De Geloofsgetuigenis.

LEG JE GELOOFSGETUIGENIS AF TEGEN
HET ONGELOOF

De Profeet Muhammad (v.z.m.h.) heeft gezegd dat ieder mens als moslim geboren wordt, maar dat ouders het geloof van hun kinderen bepalen.

Kinderen van moslim-ouders worden moslim bij hun geboorte doordat de vader hun de geloofsbelijdenis in het oor fluistert, maar pas als zij de puberteit hebben bereikt (ergens tussen hun twaalfde en vijftiende jaar) moeten zij het gebed verrichten en aan de andere verplichtingen voldoen, of dat op z’n minst proberen.
Om moslim te worden hoef je maar twee zinnen uit te spreken in het bijzijn van twee betrouwbare moslims. Die zinnen zijn: Asjhadu alla ilaha il Allah. Asjhadu anna Muhammadar rasulullah. (Ik getuig dat er geen god is naast Allah. Ik getuig dat Muhammad zijn boodschapper is.)

Het is natuurlijk wel noodzakelijk dat je weet wat dit inhoudt en wat de consequenties zijn. Dit betekent dat je gelooft aan Allah als enige god; aan het bestaan van de engelen; aan het profeetschap van de Profeet Muhammad (v.z.m.h.) en de Koran; aan de andere profeten en hun heilige boeken en aan de komst van de Laatste dag. 

Het betekent ook dat je de islam in zijn geheel accepteert, ook datgene wat moeilijk voor je is, en dat je niet vindt dat bepaalde onderdelen op jou niet van toepassing zijn. Het is niet nodig dat je al alles van de islam afweet en dat je de verplichte gebeden al kunt verrichten. Het is wel van belang dat je je best doet om zoveel mogelijk te leren nadat je moslim geworden bent.  

De Profeet Mohammed (vzmh) heeft de laatste en universele boodschap van God gekregen. Voor de boodschap aan de Profeet Mohammed (vzmh) heeft God zich aan veel Profeten (vzmh) geopenbaard. Volgens een overlevering van de bekende Imaam Ahmed ibn Hanbal zijn er in totaal 124.000 Profeten geweest. Van al deze Profeten zijn er maar een paar nog echt bekend tegenwoordig. De bekendste Profeten zijn Adam, Noah, Abraham, Mozes, Jezus en de laatste Profeet Mohammed (vzmh).

pdf.JPG De Geloofsgetuigenis.
LEES MEER     –     DOWNLOAD     
(99,1 KB)

Andere versies zijn op komst: …

LEG JE GELOOFSGETUIGENIS AF TEGEN HET ONGELOOF

Geef je je akkoord en
aanvaard je deze bood-
schap dat neergezonden
is op aarde?
Stuur uw getuigenis in!!!
↓↓↓ GETUIG ↓↓↓
Doel en ontstaan van deze aktie:
1. Populariteit (Islam) verhogen.
2. Discriminatie tegen te gaan.
3. De verspreiding van deze prestigeuze religie (da’awa).
4. Verbetering aanbrengen in de opvoeding.
5. En tot slot inzet tot kennisverrijking (Moedjaddien).
Advertenties

17 Responses to “• <b>De Geloofsgetuigenis.</b>”


 1. 1 Moke 28 juli 2006 om 2:12000000 pm

  Haal zelf berichten uit de media die tegen de Islam gericht zijn:
  vbn.: hoofddoekenprobleem, cartoons Mohammed, arbeid/werk, enz…

 2. 2 Moke 29 juli 2006 om 10:41000000 am

  a shadoe an laa illaha ilaallah, wa a shadoe ana mohammed rasoellah

  Ik zal het eventjes anders zeggen: “Ik getuig dat er geen god is dan Allah en dat de Profeet Mohammed de boodschapper van Allah is;”

  Hopelijk zijn er nog medewerkers die deze “Geloofsbelijdenis” aannemen ?  GETUIG

 3. 3 Moke 1 september 2006 om 11:34000000 am

  BELANGRIJK BERICHT !!!

  Zoals je misschien al weet, is Islam een erkende godsdienst (zoals andere Christendom/Jodendom) in België, Nederland, en andere diverse EU-lidstaten. Maar in de praktijk wordt de uitwerking volledig tegengewerkt via verschillende instanties (deelgenoten van de staat).
  Een erkenning zonder beschermingsmaatregelen, omdat deze extra financiëringsronde nodig heeft om het te doen naleven, is er geen geld beschikbaar.
  We leven hier in een democratie waar discriminatie om oneerlijke subsidies die worden toegewenst naar religie met voorkeur moet kunnen.

  Islam is het meest gediscrimineerde godsdienbst in Europa!!!
  Deze aanhangers worden niet aanvaardt in het sociale maatschappij: arbeid & tewerkstelling (hoge werkloosheidscijfers van allochtonen), …

  Hieronder vind je enkele berichten (of links) van deze onacceptable religie in deze maatschappij:

 4. 4 leila 5 september 2006 om 12:43000000 pm

  la ilaha illa allah Mo7amadan rasololah

 5. 5 leila 5 september 2006 om 12:45000000 pm

  Salaam alaikoum,
  Dit stond laatst in de standaard:

  Mogen leerkrachten een hoofddoek dragen?
  Bekijk de pagina uit De Standaard

  Twee moslimleerkrachten uit het Brusselse zijn ontslagen omdat ze weigerden les te geven zonder hoofddoek. Mogen mensen in een openbare functie een hoofddoek dragen?

  Ann Van Driessche, woordvoerder Gemeenschapsonderwijs : ,,Bij ons beslissen de scholengroepen zelf of leerkrachten een hoofddoek mogen dragen.

  Het Gemeenschapsonderwijs is een Vlaamse openbare instelling die de neutraliteit moet respecteren. In onze algemene richtlijnen staat dat een verbod op hoofddoeken kan, maar een uitzondering voor islamleerkrachten is eveneens mogelijk. Een gelijkaardige regeling geldt voor leerlingen.

  De raad van bestuur van elke scholengroep kan aan zijn leerkrachten en stagiairs een regeling over de hoofddoek opleggen. Ze moeten dan wel een neutraliteitsverklaring ondertekenen voor ze beginnen te werken. Als dat reglement wordt overtreden, wordt de zaak naar een onafhankelijke raad van beroep gestuurd.”

  Vera Dua, voorzitter Groen! : ,,Scholen moeten daar, zowel voor leerkrachten als leerlingen, in hun reglement zelf over kunnen beslissen. Wij vrezen vooral de vele juridische procedures. Daardoor gaat iedereen in zijn standpunt verstarren en dat is geen goede zaak. Wij willen in de eerste plaats dat de allochtone verenigingen hierover zelf tot conventies komen en dat de Moslimexecutieve erover discussieert. Het is evident dat er in openbare functies beter geen religieuze symbolen voorkomen, maar in de praktijk is overleg het beste. Zo voorkom je polarisering.”

  Timothy Douglas, lezer, op onze site : ,,Ik ben in principe niet tegen het dragen van een hoofddoek, maar wel tegen een overtreding van de schoolregels. Als die regels hoofddoeken verbieden, moeten leerkrachten dat verbod respecteren.”

  Jan Symons, lezer, op onze site : ,,Ik verwacht dat mensen in een openbare dienst hun functie neutraal en objectief vervullen. Iemand die een persoonlijke boodschap wil uitdragen, in dit geval geloofsovertuiging, vind ik ongeschikt voor zo’n functie. Bovendien vind ik dat niemand het recht heeft om eisen te stellen vanwege een vrije privé-keuze.”

  Patrick Janssens (SP.A), burgemeester Antwerpen : ,,Het lijkt me niet gepast om hoofddoeken of andere religieuze symbolen te dragen bij de uitoefening van een publieke functie waarbij de overheid neutraliteit moet uitstralen. Ik breng ook begrip op voor de bank die niet toestaat dat haar loketpersoneel met een hoofddoek, een kruisje, een keppeltje of een vrijzinnige fakkel achter de balie plaatsneemt. In zo’n situatie moet de werknemer voldoende volwassen zijn en de neutraliteit van zijn functie verkiezen boven de loyaliteit aan zijn absolute overtuiging.

  In onze vrije tijd en in de publieke ruimte hebben we nood aan grote tolerantie en vrijheid, maar ook daar moet de samenleving grenzen trekken die voor iedereen gelden. Zo laten we in Antwerpen geen boerka toe die, op de ogen na, het hele lichaam bedekt. We vinden dit een te extreme vorm van lichaamsbedekking. We laten ook niet toe dat naturisten zich naakt in publieke ruimtes begeven.”

  Willy Bombeek, woordvoerder Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs : ,,De meeste katholieke religieuzen die les geven dragen al lang geen kap meer, dus voor religieuzen van een katholieke congregatie – paters en nonnen – is de vraag irrelevant.

  De koepel van het katholiek onderwijs spreekt zich niet uit over een verbod van hoofddoeken voor leerkrachten of leerlingen. De scholen hebben daarin een volledige autonomie, de ‘Guimardstraat’ heeft daar geen supervisie over.

  Er zijn ook scholen waar leerlingen geen hoofddoek mogen dragen, maar dat wordt duidelijk gemeld bij de inschrijving.”

  Linda De Rop, lezer, op onze site : ,,Kinderen zijn nog sterk beïnvloedbaar. Daarom alleen al is een lerares die voor de klas staat met hoofddoek onaanvaardbaar.

  Leerkrachten die hun eigen ideologie of religie niet binnen hun privé-sfeer kunnen houden, horen niet voor een klas te staan tenzij misschien voor godsdienstlessen.

  Ik kan mij niet van de indruk ontdoen dat deze leerkrachten de leerlingen op die manier méér willen bijbrengen dan het hun opgelegde leerprogramma.”

  Ergün Top (CD&V), Antwerps gemeenteraadslid : ,,Het openbaar gezag moet neutraal zijn. Mensen mogen echter niet de indruk krijgen dat die regel alleen voor moslims geldt. In een openbare functie geldt een algemene neutraliteitsregel, geen anti-hoofddoekenregel. Die neutraliteitsregel is evengoed van toepassing op christelijke en joodse symbolen. In Turkije, bijvoorbeeld, is een hoofddoek voor mensen met een openbare functie ook verboden.”

  Ico Maly, van de interculturele site Kif Kif : ,,Wij gaan ervan uit dat een hoofddoek moet kunnen. Openbare instellingen moeten neutraal zijn, maar voor ons betekent neutraliteit iets helemaal anders, namelijk dat je als instelling geen positie inneemt. In die visie kunnen religieuze symbolen wel. De enige uitzondering erop zijn rechtbanken, maar daar is er specifieke wetgeving voor.”

  Filip Dewinter, fractievoorzitter Vlaams Belang : ,,Ik ben voor een algemeen verbod, ook voor ambtenaren die geen loketfunctie hebben. We moeten een onderscheid maken tussen een gewoon kledingstuk en een hoofddoek. Een hoofddoek is een uiting van de radicale islam, het is een teken van minachting tegenover de westerse samenleving en een teken van onderdrukking van de vrouw. Er is een onderscheid tussen de islamgodsdienst die de hoofddoek niet verplicht en het islamfundamentalisme dat van de hoofddoek een symbool heeft gemaakt. In Frankrijk en Turkije is een hoofddoek in openbare functies ook verboden.”

 6. 6 Moke 6 september 2006 om 5:13000000 pm

  Salaam Leila,

  Tja, deze vorm van discriminatie voor vrije geloofsuiting moet aangeklaagd worden. Zoals ik al zei, deze godsdiensterkenning tegenover andere is een dode letter voor de wetgeving, stelt niets voor!!!! Ik ken de Belgische wetgeving niet om te kunnen vastleggen wie dat er in overtreding is. Dat laat ik over aan een rechter.

  En trouwen de moslimexecutieve doet niets voor deze geloofsgenoten. Zijn méér eigenlijk aanhangers van diegene die hun lonen uitbetaald worden, dan opkomen voor de belangen van hun gemeenschap. Je ziet trouwens aan de kant geen strategisch werking van de executieve voor de moslimgemeenschap.

  Al die verkiezingen enkele jaartje terug, een maat voor niets!!!
  Al die Marokkaanse/Turkse lijsttrekkers voor de verkiezingen die opkomen voor hun partij waar ze staan ingeschreven, een maat voor niets!!!

  Kortom, ze zijn door hun eigen volk en verantwoordelijken in kou gelaten.

  Sabr, is de enige boodsxchap en doorzetten!!!

  Thalla & Beslama.

 7. 7 Nadiya 8 september 2006 om 2:05000000 am

  Ik getuig dat er geen god is dan Allah swt, en dat de profeet Mohammed saws de boodschapper van Allah swt is.

 8. 8 mouna 8 september 2006 om 8:51000000 pm

  ik getuig dat er geen god is dan Allah swt en dat de profeet Mohammad vzmh zijn boodschapper is.

 9. 9 Moke 10 september 2006 om 6:54000000 am

  Docente naar huis na weigeren hand:

  Een Marokkaanse moslima docente van het Vader Rijn College in Utrecht is door het bestuur gevraagd thuis te blijven, nadat ze had besloten mannen voortaan geen hand meer te geven. Maandag stuurde ze haar collega’s een email waarin ze aankondigde om godsdienstige redenen mannen geen hand meer te geven. De schoolleiding reageerde verrast, vooral omdat de docente al een jaar op de vmbo-school heeft gewerkt, zonder moeite te hebben gehad om mannen de hand te schudden. De directeur van de school is van mening dat docenten geen godsdienstige stelling behoren uit te dragen vandaar dat de school de Commissie Gelijke Behandeling heeft ingeschakeld om een oordeel uit te spreken.

  De commissie had eerder dit jaar al een keer te maken met een soortgelijke zaak. Een aanstaande leerling van een ROC-beroepsopleiding in Utrecht weigerde mannen een hand te geven. De commissie heeft in die zaak de leerling gelijk gegeven, onder de voorwaarde dat de leerling ook vrouwen geen hand zou moeten geven. Anders zou ze zich schuldig maken aan discriminatie van mannen, schrijft de Volkskrant.

  Moke zegt:
  “Sorry, moslima. Daar ben ik niet mee eens. Ik kan niet begrijpen vanuit welke standpunt je deze hebt geweigerd of welke interpretatie dat je hebt verwezenlijkt.” Deze zal hoogstwaarschijnlijk nooit méér aan de bak komen voor te gaan mogen werken, indien haar referenties worden nagetrokken. En alleen Allah weet het beste!!!! Dat heeft ook niets te maken met het ongeloof van de Islam, misschien voor sommige broeders of zusters???

  Bekijk deze gelijkaardige situatie.

 10. 10 Zuster Iman 10 september 2006 om 5:04000000 pm

  “Ash-hadoe ana la ilaha il Allah, Muhammed rasul Allah”
  “Ik getuig dat er geen god is dan Allah en dat Muhammed vzmh zijn boodschapper is.”

 11. 11 lubnah 10 september 2006 om 6:02000000 pm

  IK GETUIG DAT ER GEEN GOD IS DAN ALLAH SWT EN DAT MOHAMMED VZMH ZIJN BOODSCHAPPER IS

 12. 12 Aziz 14 september 2006 om 1:25000000 am

  “LEG JE GELOOFSGETUIGENIS AF TEGEN
  ONGELOOF VAN DE ISLAM”

  Met deze ’slogan’ krijg je misverstanden. Nu lijkt het net of je een christen bent die zijn geloofsbelijdenis moet afleggen tegen de ongelovige gedsdienst van de islam!!!

 13. 13 Moke 17 november 2006 om 5:34000000 pm

  Vrouw met hoofddoek geweigerd als bijzitter.
  Een moslimvrouw die als bijzitter werd opgeroepen in Sint-Gillis heeft een klacht ingediend omdat zij wegens het dragen van een hoofddoek uiteindelijk niet werd weerhouden als bijzitter.

  In verschillende Brusselse gemeenten waren er wel bijzitters met hoofddoeken, maar in Sint-Gillis mocht de 30-jarige Abida haar taak als bijzitter niet vervullen.

  De moslima arriveerde omstreeks 07.15 uur aan het stembureau om haar plicht als bijzitter te vervullen.

  “Nog voor de voorzitster van het bureau had een gemeente-adviseur me al gevraagd om mijn sluier af te doen. Ik begreep niet waarom ik mijn principes opzij moest zetten. Temeer omdat ik moderne kledij draag,” aldus Abida.
  De moslimvrouw dient klacht in (gva 9/11/’06)

 14. 14 lela zahra 17 november 2006 om 9:03000000 pm

  salaam wa3aleikoem,

  België is een democratisch land, we zijn in een vrij land om een hoofddoek te dragen punt.

  Ongeacht het geloof,ras,afkomst of geslacht! Dus geen onderscheiding maken tussen andere mensen (met of zonder hoofddoeken) en iedereen gelijk voor de wet!
  De discriminatie in de samenleving wordt er niet getollereerd (of afschaffing)!
  Dat zou in het belgisch grondwet moeten staan, vind ik.
  Ipv homo’s te laten huwen! (=Averrechtse denkwijze) :/
  a3oedoe billahi mina sjeitani razjiem.

  asjhadoe ana la ileha ila l’ah, Muhamed rasul Allah!

  Ma3a salaam

 15. 15 umm_zaynab 5 december 2006 om 6:36000000 pm

  salaam

  Bismillahi Arrahmani Arrahiem

  Alle lof behoort toe aan Allah, wij danken Hem voor Zijn overvloedige zegeningen, en wij getuigen dat niets of niemand het recht heeft aanbeden te worden, behalve Allah.
  Wij getuigen ook dat Mohammad Zijn dienaar en boodschapper is. Allah’s vrede en zegeningen zij met hem, zijn familieleden en zijn metgezellen

  m3a salama

 16. 16 Chahboun 24 september 2007 om 10:55000000 am

  Beste …

  Ik heb een kleine opmerking in Asjhada:

  asjhadoe la ileha ila l’ah, Muhamed rasul Allah!

  Dit is ana maar an en de volgende deel; wa ajshadoe ana Muhamadan rasul Allah!

 17. 17 Moke 24 september 2007 om 11:47000000 am

  Salaam Alaikoem Chahboun,

  Je hebt 2x het volgende gezegd, dat de Boodschapper van Allah is.

  Gewoon zo: “Ik getuig dat er geen god is dan Allah en ik getuig dat de Profeet Mohammed de Boodschapper van Allah is;”

  Je moet zien hoe je zinsbouw maakt, alles is goed, de getuigenis dat is wat hier telt: a shadoe an laa illaha ilaallah, wa a shadoe ana mohammed rasoellah.

  Beslama. 😉


Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s
آلسلام عليكم ورحة آلله وبركاته

 • 2,101,613 مسلمين --> مؤمنين

Prikbord Info:               سورة الفا تحة

سْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِِ 1 الْحَمْدُ للّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ 2 الرَّحْمـنِ الرَّحِيمِ 3 مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ 4 إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ 5 اهدِنَـــا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ 6 صِرَاطَ الَّذِينَ أَنعَمتَ عَلَيهِمْ غَيرِ المَغضُوبِ عَلَيهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ 7
أمين
كلمة الله هي الحقيقة
colorbar.gif
GASTENBOEK - HELPDESK - Wie ben ik?
  Aanmelden - Registreren
  Wachtwoord  vergeten ?

Kalender

oktober 2006
M D W D V Z Z
« Sep   Nov »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

Bezoekers Info: Locaties.

Locaties: DEEL I - DEEL II.

Thalla & Beslama!!!

                لآ إله
إلآ آلله محمد رسول آلله

بن عياد محمد رشيد
www.BenAyad.be - Islam & Actua
Advertenties

%d bloggers liken dit: