are underneath the blanket?” The Almighty and the Glorious replied:

  “They are the ‘Ahl ul Bayt’ of the Prophet, the custodians of the message; they are-Fatimah, her father, her husband and her sons.”

  Jibrail (submissively) asked:

  “O Lord! May I descend on the earth and be the sixth with them?”

  “Yes. I give you permission,” said Allah.

  The trusted angel, Jibrail, came down (on the earth), and said:

  “Peace be on you, O the messenger of Allah. The Highest High says: “Peace be on you. And distinguishes you with greetings and blessings.

  He tells you:

  ‘In the name of My majesty and glory, verily, I have not created the indeclinable sky, the levelled earth, the bright moon, the resplendent sun, the rotating cosmic system, the flowing seas, and the sailing ship, but for your sake and in your love.’

  And He has also given me permission to be with you. So may I have your permission O the messenger of Allah.”

  The messenger of Allah replied: “Peace be on you, O the custodian of Allah’s revelation, come in and join (us).”

  Jibrail came in and joined us under the blanket.

  He told my father: “Verily, Allah has sent a revelation to you. He said:

  ‘Verily Allah’s wish is but to keep off from you uncleanness, O Ahl ul Bayt, and to purify you (with) a thorough purification.'”

  Ali asked my father: “O messenger of Allah, tell us that which makes our assembly under this blanket an event of surpassing excellence before Allah.”

  The Prophet replied:

  “In the name of He who sent me as a truthful prophet, and chose me as a redeemer to convey His message, I declare that no assembly of our followers and devotees, on the earth, where this event is narrated shall spend a single moment but the mercy of Allah will envelop them, then and there; and countless angels of Allah shall pray for the remission of their sins till the group of the faithful disperse.”

  Ali declared:

  “Well then, by the Lord of the Ka-bah, we have attained our end, and have been rendered successful, so also our followers!”

  The Holy Prophet said again:

  “O Ali! In the name of He who sent me as a truthful Prophet, and chose me as a redeemer to convey His message, I declare that in any of the assemblies of our followers and devotees, on the earth, where this event is narrated, there would not be a grief-stricken among them, but Allah dispels his worries; nor there would be a downcast, among them, but Allah disperses his sorrows; nor would there be a needy, among them, but Allah meets his demands.”

  Then Ali observed:

  “In this case then, by Allah, we have attained our end, and found our happiness; and likewise our followers have attained their end and found their happiness in this world and in the hereafter, in the name of the Lord of the Ka-bah.”

  In view of the concluding discourse of the Holy Prophet and the conclusive declaration of Imam Ali ibn abi Talib, quoted in the “event of the blanket”, it is but natural that the “followers and devotees of Muhammad and ali Muhammad”, recite the text of the tradition every day, or at least, once in a week, on the night preceding every Friday.

  bron: http://www.al-islam.org

 89. 91 Moke 1 april 2007 om 4:14000000 am

  Salaam Alaikoem “Beste Broeder in de Islam” Khattaab,

  Wat is hier aan de hand met Sji’iet Ahlulbayt as ? ? ?

  Lees nogmaals haar reactie op 9183.

  Is er een probleem tussen een soenniet en een sji’iet ? ? ?

  Wij weten van niets, hoe die onenigheid is ontstaan geweest, graag wat extra verduidelijking geven, A.U.B. Zodat we het kunnen recht zetten.

  In afwachting, teken ik en tot later insha’allah…

 90. 92 Anissa 1 april 2007 om 8:08000000 pm

  Ik wist niet dat shjiiet ahlulbayt as een vrouw was…
  peu importe…

 91. 93 mohamed 1 april 2007 om 9:07000000 pm

  ik wist het ook niet, ik d8 de hele tijd dat het een man was, en ik heb alles gelezen (bijna alles, sommigen stukjes waren overdreeeeeeeeeven groot, maar die ga ik later lezen inshallah) .maar nu weet ik iets meer over shijieten.

 92. 94 mohamed 1 april 2007 om 9:14000000 pm

  maar tog…….
  ik heb nog steeds mijn twijfels erover.

 93. 95 Khattaba 1 april 2007 om 11:58000000 pm

  Jullie bronnen hebben geen autoriteit over de Quran, in de Quran staat dat de vrouwen van de ambiyaa de ahl bayt van de ambiyaa zijn, ongeacht mannelijk of vrouwelijk,

  “Qalat Ya Waylata ‘A’alidu Wa ‘Ana `Ajuzun Wa Hadha Ba`li Shaykhaan ‘Inna Hadha Lashay’un `Ajibun. Qalu ‘Ata`jabina Min ‘Amri Allahi Rahmatu Allahi Wa Barakatuhu `Alaykum ‘Ahlul-Bayt-i ‘Innahu Hamidun Majidun.” (Quran, 11:72-73)

  The Prophet left and went towards the dwelling place of Aa’ishah and said, “Peace and Allah’s Mercy be on you, O the people of the house!” She replied, “Peace and the mercy of Allah be on you too. [B]How did you find your wife? [/B]May Allah bless you.” Then he went to the dwelling places of all his other wives and said to them the same as he said to Aa’ishah and they said to him the same as Aa’ishah had said to him. Sahih Bukhari 6:60:316

  Het is algemeen bekend dat de shiiten boeken van wahi erkennen na de koran zoals mushaf fatima, het is algemeen bekend dat de shiiten beweren dat mehdi as 1000 jaar oud is omdat hij angst heeft, het is algemeen bekend dat de shiiten van mening zijn dat de vrouwen van de profeet saw neit bij zijn ahl bayt behoren, zelfs na bewijsvoering uit de Koran, voor een qawm die zo de ayat negeert , hoop ik dat Allah swt barmhartig is, ik ben niet van die forum,
  mijn ideen baseer ik mijn mijn kennis, en uit literatuur in de vorm van boeken, je hoeft slechts weinig te weten om deze kleine geschillen te leren begrijpen, Het is alsof je zegt dat je moeder geen ahl bayt van je vader is,

  nogmaals, Aya 33:33 maakt niemand infallible, masum etc, waren alleen de profeten in het overbrengen van de goddelijke boodschap, niet Ali, fatima, husayn, hassan, aishah ra. Zelfs in de engelse transliteratie staat “purify” en niet “infallible” wat jullie ervan maken.

  Salam aleykum

 94. 96 sji'iet ahlulbayt as 2 april 2007 om 1:26000000 am

  Forumleden van http://www.ahlalbait.nl kennen Khattaab al te goe, hij is gaan weglopen en hij was heel grof op de forum, geen greintje respect vr shia: hij is een wahaabi en geen sunni want die hebben over ’t algemeen wa respect vr shia

  khattaab haat shia als de pest das gebleken op ahlalbait.nl en tevens hier.

  salukes

 95. 97 sji'iet ahlulbayt as 2 april 2007 om 1:28000000 am

  khattaab herlees de tekst die ik heb gemaild, ge draait rond de pot

  salukes

 96. 98 Khattaba 2 april 2007 om 1:43000000 am

  grappig, dat jullie antwoorden ontwijken,

  we hoeven geen kranten hier, man tegen man,
  en bij Allah swt, ik getuig dat ik nooit van ahlelbayt.nl had gehoord totdat jullie ermee kwamen, ik ben nu gerigstreerd lid daar. Hopende op begripvolle discussies met jullie.

 97. 99 Bilal 2 april 2007 om 8:01000000 am

  Assalaam aleikum warahmatulahi wabarakatu
  Ik heb voor de geintreseerden onder ons een link naar een website over de waarheid van de shia’s.
  http://www.al-yaqeen.com daarna ga je naar mediatheek en kijk je onder fragmenten.

 98. 100 mohamed 2 april 2007 om 12:49000000 pm

  ik ken die site, en inderdaad, je ziet daar veel dinges over de shia’s,

 99. 101 mohamed 2 april 2007 om 12:54000000 pm

  Kennismaking met Shiecah
  Bibliotheek

  Alle lof zij Allah en vrede en zegeningen zij met de laatste der Boodschappers, Mohammed

  Er wordt vaak beweerd dat de overtuiging van de Sjiieten niet zo veel verschilt van die van Ahl us-Soennah wal Djamaacah en dat Ahloe as-Soennah uit haat en nijd de Sjiieten zwart proberen te maken en roddels en leugens over hen verspreiden. Maar dankzij de zendingsdrift en de ontwikkelingen op het gebied van Sjiietisch drukwerk, is het een stuk makkelijker geworden voor ons om prominente boeken van de Shiecah te bemachtigen. Dit biedt ons een uitgelezen kans hun valse doctrines uit de doeken te doen uitgaande van hun eigen boeken waar zij geen afstand van durven te nemen.

  En natuurlijk zijn wij de beroerdste niet als de Sjiieten afstand willen nemen van de door hun geleerden gedane uitspraken, maar dan moeten zij wel openlijk deze boeken verwerpen en de schrijvers ervan veroordelen. In afwachting hiervan zullen wij rustig verder gaan met het ontsluieren van hun ware gezicht.

  De oorsprong van hun overtuiging

  De Sjiieten geven zelf te kennen dat de stichter van de Sjiietische stroming een jood was, genaamd Ibnoe Saba’ en dat cAli (moge Allah tevreden met hem zijn) de volgelingen van deze man heeft verbrand en afstand heeft genomen van zijn afgedwaalde ideeen.[1]

  De Sjiieten zien de soennieten als Koeffaar

  Zij zeggen: “Wij en zij (Ahl us-Soennah) hebben niet dezelfde god, noch dezelfde Profeet, noch dezelfde imam, want zij beweren dat hun Heer Degene is wiens Profeet Mohammed heette en de Kalifah daarna Aboe Bakr. Wij erkennen noch deze Heer, noch deze Profeet, want wij geloven dat de Heer die Aboe Bakr als opvolger van Zijn Profeet aanvaardt, niet onze Heer is en ook is Diens Profeet niet onze Profeet.”[2]

  Zij zeggen: “Het verwerpen van één van onze twaalf imams is net als het verwerpen van alle Profeten.”[3]

  Zij zeggen: “Wie één van onze twaalf imams verwerpt is een afgedwaalde ongelovige die in aanmerking komt voor de eeuwige Hel.”[4]

  Allah volgens de Sjiieten

  Zij zeggen: “(Het woord) ‘Ah’ is één van de Schone Namen van Allah. Wie ‘Ah’ zegt, heeft Allah opgeroepen.”[5]

  Zij zeggen: “Allah bezoekt al-Hoessayn ibnoe cAli, geeft hem een hand en gaat met hem zitten op een ligstoel.”[6]

  De Koran volgens de Sjiieten

  Zij zeggen dat de Edele Koran gewijzigd is en dat de echte Koran in het bezit is van hun verwachte Mahdi. [7]

  Zij zeggen dat het zinsdeel “Aal Mohammed wa Aal cAli” uit de Koran is geschrapt”[8]

  Zij zeggen: “Er bestaat een Soerah met de naam ‘al-Wilaayah’ die als volgt begint: ,,O jullie die geloven, gelooft in de beide lichten…” En het is cOthmaan ibnoe cAffaan die deze Soerah heeft doen vervallen.”[9]

  Zij zeggen: “Leert jullie vrouwen Soerat Yoesoef niet en leest het niet aan hen voor, want deze Soerah staat vol van fitan (zaken die tot wanorde en anarchie leiden).”[10]

  De Profeet volgens de Sjiieten

  Zij zeggen dat cAli dapperder is dan de Profeet (vrede zij met hem) en dat de Profeet (vrede zij met hem) dapperheid niet in zich heeft.”[11]

  Zij zeggen: “De Profeet (vrede zij met hem) gaf altijd, voor het slapengaan, Faatimah een kus tussen haar borsten.”[12]

  Al-Hassan, de kleinzoon van de Profeet, volgens de Sjiieten

  Zij zeggen: “Al-Hassan ibnoe cAli is degene die de gelovigen schande heeft aangedaan door de eed van loyaliteit af te leggen aan Moecaawiyyah.”[13]

  De vrouwen van de Profeet volgens de Sjiieten

  Zij zeggen: “cAa’ishah is na de dood van de Profeet (vrede zij met hem) ongelovig geworden evenals een groot aantal van de metgezellen.”[14]

  Zij zeggen: “cAa’ishah heeft ontucht gepleegd.”[15]

  Zij zeggen: “cAa’ishah en Hafsah wilden samen de Profeet (vrede zij met hem) gif te drinken geven.”[16]

  De metgezellen volgens de Sjiieten

  Zij zeggen: “Alle metgezellen, uitgezonderd drie, zijn na de dood van de Profeet (vrede zij met hem) ongelovigen geworden, waaronder Aboe Bakr, cOmar, cOthmaan, Khaalid ibnoel Walied, Moecaawiyyah en al-Moeghirah ibnoe Shoecbah.”[17]

  Zij zeggen: “Tot onze overtuiging behoort het zich distantiëren van de vier afgoden; Aboe Bakr, cOmar, cOthmaan en Moecaawiyyah. Ook behoort het tot onze overtuiging zich te distantiëren van de vier vrouwen; cAa’ishah, Hafsah, Hind en Oem ul-Hakam en iedereen die hen volgt. Ook moeten wij geloven dat deze personen de meest slechte schepsels van Allah op aarde zijn en dat het geloven in Allah, Zijn profeet en Zijn Imams niet mogelijk is zonder afstand te nemen van hun vijanden.”[18]

  Zij zeggen: “Aboe Bakr en cOmar zijn ongelovigen en degene die hen liefheeft is ook een ongelovige.”[19]

  Zij zeggen: “De reden waarom de Profeet (vrede zij met hem) Aboe Bakr koos als reisgezel voor zijn emigratietocht is omdat hij bang was dat als Aboe Bakr achter zou blijven, hij de ongelovigen van Qoeraysh naar de Profeet (vrede zij met hem) zou leiden.”[20]

  Zij zeggen: “Wanneer onze Mahdi komt, zal hij Aboe Bakr en cOmar weer tot leven brengen, kruisigen en verbranden. Ook zal hij cAa’ishah tot leven brengen en haar straffen.”[21]

  Wordt vervolgd…

  ——————————————————————————–

  [1] Firaaq ush-shiecah van Nobochtie, blz. 22; Ikhtiaar Macrifat ur-Ridjaal van Toesi, blz. 107.

  [2] Al-Anwaar An-Noecmaaniyyah van Nicmatullah al-Djazaa’iri, boekdeel 2, blz 278.

  [3] Manhadj an-Nadjaat van al-Faidh al Kashaanie blz. 48.

  [4] Haq ul-Yaqeen van cAbdullah Shibr, boekdeel 2, blz. 189.

  [5] Moestadrak al-Wasaa’il van an-Noeri at-Taboersie, boekdeel 2, blz. 148.

  [6] Sahiefat ul-Abraar van Mirza Mohammed at-Taqiyy, boekdeel 2, blz. 140.

  [7] Hier volgen de namen van een aantal grote Sjiietische geleerden die menen dat de Koran gewijzigd is:

  * cAli ibnoe Ibraahiem al-Qoemmie

  * Nicmatullah al-Djazaa’iri

  * Al-Faidh al Kashaanie

  * Ahmed at-Taboersie

  * Mohammed Baaqir al-Madjelisi

  * Al Moefied

  * cAdnaan al-Bahraani

  * An-Noeri at-Taboersie

  * Habiebullah al-Khoe’ie

  * Mohammed ibnoe Yacqoeb al-Kolienie

  * Mohammed al-cAyaashi

  [8] Manhadj al-Baraacah van Habiebullah al-Khoe’ie, boekdeel 2, blz. 216.

  [9] Fasl ul-Khitaab fi Tahriefi Kitaab Rabb il-Arbaab van An-Noeri at-Taboersie, blz. 18.

  [10] Al-Foeroec min al-Kaafie van Al-Kolienie, boekdeel 5, blz. 516.

  [11] Al-Anwaar An-Noecmaaniyyah van Nicmatullah al-Djazaa’iri, boekdeel 1, blz. 17.

  [12] Bihaar ul-Anwaar van al-Madjelisi boekdeel 43 blz 78.

  [13] Ridjaal Al-Koshi van al-Koshi, blz. 103.

  [14] Ash-Shihaab ath-Thaaqib van Yoesoef al-Bahraani, blz. 236.

  [15]As-Siraat ul-Moestaqiem van Zain ud-Dien an-Nabaati al-Bayaadhi, boekdeel 3, blz. 165.

  [16]As-Siraat ul-Moestaqiem van Zain ud-Dien an-Nabaati al-Bayaadhi, boekdeel 3, blz. 168.

  [17] Ar-Rawdah min al-Kaafi van Al-Kolienie, boekdeel 8, blz. 245.

  [18] Haq al-Yaqeen van Al-Madjelisi blz 519.

  [19] Bihaar al-Anwaar van Al-Madjelisi boekdeel 69 blz 137-138.

  [20] Tafsier al-Borhaan van Haashim Al-Bahraani.

  [21] Ar-Radj3ah van Ahmed al-Ahsaa’ie blz 116, 161.

 100. 102 sji'iet ahlulbayt as 2 april 2007 om 12:54000000 pm

  bilal, dank je wel vr de wahaabilink want al-yaqeen is wahaabi of salafi of noem het hoe ge wilt

  khattaba, nu noem je khattaba, maar voorheen khattaab en khattaab zat op http://www.ahlalbait.nl. neem m/woorden terug en veel plezier op ahlalbait.nl want de discussies zijn vurig

  khattaba de truc van de hak op tak springen is v wahaabis: ge begint ineens over andere dingen: shia zeggen ditjes en datjes

  tafsir heb ik gegeven, maar kan ik ni geven, maar mijn mening wel:

  vertaling (Quran is moeilijk te vertalen), maar dit is heO huisgenoten, Allah wenst alleen onreinheid van u te verwijderen, en u schoon en zuiver te maken.
  t:

  khattaab, de huisgenoten of ahlulbait (as) waaarover het gaat bij sunnis en shia (of de 5 + jibril as) waren uiterlijk of lichamelijk rein (tahir) da weten we allemaal. nu als Allahswt zegt dat hij hen hardenkking reiniging heeft gegeven v rijs, betekent da volledige innerlijke reinheid, en als ge vanbinnen volldig rein bent, ben je toch masum of onfeilbaar.

  wie volgt er in godsnaam een imam die fouten maakt of zondigt??? sunnis en shia zijn er over eens da we imam al mahdi as allemaal gaan moeten volgen als hij komt. Waarom????? bevel v Allahswt. denkt ge da Allahswt ons een imam laat volgen die fouten maakt of zondigt?????? zelfs profeet ‘isa (as) gaat hem moeten volgen, da vindt ge in sunnihadith. denkt ge nu echt dat ik als moslim (shia) een man ga volgen die fouten maakt of zondigt, dan kan ik iedereen volgen. denkt ge echt da ik, mocht ik sunni geweest zijn, een man ga volgen die fouten maakt of zondigt. imam al mahdi as moet onfeilbaar zijn om gevolgd te worden en Allahswt kiest enkel onfeilbaren vr ons, en imam al mahdi as is geen profeet!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  als ge akkoord ga wa al mahdi as betreft, dan moet ge akkoord gaan over alle imams want wij shia moesten die allemaal volgen, hun woorden, enzovoort die moeten ook onfeilbaar zijn

  en fatima zahra as zelfs zonder 33:33 weten we da ze onfeilbaar is: sunnis zeggen ook da ze een vrouw is op aarde van het paradijs, denkt ge da de hoeris in paradijs fouten maken of zondigen. paradijs is perfect man!!!!!!!

  denk ‘ns goe over alles, maar herlees tafsir da’k heb gestuurd.

  salukes

  ps: als we spreken over hartzuivering en zielzuivering gebruiken we in het engels ‘purify’ man, welk woord wilt ge anders gebruiken. en wa is het nut v 33:33 ayat tathir, geef mij het nut khattaab en de vrouwen vd profeet sawas ware er ni bij, ze mochten er ni onder komen: herlees tafsir aub!!!!!!!!

 101. 103 mohamed 2 april 2007 om 12:55000000 pm

  Kennismaking met Shiah (2)
  Bibliotheek

  Alle lof zij Allah en vrede en zegeningen zij met de laatste der boodschappers, Mohammed

  Het overdrijven in het prijzen van cAli (Moge Allah tevreden met hem zijn)

  Zij zeggen: “Allah heeft de Boodschapper (vrede zij met hem) tijdens de nacht van Micraadj toegesproken met de stem en de taal van cAli ibn Abi Taalib (moge Allah tevreden met hem zijn).”[1]

  Zij zeggen: “cAli ibn Abi Taalib(moge Allah tevreden met hem zijn) is degene die de mensen over het Paradijs en de Hel zal verdelen, zo zal hij de inwoners van het Paradijs, het Paradijs doen binnentreden en de inwoners van de Hel, de Hel doen binnentreden.” [2]

  Zij zeggen: “Allah zal degene die cAli heeft gehoorzaamd het Paradijs doen binnentreden, ook al heeft hij Allah niet gehoorzaamd. En Allah zal degene die cAli ongehoorzaam is geweest de hel doen binnentreden, ook al heeft hij Allah gehoorzaamt.”[3]

  Zij zeggen: “Allah heeft geen profeet gestuurd, of Hij heeft hem uitgenodigd bereidwillig of gedwongen te geloven in al-Wilaayiah (gezag) van cAli (moge Allah tevreden met hem zijn).”[4]

  Zij zeggen: “cAli zal het Paradijs eerder betreden dan de Profeet (vrede zij met hem).”[5]

  Zij zeggen: “De donder is een zaak van jullie vriend.” Als er gevraagd wordt: “Wie wordt er bedoeld met onze vriend?” Dan antwoordden zij: “De leider der gelovigen cAli ibn Abi Taalib (moge Allah tevreden met hem zijn).”[6]

  Zij zeggen: “Eenieder die cAli ongehoorzaam is, is een ongelovige en wie iemand boven cAli plaatst, treedt daarmee buiten het geloof.”[7]

  Het plaatsen van hun Imams boven de profeten

  Zij zeggen: “Onze twaalf imams zijn beter dan alle profeten en boodschappers (vrede zij met hen).”[8]

  Zij zeggen: “De imams van Shicah hebben kennis van het verleden en de toekomst en niets ontgaat hen en zij gaan enkel en alleen dood als zij dat willen.”[9]

  Zij zeggen: “Er doen zich tussen ons en Allah zaken voor die niet weggelegd zijn voor vooraanstaande engelen en gezonden profeten.”[10]

  Zij zeggen dat Allah, Zijn engelen, de profeten en de gelovigen het graf van de leider der gelovigen cAli ibn Abi Taalib (moge Allah tevreden met hem zijn)bezoeken.”[11]

  Zij zeggen: “Het lichaam van onze Mahdi is een joods lichaam.”[12]

  Hun zogenaamde Mehdi

  Zij zeggen: ,,onze Mehdi zal de heilige moskeeen in Mekkah en Medinah verwoesten, hij zal naar de wet van Aali David oordelen, Allah in het Hebreeuws toespreken en zal eenderde van de wereldbevolking doden.” [13]

  Zij zeggen: ,,onze Mehdi zal terug komen om wraak te nemen op onze moslim vijanden en zal vrede sluiten met de Joden en de christenen.” [14]

  Het aanbidden van graven

  Zij zeggen: ,,Het bezoeken van het graf van al-Hoessain Ibnoe Ali (moge Allah tevreden met hem zijn) is beter dan het verrichten van de bedevaart naar het heilige huis van Allah.” Het is zelfs zo dat de bezoekers van het graf van al-Hoessain allemaal rein zijn, terwijl onder de bedevaarders naar Mekka zich bastaardkinderen bevinden.” [15]

  Zij zeggen: ,,Karbalaa is de meest heilige islamitische plek die er is, het is zelfs heiliger dan Mekkah, Medinah en Bait al-Maqdes.” [16]

  Zij zeggen: ,,Het eten van de aarde van het graf van al-Hoessain is een genezing voor alle ziektes.” [17]

  De haat die zij hebben jegens de inwoners van Mekkah en Medinah

  Zij zeggen: ,,de inwoners van Mekkah begaan openlijk Kufr (ongeloof) en de inwoners van al-Madinah zijn zeventig keer erger dan de inwoners van Mekkah.” [18]

  Hun geloof is Taqiah[19]

  Zij zeggen: ,,degene die ons geloof geheim houdt, zal door Allah geëerd worden en degene die ons geloof bekendmaakt, zal door Allah vernederd worden.” [20]

  Zij zeggen: ,,Hij heeft geen geloof, degene die geen Taqiah heeft.” [21]

  Zij zeggen: ,,Alle mensen zijn bastaards, behalve ash-Shicah.” [22]

  ——————————————————————————–

  [1] Kashf al-Yaqeen fi fadaa’ili Amieril-moe’minien, Hassan Ibnoe Yoessef al-Mottahar al-Hillie, blz. 229.

  [2] Basaa’ir ad-Dardjaat, As-Saffaar, boekdeel 8, blz 235.

  [3] Kashf al-Yaqeen fi fadaa’ili Amieril-moe’minien, Hassan Ibnoe Yoessef al-Mottahar al-Hillie, blz 8.

  [4] Al-Asraar al-calawyah, Mohammed al-Mascoedi, blz. 190.

  [5] cIllal ash-Sharaa’ic, Ibn Babaweeh al-Qommie, blz. 205.

  [6] Al-Ikhtissas, Al-Moefied, blz 327.

  [7] Bishaarat al-Moestaffah, Shicat al-Mortadhah, boekdeel 2, blz. 79.

  [8] Al-Anwaar An-Nocmaaniyyah van Nicmat-Ullah al-Djazaa’iri, boekdeel 3, blz. 308.

  [9] Oessoel al-Kaafi, al-Koleenie, boekdeel 1, blz. 258 en 260.

  [10] Tahrier al-Wasielah, al-Khomaynie, blz. 94.

  [11] Al-Foeroec min al-Kaafie, Al-Koleenie, boekdeel 4, blz. 580.

  [12] Al-Imaam al-Mahdi, Mohammed al-Qazwinie, blz. 53.

  [13] Bihaar al-Anwaar van Al-Madjelisi boekdeel 52 blz 338, Oessoel al-Kaafi van al-Koleenie boekdeel 1 blz 397.

  [14] Bihaar al-Anwaar van Al-Madjelisi boekdeel 52 blz 376.

  [15] Bihaar al-Anwaar van Al-Madjelisi boekdeel 98 blz 85.

  [16] Masaabih al-Djinaan van 3abbas al-Kashaanie blz 360.

  [17] Al-Mazzaar van al-Mofied blz 125.

  [18] Oessoel al-Kaafi van al-Koleenie boekdeel 2 blz 410.

  [19] Taqiah staat voor het achterhouden van de waarheid.

  [20] Oessoel al-Kaafi van al-Koleenie boekdeel 2 blz 222.

  [21] Oessoel al-Kaafi van al-Koleenie boekdeel 2 blz 217.

  [22] Ar-Rawdah Mina al-Kaafi van Al-Koleenie boekdeel 8 blz 285.

 102. 104 sji'iet ahlulbayt as 2 april 2007 om 1:08000000 pm

  ‘k ga verder met ayat tathir maar doe ni mee @ die valse reclame met leugens of verdraaiingen of deel v tekst (zonder tafsir enzovoort) vd wahaabis die tegen de ahlulbait as zijn, dus zijn ze tg shia

  surf op eenders welke wahaabisite of salafisite en diegene die iets over fatima zahra as kan terugvinden (haar levensverhaal of zo), mag me da drversturen. of levensverhaal over ‘ali, alhassan of alhussain as, stuur het mij door de website. wahaabis zijn de ware vijanden vd ahlulbait as of de huisgenoten v onze profeet sawas want zij zwijgen hen dood

  surf op sunnisites bijv madhab hanafi en ge vindt informatie terug over ‘ali, zelfs verhaal v karbala heb ik op sunnisites gevonden

  wahaabis zijn ware vijanden v ahlulbait as das duidelijk

  salukes

 103. 105 mohamed 2 april 2007 om 2:16000000 pm

  sorry als ik het zeg, maar de bedoeling is wel da ge u moet kunnen verdedigen, je moet met bewijzen komen dat wij ongelijk hebben. en niet door konstant te zeggen , dat zijn salafis/ wahabis, leugens ,reclames, hoe kunnen wij weten of dat leugens zijn???????????????????????????(en hoe weet jij da gij geen ongelijk hebt?)

  dus jij denkt dat we zomaar moeten geloven dus als jij zegt het is een leugen dan is het een leugen?(maarja wa verw8te van een soeniet da opeens shijiet word)en ik weet ni of gij da was ,maar iemand zei hier (met die shijieten da zich eige slagen, en het zijn shijieten ook al laten wahabis of wie dan ook op tv jullie zwart uit zien het zijn wel shijieten die hun eigen slagen en ookal doen sommigen het maar, het blijven shijieten)
  dus iemand zei da da geen pijn doe, en ik denk iets met ijzeren ringetjes dat da kei licht is en da da geen pijn doe , (ik denk dat jij da zei) maar endan oook al doet da geen pijn, warom je eigen verminken????wie heeft gezegd da da mag????? waarom zo iemand herdenken??? als of hij zo herdenkt wil worden zijn volgelingen slagen hun eigen verrot, das pas scheef als ik iets haat aan shijieten dan is da hier wel(da ze hun eigen slagen)), dan alle mensen: eikes jullie moslims zijn echt ziek…(niet iederen weet dat er stromingen zijn)en nog iets je zegt het doet geen pijn maar zelfs dan , moslims moeten het goede voorbeeld geven , noem je dat goede voorbeeld???(denkt ge echt dat allah da wil, je eigen laten bloeden, terwijl hij zelf zei dood je zelf niet, islam is een vredelievend godsdienst , martelen hoort er zeker en vast niet bij) eigen slagen de rest van de wereld denken dat wij da zijn (dus moslims int algemeen)en begin ni weer zot te worden, want gij hebt me echt helemaal zot gemaakt, iedereen is hier een leugenaar als die iets zegt over shijisme da u ni bevalt.

  ps: ik had nooit iets tegen shijieten (alleen die hun eigen slagen als ik het kon ik ging die direct in de hel slagen), maar sorry als ik het zeg hoe meer ik lees van wat gij schrijf , hoe meer ik iets tegen shijieten begin te krijgen.

  maarja aangezien u da niet kan schelen , en ik tog wss een leugenaar ben…………….

  ahja nog iets , je maakt echt een grote fout,( jij hebt meer kennis dan mij dat staat vast, maaar…)zo te zien heb je nog steeds de basis regels niet begrepen , als de profeet iets moest kiezen tussen 2 dinges dan koos hij altijd het gemakkelijkste(tenzij het eene haraam is, of is dit ook een verzonnen hadith voor jou????door jou twijfel ik ni in elke hadith). wa ik wil zeggen is je kunt het echt niet uitleggen, dus moeilije of makkelijkere uitleg , jij pakt echt een serieus grote uitleg (een moeilijke ook)waar niemand veel wijzer van word

  ik ben bijna zeker van da niemand die grote tekst van jou heeft gelezen , jij overdrijft , dat is niet wat de profeet gezegd heeft.simpel houden, want gisteren had ik bijna alles gelezen en mijn geloof was plotseling kei zwak geworden ik stond op het punt ongelovig te worden allemaal door jou(daarom dak zo kwaad ben) en inderdaad het is volledig mijn schuld (ik wist niet dak een zwak imaan had), jij hebt (onbewust) mijn geloof kapot gemaakt , ik herhaal , het is wel mijn schuld maar jij bent de oorzaak hiervan.(door jou zit ik nu te twijfelen, veel te veel fitnah ineens en het klinkt ook nog zo overtuigend maar tog, ik geloof nog steeeds da allah enzo bestaat, maar de soenna daar geloof ik bijna ni meer in, eke hadiet dak nu tege kom , twijfel ik kei hard of da waar is) pfff

  beslama, ik ko ni meer terug , je hoeft dus niet te reageren (als je het tenminste gelezen hebt)

  ik ga nu proberen te redden wat er nog te redden valt

 104. 106 sji'iet ahlulbayt as 2 april 2007 om 2:55000000 pm

  heb genoeg bewijskes voorgelegd en te goei weer om jouw berichtje te lezen, maar pas op mensen met vertalingen op sites tg shia:

  lees het volgende v http://www.ahlalbait.nl op hun forum, iemand die probeert te discussieren met een shia en reactie ve shia die de bronnen goed kent: stukje gekopieerd uit hun forum:

  Wat betreft jouw beschuldigingen aan de shia. Helaas voor jou kan ik ook Arabisch lezen en begrijpen.

  Verzoek: kom met de ware bron waar jij de leugens vandaan hebt gehaald. De Arabische tekst klopt totaal niet met wat er staat in Majlis Bihar en in de engelse vertaling klopt al helemaal niet met de Arabische tekst. Lees toch zelf de bron:

  “Majlisi “Bihar” 43/201-202 en 147

  http://www.al-shia.com/html/ara/books/behar/behar43/a21.html

  das het einde: hoeveel x heb ik jullie ni gezegd da ze dingen verdraaien of dingen verkeerd vertalen, ni iedereen kan arabisch

  salukes

 105. 107 sji'iet ahlulbayt as 2 april 2007 om 3:08000000 pm

  broeder mohamed

  jouw tekst heb ik toch gelezen ondanks goei weer, maar voor alles bestaat een uitleg en ik lieg niet en Allahswt is mijn Getuige

  die fase heb ik meegemaakt v twijfelen, maar ni aan m/geloof, maar aan alles wa islam is: ge moet twijfelen om verder te zoeken en tot bij Allahswt te komen. er is nikske verkeerd aan. er zijn moslims die twijfelen aan bestaan v Allahswt, dit brengt hen enkel dichtbij Allahswt als ze er tg vechten.

  ik heb jouw geloof ni kapotgemaakt aub mohamed: het enige wat ik wou is ons te leren kennen, de shia, ik vertegenwoordig de shia niet, maar enkel mezelf. je kan dr m/reacties wakker geworden zijn, das het enigste wat je kan overkomen zijn, maar mij beschuldigen v jouw geloof kapotmaken, neen, das totaal verkeerd man.

  de banu ummaya en banu ‘abbaas hebben ons geloof kapot gemaakt en zij zijn de oorzaak vd al de splitsing, maar ni ik of gij of een ander.

  de wahaabis zijn tg ahlulbait as en ‘k heb je gezegd: surf op salafisites en zoek nr verhalen over fatima zahra as of alhassan of alhussain: nogabolles, ge vindt nikske. Surf op sunnisites en ge gaat wel ietske kunnen terugvinden. sunnis houden v ahlulbait as, wahaabis zijn tegen hen: waarom denkt ge da wahaabis en salafis in irak de shia doden?????? voor wahaabis mag je een shia doden.

  ge blijft m’n broeder mohamed alhoewel je me onterecht opzadelt met schuldgevoelens.

  en de grote teksten broeder: ik blijf bij één onderwerp en spring ni v hak op tak: tafsir is altijd in het lang en breed, zeker als we eruit willen geraken. en als ge alles goe gevolgd hebt, dan waren de tekst vd wahaabis op deze forum superlang en ni mijn teksten, moet ge eerlijk toegeven

  hoe heb ik jou doen twijfelen aan jouw geloof:heb ik gezegd da god ni bestaat, staghirullaah?????? wat heb ik verkeerd gezegd volgens jou????? da je zegt da je twijfelt aan de weg je volgt, zou ik nog begrijpen met deze zware discussies, maar ‘k wou enkel tonen da wij shia moslims zijn das alles.

  ‘k hoop da ge toch komt kijken vr m/reactie en ‘k hoop inshaAllah da ge terugkomt om v elkaar bij te leren. ge doet echt alsof ik een slecht mens ben en da ben ik ni, probeer altij goe te zijn!!!!!

  salukes

 106. 108 sji'iet ahlulbayt as 2 april 2007 om 3:14000000 pm

  mohamed

  al-yaqeen is salafi en die haten shia moest ge da ni weten

  en mocht ge twijfelen aan hadith, bravo, zo moet ge zijn: ni alles zomaar aanvaarden en denk over alles na!!!!!!!

  ik neem ni alles aan: vr mij is enkel quraan 100% en da zeggen shia ook, geen enkele shiageleerde zegt dat alkaafi bijvoorbeeld sahieh is. de geleerden onderzoeken alles alhamdulillaah

  mohamed, ge moet echt ni alles zomaar aanvaarden v hadith, zelfs als ge sunni bent.

  inshaAllah komt het goe met jou en zadel me ni met schuldgevoelens, dankjewel

  salukes

 107. 109 Bilal 2 april 2007 om 3:21000000 pm

  assalaam aleikum warahmatulahi wabarakatu
  http://www.dekoran.net/index.php?option=com_content&task=section&id=5&Itemid=35
  op deze website wordt alles haarfijn uitgelegd voor degene die de kennis zoeken die naar het paradijs leiden inshaALLAH.
  En onder de artikel van opvolgers zie je de uitleg over het zogenaamde (wahabisme) wat immers niet correct is anders zou dat een innovatie zijn aan het geloof en we weten elke bidah leidt naar het hellevuur.
  De profeet Muhammed sallalahoe aleihi wassalaam heeft gezegd: Wie uitnodigt naar Leiding krijgt een beloning gelijk aan de beloning van degenen die hem volgen, zonder dat hun eigen beloning verminderd, en wie naar dwaling uitnodigt krijgt de gelijke zonden als diegenen die hem volgen, zonder dat er iets van hun eigen zonden verminderd.

 108. 110 Bilal 2 april 2007 om 4:31000000 pm

  Assallamaleikum warahmatulahi wabarakatu

  ALLAH’s profeet(S.A.W)heeft gezegd: Tien(personen)zullen het paradijs binnengaan : de Profeet(S.A.W)zal het paradijs binnengaan, Abu Bakr zal het paradijs binnengaan, Omar zal het paradijs binnengaan, Othmaan zal het paradijs binnengaan, Ali zal het paradijs binnengaan, Talha zal het paradijs binnengaan, az-Zoebair ibn al-Awwam zal het paradijs binnengaan, Sa’d ibn Malik zal het paradijs binnengaanen Abdur-Rahman ibn Auf zal het paradijs binnengaan. Sa’ied ibn Zaid zei: Als je wil, zal ik de tiende noemen, d.w.z. hijzelf. Moge ALLAH tevreden met hen allen zijn.(aboe Dawoed)

  ALLAH’s boodschapper(S.A.W.)heeft gezegd: De meest genadevolle van mijn oemmah jegens mijn oemmah is Abu Bakr,de strengste (in rechten) met betrekking tot ALLAH’s religie is Omar, de meest bescheidene is Othmaan, de meest geleerde over wat wettig en onwettig is, is Moe’áadh ibn Djabal, de beste voordrager van ALLAH’s boek is Obaiy,de meest geleerde over de wetten van erfenis is Zaid ibn Thabit, en voor iedere oemmah is een bewindvoerder, en de bewindvoerder van deze oemmah is Abu Oebaidah ibn al-Djarrah.(at-Tirmidi,Ahmed en ibn Hibbaan)

  salaam aleikum

 109. 111 Bilal 2 april 2007 om 7:18000000 pm

  Assalaam aleikum warahmatulahi wabarakatu

  ALLAH’s boodschapper(S.A.W) zei met betrekking tot al-Hasan en al-Hoesain, dat ze allebei meesters waren van de jonge mannen van de inwoners van het Paradijs en dat ze twee bloemen zijn.(sahieh Al-Boechaarie)

  de Profeet(S.A.W.)zei:”O ALLAH! Ik houd van hen, dus houdt(alstublieft)van hen.”(Al-Boechaari en Moeslim)

  De Profeet(S.A.W) zei over hun moeder, Fatimah, dat ze “de meesteres van alle vrouwen van het Paradijs is.”(Al-Boechaari en moeslim)

  De deugden en eigenschappen van de metgezellen van de Profeet (S.A.W) zijn ontelbaar. Een goede eigenschap aan een van hen toeschrijven, betekent niet noodzakelijk dat hij ver verheven boven de rest in ieder opzicht, behalve de vier rechtgeleide khalifa’s. De eerste drie vanwege de hadith die eerder werd genoemd en werd overgeleverd door ibn Omar. Over Ali ibn Aboe Talib zijn de vroegere soenni geleerden het unaniem over eens dat hij de vierde na hen was als beste op aarde.

  salaam aleikum warahmatulahi wabarakatu

 110. 112 mohamed 2 april 2007 om 11:40000000 pm

  rustig , ik ben weer normaal geworden.

  en ik heb niks tegen shijieten.(nooit gehad alleen, degene die hun eigen slaagden).

  ok leg me dan da hier uit gwn in eigen woorden , wa bedoeld de profeet ermee dat er 73 groepen zullen zijn waarvan er 72 naar de hel gaan en soeniet en shijiet zijn tog 2 verschilldende groepen(dus zal een van ons branden als ik het goed begrepen heb)ofwel is dat een verzonne hadith(door jou geloof ik geen enkele hadith meer)of IK heb het gwn verkeerd verstaan(pas op alles hangt hier van af, als ik toevallig gelijk heb tja wa zal ik zeggen ik denk niet dat ik jullie dan als moslims beschouw, dan kan het om eerlijk te zijn mij totaal ni schele da wahabis jullie zitten te vermoorden) dus antwoord alsteblief.en bedankt
  en sorry voor schuld gevoels was mijn bedoeling ni

 111. 113 mohamed 3 april 2007 om 12:37000000 am

  ik ben er weer, ik heb is goe zitten nadenken eigenlijk kan me da wel schele als wahabis julie zitten uit te moorden (ook al mogt het geval zijn dat jullie ongelovig zijn, ik zeg ni dat jullie da zijn!!!!!!!!!!!)(en jou “soort” schijnt wel inorde te zijn)

  en ik heb effe alles terug geleze wa je tege mij zei en ik zag opeens “heb genoeg bewijskes voorgelegd en te goei weer om jouw berichtje te lezen”

  hoe zal ik het zeggen , ik heb de indruk da ge me ni serieus neemt zo van ach er is weer ene aan het zeveren , tis goe weer ik lees zijn berichten niet.

  (ik voel me echt “aangevallen”, alhoewel ik ni weet wat ik jou heb aangedaan, waarom zei je da eigenlijk??? van die te goei weer………….)

  en met geloof kapot maken bedoel ik, ik geloofde nog alles 100% erin maar de groep bedoel ik (ik ben sunni, is da wel de juiste groep??? da bedoelde ik, dan d8 ik mss shijiet maar dan moest ik opeens denken aan die mensen die hun eigen martelden (het zijn shijieten dat kun je niet ontkennen)en ook als ik zo kijk hebben jullie iets met hussein , dus d8 ik nee het is nog steeds niet juist, wahabiu mss, nee die staan toe mensen te vermoorden (kijk ma na bin laden), dan dan d8 ik mss soefi , maar ook ni die hebben van die rare dinges (zoals op vuur lopen enzo)dus wa ik bedoelde is ik geloofde nog steeds in alles maar om het paradijs binnen te gaa moet je de koran en de soenna hebben ik heb de koran ma de soenna(daar twijfelde ik opeens aan maar nu ik zo “gekalmeerd”ben, ben ik nog steeds overtuigd dat ik juist bezig ben)

  dus sorry als ik jou teleurstel(maar ik vrees dak sunni zal blijven,ik heb liever profeet, dan ali of husein, of fatima of wie dan ook)

  tja ik heb mijn geloof en jij de uwe

 112. 114 mohamed 3 april 2007 om 12:50000000 am

  ahja en nog iets ,waarom vertellen salafis en wahabis zoveel leugens over jullie???? , er moet tog een reden zijn (ze weten tog da da haraam is iemand vermoorden gwn voor zijn geloof??) en nog iets ik hoorde dat er bij sunni ook onderverdelingen zijn zoals salafi enzo is da waar(of is salafi een aparte groep zoals, sunni, shia, wahabi, soefi…) en weet ge dan ook toevallig waar ik bij hoor??

 113. 115 mohamed 3 april 2007 om 12:54000000 am

  lees ze alsteblief (wa ik hier boven zei) dus ik hoop dat het morgen geen goed weer is(aangezien je naar het weer kijkt als je iets wilt lezen) (dat gevoel geef je me namelijk ik weet ni of ge da zie, maar je zit hier me echt belachelijk te maken, door zon dinges te zeggen)

  ps: als je het niet erg vind tenminste en als je het tenminste wilt: ik wil het graag goe maken met jou

 114. 116 Bilal 3 april 2007 om 1:06000000 am

  Assalaam aleikum warahmatulahi wabarakatu

  Het verbod op de aanbidding van Graven e.d. naast Allaah de Grote
  door Shaych al-Iemaam al-‘Allaamah ‘Abd al-‘Aziez ibn Baaz
  Vraag: De laatste tijd verspreid zich in een aantal Islaamitische samenlevingen een hoeveelheid overtredingen (van de Islaamitische wetgeving) zoals; dat wat er bij bepaalde graven gebeurt wat voortvloeit uit het zweren, beloven en toezeggen. De ernst van deze overtredingen is vaak uiteenlopend, maar in de meeste gevallen verschilt het van de Shirk die iemand uit de Islaam doet zetten tot dat wat minder ernstig is. Daarom hopen wij op uitleg van Zijne Eminentie en verduidelijking van de wetgeving desbetreffende deze zaken, met daarnaast een algemeen advies aan de moslims over wat hen vrees inboezemt over het lichtzinnig omgaan met deze (ellendige) overtredingen en een te gemakkelijke benadering van deze onderwerpen?

  Antwoord: Alle lof is aan Allaah, moge Allaah’s Zegen en Vrede met de boodschapper van Allaah, zijn familie, metgezellen en oprechte opvolgers zijn!

  Wat volgt; Waarachtig, het is zo dat veel mensen geen onderscheidt weten te maken tussen de zaken die Islaamitisch wettelijk toegestaan zijn, en de verboden soorten van aanbidding en innovaties die zich (jammer genoeg) afspelen op de begraafplaatsen. Men kan door deze onwetendheid en door toedoen van het blindelingsvolgen vervallen in het uitvoeren van de Grote Shirk.[1] Daarom is het een verplichting voor de bezitters van kennis om het geloof overal aan de mensen te verduidelijken, en hen in te lichten over de werkelijkheid van de toekenning van partners aan Allaah (Shirk), en de Eenheid van Allaah. En daarom is het een verplichting voor de geleerden dat zij de mensen inlichten over de verschillende manieren die een persoon in shirk doen belanden, en over de verschillende soorten innovaties (bida’h) die zich in hun samenleving manifesteren, zodat zij hiertegen gewaarschuwd zijn.

  Allaah Ta’ala zegt: “En (gedenk) toen Allaah een verbond sloot met degenen die het Boek gegeven waren (Joden en Christenen) om het (boek) aan de mensen duidelijk te maken en het niet te verbergen.”[2]

  En Allaah Subhaanehoe wa Ta’ala zegt: “Voorwaar, zij (de Joden en de Christenen) die de duidelijke bewijzen, feiten en de Leiding die Wij hebben neergezonden verbergen (het Profeetschap van Mohammed e), nadat Wij die aan de mensen duidelijk hebben gemaakt in het Boek, zij zijn degenen die Allaah Vervloekt en de vervloekers vervloeken hen ook.[3] Behalve degenen die berouw tonen, goede werken verrichten en openlijk (de Waarheid die zij achtergehouden hebben) duidelijk maken. Hun berouw zal Ik aanvaarden. En Ik ben de Meest Berouwaanvaardende, de Meest Barmhartige.[4]

  De Profeet (Moge Allaah’s Zegeningen en Vrede met hem zijn) zegt:
  “Wie (een ander{en}) naar het goede gidst krijgt dezelfde beloning als degene die het (goede) uitvoert.” [5]

  En Hij (Moge Allaah’s Zegeningen en Vrede met hem zijn) zegt (ook):
  “Wie uitnodigt naar Leiding krijgt een beloning gelijk aan de beloning van degenen die hem volgen, zonder dat hun (eigen) beloning verminderd, en wie naar dwaling uitnodigt krijgt de (gelijke) zonden als diegenen die hem volgen, zonder dat er iets van hun eigen zonden verminderd.” [6]

  In de twee authentieke boeken; op gezag van Moe’awiyah: De Profeet (Moge Allaah’s Zegeningen en Vrede met hem zijn) heeft gezegd:
  “Allaah geeft kennis (fiqh i.e begrip) aan wie Hij het goede mee voor heeft!”

  De Verzen en overleveringen over het uitnodigen, en het aansporen van de mensen naar het verspreiden van kennis, en het waarschuwen voor het laten (van kennis zoeken) en het achterhouden van kennis zijn talloos. Maar wat er bij de begraafplaatsen in verschillende landen[7] van soorten Shirk en Bida’h wordt uitgevoerd is iets wat bekend is. Het is daarom van uiterst belang dat men zich daarover fermt door te verduidelijken (hoe gevaarlijk dit is) en (de mensen) hiervoor te waarschuwen.

  Wat er onder andere gebeurt (bij deze begraafplaatsen) is; het verrichten van smeekbede naar de grafbewoners (doden), hulpvragen aan hen, hen smeken voor genezing van de zieken, hulp vragen tegen vijanden enz. Dit is allemaal van de ‘Grote Shirk’ waar de heidenen (voor de Islaam) ook naar leefden.

  Allaah de Heilige zegt: “O Mensen, aanbidt jullie Heer, Degene Die jullie heeft geschapen en degenen voor jullie, opdat jullie (Allaah) zullen vrezen.” [8]

  En Allaah de Heilige zegt: “En Ik heb de jinn en de mens slechts Geschapen, opdat zij Mij (alléén) zouden aanbidden. “[9]

  Allaah de Heilige zegt: “En jullie Heer heeft geordend dat jullie niets dan alléén Hem mogen aanbidden. “[10] Dit betekent; heeft Geboden en Bevolen

  En Allaah de Heilige zegt: “Zij werden niets anders bevolen dan Allaah (alléén) te aanbidden, d.m.v. het oprecht uitvoeren van religieuze daden alléén voor Hem.”[11] De Verzen in deze betekenis zijn velen.

  De aanbidding waarvoor de Thaqalain (de djinn en mensen) geschapen zijn, en geboden zijn om te volgen is de Eenheid van (Allaah) de Heilige, en de aanbidding zoals; bidden, vasten, verplichte aalmoezen geven, Hadj verrichten, offerdieren slachten, beloven en andere soorten van aanbidding alleen naar Hem te verrichten.

  Zoals Allaah de Heilige zegt: “ Zeg: voorwaar mijn salaah, mijn noesoek (slachten van offerdieren), mijn leven en mijn sterven zijn opgedragen, aan Allaah de heer der werelden.” [12] An-Noesoek is een aanbidding waar onder andere het slachten (van offerdieren) onder valt.

  Zoals Allaah de Heilige zegt: “Waarlijk hebben wij jou (o Mohammed) Al-Khauwthar (een rivier in het Paradijs) geschonken. Keer daarom naar jou Heer in gebed en slacht (offerdieren alleen voor Hem).”[13]

  De Profeet (Moge Allaah’s Zegeningen en Vrede met hem zijn) heeft (hierover) gezegd: “Allaah vervloekt diegene die in de naam van een ander dan Hem slacht! Deze hadieth is overgeleverd door Moslim in zijn authentieke boek op gezag van Amier Al-Môminien ‘Ali ibn Abie Taalib.

  En Allaah de Heilge zegt: “En de moskeeën (gebedsplaatsen) zijn voor Allaah (alleen), roept dus niets (in aanbidding) naast Allaah aan!” [14]

  En Allaah Azzowejjelle zegt: “En wie een andere Ilah (god) aanroept (of aanbid) naast Allaah, waarvoor hij geen bewijs heeft: dan is zijn afrekening bij zijn Heer alleen. Waarlijk, de Kaafiroen (ongelovigen in de Eenheid van Allaah, polytheïsten, ellendigen, heidenen godenaanbidders) zullen niet slagen.” [15]

  En Allaah Azzowejellah zegt in Soerah Faatir: “ …Dat is Allaah, jullie Heer, aan Hem behoort het Koninkrijk. En degenen die jullie naast Hem aanroepen, bezitten nog niet eens een Qitmier (vliesje dat over de pit v.e. dadel zit). Als jullie hen smeken (aanroepen in aanbidding), dan horen zij jullie smeken niet, en al zouden zij horen, dan zouden zij jullie (smeekbede) niet voor jullie verhoren. En op de Dag der Opstandig zullen zij verwerpen dat jullie hen aanbaden. En niemand brengt jou (O Mohammed) op de hoogte zoals hij die (alles) weet (i.e. Allaah).” [16]

  Allaah de Heilige maakt in deze Verzen duidelijk dat; het bidden voor een andere dan Hem, en het slachten in de naam van een ander dan Hem, en het smeken (in aanbidding) van doden, beelden, bomen en stenen allemaal van de toekenning van partners naast Allaah (Shirk) en Koefr (ongeloof) is. Niets of niemand van diegene die naast Hem aanbeden worden zoals; de profeten, of engelen, of vromen, of djinn, of afgodsbeelden e.d. bezitten de macht om hen enig voor- of nadeel te doen overkomen. De aanbidding van hen naast Allaah is godenarij en ongeloof. Zoals Allaah de Heilige dat verduidelijkt (door te zeggen dat) zij (de afgoden) de smeekbeden van de smekers niet horen, en als zij het wel zouden horen dat zij dan niet in staat zijn om hun wensen te vervullen. Het is dus een verplichting voor iedereen van de djinn en mens die geboden zijn om te gehoorzamen (aan Allaah) dat zij voor deze zaken oppassen, en (anderen) hiervoor waarschuwen en hen onderrichten dat dit allemaal vals is en tegenstrijdig is aan de uitnodiging naar de Tauwhied (Eenheid) van Allaah en de oprechte uitvoering van alle aanbidding alleen voor Hem, zoals alle Profeten عليهم الصلاة و السلام geboden waren om dat te verkondigen.

  Allaah Ta’ala zegt: “Waarlijk, hebben Wij aan iedere gemeenschap een Boodschapper Gezonden (die zei:) aanbidt Allaah (alleen) en vermijd (de aanbidding van) de Taghoet (satan, afgoden etc.).” [17]

  En Allaah de Heilige zegt: “Wij zonden niet een van de Boodschappers voor jou (O Mohammed), of Wij Openbaarden aan hem (zeggende:) ‘La Illaha Illa-Anna (niemand heeft het recht om aanbeden te worden, alleen Ik)’. Aanbidt Mij daarom (alleen en niets of niemand anders).” [18]

  Zo bleef de (Profeet) (Moge Allaah’s Zegeningen en Vrede met hem zijn) dertien jaar lang in Mekkah Al-Moekaramah uitnodigen naar Allaah (de Heilige) en waarschuwen voor de Shirk, en verduidelijken wat de betekenis van -La Illaha Illa-Allaah- is. Een klein gedeelte (van de mensen) aanvaarden zijn uitnodiging, maar het overgrote gedeelte (van de mensen) volgden en gehoorzaamden hem niet uit trots en hoogmoedigheid. Daarna emigreerde hij (Moge Allaah’s Zegeningen en Vrede met hem zijn) naar Al-Medienah, waar hij de uitnodiging naar Allaah tussen de Moehaajiroen en de Ansaar verkondigde. Vervolgens streed hij op de weg van Allaah (Djihaad) en schreef brieven naar de koningen en leiders van zijn tijd waarin hij zijn verkondiging en de Leiding waarmee hij gekomen was uitlegde. Hij (Moge Allaah’s Zegeningen en Vrede met hem zijn) en zijn metgezellen waren uiterst geduldig hierin, totdat het geloof gegrondvest werd en de mensen in groepen het geloof van Allaah (Islaam) aanvaarden.

  Bron: Belangrijke Consultatie over Áqiedah vraag 1.

  ——————————————————————————–

  [1] Grote Shirk is het aanbidden van iets of iemand anders naast Allaah, Allaah Ta’ala zegt: [ Voorwaar, Allaah vergeeft niet dat er deelgenoten aan Hem toegekend worden, maar Hij vergeeft daarbuiten wat Hij Wil, voor wie Hij Wil. ] (An-Nisaa`: 116). En Hij zegt: [ Er is reeds aan jouw en aan degenen die voor jou waren geopenbaard: “Als jij anderen (met Allaah) vereenzelvigt in aanbidding dan zullen je daden te niet gaan en zal jij zeker van de verliezers zijn. ] (Soerah Az-Zoemar: 65).

  [2] Soerah ali ‘Imraan: 3:187

  [3] Ibn Kethier رحمه اللهzegt hierover in zijn Tafsier dat degene die kennis achterhoud vervloekt word door Allaah, Zijn Engelen en alle mensen. En op gezag van Aboe Hoerairah : de Profeet (Moge Allaah’s Zegeningen en Vrede met hem zijn) heeft gezegd: “Wie kennis achterhoud nadat hij daar over gevraagd is zal op de Dag der Opstanding met teugels van Vuur (in zijn mond) beteugeld worden.” [overgeleverd door Ahmed 2/495]

  [4]Soerah Al-Baqarah: 2:159.

  [5]Overgeleverd door Moslim in zijn Sahieh

  [6]Overgeleverd door Moslim

  [7]Voetnoot vertaler: Jammer genoeg word er in deze tijd nog steeds in de meeste Islaamitische landen grote shirk verricht op de begraafplaatsen e.d. moge Allaah de moslims beschermen van het vervallen hierin!

  [8]Soerah Al-Baqarah: 2:21.

  [9]Soerah Adz-Zaariyaat: 56

  [10]Soerah Al-Israa: 23

  [11]Soerah Al-Bayyinah: 5

  [12]Soerah Al-An’aam 162.

  Soerah Al-An’aam 162.Soerah Al-An’aam 162.
  [13]Soerah Al-Khauwthar: 1-2.

  [14]Soerah Al-Jinn: 18

  [15]Soerah Al-Môminoen: 117

  [16]Soerah Faatir: 13-14

  [17] Soerah An-Nahl: 36.

  [18] Soerah Al-Anbiyaa: 25.

 115. 117 sji'iet ahlulbayt as 3 april 2007 om 2:23000000 am

  mohamed

  a/ die hadith is sunnitisch
  b/ heb al gezegd da wahaabis die hadith altijd gebruiken om mensen nr hen toe te krijgen
  c/ die hadith is correct want heb die vele boeken gelezen en heb gehoord da die bij shia bestaat
  d/ sunnigeleerden interpreteren da nie allemaal hetzelfde want sommigen zeggen da het over ‘aqida (geloofsleer) gaat, maar dan hebben we al een probl: er zijn verschillen tss sunni en shia qua ‘aqida
  e/ geen enkel shiageleerde zegt over iemand die shahada opzegt dat hij ongelovig is, maar da hij moslim is
  f/ m/mening is da’k denk da diegenen die de waarheid inzien en kennen zoals geleerden en koppig zijn en de waarheid ni willen aannemen, ben algemeen bezig en ni over die groep of andere groep, die moslims zullen bestraft worden dr Allahswt want een geleerde die waarheid inziet in een groepering en weigert die te volgen, is een moslim die de waarheid van Allahswt ni wilt volgen. beetje ingewikkeld. heb al een voorbeeldje gegeven: mijn opa, rahimahullaah was een mashaAllah sunni, altijd op tijd bidden, ni roddelen, zich ni bemoeien met mensen, na fajr lag iedereen te slapen terwijl hij tasbih deed, maar mijn opa was analfabeet en wist ni beter (kon nikske onderzoeken): wel inshaAllah gaat die met de wil v Allahswt naar het paradijs, of hij nu sunni, shia, of weet ik veel was, maar hij was sunni dus. als ge ni beter weet, dan zal Allahswt erover oordelen want Allahswt is de Rechtvaardige. is da duidelijk?

  aan bilal wil ik efkes zeggen: de 10 metgezellen die het paradijs binnengaan: efkes een vraagje: ‘ali as, talha en zubair staan erbij: mogen moordenaars het paradijs binnen???? toch niet, ni vr sunni ni vr shia. talha en zubair hebben tg ‘ali as en z/sahaba gevochten en velen gedood. dus Allahswt laat talha en zubair, moordenaars, binnen in het paradijs. of was ‘ali as staghifrullah een moordenaar?????? en kom ni af met qatil en maqtul in paradijs want dan moeten we qabil die habil vermoord heeft ook in paradijs dumpen ipv hel: Allahswt zegt in quran da qabil, een moordenaar, naar de hel moet.

  mohamed man wil je ni doen twijfelen, maar dit moest ik efkes kwijt @ bilal want walg v sommige gefabriceerd hadith om v slechte moslims goede moslims te maken.

  zijn we eruit geraakt over ayat tathir 33:33, nikske meer gehoord: of ’t zal elk z/mening zijn en da zal zo blijven. alhmdl da imam almahdi as een einde ga maken @ die groeperingen alhmdl da hij nog zal verschijnen.

  salukes

 116. 118 Bilal 3 april 2007 om 9:02000000 am

  Assalaam aleikum warahmatulahi wabarakatu

  In de Naam van Allaah de Meest Barmhartige de Meest Genadevolle

  ALLAH vergeeft alle zonden behalve SHIRK dus als een Moslim een moord heeft begaan en hij heeft oprecht berouw betoond wie zou ik dan zijn om te kunnen zeggen dat hij naar de hel zal gaan, de verborgen kennis van alle zaken ligt bij ALLAH (S.W.T)en het past een dienaar niet om er uitspraken over te doen.
  En als je beweerd dat hadith’s zijn gefabriceerd kom dan met bewijs dat de overleveringen niet kloppen.

  Methodiek

  …Voorwaar, het is voor iedere moslim, die een onderscheid tussen de Waarheid en de Valsheid kan maken, bekend dat de Islaam slechts één geloof is: ((En wie een andere religie dan de Islaam verlangt, dit zal niet van hem geaccepteerd worden, en in het Hiernamaals is hij van onder de verliezers.)) [Ali ‘Imraan: 85]

  Dus de Islaam is slechts één religie en geen religies, en slechts één djama’ah en geen djama’aat, slechts één methodiek en geen methodieken en slechts één weg en geen wegen! Dit houdt in: het volgen van de correcte methodiek waarop de Profeet (moge Allaah’s Zegeningen en Vrede met hem zijn), Zijn metgezellen en hun oprechte opvolgers zaten. Dit is de Rechte Weg, de weg van degenen die Allaah Begunstigd heeft van de Profeten, Oprechten, Martelaren en Vromen, zij zijn de beste metgezellen!

  En onze vrome voorgangers die klampten zich (stevig) vast aan deze correcte methodiek; in ‘Aqiedah, aanbidding, handeling, gedrag, ethiek, regelgeving, grenzen en in leefcode. In alles waarin zij geschilden keerden zij terug naar het Boek van Allaah -de Verhevene- en naar de Soennah van Zijn Boodschapper (moge Allaah’s Zegeningen en Vrede met hem zijn). Ver weg van fanatisme voor meningen, begeerten, sekten en personen!

  Vervolgens volgden er personen die het goede voor het slechte inruilden, en de Waarheid voor de valsheid, de Bid’ah voor de Soennah en zij volgden een andere weg dan die van de gelovigen! Dus rebelleerden de Chawaaridj, weigerden de Raafidah, onstond er al-Djahmieyyah, zonderden de Mo’tazilah zich af en raakten veel van de mensen verdeeld in sekten en groepen. Iedere groep tevreden met hetgeen zij bezaten. Maar sinds de aanwezigheid van deze sekten, blijft er toch altijd één groep van deze natie duidelijk geholpen [op de waarheid]. Degenen die hen tegengaan zullen hen niet deren, totdat de Opdracht van Allaah komt!

  Dus elke keer als er een stroming of afgeweken groep de kop opsteekt dan zorgt Allaah ervoor dat er opvoedkundige geleerden zijn die de Waarheid zeggen en hiermee rechtvaardigen. Zij verwijderen van de Soennah (beschermen de Soennah tegen) de ontwijkingen van de overdrijvers, persoonsvervalsing van de sluwen en interpretaties van de onwetenden!

  En wat lijkt de dag van vandaag op die van gisteren! Want, in deze tijd waarin de moslims een terugkering aanschouwen naar het vasthouden aan het Boek, de Soennah en het volgen van de methodiek van de Selefoes-Saalih, en de natie is begonnen aan de verlating van de nachtmerrie van het aanbidden van afgoden, dat zich (o.a.) manifesteert in het smeken van doden in hun graven en het terugkeren naar hen (in nood) om benodigdheden te vervullen en moeilijkheden op te lossen.

  Ik zeg: Met de opkomst van deze verlichting en verduidelijking voor iedere bezitter van twee ogen, zijn er nieuwe stromingen en vele verdeelde en elkaar bestrijdende groepen ontstaan. Zij allen, presenteren zich met het masker van “de Uitnodiging naar Allaah” terwijl zij zich niet bekommeren om de fundamenten van de uitnodiging naar Allaah: De verwezenlijking van de Tauwhied en zuivering hiervan van alle valsheden van Shirk (polytheïsme) en Bid’ah (innovatie).
  Deze groepen, zijn ondanks hun geschillen, verdeeldheid, uiteenloping van meningen en talrijke drinkbakken, als één linie in vijandelijkheid tegen de Selefie methodiek, die gebaseerd is op: het Boek van Allaah en de Soennah van Zijn Boodschapper (moge Allaah’s Zegeningen en Vrede met hem zijn). (Zij zijn) onder invloed van de nauwe Hizbie (partijgenootschap) methodiek die gebaseerd is op: vriendschap en vijandschap omwille van verering van personen, hun meningen en uitspraken. Zelfs als dit het vergaan van de fundamenten van het geloof en zijn aftakkingen ten gevolge heeft. Want, “de Mening” is bij hun, hetgeen wat de Shaych van de orde, of leider van de groep zegt, zelfs als dit in strijd is met de Waarheid en de Leiding. Terwijl de Islaam alle verbindingen die gebaseerd zijn op Hizbie of groepsgeordende manieren haat, ook al beweren de uitvoerders van deze manieren dat zij goede intenties en verheven doeleinden hebben…

  Bron: Inleiding Shaych al-‘Allaamah Saalih as-Sahaymie voor An-Nasr al-‘Aziez ‘ala ar-Red al-Wadjiez blz. 43-45 door al-‘Allaamah Rabee’ ibn Hadie al-Madchalie.

  De Islaamitische Staat
  De Profeet (vrede zij met hem) heeft de moslims opgedragen om de Islaamitische regeringsleiders te gehoorzamen, zolang zij niet het begaan van zonden gebieden.
  ———————————————————–
  De bestraffing van de uitnodiger naar al-Bid’ah
  door Shaychoel-Islaam ibn Temieyah
  Shaychoel-Islaam ibn Temiyahرحمه الله تعالى heeft gezegd: …’en “de uitnodiger naar al-Bid’ah” verdient het, met overeenstemming van alle moslims om bestraft te worden. De soort van bestraffing verschilt echter van terechtstelling tot en met datgene wat minder is als dat (d.w.z. gevangenisstraf, zweepslagen, verbanning etc). Net zoals de Selef, Djahm ibn Safwaan, al-Dj’ad ibn Dirham, Ghaylaan ad-Dimishqie en andere (van ahloel-bid’ah) terechtgesteld hebben. Als er echter in geschat wordt dat hij niet bestraft dient te worden, of dat hij niet bestraft kan worden, dan moet zijn bid’ah minimaal verduidelijkt worden en er moet voor hem gewaarschuwd worden. Want, dit valt onder het principe dat Allaah en Zijn boodschapper ons geboden hebben van het goede gebieden en het slechte verbieden! [1]

  [1] Madjmoe’oel-Fataawaa van ibn Taymiejah (35/414)

  salaam aleikum

 117. 119 Bilal 3 april 2007 om 9:20000000 am

  Assalaam aleikum warahmatulahi wabarakatu

  Bismillahi Rahmaani Rahiem

  De Selefie methodiek
  door Een groep geleerden
  Terugkeren naar (de leringen van) de heilige Koran en de authentieke Profetische Soennah door deze te begrijpen op de manier waarop de Selefoes-Saalih[1] (moge Allaah’s Welbehagen met hen zijn) dat hebben gedaan. Door o.a. de hiervolgende uitspraken van Allaah Ta’ala in praktijk te brengen:

  ((En wie de Boodschapper tegenwerkt nadat de Leiding hem duidelijk is geworden en een andere weg volgt dan die van de gelovigen, Wij laten hem (gaan naar) waarheen hij zich afgekeerd heeft en Wij zullen hem de Hel binnenleiden en dat is de slechtste bestemming.))[2]

  En:

  ((Als zij dan geloven in het gelijke van waarin jullie (de Selefoes-Saalih) geloven, zullen zij werkelijk geleid zijn.))[3]

  Eén: Het zuiveren van elke vorm van Shirk (afgoderij) die in het dagelijkse leven van veel moslims is ingeslopen en hen te waarschuwen voor de valse bid’ah’s en geïnnoveerde overtuigingen. Het zuiveren van de Soennah door deze te reinigen van alle zwakke en gelogen overleveringen die de zuiverheid van de Islaam aangetast hebben. Dit is de reden waarom de moslims een zodanige achterstand hebben! Dit zuiveren (doen wij) in navolging van de Profeet sallallaahoe ´alayhie was-sellem. Hij gaf ons de opdracht om het geloof vertrouwelijk over te leveren. Hij sallallaahoe ´alayhie was-sellem zegt: ‘Deze kennis (Islaamitische theologie) wordt van generatie op generatie overgedragen door de betrouwbaren! Zij zuiveren het van verdraaiingen van de overdrijvers, veranderingen van de vervalsers en interpretaties van de onwetenden…”

  En dit zuiveren geschiedt door de hier volgende opdracht van Allaah Soebhanehoe wa Ta´ala na te leven:

  ((…En help elkander in al-Birr (deugdzaamheid, rechtschapenheid, vroomheid) en at-Taqwa (godsvrees) en helpt elkander niet in zonde en overtreding…))[4]

  Twee: De moslims cultiveren op hun ware geloof door hen uit te nodigen naar het in praktijk brengen van de Islaam. Dit houdt in dat men moet handelen naar de Islaamitische normen en waarden en dat men de Islaamitische gedragingen toepast. Met als doel hiermee eer, succes en het Welbehagen van Allaah te behalen. In overeenstemming met die groep die door de Koran beschreven staat als ‘(degenen die) uitgezonderd (zijn) van de verliezers’ omdat zij:

  ((…elkaar aansporen tot de Waarheid en elkaar aansporen tot geduld.))[5]

  En dit is in overeenstemming met de opdracht van Allaah Soebhaanehoe wa Ta´ala:

  ((…Maar wordt (Islaamitische) wetsgeleerden (wijsheren, onderwijzers en opvoedkundigen van de mensen. Door eerst de kleine zaken in het geloof te onderwijzen en deze zaken in de praktijk toe te passen voordat men de grote zaken behandelt. En) doordat jullie aan anderen kennis (van het Boek van Allaah en de Soennah van de Profeet) overbrengen en deze onderwijzen (zal deze kennis standvastig bij jullie blijven en niet verdwijnen en zo zullen jullie wetsgeleerden, wijsheren, onderwijzers en opvoedkundigen van de mensen zijn. -as-S’adie-)))[6]

  Drie: Het laten opleven van de authentieke Islaamitische wetenschappelijke methodiek in het licht van het Boek en de Soennah volgens het begrip van de Selef van deze natie. En het tegengaan van het vastroesten in een bepaalde madhab of overdrijving in partijgeest (hizbiejah)[7]. Want, dit heeft de gedachtenvorming van veel moslims vandaag de dag overrompeld en het heeft hen verwijderd van de zuivere Islaamitische broederschap die ons is opgedragen door Allaah Soebhaanehoe wa Ta´ala:

  ((En houdt jullie gezamenlijk vast aan het touw van Allaah (i.e. de Koran en de Soennah) en wees niet verdeeld onder elkaar…))[8]

  En ons is opgedragen door Zijn Profeet sallallaahoe ´alayhie was-sellem: ‘ …en wees dienaren van Allaah als broeders!’

  Vier: Het vermijden van elke (vorm van) opruiing van de mensen tegen hun regeringsleiders, vanaf de preekstoelen en dergelijke. Zelfs wanneer deze regeringsleiders onrechtvaardig zijn, want het volk opruien tegen hen is tegenstrijdig aan de Leiding van de Selefoes-Saalih. Dit is tevens in navolging van de hier volgende uitspraak van de Profeet (Moge Allaah’s Zegen en Vrede met hem zijn) waarin hij zegt:

  ‘Wie een gezaghebber wil adviseren moet hem apart nemen en dit niet in het openbaar doen. Als hij (de gezaghebber) zijn advies accepteert dan zij dat zo. Wanneer hij het echter niet accepteert dan heeft de adviseur zijn plicht gedaan!’ (Authentieke Hadieth)

  Vijf: Streven naar hervatting van een succesvol Islaamitisch leven naar voorbeeld van de profetische methodiek zodat er een goed opgevoede gemeenschap gevormd zal worden die de Wetten van Allaah op aarde zal toepassen. Uitgaande van de methodiek van zuivering en cultivering die gebaseerd is op (deze) uitspraak van Allaah Soebhaanehoe wa Ta´ala:

  ((…degene die hun het Boek en de Wijsheid (Soennah) onderwees en hen zuiverde (door hen te motiveren om edele manieren aan te leren en deze manieren aan hen uit te leggen en hen te waarschuwen voor ongemanierdheid)…)) [9]

  Hierbij houden wij de hiervolgende uitspraak van onze Heer tegen Zijn Profeet sallallaahoe ´alayhie was-sellem voor ogen:

  ((Wees daarom geduldig (O Mohammed, in het uitnodigen van jouw volk en met de problemen die dit met zich meebrengt -Tafsier as-S’adie) Voorwaar de Belofte van Allaah is waar! En of Wij jou nu (in deze wereld) een gedeelte van wat Wij hen hebben toegezegd laten zien. Of dat Wij jou doen sterven, toch zullen zij allen tot Ons teruggekeerd worden.))[10]

  En in verwezenlijking van de Islaamitisch wettelijke stelregel: ‘Wie iets wil bereiken voordat de tijd daar rijp voor is, zal verboden worden het te bereiken’.

  Dit is onze uitnodiging

  Wij nodigen alle moslims uit om ons bij te staan met het dragen van deze invertrouwenstelling die ons zal doen herrijzen en die het vaandel van eeuwigheid van de Islaam in alle windstreken zal verspreiden door middel van oprechte broederschap en zuivere verbondenheid. Dit in overtuiging van het feit dat Allaah Soebhaanehoe wa Ta’ala ons zal bijstaan en Hij Zijn oprechte dienaren in staat van overwinning zal stellen.

  ((…En alle ‘Izah (glorie, lof, eer, grote faam, roem, vermaardheid, achting, waardering, respect, hoogachten, hogere- stand/klasse/positie/graad, macht, kracht, sterkte) behoort aan Allaah en aan Zijn Boodschapper en aan de gelovigen…))[11]

  ((Hij is Degene Die Zijn Boodschapper heeft gezonden met de Leiding (i.e. profijtvolle kennis en vruchtvolle daden) en de ware godsdienst om deze te laten zegevieren over alle andere godsdiensten ook al haten de Moeshrikien (afgodendienaren, polytheïsten, ongelovigen) het.))[12]

  ________________________________________
  [1] Voetnoot Vertaler: De bedoeling met het woord Selefoes-Saalih (vrome voorgangers) is, de metgezellen van de Profeet (Moge Allaah’s Zegen en Vrede met hem zijn) en hun studenten en diegene die na hen zijn gekomen en in hun voetsporen traden, zie maar! Iemaam al-‘Allaamah Shaych ‘Oebaid al-Djaabirie zegt in; Oesoel Wa Qawaa’id fie Manhadj as-Selef blz. 5: “De Iemaams van de Selef na de tijd van de Metgezellen van de Profeet (Moge Allaah’s Zegen en Vrede met hem zijn) zijn: ‘De twee Sa’ieds (Sa’ied ibn Moesaïb en Sa’ied ibn Djoebair), ash-Sh’abie, ‘Ikrimah en Moedjaahid van de taabi’in. De vier Iemaams (Aboe Haniefah, Maalik, ash-Shaafie’ie, Ahmed ibn Hanbal), al-Awzaa’ie, de twee Hammaads (Hammaad ibn Salamah en Hammaad ibn Zaïd), de twee Soefyaans (Soefyaan ath-Thowrie en Soefyaan ibn ‘Uyeenah), al-Laith ibn S’ad, Aboe ‘Oebaid al-Qaasim ibn Sallaam, al-Boechaarie, Moslim en diegenen die hun weg volgden. Zij zijn de Iemaams van de Selef!'” [Zie de nederlandstalige Iebaanah blz. 113 en wat daarvoor en na komt voor extra toelichting over dit onderwerp.]
  [2] Soerah an-Nisaa` Vers: 115.
  [3] Soerah al-Baqarah Vers: 137.
  [4] Soerah al-Maai`dah Vers: 2.
  [5] Soerah al-‘Asr Vers: 3.
  [6] Soerah Ali ‘Imraan Vers: 79 met Tafsier as-S’adie.
  [7] Voetnoot Vertaler: Al-Hizbiyah betekent letterlijk: sekte, partij, of groepsvorming. De bedoeling hier is verboden groeps- of partijvorming buiten de groep van de Islaamitische gemeenschap om en partijtrekking voor valse stelregels, overtuigingen en richtlijnen die deze afgesplitste groepen voor hun volgelingen uitstippelen. Allaah Veroordeelt al-Hizbiyah en zegt hierover: ((En keer jullie (doorlopend) in berouw tot Hem (alléén), en vrees Hem en onderhoud de Salaah en behoor niet tot de Moeshrikien (polytheïsten, afgodenaanbidders, ongelovigen in de Eénheid van Allaah). Van degenen die hun religie hebben opgesplitst (i.e. zij hebben de ‘authentiek’ Islaam verlaten) en sekten zijn geworden (i.e. zij voegden nieuwigheden aan het geloof toe (bid’ah) en volgden hun lusten en begeerten) elke partij is tevreden met datgene wat het nastreeft!)) [Soerah ar-Roem Vers: 31-32].
  [8] Soerah Ali ‘Imraan Vers: 103.
  [9] Soerah al-Baqarah Vers: 129 met commentaar van Iemaam as-S’adie.
  [10] Soerah Ghaafir Vers: 77.
  [11] Soerah al-Moenafiqoen Vers: 8.
  [12] Soerah as-Saff Vers: 9.

  Salaam aleikum warahmatulahi wabarakatu

 118. 120 www.BenAyad.be 3 april 2007 om 10:07000000 am

  VORIGE    1   –   2   –   3    VOLGENDE


Comments are currently closed.آلسلام عليكم ورحة آلله وبركاته

 • 2,084,290 مسلمين --> مؤمنين

Prikbord Info:               سورة الفا تحة

سْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِِ 1 الْحَمْدُ للّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ 2 الرَّحْمـنِ الرَّحِيمِ 3 مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ 4 إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ 5 اهدِنَـــا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ 6 صِرَاطَ الَّذِينَ أَنعَمتَ عَلَيهِمْ غَيرِ المَغضُوبِ عَلَيهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ 7
أمين
كلمة الله هي الحقيقة
colorbar.gif
GASTENBOEK - HELPDESK - Wie ben ik?
  Aanmelden - Registreren
  Wachtwoord  vergeten ?

Kalender

januari 2007
M D W D V Z Z
« Dec   Feb »
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Bezoekers Info: Locaties.

Locaties: DEEL I - DEEL II.

Thalla & Beslama!!!

                لآ إله
إلآ آلله محمد رسول آلله

بن عياد محمد رشيد
www.BenAyad.be - Islam & Actua
Advertenties

%d bloggers liken dit: