• De mooie zaken van de Ramadan.

Laten we nu kijken naar de mooie zaken van de ramadan. Ik zal jullie alleen juiste en betrouwbare hadiths over de maand ramadan vertellen. Zwakke hadiths zal ik niet noemen. Ik hoop dat de mensen die dit lezen zullen staan te popelen om te vasten. Als ze horen wat ze allemaal krijgen van Allah middels vasten. Laten we kijken naar de hadith van de profeet waarin hij spreekt over wat je kan krijgen in de ramadan, zodat wanneer ik spreek over de jihaad van de ziel, taqwa, de hijaab, het stoppen met roken, niet met verkeerde vrienden omgaan, s`avond niet naar bepaalde plaatsen gaan, de jeugd na het vasten niet de lusten laten vervullen en zondes begaan etc. Jullie zullen beseffen dat jullie deze dingen niet moeten doen en dat jullie zullen beseffen wat jullie kunnen krijgen als jullie het niet doen en dat je gemotiveerd zal zijn om al die zaken te doen en te laten. Je zult er alles aan doen om juist te handelen.

De eerste hadith is van Salman Elfarisie, hij zei: de Profeet gaf een khotba (preek) in de laatste dagen van de maand sha3ban en zei daarin: Mensen, Allah swt heeft een geweldige maand op jullie neergezonden, een maand waarin een nacht is die beter is dan 1000 maanden. Duizend maanden dat is 84 jaar. Dus stel je voor 1 nacht is beter dan 84 jaar! Dus als je Allah swt op deze nacht aanbidt dan heb je de waarde van 84 jaar als hasanaat (pluspunten). Kun je dit voorstellen? Zie je het voor je dat iemand op zijn weegschaal 84 jaar aan waarde van hasanaat heeft. We doen hier toch alles voor! We wachten nu al op deze nacht. Als je twee raka3aat tijdens deze nacht hebt gebeden dan is het alsof je al 84 jaar bidt. Als je een sadaka geeft is het alsof je dat al 84 jaar doet. Snap je nu wat het inhoudt: beter dan 1000 maanden? Maar de mensen die alleen op de 27ste dag van de ramadan naar de moskee gaan en zeggen: het is vandaag leilatoe elqadr. Mensen, het gaat wel iets verder: degene die moeite heeft gedaan en die ervoor gegaan is, dat is degene die het verdient en die het krijgt. De profeet ging verder: als je twee raka3aat soena bidt is het alsof je het dohr gebed hebt gebeden. Als je een sadaka (wat je aan arme mensen geeft) geeft is het alsof je de zakaat hebt gegeven. En als je 1 fard doet telt deze voor 70 keer mee. Dus als je het dohr gebed bidt, dan krijg je normaal gesproken 10 hasanaat, keer 70 is 700 hasanaat, en als je het in de moskee bidt, keer 27 dus het dohr gebed 70×10×27= 18900 hasanaat!
Dus het gebed in gemeenschap, in de moskee, bezorgt je 27 keer de hoeveelheid van de hasanaat.

De maand ramadan is een maand van sabr (geduld). En de beloning voor sabr is de janaah (hemel). Voor elke persoon die dankzij jou eet, die jij iftar geeft, word je vergeving van je zonden verschaft en tevens bescherming van een ledemaat van jouw tegen de hel (naar). De sa7abaa (metgezellen) vroegen aan de profeet (vzm) : Maar profeet , niet iedereen kan anderen te eten geven, bijvoorbeeld een arme man. Dus, wat is het precies wat we ze dan moeten geven. Daarop zei de profeet : geef hen een dadel, of een slok water of een beker karnemelk.

De maand ramadan is tevens een maand van rahma (barmhartigheid), en geeft vergeving van zonden en bescherming tegen de hel (nar). Opeenvolgend geeft de maand ramadan deze dingen: de eerste 10 dagen rahma (barmhartigheid); De tweede 10 dagen vergeving; En de derde 10 dagen bescherming tegen de hel (nar). Dat is niet zomaar. Het is namelijk zo dat wij veel zonden begaan. We gaan de ramadan met veel zonden in en het kan niet zo zijn dat ons deze zonden altijd worden vergeven. Eerst wordt er gekeken naar ons met rahma, en als Allah swt ons rahma geeft zal Allah ons vergeven, en als Allah swt ons vergeeft beschermt hij ons tegen de hel. Dus pas op dat je de rahma niet misloopt. En pas op dat je niet afhaakt bij de vergeving en pas op dat je de bescherming tegen de hel niet misloopt.

Laten we kijken naar de volgende hadith. Deze zegt dat de maand ramadan een maand van baraka (overvloed) is; Er is niet alleen overvloed aan voedsel e.d maar ook overvloed bij Allah swt om ons te vergeven, Allah swt wil ons vergeven. Dus mensen ga ervoor. Doe goede zaken zodat je die vergeving krijgt.

Deze hadith overgeleverd door Bukhari zegt: De profeet heeft gezegd dat er een deur in de janaah (hemel) is die Reyaan heet en waardoor alleen de mensen die gevast hebben binnen zullen gaan op de dag des oordeels, er zal tegen de vastenden gezegd worden: treed binnen ! En als de laatste binnen is sluit de deur!

Let op, er wordt gezegd dat in de janaa een deur is, dus niet deuren die toegang verschaffen tot de janaa. Dus stel je voor, je komt in de janaa; Aaaaaah geweldig niet? En het is zoooooo mooi, geweldig en overweldigend en er is nog een deur……….. die nog meer te bieden heeft, de Reyaan. Laten we eens naar dit punt kijken. Alleen de vastenden mogen door deze deur gaan. Huh, denk je dan, maar iedereen die in de janaa komt heeft toch gevast? Ja, dat klopt maar niet iedereen heeft zo gevast dat er sprake is van echt en goed vasten. Stel je voor, de ene persoon die in de janaa is zal wel via deze deur de Reyaan betreden, en iemand anders niet. Als er gevraagd wordt waar zijn de vastenden dan zeggen de moslims: je heft je hand op en zegt : ik Allah swt , en iemand anders en er wordt tegen hem gezegd heb jij gevast? Je ging wel de tarawee7 bidden en naar lezingen en huilde bij het horen van de koran etc maar `s avonds ging je met jongedames praten over zaken die niet mogen. En de volgende die zijn hand opsteekt en zegt: ik Allah swt .Heb jij gevast? En jij was onderweg naar een lezing met je vriendin en jullie hadden muziek op en waren aan het dansen, klappen en feesten. En jij, heb jij gevast terwijl je op straat liep met make-up op je gezicht en terwijl je, je hijab een beetje naar achter liet zodat de mensen konden zien dat je mooi haar hebt. Dus…………

Er is nog iets moois aan deze hadith. Waarom heet deze deur Reyaan? Je zult wellicht denken, omdat de mensen dorst hadden en Reyaan is een afgeleide van rey wat dorst lessen betekend. Het is zo dat iedereen die de janaa betreedt te drinken krijgt van onze profeet
Ja, maar het is veel meer dan dat, want iedereen die de janaa betreedt krijgt te drinken; Het wil zeggen dat je al de zaken/lusten waarvan je, je hebt onthouden, kunt vervullen. Zie je hoe barmhartig Allah swt is? Als je de tarawee7 ging bidden en zeer lang bleef staan en niet naar huis ging om de één of ander film te kijken, dan wordt er tegen je gezegd: Treedt binnen en vervul je wensen. Is er iemand die niet door de Reyaan wil? Let wel op, al deze hadiths gaan over die mensen die goed vasten. Ik zal zodirect uitlegen wat daar onder verstaan wordt.

De volgende hadith zegt dat de janaa alleen van ramadan tot ramadan wordt versierd voor ons. Stel je voor dat je op aarde bezig bent en boven wordt de hemel voor jou versierd. Denk daar aan bij alles wat je doet! Sla je ogen neer wanneer je iets ziet wat slecht is. Het zou toch heel erg zijn als jouw naam nog niet op die lijst staat! Als de maand ramadan begint zegt de janaah: Oh Allah swt laat veel van de mensen die jou aanbidden mijn bewoners worden. Zij die goed vasten, zij die geen druppel alcohol drinken, en niet over anderen roddelen, en geen zonden begaan, voor hen wordt een paleis gebouwd.
Merk je dat alle hadiths iets goeds voor je in petto hebben.

Zou je willen dat al je voorgaande zonden worden vergeven? Zou je naar Mekka willen? Ja, dat wil ik, maar het is moeilijk. Waarom wil je dat? Zodat al mijn zonden vergeven zullen worden. Nou waarom ga je de ramadan dan niet goed vasten zodat je datgene krijgt wat het doel van de bedevaart is, alle zondes worden vergeven. Oké, let op! Drie hadiths zijn overgeleverd door Bukhari; de profeet heeft gezegd:

Man sama ramadana iemanan wa 7tiesaban ghoefira lahoe ma taqaddama mien dambih
Wie de ramadan zodanig vast dat er sprake is van “iemanan wa 7tiesaban”, hem wordt al zijn voorgaande zonden vergeven
Man qama ramadana iemanan wa 7tiesaben ghoefira lahoe ma taqadama mien dambih
Wie in de ramadan ’s nachts bidt zodanig dat er sprake is van “iemanan wa 7tiesaban”, hem wordt al zijn voorgaande zonden vergeven
Man kama leilatoe elqadr iemanan wa 7tiesa ban ghoefira lahoe ma taqadama mien dembih
Wie in leilatoe elqadr ’s nachts bidt, zodanig dat er sprake is van “iemanan wa 7tiesaban”, hem wordt al zijn voorgaande zonden vergeven
De drie hadiths halen telkens een woord weg en vervangen dat door een ander, maar het laatste stuk blijft hetzelfde. Het eerste punt: Wat wil iemanan zeggen? Iemanan wil zeggen dat je de intentie hebt, dat je het voor Allah swt doet. Allah swt ik doe het om jou tevreden over mij te laten zijn. En 7tiesaban wil zeggen dat je de beloning wilt krijgen. In dit geval worden dus al je voorgaande zonden vergeven.

Dus als je elke dag dat je vast, denkt aan “iemanan wa 7tiesaban” en dat 30 dagen lang, dan worden al je voorgaande zonden vergeven. Dan denk je, ja maar 30 dagen dat is wel lang en dat is moeilijk. Dan komt de 2de hadith en die maakt het makkelijker voor je als je 30 dagen lang elke dag de tarawie7 bidt met “iemanan wa 7tiesaban”, dan worden al je voorgaande zonden vergeven. Dan denk je, ja maar 30 dagen tarawie7 bidden is ook wel moeilijk. Dan komt de 3de hadith en maakt het nog makkelijker voor je. Zie je hoe barmhartig Allah swt is Hij wil je gewoon vergeven en maakt het je zo makkelijk mogelijk. De 3de hadith zegt wie op leilatoe elqadr staat met “iemanan wa 7tiesaban”, dan worden tijdens de laatste tien dagen al zijn voorgaande zonden vergeven. Nou wat denk je, ga je ervoor of niet?

De volgende hadith : de profeet heeft gezegd: De vijf gebeden van vrijdag tot vrijdag en van ramadan tot ramadan, zijn genoeg voor al wat er tussen zit. Er zijn van die kleine zonden die vergeven kunnen worden dankzij de dagelijkse vijf gebeden. Maar er zijn zonden die wat zwaarder zijn en de enige mogelijkheid om er voor te zorgen dat die je vergeven worden is dat je het vrijdagse gebed goed gaat bidden. Maar er zijn zonden die echt erg zijn. De enige mogelijkheid daarvoor is de ramadan, wil je dat ze je vergeven worden?

De volgende hadith zegt: De profeet zei: telkens wanneer de maand sha3baan aanbrak (de maand voorafgaand aan de ramadan): Allahoe ma barik lana fie sa3baan wa balighna ramadan; Oh Allah, geef ons het goede in de maand sa3baan en breng ons de maand ramadan. Er is hier iets bijzonders aan, omdat de profeet nooit wenste om te leven, behalve wanneer de ramadan nabij was. De profeet heeft gezegd dat hij het aardse leven niet wil, hij wou sterven. De profeet heeft ook gezegd: Leef het leven op aarde alsof je een vreemde bent. Zie je dat de persoon, dus de profeet ,die de beste plek in de janaa (hemel) heeft wil blijven leven om de ramadan mee te maken. Dan blijkt wel hoe belangrijk de ramadan is aangezien de profeet zegt: Oh Allah, je hebt mij laten leven tot de maand sa3baan laat mij ook leven tot de maand ramadan.

De volgende hadith, overgeleverd door Rahn lie men Ahmed zegt: De profeet heeft gezegd: Het vasten en de koran helpen/verdedigen de moslims op de dag des oordeels. Het vasten zegt : Oh Allah, ik heb hem overdag van eten, drinken en lust onthouden. En de koran zegt: Ik heb hem in de nacht van slaap onthouden, dus vergeef hem omwille van mij. En hij wordt vergeven. Zie je wat de hadith zegt: Hij wordt vergeven. Dus stel je voor, je staat daar op de dag des oordeels en je hebt problemen, en het vasten komt en zegt: Oh Allah, hij heeft mij gevast, vergeef hem. En jij zegt tegen hem, wie ben jij? En hij zegt : Ik ben het vasten! En hij helpt je, dus vast goed!

De volgende hadith overgeleverd door Bukhari en Moslim: als de ramadan komt, worden de deuren van de janaa (hemel) geopend, sluiten de deuren van de nar(hel) en worden de shayaatien (duivels) geketend. Wat wil het zeggen dat de deuren van de janaa worden geopend? Wordt dat figuurlijk bedoeld? Omdat Allah swt het zo gemakkelijk maakt om hasanaat te krijgen. Dus één fard (verplichting) telt voor 70,is het dan makkelijker om naar de janaa te gaan? Is dat wat wordt bedoeld? Nee, de geleerden zijn wordt het erover eens dat de deuren letterlijk worden geopend, dat is wat er mee wordt bedoeld. Zo voel je, je ook dichter bij Allah swt. En de deuren van de nar worden gesloten, ze willen niemand. En de shayaatien worden geketend. Niet alle shayaatien maar die shayaatien die sterker zijn dan jij; Heb jij een shaytaan die sterker is dan jij of ben jij sterker dan hij, en kan hij je niets maken? Hij is sterker dan jij, dan wordt hij geketend. Zie je hoeveel jou Rab (God) van je houdt? Zie je hoe dierbaar je voor Hem bent? Goed wat wil het zeggen, wat is het doel dat de shayaatien worden geketend? Je zegt: Omdat de shaytaan degene is die ons zonden laat begaan. Maar hoe zit het dan als je in de ramadan zondes begaat? Ja, dat wil dus zeggen dat je zelf slecht bent, en slecht doet. De ramadan zal tegen je getuigen op de dag des oordeels. Hoe dan denk je, dat zal ik je vertellen:
Als je zegt, oh Allah swt, de shaytaan heeft mij de zonde laten begaan, dan wordt er tegen je gezegd, hoe kan dat dan? Terwijl Wij jou shaytaan hebben geketend, waarom heb je gezondigd? Dus pas op! Er zijn mensen die in de ramadan zonden begaan die ze nooit eerder hebben begaan, zonden waarvan hun shaytaan nooit tegen hun heeft gezegd dat hij die moet begaan. Er zijn mensen die alleen in de ramadan roken, en alleen in de ramadan uitgaan naar disco`s e.d.

De volgende hadith, overgeleverd door Tirmidhi, zegt: De profeet heeft gezegd: dat er elke nacht stukken van het lichaam worden gered van de nar (hel). Weet je wat het inhoudt? Dus, een ledemaat waarvan vaststond dat ie naar de nar zou gaan wordt gered. Als je op een nacht Allah swt aanbidt wordt een ledemaat gered. En vraag je af, ben ik gered? En let wel, als je eenmaal gered bent, ben je voor altijd gered! Als Hij je dit jaar tijdens de ramadan redt, ben je voor altijd gered. Je vraagt je dan wellicht af: Maar als ik nou na de ramadan zonden bega, wat dan? Let op, door het feit dat Hij je redt zal ervoor gezorgd worden dat je goede daden de slechte zullen overheersen, en dat je taqwa sterker zal zijn.

De volgende hadith van de Profeet zegt:

De smeekbede van de vastende op het tijdstip van de fitar wordt niet teruggegeven, dat wil zeggen dat het wordt vervuld.

De volgende hadith van de profeet zegt :

Hij die de ramadan ingaat en uitkomt zonder dat zijn zonden worden vergeven, hij is ver gezakt, hij is nergens goed voor. Zien jullie hoe hard deze hadith is?

De volgende hadith, overgeleverd door Bukhari, zegt: alle daden van de zoon van Adam zijn voor hem zelf behalve het vasten, dat is voor Mij (Allah) …. Dus dat is voor Allah swt Wat wil dat zeggen? Dat zegt dat de beloning hiervoor groots, overweldigend is. Niemand weet wat de beloning ervoor is, vanwege het feit dat het zo overweldigend is, is het niet opgeschreven. Alleen Allah swt weet het. De hadith gaat verder, … [i]en Ik beloon ervoor, en als jullie vasten zo is dat

De lusten niet worden vervuld, oh wee jongeren als jullie buitenechtelijke partners hebben en daar haram zaken mee doen, na de maghreb………..Er wordt niet gescholden, en vieze woorden worden niet gezegd, en er wordt niet geroddeld.
Men niet gemeen doet en ruzie zoekt en schreeuwt, en geen zondes begaat.
En dat wanneer iemand een ander lastig valt, hij die lastig wordt gevallen zegt: Ik vast, ik vast. En dat moet zo dat je het de eerste keer tegen jezelf zegt, in je zelf, en de 2de keer zeg je het tegen die persoon, je zegt: Ik vast.
En de profeet heeft gezegd dat de geur van de vastende bij Allah swt op de dag des oordeels beter is dan de geur van de musk.

En de vastenden hebben twee vreugden 1). tijdens iftar, en 2). Als ze Allah swt ontmoeten. In het leven vormt de fitar de vreugde en in het hiernamaals vormt vasten de vreugde.

Oké, dan komt nu het belangrijkste stuk, hoe gaan we goed vasten? Weet, dat het vasten drie gradaties kent.

Vasten in de letterlijke zin, dus alleen het vasten van de maag, onthouding van eten, drinken en seks. Het verlost je van je fard, maar alle hiervoor genoemde hadiths zijn niet op jou van toepassing. Je hebt je alleen onthouden van eten, drinken en seks van zonsopgang tot zonsondergang, maar heb je taqwa? Nee, zijn je zonden vergeven? Nee, ben je van de nar gered? Nee. Oh wee als iemand na het lezen van dit stuk toch de eerste vorm vast. De profeet zegt dat als je niet van plan bent om weg te blijven van haram zaken, Allah swt uw onthouding van eten, drinken en seks niet nodig heeft. Het is alsof wordt gezegd dat je net zo goed kan eten, maar oh wee als je dat gaat doen. Dit is alleen gezegd om aan te geven welke waarde deze manier van vasten heeft. Bedenk hoeveel jaar je al op deze manier vaste.

En begrijp je nu waarom de taqwa niet komt?

De tweede vorm van vasten houdt in dat al je zintuigen en ledematen vasten, dus je ogen vasten, je oren vasten, je tong vast, je handen en voeten vasten en je haar vast. Dus als je tijdens de maghreb eet, en het vasten verbreekt, verbreek je het vasten van de zintuigen en ledematen niet, en dat 30 dagen lang. Dus als je denkt: Ik zal niet naar haram dingen kijken, en als je als het tijd is voor de maghreb denkt: Jippie nu mag ik wel kijken, heb je het mis. Als je dat doet heb je niet zo gevast zoals de 2de vorm aangeeft. Je zorgt ervoor dat je oog niet in aanraking komt met haram zaken, dus als je tv kijkt of op internet, zorg er dan voor dat je niet op die sites komt waar haram zaken staan. En je oren vasten, dus als iemand tegen je roddelt over een ander dan zeg je: Stil, ik kan niet luisteren want mijn oren vasten. En breng het gesprek op een beter onderwerp, maar pas op ga geen ruzie maken, want ook je tong vast, dus je mag niet schelden. En je handen vasten, dus je mag geen sigaret vast houden en roken. En je haar vast, dus je bedekt je haar. En je voeten vasten dus je mag niet naar die plaatsen die haram zijn zoals een disco e.d. Met deze vorm van vasten krijg je al wat de hadiths aangeven. Gaan we proberen om deze vorm te halen? Ja, dat gaan we insha Allah dagen daarin.

Maar er is nog een vorm, een hogere. Deze vorm van vasten houdt in dat je hart vast voor Allah swt . Er is niets groter in je hart dan Allah swt . Je gaat naar je werk en denkt aan Allah swt , je hart is bij Allah swt ,je rijdt in je auto en praat tegen Allah, je eet met de mensen en bent vrolijk en denkt aan Allah swt . En als je eet wil je niet teveel eten omdat je bang bent dat je niet goed zal kunnen bidden bij de tarawee7. Je hart is bij Allah swt , Je zult denken dat dit wel erg moeilijk is. Dat klopt, dat is het ook, maar probeer het één dag te halen, of twee dagen. Snappen jullie nu waarom de profeet de laatste tien dagen zich zo afzonderde? Dat was dus om dit niveau van het vasten te halen.
Dus welke vorm ga je vasten? Laten we er allemaal in ieder geval voor zorgen om de tweede vorm te behalen.

Het laatste. Laten we onze wensen omzetten in doelen! Schrijf op een blaadje al je doelen en leg dat blaadje op een plek waar je het vaak ziet. Waarom vraag ik jullie dit te doen? Dit vraag ik omdat de ramadan in een mum van tijd voorbij is, en het kan zijn dat al je wensen niet gehaald zijn, maar op deze manier heb je een houvast.

1. De salaat (het gebed). Schrijf op: Ik en het gebed, de fard (verplicht) en de nawafiel (extra’s). De nawafiel 2 voor de fadjr, 2 na de dohr en 4 erna of andersom, 2 na de magreb en 2 na de ishaa’e. 12 raka3aat soena moeakada. De profeet heeft gezegd dat hij die het geduld opbrengt de 12 raka3aat te bidden op een dag naar de janaa gaat. En een andere hadith zegt dat hij die de 12 raka3aat bidt er voor hem een paleis in de janaa (hemel) wordt gebouwd. En de fard, let op, we hadden gezegd de dohr 70×10×27=18900×5=94500×30= 2835000 hasanaat op 1 dag! Haal je het of haal je het niet? Dus ik en de salaat zijn mijn doelen.

Hoe vaak in de moskee bidden?

2. De koran. De volgende hadith zegt dat hij die één letter leest er hasanaat voor krijgt, en dat, dat met 10 verdubbeld wordt. Dus bismiallahi ara7manie arahiem heeft 19 letters dus 19×10×70= 13300 hasanaat, terwijl je net begint met het lezen van de koran.

3. Jij en de sadaqa (aalmoezen). De profeet was als een wervelwind. Het geld vloog uit zijn zak, zonder stop. Geef zoveel je kunt, en de jongeren: Neem een deel van je zakgeld en geef dat deel weg.

4. Jij en de tarawee7. Bedenk hoeveel hasanaat je krijgt voor elke letter van de koran, en bedenk de hadith men qama ramadan iemanan wa 7tiesaban, al het voorgaande wordt vergeven.

5. Jij en silaat arrahiem (contact met familie ). De profeet zegt : Hij die niet zijn familie bezoekt zal de hemel niet binnentreden. Bezoek je familie, als je ruzie met ze hebt, maak het goed. Zie je niet wat de hadith zegt?

6. Jij en de da3wa (het verkondigen van de islam). Mensen probeer het, de beloning is groot. Neem als doel iemand te helpen bekeren naar de islam. Wees goed, en lief voor je medemensen.

7. Jij en de doe3ae (smeekbede). Mensen, de doe3a van de vastenden wordt niet teruggegeven, dus hij wordt vervuld. Begin bij jezelf, dan je gezin en familie, dan je vrienden, dan de moslims, en vergeet onze broeders en zusters in Palestina niet.

Nog een laatste tip nu je weet dat je shaytaan wordt geketend op de eerste dag van de ramadan en pas 30 dagen later weer terug komt: Denk je dat hij je met rust laat? Hij zal je voor het begin van de ramadan iets aandoen om ervoor te zorgen dat je een probleem krijgt, in de hoop dat hij, wanneer hij terugkeert, jou in slechte staat aantreft. Hij zorgt ervoor dat je een meisje leert kennen, en hij laat je een relatie beginnen. Een ruzie tussen huwelijkspartners, een ruzie tussen twee broers zodat er geen sprake kan zijn van silaat ara7iem (familiebezoek). Of een meisje dat een dag voor de ramadan een telefoontje krijgt van een jongen.

Ik hoop dat jullie je voordeel uit deze lezing halen, en moge Allah swt ons behoeden voor fouten en leiden naar zijn weg.

Moge Allah de ummah versterken.
En onnodige geweld beperken.
Moge Allah iedere moslim zegenen.
En de zusters en broeders doen herenigen.
Moge Allah jouw gelukkig maken.
En ieder moslim niet af laten haken.

Moge Allah ons tot Zijn gehoorzaamheid leiden.
Amien!

BRON: samengesteld door Imen. 

3 Responses to “<b>• De mooie zaken van de Ramadan.</b>”


 1. 1 yassine 19 november 2006 om 11:40000000 pm

  wollah het is echt prachtig dat je dat op deze site hebt gezegt wollah keb er veel over geleerd maar ik snap nog altijd niet van die extra salaat’s zou je ma daar een mail van sturen want na dohr zeg je 2 en da 4 of andersom dat snap ik niet wil je alstublief iets laten weten

  Beslema u moslimbroerder yassine
  moge allah inchallah al onze zonden vergeven!!!

 2. 2 ghuzwul-fikri insha Allah 24 januari 2007 om 8:23000000 am

  Salaam 3alaikoem wa’Ra7matoellahi wa’Barakatoehu wa’Maghfiratu…

  masha Allah leerzame website.. moge Allah dit een voorspraak doen op de dag der opstanding. Ameen

  Dit is zeker alvast, insha Allah Sadaqah Jaariyyah…

  Djazakallah Ghairan

  Wa’salaam 3alaikoem

  ghuzwul-fikri insha Allah

 3. 3 DiNa 11 juni 2018 om 12:09000000 pm

  djazak allahoe gairan


Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s
آلسلام عليكم ورحة آلله وبركاته

 • 2.226.973 مسلمين --> مؤمنين

Prikbord Info:               سورة الفا تحة

سْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِِ 1 الْحَمْدُ للّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ 2 الرَّحْمـنِ الرَّحِيمِ 3 مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ 4 إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ 5 اهدِنَـــا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ 6 صِرَاطَ الَّذِينَ أَنعَمتَ عَلَيهِمْ غَيرِ المَغضُوبِ عَلَيهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ 7
أمين
كلمة الله هي الحقيقة
colorbar.gif
GASTENBOEK - HELPDESK - Wie ben ik?
  Aanmelden - Registreren
  Wachtwoord  vergeten ?

Kalender

oktober 2006
M D W D V Z Z
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

Bezoekers Info: Locaties.

Locaties: DEEL I - DEEL II.

Thalla & Beslama!!!

                لآ إله
إلآ آلله محمد رسول آلله

بن عياد محمد رشيد
www.BenAyad.be - Islam & Actua

%d bloggers liken dit: